Sunteți pe pagina 1din 3

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt

UNIVERSITATEA "DUNREA DE JOS" GALAI


FACULTATEA DE MEDICIN I FARMACIE
SPECIALIZAREA MEDICIN DENTAR
Adresa: Str. Al. I. Cuza, nr. 35, 800010,Galai
Tel:0336130217 Fax: 0336130296
E-mail:medicine@ugal.ro
FIA DISCIPLINEI1
Denumirea disciplinei
BIOCHIMIA CAVITII ORALE
Anul de studiu
I
Semestrul
II
Regimul disciplinei (Ob, Op, F)

Tipul de evaluare final (E/V)


E
Ob
Nr. de
4
credite
Total ore din planul de nvmnt
98
Totalul ore studiu individual
Titularul disciplinei
Titular curs
Titular lucrri practice
( grad didactic i tiinific,
Conf. univ.dr. Dana Tutunaru
Asist.univ.drd. Bianca Ioana Chesaru
nume, prenume)
Catedra de specialitate

Departamentul Stiinte Morfologice

Total
42

C
14

S
-

LP
28

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)


1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
Cunoasterea, intelegerea si explicarea notiunilor fundamentale cu privire la caracteristicile biochimice
si transformarile metabolice ale constituentilor organismului uman.
Cunoasterea si utilizarea corecta si in context a terminologiei de spacialitate.
Diversificarea cunostintelor privind aplicarea principalelor metode fizico-chimice de analiza i control
n domeniul medicinei dentare.
Cunoasterea principiilor teoretice si practice ale tehnicilor de analiza biochimica.
Competene Intelegerea, explicarea si interpretarea corecta a modificarilor parametrilor biochimici.
specifice
2. Instrumental-aplicative
disciplinei
Insusirea normelor de protectie a muncii si asigurare a securitatii in laboratorul de biochimie.
Dobandirea abilitatilor de utilizare corecta a sticlariei, ustensilelor, aparaturii si reactivilor necesari in
analizele biochimice.
Insusirea metodelor si tehnicilor de analiza utilizate in laboratorul de investigatii biochimice.
Formarea deprinderilor de lucru pentru efectuarea de analize biochimice calitative si cantitative.
Fixarea conceptelor teoretice prin aplicatii practice.
3. Atitudinale
Implicarea in activitatile specifice de recoltare si evaluare a materialelor biologice in laboratorul de
analize biochimice.
Stimularea initiativei si creativitatii, cu promovarea unor relatii principiale de colaborare in echipele de
lucru.
Implicarea in cercetarea stiintifica si participarea activa la manifestarile stiintifice in domeniu.
Manifestarea unei atitudini pozitive si responsabile fata de domeniul stiintific al biochimiei si pentru
propria formare profesionala ca viitori medici dentisti.

Tematic
general

Bibliografie
obligat
orie
selectiv

Coninutul disciplinei
Tematic curs
Tematic lucrri practice
Biochimia ecosistemului bucal.
Saliva: recoltare, proprietati
Biochimia salivei.
Analiza biochimica a salivei.
Biochimia dintilor. Biochimia
Determinarea activitii amilazei serice.
parodontiului.
Determinarea activitii catalazei.
Biochimia placii dentare. Biochimia
Determinarea vitaminei C.
cariei dentare.
Determinarea LDH.
Biochimia bolii parodontale.
Determinarea lactatului.
Afectiunile parodontale in bolile
Determinarea ionilor de Ca si Mg.
sistemice.
Determinarea IgAs.
Biochimia infectiilor endodontice si
Determinarea glucozei in saliva si sange.
periapicale
Saliva, marker al consumului de droguri.
Saliva, marker al consumului de
Determinarea FAL.
droguri.
Determinarea Na si K
Saliva, marker al bolii parodontale.
1. CHRISTIAN MOUTON, JEAN-CLAUDE ROBERT, Bacteriologie bucco-dentaire, Paris, 1994.
2. CRISTEA POPA E., POPESCU A., TRUIA E., DINU V., Tratat de biochimie medical. Vol.I i
II, Ed. Medical, Bucureti, 1991 ;
3. DINU V., TRUIA E., .a., Biochimie medicala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1998;
4. LEHNINGER A. L., Biochimie Vol. I, Ed. Tehnic, Bucureti, 1987;
5. LEHNINGER A. L., Biochimie Vol. II, Ed. Tehnic, Bucureti, 1992;
6. MURRAY R.K., GRANNER D.K., MAYES P.A., RODWELL V.W., Biochimie de Harper. 25e
dition amricaine. Les Presses de lUniversit Laval, 2002;
7. OLTEANU I., OLTEANU C., Biochimia cavitatii orale, Ed. Medicala Universitara "Iuliu
Hatieganu", Cluj- Napoca, 2004;
8. TUTUNARU D., CHESARU B.I., Biochimie Lucrari practice medicina, Editura Zigotto,
Galati, 2010;
9. SEGAL R., Biochimia produselor alimentare, Ed. Academica, Galai, 2006;
10. SEGAL R., Principiile nutriiei, Ed. Academica, Galai, 2002.

La stabilirea notei finale se iau n considerare:


Media notelor acordate la seminar / lucrri practice
Notele obinute la testele periodice sau pariale
Nota acordat pentru frecvena i conduita la
activiti
Notele acordate pentru temele de cas, referate,
eseuri, traduceri, studii de caz
Notele acordate pentru participarea la cercuri
tiinifice i/sau la concursuri profesionale
Nota acordat la examinarea final
Alte note
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
Noiuni de baz care s demonstreze parcurgerea materiei.

Ponderea exprimat n % {total = 100%}


10 %
35 %
5%
50 %
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
Dezvoltarea cu acuratee a elementelor eseniale ale
noiunilor.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)

1. descifrarea i studiul notielor de curs


2. studiu dup manual, suport de curs
3. studiul bibliografiei minimale indicate
4. documentare suplimentar n bibliotec
5. activitate specific de pregtire pt. lucrri
practice
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
proiecte, traduceri etc.
7. pregtire teste periodice sau pariale

15
10
10
0
5

8. pregtire prezentri orale


9. pregtire examinare final
10. consultaii
11. documentare pe net
12. alte activiti

0
20
5
5
0

13. alte activiti

10

14. alte activiti

Total ore studiu individual (pe semestru) = 80


Data ntocmirii: 10.10.2010
Titular curs: Conf. univ.dr. Dana Tutunaru
Semntura:
Titular lucrri practice: Asist.univ.drd. Bianca Ioana Chesaru
Semntura:
Decan
Prof. univ. dr. Aurel Nechita
Semntur:

ef Departament
Conf. univ. dr. Iuliu Fulga
Semntur: