Sunteți pe pagina 1din 4

n cadrul compartimentului financiar contabil al unei entitati, se integreaza activitatile prin care se

asigura fondurile financiare necesare desfasurarii activitatii economice a societatii, precum si utilizarea
lor eficienta.
O structura organizatorica ar putea cuprinde urmatoarele compartimente functionale cu activitatile lor
principale:
Compartimentul financiar cu urmatoarele activitati:

planificare financiara, trezorerie, urmarirea si analiza indicatorilor economico financiari;

evidenta operativa a mijloacelor banesti si a operatiunilor de decontare cu agentii economici;

evidenta operativa a muncii, calculul si decontarea drepturilor banesti ale salariatilor.


Compartimentul contabilitate cu urmatoarele activitati:

contabilitate generala a patrimoniului;

contabilitatea valorilor materiale;

contabilitate de gestiune.
Oficiul informatica si tehnica de calcul cu urmatoarele activitati:

organizarea si programarea realizarii sistemului informatic al societatii;

proiectare, implementare si dezvoltarea sistemului informatic;

administrarea si gestionarea bazelor de date;

exploatarea echipamentelor de calcul si a instalatiilor auxiliare specifice;

evidenta economica si patrimoniala.


Atributiile compartimentului financiar-contabil
Atributiile compartimentului financiar-contabil in plan contabil sunt:

organizeaza functionarea in bune conditii a contabilitatii valorilor patrimoniului;

asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind: mijloacele fixe si


calculul amortizarii acestora, mijloacele circulante, marfurile, cheltuielile de circulatie, calculul
costurilor, investitii, rezultate financiare;

asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului si ia


toate masurile legale pentru reintregirea acestuia, in cazul in care a fost pagubit;

organizeaza inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale, urmareste definitivarea,


potrivit legii a rezultatelor inventarierii;

intocmeste si urmareste lunar balanta de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice,
urmarind concordanta dintre acestea;

se preocupa de asigurarea fondurilor necesare finantarii investitiilor, urmarind efectuarea


operatiunilor financiare in derularea investitiilor;

participa la organizarea si perfectionarea sistemului informational, colaborand cu centrul de


calcul in domeniul prelucrarii automate a datelor, etc.
Atributiile compartimentului financiar-contabil in plan financiar sunt urmatoarele:

planificarea financiara si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli:

asigura, prin planul financiar si de trezorerie, fondurile necesare societatii;

efectueaza calcule de fundamentare a indicatorilor economici corelati cu indicatorii financiari


privind marfa vanduta si incasata, veniturile, cheltuielile si alti indicatori economico-financiari;

efectueaza calculul veniturilor, rentabilitatii si profitului;

analizeaza activitatea economico-financiara pe baza de bilant, propunand masuri pentru


inlaturarea pierderilor;

intocmeste planul de credite si de casa pe care le depune la banca finantatoare;

urmareste utilizarea eficienta a creditelor conform necesitatilor proprii;

decontari cu agentii economici: asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu


furnizorii si beneficiarii, asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia societatii fata de
bugetul de stat si alte obligatii fata de terti, raspunde prin semnarea documentelor privind operatiunile
bancare ce se efectueaza prin conturile societatii, asigura plata la termen a sumelor care constituie
obligatia societatii fata de bugetul de stat si alte obligatii fata de terti, urmareste si incaseaza toate
facturile pentru produsele livrate, realizeaza si alte sarcini si atributii emanate din analizele efectuate,
precum si cele transmise de catre conducerea societatii, analizeaza desfasurarea ritmica a
operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii, analizeaza realizarea obiectivelor economice ale
societatii si, dupa caz, stabileste masuri de remediere.
Functiile compartimentului financiar-contabil
In acest compartiment intra datele transmise din cadrul tranzactiilor efectuate prin celelalte
compartimente, compartimentul financiar contabil transmitand mai departe rapoarte conducerii
societatii pe baza datelor actualizate din activitatea celorlalte compartimente.

Principalele clase de operatiuni economice si procese de prelucrare reflectate in compartiment sunt:


1.

Asigurarea si raspunderea pentru efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile care


constau in consemnarea sistematica a tuturor proceselor si fenomenelor economice exprimate in
etalon valoric. Operatiile economice si financiare generate de miscarea patrimoniului sunt inregistrate
in contabilitate pe baza de documente justificative. In cadrul acestui grup de ratiuni economice se
pleaca de la urmatoarele transformari:

intrari de documente justificative. Fiecare document constituie un act justificativ al infaptuirii


unei operatii economice sau financiare, iar in continuare el asigura datele primare de intrare in
sistemul contabil de prelucrare a datelor;

intocmirea fiselor de cont sintetice si analitice;

intocmirea Registrului Jurnal;

intocmirea Balantei de verificare.

2.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli prin care societatea trebuie sa isi acopere toate
cheltuielile (circulatia marfurilor, reclama etc.), sa obtina profit din care se constituie fondul de rezerva,
sa-si asigure dezvoltarea proprie si alte imbunatatiri conform statutului si legii privind societatile
comerciale.
Pentru bugetarea veniturilor si cheltuielilor se pleaca de la urmatoarele transformari:

receptionarea notelor de fundamentare pe fiecare componenta a bugetului;

intocmirea bugetului anual;

elaborarea deciziilor de pret pentru preturile de inregistrare a marfurilor in depozit si preturi de


vinzare catre terti pe baza antecalculatiilor efectuate.

3.

Organizareainventarierii periodicea tuturor valorilor patrimoniale care consta in punerea de


acord a situatiilor contabile a patrimoniului intreprinderii cu situatia reala a acestuia. Inventarierea
urmareste prelucrarea datelor obtinute in urma desfasurarii inventarierii, avand in vedere stabilirea
rezultatelor si inregistrarea operatiilor contabile privind diferentele rezultate in urma inventarierii.

4.

Intocmirea bilanturilor si coordonarea intocmirii raportului explicativ al acestora, prezentandule conducerii spre analiza si aprobare, urmarind indeplinirea sarcinilor reiesite din procesul verbal al
acestei analize. Bilantul intocmit trebuie sa ofere o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului,
situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.
In ceea ce priveste intocmirea bilantului, se au in vedere urmatoarele transformari:

completarea bilantului (modalitatea de intocmire);

verificarea bilantului;

analiza si aprobarea bilantului.

5.

Raspunderea pentru controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de


prelucrare utilizate, precum si de exactitatea datelor contabile furnizate. Furnizarea de informatii reale
si interpretative privind operatiile si alte evenimente, utile pentru previziunea, compararea si evaluarea
capacitatii intreprinderii de a produce beneficii se realizeaza prin urmatoarele procese:

controlul documentelor intocmite pentru verificarea realitatii datelor;

verificarea si aprobarea intocmirii de catre conducerea societatii.


Functia de resurse umane cuprinde ansamblul activitatii firmei in domeniul asigurarii, dezvoltarii si
protectiei potentialului uman necesar. Se tine o evidenta centralizata a cheltuielilor de recrutare,
selectie, motivare, administrarea contractelor de munca.
Se urmareste ridicarea pregatirii profesionale a angajatilor, salarizarea acestora in functie de efortul
depus si de posibilitatile financiare ale intreprinderii. Pe linia acestei functii se deosebesc urmatoarele
atributii: administrarea personalului (pregatirea, actualizare dosare, a fiselor de plata, a salariilor,
calculul cheltuielilor sociale); gestiunea personalului a numarului si a remuneratiilor; ameliorarea
conditiilor de munca; analiza climatului din societate care poate afecta productivitatea.

S-ar putea să vă placă și