Sunteți pe pagina 1din 2

ANUN

pentru organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant


corespunztor funciei contractuale de execuie, pe perioad nedeterminat, de
STRUNGAR
ADMINISTRAIA BAZINAL DE AP PRUT BRLAD S.G.A IASI, cu sediul n
Iai, str. Th. Vscueanu nr. 10, organizeaz concurs pentru ocuparea unui post
vacant corespunztor funciei contractuale de execuie, pe perioad nedeterminat de
STRUNGAR n cadrul Formaiei Derivatii Prut-Barlad S.G.A Iai
a. Cerine generale i specifice necesare conform fiei postului n vederea
participrii la concurs, pentru ocuparea funciei contractuale de execuie,
precum i calendarul desfurrii concursului:
- nivelul studiilor: medii
- specializarea: certificat de pregatire profesionala in meseria de strungar
/diploma de absolvire in specialitatea strungar
- vechime n munc: minim 5 ani
- experien n specialitate: minim 3 ani
- alte cerine: data limit pn la care se pot depune dosarele de concurs: 21.06.2016, ora
15,00, la sediul A.B.A. Prut Brlad din Iai, str. Th Vscueanu nr.10;
- data proba scris: 29.06.2016, ora 12:00 i data interviu: termen de
maximum 4 zile lucrtoare de la data susinerii probei scrise, la sediul
menionat anterior;
b. Dosarul de concurs va conine obligatoriu urmtoarele documente:
a) cerere de nscriere la concurs adresat conductorului autoritii sau
instituiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atest identitatea,
potrivit legii, dup caz;
c) copiile documentelor care s ateste nivelul studiilor i ale altor acte care
atest efectuarea unor specializri, precum i copiile documentelor care atest
ndeplinirea condiiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau
instituia public;
d) carnetul de munc sau, dup caz, adeverinele care atest vechimea n munc,
n meserie i/sau n specialitatea studiilor, n copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraie pe propria rspundere c nu are
antecedente penale care s-l fac incompatibil cu funcia pentru care
candideaz;
f) adeverin medical care s ateste starea de sntate corespunztoare
eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulrii concursului de ctre medicul de
familie al candidatului sau de ctre unitile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
*Adeverina care atest starea de sntate conine, n clar, numrul, data,
numele emitentului i calitatea acestuia, n formatul standard stabilit de
Ministerul Sntii.
**n cazul documentului prevzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecia
dosarelor, care a depus la nscriere o declaraie pe propria rspundere c nu are
antecedente penale, are obligaia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai trziu pn la data desfurrii primei probe a
concursului.
***Actele prevzute la lit. b)-d) vor fi prezentate i n original n vederea
verificrii conformitii copiilor cu acestea.

c. Termene:
- termenul de afiare rezultate selectare dosare: 1 zi lucrtoare de la data
seleciei dosarelor
- termenul de afiare a rezultatelor: 1 zi lucrtoare de la data susinerii probelor
de concurs;
- termenul de contestaie: 1 zi lucrtoare de la data afirii rezultatului seleciei
dosarelor, respectiv de la data afirii rezultatului probei scrise i a interviului,
sub sanciunea decderii din acest drept;
- termenul de afisare a rezultatelor contestaiilor: 1 zi lucrtoare de la data
expirrii termenului de depunere a contestaiilor;
- termenul de afiare a rezultatului final: 2 zile lucrtoare de la data afirii
rezultatelor probelor de concurs.

Pentru ocuparea unui post contractual vacant, candidaii trebuie s


ndeplineasc conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011, urmtoarele condiii:
a) are cetenia romn, cetenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparinnd Spaiului Economic European i domiciliul n Romnia;
b) cunoate limba romn, scris i vorbit;
c) are vrsta minim reglementat de prevederile legale;
d) are capacitate deplin de exerciiu;
e) are o stare de sntate corespunztoare postului pentru care candideaz,
atestat pe baza adeverinei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitile
sanitare abilitate;
f) ndeplinete condiiile de studii i, dup caz, de vechime sau alte condiii
specifice potrivit cerinelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru svrirea unei infraciuni contra
umanitii, contra statului ori contra autoritii, de serviciu sau n legtur cu serviciul,
care mpiedic nfptuirea justiiei, de fals ori a unor fapte de corupie sau a unei
infraciuni svrite cu intenie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea funciei, cu
excepia situaiei n care a intervenit reabilitarea.
TEMATIC:
1. Noiuni ajuttoare: calculul suprafeelor conice.
2. Fonte i oeluri.
3. Msurtori i instrumente de msur.
4. Desen tehnic.
5. Achierea i scule achietoare folosite la strunjire.
6. Prelucrri curente pe strungul normal.
7. Disciplina muncii.
8. Rspunderea juridic a salariailor.
9. Securitatea i sntatea n munc.
10.Aprarea mpotriva incendiilor.
11.Norme generale de conduit profesional a personalului contractual.
BIBLIOGRAFIE:
1. Manualul strungarului -Dr. ing. Gheorghe Biber, Ed. Tehnic 1977.
2. Legea 53/2003 -Codul Muncii, republicat.
3. Legea 319 din 14 iulie 2006 (actualizat) a securitii i sntii n munc.
4. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (actualizat) privind aprarea mpotriva incendiilor.
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului
contractual din autoritile i instituiile publice
Alte informaii privind participarea i desfurarea concursului se obin de la Biroul
R.U.R.P. A. B. A. Prut Brlad S.G.A IASI , telefon 0232/410513 int. 239. Persoana
de contact: Ghidescu Felicia.