Sunteți pe pagina 1din 44

PRACTIC

Ateodoresi Diana Elena


Anul II , ID Specializare CIG

1. Scurta prezentare a organizatiei


Piata produselor de patiserie inregistreaza o crestere constanta, atat cantitativ cat si valoric. Aceasta
afacere este considerata una dintre cele mai putin costisitoare ramuri din sectorul alimentatiei,
beneficiind in acelasi timp de o cerere in progres, determinata in primul rand de faptul ca produsele
oferite sunt ieftine si deci accesibile tuturor categoriilor de consumatori.
Oferta inregistreaza o certa diversificare, in mare parte datorita modificarilor aparute in
comportamentul consumatorilor, care au devenit mai atenti cu ceea ce mananca si care au gusturi
mai sofisticate si variate.
Din acest punct de vedere, producatorii s-au adaptat cerintelor pietii astfel ca se poate observa in
ultimul timp preocuparea permanenta pentru calitate si igiena, care a condus la importante
schimbari in structura liniilor de patiserie. Unele dintre acestea sunt complet noi, altele s-au
modificat permanent de-a lungul timpului. Procentul celor care opereaza cu utilaje vechi si uzate
moral este in scadere, dar inca mai exista.

Societatea ComercialaMorarita Delicatese S.r.l. are sediul in judetul Suceava ,


Comuna Moara Nica , str. Universitatii nr 432 A. Societatea are ca act de constituire
H.G.116/15.02.2014, fiind inmatriculata la Registrul Comertului numarul J-99/217/2014 si avand
codul fiscal 32899216.

Strategia firmei urmareste aplicarea unui management modern pentru o realizare a


obiectivelor pe termen lung. Strategie este de a actiona pentru satisfacerea continua a cerintelor
clientilor si pentru imbunatatirea eficientei firmei. Telul se va realize prin:
- sporirea cantitatii vandute din acelasi produs unui numar cat mai mare de cunparatori de
acelasi tip;
- gasirea altor tipuri de cumparatori si diversificarea canalelor de distributie pentru produsele
existente, fie in tara, fie in strainatate;
- realizarea unui produs nou pe piata sau imbunatatirea aceleiasi piete;
2

- vanzarea unui produs nou pe o piata noua, in sensul combinarii dezvoltarii productiei cu o
tactica de extindere a pietei.
- asigurarea conditiilor privind continuitatea activitatii pe termen cat mai lung;
In prezent, societatea prezinta urmatoarele date generale:

Forma juridica: societate cu raspundere limitata

Numar de inregistrare in Registrul Comertului al Judetului Suceava J33/217/2014

Cod fiscal: 32899216

Sediul intreprinderii: Comuna Moara Nica , strada Universitatii 432 A

Telefon: 0752364779

Numar angajati: 2

Domeniu

de activitate: Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor

proaspete de patiserie 1071

2. Componentele sistemului informational financiar- contabil si descrierea legaturilor

dintre ele
Principalele sisteme informationale ale societatii sunt:
-

sistemul imobilizarilor corporale;

sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor;

sistemul produselor finite;

sistemul furnizorilor;

sistemul clientilor;

sistemul trezoreriei;

sistemul personal-salarizare;

sistemul decontarii cu diferite bugete;

sistemul contabilitatii generale

2.1 Sistemul imobilizarilor corporale


Acest sistem tine evidenta imobilizarile corporale (denumite si imobilizari materiale) care
sunt bunuri tangibile ce au o structura materiala asupra carora intreprinderea are drept real de
folosinta si de dispozitie.
Imobilizarile corporale achizitionate de la furnizor (la data intrarii in intreprindere) se
evidentiaza la valoarea de intrarea sau valoarea contabila.
Tabel 1- Intrari si iesiri ale sistemului imobilizarilor corporale
INTRARI
- Factura fiscala
- Aviz de insotire a marfii
-Proces

Sistemul imobilizarilor corporale


IESIRI
- Factura fiscala sau aviz de LISTE,SITUATII,RAPOARTE
- Balanta mijloacelor fixe;
insotire a marfii

verbal de receptie - Proces verbal de casare

- Planul de amortizare

- Proces verbal de scoatere din -Situatia imobilizarilor corporale


intrate in cursul anului
-Proces verbal de punere in functiune
functiune ;
- Proces verbal de inventariere - Lista de inventariere
- Registru inventar
-Proces verbal de receptie
provizorie

finala

- Lista mijloace fixe propuse

- Nota de comanda

pentru casare

Tabel.nr 2-Legatura dintre sistemul imobilizarilor corporale si celelalte sisteme


Stocuri

Trezorerie

Clienti

Furnizori

Confirmare

Personal
salarizare
Lista

factura

comanda

Contab.
generala
plan amortizare

Imob.

Sit.piese

Corporale

rezultate

de efectuare

retineri

fiscala

furnizor

lista inventar

din casare

a platii

imputatii

aviz

comanda

bal.mijloacelor fixe

ordin

de date

plata
cec

angajati

de insotire reparatii

Nc

a marfii

curente

si fisa mijl.fix

contract

capitale

sit.mijl.fixe

de

documente

inchiriate

inchiriere

reparatii

registru inventar

comanda

capitale

lista mijl.fixe

inchiriere

(factura

propuse pt.casare

fiscala,

aviz plan de conturi

de insotire a
marfii)
documente
cumparari

2.2 Sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor


Acest sistem evidentiaza ansamblul activelor circulante si reprezinta acele mijloace care,
datorita naturii si destinatiei lor, nu pot ramane o perioada lunga de timp in unitate, de regula, doar
intr-un circuit sau ciclu de fabricatie. Ele imbraca forma: stocurilor si a productiei in curs de
executie destinate fie a fii vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie,
fie a fi consumate la prima utilizare.
Tabel 3- Intrari si iesiri aferente sistemului stocurilor
Sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor
INTRARI
IESIRI
LISTE,SITUATII,RAPOARTE

- Factura fiscala sau aviz de - Bon de consum

Balanta

analitica

cantitativ-

insotire a marfii

- Proces verbal de casare a valorica dupa gestiune/cont cu

- NRCD

obiectelor de inventar

rulaje in luna

- Fisa limita de consum

- Aviz de expeditie

-Lista de inventariere

- Fisa de magazie

- Nota de comanda

- Fisa cantitativ-valorica

- Plan productie

- Lista intrari materiale in cursul

- Fisa tehnologica

lunii;

- Referate aprovizionare

- Lista iesiri materiale in cursul

- Raport lunar productie

lunii
- Lista iesiri materiale din gestiuni
pe destinatii
- Lista stocuri materiale lunare
- Recapitulatie iesiri de valori
materiale

pe

corespondente

si

conturi
conturi

de

materiale

Tabel.nr 4-Legatura dintre sistemul stocurilor si celelalte sisteme

Stocuri de
natura
materiilor
prime si
materialelor

Produse finite

Trezorerie

Personal

Furnizori

Contab.

bon de

confirmare de

salarizare
liste retineri

comanda

generala
plan de

predare

efectuare a

imputatii

furnizor

conturi

situatie

platii

date angajati

documente

NC

pv.realizarea

date facturi

insotire

productiei

platite

materiale

NRCDfactura

2.3 Sistemul produselor finite


Acest sistem evidentiaza produsele finite care au parcurs in intregime fazele procesului de
fabricatie si nu au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unitatii, putand fi depozitate in
vederea livrarii sau expediate direct clientilor.

Tabel nr.5- Intrari si iesiri aferente sistemului produselor finite

INTRARI
Nota de predare

Fisa de magazie

- Nota de comanda

Sistemul produselor finite


IESIRI
- Factura fiscala sau aviz de LISTE,SITUATII,RAPOARTE
- Balanta analitice cantitativinsotire a marfii
- Lista de inventariere

valorica

- Bon de predare, transfer, - Lista de inventariere


- Situatie privind
restituire

realizarea

productiei
Tabel.nr 6-Legatura dintre sistemul produselor finite si celelalte sisteme
Trezorerie

Sist.
Produselor
finite

Personal

Clienti

salarizare
liste retineri

generala
documente
NC
insotitoare
plan de
produselor
finite
conturi
(factura
fiscala,aviz
de insotire a
marfii)
comanda
client

imputatii
date angajati

Contabilitate

Stocuri
bon de
predare
situatie
privind
realizarea
productiei

2.4 Sistemul furnizorilor

Aprovizionarea cu materii prime, materiale, obiecte de inventar, diverse categorii de imobilizari


etc.,incepe cu completarea unei cereri de aprovizionare de catre seful bazei de productie sau sefii
punctelor de lucru. Aceasta se transmite directorului general spre aprobare, care stabileste daca exista
fondurile necesare. Cererile aprobate merg apoi la compartimentul de aprovizionare - desfacere care face
analiza ofertelor furnizorilor si in functie de acestea efectueaza comanda.

Tabel nr.7- Intrari si iesiri aferente sistemului furnizorilor

Sistemul furnizorilor
INTRARI
- Contracte

IESIRI
- Fisa furnizorului

- Factura fiscala

- Situatie furnizori

- Aviz de insotire a marfii

- Lista cu facturile primite de la furnizori

- Ordin de plata

- Lista incasari/plati pe trimestre

- Cec de numerar

- Lista datorii scadente

- Efecte de comert de platit

Tabel.nr8 -Legatura dintre sistemul furnizorilor si celelalte sisteme

Sist.
furnizorilor

Imob.

Stocuri

Produse

Clienti

Trezorerie

corporale
factura fiscala

documente

contracte

aviz de

insotire

factura

insotire a

materiale

fiscala

marfii

comanda

aviz

comanda

furnizor

insotire

finite

reparatii

Contab.
generala

de
a

marfii
sit.reduce
rilor
acordate
clientilor

2.4Sistemul clientilor

Acest sistem este caracterizat in principal prin urmatoarele functii: emiterea de facturi catre
clienti, acordarea de discounturi si rabaturi pentru comenzi de valoare ridicata si stabilirea unor
preturi la produsele vandute.

Tabel nr.9- Intrari si iesiri aferente sistemului clientilor

Sistemul clientilor
INTRARI

IESIRI

- Comenzi

- Fisa clientilor

- Factura fiscala

- Situatia clientilor

- Aviz de insotire a marfii

- Lista incasari/plati pe trimestre

- Ordin de plata
- Cec de numerar
- Centralizator clienti
Tabel.nr 10 -Legatura dintre sistemul clientilor si celelalte sisteme
Sist.
clientilor
2.5

Sistemul trezoreriei

Operatiunile de incasari si plati in numerar se caracterizeaza printr-o mare diversitate si


frecventa precum si printr-un puternic impact gestionar. SC MORARITA DELICATESE SRL
utilizeaza banii prin casieriile proprii pentru:incasarea contravalorii unor produse livrate, a unor
sume din conturi deschise la banca, a avansurilor de la clienti si pentru plata salariilor si a altor
drepturi de personal, a avansurilor spre decontare, a unor servicii catre furnizori, depunerea
numerarului in conturile deschise la banca.Gama operatiunilor de incasari si plati efectuate prin
casierie, prin utilizarea numerarului, este larga, dar este in interesul firmei ca din motive de
securitate, de operativitate si chiar de asigurare a unei mai mari fluiditati a circulatiei banilor, sa
se reduca volumul acestora la minimul necesar.

Tabel nr.11- Intrari si iesiri aferente sistemului trezoreriei

Sistemul trezorerie
-

INTRARI
stat de salarii

stat plata avans

date facturi platite

foaie de varsamant

ordin de plata

cec de numerar

IESIRI
- dispozitie de plata catre casierie

Tabel.nr12-Legatura dintre sistemul trezorerie si celelalte sisteme


Imob.

Stocuri

corporale

Produse

Furnizori

finite

Contab.
generala

Sist.
trezoreriei
2.6 Sistemul personal-salarizare
Sistemul

informational

personal-

salarizare

urmareste

evidenta

drepturilor

salariale,

indemnizatiilor, concediilor medicale, concediilor de odihna, primelor si a altor drepturi de personal


cuvenite salariatilor si a retinerilor din salariu sub forma contributiilor.

Tabel nr.13- Intrari si iesiri aferente sistemului personal-salarizare

10

INTRARI
- Nomenclator al angajatilor

Sistemul personal-salarizare
IESIRI
-Centralizator stat de plata salarii

- Decizie imputatie

- Situatii privind personalul

- Foaie colectiva de prezenta

- Stat de functii

- Contract individual de munca - Lista de avans chenzinal


si fisa postului
-

Ordin

- Fise fiscale individuale


de

deplasare - Evidenta concediilor medicale

(delegatie)

- Fluturasi

- Decizii concedieri si decizii


transfer
- Decizii avansare in functii
Tabel.nr 14-Legatura dintre sistemul personal-salarizare si celelalte sisteme
Imob.

Sist.perso
nal
salarizare

Stocuri

Produse

Trezorerie

Personal

Contab.

corporale
date

date

finite
date

angajati

angajati

angajati

salarizare
generala
stat salarii
nomenclator
NC
stat
plata angajati
avans
foaie colectiva
foaie
de de prezenta
varsamant
decizie
de
dispozitie de imputatii
plata
conttract
individual de
munca si fisa
postului
fise fiscale
stat de plata
stat
plata
avans
fluturasi

Clienti
rapoarte
pv.vanzarile
pe agenti de
vanzare

2.7Sistemul decontarii cu diferite bugete

In cadrul acestui sistem se cuprind impozitul pe profit, taxa pe valoare adaugata, impozitul pe
salarii, fondurile speciale si alte impozite taxe si varsaminte asimilate.
La bugetul asigurarilor sociale de stat se varsa contributia la asigurarile sociale de stat si
contributia la fondul de somaj. La bugetul asigurarilor sociale de sanatate se varsa contributia la
asigurarile sociale de sanatate a salariatilor si a unitatii.La nivelul acestui sistem se evidentiaza
11

urmatoarele activitati: calculul obligatiilor fiscale, inregistrarea acestora in contabilitate,


regularizarea unor diferente care pot aparea In relatia cu aceste bugete.
Tabel nr.15- Intrari si iesiri aferente sistemului decontarii cu diferite bugete
Sistemul decontarii cu diferite bugete
IESIRI
- Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat

INTRARI
Stat de salarii

Jurnal de vanzari

- Declaratie privind impozitul pe profit

Jurnal de cumparari

- Cerere de rambursare a TVA


- Declaratie de impunere

Tabel.nr 16-Legatura dintre sistemul decontarilor cu diferite bugete si celelalte sisteme


Personal

Contab.

salarizare

generala
jurnal de vanzari

Sist.decontarilor stat de salarii


cu diferite bugete

jurnal de cumparari
declaratie privind obligatiile de
plata la bugetul de stat
declaratie privind impozitul pe
profit
cerere de rambusare a TVA
declaratie de impunere

2.8 Sistemul de productie


Tabel nr.17- Intrari si iesiri aferente sistemului de productie

12

Sistemul de productie
-

INTRARI
Rezultate punctaj

IESIRI
-

raport lunar productie

plan productie

fisa tehnologica

Tabel.nr 18-Legatura dintre sistemul de productie si celelalte sisteme


Sist. de productie

Imob.corporale
Stocuri
situatie pv.starea raport lunar productie
de functionare a plan productie
mijl.fixe

fisa tehnologica
rezultate punctaj

2.9 Sistemul contabilitatii generale

Activitatile proceselor sistemului contabilitatii generale sunt urmatoarele: preluarea in


conturile din Cartea Mare a totalurilor din fisierele celorlalte aplicatii contabile, efectuarea unor
inregistrari contabile in jurnale, obtinerea Balantei de verificare, situatia conturilor din Cartea Mare
si rapoartele financiar-contabile ale perioadei.

Tabel nr.19- Intrari si iesiri aferente sistemului contabilitatii generale

13

INTRARI
- Documente de plata

Sistemul contabilitatii generale


IESIRI
- Balanta de verificare
- Balanta centralizatoare
- Registrul Jurnal
- Jurnalul vanzarilor
- Jurnalul cumpararilor
- Carte mare(sah)

- Note contabile
Tabel.nr 20-Legatura dintre sistemul contabilitatii generale si celelalte sisteme
Imob

Sist.
Contab.
generale

corporale
NC
Balanta
mijloacelor fixe;
Planul
de amortizare;
Situatia
imobilizarilor
corporale intrate
in cursul anului;
Lista de
inventariere
Registru
inventar
Lista mijloace
fixe propuse
pentru casare

Stocuri

Personal

Furnizori

Clienti

NC
Fisa
furnizorului
Situatie
furnizori
Lista
cu
facturile
primite de la
furnizori;
Lista
incasari/plati
pe trimestre

NC

salarizare
NC
Balanta analitica
cantitativ-valorica
dupa gestiune/cont
cu rulaje in luna;
Lista
de
inventariere;
Fisa
cantitativvalorica;
Lista
intrari
materiale in cursul
lunii;
Lista
iesiri
materiale in cursul
lunii;
Lista
iesiri
materiale
din
gestiuni
pe
destinatii;
Lista
stocuri
materiale lunare;
Recapitulatie iesiri
de valori materiale
pe
conturi
corespondente
si
conturi
de
materiale;

NCCentrali
zator
state
plata salarii;
Evidenta
concediilor
medicale
Fluturase

Fisa clientilor
Situatia
clientilor
Lista
incasari/plati
trimestre

4. Descrierea documentelor/datelor de intrare pentru fiecare componenta a


sistemului informational financiar contabil

14

pe

I Sistemul imobilizarilor corporale


Sistemul
imobilizarilor
corporale
1.Proces
verbal
de
receptie

2.

Nota

de

comanda

3.Proces
verbal
punere
functiune

de
in

4.Factura
fiscala

5.Aviz
insotire
marfii

de
a

Graficul
intocmirii
documentelor

Sursa datelor

-se
intocmeste
in momentul
in
care
receptionam
o
noua
imobilizare
in
momentul in
care
se
doreste a se
achizitiona o
noua
imobilizare
-in
momentul in
care dam in
functiune un
mijloc fix
-in
momentul in
care
se
livram
imobiliari
catre clienti
-momentul
de predare
pana
la
sf.lunii
-in
in
momentul in
care
se
livram
imobiliari
catre clienti
fara factura

-factura
fiscala
-aviz
insotire
marfii

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
- comisia de
receptie

Responsabilitati
pv.verifcarea
documentelor
-controlul
financiar
de
gestiune

Arhivarea
documentelor

-situatie
privind
imobilizarile
corporale

-biroul
aprovizionare

-directorul
general

-se arhiveaza
la
biroul
aprovizionare

-Proces
verbal
receptie

-gestionarul

-controlul
inanciar
gestiune
-comisia
receptie
-controlul
financiar
gestiune

de
a

de

- Nota de compartimentul
comanda
desfacere

- se arhiveaza
la
biroul
contabilitate

-se arhiveaza
de

la gestionar

de

de

-nota
de -compartimentul controlul
comanda
financiar
de
desfacere
gestiune

Circuitul documentelor:
-Proces verbal de receptie

Se intocmeste in 2 exemplare care circula astfel: un exemplar la comisia de receptie pentru a fi


semnat de catre aceasta si apoi acest document este transmis la sectia de productie pentru a fi

15

receptionat, iar un alt exemplar este dus la biroul contabilitate pentru inregistrarea in cotabilitate a
imobilizarilor receptionate,unde se si arhiveaza.
-Factura fiscala
Este un alt document de intrare in sistemul informational al imobilizarilor corporale si are urmatorul
circiut in cadrul unitatii: in momentul in crae factura fiscala soseste la unitate, aceasta este vizata de
directorul general pentru controlul financiar preventiv. Este dusa la gestionar(exemplarul albastru)
pentru a inregistra imobilizarea achizitionata, iar pe baza acesteia se face receptia
imobilizarii(mijlocului fix),intocmindu-se Procesul verbal de receptie. Apoi circula la biroul
aprovizionare pentru a verifica daca elementele de pe factura primite de la furnizor corespund cu
ceea ce s-a cerut in nota de comanda si daca nu se constata nici o diferenta factura este dusa la sectia
de producite.Dupa ce s-a facut receptia, exemplarul este dus la biroul contabilitate pentru a se
inregistra, unde se si arhiveaza.
Nota de comanda
Biroul aprovizionare intocmeste o nota de comanda intr-un exemplar pentru una sau mai
multe imobilizari corporale, care circula la directorul general pentru aprobare si apoi la furnizor
2

Sistemul stocurilor de natura materiilor prime si materialelor

Sistemul
imobilizarilor
corporale
1.NRCD

Graficul
intocmirii
documentelor

Sursa
datelor

-se intocmeste
in momentul
in care se
receptioneaza
stocurile si se
preda pana la
sfarsitul lunii

-factura
fiscala
-aviz
insotire
marfii

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
- gestionarul cu
stocurile
de
a

Responsabilitati
pv.verifcarea
documentelor
-controlul
financiar
de
gestiune

Arhivarea
documentelor
- se arhiveaza
la
biroul
contabilitate

16

2.Fisa limita -in momentul


de consum
in care se
doreste
cunoasterea
inca de la
inceputul
lucrarii
a
cantitatii de
materii prime
si materiale
care urmeaza
sa
fie
consumate in
procesul de
productie
-se preda pana
la
lansarea
produsului in
fabricatie
3.Fisa
de -cand se da un
evidenta
a obiect
de
obiectelor de inventar
in
inventar
in folosinta
folosinta
4.Fisa
de -se
magazie
intocmesteste
in momentul
intrarii
sau
iesirii
de
stocuri si se
preda pana la
sfarsitul lunii

-nota
de -compatimentul
comanda
tehnic
-programul
de productie
consumurile
normate

-controlul
financiar
gestiune

-se arhiveaza
de la gestiune

-bon
consum

-controlul
financiar
gestiune

-se arhiveaza
de la gestiune

-controlul
financiar
gestiune

-se arhiveaza
de la locurile de
depozitare a
materiilor
prime
si
materialelor

-NRCD
-bon
consum

de -gestionarul

-gestionar
de

Circuitul documentelor
- Nota de receptie si constatare diferente
Se intocmeste in 3 exemplare care circula astfel: la gestiunea de stocuri pentru incarcarea in
gestiune a bunurilor receptionate, apoi este dusa la biroul contabilitate pentru intocmirea formelor
privind lichidarea diferentelor constatate si pentru inregistrarea in contabilitea sintetica si analitica.
Materia prima soseste de la furnizor insotita de factura fiscala sau aviz de insotire a marfii. Comisia
de receptie verifica daca ceea ce a fost achizitionat corespunde sub aspect cantitativ si calitativ , cu
datele de pe factura, si apoi se intocmeste nota de receptie si constatare diferente in doua exemplare:
unul ramane la locul de depozitare , iar celalalt exemplar insoteste factura la biroul contabilitate,
pentru intocmirea formelor privind lichidarea diferentelor constatate si pentru inregistrarea in
17

contabilitea sintetica si analitica. In cazul in care apar diferente nota de intrare receptie se
intocmeste in 3 exemplare,care au acelasi circuit ca cel descris anterior.
-Fisa limita de consum
Este folosita pentru stabilirea cantitatilor limita dintr-un material sau mai multe materiale necesare
executarii de produse, se intocmeste in 2 exemplare la inceputul lunii sau lansarii produsului de
catre compartimentul tehnic.Circula mai intai la magazia de materiale, pentru inscierea cantitatilor
eliberate, semnandu-se de cel care primeste materialele si apoi este dusa la biroul
contabilitate(ambele exemplare:primul exemplar se utilizeaza pentru scaderea din gestiune, iar al
doilea pentru inregistrarea in contabilitatea costurilor)
3. Sistemul produselor finite

Sistemul
produselor
finite
1.Bon
de
predare

Graficul
intocmirii
documentelor

Sursa
datelor

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
-se
- programul -sectia
de
intocmeste in de productie productie
momentul in
care se predau
de la sectia de
productie la
depozit
2.Fisa
de -se
-bon
de -gestionar
intocmesteste predare
magazia
in momentul -factura
intrarii
sau
iesirii
de
produse finite
si se preda
pana
la
sfarsitul lunii

Responsabilitati
pv.verifcarea
documentelor
-controlul
financiar
de
gestiune

-controlul
financiar
gestiune

Arhivarea
documentelor
-se arhiveaza la
locurile
de
depozitare
a
produselor
finite

-se arhiveaza la
de locurile
de
depozitare
a
produselor
finite

Circuitul documentelor
-Bon de predare
Rezultatul material al activitatilor economice cu caracter productiv se concretizeaza in
produse finite. La obtinerea de produse finite se intocmeste Bonul de predare, transfer, restituire.
Acesta serveste ca document de predare la magazie, a produselor finite, document
justificativ de incarcare in gestiune. Se intocmeste in doua exemplare, pe masura predarii la
18

magazie a produselor de catre baza de productie.Circula: la magazia de produse finite, semnandu-se


de predare de catre sectia de productie si de primire in gestiune de catre gestionar (ambele
exemplare) si la compartimentul financiar-contabil pentru efectuarea inregistrarilor (ex.1
Se arhiveaza: la compartimentul financiar-contabil (ex.1) si la compartimentul tehnic (ex.2).
4. Sistemul furnizorilor

Sistemul
furnizorilor

Graficul
intocmirii
documentelor

1.Nota
de -se
comanda????? intocmeste in
momentul in
care clientul
doreste
sa
achizitioneze
diverse
bunuri de la
furnizori
2.Documente
-se
de plata
intocmesteste
in momentul
intrarii
sau
iesirii
de
produse finite
si se preda
pana
la
sfarsitul lunii
3.Factura
-se
fiscala
intocmeste
atunci cand
vindem
bunuri
clientilor
-se
preda
pana
la
sfarsitul lunii

Sursa
datelor
programul
de
productie

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
-sectia
de
productie

-bon
de -gestionar
predare
-factura

Responsabilitati
pv.verifcarea
documentelor
-controlul
financiar
de
gestiune

-controlul
financiar
gestiune

Arhivarea
documentelor
-se arhiveaza
la locurile de
depozitare a
produselor
finite

-se arhiveaza
de la locurile de
depozitare a
produselor
finite

-Nota de -compartimentul
comanda
desfacere

19

4.Aviz
insotire
marfii

5.

de -se
- Nota de -compartimentul
a intocmeste in comanda
de desfacere
momentul in
care nu exista
factura
- se preda
clientului in
termen de 3
zile
Sistemul clientilor

Sistemul
clientilor

Graficul
intocmirii
documentelor

3.Ordin
plata

de -se
intocmeste in
momentul in
care dorim sa
achitam un
furnizor
4.Cec
de -se
numerar
intocmeste in
momentul in
care dorim sa
ridicam bani
din contul de
disponibil
5.Centralizator clienti
6.

Sursa
datelor
-lista
datorii
scadente

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
-contabilul

Responsabilitati
pv.verifcarea
documentelor

Arhivarea
documentelor

- situatie -contabil
sold cont
disponibil

Sistemul personal-salarizare

Sistemul
personalsalarizare
1.Nomenclator
al angajatilor

Graficul
intocmirii
documentelor

Sursa
datelor

-in momentul -contractul


angajarii de individual
nou personal de munca

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
-compatimentul
personal

Responsabilitati Arhivarea
pv.verifcarea
documentelor
documentelor
-contrololul
financiar
de
gestiune

20

2.Foaie
colectiva
prezenta

3.Contract
individual
munca

4.Ordin
deplasare

-se
de intocmeste
zilnic si la
sfarsitul lunii
se
centralizeaza
pentru a fi
utilizate
in
statul
de
salarii
-se
preda
pana
la
sfarsitul lunii
-in mometul
de in care se
angajeaza o
noua persona
in unitate
de -se
intocmeste in
momentul in
care
o
personan
delegata
efectueaza
deplasarea

-semnatura
personalului

-compartimentul
personal

-persona
delegata

-casieria
sa

-se arhiveaza
la
biroul
contabilitate

efectueze
deplasarea

Circuitul documentelor
Ordin de deplasare (delegatie) este un document justificativ care serveste ca dispozitie catre
persoana delegata sa efectueze deplasarea, ca document pentru decontarea de catre titular a
cheltuielilor efectuate in deplasare si ca document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de
restituit de catre titularul de avans.Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare de
catre persoana care urmeaza sa efectueze deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor
acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar.
Acest document circula:

la persoana din cadrul unitatii, imputernicita sa dispuna deplasarea, pentru semnarea


dispozitiei;

la persoana care efectueaza deplasarea;

21

la persoanele autorizate de la firma la care se efectueaza deplasarea pentru confirmarea


momentului sosirii si cel al plecarii delegatului;

la biroul contabilitate, pentru verificarea decontului, pe baza documentelor justificative


anexate la acesta, de catre titular, la intoarcerea din deplasare sau cu ocazia procurarii
materialelor, pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit;

la conducatorul unitatii pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.

7 . Sistemul trezoreriei
Sistemul
trezoreriei

Graficul
intocmirii
documentelor

1.Foaie de -se
varsamant
intocmeste in
momentul in
care se depun
sume
in
contul
de
disponibil
2.Ordin de -se
intocmeste in
plata
momentul in
care
se
plateste un
furnizor
3.Cec
de -se
intocmeste in
numerar
momentul in
care
se
doreste
ridicarea de
sume
din
contul
de
disponibil

Sursa
datelor
-soldul
contului de
disponibil

Responsabilitati
pv.intocmirea
documentelor
-contabil

Responsabilitati Arhivarea
pv.verifcarea
documentelor
documentelor
-controlul
financiar
de
gestiune

factura -contabil
fiscala

-soldul
-contabil
contului de
disponibil

Interfata contabilitate-financiar-contabilitate de gestiune


Gestiunea interna si contabilitatea stocurilor

22

Stocurile reprezinta cantitatile fizice de materii prime,materiale,consumabile,materiale


auxiliare,produse, necesare fiecarui stadiu al ciclului de exploatare (aprovizionare, productie,
desfacere) pentru a asigura desfasurarea continua si ritmica a activitatii de expoatare.
Metoda practicata de unitate pentru evaluarea stocurilor este reprezentata de FIFO ( metoda
primei intrari- primei iesiri).De asemenea, aceasta metoda de evaluarea a stocurilor trebuie sa fie
aceeasi in tot cursul exercitiului financiar, precum si de la un exercitiu la altul.In cazuri justificate si
in conditiilre prevazute de lege, unitatea patrimoniala poate schimba metoda de evaluare , facand in
acest sens mentiuni in anexa la bilant, pentru a prezenta consecintele asupra situatiei patrimoniale si
financiare, precum si asupra rezultatelor exercitiului.
Potrivit metodei FIFO, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de
productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se
evalueaza la costul de achizitie sau de producite al lotului urmator in ordine cronologica. Pentru
exemplificarea utilizarii acestei metode avem in vedere datele din tabelul nr.

Ca si categorie de

stoc analizata avem Oteluri si carburanti- 302.2.


Aceasta metoda de evaluare a stocurilor a fost aleasa de unitate pentru ca este usor de aplicat
iar stocurile finale sunt evaluate la valorile cele mai recente si sunt mai apropiate de realitatea
economica. Pe langa aceste importante avantaje , metoda FIFO are si dezavantaje, dintre care putem
aminti in special pe cele care afecteaza rezultatele: iesirile din stoc sunt subevaluate in perioada de
inflatie, ceea ce conduce la o minimizare a cheltuielilor si o supraevaluare a rezultatului.In acelasi
timp poate sa apara si situatia inversa , in sensul ca iesirile din stoc sunt supraevaluate intr-o
perioada de scadere a preturilor , ceea ce inseamna ca aceste costuri se coreleaza mai tarziu cu
variatiile de pret.

Alte metode utilizate pentru evaluarea stocurilor sunt: metoda costului standard sau
prestabilit si metoda costului mediu ponderat (CMP).
a) Metoda costului standard sau prestabilit
Costurile standard, folosite pentru inregistrarea in contabilitate a bunurilor de natura
stocurilor, trebuie sa fie actuializate periodic, de regula cel putin o data pe an, in functie de evolutia
23

preturilor si de alti factori conjuncturali.In cazul in care, evaluarea bunurilor se face la costurile
standard , diferentele stabilite intre preturile de inregistrare si costul de achizitie se inregistreaza
distinct in contabilitate.
Scopul acestei metode este de a obtine simplu si rapid o evaluare in timp real a iesirilor din
stocuri. Costul prestabilit, utilizat in acest caz este fix pentru perioada de gestiune in curs. De
asemenea, el este determinat integrand ,in acelasi timp rezultatele anterioare, dar si obictivele pe
care le fixeaza unitatea patrimoniala in perspectiva. Printre avantajele metodei costurilor standard
(prestabilite) mentionam si pe acelea ca valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei de gestiune va fi
cunoscuta foarte repede, costurile sunt cunoscute pe durata unui exercitiu, costurile servesc atat la
inregistrarea iesirilor cat si a intrarilor in stoc, ceea ce simplica calculatia si reduce volumul de
munca. Dezavantajele acestei metode se refera la aceea ca aceste costuri nu sunt reale, iar la
sfarsitul exercitiului trebuie sa se realizeze o apropiere intre rezultatele analitice si cele ale
contabilitatii financiare cu scopul de a corecta diferentele ce apar in evaluarea costurilor.
b) Metoda costului mediu ponderat (CMP)
Costul mediu ponderat se calculeaza fie dupa fiecare intrare, fie lunar, ca raport intre
valoarea totala a stocului initial(Si) plus valoarea intrarilor(I) si cantitatea existenta in stocul
initial(Sti) plus cantitatile(Q) intrate conform relatiei:
CMUPt = Si+ I / Sti+ Q
Aceasta metoda poate fi aplicata in doua variante:
) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat la sfarsitul perioadei (CMUPt);
) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat dupa fiecare intrare in stoc (CMUPui);
) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat la sfarsitul perioadei (CMUPt sau metoda
costului mediu unitar ponderat global sau total) presupune o singura evaluare a stocurilor la sfarsitul
perioadei de gestiune conform relatiei:
CMUPt = Si+ I / Sti+ Q
In cursul perioadei de gestiune se inregistreaza cantitativ si valoric, doar intrarile, in timp ce
iesirile din stoc se inregistreaza numai cantitativ.
Tabel.nr 22- Evaluarea stocurilor prin metoda CMUPt
Nr

Data

Explicatii

crt
1
2
3

01.05
10.05
17.05

Si
intrare
intrare

Q
580
180
318

Cu
11,24
12,48
11,04

Valoare
6519,2
2246,4
3510,72

Data
03.05
15.05
24.05

Explicatii
iesire
iesire
Iesire

Q
412
204
530

Cu
11,51
11,51
11,51

Valoare
4743,52
2348,73
6102,1
24

4
5
6

19.05
27.05
-

intrare
intrare
TOTAL

118
115
1311

13,05
11,11
-

1539,9
1277,92
15094,14

29.05
31.05
-

iesire
Sf
TOTAL

100
65
1311

11,51
11,51
-

1151,34
748,37
15094,14

CMUPt = 15094,14/1311=11,51
Aceasta varianta are avantajul de a nivel avariatiile de cost (pret) in cazul fluctuatiilor de
curs si de a simplifica calculele de evaluare a stocurilor. Dar, spre deosebire de metoda FIFO pe care
o practica unitatea metoda Costului mediu unitar global nu permite evaluarea fiecarei iesiri din stoc,
ci numai evaluarea lor globala la sfarsitul perioadei de gestiune, ceea ce este in contradictie cu
principiul de baza al inventarului permanent (posibilitatea de a determina in orice moment valoarea
stocului final), iar valoarea stocurilor finale va fi minimizata in perioada de crestere a preturilor si
supraevaluata in perioada de reducere a preturilor.
) Metoda costului mediu unitar ponderat calculat dupa fiecare intrare in stoc (CMUPui) permite
evaluarea iesirilor in functie de receptionarea unui nou lot conforma relatiei:
CMUPt = Si+ Iui / Sti+ Qiui
Avantajele acestei metode ar fi ca valarea stocului si a iesirilor din stoc sunt cunoscute in
permanenta ,iar valoarea iesirilor calculate astfel sunt mai apropiate realitatii economice din acel
moment.

Tabel.nr 23- Evaluarea stocurilor prin metoda CMUPui


Nr
crt

Data

Explicatii

1
2

01.05
03.05

Si
Iesire

580
-

11,24
-

6519,2
-

412

10.05

Intrare

180

12,48

2246,4

INTRARI
Cu
Val

IESIRI
Cu
Val

STOCURI
Cu
Val

11,24

4630,88

168

11,24

1888,32

348

11,88

4134,69
25

15.05

Iesire

204

11,88

2423,78

144

11,88

1710,90

17.05

Intrare

318

11,04

3510,72

462

11,30

5221,62

19.05

Intrare

118

13,05

1539,9

580

11,65

6761,52

24.05

Iesire

530

11,65

6178,63

50

11,65

5082,89

27.05

Intrare

115

11,11

1277,65

165

11,27

1860,86

29.05

Iesire

11,27

1127,79

65

11,27

733,06

100

Dupa intrarea din 10.05.2016


CMUP1=1888,32+2246,4 / 348 =11,88 lei
Dupa intrarea din 17.05.2016
CMUP2= 1710,9 + 3510,72/ 462 = 11,30 lei
Dupa intrarea din 19.05.2016
CMUP3 = 5221,62 + 1539,9 / 580 =11,65 lei
Dupa intrarea din 27.05.2016
CMUP4= 582,89 + 1277,97 /165 = 11,27 lei

Contabilitate analitica a stocurilor se organizeaza dupa metoda cantitativ valorica (pe fise
de cont analitic) si consta in tinerea evidentei cantitative pe feluri de stocuri in cadrul fiecarei
gestiuni, iar in contabilitate a celei cantitativ-valorice.
Controlul exactitatii si concordantei inregistrarilor din evidenta de la locurile de depozitare
si contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitatile inregistrate in Fisele de magazie si
cele din Fisele de cont analitic.

26

Evidenta cantitativa a bunurilor se tine la gestiune cu ajutorul fiselor de magazie care se aranjeaza
in ordinea fiselor de cont analitic din contabilitate.In fisele de magazie inregistrarile se fac zilnic de
catre gestionar , pe baza documentelor de intrare si iesire a bunurilor materiale(factura fiscal, aviz
de insotire a marfii).
Dupa inregistrare, documentele respective se predau la contabilitate pe baza de Borderou .In
contabilitate, documentele primite se inregistreaza in fisele de cont analitic pentru valori materiale
si se stabilesc stocurile si soldurile, dupa ce in prealabil s-a verificat modul de emitere si completare
a documentelor privind miscarea bunurilor.Pe baza acelorasi documente se intocmesc Situatiile
centralizatoare privind intrarile si iesirile de bunuri pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica.
Controlul inregistrarilor din contabilitatea analitica si cea sintetica a bunurilor materiale se
asigura lunar cu ajutorul Balantei analitice a valrilor materiale intocmita separat pentru fiecare cont
de stocuri.
In vederea intocmirii balantelor analitice a valorilor materiale este necesr ca, lunar, sa se
efectueze controlul asupra concordantei stocurilor scriptice din fisele de magazie cu cele din fisele
de cont analitic pentru valori materiale. In cazul utilizarii echipamentelor informatice pentru
prelucrarea datelor se mai foloseste Jurnalul pentru operatii diverse, o combinare si cu metoda
operativ contabila .
Metoda cantitativ-valorica prezinta avantajul ca poate furniza in orice moment date cu privire la
existenta si miscarea bunurilor materiale, in schimb nencesita un volum mare de munca dooarece
inregistrarea miscarilor cantitative de bunuri se face atat in fisele de magazie cat si in fisele de
conturi analitice de la contabilitatea stocurilor.

Afectarea si repartizarea cheltuielilor de productie in abordarea lor analitica


Unitatea executa 2 produse finite: cutit (produs A) si Universal cu 3 Bac (produs B).Cheltuielile
aferente sunt prezentate in tabelul urmator:
Nr
crt
1

Denumirea
cheltuielilor
Ch.cu materialele

Produs A

Produs B

CIFU

CGS

303,3

484,62

63,2

59

CGA
48,08

Total
cheltuieli
958,2
27

2
3
4
5
6
7
8
9

Ch.cu mat de natura ob


de inventar
Ch.cu energia
Ch.cu salariile
CAS
CASS
CFS
Ch.cu
amortizarea
imob.
TOTAL CHELTUIELI

22

12,5

24

58,5

289,66
63,72
20,27
8,7
-

1080,22
237,64
75,61
32,4
-

47,8
39

75
70
15,4
4,9
2,1
43

64
94,6
20,81
6,62
2,83
41,1

186,8
1534,48
337,48
107
46,03
123,1

685,65

1910,49

172

281,9

302,04

3076,38

Din procesul de productie se obtin 50 bucati produs A si 2 bucati produs B.


Costul de productie prestabilit pentru A=14,46 lei
Pentru B =1021,09 lei
Repartizarea cheltuielilor indirecte se face prin procedeul suplimentarii, varianta coeficientilor
multipli, obtinandu-se urmatoarele baze de repartizare:
- CIFU-nr ore masina A = 24,8 ore
-B = 142,62 ore
- CGS salarii directe aferente produselor A si B;
- CGA costul de productie al lui A si B;

Tabel nr.24 Repartizare CIFU


Nr
crt
1
2
3

Purtatori de
costuri
A
B
TOTAL

Ks

Br

Ch.indirecte

24,8
142,62
167,42

1,027
1,027
-

25,46
146,54
172

Ks = 172/167,42= 1,027
Tabel nr.25 Repartizare CGS
28

Nr
crt
1
2
3

Purtatori de costuri

Ks

Br

Ch.indirecte

A
B
TOTAL

289,66 0,2
1080,22 0,2
1369,88 -

57,93
223,97
281,9

Ks= 281,9 / 1369,88 =0,2


Tabel nr 26 -Fisa produsului A
Nr Articole de
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Q=50
Cheltuieli

Costuri unitare

303,3
289,66
63,72
656,68
25,46
57,93
83,39
740,07
76,22
816,29

6,06
5,79
1,27
13,13
0,50
1,15
1,66
14,80
1,52
16,32

calculatie
Materiale
Salarii
Contributii
TOTAL Ch.directe
CIFU
CGS
TOTAL Ch.comune
TOTAL Cost productie
CGA
Cost complet

Tabel nr 27 -Fisa produsului B


Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Articole de
calculatie
Materiale
Salarii
Contributii
TOTAL Ch.directe
CIFU
CGS
TOTAL Ch.comune
TOTAL Cost productie
CGA
Cost complet

Q=2
Cheltuieli

Costuri unitare

(lei)
484,62
1080,22
237,64
1802,48
146,54
223,97
370,51
2172,99
225,82
2398,81

242,31
540,11
118,82
901,24
73,27
111,98
185,25
186,49
112,91
1199,40

Tabel nr. 28 Repartizare CGA


Nr

Purtatori de costuri

Br

Ks

Ch.indirecte
29

crt
1
2
3

A
B
TOTAL

740,07 0,103
2172,99 0,103
2913,06 -

76,22
225,82
302,04

Ks= 302,04 / 2913,06 = 0,103

30

Contabilitate financiara

Contabilitate de gestiune

1.Colectarea cheltuielilor
-inregistrat consumul de materiale,
conform centralizatoarelor bonurilor de
consum
602=302 958,2

%=901

958,2

921.A

303,3

921.B

484,62

923.CIFU

63,2

923.CGS

59

924

48,08

%=901

58,5

923.CIFU

22

923.CGS

12,5

924

24

- inregistrat darea in folosinta a obiectelor


de inventar
603=303 58,5

- inregistrat ,valoarea consumurilor de


energie
%=401

222,29

% = 901

186,8

605

186,8

923.CIFU

147,8

923.CGS

75

924

64

4426

35,49

- inregistrat fondul de salarii


641=421 1534,48

%=901

1534,58

921.A

289,66

921.B

1080,22

923.CIFU

70

924

94,6

31

- inregistrat contributia unitatii la asigurarile


sociale(22%)
6451=4311 337,57

%=901

337,57

921.A

63,72

921.B

237,64

923.CIFU

15,4

924

20,81

- inregistrat contributia unitatii la asigurarile


sociale de sanatate(7%)
6453=4313 107

%=901

107

921.A

20,27

921.B

75,61

923.CIFU

4,9

924

6,62

-inregistrat contributia unitatii la fondul de


somaj
6452=4371 46,03

%=901

46,03

921.A

8,7

921.B

32,4

923.CIFU

2,1

924

6,62

-inregistrat amortizarea imobilizarilor


corporale
6811=2811 123,1

% = 901

123,1

923.CIFU

39

923.CGS

43

924

41,1

32

2. Inregistrarea productiei la cost


prestabilit
%= 711 2765,18
345.A
723
345.B
2042,18
A: 50buc*14,46=723 lei

931.A = 902.A 723


931.B = 902.B 2042,18

B: 2 buc*1021,09=2042,18 lei
3. Repartizarea cheltuielilor indirecte
%= 923.CIFU

172

921.A

25,46

921.B

146,54

%= 923.CGS

281,9

921.A

57,93

921.B

223,97

%= 923.CGA

302,04

921.A

76,22

921.B

225,82

4. Determinarea costului efectiv


902.A=921.A

816,29

902.B=921.B

2398,81

Inregistrare diferente de pret favorabile


stabilite dupa determinarea costului efectiv
al produselor finite
A. 816,29- 723= 93,29
B. 2398,81- 2042,18= 356,63
348 = 711

449,91

903.A=902.A

93,29

903.B = 902.B

356,633

33

5. Inchiderea conturilor

901.A=931.A 723
901.B = 903.B 2042,18
903.A=901.A 93,29
903.B =901.B 356,63

34

Descrierea rapoartelor/iesirilor fiecarei componente a sistemului informational financiarcontabil


In cadrul SC MORARITA DELICATESE SRL, rapoartele iesite din diferite sisteme informationale
financiar-contabile, care sunt obtinute ca rezultat al prelucrarii automate a datelor prin tehnica de
calcul si sunt utilizate ca documente pasive pentru a fi citite sau vizualizate.
I.

Raportele specifice sistemului informational de evidenta a stocurilor:

- Balanta analitica cantitativ-valorica dupa gestiune/cont cu rulaje in luna;


- Lista de inventariere;
- Fisa cantitativ-valorica;
- Lista intrari materiale in cursul lunii;
- Lista iesiri materiale in cursul lunii;
- Lista iesiri materiale din gestiuni pe destinatii;
- Lista stocuri materiale lunare;
- Recapitulatie iesiri de valori materiale pe conturi corespondente si conturi de materiale;
II.

Rapoartele specifice sistemului de evidenta a imobilizarilor corporale:

- Balanta mijloacelor fixe;


- Planul de amortizare;
- Situatia imobilizarilor corporale intrate in cursul anului;
- Lista de inventariere;
- Registru inventar;
- Lista mijloace fixe propuse pentru casare
Alte documente de iesire in cadrul sistemului informational al imobilizarilor corporale:
fisa mijlocului fix
sursa datelor pentru intocmire : factura fiscala si procesul verbal de receptie;
scopul intocmirii : acest document este un loc de stocare a informatiilor privind mijloacele fixe
existente in unitate care contin date referitoare la numarul de inventar al mijlocului fix, valoarea de
inventar si cota de amortizare;
Registrul numerelor de inventar
sursa datelor pentru intocmire: Procesul verbal de receptie;
scopul intocmirii: asigurarea controlului existentei mijloacelor fixe(prin acest registru se atribuie
fiecarui mijloc fix un jumar de inventar la data intrarii in unitate);
35

Bon de miscare a mijloacelor fixe


Proces verbal de scoatere din functiune:circula la conducere pentru aprobarea scoaterii
din functiune, la sectia de productie pentru descarcarea din gestiune si la depozit pentru
semnarea de catre gestionar.
III.

Raportele specifice sistemului informational personal-salarizare:

- Centralizator state plata salarii;


- Evidenta concediilor medicale;
- Fluturase;
IV.

Raportele specifice sistemului informational de evidenta a clientilor

- Fisa clientilor
- Situatia clientilor
- Lista incasari/plati pe trimestre
V.

Raportele specifice sistemului informational de evidenta a furnizorilor

- Fisa furnizorului;
- Situatie furnizori;
- Lista cu facturile primite de la furnizori;
- Lista incasari/plati pe trimestre
VI.
-

Raportele specifice sistemului informational de evidenta a contabilitatii generale:


Lista iesirilor de produse finite lunare

VII.

Raportele specifice sistemului informational de evidenta a contabilitatii generale:

- Balanta de verificare;
- Balanta centralizatoare;
- Registrul Jurnal;
- Jurnalul vanzarilor;
- Jurnalul cumpararilor;
- Carte mare(sah);

36

Societatea comercialaachiziioneaz pe data de 20.05.16 o lucrare de dezvoltare n valoare de


15.000 lei fr TVA. Se achiziioneaz la data de 27.05.16 un teren n valoare de 7.000 lei fr TVA
,care se mprejmuiete cu gard n valoare de 1500 lei fr TVA.Se construiete la data de 29.05.16 o
cladire n valoare de 60.000 lei fr TVA, i mobilier n valoare de 5.000 lei fr TVA.

Nr.

Data

1.

20.05.16

2.

3.

4.

27.05.16

27.05.16

29.05.16

Document

Explicaie
nregistrare
chelutieli
dezvoltare

Cont
debitor
%

Cont
creditor
404

29.05.16

203
4426
%

nregistrare
achiziie teren

nregistrare
amenajare teren

nregistrare
cheltuieli privind
construcia
cldirii

nregistrare
cheltuileli
mobilier

Sum
creditoare
18.600

de

2111
4426
%
2112
4426
%

15.000
3.600
401

8.680
7.000
1.680

401

1.860
1500
360

401

212
4426
5.

Sum
debitoare

74.400

60.000
14.400
401

6.200

cu
214

5.000

4426

1.200
37

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Se achiziioneaz un obiect de inventar ( cas de marcat) conform facturii fiscale


nr.563144/18.05.16 n valoare de 800 lei, TVA-24%
Se d n folosin obiectul de inventar( casa de marcat) conform procesului verbal de dare n
folosin nr.57/18.05.16 n valoare de 800 lei
Registrul jurnal
Data
Document
Explicaii
Cont
Cont
Sum
Sum
debitor
creditor
debitoare creditoare
05.05.16 Factur fiscal nregistrare
%
401
2.232
nr 254996
achiziie materii 301
1.800
prime
4426
432
09.05.16 Bon de consum nregistrare
601
401
1.000
1.000
nr. 55
dare n consum
materii prime
10.05.16 Factur fiscal nregistrare
%
401
4.774
nr.666665
achiziie
3021
1.500
materiale
3022
850
consumabile
3024
500
3028
1.000
4426
924
11.05.16 Bon de consum nregistrare
6021
3021
900
900
nr.56
dare n consum 6022
3022
700
700
materiale
6028
3028
1.000
1.000
consumabile
18.05.16 Factur fiscal nregistrare
%
401
992
nr. 56314
achiziie obiect 303
800
de inventar
4426
192
18.05.16 Proces verbal nregistrare
603
303
800
800
de dare n dare n folosin
folosin nr.15 a obiectului de
inventar

38

Societatea comercial efectueaz n luna noiembrie urmtoarele operaiuni economico-financiare:


1)Achit ctre furnizori la data de 11.05.16 factura nr 785944 n valoare de 1.000 lei reprezentnd
achiziia unor materii prime.
2)Se vnd clienilor mrfuri n valoare de 200 lei, TVA 24% emind factura cu nr. 543287/13.05.16
3) Se nregistreaz drepturi salariale cuvenite personalului n valoare total de 10.000 lei.
4)Se nregistreaz urmtoarele reineri din drepturile salariale: CAS individual 10,5%, contribuia
personalului la fondul de omaj 0,5%,contribuia personalului la asigurrile sociale de sntate 5,5
%, impozit pe salarii 16% la data de 15.06.16
5) Se nregistreaz contribuia unitii la asigurrile sociale 20,8 %.
6) Se nregistreaz contribuia unitii la fondul de omaj 0,5%
7)Se nregistreaz contribuia unitii la asigurrile sociale de sntate 5,2%.

Nr.

Dat

Document

1.

01.05.16

Factur
785944

2.

03.05.16

3.

15.05.16

4.

15.05.16

5.
6.
7.

15.05.16
15.05.16
15.05.16

factur
nr.543287

Registrul jurnal
Explicaie
nr. nregistrare
achitarea facturii
Vnzarea
mrfurilor

Cond
debitor
%
371
4426
411

nregistrarea
641
drepturilor
salariale
nregistrarea
421
reinerilor
din
salarii
nregistrarea
contribuiei
CAS
nregistrarea
contribuiei
omaj
nregistrarea
contribuiei

Cont
creditor
401
%
707
4427
421

Sum
debitoare

Sum
creditoare
1240

1000
240
248
10.000

200
48
10.000

3.250

6451

%
4312
4372
4314
444
4311

2080

1.050
50
550
1.600
2080

6452

4371

50

50

6453

4313

520

520

la
la
la
39

CASS

Societatea comercial nregistreaz n luna mai a anului 2016 urmtoarele operaiuni:


1) consum de materii prime 35.000 lei
2)consum de materiale consumabile 10.000 lei
3)achiziii imprimante birou 800 lei
4)factur nr 556621/10.05.16 energie electric 1.800 lei
5)cheltuieli de ntreinere i reparaii 1.000 lei
6)locaii de gestiune achitate 400 lei
7)prime de asigurare achitate 300 lei
8) cheltuieli cu transportul de bunuri i personal 1.800 lei
9) cheltuieli cu detari 150 lei
10) cheltuieli potale 100 lei
11)amenzi achitate din casierie 600 lei
12)penaliti 200 lei
13) donaii acordate 150 lei
14) cheltuieli de protocol 1.500 lei
15) vnzri produse 75.000 lei
16) instalaii tehnice obinute din producie proprie 20.000 lei
17) produse finite aflate n stoc 12.000 lei
18) subvenii pentru exploatare ncasate 4500 lei.
Se cere :
1.nregistrarea n contabilitate a operaiunilor
2.Determinarea rezultatului brut al activitii
3.Determinarea rezultatului net.
Nr.

Data

Document

1.

10.05.16 Factur
nr.556621

Registrul jurnal
explicaii
Consum
materii prime
Consum
materiale
consumabile
Achiziii
materiale
nestocate
nregistrare
factur
energie
electric

Cont Cont
debitor
creditor
601
301

Sum
Sum
debitoare creditoare
35.000
35.000

602

302

10.000

%
605
4426
%
605
4426

401

10.000
992

800
192
401

2.232
1.800
432
40

nregistrare
cheltuieli de
ntreinere i
reparaii
nregistrarea
locaiei
de
gestiune
nregistrarea
prime
de
asigurare
achitate
nregistrarea
cheltuieli cu
transportul
de bunuri
personal
nregistrare
cheltuieli cu
detarile
nregistrare
cheltuieli
potale
nregistrare
amenzi
achitate
nregistrare
penaliti
datorate
Donaii
acordate
n
numerar
nregistrare
cheltuieli de
protocol
Vnzare
produse finite

%
611
4426

401

%
612
4426
613

401

%
624
4426

401

625

5121

150

150

%
626
4426
6581

401

100

100

5311

600

600

6581

4481

200

200

6582

5311

150

150

%
623
4426
4111

5311

Instalaii
213
tehnice
obinute prin
producie
porprie
nregistrare
345
produse finite
pe stoc
Subvenii de 5121
exploatare
ncasate

1.240
1.000
240

5121

496
400
96
300

300

2.232
1.800
432

%
701
4427
722

1.860
1.500
360
93.000
20.000

75.000
18.000
20.000

711

12.000

12.000

741

4.500

4.500

41

2.nchidere conturi de cheltuieli


121
=
%
601
602
604
605
611
612
613
624
625
626
6581
6582
623
nchidere conturi de venituri
%
= 121
701
711
722
741

53.800
35.000
10.000
800
1.800
1.000
400
300
1.800
150
100
800
150
1.500
111.500
75.000
12.000
20.000
4.500

Determinarea rezultatului financiar brut:


Rb= Venituri totale- Cheltuieli totale= 111.500-53.800=57.700
3.Determinarea rezultatului net:
Rn= Rb- impozitul pe profit
Impozitul pe profit= rezultatul impozabil * Cota de impozit
Ri= Rb+ cheltuieli nedeductibilefiscal Venituri
Ch nedf= Amenzi i penaliti+ donaii acordate+ cheltuieli de protocol
Cheltuieli de protocol = 1.500- 1%*(57.700+2.000)=903
Ch nedf= 800+150+903=1.853
V neimp= Rez. Legale + pierderi din anii precedeni
Rez. Legale 20%* 3.000=600
Ri=57.700+1.853-600=58.953
Ip=58.953* 16%=9.432
Rn=57.700-9.432=48.268.

42

Societatea comercial nregistreaz urmtoarele operaiuni bancare:


1) Se recepioneaz produse finite, obinute, evaluate la pre prestabilit 100.000
2) Se vnd jumtate din produsele finite conform facturii nr.563224 /12.02.12 obinute cu un pre de
vnzare de 50.000 lei, TVA 24%
3) pe data de 29.02.12 se nregistreaz diferena de pre aferent produselor finite obinute,
cunoscnd costul efectiv de 94.000 lei
4) Se recepioneaz executarea unui proiect de dezvoltare la data de 03.03.12 evaluat la nivelul
costului efectiv 25.000 lei
5)Se primete o subvenie de exploatare la data de 05.03.12 n valoare de 15.000 lei
6) Se ncaseaz subvenia
7) Se acord un mprumut altei societi, pe 6 ani, n valoare de 100.000 lei, cu o dobnd pe an de
20 % pe an
8) Se nregistreaz dobnda aferent mprumutului pentru primul an.
9) Se vinde un utilaj la un pre de vnzare de 35.000 lei TVA 19%.
Nr.

Document

Registrul jurnal
Explicaie

12.04.16 facturii
nr.563224

Recepionare
produse finite
Vnzarea
produselor finite

Data

1.
2.
3.

29.04.16

4.

03.05.16

5.

05.05.16

6.

05.05.16

7.
8.
9.

Se nregistreaz
diferena de pre
Recepionarea
proiectului
Recepionarea
subveniei
ncasarea
subveniei
mprumuturi
acordate
pe
termen lung
ncasarea
dobnzii
nregistrarea
vnzrii
utilajului

Cont
debitor
345

Cont
creditor
711

Sum
debitoare
100.000

Sum
creditoare
100.000

411

62.000

348

%
701
4427
711

-6.000

50.000
12.000
-6.000

203

721

25.000

25.000

445

741

15.000

15.000

5121

445

15.000

15.000

2675

5121

100.000

100.000

2676

766

20.000

20.000

461

%
7583
4427

41.650
35.000
6.650

43

44