Sunteți pe pagina 1din 41

Material

Rb
250
b
25
25

GRINDA
G1
G2
G3
Material

DATE PENTRU PROIECT


Rc
Ra PC 52
Ra OB 37
125
3000
2100
h
lo
pmin r
pmin c
30
4.15
0.45
0.15
40
4.15

Rb

Rc
250

STALP
b
S central
S marginal
S colt
Material

125
h

30
25

Rb

30
25

Rc
250

SCARA

hp

125

Ra PC 52
3000
pmin
3.5
0.4
3.5

Ra OB 37
2100

Rt

Ra PC 52
3000

Ra OB 37
2100

Rt

Ra OB 37
2100

Rt

9.5

9.5

b
12

Material

Rt
9.5

Rb

100
Rc

Ra PC 52
125
3000
bs
Pmin pt PC
0.075

250
FUNDATII pconv ls
300
Pentru
S central
S marginal
S colt

30
25

9.5

30
25

INFORMATII TEHNICE

Greut. arm./ml
Diam. Gr.:kg/m

Aria armaturii pentru n bare

0.222

0.283

0.57

0.85

1.13

1.42

1.70

1.98

0.395

0.503

1.01

1.51

2.01

2.52

3.02

3.52

10

0.617

0.785

1.57

2.36

3.14

3.93

4.71

5.50

12

0.888

1.131

2.26

3.39

4.52

5.66

6.79

7.92

14

1.208

1.539

3.08

4.62

6.16

7.70

9.23

10.77

16

1.578

2.011

4.02

6.03

8.04

10.06

12.07

14.08

18

1.998

2.545

5.09

7.64

10.18

12.73

15.27

17.82

20

2.466

3.141

6.28

9.42

12.56

15.71

18.85

21.99

22

2.984

3.801

7.60

11.40

15.20

19.01

22.81

26.61

25

3.853

4.909

9.82

14.73

19.64

24.55

29.45

34.36

28

4.834

6.158

12.32

18.47

24.63

30.79

36.95

43.11

32

6.313

8.042

16.08

24.13

32.17

40.21

48.25

56.29

36

7.99

10.180

20.36

30.54

40.72

50.90

61.08

71.26

40

9.87

12.560

25.12

37.68

50.24

62.80

75.36

87.92

III

IV

Stratul de acoperire cu beton >Bc20


Categoria elementului
II

monolit sau
monolit sau
prefabric
prefabrica
preturnat pe
preturnat pe
at uzinat
t uzinat
santier
santier

Tipul de element

Grosimea minima a stratului de acoperire cu beton, pentru elemente din betoane de


clasa >=Bc20 [mm]

Placi plane si curbe,


nervuri dese cu
latime <150mm ale
planseelor

10

10

15

15

20

Pereti structurali

15(30)

10

20(30)

15

30

45

Grinzi, stalpi, bulbi


peretilor structurali
(diafragmelor)

25

20

30

25

35

Fundatii, funduri de
rezervoare si de
castele de apa

35

45

Rezistenta armaturilor
Marca de
otel

Diam nominal mm

PC60

PC52

OB37
STNB si
STPB

Rezist de calcul
Rezistenta caract. Rak
(val. De baza) Ra*,
N/mm2
N/mm2

6...12

420

14...28

405

32...40

395

6...14

355

16...28

345

3240

335

612

255

1140

235

34

190

4,5.7,1

440

810

390

350

300
290
210
370
325

Lungimi de ancoraj
Tipul de otel

Tipul de element

PC60
Tipul de element
Bc15

PC52
Clasa betonului
Bc20,
Bc25

Bc10,
Bc15

OB37

Bc20,
Bc25

Bc10,
Bc15

Bc20,
Bc25

la
Aderenta buna,
conditii normale de
solicitare
Conditii sever de
solicitare sau
conditii defavorabile
de aderenta
solicitare cumulate
cu conditii
defavorabile de

35

30

35

30

40

35

45

40

45

40

50

45

55

50

55

50

60

55

Prevederi suplimentare pt stalpi


Dimensiunile laturilor treb sa fie multiplu de 50mm. Dimensiunile minime:
250mm pt stalpi monoliti (D>250mm), si 200mm pt cei prefabricati cu solicitari
reduse. Rap. Dintre laturi h/b<2,5
Armaturi longitudinale: diam minime: 12mm (PC60, PC52),
14mm(OB37), la stalpi nestructurale 10mm. Diam maxime recomandate:
28mm pt st din bet obisnuite si 22mm din bet cu agr usoare.
Dist libera minima intre bare: 50mm, dist maxima din ax in ax:
250mm, 4 bare sunt permise pt st cu lat <350mm

Procente totale de armare minime


Grupa de stalp
A
Felul stalpului
PC60

B
Armatura longitudinala din otel tip:

PC52

OB37

PC60,
PC52

OB37

C
PC60,
PC52

OB37

0.4

0.5

Procent total de armare minima p, %


interior

0.5

0.6

0.8

0.5

0.6

marginal

0.6

0.7

0.9

0.6

0.7

de colt

0.7

0.8

0.7

0.8

Procentul minim de armare pe fiecare latura a sectiunii 0,20%

Prevederi suplimentare pt grinzi


Dimensiunile laturilor treb sa fie multiplu de 50mm (pt h<800mm), si 100mm (pt
h>800mm). . Rap. Dintre laturi b/h<0,5
Procentul mediu de armare, raportat la sectiunea utila a inimii (bh0): la grinzile
monolite 0,81,8%, la cele prefabricate 12%
Armaturi longitudinale: diam minime: 10mm (PC60, PC52),
14mm(OB37), la stalpi nestructurale 10mm. Diam maxime recomandate:
28mm pt st din bet obisnuite si 22mm din bet cu agr usoare.
Dist libera minima intre bare: 30-50mm(partea de turmnare),
25mm(partea infer), dist maxima in zonele intinse: 200mm, 4 bare sunt
permise pt st cu lat <350mm

Procente minime de armare in zonele


intinse
Tipul de grinda

Procent minim de
armare in zonele intinse
pmin %

Grinzi care nu reprezinta rigle de cadru si la care procentul de armare rezultat din calcul este
p<0,10%

0,05<pmin=1,15 p<0,10

Rigle de cadru

participante la structuri
antiseismice in zonele
seismice de calcul:

A..E

pt armaturile de preluare a
momentelor negative pe
reazeme

0.45

pentru celelalte armaturi


intinse

0.15
0.1

neparticipante la structuri antiseismice

tabelul 28
Valorile recomandate pentru coeficientul sunt date in
tabelul 28

n=N/bhRc

Modul de dispunere a barelor de


armatura mai mult
mai mult
decat
decat patru
patru
patru
bare
bare,
bare
Aax =
dispuse
la colturi
Aax Aay
(1,52)
Aay

0.1

1.60

1.70

1.75

0.2

1.35

1.60

1.50

0.3

1.25

1.55

1.40

0.4

1.20

1.50

1.35

0.5

1.20

1.45

1.35

0.1

0.6

1.35

1.45

1.40

0.7

1.55

1.50

1.50

0.8

1.75

1.60

1.60

OBSERVATIE - Valorile coeficientului din tabelul 28, pot fi


detaliate sau extinse pe baza de studii parametrice in
comparatie cu calculul riguros.

valori scris (manual)


conditi de verificari (program)
Se allege din conditi (manual)
armare scris manual
valori calculate (program)

e
8

10

2.26

2.55

2.83

4.02

4.53

5.03

6.28

7.07

7.85

9.05

10.18

11.31

12.31

13.85

15.39

16.09

18.10

20.11

20.36

22.91

25.45

25.13

28.27

31.41

30.41

34.21

38.01

39.27

44.18

49.09

49.26

55.42

61.58

64.34

72.38

80.42

81.44

91.62

101.80

100.48

113.04

125.60

Cat I: elemente in spatii inchise, elemente in contact cu exteriorul, daca sunt protejate prin
tencuiala
Cat II: elem situate in aer liber, neprotejate, cu exceptia celor expuse
la inghet si dezghet in stare umezita. Acoperisul rezervoarelor si bazinelor, grupurile sanitare
si bucatariile
Cat III: elemente situate in aer liber,
expuse la inghet si dezghet in stare umezita, elem sit in spatii inchise in hale industriale cu
condens tehnologic, fetele elementelor in contact cu apa sau cu alte lichide fara agresivitate
chimica(peretii, fundul rezervoarelor, bazinelor si castelelor de apa), fetele in contact cu
pamantul ale elem turnate in cofraj, sau beton de egalizare.
Cat IV: fetele in contact cu pamintul ale elementelor
din bet arm monolit turnate direct in sapatura( fundatii, ziduri de sprijin etc.).

Grosimea sa fie cel putin egala cu 1,2d dar nu mai mult de 50mm. In
cazul betoanelor de clasa Bc10 si Bc15, valorile din tabel se sporesc cu
5mm la elementele din cat II, III si IV

Procente totale de armare minime


Grupa de stalp
A

A
A

PC60

PC52

interior

0.5

marginal

de colt

Felul stalpului

B
B

C
C

OB37

PC60

PC52

OB37

PC60

PC52

OB37

0.6

0.8

0.5

0.5

0.6

0.4

0.4

0.5

0.6

0.7

0.9

0.6

0.6

0.7

0.4

0.4

0.5

0.7

0.8

0.7

0.7

0.8

0.4

0.4

0.5

reazem

camp

0.45

0.15

mb

Ra

nb

OB37

0.42

210

0.6

PC52

0.4

300

0.55

PC60

0.4

350

0.55

pmin

ARMAREA STALPILOR
Stalp central (30 x 30 cm)

Stalp

central
30 x 30

Mmax
[daNm]

Naf
[daN]

3780
Nmax
[daN]

9448
Maf
[daNm]
852.4

36955
a=a'
[cm]
3.5

ho
[cm]
26.5

b
[cm]
30

h
[cm]
30

Rc
daN/cm
Ra
]
daN/cm]
125
3000

Stabilirea momentelor de dimensionare:

1)
2)

Ma
Ma

486652 daNcm
510222.5 daNcm

1)
X=N/(b x Rc) = 2.519467 cm
Caz cu extrencititate mare
Cazul I-b X<2a'
2.5195
<

Aa=Aa' [cm]

3.903594

Aa=Aa' [cm]

7.052928

2)
X=N/(b x Rc) = 9.854667 cm
Caz cu extrencititate mare
Cazul I-a 2a'<X<0.6ho
7
<
9.85

ea
[cm]
2.00

eoc
[cm]
4.31

Aa=Aa' [cm]

Se alege :

e
[cm]
15.81

<

15.9

e'
[cm]
-7.19

-4.15935

Aa=Aa' [cm]

p=Aef*100/hxb
1.00
>

0.4

armarea 812 PC52


Calculul etrierilor
Qf=Qmax/(b x ho x Rt)

7.05293

. =>

Aef [cm]

9.04

Qmax
[daN]

ho
[cm]

b
[cm]

3617

26.50

30.00

Rt
Qf>0.5 este necesar calcul
[daN/c
la sectiuni inclinate
m]
9.5
0.48

Etrieri se dispune pe criterii constructive


Alegem etrieri 8 (Ae = 0,503 cm2) din otel OB37
Conform P100-2006 (pg.5.15) In interiorul zonelor critice se vor
prevedea etrieri care sa asigure ductilitatea necesara si impiedicarea
flambajului local al barelor longitudinale. Modul de dispunere al
armaturii transversale va fi astfel incit si se realizeze o stare de
solicitare triaxiala.
In zonele critice distania dintre etrieri :
ae=10 cm
In zonele curente ae=20 cm in zonele curente
Conform STAS 10107/0-90 lungimea zonei plastice potentiale :

lp= 60+25/100 x 60 = 75 => 80 cm


La primul nivel al cladirilor mai joase de 5 niveluri, se vor
prevedea la baza etrieri indesiti si dincolo de zona critica pe o distanta
egala cu jumatate din lungimea acesteia
lp=120 cm

Stalp marginal (25 x 25 cm)


Solicitari de bare [Linear, Fundamental, Sm 25x25]
Bara
40
27
45

Distanta
[m]

Sec
4
4
4

Nx
[daN]

Qy
[daN]

0
-20579 -564.5
1.2
-819 1168.5
0 -10420.6 -4667

Qz
[daN]
347.5
293.4
477.8

Mx
My
Mz
[daNm] [daNm] [daNm]
1.9 -480.1 -660.6
64.3 550.4 -584.9
-10 -105.1 -2843.7

14
44
10
23
27
10
10
45
45

4
4
4
4
4
4
4
4
4

1.2
0
0
0
0
0
4.4
0
1.2

-10532.8
*
-13624.1
*
*
-13624.1
-12976.7
-10420.6
-10244

4355.8 1129.5
*
-962.5 *
-62 2044.7
*
*
*
*
-62 2044.7
-62
69.7
-4667
477.8
-4510
477.8

-7.4

571.9
*

-5.2
-64.3
64.3
-5.2
-5.2
-10
-10

-2459
*

-2472
*
*

-191.3
*
*

-2472 -191.3
2179.7
81.4
-105.1 -2843.7
468.3 2662.5

Solicitari de bare [Linear, Seism +, Sm 25x25]


Bara

Distanta
[m]

Sec

40
27
45
14
44
10
16
48
10
62
45
45

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
1.2
0
1.2
0
0
0
0
0
4.4
0
1.2

Nx
[daN]
-16028.5
-451.6
-8201.6
-8198.9
*
-10574
*
*
-10574
-11400.3
-8201.6
-8060.4

Qy
[daN]

Qz
[daN]

-76.3
629.5
1286.2
372.4
-3520
716.9
3759.8 1263.7
*
-599.1 *
476.8 1823.2
*
*
*
*
476.8 1823.2
444.3
291.6
-3520
716.9
-3395
716.9

Mx
My
Mz
[daNm] [daNm] [daNm]
41.1
67.4
17.1
29.2
39.8
-22.1
77.9
39.8
52.5
17.1
17.1

243 144.3
590.3 -179.5
88.3 -2174.5
708.2 -1793.4
*
*
-1554 1039.2
*
*
*
*
-1554 1039.2
2152.3 1225.3
88.3 -2174.5
603.8 2285.7

Solicitari de bare [Linear, Seism -, Sm 25x25]


Bara
40
27
45
14
44
10
23
27
10
10
45
45

Distanta
[m]

Sec
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0
1.2
0
1.2
0
0
0
0
0
3.96
0
1.2

Nx
[daN]
-16898
-858.8
-8471.3
-8653.6
*
-11224.6
*
*
-11224.6
-10758.4
-8471.3
-8330.1

Qy
[daN]

Qz
[daN]

-826.9
-73.5
583.3
97.1
-3947
47.7
3209.4
543.4
*
-940.9 *
-576 1448.3
*
*
*
*
-576 1448.3
-576
26.4
-3947
47.7
-3822
47.7

Mx
My
Mz
[daNm] [daNm] [daNm]
-37.9 -1011
35.4 290.4
-33.1 -256.5
-41.1 206.9
*
-48.1 -2402
-112.5 *
35.4 *
-48.1 -2402
-48.1 1366.1
-33.1 -256.5
-33.1 145.4

-1201.3
-756.3
-2375.5
-2141
*
-1345.3
*
*
-1345.3
-849.1
-2375.5
1974.3

Stalp
margin
al
25 x 25

Mmax
[daNm]

Naf
[daN]

2844
Nmax
[daN]

10420.6
Maf
[daNm]
660.6

20579
a=a'
[cm]

ho
[cm]

b
[cm]

h
[cm]

3.5

21.5

25

25

Rc
Ra
daN/cm
daN/cm]
]
125
3000

Stabilirea momentelor de dimensionare:

1)
2)

Ma
Ma

378185.4 daNcm
251271 daNcm

1)
X=N/(b x Rc) = 3.334592 cm
Caz cu extrencititate mare
Cazul I-b X<2a'
3.3346
<

Aa=Aa' [cm]

3.5299

Aa=Aa' [cm]

7.003433

2)
X=N/(b x Rc) =

6.58528 cm

Caz cu extrencititate mare


Cazul I-b X<2a'
6.5853
<

Aa=Aa' [cm]

-2.2065

Aa=Aa' [cm]

4.65

Se alege :

Aa=Aa' [cm]

p=Aef*100/hxb
0.90
>

7.00

. =>

Aef [cm]

0.4

armarea 416 PC52


Calculul etrierilor
Qf=Qmax/(b x ho x Rt)
Qmax
[daN]

ho
[cm]

b
[cm]

4667

21.50

25.00

Rt
Qf>0.5 este necesar calcul
[daN/c
la sectiuni inclinate
m]
9.5
0.91

Distanta dintre etrieri ae trebuie sa satisfaca conditia:


ae ae max = ((b x ho x Rt x (sqrt p))/Qmax

8.08

Aefc
8.08

p
1.50

ae max [cm]
28.84

Conditi constructive:
ae 3/4 x h
ae

22.5
25

cm
cm

Alegem etrieri 8 (Ae = 0,503 cm2) din otel OB37

Ae
[cm]
0.503

Ra
mat [daN/cm
]
0.8 2100

qe
[daN/cm
]
20
84.50

ae
[cm]

a fisurii periculoase:

Si

39.91 cm

<

53.75

Forta taietoare minima preluata de etrieri si de beton se obtine cu relatia:

6745.24 daN > Qmax =

4667.00

Etrierii in zona critica sa respecte conditia : ae = 10 cm


Conform STAS 10107/0-90 lungimea zonei plastice potentiale :

lp= 60+25/100 x 60 = 75 => 80 cm

La primul nivel al cldirilor mai joase de 5 niveluri, se vor


prevedea la baza etrieri indesiti si dincolo de zona critica pe o distanta
egala cu jumatate din lungimea acesteia
lp=120 cm

ARMAREA PLACII
hp
12 cm
120 mm
ho
10 cm
100 mm
bp
1000 mm
q nivel curent
594
300 TOTAL
q ultimul nivel
594
675 TOTAL
Curent
b
l lunga
4.25
a
l scurt
4.15
ultimul garaj
b
a

5.3
4.15

ultimul mans
b
a

4.25
2.52

894
1269

ARMAREA SCARILOR
Incarcari:
Q
700.14

Utila
450

Total
1150.14

hp [cm]
12

Solicitari de bare [Linear, Fundamental, Scara]


Distanta
Nx
Qy
Bara
Sec
[m]
[daN]
[daN]
2
1
0 -1015.4
2
1
3.441
859.1
1
1
0*
1
1
0*
2
1
0 -1015.4
1
1
1.27
0
1
1
0*
*
1
1
0*
*
1
1
0
0
1
1
1.27
0
1
1
0*
*
1
1
0*
*

b [cm]
100

Qz
Mx
[daN] [daNm]
0 -1887.5
0
0
1597
0
0*
*
0*
*
0 -1887.5
0
0
3274
0
*
0
*
0
0 1813.5
0
0
3274
0
*
*
*
*

My
Mz
[daNm] [daNm]
1248.9
0
749.3
0
*
*
*
*
1248.9
0
1769.8
0
*
*
*
*
-1460.7
0
1769.8
0
*
0
*
0

In urma acestui au rezultat urmatoarele valori ale momentelor:

Scara

Momentul maxim in camp


[daNm]
1460.7

Momentul maxim in reazem


[daNm]
1769.8

Calculul armaturilor in camp


B=Mmax/bef*ho*Rc
Mmax
[daNcm]
146070

Ra
Rc
b [cm] [daN/cm [daN/cm
]
]
10.00 100.00 3000.00
125.00

ho
[cm]

B
0.12

armarea in camp 10/15 cm PC52


Calculul armaturilor in reazem

0.12

Anec
[cm]
5.19

Aef
[cm]
5.24

Mmax
[daNcm]
176980

Ra
Rc
b [cm] [daN/cm [daN/cm
]
]
10.00 100.00 3000.00
125.00

ho
[cm]

B
0.14

armarea pe reazem 12/15 cm PC52

0.15

Anec
[cm]
6.39

Aef
[cm]
7.54

CALCULUL SI ARMAREA FUNDATIILOR


Dimensionarea fundatiei izolate rigide
Calculul fundaiilor se face conform NORMATIV pentru proiectarea structurilor de
fundare direct, indicativ NP 112-04.
Dimensionarea fundaiei tip de beton simplu i cuzinet de beton armat se face
pentru eforturile calculate n centrul de greutate al plcii de baz.
Pentru cuzinet vom folosi beton armat de clasa C16/20 iar pentru blocul de
fundaie beton simplu de clasa C12/15. Betonul de egalizare va fi realizat
din beton simplu C8/10.

Proiectarea fundatiei izolate pentru stalp central (30 x 30 cm)


pconv
[KN/mp]

ls
[cm]

300

Stalp

Mmax
[daNm]

central
30 x 30

3780
Nmax
[daN]
36955

30
Naf
[daN]
9448
Maf
[daNm]
852.4

Dimensionarea blocului din beton simplu


Dimensionarea se face pentru ipoteza de incarcare cea mai defavorabila
B x L = 1.2 x N/pconv
hst/bst=L/B

=> B=(bst/hst) x L => B=L

BxL
B
L
[mp]
[m]
[m]
1.4782 1.2158 1.215812
Se adoptam
B
L
1.3
1.3
Dimensionarea cuzinetului
lc/L=bc/L= 0.5 0.65

Qaf
[daN]
1450.6
Qaf
[daN]
482

lc
0.65

bc
0.65

Determinarea iniltimea blocului


tg 1.3
H [m] 0.4225
Se adoptam
H [cm]
50
Determinarea iniltimea cuzinetuli
tg 1
hc [m] 0.175
Se adoptam
hc [cm]
30
Determinarea adancimea de fundare
Df [m]

1.1

Capacitatea portanta a terenului:


Pconv = pconv + Cb + Cd
Cb = pconv x k1 x (B - 1)
Cd = pconv x ((Df - 2)/4)

23700 daN/mp
450 daN/mp
-6750 daN/mp

Verificarea presiuni pe talpa fundatiei:


Nf = N + Gf
40905.38 daN
Mf=M+Q x (hc+H)
1238 daNm
Nf/Af+Mf/Wf

27585.34 daN/mp

<

1.2 x Pconv =

28440 daN/mp

ARMAREA CUZINETULUI
Calculul momentelor incovoietoare pozitive, in cuzinet, se face considerand
incastrarea consolelor in sectiunea de la fata salpului.
Presiunea pe suprafata de contact dintre cuzinet si bloc, functie de care se
determina eforturile sectionale in cuzinet sunt determinate de solicitarile din stalp.

Procentul minim de armare pe fiecare directie este 0.10% pentru armaturi


OB37 si 0.075% pentru armaturi PC52;
- diametrul minim al armturilor este de 10 mm;
- distana maxim ntre armturi va fi de 250 mm; distana minim este 100 mm.

Nc = N+Gc
Mc = M+T x hc
Pmax = Nc/Ac + Mc/Wc
Pmin = Nc/Ac - Mc/Wc
Nc
Mc
[daN] [daNm]
37272
997

Ac
[mp]
0.4225

Wc
Pmax
Pmin
[mc]
[daN/mp] [daN/mp]
0.045771 110000
66435

Mx=My=(((2 x lc) + lst)/24) x (lc-lst) x Pmax


Mx,y
[daNcm]
89833

ho
[cm]

Ra
Rc
[daN/cm
[daN/cm]
]
65.00 3000.00
125.00

lc
[cm]

26.50

B
0.02

armarea 510 PC52 pe ambele directi


p=Aef*100/hxb
0.52
>

0.075

0.02

Anec
[cm]
1.14

Aef
[cm]
3.92

rilor de

face

Qaf
[daN]
1450.6
Qaf
[daN]
482

daN/mp

siderand

care se
din stalp.

rmaturi

CALCULUL SI ARMAREA FUNDATIILOR


Dimensionarea fundatiei izolate rigide
fundare direct, indicativ NP 112-04.
pentru eforturile calculate n centrul de greutate al plcii de baz.
din beton simplu C8/10.

Proiectarea fundatiei izolate pentru stalp marginal (25 x 25 cm)


pconv
[KN/mp]

ls
[cm]

300

Stalp

Mmax
[daNm]

marginal
25 x 25

2844
Nmax
[daN]
20579

25
Naf
[daN]
10420.6
Maf
[daNm]
660.6

Dimensionarea blocului din beton simplu


Dimensionarea se face pentru ipoteza de incarcare cea mai defavorabila
B x L = 1.2 x N/pconv
hst/bst=L/B

=> B=(bst/hst) x L => B=L

BxL
B
L
[mp]
[m]
[m]
0.82316 0.9073 0.907282
Se adoptam
B
L
1.1
1.1
Dimensionarea cuzinetului
lc/L=bc/L= 0.5 0.65
lc
0.55

bc
0.55

Qaf
[daN]
4667
Qaf
[daN]
565

Determinarea iniltimea blocului


tg 1.3
H [m] 0.3575
Se adoptam
H [cm]
50
Determinarea iniltimea cuzinetuli
tg 1
hc [m] 0.125
Se adoptam
hc [cm]
30
Determinarea adancimea de fundare
Df [m]

1.1

Capacitatea portanta a terenului:


Pconv = pconv + Cb + Cd
Cb = pconv x k1 x (B - 1)
Cd = pconv x ((Df - 2)/4)

23400 daN/mp
150 daN/mp
-6750 daN/mp

Verificarea presiuni pe talpa fundatiei:


Nf = N + Gf
23407.38 daN
Mf=M+Q x (hc+H)
1112.6 daNm
Nf/Af+Mf/Wf

24360.42 daN/mp

<

1.2 x Pconv = 28080 daN/mp

ARMAREA CUZINETULUI
Calculul momentelor incovoietoare pozitive, in cuzinet, se face considerand
incastrarea
consolelor
in sectiunea
de la fata
salpului.
Presiunea
pe suprafata
de contact
dintre
cuzinet si bloc, functie de care se
determina
eforturile
sectionale
in cuzinet
suntdirectie
determinate
de solicitarile
din stalp.
Procentul
minim
de armare
pe fiecare
este 0.10%
pentru armaturi
OB37 si 0.075% pentru armaturi PC52;
- diametrul minim al armturilor este de 10 mm;
- distana maxim ntre armturi va fi de 250 mm; distana minim este 100 mm.

Nc = N+Gc
Mc = M+T x hc

Pmax = Nc/Ac + Mc/Wc


Pmin = Nc/Ac - Mc/Wc
Nc
[daN]

Mc
[daNm]

Ac
[mp]

20805.9

830.1

0.3025

Pmax Pmin
[daN/mp [daN/
]
mp]
0.027729 98715.7 38844
Wc
[mc]

Mx=My=(((2 x lc) + lst)/24) x (lc-lst) x Pmax


Mx,y
[daNcm]
49974.84

ho
[cm]

lc
[cm]

26.50

55.00

Ra
Rc
[daN/cm] [daN/cm]
3000.00

125.00

B
0.01

armarea 510 PC52 pe ambele directi


p=Aef*100/hxb
0.52
>

0.075

0.01

Anec
[cm]
0.63

Aef
[cm]
3.92

Qaf
[daN]
4667
Qaf
[daN]
565

daN/mp

onsiderand
de care se
earmaturi
din stalp.

CALCULUL ELEMENTELOR DE SARPANTEI

Greutate vol. lemn

480
Sipca
hs
0.05

bs
0.05

Qps
1.2

Qps
Qtigla
Qz
Qu
Qw

1.2
18.2
36.064
35
43.218

daN/m
daN/m
daN/m
daN/m
daN/m

Qtotal

133.682

daN/m

10.69456

Qps
Qtigla
Qz
Qu
Qw

1.95
14.56
28.8512
28
34.5744

Qtotal

107.9356

qtigla
52

Deschidere
0.35

Permanent
224.68

aria
0.28

qz
103.04

qu
100

dc
0.8

qw
123.48

CALCULUL ELEMENTELOR DE SARPANTEI

Greutate vol. lemn

480
caprior
hc
0.18

bc
0.12

Qpc
Qtigla
Qz
Qu
Qw
Qps

10.368
41.6
82.432
80
98.784
1.2

Qtotal

314.384

509.3021

Qps
10.368

qtigla
52

Deschidere
0.8

Permanent
235.048

aria
qz
2.88 103.04

qu
100

dc
3.6

qw
123.48

CALCULUL ELEMENTELOR DE SARPANTEI

Greutate vol. lemn

480
pana
hp
0.2

bp
0.15

Qpp
Qtigla
Qz
Qu
Qw
Qps
Qpc
Qtotal

14.4
130
257.6
250
308.7
1.2
10.36
972.26

759.5781

Qpp
14.4

qtigla
52

Deschidere
2.5

Permanent
301.44

aria
9

qz
103.04

qu
100

dp
3.6

qw
123.48

CALCULUL ELEMENTELOR DE SARPANTEI

Greutate vol. lemn

480
pop
hp

bp
0.15

Qps
0.15

Qppop
Qtigla
Qz
Qu
Qw
Qps
Qpc
Qpp
Qtotal

10.8
374.4
741.888
720
889.056
1.2
10.36
14.4
2762.104

17898.43

972.26

qtigla
10.8

Deschidere
52
7.2

Permanent
400.88

2430.65

Nf

2441.45

aria

qz
qu
dp
qw
18 103.04
100
2.5 123.48

S-ar putea să vă placă și