Sunteți pe pagina 1din 2

"

ROMANIA

MINISTERUL

SANATATn

IRECTIA DE SANATATE PUBLICA MEHEDINTI

Strada Traian nr.115,Drobeta Tr. Severin

WTelefon: 0252/323638,

FAX: 0252/325040,

e-mail: dspmh@rdsmail.ro;mehedintirunos@yahoo.com

Catre Prim ria Orasului Baia de Arama;Primaria Orasului Vinju Mare, Prima ia Comunei Balta,Bicles,Bilvanesti,Braniste,Corcova,Godeanu, Gogo u ,Jiana,Patulele,Ponoarele, Svinita, Timna, Vinjulet,Voloiac

In

c nformitate

cu prevederile

HG286/2011 pentru

aprobarea

Regulamentul i-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant s u temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de romovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului ontractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si

prevederile d n Legea-

personalului latit din fonduri publice, - OMS nr.I4 70/2011 pentru aprobarea criteriilor pri ind angajarea si promovarea in functii, grade si trepte profesionale personalului contractual din unitati sanitare publice din sectorul sanitar .unita ea angajatoare organizeaza examen de promovare la sfarsitul perioadei de ebutant ( 6 luni ) pentru asistentii medicali comunitari debutanti

cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitara a

angajati in ca rul unitatii dumneavoastra . Toto ata ,va rugam sa aveti in vedere faptul ca finantarea salariilor si a deplasarilor in teren se face de catre DSP Mehedinti din bugetul Ministerului Sanatatii pe b za solicitarii dumneavoastra.

Cu st ma,

Sef Biron RUNOS Ec. Vladuti Rodica

/Jlt