Sunteți pe pagina 1din 68

1 MINISTERUL EDUCAIEI I TINERETULUI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONO

MICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINAN E CATEDRA FINAN E I ASIGURRI


Victoria VARTIC
GESTIUNEA PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL AL BNCILOR COMERCIALE
TEZ DE LICEN
la specialitatea 364.1 Finan e i asigurri
Coordonator tiin ific: conf. univ, dr. ___________ BNCIL Natalia Elaborat: studentul g
r. FB-261, zi _____________ VARTIC Victoria
Chiinu, 2009

2
CUPRINS: INTRODUCERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAPITOLUL I. CARACTERISTICILE
PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL AL BNCILOR COMERCIALE . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Esen a, structura i func iile
portofoliului investi ional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. Reg
lementarea gestiunii portofoliului investi ional n Republica Moldova . . . . . . .
. CAPITOLUL II. ORGANIZAREA GESTIUNII PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL AL BNCILOR COMERC
IALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Etapele gestiunii po
rtofoliului investi ional n cadrul bncilor comerciale . . . . . . . . 2.2. Analiza f
actorilor i indicatorilor ce reflect calitatea portofoliului investi ional . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 2.3. Evaluarea riscurilor legate de gestiunea portofoli
ului investi ional al bncilor comerciale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITOLUL II. METODE DE OPTIMIZARE A PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL N BNCILE COMERCIALE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. Politici i strategii
utilizate pentru optimizarea portofoliului investi ional . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . 3.2. Posibilita i de optimizare a portofoliului investi ional al bncilor com
erciale din Republica Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Concluzii i recomandri .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anexe . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Sistemul bancar este una din cele m
ai importante structuri ale economiei de pia. Bncile sunt mediatori la distribuirea
capitalului, contribuind esenial la creterea produsului intern brut al rii. Tendina
general a dezvoltrii sistemului bancar n practica internaional constituie universaliz
area activitii bancare, ce se exprim n extinderea prezenei lor pe piaa valorilor mobi
iare i diversificarea activitii pe aceasta pia. Participarea bncilor comerciale la pi
valorilor mobiliare contribuie la atragerea resurselor suplimentare prin emisiu
nea valorilor mobiliare, extinderea bazei de venituri, meninerea nivelului necesa
r de lichiditate, adaptarea mai uoar la schimbrile conjuncturii pieei. Modelul siste
mului bancar implementat n Republica Moldova admite diferite forme de activitate
a bncilor pe piaa valorilor mobiliare. n ultimii ani bncile au devenit operatori pri
ncipali ai pieei financiare. Bncile dein practic tot volumul valorilor mobiliare de
stat i joac un rol foarte activ pe piaa valorilor mobiliare corporative. Gradul de
studiere a temei investigate. Eficiena economic, randamentul activitii investi ionale
a bncilor au stat la baza unor studii i cercetri aprofundate, constituind preocupa
rea mai multor savani i specialiti n domeniu. n prezent, practic fiecare manual de ma
nagement bancar conine compartimentul referitor la activitatea investi ional a bncilo
r i optimizarea portofoliilor sale investi ionale. Aceasta, precum i un numr nsemnat d
e publicaii la tema dat, au evideniat, n mod convingtor, rolul operaiunilor cu valori
mobiliare n activitatea cotidian a bncilor. n aceast ordine de idei, devine foarte ut
il studierea particularitilor operaiunilor bancare cu valori mobiliare i eficientizar
ea acestora. Scopul lucrrii const n identificarea particularitilor gestiunii portofol
iului investi ional al bncilor comerciale din Republica Moldova, ca premis de sporir
e a randamentului financiar al bncilor i eficientizarea portofoliului investi ional,
innd

cont de tendinele actuale declanate n sectorul bancar i cerinele moderne de competiti


vitate. Scopul cercetrilor este concretizat n abordarea i soluionarea urmtoarelor obi
ective ale tezei: - aprofundarea conceptului de portofoliu investi ional; identifi
carea factorilor i indicatorilor ce determin calitatea portofoliului, - analiza ac
tivitii investiionale a bncilor pe piaa valorilor mobiliare, inclusiv activitii de d
er primar pe piaa valorilor mobiliare de stat, identificarea particularitilor operai
unilor investiionale pe piaa valorilor mobiliare corporative; - aprofundarea probl
ematicii privind eficiena operaiunilor cu valori mobiliare, a riscurilor aferente i
a impactului lor asupra indicatorilor financiari ai bncii. Domeniul de cercetare
este determinat de operaiunile bncilor cu valori mobiliare, care sunt investigate
din perspectiva impactului lor asupra situaiei financiare a bncii. Obiectul cerce
trii, n plan conceptual, este concretizat la nivelul bncilor comerciale, n activitat
ea crora operaiunile cu valori mobiliare ocup un loc important i nregistreaz eficien
im. Structura lucrrii este prezentat n corespundere cu obiectivele preconizate i ordi
nea realizrii cercetrilor tiinifice. Teza cuprinde: introducere, trei capitole, care
constituie coninutul de baz al cercetrii, sinteza rezultatelor, concluzii i recoman
dri, literatura selectiv studiat i anexele. Astfel, n introducere, este argumentat ac
ualitatea temei de cercetare, sunt precizate scopul, obiectivele i obiectul cerce
trii. Capitolul I Caracteristicile portofoliului investi ional al bncilor comerciale
profundeaz conceptul de portofoliu investi ional, structura i func iile lui, precum i t
oate actele normative ce reglementeaz gestiunea portofoliului investi ional n Republ
ica Moldova. Capitolul II Organizarea gestiunii portofoliului investi ional al bncil
or comerciale caracterizeaz etapele gestiunii portofoliului investi ional n cadrul bnc
ilor

5
comerciale prin identificarea factorilor i indicatorilor ce determin calitatea por
tofoliului, precum i analiza influen ei factorilor de risc asupra portofoliului i me
todele de gestiune a acestora. Capitolul III Metode de optimizarea a portofoliulu
i investi ional n bncile comerciale analizeaz politica i strategiile de eficientizare
portofoliului investi ional prin prisma avantajelor, oportunitii i eficienei. Contrib
uia important a acestui capitol este conturat prin prezentarea i analiza datelor sta
tistice care caracterizeaz gestiunea portofoliului investi ional n Republica Moldova
. Este analizat detaliat experiena a cinci bnci comerciale autohtone. Ultimul compa
rtiment al tezei cuprinde, concluziile autorului privind operaiunile bncilor cu va
lori mobiliare i eficiena acestor operaiuni n sistemul bancar. Sunt formulate recoma
ndri cu privire la perfecionarea activitii investi ionale a bncilor.

6
CAPITOLUL I. CARACTERISTICILE PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL AL BNCILOR COMERCIALE
1.1. Esen a, structura i func iile portofoliului investi ional

n perioadele de recesiune i instabilitate economic, cnd cererea de credite este sczut


bncile dispun de fonduri pe care le plaseaz n valori mobiliare. n perioadele de boo
m economic, cnd cererea de credite este mare, bncile pot fi for ate sa-i vnd o parte d
n valorile mobiliare achizi ionate anterior pentru a face fa cererii de credite. n pr
ocesul gestionrii resurselor atrase, bncile parcurg urmatoarele etape: nti, ele fac
fa cerin elor de rezerve obligatorii; n al doilea rind, i constituie un fond pentru
ace fa nevoilor de lichidita i ale bncii; n al treilea rind, fac fa cerin elor de c
e, care de obicei aduc mai mult venit dect investi iile n valori mobiliare; n al patr
ulea rnd, fondurile ramase sunt investite n valori mobiliare. Valorile mobiliare j
oac un rol important n gestionarea activului bncii: 1. ele permit bncii s utilizeze t
oate fondurile de care ea dispune la un moment dat; 2. pot ajuta banca cu resurs
e lichide prin achizi ionarea de valori mobiliare care corespund cerin elor de lichi
ditate a bncii; 3. contribuie la diversificarea portofoliului de active i deci la
protejarea bncii impotriva riscurilor financiare. Activitatea bncilor pe piaa valor
ilor mobiliare contribuie la: extinderea bazei de venituri din contul dividendel
or i dobnzilor obinute, diferenei de curs; meninerea nivelului necesar de lichiditat
; adaptarea mai uoar la schimbrile conjuncturii pieei;

accesul rapid la sursele de creditare prin folosirea valorilor mobiliare n calita


te de gaj; extinderea sferei de influen a bncilor din contul participrii la capitalu
l unor ageni economici, nfiinarea structurilor financiare afiliate. n literatura tiin
fic, activitatea investi ional a bncii pe pia a valorilor mobiliare este definit ca act
vitatea de plasare a mijloacelor din numele su i din propia ini iativa n scopul ob iner
ii unor venituri directe i indirecte.[21, p. 448] Veniturile directe de la invest
i ii n valori mobiliare sunt ob inute n form de dividende, dobnzi sau n urma relizrii
la un pre mai mare. Veniturile indirecte se formeaz din contul extinderii cotei de
pia ei, controlate de banca prin societile afiliate i dependente. Evoluia operaiunilo
cu titluri nu a fost liniar. Restriciile privind operaiunile bncilor cu valori mobi
liare aplicate de unele ri (Marea Britanie, Canada, SUA), au condus la reducerea c
ompetitivitii sistemelor lor bancare i au impus bncile s identifice modaliti indirec
de participare n afacerile cu valori mobiliare. Globalizarea i dereglementarea piee
i bancare condiioneaz universalizarea activitii bancare, care se exprim prin extinder
ea prezenei bncilor pe piaa valorilor mobiliare i diversificarea activitilor i opera
lor pe aceasta pia. Tendina de dereglementare manifestat pe plan internaional conside
r i un fenomen de liberalizare a pieelor, de deschidere a pieelor financiare naionale
, de ridicare a unor restricii existente anterior. n acest sens, dereglementarea t
rebuie privit i n legtur cu fenomenul globalizrii accelerate a pieelor financiare na
le. Dereglementarea a fost condiionat de necesitatea sporirii eficienei funcionrii si
stemelor bancare. Ca urmare, ncepnd cu anii 70 are loc anularea restriciilor la part
iciparea bncilor n operaiunile cu valori mobiliare corporative. Astfel, n Marea Brit
anie, bncile au primit permisiunea de a procura aciuni ale companiilor industriale
i efectua plasarea lor. Bncile din Canada au obinut posibilitatea de a efectua ase
menea operaiuni prin

8
companii investiionale afiliate. n SUA, n septembrie 1999 a fost abrogat legea Glass
Steagal, care interzicea bncilor comerciale americane s efectueze cele mai riscant
e operaiuni pe piaa valorilor mobiliare.[25, p. 438] Tabelul 1.1.1. Cota investi iil
or n valori mobiliare ale bncilor n volumul total al activelor la unele ari dezvolta
te. ara Cota investi iilor n valori mobiliare ale bncilor n volumul total al activelor
(%) 23.87 23.82 16.7 15.5 10.15 9.0 7.75 6.29 6.4 2.15
Spania Italia Fran a Germania Japonia Rusia Marea Britanie Republica Moldova Belgi
a SUA Sursa:[22, p.115]

Dup cum urmeaz din tabelul 1.1.1. cele mai mari ponderi ale investiiilor n valori mo
biliare sunt deinute de bncile din Spania, Italia, iar cele mai mici de cele din S
UA, Belgia, Marea Britania i Republica Moldova (care s-au micorat n anul 2008 cu 0.
8 p.p. comparativ cu anul 2007 atunci cnd constituiau 7.09% ). Portofoliul invest
iional al bncii reprezint o totalitate de valori mobiliare, procurate de ctre banc pe
ntru obinerea veniturilor i asigurarea lichiditii plasamentului. Portofoliul de inve
stiii al unei bnci trebuie s asigure un echilibru ntre fondurile plasate pe termen s
curt i cele investite pe termen mediu i lung. Acest portofoliu trebuie s cuprind o a
semenea structur a investiiilor nct, prin acestea, s se aib n vedere: gradul i co
chiditii;

riscul, din punctul de vedere al scadenei i caracterului investiiei; profitabilitat


ea, innd cont cont de termenul, riscul i caracterul investiiei. Dup scopurile i sarci
ile investiionale toate investiiile sunt clasificate n: - investiii pe termen lung (
OS cu termenul de circulaie 1-5 ani, investiii n capitalul social al agenilor econom
ici); - investiii pe termen scurt (VMS, CBN, aciuni procurate pentru vnzare); - inv
estiii n valorile mobiliare ale altor societi cu scopul de a primi venituri. Investii
i pe termen lung: Instrumentele financiare caracteristice: a)Obligaiunile de stat
; b)Cotele deinute n capitalul unitilor economice Scopul efecturii investiiilor pe te
men lung: - obinerea veniturilor din dobnzi - controlul asupra unitii economice i par
ticiparea la procesul decizional Pentru realizarea acestor scopuri este necesar
de efectuat analiza fundamental care include: a)Evaluarea situaiei economice a piee
i de capital, rezultatele creia permit de a stabili pe ct de favorabile sunt inves
tiiile. b)Analiza anumitor segmente ale pieei valorilor mobiliare pentru a determi
na care din ele, reieind din situaia economic sunt cele mai favorabile pentru inves
tiii. n acest caz este necesar, n baza analizei indicatorilor macroeconomici de stu
diat situaia din diferite ramuri i subramuri ale economiei naionale c)Determinarea
celor mai favorabile direcii de plasare a mijloacelor (ramuri ale industriei, ser
viciilor, creeaz baza pentru alegerea lor n cadrul anumitor tipuri de valori mobil
iare, investiiile n care ar asigura ndeplinirea sarcinilor investiionale. d)Analiza
situaiei economico-financiare a societilor-emitente a valorile mobiliare se afl n cir
culaie pe piaa de capital, n scopul determinrii gradului de lichiditate

10
i atractivitate ale acestora. Ca baz informaional la efectuarea analizei economico-f
inanciare se utilizeaz: a) rapoartele financiare anuale a societilor pentru cel puin
ultimii doi ani; b) materialele despre companie care sunt publicate n mass-media
; c) datele din comunicatele publice prezentate de conducerea societii; d) rezulta
tele analizelor efectuate de ctre estimatori ai VM liceniai de CNPF ct i a altor orga
nizaii; Investiiile pe termen scurt, valorile mobiliare pentru tranzacii si vnzare I
nstrumentele financiare caracteristice:
a) Valori mobiliare de stat cu termenul de circulaie pn la un an; b) Valorile mobil
iare i cotele deinute n capitalul unitilor economice, cu lichiditate

nalt, pe care Banca are intenia s le comercializeze n decurs de un an. Scopul efectur
i investiiilor pe termen scurt: a)Obinerea veniturilor din dobnzile / dividendele a
chitate b)Obinerea profitului de la vnzarea valorilor mobiliare /cotelor deinute n c
apitalul unitilor economice. Veniturile directe de la investi ii n valori mobiliare s
unt ob inute n form de dividende, dobnzi sau n urma relizrii lor la un pre mai mare.V
turile indirecte se formeaz din contul extinderii cotei de pia ei, controlate de ba
nca prin societile afiliate i dependente. Structura portofoliului investi ional depin
de, n general, de tipul valorilor mobiliare care circul pe pia a de capital al rii res
pective. n calitate de obiecte ale investiiilor bancare pot servi diferite valori
mobiliare, ns, conform standardelor internaionale de contabilitate, toate valorile
mobiliare se mpart n:
a) valori mobiliare investiionale b) valori mobiliare procurate pentru vnzare.
n practica financiar ponderea valorilor mobiliare investi ionale i celor procurate

11
spre vnzare n portofoliul investi ional al bncii constituie 70% respectiv 30%. Valori
le mobiliare investi ionale reprezinta acea parte a portofoliului care asigur cele
mai importante venituri, pe cnd valorile mobiliare procurate pentru vnzare asigura
lichiditatea acestuia.
Total valori mobiliare Valori mobiliare cumparate pentru vnzare Valori mibiliare
investi ionale 3000 2500 2000 1500 1000 500 135.8 0 31.12.2004 31.12.2005 31.12.20
06 31.12.2007 31.12.2008 969.2 833.3 1394.5 1301.9 926.3 2265.6 2167.9 2266.5 21
93.5 2462.2 2364
976.2
1042.7 776.7
Figura 1.1.1. Volumul valorilor mobiliare de inute de ntreg sistem bancar, la sfirit
ul anilor 2004 2008, mil.lei.
Valori mobiliare cumprate pentru vnzare 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0
% 94.4% 86% Valori mobiliare investi ionale 95.6% 95.8%
95.7%
14% 6.6% 31.12.2004 31.12.2005 4.3% 31.12.2006 4.4% 31.12.2007 4.2% 31.12.2008
Figura 1.1.2. Structura valorilor mobiliare de inute de ntreg sistem bancar, la sfi
ritul anilor 2004 2008, mil.lei.
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor anuale ale BNM pe anii 2004 2008.

12

Datele din figura 1.1.1. i figura 1.1.2 denot cota considerabil a valorilor mobilia
re investiionale n totalul valorilor mobiliare deinute de bncile Republicii Moldova.
Aceasta demonstreaz faptul, c bncile prefer s dein valorile mobiliare n portofoliu
scaden. Ultima se explic prin aceea c acum pe piaa noastr circul puine valori mobil
cotate bine pe pia, care pot fi vndute uor la preul convenabil. Exist i un alt motiv
biectiv participanii pieei din Moldova nc nu sunt nvai s fac bani pe tranzacii
biliare i nu doresc nici s vnd i nici s cumpere instrumente financiare pe pia . Dac
dinamica volumului de valori mobiliare de inute de ntreg sistem bancar la sfritul an
ilor 2004-2008 , observm o cretere permanent a volumului de valori mobiliare, care n
anul 2008 crete comparativ cu anul 2004 de aproape 2.5 ori. Dac analizm structura
valorilor mobiliare de inute de ntreg sistem bancar n aceeai perioad, observm o reduce
e a valorilor mobiliare cumprate pentru vnzare n anul 2008 comparativ cu anul 2004
cu 9.8% i o cretere a valorilor mobiliare investi ionale cu 9.8%. Principalele valor
i mobiliare care pot constitui investi ii financiare pentru bncile din Republica Mo
ldova sunt urmtoarele:
a) valori mobiliare de stat (VMS)
b) ac iuni, obliga iuni, alte valori mobiliare emise de ctre unele companii (valori m
obiliare corporative) c) certificate ale Bncii Na ionale ale Moldovei (CBN) Valoril
e mobiliare de stat (VMS) sunt instrumente ale datoriei de stat , emise n form de
titlu financiar negociabil.[3, art. 2] Emiterea valorilor mobiliare de stat ale
Republicii Moldova se efectueaz de ctre stat n persoana Ministerului finanelor sub f
orm dematerializat prin nscrieri n conturi n lei moldoveneti i reprezint o crean
mit termen de circulaie. Ministerul finanelor emite urmtoarele tipuri de VMS:

13

a) bonurile de trezorerie VMS emise cu scont, pe termen scurt (perioada de pn la u


n an: 91,182,364 zile) i rscumprate la scaden la valoarea lor nominal; b) obligaiuni
de stat VMS emise pe un termen de 2 ani. Bncile comerciale din Moldova procur part
ea semnificativ din VMS expuse spre vnzare. Astfel, n anul 2006 bncile au procurat t
itluri de stat n volum de 2274.1 mil.lei (92.8 la sut). n volumul total al VMS vndut
e la licitaii n anul 2007 ponderea procurrilor de ctre bnci n portofoliile proprii a
as aproximativ la nivelul anului 2006 92.6%. Potrivit raportului BNM : Pe parcurs
ul trimestrului IV 2008 pe piaa valorilor mobiliare de stat au activat 11 Dealeri
Primari, care au contribuit la buna derulare a licitaiilor de plasare a valorilo
r mobiliare de stat pe piaa primar i la asigurarea lichiditii lor pe piaa secundar.
umul cererilor depuse de ctre Dealerii Primari la licitaiile de plasare a valorilo
r mobiliare de stat sa cifrat la 1000.1 mil. lei, acoperind oferta anunat a Ministe
rului Finanelor de circa 1.5 ori. Procurrile VMS de ctre Dealerii Primari la licitai
i pe piaa primar s-au majorat cu 31.9 mil. lei fa de trimestrul III 2008, cifrnduse l
591.3 mil. lei sau 93.1 la sut din volumul total de VMS adjudecate la licitaii. E
xist trei avantaje principale ale plasrii fondurilor bncilor n valori mobiliare de s
tat: riscul redus (acestea fiind considerate ca investiii aproape fr risc); lichidi
tatea ridicat, piaa obligaiunilor guvernamentale fiind o pia ce asigur fluiditate tra
zaciilor, ntruct permanent exist cumprtori i vnztori; o gam larg de titluri em
orii putnd gsi diferite tipuri de titluri guvernamentale, cu scadene diferite (pe t
ermen scurt, mediu i/ sau lung), care i satisfac din punctul de vedere al termenul
ui pentru care sunt plasate fondurile. n scopul investirii mijloacelor bneti de ctre
bncile comerciale n valori mobliare corporative, ele vor participa pe pia a valoril
or mobiliare prin efectuarea tranzac iilor de cumprare la Bursa de Valori a Moldove
i sau pe pia a extrabursier. n

14

acest scop, bncile comerciale au posibilitatea de a cumpra ac iuni sau obliga iuni ale
societ ilor pe ac iuni n scopuri investi ionale, adic de a le pstra n portofoliul bn
la scaden a lor, acumulnd dividende sau dobnzi. Procurnd ac iuni, bncile comerciale vor
avea dreptul la participarea n capitalul societ ii, reprezentnd dreptul de proprietat
e asupra unei pr i a companiei, i vor ob ine venit sub form de dividende, n func ie de
ul ac iunilor procurate i de nivelului profitului companiei. Tipul i drepturile pose
sorului de ac iuni trebuie s fie indicate n contractul de constituire i n statutul soc
iet ii. Fiecare banc n parte care de ine sau planific s de in cote de participare n
unit ilor economice trebuie sa adopte politica i procedurile interne ce ar stabili
regulile i exigen ele asupra de inerii cotelor de participare n capitalul unit ilor econ
mice cu scopul securit ii unor astfel de investi ii, precum i dirijrii eficiente a aces
tora. Aceast politic i procedurile interne adoptate trebuie s prevad formarea unei co
misii responsabile pentru revizuirea i aprobarea cotelor de participare n capitalu
l unit ilor economice i, de asemenea, trebuie s con in exigen ele fa de func ionarii
ili de efectuarea analizei, elaborarea recomandrilor i luarea deciziilor referitoa
re la aceste investi ii. Piaa valorilor mobiliare corporative este un segment foart
e important de activitate a bncilor comerciale. Investiiile bncilor n valorile mobil
iare corporative pot fi divizate n urmtoarele categorii: 1) Procurarea aciunilor n s
copul controlului asupra proprietii; 2) Plasarea mijloacelor n scopul diversificrii
fondurilor i obinerii unor venituri curente n form de dividend sau dobnd, precum i v
tului speculativ n urma vnzrii ulterioare a valorilor mobiliare; Unii autori consid
er procurarea aciunilor pentru obinerea controlului asupra ntreprinderii ca un scop
prioritar, mai important dect posibilitatea obinerii venitului n

15

urma deinerii acestor instrumente.[24, p. 212] La prima vedere aceast opinie pare
corect. Controlul asupra societii permite de a folosi fluxurile ei financiare, de a
influena managementul ntreprinderii, de a forma grupurile (holdinguri) industrial
financiare, ceea ce va spori influena bncii n lumea businessului, va permite atrag
erea noilor clieni. Totodat deinerea controlului asupra unor societi comerciale nu in
tr n lista obiectivelor de baz ale bncii comerciale. Mai mult ca att, bncile trebuie
evite deinerea pachetelor de control ale societilor pe aciuni pe un timp ndelungat. A
ceasta se explic prin urmtoarele motive: a) Investiiile respective atrag pe un timp
ndelungat resursele creditare ale bncii; b) Aceast categorie de investiii poart un r
isc ridicat pentru banc. Situaia financiar a societii poate s se schimbe reieind din
njunctura nefavorabil a pieei, ceea ce va diminua costul aciunilor deinute de banc. D
e asemenea, exist riscul pierderii reputaiei bncii n urma eurii unor obligaiuni cont
tuale ale societii; c) Dirijarea societii necesit atragerea unor resurse materiale su
plimentare. Este necesar de atras specialitii bancari de la lucrul lor de baz n ban
c. Totodat, nu exist o garanie c aceste cheltuieli vor fi acoperite. Hotrrea privind
vestirea mijloacelor bneti n activele agenilor economici cu scopul obinerii dividende
lor (unei pri din profit) sau participrii n capitalul social pentru controlul asupra
proprietii se aprob n conformitate cu prevederile Regulamentului intern cu privire
la deinerea cotelor n capitalul unitilor economice. Astfel, n cazul deinerii sau plan
ficrii deinerii unei cote de participare n capitalul unitilor economice, Consiliul de
administraie al Bncii formeaz o comisie responsabil pentru revizuirea i aprobarea co
telor de participare n capitalul unitilor economice, stabilete exigenele fa de func
ii responsabili de efectuarea analizei, elaborarea recomandrilor i luarea deciziil
or referitoare la aceste investiii.

16

n prezent, investirea mijloacelor bneti libere n valori mobiliare corporative reprez


int o modalitate riscant de sporire a capitalului, cauzat de dezvoltarea insuficien
t a pieei de capital care la rndul su se caracterizeaz prin: - instabilitatea, care n
mare msur depinde de indicatorii economici ai emitentului; - lichiditatea insufici
ent a valorilor mobiliare ale emitentului; - supliment procentual major (diferena
dintre preul de cumprare i vnzare); Controlul asupra societii permite de a folosi flu
urile ei financiare, de a influena managementul ntreprinderii, de a forma grupuril
e (holdinguri) industrial financiare, ceea ce va spori influena bncii n lumea busin
essului, va permite atragerea noilor clieni. Totodat deinerea controlului asupra un
or societi comerciale nu intr n lista obiectivelor de baz ale bncii comerciale. Porto
oliul investi ional al bncilor comerciale indeplinete urmatoarele func ii de baz: 1. Me
n inerea stabilita ii veniturilor bncii indiferent de perioadele ciclului economic (p
erioade de recesiune sau expansiune) atunci cnd veniturile aferente creditelor se
reduc, veniturile generate de valorile mobiliare pot crete. 2. Compensarea rscul
ui de credit aferent portofoliului de credite valorile mobiliare de calitate nalt
pot fi achizi ionate i pastrate cu scopul echilibrarii riscului aferent creditelor
bancare. 3. Asigurarea lichidita ii prin corelarea scaden elor titlurilor cu nevoia
de lichiditate a bncii plasnd mijloacele n valorile mobiliare lichide banca poate r
ezolva oricnd problema lichiditii, realiznd repede i eficient aceste instrumente pe p
ia, men inerea nivelului necesar de lichiditate. 4. Folosirea valorilor mobiliare n c
alitate de gaj n cazul obinerii unui credit pe piaa interbancar i de la Banca Naional
5. Asigurarea flexibilitata ii portofoliului de active al bncii valorile mobiliare
de inute de banc spre deosebire de majoritatea creditelor pot fi uor cumprate sau

17

vndute pentru restructurarea portofoliul de active al bncii n corespundere cu conju


nctura pie ei existente. 6. Atragerea clientelei noi din contul participrii n capita
lul agenilor economici 7. mbunata irea indicatorilor financiari ai bncii datorit calit
a ii nalte a valorilor mobiliare de inute de banc. 8. De inerea unui portofoliu investi i
nal optim contribuie la adaptarea mai uoar de ctre bncile comerciale la schimbrile co
njuncturii pieei. 9. Asigur extinderea sferei de influen a bncilor din contul partici
prii la capitalul unor ageni economici, nfiinarea structurilor financiare afiliate.
10. Contribuie la ob inerea unor performan e mai bune de ctre bncile comerciale. 1.2.
Reglementarea gestiunii portofoliului investi ional n Republica Moldova Pentru a su
praveghea i a minimiza riscurile care apar n activitatea bncilor cu valori mobiliar
e, legislaia, actele normative ale bncii centrale urmeaz s stabileasc diferite cerine
restricii i normative prudeniale obligatorii. n prezent, actele normative ale Bncii
Naionale stabilesc diferite restricii directe i indirecte, care au drept scop regle
mentarea operaiunilor bncilor cu valori mobiliare. Acestea pot fi clasificate n mod
ul urmtor: I. Limitri directe ale mririi investiiilor n valori mobiliare (limitarea r
iscului concentrrii). Conform Legii instituiilor financiare, precum i Regulamentulu
i BNM cu privire la deinerea de ctre bnci a cotelor n capitalul unitilor economice di
09.04.1998 (Monitorul Oficial nr.49 din 28.05.1998), nici o banc singur sau n acor
d cu una sau mai multe persoane cu care acioneaz mpreun, fr permisiunea scris a Bnc
onale a Moldovei, direct sau indirect, nu poate:

18

1) s dein n capitalul unei uniti economice (cu excepia deinerii cotelor n capitalu
bnci de pe teritoriul Republicii Moldova): a) o cot care este substanial fa de capit
lul unitii economice; b) o cot care, conform valorii ei curente, depete 15 la sut di
apitalul normativ total al bncii; 2) s dein valoarea curent total a unor astfel de co
e ce depete 50 la sut din capitalul normativ total al bncii. n cazul n care banca de
o cot substanial n capitalul unitii economice, pentru majorarea acestei cote de aseme
ea este necesar permisiunea scris a Bncii Naionale a Moldovei. Nu este necesar autori
zarea Bncii Naionale a Moldovei pentru cotele de participare la capitalul unitilor e
conomice, achiziionate de banc n schimbul rambursrii creditului acordat de ea. Permi
siunea scris a Bncii Naionale a Moldovei privind deinerea de ctre banc a cotei n cap
lul unitii economice trebuie s fie obinut pn la efectuarea tranzaciei de vnzare-cu
au transmitere a cotei n capitalul unitii economice. Pentru a primi permisiunea scr
is a Bncii Naionale a Moldovei, consiliul bncii prezint urmtoarea informaie cu privi
la deinerea cotei n capitalul unitii economice: 1) o cerere scris; 2) procesul-verbal
la care s-a luat decizia de ctre organul mputernicit privind deinerea cotei n capit
alul unitii economice; 3) denumirea i adresa unitii economice; 4) mrimea capitalului
nitii economice; 5) cota de participare (n lei i n %) preconizat spre procurare; 6)
az de procurare a aciunilor: a) numrul total de aciuni emise de ctre unitatea econom
ic;

19

b) numrul aciunilor cu drept de vot emise de ctre unitatea conomic; c) valoarea nomi
nal (fixat) a unei aciuni; d) numrul aciunilor preconizate spre procurare; e) preul d
procurare a aciunilor; 7) raportul cotei de participare (conform valorii nominal
e (fixate)) la capitalul unitii economice; 8) raportul cotei de participare n capit
alul unitii economice (conform valorii de procurare) la capitalul normativ total a
l bncii; 9) raportul valorii totale a cotelor n capitalul unitilor economice deinute
de banc la capitalul normativ total al bncii; 10) scopul (pentru vnzare sau pentru
investiii); 11) copia analizei financiare (operaiunile unitii economice, rentabilita
tea, profitabilitatea, solvabilitatea etc.) efectuate de ctre banc care a servit d
rept motiv pentru a procura cota de participare n capitalul unitii economice. n decu
rs de 15 (cincisprezece) zile de lucru din ziua primirii setului de documente co
mplet, Banca Naional aprob sau respinge cererea i ntiineaz n scris consiliul bnci
decizia sa. Bncile pot achiziiona cote din contul achitrii creditelor numai n capita
lul unitilor economice cu forma organizatorico-juridic de societi pe aciuni. Termenul
de deinere a aciunilor, achiziionate n schimbul ambursrii creditelor, se prelungete o
singur dat pe o perioad nu ai mare de 1 an. Conform Regulamentului cu privire la in
vestiiile bncilor n active materiale pe termen lung din 23.12.1999 (Monitorul Ofici
al al Republicii Moldova nr.1-4/4 din 06.01.2000) valoarea total a investiiilor un
ei bnci n active materiale pe termen lung i a cotelor de participare n capitalul uni
tilor economice nu trebuie s depeasc 100 % din capitalul normative total al bncii.

20

n Republica Moldova actele normative prevd reflectarea valorilor mobiliare la preul


de pia. Reevaluarea se efectueaz nu mai rar dect o dat pe lun. Aprecierea real a in
tiiilor n valori mobiliare se efectueaz n primul rnd prin crearea rezervelor. n Repub
ica Moldova, Regulamentul BNM cu privire la clasificarea activelor i angajamentel
or condi ionale i formarea reducerilor pentru pierderi la active i provizioanelor pe
ntru pierderi la angajamente condi ionale din 30.08.2007 (Monitorul Oficial al Rep
iblicii Moldova nr.149-152/560 din 21.09.2007) se aplic de ctre bncile liceniate la
clasificarea i rezervarea mijloacelor n contul reduceri, provizioane pentru pierde
ri la activele bilaniere/angajamentele condiionale ale bncii supuse riscului de cre
dit i anume: - hrtii de valoare investiionale (cu excepia celor de stat emise de ctre
Ministerul Finanelor al Republicii Moldova sau celor emise de BNM (Certificatele
Bncii Naionale a Moldovei) sau celor emise de Guvernul unei ri-membre a Organizaiei
de Colaborare Economic i Dezvoltare); - cote de participare; II. Restricii indirect
e ce au drept scop limitarea plasrii fondurilor bncilor n valori mobiliare riscante
i stimularea investiiilor n instrumente lichide. Aceste restricii sunt exprimate pr
in dou metode: 1. Prin stabilirea normativului suficienei capitalului ponderat la
risc; 2. Prin stabilirea pentru bnci a dou principii de lichiditate. Conform Regul
amentului BNM cu privire la suficiena capitalului ponderat la risc din 17.10. 200
1 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.130/310 din 26.10.01), bncile trebu
ie s menin coeficientul suficienei capitalului la un nivel cel puin 12%. n conformita
e cu Instruciunea BNM cu privire la modul de ntocmire i prezentare a rapoartelor fi
nanciare din 17.07. 2008, Monitorul Oficial al Republicii

21

Moldova nr. 157-159 din 19.08. 2008), la calcularea indicatorului dat sunt stabi
lite urmtoarele ponderi ale riscului pentru depunerile n valori mobiliare: 1. Cate
goria 0 procente pentru valorile mobiliare de stat, obligaiunile BNM, valorile mo
biliare ale guvernelor statelor cele mai dezvoltate (OCDE). 2. Categoria 20 proc
ente pentru certificatele bancare de depozit i cambiile bancare emise de bncile co
merciale; 3. Categoria 100 procente pentru valori mobiliare corporative. Deci, bn
cile comerciale prin actele normative menionate sunt limitate n investirea mijloac
elor n valori mobiliare corporative,care se consider c au un grad de risc major. Co
nform Regulamentului BNM cu privire la lichiditatea bncii din 08.08.1997 (Monitor
ul oficial nr.64-65 din 02.10.1997), pentru bnci sunt stabilite dou principii de l
ichiditate care urmeaz s fie respectate. Principiul I al lichiditii prevede, c suma a
ctivelor bncii cu termen de rambursare de mai mult de 2 ani nu trebuie s depeasc suma
resurselor ei financiare. n componena activelor bncii, care se ia n consideraie la c
alcularea acestui normativ, intr i valori mobiliare investiionale. Deci, prin aceas
ta, n mod indirect se limiteaz procurarea de ctre bnci a acestor titluri n dependen
mrimea capitalului bncii, altor resurse disponibile. Principiul II al lichiditii est
e exprimat ca coeficient al activelor lichide la activele totale i un trebuie s fi
e mai mic dect 20%. Activele lichide includ printre alte instrumente valori mobil
iare lichide. Deci, se favorizeaz i se cere plasarea unor fonduri bancare consider
abile n astfel de titluri. Totodat, noiunea valoarea mobiliar lichid nu este descris
i ntr-un act normativ. Practic, la moment, n categoria aceasta se includ doar valo
rile mobiliare de stat, precum i certificatele BNM. Cerinele fa de companiile, valor
ile mobiliare ale crora se vor considera lichide, trebuie s fie stabilite de ctre B
anca Naional reieind din urmtoarele criterii:

22
1. Mrimea capitalului; 2. Profitul net; 3. Structura capitalului; 4. Diversificar
ea acionarilor. n scopul prevenirii conflictelor de interese la efectuarea operaiun
ilor pe pieele financiare, bncile trebuie s fie obligate s creeze sisteme de control
intern asupra respectrii regulilor efecturii operaiunilor cu valori mobiliare. Ace
st control trebuie s fie parte component a controlului intern al bncii, iar persoan
a responsabil de efectuarea acestui control trebuie s ocupe funcia cel puin de vicep
reedinte al bncii.

23

CAPITOLUL II. ORGANIZAREA GESTIUNII PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL AL BNCILOR COMERCIA


LE
2.1. Etapele gestiunii portofoliului investi ional n cadrul bncilor comerciale Gesti
unea portofoliului reprezint totalitatea principiilor, metodelor, operaiunilor car
e stau la baza constituirii, selectrii portofoliului optim i evalurii performanei ac
estuia. Metodele de gestionare a portofoliului au la baz modelele de analiz a valo
rilor mobiliare, constituirea portofoliului, selectarea portofoliului optim, msur
area performanei portofoliului. Organizarea gestiunii portofoliului respect cele d
ou principii de baz: alege metoda sau metodele de gestionare i efectueaz operaiuni cu
titluri financiare din portofoliu. Metodele i operaiunile sunt alese n aa fel nct s
specte obiectivul investitorului (preferinele risc-ctig al acestuia). Organizarea g
estiunii portofoliilor sugereaz urmtoarele etape: 1. Coordonarea portofoliului inv
esti ional cu mediul extern. Evident, este greu s se prevad evolu ia variabilelor medi
ului extern ca, de exemplu: ceterea economic, rata dobnzii, infla ia. Din cauza nesig
uran ei oricrei previziuni economice, deciziile trebuie luate cu o oarecare pruden a
pentru a feri banca n cazul unor previziuni incorecte. 2. Coordonarea portofoliul
ui investi ional cu planul de lichidita i al bncii. Acest lucru se poate ob ine n condi i
le n care administrarea portofoliului de investi ii financiare nu este considerat o
func ie separat, ci este integrat n procesul de gestionare active pasive al bncii. 3.
Evaluarea posibilit ilor de gajare oferite de valorile mobiliare. Valorile mobiliar
e mai pu in riscante sau lipsite de risc pot constitui garan ii n vederea ob inerii uno
r mprumuturi de ctre banc. Deci, managementul bncii trebuie s tie cerin ele de gajare
ecifice pie ei financiare.

24

4. Evaluarea riscului pe care l presupune fiecare tip de active. Valorile mobilia


re de stat emise de Ministerul Finan elor sunt lipsite de risc, iar valorile mobil
iare emise de diferite institu ii prezint un grad mare de risc. 5. Evaluarea venitu
lui net fr impozit. Cotele de impozit sau facilit ile fiscale pe categorii de titluri
pot fi elemente restrictive n procesul de achizi ionare a titlurilor financiare. B
anca va agrea acele titluri care aduc venituri mari. 6. Divesificarea portofoliu
lui investi ional. Achizi ionarea mai multor categorii de valori mobiliare de la ct m
ai mul i emiten i va determina ca perceperea riscurilor financiare sa fie ct mai difu
z pentru banc. 7. Anticiparea evolu iei ratei dobnzii. Dac rata dobnzii va scdea, atu
cererea de credite va fi mare, deci banca va trebui s investeasc n titluri pe term
en scurt cu grad nalt de lichiditate. Dimpotriv, dac se ateapt la o cretere a ratei d
bnzii, cererea de credite va fi mic, banca va trebui sa-i plaseze fondurile n titlur
i pe termen mediu i lung n scopul ob inerii unor avantaje. 8. Determinare mrimii port
ofoliului investi ional. Mrimea portofoliului investi ional va fi n func ie de: gradul
e profitabilitate al investi iilor n valori mobiliare, volumul fondurilor rmase neut
ilizate dup constituirea fondurilor pentru nevoile de reserve, lichidit i i de credit
ale bncii. 9. Evaluarea experien ei manageriale. Bncile care nu au experien n tranzac
narea valorilor mobiliare trebuie s se limiteze la achizi ionarea valorilor mobilia
re de stat. Bncile care au experien managerial profit de momentele oferite de pia , n
n portofoliul lor titlurile pna la maturitate, ci le tranzac ioneaz pentru ai maximiz
profitul. O banc trebuie s se decid ct, unde i n ce instrumente s investeasc fondu

25

disponibile. Managementul portofoliului investiional al unei bnci necesit o planifi


care atent, deoarece sunt foarte multe aspecte care trebuie luate n considerare si
multan. Banca, pe lng asigurarea unui echilibru cu privire la risc, termen, profit
abilitate i lichiditate trebuie s-i reformuleze propria-i politic investiional, care
corespund necesitilor proprii i care s fie funcional ntr-un climat economic care se
fic permanent. Dirijarea cu portofoliu const n meninerea optim a balanei ntre lichid
te, risc i profitabilitate.
2.2. ANALIZA FACTORILOR I INDICATORILOR CE REFLECT CALITATEA PORTOFOLIULUI INVESTI I
ONAL

Analiznd valorile mobiliare investi ionale care constituie portofoliului investi iona
l al bncii, este evident c managerul bncii ce gestioneaz investi iile, n procesul lur
deciziei care valori mobiliare sa le achizi ioneze sau care s le vnd, trebuie s studie
ze o serie de factori. Din cei mai imortan i factori care influen eaz investi iile n val
ori mobiliare de stat i n valori mobiliare corporative putem meniona: 1. Rezultatul
scontat(dorit) care se manifest sub forma veniturilor i comisioanelor. Veniturile
investitorului dintr-o HV se compune din: Veniturile obinute la scaden Veniturile
ce apar n urma reevalurii pe pia Veniturile curente(dobnzi i dividende) Venituril
e apar n urma marjei, (diferena dintre valoarea de vnzare i cea de cumprare) apare cn
banca activeaz ca dealer. 2. nlisnirile sau facilitile fiscale, pe orice investitor
intereseaz venitul dup impozitare, deaceea sunt preferate hrtiile de valoare care
acord nlesniri fiscale. 3. Riscul legat de hrtiile de valoare, cunoatem mai multe ti
puri de risc:

26

a) Riscul ratei dobnzii este specific mai mult instrumentelor cu venit fix, n spec
ial obligaiunilor de stat. Acest risc poate fi evitat sau diminuat, innd titlul pn la
scaden. b) Riscul inflaiei ce se caracterizeaz prin probabilitatea, c majorarea pre
ilor la mrfuri i servicii va diminua nivelul profitabilitii investiiilor n valori mob
liare de stat. c) Riscul de schimb valutar este probabilitatea cderii cursului le
ului moldovenesc fa de valutele principale internaionale, ce va atrage dup sine micor
area costului real al activelor si pasivelor bncii. d) Riscul politic este probab
ilitatea faptului, c schimbrile actelor legislative sau departamentale ale rii va in
fluena negativ operaiunile i profitabilitatea bncii. e) Riscul de lichiditate conjun
ctura pie iei, dezvoltarea insuficient a pieei valorilor mobiliare n ar, situaia econ
c nefavorabil a emitentului valorilor mobiliare. f) Riscul de credit reprezint cazu
l n care valoarea hrtiei de valoare precum i veniturilor curente nu vor fi pltite la
timp sau n cele mai rele cazuri cu ntrziere. g) Riscul ratei dobnzii la determinare
a volumului i structurii investirii n valori mobiliare o mare atenie se acord i mrimi
ratei de dobnd bancar, precum i ratei dobnzii la bonurile de trezorerie. h) Riscul a
facerii(de ar) reprezint faptul c n unele situaii, ntr-o ar, pot aprea diferite
omice, care vor afecta economia n ansamblu. i) Riscul scadenei(revocare) reprezint
acel tip de risc care poate aprea n cazul n care emitentul i ramburseaz datoria nain
de scaden, n acest caz investitorul poate pierde o parte din veniturile curente. j)
Riscul tehnic reprezint probabilitatea greelilor personalului, survenirii unor er
ori tehnice, coliziilor tehnologice i juridice la efectuarea investiiilor n valori
mobiliare corporative.

27

n activitatea bancar performana presupune stabilitate i eficien. Evaluarea performan


r bancare presupune analiza unor indicatori cantitativi i calitativi (care includ
elemente de profit). Acetia se refer, n primul rnd, la determinarea stabilitii bnci
a gradului de expunere a acesteia la diverse categorii de risc, iar, n al doilea
rnd, la cuantificarea nivelului de eficien bancar. Pentru a determina calitatea port
ofoliului investi ional al bncii este necesar de a cerceta o serie de indicatori: I
ndicatorii afereni veniturilor sunt folosii pentru a determina ct de eficient o ban
c i folosete activele. Indicatorii venitului, de asemenea, indic: nivelul venitului,
inclusiv dinamica i stabilitatea acestuia; capacitatea de a asigura suficiena capi
talului prin nedistribuirea venitului; nivelul cheltuielilor aferente operaiunilo
r bncii. Pentru activitatea de investi ii a bncii sunt caracteristici urmtorii indica
tori: 1. Venituri aferente dobnzilor la valorile mobiliare investiionale/Total val
ori mobiliare investiionale. Scopul calculrii indicatorului: este recomandat a fi
folosit la determinarea i analiza ratei dobnzii la aceste active. 2. Venituri afer
ente dobnzilor la valorile mobiliare cumprate pentru vnzare/ Total valori mobiliare
cumprate pentru vnzare. Scopul calculrii indicatorului: este recomandat a fi folos
it la determinarea i analiza ratei dobnzii la aceste active. 3. Venituri aferente
dobnzilor la total valori mobiliare/Total valori mobiliare. Scopul calculrii indic
atorului: este recomandat a fi folosit la determinarea i analiza ratei dobnzii la
aceste active. 4. Rata venitului real (pe care l va primi banca) ajustat cu rata i
nfla iei care se exprim dup formula:

28
Rr = i rata infla iei; sau: Rr= Rn 1
1+rata venitului 1+i
anual
1
, unde
(2.2.1.)
(2.2.2.)
Deci, cu ct rata infla iei este mai mare, cu att veniturile reale aferente valorii m
obiliare achizi ionate vor fi mai mici. 5.Ratele anuale ale dobnzii la Bonurile de
Trezorerie (BT):
= NP C 365 100 PC T 100
Rata nominal: Rata efectiv: N valoarea nominal a BT; Pc pre ul de cumprare a BT; T
menul de circula ie (n zile). Ref =
Rn
N PC
(2.2.3.) (2.2.4.)
[
]
365 T 1
, unde

6.Rata anual a dobnzii la Obliga iunile de Stat cu dobnd fix (OS) Rata efectiv a dob
la Obliga iunile de Stat depinde de pre ul de cumprare a obliga iunii, de mrimea cupoane
lor i de periodicitatea pl ii acestor cupoane i se determin calculndul pe r din urmt
formul: P
= C1
1 365 t

C2
1 +r
1 +r
2 365
t
. ..
Cn
1 +r
n 365

t
, unde
(2.2.5.)

P pre ul de cumprare a OS (include cuponul acumulat); Cn mrimea cupunului n; * N


re nomonal a OS; r rata efectiv a dobnzii la OS; tn numrul de zile pn la plata cu
ui n; *Formula de calcul a mrimii cuponului:

29
C=
N
TC 365

DS 100
, unde
(2.2.6.)

N valoarea nominal a OS; TS perioada cuponului (zile); DS rata anual a dobnzii sta
ilit n condi iile de emitere a OS. Examinarea calitii activelor ne permite de a analiz
a situaia bncii i calitatea managementului bancar . Calitatea activelor influeneaz i
valuarea altor domenii cum ar fi veniturile i suficiena capitalului sau lichiditat
ea bncii. Pentru banc este esen ial analiza calita ii activelor sale, deoarece, ca cea
mai important surs de venit, trebuie mereu monitorizat i n cazul depistrii unor abate
i, eloborarea setului de msuri pentru diminuarea sau reducerea efectelor acestora
. Gestiunea portofoliului investi ional implic analiza unui ansamblu de indicatori
ce reflect calitatea portofoliului de valori mobiliare i n baza analizei effectuate
, stabilirea pozi ia bncii n activitatea investi ional. Indicatorii ce reflect calitate
portofoliului investi ional: 1. Total valori mobiliare/ Total active Scopul calcu
lrii indicatorului: indicatorul indic nivelul de participare a bncii pe piaa valoril
or mobiliare. 2. Total valori mobilare lichide/ Total valori mobiliare n portofol
iu Scopul calculrii indicatorului: indicatorul indic gradul de risc al managementu
lui bncii. Un indicator mic, arat c banca prefer deinerea unui portofoliu de valori m
obiliare cu un grad de risc mai mare i profitabilitate mai mare. Iar un indicator
mai mare, va arata c banca nu intenioneaz s investeasc mult n valori mobiliare risca
te. 3. Total valori mobiliare lichide/ Capital normativ total Scopul calculrii in
dicatorului: ca i indicatorul precedent arat gradul de risc al managementului bncii
, precum i nivelul de lichiditate a activelor.

30

4. Total valori mobiliare cumprate pentru vnzare/Total valori mobiliare investiiona


le Scopul calculrii indicatorului: indicatorul indic la strategia bncii - investire
a pe termen lung sau deinerea unor valori mobiliare n scopuri speculative sau de s
curt durat. 5. Active materiale pe termen lung i cotele de participare n capitalul u
nitilor economice/Capital normativ total Scopul calculrii indicatorului: arat nivelu
l de imobilizare a mijloacelor bncii, nivelul maxim admisibil fiind de 100% din C
NT al bncii. Indicatorii de risc: n perioada ultimilor 10 ani n toat lumea, bncile, a
lturi de indicatorii clasici ai profitabilitii (de exemplu, ROE rata rentabilitii fi
anciare ROA - rata rentabilitii economice) extind aplicarea indicatorului rentabil
itii capitalului ajustat la risc (RiskAdjusted Return on Capital - RAROC). RAROC ac
ord posibilitatea de a dirija cu capitalul, contiintiznd clar, care este necesarul
de mijloace pentru asigurarea tuturor riscurilor, precum i ce profitabilitate o s
aduc aceste investiii. Deoarece toate riscurile se adun, RAROC permite managerului
de a studia cum schimbrile a diferitor indicatori ai riscului (de exemplu, portof
oliul investi ional) influeneaz asupra necesitii de capital. RAROC este o concepie cor
ctat la risc a calculrii profitabilitii. Acesta este un instrument pentru calcularea
rezultatelor financiare corectate la risc. RAROC se calculeaz n modul urmtor: 1.
Venitul Net +Pierderi _Re alePierderi Astepate+Dobindade Capitalul Economic
lacapital
*(1 r) (2.2.7.)
unde r rata efectiv a impozitrii.

31

2.3. Evaluarea riscurilor legate de gestiunea portofoliului investi ional al bncilo


r comerciale Orice activitate de antreprenoriat poart un caracter riscant. Operaiu
nile bncilor, inclusiv operaiunile cu valori mobiliare, de asemenea, sunt purttoare
de risc, avnd i unele particulariti de evaluare a lui. Pentru a determina nivelul d
e risc al unei operaiuni bancare este necesar de stabilit corect factorii care l d
etermin, condiiile i mediul n care activeaz banca. Riscul unei operaiuni bancare es
probabilitatea pierderii de ctre banc a unor sume bneti n urma desfurrii acestei ac
precum i pericolul pierderii imaginii sau reputaiei n lumea de afaceri. Riscul ban
car devine o problem social major, din cauza faptului, c bncile risc nu numai cu mijl
ace proprii sau ale acionarilor (pe cum majoritatea agenilor economici), doar i cu
fondurile publice, economiile persoanelor fizice, mijloacele persoanelor juridic
e, plasate n banc n calitate de depozite i inute pe conturile bancare. Deci, bncile
ctivitatea sa urmeaz s dirijeze corect riscurile, iar organele de supraveghere tre
buie s stabileasc cerinele speciale pentru minimizarea riscurilor bancare n scopul e
vitrii unor consecine economice negative n urma falimentului bncilor. Fiecare operaiu
ne bancar poart un oarecare nivel de risc. Evaluarea lui i contrapunerea cu nivelul
probabil de eficien a acestei operaiuni constituie criteriul principal de luare a
deciziilor financiare. Riscurile ce apar n cadrul investiiilor n valori mobiliare d
e stat Valorile mobiliare de stat sunt considerate n toat lumea instrumente mai pui
n riscante, deoarece sunt garantate de stat. Deci, investiiilor n aceste instrumen
te le este mai puin specific riscul de credit, de lichiditate ce caracterizeaz ori
ce investiie. i totui, ntr-o economie n curs de dezvoltare i nestabil nu putem dimin
pn la zero

32

aceste riscuri. Ca exemplu poate servi defaultul ce a avut loc n Rusia n 1998. Din
cele mai importante riscuri la efectuarea investiiilor n valori mobiliare de stat
putem meniona: 1. Riscul inflaiei, ce se caracterizeaz prin probabilitatea, c major
area preurilor la mrfuri i servicii va diminua nivelul profitabilitii investiiilor n
lori mobiliare de stat. Acest risc este foarte actual acum n Moldova, n condiiile cn
d ratele dobnzii la valorile mobiliare de stat sunt mici (17-20%), iar rata ofici
ala a inflaiei constituie 1012% (la finele anului 2008 chiar i de 7.3%). 2. Riscul
de schimb valutar este probabilitatea cderii cursului leului moldovenesc fa de val
utele principale internaionale, ce va atrage dup sine micorarea costului real al ac
tivelor si pasivelor bncii. Aa situaie a avut loc n anul 1998 dup criza valutar regio
al in spaiu CSI. 3. Riscul politic este probabilitatea faptului, c schimbrile actelo
r legislative sau departamentale ale rii va influena negativ operaiunile i profitabil
itatea bncii. 4. Riscul ratei dobnzii este specific mai mult instrumentelor cu ven
it fix, n special obligaiunilor de stat. Valoarea de pia a acestor valori mobiliare
este invers proporional mrimii ratelor dobnzii pe pia. Astfel, n cazul creterii rat
dobnzii pe pia, scade automat valoarea de pia a obligaiunilor aflate n portofoliul b
, ce poate duce la pierderi eseniale ale bncii, la imposibilitatea realizrii acesto
r titluri la un pre profitabil pentru banc (n cazul cnd apare necesitatea de a vinde
instrumentul). i invers, scderea ratelor dobnzii va majora costul obligaiunior i vnz
rea lor va cauza creterea de capital. Acest risc poate fi evitat sau diminuat, innd
titlul pn la scaden. Totodat, n cazul obligaiunilor cu dobnd flotant apar nc d
ate de rata dobnzii: riscul micorrii ratei cuponului si riscul reinvestirii plilor pe
cupon. Atunci cnd cad ratele dobnzii pe pia, evident se va micora rata cuponului la
obligaiunile cu rata flotant i posibilitatea reinvestirii cuponului la rata adecvat
la

33

momentul cumprrii obligaiunii. Ins aceste riscuri se compenseaz prin creterea valorii
de pia a obligaiunii. Riscurile ce apar n cadrul activitii de dealer primar pe piaa
orilor mobiliare de stat. Principalul scop al activitii dealerilor primari este obi
nerea profitului maximal n urma diferenei de pre la cumprare i vnzare. Deci, operaiu
e bncilor dealeri sunt ndreptate spre primirea unui venit speculativ. De aici rezu
lt i riscurile acestei activiti: 1. Riscurile de sistem riscul inflaiei, riscul de r
glementare, riscul economic. Aceste riscuri au fost deja analizate detaliat mai
sus. 2. Riscul evoluiei nefavorabile a pieei (riscul ratei dobnzii, riscul de schim
b valutar). Dealerii primari sunt dependeni de tendinele i evoluiile pieei de valori.
Deci, n concluzie menionm, c ratele dobnzilor pe piaa VMS nu reprezint valori stabi
constante i, de aceea, reprezint un obiect de analiz i de prognozare din partea dea
lerilor primari. Eficiena activitii dealerilor primari se determin prin faptul ct de
bine este organizat procesul investiional care include n sine: analiza informaiei n
ecesare; determinarea timpului efecturii operaiunii n baza aprecierii (curente i la
perspectiv) profitabilitii investirii n VMS. n ce privete analiza informaiei necesar
ubliniem, c aceasta se efectueaz n urmtoarele direcii: 1. Nivelul general al profitab
ilitii VMS i tendinele modificrii ei. n cazul tendinei de micorare a ratelor este c
i rezonabil de investit n VMS pe termen mai lung cu perspectiva vinderii lor ulte
rioare, reieind din faptul, c cumprarea la o rat nalt i vinderea la o rat joas est
l principal al activitii dealerilor primari. n cazul tendinei de majorare a ratelor,
cea mai optimal cale de obinere a venitului este cumprarea VMS pe un termen scurt i
deinerea lor pn la scaden. 2. Volumul lichiditii pe piaa financiar.

34

n cazul existenei multor mijloace bneti libere acestea influeneaz cererea pe piaa VM
ceea ce duce la micorarea ratei dobnzii. i invers, deficitul lichiditii duce la major
area ratei dobnzii. Surplusul lichiditii n sistemul bancar al Republicii Moldova a a
vut un impact hotrtor asupra micorrii ratelor dobnzii pe piaa VMS. 3. Tendinele pie
lutare. Creterea cursului dolarului sau EURO fa de leul moldovenesc poate provoca f
luxul mijloacelor de la piaa VMS ctre piaa valutar. 4. Starea general a economiei i p
rspectivele schimbrii ei n viitorul apropiat. Riscurile ce apar n cadrul investiiilo
r n valori mobiliare corporative La efectuarea operaiunilor investiionale pe piaa va
lorilor mobiliare corporative riscul de a suporta pierderi este mult mai mare de
ct la investirea n valori mobiliare de stat. n primul rnd, sunt prezente toate riscu
rile aferente investiiilor in VMS. i n a doilea rnd, investitorul trebuie sa in cont
e urmtoarele riscuri suplimentare: 1. Riscul de lichiditate. Lichiditatea valoril
or mobiliare corporative depinde de mai muli factori obiectivi i subiectivi. Print
re factorii obiectivi menionm principalul conjunctura pieei, care nu depinde de val
orile mobiliare concrete. Atunci cnd capitalul se retrage de pe piaa de valori, ce
rerea de valori mobiliare pe pieele bursiere i extrabursiere devine foarte joas i es
te foarte dificil de a realiza convenabil instrumentele respective. n aceast situai
e investitorii prefer s procure valori mobiliare de stat, instrumente ale pieei mon
etare sau folosesc alte ci de investire a mijloacelor. Alt factor obiectiv este d
ezvoltarea insuficient a pieei valorilor mobiliare n ar. Pentru ca aceast pia s lu
ficient este necesar ca operatorii pieei sa o susin permanent: n situaia cnd valorile
mobiliare cad n pre - sa le cumpere, iar cnd preul s ridic - s le vnd. Majoritatea
lor mobiliare n Republica Moldova, practic, nu se tranzacioneaz

35

pe piaa secundar. Cotrile bursiere lipsesc, iar tranzaciile au loc periodic. Ca fact
or subiectiv al riscului lichiditii menionm situaia economic nefavorabil a emitentul
valorilor mobiliare, fapt ce inevitabil va influena preul de pia al valorilor mobili
are emise de acesta. In situaia dat banca adiional va suporta si riscul de credit p
robabilitatea c valoarea activelor bncii se va diminua. Pentru a evita riscurile l
ichiditii i de credit, banca nainte de a face investiii n valorile mobiliare corporat
ve, trebuie s analizeze foarte minuios perspectivele dezvoltrii ramurilor concrete
ale economiei naionale, precum i companiilor, valorile mobiliare ale crora vor fi s
ubiectul investirii. n literatura de specialitate aceast analiz se numete analiza fu
ndamental, care reprezint un studiu foarte voluminos i costisitor, deoarece necesit
un personal calificat, crearea bazei de date adecvate i finanarea corespunztoare. P
rioritatea n investire trebuie s fie acordat unor ntreprinderi care corespund urmtoar
elor criterii: A. Ramura economiei naionale care reprezint aceast ntreprindere este
una prioritar i strategic pentru dezvoltarea rii. B. ntreprinderea este rentabil i
un profit stabil pe parcursul ultimilor trei ani. C. ntreprinderea este n dezvolta
re, promoveaz o politic investiional eficient. D. Cota pieei ntreprinderii este rela
stabil i considerabil. E. Exist o perspectiv de cretere a volumului vnzrilor n vi
. Managementul ntreprinderii este calificat i corespunde cerinelor dezvoltrii actual
e a pieei. G. Stabilitatea ntreprinderii nu depinde de civa factori, ci se bazeaz pe
un fundament economic bine determinat. Deci, scopul acestei analize este de a de
termina valorile mobiliare subevaluate de pia. n temeiul acestui studiu se ia decizia
privind cumprarea, vnzarea sau inerea n portofoliu a acestor titluri.

36

Preurile la majoritatea valorilor mobiliare se schimb odat i n corespundere cu trendu


l conjuncturii pieei. Dar trebuie de luat n vedere, c cel mai mult cade cursul valo
rilor mobiliare ale societilor care nu corespund criteriilor menionate. De asemenea
, nu exist o garanie sigur c cheltuielile privind efectuarea analizei fundamentale s
e vor recupera, deoarece nu exist o garanie c piaa va confirma rezultatele studiului
efectuat. Pe lng aceasta este necesar de urmrit dinamica modificrilor preurilor la v
alorile mobiliare pe pia pe parcursul ultimilor ani i de gsit momentul optimal de tr
anzacionare a acestor instrumente. n literatur acest proces se numete analiza tehnic
a pieei valorilor mobiliare. Problema principal a pieei valorilor mobiliare a Repub
licii Moldova este lipsa informaiei necesare urgente att despre emitent, ct i despre
situaia pe pia. Veniturile de la activitatea investiional poate s nu asigure finana
cheltuielilor privind analiza fundamental. Aceasta duce la sporirea riscurilor d
e investire n valori mobiliare corporative. n rile cu economia dezvoltat se folosete
etodologia de acordare a ratingurilor corporaiilor n diferite ramuri ale economiei
care se efectueaz de ctre firmele specializate n domeniu. Rezultatele analizei fun
damentale devin produse ale pieei de valori i, n form de buletine, dri de seam, se v
participanilor pieei. 2. Riscul ratei dobnzii. La determinarea volumului i structuri
i investirii n valori mobiliare o mare atenie se acord i mrimii ratei de dobnd banca
recum i ratei dobnzii la bonuri de trezorerie. n cazul ratelor de dobnd bancare nalte
se micoreaz cursul valorilor mobiliare corporative pe pia i invers. Deci, la investir
ea n valori mobiliare corporative apar anumite riscuri de dobnd. Cursul valorilor m
obiliare variaz n dependen de modificarea dobnzii de pia. Deci, un interes deosebit
tru investitor prezint analiza perspectivelor modificrii ratelor de

37

dobnd. n acest caz, dac investitorul ateapt micorarea ratelor de dobnd, este oport
ru el de cumprat valori mobiliare pentru revinderea lor ulterioar la un pre mai mar
e i, respectiv, obinerea venitului din contul diferenei de curs. n cazul ratelor de
dobnd nalte i micorrii lor prognozate, este eficient de cumprat pachete mari de valo
mobiliare nu n scopul vnzrilor lor ulterioare, dar n scopul asigurrii profitabilitii
te a portofoliului. Dac invers, investitorii ateapt majorarea nivelului dobnzii banc
are i, respectiv, cderea cursului valorilor mobiliare, este foarte oportun de vndut
acum valori mobiliare cu intenia de a cumpra n viitor valori mobiliare la un curs
mai mic. De asemenea, ratele dobnzii pe piaa valorilor mobiliare de stat influeneaz
cursul valorilor mobiliare corporative. Micorarea ratelor la VMS poate duce spre
creterea cererii pe piaa aciunilor. Faptul, c n Republica Moldova ratele dobnzii se m
coreaz permanent acord un motiv suplimentar investitorilor spre direcionarea mijloac
elor ctre piaa de capital. 3. Riscul tehnic. Riscul tehnic reprezint probabilitatea
greelilor personalului, survenirii unor erori tehnice, coliziilor tehnologice i j
uridice la efectuarea investiiilor n valori mobiliare corporative. Probabilitatea
acestor riscuri este nalt n cazul cnd modalitatea efecturii tranzaciilor este foarte
omplicat i include muli participani mediatori ntre vnztor i cumprtor. Pentru a mi
est risc este necesar de a stabili reguli de tranzacionare clare i care vor minimi
za la maximum factorul uman la efectuarea tranzaciilor, precum i de a crea condiiil
e de efectuare a tranzaciilor n timp real. n Republica Moldova exist reglementri priv
ind crearea rezervelor privind deprecierea valorilor mobiliare i pierderilor posi
bile. La prima etap de formare a rezervelor pentru pierderi aferente valorilor mo
biliare,

38

toate valorile mobiliare s clasific n funcie de gradul de risc. Valorile mobiliare s


e clasific reieind din urmtoarele considerente: - sigurana; - ratingul acordat oblig
aiunilor respective de ctre ageniile specializate; - cotarea aciunilor pe pieele orga
nizate; - starea financiar a emitentului; - lichiditatea valorilor mobiliare. Pen
tru obligaiunile corporative la baz trebuie s fie luat ratingul acordat de ctre ageni
ile respective de evaluare sau, n lipsa acestora, banca le clasific conform sistem
ului intern de rating (sub supravegherea BNM). Aciunile corporative pot fi clasif
icate n 5 categorii n funcie de situaia financiar a emitentului i poziia lui pe pia
ul urmtor: n prima categorie se includ aciunile emitenilor care ndeplinesc urmtoarele
criterii: a) capitalul social al emitentului este de cel puin 10 mil.lei; b) emit
entul desfoar activitatea timp de cel puin trei ani; c) emitentul dispune de rapoart
e financiare i ndeplinete toate cerinele legale privind dezvluirea informaiei; d) emi
entul obine profit n ultimii doi ani de activitate; e) rapoartele financiare sunt
confirmate de ctre o organizaie de audit internaional; f) aciunile respective sunt co
tate la bursa de valori, iar volumul tranzaciilor n ultimele 6 luni constituie nu
mai puin de 5% din numrul total de aciuni plasate de ctre emitent. n categoria a doua
se includ aciunile emitenilor care ndeplinesc urmtoarele criterii: a) capitalul soc
ial al emitentului este de cel puin 5 mil.lei; b) emitentul desfoar activitatea timp
de cel puin trei ani;

39

c) emitentul dispune de rapoarte financiare i ndeplinete toate cerinele legale privi


nd dezvluirea informaiei; d) emitentul obine profit n ultimii doi ani de activitate;
e) rapoartele financiare sunt confirmate de ctre o organizaie de audit internaiona
l; f) aciunile respective sunt cotate la bursa de valori, iar volumul tranzaciilor n
ultimele 6 luni constituie nu mai puin de 3% din numrul total de aciuni plasate de
ctre emitent. n categoria a treia se includ aciunile emitenilor care ndeplinesc urmt
arele criterii: a) capitalul social al emitentului este de cel puin 1 mil.lei; b)
emitentul desfoar activitatea timp de cel puin doi ani; c) emitentul dispune de rap
oarte financiare i ndeplinete toate cerinele legale privind dezvluirea informaiei; d)
emitentul obine profit n ultimul an de activitate; e) rapoartele financiare sunt c
onfirmate de ctre o organizaie de audit; f) aciunile respective sunt cotate la burs
a de valori, iar volumul tranzaciilor n ultimele 6 luni constituie nu mai puin de 1
% din numrul total de aciuni plasate de ctre emitent. n categoria a patra se includ
aciunile emitenilor care ndeplinesc urmtoarele criterii: a) emitentul desfoar activi
ea timp de cel puin un an; b) emitentul dispune de rapoarte financiare i ndeplinete
toate cerinele legale privind dezvluirea informaiei; c) emitentul obine profit n ulti
mul an de activitate; d) rapoartele financiare sunt confirmate de ctre o organizai
e de audit; n categoria a cincea se includ aciunile emitenilor care nu ndeplinesc ni
ci unul din criteriile menionate pentru categoria a patra.

40
La a doua etap de formare a rezervelor toate valorile mobiliare s clasific n 5 grupe
de risc reieind din clasificarea efectuat la etapa I. n prima grup pot fi incluse v
alorile mobiliare de stat, certificatele bancare de depozit, obligaiunile corpora
tive cu ratingul AAA sau AA, precum i aciunile incluse n prima categorie. n a doua g
rup propunem de a fi incluse: obligaiunile corporative cu ratingul A, precum i aciun
ile incluse n categoria a doua. n a treia grup trebuie s fie incluse obligaiunile cor
porative cu ratingul BBB i BB, precum i aciunile incluse n categoria a treia. n a pat
ra grup se vor include obligaiunile corporative cu ratingul B, CCC, CC, precum i aci
unile incluse n categoria a patra. n a cincia grup se vor include obligaiunile corpo
rative cu ratingul C i P, precum i aciunile incluse n categoria a cincia. La a treia
etap se stabilete suma necesar a mijloacelor pentru rezervarea n contul fondului de
risc, aplicndu-se urmtoarele procente la suma investiiilor din fiecare grup de clas
ificare: prima grup rezervele se formeaz n mrimea de 2% din volumul investiiilor; a
oua grup - rezervele se formeaz n mrime de 5% din volumul investiiilor; a treia grup
rezervele se formeaz n mrime de 30% din volumul investiiilor; a patra grup - rezerve
le se formeaz n mrime de 60% din volumul investiiilor; a cincia grup - rezervele se f
ormeaz n mrime de 100% din volumul investiiilor.

41

CAPITOLUL II. METODE DE OPTIMIZARE A PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL N BNCILE COMERCIALE


3.1. Politici i strategii utilizate pentru optimizarea portofoliului investi ional
Activitatea investi ional a bncii trebuie s se desfoare n conformitate cu politica in
ti ional adoptat de ctre banca comercial. Aceast politic cuprinde urmtoarele: * form
a obiectivelor principale privind investi iile bncii i stabilirea direc iilor priorita
re de investi ii, * structura portofoliului investi ional, * limitele investi iilor n v
alori mobiliare: pe tipuri, calitatea valorilor mobiliare, scaden e i emiten i. Princ
ipiile care stau la baza formrii politicii investi ionale a bncii comerciale: 1. asi
gurarea men inerii lichidit ii, 2. studierea actelor normative ce reglementeaz politic
a investi ional,
3. evitarea plasrii capitalului doar ntro singur direc ie de investire,
4. formarea unui portofoliu echilibrat de valori mobiliare, care si asigure bncii u
n nivel maxim de rentabilitate n condi ii de risc minim. Formarea portofoliului inv
estitional are loc n corespundere cu tipul strategiei investiionale alese: 1. stra
tegii active; 2. strategii pasive. Strategia activ - ndreptat spre folosirea la max
im a posibilitilor pieei, are la baz prognozarea unor situa ii pe diferite sectoare al
e pie ei financiare i utilizarea activ a acestor prognoze, de ctre specialitii bncii,
entru restructurarea portofoliului de valori mobiliare.

42

Strategia pasiv - exemplu strategiei pasive poate servi distribuirea balansat a in


vestiiilor pe diferite termene (metoda scrii"). Conform acestei metode, valorile mo
biliare se procur i se repartizeaz dup termen pn la sfritul perioadei de scaden.
portofoliului investi ional al bncii presupune corelarea strategiilor active i pasi
ve. Dirijarea portofoliului activelor, schimbarea structurii lui pentru maximiza
rea venitului se bazeaz pe analiza i prognoza dinamicii ratelor pe piaa financiar. L
iteratura tiinific cunoate urmtoarele strategii ale administrrii portofoliului: 1) St
ategii centrate ciclul de afaceri Aceste strategii rsuun existen a unei piee de capi
bine dezvoltate i rglmntat, diversificate i sensibile la modificarea mediului nm
ia se centreaz maximizar profitului net rintr strutur adecvat portofoliului.
iva urmrete nstituir de rezerve rimr (pentru asigurarea lihiditii) i de rzrv
termen lung generatoare de venit), structura rzervlor urmrind i reflectnd vlui
anciar. roblm principal rezid in neputina bncilor de planifica sistmti momentel
a nivelul mim l rtei dobnzii. Strategia activ ncearc sa anticipeze mdifiril mj
zii, nfrm ciclului de afaceri, i s ajusteze resunzt scadenele titlurilor financ
sens, banca extinde sau respinge portofoliul de investiii i durata sdnelor n funcie
erere de credite, determinat de evoluia ciclului de afaceri. n condiiile reducerii c
ererii de credite, bnil sunt obligate s caute investitori u venituri mari, pentru m
ivelul profitului net obinut din dobnzile la credite. Tendina va fi de prelungire s
cadenelor, deoarece cifra veniturilor este descresctoare, i n cazul n care ratele dob
zilor cresc ban va vinde titlurile n pierdere sau le va conserva n portofoliu, obinnd
un venit sub valoarea de pia. 2) Strategii centrate scadene

43

n condiiile unei piee de capital atractive, reglementate, diversificate, decizia fu


ndamentala se impune, rezid n determina cnd s fie reduse scadenele titlurilor de
portofoliu i dac s se realizeze ctiguri din vnzri de titluri nainte de scadent. Ad
strategiilor bancare n mod activ la evoluia ndiiilor economice trebuie s ia n consi
are faptul strategiile investitorului joac un rol complex n administrarea resurselo
r, poziiei fiscale bncii, n gestionarea capitalului i profitului bnr; n acest s
tegia portofoliilor investiionale impune: adaptarea corespunztoare scadenelor; mod
ficarea raportului dintre titlurile impozabile i cele neimpozabile; modificarea t
ipului titlurilor obinute. Strategiile pasive se concretizeaz n dou modele: a) Strat
egia scadenelor n trepte, r presupune stipularea unor scadene maxime acceptabile, tit
urile fiind distribuite de-a lungul perioadei de scaden, n acest fel asigurndu-se li
chiditate i un venit reinvestibil. Aceast strategie asigur un profit mediu atta timp
, t curba veniturilor titlurilor nu se modific, presupune stabilitatea ondiiil
1 an
2 ani
3 ani Scaden a
4 ani
5 ani
Figura 3.1.1. Strategia scaden elor n trepte
Sursa: Elaborat de autor n baza informa iei men ionate.

44

b) Strategia scadenelor termen lung i termen scurt difereniaz titlurile achiziio


ntru lichiditate de cele achiziionate pentru venituri. Ambele strategii u caracter
repetabil, prezentnd avantaju1 reducerii costurilor de tranzacie, probabilitatea
pierderilor din vnzarea inainte de scaden fiind mic. Strategia scaden elor pe termen s
curt presupune plasarea capitalului de ctre banc doar n valori mobiliare cu scaden e i
durate scurte. Avantajul acestei strategii const n accentuarea pozi iei bncii din pu
nctul de vadere al lichidit ii i permite bncii de a evita eventualele pierderi de cap
ital n urma creterii ratei dobnzii. Strategia scaden elor pe termen lung presupune pl
asarea capitalului bncii n valori mobiliare cu scaden e i durate lungi . Avantajele a
cestei strategii const n maximizarea eventualelor venituri ale bncii aferente inves
tu iilor n valori mobiliare n cazul micorrii ratei dobnzii. Strategia combinat a scad
or pe termen scurt i a scaden elor pe termen lung presupune formare portofoliului i
nvesti ional al bncii att din titluri cu scaden e i durate scurte, ct i n titluri cu
n e i durate lungi . Avantajele acestei strategii const att n asigurarea lichidit ii b
, ct i ob inerea unor venituri importante aferente valorilor mobiliare cu scaden mai m
are. Strategiile active presupun tarea de riscuri privind adaptarea scadenelor, modif
carea tipului titlurilor deinute i lichidarea periodic titlurilor u discont. Aceste
strategii grupeaz titlurile n trei categorii: pstrate pentru tranzacionare; pstrat
scaden; disponibile la vnzare. Gestiunea fiecrei categorii se face diferit, managem
entul activ l portofoliului rsuunnd deinerea unui volum semnificativ de titluri dispo
ibile pentru vnzare, recunoscnd att cerinele de lichiditate, ct i cele de venit. Un e
ement l strategiei active l reprezint ajustarea nivelului de profit mediu

45

corespunztor previziunilor ratelor dobnzii, bncile putnd alege pentru reduce expuner
ea la riscul ratei dobnzii, achiziionarea titlurilor u scadene i durate lungi n condi
le previzionrii reducerii ratelor i invers, achiziionarea titlurilor u scadene i dura
e scurte n ndiiile previzionrii unei creteri ratelor. Poate fi reprezentat n felu
:
Procent din total VM ale portofoliului
Procurarea VM de lung durat, dac se preconizeaz
50 40 30 20 10 0 1 an 2 ani 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani 8 ani 9 ani 10 ani
diminuarea R.dob.
Procurarea VM de scurt durat, dac se preconizeaz creterea R.dob.
Scaden a
Figura 3.1.2 Strategia combinat a scaden elor pe termen scurt i a scaden elor pe terme
n lung
Sursa: Elaborat de autor n baza informa iei men ionate. 3.2. POSIBILIT I DE OPTIMIZARE A
PORTOFOLIULUI INVESTI IONAL DIN REPUBLICA MOLDOVA

Investi iile n valori mobiliare contribuie la formarea profitului bancar prin venit
ul periodic din dobnzi, sau prin aprecierea valorii titlurilor achizi ionate. Optim
izarea portofoliului investi ional al bncii comerciale const n utilizarea de ctre banc
a instrumentelor de debit, care si asigure cea mai bun combina ie ntre lichiditate, pr
ofitabilitate i risc, n condi ii de pia n continu expansiune. Optimizarea portofoliul
const n maximizarea rentabilita ii acestuia, i minimizarea riscului, sau, mai exact,
minimizarea nivelului riscului pentru un anumit nivel al rentabilita ii. Acest obi
ectiv trebuie realizat cu conditia respectarii unor constrngeri. Aceste restrictii
pot fi impuse de catre banc atunci cnd i formeaz portofoliul investi ional, n urma pr
c iilor proprii sau, pur si simplu, de oferta de titluri de pe pia a si de reglement
arile locale privind dreptul de a achizitiona un anumit pachet de valori mobilia
re.

46

La formarea portofoluilui valorilor mobiliare se urmrete scopul maximizrii venituri


lor i minimizrii riscurilor. Pentru banc sarcina se mai complic cu faptul, c ea trebu
ie s urmreasc nu numai structura cea mai eficient a portofoliului valorilor mobiliar
e, ci i structura activelor n general. Dirijarea portofoliului activelor, schimbar
ea structurii lui pentru maximizarea venitului se bazeaz pe analiza i prognoza din
amicii ratelor pe piaa financiar. Astfel, venitul limit de la aa active, ca diferite
tipuri de valori mobiliare, trebuie s fie nu mai jos dect ratele dobnzilor la depo
zite. Totodat, n cazul creterii profitabilitii valorilor mobiliare (nviorrii pieei
pital, creterii indicelor bursieri) partea semnificativ a activelor bncii se transf
er n valori mobiliare, n cazul creterii profitabilitii operaiunilor pe piaa valutar
aa valutar, iar dac mai profitabil este piaa creditelor interbancare pe piaa banilo
uri. n structura portofoliului investi ional al bncilor comerciale din Republica Moldo
va, valorile mobiliare investi ionale reprezinta acea parte a portofoliului care a
sigur cele mai importante venituri.
25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
r M -A iaba gr nk oi nc nd a ba de E c nk M on ol di nd om ii co nb an k
19.41% 15.54% 13.05% 11.49%
9.81% 7.46% 4.34% 2.90% 2.71% 2.59%
1.73% 1.59%
0.41% 0.37% 0.32%
0%
Figura 3.2.1. Ponderea bncilor n volumul valorilor mobiliare de inute cu scopuri inv
esti ionale la 31.12.2008
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
08.
Ba
Fi nc om ba nk Ex im ba nk U ni b E n an k er Eu gb ro an Cr k ed itB an k BC R
In ve st pr iva U tb ni an ve k rs Pr al oC ba nk re di tB an k
Vi ct o

47

Fcnd o analiz comparativ a volumului de valori mobiliare de inute de bnci n scopuri i


sti ionale, constatm c la 31 decembrie 2008 Banca Comercial "Mobiasbanc - Groupe Socie
te Generale" S.A., de inea ponderea cea mai mare 19.41% din totalul portofoliului
de valori mobiliare investi ionale pe ntreg sistem bancar, fiind urmat de B.C. Victo
riabank S.A. 15.54%, B.C. Moldova Agroindbank S.A. 13.05%, Societatea pe Ac iuni Ba
nca de Economii 11.49% i B.C. Moldindconbank S.A.cu 9.81%. Cele mai mici ponderi
sunt de inute de B.C. Universalbank S.A. doar 0.32%, B.C. Investprivatbank S.A. 0.
37% i B.C. Comer bank S.A. cu o pondere de 0.41%. Datorit faptului, c guvernele sunt
capabile de a oferi titluri pentru care riscul este mai mic, dect riscul pentru m
ajoritatea titlurilor emise de ctre agenii privai, valorile mobiliare de stat, care
cuprind un diapazon larg de scadene, constituie un instrument investiional solici
tat de bncile din Republica Moldova. Eficientizarea portofoliului de valori mobil
iare de stat const n achizi ionarea de ctre bnci att de valori mobiliare de scurt dur
i valori mobiliare de lung durat, asigurnd bncii un nivel necesar al lichidit ii, pr
m i un nivel nalt al veniturilor. Valorile mobiliare corporative sunt cele mai com
plicate instrumente din punct de vedere al evalurii lor i cele mai riscante pentru
bncile comerciale din Republica Moldova. Procurarea aciunilor societilor poate fi e
fectuat de banc din urmtoarele motive: a) Achiziionarea aciunilor n schimbul rmburs
reditului acordat de banca. n acest caz aciunile societii sunt, ca regul, depuse n ga
i banca devine n mod automat deintor al acestor titluri. ns, banca trebuie s fac t
sibilul s le vnd pe pia n cel mai scurt timp. b) Achiziionarea unui pachet de contro
e aciuni al unei societi de valoare n scopul revinderii lor ctre un investitor strate
gic. Este cunoscut faptul, c un pachet

48

de control este mult mai uor i mai convenabil de realizat dect pachetele mici. Banc
a, cu autoritatea ei n lumea de afaceri, are unele avantaje i posibiliti mai favorab
ile de cutare i gsire a unui investitor strategic potenial pentru o ntreprindere. Ca
exemplu, concret putem meniona achiziionarea de ctre BC MoldovaAgroindbank S.A. a pac
hetului de control de aciuni ale unor ntreprinderi de zahar din Moldova i vinderea
lor ulterior ctre compania german Sudzuker. c) Achiziionarea valorilor mobiliare n s
ul obinerii unui venit regulat n form de dividend sau dobnd, precum i venitului specu
ativ n urma vnzrii ulterioare a valorilor mobiliare, presupune formarea i dirijarea
unui portofoliu de valori mobiliare. Cursul valorilor mobiliare corporative vari
az n dependen de modificarea dobnzii de pia. Deci, un interes deosebit pentru bncil
erciale din Republica Moldova prezint analiza perspectivelor modificrii ratelor de
dobnd. n acest caz, dac banca anticipeaz micorarea ratelor de dobnd, este oportun
u ea de cumprat valori mobiliare pentru revinderea lor ulterioar la un pre mai mare
i, respectiv, obinerea venitului din contul diferenei de curs. n cazul ratelor de d
obnd nalte i micorrii lor prognozate, este eficient de cumprat pachete mari de valor
obiliare nu n scopul vnzrilor lor ulterioare, dar n scopul asigurrii profitabilitii
e a portofoliului. Dac invers, banca prognozeaz majorarea nivelului dobnzii bancare
i, respectiv, cderea cursului valorilor mobiliare, este foarte oportun de vndut ac
um valori mobiliare cu intenia de a cumpra n viitor valori mobiliare la un curs mai
mic. De asemenea, ratele dobnzii pe piaa valorilor mobiliare de stat influeneaz cur
sul valorilor mobiliare corporative. Micorarea ratelor la VMS poate duce spre cret
erea cererii pe piaa aciunilor. Faptul, c n Republica Moldova ratele dobnzii se micor
az permanent acord un motiv suplimentar investitorilor spre direcionarea mijloacelo
r ctre piaa de capital. Pentru a determina influena activitii bncii cu valori mobilia
e asupra

49

rentabilitii bncii la nceput vom analiza structura investiiilor bncilor n valori mob
are la cele 6 bnci care de in active n valoare de peste 3.5 miliarde lei pe o perioa
d de 4 ani- 2005-2008.
400000000 350000000 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 62 5000000
0 0
ca an sb bia
421445935
421493206
283479892
450000000
350153638
249606192
250706201
212947629
337503362
341345042
39750774
40528000
69831594
25167316
129053814
212942527
221237603 20929121
nk ba im Ex
221602354
2857136
1678672
Mo
a iab tor Vic
nk -A va ldo Mo
nk ba nd oi gr
ad nc Ba

co eE
i mi no l Mo
k an mb o dc d in
VM procurate pentru vinzare
VM investi ionale
Total investi ii
Venitul ob inut la opera iunile cu VM
Figura 3.2.2. Structura investiiilor bncilor n valori mobiliare n anul 2007
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
07.
450000000
222625162 284085875 288953639 288702196 374797624 206982592 207354400 36802855
nk ba im Ex
250000000 200000000 150000000 100000000
59
374762955
350000000 300000000
425297618 425282162
400000000
75351431
40506073
58632013
65692843
72530079
283954075 283939132
384773
78
0
Mo
ca an sb b ia
nk ba ria to Vic
-A va ld o Mo
nk ba nd i gro

ad nc Ba
n co eE
ii om
k an mb co ind o ld M
VM procurate pentru vinzare Total investi ii
VM investi ionale Venitul ob inut la opera iunile cu VM
Figura 3.2.3. Structura investiiilor bncilor n valori mobiliare n anul 2008
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
08.
Din datele prezentate n Anexa nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, i figura 3.2.2. i 3.2.3.
78
50000000
392183
0
34061117
329220
27985291

50

vedem urmtoarele: 1. Fiecare banc se conduce de politica proprie de investiii i de p


lasare a mijloacelor. Dac analizm investi iile acestor 6 bnci n valori mobiliare pe pa
rcursul anilor 2005-2008, observm c bncile de in n portofoliul su preponderent valori
obiliare investi ionale, ceea ce le asigur ob inerea de venituri din dobnzi i/sau divid
ende. Dac analizm investi iile n valori mobiliare a acestor 6 bnci n total n anul 200
omparativ cu anul 2007 se observ o reducere a valorilor mobiliare cumprate pentru
vnzare i creterea valorilor mobiliare de inute n scopuri investi ionale. Cota investi i
r acestor 6 bnci n valori mobiliare n ntreg sistem bancar constituie n anul 2008- 75.
7% n descretere comparativ cu anul 2007 atunci cnd constituia 79.3% i n descretere fa
anul 2006 i 2005 atunci cnd reprezenta 83.1%, respectiv 81.7%. Dac analizm evolu ia i
nvesti iilor n valori mobiliare n dinamic a acestor 6 bnci solide, observm c cea mai
e cot din investi ii le revine BC Banca de Economii S.A., BC Moldova-Agroindbank S.A.
BC Victoriabank S.A.. Remarcabil este situa ia din anul 2006, cnd BC Banca de Economii
.A. de inea un portofoliu de valori mobiliare ce constituia aproape 50% din toate
investi iile ntregului sistem bancar. 2. Veniturile ob inute de ctre aceste 6 bnci come
rciale de la opera iunile cu valori mobiliare depinde n cea mai mare msur de tipul va
lorilor mobiliare ce constituie portofoliul investi ional, precum i de capacitatea
bncii de a-i asuma anumite riscuri n activitatea sa. Dac banca va de ine n portofoliu
n numr mai mare de valori mobiliare corporative, care snt mai riscante, atunci ven
iturile sale respectiv vor fi mai mari, cum este i n cazul BC Banca de Economii S.A.
i BC Moldova-Agroindbank S.A. care ob in cele mai mari venituri aferente opera iunilor
cu valori mobiliare. Dac analizm evolu ia acestor venituri n dinamic, observm o cret
permanent a acestora pentru fiecare banc n parte. La aceast etap de analiz este nece
ar de a analiza i evolu ia n dinamic a cotei

51
veniturilor de la VM n total venituri din dobnzi.
35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 12.24% 30.99% 5.74% 12.66% 10.45% 3.72
% i k a k k k mi an nc an an an b a b b no mb sb ria nd co xi m e to co E oi b i
a gr de ind Vic Mo ca a -A old n v M Ba ldo Mo Cota veniturilor de la VM n total
venituri din dobnzi 5.00% 0.00%
Figura
pentru
Sursa:
07.
20.00%

3.2.4. Cota veniturilor de la valori mobiliare n total venituri din dobnzi


anul 2007.
Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%

18.37% 9.51% 4.62% 8.43% 19.11% 6.55% i k ca nk nk nk mi an a a o b an ba db on


im mb sb ria in ec to Ex co b ia g ro nd de Vic Mo ld i ca a -A v n Mo Ba ld o M
o Cota veniturilor de la VM n total venituri din dobnzi
Figura 3.2.5. Cota veniturilor de la valori mobiliare n total venituri din dobnzi
pentru anul 2008.
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
08.
Din datele prezentate n anexa nr. 10 i nr.11 i figura 3.2.4. i 3.2.5. vedem urmtoarel
e: 1. Cota medie a veniturilor de la valori mobiliare n total venituri din dobnzi
pe parcursul anilor 2005-2007 cunoate o ascensiune, constituind 5.4%, 6.3% i respe
ctiv 12.6%. ns n anul 2008 aceast cot se reduce pn la 11.1%.

52
2. Cele mai mari cote le de in BC Banca de Economii S.A. cota veniturilor creia n anul
2007 constituia aproape 40% din total venituri din dobnzi, precum i BC Mobiasbanc S.
A. cu 18.37% n anul 2008. 3. Cea mai mic cot a veniturilor de la valori mobiliare n
total venituri din dobnzi o de ine BC Moldindconbank S.A. care n dinamic crete de la
1% n 2006 la 6.55% n anul 2008.
94.35% 88.06% 81.77% 75.48% 69.19% 62.90% 56.61% 50.32% 44.03% 37.74% 31.45% 25.
16% 18.87% 12.58% 6.29% 0.00%
an sb bi a
10% ca
Mo
7,85% k an iab t or Vi c
ld Mo
db oi n gr aA ov
3,9% k an
nc Ba ad
no co eE
8,14% i mi
Mo n ldi
6,2% k an mb co d
5,58% nk ba im Ex
o /T VM ta l A
pe
t em si s
ba
6,29% ar nc
To
ta l
Investi ii n valori m obiliare
Total Active
Figura 3.2.6. Cota investi iilor n valori mobiliare n total active pentru anul 2008.
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
08.
Din datele prezentate n anexele nr. 12, 13, 14 putem face urmtoarele concluzii: 1.
Dac analizm cota investiiilor n valori mobiliare n total active ale bncii, observm
aceasta este foarte diferit i variaz de la 1.44% pn la 16.16%. i, totui, din datele
ute putem calcula o medie general a investiiilor a 6 bnci n valori mobiliare n total
active care n dinamic constituie: n anul 2005- 7.6%, n anul 2006-10.6%, n anul 20078.6% i n anul 2008- doar 6.9%, atunci cnd media acestui indicator pe sistem bancar
constituie: 7.74%, 9.96%, 7.09% i respectiv 6.29%. Majoritatea bncilor prefer inves

tiii n valori mobiliare de stat i certificate ale BNM, dect s investeasc n valorile
iliare corporative. Totodat, observm c BC

53

Moldova-Agroindbank SA investete mai mult n instrumentele care sunt recunoscute mai


riscante aciuni i obligaiuni corporative. Este cunoscut, c ratele dobnzilor la acest
valori mobiliare de stat sunt foarte mici i nu pot asigura nivelul necesar de re
ntabilitate a bncii. Aceasta explic faptul, c la cele 6 bnci care investesc n mare pa
rte n aceste titluri, cota veniturilor de la activitatea cu valori mobiliare in t
otal venituri este mult mai mic dect cota investiiilor n valori mobiliare n total act
ive. Cota medie la aceste bnci constituie doar 11.15% din total venituri. Pe cnd,
dac lum numai aceste bnci, cota medie de investiii n valori mobiliare n total active
ste de 7.25%. Deci, aceste investiii nu asigur nivelul mediu al rentabilitii activel
or bncii. O alt situaie se observ la BC Moldova-Agroindbank SA care formeaz portofol
valorilor mobiliare mai mult din instrumente corporative. Avnd un grad de risc m
ai mare, aceste investiii asigur o rentabilitate semnificativ. La Moldova-Agroindban
k ea constituie 10.53%. Pentru a demonstra cum influeneaz structura investiiilor n v
lori mobiliare ale bncilor asupra rentabilitii vom expune unele date din anexa nr.
. De asemenea, vom compara rata rentabilitii investiiilor n valori mobiliare cu rata
rentabilitii operaiunilor creditare.
30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00%
ca an sb bia nk ba ria to Vic nk ba nd oi gr n co eE ii om Mo k an mb co nd ldi
nk ba im Ex
25.12% 20.11% 15.37% 16.26% 13.79% 17.04% 14.26%
15.83%
16.87% 12.96%
16.43% 15.89%
Mo
-A va ld o Mo
ad nc Ba
Rata rentabilit ii investi iilor n VM
Rata rentabilit ii opera iunilor creditare
Figura 3.2.4. Rentabilitatea investiiilor n valori mobiliare i a operaiunilor credit
are a unor bnci comerciale din Republica Moldova pentru anul 2007.
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
07.

54
18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00%
ca an sb bia
16.45% 14.37% 12.45% 13.13% 13.93% 11.40% 8.45% 7.00%
5.87% 4.03% 4.18% 3.88%
Mo
Vic
k an iab tor Mo
g -A va ld o
ro
nk ba in d
ad nc Ba
e
on Ec
ii om
nk ba om c ind old M
nk ba im Ex
Rata rentabilit ii investi iilor n VM
Rata rentabilit ii opera iunilor creditare
Figura 3.2.5. Rentabilitatea investiiilor n valori mobiliare i a operaiunilor credit
are a unor bnci comerciale din Republica Moldova pentru anul 2008.
Sursa: Elaborat de autor n baza rapoartelor bncilor comerciale la data de 31.12.20
08.

Dac rata rentabilitii a operaiunilor de creditare se afl aproximativ la acelai nivel


11- 16%) la toate bncile comerciale, eficiena investiiilor n valori mobiliare depind
e direct de disponibilitatea bncii de a investi n valori mobiliare riscante. Remar
cabil este situa ia la BC Banca de Economii S.A., BC Mobiasbanc S.A. i la BC Eximba
care n anul 2007 nregistreaz o rentabilitate a investi iilor n valori mobiliare mai na
t dect rentabilitatea opera iunilor creditare, asigurndule acestor bnci un nivel al ve
iturilor mai mari comparativ cu veniturile generate de plasamentele bncilor. Exis
t o tendina clar ca bncile care dein un portofoliu semnificativ de valori mobiliare,
inclusive cele riscante, s fie mai stabile i s nregistreze performane mai nalte, iar
ele care dein un portofoliu semnificativ de valori mobiliare corporative (riscant
e) s nregisreze un randament mai nalt comparativ cu operaiunile de creditare. n anexa
nr.6 sunt reflectai indicatorii ce reflect calitatea portofoliului investi ional pe
ntru unele bnci comerciale. Din datele obinute concluzionm urmtoarele:

55

1. Cu excepia bncilor Victoriabank i Mobiasbanc cota valorilor mobiliare n activel


r nu este semnificativ i constituie aproximativ 3%- 7% din totalul activelor. Bncil
e nominalizate sunt mai active pe pia i cota respectiv este de 10%13 %. 2. Majoritat
ea bncilor dein n portofoliul su numai valori mobiliare lichide (93%100% din total v
alori mobiliare deinute). Excepie constituie banca MoldovaAgroindbank care se specia
lizeaz mai mult n investirea n valori mobiliare riscante. 3. O situaie foarte intere
sant observm la calcularea indicatorului total valori mobiliare lichide/ capitalul
normativ total. Conform calculelor din anexa nr. 10 obinem date foarte dispersat
e la diferite bnci. BC Victoriabank, de exemplu, plaseaz fondurile sale n valori mobi
liare lichide ntr-un volum ce depete capitalul normativ total (103.5%). Totodat, 6 bn
i dein aceste instrumente ntr-un volum mai puin de 50% din CNT. Din acestea, Moldova
-Agroindbank are plasate doar 7.1%. n baza analizei efectuate putem face anumite r
ecomandri n ceea ce privete optimizarea gestiunii portofoliului investi ional n cadrul
bncilor comerciale din Republica Moldova. Este important ca bncile sa-i formeze po
rtofoliului investi ional att din titluri cu scaden e i durate scurte, ct i n titluri
scaden e i durate lungi, ceea ce le va asigura lichiditate optim, ct i ob inerea unor v
nituri importante aferente valorilor mobiliare cu scaden mai mare, adic sa procure
att valori mibiliare de stat i certificate ale BNM, care au un risc redus, lichidi
tatea ridicat, (piaa obligaiunilor guvernamentale fiind o pia ce asigur fluiditate tr
nzaciilor, ntruct permanent exist cumprtori i vnztori) i care con in o gam larg
se, investitorii putnd gsi diferite tipuri de titluri guvernamentale, cu scadene di
ferite (pe termen scurt, mediu i/ sau lung), care i satisfac din punctul de vedere
al termenului pentru care sunt plasate fondurile, precum i valori mobiliare corp
orative, care dei snt mai riscante, snt purttoare de venituri foarte mari.

56

Pentru a evita riscurile lichiditii i de credit, banca nainte de a face investiii n v


lorile mobiliare corporative, trebuie s analizeze foarte minuios perspectivele dez
voltrii ramurilor concrete ale economiei naionale, precum i companiilor, valorile m
obiliare ale crora vor fi subiectul investirii. n literatura de specialitate aceas
t analiz se numete analiza fundamental, care reprezint un studiu foarte voluminos i c
stisitor, deoarece necesit un personal calificat, crearea bazei de date adecvate i
finanarea corespunztoare. Cheia succesului bncii n realizarea eficient a politicii d
e portofoliu const n: a) profesionalismul i experiena specialitilor bncii; b) diversi
icarea optim a portofoliului pe tipuri de valori mobiliare, ramuri ale economiei,
regiuni, termene de scaden, emitentul valorilor mobiliare; c) lichiditatea nalt a v
alorilor mobiliare procurate.

57

CONCLUZII I RECOMANDRI Cercetrile realizate conduc la formularea urmtoarelor concluz


ii i recomandri: Concluzii: Globalizarea i dereglementarea pieei bancare condiioneaz
niversalizarea activitii bancare, care se exprim prin extinderea prezenei bncilor pe
piaa valorilor mobiliare i diversificarea activitilor investi ionale i operaiunilor p
ceasta pia. n adoptarea deciziilor privind formarea portofoliului investi ional, bncil
e trebuie s identifice premisele obiective i subiective pentru ca activitatea inve
sti ional s fie oportun, s-i asigure un nivel stabil al lichidit ii, s fie nonriscan
ent. Portofoliul de investiii al unei bnci trebuie s asigure un echilibru ntre fondur
ile plasate pe termen scurt i cele investite pe termen mediu i lung. Acest portofo
liu trebuie s cuprind o asemenea structur a investiiilor nct, prin acestea, s se aib
dere: gradul i costul lichiditii, riscul, din punctul de vedere al scadenei i caracte
rului investiiei, profitabilitatea, innd cont cont de termenul, riscul i caracterul
investiiei. De asemenea, o banc trebuie s se decid ct, unde i n ce instrumente s in
asc fondurile disponibile. Managementul portofoliului investiional al unei bnci nec
esit o planificare atent, deoarece sunt foarte multe aspecte care trebuie luate n c
onsiderare simultan. Banca, pe lng asigurarea unui echilibru cu privire la risc, t
ermen, profitabilitate i lichiditate trebuie s-i reformuleze propria-i politic inves
tiional, care s corespund necesitilor proprii i care s fie funcional ntr-un clim
care se modific permanent. Activitatea bncilor pe piaa valorilor mobiliare contrib
uie la: extinderea bazei de venituri din contul dividendelor i dobnzilor obinute, d
iferenei de curs,meninerea nivelului necesar de lichiditate; adaptarea mai uoar la s
chimbrile conjuncturii pieei; accesul rapid la sursele de creditare prin folosirea
valorilor mobiliare n calitate de gaj; extinderea sferei de influen a bncilor din c
ontul participrii la capitalul unor ageni economici, nfiinarea structurilor financia
re afiliate.

58

Problema principal a pieei valorilor mobiliare a Republicii Moldova este lipsa inf
ormaiei necesare urgente att despre emitent, ct i despre situaia pe pia. Este necesa
e urmrit dinamica modificrilor preurilor la valorile mobiliare pe pia pe parcursul ul
timilor ani i de gsit momentul optimal de tranzacionare a acestor instrumente. n lit
eratur acest proces se numete analiza tehnic a pieei valorilor mobiliare. Cursul val
orilor mobiliare corporative variaz n dependen de modificarea dobnzii de pia. Deci,
interes deosebit pentru bncile comerciale din Republica Moldova prezint analiza pe
rspectivelor modificrii ratelor de dobnd. n acest caz, dac banca anticipeaz micorare
atelor de dobnd, este oportun pentru ea de cumprat valori mobiliare pentru revinder
ea lor ulterioar la un pre mai mare i, respectiv, obinerea venitului din contul dife
renei de curs. n cazul ratelor de dobnd nalte i micorrii lor prognozate, este efici
e cumprat pachete mari de valori mobiliare nu n scopul vnzrilor lor ulterioare, dar n
scopul asigurrii profitabilitii nalte a portofoliului. Dac invers, banca prognozeaz
ajorarea nivelului dobnzii bancare i, respectiv, cderea cursului valorilor mobiliar
e, este foarte oportun de vndut acum valori mobiliare cu intenia de a cumpra n viito
r valori mobiliare la un curs mai mic. n Republica Moldova este prevzut rezervarea
mijloacelor de la investiii n valori mobiliare i exist un sistem de evaluare i clasif
icare a riscurilor aferente investiiilor bncilor n valori mobiliare, ceea ce eficie
ntizeaz gestiunea riscurilor bancare. O banc este competitiv pe pia cnd exercit tot
ctrul de servicii bancare, i diversific activitatea, implementeaz tehnologii informai
onale moderne, standardele internaionale aprobate de ctre comitetul de la Basel. A
naliza performanelor bncilor comerciale din Republica Moldova demonstreaz c, dei nu e
xist o dependen direct ntre activitatea cu valori mobiliare i indicatorii respect ce
le prudeniale, stabilite de ctre Banca Naional a Moldovei n conformitate cu

59

rentabilitii, este cert c bncile, care dein un portofoliu semnificativ de valori mobi
liare, inclusiv i celor riscante, sunt mai stabile i obin performane mai bune. Anali
za indicatorilor ce reflect calitatea portofoliului investi ional permite identific
area msurilor pe care trebuie s le ntreprind managementul bancar n direcia creterii
cienei bancare. Recomandri: 1. n evaluarea eficienei activit ii bancare investi ionale
opunem aplicarea unui sistem de indicatori, care s cuprind un set de indicatori in
dividuali ce caracterizeaz rentabilitatea, calitatea valorilor mobiliare, suficie
na capitalului i lichiditatea. 2. Urmnd tendinele actuale de pe pieele bancare i n c
spundere cu analizele i concluziile formulate n acordurile de la Basel, este oport
un calcularea rentabilitii financiare considernd influena riscurilor. n acest scop es
e indicat aplicarea indicatorului RAROC. 3. Se impune stimularea apariiei noilor i
nstrumente financiare investi ionale atractive pentru bnci a obligaiunilor corporativ
e i instrumentelor pieei monetare. Organele de reglementare trebuie s creeze toate
condiiile i s omit toate obstacolele n emisiunea i circulaia acestor instrumente. Ac
e instrumente vor permite bncilor s atrag excesul lichiditii de pe pia i s-l direc
economia naional. 4. Sporirea eficienei pieei de capital, dezvoltarea ei n direcia po
itiv poate fi nfptuit, atingndu-se urmtoarele obiective: a) ajustarea pieei de capit
principiilor administrrii corporative din rile cu economia de pia, b) diversificarea
instrumentelor de atragere a capitalului i creterea calitii serviciilor de investiii,
c) creterea contribuiei pieei de capital la finanarea sectorului real al economiei,
d) mbuntirea climatului investiional al rii.

60

BIBLIOGRAFIE Acte legislative i normative: 1. Legea Republicii Moldova cu privire


la Banca Naional a Moldovei Nr. 548-XIII din 21.07.1995 // Monitorul Oficial al R
epublicii Moldova.-1995.- Nr. 56-57. 2. Legea instituiilor financiare Nr. 550XIII
din 21.07.95 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.-1996.-Nr. 1. 3. Legea R
epublicii Moldova cu privire la datoria public, garaniile de stat i recreditarea de
stat Nr.419-XVI din 22.12.2006 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. 2007.
Nr. 3235. 4. Regulamentului BNM cu privire la lichiditatea bncii Nr.32 din 08.08.1
997 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. 1997. Nr. 6465. 5. Regulament cu pr
ivire la deinerea de ctre bnci a cotelor n capitalul unitilor economice Nr. 81 din 09
04.1998 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. 1998. Nr. 49. 6. Regulament cu
privire la investiiile bncilor n active materiale pe termen lung Nr. 384 din 23.12
.1999 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. 2000. Nr. 1- 4. 7. Regulamentulu
i BNM cu privire la suficiena capitalului ponderat la risc Nr.268 din 17.10. 2001
// Monitor Oficial al Republicii Moldova. 2001. Nr. 130/310. 8. Regulament cu p
rivire la clasificarea activelor i angajamentelor condiionale i formarea reducerilo
r pentru pierderi la active i provizioanelor pentru pierderi la angajamente condii
onale Nr.224 din 30.08.2007 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. 2007. Nr.
149-152/560. Manuale, cri, monografii: 9. Basno C. Management bancar. Bucureti: Edi
tura economic, 2002. - 271 p. 10. Basno C. Moned, credit, bnci. Bucureti, 1997. 374
. 11. Basno C. Produse, costuri i performane bancare. Bucureti: Editura economic, 20
00. -143 p.

61

12. Caraganciu, A., Domenti O., Ciobu S. Bazele activitii investiionale. Chiinu: Ed.
ASEM, 2004. 320 p. 13. Danil N., Berea A. Managementul bancar. Fundamente i orientr
i. - Bucureti: Editura economic, 2000. 255 p. 14. Dedu V. Gestiunea bancar. Bucuret
: Editura didactic i pedagogic R.A., 1996. - 216 . 15. Dedu V. Management banacar. B
cureti: Editura Mondan, 1997. - 248 . 16. Grigoria C. Activitatea bancar. Chiinu, 2
. 258 p. 17. Gust M. Management bancar. - raila, 1999. 327 p. 18. Gust M., Vechiu
, C., Bogoi D. Management bancar. - Piteti: Ed.Economic, 2003. 355 p. 19. Manolesc
u, G., Diaconescu, A. Management bancar. Bucureti, 2001. 287 p. 20. Stoica M. Man
agement bancar. Bucureti: Editura economic, 1999. 224 p. 21. ., .

62

Articole din reviste i ziare: 28. Leja O. Eficiena i stabilitatea activitii bncilor c
merciale din Moldova// Profit.2000.- Nr.5.- p.45 29. Prunea P. Rentabilitatea i r
iscul investiiilor n valori mobiliare//Economistul. 2003. - Nr.4 30. Stoica M. Ind
icatori de eficien n managementul bancar // Economistul. - 1999. Nr.7 Rapoarte stat
istice i informaii de pe internet 31. Banca Naional a Moldovei. Rapoarte anuale 2002
-2008 32. http://bnm.md/md/bank_system_capital/ 33. http://www.maib.md/rom/secti
on/415/ 34. http://www.moldindconbank.com/financial_reports_ro/ 35. www.mobiasba
nk.md 36. http://bem.md/ro/about/financial_reports/ 37. http://www.eximbank.com/
rom/7/ 38. http://victoriabank.md/ro/dariseama/ 39. http://www.comertbank.md/yea
r_report 40. http://www.ipb.md/rom/section/23/ 41. http://www.fincombank.com/ann
ual_return_ro/ 42. http://www.socbank.md/rom/section/18/ 43. http://www.ecb.md/R
eports.aspx?idP=67&idM=143 44. http://unibank.md/ 45. http://www.universalbank.m
d/accounting_ro/ 46. http://ro.energbank.com/anual-report 47. https://www.bcr.ro
/bcrmdro

63