Sunteți pe pagina 1din 2

axgrup@gmail.

com
..2013

Nr./

CERERE TIP PENTRU ELIBERARE FORMULAR E 104


Catre,
Conducerea CAS OLT

Nume: Prenume: CNP ..


Domiciliu: Strada:
Nr. Bl.Sc.. Ap. Cod postal: Tara:..
Telefon:
Va rog sa-mi eliberati formularul E104 pentru stabilirea rezidentei in:
Statul: la societatea:
din localitatea: Cod postal:
Strada: Numarul:
Persoana analizata este de la data de: pana la data de

Data: ..
Semnatura:

Nota:
La dosar se vor anexa urmatoarele documente:
1. Copie dupa cartea de munca, sau in cazul lucratorilor independenti,
declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii;
2. Copie dupa buletin / CI sau certificatul de nastere, dupa caz;
3. Orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala
sau maternitate.

Documentele emise in limbile europene altele decat limba romana vor fi


depuse si in traducere legalizata.