Sunteți pe pagina 1din 156

MARY SCOTT

Secretul
chirurgului

ALCRIS

Capitolul 1
|n sala de opera]ii, oamenii se comportau ca [i cum ar fi fost
doar un simplu caz de apendicit`. {i erau \ndrept`]i]i, c`ci era chiar
un astfel de caz. Anestezistul \[i freca b`rbia, gndindu-se cu p`rere
de r`u c` se \ncheiase sezonul de rugby, Ben ajuta la transportarea
pacientului pe mas`, iar asistentul fluiera sub masc`, fixnd-o
hipnotizat pe asistent`, care orienta \n t`cere l`mpile, ignorndu-l
cu grij`. Josie nu [tia ca lui Ben s`-i fi luat vreodat` att de mult s`
scoat` un apendice. Trecu un sfert de or` pn` s` poat` num`ra
tampoanele [i s` trimit` ustensilele la cur`]at. Aduse targa [i
b`rba]ii mutar` pacientul pe ea; Josie \l duse \n salonul lui [i abia
apoi \[i scoase halatul [i boneta.
Sora care asista la opera]ii spuse:
A[a se \ntmpl` cnd stabile[ti s` mergi la film. Va trebui s`
plec f`r` s` m`nnc. Mul]umesc, Gilmore. Noroc c` nu ai \ntlnire
\n seara asta.
Disp`ru ca o furtun`. Josie arunc` o ultim` privire s`lii de
opera]ii [i se duse la vestiar. Transpirase, dar nu \ndr`znea s` se

MARY SCOTT

duc` nici pn` la internat cu halatul pe bra]. Pe coridor, sora din


tura de noapte \i arunc` o privire plin` de nemul]umire [i trecu pe
lng` ea. Josie nu descoperise niciodat` de ce surorile medicale se
uitau \ntotdeauna cu dezaprobare dac` lucrai prea mult, ca [i cum
ai lncezi.
|n lumina de aprilie, o prinse din urm` pe Belle Brownley. Belle
era \nalt` [i plinu]`, o sor` medical` tot \n anul patru, ca [i Josie,
\ns` mult mai sigur` pe ea.
Ai avut o zi dificil`, Jo?
O apendicit`, exact cnd eram pe picior de plecare.
De ce ai s`rit peste mas`? Erau destule r`m`[i]e pentru o
vr`biu]` ca tine.
Nu mi-e foame. Poate ies mai trziu pentru o cafea.
Bine inten]ionat`, dar din cale-afar` de neajutorat`, privi lung la
cl`direa acoperit` de ieder` pe lng` care tocmai treceau, re[edin]a
doctorului.
Pn` se \ntoarce, nu po]i pleca f`r` s` m`nnci. Nu [tiu cum
de-ai rezistat azi; pur [i simplu n-am dat de tine. B`rbatul `sta te
]ine deja \n les` dac` \ncepi s` faci gre[eli, n-o s` mai scapi.
Pe Josie o dureau picioarele [i avea nevoie de o baie..
N-a[ vrea dect s` fie mine sear`, spuse ea. De-a[ [ti la ce s`
m` a[tept mai r`u
Celebra ultim` dorin]`. Belle o privi, aproape comp`timind-o.
Te-ai \ndr`gositit de-a binelea de el, nu-i a[a? Ce o s` se \ntmple
cu tine dac` prime[te postul `sta pe care [i-l dore[te? De ce nu
te-ai putut mul]umi cu cineva ca Ben sau ca David? Au ni[te suflete
de aur, chiar dac` nu-[i permit s` se c`s`toreasc`. Dar nu, a trebuit
s` pui ochii pe Marele Chirurg.
Nu e numai din partea mea, spuse Josie. De cnd a venit aici,
n-a mai ie[it cu nimeni altcineva.

SECRETUL CHIRURGULUI

I-ai dat cteva luni lui Charles Demettre [i deja e prea mult.
{tie ct ai suferit din pricina lui?
Belle, nu fi att de dramatic`.
|ncerc s`-]i deschid ochii, fata mea. {i nu vorbesc despre
chinurile iubirii. Unui chirurg sau unui consultant nu i se \ntmpl`
nimic f`r` ca surorile s` nu afle, [i toate te privesc cu invidie de
cnd Demettre te-a ales pentru valsul de la petrecerea de Cr`ciun
de anul trecut. Dac` ai fi avut mai mult` grij` \n zilele libere dar
nu. Demettre dispre]uie[te subterfugiile [i dac` iese cu tine, te ia
de aici, chiar din fa]a spitalului [i z`bove[te pn` v` v`d to]i.
Trebuie s`-[i dea seama c` nu e cinstit fa]` de tine.
Charles nu e tocmai ca ceilal]i b`rba]i, asta-i tot.
Aici ai dreptate. Nu-l \n]eleg deloc un pe[te rece, cu o
sclipire \n ochi care ar putea \nsemna orice. Nici m`car nu e englez.
E jum`tate englez, \l ap`r` Josie. Cealalt` jum`tate e canadian,
[i asta \nseamn` c` e mai mult sau mai pu]in englez. Dar nu mi-ar
p`sa dac` ar fi de alt` na]ionalitate.
Eu nu m` simt \n siguran]` dect lng` un pierde-var`.
Demettre m` sperie observ` totul. Dac` se \ntmpl` s` i se par`
o clip` doar c` bjbi \n sala de opera]ii, url` la tine: folose[te-]i
degetele, sor` nu coatele De cnd mi-a f`cut observa]ie c`
i-am adus tava f`r` s` port m`nu[i, \i port pic`.
|n afara spitalului, e un b`rbat ca oricare. Nu era tocmai
adev`rat. Pentru Josie, era alesul [i uneori \[i d`dea seama c` dac`
va pleca de la St. Mark's, nu va mai fi altcineva. Oricum, nu pot
s`-mi schimb sentimentele pentru el. A[ vrea doar s` [tiu cum au
mers lucrurile la \ntrunirea de azi.
Ei bine, nu-]i irosi seara \ntrebndu-te. Vino \n sufragerie s`
ne uit`m la televizor, dup` ce faci baie. E rndul lui Biddy s`
g`teasc`.

MARY SCOTT

Josie urc` \n camera ei [i se dezbr`c`. Dup` baie \[i lu` alte


haine [i se piept`n`, dar cnd se a[ez` \n fotoliu, privirea ei albastr`
se opri asupra fotografiei din col]ul oglinzii. Nu era una bun`,
niciodat` nu se descurcase prea bine cu aparatul de fotografiat, dar
\l \ntruchipa pe Charles stnd \n fa]a restaurantului, \n lumina
soarelui. |notaser` \n rul rece ca ghea]a [i apoi luaser` prnzul. O
\ntrebase despre c`minul ei [i f`cuse o u[oar` grimas` cnd \i
spusese c` se ducea rar la Carlisle, pentru c` mama ei se
rec`s`torise [i situa]ia nu era tocmai roz.
Se sim]ea extraordinar cu Charles. De fapt, \[i ]ineau unul altuia
companie, pentru c` el nu-i \mp`rt`[ise niciodat` intimit`]i, nici nu
d`duse vreun semn c` ar avea nevoie de un altfel de r`mas-bun \n
afara unui semn din cap. {i era \n regul`, cu excep]ia faptului c` o
l`sa \n aer, \naintnd fel [i fel de ipoteze [i tnjind. Necazul era
c` Josie nu reu[ise niciodat` s` treac` peste senza]ia c` el era
chirurgul titular, iar ea o biat` sor` medical`. |n spital, n-o l`sase
niciodat` s` uite, lucru pentru care Josie \i era recunosc`toare;
surorile erau capabile s` png`reasc` chiar [i cea mai fireasc`
rela]ie \ntre b`rba]ii [i colegele lor din personal [i cel mai mic semn
de prietenie deschis` \ntre C. T. [i sora Gilmore ar fi dezl`n]uit o
\ntreag` suit` de nepl`ceri.
A[adar, \n ultimele luni, Josie se interiorizase. Ra]iunea \i
spusese c` prietenia cu Charles Demettre nu avea nici un viitor. Era
un om genial [i St. Mark's nu era dect o treapt` \n calea lui. Venise
\n Anglia imediat dup` reziden]iatul la Montreal, st`tuse o vreme la
Londra [i la Edinburgh, ob]inuse o burs` pentru continuarea
studiilor [i abia acum un an ajunsese la St. Mark's, Storford. Avea
treizeci [i cinci de ani, era \nalt [i avea o \nf`]i[are care-]i t`ia
respira]ia, un accent canadian blnd cu pacien]ii [i unul mai
scor]os cnd vorbea cu colegii s`i. Cu Josie, p`rea s` fie un amestec
\ntre cele dou`.

SECRETUL CHIRURGULUI

Gndindu-se la ultimele trei sau patru luni, \n timp ce-[i


piept`na p`rul lung [i blond pe care de obicei \l purta strns la
spate, Josie \ncepu s` viseze. |n total, nu fuseser` dect opt
\ntlniri cu Charles. Nimic despre trecutul sau despre viitorul lui
[i Josie nu \ndr`znea s`-l \ntrebe. Nici \n particular, o sor`
medical` nu se \mprietenea prea mult cu chirurgul titular. De
zidul `sta se lovise dintotdeauna. El ar fi putut s`-l doboare, dar
ea nu. {i cu Charles, nu putea risca nici m`car un apropo vizavi
de ce \ncepea s` simt` pentru el. Fuseser` clipe cnd sim]ise c`
o alesese doar pentru c`-i tolera t`cerea. O dat`, \i spusese c` nu
sunt multe fete care [tiu s` tac` [i c` ea exceleaz` la capitolul
acesta, de parc` ar fi fost educat` de mic`; o f`cea cu o naturale]e
des`vr[it`.
Alteori, [tia c` lui Charles \i pl`cea s`-i vorbeasc`, s` flec`reasc`
la nesfr[it despre nimicuri [i s`-l fac` s` zmbeasc`. Acum
vorbe[ti ca o sor` \n afara serviciului, comentase el. M` faci s` m`
simt ca un \ngrijitor. Aproape c`-mi place.
De acord, era un b`rbat complex. Ben [i David, Brian [i Mike
puteai s`-i cite[ti f`r` m`car s` \ncerci. Ben terapeutul cump`tat
[i prietenos, David era fascinat de oasele oricui [i de curbele doar
uneia sau dou` persoane, Brian studios [i timid cu to]i, cu
excep]ia lui Biddy, [i Mike exuberant [i probabil gata s` se avnte
\ntr-un mariaj, chiar dac` nu avea banii necesari.
Dar Charles nu fusese niciodat` ca ei; Josie era convins`. Venise
\n Anglia pentru c`-l for]ase unchiul lui, care era neurochirurg
pensionat la Londra. La el petrecuse Charles cteva nop]i ct timp
fusese la interviuri [i pn` intrase \n leg`tur` cu fo[tii colegi. {i
unchiul lui \i spusese despre noul spital [i despre departamentul
de cercetare pentru care se c`uta un chirurg senior care s` se ocupe
de echipamente.

10

MARY SCOTT

Charles nu spusese prea multe despre asta. |l rugase pe domnul


Kelcey s`-i preia pacien]ii timp de trei zile, \i spusese lui Josie c` era
mult mai important pentru el dect \[i d`dea ea seama [i-i ceruse
\ngrijorat s`-i ureze noroc, pentru c` la Londra fuseser` invita]i [ase
oameni pe care s`-i \ntlneasc` cei din comisie, [i to]i erau chirurgi
de prim` mn`. Urndu-i noroc, Josie \[i urase sie[i suferin]`, \ns`
o f`cuse vesel [i fervent. {i Charles plecase cu dou` zile \n urm`,
imediat dup` vizita de diminea]`.
Josie renun]` s` se mai fr`mnte. Sora [ef` \i spusese acum
dou` zile c` trebuie s`-[i ia o vacan]` de dou` s`pt`mni \n mai [i
Josie \ncepu hot`rt` s` se gndeasc` ce va face atunci. Mai putea
fi o perioad` \ngrozitoare; pe litoral era rece [i deprimant, mai ales
dac` te duceai singur. Avea o m`tu[` \n Sco]ia, dar asta \nsemna o
sum` considerabil`; din acela[i motiv, ie[ea din discu]ie [i o
c`l`torie pe mare. Anul trecut se dusese acas`, la Carlisle, \n iunie.
Vremea fusese cald`, dar atmosfera glacial`. Mama ei nu mai era
v`duva Gilmore; acum administra casa imens` a omului de afaceri
cu care se c`s`torise [i-i \ndr`gise copiii, ca [i cum ar fi fost
dr`g`la[i [i ascult`tori, nu \nd`r`tnici [i plini de preten]ii. Josie
dormise \n camera de oaspe]i, \ns` fusese tratat` cu mult mai
pu]in` considera]ie dect i s-ar fi acordat unui musafir. Plecase
con[tient` c` era pu]in probabil s` se mai \ntoarc` vreodat`.
A[adar, ce putea face cu dou` s`pt`mni libere? Un weekend la
Belle, dac` reu[ea [i ea s`-[i ia vacan]`, cteva zile la Londra
Un stagiar \i strig` de afar`:
Sor` Gilmore la telefon. Sor` Gilmore!
Lui Josie \i s`ri inima din piept. Putea s` fie Ben, de[i era pu]in
cam trziu pentru cinematograf. Oricum, nu va merege. Alerg` pe
coridor pn` la cabina telefonic`, se \nchise \n`utru, inspir` adnc
[i ridic` receptorul.

SECRETUL CHIRURGULUI

11

Tu e[ti, Josie?
Da, Charles. Nu m` a[teptam s` m` suni.
Nu vreau s` afle nimeni, dar se \ntmpl` s` fiu prin
apropiere. Ie[i?
Dac` ies? E[ti \n Storford?
La cabina de lng` po[t`, dar vin s` te iau de pe aleea din aripa
de nord a spitalului. Dac` se afl` c` sunt aici \n seara asta, or s`
apar` complica]ii. Vino afar` [i o s`-]i explic.
Pot s` vin pe jos \n ora[. Ai putea fi v`zut.
Nu, vin s` te iau. Nu conteaz` att de mult. Doar c` trebuie s`
m` \ntorc \n seara asta la Londra [i nu am timp s` stau de vorb` cu
altcineva. |mbrac`-te bine, e frig. |n zece minute?
Da!
Ajunse \n camera ei plutind pe un nori[or roz, \mbr`c` o rochie
din ln`, \[i strnse p`rul [i se fard`, apoi \[i lu` haina [i ie[i. {i \n
timp ce se \ndrepta spre locul de \ntlnire, se \ntreb` cum p`ruse
la telefon. Bucuros? Rezervat? Doar neoficial, hot`r\ ea, a[a cum
p`rea de fiecare dat`. Nu conta. |l va vedea: era un dar de la
Dumnezeu!
Se l`sase \ntunericul [i b`tea vntul, dar p`mnul mirosea a
plante tinere [i rondurile de narcise din jurul ulmilor sem`nau cu
zne zbur`toare. Poarta era \nc` pe jum`tate deschis` [i se strecur`
afar` pe alee, \ndreptndu-se spre [osea. Ma[ina veni de dup` col]
[i Charles cobor\.
Bine, ne-am sincronizat. Urc` [i plec`m imediat. Ai fost
surprins` s`-mi auzi vocea?
{i Josie putea fi rezervat`, atunci cnd era urm`rit` din priviri.
Da. Nu m` a[teptam s` te v`d sau s` vorbim mai devreme de
mine sau poimine. Cum ]i-a mers sau \nc` nu [tii?

12

MARY SCOTT

La prima vedere, nu prea r`u dar \nc` nu sunt sigur de rezultat.


Ai venit doar pentru seara asta?
Da. Nu dezvolt` mai mult, dar continu`: o s` mergem la
Briarfield. Dac` nu e deschis la Copper Kettle, atunci mergem la
Coach Inn. Vreau s` st`m de vorb`.
Putem s` vorbim \n ma[in`.
Nu e prea comod.
Po]i s`-mi spui ce fel de \ntlnire a fost?
Charles ridic` din umeri.
A fost a[a cum te a[teptai. O discu]ie la masa rotund`, apoi
ne-am desp`r]it [i fiecare [i-a v`zut de treaba lui; ortopedie,
obstetric` toate. Am vizitat spitalul [i apoi a avut loc o conferin]`
mai pu]in formal`, cu numai doi din cei [ase care s-au prezentat
ini]ial. Noul departament de cercetare este un proiect promi]`tor [i
de amploare, mult mai complex dect credeam. Va face o munc` de
valoare.
E confiden]ial?
Nu neap`rat. Detaliile vor fi stabilite \ntr-o s`pt`mn` sau
dou`. Abia peste cinci ani se vor face publice descoperirile. O s`
dureze att de mult tocmai pentru ca eforturile medicilor s` fie
justificate.
{i este \n Channel Islands?
Nu, e mai departe spre vest [i mai aproape de coasta britanic`
o insul` mic` numit` Ste Marie. Trei mii cinci sute de oameni
majoritatea muncitori francezi [i restul o mul]ime cosmopolit` de
arti[ti, scriitori [i magna]i. Funda]ia a fost deja turnat`. E un efort
anglo-saxon [i Ste Marie a fost aleas` pentru c` cercetarea
am`nun]it` pe un num`r de persoane dat e mai lesne de efectuat
pe o insul` unde popula]ia nu variaz`. Fiecare caz din spital va fi
investigat \n cl`direa de cercetare adiacent`. Directorul va fi

SECRETUL CHIRURGULUI

13

francez, chirurgul titular englez [i restul personalului \n principal


francez, de[i unul sau doi englezi li se vor al`tura mai trziu. Noi
punem la dispozi]ie echipa de cercetare [i majoritatea finan]elor [i
a echipamentelor.
Sun` minunat!
|ntotdeauna am visat s` m` implic \ntr-un astfel de proiect.
Josie r`mase t`cut` cteva clipe, apoi spuse vesel:
Cnd vor s` \nceap` lucrul chirurgul senior curnd?
|ntr-o lun` sau mai pu]in.
O lun`! Josie se sim]ea de parc` tocmai fusese condamnat` la
\nchisoare pe via]`. A[ fi crezut c` te anun]` mai din timp. O lun`
nu e cine [tie ce preaviz.
|n cazul `sta, au un suplinitor pentru cel care va fi ales. D`du
din cap \nainte, spre luminile satului. Hai s` mergem la Coach.
N-am mncat nimic de la prnz.
Nici Josie nu mncase, dar se sim]ea ca [i cum nu va mai putea
s` m`nnce niciodat`. Cnd ajunser` la Coach, o chelneri]` \i
anun]` \ngrijorat` c` e prea trziu pentru cin`.
Charles se uit` la ea [i-i zmbi.
P`cat. N-ai putea s` ne faci m`car o omlet` cu pu]in` brnz`
[i cu [unc`?
Ei bine cred c` a[ putea, domnule. O s` \ntreb la buc`t`rie,
bine?
}i-am fi recunosc`tori.
Fata plec`, \mpleticindu-se de oboseal`.
N-a fost prea cinstit, spuse Josie. Nici nu-[i mai simte
picioarele.
Pun pariu c` n-a muncit att de mult ca tine azi, spuse el [i-[i
scoase o ]igar`. Vrei ceva de b`ut ct a[tept`m?

14

MARY SCOTT

Nu, mul]umesc, [i nici ]igar`. |[i scoase haina [i strnse cu


putere fa]a de mas`. |[i dorea ca restaurantul s` fie plin, astfel \nct
s`-i poat` vedea cineva. Dar nu era dect un b`rbat cufundat \ntr-o
carte, \n col]ul opus mesei lor. Vrei s` vorbim acum?
Mai \nti s` mnc`m. A fost vreo urgen]` azi?
Un ulcer perforat de diminea]`. A fost destul de grav fata
st`tuse a[a dou` zile. Domnul Kelcey a operat-o la dou` [i jum`tate
[i apoi am avut patru apendici preventivi [i unul de urgen]`. |n
total, am avut nou` opera]ii o zi destul de aglomerat`.
Ar`]i pu]in obosit`.
Nu m` comp`timi, \[i spuse Josie, altfel ]ip ct m` ]in
pl`mnii. |i zmbi.
Din cauza luminii difuze care creeaz` umbre. Unii oameni
cap`t` o aur` romantic` \n semi-\ntuneric, dar eu par pu]in mai mare.
Nu, spuse el serios, dac` ar`]i \n vreun fel, atunci pari mai
tn`r`.
Nu fu nevoit` s` r`spund`, deoarece chelneri]a se \ntoarse [i
spuse uitndu-se la Charles:
V` preg`tesc omlete, domnule cu [unc` [i cu ro[ii. O s`
mai dureze pu]in. Dori]i o cafea?
Te rug`m Mul]umim c` ai pus o vorb` pentru noi la
buc`t`rie.
Fata ar fi \ntors toat` buc`t`ria pe dos pentru el; Charles avea
acela[i efect asupra pacien]ilor, dar nu [i cu surorile medicale. Cu
ele era distant [i avea o privire ca de ghea]`. Acum st`tea rezermat
de speteaza scaunului; lumina blnd` \i c`dea pe p`rul des [i negru
[i pe tr`s`turile prelungi [i regulate. Nu era frumos, dar alura latin`
[i osatura proeminent` \l f`ceau s` par` putenic [i pasional. Purta
un costum \nchis la culoare [i Josie se gndi cu \nfrigurare c` poate

SECRETUL CHIRURGULUI

15

nu-l va mai vedea niciodat` \n pulover [i pantaloni. De acum


\nainte, va fi prea ocupat ca s` mai ias` cu ea. Cu excep]ia cazului
\n care nu primea postul.
Doar o clip` \l v`zu profund dezam`git, iar ea tandr` [i
\n]eleg`toare [i necesar`. Apoi se adun`; destul cu prostiile
astea, feti]o; nu cu Charles Demettre.
Cafeaua sosi [i-[i turnar` \n ce[ti. Apoi sosir` [i omletele, una
uria[` pentru Charles [i un specimen modest pentru Josie, \nso]ite
de pine pr`jit` [i de un bol cu salat` de fructe. Dup` ce mncar`,
Charles \[i aprinse o ]igar`, atent s` nu dea fumul spre ea, [i o fix`
cu privirea.
Mi s-a oferit postul de chirurg titular, Josie. Mine diminea]`
e o scurt` [edin]` de \ncheiere, pentru a se face oficial` alegerea.
Trebuie s` le duc acceptul meu \ntr-o scrisoare [i-mi vor \nmna
documentele oficiale. Nu e o promovare \n Anglia, mai degrab` e
ca [i cum a[ lucra pentru o companie, doar c` \n cazul `sta, to]i
directorii sunt celebri \n breasla medicilor.
Josie [tiuse \n adncul sufletului, \ns` sperase ca imaginea ei
despre integritatea [i talentul lui s` fie ridicol de exagerat`. Dar se
p`rea c` \ntregul comitet de profesioni[ti era de aceea[i p`rere cu ea.
|i zmbi ct putu de c`lduros.
Felicit`ri! Cred c` deja [tiam.
|nc` n-am acceptat.
Dar o vei face \]i doreai att de mult postul `sta. M` bucur
din suflet pentru tine, Charles!
A[teapt` pu]in. N-am venit de la Londra doar ca s`-]i dau
vestea asta. |l cuno[ti pe domnul John Melbury erai \n salon
cnd a venit s` vad` cazul de encefalit` pe care l-am avut acum
dou` luni.

16

MARY SCOTT

L-am v`zut de dou` sau de trei ori. Avea leg`turi strnse cu St


Mark's, cu mult \nainte s` lucrez aici, desigur.
Cu ajutorul domnului John am venit la St Mark. El e unchiul
despre care ]i-am vorbit.
Unchiul t`u? N-a[ fi ghicit.
N-am f`cut public` rela]ia noastr` de rudenie. Nu face parte
din directorii de la cercetare, dar al`turi de al]i c]iva consultan]i, a
fost prezent la \ntrunirea de azi. Am s`-]i povestesc pe scurt. |n
interviul general de diminea]` mi s-a apus c` a[ fi putut fi ales de la
bun \nceput, datorit` recomand`rilor mele deosebite. Comisia
francez` insist` ca persoanele contractate pentru cercetare [i
pentru spital s` fie c`s`torite. Ideea e c` un medic c`s`torit se va
stabili bucuros acolo pentru o perioad` de cinci ani [i astfel se
pre\ntmpin` o schimbare important` de personal. Caut`
continuitatea \n anumite domenii [i sunt de p`rere c` o modalitate
de a o ob]ine este s` se asigure de la bun \nceput c` cei ale[i, zmbi
slab, au o via]` personal` \mplinit`.
{i `sta e motivul pentru care n-ai fost angajat imediat, pe baza
dosarului pentru c` nu e[ti c`s`torit?
Da. Ridic` din umeri. Britanicilor nu prea le pas` de starea
civil`, dar avnd \n vedere c` insula e francez`, trebuie s` pun`
acelea[i condi]ii. Cel`lalt medic care s-a \ntors pentru [edin]a de
dup`-amaiz` este c`s`torit.
{i totu[i, te-au ales pe tine?
Charles privea \n gol la fa]a de mas`.
Domnul John [i cu mine am luat prnzul separat de ceilal]i.
M-a \ntrebat dac` n-am pe cineva aici cu care mi-ar pl`cea s` m`
\nsor, a[a c` i-am spus despre tine.

SECRETUL CHIRURGULUI

17

Despre mine?
Charles \[i ridic` privirea [i-i studie chipul mic, cu osatur`
frumoas`, ochii alba[tri cu iriza]ii c`prui [i p`rul blond strns la
spate, l`sndu-i liber` fruntea \nalt`.
Ne place s` fim \mpreun`, Josie. E[ti o persoan` lini[tit`, dar
po]i fi vesel` [i amuzant`. |n Canada, unui chirurg nu-i este att de
dificil s` se \mprieteneasc` realmente cu o sor`, dar aici restric]iile
sunt foarte clar trasate. Trebuie s` recunosc: poate fi o experien]`
foarte inconfortabil` s` [tii c` lumea te brfe[te pentru simplul fapt
c` te sim]i bine \n compania unei persoane care nu face parte din
categoria social` potrivit`. Nici nu-mi imaginez c` a[ putea g`si o
companie lini[titoare al`turi de vreuna din surorile de aici.
Josie \[i dorea ca Charles s` nu mai t`r`g`neze att lucrurile;
tulbur`toarea nesiguran]` \ncepea s`-i dea dureri fizice.
Ce a spus domnul John?
Atunci, foarte pu]in, dar cnd problema a fost pus` din nou \n
discu]ie, \n dup`-amiaza asta, le-a spus c` sunt mai mult sau mai
pu]in logodit. {i eu n-am negat. |[i strecur` mna peste a ei [i o
strnse cu hot`rre. Vrei s` te c`s`tore[ti cu mine, Josie?
Sngele \i alerga prin vene, dar pielea \i \nghe]ase.
Nu nu [tiu ce s` spun. Nici m`car nu suntem foarte
apropia]i. Adic`
Da, [tiu. |ntr-un fel, \mi pare r`u c` unchiul a f`cut men]iunea
asta dup`-amiaz`, pentru c` a[ fi preferat s` vorbesc mai \nti cu
tine. Dar, dup` cum probabil ghice[ti, din punctul lor de vedere,
lucrurile au fost clarificate. Am fost pus \n stnjenitoarea situa]ie de
a fi felicitat pentru o logodn` care nu exist`.
{i acum vrei s` existe?
Da. Vreau s` ne c`s`torim curnd, f`r` vlv`, [i s` plec`m la
Ste Marie. M` iube[ti pu]in, nu-i a[a, Josie?

18

MARY SCOTT

Aerul ireal al scenei o l`s` pe Josie cu gura uscat` [i tremurnd`.


|[i cobor\ privirea.
Da, cred c` da. Dar n-am sim]it niciodat` c` e[ti \ndr`gostit de mine.
Dac` nu te-a[ iubi, nu te-a[ cere de so]ie. Am fost ferici]i
\mpreun` [i putem fi \n continuare. Dac` te \ndoie[ti de mine,
gnde[te-te la ultimele cteva luni. |n toat` perioada pe care am
petrecut-o la St Mark's, ai fost singura fat` de care am fost interesat;
dar tu ai mai ie[it din cnd \n cnd [i cu altcineva, a[a c`
nesiguran]a vine din partea ta, nu din a mea.
A[ vrea s` am timp s` m` gndesc bine, [opti ea tremurnd. E
un [oc pentru mine.
Nici nu se putea altfel. Am \ncercat s`-l amortizez, pentru c`
[tiam ce o s` crezi. N-am vorbit niciodat` despre noi, despre ce
sim]im unul pentru cel`lalt, [i [tiu c` o femeie are nevoie de
discu]iile acestea lungi [i intime. Ale noastre vor trebui s` vin` mai
trziu, asta-i tot.
{i nu te-ai sim]i ca [i cum te-ai c`s`tori cu o str`in`?
Nu, r`spunse el calm. Te cunosc mai bine dect tu pe mine.
Te-am v`zut lucrnd, turnnd ceai pentru un chirurg obosit,
\mprietenindu-te cu pacien]i speria]i [i cu copii dificili, acoperind
gre[elile stagiarilor. Te-am v`zut [i cu vntul r`sfirndu-]i p`rul sau
vn`t` de frig dup` ce ai \notat, [i arzndu-]i degetele \ntr-un
pr`jitor antic sau amuzndu-te la culme la un film stupid care \n
mod normal m-ar fi plictisit de moarte. |n majoritatea cazurilor, nu
]i-ai permis niciodat` s` te ui]i la mine, nu-i a[a?
E[ti att de diferit.
Adev`rat, dar n-ar fi trebuit s` conteze.
Urm` o t`cere. Josie \[i stinse ]igara, dorindu-[i s` poat` gndi
limpede, \n loc s` r`mn` blocat`. Dep`[ise primul fior de bucurie
[i de ne\ncredere, dar ce urma?

SECRETUL CHIRURGULUI

19

Presupunnd c` n-ar fi pus condi]ia asta, s` fii c`s`torit


\ncepu ea cu voce joas`. Nu m-ai fi cerut acum \n c`s`torie, nu-i a[a?
Nu. |n condi]ii normale, mi-ar fi pl`cut s` m` cuno[ti mai bine
\nainte ca m`car s`-]i pui problema asta.
Ai fi plecat singur la Ste Marie pentru o perioad` de cinci ani.
Nu e att de departe, [i voi avea vacan]e. Am fi corespondat [i
cred c` po]i ajunge s` cuno[ti foarte bine [i destul de repede pe
cineva, prin intermediul scrisorilor. Scrii lucruri care nu sunt u[or
se spus. |[i \ndep`rt` o clip` privirea. Acum \mi doresc s` ne fi
deschis mai mult unul fa]` de cel`lalt. Acum cteva minute ai
\ntrebat dac` nu m-a[ sim]i ca [i cum m-a[ c`s`tori cu o str`in`. Tu
a[a te-ai sim]i?
|n momentul `sta, da. Nu s-ar putea s` ne logodim doar?
Apoi dac` sim]im c` facem ce trebuie, poate \n [ase luni
N-ar fi suficient, o \ntrerupse el pu]in cam brusc. |n ochii
conducerii, un b`rbat logodit ar fi mai pu]in dedicat dect unul singur,
pentru c` mintea lui ar fi altundeva. Insist` att de mult pe cineva
c`s`torit pentru c` ei cred c` o slujb` att de important` ar trebui s`
beneficieze de toate eforturile disponibile. Iar eu sunt de acord cu ei.
Las`-m` s` m` gndesc cel pu]in \n seara asta.
Mna lui se strnse peste a ei, dar n-o privi \n ochi cnd o
\ntreb`:
Ai avut vreodat` o rela]ie amoroas`, Josie?
Nu.
E[ti mai \ndr`gostit` de mine dect ai fost vreodat` cu altcineva?
Da.
Atunci, nu prea ai la ce s` te gnde[ti, nu? Am luat-o u[or cu
tine pentru c` ei bine, am avut motive. Dar mi-am venit \n fire [i
iat` c` te cer \n c`s`torie. Sunt foarte sigur de asta.

20

MARY SCOTT

Josie vroia att de mult s`-l cread`, \nct aproape o podidir`


lacrimile. R`zb`tur` pn` [i \n glas.
Dac` e adev`rat, Charles, atunci atunci, da. Doar c` nu
vreau ca mai trziu s`-]i dore[ti altceva.
Nu-mi voi dori. |i strnse pentru ultima oar` mna [i-i d`du
drumul. Speram c` vei \n]elege [i cred c` \n]elegi. {tiam de acum
cteva s`pt`mni c` e[ti potrivit` pentru mine [i n-ai fi fost att de
fericit` cu mine dac` n-ai fi gndit la fel. Poate c` sun` pu]in cam
rece, dar nu asta e inten]ia mea. Sunt hot`rt s` te fac cu adev`rat
fericit`, Josie. Trebuie s` crezi asta.
Cred, spuse ea cu voce tremurnd`. Doar c` mi-a[ fi dorit s`
am mai mult timp s` pot asimila vestea.
Nu ne putem c`s`tori \n urm`toarele dou` s`pt`mni.
Trebuie s` predau cazurile de la St Mark's [i s` fac cteva
aranjamente. Dup` perioada asta, n-o s`-]i mai par` att de ciudat.
St Mark's \ngn` ea pe un ton speriat. Se presupune c`
trebuie s` dau un preaviz de o lun`.
O s` am eu grij` de asta, zmbi el. N-o s` fie nici o problem`.
Urmeaz` concediul de dou` s`pt`mni, care m` scute[te
oarecum de b`t`i de cap
Charles se gndi pu]in.
Ar fi mai bine dac` nu le-ai spune nimic prietenilor t`i. O s`
stau de vorb` cu sora [ef` [i totul va fi ]inut \n secret pn` dup`
plecarea noastr`.
Da, presupun c` a[a e cel mai bine.
Mai mult dect orice, nu vreau s`-]i faci griji. Oficial, m` voi
\ntoarce mine dup`-amiaz` [i dac` sunt liber seara, ie[im undeva
[i mai vorbim. Tonul \i deveni u[or ironic: cum stai cu franceza?
La nivelul [colii generale, m` tem.

SECRETUL CHIRURGULUI

21

Cnd e[ti nevoit s-o vorbe[ti, devii fluent. Tata era mai mult
francez dect canadian [i am crescut vorbind dou` limbi pe atunci,
nu [tiam c` o s` fie a[a un atu. Se uit` la ceas. E trecut de zece [i
\ncepe s` se adune lumea la cafea. Ar fi mai bine s` te duc \napoi.
Josie \[i scoase m`nu[ile din geant`.
Trebuie s` te \ntorci \n seara asta? N-ar fi mai bine s`
c`l`tore[ti mine diminea]`?
Prefer s` nu m` duc la re[edin]`. Unde a[ sta?
Aici, la Coach.
Nu, nu, \nc` nu suntem so] [i so]ie.
Nu asta am vrut s` se \nro[i ea ca racul.
M` temeam c` nu, dar a fost frumos totu[i s`-mi imaginez. Se
ridic`, zmbind \nc` ironic. Barierele au disp`rut, vezi? Putem s` ne
spunem tot ce ne trece prin cap. Mi-a[ dori s` te pot cople[i cu
daruri, dar va trebui s` fim circumspec]i ct timp e[ti \nc` la St
Mark's. Va fi mai u[or pentru tine. Hai s` mergem.
|i d`du chelneri]ei nota de plat` [i ie[ir` \n \ntuneric. Lui Josie
\i tremurau genunchii [i capul i se \nvrtea. La jum`tatea drumului,
Charles rupse t`cerea:
Vrei s`-i scriu mamei tale?
Nu, mul]umesc, Charles.
O s` vin` la nunta ta?
Nu [tiu dar imediat ce stabilim data, o s-o invit.
}ii neap`rat s` te cununi la biseric`? \ntreb` el, pe un ton u[or glacial.
A[a a[ vrea, da.
Foarte bine dar nu \n alb, dac` nu te deranjeaz`.
Nu g`si nici un r`spuns [i nu-[i mai spuser` nimic pn` cnd
ajunser` pe aleea pe care se \ntlniser`. Josie se sim]ea \ngrozitor
de \ncordat` [i mai timid` ca oricnd.

22

MARY SCOTT

Chiar te \ntorci acum? O s`-]i ia dou` ore.


Mai pu]in, dat fiind c` e noapte. B`trnul m` a[teapt` \napoi.
|mi promi]i ceva, Josie?
Probabil. Ce?
C` vei avea \ncredere \n mine att.
Am \ncredere \n tine.
{i vei continua s` ai. Promi]i?
Bine\n]eles c`-]i promit. Nu m-a[ putea c`s`tori f`r` s` am
\ncredere.
{tiu, dar vroiam s-o spui. N-o s`-]i faci nici o grij`, da? Las`
totul \n seama mea.
N-o s`-mi fac griji. Aproape c` se sim]ea r`u de cte probleme
\[i f`cea deja.
Bine. Te conduc pn` la poart` [i o s` te urm`reasc pn` intri.
Apoi e destul` lumin`.
Sper c` poarta lateral` e deschis`. Din cnd \n cnd, se mai
treze[te cte un doctor mai zelos s-o \nchid` la zece. Ai fi surprins
s` afli de cte ori surorile medicale sunt restric]ionate de rigiditatea
cu care doctorii respect` regulile.
Poarta era deschis` [i drumul era liber. Pe alee nu era nici
]ipenie de om [i singurul zgomot care se auzea erau acordurile vagi
ale muzicii din internat. Josie \[i ridic` privirea spre el [i-i v`zu
muchiile albe ale din]ilor [i ochii \ntuneca]i [i de nedescifrat.
Charles o prinse de umeri [i o s`rut` ap`sat.
Ai buzele reci [i tremuri, [opti el. Nu sunt mai monstru dect
acum o jum`tate de or`. Fugi \n`untru [i culc`-te. Noapte bun`.
***

SECRETUL CHIRURGULUI

23

Josie ie[i pe hol [i v`zu c` ma[ina lui Charles era parcat` \n zona
rezervat` medicilor. Inima \i tres`ri \n piept. Era gre[it c` se sim]ea
oarecum \n[elat`? Da, a[a credea. Dar nu era gre[it c`-[i dorea s` fi
avut timp s` devin` mai apropia]i \nainte s` se avnte \ntr-o rela]ie
intim`. |n locul unei apropieri crescnde, \ntre ceea ce fusese \ntre
ei [i ceea ce urma s` fie se deschisese o mic` pr`pastie. {i partea
care lipsea era vital`. Josie nu-[i putea imagina cum vor reac]iona
fiecare cnd se vor vedea disear`.
|ntlnirea lor fu scurt` [i firesc de amiabil`. Charles st`tea de
vorb` cu unii colegi, cnd Josie tocmai ie[ea din internatul
surorilor, dup` cin`. El se opri [i Belle Brownley trecu pe lng` ei
ca [i cum nu i-ar fi cunoscut. Charles zmbi profesional, dar spuse:
Am fost chemat pentru o mastoidit`, a[adar \n seara asta voi fi
ocupat pn` la urm`. Dar am aranjat totul pentru Ste Marie. Am
nevoie de certificatul t`u de na[tere, de dou` fotografii [i de datele
personale pentru pa[aport. |n afar` de asta, nu trebuie s` te
gnde[ti dect la haine. Te sim]i bine?
Da, mul]umesc. R`spunsurile politicoase pe care i le d`dea o
\nnebuneau.
Presupun c` ai vrea s` le spui celorlal]i
Nu, nu cred c` vreau. Pentru c` avea \ngrozitoarea convingere
c` dac` ar face-o, fetele pe care le pl`cea ar marginaliza-o. Nu [tia
de ce.
Asta e bine. Voi fi ocupat, dar vom g`si timp din cnd \n cnd.
Dac` se poate, o s` te duc la Londra \n ziua ta liber`, ca s`-l cuno[ti
pe unchiul John. E singura rud` pe care o am \n Anglia. Zmbetul
i se \mblnzi. Du-te [i odihne[te-te, f` o baie fierbinte [i culc`-te.
Ea \ncuviin]` din cap, f`cnd un pas \napoi, c`ci venea un grup
de surori.

24

MARY SCOTT

Noapte bun`, domnule Demettre.


Noapte bun`, sor`.
Ei bine, marele chirurg [i-a intrat din nou \n drepturi, chicoti
Belle cnd Josie i se al`tur`. |l vom pierde?
Da, a[a cred.
Sper c` urm`torul o s` fie mai uman. Se uit` lung la Josie. O
s` \ncepi s` plngi dac` te comp`timesc?
Nu. Ie[i \n seara asta?
Uite, \ncepu Belle cu o compasiune stngace, sunt destui
b`rba]i. E[ti destul de dr`gu]`. B`rbatul `sta nu vrea s` se
\nsoare vezi bine. Via]a lui se \nvrte \n jurul s`lii de opera]ii; din
cnd \n cnd mai iese \n ora[ cu cte o fat` lini[tit` [i discret`, oriunde
ar fi, doar ca s`-[i demonstreze c` nu [i-a pierdut m`iestria.
Te superi dac` nu mai vorbim despre el?
|mi pare r`u. Doar c` nu vreau s` te aprinzi dup` cineva
inaccesibil, ca Demettre. }i-am spus c` azi am primit o scrisoare de
acas`? Sora mea are gemeni.
Ciudat, dar Josie se dep`rtase deja de Belle, de Meg, de Biddy
[i de restul surorilor. {i \n diminea]a urm`toare, fisura s-a
accentuat. Fu chemat` \n biroul sorei [efe. Aceasta st`tea la mas`,
palid` [i plin` de dezgust cnd se uit` la Josie. Nu o studia; aveai
impresia c` sora [ef` v`zuse totul de mult prea multe ori ca s` mai
trebuiasc` s` se uite.
A[adar, ne p`r`se[ti, sor` Gilmore, \ncepu ea f`r` tragere de
inim`. Va trebui s` semnezi o demisie formal` care are data acum
dou` zile. Vei fi liber` la sfr[itul s`pt`mnii viitoare.
Da, sor` [ef`. Mul]umesc, r`spunse ea mecanic.
Am \n]eles c` munca ta e prea extenuant` \n momentul acesta.
Te transfer la [ase saloane particulare de la etajul trei. Sunt cazuri

SECRETUL CHIRURGULUI

25

pe termen lung, a[a c` n-ar trebui s` te solicite prea mult. Aparent,


nici urm` de sarcasm, dar era acolo.
|mi place s` lucrez \n sala de opera]ii, sor` [ef`.
Dar poate c` n-ai starea psihic` necesar` pentru asta. Nu vrem
nici o gre[eal` acolo. Mine diminea]` te vei prezenta la etajul trei
[i-i vei da drumul sorei Bolton. |i vei raporta sorei Lucas.
Da, sor` [ef`.
Am \n]eles c` ai fost de acord s` nu le spui nimic celorlalte
surori?
Da, sor` [ef`.
Situa]ia asta e pu]in neobi[nuit`. A[ prefera s` p`strezi t`cerea
\n privin]a planurilor tale de viitor pn` cnd ne p`r`se[ti. Po]i
pleca.
{i asta fu tot. Nici o felicitare scor]oas`, nici o referire direct` la
Charles. Probabil sora [ef` credea c`-[i face de ru[ine profesia
lund de so]ie o biat` sor` obi[nuit`, cnd erau surori \n jur de
treizeci de ani, care aveau calific`ri excelente pentru pozi]ia aceea.
F`r` \ndoial`, se gndi ea \n treac`t, o sor` blond` de dou`zeci [i
doi de ani era mai degrab` o pat` neagr` pentru un chirurg titular.
Josie \l v`zu pe Charles \n fiecare zi, uneori doar pentru cteva
minute, \n biroul sorei Lucas. Nu-[i putu lua liber s` mearg` cu ea
la Londra, a[a c` se duse singur` la cump`r`turi, \n Kensington.
Mama ei \i scrisese agitat` despre c`s`toriile pripite, dar avnd \n
vedere c` logodnicul ei era chirurg, totul trebuia s` fie deschis; \i
p`rea r`u c`, primind invita]ia att de trziu, \i era imposibil s`
ajung` la nunt` [i ata[ase un cec de o sut` de lire din partea ei [i a
so]ului. Josie trebuia s`-i povesteasc` toate detaliile. O scrisoare
deprimant`, dar nu nea[teptat`; mama ei era prins` cu noua
familie.

26

MARY SCOTT

Banii \i aduser` o rochie \ncnt`toare din m`tase albastr` [i o


p`l`rie asortat`, pantofi cenu[ii, m`nu[i [i un set de lenjerie.
Acoperir` [i costurile uni costum bleumarin, unor pantaloni, bluze
[i pantofi de zi. Dar Josie merse la cump`r`turi f`r` prea mult`
tragere de inim`; \ntr-o astfel de expedi]ie aveai nevoie de mam`
sau de o prieten` vesel` [i bine dispus`, ca Belle.
Fur` zile ciudate, parc` ireale. Se mut` cnd majoritatea
surorilor erau de serviciu, iar restul dormeau; \[i transport`
lucrurile \ntr-un taxi care o duse la unul din cele mai bune trei
hoteluri din Storford. Charles \i rezervase un apartament \n care-[i
petrecu majoritatea timpului. Ie[i numai cnd era cel mai pu]in
probabil ca surorile s` fie la plimbare prin ora[.
Charles reu[i s` vin` de cteva ori la cin`, \ns` conversa]ia lor se
rezum` strict la planurile pentru o nunt` simpl`, pentru o zi-dou`
\n apartamentul domnului John Melbury din Londra [i pentru
plecarea la Ste Marie.
Singura cu care vorbi \n zilele premerg`toare nun]ii fu doamna
Vaughan, so]ia b`trnului doctor Vaughan, care consim]ise s-o
conduc` la altar pe Josie. So]ia doctorului era o femeie dr`gu]` [i
serioas`, care credea c` medicina era profesia ideal` pentru un so],
dar fu rezervat` [i nu vorbi prea mult despre Charles sau despre
mariaj, iar Josie nu vru s` aduc` nici ea subiectul \n discu]ie.
Ziua nun]ii \ncepu rece [i senin`, dar seara era mult prea
departe pentru ceremonie, hot`r\ ea perindndu-se dintr-o camer`
\n alta. Cu siguran]`, ultimele ore de a[teptare [i de uitat la ceas
erau \ndeajuns de lungi \nct s` conving` orice mireas` c` e pe cale
s` fac` o gre[eal` fatal`! Totu[i, majoritatea mireselor nu erau
singure \n diminea]a nun]ii lor, a[a cum era Josie; erau \nconjurate
de rude iubitoare [i de prieteni, puteau s` vorbeasc` [i s` elimine

SECRETUL CHIRURGULUI

27

astfel tensiunea. {i-l cuno[teau pe b`rbatul cu care se c`s`toreau


att de bine, \nct nu aveau mustr`ri de con[tiin]`.
Se \mbr`c` [i-i fur` aduse florile un buchet de trandafiri roz.
Un buchet superb, de mod` veche, spuse doamna Vaughan,
care sosi \mpreun` cu so]ul ei. Merg la biseric` \mpreun` cu sora
[ef`, dar m-am gndit s` m` asigur c` ai tot ce-]i trebuie. Ceva de
\mprumut?
M` tem c` nu am.
Doamna Vaughan scoase din geant` o carte mic` de rug`ciuni.
}ine asta lng` buchet. Am avut-o [i eu la nunta mea. F`cu un
pas \napoi [i privi zmbitoare silueta zvelt` a lui Josie \n albastrul
care-i scotea \n eviden]` ochii. |mi pare r`u c` nu por]i alb ar fi
ar`tat minunat cu tenul t`u dar ar`]i ca o mireas`, draga mea. Una
fermec`toare.
Acum, fugi, interveni posac doctorul, uitndu-se la ceas.
Plec`m \n exact cinci minute.
Doctorul Vaughan o cuno[tea pe Josie din ziua \n care intrase
ca stagiar` la St Mark's. Se purta p`rinte[te cu ea [i nu avea nici un
fel de sentimentalisme fa]` de mariaj; pentru el, o c`s`torie \ntre un
doctor [i o sor` era ct se poate de fireasc`.
Orga nu anun]` zgomotos clipa cnd Josie intr` \n biseric` la
bra]ul doctorului. Continu` s` improvizeze pn` cnd ajunser` \n
fa]a preotului [i Charles veni lng` ea. Era \nalt [i foarte masculin
cu tradi]ionala garoaf` ro[ie la rever. Josie avea impresia unei mici
congrega]ii selecte [i dintr-o dat` se gndi c` Charles se opusese
mar[ului victorios de la intrare, pentru c` era asociat cu miresele \n
alb, de care avea oroare. Totu[i, lui Josie i-ar fi pl`cut s` fie
introdus` \n acordurile vechi [i onorante; scena ar fi c`p`tat un aer
mai real [i poate chiar i-ar fi conferit str`lucirea pe care [i-ar fi dorit
s-o radieze pentru Charles.

28

MARY SCOTT

Preotul \ncepu s` vorbeasc`. Con[tient` de sprijinul lui


Charles, \[i \ng`dui s`-l priveasc` \n treac`t. Se uita drept \nainte,
la gladiolele cu care fusese decorat altarul. V`zu cum i se
\ncordeaz` un mu[chi al f`lcii [i-[i aminti instantaneu c` atunci
cnd opera nu ar`ta niciodat` tensionat. O bucura pu]in s` [tie c`
azi, excep]ionalul chirurg era mai pu]in st`pn pe el dect de
obicei.
|n ad`postul bisericii, lu` o hot`rre. Totul va fi bine. Nu
\ncepeau tocmai cum [i-ar fi dorit, cu o \n]elegere deplin`, o
prietenie strns` [i cu o iubire abia \nflorit`, dar vor face ca mariajul
lor s` func]ioneze; o amici]ie perfect`, con[tientizarea nevoilor [i \n
timp, tot romantismul [i pasiunea iubirii.
Verighetele se aflau pe Biblie, \n fa]a ei; Charles o lu` f`r`
ezitare [i i-o potrivi pe inelarul tremurnd. So] [i so]ie. Erau cuvinte
frumoase, [i ochii \nce]o[a]i ai lui Josie, cnd se \ntoarse spre
Charles, trebuie s` fi oglindit ct de mult o mi[caser`.
El \i zmbi, \i b`tu u[or degetele pe bra]ul lui [i intrar` \n
sacristie. Josie semn` tremurat, Charles cu obi[nuit` precizie. Apoi
o prinse de umeri [i o s`rut`. Se terminase [i p`r`sir` biserica \n
acordurile muzicii. F`r` Mar[ul Nup]ial, se gndi Josie, dar dac` a[a
vroia el, nu conta. Se c`s`toriser` [i-l iubea. Cui \i p`sa de clopotele
de nunt`?
|n curte, v`zu prima dat` to]i invita]ii. Sora [ef` [i patru surori
de la St Mark's, cinci doctori cu so]iile [i domnul John Melbury.
Nimeni sub treizeci de ani [i majoritatea trecu]i de mult de vrsta
asta. Surorile ar`tau \nfrico[`tor \n noile costume de prim`var` [i
cu pantofii argintii.
Se pr`bu[i pe bancheta din spate a ma[inii, Charles urc` lng`
ea [i plecar`.

SECRETUL CHIRURGULUI

29

N-a fost chiar un supliciu, nu? Ar`]i minunat, dar cum te sim]i?
Destul de ciudat. Nu crezi c` ceremonia religioas` ar fi trebuit
s` fie mai lung`?
Dumnezeule, nu! S-a terminat, Josie. |n]eleg ce sim]i, dar nu
ai de ce s`-]i faci griji. De acum \nainte, nu trebuie s` ne gndim dect
la noi, nu la ceilal]i. Voi face pn` [i imposibilul ca s` fii fericit`.
{tiu.
|[i \mpleti degetele cu ale lui [i, sim]ind strngerea lui ferm`,
respira]ia \i deveni mai adnc` [i mai regulat`. Nu conta c` n-o
s`rutase din nou \n intimitatea ma[inii sau c` nu-i spusese iubito.
|n cteva minute ajunser` la hotel [i portarul tocmai \i
deschidea portiera cnd v`zu ceva ce nu observase cnd p`r`sise
cl`direa \n urm` cu o or`; foaierul era inundat cu flori. S` fi fost
mna lui Charles?
Salonul privat pe care-l rezervase era decorat cu trandafiri [i cu
garoafe [i masa lung` str`lucea \n lumina artificial`. Patru osp`tari
erau deja preg`ti]i s`-i serveasc` [i \ndat` ce sosir` to]i oaspe]ii,
recep]ia \ncepu. Totu[i, Josie se sim]ea din nou singur`. Dac` Belle
ar fi fost acolo, [i Meg [i Biddy! Dar \ntr-un astfel de cerc de medici,
s-ar fi sim]it nelalocul lor din punct de vedere social. A[a cum se
sim]ea [i ea.
Surprinse o dat` privirea deziluzionat` a sorei [efe, care f`r`
doar [i poate exprima o c`ldur` acid`. Acum nu era sora [ef`, ci
domni[oara Wallace; totu[i, pentru Josie avea s` r`mn`
\ntotdeauna sora [ef`, distanta [i respectata partizan` a disciplinei.
Urmar` toasturile, la care Charles r`spunse cu gentile]e \n timp
ce Josie privea \n farfurie, \ntrebndu-se ct va mai putea suporta
mirosul puternic al mnc`rurilor \mbel[ugate, al tortului de nunt`
[i al puzderiei de garoafe. Domnul John ]inu un discurs de

30

MARY SCOTT

felicitare surprinz`tor de volubil. Totu[i, nu era nimic surprinz`tor.


El sugerase c`s`toria aceasta, astfel ca Charles s` poat` primi cel
mai rvnit post \n stadiul acela al carierei sale.
Sora Lucas se aplec` [i-i [opti:
A[teapt` pn` spun la spital c` azi am fost la nunta ta cu
domnul Demettre. {tii, c`s`toria asta a fost secretul cel mai bine
p`strat la St Mark's. Nu-i trece nim`nui prin gnd!
Te rog, transmite-le fetelor dragostea mea, [opti Josie. Spune-le
c`-mi pare r`u c` nu le-am putut anun]a.
|n urm`toarea jum`tate de or`, tremur` \n sinea ei [i strnse
pumnii \n poal`, \mp`r]ind zmbete \n toate direc]iile. Dac` ar fi
\ndr`znit realmente s` se gndeasc`, ar fi privit dincolo de oamenii
aceia, oaspe]ii de la nunta ei, [i ar fi f`cut o criz` de isterie, [i \nc`
nu una amuzant`. Dac` ea [i Charles ar fi avut de prins un avion,
un tren, sau un termen limit` de orice fel!
|n cele din urm`, Charles \i spuse c` trebuia s` se schimbe. Se
ridicaser` de la mas` [i st`teau de vorb` \n grupuri, la un ultim
pahar de [ampanie. P`reau \n jur de dou`zeci de oameni. Josie se
strecur` afar` din \nc`pere, ezit` \n fa]a liftului [i tocmai cnd se
preg`tea s` urce pe sc`ri, domnul John Melbury se opri lng` ea.
Trebuia s` se fi deplasat cu rapiditate ca s` ias` din camer` o dat`
cu ea; sau plecase primul [i o a[teptase? |l privi, u[or blocat`. O
atinse cu un deget osos pe um`r [i-i spuse:
Vino cu mine. Vreau s` st`m pu]in de vorb`.
Nu-i trecu prin cap s`-l refuze. |l v`zu cum deschide o u[` [i
a[teapt`, [i aproape f`r` voin]` Josie intr` \n camera cu mobilier
din piele. John \nchise u[a [i Josie con[tientiz` lumina slab` care
intra pe fereastr`, mirosul ]ig`rii de asear` [i t`cerea adnc`, de
parc` \nc`perea ar fi fost izolat` fonic. Pe masa din centru se afla o

SECRETUL CHIRURGULUI

31

serviet` pe care domnul John o lu` [i apoi o puse la loc, ridicnd


din umeri. Odihnindu-[i degetele pe ea, se \ntoarse spre Josie.
Presupun c` nu te a[teptai la asta, \i zmbi el. N-o s` te re]in
mult.
Josie \l v`zu bine \ntia oar`. Era foarte \nalt [i odat` fusese
extraordinar de chipe[. Acum, p`rul argintiu str`juia o fa]` u[or
bronzat`, frumos structurat`, de[i pielea \[i pierduse din elasticitate
[i se ridase. Avea comportamentul tipic neurochirurgilor; urban,
autoritar [i oarecum ne\ndur`tor.
Ia loc o clip`. Se a[teapt` oricum s` dureze ceva pn` te
schimbi, iar eu am men]ionat c` trebuie s` dau un telefon, a[a c`
nu ne a[teapt` \napoi att de repede. Vroiam s` st`m de vorb` \ntre
patru ochi.
Oh. Josie se a[ez` \ntr-un fotoliu. Incon[tient, strnse pumnii
[i-i \nghesui \n c`ptu[eala fotoliului. E ceva aranjat?
M-am gndit c` a[a e oportun. E foarte pu]in posibil s` te mai
\ntlnesc vreodat` singur`. P`rea s` a[tepte momentul s-o lase s`
vorbeasc`, dar Josie nu spuse nimic, [i continu`: ai fost cea mai
\ncnt`toare mireas`, draga mea, [i sunt sigur c` vei face tot
posibilul ca Charles s` fie fericit. Cnd v-am felicitat mai devreme,
am vorbit din inim`.
Sunt convins`, domnule John, spuse ea mecanic [i apoi
a[tept`.
F`cu un semn din cap spre servieta pe care \nc` \[i ]inea
minile.
Aici sunt ni[te lucruri personale care-i apar]in lui Charles. Nu
e tocmai momentul potrivit s` i le dau [i cred c` cel mai bine e s`
te \ngrije[ti tu de ele [i s` i le dai peste cteva s`pt`mni, dup` ce
v` ve]i fi obi[nuit unul cu cel`lalt. Lucrurile au fost \n posesia mea

32

MARY SCOTT

de o vreme bun`, [i nu ]i le-a[ fi dat dac` n-ai fi plecat din Anglia.


E posibil ca Charles s` vrea s` se descotoroseasc` de ele, dar
nimeni nu poate face asta \n locul lui. A[adar, ascunde servieta \n
bagajul t`u [i cnd ajunge]i la Ste Marie, pune-o bine o vreme [i
nu-i spune nimic despre ea. Vei face asta?
Da, desigur.
Ei bine, asta-i tot. Ar fi mai bine s` nu-i spui lui Charles c` am
vorbit cu tine dup` nunt`. Veni]i la mine o zi-dou` [i sunt sigur c`
n-o s` fi]i deranja]i. Dac` sun` telefonul, zmbi din nou, ignora]i-l.
O s` v` conduc cnd pleca]i la Southhamptom, poimine. O privi
\ncruntat. }i s-a p`rut c` v-a]i c`s`torit prea brusc?
Pot s` m` adaptez, domnule John.
Sunt convins. O sor` medical` e cea mai potrivit` so]ie pentru
orice fel de medic. Nu numai c` e antrenat`, dar \i [i cunoa[te
meseria [i \n]elege c` trebuie s` fie \ntotdeauna pe primul loc. So]ia
mea era pianist` prea sensibil`. M` tem c` a fost nefericit`,
pentru c` nu s-a putut niciodat` acomoda cu adev`rat cu stilul meu
de via]`. De aceea m` bucur c` Charles [i-a dat seama c` n-am fost
\nc`p`]nat cnd l-am sf`tuit s` se \nsoare cu o sor`. Poate vei fi mai
bun` pentru el dect o infirmier` autoritar`; nevoile lui sunt mai
deosebite.
Josie devenise rezervat` [i moale; \i era \ngrozitor de team` s`
nu-i dea lacrimile [i-[i \ndep`rt` privirea. Ultimul lucru de care avea
nevoie acum era s` i se aminteasc` din nou motivul pentru care
Charles se c`s`torise att de brusc cu ea.
Da, asta e [i p`rerea mea.
A[ vrea s` mai men]ionez un singur lucru. E un subiect la care
probabil ar fi foarte reticent, pentrul binele t`u. Trebuie s`-]i fi spus
c` a mai fost c`s`torit, dar probabil c` nu ]i-a povestit mai mult. {tiu

SECRETUL CHIRURGULUI

33

c` e capabil s`-]i spun` verde \n fa]` [i apoi s` interzic` orice


discu]ie pe tema asta poate [i eu a[ face la fel, \n locul lui. Dar
[tiai c` prima lui so]ie a fost fiica mea?
Camera se \nvrtea, iar pe domnul John \l vedea prin cea]`, de
m`rimea unei musculi]e. Josie \[i ]inea f`lcile att de \ncle[tate,
\nct cnd vorbi, o f`cu \ntr-o [oapt` gtuit`:
Nu, nu [tiam asta.
Vroiam s` [tii. Eu [i mama lui Charles eram veri. Fiica mea [i
Charles erau veri mai \ndep`rta]i [i [i-au fost devota]i din ziua \n
care el a ajuns \n Anglia. A murit dintr-o dat`, la [ase luni dup`
c`s`torie \n urm` cu doi ani. Mama ei a murit curnd dup` aceea,
a f`cut un infarct. Astea sunt lucrurile ap`s`toare pe care vroiam s`
le [tii, dac` \i vei fi de ajutor lui Charles. Te vor ajuta s`-l \n]elegi [i
s`-i dai tot ce ai mai bun.
Josie \[i acoperi fa]a cu o mn` nesigur`.
Mi se pare o cruzime din partea dumneavoastr`, s`-mi spune]i
acum.
Domnul John fu vizibil uluit [i alarmat.
Dar, copil` drag`, mi s-a p`rut corect s` [tii. Charles e tot ce
mai am acum [i vreau s` fiu sigur c` mariajul `sta va avea o baz`
s`n`toas`; fac tot ce pot \n scopul `sta. Charles a suferit prea mult,
[i o nou` c`s`torie cu o sor` medical` tn`r` [i disciplinat` e
perfect` pentru el. Trebuie s` te \ngrije[ti ca, \n timp, s` uite
tragedia asta.
Domnul John nu vorbi despre propria pierdere; oricum, Josie
nu l-ar fi auzit. Se ridic`, alb` ca varul, dar mai mult sau mai pu]in
st`pn` pe ea.
Da, e adev`rat c` trebuia s` [tiu. Mul]umesc, domnule John.
|i \nmn` servieta [i-i spuse cu ct` blnde]e putu:

34

MARY SCOTT

N-am nimic \mpotriv` s` mi se spun` unchiule de fapt, \mi


place. O s` pui deoparte servita, nu-i a[a, [i vei uita de ea o vreme.
Te rog, nu-i pomeni lui Charles despre \ntrevederea asta. Nu [tii
nimic mai mult despre c`s`toria lui cu fiica mea dect ]i-a spus!
Da bine\n]eles.
Bine. |nc` o dat`, trebuie s`-]i m`rturisesc convingerea mea c`
ve]i fi foarte ferici]i.
Mul]umesc.
Cumva, Josie ajunse \n camera ei [i \nchise u[a, sprijinindu-se
de ea [i \ncercnd s` se concentreze. Durerea \i urca \n picioare [i
sim]ea c` ziduri se strng \n jurul ei. Trecu o vreme bun` \nainte ca
mu[chii s` i se detensioneze [i s` se poat` mi[ca; puse servieta \n
buzunarul cu fermoar al valizei ei.
|[i \ndrept` spatele [i-[i trecu o mn` rece prin p`r [i pe ceaf`.
{i acum? Era c`s`torit` cu Charles, f`cuse jur`minte sfinte totu[i
cum putea s` le respecte? {i cum s` nu le respecte? Cum putuse
s`-i fac` una ca asta? |i vorbise de \ncredere [i totu[i nu-i spusese
niciodat` c` iubise cndva cu pasiune [i c` fusese c`s`torit
***
Relaxeaz`-te acum, spuse Charles, cnd erau \n ma[in`. Cnd
ajungem la Londra, mergem direct la apartament [i despachet`m
lucrurile de care avem nevoie zilele astea. Am f`cut o rezervare
pentru mas` [i la un spectacol \n seara asta. S-ar putea s` treac`
mult pn` s` mai avem ocazia s` petrecem o astfel de sear`.
O cin` la restaurant [i un spectacol erau o alegere ciudat`
pentru noaptea nun]ii, la fel [i o inim` frnt`, dar \n situa]ia lor nu
era deloc ie[it` din comun. {tia c` Charles aranjase inten]ionat, ca

SECRETUL CHIRURGULUI

35

s` nu petreac` o sear` ciudat`, uitndu-se la televizor sau vorbind


doar. Trebui s`-[i p`streze cump`tul, hot`rt` s` nu se mai
gndeasc`, s` nu-[i aduc` aminte c` existase un motiv \ntemeiat
pentru care nu avuseser` muzic` la biseric`. Charles evitase tot
ce-i putea aminti de pierderea suferit`.
Inevitabil, c`zu \ntr-o stare de depresie amestecat` cu umilire,
\nfrico[are [i durere fizic`. |l iubise orbe[te [i cu toat` inima [i \nc`
\l iubea, cu toate c` decep]ia \i zdruncinase fiecare nerv.
Acum, Charles vorbea f`r` re]inere, aproape cu nep`sare. A[a
reu[ise s` treac` de ceremonie [i de recep]ia de la prnz. |nalt,
ar`tnd distins \n cenu[iul \nchis, zmbise [i vorbise t`r`g`nat, \n
felul \n care li se adresa pacien]ilor ca s` fac` exact cum vroia el, [i
smulsese zmbete str`lucitoare de la toate surorile invitate.
Suplinise t`cerea lui Josie, o ajutase cu un instinct infailibil. O
implorase s` aib` \ncredere \n el, dar acum [tia c` nu putea. Poate
c` nu va mai avea niciodat` \ncredere \n el.
Apartamentul domnului John era aproape de Hyde Park. Avea
[ase camere mobilate somptuos [i era \ngrijit de o menajer` c`reia i
se d`duse zi liber`. Bagajele lor fur` duse \n camera de oaspe]i care
avea dou` paturi [i o fereastr` mare cu draperie, care d`dea \ntr-o
gr`din` mic`. Apartamentul era cufundat \ntr-o t`cere neobi[nuit`
pentru Londra; traficul zgomotos p`rea incredibil de departe.
|n timp ce Josie se for]` s` viziteze camerele, Charles despachet`
o valiz`; apoi eliber` camera, astfel ca Josie s` poat` despacheta [i
ea [i s` \mbrace rochia de sear`. Incon[tient, Josie f`cea ce f`cuse
toat` via]a \n rela]iile personale: \ncerca s` vad` partea plin` a
paharului. Dar asta era prea mult s` disimuleze, mult prea aproape
de sufletul ei. Oare ct va reu[i s`-[i ascund` sentimentele?
Charles o a[tepta \n sufragerie cu ceva de b`ut. |i zmbi [i o
compliment`.

36

MARY SCOTT

E[ti o femeie plin` de surprize, toate pl`cute. |mi plac


surprizele, a[a c` mine vom mai face cteva cump`r`turi. Vreau s`
ai cteva bl`nuri de calitate.
Dar e aproape var`, protest` ea.
O s` ai nevoie de ele, seara. O s` lu`m [i o mul]ime de rochii
de var` pe coast` s-ar putea s` fie cald. Scoase din buzunar o
cutiu]` [i-i puse un alt inel pe deget. Verigheta \naintea inelului de
logodn`. Asta te face unic`, spuse el [i p`ru s` nu observe c` se
retr`sese pu]in cnd buzele lui \i atinseser` obrazul, c`ci \ntreb`: e
cum vroiai?
Nu aveam realmente nevoie de un inel de logodn`, dar e
frumos.
Bea [i plec`m imediat.
Unde locuie[te unchiul t`u ct timp st`m noi aici?
La clubul lui. Am uitat s`-]i spun c` vineri merge cu noi la
Southampton. Mai trziu o s` vin` la Ste Marie; e extrem de
interesat de proiect [i fire[te, vrea s` fac` parte din el, mai ales c`
eu voi fi acolo.
Apartamentul e splendid. Unchiul t`u aduce o bil` alb` de
partea burlacilor, nu-i a[a?
Nu e burlac. {i-a pierdut so]ia \n urm` cu doi ani.
Nu mi-ai spus niciodat`.
Sunt multe lucruri pe care nu le [tim \nc` unul despre cel`lalt.
El unchiul t`u a fost foarte amabil cu mine la recep]ie.
Te place, [i de ce n-ar face-o? Charles \[i termin` b`utura. S`
mergem. Vreau s` uit tot aranjamentul `sta \ntr-o sear` mare, doar
a noastr`.
Luar` un taxi, cinar` la un restaurant scump [i st`tur` \n rndul
al doilea s` vad` spectacolul. Apoi petrecur` o jum`tate de or`

SECRETUL CHIRURGULUI

37

\ntr-un club de noapte. Charles afi[a o lips` de griji studiat`, Josie


o disperare t`cut`; se purtau unul cu cel`lalt \ntr-un spirit de
camaraderie care nu p`rea real. Cnd luar` un taxi \napoi spre
apartament, Josie ar fi dat orice s` se afle \n mijlocul s`pt`mnii
urm`toare, cnd va dep`[i deja problemele inerente din seara
aceea. Dar ar fi dat [i mai mult s` nu fi aflat vreodat` c` Charles mai
fusese c`s`torit cu o femeie pe care o adorase.
O durea sufletul pentru ce pierduse [i acum nu mai avea ocazia
s` cunoasc`. Ct timp st`tuse la hotel, se gndise de cteva ori ct
de minunat ar putea fi s` locuiasc` \n casa lor, la Ste Marie, s`-[i
exploreze personalit`]ile [i s` recupereze tot ce pierduser` \nainte
s` se c`s`toreasc`. {i-l imaginase chiar vorbindu-i [i purtndu-se
absurd [i tandru, ca un iubit.
Dar se afla aici, \ntr-un taxi, lng` el, temndu-se \ngrozitor de
momentul cnd Charles va \ncuia u[a apartamentului [i vor r`mne
singuri.
De fapt, fu la fel de obi[nuit cum fuseser` toate evenimentele pe
care le organizase recent. Dup` ce \nchise u[a, turn` ceva de b`ut
\n cupele micu]e pe care le a[ez` pe masa joas` din sufragerie. |i
aduse un scaun, dar cnd Josie r`mase neclintit` \n spatele lui, \[i
vr\ minile \n buzunare [i o privi \ntreb`tor [i nemilos.
Extenuat`?
Nu [tiu.
Nu te-ai gndi la ceva f`r` s`-mi spui, nu? oft` el. {tiu c` ai
trecut prin momente nepl`cute [i sper c` ai sim]ul realit`]ii.
A fost iadul pe p`mnt.
Da, [tiu.
F`r` s` par` prea schimbat, veni lng` ea. Ochii lui aveau o
scnteiere \ntunecat`, gura [i f`lcile aveau o expresie \nver[unat`.
Rse scurt [i zgomotos.

38

MARY SCOTT

Pentru Dumnezeu, relaxeaz`-te. Acum suntem so] [i so]ie.


Buzele ei se desp`r]ir` [i Charles \i d`du timp s` vorbeasc`, dar
dup` cteva clipe de t`cere, continu`: vino [i a[az`-te. Las`-m` s`-]i
iau haina.
Josie \ncerc` s` se mi[te, dar genunchii \i erau ca de piatr`.
Charles veni \n spatele ei [i-i ridic` e[arfa, pu]in cam stngaci
pentru el. Degetele lui puternice [i calde \i atinser` um`rul gol [i
Josie se trase involuntar \napoi. El exclam` ceva \n barb` [i l`s`
e[arfa la loc. P`ru neobi[nuit de indecis cnd v`zu c`-i evit` palid`
privirea [i \nghite \n sec. Se \ntoarse la mas` [i lu` paharele.
Ai ]inut de mai multe ori pahare \n mn` azi, dar abia dac` ai
b`ut ceva, spuse el pe un ton dur. Bea-l pn` la fund te sprijin eu.
Prefer s` nu, mul]umesc.
De ce ]i-e fric`?
Josie scutur` dezn`d`jduit` din cap. Nu-i putea spune. Trebuia
s` vin` de la el, voluntar; att [tia.
Josie!
Nu pot, suspin` ea. Pur [i simplu, nu pot s` vorbesc sau s`
Nu putu s` continue. Era ca [i cum toate frustr`rile ei din
ultimele dou` s`pt`mni se amestecaser` cu am`r`ciunea pe care o
adunase \n dup`-amiaza aceea [i culminaser` \n ceva care o \neca.
Se \ntoarse pe bjbite [i se duse \n dormitor, \nchise u[a [i
r`suci disperat` cheia.

Capitolul 2
|ntr-o zi senin`, de la Capul Blanc, de pe insula Ste Marie,
puteai vedea coasta britanic`; [i pe orice vreme, din gr`dina mic` a
vilei rezervate pentru chirurgul [ef al Spitalului General, puteai
vedea forma alb-verzuie a limbii de p`mnt a capului \naintnd \n
ap`. Spitalul General era numele micii [i elegantei clinici [i al
cl`dirilor vecine care ad`posteau laboratoarele, infirmierele [i
personalul tehnic.
Vila era pe proprietatea spitalului, dar desp`r]it` de el [i de
celelalte cl`diri printr-o lizier` de pini. Casa era veche, fusese
cump`rat` odat` cu alte locuin]e [i cu p`mntul. Unele din case
fuseser` p`strate [i ocupate de membrii seniori ai personalului;
altele fuseser` demolate ca s` se fac` loc pentru edificiile din
c`r`mid` ro[ie care acum se ridicau seme]e, \nconjurate de copaci
tineri.
|n prima zi fur` \ntmpina]i de o femeie de vrsta a doua \ntr-o
fust` veche, neagr` [i \ntr-o bluz` alb-g`lbuie. Era brunet`, avea
pielea \ntins`, \ns` minile ar`tau de parc` ar fi avut optzeci de ani.

40

MARY SCOTT

Bonjour, monsieur le docteur madame. Sunt Berthe


Rambeau [i voi avea grij` de cas` pentru dumneavostr`.
|mi pare bine s` v` cunosc. Charles \i strnse mna. Cum s`
v` spunem Berthe?
V` rog, monsieur. Dac` v` l`sa]i bagajele \n ma[in`, o s` m`
ocup de ele imediat ce termin de f`cut cafeaua. Dac` [tiam la ce or`
s` v` a[tept, a[ fi preg`tit-o deja.
Nici o grab`. Suntem bucuro[i c` am ajuns \n sfr[it. |n timp
ce femeia se duse s` treb`luiasc`: cred c` ne vom sim]i confortabil
aici, nu crezi, Josie?
E pl`cut s-o lu`m de la \nceput cu totul. {tiai c` vom avea o
menajer`?
A[a se face prin locurile astea. Nu cred c` e costisitoare, [i
probabil c` doarme la ea acas`. |ncepe cu ea a[a cum inten]ionezi
s` continui.
Josie se duse la fereastr` [i privi terasa cu pardoseal` veche,
decorat` \n col]urile \ndep`rtate cu urne elaborate din piatr`.
|ncepe a[a cum inten]ionezi s` continui. Josie habar nu avea cum
inten]iona s` continue, [i \nceputul era ca [i cum s-ar afla fa]` \n
fa]` cu un pacient gata de opera]ie, \ns` f`r` chirurg. Spuse \ncet,
f`r` s` se \ntoarc` spre el:
Ai spus c` sunt dou` dormitoare, Charles. Urm` o pauz`
lung`.
A[a mi s-a spus.
O extensie a telefonului va fi \n dormitorul principal. N-o s`
te superi dac` o iau eu pe cealalt`?
Din nou t`cere, mai lung` dect precedenta. Apoi se auzi vocea
lui, controlat`, dar glacial`:
Fire[te c` m` sup`r, dar dac` vei fi mai fericit` a[a momentan,
m`car att pot face. Nu-]i promit nimic, totu[i.

SECRETUL CHIRURGULUI

41

Nici nu ]i-am cerut.


Momentul trecu. Josie g`si dormitoarele [i o baie care acum
treizeci de ani ar fi putut trece drept modern`. Avea o cad` alb`
cu paravan, un boiler din cupru \nc`lzit de cupotorul de la
buc`t`rie, o m`su]` din marmur` cu picioare sm`l]uite [i o podea
cu gresie ca o tabl` de [ah; pe perete atrna o etajer` nou` cu
oglind`.
B`ur` cafea [i apoi \[i despachetar` bagajele fiecare \n
dormitorul s`u. Charles se shimb` \ntr-un costum negru [i-i spuse
informal:
I-am spus lui Henri Benoit, cnd ne-a \ntmpinat, c` o s` m`
duc acolo \n dup`-masa asta, s`-i cunosc pe to]i. O s` arunc o
privire peste tot, a[a c` o s` dureze cteva ore.
Foarte bine. Cred c` mai bine am lua cina la opt, \n seara asta.
O s` vii cu cineva?
Nu, r`spunse, mai politicos dect era necesar, [i plec`.
Josie nu pierdu vremea gndindu-se. Aranj` lucrurile ei [i pe ale
lui Charles, apoi st`tu de vorb` cu Berthe. Ie[i \n gr`din` s`
priveasc` marea. Aici era casa ei, la Ste Marie. |[i dorea s` se poat`
sim]i vesel` [i fericit`, dar inima \i era ca de ghea]` [i suferin]a era
aproape fizic`; p`rea s` devin` din ce \n ce mai puternic`. Oare
doar trei zile s` fi trecut de cnd domnul John o luase \n cabinetul
lui? P`rea s` fi tr`it cu nelini[tea asta de cteva luni.
|[i spuse a suta oar` c` nu faptul c` aflase despre mariajul lui
Charles o doborse, ci modul \n care o l`sase s` afle. Putea tr`i cu
am`r`ciunea de a [ti c` nu era prima femeie din via]a lui. La urma
urmelor, b`rbatul de care se \ndr`gostise era influen]at de prima
c`s`torie; faptul c` nu [tiuse nimic despre asta putea s` doar`, dar
nu f`cea nici o diferen]` fundamental`. Dar de ce nu-i spusese? De
ce nu men]ionase chiar de la \nceputul prieteniei lor c`-[i pierduse

42

MARY SCOTT

so]ia dup` doar [ase luni de mariaj? Ar fi putut s` \n]eleag` [i n-ar


fi stricat nimic poate, cu execep]ia sentimentelor [i reac]iilor ei
pentru o vreme.
Dar nu se putuse hot`r\ s`-i spun` nimic, nici la \nceput, nici
mai trziu; de fapt, se c`s`torise cu ea f`r` s`-i spun`. Josie nu
v`zuse certificatul de c`s`torie; semnase orbe[te de fa]` cu martorii
[i preotul \l f`cuse sul [i-l pusese \n mn` Charles zmbise, i-l
luase [i-l pusese la el \n buzunar. Certificatul i-ar fi spus c` nu era
celibatar, dar el se bazase c` n-o s`-l citeasc`. Oare citea vreo
mireas` certificatul pe care-l semna? Josie se \ndoia.
C`s`toria cu fiica domnului John explica attea lucruri
Reticen]a lui Charles de a permite o oarecare intimitate \n prietenia
lor, calmul surz`tor cu care o ceruse de so]ie. Ca s` ob]in` postul
la Spitalul General, avusese nevoie de o so]ie [i Josie Gilmore era
singura fat` pe care o cuno[tea \ndeajuns de bine \nct s` se
gndeasc` la un eventual mariaj.
Acum \[i amintea attea lucruri despre lunile lui la Storford.
R`ceala lui fa]` de majoritatea femeilor, momentele \n care se
plimbaser` sau mncaser` \ntr-o t`cere care lui Josie i se p`ruse
dulce, privirile fermec`toare care trebuie s` fi fost reale cnd se
c`s`torise cu fata c`reia \i fusese devotat Acea prim` c`s`torie
trebuia s` fi fost din dragoste; cea de-a doua era avantajoas` [i Josie
era instrumentul. Alesese compania ei tocmai pentru c` era
lini[tit`; o alesese de so]ie pentru c` era disponibil`, dispus` [i sor`
medical`. Nu pentru c` o iubea; asta fusese o minciun` pe care
sperase s-o transforme \n realitate \n zilele care aveau s` urmeze.
Va fi un so] pe care s` se bazeze, [tia asta. Charles inten]ionase
ca mariajul lor s` fie \n totalitate normal [i s` dureze. Dar de ce nu-i
pomenise niciodat` de cele [ase luni idilice cu prima lui so]ie?
Pentru c` o iubise cu atta disperare \nct ar fi fost un sacrilegiu s`

SECRETUL CHIRURGULUI

43

vorbeasc` despre ea cu partenera din aranjamentul prezent


asem`n`tor unei afaceri? P`rea singura explica]ie, dar accepnd-o,
Josie trebuia s` accepte [i faptul c` nu va mai fi niciodat` capabil s`
iubeasc`. Ce era de f`cut \ntr-o situa]ie ca asta? |[i d`duse acordul
s` se m`rite cu el presupunnd c` \n curnd vor privi \napoi [i vor
rde de saltul pe care-l f`cuser` de la prietenie la mariaj. Dar acum
se trezise \n co[marul `sta, legat` de un b`rbat care nici n-o iubea,
nici nu avea \ncredere \n ea, [i asta doar din cauz` c` avusese
nevoie de o so]ie pentru postul de la Ste Marie? {i totu[i, f`cuse
mare caz c` vrea s` aib` \ncredere \n el!
Era un adev`rat iad, pentru c`-l iubea. Dac` ar fi sim]it la fel ca
el c` se \n]elegeau bine [i c` sunt destul de vigilen]i s` ob]in` cel
mai bun lucru dintr-o prietenie strns` poate c` ar mai fi existat
o [ans`. |n schimb, universul ei \ntreg fusese zguduit de cteva
fraze ale domnului John, care presupusese din oficiu c` Charles \i
spusese cele mai importante lucruri din trecutul lui, cu toate c`-l
cuno[tea \ndeajuns de bine \nct s`-[i dea seama c` n-ar fi mers mai
departe de o m`rturisire seac`. Domnul John venise la hotel doar
ca s` se asigure c` [tia c` cealalt` femeie fusese fiica lui [i ca s`-i dea
servieta \n care se presupunea c` sunt cteva amintiri ale
mariajului pe care Charles nu putuse s` suporte s` le aib` lng` el.
Josie tremura; \[i trecu minile pe bra]ele goale. Pur [i simplu,
trebuia s` se obi[nuiasc` singur` cu situa]ia. Nu putea s`-l
p`r`seasc`, dar nici nu putea s` accepte mariajul a[a cum vroia el
pn` nu i se cicatrizau r`nile. Procesul nu putea fi gr`bit, pentru c`
multe lucruri depindeau de Charles. Nu-i putea spune c` [tie;
trebuia s` a[tepte s`-i spun` el primul. {i dac` n-o va face niciodat`?
Josie \nchise ochii. Era o perspectiv` mult prea neagr`.
Inspir` adnc [i se \ntoarse spre cas`. |n aceea[i clip`, auzi o
voce vesel`:

44

MARY SCOTT

Bun` ziua. Trebuie s` fii doamna Demettre. Bine ai venit la


Ste Marie!
Josie se \ntoarse [i v`zu o femeie foarte bronzat`, \n jur de
treizeci [i patru de ani, care purta o hain` alb` uzat` de laborant`.
Josie se duse repede la poart` [i-i deschise.
Sunt Con Maxted. So]ul meu conduce departamentul de cercetare.
Numele lui e John, dar toat` lumea \i spune Max, inclusiv eu.
Oh, da, am auzit numele t`u. M` bucur s` te cunosc.
Suntem al naibii de bucuro[i c` a]i sosit att de devreme. Ne
plictiseam cu att de pu]ine de f`cut. Sunt histolog. Tocmai l-am
cunoscut pe so]ul t`u [i mi-a spus c` e[ti singur` aici. De ce n-ai
venit cu el?
M-am gndit c` prima oar` o s`-i fie mai bine f`r` mine. Nu-i
putea spune acelei persoane amabile c` nu fusese invitat`. De fapt,
credeam c` o s` fiu \ngrozitor de ocupat` \n cas`, dar avem
menajer`.
{i noi avem una. Dar cea mai bun` a fost p`strat` pentru voi.
Ochii mici [i c`prui aruncar` o privire \ndr`znea]` la p`rul m`t`sos
[i blond [i la pielea trandafirie a lui Josie. Dup` ce l-am v`zut pe
so]ul t`u m` a[teptam s` fii mai mare. Nu cred c` ai ie[it de mult
din amfiteatru.
De patru ani. De unde [tia c` era sor` medical`? Josie se
dojeni singur` c` era att de sensibil`; invariabil, chirurgii se
c`s`toreau cu o sor`. Nu intri?
Nu, trebuie s` m` \ntorc. Nu sunt mul]i englezi aici mai sunt
c]iva la cercetare [i chirurgul secund e Phil Darnley, din Liverpool.
Vine [i sora mea peste dou` s`pt`mni. De obicei nu angajeaz`
femei dect dac` sunt ca mine ata[ate de un b`rbat mai
important! Dar sora mea are cuno[tin]ele [i experien]a pe care le
caut` [i va putea s` stea cu noi. A[a c` vom fi opt \n total. Francezii

SECRETUL CHIRURGULUI

45

par s` fie uni]i [i dac` vom fi nevoi]i s` facem la fel, va fi pu]in cam
mohort dac` nu reu[im s` \ngro[`m rndurile. Sper c` n-o s` ]i se
fac` dor de cas`. Pocni din degete. Am uitat c` so]ul t`u are origini
franceze. Ve]i avea parte de crema ambelor lumi!
Poate c` nu. Va fi prea ocupat pentru o via]` social` prea
intens`.
Sper c` nu. De dragul t`u.
Cu pu]in noroc, am s` g`sesc ceva de lucru la spital.
Sunt destul de precau]i, cl`tin` din cap doamna Maxted.
Foarte eficien]i, dar func]ioneaz` dup` principiile triburilor.
Seam`n` cu un spital de provincie din Anglia, dar nu te distrezi att
de mult. Sunt prea dedica]i.
Vorbesc numai franceza?
Majoritatea [tiu [i ceva englez`, [i sora [ef` \i spun
Infirmire en Chef vorbe[te fluent. La fel [i sora senioar`. Nu
avem stagiari doar surori [i femei de pe insul` care lucreaz` \n
tura murdar`. Pare s` func]ioneze. Se uit` la ceas. Trebuie s` zbor
am de f`cut ni[te analize de ]esut dar vroiam s` te salut. Vino
s` ne vezi.
Da, o s` vin. Mul]umesc pentru vizit`.
Scurtul schimb de replici cu doamna Maxted \i f`cu bine lui
Josie. O fur` vechea atmosfer`: laboratorul \n continu` lupt` s`
aprovizioneze constant cu specimene, surorile \n continu`
alerg`tur`, cu dureri de picioare [i de spate, sperieturi [i rsete
bru[te, [uvoaiele de lacrimi la durerea cuiva, u[urarea pe care o
sim]eai cnd ie[ea bine analiza unui ]esut dubios. Cu siguran]`, [i
aici se \ntmplau acelea[i lucruri. Sau bariera limbii avea s` fie greu
de trecut? Argoul lor, dac` aveau unul, ar fi unul diferit, desigur; la
fel [i termenii medicali, dar putea s`-i \nve]e. Poate c` asta era
solu]ia pentru problema ei actual`: munca.

46

MARY SCOTT

|nchiznd u[a problemelor ei, poate reu[ea ct de ct s` fie


ei bine, nu fericit`, dar cel pu]in nu mizerabil`. Trebuia s`
reu[easc` \ntr-un fel, [i dac` doamna Maxted era un exemplu de
englezoaic` acolo, se putea s` nu fie att de greu pe ct anticipase.
Era \nc` lumin` cnd Charles se \ntoarse. F`cu o baie, se
schimb` \ntr-un trening [i p`ru \ncntat de ideea ei de a mnca pe
teras`. Era absorbit, v`zuse locul pe care avea s`-l conduc` [i cnd
\l \ntreb` despre sala de opera]ii, \i vorbi ca [i cum ar fi fost tot sora
Gilmore [i chirurgul de la St. Mark's.
{i se vorbe[te \n francez` \n sala de opera]ii?
Presupun c` da, dar majoritatea instrumentelor au acelea[i
nume \n toat` lumea. Aici, le pronun]`m \n francez`, asta-i tot. Ai
face bine s` nu te gnde[ti c` vei lucra aici.
Nu? spuse ea cu grij`. De ce nu?
To]i sunt francezi.
Corpul omenesc nu are nici o ras`.
Ai fi o ciudat`. |n orice caz, so]ia mea nu poate lucra cu
surorile astea. {tii foarte bine c` nu se face.
Nu suntem \n Anglia. Doamna Maxted a venit s` m` vad` mai
devreme; lucreaz` cu so]ul ei.
Nu e acela[i lucru. |n saloane ai fi \n dezavantaj din cauza
limbii, [i n-a[ putea s` operez cu tine \n preajm`.
Dar ai f`cut-o de multe ori.
Atunci nu eram c`s`tori]i. A[ putea dac` a[ fi nevoit, dar nu
sunt. Nu te pot pune \n personalul spitalului, dar \ntr-o s`pt`mn`dou` am putea s`-]i g`sim ceva de f`cut. N-o s`-]i strice s` fii doar
so]ie o vreme.
Josie nu prea avea ce s`-i r`spund`. |[i turn` cafea, \[i scoase o
]igar` [i-l l`s` s` i-o aprind`, apoi se \ntoarse s` priveasc` \n noapte.
Charles puse [ervetul pe mas`; se ridic` [i se duse la poart`. Cteva

SECRETUL CHIRURGULUI

47

minute, Josie \l privi: \nalt, cu umeri la]i [i cu p`r negru \n lumina


stelelor. Ar fi trebuit s` fie acolo, lng` el, sprijinindu-se de el,
flec`rind cu tandre]e. Gtul i se \ncord` [i pleoapele \ncepur` s-o
doar`. Se ridic` [i strnse masa.
|n diminea]a urm`toare, [terse de praf cele dou` sau trei sute
de c`r]i pe care le despachetase Charles [i le a[ez` \n bibliotec`, \n
ordine alfabetic`. Toate erau de medicin`. |n ciuda pere]ilor din
sticl`, camera de zi era \ntunecat` din cauza ferestrelor cu z`brele
mici; Josie r`mase \n mijlocul \nc`perii, gndindu-se cum s-o
aranjeze. De ce s` nu scoat` masa [i s` aduc` \n locul ei un birou?
O chem` pe Berthe.
Monsieur trebuie s` aib` un birou, Berthe; o s` i-l facem \n
camera de zi. M` aju]i s` mut cteva lucruri?
Le-am spus c` domnul doctor o s` aib` nevoie de o camer` [i
au zis c` dormitorul mic ar putea fi redecorat. Ridic` din umeri.
Fire[te, e mai bine pentru madame s` se poat` odihni cum se
cuvine noaptea [i monsieur poate fi chemat oricnd la spital.
Dar s` mnca]i \n salon!
E \n regul`, te asigur, [i vom folosi des terasa. Vreau ca biroul
s` fie ct de luminos [i de atractiv posibil. De unde pot cump`ra un
birou elegant [i un scaun rotitor?
Trebuie s` \ncerca]i la magazinul de mobil` din Vilmarie. E
singurul nostru ora[, dar po]i cump`ra majoritatea lucrurilor de
acolo. Pfui! f`cu ea ridicnd masa pe o muchie. Mobilierul `sta pe
care-l vnd acum nu are corp. Dac` forma n-ar fi att de ciudat`, a[
putea s-o mut singur`.
Jum`tate de or` mai trziu, camera de zi avea un cap`t \n care
se lua masa, aproape de ie[irea pe teras`, restul fiind transformat
\ntr-un birou gol. Era destul loc pentru birou [i Josie spera s`
g`seasc` un scaun rotitor comod. Charles va locui aici cel pu]in

48

MARY SCOTT

cinci ani [i ea la fel, ad`ug` repede \n gnd. Indiferent ct de


ciudat` i se p`rea casa, apar]inea de ea mai mult dect apar]inuse
vreodat` vreunui loc, de cnd tat`l ei murise, \n urm` cu c]iva ani.
Asta \nsemna enorm. Celelalte lucruri trebuia s` se rezolve de la
sine; cel mai cuminte era s` fie r`bd`toare [i s` \ncerce s` uite totul.
F`cu baie [i se schimb` \n blugi [i \ntr-o c`ma[` \nflorat`, apoi
se privi \n oglind`. Ciudat ct de fragil` ar`ta, chiar [i a[a. Nu
reu[ise s` le p`c`leasc` pe surorile de la St. Mark's; [tiau toate c`
era doar o aparen]` [i c` era o fat` puternic`. Era distractiv s`
poarte lucruri noi, mai ales \n stilul `sta, pe care nu-l mai abordase
pn` acum.
Aproape mul]umit`, ie[i pe teras` [i se a[ez` cu inten]ia s`
r`sfoiasc` ziarul francez care-i fusese adus diminea]`. Nu ajunsese
dect la cea de-a treia propozi]ie de ne\n]eles cnd auzi pa[i pe
c`rare [i ridic` privirea, gndindu-se c` Charles sc`pase repede de
la serviciu. Dar era un tn`r blond, cu fa]a p`trat` [i pistruiat`; \l
recunoscu imediat. Phil Darnley. Se ridic` [i tn`rul o v`zu.
Bun` diminea]a ziua, spuse el clipind m`runt. Numele
meu e Darnley. Domnul Demettre m-a rugat s` vin [i s` te cunosc,
dar am \ntrziat. N-a ajuns \nc`?
Nu. Nu iei loc? Vrei ceva de b`ut?
Dumnezeule, nu. A[ avea de furc` dac` m-ar g`si aici Se
opri brusc [i \nghi]i \n sec. |mi pare \ngrozitor de r`u. Pur [i simplu,
nu pot s`-l v`d acum. Via]a mea social` e un dezastru, \n]elegi
de ce.
O s` te obi[nuie[ti cu noi, zmbi Josie. Ia loc [i spune-mi de
ce via]a ta social` e un dezastru. Cu ce te ocupi?
Sunt aici de trei s`pt`mni [i \nc` nu-i cunosc dect pe
Maxted, Reid [i Pearson lucreaz` to]i la cercetare. B`trnul
Dreadnought [i sora [ef` nu vor permite surorilor s` ias` cu nimeni

SECRETUL CHIRURGULUI

49

[i n-a[ \ndr`zni s` m` \mprietenesc cu fetele din Vilmarie nu pot


deosebi inocentele de cele versate! Nu c` m-ar deranja prea mult,
dar pn` acum n-am fost niciodat` nevoit s` ignor infirmierele.
Le p`streaz` pentru francezi, presupun. E[ti din Liverpool,
nu? De ce ai concurat pentru postul `sta?
Suna interesant cred c` e grozav c` Charles Demettre e la
conducere. Presupun c` au trimis un dur un perfec]ionist. M`
sperie \ngrozitor momentan, dar sunt destul de nou s` m` sperii
u[or, indiferent unde \ncep. S`pt`mna asta am operat cu
Benoit.
{i am auzit c` te-ai descurcat de minune.
Pfui! Ai fost sor` medical`, nu?
Odat` ce e[ti sor`, r`mi pe via]`. Am lucrat la acela[i spital cu
Charles. |n ultimele trei luni am lucrat \n sala de opera]ii.
Mi-a[ dori s` po]i lucra [i aici. Franceza mea e bun`, altfel nu
m-ar fi acceptat, dar \ncearc` s` gnde[ti \n alt` limb` \n timp ce
lucrezi! Necazul e c` glumesc mult \n timp ce operez. Ai observat
c` de regul` chirurgii tineri nu-[i exteriorizeaz` sentimentele?
Singurul de pn` acum care nu termin` de fiecare dat`
uitndu-se cruci[!
E un grad deasupra vechiului meu statut. Chirurgul [ef de la
fostul meu loc de munc` obi[nuia s` se r`steasc` la mine pentru c`
chicoteam. A trebuit s` m` dezv`].
S` n-o faci, rse ea, devin nostalgic`. |nc` mai trimit cazuri de
la Ste Marie pe continent?
Ultimul a plecat ieri. Am f`cut teri opera]ii \n diminea]a asta.
Charles le-a preluat de la clinica lui Benoit [i le-a preg`tit imediat.
Spune c` s-ar putea s` trebuiasc` s-o facem des, pn` cnd se
obi[nuiesc cu beneficiile chirurgiei. Cei de pe insul` sunt mai mult
dect supersti]io[i.

50

MARY SCOTT

Te-a[ invita la prnz, dar chiar nu [tiu cnd se \ntoarce so]ul meu.
Nu, e \n regul`. O s` m`nnc \n sala de mese de peste drum,
cu ceilal]i englezi. Sincer, m` bucur mult c` te-am cunoscut. |mi
aminte[ti cel mai mult de cas`. Crezi c` vei putea s` organizezi ceva
relaxant pentru noi?
S-ar putea s` m` descurc. Va trebui s`-l \ntreb pe Charles dac`
putem invita pe la noi cteva infirmiere.
|n locul t`u, a[ avea grij`. Nu sunt chiar att de pasionat. De
fapt, nu vreau s` par interesat \n special de nici o femeie.
Vrei s` spui c` ai deja pe cineva?
B`rbatul \[i trecu mna prin p`r; p`rea agasat [i u[or nesigur.
Crezi \n dragoste la prima vedere? \ntreb` el.
Cred c` uneori se \ntmpl` ca dou` persoane s` simt` brusc
o atrac]ie magnetic` reciproc`, dar nu sunt sigur` c` te po]i baza pe
a[a ceva.
Problema mea e c` e doar din partea mea. Vezi, am c`l`torit
cu Maxtedii. La Southampton am petrecut cteva ore cu Luce
Greville, sora lui Connie Maxted, care urmeaz` s` soseasc` \n
cteva s`pt`mni. E genul de persoan` pe care l-am urt
dintotdeuna; arat` ca un stlp lung din piatr`, \ncoronat cu alge
marine [i m` consider` o amenin]are mai mic` dect o gum` lipit`
de talpa pantofului. Numai la ea m` gndesc.
{i crezi c` asta \nseamn` c` e[ti \ndr`gostit de ea?
|nseamn` ceva, cu siguran]`, nu? N-am mai sim]it
niciodat` asta.
S-ar putea s` nu dureze. Cu ce se ocup`?
Osteologie asistent tehnic. Se pricepe la multe, cred, [i
vorbe[te bine franceza. M-a privit cu dispre] din prima clip` \n care
m-a v`zut.

SECRETUL CHIRURGULUI

51

Poate ai fost prea evident. Dup` descriere, s-ar p`rea c`


prefer` b`rba]ii sofistica]i.
~sta e ghinionul meu! |nc` n-am reu[it s` fac vreo fat` s` m`
ia \n serios.
O s` reu[e[ti. |n conduse pe alee. Cred c` va trebui s` ne
propunem o oarecare amici]ie \n rndurile personalului. Charles o
s` [tie cum s` fac`; \i \n]elege pe francezi. De fapt, credeam c`
asistentul lui Charles e c`s`torit.
Majoritatea francezilor sunt c`s`tori]i, chiar [i subalternii ca
mine. Am spus comisiei c` n-am nici o inten]ie s` m` \nsor pn` cnd
nu voi ob]ine calitatea de cercet`tor [tiin]ific pe lng` universitate.
|n cazul `sta, era mai bine s` nu te fi \ndr`gositit, nu?
N-am promis [i asta!
Ei bine, po]i s` a[tep]i pu]in. Odat` ce lucrurile intr` pe
f`ga[ul firesc, n-o s` mai ai timp de romantism.
Trebuie s` ai [i altceva, \n afar` de munc`. Am f`cut rugby;
eram destul de bun la \mbulzeal`. Aici nu se practic` sporturi de
genul `sta.
Ei bine, atunci nu te apuca de lupte. G`sim noi ceva.
Mul]umesc pentru vizit`; a fost ca pe vremuri!
{tii ceva? {i tu m` faci s` m` simt a[a. Doar o sor` poate s`
\n]eleag` un doctor
A[a cred [i eu. Charles intr` pe poart`. Ai b`ut ceva, Darnely?
Nu, domnule. Am stat de vorb` cu doamna Demettre [i
tocmai m` duceam la mas`.
Atunci, nu te mai re]inem. O s` fii chemat pe la dou` un
Cadwell Luc, destul de simplu.
Voi fi acolo. La revedere.
Charles mnc` \n lini[te. |n timp ce-[i \ndulcea cafeaua,
coment` despre Phil Darnley:

52

MARY SCOTT

Are nevoie s`-i poarte cineva de grij`, dar po]i s` la[i pe


altcineva s-o fac` sau se vor na[te ne\n]elegeri. Nu trebuie s` vin`
aici cnd e[ti singur`.
Cred c` s-a gndit c` o s` fii acas`.
Da, a[a e, dar n-am putut s` ajung. Aici va trebui s` ai mai
mult` grij` dect ai avea \n Anglia. Cnd un francez o viziteaz` pe
so]ia altui b`rbat, se b`nuie[te o leg`tur` amoroas`. E[ti destul de
tn`r` \nct s` te manife[ti cu prietenie fa]` de un tip ca Darnley.
{tiu c` pare o prostie, dar \ndat` ce o s` \ncepi s` \ntlne[ti
francezi, o s` sim]i atmosfera [i o s` \n]elegi la ce m` refer.
|ncep s` \n]eleg de ce au insistat ca b`rba]ii din posturile
cheie s` fie c`s`tori]i.
E o cerin]` \n]eleapt`. Ce-ai f`cut \n diminea]a asta?
}i-am aranjat un birou.
Da? Ochii lui cenu[ii se \ntunecar` brusc. Cum ai reu[it?
Camera de zi e toat` numai a ta acum.
Oh, camera de zi. Va trebui s-o cuno[ti pe so]ia lui Benoit
curnd. |n afar` de el, mai sunt doi doctori, un anestezist [i doi
oameni la cercetare `sta e contingentul masculin francez.
Surorile sunt toate fran]uzoaice, alese pe sprncean` chiar de
c`tre Infirmire en Chef. Nu cred c` are vreuna mai pu]in de
treizeci de ani.
Dumnezeule! Ct de b`trne sunt surorile?
Cea mai mare e asistenta sorei [efe. Are cam treizeci [i doi de
ani [i arat` destul de bine; fiica unui duce s`r`cit. Po]i s` le spui pe
nume; pe ea o cheam` mademoiselle de Vorenne.
E bun`?
Excelent`.
Ei bine, sun` foarte solemn.
|mi place loca]ia. E \n stilul afacerist.

SECRETUL CHIRURGULUI

53

{i atunci sun` telefonul [i Charles fu nevoit s` intre \n cas`.


Josie \[i b`u cafeaua. Pn` acum nu [tiuse c` de-abia a[tepta s`
\ntlneasc` surori fran]uzoaice [i s` afle despre spitalele franceze.
|i era frig [i se sim]ea dat` deoparte. Charles o anun]` c` aduseser`
un b`trn cu cangren` [i c` trebuia s` plece, dar dup`-amiaz` va
\ncerca s`-l aduc` pe Benoit la ceai [i \n weekend vor organiza un
cocteil pentru ceilal]i, apoi plec`.
|n urm`toarele zile, starea de spirit a lui Josie se schimb` de
multe ori. |i oferi ceai domnului Benoit [i reu[i chiar s`-i vorbeasc`
\n francez` un minut \ntreg. Se plimb` prin spital, fu prezentat`
ctorva surori [i pacien]i, i se ar`tar` dou` s`li de opera]ii, o camer`
mare de steriliz`ri, camera cu anestezice [i apoi fu condus` \n sala
de mese, unde i se oferi un suc.
La cocteil aveau s` fie invita]i cei cinci englezi [i restul francezi;
\n total aveau s` fie cam dou`zeci. Josie era emo]ionat`. Fusese la
foarte pu]ine cocteiluri [i nu organizase nici unul, dar Berthe o
asigur` c` atta timp ct mncarea era delicioas` [i exista mult`
b`utur`, nu avea de ce s`-[i fac` griji.
Smb`t` diminea]a primi o scrisoare de la Storford: doamna
Vaughan, care se purtase att de frumos cu ea \n ziua nun]ii ei.
Oare trecuse doar o s`pt`mn` de cnd purta cu ea cartea de
rug`ciuni?
Josie n-o cunoscuse foarte bine pe doamna Vaughan, dar de-a
lungul anilor fusese de cteva ori la doctor acas`, la ceai; apoi
amabilitatea doamnei Vaughan ct timp Josie st`tuse la hotel, \n
acele ultime zile. Acum trimisese o scrisoare de dou` pagini [i Josie
nu \n]elegea motivul pentru care \i scrisese att de mult. Pn` cnd
citi scrisoarea [i totul deveni limpede.
Drag` Josie, m-am gndit foarte mult de cnd ai plecat de la
Storford cu Charles Demettre, [i am ajuns la concluzia c` e de

54

MARY SCOTT

datoria mea s`-]i spun cteva lucruri pe care sunt sigur` c` nu le


[tii. Dintr-o mic` fraz` pe care ai spus-o exact \nainte de nunt`,
mi-am dat seama ct de ignorant` e[ti \n privin]a lui Charles. E un
chirurg genial, dar trebuie s` tr`ie[ti cu el ca b`rbat, [i `sta e
motivul pentru care fac ceva ce n-am mai f`cut niciodat` pn`
acum: \mi vr nasul unde nu-mi fierbe oala.
|n momentul acela, Josie se \ntrerupse cteva clipe [i bjbi \n
spate dup` un scaun. Mai trecur` cteva secunde pn` cnd reu[i
s` se concentreze din nou asupra scrisorii, [i cnd o f`cu, citi c`
domnul John Melbury o condusese [i pe ea la altar. Dar dup`
aceea, scrisoarea continu`:
Acum ajung \ntr-un punct \n care trebuie s` am mare grij`. Am
s` formulez simplu, a[a cum mi s-a spus. Moartea Verei a fost foarte
neobi[nuit`. A fost brusc` prea brusc`. I s-a dat un medicament
prescris chiar de c`tre Charles. P`rin]ii ei erau pleca]i \n str`in`tate
\n momentul acela [i Charles r`m`sese s-o \ngrijeasc` singur. Vera
trebuia s` primeasc` o mo[tenire impresionant` pe care i-o l`sase
o bunic` [i vroia ca Charles s` renun]e la profesie [i s` investeasc`
\n cercetare ceva ce nu i-ar fi ocupat atta timp. A[a c` po]i s` vezi
[i singur` implica]iile; Vera era o so]ie complet nepotrivit`, pleda
ca Charles s` renun]e la meseria pe care o iubea att de mult, banii
Verei [i a[a mai departe.
Josie se leg`na \n scaun cu ochii \nchi[i. |i era att de r`u, \nct
o transpira]ie rece \i curgea pe frunte [i pe obraji. Dar se for]` s`
termine de citit.
Las`-m` s` adaug scurt c` domnul John nu l-a \nvinuit
niciodat` pe Charles; verdictul medicului de familie n-a fost f`cut
public niciodat`, dar era un medic de familie foarte respectat. S-a
spus c` domnul John [i-a dorit un fiu, nu o fiic`, [i c` Charles era
mai important pentru el dect Vera.

SECRETUL CHIRURGULUI

55

Poate c` [tii deja toate astea, Josie. Sper c` e a[a, c`ci ar


\nsemna c` Charles a fost sincer cu tine. Dac` nu, ai permisiunea
mea s`-i ar`]i scrisoarea asta. Nu face dect s` aminteasc`
zvonurile care au circulat cu doi ani \n urm` \n anumite cercuri
londoneze. Draga mea, nu mi-a f`cut nici o pl`cere s`-]i scriu
lucrurile astea
Cu degete tremurnde, Josie \mp`turi scrisoarea [i o vr\ la loc
\n plic, ascunznd-o \n dulap. S` i-o arate lui Charles? Da, asta
trebuia s` fac`, dar nu \n ziua aceea. Trebuia s` se gndeasc`, dar
nu reu[ea s` ra]ioneze limpede. Charles, s` ia via]a cuiva? Era att
de neverosimil \nct aproape \ncepu s` se \ntrebe dac` nu cumva
\nnebunise [i-[i \nchipuia oroarea. Poate chiar era pu]in nebun`;
poate nici m`car nu fusese c`s`torit \nainte!
Domnul John, doamna Vaughan primul, tat`l Verei, cea de-a
doua o femeie de o integritate absolut`, care nu-[i dorea dect ca
Josie s` afle cu blnde]e ceva ce era posibil s` afle mult mai trziu,
\ntr-o manier` crud`. Era \ndeajuns de adev`rat mariajul [i
moartea subit` [i misterioas`. {i Charles nu se mutase de la Londra
la Storford, la St Mark's, unde nu era cunoscut? Se \ntrebase adesea
de ce un om cu abilit`]ile lui, care se stabilise deja la Londra, se
\ngropase de unul singur. {i acum, va r`mne cinci ani la Ste Marie.
Adev`rat, era foarte entuziasmat de proiect, dar oare nu fusese la
fel de ner`bd`tor s` plece din Anglia? S-ar fi putut \ntoarce \n
Canada, \[i aminti. Dar domnul John n-ar fi vrut asta; era un b`rbat
cu snge-rece, dar avea anumite sentimente pentru Charles. Doar
pentru el, se p`rea. Despre fiica [i [o]ia lui decedat` vorbise f`r` pic
de emo]ie. Dar Charles servieta aceea pe care domnul John o
p`strase timp de doi ani [i pe care ezitase chiar [i acum s` i-o
\ncredin]eze personal lui Charles Toat` t`r`[enia trebuia s` fie
un tabu \ntre ei. Se comportau ca [i cum verdictul medicului de

56

MARY SCOTT

familie fusese acceptat de c`tre amndoi. Atunci de ce s` nu-l


accepte [i ea? Nu cunoscuse pn` acum vreun doctor care s` dea
certificate false. Totu[i, nu era oare posibil un doctor s` fac` a[a
ceva pentru altul? S` acopere o gre[eal`?
Un medicament gre[it prescris? Charles n-ar fi putut face o astfel
de gre[eal`; nu-i st`tea \n fire. Atunci, dac` Vera murise din pricina
medicamentului prescris de el, trebuia s`-i fi fost administrat
deliberat. Charles n-ar fi f`cut nici asta. {i totu[i
|l v`zu cedndu-i Verei \ntr-o noapte; da, de dragul ei, ar fi
renun]at la chirugie. |l v`zu f`cnd dragoste cu Vera. Oh,
Dumnezeule! |l v`zu distant \n diminea]a urm`toare, spunndu-i c`
n-are nici cea mai mic` inten]ie s`-[i ]in` cuvntul; rug`min]ile ei
fierbin]i, poate istericalele. |i preg`tise un sedativ contra isteriei,
asta fusese.
Josie se lupt` cu atacul de panic`, \ncerc` disperat` s` se
comporte ca [i cum nimic nu s-ar fi \ntmplat. Era pe punctul de
a-[i pierde min]ile, c`ci scurta ei c`snicie era un adev`rat co[mar.
Nu trebuia dect s` stea de vorb` cu Charles; asta inten]ionase
doamna Vaughan.
Dar \ncercarea ei de a p`rea senin` e[u`. |l auzi \n gnd
spunndu-i ]ii neap`rat s` te c`s`tore[ti \n biseric`? nu \n alb,
dac` nu te superi. {i [tiu c` Vera fusese n`ucitoare \n rochia alb`
de mireas`, se ag`]ase de el [i-l iubise cu toat` fiin]a ei. Cea de-a
dou` c`s`torie trebuia s` fie diferit`, pur func]ional`. Un
aranjament ca \n afaceri; dar nu tocmai. Charles era totu[i b`rbat,
avea nevoile unui b`rbat. Dar abia acum vedea ct de pu]in
\nsemna pentru el, ca persoan`. Avusese nevoie de companie [i se
folosise de ea; avusese nevoie de o so]ie pentru postul de la Ste
Marie [i se folosise de ea. {i cnd nevoia lui de o amant` va
deveni imperativ`, se va

SECRETUL CHIRURGULUI

57

|l auzi veind c`tre camera lui, se adun` s`-[i [tearg` luciul de pe


fa]` cu un [erve]el [i se pudr`. Ie[i \n buc`t`rie [i apoi pe teras`,
unde era pus` masa.
|mi pare r`u, Josie, dar nu am timp dect pentru un sandvi[
am o urgen]`. E totul preg`tit pentru disear`?
Da.
Bine nu-]i face griji. O s` \ncerc s` nu \ntrzii. Gr`be[te-o
pe Berthe cu cafeaua, te rog.
Dup` cinci minute, Charles plec`. Josie nu putu s` m`nnce [i
nici nu b`u mai mult de o jum`tate de cea[c` de cafea. |[i petrecu
dup`-amiaza cu Berthe avea de ales \ntre asta [i s` se pr`bu[easc`
\n pat. La [ase \mbr`c` rochia verde-\nchis [i-[i piept`n` cu grij`
p`rul blond. Oaspe]ii sosir` \ntre [ase treizeci [i [apte f`r` un sfert,
li se oferi de b`ut, fur` \ndemna]i s` guste aperitivele Berthei. Josie
nu vedea realmente pe nimeni, nici m`car pe Flice de Vorenne. Se
opri lng` Maxtedi, apoi lng` Phil Darnley. Nu se putea s` fi purtat
inelul de logodn` \n ziua cnd o vizitase, c`ci Phil exclam`:
Ce simbol superb al afec]iunii valoreaz` mai mult dect
salariul meu pe un an!
Josie \nghe]`. Pn` acum nu-i trecuse prin minte c` era posibil
ca inelul s` fi apar]inut odat` altcuiva!

Capitolul 3
|ntr-o dup`-amiaz`, Josie se duse la Vilmarie dup` mobil`. G`si
magazinul [i cump`r` un fotoliu [i un birou, ale c`rui mnere din
alam` se hot`r\ s` le \nlocuiasc` [i s`-l vopseasc` argintiu. Fotoliul
era mare [i confortabil, tapiseria era din catifea [i va cump`ra
pentru el dou` perne, una galben` [i alta ablastr`. Scaune rotitoare
nu aveau, c`ci la Ste Marie nu era cerere. Josie se gndi s`
\mprumute unul de la Administra]ie, pn` cnd i se trimitea unul
din Anglia.
Se plimb` jum`tate de or` pe str`zi, cump`r` vopsea, hrtie
abraziv`, o pensul`, mnere pentru birou, [uruburi [i o
[urubelni]`. Tocmai se uita la un b`ie]el cu o biciclet` care ocolea
c`ru]ele cu m`gari, cnd auzi o discu]ie de sus, dintr-un balcon. |[i
ridic` privirea [i \n acela[i moment o feti]` s`ri peste grilajul de fier.
Dintr-un reflex de moment, Josie arunc` saco[a [i se aplec` \n fa]`.
Primi o lovitur` zdrav`n` de pantof pe um`r [i c`zu la p`mnt cu
feti]a. |n clipa urm`toare, era \nconjurat` de o adun`tur` de
oameni care ]ipau [i gesticulau agitat.

SECRETUL CHIRURGULUI

59

Elle est morte!


Ah, tu es fou! Etourdie, seulement. Tu connais cette blonde?
Josie reu[i s` se ridice \n genunchi [i se uit` la copila care z`cea
buim`cit` lng` ea. Avea doisprezece sau treisprezece ani, purta o
uniform` ponosit` [i pantaloni negri. Aparent, nu era nici urm` de
snge, iar balconul nu era la mai mult de [ase metri \n`l]ime, dar
dup` cum ar`ta piciorul stng, probabil era fracturat. Josie se
\ntoarse spre b`rbatul care-i respira usturoi \n ceaf`:
E vreun doctor prin zon`? Un mdecin? Atrase o avalan[` de
[u[oteli neinteligibile, a[a c` renun]`. Un taxi. Vite!
P`ru o dolenan]` revolu]ionar`. Era nevoie de negocieri [i de
mult noroc s` g`seasc` un taxi. Dar din fericire, \n mul]ime era [i
un tn`r mai rezonabil. |n dou` minute, un b`rbat \[i croi drum
prin mul]ime.
Sunte]i englezoaic`, domni[oar`? Un accident?
Slav` Domnului! Feti]a a c`zut de la balcon ar trebui
transportat` la spital.
La spitalul St. Joseph? Cu siguran]` ar fi mai bine
Nu, s-a inaugurat un spital exact la ie[irea din ora[. Ave]i o
ma[in`?
Da. O duc eu pe feti]`.
Crede]i c` o s` ne \mprumute cineva o pern`?
B`rbatul gesticul` c`tre o femeie [i apoi vorbi cu mul]imea s`-i
lase o c`rare c`tre ma[in`. Copila era \nc` incon[tient`; rugndu-se
s` nu aib` leziuni interne, Josie \l l`s` s-o ia \n bra]e, iar ea \i sprijini
piciorul fracturat pe pern`. A[ezar` feti]a pe locul din spate [i Josie
urc` \n fa]`. B`rbatul porni ma[ina, sub privirile g`l`gioasei
adun`ri.
Ar fi trebuit s`-i caut p`rin]ii, spuse Josie. Mul]imea a f`cut
atta g`l`gie \nct nu m-am gndit la asta.

60

MARY SCOTT

Sora de serviciu era plinu]` [i cu un zmbet acru; chem` o


alt` sor` [i un brancardier. Feti]a fu mutat` pe o targ` [i apoi
dus` pe hol.
A fost lovit` de ma[ina lui monsieur? \ntreb` sora. Trebuie s`
scriu detaliile, m` \n]elege]i.
Nu, n-a fost un accident de ma[in`, spuse Josie. Copila a c`zut
de la balcon.
Trebuie s` scriu \n francez`, scutur` sora din cap. E att
de greu.
M` ocup eu, o \ntrerupse o voce glacial` [i eficient`. Du feti]a
la raze X. Bonjour, madame Demettre.
Josie r`spunse. Era mademoiselle de Vorenne; avea tr`s`turi
delicate, sprncene negre frumos arcuite, era nemachiat` cu
excep]ia rujului pal [i avea un zmbet de Giocond`. Avea un aer
aristocratic francez [i era oarecum arogant`.
Josie explic`. Armand Tessier traduse \n francez`, gesticulnd.
Mademoiselle de Vorenne scrise, apoi citi ce notase.
Ave]i snge la \ncheietura minii, madame. Cred c` ar fi bine
s` d`m cu pu]in iod. Veni]i cu mine?
V` sunt recunosc`toare pentru ajutor, monsieur, spuse Josie
c`tre Armand. Nu v` mai re]inem.
F`r` \ndoial`, am s` \ntreb de feti]`. Se \nclin` \n fa]a femeilor.
Adieu.
Domni[oara de Vorenne \i bandaj` zgrietura.
A fost un noroc c` a]i fost destul de aproape de feti]` s`-i da]i
asisten]`, spuse ea. A]i v`zut-o din ma[in`?
Fire[te c` nu. M` plimbam, cnd s-a \ntmplat. Cineva a oprit
ma[ina [i domnul Tessier m-a ajutat.
|n cazul `sta, nu-l cuno[tea]i dinainte pe monsieur
Tessier?

SECRETUL CHIRURGULUI

61

{tiu c` mergem la spital. O s`-i anun]e pe p`rin]i.


Josie \l privi pentru prima dat`. Era slab, avea tr`s`turi ascu]ite
[i p`r negru. Purta o c`ma[` sport modern`, o e[arf` [i pantaloni
deschi[i la culoare, iar pe degetul mic de la mna dreapt` avea un
inel masiv reprezentnd un ochi de pisic`. Nu era de prin partea
locului, hot`r\ Josie, iar ma[ina ar`ta de parc` tocmai ie[ise dintr-un
showroom din Paris.
Dac` faci stnga la cap`tul str`zii [i apoi ]ii drept, ajungi pe
Avenue Marchale, spuse Josie.
{tiu. Doar c` n-am mai vizitat de mult Ste Marie [i n-am auzit
de spitalul `sta.
Se nume[te Spitalul General.
Ah! E ciudat s` avem un spital pe o insul` att de mic`.
E un spital mai special. Fiecare caz \n parte e \nregistrat
pentru cercetare.
{i or s` se ocupe de feti]a aceasta?
Desigur. Se ocup` de oricine. |ntr-un an sau doi, or s` se
concentreze pe anumite lucruri maladii sau organe afectate, orice
s-ar preta s` fie studiat \ndeaproape pe o popula]ie stabil`.
Nu [tiu nimic despre domeniul `sta. Dar dumneavoastr`,
domni[oar` ave]i vreo leg`tur` cu locul `sta?
So]ul meu este chirurg [ef acolo.
So]ul dumneavoastr`! |mi cer scuze. Fire[te c` sunte]i
c`s`torit` sunte]i foarte frumoas`. Cred c` trebuie s` m` prezint.
Armand Tessier. Am o cas` aproape de Vilmarie. Sora mea st`
permanent acolo, iar eu vin de cte ori vreau s` m` plictisesc.
Cnd vre]i s` v` plictisi]i?
Din cnd \n cnd, \]i mai place s` te [i plictise[ti, [i ce loc mai
bun pentru asta dect Ste Marie? De data asta, \mi fac [i datoria fa]`
de sora mea [i o s` trec pe la ea, c`ci nu se simte prea bine.

62

MARY SCOTT

Nu.
|n]eleg.
Lui Josie i se p`ru c` femeia \n]elegea ce vroia s` \n]eleag`.
Domnul Demettre e liber? se interes` ea.
Acum cteva minute tocmai se ducea s` se cure]e dup` o
opera]ie. Rezerva Paul camera chirurgilor. Sunt sigur` c` ve]i
\n]elege c` nu permitem
Sunt sor` medical`, mademoiselle. G`sesc singur` drumul,
mul]umesc.
Nu se comportase prea cuviincios, dar Josie \ncepea s` tremure.
|ncuviin]` din cap cu un zmbet \nghe]at, ie[i din camer` [i intr` \n
cl`direa principal`. Str`b`tu coridorul, salut` o asistent` [i apoi
unul din doctorii francezi. Ajunse la s`lile de opera]ie, \ntre
rezervele Peter [i Paul [i se ridic` pe vrfuri s` vad` \n`untru.
Charles \[i scotea boneta, [or]ul [i m`nu[ile [i st`tea de vorb` cu
anestezistul. |[i \ndrept` spatele ca [i cum l-ar fi durut [i pe Josie o
trecu un fior. Fusese \n opera]ie de la unu [i jum`tate [i trecuser`
patru ore de atunci; pe m`sur` ce zilele vor trece, va fi din ce \n ce
mai ocupat. Era nevoie de el mai mult dect \[i d`deau seama
oamenii. Oare era de datoria ei s`-l fac` fericit, indiferent ce [tia
despre el? Putea oare s-o fac` s` uite cu totul de ea [i s` tr`iasc`
doar pentru Charles, chirurgul? |[i dorea s` fi fost suficient de
important` [i s` nu trebuiasc` s` fie iubit` pentru ce era.
Charles o v`zu dintr-o dat` [i veni lng` ea.
Ai venit s` m` cau]i? S-a \ntmplat ceva?
Am adus o persoan` accidentat` [i m-am gndit c` e mai bine
s` nu plec f`r` s` te v`d \nainte, \n caz c` ]i se va \nmna cazul. Nu
vroiam s` afli de la ea c` am avut leg`tur` cu accidentul.
Nu, mi-a[ fi f`cut griji. Ce s-a \ntmplat?
Din nou toate detaliile

SECRETUL CHIRURGULUI

63

Feti]a e la raze X acum.


Doar att ai p`]it? \ntreb` el uitndu-se la \ncheietura ei.
M-a zdruncinat pu]in. Am avut proasta idee cum c` a[ putea
s-o salvez [i m-am aruncat \nainte.
Proasto! spuse el iritat. Te duc eu acas`.
Nu, te rog. N-am venit aici s` m` plng. Doar c` n-am vrut s`
ai un [oc dac` observi numele meu pe fi[a de intrare. Poate se
ocup` Phil Darnley de ea.
A[a m` gndesc. Se uit` la ceas. Vreau s` fiu aici cnd \[i revine
pacientul meu, dar asta n-o s` se \ntmple dect peste o or`. Vin cu
tine acas`, Josie. A[ prefera.
Poate o s` fie nevoie de tine aici.
Nu mi-am b`ut ceaiul [i se \ntmpl` s` am nevoie de o pauz`.
Vino.
Se opri pe coridor s`-i vorbeasc` unei asistente. Era att de
fluent, \nct Josie abia dac` \n]elese dou` cuvinte [i se gndi,
nedumerit`, c` Charles avea o personalitate multipl`, \n afar` de
cea de chirurg. Era canadianul t`r`g`nat, englezul t`cut [i acum,
b`rbatul care putea s` gndeasc` [i s` vorbeasc` \n acela[i timp \n
francez`, cu aceea[i u[urin]` ca \n englez`. De unde puteai s` [tii
de ce era capabil un asemenea b`rbat \n via]a privat`?
La intrare se \ntlnir` cu doctorul Benoit. Francezul se \nclin`
spre Josie [i-i spuse c` se bucur` s-o vad` [i c` poate veni oricnd.
Josie sim]i bra]ul lui Charles mi[cndu-se \ncet pe spatele ei,
tr`gnd-o mai aproape \n timp ce schimb` cteva cuvinte cu colegul
lui. Sim]ul propriet`]ii, se gndi Josie dezn`d`jduit`. Nu c` Benoit
s-ar fi comportat astfel \n public fa]` de so]ia lui de vrsta a doua,
dar se putea a[tepta la asta de la un b`rbat proasp`t \nsurat.
F`cur` cei c]iva pa[i pn` la casa lor. Berthe m`tura inutil
prin curte.

64

MARY SCOTT

Ceai? \ngn` ea dezaprobator. Cafeaua d` putere, nu ceiaul.


Adu-ne ceai, te rog, Berthe, spuse Josie.
Am comandat un birou pentru tine, de diminea]`. E din lemn
crud, dar o s`-l vopsesc cenu[iu. Scaun rotitor n-am g`sit. Crezi c`
a[ putea s` \mprumut unul de la Administra]ie?
Unul obi[nuit e foarte bun. Ai fost pe jos \n ora[?
Da.
|]i ]ii um`rul \ncordat. Te-ai lovit cnd ai c`zut?
M-a lovit feti]a cu pantoful. Dar pielea nu e zgriat`.
Ar fi mai bine s` m` uit. Vino \n`untru.
Sunt sigur` c` n-am nimic.
Nu stric` s` m` uit. Scoate-]i puloverul.
|l ascult`, cu f`lcile u[or \ncordate. Charles pres` cu blnde]e \n
jurul umfl`turii ro[ii [i spuse c` nu era prea grav, dar putea totu[i
s-o scuteasc` de durere. |i puse o pung` cu ghea]` [i se uit` la ea.
{tiu c` ]i-e greu. Nu a[a ]i-ai imaginat c` se tr`ie[te bine nici
eu nu-mi imaginam a[a. A trebuit s` facem un pas uria[ \nainte s`
fim preg`ti]i, dar pe termen lung, nu cred c` ar trebui s` conteze.
Ar fi bine dac` ai avea mai multe de f`cut, dar nu v`d cum te-a[
putea integra. Fire[te, orice sor` \ntr` \n subordinea sorei [efe, [i
faptul c` e[ti so]ia mea ar pune-o \ntr-o situa]ie ciudat`. Te-ai
descurca de minune cu cei mici, dar chiar [i acolo ar trebui s`
lucrezi cu femei mai \n vrst`, care nu vorbesc prea bine engleza.
Oft`. E singurul lucru la care realmente nu m-am gndit \n Anglia.
Mi s-a p`rut un lucru minor.
|nc` e un lucru minor. Vroia cu disperare s`-l \ntrebe dac`
era sigur c` `sta era singurul lucru la care nu se gndise pe
\ndelete. Cu mna lui care o presa \n continuare pe um`r, Josie se
\ntoarse pe jum`tate dinspre el. G`sesc destule de f`cut. Imediat ce
se \nc`lze[te o s` m` duc la plaj` \n majoritatea zilelor. {i dac` vrei

SECRETUL CHIRURGULUI

65

s` organizezi evenimente mondene, pot s` m` ocup [i de asta. Ar


trebui s`-i invit`m din cnd \n cnd pe la noi pe cei din echipa de
cercetare [i pe Phil Darnley.
Nu prea m` \ncnt` ideea.
I-am promis lui Phil c` voi organiza un fel de via]` social`.
Las`-l s`-[i organizeze singur distrac]iile!
|mi pare r`u. N-ar fi trebuit s` aduc vorba. {tiu c` e[ti obosit.
Obosit? Mna \i c`zu pe lng` corp. Asta ca s` fiu indulgent.
Am oribila senza]ie c` a[tept imposibilul. Asta e ceva ce nu se face
\n chirurgie, dar fericirea casnic` n-a avut niciodat` un
corespondent \n vreo profesie. {tiu c` te str`duie[ti mult, Josie.
Biroul, obiectele vechi r`spndite prin cas`, nici cel mai mic protest
cnd trebuie s`-]i petreci seara singur`, citind. Apreciez lucrurile
astea mai mult dect crezi.
N-o fac pe nobila, spuse ea cu voce mic`. Pur [i simplu, se
\ntmpl` s` [tiu cum sunt lucrurile pentru tine.
Chiar a[a? Pune-]i puloverul. Trebuie s` plec acum, dar dac`
nu apare nici o urgen]`, sper s` m` \ntorc pe la [apte. Sper s`
petrecem o sear` lini[tit`.
{i se \ntmpl` c` dorin]a i se \mplini. Josie ascult` \n surdin`
muzic` la radio, Charles scrise raportul zilei \n biroul lui. Plou`
pu]in [i Josie v`zu nori cenu[ii \ntrecndu-se pe cerul \ntunecat.
Dar era mai cald [i cnd ie[i pe teras`, aerul era deja schimbat. Era
ca [i cum prim`vara fusese alungat` de var`.
F`cu pu]in` cafea; pe a ei o b`u \n t`cere, apoi preg`ti un
sandvi[ [i i-l duse lui Charles, \mpreun` cu cea[ca de cafea. El ridic`
privirea s`-i mul]umeasc`.
Am fi putut s` bem cafeaua \mpreun`, spuse el.
Eu am b`ut-o deja. M` duc s` fac un du[ rapid [i apoi m` culc.
Noapte bun`, Charles.
Trecur` cteva clipe pn` cnd el spuse \n [oapt` egal`:

66

MARY SCOTT

M-a[ mul]umi [i cu un s`rut fr`]esc, dect cu nici unul.


Trase aer \n piept [i aproape se \nec`, se aplec` [i-[i lipi buzele
de tmpla lui; apoi ie[i din camer`.
Armand Tessier veni \n diminea]a urm`toare. Ar`ta mai francez
[i mai interesant dect ieri, c`ci purta un costum de un bej
imaculat, o c`ma[` asortat` [i cravat` maro; ducea un buchet de
trandafiri roz.
Pentru madame, spuse el, oferindu-i-l lui Josie. Nu ave]i nici
o vn`taie, nu-i a[a?
Una sau dou`. Privi florile cu ochi \nce]o[a]i de dezinteres.
N-ar fi trebuit s` v` deranja]i, monsieur. A[ prefera s`-i duce]i la
spital, feti]ei.
Dar am f`cut deja asta! {i a trebuit s` m` duc acolo, madame,
ca s` las ciudatele achizi]ii pe care le-a]i uitat la mine \n ma[in`.
Sunt afar`, pe mas`.
Mul]umesc. Am crezut c` le-a]i l`sat unei asistente. V-a]i
interesat de feti]`?
O fractur` urt` [i cteva contuzii. Se pare c` a]i salvat-o de la
o c`z`tur` mai grav` [i sper c` o s` v` fie recunosc`toare. Nu m`
invita]i s` iau loc?
Era nepoliticoas`? Josie nu [tia.
Lua]i loc, desigur. Dup` cum vede]i, sunt \n haine de lucru.
Tocmai m` duceam s` plivesc trandafirii urc`tori de pe teras`. Au
mare nevoie de asta.
Armand \[i ridic` pantalonii [i se a[ez`, privind cu interes \n jur.
{i eu am o vil` asem`n`toare, nu departe, dar casa mea e la
Paris, unde familia mea are o afacere.
Paris. M` gndeam c` acolo trebuie s` locui]i.
Nu exist` alt loc asemenea Parisului. |l cunoa[te]i bine,
madame?

SECRETUL CHIRURGULUI

67

Nu. N-am fost niciodat` mai aproape de att de Fran]a.


Cum se face c` sunte]i c`s`torit` cu un francez, dar nu
cunoa[te]i Parisul?
Suspinnd \n gnd, Josie \i explic`. Expresia lui deveni mai
cald` [i se aplec` \nainte cu un interes care o \mbun`. Nu era nimic
personal cu omul acela; mai degrab` emana ceva ce o stimula. Sau
ar fi stimulat-o, dac` nu s-ar fi sim]it att de mizerabil.
Trebuie s` fie o via]` extraordinar` aici, pentru o tn`r` ca
dumneavoastr`. Cu excep]ia plajelor, a ctorva biserici istorice [i a
culorii locale a Vilmarieului, nu e nimic care s` intereseze o femeie
frumoas`.
Josie se sim]ea oricum, numai frumoas` nu.
S-ar putea spune c` sunt c`s`torit` cu spitalul, ceea ce este
teribil de solicitant.
Dar nu este de-ajuns! {i foarte curnd, ve]i fi de acord cu
mine. Spitalele sunt pentru bolnavi, nu pentru tinerii care radiaz`
de s`n`tate.
Cineva tot trebuie s` aib` grij` de cei bolnavi, [i crede]i-m`,
trebuie s` fii s`n`tos tun s` po]i face fa]` agita]iei. |mi ador meseria.
A[adar, e adev`rat c` sunte]i sor` medical`. M-am gndit de
ieri c` a[a trebuie s` fie. Cu o expresie grav`, \ntreb`: \mi face]i o
favoare, madame? Veni]i s-o vizita]i pe sora mea? V` rog, nu
scutura]i att de repede din cap, asculta]i-m` o clip`. Bine?
M` tem c` nu pot s` v` vizitez casa, monsieur. {i chiar am
treab` acum.
Pentru nimic \n lume nu v-a[ pune \ntr-o situa]ie jenant`! Se
ridic` \n picioare s`-i demonstreze. Sora mea nu se simte niciodat`
bine. Dac` nu e astmul, atunci are migrene; vin una dup` alta [i
sunt boli reale. E o femeie c`reia \i place via]a de aici [i ar da orice
s` scape de necazurile astea.

68

MARY SCOTT

Ce spune doctorul ei?


E b`trn [i dep`[it, strnse el din buze. Am \ncercat s-o
conving s` vin` la Paris, dar nu vrea nici \n ruptul capului s` plece
din Ste Marie.
Probabil c` ar putea s`-l consulte pe doctorul Benoit. De ce
nu-l suna]i?
Dac` o s` fie de acord, am s-o fac. V` sunt profund \ndatorat,
madame!
|[i lu` un r`mas-bun politicos de la el, dar nu-l \nso]i pn` la
poart`. |l g`sea obositor pe Armand Tessier.
Charles \l aduse pe Phil Darnley la prnz; men]ionase c` trebuia
s` stea de vorb` cu el [i dup` ce mncar`, Josie spuse c` n-o
deranjeaz` s` fie l`sat` singur`. A[a c`-[i luar` cafelele \n birou, iar
Josie f`cu tentativa zilnic` de a citi ziarul francez pe teras`.
Pe la dou` [i un sfert, sun` telefonul din camera de zi. R`spunse
repede, cu obi[nuitul Monsieur Demettre. O voce calm` de
femeie \ntreb` \n englez`:
Pot vorbi cu domnul Demettre, v` rog?
E urgent?
Nu, vroiam s` [tiu cnd s`-l a[tept. Plec de la serviciu pentru
trei ore [i aveam nevoie s`-l consult pe el mai \nti. Dar am multe
de f`cut [i o s`-l a[tept la birou.
Cu cine vorbesc? Ca [i cum n-ar fi [tiut.
Flice de Vorenne. V` rog, nu-l deranja]i dac` se odihne[te.
Cred c` ar fi bine s` [tie c` sunte]i la telefon, mademoiselle.
A[tepta]i o clip`?
Josie b`tu la u[a biroului [i Charles \i deschise. Se duse la
telefon [i amintindu-[i de zilele de la St Mark's, Josie intr` \n birou
[i \nchise u[a ca s`-i dea intimitate. Phil era la fereastr` [i se uita pe
ni[te rapoarte din Anglia; \i zmbi.

SECRETUL CHIRURGULUI

69

Cum \]i merge? |]i place aici?


Da, de[i n-am v`zut prea mult din insul`. A venit prietena ta?
Luce? Trebuie s` vin` mine.
E[ti emo]ionat?
Nu-mi las emo]iile s` ias` la iveal`, cum a[ face dac` a[ avea
mai mult timp. La telefon e cineva de la spital o urgen]`?
Nu, sora senioar`. Josie privi pe fereastr`. Cred c` femeia asta
nu m` place.
Nu, e o \ngmfat`. Dar mi se pare foarte folositoare.
La telefon, mi-a ignorat identitatea; a[ fi putut fi o servitoare.
Probabil e obosit`. Lucreaz` ore suplimentare toate surorile
lucreaz`.
|i spui sora Flice?
Dumnezeule, nu doar mademoiselle. M` crezi sau nu,
nu-i [tiam numele!
Presupun c` acum nu mai e[ti att de sup`rat din pricina vie]ii
personale ai prea multe de f`cut. Te invidiez, Phil. Ca s` nu par`
neloial`, ad`ug` repede: mi-e dor s` lucrez cu pacien]ii. Apropo, tu
te-ai ocupat de piciorul feti]ei ieri, nu? Cum se simte?
Copila e bine. O fractur` urt`, dar nici o lovitur` la cap.
Charles a consultat-o pentru mine \n diminea]a asta. F`cu o pauz`
[i-l auzir` pe Charles dnd indica]ii. Lu`m [i pacien]i la domiciliu.
|i povesti despre cazurile de care se ocupa [i o f`cu s` rd`. Genul
lui de umor o f`cea s` sufere pu]in. Era tineresc, prostesc [i
\ngrozitor de familiar.
Se pare c` te ocupi de multe lucruri. |n diminea]a asta am fost
pn` [i consilier marital. Era idiotul `sta
Cred c` am terminat aici, Phil, \i \ntrerupse Charles. Pot s` m`
\ntorc dar nu vreau s` v` \ntrerup. Se duse lng` bibliotec` [i
studie un raft. Vorbea]i cnd am intrat.

70

MARY SCOTT

Despre un tn`r care vroia un sfat \n privin]a viitoarei lui


c`s`torii. I-am spus c` sunt singur [i l-am trimis la doctorul Benoit.
{i de ce \i spuneai asta lui Josie? \ntreb` glacial.
Am crezut c` poate o fac s` zmbeasc`. |[i aranj` gulerul de la
c`ma[`. Nu e prea amuzant, cred. Doar c` mi s-a p`rut a[a, pentru
c` nu sunt prea sigur c` doctorii sunt mai exper]i \n mariajele lor.
|mi imaginez c` o s` fiu \n pom dac` n-o s` m` c`s`toresc cu o
asistent`!
Degetele lui Josie se strnser` \n poal`; Charles lu` ce-i trebuia
de pe raft.
Vreau s` m` asi[ti la o gastrectomie dup`-amiaz`, Darnley.
Sunt cteva anomalii la cazul `sta pe care ar fi bine s` le vezi. {i
\nainte de asta
Se mutar` \n salon. Josie v`zu cum privirea lui Charles
popose[te o clip` asupra trandafirilor roz, dar tot ce-i spuse \n timp
ce ie[ea pe u[` fu:
Po]i s` vii s-o vizitezi pe feti]a pe care ai adus-o ieri, Josie. E \n
salonul Teresa.
Cnd r`mase singur`, Josie se gndi c` Phil avea dreptate. Dac`
n-ar fi fost asistent`, i-ar fi f`cut via]a un iad lui Charles. A[a, via]a
ei era un iad pentru c` el \[i folosea fiecare neuron [i \ntregul
talent pentru munc`, iar ea \l respecta [i-l admira pentru asta.
Dincolo de faptul c` o min]ise cu brutalitate, dincolo de ce
\nsemnau sau nu unul pentru cel`lalt, era teribil de mndr` de
realiz`rile lui. A[adar, era prins` \ntr-o capcan`.
Dar ra]iunea nu putea s` vindece o inim` frnt`; ba chiar era
posibil s` r`suceasc` \ncet cu]itul \n ran`. C`ci nu putea fi obiectiv`
\n fa]a ororii de a descoperi chiar \n ziua nun]ii c` mai fusese
c`s`torit, iar scrisoarea doamnei Vaughan nu putea fi r`st`lm`cit`
astfel \nct s` \nsemne altceva. Femeia fusese \ndeajuns de sincer`

SECRETUL CHIRURGULUI

71

s`-[i doreasc` s` vad` [i Charles ce scrisese [i astfel s` l`mureasc`


mai repede situa]ia. Josie \i r`spunse scurt, pretinznd c` nu fusese
tocmai o surpriz`; ce altceva putea s` fac`?
Dup`-amiaz`, Josie se duse s-o viziteze pe feti]` la spital, apoi
merse la departamentul de cercetare [i lu` ceaiul cu doctorul [i
doamna Maxted, care a[teptau cu ner`bdare sosirea surorii doamnei.
Luce [i cu mine am lucrat \mpreun` \n Surrey, spuse Con
Maxted. Nu are dect dou`zeci [i cinci de ani, dar se descurc` de
minune cu oasele [i [tie la fel de mult` histologie ca [i mine. Slujba
asta aduce un singur necaz. Nu \ntlne[ti prea des genul de b`rbat
cu care ]i-ar pl`cea s` te c`s`tore[ti.
Se poate, dac` e[ti de[teapt`. Uit`-te la noi.
Dar nu mai exist` altul ca tine, iubitule.
Phil Darnley e liber, suger` Josie, [i cred c` o place pe sora ta.
Luce a fost de-a dreptul dezgustat` de Phil. O fi ]`r`noiul `sta
chirurg \n devenire, mi-a spus, dar asta nu-l scute[te s` se comporte
normal. Phil [tie ce p`rere are despre el.
Nu e tocmai cinstit. |n chirurgie, echilibrul vine odat` cu experien]a.
A fost angajat` s` r`mn` aici toat` perioada de cinci ani?
Nu. Cu preaviz de dou` luni. Iar eu am fost avertizat` \n
particular c` dac` prezen]a ei pare s` deranjeze vreunul din
b`rba]ii c`s`tori]i, trebuie s` raportez imediat. Cu greu ne-au
acceptat pe to]i. Nici o b`taie de cap \ntre sexe, [i toate posturile
cheie trebuie ocupate de persoane c`s`torite. Poate urm`resc ceva.
Sigur c` da, spuse so]ul ei. De-a lungul anilor, lucrurile s-ar
putea schimba treptat [i spitalul ar putea ajunge s` se asemene cu
cel din Anglia, dar \ncepnd a[a cum au f`cut-o, totul este \n
siguran]` din punct de vedere psihologic. Surorile medicale de aici
sunt parc` de pe alt` lume, [i asta doar pentru c` profesia e pentru
ele voca]ie. Un anumit tip de femeie latin` e f`cut s` fie a[a.

72

MARY SCOTT

O include [i pe mademoiselle de Vorenne? murmur` so]ia lui.


Voi, femeile! E o persoan` minunat`.
Desigur. Nici un b`rbat de aici n-ar spune ceva \mpotriva ei.
Se \ntoarse spre Josie: [tii ce am auzit? I s-a oferit postul de sor`
[ef`, dar a refuzat pentru c` prefer` munca obositoare de a \ngriji
[i de a fi \n contact permanent cu pacien]ii [i cu doctorii.
Cred c` probabil e adev`rat, spuse Josie, f`r` tragere de inim`.
Nu e de vi]` nobil`?
A[a se pare. Tat`l ei are un titlu, iar casa ei e Palatul-Nu-{tiu-Care.
Trebuie s-o aduce]i pe Luce \n weekend, s` ne cunoa[tem,
spuse Josie. Ce zice]i de un ceai, duminic`?
Perfect. Mul]umim.
Josie se \ntoarse apoi la vil`. Dac` nu putea s` lucreze la spital,
cel mai bun lucru era s` se apropie de ct mai mul]i oameni de
acolo. V`zu c` \n absen]a ei biroul [i scaunul fuseser` aduse [i
plasate \n fosta camer` de zi. Scoase imediat mnerele [i cur`]`
suprafe]ele din lemn. Apoi vopsi biroul \ntr-un cenu[iu foarte pal [i
deschise fereastra ca s` se usuce. Din fericire, vopselele moderne
nu aveau un miros prea puternic [i se uscau repede. Mine, totul
va fi gata.
Surorile medicale trebuia s` fie so]ii eficiente, dar aici Josie nu
avea nici o [ans`. Totu[i, pn` acum avusese o zi destul de
interesant`. Cnd veni Charles, citea din nou ziarul francez.
De ce nu \ncerci s` vorbe[ti cu mine \n francez`? o \ntreb` el,
\n francez`.
|n]eleg ce se spune, dar mi-e team` s` vorbesc, r`spunse ea \n
englez`. Va trebui s` \ncerc cu Berthe.
{i cu mine nu?
Nu, cu tine nu. |[i l`s` privirea \n ziar. Am un sentiment ciudat.
Ce sentiment?

SECRETUL CHIRURGULUI

73

Cnd vorbe[ti \n francez` e[ti att de fluent [i de str`in.


Francezul-canadian din mine, cred. {i nu-]i place?
Ba da, \mi place. Nu pot s`-]i explic.
}i se pare c` zidul dintre noi e [i mai \nalt?
Josie st`tea neclintit`; [tia c` Charles o privea, c` o provoca s`-i
spun` ce simte. {i dac` f`cea asta? Dac`-l \ntreba verde-n fa]` de ce
nu pomenise niciodat` de Vera, care fusese so]ia lui timp de [ase
luni [i murise nefiresc de subit? Dar o ardea gtul: nu putea s-o fac`.
Cumva, de[i vocea \i era pu]in gtuit`, reu[i s` par` vesel`:
Vorbe[ti destul franceza la spital. Te \ntorci dup` mas` sau
putem s` bem ceva?
Urm` una din pauzele scurte pe care Josie \ncepea s` le
cunoasc` foarte bine, clipe \n care [tia c` Charles o prive[te cu ochi
mici [i stmb` din gur`. Apoi, spuse:
O s` bem un martini. Vrei cteva m`sline?
Mai trziu, la cin`, Charles explod`:
Avem dou` afec]iuni la creier, una e suspect` de tumor`. |l
chem pe unchiul s` le vad`.
Domnul John? I-ai scris?
Charles \ncuviin]`.
Poate s` stea \n incinta spitalului [i s` cineze cu noi \n fiecare
sear`, ct timp e aici. Vroia oricum s` vad` spitalul, a[a c` sunt sigur
c` n-o s`-l deranjeze. Am nevoie de o a doua opinie.
Josie nu mai putu s` m`nnce. Realiz` \ntr-o frac]iune de
secund` c` asta a[teptase. Acum, totul va putea s` ias` la lumin`.
|ntrebarea era, va putea s` \ndure?

Capitolul 4
Cnd Josie o v`zu prima oar` pe Luce Greville, trecea pe lng`
cl`direa departamentului de cercetare [i se uita pe o fereastr`. V`zu
o tn`r` \n halat obi[nuit, alb, care nu se distingea prea mult de
laborantele de pretutindeni. Luce p`rea profesionist`, eficient` [i
absorbit` total.
Dar cnd Maxtedii o aduser` la ceai, la vil`, Luce \[i d`du fru
liber personalit`]ii. Avea silueta zvelt` a unui model [i [i-o pusese
\n eviden]` printr-o rochie ro[ie, din ln`. Avea ochi mari [i c`prui,
tenul deschis [i mat [i buze ro[ii. P`rul \i aminti lui Josie de
descrierea lui Phil. |n afara serviciului, Luce \[i purta p`rul ca pe o
p`l`rie ciudat` [i zdren]uit`. Chiar [i Charles p`ru speriat.
Destul de dr`gu], r`spunse Luce cu vocea ei strident`, cnd fu
\ntrebat` ce p`rere are despre Ste Marie. O s`-mi lipseasc` filmele,
de[i cred c` au un cinematograf ieftin [i murdar, [i trebuie s` existe
ceva bistrouri. Sunt hot`rt` s`-i cunosc pe cei din breasla
boemilor. Am \n]eles c` e destul de mare.
Phil, care venise devreme [i acum era \n pozi]ia de a o studia pe
fata care-l impresionase la prima \ntlnire, st`tea aproape de Josie.

SECRETUL CHIRURGULUI

75

Purta cel mai bun costum al lui [i se sim]ea \ndrept`]it s` spun` ce


poftea. Dar vorbi \n [oapt`, ca [i cum n-ar fi dorit neap`rat s` fie
auzit.
Ar trebui s` vii \n sec]ia cu b`rba]i. Avem cteva exemplare
acolo boemi pn` la moarte.
Luce \l ignor`.
|mi plac plajele pe care le-am v`zut. La var` o s` fie ca [i cum
vom lucra \ntr-o vacan]` nesfr[it`. O s` fie minunat s` facem baie
\n fiecare noapte, dup` orele de lucru. A f`cut cineva baie deja?
O s` facem [i asta, spuse Charles. Poate tu [i Josie v` duce]i
\mpreun` cu cine mai e disponibil. E un obicei s`n`tos. Nu cred
c` o s` ]i se par` plictisitoare via]a aici, domni[oar` Greville.
Te rog, spune-mi Luce. A[a m` cheam`, nu Lucy, nu Lucille.
Luce. O privire subtil` spre Phil.
Ei bine, e[ti o achizi]ie binevenit`, Luce, spuse Charles
zmbind \n barb`. Mi-au pl`cut rapoartele pe care le-ai trimis ieri.
Scurte, concise [i inteligibile. Pun pariu c` a[a conduci.
Da. O s` primesc o ambulan]` sau ceva pentru plaj`?
Doar dac` \]i rupi gtul sau dac` ai nevoie s` te duc` cineva
\napoi. Dar dac` te intereseaz` s-o \nve]i pe Josie s` conduc` bine,
po]i folosi ma[ina mea \n majoritatea serilor.
Mi-ar face pl`cere. Se uit` c`lduros la Josie. M` bucur mult c`
e[ti aici. Grupul `sta, ar`tnd spre sora [i cumnatul ei, Charles, Phil
[i la analistul Reid, m` face s` simt c` e timpul s` nu mai am nevoie
de senza]ii noi. E[ti chiar mai mic` dect mine, a[a c` putem s`
mergem \mpreun` \n diferite locuri. Am auzit c` e un local, Paradis
Rouge
Unde nu ve]i merge, intreveni Charles. E strict pentru
marinari [i pentru pompieri.

76

MARY SCOTT

O fat` trebuie s` aib` ceva de f`cut.


|ntr-o s`pt`mn`-dou`, se vor deschide atrac]iile turistice.
O s` \ncerc totul, spuse Luce, ridicnd din umeri. Am terminat
ceaiul. N-am putea s` mergem cu to]ii s` \not`m?
Eu am vizit` la cinci [i jum`tate, spuse Charles.
Nici eu nu merg, spuse sora ei. Trebuie s` iau cina cu Fabreii,
mai ]ii minte?
Dac` trebuie s` sporov`iesc toat` seara \n francez`, am nevoie
de ceva tonic. Vii cu mine, Josie?
Josie ezit` [i Charles spuse:
Da, vine. Reid [i Darnley or s` v` escorteze.
Oh, chiar trebuie s` fim escortate peste tot?
Nu tu Josie. N-ar [ti s` se descurce cu un gigolo, spuse Phil.
Eu [tiu s` m` descurc cu idio]ii `[tia, spuse Luce. N-ai avea
\ncredere s-o la[i pe so]ia ta doar cu mine, domnule Demettre?
Ba da, dac` i-ai perfec]iona abilit`]ile \n [oferie. Scoase cheile
de la ma[in` [i i le arunc`. Garajul e deschis. Du-te s`-]i iei
costumul de baie [i apoi \ntoarce-te dup` Josie.
Invita]ii plecar`. Josie \[i lu` costumul de baie [i-[i puse pe
deasupra o c`ma[` \n dungi vesele. |[i strnse p`rul la spate [i veni
\n salon. Charles st`tea \n pragul terasei, fuma o ]igar`. Privi chipul
ei osos, p`rul \ngrijit [i ochii alba[tri, evazivi; privirea i se ab`tu
trec`tor asupra picioarelor lungi [i sub]iri.
M` bucur c` vei avea o prieten` de vrsta lui Luce, dar s` ai
grij`. E o fire puternic` [i e avid` de experien]`. Sunte]i att de
diferite, \nct a]i putea fi bune una pentru cealalt`.
Vrei s` spui c` eu sunt slab` [i timorat`? suger` ea [optit.
Nu slab` niciodat`. Ai fost disciplinat` prea mult iar
domni[oara Greville deloc. Uite c` a venit. Distrac]ie pl`cut` pe
plaj` [i nu risca!

SECRETUL CHIRURGULUI

77

Luce opri cu abilitate; ]inndu-i portiera deschis`, Charles \i ur`


din nou distrac]ie pl`cut`, apoi se aplec` [i-[i lipi buzele de fruntea
lui Josie. Degetele ei erau \ncle[tate pe p`l`ria de paie: s`ruturile
acestea caste erau mult mai rele dect nici unul.
|mi place so]ul t`u e foarte masculin. Pun pariu c`-n Anglia
toate infirmierele \i d`deau trcoale.
Aici e altfel. Infirmierele sunt un soi de fr`]ie. Se simt flatate
c` doctorii glumesc cu ele, dar att. Ai lucrat la un spital din Anglia,
Luce?
Apar]ineam de unul, dar la o distan]` de trei kilometri. N-am
mai lucrat \n laboratorul unui spital de cnd aveam dou`zeci de
ani. Atunci nu mi-a pl`cut prea mult` birocra]ie, prea multe
plec`ciuni [i lingu[eli.
De ce ai venit la Spitalul General?
Ca s` fiu cu Con [i cu cumnatul meu; \ntotdeauna ne-am
\n]eles bine. {i insula e francez` ceva nou \n via]a mea. Se uit` la
Josie. Niciodat` n-am \n]eles surorile medicale. Lucreaz` al naibii
de asiduu, sunt mu[truluite de alte femei [i dac` str`nut` o dat` \n
timpul serviciului [i tr`iesc cu teama snobilor \n costume elegante,
care n-au nici o emo]ie. |n meseria mea, cel pu]in \mi apar]in, dar
o sor` medical` nu e niciodat` independent`.
E adev`rat, desigur, dar dac`-]i place s` ai grij` de oameni,
nimic din astea nu mai conteaz` prea mult. Nu-mi amintesc s` m`
fi deranjat ceva nici m`car durerile de picioare.
Asta pentru c` l-ai avut \n fundal pe marele b`rbat; dac` te-ar
fi l`sat picioarele, probabil ai fi [chiop`tat \n genunchi dup` el. Nu
cred s` fie multe surori care s` aib` [ansa s` fie so]ii de chirurg.
Chiar ai realizat ceva!
Din nou presupunerea c` toate surorile medicale ]inteau sus,
iar ea era una din pu]inele norocoase care reu[iser` miraculos!

78

MARY SCOTT

Nimeni nu va accepta c` era realmente \ndr`gostit` de Charles.


Dimpotriv`, considerau c` Charles se c`s`torise pentru c` era firesc
s` aib` so]ie.
De ce crezi c` Charles s-a c`s`torit cu mine, \n defavoarea
unor femei mai frumoase, care erau asistente [i erau mult mai
potrivite pentru pozi]ia \nalt`?
E destul de simplu s`-]i r`spund, chicoti Luce. Dac` ar fi fost
genul de b`rbat care chiar are nevoie de o so]ie, ar fi ales o femeie
mai dominatoare [i corespunz`tor, mai pu]in atr`g`toare pentru el.
A[ zice c` \n momentul \n care s-a c`s`torit cu tine, te-ai potrivit cel
mai bine cu dispozi]ia lui. Avea nevoie de o u[urare. Urm` o pauz`
foarte scurt`. E[ti fericit` cu el?
Da, desigur.
E[ti norocoas`. Poate nu m` crezi, dar s` [tii c` m-ar speria
pu]in, dac` a[ fi \n locul t`u.
Josie nu-i spuse c` uneori Charles o speria [i pe ea.
Uite c` pleac` un vapor. Probabil a adus c]iva turi[ti francezi.
Luce era mai interesat` de plaj`. |n fa]a lor se \ntindea o f[ie
lat` de nisip, pres`rat` ici colo cu roci; cteva ambarca]iuni mici
erau trase la mal [i c]iva oameni f`ceau plaj`.
Nu e tocmai Riviera, coment` ea, dar e la fel de bun` ca Devon
[i Cornwall [i e mult mai cald. Hai s` facem o baie, vrei?
***
Tocmai se \ntorceau la ma[in`, cnd un b`rbat veni c`tre ele
s`rind peste roci. Era suplu [i bronzat, purta o c`ma[` alb` cu
dungi albastre [i pantaloni scur]i. Zmbi larg [i se a[ez` lng` ele.
Ah, bun` seara, exclam` el. Te-am recunoscut de la distan]`,
madame! S` \n]eleg c` e[ti bine?

SECRETUL CHIRURGULUI

79

Foarte bine, mul]umesc. Dnsul este domnul Tessier, Luce


domni[oara Greville.
Luce ridic` uimit` din sprncene spre Josie, \n timp ce b`rbatul
\i s`rut` mna.
Nu [tiam c` ai f`cut deja cuno[tin]` cu oameni de pe insul`.
Nu sunt de pe insul`, spuse Armand. Am avut norocul s-o
\ntlnesc pe madame Demettre acum cteva zile, la Vilmarie.
Am dus la spital un copil r`nit, o l`muri repede Josie.
Armand o privea cu ochi calzi.
Pentru mine, a fost un incident pl`cut. Nu te-am mai v`zut
pn` acum pe plaja asta, madame.
Nu am mai fost aici.
Dar de acum vom veni aproape \n fiecare zi, la ora asta, spuse
Luce. Locui]i aproape, monsieur?
Vila mea e chiar dincolo de stnci. M` plimbam prin gr`din`
cnd am v`zut p`rul blond al doamnei [i mi-am zis c` trebuie s` vin
pn` aici s` v` urez o sear` bun`. Mi-ar fi pl`cut s` v` invit s` bem
ceva, dar poate alt` dat`.
Ne scuzi, acum? \ntreb` Josie.
O clip`. Privirea lui \ntunecat` poposi asupra ei [i-i zmbi
slab. |]i aminte[ti c` m-ai sf`tuit ca sora mea s`-l vad` pe doctorul
Benoit, la clinic`? Sunt fericit s` spun c` ]i-a urmat sfatul [i \ncepe
un tratament pentru nervi. Solange se simte \ndatorat` fa]` de tine
[i ar vrea din tot sufletul s`-]i mul]umeasc` personal.
N-am f`cut nimic, monsieur. Doctorul Benoit este aici de mai
bine de o lun` [i l-ar fi putut g`si [i f`r` ajutorul meu.
Solange n-ar fi \ndr`znit s` consulte alt doctor \n afara celui
pe care-l are deja, dac` nu i-a[ fi spus c` tu, so]ia unuia din
directorii spitalului, ai sugerat c` poate primi ajutor de acolo. F`r`
\ndoial`, aceasta a fost cea mai fericit` vizit` a mea la Ste Marie.

80

MARY SCOTT

Lui Josie i se p`rea extravagant, dar Luce \l sorbea din priviri,


zmbindu-i cu gura pn` la urechi. Singura modalitate s` se
descotoroseasc` de el era s` \nceap` din nou s` mearg`. Dar
r`mase cu ele, le lu` de bra] [i le conduse pn` la ma[in`.
De data, stau mai mult pe insul`. Tratamentul Solangei m`
\n]elege]i. Sper c` ne vom \ntlni foarte des.
Luce se aplec` peste volan [i se uit` la el.
{i eu sper, monsieur. Am fost la Paris [i chiar [i pe Coasta de
Azur, dar n-am socializat niciodat` cu un francez. Doctorii nu
conteaz`, desigur.
M` tem c` pentru doamna conteaz`, mademoiselle. Oricum,
sunt hot`rt s` ne revedem. Se d`du \napoi. La revedere!
Oh la la, murmur` Luce \n barb`, \ndat` ce pornir`. |n via]a
mea n-am mai sim]it o emana]ie att de puternic` din partea unui
b`rbat. Am spus c` vreau s` cunosc boemi? Rectific. M-am hot`rt
c` prefer ca b`rba]ii mei s` fie cura]i, bine \mbr`ca]i [i plini de
farmec. Oare ce au continentalii `[tia [i englezilor le lipse[te?
{tiu s` se poarte cu femeile.
Adev`rat. Chiar [i atunci cnd un englez e \ndr`gostit de tine,
se comport` ca [i cum nu l-ai interesa ctu[i de pu]in. Cred c` voi
avea o aventur` cu francezul t`u.
Nu e francezul meu!
OK, glumeam doar. Luce o privi curioas`. B`rbatul `la e atras
de tine [tii asta?
E plictisit, spuse Josie jenat`. Nu mai merg pe plaja aia!
Oh, vino nu-mi po]i refuza pl`cerea. |mi place; mi-a strnit
interesul. Ce n-a[ da s` fiu blond` [i s` am forme mai voluptuoase!
E[ti ridicol`. Pentru numele lui Dumnezeu, nu intra \n
necazuri! Nu uita c` spitalul are o comisie care se \ntrune[te la dou`
s`pt`mni; sunt sigur` c` nu-]i dore[ti s` fii pe lista de subiecte.

SECRETUL CHIRURGULUI

81

Cu siguran]`, n-am de gnd s`-mi restric]ionez via]a de dragul


unei comisii constipate! Munca mea nu va avea de suferit nu s-a
\ntmplat niciodat`.
Vrei s` spui c` ai adesea aventuri?
Am dou`zeci [i cinci de ani, scumpo.
N-ai vrut niciodat` s` te c`s`tore[ti?
Nu. Dar dac` m` gndesc mai bine, nu m-ar deranja s` m`
m`rit cu un francez plin de bani [i care-l are pe vino-n-coace.
Tessier `sta al t`u corespunde tiparului.
Nu te pot opri s` faci ce pofte[ti, dar dac` te apropii de
Armand Tessier, nu vreau s` am nimic de-a face.
Luce zmbi [i o b`tu u[or pe mn`.
N-o s` te amestec \n nimic. Dar nu m` face s` nu m` simt \n
largul meu [i nu mi-l vr\ pe gt pe Phil Darnley. Numai cnd \i v`d
p`rul des [i figura de cas`, [i m` calc` pe nervi.
Cnd ajunse acas`, Josie f`cu o baie [i se schimb`. Se sim]ea \n
form` [i privindu-se \n oglind`, se gndi c` nici nu ar`ta prea r`u.
Obrajii \i str`luceau, iar rochia verde f`cea ca ochii s` par` foarte
alba[tri. P`rul \i era \nc` ud, a[a c`-l l`s` desf`cut [i ie[i pe teras`.
Bun`, spuse Charles. A fost o baie pl`cut`?
A fost foarte frumos. Mi-ar fi pl`cut s` po]i veni cu noi.
{i mie mi-ar fi pl`cut. Peste dou` s`pt`mni, o s` \ncep s`
merg pe plaj` \nainte de micul dejun, de cte ori voi avea ocazia.
Am putea s` mergem \mpreun`.
Ar fi distractiv. Vrei s`-]i aduc ceva de b`ut?
Hai s` bem un vin \nainte de mas`. |n seara asta sunt liber [i
s-ar putea s` nu se mai \ntmple \n viitorul apropiat.
M` duc s`-mi prind p`rul [i m` \ntorc repede. S-a uscat deja.
Nu, las`-l, se repezi el, dar ad`ug`: ar`]i mai bine a[a.
Cteodat` te v`d cu boneta alb`; \]i st` bine, dar locul ei nu e acolo.

82

MARY SCOTT

Acum, c` nu mai lucrez ca sor`, a[ putea s` m` tund. L-am


p`strat lung ca s` se vad` ceva de sub bonet`.
Nu, nu-l tunde. {tiu c` nu po]i s`-l por]i prea des liber, dar
mi-ar pl`cea s` te v`d din cnd \n cnd a[a. Cu un zmbet rece care
alung` tensiunea momentului, ad`ug`: s` spunem c-o vei face
pentru mine, cteodat`.
Josie nu se d`dea \n vnt dup` buc`t`ria fran]uzeasc`, dar lui
Charles evident \i pl`cea. Cnd el vorbi cu Berthe de la mas`, Josie
avu sentimentul stingher c` se c`s`torise cu un francez. Nu cu unul
ca Armand Tessier; poate c` era om de afaceri, dar [tia [i s` se
distreze. Charles nu se distra \ndeajuns; erau clipe cnd Josie se
\ntreba dac`
Nu vrei s` facem o plimbare [i s` bem dup` aceea cafeaua?
\ntreb` el.
Da, mi-ar face pl`cere. M` duc s`-i spun Berthei.
|i spun eu.
Charles se duse la buc`t`rie [i Josie \i auzi vorbind \n francez`.
Berthe uitase s`-l provoace se hlizea la complimentele lui
privitoare la mas`. Farmecul aparent, nu aveai nevoie dect de
pu]in snge latin ca s` po]i s`-l emani. Charles o f`cea att de bine
\n francez`; abia dac` \ncerca vreodat` \n englez`. Oare cu surorile
\[i folosea farmecul cu una din ele mai ales? Cunoscndu-i
comportamentul din timpul serviciului, Josie se \ndoia. Dar nu
putea fi sigur`; nu va putea fi niciodat`.
Se \ntunecase deja. Marea era neagr` [i str`lucitoare [i lumini]e
lic`reau ici [i colo, unde ambarca]iunile de pescuit erau ancorate.
Charles o lu` de bra] [i o conduse pe c`rarea care ducea c`tre limba
de p`mnt. Se sim]ea agitat`, \ns` era fericit`. Plimbarea asta era
mai mult dect ce avuseser` la \nceputul prieteniei lor. Se
plimbaser` [i se c`]`raser`, se odihniser` undeva, schimbaser`

SECRETUL CHIRURGULUI

83

cteva cuvinte lipsite de importan]` [i apoi \mp`r]iser` t`ceri.


Acum, Josie [tia c` trebuia s` fi rupt cteodat` t`cerile acelea [i
s`-l fi f`cut cumva s` vorbeasc` despre el. Pierduser` ceva vital,
f`cuser` un salt brusc de la prietenie la c`s`torie, [i ce pierduser`
disp`ruse pentru totdeauna.
Odat`, Charles \i va spune despre Vera, dar nu va fi acela[i lucru
ca [i cnd i-ar fi spus \nainte de c`s`torie. Acel prim mariaj, t`cerea
lui toate astea trebuia s`-l fi r`nit profund. Totu[i, era dator fa]`
de Josie s` fie sincer [i s`-i povesteasc` despre via]a lui dinainte.
Dac` i s-ar fi oferit pe jum`tate, chiar [i pe sfert, Josie s-ar fi
mul]umit. Dar nici nu putea fi vorba despre a[a ceva, c`ci Charles
nu i se oferea deloc. Era u[or, mai ales pentru un b`rbat ca Charles,
s` spun` te iubesc, dac` [tia c` nu va mai putea iubi niciodat`.
Din punctul lui de vedere, Josie era docil`, iubitoare [i nu punea
\ntreb`ri; trebuia s` simt` c` este iubit` la rndul ei. Era posibil s`
fi sim]it [i c` era la fel de capabil` ca orice sor` medical` s` fie
flatat` de aten]iile lui [i s` se gr`beasc` s` se m`rite cu un chirurg,
indiferent de termeni, dar Charles [tia c` ea considera c` o
c`s`torie trebuia s` se bazeze pe iubire.
Poate c`-i va spune \n seara asta. Va fi o durere insuportabil` [i
va trece mult` vreme pn` s` se simt` din nou confortabil unul \n
prezen]a celuilalt. Dar trebuia s` vin` [i clipa asta.
Merser` \ncet [i se oprir` \ntr-un loc de unde puteau vedea
valea larg` a Vilmarieului. Charles \[i odihni bra]ul pe umerii ei.
Nu e un loc r`u s`-]i petreci c]iva ani, nu? Avem casa cu cea
mai bun` pozi]ie din zon` [i deja te-ai \mprietenit cu c]iva din
angaja]ii spitalului. Ai \ncercat s` conduci?
|nc` nu, dar o voi face. N-am putea, tu [i cu mine, s` facem un
tur al insulei?

84

MARY SCOTT

Sigur c` putem. A fost ocupat cu demararea lucr`rilor, dar \n


curnd n-o s` mai fie a[a [i Darnley va trebui s` se descurce singur
o zi pe s`pt`mn`, sau dou` dup`-amieze. Am acceptat s` m` ocup
de clinica de la Azilul St Joseph. Benoit o s` alterneze cu mine trebuie
s` vedem de ce boli sufer` b`trnii de aici. Dup` ce cnt`resc
situa]ia, vei putea s` mergi cu mine acolo; \ntr-un astfel de loc, nu
vor obiecta dac` m` vei ajuta pu]in.
Mi-ar face mare pl`cere, Charles.
Da, [tiu. E lini[tit aici, nu? Hai s` st`m pu]in jos.
Josie se a[ez` [i Charles se \ntinse al`turi, cu capul lipit de
um`rul ei. Marea, domolit` de r`coarea serii, se sp`rgea seduc`tor
de stnci; odat` cu briza, pluteau miresme \mbietoare de flori.
|ntre ei se l`s` t`cere, nu una din cele lini[titoare pe care le
avuseser` \n Anglia. Josie se sim]ea \ncordat`; mna lui alunec`
u[or pe antebra]ul ei [i degetele i se \ncle[tar` involuntar \n pumn.
Josie sim]i un nod \n gt. O f`cea pe so]ul dr`g`stos [i [tia c` nu va
putea suporta nici m`car acest prim pas spre a face dragoste. Dac`
s-ar comporta a[a cum uneori ar`ta, ca un b`rbat \nfometat, l-ar ur\
pentru totdeauna.
St`tea acolo \ncordat`, sim]indu-[i sudoarea rece. Nu avea nici
o inten]ie de a-i spune \n seara asta despre prima femeie din via]a
lui; acum [tia. Charles o vroia maleabil`, dulce [i ner`bd`toare s`
cedeze, ca o so]ie care [tie, extaziat`, c` este iubit`. Dar Josie [tia c`
n-o iubea. |l iubea pe Charles, [i era dispus` s` accepte s` fie pe
locul doi mai degrab` dect s` tr`iasc` f`r` el. |ns`, indiferent ce
altceva \ndura, nu va putea niciodat` s` i de ofere pn` cnd nu era
sincer cu ea. Trebuia s`-i spun` din proprie ini]iativ` despre Vera.
Nu se putea mul]umi cu nimic altceva.
N-ar trebui s` st`m aici e rou`, spuse ea ar]`gos [i s`ri \n
picioare.

SECRETUL CHIRURGULUI

85

Nu e chiar a[a de umed, coment` el u[or sarcastic. Ai grij`


acolo nu te gr`bi a[a, o s` aluneci.
Josie sim]i din nou mna lui pe bra], dar de data asta o strngea
mai puternic [i degetele \i presau pielea moale. Merse cl`tinndu-se
de-a lungul f[iei de p`mnt, dar Charles nu-i d`du drumul, nici
nu-i vorbi. Scnteia pl`pnd` de magie de la \nceputul serii
disp`ruse.
Lampa fusese luat` de pe teras`, l`snd-o \n \ntuneric, cu
excep]ia unei lumini slabe din salon. Charles se opri \n pragul u[ii.
Josie sim]i cum strnsoarea devine brusc mai puternic`.
Charles! M` doare!
Josie, nu pot continua a[a, [i nici tu nu po]i. Nu e[ti un copil
[i cu siguran]` nu sunt un b`ie]el. Dup` cum suntem acum, nu vom
fi niciodat` apropia]i \n nici un sens, [i `sta e un viitor pe care nu-l
pot tolera. Nu ne putem lamenta la infinit cu faptul c` nu am fost
suficient de intimi ca s` ne c`s`torim; st`m aici \mpreun` de
aproape trei s`pt`mni [i suntem la fel de str`ini ca atunci cnd am
sosit. Nu pot suporta asta!
Respira repede [i se uit` la el cu ochi mari [i \ntuneca]i.
Atunci, f` ceva \n privin]a asta, mri ea. Ce a[tep]i de la
mine s` construiesc singur` puntea?
M` a[tept s` fii \n]eleg`toare, dar nu e[ti. Mi-ai demonstrat \n
seara asta [i de o mie de ori \nainte c` vrei s` continu`m de unde
r`m`sesem \nainte s` ne c`s`torim. E imposibil, [i \n adncul t`u o [tii
prea bine. Acum suntem c`s`tori]i [i suntem singuri sub acela[i
acoperi[. Dumnezeu [tie c` ur`sc for]a, dar po]i \n]elege altceva? Ochii
lui str`luceau acum foarte aproape de ai ei. N-am mai fost niciodat` att
de furios pe o femeie. Nu e[ti o feti]`, Josie. Nu e[ti un copil!
Capul \i c`zu pe spate [i gemu din cauza presiunii electrizante
pe care o sim]ea pe coate.

86

MARY SCOTT

E[ti un str`in, rosti ea, cu buze palide. Pur [i simplu, nu te cunosc.


Nici n-ai \ncercat. Ai ideea asta idioat` c` nu fac parte dintre
muritori. Asta ai crezut c` iube[ti pe cineva pu]in cam de pe alt`
lume, care a cobort aici ca s`-]i cear` s` vii aici, la Ste Marie, ca
s`-i fii so]ie? Ei bine, te-ai \n[elat. Se poate s` ne fi c`s`torit prea
devreme, poate chiar din motive gre[ite, dar ne-am c`s`torit [i
trebuie s` realizezi asta repede. Nu pot continua s` tr`iesc cu tine
de parc` a[ fi fratele t`u!
Am \ncercat s` m` integrez.
Crezi c` doar de att e nevoie? Da, asta crezi. Adineauri mi-ai
cerut s` fac ceva s` nu mai fim ca doi str`ini, [i o s` fac. |n noaptea
asta, n-o s` te duci \n camera ta, \n]elegi?
Nu m` amenin]a, Charles s` nu faci asta niciodat`, spuse ea
tremurnd violent. Trebuie s` [tii c` ultimul lucru pe care mi-l
doresc e s` fii \ncordat [i furios din cauza mea. {tiu c` nu po]i da
ce ai mai bun pentru munca ta dac`
Josie nu era sigur` ce spusese, dar era con[tient` c` pentru
Charles fusese ultima pic`tur`. O trase cu putere \n bra]e, o s`rut`
de parc` ar fi vrut s`-i r`neasc` fizic inima.
Telefonul sun` [i se opri cu gura pe gtul ei. Soneria insist` [i
Josie se sim]i dintr-o dat` liber`, \ncercnd cu disperare s` respire.
Da? Da, Darnley. Ei bine, pentru numele lui Dumnezeu, o s`
mai arate galben \nc` dou`zeci [i patru de ore. Da, desigur c` sunt
liber. Nu, [tiu c` nu e nici o grab`, dar vin cu pl`cere.
Receptorul fu pus la loc \n furc`. F`r` s` se \ntoarc` vreun pic
\n direc]ia ei, Charles \nspir` adnc [i disp`ru \n noapte.
Josie ajunse \mpleticindu-se \n dormitorul ei. Mult` vreme
r`mase pe un scaun, cu fa]a ascuns` \n palme, dar cel pu]in reu[i
s` plng` pu]in. Nu-i u[ura durerea; p`rea c` nimic nu va reu[i asta
vreodat`.

SECRETUL CHIRURGULUI

87

A doua zi se trezi trziu [i se duse la cump`r`turi. Cnd se


\ntoarse, Charles era acas`; purta un costum gri imaculat, p`rul
negru era piept`nat riguros pe spate [i tr`s`turile \i erau absolut
inexpresive.
De diminea]`, am aflat c` unchiul va sosi cu vaporul de prnz.
|[i aduce ma[ina [i o va duce la St Malo. O s` ia prnzul cu doctorii,
la clinic`, dar o s` vin` la noi la cin`.
|n]eleg. Numai domnul John vine la cin`?
|n seara asta, da. Mine vom avea nou` oaspe]i. Unchiul vrea
s` vad` Spitalul General, a[a c` e posibil s` r`mn` pn` la sfr[itul
s`pt`mnii.
Spune-mi ce vrei s` fac \n fiecare zi.
Urm` o scurt` pauz`.
|n ultima vreme, n-ai purtat briliantul. Vreau s`-l por]i mereu,
ct timp e unchiul aici.
Foarte bine. |]i aduce Berthe cafea?
Nu. Trebuie s` m` \ntorc. Se opri, ca [i cum ar fi formulat ceva
\n minte. Dar pn` la urm`, se hot`r\ s` nu spun` nimic. Ridic` u[or
din umeri [i plec`.
Josie oft` ap`sat. Acum, [tia ce sperase Charles pentru seara
trecut`. |l a[tepta \n curnd pe John [i sperase s`-i arate b`trnului
un mariaj complet, dac` nu unul \n extaz. Dar lui Josie nu-i prea
p`sa de p`rerea domnului John despre c`snicia lor. Odat`, \n
timpul [ederii lui, va sta de vorb` cu el \ntre patru ochi. Trebuia
s-o ajute cumva. Trebuia!

Capitolul 5
Din clipa \n care o \ntlni pe Josie, domnul John fu glacial,
retras [i impar]ial. P`rul argintiu [i gros, chipul frumos, umerii
arogan]i, minile albe [i osoase, cu vene proeminente, vorbirea lui
m`surat`, toate erau la fel cum fuseser` \n Anglia, \n ziua nun]ii ei
[i \n cele dou` zile dinaintea plec`rii lor.
Ce pl`cut s` te v`d stabilit` aici, draga mea. Exact ce i-ar fi
putut spune oric`rei femei care ar fi acceptat un mariaj de
convenien]`. Josie nu \nsemna nimic pentru el; fericirea ei nu
conta prea mult.
Acceptase deja abordarea lui rece [i steril`. La St Mark's
cunoscuse [i pe al]ii cu aceea[i abordare, dar ei \[i d`duser` u[or
drumul \n fa]a unei c`ni cu ceai. Domnul John nu putea, c`ci `sta
era: un b`rbat care cuno[tea att de intim creierul uman, \nct nu
prea mai vedea altceva.
Oh, zmbea cnd vorbea despre popula]ia breton` de la Ste
Marie; arunc` o privire plin` de apreciere salonului [i savur`
\ncntat bucatele preg`tite; apoi \[i aprinse o ]igar` [i b`u u[urat

SECRETUL CHIRURGULUI

89

vin. Dar asta nu era dect o aparen]`; toat` conversa]ia lui se


\nvrtea \n jurul clinicii, al lucrurilor care \nc` lipseau acolo, cei doi
pacien]i cu afec]iuni la creier pe care-i v`zuse deja [i pe care
inten]iona s`-i testeze diminea]`. Pe Josie o trat` ca pe o sor` care
trebuia s` asiste, \n timp ce el [i Charles consult`.
{i continu` la nesfr[it. Spitalul General [i enormele lui
posibilit`]i, marele p`cat c` echipa de chirurgi nu putea fi mai
mare, necesitatea unui obstetrician. Josie spuse noapte bun` la
zece treizeci [i amndoi b`rba]ii \i r`spunser` mecanic, cu toate c`
Charles \i deschise, la fel de mecanic, u[a. Orgoliul ei fusese
aproape d`rmat.
|n seara urm`toare, spre u[urarea lui Josie, Phil veni primul,
\nainte chiar ca Charles s` coboare. Phil se str`duise din greu cu
freza, prin urmare, p`rul lui avea o tent` verzuie din pricina
piept`natului excesiv. Cu toate astea, ar`ta bine \n sacoul de sear`,
[i unui tn`r i se ierta \ntotdeauna ne\ndemnarea, dac` se
\ntmpla s` fie inteligent [i bun.
De ce por]i negru \n seara asta?
Din cauza so]iilor francezilor; toate vor fi \n negru. Nu-]i place?
Ba da \]i scoate \n eviden]` p`rul [i pielea. Dar te face s`
ar`]i slab`. Cred c` e[ti mai slab` dect Luce Greville.
Cum te \n]elegi cu Luce?
N-am timp de ea, ridic` el din umeri. Am fost pe plaj` mai
devreme. Era acolo cu un meridional.
Meridionalul e un francez foarte bogat, rse Josie. Luce are de
gnd s` aib` o aventur` cu el.
Dumnezeule! Ce fel de aventur`?
N-a[ putea spune, dar m-am gndit c` ar trebui s` [tii, \n caz
c` \nc` mai lucrezi la acea prim` impresie pe care ]i-ai f`cut-o \n
Anglia. Luce e o fat` foarte dr`gu]`, dar nu s-a s`turat ctu[i de
pu]in s` fie singur`.

90

MARY SCOTT

N-o pa[te nici un pericol din partea mea nici prin gnd
nu-mi trece s`-i cer s`-[i schimbe starea civil`, spuse Phil ar]`gos.
Cred c` m-a vr`jit cu mersul ei de fotomodel. Dar ca femeie, m`
dezgust`.
Acum, nu-]i mai dore[ti o via]` social`?
E mai pu]in important`. Mi-e foame trebuie s` a[tept`m
pn` ne strngem to]i nou`?
Sper c` nu. Cina e programat` pentru ora opt, dar \ndat` ce
vine Charles, po]i s` bei ceva [i s` serve[ti aperitive.
Curnd sosir` [i so]ii Benoit [i domnul John, apoi Maxtedii.
Ultimii ajunser` cei doi Fabre; cu ei veni [i Flice de Vorenne.
Josie o privi [ocat`; \ntr-o rochie mulat`, bleumarin,
mademoiselle de Vorenne era clasic` [i r`pitor de frumoas`.
P`rul, pe care nu-l z`reai niciodat` la spital, str`lucea alb`strui,
ochii erau c`prui [i profunzi [i tr`s`turile ei aveau o
\nfrico[`toare aur` patrician` care o f`cea s` arate surprinz`tor de
experimentat`. |n haine civile, ai fi crezut c` are orice meserie,
numai cea de sor` medical` nu.
E minunat`, nu-i a[a? [opti \n barb` Phil, de lng` Josie. N-ai
ghici, atunci cnd poart` uniform`.
Poate c` nu frumuse]ea aceea str`lucitoare, dar femeia ar`ta
bine [i \n uniform`.
Credeam c` o s` vin` sora [ef`, spuse Josie.
Nu, ea iese foarte rar. Mademoiselle \i ]ine locul.
E \ncnt`toare. Te \ntrebi cum a devenit o asemenea femeie
sor`.
|n urm` cu doisprezece ani, a avut o rela]ie. S-a \ndreptat spre
meseria asta ca s` uite de ea, [i a r`mas \n domeniu. Am auzind-o
spunndu-i so]ului t`u. Nu trebuia s` aud s-a \ntmplat s` fiu \n
biroul al`turat [i u[a era \ntredeschis`.

SECRETUL CHIRURGULUI

91

Josie nu-l \ntreb` ce altceva mai auzise. Trebui s-o salute pe


mademoiselle de Vorenne. Femeia era mai \nalt` dect ea [i p`rea
foarte sigur` pe sine.
Oh, bun` seara, madame. Sunte]i bine, nu? Casa arat` mai
primitoare dect cnd am mai fost aici. F`r` \ndoial`, sunte]i o
gospodin` des`vr[it`.
M` str`duiesc. M` bucur mult s` v` v`d \n seara asta. Dori]i s`
sta]i aici? V` aduc imediat ceva de b`ut.
|mi aduce domnul. Josie observ` c` Phil disp`ruse ca din
pu[c` spre masa cu b`uturi.
Ar`ta]i uimitor de proasp`t`, mademoiselle nu numai \n
seara asta, ci \ntotdeauna.
To]i trebuie s` avem cte o ciud`]enie nu crede]i? Surorile
noastre de la spital sunt dispuse s` lucreze cele dou`sprece sau
[aisprezece ore pe zi, atunci cnd e nevoie, dar asta e tot ce sunt:
surori medicale. {i eu lucrez ore suplimentare, dar am nevoie de
mai mult` stimulare mental` dect ele. Cnd ele sunt gata de
culcare, eu sunt \nc` plin` de via]`. Foarte rar dorm mai mult de
patru ore pe noapte nu am nevoie.
Sunte]i foarte norocoas`.
|ntr-adev`r. asta e ciud`]enia mea: am nevoie de foarte pu]in`
odihn` [i totu[i reu[esc s` ar`t \n form` tot timpul.
Dumneavoastr`, madame, p`re]i mai degrab` obosit`.
Nu sunt, v` asigur.
Poate c` v` \ngrijoreaz` ceva. Insula asta trebuie s` v` par`
foarte ciudat`, [i cred c` v-a]i c`s`torit doar cu dou`-trei zile \nainte
s` veni]i aici. De fapt, n-a]i avut nici un mariaj.
Ce remarc` bizar`, spuse Josie, iritat`.
Am vrut s` spun c` trebuie s` fi]i mai tot timpul singur`.
Probabil c`-l v`d mai des dect dumneavoastr` pe domnul Charles.

92

MARY SCOTT

{i Josie se gndise ocazional la asta. Charles aduse cocteiluri


[i-[i trase un scaun lng` ele. Dar \nainte ca el s` se a[eze, Josie se
ridic` [i se scuz`. Dep`rtndu-se de el, \l auzi |]i place, Flice? E
delicios. Berthe a noastr` e o comoar`!. A[adar, \n afara
serviciului, se adresau unul celuilalt pe numele mic; franceza \i
f`cea s` par` apropia]i. Cu un gust amar, Josie se \ntreb` ct va mai
dura pn` s` \nceap` s`-[i doreasc` s-o fi cunoscut pe Flice de
Vorenne \nainte s` vin` la Ste Marie c`s`torit.
Aproape pentru toat` lumea fu o sear` pl`cut`. Domnul John
era \n elementul lui cu ceilal]i patru medici [i, fire[te, d`du
tonul petrecerii. Urm`rindu-l, Josie decise c` nu neap`rat \i
displ`cea, ct o descuraja; avea senza]ia c` puteai s` vorbe[ti ore
\n [ir cu el f`r` s` ajungi prea aproape de gndurile lui dac`
avea vreunele. Totu[i, trebuia s` \ncerce, cu toate c` nu \n seara
asta.
Oaspe]ii plecar` pe la unsprezece, \ns` domni[oara de Vorenne
mai r`mase pu]in. Josie \i mul]umi Berthei c` r`m`sese att de
trziu s-o ajute [i apoi le ur` noapte bun`. Pe coridor, ezit` \ns`; nu
putea s-o lase s` plece pe domni[oara de Vorenne f`r` s`-[i ia
r`mas-bun. A[a c` se \ntoarse \n salon.
Stnd lng` u[a dinspre teras` [i discutnd cu Flice, Charles
ar`ta \nalt [i autoritar. Se \ntoarse spre Josie.
A fost o sear` istovitoare. Nu mai face nimic.
V` deranjez?
Desigur c` nu, draga mea.
Asta fusese ca s` p`streze aparen]ele, Charles se pricepea de
minune la asta; [i exersase toat` seara. Josie zmbi politicos.
Dac` discuta]i probleme de serviciu, poate a]i vrea o cafea
Nu, nimic, mul]umesc, spuse mademoiselle. Trebuie s` plec.
Te conduc pn` la tine, se oferi Charles.

SECRETUL CHIRURGULUI

93

Asta [i a[teptase Flice; Josie [tia. Femeia nu avea un partener al


ei [i probabil, fiind att de dedicat` meseriei, nici nu-[i dorea
realmente unul. Dar trebuia s` existe \ntodeauna un b`rbat la care
s` poat` apela pentru companie [i pentru stimulare mental`, [i
acesta trebuia s` fie doctor. Charles reprezenta idealul ei; un b`rbat
care cuno[tea bine temperamentul francez [i care \n acela[i timp
era suficient de ne-francez \nct s` fie o provocare pentru ea. O
femeie ca Flice de Vorenne putea s` tr`iasc` a[a ani \ntregi,
muncind din greu [i ap`rnd la ocazii asemenea unei tinere
ducese, hr`nindu-[i permanent orgoliul dintr-o subtil`, dar pur`,
rela]ie cu un medic \nsurat.
Oh, madame, tocmai mi-am amintit ceva. |n salonul de femei,
avem o pacient` internat` pentru un tratament pentru nervi, o
anume mademoiselle Solange Tessier. Cred c` o cunoa[te]i.
N-am \ntlnit-o niciodat`, dar am auzit de ea.
A[a a spus. Sunte]i prieten` cu fratele ei.
Nu tocmai. Dac` v` aminti]i, am adus \mpreun` o feti]` la spital.
Ah, da. Flice zmbi [i \ncuviin]` din cap. Era vr`jit de
madame. Dup` ce a]i plecat s`-l c`uta]i pe monsieur Demettre, s-a
\ntors s` m` \ntrebe unde locui]i. A trecut pe aici?
Da, r`spunse scurt Josie. Chiar a doua zi.
Nu mi-ai spus, coment` Charles.
Erai ocupat, [i n-a fost dect o vizit` de curtoazie. A adus un
buchet de trandafiri roz pe care i l-am dus feti]ei la spital chiar \n
aceea[i dup`-amiaz`. De atunci, n-a mai trecut pe aici.
Nu? p`ru nedumerit` Flice. Atunci, poate v-a]i \ntlnit
altundeva Am \n]eles de la doamna Tessier c` fratele ei v-a v`zut
mai recent. Se pare c` de fiecare dat` cnd v` vede, vorbe[te mult
dup` aceea despre dumneavoastr`. Expresia pozna[` nu i se
potrivea deloc; lui Josie i se p`ru de-a dreptul grotesc`.

94

MARY SCOTT

Unde l-ai v`zut pe tipul `sta? interveni t`ios Charles.


A venit pe plaj` \n ziua \n care am fost cu Luce Greville. Nu
putu s` adauge c` pe Armand \l interesa acum Luce, c`ci fata s-ar fi
trezit deportat` \nainte chiar s`-[i fi intrat \n mn` la clinic`. E doar
un om care are prea mult timp liber. Dac` sora lui nu s-ar fi sim]it
r`u, ar fi p`r`sit pn` acum insula.
Numai sora e de vin`? [opti Flice [i ridic` din umeri. So]ia
dumneavoastr` e modest`, monsieur Demettre. Are osatura
delicat` [i tenul deschis pe care mul]i francezi le admir`. Aproape
c` v` invidiez, madame.
Cuvntul aproape transform` complimentul \n insult`, dar
Charles nu v`zu lucrurile a[a. Privirea lui verde poposi o clip` pe
chipul lui Josie, dar se \ntunec` \n secunda urm`toare. Era ca [i
cum toat` via]a lui privat` ajunsese sub lup` [i ura ce vedea. Pe
Josie o duru.
Noapte bun`, mademoiselle, spuse ea [i se duse la culcare.
Joi, domnul John Melbury efectu` prima lui opera]ie \n ultimele
trei luni. Fu lung` [i epuizant` att pentru el, ct [i pentru Charles
[i, \n seara aceea, cinar` \n t`cere [i domnul John plec` devreme.
Decisese deja c` smb`t` diminea]` va pleca la St Malo. De acolo,
avea s` conduc` la Paris, Lyon [i Marsilia; \n fiecare ora[, fire[te,
avea prieteni \n breasl`. Josie se \ntreba dac` omul acesta f`cuse
vreodat` vreo c`l`torie din pur` pl`cere. Sensibila lui so]ie
muzician trebuia s` fi ajuns s`-[i tr`iasc` singur` via]a, al`turi de
fiica ei, Vera. Vera, care se c`s`torise cu Charles, v`rul ei de gradul
al doilea, din Canada.
Pn` vineri diminea]a, Josie crezu disperat` c` nu va avea [ansa
s` discute cu domnul John \nainte de plecare. Cnd venea la cin`
era imposibil, [i totu[i, cum putea s`-l caute \n timpul zilei?
Petrecea att de mult timp \n amfiteatre, privind; sau \n birourile

SECRETUL CHIRURGULUI

95

medicilor, stnd de vorb`. Nu putea s` discute cu el acolo, oricum.


Apoi, spre u[urarea ei, veni la ei pentru prnz. Charles nu putu s`
stea dect o jum`tate de or`, dar b`trnul nu se gr`bea.
|n dup`-amiaza asta, o s` m` odihnesc, Charles, [i poate
disear` o s` examin`m pentru ultima dat` cei doi pacien]i. Dac` voi
putea s` trec pe aici cnd m` \ntorc de la Marsilia, o voi face, dar
[tiu c` o s`-i supraveghezi \ndeaproape [i c` o s` m` ]ii la curent.
Faci prea multe, \i spuse Charles. Ct e[ti \n sud, ia-]i cteva
s`pt`mni libere la Nisa, departe de medici. O s` te sun.
O s` trag un pui de somn chiar aici, pe teras`.
Ai grij` s` dormi. E[ti \n stare s` vorbe[ti la nesfr[it cu Josie,
a[adar cred c` ar trebui s` te informez c` nu mai e sor` medical`.
Ei bine, somn u[or.
Dup` ce plec` Charles, Josie \i turn` domnului John \nc` o
cea[c` de cafea. Era \ncordat`, dar hot`rt`; o avea omul nevoie de
odihn`, dar va trebui s` a[tepte pu]in. Cumva, trebuia s` deschid`
subiectul care-i ap`sa sufletul. Ca s` se mai calmeze, \[i aprinse o
]igar`. Spre u[urarea ei, domnul John intr` \n vorb` cu ea.
Ai un inel foarte frumos, Josie, [i foarte scump.
E de la Charles, desigur. L-a]i v`zut \n Anglia?
Doar cnd l-ai purtat, \n ziua \n care v-am condus la
Southampton, de[i a ajuns \n apartamentul meu. Charles a trebuit
s`-l comande prin telefon, cred, [i a fost adus la adresa mea.
Cel pu]in, asta era o u[urare. Nu c`-[i imaginase realmente c`
Charles era insensibil; doar c` trebuise s` [tie sigur.
E un inel de logodn`, dar Charles nu mi l-a putut da dect
dup` ce ne-am c`s`torit. Ne-am c`s`torit mult prea devreme.
Oh, nu [tiu. Majoritatea femeilor au \n cap o mul]ime de
prostii romantice, dar nu [i surorile medicale. Am o imens`
\ncredere \n ele [i ca neveste; cele mai reu[ite c`snicii pe care le
cunosc sunt \ntre practican]ii profesiei noastre.

96

MARY SCOTT

Dar acele mariaje n-au \nceput ca a mea, domnule John.


O femeie \n]eleapt` poate face fa]` unui \nceput brusc. E[ti
tn`r`, dar \l cuno[ti pe Charles de aproape un an. |mi dau seama
c` prietenia voastr` a fost mai scurt` de att [i nu neap`rat
apropiat` c` a trebuit s` se \nsoare cu tine f`r` preliminariile
obi[nuite. Dar sunt sigur c` ai fost mai mult dect con[tient` de
complimentul pe care ]i l-a f`cut propunndu-]i o c`s`torie
imediat`. De fapt, cred c` ]i s-a p`rut foarte incitant.
Cum f`ceai s` ajungi la inima unui om de vrsta lui, care nu avea
sentimente? Cuiva mai tn`r i se putea strni furia sau
compasiunea, dar domnul John era impenetrabil.
A[ vrea s` st`m de vorb` serios, domnule John.
Cred c` [tiu ce vrei s`-mi spui. |nc` nu i-ai dat lui Charles
servieta pe care ]i-am l`sat-o.
Nu, nu i-am dat-o.
Ei bine, nu conteaz`. Am spus c` trebuie s` a[tep]i pn` v`
obi[nui]i unul cu altul. Ai v`zut con]inutul servietei [i
N-am deschis-o.
Uimitor! N-am f`cut nici o stipula]ie, [i a[ fi crezut c`, purtat`
de curiozitatea nativ` feminin`, ai analizat deja obiectele din`untru.
Orice ar fi ele, ]in de via]a lui Charles dianinte de a m`
cunoa[te. Prefer s` nu m` uit la ele, dect dac` vrea el.
Cum poate s` vrea, dac` nu [tie c` le ai?
A[ vrea s`-i da]i dumneavoastr` servieta, \nainte s` pleca]i.
Lucrurile din serviet` nu sunt foarte importante [i, a[a cum
spui, apar]in vie]ii lui Charles dinainte s` te cunoasc`. E o
\ntmplare c` se afl` \n proprietatea lor [i din cauza asta, nici eu,
nici tu nu ne putem descotorosi de ele. Las` servieta acolo unde
este pn` cnd sim]i c` i-o po]i da.

SECRETUL CHIRURGULUI

97

Am un motiv anume pentru care vreau s` o aib` ct mai curnd.


Atunci, d`-i-o, spuse domnul John, glacial. E \n minile tale.
Desigur, o so]ie e mai apropiat` de so]ul ei dect un unchi.
M` pune]i \ntr-o situa]ie foarte dificil`, dar nu v` pot l`sa s`
pleca]i f`r` s` v` spun cum stau lucrurile. Domnule John nu
[tiam c` Charles a mai fost c`s`torit pn` nu mi-a]i spus, \n ziua
nun]ii.
|n sfr[it, b`trnul reac]ion` cu oarecare naturale]e. L`s` jos
]igara, \[i mas` b`rbia [i \i arunc` o privire scurt`, perplex`, poate
chiar ciudat`.
Nu [tiam. Nu seam`n` deloc cu ce [tiu despre Charles. De ce
nu ]i-ar spune ceva att de simplu? A fost c`s`torit [ase luni cu fiica
mea, ea a murit, [i timp de doi ani n-a mai dorit s` se \nsoare. I-a
pl`cut compania ta chiar mi-a spus c` i-ai f`cut bine [i postul
`sta cerea un om c`s`torit. Ce putea fi mai firesc dect s`-]i spun`
despre prima lui c`s`torie [i s` te cear` de so]ie?
Doar c` nu mi-a spus. A fost un [oc s` aflu de la
dumneavoastr`.
|ntr-adev`r, \mi pare r`u. Cnd am vorbit cu tine, inten]ia mea
a fost s` \nchei episodul acela din via]a lui Charles. {tiam c`
Charles are prea mult bun-sim] s`-]i spun` detaliile primului
mariaj, dar exista \ntotdeauna [ansa s` le afli de la altcineva. A[a c`
]i-am spus eu \nsumi c` Vera era fiica mea. Realmente regret c`
]i-am dat [tirea att de brutal, dar acum te-ai obi[nuit cu ideea, nu?
Nu are nici o importan]`, nu?
Dar nu v` da]i seama? Charles crede c` nu [tiu nimic.
M` bucur.
V` bucura]i?
Da, foarte mult. Nu mi-ar pl`cea s` [tie c` ]i-am spus ceva att
de important, de[i n-a b`nuit niciodat`. E[ti foarte discret`, Josie.

98

MARY SCOTT

Nu din discre]ie am t`cut, v` asigur. Doar c` n-am v`zut cum


ne-am putea iubi vreodat` [i cum am putea avea \ncredere unul \n
cel`lalt, dac` l-a[ for]a s`-mi spun`. Nu pot s`-l \ntreb, pentru c` e
vital pentru rela]ia noastr` s`-mi spun` din proprie ini]iativ`! |n
cazul acesta, discre]ia nu \nseamn` nimic pentru mine. Vreau
dragostea [i \ncrederea lui, nu numai respectul pentru integritatea
mea!
Un sentiment admirabil, draga mea, spuse domnul John. Ai
absolut` dreptate. Charles trebuie s`-]i spun` singur. |ntre timp,
[tii, [i asta o s` te ajute s`-l \n]elegi. N-o s` a[tep]i prea multe de la
un b`rbat care s-a d`ruit \ntr-att primei so]ii.
Omul acela era un monstru. Josie realiz` disperat` c` domnul
John nu [tia c` fiecare cuvnt pe care-l roste[te e un cu]it \nfipt \n
inima ei. Pur [i simplu, nu putea renun]a la ideea c` Josie fusese
la fel de con[tient` de natura mariajului, ca [i Charles. {i era pu]in
probabil s`-l conving` vreodat` cineva c` se \ndr`gostise
nebune[te de Charles Demettre, aproape din prima zi \n care \l
v`zuse.
Cum de v-a]i c`s`torit cu o femeie care nu era sor` medical`,
domnule John?
E nevoie de foarte mul]i bani s` te specializezi, cum am f`cut
eu, \n cele mai complicate opera]ii pe creier, [i cum eram foarte
tn`r, nu aveam o situa]ie financiar` prea str`lucit`.
A[adar, v-a]i c`s`torit pentru bani?
M-am c`s`torit pentru profesie. }ineam foarte mult la so]ia
mea, [i per ansamblu, faptul c` n-aveam prea multe \n comun, n-a
f`cut cine [tie ce diferen]`. Avea muzica ei [i pe fiica noastr`. Dac`
am fi avut un fiu cine [tie?
A[adar, v-a]i neglijat [i fiica?
B`trnul p`ru mai degrab` amuzat dect ofensat.

SECRETUL CHIRURGULUI

99

Realmente, e[ti foarte tn`r`, Josie suficient de tn`r` \nct


s` pui totul la inim`, chiar [i necazurile celor pe care nu-i vei
cunoa[te niciodat`. Fiica mea era frumoas` [i talentat` sensibil`,
ca mama ei. Din nefericire, a murit foarte tn`r`, [i moartea ei a
gr`bit sfr[itul mamei ei. Crezi c` ar trebui s`-mi doresc s` le am
\napoi?
Cred c` ar trebui s` le plnge]i pu]in. A]i avut o familie [i
acum nu mai ave]i.
Zmbetul \i pieri, dar tonul abia dac` i se schimb`.
Le-am plns, dar pentru mine, moartea este definitiv`. Charles
e tot ce mi-a mai r`mas acum viitorul, fericirea lui. De asta vreau
s` fac tot ce pot ca s` fie mul]umit. Dup` ce va termina aici, la
Spitalul General, va face un drum lung.
{i doar asta v` intereseaz`?
M` tem c` da. Poate c` am v`zut prea multe emo]ii umane ca
s` mai pot \n]elege o femeie tn`r` ca tine. Emo]iile \mi fac grea]`.
Ei bine, m`car exista ceva care-l scotea din min]i. Josie stinse
]igara pe care o abandonase \n scrumier` [i se l`s` pe sp`tarul
scaunului. Nu vroia s` mai continue cu asta, dar era singura ei [ans`
de a ob]ine adev`rul. |i privi profilul; f`r` \ndoial`, odat` avusese o
frumuse]e sculptural` [i era lesne de crezut c` o tn`r` bogat` \l
g`sise fatal de atr`g`tor. Poate c` \n zilele acelea \ndep`rtate, fusese
capabil chiar [i s` iubeasc`.
Sper c` n-o s` v` sup`r dac` insist, domnule John. |nseamn`
totul pentru mine, [i sunte]i singura persoan` care poate vorbi
despre asta.
Ai dreptul s` te a[tep]i s` cooperez. Dar nu pot face pentru
tine lucrurile pe care ar trebui s` le faci singur`.
N-o s` v` cer asta. Un singur lucru trebuie s`-mi clarific.
Domnule John cum a murit fiica dumneavoastr`?

100

MARY SCOTT

V`zu cum f`lcile i se \ncle[teaz` slab, \n timp ce-[i \ntoarse


privirea spre gr`din`. Dar \i r`spunse f`r` s` ezite.
A fost sup`rat` \n leg`tur` cu ceva, \ntr-o zi a devenit foarte
nervoas` [i i s-a dat un sedativ; n-a mai putut fi trezit` din coma \n
care a intrat.
Degetele lui Josie erau strnse att de tare \nct pielea dintre ele
st`tea s` se crape.
A]i fost satisf`cut?
C` moartea ei a fost inevitabil`? Da. Eram \n America la vremea
aceea, iar so]ia mea \[i luase o s`pt`mn` de odihn` \ntr-un azil.
A[adar, fiica dumneavoastr` era \n grija lui Charles?
Fier[te, s-a ocupat Charles, dar avea propria servitoare [i un
medic de familie. Locuiau \n casa din Londra, \mpreun` cu noi, din
ziua \n care s-au c`s`torit. Am venit acas`, dar a fost prea trziu.
N-a fost nici o anchet`?
Nu a fost nevoie, r`spunse el rece. Vera era temperamental`,
la fel ca so]ia mea. Avea nevoie de sedativul acela.
Nu era bogat` cum a fost [i so]ia dumneavoastr`?
Ba da, dar Charles nu s-a c`s`torit cu ea pentru bani; [i nu din
motivul `sta se opri brusc. Nu te prive[te, Josie. Existen]a unui
mariaj anterior, da, [i mai devreme sau mai trziu tu [i Charles va
trebui s` \nfrunta]i situa]ia. Dar te previn, dac` \l acuzi pe Charles
c` [i-a ucis so]ia, propria ta c`snicie se va \ncheia exact \n clipa
aceea! E un lucru pe care n-o s`-l discute cu tine niciodat`. {i dac`
vei sugera vreodat` cuiva cea mai mic` suspiciune
B`trnul se ridic`, \ntr-o furie rece [i nemiloas`. Fa]a \i devenise
pu]in cenu[ie. Josie se ridic` [i ea.
Crede]i c` a[ sta aici dac` a[ crede c` Charles e capabil s`
omoare pe cineva, ca s` nu mai vorbim de propria so]ie? Vreau s`
aflu adev`rul ca s` pot \n]elege [i ca s`-mi fie mai u[or s` a[tept.

SECRETUL CHIRURGULUI

101

Cum ai aflat despre asta?


Am primit o scrisoare de la so]ia unuia din doctorii mai \n
vrst`.
Plin` de zvonuri, presupun! Ei bine, uit`-le, fata mea.
Zvonurile n-au nici o baz`, sunt abera]iile unui scandalagiu c`ruia
i-ar pl`cea s` vad` cum chirurgi de top ajung pe prima pagin` a
ziarelor de [tiri senza]ionale. Medicul fiicei mele a fost mul]umit c`
nu i s-a dat o supradoz`; a fost doar una din acele \ntmpl`ri
nefericite care pot avea repercusiuni dac` au loc \n cercuri ca al
nostru. S` nu sufli vreodat` vreo vorb` despre asta nim`nui!
Foarte bine. Tremura prea tare s` mai r`mn` acolo, cu el. O
s` v` las s` v` odihni]i.
O clip`, doar. Ai fost mai \n]eleapt` dect crezi c` ai a[teptat
ca Charles s` fac` primul pas. Vreau cuvntul t`u c` vei l`sa
lucrurile a[a cum sunt pn` cnd decide el s` le schimbe.
|l ave]i. Pute]i fi sigur c` nu voi deschide niciodat` discu]ia cu
el. Va trebui s` fac` primul pas.
Str`b`tu orbe[te gr`dina [i porni pe limba de p`mnt dinspre
mare. Minute \n [ir, creierul \i fu o cea]` \n care forme \ntunecate
se ciocneau [i se evitau. Chiar [i s` \ncerce s` gndeasc` \nsemna
s` le for]eze s` intre \ntr-o aglomerare de fantome; nu era nici o
restric]ie tangibil`, dar o pnz` oribil` de p`ianjen \nv`luia
\n[el`toare totul. Josie alunec` pe iarb` [i se sprijini de o stnc` a
c`rei duritate o f`cu s` simt` c` ea \ns`[i era o vedenie. Cerul
mohort pe jum`tate o binecuvnta, pe jum`tate o amenin]a.
Ce mister \nv`luia moartea Verei? Cu siguran]`, avea leg`tur` cu
Charles [i n-ar face fa]` unei anchete am`nun]ite. Acum, Josie
\n]elegea c` se ag`]ase prea mult de speran]a c` domnul John o va
ajuta s` rezolve lucururile \ntre ea [i Charles. B`trnul nu avea nici
o inten]ie s-o ajute, pentru c` asta ar \nsemna s` redeschid` r`ni

102

MARY SCOTT

vechi [i \n sufletul lui, [i-n al lui Charles; [i domnul John avea


realmente r`ni chipul acela care se \nnegrise brusc i-o dovedise.
Dar pentru el meseria era religie; nu credea dect \n via]a de
muritor pentru el, so]ia [i fiica lui disp`ruser` pentru totdeauna,
\n vreme ce Charles, speran]a lui la posteritate, r`m`sese. Nu vroia
ca nimic s`-i zdruncine speran]a aceasta.
Josie se str`duise din greu s` poat` accepta faptul c` Charles
iubise o dat` [i nu mai putea s` iubeasc` din nou pe de-a-ntregul.
|ncercase s` se conving` c` o comp`timea pe fosta lui so]ie, c` nu
exist` gelozie, invidie sau regret ustur`tor, c` Josie Gilmore nu
fusese singura femeie din via]a lui. {i f`cuse tot ce-i st`tuse \n
putin]` s` cread` c` \ntr-o zi Charles o va duce \ntr-un loc lini[tit,
poate va sta cu capul aproape de inima ei, [i se va desc`rca de toate
angoasele [i suferin]ele pe care acum le p`stra cu atta sfin]enie
\nct cu greu \]i d`deai seama c` existau.
Dar via]a nu avea s` fie att de u[oar`. Devenea din ce \n ce
mai evident c` n-o va men]iona niciodat` pe Vera. Se rupsese
definitiv de oamenii care-l cunoscuser` \n vremurile acelea [i
\ncepuse o nou` via]`, \n care Vera, orict de mult \nsemnase
pentru el, nu avea loc. Hot`rse c` el [i Josie vor tr`i cumva \n
lini[te, dac` nu \n extaz. F`cea cea mai solicitant` meserie din
lume [i, cu pu]in` u[urare acas`, putea fi fericit. {i nici prin gnd
nu-i trecea c` Josie putea s` afle detaliile trecutului lui, c` domnul
John p`strase o serviet` plin` cu amintiri pe care i-o \ncredin]ase
lui Josie, sau c` so]ia unui doctor de departe i-ar putea dezv`lui
zvonurile.
Josie \[i ascunse fa]a \n palme. Sec`tuit` [i dezarmat`, se \ntinse
pe iarb`, gndindu-se neajutorat` pn` cnd adormi. Se trezi brusc,
\n fa]a unui chip \ntunecat [i umezit de ploaie, care o privea
consternat.

SECRETUL CHIRURGULUI

103

Dumnezeule, Josie, ce loc de dormit! E[ti ud` pn` la piele.


Plou` de mai bine de-o or`!
|mi pare r`u, Charles, r`spunse ea mecanic. Ct e ceasul?
Pu]in dup` [ase. Acum vino o s` faci pneumonie!
Nu pot s` m` mi[c repede, am \n]epenit. Te rog, nu
Charles o ridic` \n bra]e.
Te rog, pune-m` jos, Charles. Dac` merg, o s` m` dezmor]esc.
|mi pare \ngrozitor de r`u c` te-am f`cut s` te \ngrijorezi.
O l`s` jos, dar \[i p`str` bra]ul pe umerii ei, ca s-o gr`beasc`.
Cnd ajunser` acas`, o duse \n camera ei [i de duse s` umple cada.
Josie se dezbr`c` [i-[i puse un halat.
F` o baie ct de fierbinte supor]i [i apoi du-te direct \n pat. O
s` trec mai trziu s` te v`d.
Pe Josie n-o deranja s` se culce imediat; nu vroia s`-l mai vad`
o dat` pe domnul John \n seara aceea. {i se \ntmpl` c` domnul
John nu veni la cin`. Dup` ce-i d`du pu]in whisky, lapte cald [i
cteva pastile, Charles se a[ez` pe marginea patului ei [i-i strecur`
termometrul \ntre buze.
Stai la c`ldur`, \i spuse el dup` ce se uit` la termometru. N-ar
trebui s` existe urm`ri, dar oricum e bine s` lu`m m`suri de
precau]ie. Se uit` la mna ei care se odihnea aproape de a lui. De
ce ai plecat a[a?
Se \ntmpl` adesea s` ies singur`.
Dar nu la Capul Blanc, s` dormi.
Presupun c` sunetul m`rii m-a adormit. |n ultimele nop]i
m-am culcat destul de trziu.
|n seara asta o s` fie lini[te aici. M` duc s` iau cina la un
restaurant cu unchiul. Pleac` mnie diminea]` cu vaporul de opt,
a[a c` n-o s`-l mai vezi.

104

MARY SCOTT

Ia-]i r`mas-bun [i pentru mine, spuse ea politicos.


Nu-l placi, nu?
Nu prea.
Inspir` mai mult respect dect afec]iune. A f`cut multe pentru
mine, \ntr-un fel sau altul.
Nu avea ce s`-i r`spund` la asta, a[adar Josie r`mase t`cut`.
Charles \[i mu[c` gnditor buza. Josie putea s` vad` umezeala care
\nc`-i str`lucea \n p`r, [uvi]ele negre care-i c`deau \n timp ce st`tea
aplecat deasupra ei.
|ncep s`-mi dau seama ct de \ngrozitor de nedrept am fost
cu tine. Dac` uneori m-am purtat ca un s`lbatic, a fost pentru c` am
a[teptat prea mult de la tine. Schimbarea a fost realmente
cople[itoare pentru tine mi-am dat seama s`pt`mna asta. Vru s`
schi]eze un zmbet, dar nu reu[i. Cu toate c` to]i oamenii `[tia sunt
prieteni, \nc` te mai sim]i ca o sor` printre doctori. A[a c` nu e de
mirare c` te-a [ocat profund s` afli c` distantul Charles Demettre ar
putea sim]i dorin]` fa]` de o femeie. Poate c` nu crezi, Josie, dar am
\nv`]at cte ceva de la tine. Acum, simt c` pot avea r`bdare, cu toate
c` nu sunt deloc sigur c` o s` dureze. Sper c` da att ct e
nevoie. O privi \n ochi. Doar s` nu m` pui prea mult la \ncercare,
iubito. N-a[ fi om, dac` n-a[ avea o verig` slab` \ntr-un loc vital. Se
aplec` [i o s`rut` pe col]ul gurii; p`ru s` nu observe c` tremura.
M`nnc` ceva [i cite[te ceva u[or pn` adormi. Noapte bun`.

Capitolul 6
Cnd Josie \l rev`zu, dispozi]ia lui Charles se schimbase. Nu mai
zmbea, era retras [i preocupat. Phil Darnley spuse c` pacientul
care fusese operat pe creier avusese o decompensare la numai o
or` dup` plecarea domnului John, dar \nc` existau [anse s`-[i
revin`. Charles fu pe fug` toat` ziua, nu putea s` stea departe de
spital.
Dup`-amiaz`, Luce Greville veni la vil`.
Bun`. E prea frig pentru o baie \n mare, dar m` gndeam c`
poate facem o plimbare, dac` e liber` ma[ina. I-am promis so]ului
t`u c` o s` te \nv`] s` conduci bine [i, cu el, am impresia c`
promisiunile sunt sfinte. Trebuie s` fie lini[titor pentru tine, draga
mea Jo. Dac` a jurat s` te iubeasc` [i s` te pre]uiasc`, o va face,
orice intemperii a]i \ntmpina.
Ma[ina e liber`, spuse Josie, ignornd restul.
Mai \nti se duser` la Vilmarie pentru benzin`. Rezervorul fu
umplut, Josie semn` cecul [i pornir` la drum, spre coast`, la vest
de Spitalul General. Era un drum pe care Josie nu mai c`l`torise
niciodat`.

106

MARY SCOTT

Am fost aici duminica trecut`, cu Con, spuse Luce. E un golf


foarte dr`gu], dar o s` fie aglomerat toat` vara. De ce tuturor le plac
insulele?
Sunt agreabile \]i dau senza]ia c` evadezi. Ar trebui s`
conduc eu?
Oprim la golf [i schimb`m locurile. Ma[ina so]ului t`u prinde
o vitez` inimaginabil`.
Ciudat, dar \ntotdeauna am sim]it c` e o leg`tur` cu St Mark's.
Charles a cump`rat-o cnd a venit prima dat` acolo.
{i v-a]i giugiulit pe locul din spate? Sau e o \ntrebare
necuviincioas`?
Oricum, e inacceptabil`. ~sta e golful?
Oprir` lng` plaj`. C]iva oameni se aflau deja acolo [i cteva
capete se z`reau printre valuri.
Uite-l pe Phil, spuse Josie. Probabil c` face o baie. Mergem
la el?
Doamne, nu! L-am v`zut destul pe neghiobul `sta pe ziua de
azi! A venit azi la cercetare cu un bol plin cu a[chii de oase [i se
a[tepta s` m` uit numaidect la ele.
{i te-ai uitat?
A trebuit [i el [tia. A stat acolo [i s-a zgit la mine.
De ce s` nu aib` momentul lui de glorie? Phil e de treab`.
Nu-mi dau seama de ce nu-]i place
Pur [i simplu nu-mi plac doctorii.
Asta e o blasfemie!
Doar \n rndul surorilor medicale. Slav` domnului, sunt
independent`.
Att de independent` \nct nu-]i place nimeni.
E mai bine dect s` fii pre[ul tuturor doctorilor blestema]i.
Pentru tine e u[or e[ti genul, [i oricum ai pus mna pe un

SECRETUL CHIRURGULUI

107

exemplar puternic, cu arom` exotic`. Phil Darnley a venit direct


din [opronul de la Devonshire; pn` [i p`rul \i seam`n` a o movil`
de paie.
E[ti foarte nedreapt` cu el. E bun \n meseria lui [i cred c`
[i-a \mbun`t`]it [i alte aspecte de cnd a venit aici. Nu-l mai la[i
f`r` grai, ceea ce e un semn bun.
Asta ]i-a spus c` prima oar` cnd m-a v`zut l-am l`sat f`r`
grai? Nu e adev`rat a vorbit chiar prea mult. Chiar dac` mi-ar
pl`cea, n-a[ vrea s`-l cunosc mai bine. O dat` ce te legi de un
doctor, r`mi blocat` cu el pentru totdeauna.
Se poate s` fii prietenoas` f`r` s`-]i ipotechezi viitorul.
Crezi? Luce o privi tolerant. M` tem c` [tiu mai bine, draga
mea. Cnd o s` devin prea prietenoas` cu un b`rbat, s` [tii c` vreau
s` m` c`s`toresc cu el. Vrei s` schimb`m locurile, acum?
Coborr` amndou`, dar se oprir` pe marginea stncii scunde,
privind la grupurile de pe plaj`.
Uite-l pe Phil, spuse Josie. {i-a g`sit deja dou` \nso]itoare \n
bikini.
Probabil c` le place umorul lui englezesc, strnse din buze
Luce. Ce caut` aici, oricum? Dac` so]ul t`u e de serviciu, cu
siguran]` [i aghiotantul lui ar trebui s` fie la datorie.
Probabil c` Phil intr` de la cinci.
De[i era destul de departe de ele, Phil \[i ridic` privirea [i le
v`zu. Dup` o clip` de nesiguran]`, ridic` o mn` [i Josie \i r`spunse
la salut. Dar asta fu tot. Phil [i cele dou` prietene ale lui se al`turar`
unui grup, aprinzndu-[i ]ig`ri, Luce urc` \n ma[in`, iar Josie la
volan.
Marea e rece, spuse Luce, dar unde nu-i cap S` mergem.
|ndr`znesc s` cred c` [tii vitezele. Trebuie schimbate u[or.
Era mai u[or dect anticipase Josie.

108

MARY SCOTT

Nu te descurci r`u deloc, dar ar trebui s` fii mai relaxat`.


Nu-i lua \n seam` pe cei care-]i spun s` ]ii volanul a[a sau a[a, s`
stai \ntr-un fel anume cnd iei o curb` sau s` iei imediat piciorul de
pe accelera]ie cnd schimbi viteza. Condu cum ]i se pare mai
relaxant; a[a, po]i fi mai atent` la drum [i la trafic.
Pentru c` era o zi plictisitoare, drumurile nu erau aglomerate [i
lui Josie \i pl`cu senza]ia de putere \n minile ei. Va ob]ine un
permis de conducere la Vilmarie [i nu-i va spune lui Charles pn`
nu-i va putea ar`ta.
O s` m` duc la St Malo s`-mi \nchiriez o ma[in` pentru
weekendurile libere; a[a, o s` pot s` m` duc pe continent de cte
ori am chef.
Aici nu te sim]i stabilit`?
Tu te-ai sim]i, dac` ai fi singur` [i att de aproape de Fran]a?
Cred c` da, o vreme. Vor fi cteva weekenduri lungi [i la anul
vei avea trei s`pt`mni de concediu. Ai spus c` vei privi experien]a
de aici ca pe o vacan]` de var` \n care faci practic`.
Atunci nu [tiam c` o s`-mi plac` cineva. Josie, trebuie s`-l v`d
pe Armand. |ncerc s` nu m` duc pe plaja aceea, dar nici un folos.
M-am [i plimbat pe acolo pe jos de cteva ori s`pt`mna asta [i
n-a trebuit s` fac cale \ntoars`. |ntotdeauna m-a adus acas` [i a fost
foarte fermec`tor. |ntr-o zi, m-am dus la vil`, la ceai.
Ei bine, nu-i nimic r`u \n asta. Sau a fost?
Luce scutur` repede din cap.
Sora lui era acas`, dar nu m-a mai invitat de atunci, pentru c`
ea e \n spital pentru un tratament de cteva s`pt`mni. Dac` m`
duc singur` acolo, o s`-[i dea seama c` \ncerc s`-l cuceresc. A[a e,
dar nu vreau s` fie prea evident. Hai acum cu mine, Josie.
Dumnezeule, nu!
Suntem \mpreun`, iar tu e[ti c`s`torit`. |n plus, vreau s` fiu
sigur` c` am o [ans`. Vreau s` [tiu dac` \nc` mai prefer` blondele.

SECRETUL CHIRURGULUI

109

Luce, te por]i ca un copil. Nu m-a[ fi a[teptat din partea ta.


Nici eu, acum cteva luni, dar uite-m`. Dac` se va putea, m`
voi c`s`tori cu Armand Tessier.
F`r` nici un cuvnt \n plus, ap`s` pe frn` [i apoi de claxon.
Armand ap`ru, la fel de elegant ca \ntotdeauna. Veni lng` ma[in`,
zmbind larg, \i deschise portiera lui Luce, \ns` privi la Josie.
Ce onoare, doamnele mele! N-o merit, dar v` sunt
recunosc`tor. V` rog permite]i-mi s` v` ofer cte o r`coritoare.
Nu, mul]umesc, spuse Josie, [i n-o s` cobor, dac` nu v`
deranjeaz`.
Dar Luce cobor\, mna z`bovindu-i ca din \ntmplare \n cea
care-i fusese oferit` ca ajutor.
Am condus toat` dup`-amiaza, spuse ea. Poate crezi c` e
imposibil la Ste Marie, Armand, dar am reu[it. Sora ta e acas` azi,
am impresia. Am venit s` v`d cum se simte.
Dar nu, s-a internat abia miercurea trecut` nu-]i aminte[ti?
St` cincisprezece zile acolo.
Iar eu am uitat, spuse Luce, cl`tinnd din cap cu indulgen]`.
Ei bine, va trebui s` m` duc s-o vizitez acolo, nu? Tot plictisitoare ]i
se pare via]a?
|ngrozitor. Am vecini de vrsta a doua care m` invit` la cin` [i
la jocuri de c`r]i, dar ne desp`r]im devreme, mult \nainte s` m`
simt obosit. Curnd, voi ajunge s` bntui barurile din Vilmarie!
Asta a[ face, dac` a[ fi b`rbat. De fapt, tot \ncerc s`-l conving
pe cumnatul meu s` m` duc` acolo \ntr-o sear`. Poate reu[esc, dar
nu-mi pot imagina ceva mai sortit e[ecului dect o experien]` nou`
[i incitant`, al`turi de un \nso]itor reticent. N-ai putea s` vii cu
mine?
A[ fi fericit s` te \nso]esc, domni[oar`. Mi-ai face un serviciu
s` m` salvezi de la propria [i plictisitoarea-mi companie.

110

MARY SCOTT

Ei bine, odat`, poate \ntr-o duminic`, atunci cnd via]a e mai


tumultuoas`. Mine o s-o vizitezi pe sora ta transmite-i salut`rile
mele. Trebuie s` mergem.
Nu \nc`, v` rog, implor` el. A]i venit ca o gur` de aer proasp`t,
doar ca s` m` am`gi]i. Sunte]i bine, madame Demettre?
Da, mul]umesc.
Speram s` ne re\ntlnim, dar tratamentul surorii mele mi-a
stricat planurile.
Planurile?
O mic` petrecere la cin`. Domnul Demettre [i dumneavoastr`,
domni[oara Greville [i c]iva al]ii. M` tem c` acum e imposibil,
doar dac` v-ar face pl`cere s` fi]i oaspe]ii mei la un restaurant
din Vilmarie E sezonul turisitic [i au deschis acum un cabaret.
Cred c` nu, domnule, dar v` mul]umim pentru invita]ie,
spuse Josie. Cred c` domni[oara Greville e singura dintre noi c`reia
i-ar pl`cea a[a ceva.
E[ti liber` \n seara asta, domni[oar`? Mi-ar face cea mai mare
pl`cere s` te scot la cin` \n ora[ [i s` dans`m pu]in.
Luce o f`cu pu]in pe dificila [i porni cu vitez` din parcare, ca [i
cum ar fi avut o mul]ime de lucruri importante la care s` se
gndeasc`, \n afar` de Armand Tessier. Cnd ajunse pe [osea,
\ncetini totu[i.
Ei bine, mul]umesc, spuse f`r` s` zmbeasc`. N-am dec`zut
niciodat` \n halul `sta, dar sunt recunosc`toare. Vezi tu, Armand va
pleca \ndat` ce sora lui se va externa. Cteodat`, trebuie s` mai [i
lucreze. A[a c` trebuie s` m` mi[c repede. Ast`zi, nu cred c` s-a
uitat mai mult la tine dect la mine, a[a c` \ntr-o s`pt`mn` o s` fim
pe picior de egalitate. |nc` o s`pt`mn` [i o s` te detronez.
Cred c` vorbe[ti serios, spuse Josie cu sobrietate. Chiar crezi
c` are vreun folos s` for]ezi lucrurile?

SECRETUL CHIRURGULUI

111

{tii alt` modalitate prin care s` ob]in ce vreau? E[ti naiv`,


Josie. Nu [tii jum`tate din lucrurile care se petrec \n lume. Pun
pariu c` [i cele mai bune glume de la spitalul din Anglia te-au l`sat
indiferent`, [i pot s` pariez [i c` nu e[ti nici m`car la jum`tatea
drumului spre a-]i cunoa[te so]ul. Asta e adev`rat` inocen]`, [i \ntr-un
fel, e[ti norocoas` c` e[ti a[a. Odat` disp`rut`, nu exist` substitut.
Mie mi-a lipsit de la bun \nceput [i b`rba]ii [tiu, din instinct. De
aceea, Phil Darnley a fost atras de mine la \nceput [i s-a retras dup`
ce m-a cunoscut mai bine. Armand e un b`rbat mult mai
experimentat dect chirurgul tinerel, [i [i-a dat seama ce fire am de
cum m-a v`zut. Ei bine, nu m` deranjeaz`; doar c` nu vreau s`
tnjeasc` att dup` inocen]`, \nct s` fie orb \n fa]a maturit`]ii de
sub nasul lui. |n]elegi?
|ncerc. Crezi c` sentimentele tale pentru el sunt adev`rate?
N-am mai sim]it niciodat` a[a ceva, deci asta trebuie s` fie. |i
plac multe lucruri la englezi mi-a spus. Am de gnd s`-l fac s`-i
plac` totul la un anume produs englezesc. Zmbi cu am`r`ciune.
Te [ochez, nu-i a[a?
Nu, nu m` sperii att de repede, dar \n unele privin]e sunt
pu]in cam de mod` veche. Dac` m-a[ \ndr`gosti de un b`rbat ca
Armand Tessier, cred c` a[ sta departe de el, nu l-a[ vna.
Dar a[a ai face cu orice b`rbat.
Da, dar cu unul ca Armand, a[ fi teribil de atent`. Nu c` mi-ar
p`rea un b`d`ran sau un crai, dar e foarte atr`g`tor [i se \mbrac`
bine
Nu-l po]i \nvinui pentru asta!
Nu, dar hainele \l ajut` s` arate \ntotdeauna perfect. A[a c`
[tie ct de atr`g`tor e [i ce efect are asupra femeilor.
Nu-mi spune c` are un efect [i asupra ta, draga mea!
Oi fi c`s`torit`, dar nu sunt de lemn.

112

MARY SCOTT

Ca so]ul t`u, spuse Luce laconic. Nici el nu e de lemn.


Ce vrea s` \nsemne asta? Josie sim]i un nerv tres`rind \n gt.
Nimic. Nu-mi imaginez c` exist` cineva mai pu]in probabil s`
compromit` femeile dect domnul Demettre. Dar trebuie s`
recuno[ti c` mademoiselle de Vorenne e o priveli[te atr`g`toare [i
intimidant`. E neobi[nuit de \nalt` pentru o fran]uzoaic` [i cred
c`-i d` o mare satisfac]ie s` fie v`zut` discutnd cu importantul t`u
so]. E un mod de a te pune pe liber; personal, prefer metodele mai
p`mntene.
Ajunser` la spital [i Josie \i spuse, mai degrab` recunosc`toare:
Po]i s` iei ma[ina pn` la tine, Luce, [i o iau eu mai trziu. O
s` m` descurc.
Desigur. Spune-i din partea mea lui Charles c` nu mai ai
nevoie de lec]ii. Ei bine, a fost o dup`-amiaz` foarte pl`cut`, Jo. {i
mul]umesc pentru tot.
|l g`si pe Charles \n biroul lui, scriind un raport pentru domnul
John. Josie a[tept` \n t`cere s` termine, dup` care Charles o duse
s` vad` pacientul operat pe creier. Apoi plecar` \mpreun` acas`.
Ia loc [i \]i aduc ceva de b`ut. Whisky cu ap` plat`?
Unul mic. Pune-]i [i tu unul.
Cred c` o s` beau un sherry.
Charles se sprijini de sp`tarul scaunului [i b`u \ncet.
Via]a e destul de plictisitoare pentru tine, Josie. A[ vrea s` pot
face ceva \n privin]a asta.
Dumnezeule, nu ad`uga amuzamentul meu la grijile tale
cotidiene! M` descurc. Dup`-amiaz` am ie[it cu Luce am condus
o bucat` bun` din drum.
Bine. Poate ie[im mine.
Vei fi mai liber, acum c` domnul John a plecat. Inten]ioneaz`
realmente s` mai treac` pe aici la \ntoarcere?

SECRETUL CHIRURGULUI

113

A zis c` nu. Era sup`rat de diminea]`, cnd a plecat.


Da? Se uit` curioas` la chipul lui puternic, pe jum`tate \ntors
dinspre ea. Am voie s` [tiu de ce?
Poate a fost o reac]ie la opera]ie; \mb`trne[te, [tii? Ieri, cnd
l-am l`sat cu tine, mi s-a p`rut c` arat` obosit. Cnd te-ai dus la cap,
s-a plimbat \n alt` direc]ie [i \n final a ajuns la spital. Avea o
dispozi]ie \ngrozitoare n-a vrut s` vin s` cin`m \mpreun` asear`.
Am insistat, am vorbit [i am sfr[it amndoi indispu[i. Abia dac`
[i-a luat r`mas-bun, diminea]`.
Ce ciudat Nu v-a]i mai certat niciodat` pn` acum?
Nu ne-am certat. Cu vrsta, devine din ce \n ce mai \n]epat [i
avea oricum probleme cu tensiunea. Cnd a plecat, mi-a spus c`
data viitoare cnd voi avea nevoie de un consultant neurochirurg,
trebuie s` chem pe altcineva.
Bietul de el.
Urm` o pauz` lung`; Charles se uit` pe fundul paharului [i-l l`s`
deoparte. Berthe intr`.
L-am auzit venind pe monsieur [i am preg`tit deja masa.
Dori]i s` servi]i imediat?
D`-mi zece minute s` fac un du[, Berthe. Pn` la urm`, e
smb`t`. De ce n-a[ profita de ce a mai r`mas din zi?
Smb`ta se m`nnc`, se bea [i se face dragoste. V` servesc
masa \n exact cincisprezece minute, monsieur.
Charles ridic` o sprncean` [i se duse \n camera lui. Cnd se
\ntoarse, purta puloverul [i pantalonii negri pe care-i purtase de
cteva ori la Storford [i Josie se gndi, cu un fior, ct de pu]in se
schimbase. De fapt, ea era cea care se schimbase, cu toate c` acum
\l cuno[tea mai bine. Nimic nou, de propor]ii zguduitoare, nu
intrase \n via]a lui de cnd se c`s`toriser`.

114

MARY SCOTT

Dac` n-ar trebui s` stau lng` telefon, te-a[ duce \n ora[ \n


seara asta. Se deschide un cabaret la restaurantul principal.
Oh murmur` Josie. Nu [tiam c` e[ti fan al cabaretului.
Bine\n]eles c` sunt. Aici, trebuie s` fie pu]in cam vulgar, dar
chiar [i amuzamentul vulgar e mai bun dect nici unul. Poate o s`
mergem s`pt`mna viitoare.
Putem s` ascult`m pu]in` muzic`. Credeam c` e[ti obosit.
Asta a fost acum o or`. Nu po]i renun]a pur [i simplu, doar
pentru c` ai avut o zi lung`. O ]igar`?
Fumar` [i b`ur` cafea, se plimbar` prin gr`din` [i se \ntoarser`
s` asculte cteva discuri. La unsprezece f`r` un sfert, Charles spuse
cu regret c` trebuie s` fac` o vizit` la spital.
Ai putea s` telefonezi, suger` Josie. Orice ai spune, ai nevoie
de somn.
Charles \ncuviin]` [i lu` telefonul. Obi[nuita conversa]ie \n
francez`, abia inteligibil` pentru Josie, readuse atmosfera de
spital.
O u[oar` strngere a buzelor, pulsul e \nc` destul de puternic.
Cred c` ai dreptate m` duc s` m` culc. Noapte bun`, Josie.
R`ceala brusc` din vocea lui fu o lovitur`. Inspir` cu grij`, \i
r`spunse [i se duse \n camera ei. Curnd, \n cas` cobor\ lini[tea,
dar \ntrega zi fusese ciudat`, iar seara dulce [i chinuitoare [i lui
Josie \i lu` mult pn` s` poat` adormi. Oricum, dormea adnc,
cnd telefonul sun` \n salon; Charles trebuia s` fi uitat s`-l ia \n
camera lui. |l auzi r`spunznd \n cteva secunde, spunnd trei
cuvinte [i apoi \ntorcndu-se \n camer`. Un minut mai trziu, ie[i
\n grab` pe u[`.
Josie aprinse veioza. Era aproape trei [i jum`tate; \[i fr`mnt`
minile, dorindu-[i s` fi avut dreptul s` se duc` la spital [i s` afle

SECRETUL CHIRURGULUI

115

despre ce era vorba. Realiz` vag c` acest caz al domnului John


\nsemna pentru Charles mai mult dect succesul unei opera]ii rare
[i vitale; era ceva foarte personal.
Aproape o jum`tate de or` r`mase privind umbrele din camer`.
Putea auzi zgomotul slab al m`rii lovindu-se de stnci. Apoi auzi
pa[ii lui, fermi [i determina]i.
U[a casei se \nchise [i \n clipa urm`toare, Charles b`tu la u[a ei
[i intr`. Purta puloverul; p`rul negru era ciufulit, ochii profunzi [i
str`lucitori. Ar`ta mai tn`r [i devastator de viu.
Am v`zut lumin` la tine [i am [tiut c` vei fi interesat`, spuse
el \n grab`. Pulsul era mai puternic dect oricnd [i chiar a spus
cteva cuvinte coerente. Dumnezeule, Josie, nu [tii ce u[urare am
sim]it! Nu ]i-am spus, dar o decompensare l-ar fi putut l`sa paralizat
pentru tot restul vie]ii.
Josie se ridic`, fixndu-l cu privirea.
Charles, m` bucur att de mult! A[ vrea s`-mi fi spus c` exista
pericolul `sta.
Era mai mult dect att, desigur ar fi putut muri. Ei bine,
acum cred c` putem respira u[ura]i. Te-a trezit telefonul?
Da, dar vroiam s` \mpart asta cu tine. |ntr-un moment de
neaten]ie, \l privi cu ochi mari [i lumino[i. Vei putea s` \nchei
raportul cu un triumf!
Charles se aplec` pu]in, mirosind a mare, ochii strigndu-i o
necesitate. Respira]ia ei deveni mai rapid`, \[i \ntoarse capul
dinspre el [i-l sprijini de t`blia patului. Charles oft` adnc [i ie[i \n
grab`.

Capitolul 7
La sfr[itul s`pt`mnii aceleia, ea [i Charles ie[ir` la plimbare
pe str`zile aglomerate ale insulei [i v`zur` spectacolul de cabaret,
de la o mas` de lng` scen`. Dar nu fur` singuri. Maxtedii [i cei
doi Fabre fur` invita]i [i Max [i doctorul Fabre dansar` cu Josie, nu
Charles. Nu fusese att de ocupat s`pt`mna aceasta, \ns` p`rea s`
poarte o armur`, fapt pentru care Josie era recunosc`toare. Cnd
venea vorba de Charles, era teribil de vulnerabil` [i de multe ori
disperat`. |[i amintea c`-i spusese nu pot continua a[a. A[a se
sim]ea [i ea acum; nu putea s`-i mai ascund` mult c` [tia despre
trecutul lui. Cnd \[i d`du seama ct de multe [tia despre el [i el
nu [tia c` ea [tie, se r`zgndi. Ce ar face dac` ar l`sa garda jos [i
i-ar spune? Nici nu putea s` se gndeasc`. El trebuia s`-i spun`;
trebuia!
Weekendul trecu repede. Duminic` diminea]`, toat` echipa de
englezi de la Spitalul General merse la plaj`. Luce era la fel de
blazat` ca de obicei, [i o priveli[te \ncnt`toare pentru privirile
b`rba]ilor de pe plaj`.

SECRETUL CHIRURGULUI

117

Weekendul viitor m` duc pe continent, \i spuse ea lui Josie, \n


timp ce intrau \n ap`. Dou` zile libere [i permisiunea s` m` \ntorc
cu vaporul de luni diminea]`. Bine\n]eles, Con nu vrea s` m` duc.
De ce nu?
Se teme c` \n]epa]ii din comisie vor crede c` sunt u[uratic`.
{tiu c` Charles face parte din comisie [i [tiu c` nu e \n]epat, dar e
la fel de probabil s` nu fie de acord, ca [i ceilal]i, cu faptul c` m`
distrez o dat` la trei s`pt`mni.
Dar a fost ideea lui s` venim azi to]i la plaj`.
Eu vreau s` plec singur`.
Neap`rat singur`?
Nu, dar n-are de ce s` [tie [i altcineva. Armand o s` m` ajute
s` cump`r o ma[in`.
Se pare c` ai c[tigat cursa. Am r`mas un tur \n urm`?
Ai ie[it de mult din curs`, draga mea. M-am v`zut cu el
aproape \n fiecare zi. {i las`-m` s` te anun] c` nu e nimic r`u \n
asta. E la fel de circumspect de parc` a[ fi o tn`r` fran]uzoiac` fa]`
de care nu are dect cele mai onorabile inten]ii.
M` bucur s` aud asta. {i n-o s` i se par` ciudat c` te duci
singur` la St Malo?
I-am spus c` am gnd s` m` duc [i a zis c` i-ar pl`cea s` m`
\nso]easc`, s`-mi arate \mprejurimile. Sora lui iese joia viitoare din
spital [i o s-o lase cu servitoarea. A[a c` totul e foarte deschis.
Dar nu vrei s` [tie nimeni c` ve]i fi la St Malo \n aceea[i
perioad`. Asta nu prea mi se pare deschis.
E Con m-a luat cu ideile ei puritane.
Nu vrea s` ]i se dea papucii, asta-i tot. Mi-a spus chiar \nainte
s` vii c` o s` raporteze orice mi[care de genul celei pe care o
preg`te[ti acum. E[ti destul de nedreapt` cu ea, Luce.

118

MARY SCOTT

Draga mea Jo, sora mea nu [tie ce planuri am. Nimeni n-ar
putea obiecta s` m` duc s`-mi iau o ma[in`. E[ti singura c`reia i-am
spus c` m` duc cu Armand.
Nu am nici o leg`tur` cu asta, desigur, dar dac` vrei s`-]i
p`strezi slujba, nu e[ti deloc \n]eleapt`. Intr`m \n ap`?
Cerule, nu! Un costum ca `sta nu trebuie udat! Du-te [i
b`l`ce[te-te, scumpo. Plaja e plin` de atrac]ii [i inten]ionez s` fac
parad` \n beneficiul lor. {i plec` incon[tient`, cu mersul ei de
fotomodel [i cu b`rbia ridicat`.
Josie f`cu baie [i apoi se \ntinse la soare. B`rba]ii \notau \n
dep`rtare, iar Con st`tea s`-[i bronzeze nu tocmai spectaculosul
tors. Cnd \[i d`du seama c` Josie era acolo, se \ntoarse pe o parte.
Bun`. Te-ai descotorosit de sor`-mea?
E la un kilometru dep`rtare, \i r`sfa]` de reprezentan]ii
sexului opus. Ai o ]igar`?
|ncearc` \n buzunarele c`m`[ilor b`ie]ilor. Ia-mi [i mie una,
te rog. Mul]umesc. Luce spune c`-l cuno[ti pe Tessier `sta, pe care
\ncearc` s`-l monopolizeze
Arat` bine, are [arm [i bani.
E \ntr-adev`r atras de ea sau doar \[i omoar` timpul?
Nu [tiu, Con. Mi se pare un om foarte cinstit, dar experien]a
mea nu e tocmai relevant`. |l g`sesc cople[itor, dar Luce se pricepe
la b`rba]i mai bine dect mine.
Pe asta m` bazez [i eu, se \ncrunt` Con. A[ vrea s` se \ntoarc`
la Paris.
Cred c` sper` s` se m`rite cu el.
Ce i-a venit deodat` cu m`riti[ul? Nu s-a mai \ntmplat pn` acum.
Poate c` de data asta chiar e \ndr`gostit`. Josie privi serioas`
valurile. Con, nu po]i s-o faci s` vorbeasc` despre asta? Cred c` s-ar
putea s`-i ajute.

SECRETUL CHIRURGULUI

119

O cunosc prea bine n-ar ajuta-o deloc. Dac` l-ar fi v`zut


prima, ar fi rs de el, a[a cum a rs [i de al]ii. Dar el a fost atras de
tine, mi-a spus, [i asta a incitat-o. |ntotdeauna s-a \n]eles mai bine
cu b`rba]ii dect cu prietenele ei a[a a pierdut cteva din ele, astfel
c`, inevitabil, a intrat \n peisaj [i ]i l-a luat de pe cap. Se \ntmpl` s`
fie francez [i altfel dect ceilal]i b`rba]i pe care i-a cunoscut. Are o
privire care-mi spune c` vrea s`-l fac` s` se \ndr`gosteasc`
nebune[te de ea. Am \ncercat s`-i spun c` francezii sunt foarte
reali[ti cnd vine vorba s`-[i aleag` o partener` de via]`, dar \mi
zmbe[te cu mil`, ca [i cum habar n-a[ avea de treburile astea.
E sofisticat`, o s` se descurce.
N-am nici o \ndoial`, dar n-a[ vrea s` \nceap` s` se ]in` de
capul vreunui b`rbat de \ndat` ce a ajuns aici. Cnd crezi c` se
\ntoarce la Paris Tessier `sta?
Imediat ce sora lui se simte mai bine. De fapt, Ste Marie \l
plictise[te de moarte.
Luce trebuie s` [tie asta la fel de bine. Treaba asta m-a \ntors
pe dos. Asear`, cnd a adus-o acas`, m-am dat jos din pat [i i-am
urm`rit. S-au s`rutat ca [i cum [tii tu. Sunt sigur` c` Luce n-a mai
fost niciodat` att de interesat`.
Atunci e ceva real, [i facem din ]n]ar arm`sar.
Sper s` ai dreptate. Max o s` fie furios dac` Luce o s` ne fac`
probleme; a trebuit s` m` cert cu el ca s-o aduc aici.
Conversa]ia se \ncheie aici, c`ci Phil veni \mpreun` cu tn`rul
Reid. |[i luar` prosoapele, se [terser`, apoi Phil se \ntinse dup`
c`m`[a roz.
Oh, e a ta? \ntreb` Josie. }i-am furat ]ig`rile.
Nici o problem`. Aprinde-mi [i mie una, te rog. Va trebui s`
v` las, nebunaticilor. |ntr-un sfert de or` trebuie s` m` \ntorc.
Josie \i aprinse o ]igar` [i-l v`zu venind pe Charles.

120

MARY SCOTT

Vrei [i tu una? \l \ntreb`.


O s` iau una de la mine. {tii ct e ceasul, Darnley?
Acum plec. Vii, Reid?
Se strnsese tot grupul; Luce \[i d`du p`rul pe spate, uitndu-se
prin ochelarii de soare la Phil [i strmbndu-se dezgustat`.
De unde ai chestia aia pe care o por]i? \ntreb` ea. Arat` ca un
costum de la circ.
Tu ar`]i ca de la circ, punct, i-o t`ie el [i se duse la ma[in`.
Ce replic` proast`, nu? coment` Luce. Ar trebui s` te ocupi
serios de el, Jo. |l faci s` se simt` important, b`rbat ar reac]iona.
Charles a[ezase jacheta pe umerii lui Josie [i se \mbr`case.
Noi o s` plec`m, dac` nu te superi, Max. Nu prea e[ti
amuzant`, domni[oar` Greville. |ncerac` altceva.
Josie se uit` speriat` la el [i v`zu c`-i oferise mna. Doctorul
Max \[i usca lene[ p`rul r`rit, Con privea \n nisip, iar Luce \[i etala
n`rile \nfuriate [i buzele strnse.
Hei, \nveseli]i-v`! A fost o diminea]` pl`cut`, le spuse Josie [i
plec` \mpreun` cu Charles.
Am \ncercat s` ie[im to]i, dar am e[uat, \ncepu Charles, pe
drum. Nu-mi place s` fiu nepoliticos, dar Greville asta e prea
familiar` cu toat` lumea, [i mi se pare c` nu e singura care
presupune din oficiu c` e prietena tuturor. |ncepi s` te molipse[ti
[i tu, [i nu voi tolera asta.
|mi pare r`u. {tiu c` ]i-e greu s` fii [ef [i s` trebuiasc` s` fii
oficial cu oameni care ne sunt prieteni. Reu[e[ti de minune, dar
eu nu am dexteritatea de a fi prietenoas` [i rezervat` \n acela[i
timp.
Ai dexteritatea de a schimba intimit`]i cu Darnley!
N-a fost nimic. Am aprins de multe ori ]ig`ri doctorilor.
Acum por]i numele Demettre, nu mai e[ti sora Gilmore.

SECRETUL CHIRURGULUI

121

Uneori, [opti ea, cred c` ]i-ai dori s` mai fiu \nc` sora Gilmore.
Apoi, pentru prima oar` sim]i nevoia s`-l r`neasc` [i ad`ug`: eu,
una, \mi doresc.
Charles trase s`lbatic de volan [i opri \n fa]a por]ii. Deoarece
curtoazia lui era \nn`scut`, \i dechise u[a, dar nu intr` cu ea \n cas`;
urc` \napoi \n ma[in` [i plec`. Aparent, nu putea \ndura s` fie sub
acela[i acoperi[, acum.
***
Pentru prima oar` s`p`t`mna aceea, Josie ie[i cu ma[ina. Cu
toate c` abia trecuse de nou`, \n parcarea spitalului erau deja
cteva ma[ini. Josie g`si un alun bogat care s` ]in` umbr` ma[inii [i
pentru c` era \nc` devreme, se hot`r\ s` citeasc` pu]in \nainte s` se
duc` la plaj`.
Apoi v`zu dubi]a albastr` a spitalului; Charles era la volan,
privea \nainte zmbind, iar \n dreapta lui era Flice de Vorenne.
Femeia purta o rochie mulat` [i sumar`, avea capul neacoperit [i
p`rul negru flutura vesel \n vnt. Evident, nu era de serviciu \n ziua
asta; \l privea cu un zmbet fermec`tor [i-i vorbea.
Cartea \i alunec` lui Josie. Urm`ri ma[ina pn` \n dep`rtare, cu
o am`r`ciune \n gt [i cu picioarele t`iate. Asta era ziua pe care
Charles o petrecea la azil; \i spusese c-o s-o ia cu el s`-l ajute. Dar
domni[oara de Vorenne \[i luase zi liber` de la spital ca s` mearg`
cu el, [i Josie n-o putea \nvinui. Dac` Flice [i-ar fi dorit un so], [i-ar
fi g`sit unul \n to]i ace[ti ani; era \nc` tn`r` [i foarte frumoas`. Dar
era fenomenul acela, o femeie care iubise o dat` [i fusese
dezam`git` [i nu vroia s` mai sufere din nou. Camaraderia ca aceea
pe care o avea cu Charles \i satisf`cea orgoliul, iar dac` avea o

122

MARY SCOTT

con[tiin]`, [i-o lini[tea gndindu-se c` nu-i r`pea nimic so]iei


doar \i ofera so]ului ceva ce nu putea ob]ine altfel.
Josie se duse pe plaja aurie [i f`cu baie. Apa nu era foarte rece
[i z`bovi mai mult de o or`, epuizndu-[i trupul, astfel c` atunci
cnd se pr`bu[i pe prosop, nu mai avea energie s` gndeasc`. Era
aproape ora prnzului cnd se urc` \n ma[in` [i porni spre cas`. |n
fa]` v`zu o ma[in` foarte costisitoare, pe care [i-o amintea foarte
bine. O clip`, vru s` ocoleasc` vila [i s` intre pe u[a din spate. Nu
avea chef de Armand Tessier. Totu[i, probabil c` se hot`rse s`
a[tepte pn` vede pe cineva, a[a c` nu avea rost s` se ascund` de
el. |[i \ncheie jacheta [i intr` \n salon.
Armand privea gnditor \n oglinda din perete, un b`rbat bine
f`cut, \n pantaloni bleu [i \n c`ma[` bleumarin. Cumva, nu se putea
s` nu observi de fiecare dat` ce purta, grija pe care o avea s`
foloseasc` doar dou` culori, chiar [i la ]inutele sport. F`cu repede
o plec`ciune.
Madame. Sper c` nu v` deranjeaz` c` v-am a[teptat aici
Nu, desigur. Josie v`zu buchetul de camelii de pe mas`.
Dumneavoastr` le-a]i adus? Sunt foarte frumoase, dar
Nu, v` rog. Ce altceva i-ai aduce unei femei pe care o cuno[ti,
\ns` din nefericire, nu foarte bine? Trebuie s` te resemnezi la cteva
flori ne\nsemnate, care se vor ofili mult mai curnd dect
complimentul care le-a inspirat. Trebuia s` v` v`d
Inima lui Josie tres`ri brusc [i sufocant. Charles era \n pragul
u[ii, uitndu-se la ei; intr`, \ns` din cauza luminii orbitoare, nu-i
v`zu expresia. Dar linia dur` a f`lcilor lui nu putea fi interpretat`
gre[it; p`rea att de mare \n compara]ie cu Armand.
Dnsul e domnul Armand Tessier, Charles so]ul meu,
monsieur. Tocmai m-am \ntors, Charles, [i l-am g`sit pe domnul
Tessier

SECRETUL CHIRURGULUI

123

M` tem c` doamna a fost pu]in sup`rat` c` am venit a[a, dar


v` asigur, domnule, c` am venit s` v` v`d \n aceea[i m`sur` [i pe
dumneavoastr`.
Charles observ` florile [i obrajii ro[ii ai lui Josie.
Da? spuse cu r`ceal`. Nu-mi pot da seama de ce.
|mi da]i voie s` v` explic? Mine diminea]` plec de la Ste
Marie, a[a c` azi \mi iau r`mas-bun de la prietenii mei de aici.
Vroiam foarte mult s` v` cunosc, domnule Demettre, [i \n afar` de
asta, trebuia s`-mi iau r`mas-bun de la madame, pe care sunt foarte
recunosc`tor c` am \ntlnit-o.
Pleca]i definitiv? \ntreb` Josie.
S-ar putea s` revin ca s-o v`d pe sora mea, poate peste un an,
dar e posibil s-o conving pe Solange s` m` viziteze la Paris. Acum
c` se recupereaz` dup` boala de nervi care se pare c` i-a cauzat
indirect astmul [i migrenele, cred c` n-o s` refuze s` c`l`toreasc`.
Vom vedea. V` sunt cel mai recunosc`tor dumneavoastr`, madame,
pentru c` m-a]i pus \n leg`tur` cu spitalul.
N-am f`cut dect s`-l men]ionez, monsieur.
A fost suficient, venind din partea dumneavoastr`. Se \ntoarse
spre Charles. Este uimitor. Sora mea se simte deja mult mai bine; o
pot l`sa cu servitoarea [i cu prietenii ei [i s` m` \ntorc la afacerile
mele. {tiu c` spitalul a fost construit pentru cercetarea bolilor
popula]iei insulare, dar vreau s` [ti]i c` va fi un beneficiu imens
pentru oamenii de aici. Eu unul, v` sunt foarte \ndatorat.
Ar trebui s`-i mul]umi]i doctorului Benoit, spuse Charles,
tonul lui sugernd c` poate Armand o s` plece imediat. El a tratat-o
pe sora dumneavoastr`.
Am fost deja la doctorul Benoit. Dar cum trebuia s`-mi iau
r`mas-bun de la madame, am decis s` trec pe aici, poate voi avea

124

MARY SCOTT

[ansa s` v` \ntlnesc. Ezit` o clip`. Am \n]eles c` englezii au


contribuit cu cea mai mare parte din bani la experimentul `sta.
E adev`rat, dar avem un personal francez minunat [i
permisiunea s` facem cercetare aici.
Oricum, cred c` dac` proiectul ar fi fost f`cut public, [i
francezii ar fi avut o contribu]ie considerabil`. Dar asta a fost
problema celor care au ini]iat proiectul. A[ vrea s` ajut [i eu cumva.
O ramur` a afacerii mele o reprezint` o agen]ie na]ional` care se
ocup` cu aprovizionarea spitalelor nu exist` ceva s` nu aib`,
monsieur. {tiu c` sunte]i bine echipa]i, cu aparatur` [i intrumente
moderne, dar dac` ve]i avea nevoie s` le \nlocui]i, v` rog,
comanda]i-le de la noi. Spitalul nu va suporta nici o cheltuial`.
Sunte]i foarte generos, spuse rezervat Charles.
Armand strecur` o carte de vizit` sub telefon.
Suntem o companie prosper`, [i asta va fi contribu]ia noastr`
la munca dumneavoastr` de aici. {i acum, r`mas-bun. Se \nclin`
spre Josie. Madame, a fost o adev`rat` pl`cere.
Josie bigui ceva. Francezul ie[i pe u[a dinspre teras` [i Charles,
din obi[nuin]`, \l \nso]i c]iva pa[i [i a[tept` pn` cnd porni
motorul. Cnd intr` se uit` din nou la cameliile de pe mas` [i spuse:
Se pare c` e[ti un medicament puternic, Josie. Gestul
admiratorului t`u s-ar putea s`-l coste destul de scump.
Nu cred c` e un spirit potrivit \n care s` accep]i generozitatea
lui. N-am avut aproape nimic de-a face cu ea. Se pare c` e foarte
u[urat c` sora lui e pe cale s` se vindece.
Ar fi putut urma acela[i tratament la Paris.
N-ar fi plecat de pe Ste Marie.
Un om ca Tessier nu arunc` \n stnga [i-n dreapta cu daruri
exorbitante doar ca s`-[i arate gratitudinea fa]` de un tratament.
Pl`te[te factura [i poate face o dona]ie de cincizeci de lire, [i cu asta basta.

SECRETUL CHIRURGULUI

125

Nu cred c` inten]ia lui conteaz` prea mult. S` trimit florile la


un salon din spital?
De ce? strmb` el din buze. A[a cum a spus omul, se vor ofili
mult mai repede dect admira]ia \nfl`c`rat` din care ]i le-a adus.
Du-le \n camera ta, s` te po]i bucura realmente de ele.
{i trebuie s` fii att de s`lbatic? \ntreb` ar]`goas`. Nu sunt
r`spunz`toare pentru comportamentul lui.
Presupun c` nu, dar evident are impresia c` te cunoa[te bine,
[i faptul c` n-a c`utat s` m` cunoasc` dect acum, cnd p`r`se[te
insula, vorbe[te de la sine. Cnd l-ai v`zut ultima oar`?
|n ziua \n care pacientul cu opera]ia pe creier a avut
decompensarea. Am fost cu Luce Greville, [i cred c` de asta e att
de recunosc`tor pentru c` le-am f`cut cuno[tin]`.
E[ti modest`, Josie. Po]i s`-i spui Berthei s` serveasc` masa.
Am fost plecat toat` diminea]a [i la dou` jum`tate am o opera]ie.
Charles se duse \n camera lui; Josie rupse cu grij` ambalajul
florilor [i le duse la buc`t`rie, spunndu-i Berthei c` monsieur
poate servi masa. Fran]uzoaica studie \n t`cere florile, \n timp ce
Josie le aranja \n vaz`.
Are gust domnul Tessier. Trandafiri roz, camelii crem ro[u
sau portocaliul nu ]i se potrivesc. P`cat c` n-ai cochetat pu]in cu el.
Berthe, ce tot spui acolo?!
E[ti englezoaic`, prin urmare \]i lipse[te subtilitatea. O
fran]uzoaic` ar fi reu[it perfect s`-[i p`streze so]ul fericit [i totu[i s`
se distreze c[tignd stima altui b`rbat. Se pare c` ]ie nu-]i iese
nimic. Berthe se opri imediat. A fost impardonabil. Nu e locul meu
s` fac astfel de remarce [i \mi cer scuze.
Dar era prea trziu. {i cel mai r`u era c` Josie [tia c` avea
dreptate. Dar \n timp ce a[ez` ultima floare \n vaz`, ceva \nl`untrul
ei se \n`spri. |[i aminti imaginea celor doi \n dubi]a albastr`;

126

MARY SCOTT

Charles suav [i zmbitor, Flice de Vorenne flec`rind cu


familiaritate [i ea, Josie, nu ajunsese niciodat` la Charles. Cei doi
aveau \n]elegerea aceea tacit`; Flice se descurca instinctiv \ntr-o
astfel de situa]ie [i sngele fran]uzesc al lui Charles \i va r`spunde
aproape mecanic.
Hot`rt`, Josie duse vaza \n salon [i o a[ez` pe masa de lng` perete.
Imediat dup` ora patru, Luce Greville veni la vil`. Purta un halat
de laborator [i avea p`rul prins \n codi]e la spate. Ochii ei p`reau
nelini[ti]i, la fel [i minile cnd \[i suflec` mnecile pn` la cot;
vorbi pe ner`suflate:
M-am furi[at ct timp Max e la spital; e un \nr`it al
regulamentului, dar Con o s` m` acopere dac` se \ntoarce \naintea
mea. Trebuia s` vin s` te v`d, Jo. Va fi un weekend mare pentru
mine [i am nevoie de o favoare.
Oh, da. Pleci la St Malo, nu? Pn` la urm`, n-ai suficien]i bani
pentru ma[in`?
La naiba cu ma[ina nici m`car n-o mai vreau. Jo, Armand
nu se mai \ntoarce pe Ste Marie dup` weekendul `sta. Nu mi-a spus
dect asear`, [i am r`mas n`ucit`. Nu pot \nfrunta viitorul f`r` el.
Oh, fii serioas`. Josie era pu]in \n \ncurc`tur`, c`ci vedea c`
sofisticata [i sociabila Luce, care nu se deranjease niciodat` s`
respecte pe cineva, era realmente sf[iat` de un sentiment pe care
credea c` nu-l va putea niciodat` controla. Nici m`car nu-l cuno[ti
att de bine, Luce. E[ti vr`jit` pentru c` e att de diferit.
Nu-mi spune mie ce simt, i-o t`ie Luce. Armand [i cu mine am
fost apropia]i. Ne-am v`zut \n fiecare sear`, mi-a adus o rochie
superb` [i \nc` unele lucruri [i ei bine, e destul de impetuos
cnd se porne[te. Crezi c` e genul de b`rbat care s` cheltuiasc` o
gr`mad` de bani pe o fat` doar pentru c` \i place compania ei [i
s-o s`rute de noapte bun`?

SECRETUL CHIRURGULUI

127

Cred c` are prea mul]i bani.


Nu asta e ideea. E un b`rbat sensibil [i fermec`tor [i cred c` e
\ndr`gostit de mine. A promis c` r`mne \n St Malo ct timp sunt
acolo [i o s` m` conduc` la vapor luni diminea]`. Spune c` nu
trebuie s` pierdem leg`tura, c` dac` pot trebuie s` vin la Paris
cteva zile. Dup` cum a spus-o, [tiu c` e ner`bd`tor s`-i cunosc pe
unchiul [i pe m`tu[a lui; sunt ceremoniali [i foarte boga]i [i s-ar
\mpotrivi unei c`s`torii cu o englezoaic`.
La vrsta lui, ar trebui s` fac` ce vrea.
Desigur, dar afacerea e o chestiune de familie, a[a c` trebuie
s` aib` grij`. {i e foarte preocupat pentru reputa]ia mea st`m la
hoteluri diferite \n St Malo. Dac` n-ar fi familia lui, sunt sigur` c`
pn` acum m-ar fi cerut \n c`s`torie.
Dar v` cunoa[te]i de att de pu]in timp!
Nu conteaz` de ct timp cuno[ti pe cineva, ci ct de bine.
Ceea ce era adev`rat, Josie trebuia s` recunoasc`, din suferin]a
propriei experien]e.
Ce speri de la weekendul `sta?
Vreau s` se \nsoare cu mine. Cred c` po]i face o ceremonie
civil` f`r` prea mult` vlv`, [i apoi ne putem c`s`tori la biseric`, s`
facem pe placul familiei, cnd ajungem la Paris.
Dar, Luce, omul nici m`car nu te-a
Ascult`-m`, pentru numele lui Dumnezeu! Se pare c`
Tessierilor nu li se pare prea important` ceremonia civil`, dar mie
mi se pare! Oricum, odat` ce suntem \mpreun`, nu vor reu[i s` m`
dea la o parte. Armand le va ]ine piept cnd voi fi acolo, ca so]ia lui.
Dar planul meu e s` nu m` mai \ntorc la Spitalul General. Ne vom
c`s`tori la St Malo ct de curnd posibil [i apoi vom merge la Paris.
Voi avea weekendul s`-l conving pe Armand, [tiu c` pot s-o fac, dar
nu m` voi \ntoarce niciodat` aici.

128

MARY SCOTT

Cerule! Se presupune c` trebuie s` dai un preaviz de cteva


luni, s` aib` timp s` te \nlocuiasc`.
Nu pot face nimic. Luce ridic` din umeri. Dac` vor, \ntr-o
s`pt`mn`-dou` pot g`si pe cineva pentru postul meu, [i pn`
atunci, ceilal]i pot s`-mi acopere tura. Nu-mi fac griji \n privin]a
asta. E vorba de Con [i Max. Con va \n]elege poate cu timpul, dar
Max va fi furios. Nu c` banii ar conta odat` ce m` voi m`rita cu
Armand, dar am cteva lucruri pe care a[ vrea s` le p`strez. Aici
intervii tu, drag` Jo. E[ti so]ia unui director important, [i ai o
oarecare trecere. Va trebui s`-l convingi pe Max c` ce am f`cut e
bun f`cut [i c` trebuie s` se poarte ca un adult.
Nu crezi c` ar fi mai bine s` discu]i cu sora ta despre asta
\nainte s` pleci? Con \n]elegi cum vezi lucrurile [i sunt convins` c`
va face tot posibilul s` te ajute.
Cum s` vorbesc cu Con? |i e loial` mai \nti lui Max [i abia
apoi mie [i n-a[ avea \ncredere \n ea c` nu va \ncerca s`-mi
\mpiedice plecarea. O s-o sun luni, ca s` nu cread` c` am fost
r`pit`, dar nu vreau s` am de-a face cu Max cel pu]in nu \nainte
de a dep`[i starea de [oc. |mi place Max, dar e trecut bine de
patruzeci de ani [i nu-[i mai aminte[te cum e la dou`zeci [i cinci.
Sincer, Josie, n-am la cine s` apelez, \n afar` de tine.
{i nu ]i-a trecut prin minte c` poate m` pui \ntr-o situa]ie
stnjenitoare? Trebuie s` te las s` pleci mine diminea]`, [tiind c`
inten]ionezi s` la[i balt` spitalul, pe sora [i pe cumnatul t`u. Ce
sunt eu?
Jo, suntem prietene. Luce p`ru r`nit`. A[ face acela[i lucru
pentru tine, dac` ar fi nevoie.
}i-e u[or s` vorbe[ti, pentru c` [tii c` nu e cazul.
Dar nu va trebui s` spui nim`nui c` [tiai planurile mele. Doar
a[teapt` pn` \]i spune Con c` a aflat de la mine c` nu m` mai

SECRETUL CHIRURGULUI

129

\ntorc [i apoi l`mure[te lucrurile cu ea [i cu Max. Sugereaz`-le c`


pot foarte bine s`-mi trimit` lucrurile [i s` \ncerce s` m` ierte. Asta
o s`-i calmeze, pentru \nceput. Nu vreau s` cauzez vreun necaz.
Nu vrei dect s` fie totul pe placul t`u. Josie oft`. A[ vrea s`
nu fi venit la mine, Luce. {tiu ce sim]i pentru Armand [i [tiu c`
probabil ai dreptate s` crezi c` dac` vei da ochii cu familia lui deja
c`s`torit` cu el, vei \ntmpina mai pu]in` rezisten]`. Dar dac` a[ fi
\n locul t`u
N-ai putea s` fii niciodat`, scumpo. Nu e[ti genul. Tonul ei
deveni mai aspru. Dac` a]i fi fost tu [i Armand, n-ar fi trebuit s` faci
nimic altceva dect s` zmbe[ti pu]in [i s`-l la[i s`-]i s`rute vrfurile
degetelor. Am ajuns la concluzia c` atunci cnd un b`rbat face o
pasiune penrtu tine, nu se vindec` a[a u[or. Norocul meu c` e[ti
c`s`torit`!
Hai s` nu deviem de la subiect. Ce-mi propui s` fac e josnic [i
nerealist [i nu v`d cum te po]i a[tepta s` te ajut.
Dac` ai sim]i ce simt eu, nu ]i-ar p`sa cum \]i spune lumea.
Din punctul meu de vedere, voi merge \nainte [i voi \ncerca pe ct
posibil s` atenuez lovitura pentru cei implica]i. E[ti singura
persoan` la care puteam apela [i mi se pare c` ai putea m`car s`-]i
dai seama c` nu sunt ctu[i de pu]in \ncntat` de \ntors`tura pe
care au luat-o lucrurile [i c` fac pe dracu-n patru s` mic[orez
impactul asupra celorlal]i.
Nu pare s`-]i pese deloc de slujb`.
Aici te \n[eli. |mi pas` de slujb`, de Con [i de Max, chiar [i de
p`rerea onestului t`u so], dar plecarea lui Armand mi-a zguduit
universul. Trebuie s`-i demonstrez \n weekendul `sta c` a[ renun]a
la tot pentru el; \n felul `sta, o s`-l \ncurajez s` m` ia de so]ie.
Credeam c` mndria ta e nem`surat`. Se pare c` ai de gnd s`
te umile[ti.

130

MARY SCOTT

Oh, pentru dragostea lui Ascult`, Josie. Cnd vreau ceva,


m` duc [i iau. Nu conteaz` prin ce metode, pentru c` tiparele
comportamentale nu m` pasioneaz`. Inten]ionez s` m` m`rit cu
Armand la Paris. Nu-]i cer s` min]i pentru mine, doar s` atenuezi
pu]in lucrurile cu Max [i Con. Trebuie s` las pe cineva care s` [tie
situa]ia, [i cine e mai potrivit dect tine? Se uit` distrat` la ceas. Max
o s` observe c` lipsesc. Jo, drag`, fii de treab`.
Nu prea-mi la[i de ales, nu?
Mul]umesc. Luce \i strnse mna. Ai putea s`-mi urezi noroc.
Noroc.
O s`-]i scriu, Jo, mul]umesc \nc` o dat`.
***
|n diminea]a urm`toare, Josie ie[i cu Charles la o cafenea din
ora[.
Crezi c` putem merge pu]in la plaj` \n dup`-amiaza asta, sau
o s` fii ocupat?
Sunt liber pn` la cinci, dac` nu apare vreo urgen]`. Mergem,
dac` vrei.
Nu p`rea prea entuziasmat, dar \n ultima vreme p`rea s`-[i fi
pierdut interesul pentru orice activitate, \n afara serviciului. Era
ciudat s` fie singur` cu el, dar Charles nu pretinsese nimic. Era ca
[i cum mergeau pe linii paralele, mult prea \ndep`rtate s` le
permit` chiar [i s`-[i ating` degetele.
F`cur` baie [i fumar` cte o ]igar`, se uitar` la ceilal]i care mai
leneveau pe plaj` [i nu-[i vorbir` aproape deloc. |ntins` pe
spate, Josie se uit` la el. Era bine f`cut [i bronzat, cu f`lci bine
conturate. Gura lui inspira pasiune la un medic era ciudat, dar
nu [i la Charles.

SECRETUL CHIRURGULUI

131

Oh, nu putea s` \nceap` iar cu asta! Dar stnd acolo, dorindu-[i


cu disperare s`-[i strecoare mna \ntr-a lui [i el s` alunece lng` ea
[i s` se priveasc` \n ochi \n loc s` se uite \n gol, Josie [tiu c` va
trebui s` fac` ceva curnd. Va trebui s` vad` con]inutul servietei.
Domnul John spusese c` nu erau lucruri importante; dar pentru el,
nu era important dect creierul uman. Pe Josie o \ncerca gustul
amar al \nfrngerii. Mai \nti va examina con]inutul servietei [i apoi
va trebui s`-i spun` lui Charles c`-i cuno[tea trecutul. Poate c` nu
vor mai putea fi niciodat` ferici]i dup` aceea, dar oare acum erau
ferici]i?
Charles \i lu` ]igara [i o stinse \n nisip, apoi \i puse pe umeri
halatul de baie [i-i \ntinse mna. Dar imediat ce se ridic` \i d`du
drumul. Nu vroia s-o ating` [i r`mase pu]in \n urm` cnd pornir`
spre ma[in`. Era mai r`u de cnd Armand Tessier venise la vil`.
Luar` prnzul pe terasa vilei [i Josie o ajut` pe Berthe s` strng`
masa. Menajera era pu]in palid` [i cam apatic` [i Josie o \ntreb`
dac` se simte bine.
Nu-i nimic, d`du din umeri Berthe. Simt c` nu pot s`
m`nnc, att.
De ce nu i-ai spus lui Charles?
O s` beau o fiertur` [i o s` m` \ntind pu]in.
|ntinde-te \n camera mea, Berthe. Insist. {i spune-mi cum s`
fac fiertura.
Nu am ierburile aici. Cu mult` demnitate, femeia ad`ug`: te
rog, las-o pe Berthe s`-[i conduc` singur` via]a. Dup` ce termin la
buc`t`rie, o s` merg acas`.
Te duc eu. Dac` refuzi, \l chem chiar acum pe Charles.
Charles? Po]i s` vii pu]in?
Charles veni, se uit` la limba [i la pleoapele Berthei [i decise c`
avea un icter u[or. |i f`cu o injec]ie [i-i ordon` s` lase treaba [i s`

132

MARY SCOTT

se odihneasc`. Dup` protestele vehemente ale menajerei, reu[ir`


s-o duc` la casa \n care locuia cu nepotul [i cu familia acestuia.
Charles o ajut` s` coboare din ma[in` [i o rug` pe Josie s-o
\nso]easc` \n`untru [i s` se asigure c` st` confortabil, dup` care va
intra [i el s` discute cu nepotul ei.
Nepotul [i so]ia acestuia p`rur` nedumeri]i la vederea lui Josie,
dar tn`ra se duse s` preg`teasc` un pat [i Josie o urm` pe Berthe
\ntr-una din camerele micu]e [i o convinse s` se dezbrace. P`rea
foarte galben` stnd \n pat [i Josie \i strecur` \n gur` un
termometru [i o prinse de \ncheietura minii.
Te doare capul, Berthe? Josie primi o \ncuviin]are din cap.
Nu-]i face probleme. O s` avem grij` de tine.
Familia mea o s` aib` grij` de mine, madame. Te rog, du-te.
Nu facem dect ce e mai bine pentru tine. Monsieur vorbe[te
cu nepotul t`u [i apoi o s` vin` s` te vad`. Relaxeaz`-te, Berthe.
Cnd e[ti buc`t`reasa, po]i s`-mi dictezi, dar cnd sunt sora
medical`, pozi]iile se inverseaz`. |n]elegi?
Nu e[ti dect o tn`r` prostu]`. Ierburile mele sunt mai bune
dect \ngrijirile tale.
N-ai \ndr`zni s` fii att de impertinent` dac` n-ai fi bolnav`.
Pfui! |ntotdeauna ]i-am spus ce am poftit. }i-am spus s` ai o
aventur` cu monsieur Tessier, nu?
Da, [i a fost o r`utate. Acum e[ti la mila domnului Demettre,
a[a c` ai grij`.
Pfui! E[ti proast`. |l iube[ti pe omul `sta [i nu e[ti capabil`
s`-l \nnebune[ti de gelozie. Pu]in, da cu flori \n salon dar nu
ai curajul s`-l aduci \n pragul furiei. Dac` mi-ai fi ascultat sfatul,
acum n-ar mai exista o fantom` \ntre voi. Monsieur ar fi ucis-o!
E[ti bolnav` [i nu [tii ce vorbe[ti. Josie se uit` nelini[tit` spre
u[`. Trebuie s` nu mai vorbe[ti, Berthe!

SECRETUL CHIRURGULUI

133

Nu! M` \nfurie [i m` \ntristeaz` c` e[ti att de necioplit` cu


monsieur le docteur. Monsieur Tessier era ideal \n scopul `sta. E
bogat, te admir` [i n-ai fi fost \n nici un pericol din partea lui.
Nu sunt att de sigur`.
Po]i fi sigur`. Poate c` domnul Tessier nu-i este fidel so]iei,
dar n-ar fi profitat niciodat` de inocen]a ta. Dar l-ai l`sat s` plece
Josie r`mase n`ucit`.
Ai spus so]ia lui? Armand Tessier e c`s`torit?
Dar bine\n]eles! Nu [tiai? Credeam c` de asta ai fost att de
rece cu el.
Josie nu mai putu s` spun` nimic; cteva clipe r`mase aproape
paralizat`. Charles intr` [i-i f`cu Berthei o injec]ie cu penicilin`.
O s` vin disear` s` te v`d, Berthe. |ntre timp, nu m`nnci
nimic [i bei numai ap` cu glucoz`. F`r` fierturi [i f`r` remedii de
cas`, ne-am \n]eles?
O s` m` odihnesc [i mine diminea]` o s` m` simt mult mai
bine. Mul]umesc c` m-a]i adus acas`, domnule. {i ave]i grij` de
tn`ra dumneavoastr` so]ie. E inteligent`, dar nu are delicate]e.
Charles auzise prea multe impertinen]e de la pacien]i nervo[i ca
s-o ia \n serios, dar \i spuse ceva \n francez` care o f`cu pe Berthe
s`-[i strng` buzele [i s` tac`.

Capitolul 8
Dup` ce Charles plec` la spital, Josie \i telefon` agitat` lui
Phil [i-l chem` la vil`. |i povesti toat` istoria cu Luce [i-i ceru
ajutorul.
E dificil. Toat` t`r`[enia asta m` face s` cred c` nu cunosc
deloc b`rba]ii, dar cred c` dac` Luce face vreo aluzie \n privin]a
c`s`toriei, \i va spune c` e \nsurat. Poate a f`cut-o deja.
|n cazul `sta, se simte ca naiba [i o merit`. A l`sat balt` slujba,
pe sora ei, \ntregul proiect ca s` nu mai vorbim c` te-a l`sat s`
supor]i consecin]ele. A avut tupeu s` te implice \n tmpenia asta.
Ca so]ie a chirurgului titular apropo, [tie ceva despre asta?
Dac` aude [i se \ntoarce Luce, o s-o concedieze pe loc. Dar
trebuia s` spun cuiva, [i [tiam c-o s-o aju]i, de[i te-ai s`turat pn`
peste cap de ea. Exist` vreo modalitate, Phil?
Nu putem dect s` a[tept`m s` vedem dac` se \ntoarce mine.
Cred c` nu are de ales. Va fi att de nefericit` [i nimeni nu va
putea s-o \nveseleasc`. N-o s` vin` la mine, pentru c` e mndr` [i
[tiu prea multe. Dar tu, Phil, ai putea s` renun]i la \n]ep`turi [i s`
fii blnd [i poate peste cteva zile o s` se simt` mai bine.

SECRETUL CHIRURGULUI

135

N-am de gnd s`-i oblojesc r`nile. Las-o s` sufere.


Nu vorbe[ti serios.
Refuz s` m` prefac c` sunt doar recunosc`tor s-o v`d
\ngenuncheat`. Dac` i s-au aprins c`lciele dup` tipul `sta, poate
foarte bine s` [i le r`ceasc` [i f`r` mine. Indiferent prin ce suferin]`
trece, a c`utat-o cu lumnarea.
Vorbe[ti de parc` te-ar fi r`nit.
Prostii. Dar cuvntul nu avu for]`. Nu putea s` m` r`neasc`
pentru c` nu mi-am f`cut de la \nceput nici o iluzie. Am fost cea mai
bun` glum` de la Adam, chirurgul \n devenire cu minile de
m`m`lig`
Nu se poate s` fi spus asta! Ai mini frumoase.
E capabil` s` spun` orice oricui. |[i vr\ minile \n buzunare
[i se uit` la Josie. Ca s` fiu sincer, a[ prefera s` n-o mai v`d o vreme
bun`. |mi aminte[te prea mult despre prostul meu discern`mnt \n
privin]a femeilor.
Pentru c` te-ai sim]it atras de ea prima dat` cnd v-a]i \ntlnit?
Phil, ]i-a trecut vreodat` prin gnd c` poate [i ea s-a sim]it atras` de
tine? Nu att de evident, dar \ndeajuns \nct s` se jeneze de
anumite lucruri pe care le-a f`cut. Chiar dac` n-ai fost niciodat`
\ndr`gostit, trebuie s` fi cunoscut o mul]ime de fete. {tii ct de
timide sunt unele [i ct de sfid`toare altele. Furnitura dur` e adesea
o masc` pentru nesiguran]`.
Luce Greville n-a fost niciodat` nesigur`. De asta a ajuns
acolo unde e. F`cu o pauz`. {i nu \ncerca s`-mi dai idei. Fata asta
m-a dispre]uit din prima clip` \n care m-a v`zut [i n-am
interesat-o cine [tie ct. Ei bine, cu siguran]`, n-am de gnd s` fiu
ironizat [i dispre]uit c` am l`sat garda jos acum c` s-a lovit de un
zid de c`r`mizi.

136

MARY SCOTT

M`car \ncearc` s` te compor]i normal [i s` fii prietenos cu ea.


O s-o las \n pace, \]i promit. Dar dup` ce-[i revine, o s-o fac
s`-[i \nghit` cuvintele.
S-ar putea chiar s` aib` nevoie de asta, dar cred c` e mai bine
s` nu afle c` ]i-am spus toate astea.
Nu [tiu ce voi face. Mul]umesc c` mi-ai spus, Josie. M` bucur
c` ai f`cut-o, pentru c` nu e drept s` \nduri singur` necazurile
altora. Nu c` le-a[ \ndura eu. Dac` Luce are vreo urm` de caracter,
o s` se reabiliteze; dac` nu, o s` se scufunde.
N-o s` se scufunde. {i te rog, fii dr`gu] cu ea, Phil.
***
A doua zi, Josie tocmai ie[ise s` treb`luiasc` prin gr`din`, cnd
v`zu c` un vapor ancora \n port. Coborr` o mul]ime de turi[ti
veseli \n blugi strm]i [i cu gen]i de plaj` [i \n spatele lor, Luce
Greville, \ntr-o rochie galben` din pnz`. Ca de obicei, nu avea
p`l`rie [i expresia ei, chiar [i de la dep`rtare, era u[or de distins: o
indiferen]` simulat` cu grij`.
Josie nu [tia ce s` fac`. S` condc` pn` aproape de taxiuri, ca
din \ntmplare? Sau s-o lase s` plece singur`? Poate c` a[a era mai
bine. Era mai bine s-o lase pe Luce s` cread` c` nu mai [tia nimeni
c` Armand era c`s`torit. Oricum, era o u[urare s` [tie c` se
\ntorsese [i c` Max, Con [i ceilal]i nu vor afla ce pl`nuise [i ce
sperase.
Josie tocmai se preg`tea s` plece, cnd \l v`zu pe Phil. Ap`ru de
sub deal [i se \ndrept` direct spre Luce. Josie v`zu cum Luce
tresare, \n timp ce Phil \i vorbea nep`s`tor, aplecndu-se s`-i ia
bagajele. Era foarte distant, se p`rea, c`ci figura palid` a lui Luce \[i
pierdu furia [i se rezum` la indiferen]`, disp`rnd din raza vizual`

SECRETUL CHIRURGULUI

137

\mpreun` cu el. Josie se bucura [i \n acela[i timp \i p`rea r`u;


sperase ca Luce s` nu-l resping`, de[i acum se \ndoia. |nainte, Phil
fusese cel \n defensiv`, dar ce [tia acum despre Luce \i d`dea o
anumit` putere pe care nu va ezita s-o foloseasc`, dac` va fi nevoie.
Presupunea c`-i spusese c` se \ntmplase s` fie \n ora[ [i cnd
observase vaporul, \[i amintise c` era posibil s` fi sosit cu el. Va fi
la fel de nemofturos ca [i ea, pn` cnd Luce va trece peste umilin]a
suferit`. Apoi, fie c` vor ie[i scntei, fie c` Luce se va fi s`turat s`-[i
frig` degetele [i va ceda.
Dup`-amiaz`, Josie g`ti pe[te [i-l servi cum f`cea Berthe, cu
salat` t`iat` fin. Charles mnc` obi[nuit, dar \l deranj` faptul c` ea
trebuia s` se ridice des de la mas`, s` aduc` diverse lucruri.
Ar`]i mult mai slab`. Te-ai cnt`rit \n ultima vreme?
Nu. Niciodat` nu m-am deranjat s` m` cnt`resc.
Te sim]i bine?
Da.
Nu pari prea convins`. Mi-ai spune dac` te-ai sim]i r`u, nu?
Nu-mi ]ine predici, Charles, spuse ea, cu capul plecat.
Indiferent ce a[ avea, ai fi primul care ar afla. Dac` nu m`nnc prea
mult, e pentru c` este att de cald.
Cred c` faptul c` am avut un caz de icter \n cas` m` face s` fiu
mai suspicios. Dac` te-ai \mboln`vi Se \ntrerupse, dar continu`
dup` o clip`: m` \nvinuiesc pentru tot ce ]i se \ntmpl`, chiar [i
pentru faptul c` g`se[ti pl`cut` compania altor b`rba]i. Dac` m-a[
putea \ntoarce unde eram \nainte s` ne c`s`torim, a[ face-o, ca s`
putem \ncepe altfel. Tonul lui deveni mai grav [i Josie [tia c` ochii
lui cenu[ii [i sfredelitori se uitau la ea, vrnd ca ea s`-i \ntlneasc`.
Ieri ai spus c` ]i-ai dori s` fii \nc` sora Gilmore. E adev`rat?
|ntr-un fel, spuse ea cu voce mic`. Cred c` ar fi trebuit s` ne
\n]elegem reciproc mult mai bine \nainte de a ne c`s`tori. Spui c`

138

MARY SCOTT

m-ai \n]eles, dar eu nu cred c` aveai cum. Pentru c` ei bine,


pentru c` de cnd ne-am c`s`torit, sunt mai nefericit` ca niciodat`.
La naiba, crezi c` nu [tiu?! izbucni el, \mpingnd farfuria
deoparte. {i eu cum crezi c` m` simt \n al nou`lea cer?
N-am \nceput eu Dac` a[ putea face ceva s` fim mai ferici]i
\mpreun`, crezi c` n-a[ face?
Ai putea face un singur lucru, suger` el, sprijinindu-se de
sp`tarul scaunului. Nu trebuie s`-]i spun care anume.
Josie \[i ridic` privirea atunci [i-l v`zu \nce]o[at, prin [uvoiul de
lacrimi pe care refuz` s` [i le re]in`. Scutur` din cap.
~sta nu e r`spunsul, cel pu]in pentru mine. Orice cuplu se
poate apropia pe planul `sta, cel pu]in pentru o perioad`. Dar noi
nu suntem un cuplu oarecare. Nu pot s` tr`iesc doar fizic.
Desigur, [i psihic lipse[te ceva. Din]ii \i erau \ncle[ta]i cnd
scoase o ]igar` [i cnd vorbi, p`ru aproape s` se rup`. Ai vreo idee?
Idei! se gndi ea obosit`. Nu se putea a[tepta s` ghiceasc` faptul
c`-i cuno[tea secretul p`strat cu sfin]enie, c` nu avea nevoie dect
s` fie sincer cu ea \n privin]a acelui subiect vital.
Nu. Tu ai?
Am o idee, dar nu e prea acceptabil`. Ai decis s` fii foarte
englezoaic`, s`-]i p`strezi slujba, chiar dac` te ucide. Dac` a[ fi fost
avocat sau inginer, ai fi fugit, dar e[ti o sor` medical` bine
instruit`, c`s`torit` cu un practicant al aceleia[i profesii [i te sim]i
\nl`n]uit` aici. Nici o urm` de scandal nu trebuie s`-l ating` pe
chirurgul titular, [i nici m`car o ceart` ocazional` nu trebuie s`-i
tulbure echilibrul. Eu sunt \ntotdeauna cel care \ncepe discu]iile
\ntre noi.
A[a e.
{i asta nu pentru c` ai fi o la[`, ci doar pentru c` respec]i
codul nescris al medicilor: ca s` dea ce au mai bun \n meserie,

SECRETUL CHIRURGULUI

139

trebuie s` fie ct mai lini[ti]i posibil \n via]a particular`. }igara


neaprins` se rupse \ntre degetele lui [i o arunc` pe jos. E o
condamnare s` tr`ie[ti a[a.
Ai prefera s` m` port ca [i cum ai fi avocat sau inginer?
Charles se ridic` [i scaunul zgrie violent podeaua.
M`car \ncearc`, spuse el \ncordat [i se duse \n birou.
Josie r`mase mult timp privind firmiturile de tutun \mpr`[tiate
pe mas`. Nu mai putea continua a[a, acum [tia. Sim]ise
\ntotdeauna c` depindea de ea, c` dac` putea s` suporte distan]a
dintre ei, nea[teptatele momente de pasiune, faptul c` o folosea pe
Flice de Vorenne ca un soi de \nlocuitor pentru prietenia pe care
cndva o avusese cu Josie, atunci puteau evolua treptat c`tre un
mod de via]` suportabil. Dar era nevoie de mult mai mult dect
atitudinea ei. Charles avea nevoie de o so]ie, cineva mult mai matur
[i mult mai pu]in vulnerabil, cineva care ar fi rs pe seama
trecutului lui, considerndu-l lipsit de importan]`.
Turnnd cafea \n ce[ti, Josie se sim]i mic` [i sec`tuit`. Lu` tava,
b`tu \ncet la u[a biroului [i intr`. Charles st`tea la fereastr`, privind
afar`, dar se \ntoarse [i-i lu` tava.
|mi pare r`u pentru ie[irea de mai devreme, spuse el cu
r`ceal`. N-am mai fost niciodat` a[a, dar presupun c` sngele latin
din mine \[i spune cuvntul. V`d c` ai adus o singur` cea[c`.
M` duc s` m` odihnesc.
A[a s` faci. Se \ntoarse lng` fereastr`. Nu-]i face griji. O s` ne
descurc`m.
Josie se duse \n camera ei [i se \ntinse \n pat. O durea capul,
sim]ea o strnsoare \n piept [i o disperare \n inim`. |l auzi ie[ind
pe Charles [i dup` o vreme se sili s` fac` un du[. Cnd se \ntoarse
\n camera ei \nchise u[a, deschise dulapul [i descuie sertarul de jos.
Scoase servieta [i se a[ez` pe podea cu ea pe genunchi; era prima

140

MARY SCOTT

dat` cnd o atingea de cnd ajunseser` la Ste Marie, dar degetele


nu-i erau ner`bd`toare, nici tremurnde. Aproape c` nu-i p`sa ce
va g`si \n`untru.
Deschise servieta; avea dou` compartimente: \ntr-unul era o
carte cu coper]i din piele [i cu inscrip]ie aurit`, iar \n cel`lalt o cutie
de bijuterii [i un plic sigilat, pe care scria certificat. De c`s`torie,
probabil.
|nc` ciudat de indiferent`, deschise cutia de bijuterii. Perle cu
\nchiz`toare de diamant, dou` inele unul cu safir, iar cel`lalt cu
opal [i cu diamante; o zi de na[tere \n octombrie, se p`rea. Mai
erau [i o br`]ar` veche din argint, b`tut` cu pietre semipre]ioase, [i
una mai modern`, cu montur` din aur [i cu dreptunghiuri mici din
jad, cteva accesorii pentru rochii [i un ceas micu] din aur. Toate
erau de calitate, dar nu excesiv de costisitoare. Ale Verei. {i jurnalul
era tot al ei, desigur; Josie nu avea nici o inten]ie s` citeasc` vreun
cuvnt, dar \l deschise. Inconfundabil, fusese inscrip]ionat: Pentru
draga mea Vera primul nostru Cr`ciun. Charles.
Josie \nchise ochii, leg`nndu-se \ncet, de durere. Ei nu-i
scrisese, nici nu-i spusese vreodat` cuvinte att de intime [i n-o va
face niciodat`. Con]inutul servietei explica att de multe, [i totu[i
nu l`murea dect un singur lucru. Iubise o dat` enorm [i iubirea \i
fusese r`pit`. Acum putea fi sigur` de ceva: nu avusese nici un
amestec \n moartea femeii care \nsemnase att de mult pentru el.
Zvonurile fuseser` mali]ioase, pentru c` Vera se n`scuse bogat`.
Ce se \ntmplase cu banii ei? Potrivit legii, erau ai lui Charles.
Josie se gndi dintr-o dat` la inelul ei cu briliant, la bl`nurile pe care
i le cump`rase \n diminea]a aceea, la Londra. Oh, nu! Doamne, nu!
|nchise la loc servieta, se \mbr`c` [i ie[i la plimbare. Poate c` era
bine c` putea s` dea vina pe c`ldur` pentru fa]a alb` ca varul [i
pentru ochii umfla]i.

SECRETUL CHIRURGULUI

141

C`ldura persist` cteva zile. Josie nu primi nici o veste de la


Luce [i nu-l v`zu pe Phil dect o dat`, cnd veni la vil` s` lase ceva
pentru Charles, \n drum spre plaj`. Ca s`-i r`spund` la \ntrebare, \i
spuse:
O s` treac` peste asta, presupun; nu vorbe[te prea mult
despre subiectul `sta, oricum. Disear` sunt invitat la Maxtedi, la
cin`, [i asta nu poate s` fie dect mna lui Luce. Dar nu inten]ionez
s` devenim amici prea apropia]i cel pu]in nu \nainte s`-mi spun`,
\n am`nunt, ce s-a \ntmplat weekendul trecut. Am o idee destul de
clar` despre ce s-a petrecut, dar trebuie s` treac` prin umilin]a
final` [i s`-mi povesteasc`.
{i o s`-]i fac` pl`cere s` auzi?
N-o s`-mi plac` deloc.
Nu fi aspru cu ea. {ocul e \nc` recent [i s-a re]inut de minune.
Invitndu-te disear`, a f`cut primul pas. Fii dr`gu] cu ea, Phil. Are
nevoie de asta.
E momentul s` mai ofere [i ea.
Faci pe bosumflatul, dar e[ti \ndr`gostit de ea.
Phil se color` u[or \n obraji [i porni motorul.
Fleacuri! \i strig` el, f`r` s` priveasc` \napoi.
Deci, a[a st`teau lucrurile. Luce, mai trist` [i mai pu]in sigur` pe
ea, decisese s` se orienteze cu precau]ie spre Phil, care trebuia s-o
fi atras de la \nceput \n multe feluri. Poate c` Phil fusese unul din
motivele pentru care \i c`[unase orbe[te pe Armand Tessier;
Armand avea elegan]a [i aplombul care-i lipseau lui Phil Darnley,
care era un om valoros, \ns` f`r` maniere de societate. Vor trebui
s` rezolve problema asta \ntre ei.
Boala lui Berthe fusese diagnosticat`: hepatit` infec]ioas`,
spusese Charles. Menajera \[i trimise nepoata s`-i ]in` locul, \ns`
Josie insist` s` se ocupe de g`tit.

142

MARY SCOTT

Urmar` zile mohorte; prima furtun` se dezl`n]ui la miezul


nop]ii un amalgam s`lbatic de zgomote [i ap` [i continu`
cteva zile la rnd. De la ferestrele vilei nu se vedeau dect b`l]i
uria[e, clocotind \nc`; apa trecea de pini, curgea spre limba de
p`mnt ie[it` \n mare [i c`dea \n cascad` pe stncile capului Blanc.
Pe malul m`rii, chiar \n dreptul stncilor, se afla o tab`r` de copii;
\n momentul acela g`zduia un grup de optzeci de copii.
Era \nc` \nnorat [i ploua, cnd telefonul sun`, \n jurul orei cinci.
Charles r`spunse, ascult` cteva clipe o voce agitat`, apoi spuse:
Vin imediat. Cheam`-l pe Darnley la urgen]e [i spune celei
de-a doua ambulan]e s` m` a[tepte. Asigura]i-v` ca trusa s` fie
complet` nu suntem siguri ce vom g`si.
Receptorul fu trntit la loc \n furc`. Charles se \ntoarse, [i Josie
v`zu c` era \ngrijorat`.
Un accident? Turi[ti?
Copiii de la tab`r`. Cnd ploaia s-a oprit azi-noapte, s-au \ntors
\n corturi. Dar datorit` ploii din diminea]a asta, jum`tate din terenul
de campat s-a tasat [i corturile principale au fost luate de ap`.
Nimeni n-a [tiut nimic pn` cnd una din \ngrijitoare s-a luptat s`
r`zbat` pn` la ferm`, s` cheme poli]ia. Aproape-[i pierduse min]ile.
Ce \ngrozitor! Josie era alb` ca varul. Las`-m` s` vin cu tine,
Charles!
El scutur` din cap.
Dac` nu-]i place s` stai singur`, du-te la spital [i ajut`-l pe
Darnley. Acum, trebuie s` plec.
Te rog, las`-m` s` vin. Vreau.
Am spus nu. O s` am [i a[a destule pe cap. S-ar putea s` treac`
mai bine o jum`tate de or` \nainte s` se \ntoarc` prima ambulan]`,
dar apoi Darnley, Benoit [i Fabre vor fi aglomera]i. Se vor bucura
s`-i aju]i.

SECRETUL CHIRURGULUI

143

Foarte bine.
Josie \ncerc` s` nu se simt` dat` deoparte sau nedorit`. C]i ani
s` fi avut micu]ii, \ntre [ase [i zece? {i ce li se \ntmplase? Bloca]i \n
corturi, p`mntul alunecnd sub ei, picioare rupte, teroare.
Ie[i \n ploaie [i alerg` la spital. Phil a[tepta la urgen]`,
\nconjurat de t`rgi bine echipate. Nu avea nimic de f`cut.
Dac` o s` dai o mn` de ajutor, ai face bine s` te sterilizezi.
Sora Levalle e [efa de tur`.
Nu pot \ndura, Phil. Vreau s` fiu acolo, cu Charles.
{i eu, dar prefer s` aib` el responsabilitatea de a decide care
pacien]i s` fie trimi[i aici. Mi-a spus s`-]i dau de lucru, dar \nc` mai a[tept.
Am venit, \n caz c` te \ntrebai ce s-a \ntmplat cu mine. M`
duc la tab`r`. Unde este?
Pe drumul de pe coasta de vest, dar \n locul t`u, nu m-a[
duce. S-ar putea s` nu-i plac` s` vezi lucrurile pe care probabil le
va g`si acolo.
Ce crede]i voi, b`rba]ii, c` sunt eu? Josie se \nec`. A[ vedea
oricum aici, nu? Sau trebuie s` fiu ]inut` \n apropierea prafului de
mirosit? M` duc, [i o s` iau cu mine tot ce crezi c` le mai trebuie.
Au tot ce le trebuie.
Cafea? Whisky?
|ntreab` la buc`t`rie. Zmbi cu mali]iozitate, f`r` s` fie
amuzat. Bine, du-te. Dac` te \ntorci \ntr-o ambulan]`, \n c`tu[e, voi
[ti ce s-a \ntmplat.
Josie fugi la buc`t`ria spitalului, adun` toate dulciurile [i
cafeaua pe care le g`si [i o sticl` de whisky. Ie[i cu bra]ele \nc`rcate
[i aproape se ciocni de portar. Acesta \i \ntinse o telegram`, pentru
Charles.
Spunea: voi trece pe la Ste Marie \n dou` s`pt`mni. Unchiul John.
Cuvintele nu \nsemnau mare lucru. Din punctul ei de vedere,
unchiul John putea s` fac` ce poftea.

Capitolul 9
|n ciuda drumului [i a vremii dificile, Josie ajunse la destina]ie.
Copiii fuseser` g`si]i to]i, iar dintre \ngrijitoare, nu lipsea dect
una. Cazurile mai grave fuseser` trimise la spital, iar ceilal]i copii
urmau s` fie du[i la biseric` sau \ntr-un hambar \nc`p`tor de la
ferm`. Josie se oferi s` transporte cu ma[ina c]iva din ei. |ndat` ce
ajunse la ferm`, Josie nu se opri din treab`, oferindu-le micu]ilor
\ngrijirile necesare. Se \nnoptase de tot [i cineva aduse l`mpi cu
parafin`. Un copil fu adus cu targa [i a[ezat pe canapeaua
improvizat`. Josie \l v`zu pe Charles suflecndu-[i mnecile [i
tratnd singur pacientul [i se strecur` lng` el, \n \ntuneric. Sutura
o ran` de [apte centimetri adncime la coaps`. Cnd termin`,
\ntinse mecanic mna [i Josie \i d`du foarfecele; dup` ce-l folosi, \l
puse \n tava ]inut` de ea.
Un pansament u[or [i am terminat cu el. Urmeaz` o coast`
rupt`.
Josie \l pans` rapid [i ridic` b`ie]elul exact \n clipa \n care fu
adus urm`torul. Ajut` din nou, anticipndu-i dorin]ele, ca [i cum ar
fi fost \n sala de opera]ii, nu \ntr-un hambar \n care mirosea a

SECRETUL CHIRURGULUI

145

bovine, pe o coast` pustie, la Ste Marie. Abia cnd se ocupar` de


r`nile faciale ale celui de-al treilea copil, privirile lor se \ntlnir`;
Josie a[tept` s`-i \nfrunte furia, s` aud` cuvinte grele. Trebuia s` se
fi v`zut pe ea, c`ci Charles [opti:
|n prima clip` cnd te-am v`zut, m-a trecut un fior mi-am
adus aminte drumul dar nu sunt sup`rat pe tine c` mi-ai \nc`lcat
ordinele.
Am venit pe lumin`. M` bucur c` nu e[ti furios.
Du-te \n cas` dup` ni[te cafea.
Am adus eu; [i whisky. Vrei?
Doar o pic`tur`, dup` ce termin aici. Flice e [i ea aici. Ar
trebui s` bea [i ea pu]in.
|i duc eu.
Nu, spune-i unuia din fermieri s-o \nlocuiasc`. Are nevoie de
o pauz`.
Mai trziu, Josie o auzi pe Flice de Vorenne vorbind \n [oapt`
\n francez` cu Charles; replicile lui erau tot [optite, dar
neinteligibile pentru ea. S-ar fi putut descurca [i f`r` Josie; le-ar fi
luat mai mult timp, atta tot. Josie sim]i cum vechea depresie pune
din nou st`pnire pe ea. Le d`du copiilor de mncare [i le f`cu
paturi din saci [i paie. Micu]ii se \ntinser` epuiza]i [i Josie lu`
lampa, ca s`-i lase pe \ntuneric.
Du-te [i odihne[te-te \n ma[in`, Josie. Plec`m curnd.
E[ti sigur c` nu mai putem face nimic? Cum r`mne cu
micu]ii?
Vor fi bine. Flice r`mne peste noapte la ferm`, \n caz c` e
nevoie de o sor`. Ploaia aproape a stat urc` \n ma[in` [i usuc`-]i
picioarele. Vin \n zece minute.
Trebui s`-l asculte; nu avea de ce s` n-o fac`. Urc` \n locul din
fa]` [i-[i aminti c`-[i uitase haina de ploaie \n hambar, dar nu-i mai

146

MARY SCOTT

p`sa. Rochia i se lipise de spate [i de coaste [i p`rul i se desf`cuse,


astfel c` \l sim]ea greu pe ceaf`. Era aproape zece trecuser` cinci
ore de cnd aflaser` de dezastru.
Ce se \ntmplase cu cele trei \ngrijitoare? Una din ele se luptase
cu potopul [i ajunsese la ferm`, unde se pr`bu[ise instantaneu; o
alta supraveghea copiii de la biseric`. Josie nu-[i amintea s` fi auzit
ce se \ntmplase cu cea de-a treia, dar cu siguran]` femeile acelea
meritau s` fie comp`timite. Ce responsabilitate de co[mar [i ct de
neajutorate trebuie s` se fi sim]it v`znd cum copiii alunec` din
raza vizual`, \ntr-o avalan[` de noroi [i roci. Probabil c` imaginile
acelea aveau s` le bntuie tot restul vie]ii.
Charles venise lng` ma[in`, dar \nc` vorbea cu Flice de
Vorenne. |i pronun]` numele mic \n francez`. La spital, erau
\ntotdeauna monsieur [i mademoiselle, dar afar`, se p`rea da,
Josie [tia ct de diferit putea fi afar`. |[i aminti cu ct` timiditate \i
spusese prima dat` pe numele mic [i modul inten]ionat \n care-i
spusese Josie. Fusese un mrit, dar \i strnsese inima. Acum,
p`rea s` fi pierdut complet mritul acela. Acum, vorbea \n frnturi
de englez` sau \n francez`; nu mai era acel canadian agreabil.
Ce noapte, spuse el, urcnd la volan. Ar trebui s` ne
consider`m noroco[i c` n-a murit nimeni.
Ct de grave sunt cazurile pe care le-ai trimis la spitalul
general?
Un craniu spart, o fractur` pelvian`, picioare, coaste Copiii
se recupereaz` repede. Dar va trebui s` supraveghem craniul.
Intraser` deja pe [oseaua principal`, cnd Josie spuse:
Aia nu e o amblan]` de-a voastr`?
M-am gndit c` e mai bine s` r`mn` aici peste noapte. Cred
c` ar trebui s` vorbesc pu]in cu [oferul.
|ncetini [i v`zu c` [oferul se gr`bea spre ei.

SECRETUL CHIRURGULUI

147

Monsieur! Persoana care lipsea am g`sit-o!


La cine se refer`? \ntreb` Josie.
La cea de-a treia femeie. Am crezut c` apele au purtat-o \n
mare. R`mi aici, m` duc s` v`d ce s-a \ntmplat.
Josie \l v`zu disp`rnd \n \ntunericul de nep`truns. A[adar,
acesta fusese motivul pentru care p`strase ambulan]a; sperase
sau avusese o b`nuial`. Probabil \i l`sase pe oameni s` caute.
Josie se \ntreba dac` ar trebui s` se \ntoarc` la ferm` dup` Flice
de Vorenne. Ideea era dezagreabil`, dar poate c` asta trebuia s`
fac`. Pe de alt` parte, erau [oferul [i asistentul lui, Charles [i
ea. Ei patru ar trebui s` se poat` \ngriji de femeie, dac` era \n
via]`.
Josie cobor\ din ma[in` [i alerg` pe iarba mocirloas`. |n cap`tul
stncii, cobor\ [i se uit`. {oferul ambulan]ei ]inea o tor]`, iar
\nso]itorul lui avea cteva curele atrnate de gt. Charles era mai
jos [i-l auzi blestemnd cnd ceva ced` sub picioarele lui [i fu
nevoit s` se aga]e de stnc`. Ceru lumin` [i v`zur` o femeie alb` ca
varul, cu p`rul ciufulit [i ud, privind cu ochi mari \n gol. Nu avea
mai mult de treizeci [i cinci de ani.
Pn` la urm`, v-am g`sit, spuse Charles, \n francez`.
Domni[oara Veray, nu? Ave]i dureri, domni[oar`?
Nu, domnule, veni replica [optit`. Doar genunchiul de asta
am fost for]at` s` r`mn aici.
Dreptul? |i palp` genunchiul prin rochie. Ah, da. Ave]i noroc
c` v-au c`utat. Vre]i s` ne povesti]i experien]a prin care a]i trecut?
Eram \n cortul cel mai apropiat de mare, cu cei mai mari. Era
dificil s`-i ]in ocupa]i pe o astfel de vreme, \n]elege]i? Apoi
p`mntul a \nceput s` se crape din senin doar pu]in, la \nceput,
dar \nainte s` ne putem organiza, a izbucnit un ru de pietre [i
noroi. Am fugit la cei care c`deau erau aproape de ie[irea din cort

148

MARY SCOTT

[i un copil ie[ise afar`. M-am dus dup` el [i l-am \mpins \napoi;


atunci, cortul s-a pr`bu[it. Poate tocmai cortul `la i-a salvat. Sunt \n
siguran]` to]i, domnule?
Da. Ce a]i f`cut dup` aceea?
Ploaia era orbitoare, p`mntul ceda sub picioarele mele [i am
fost aruncat` \n Valurile erau \nalte, dar din fericire, [tiu s` \not.
Am ajuns pe nisip [i am r`mas acolo s`-mi trag sufletul. Apoi am
descoperit c` genunchiul m` durea prea tare ca s` m` pot c`]`ra,
chair dac` puteam totu[i s` m` ]in pe picioare. |n]elege]i, domnule,
c` peste tot erau pietre mi[c`toare [i noroi.
Da, desigur. O s` v` punem pe targ` acum, domni[oar`.
Continua]i. Ce s-a \ntmplat dup` aceea?
M-am trt pn` aici [i m-am rugat ore \n [ir. Nu puteam auzi
altceva \n afara ploii [i a zgomotului infernal al rocilor
rostogolindu-se. Eram att de obosit` \nct am adormit. Cnd
m-am trezit, ploaia se mai lini[tise [i am v`zut reflec]iile luminilor
\n ap`. Am auzit motoare [i chiar plnsetele copiilor [i am [tiut c`
au venit s`-i salveze.
Dac` a]i fi strigat, poate v-am fi auzit.
Mai \nti trebuia salva]i copiii, domnule. Cnd s-a f`cut lini[te,
am [tiut c` a]i f`cut tot ce a]i putut, a[a c` atunci cnd am v`zut o
alt` lumin` pe aceasta am strigat cu toat` puterea care mi-a mai
r`mas.
Slav` cerului. Dac` a]i fi r`mas aici peste noapte, a]i fi
\nghe]at. Ambulan]a o s` v` duc` la spital; o s` sta]i la c`ldur` [i o
s` vi se dea ceva s` contracar`m [ocul [i expunerea. Mine
diminea]` o s` facem o radiografie la genunchi. Sunte]i o femeie
curajoas`.
Charles o b`tu u[or pe um`r [i ajut` la \mpinsul t`rgii.

SECRETUL CHIRURGULUI

149

Duce]i-o la urgen]`, strig` el.


Josie se aplec` peste marginea stncii [i v`zu golul de dincolo
de Charles. Trebuia s` se mute pe roca pe care fusese g`sit` femeia.
Josie se trezi c`-[i ]ine respira]ia [i-[i frnge minile.
Dac` n-ar fi fost noroiul, Charles ar fi ajuns f`r` probleme. Dar
roca de care se ]inea se desprinse de stnc`. Bra]ul lui alunec` [i \n
secunda urm`toare se hot`r\ s` sar` pe plaj`. Totul se petrecu att
de repede, \nct Josie nu reu[i nici m`car s` elibereze strig`tul care-i
\neca gtul. Charles era jos [i pietrele uria[e c`deau dup` el; v`zu
una din ele rico[nd spre capul lui [i f`cndu-l s` se clatine.
F`r` s` se gndeasc`, alerg` c]iva metri [i s`ri pe plaj`. C`zu,
dar se ridic` repede [i fugi la Charles. |i scoase batista din buzunar,
\i trase capul spre ea [i-i pres` rana de lng` tmpl`.
E[ti bine, Charles? \ntreb` ea cu voce tremurnd`. Te-am
v`zut cnd ai s`rit. Te sim]i bine?
Nu-i r`spunse [i Josie deveni \nfrico[`tor de con[tient` de faptul
c` fa]a lui era ascuns` la pieptul ei [i c` o ]inea strns \n bra]e. Trebuia
s`-[i dea seama c` inima \i b`tea cu putere; Josie se aplec` spre el.
Apoi o lumin` slab` str`luci deasupra lor [i Josie se uit`,
ame]it`. Flice de Vorenne se afla pe marginea stncii, ]innd o
lantern` de la ferm`. Cteva clipe nesfr[ite, femeia r`mase
privindu-i, cu chipul alb [i mohort de dezam`gire; apoi, \ndep`rt`
lanterna [i plec`. Pe un ton \n`bu[it, dar cu pasiune, Charles spuse:
Pentru Dumnezeu, iubito! Trebuie s` m` lovesc la cap ca s`-]i
dai fru liber sentimentelor?
Charles, eu
Nu strica totul. Vreau s` fii mereu a[a att de aproape \nct
nimic s` nu poat` interveni \ntre noi. Acum, trebuie s` mergem
acas`, dar nu trebuie s` pierdem apropierea aceasta. E mult mai
important` dect \]i dai seama.
Cred c`-mi dau seama, [opti ea. S` mergem, te rog.

Capitolul 10
Drumul \l f`cur` \n t`cere. |n vil` era o lumin` slab`, iar pe masa
din salon fusese a[ezat` o tav` de la spital. Sub un [ervet erau
sandvi[uri [i tarte cu piersici, iar al`turi un bol cu sup` [i cafetiera.
Suntem uzi pn` la piele, spuse Charles. Cred c` \n seara asta
o s` m` odihnesc, dac` nu sunt chemat. Cu at]ia r`ni]i, mine o s`
fie o zi mare \n sala de opera]ii. Vrei s` serve[ti cina la pat?
Nu, r`spunse Josie, evitndu-i privirea. M` \ntorc aici.
Bine. |n dou` minute.
Lui Josie \i lu` cinci. |mbr`c` pijamaua [i un halat sub]ire, \[i
piept`n` p`rul [i-l leg` cu o fund`. Ar`ta mic` [i frumoas` cnd se
\ntoarse la Charles. Pusese deja sup` \n farfurii, iar pe a ei o pusese
pe masa de lng` fotolii. Se schimbase \n pantalonii de cas` [i
\ntr-un tricou curat [i-[i acoperise cu grij` rana cu un plasture.
Din cauza tensiunii insuportabile care cre[tea \n ea, Josie se
trezi spunnd iritat`:
Pentru un fanatic al steriliz`rii, e[ti uimitor de nep`s`tor cu
r`nile tale. Nici m`car nu ]i-ai t`iat p`rul din zon`.

SECRETUL CHIRURGULUI

151

Nu e bine s` fii perfec]ionist. |n meseria mea trebuie s` fiu


\ntotdeauna unul, a[a c` de cte ori pot, am sc`p`ri. |ncearc` supa.
Josie \i urm` \ndemnul [i descoperi c` era surprinz`tor de bun`.
|ncetul cu \ncetul, se relax`. Noaptea aceasta nu era prea diferit` de
celelalte; p`ruse s` fie doar din cauza modului \n care-[i
petrecuser` seara. Dar reverberau ecouri puternice \ntre ei, [i nu-i
vorbea oare a[a cum o f`cuse odinioar`?
Charles \i lu` farfuria [i-i d`du un sandvi[ [i o cea[c` de cafea.
Se a[ez` \n scaunul lui, cu farfuria \n mn`, privind-o.
|ncearc` s` te desf`[ori. Trebuie s` stau de vorb` cu tine \n
seara asta.
Vreau s-o faci, \ncuviin]` ea.
E vorba de ceva ce nici m`car nu visezi, [i n-am putut s`-]i
spun dac` m` ]ineai la distan]`. Credeam c` va trebui s` te ]in \n
bra]e ca s`-]i povestesc despre cteva lucruri, dar nu sunt sigur
c` ar func]iona. {i asta din cauza mea, pentru c` a[ \ncepe s` te
doresc [i a[ uita totul. F`cu o pauz`. Acolo, pe plaj`, am sim]it ceva
ce ai ascuns att de bine, \nct n-am [tiut c` exist`. N-a fost cinstit
din partea ta s` m` ]ii la distan]`, Josie. Am avut atta nevoie de
iubirea [i de \n]elegerea ta, [i dintr-un anume motiv, le-ai ascuns
chiar [i cnd ]i-ai dat seama de nevoia mea.
Deci a[a vroia s` \nfrunte situa]ia. F`r` prea multe cuvinte,
oferindu-i fapte [i implornd-o s` \n]eleag`; nici o m`rturisire din
senin. |nsemna \ndeajuns pentru el, \nct trebuia s` se exprime clar
[i obiectiv, s` limpezeasc` lucrurile \nainte de a merge mai departe.
Pe Josie o cuprinse un calm ciudat; era preg`tit` [i sim]ea c` de
data asta, putea fi [i ea obiectiv`.
Am \ncercat s` \n]eleg. Iubirea e pu]in diferit`, nu?
|n cazul meu, sunt amestecate. M` iube[ti att ct po]i iubi o
persoan` pe care n-o cuno[ti \ntru totul, Josie?

152

MARY SCOTT

Da.
Dar a fost un salt prea mare pentru tine de la prietenie la
c`s`torie. {tiam asta. M-a speriat, dar am fost \ndeajuns de prost
\nct s` cred c` simplul fapt c` ne-am c`s`torit ne va apropia att
de mult, astfel c` celelalte lucruri \[i vor pierde \nsemn`tatea.
Dac` n-ar fi trebuit s` ne c`s`torim a[a, a[ fi ajuns s`-]i spun
lucrurile astea despre mine. Erau lucruri care m-au durut [i care
ar fi putut s` te doar` [i e nevoie de o rela]ie special` ca s` poat`
fi l`murite. Noi doi n-am ajuns la genul `sta de rela]ie. Cnd
te-am cunoscut, nu eram preg`tit s` iau \n considerare ceva mai
intim dect o prietenie pl`cut` cu o sor` profesionist` care avea
o binecuvntat` fire lini[tit`. |ncepea s` se dezbare de toate
constrngerile. L`s` farfuria deoparte [i se aplec` \n fa]`. Nu
seam`n` cu modul \n care m` cuno[ti acum, dar trebuie s`-]i fi
dat seama, la momentul acela, c` ceva destul de important m`
determina s` m` comport a[a.
Presupun c` da, dar nu m-am gndit niciodat`. Nu mi-a trecut
niciodat` prin gnd c` vei vrea s` te c`s`tore[ti vreodat` cu mine
pn` cnd nu mi-ai propus.
Josie sim]i o durere u[oar` \n piept, dar vocea \i r`mase aceea[i:
{i acum, vrei s`-mi spui lucrurile acelea?
Trebuie. V`zu cum falca i se \ncle[teaz` [i cum strnge
incon[tient din pumni. E ceva ce, f`r` \ndoial`, ar fi trebuit s` [tii
dinainte s` ne c`s`torim, dar eram legat nu numai de faptul c`
erai tn`r` [i \ncrez`toare [i nu puteam s`-]i spun tot adev`rul, ci [i
de o promisiune pe care am f`cut-o cndva. Josie am mai fost
c`s`torit o dat`.
Tmplele \i transpirar`, ochii i se \nce]o[ar` u[or, dar nu scoase
nici un cuvnt. Charles \[i ridic` privirea spre ea, vru s` se duc`
lng` Josie, dar f`cu un efort s` r`mn` pe loc. Era mai palid dect

SECRETUL CHIRURGULUI

153

\l v`zuse vreodat` [i se gndi, \ndurerat`, c` nu suporta s`-[i


aminteasc` iar ea era prea \ndep`rtat` s`-l poat` ajuta. Va fi mult
mai r`u dect \[i imaginase.
Era fiica domnului John un fel de veri[oar`. Cnd eram
pu[ti, obi[nuiam s` m` duc \n Anglia \n vacan]` [i \ntre Vera [i mine
au fost scntei de la bun \nceput. Eram complet diferi]i. Era slab`,
cu ochi mari [i negri [i cu p`rul castaniu [i p`rea cople[it` de
energia pe care o avea. Chiar [i la paisprezece ani, era un efort
pentru mine s` fiu fratele puternic al unei feti]e de zece ani, pline
de via]`. Cu timpul, s-a schimbat, ca toate fetele. Un b`rbat care
vrea s` fie chirurg nu se schimb` att de repede \n sensul `sta; are
o singur` direc]ie. Dar ]ineam la Vera, [i cnd a \mplinit
[aptesprezece ani, i-am spus c` dup` reziden]iat m` voi c`s`tori cu
ea. Am luat-o ca pe o glum`, dar cnd mi-a scris \n Canada, [i-a f`cut
o mul]ime de iluzii. M-am \ntors \n Anglia ca s` m` stabilesc, nu
s-a schimbat nimic. Eram la Edinburgh, dar \mi petreceam
vacan]ele la unchiul meu, la Londra; fire[te, mergeam cu Vera la
teatru, la plimbare, \n diferite locuri. |nc` mai aveam timp s` plec
[i, sincer s` fiu, nu-mi permiteam o c`s`torie \nainte de a \ncepe s`
lucrez.
E[ti sigur c` vrei s` [tiu toate astea? \ntreb` ea \n [oapt`.
Nu exist` alternativ`. Am repetat de o mie de ori \n gnd [i nu
pot s` \ncep dect cu \nceputul. Am omis ceva, totu[i. Dup` ce am
stat c]iva ani \n Anglia, mama a murit. Strngndu-i lucrurile, am
descoperit c` domnul John a ajutat-o financiar ct timp am fost la
universitatea din Motreal. |mi spusese c` tata l`sase suficien]i bani
pentru studiile mele, dar nu fusese a[a. |i eram dator unchiului
John. Dup` [ocul ini]ial, nu m-a mai deranjat; era un chirurg
care-l ajuta pe altul, [i sper ca \ntr-o zi s` pot face [i eu acela[i
lucru. Dar, f`r` \ndoial`, \i eram dator.

154

MARY SCOTT

{i asta are leg`tur` cu ce \ncerci s`-mi spui?


Charles o privi cu asprime. Calmul ei \l nedumerea, \ns` nu avea
de unde s` [tie cum va suporta vestea.
Da, \ntr-un fel. Vera a crescut, \ns` n-o interesau al]i b`rba]i.
P`rea foarte tn`r` [i excesiv de sensibil`, ca mama ei. I-am
men]ionat asta o dat` unchiului [i mi-a spus c` e o prostie; dar asta
pentru c`-mi spusese deja de cteva ori c` mariajul lui fusese o
gre[eal` crud`, mai ales pentru so]ia lui. Vroia s` m` c`s`toresc cu
Vera, m` vroia de ginere. Asta nu m-ar fi influen]at, totu[i. Inspir`
adnc. Dup` ce am terminat la Edinburgh, am devenit chirurg la un
spital mic din Aberdeen [i o vreme n-am mai trecut pe la Londra.
Atunci, domnul John a tras cteva sfori, despre care n-am [tiut, [i
am fost invitat s` ocup un post similar, la Londra. N-o mai v`zusem
pe Vera de un an [i jum`tate. Am corespondat [i mi s-a p`rut c`
scrisorile ei erau emotive [i c` ridicau preten]ii, dar nici o clip`
n-am b`nuit problema ei. Dintr-un oarecare motiv psihologic,
domnul John m-a ]inut \n cea]`; poate a crezut c` o s` m` ]in`
departe de Londra nu [tiu. Oricum, am aflat c` Vera avea leucemie.
Oh, nu! [uier` Josie, cu voce tremurnd`. Am`r`ciunea
disp`ru sim]ea acum durerea lui, cnd f`cuse \ngrozitoarea
descoperire. Vera [tia?
Nu. Dar \ncepuse s` suspecteze o boal` incurabil`, [i mama ei
era \nnebunit`. Domnul John era sup`rat, mult mai mult dect ai
crede, Josie, din ct \l cuno[ti. La momentul acela, doctorul de
familie [i c]iva consultan]i, desigur, erau singurii din afara familiei
care [tiau. Cnd am ajuns la Londra, Verei i s-au mai dat doar opt
luni de via]`.
A[adar... te-ai c`s`torit cu ea.
Ce altceva puteam s` fac? Evident, era singurul lucru care-i
mai putea da putere, care s-o conving` c` o s` se vindece. De fapt,

SECRETUL CHIRURGULUI

155

ea \ns`[i a spus-o de mai multe ori, [i era adev`rat. A devenit din ce


\n ce mai sl`bit` [i mai irascibil`, a \nceput s` aib` crize de isterie
sau st`ri de apatie, dar \n ciuda a tot, era \ncrez`toare. |i apar]inea
lui Charles, [i el nu o va l`sa s` moar`. Se ridic` [i-[i vr\ minile \n
buzunare. Dac` ]i-a[ fi putut spune toate astea, a[ fi f`cut-o \n
noaptea \n care te-am cerut \n c`s`torie. Dar dup` moartea Verei,
domnul John m-a f`cut s` promit c` n-o s` spun nim`nui cauza
decesului ei; el a fost cel care a \mpr`[tiat zvonul c` sunt celibatar.
Era ca [i cum i-ar fi fost ru[ine c` singurul lui copil a murit de o
boal` incurabil`. A r`mas marcat, moartea Verei l-a dobort, dar nu
vrea nici \n ruptul capului s-o arate celorlal]i.
{i pe tine te-a dobort.
A fost o experien]` cople[itoare. A mai tr`it [ase luni [i a
trebuit s` locuiesc \n aceea[i cas`. Plngea cnd \ntrziam, avea
accese de furie cnd eram chemat la telefon \n timpul mesei. Biata
de ea nu se putea ab]ine [i poate n-am fost att de \n]eleg`tor cum
ar fi trebuit. Dumnezeu mi-e martor c` am \ncercat! |i pl`cea s`-i
demonstrez \ntotdeauna c-o iubesc s`-i fac cadouri, bijuterii,
ciocolat`, parfumuri, flori. Cteodat` eram att de ocupat \nct
uitam, [i atunci \mi repro[a [i mama ei. Dar nu erau de \nvinuit.
Nici tu.
Sper c` nu. A fost o tragedie. Se \ntmpl` tot timpul \n jurul
nostru, dar nu afl`m de prea multe. A fost un [oc oribil pentru tine,
nu-i a[a, Josie? Ai suportat bine.
O s` supravie]uiesc, dar a[ fi vrut s`-mi fi spus \nainte s`
venim la Ste Marie.
Dac` a[ fi f`cut-o, nu ]i-a[ fi putut spune dect c` am mai fost
c`s`torit, cu veri[oara mea att. Dar nu era \ndeajuns [i, sincer s`
fiu, am considerat c`, din moment ce nu ne cuno[team prea bine,
te-ai fi speriat. {i nu puteam s`-mi asum riscul; \nsemnai deja prea

156

MARY SCOTT

mult pentru mine. |n orice caz, via]a a fost destul de viclean` cu


noi, [i f`r` asta. C`s`toria cu Vera nu a fost una \n adev`ratul sens
al cuvntului. I-am dat numele meu, am protejat-o [i i-am oferit
iluzia unui viitor. |i datoram asta att ei, ct [i unchiului.
Da, a[a e. Presupun c` ai venit la Storford ca s` fugi...
Asta a fost ideea, dar cnd te-am \ntlnit, amintirile au revenit.
Cnd am \nceput s`-mi permit s` simt din nou, \mi aminteam c`
e[ti prea tn`r` [i inocent`. M` \ntrebam dac` te-ai sim]i \n[elat`;
pentru o fat` \nseamn` mult s` fie prima \n via]a unui b`rbat. {i
cum puteam s`-]i dovedesc c` e[ti prima femeie din via]a mea,
dect spunndu-]i ceva ce am jurat s` nu spun?
Domnul John te-a eliberat de promisiune?
Nu, r`spunse cu asprime. Cnd a venit aici, i-am spus c` ai
dreptul s` [tii [i c`-]i voi povesti cnd voi fi preg`tit, cu sau f`r`
consim]`mntul lui. N-a vrut s` discute deloc despre asta.
Urm` o t`cere, pe care \n cele din urm` o rupse Charles, pe un
ton r`gu[it.
Josie... iubita mea Josie, am atta nevoie de tine. Un lucru ca
`sta n-ar trebui s` intervin` \ntre noi.
Josie se ridic` repede [i se arunc` \n bra]ele lui, ag`]ndu-se de
el cu toat` ardoarea [i iubirea care crescuser` incontrolabil \n ultima
jum`tate de or`. Se ridic` pe vrfuri [i-[i lipi obrazul de al lui.
Te iubesc [i mai mult pentru ce ai f`cut pentru Vera.
Depindea de tine [i n-ai dezam`git-o. A durut [i a continuat s`
doar` mult dup` moartea ei, dar nu cred c` va mai fi a[a de acum.
Te iubesc att de mult, \nct aproape c`... m` sufoc
S`rut`rile lui erau durere [i extaz, [i se ag`]` nebune[te de el.
Cnd bra]ele lui o strnser` \n sfr[it, Josie ame]i. Dar uitase un
am`nunt: scrisoarea doamnei Vaughan. Zvonul c` Charles pusese
cap`t zilelor so]iei lui putea avea totu[i o baz` real`. Verei i se mai

SECRETUL CHIRURGULUI

157

d`duser` opt luni, \ns` nu tr`ise dect [ase. O tn`r` se stinsese din
pricina leucemiei; trebuia s` fi fost \ngrozitor s` fie nevoit s` asiste,
zi de zi. Cum domnul John [i so]ia acestuia fuseser` pleca]i, lui
Charles i-ar fi fost u[or s`-i dea Verei o supradoz` de sedative. La
\ntoarcere, domnul John suspectase poate ceva, dar nu era oare
genul de om care, incapabil s-o scuteasc` de alte dureri, putea fi pe
veci recunosc`tor cuiva care avusese curajul s`-i salveze fiica de la
\nc` dou` luni de via]` chinuitoare?
Dar Charles? Josie se dep`rt` de el, zmbindu-i nesigur`.
N-ai mncat dect supa aia.
Ce s-a \ntmplat? Uit`-te la mine, Josie. Acum, nimic nu va mai
interveni \ntre noi, nimic! Te iubesc att de mult \nct sunt disperat
chiar [i dac` te doare capul, \n caz c` e un simptom pentru ceva mai
grav, [i cea mai vag` umbr` din privirea ta m` face s` devin agitat.
A[a c`-]i po]i da seama prin ce am trecut \n ultima vreme. Umbrele
n-au fost tocmai vagi. Ce s-a \ntmplat?
Cum putea s`-i spun`? Nu recunoscuse c` [tiuse de existen]a
Verei, [i nici nu vroia s-o fac` \nc`; con]inutul demn de
comp`timire al servietei putea s` r`mn` acolo luni \ntregi, dac` va
fi necesar. Pentru moment, ar fi mult mai bine pentru amndoi s`
nu sape mai adnc. Dar lucrul `sta... cum s-ar sim]i dac` ar [ti cu
certitudine c` Charles facilitase moartea Verei? |n adncul
sufletului, Josie se temea c` nu va putea suporta a[a ceva.
Am uitat. Ai primit o telegram` de la unchiul t`u. Cred c` am
l`sat-o \n buc`t`rie. Spune c` vine pe la noi peste dou` s`pt`mni.
Da? Ochii i se dilatar`, agita]i. M` duc s` v`d.
Mecanic, ct timp Charles fu plecat, puse ce[tile de cafea pe tav`
[i sandvi[ul \napoi \n farfurie. |i era frig; era con[tient` c` briza se
\nte]ise [i c` agita perdeaua lung` de la fereastr`.

158

MARY SCOTT

Charles se \ntoarse cu telegrama \n mn`. Avea o expresie


ciudat` de u[urare; arunc` hrtia pe masa cu telefonul.
Unchiul John. E prima telegram` pe care mi-o trimite semnat`
a[a. |ntotdeauna a scris doar Melbury. {i-a revenit.
A plecat sup`rat, nu? f`cu ea un efort. Telegrama \nseamn` c`
e[ti iertat?
|nseamn` c` te-a acceptat \n familie. I-am spus s` nu vin`,
pn` n-o face.
Dar credeam c` e de acord cu mine, spuse Josie. |mi tot ]inea
predici despre bunul-sim] [i despre preg`tirea mea de sor`
medical`. Ce e att de exclusivit la Melbury?
Nu e vorba despre asta. U[urarea \l f`cu s` zmbeasc` [i-[i
puse bra]ul pe umerii ei. B`trnul a insistat s` nu afli un singur
lucru. I-am spus c` dac` nu cedeaz`, ar fi mai bine s` nu ne mai
vedem. L-a ap`sat greu, dar, la naiba, pe mine m-a ap`sat [i mai
greu! {i vreau ca lucrul `sta s` fie l`murit, nu uitat. |i strnse
um`rul. O s`-]i spun repede. Vera n-a avut realmente o moarte
natural`. Mama ei era distrus`, cu toate grijile, [i a stat o s`pt`mn`
la un azil. |n ziua \n care s-a \ntors acas`, i-a dat Verei o supradoz`
de barbiturice. Pur [i simplu, n-a mai putut s` \ndure ca agonia s`
continue. Totul a fost mu[amalizat, dar s-au n`scut zvonuri, iar eu
am fost ]inta fireasc`. Nimeni nu mi-a spus nimic personal, dar dac`
ar fi f`cut-o, n-a[ fi putut s` m` ap`r. Asta ]inea unchiul John s`
r`mn` \ntre noi; n-a \nvinuit-o pe so]ia lui de fapt, i-a fost
recunosc`tor \n cele din urm` [i a fost de p`rere c` totul trebuie
l`sat s` p`leasc` \n negura timpului. Nici unul din colegii no[tri nu
m-ar fi condamnat dac` eu a[ fi fost cel care i-a administrat
supradoza. Dar Vera avea o mo[tenire considerabil` de la bunica ei,
[i totul ar fi putut s` par` ciudat. Oricum, domnul John [i cu mine
am donat-o intergral unui spital pediatric.

SECRETUL CHIRURGULUI

159

Josie \[i ridic` privirea spre el [i \n vocea ei r`sun` o u[urare absolut`.


{i nu aveai de gnd s`-mi spui asta?
Ei bine, vroiam s` am acordul unchiului; au fost so]ia [i fiica
lui, [i sub armura aceea de o]el nu se ascunde o inim` de piatr`.
Iubito, dac` vom avea vreodat` un fiu, b`trnul o s`-]i m`nnce din
palm`.
Bine\n]eles c` vom avea un fiu, monsieur Demettre, spuse ea,
\mbujorat`. Vom avea trei!
Charles rse \ntr-un fel \n care nu-l mai auzise pn` atunci, cu
dragoste, pasiune [i pur` \ncntare. Apoi se aplec` [i o ridic` u[or
\n bra]e. Josie fu cea care se \ntinse s` sting` lumina, \n timp ce
p`r`sir` salonul.

Sfr[it

S-ar putea să vă placă și