Sunteți pe pagina 1din 56

Modelul copertei lucrrii de licen

UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR


FACULTATEA MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL

LUCRARE DE LICEN

COORDONATOR TIINIFIC
[titlu didactic i tiinific]

ABSOLVENT(),

BUCURETI

2016
1

Modelul primei pagini a lucrrii de licen


UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR
FACULTATEA MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

CONFORT, ELEGAN I EXTRAVAGAN N


DOMENIUL SALOANELOR DE NFRUMUSEARE

Disciplina:
COORDONATOR TIINIFIC
[titlu didactic i tiinific]

ABSOLVENT(),

BUCURETI

2016
2

Curins

Intrducr
Caitlul 1: vluia srviciilr frit d salanl d nfrumusar
Caitlul 2: Crr-frt
2.1 Crinl ii
2.2 frta unui saln nfrumusar
Caitlul 3: rganizara unui saln d nfrumusar
3.1 rganigrama
3.2 Rcia
3.3 Cafrul
3.5 Salnul d csmtic
Caitlul 4: Saln d nfrumusar - afacr d succs Studiu de caz
4.1 Studiul rganizarii srviciilr in cadrul unui saln d nfrumusar
4.2 Stratgii d dzvtar a salnului d nfrumusar
Concluzii
Bibligrafi

Intrducr
n mar masur, istria fmilr din sclul XIX st istria mdrnizrii
scitaii rmnti. Indifrnt d frml n car au facut-, fmil au fst unul din
rincialii vctri mdrnizatri. Flul cum au fcut- nu st nici lcut, nici ldabil:
imitai, snbism tc. Dar s nu uitam ca aa ignbil cum st, imitaia i snbismul si au
un rl att d imrtant n aculturaii i tranziii nct Gabril Tard, iar la ni ugn
Lvinscu, au fcut din l rincialul factr mtr al mdrnizrii.
Nu vrm s n amstcm n disuta nnchiat nici azi dsr
factrul/factrii mtri, dar rlul imitaii i snbismului ramn un bun cstigat. P d alt
art, nvnd nici dtrminar d sx imitaia i snbismul n-au caractrizat fmil
clind brbaii, ficar art a imitat n dmniul sau d snsibilitat.
Fmil au xclat, firt, n dmniul mdllr vstimntar, n dcraiil
d intrir tc. i au avut un rl dtrminant n acrditara nilr manir i mravuri car
crsundau (chiar dac dfrmat la ncut) uni alt civilizaii.
Fmil (mai als cl din nalta scitat) au ltit unri csturil uni criz
mral (mai als n riml dcnii al sclului XIX) car n-ar rst s- scamtm cu
divrs xlicaii ca V. Panl. Csturil acsta au fst ral, dar fr ndial ca
rfrinl lr ntru lgan i xtravagan au fst instrumntul cl mai ficint.
Cci dac n Rusia, s zicm, brbil au fst tiat din rdinul arului, n
Rmnia l au disrut d la sin datrit fmilr car l ntrcau satl. Ambl fr
au uzat d mijlacl lr. n fnd mdrnizara uni scitai rcsaz mii d ci
luntric, unl nu narat sbr. Cmarativ, scitata rmnasc s-a dscurcat ntr-un
md car ar avantajul d a fi mai natural chiar dac a lasat n urma atta ramasi ridicl
nct l-a alimntat Caragial na sr sfritul vacului.
Firt, tat acast rfrman - diamant, matrial d lux, mda
arizian urmat la as - rsuuna csturi xtrm d ridicat. Acasta tndina va cntinua
s s strz, iar curba chltuililr s crasc i n dcniil urmtar. Fatul nu va
ramn fr cnscin n lan scial i cnmic caci scitat agrar, cu rsurs limitat
i n car rductivitata crt anvis, nu va uta s susina la nsfrsit aristcrai att
d chltuitar.
Caitaluri car ar fi utut s fi rinvstit n rrduci s vr scurg st
grania sr rfitul industri d lux din Frana i din alt ari. Ca i alt data n istri,
chiar n Frana vului mdiu, rasndira rduslr d lux i a gustului ntru acsta 4

fnmn n car fmil au cnstituit agntul rincial - a cntribuit la slbiciuna


cnmic i litica a aristcraii, iar ai, ca cnscin, la aariia uni clas
cncurnt.
n dcniul at, fmil mari-aristcrai ar s-i fi ralizat bictivul i nu
mai st nici difrn ntr l i mlagl lr din rstul uri. Dar rul a fst mar
fiindc aclasi dcniu at at fi cnsidrat cl car vdt uizara cnmic i
litic a vchii birimi.
N-am vra s lsm imrsia c fmil sunt rsnsabil d ruin uni clas
cnd la acst fct a cndus un ntrg stil d via din car chltuilil fmilr rau dar
cmnnt. Cum a lsat s s vad Ktzbu, jcul d cr i al brbatilr ruin tt att ct
tratamntl csmtic sau cafuril rchiil fmilr, iar n ultima instan ca c a cntat
a fst c acasta clas nu a dscifrat nil mcanism al rductii caitalist, ci a rmas
arazitar. Curnd nu i-a mai rmas dcat s disar. i nu ra mar acat cci ultima sa
misiun istrica ca lita scial-stabilira cntactului cu ccidntul-fuss ralizat. Ca c
mai ra d fcut, mdrnizara adncului scitatii, ra sarcin car da a i ntru
car nu mai ra trivit. Nu i-a mai rmas atunci dcat s rda tafta furniznd ctva
mdl uni burghzii car-i crscus n casta i car la rndul i s dvda disusa s-
imit aa cum alt dat imitas i a ura.
Dar tat acsta sunt uin imrtant. Ca c n rvin n mmri n final
st arcir fcut d L Clr sr finalul nsmnarilr sal, arcir car am dri-
fals, sau altfl nsamna c sclul s-a scurs fr c cva s s fi schimbat n rfunzima
lucrurilr. ,,Punctul cl mai izbitr, arciaza L Clr, st lisa d rsct ntru fmi.
Aic nimni nu s nchin n faa dmnitaii stii, nici n fa a autrittii mami, nvinva ia
ftlr nu st cruat. Situaiuna d infriritat a fmii st nc cnscin a scllr d
barbari, abuzul divrului rtuaz acasta rgrtabil umilir. Fmia nu st
rsctat, nu st stimat, a st bgat n sama dac-i bgat, cutat ct st frumas i
tnr".
i mrgm mai dart acsta id aducndu-n amint clbra fraz sus
d Cc Chanl mbrac-t nglijnt, iar i i vr aminti rchia! mbrac-t imcabil i
i vr aminti fmia.'' xtralnd, n cntxtul nstru, fmi nngrijit va trc
nbsrvat, fmi ccht va las un gnd frums n urm.

Caitlul 1
vluia srviciilr frit d salanl d nfrumusar
Scurt istric al salanlr d nfrumustar: vluia acstr ti d srvicii n Rmnia
Frumusa fmii a fst admirat n ficar c, din antichitat, an n
rznt. Ficar riad a istrii i-a stabilit arhtiuril i a invat ni rt d
frumus. Clatra, lna din Tria, Smiramida, Salma sunt ctva num car vr
ilustra nttdauna cultul frumusii n glinda istrii.
Frumusa a rrzntat dinttdauna cl mai d r dar al ficri
rsan.
Stiin car s cu d art ngrijiri fti i crului, d nfrumusara fti
i a crului cu ajutrul unr rarat i tratamnt scial st numit csmtlgi sau
csmtic. Csmtica ar c bictiv ngrijira sttica a fei i crului, at dtrmina
mbuntira strii fizilgic, mbuntira tnusului vital. sttic, ida d frumus a
ctat imrtan dsbit n zill nastr, influnndu-n dirct stilul d via i
cnciil. D aca crm sfaturil uni csmticin d ncrdr, car s n ajut s
"mascm" dfctl i s n unm n valar trasturil frumas. Din cl mai vchi
timuri i ana astzi, strara tinrii i a frumusii a fst unul dintr cl mai fascinant
visuri al mului.
nc din ca rimitiv, au fst flsit thnici d nfrumustar i
ntrinr a crului. Arta nfrumusrii s-a dzvltat n cadrul divrslr culturi, n rimul
rnd c lmnt cmnnt al ritualurilr magic.
Prtii i vrajitrii flsau machiaj scial, ritual, mnit s l accntuz
imrtanta i car s i disting d amnii d rnd. Un alt xmlu ar uta fi acla al
vrilr, car flsau uliuri sacr n timul srviciilr rligias din tml sau n timul
ncrnrii rgilr, ntru a ctiga bunvina zilr.
Una dintr cl mai vchi rfsii din lum a fst vindcara blilr cu
ajutrul lantlr mdicinal, iar cl mai vchi dcumnt car atst acasta rcuar st
airusul din Abbas, car dataz din sclul al XVI-la i. Ch. Acst airus curind ctva
sut d rt ntru lacuri i substan flsit ntru ntrinr i nfrumusar. Printr
altl, s gset aici rta unui rdus antirid, car ar la baz sul d ai, smin d in,
uli d susan, lat d car i car d albin.
nc din antichitat, amnii au ncut s caut mijlac ntru a ndrta
clull mart al ilii i a nltura fctl suraigmntrii. Curara i hidratara
6

tnului n cndiiil climi cald i uscat din rint cnstituiau lmntl d baz al
igini.
n Isral, unul din fructl cl mai ds flsit n csmtic ra rdia, urmat
d lavand i frunzl d scriar, dsr car s suna c rmdiau ric rblma a
tnului. Surs clr mai mult i mai valras matrii rim flsit n csmtica n acasta
riada ra Mara Marta. n gitul Antic, rau flsit rdus scial ntru slara
crului, amstcuri d argil i cnusa ntru ndartara grsimii i catiflara ilii.
n ca c rivst rintul ndrtat, st cunscut fatul c mult dintr
lantl i thnicil d nfrumusar flsit n Europa au fst adus d ngustri din
Jania, China, India sau Prsia. D xmlu, clbrl bi janz sunt cu ctva scl
mai vchi dct trml rman. Din China i India au vnit numras balsamuri, xtract
vgtal sau sn, ca ambra sau chiarsul.
Mscul i aa d trandafiri rvin din Prsia, iar d la istii chinzi avm
lacul d unghii, d r sau rimlul. Vchii grci cuntau i flsau udra d fa, rujul i
unguntl ntru ndrtara rului ndrit. Lr l datrm ns masajul i flsira
xrciiilr fizic ntru mninra unui cr snts i frums.
Cuvntul "csmtica" driv din graca antic, n car l ar nlsuri
multil: ksmtics st un adjctiv car s rfr la daba; ksmtik st art d a- i
fac talt, arta nfrumusrii.
n vul Mdiu, din cauza intrdiciilr imus d Bisric, frumusa fizic
i-a irdut imrtana, astfl nct i csmtica a rgrsat n acasta riad. n timul
Rnatrii, s rduc un fnmn fart intrsant: s rvin la cultul frumsului, dar s
ird ric intrs ntru igina lmntar a crului, slara zilnic a fst nlcuit cu
flsira matilr hrnitar, n tim c smnl d vrsat d vnt sau czml rau
acrit cu aluni artificial.
La sfritul sclului al XIX-la, amnii au dvnit iar rcuai d igin.
A rvnit i rcuara ntru csmtic i nfrumusar. Praratl csmtic, mai als
cl ntru ngrijira rului, s binau n farmacii i n frizrii. Prarara lr ra mai als
art casnic sau cl mult d dmniul artizanatului, racticat n ntrrindri individual.
La ficar r, lng acst influn din afar, s ractica i sri d
rcd csmtic, tradiinal. Astfl i la ulaia nastr d la ar xist anumit
biciuri i tradiii csmtic n rivinta rarii i flsirii unr alifii, rumnli, a d fat
tc. n sclul XXI, nfrumusara nu mai cnstitu un lux, a rrzint un rgrs scial
d ral imrtan.
7

Frumusa natural, durabil, s bin rin cumtar, cmlt discilin


acrdat cndiiilr vitii, ngrijirii iginic rainal, tratamntului mdical sau chirurgical
ntru imrfciunil fi i a crului.
naint d rimul Rzbi Mndial, mbuntira calitii rduslr
csmtic, dar i rzntara lr simlificat, a dus la mai bun rimir a lr i la
crtr a crrii. Industria csmtic a fst astfl dircinat sr stadiul i actual. Ca
tiin rganizat, la un nivl surir, tiina csmticii, csmtlgia dataz din 1895,
cnd a fst rdat ntru rima ar la cal suriar flsira prin raratlr
csmtic ntru ngrijira ilii i a rului. Ultrir, studiul i s-a xtins raid, n scial
du 1922, n nnumrat cli ficial i articular, dar i n nvmntul univrsitar
thnic i mdical.
Csmtlgia mdrn trataz, mdlaz i nfrumusaz, asigurnd
frumusea crului mnsc i n scial a ilii, iar salanl d nfrumusar au dvnit
advarat labratar d crctar n acst dmniu. n Rmania, iniiativl n matri d
salan d frumus, cu srvicii tt mai divrsificat: cafura, masaj, csmtic, slar,
manichiur tc au dvnit din c n c mai numras.
zn n xansiun rrzint srviciil ntru brbai. Majritata
afacrilr din industria frumusii au ruit s dasc grutil imus d criza
cnmic ntruct cnsumatrii nu rnun ttal la rdusl i srviciil d nfrumus ar
i ngrijir, ci s rintaz sr branduri i srvicii mai iftin. Pntru a ncuraja crra
clinilr salanl d nfrumusar au sczut ruril srviciilr i au rcurs la divrs
frt scial i acht rminal.
Criz cnmic a dtrminat unl rsan car drau s lansz un startu s s indrt ctr franciz, mdlul francizi fiind un frmat d businss tstat mai
mult it. ntruct cncurna st dstul d ridicat n acst dmniu, trbui imlmntat
un sistm intlignt i dschis d markting i st ncsar un managmnt ficint al
afacrii, lucruri car t fi drins d la francizr.
afacr n dmniul frumusii at fi un succs ntruct rmanii un mar
rt frumust, lucru dmnstrat i d un studiu car arat c st 60% dintr rmani
mrg lunar la salnul d nfrumusar.
Mai xact, 62,74% dintr rmani mrg n ficar lun la saln, trivit unui
studiu ralizat d NMasVll, lidrul mndial scializat n tratamnt csmtic cu IPL
(lumin intns ulsat). P sgmntul francizlr din dmniul nfrumstrii, cl mai bin
ctat cmanii sunt: NMasVll, franciza cu ca mai raid dzvltar din ura,
8

Cllulm Blck, franciz dzvltat d fndul d invstiii GD Privat quity, FitCurvs


fr Wmn, francizr intrnainal din dmniul fitnss-ului, Hra Bdy Car, cntru d
mdicin sttic i functinal, Fabi Salsa, Cka Club, Ciuflici, saln d cafur, frizri
i csmtic ntru cii i aduli, Physimins i Gta Vina.
Cllulm Blck, cntru d nfrumustar i slbit, fr urmtarl srvicii:
tratamnt ficint anticlulit i d slbit, ilar dfinitiv, frmitat cutanat i
muscular, tratamnt facial scializat. Invstiia ntru dschidra uni franciz
Cllulm Blck inc d la 21.000 d ur, la car s adaug TVA, trivit datlr d
sit-ul cmanii.
P iaa din Rmnia xist i salan d nfrumusar car au anunat rcnt c vr s s
xtind rin franciz, cum ar fi ilulsar i Bithcar sttika. Un alt cnct d
nfrumusar ar fi cl adus d Marc Pnnin: salanl d albir dntar csmtic,
afacr rfitabil n industria frumusii din ura d Vst.
Succsul uni afacri n dmniul frumusii dind d mai mult lmnt:
mtdl d tratamnt flsit, rdusl utilizat i dtara thnic, ns rincialul factr
dcisiv st atmsfra gnral, car trbui s fi rlaxant, lin d atni i
rfsinalism din arta angajailr.

Caitlul 2: Crr-frta

2.1 Crinl ii
data cu uar crtr a vniturilr ulatii, art dintr acsta
nc s fi dircinat ctr satisfacra nvilr d rdin scundar. Printr acsta s
numra i cl car cntribui la ingrijira crului, mninra strii d sntat i rfacra
fizic i sihic.
Firml d scialitat au ralizat c nu t s-i atrag tti cumrtrii d
ia sau, n ric caz, nu ti cumrtrii d aclasi fl. Cumrtrii sunt ra
numri, rsndii surafa ra mar i ra difrii din unctul d vdr al
nvilr i al biciurilr d cumrar. Mai dart, cmaniil nsl s dsbsc mult
ntr l din unctul d vdr al caacitii d a srvi sgmnt difrit al iei. Mai
curnd dct s ncrc s cncurz ntraga ia, unri mtriva unr cncurni
suriri, ficar cmani trbui s idntific acl sgmnt al iti car l at
srvi cl mai bin i cl mai rfitabil.
Prin urmar, majritata cmaniilr s arat xtrm d slctiv n rivin a
clinilr cu car vr s clabrz. l s cncntraz cumrtrii car manifsta cl
mai mar intrs fa d valril car l craz l cl mai bin.
Nu xista mdalitat unic d sgmntar a ii. Ficar marktr trbui
s ncrc mai mult variabil d sgmntar difrit, sarat i n cmbinati, ntru a gsi
cl mai bun md d a rivi structur iti.
n acst cntxt au aarut i s-au dzvltat i n ara nastra sri d salan d csmtic,
car acr art din nvil dscris mai sus. Acst ti d afacr a cntinuat s fi
rfitabil inclusiv n riada d criz darc amnii dau imrtan din c n c mai
mar asctului xtrir i strii d bin. Printr srviciil car s t dsfasura ntr-un saln
d csmtica s numra: cafura, csmtica, manichura, dichura, masaj, sauna,
machtri, bi d lant, slar.
Clinii
n ca c rivet structura clinilr, s at bsrva ndr d st
75% a rsanlr d sx fminin, rcum i cncntrar a clinilr n grua d vrst 1855 ani. Rfritr la vnituril clintilr, situaia variaz n functi d tiul unit ii, d
facilitatil i srviciil xistnt: rsan cu situati matrial st mdi (n cazul
salanlr d lux), dar i cu vnituri mai mdst (n cazul unitilr mai mici, amlasat d
mult ri n aartamnt d blc, disunnd d dtai mai uin rtnias).
iat rlativ nu st ca car fra srvicii csmtic ntru brbati,
actia fiind din c n c mai intrsai n ultimii ani d ngrijira crral. Achizi iil sunt
10

utrnic influnat d caractristicil cultural, scial, rsnal i sihlgic al


cnsumatrilr. Ficar gru sau scitat ar cultur, iar influnl cultural asura
cmrtamntului d cumrar t s variz fart mult d la ar la alt i chiar d la
un cartir la altul.
Caacitata uni firm d a fac ajustri n funci d acst difrn at
s rrzint xact difrna dintr rusit i sc.
Ara ficar scitat ar frm arcar d structur a claslr scial.
Clas scial nu st dtrminat d un singur factr, sr xmlu, vnitul,
ci s stabilt baza uni cmbinaii ntr cuati, vnit, ducai, avr i alt variabil.
Clasl scial manifst rfrin distinct fa d rdus i mrci, n mult dmnii.
Dciziil unui cumrtr sunt influnat i d caractristicil rsnal,
cum ar fi vrst i taa din ciclul d viat al cumrtrului, cuaia, situa ia cnmic,
stilul d via, rsnalitata i cncia dsr sin. Gusturil n matri d nfrumusar,
mbrcmint, rcreer tc. sunt adsa lgat d vrst. cuaia i influnaz uni
rsan bunuril i srviciil car l cumr.
Situaia cnmic a uni rsan va ava fct asura rduslr i
srviciilr car l alg. Prsnalitata distinct car ar i influneaz ficrui
individ cmrtamntul d cumrar. Dciziil d algr al cumrtrului sunt
influnat i d ci atru factri sihlgici sniali: mtivaia, rcia, nvara i
ansamblul cnvingrilr i atitudinilr.
n cnscint, nu st d mirar c firml cl mai rsr sunt acla car
rusc cl mai bin s vin n ntminara drinlr i ncsitilr clinilr, frindu-l
satisfacia scntat ( un rt rznabil, calitat ridicat, srvicii), nlgnd marktingul nu
c functi sarat, ci c filsfi car trbui nsuit i alicat la nivlul ntrgii
rganizaii.
2.2 frta unui saln nfrumusar
Msria d cafr s dzvlt ncntinuu, n funct d mda, ajungnd an
la art. Un bun cafr nu trbui s s rzum numai la cl c i-a nsuit n anii d
ucnici, ci st ncsar s in asul cu tat nutatil c survin n msria s, s- i
nsuasc mdl d lucru avansat, acasta cntribuind n mar msur la mbunatira
calitii lucrtrilr n scul uni ct mai bun dsrviri a ulaii.
xigntl clintli car crsc zi c trc trbui satisfacut ntr- msur
ct mai mar, d aca ntru a tin as cu mda st indicat c lucrtrii s- i ridic
11

ncntinuu nivlul rfsinal, articind cu rgularitat la sminarii d scializar, la


xunril trtic i dmnstraiil ractic.
D asmna, st indicat s s artici fctiv sau c bsrvatri la
cncursuril c sunt rganizat n msria d cafura ntru a fi la curnt cu tt c st nu
i mdrn, st indicat s s cnsult i s studiz rvistl d scialitat numai astfl s
at satisfac n md cmtnt clintla c slicit srviciil cafrului.
st d tiut ca ficar clint ar cnci rsnal dspre flul n car
trbui s fi itanat, lucrtrul trbui s rsct drinl acstia, dar nu ttdauna
st indicata ralizara ntcmai a cafurii drinlr crut d clini; unri cafura drit
nu avantajaz i, n acst cazuri, cafrul ar datria d a run clinti alt gn d
tunsar sau cafur car i-ar avantaja mult mai bin fizinmia.
xista situaii i acsta dstul d frcvnt cnd clintul las la arcira
cafrului xcutara uni cafuri, itnturi cu cndiia c acsta s-i avantajz
fizinmia.
n acst cazuri cafrul ar datria d a run clintului alt gn d cafura
sau tunsar. Incrdra clintului trbui ctigat rin cnvingr, ceea c ncsit att
atni dsbit, ct i cmtn rfsinal i sim sttic.
Salnul va cmrcializa gam larg d rdus i srvicii ntru
nfrumusar, frind srvicii d calitat ntru ngrijira rului, a unghiilr, a tnului,
crului, mninra strii d sntat i rfacra fizic i sihic cu rdus d t ntru
nfrumusar.
n ca c rivt structura clintilr, s at bsrva ndr d st
75% a rsanlr d sx fminin, ci i cncntrar a clintilr n grua d vrst 18-45
ani.
Rfritr la vnituril clintilr, situaia variaz n functi d tiul unitii,
clinti sunt divrsi, curind ara tat catgriil d vrst, majritata algnd
frcvntar ridic a salanlr.
frta trbui s s adrsz tuturr catgriilr d rsan, d aca trbui
cncut un sistm d tarif i srvicii scializat i rsnalizat n functi d ficar
clin.
Mtivl ntru car brbaii alaza la srviciil unui cafr sunt dstul d
difrit fa d cl al fmlr. n gnral, brbaii sunt mai snsibili n ca c rivst
rtul sau cmditata. i acrda imrtanta mai mic rcsului d btinr a uni
tunsri i rfr simlitata. Fmil sunt mai rcuat d hair styling i tind s dzvlt
12

rlaii mai strns cu stilistii lr. Acasta lgatur fidlizaz clinta fa d stilist. dat c
acsta a ctigat ncrdra lr, fmil sunt mai disus s s las minil stilistilr.
Dac n trcut rincialul bictiv al activitii d markting l cnstituia
nchira uni tranzacii, n rznt bictivul majr st acla al catigrii unui clint. n
cnscint, s va rni d la rmisa trivit cria tranzaci st cnsidrat nchiat n
mmntul n car clintul rvin ntru a cumra din nu, insistandu-s din c n c mai
mult asura thnicilr d atragr i strar a clintli. Clintii buni sunt un lmnt
chi atunci cnd sunt bin srviti i tratai, i s vr transfrma ntr- surs d rfit
trmn lung ntru firm.
n cndiiil uni cncurnt din c n c mai acrb unul din rinciall
bictiv al uni firm trbui s-l cnstitui castigara ncrdrii i fidlitii clintlr si,
rin satisfacra crinlr acstra la un nivl surir . Pntru a ctiga ct mai mul i
clini fidli, firma trbui s un accntul n scial calitata intraciunii vanztr
cumrtr. Fiind firm d srvicii, calitata srviciului dind att d calitata clui car
l rstaz, ct i d calitata rstrii.
n acast c d cncurnt intns rin ruri, cmaniilr d srvicii l
st gru s-i difrntiz srviciil d cl al clintilr. Atta tim ct rc drt
similar srviciil frit d furnizri difrii, clinii vr acrda mai mult imrtan
rului dct furnizrului. Sluia la rblma cncurni rin ruri cnstitui
ralizara uni difrniri rin frt, rstai i imagin.
Salnul d nfrumusar trbui s fr ntrag gam d srvicii d
nfrumusar bazat rdus rfsinal naturist, car nu asigur numai un asct fizic
lcut, n dfavara sntii, ci, din cntr, au fct bnfic trmn lung, cunscndus rritil bnfic al lantlr.
n scul difrnirii rin rstai, salnul trbui s asigur rgtira
angajailr n vdra uni cmunicri ct mai bun cu clintii, dci, n vdra asigurrii
calittii intraciunii vanztr cumrtr.
Prdusul st dfinit c ric lucru car at fi frit uni i ntru a i s
acrda atni, a fi achizitinat, utilizat sau cnsumat, i car ar uta satisfac drin sau
nvi.
Srviciil sunt frm d rdus car cnst n activiti, flsint sau
satisfacii frit sr vnzar i car sunt n sn intangibil i nu au c rzultat
dbndira vrunui lucru.
13

Prdusul st un lmnt chi din frta d markting. Acast frt dvin


baza car firm i dific rlaiil rfitabil cu clinii. frta cu car vin cmani
iata includ adsa att bunuri tangibil, ct i srvicii. Ci car cnc rdusl
trbui s s gndasc la rdus i srvicii tri lanuri sau nivluri. Ficar nivl
adaug mai mult valar ntru clint. Nivlul lmntar st avantajul d baz: cnd
rictaza rdus, marktrii trbui s dfinasca mai nti avantajl sau srviciil
fundamntal, d natur s rzlv rblma, car l caut cnsumatrii.
Din acst unct d vdr, firma trbui s fr clinilr si srvicii d
nfrumusar ralizat baz rduslr naturist, car nu asigur numai asctul fizic
lacut, ci i rtjara sntii clintului. Cl car lanific rdusul trbui s transfrm
avantajul fundamntal ntr-un rdus fctiv, adic s cnca atribut caractristic al
rdusului sau srviciului. n sfrit, cl car lanific rdusul trbui s cnca un
rdus augmntat n jurul avantajului d baz i al clui fctiv, frindu-i cnsumatrului
srvicii i avantaj sulimntar.
n acst sc, st bnfic c firm s fr clintilr si cnsultan n ca
c rivst algra rduslr flsit. Angajaii firmi sunt instruii s-i sftuiasc
clinti i s l rcmand rdusl trivit ntru ficar clint i ntru ficar srviciu la
car alaz acsta.
Pntru acasta, xista un cmutr car ar instalat un rgram d styling, cu
ajutrul cruia clintul at vda, d xmlu, cu c cular i st bin, sau cu c cafura i
st bin. n afar d acasta, angajaii bin rgatii t fri cu susccs infrmaii i
rcmandri rivind rdusl flsit, n functi d ficar ti d r, ficar ti d tn tc.
Firm i craz imagin rri rin marca rduslr naturist flsit i
cu ajutrul, vntual, a unui simblului als. Exmlu: trandafirul ru, car st simblul
frumustii i car s dvin ultrir sigl salnului.
Caitlul 3: rganizara unui saln d nfrumusar
Salnul d sttica i ngrijira crului mnsc functinaz n baza
cnstituirii unei sciti cmrcial.

14

3.1 rganigrama st rrzntara grafica a schmi d ncadrar. rganigrama unui saln


d sttica mixt st:

Salanl d sttic i ngrijira crului mnsc s mart n mici-mijlcii


i mari, n functi d numrul d angajai i d srviciil frit. D rgul, acsta i
rganizaza activitata n dua schimburi. Salanl d sttica mari au cmartimnt mai
mult i un numr d angajai mai mar, schma rcmandat d rsnal ar fi:

Cafr st 6 angajai;
Frizr st 6 angajai;
Manichiur 4 angajai;
Pdichiur 4 angajai;
Csmtic 4 angajai;
Masaj 4 angajai;
Slar 2 angajai;
Prsnal curani.
15

Salnul d nfrumusar, indifrnt d mrima lui, trbui rin ambian a


car creaz s asigur rlaxara clinti i nu n ultimul rnd s asigur cnditii lcut d
lucru angajailr.
n rimul rnd, ambian clristic a cabintului trbui s lac rivirii, s
fi cular nutr car s nu influntz n nici un fl stara sihic, ntru c rsanl
car intr n saln aduc stri sihic difrit.
n al dila rnd, tat salanl d nfrumusar trbui s rsct
nrmativl lgal n vigar. n cncrdant cu culril rtlr i utilitilr s
armnizaz lnjria rtctar a angajailr i a scaunului d lucru.
Mbilirul trbui s fi funcinal, aranjat rgnmic n aa fl nct s s
vit dlasril inutil car ar uta dranja clinta i cnsum tim. Cabintul trbui s
fi dtat cu instalaii sanitar crsunztar car s rmit mninra cndiiilr d
igin. Trbui s s asigur ncalzir crsunztar, dar i vntilar bun, rin frstr
sau ar cnditinat. Iluminara st imrtant, a trbui s fi i natural, dar i artificial.
Pntru crara snzatii d saiu s flssc glinzi mari d rt.
Saiul trbui rartizat n aa fl nct s s asigur dsfaurara ritmic a
lucrului, d aca st ncsar s s amnajz:

un saiu ntru rimira i asttara clintilr, rcia;


un saiu cafr, car, la rndul su, s fi mrit n satiu ntru slara i

vsira rului i saiu ntru cafat;


un saiu ntru manichiur/dichiur i tratamnt scial;
un saiu ntru csmtic, car va fi mrit n saiu ntru ilat, saiu ntru
tratamnt facial i crral i vntual saiu ntru slar.
Salnul trbui s fi dtat cu ftlii ntru clint, glinzi, dulaiar mici,

scaf ntru salara arului, cti lctric ntru uscara arului (acsta s fi n numr
suficint). Instalaia d arisir trbui s funcinz n bun cndiii darc s lucraz
cu mult substan chimic. n unitil d cafur, fiind cald, s imun axara tavan a
unuia sau mai mult vntilatar sau mntara aaratului d ar cnditinat.
n saln trbui s s regseasc un numr suficint d lnjri ncsara astfl
c la ficar clint s s schimb matrialul stril. S rcmand ca rsal car l
flssc n cafura s fi uniflsibil astfl nct du flsir (la ficar clint) s s
arunc. st intrzis a s flsi acasi lnjri ntru du sau mai mult clint. Ttdat,
ficar lucrtr trbui s aib trus rsnal cmlta d bun calitat i fart bin
ntrinut.
16

Lucrnd cu aclai ustnsil cafrul s binuit cu l, cu mnuira lr,


astfl ralizaza munc d calitat ntr-un tim mai scurt i cu frt rdus. Ficar lc d
munc trbui dtat cu iluminat lctric dasura glinzii, lafn vr fi instalat gruuri
d lumini utrnic, riz instalat la ficar lc d munc ntru flsira aaratlr
lctric.
Lnjria ntru xrcitara msrii st ncsar c salnul d cafur s
fi dtat cu lnjri ncsar, d rfrinta alb, car trbui s fi flsita curat, n star
bun i n cantiti suficint s acr nvil tuturr lucrtrilr i lucrrilr c s xcuta
n salnul rsctiv. Lnjria cnst n rsa i rvt, bsrvndu-s ns ntru ficar
ramur d activitat bict d lnjri scific. Salnul mai trbui s fi dtat cu mantal
d tuns i mantal d vsit cauciucat ntru rtcti n timul vsirii rului.
Halatul st un bict d lnjri rsnal i individual car lucrtrul l
arta numai n timul rlr d rgram ntru rtcti, cur i n star bun, s va
schimba d cl uin 2 ri satman i d ct ri va fi ncsar.
Pntru rstigiul salnului va ava crial mdrn, cnfcinat din sifn
alb sau astl, rvzut cu 1-2 buzunar latral i un buzunar mic n it n arta stnga.
Halatl brbtti sunt rvazut cu gaic la sat.
Mantaua d tuns (d rtcti) ntru salnul d cafur cnfcinat din
anz alb sau astl, sifn sau imrimat. Dimnsiunil mantali sunt mai mari i va rtja
clinta d a, d fir d r, d substan utilizat la difrit lucrri. Ar crial scial,
latur ti smicrc n jurul gtului lgndu-s cu un irt sau un scai.
Mantaua ntru vsit st cnfcinat din cauciuc sau matrial lastic
imrmabil ntru a nu rmit strira cu vsa sau orice altceva.
Prsul s utilizaza du slat sau frcii, cnfcinat din matrial
lusat d prfrat din bumbac 100%, n difrit culri.
3.2 Rcia trbui s aib un dsign rlaxant, rimitr, cu accsrii car s asigur
clintului attar lacut (cafa, cai, rvist, TV).
Gardrba n salanl d cafura vr fi gardrb ntru lucrtri i
sarat ntru clini und i vr un hainl durat sdrii n unitat.
Vitrin ar rl imrtant ntru atragra clintli ntru srvicii c s
xcut n cafur i trbui ntrinut curat i aranjat n chi atragtr, flsitr n acst
sc, avnd ftgrafii cu tunsri i cafuri mdrn xcutat d lucratrii salnului,
anuri, grafic, utiliznd difrit asct din timul lucrrilr tc. Mai trbui s fi bin
17

luminat n timul nii cu sc ublicitar. Tot n acst sc s rcmand ca rii s fi


dcrai cu cafuri sau frizuri mdrn nrmat n gam.
Scaunl i canall d attar lng mbilirul strict ncsar
xcutarii msrii, salnul d cafur trbui s fi dtat cu canal i scaun d attar
ct mai cmd ntru clintla. n ultimul tim acst scaun i canal sunt d mai mult
tiuri, n culri vii sau astlat. Numrul lr st variabil n funci d sa iul gnral al
salnului astfl s nu midic activitata.
Masul d ziar i rvist vr fi lng canal sau scaunl d
attar, cnfcinat din lmn car s vr afla rvist i ziar ct mai rcnt.

3.3 Cafrul
glinda st un auxiliar ris ntru cafr. a rmit clintului i
lucrtrului s-i cntrlz rmannt munca tt arcursul uni lucrri d tuns, d
cafat, tc.
Lucrtrul at s adatz mai ur i crsunztr frizura sau cafura la
fizinmia clintului, s-i da sama n tim util d vntuall grli. D aca glinda
trbui s fi bin luminat i astfl ncadrat nct s ncadrz i lucratrul i clintul.
n acst sc st mntat rt dasura mbilirului d cafur (cam la
zc cntrimtri mai sus d nivlul acstuia). Nu st rmis c glinda s aib fct car
t rduc dfrmaii d imagin, s fi murdar, rafuit sau strit, a trbui s fi n
rmann curat pentru a reflecta ct mai bine orice amnunt.
Chiuvta i scafa s flste ntru salra rului, st rvzut cu
sifn ntru scurgra ai, a imuritilr rzultat. Sunt mai mult tiuri d chiuvt car
s srijin du cnsl mtalic i chiuvt rglabil. Du ficar ntrbuinar s
cura i s sal d firl d ar.
Dulaiarl trbui s fi rvzut cu 2-3 srtar n car s s astraz
lnjria, matriall i ustnsill. Acsta trbuisc aszat n arta drat a lcului d
munc astfl nct s rmn un saiu libr d 80 cm- 1 m n la lcul d munc vcin
ntru a rmit librtata d micar a lucratrului.
18

Ustnsil, matrial, instrumnt i aarat flsit n cafur:


o Pitnl st unalta imrtant flsit n cafur naint d slatul caului,
ct i n timul uni tunsri, ntru a dscurca suvitl asigurndu-s astfl ru ita
dlin la ficar cafura i frizur. Sunt cnfctinat din s, crn, clulid,
matrial lastic, n mdl variat cu manr sau fr, cu dini d i sau rari, ficar
srvind la difrit raii n cafur.
o Farfcl flsira n mai mult scuri a dus la aariia divrslr tiuri, di au
lmnt cmun (lam, manrul, articulaia): s difrniaz rin cnstruci, frm
i dimnsiun crsunztar scului ntru car au fst cncut.
o Farfcl d tuns rul s dsbt d cllalt rin frm i lfuir, ntruct
rul un rzistn la tir fa d cllant matrial, aluncnd n fa a
unghiului d tir i dat cu xtindra tunsrilr au aarut mdl difrit d
farfci: lungi, subiri sau cu lam a tiului drata i calalt cu ti ul crstat c
un frastrau ntru a fil arul i farfca cu ambl tiuri crstat.
o Farfcl d filat s tai dar surlusul d r ti ul zimat rtin arul d riss
xclnt, st mai scurt i ar vrful rtunjit, nu ascuit. Dua ntrbuinar vr fi
curaat d r, uscat ntru a nu rugini, iar din cnd n cnd vr fi uns la articulaii
cu uli fn, s va dzinfcta cu un tamn d vat rin trgr sau nmuir n alcl
sau cu slui dzinfctant numit Dsgr 3 A ( 0,5% rin mulsi tim d 30
min).
o Pria d scuturat rul mrunt cnfcinat din r fart mal i lung, mntat
bucat subir din lmn sau mtal, rvazut cu manr ntru manvrar mai
uar.
o Pria d r s flst n md curnt i sunt d mai mult fluri: cu cada car s
utilizaz la itanatul rului i rii fr cada car s flssc la itanatul i
curatul rului. Pntru dzliira mtrii s va alg ri cu ar scurt i asru,
iar ntru itanat s va alg ria cu ar lung, tiat, bmbat. S cnfc inaza
din r d rc, din fibr vgtal, din matrial lastic, cramica i titan. S
straz rfct curat, s sal i s dzinfctaz. Nu st rmis slara
riilr n sluii, dtrgni utrnici, sluii chimic sau sda caustic.
o Stritrul d r cnfcinat din mtal, sticl sau matrial lastic, s utilizaz la
udatul rului.
o Fnul d r st un aarat mdern, lctric flsit la uscara rului rcum i la
binra unr mdl d frizuri sau cafuri bazat mai als nduluri i sunt d 2
tiuri: rtund n frma d mlc cnfctinat din mtal i n frma cilindric
cnfcinat din matrial lastic. Fnul s manvraz n sns invrs ndula ii
19

darc jtul d ar cald ming rul, l usuc i i imrim micar n acast


dircti.
o Pulvrizatrul st un mic aarat cmus dintr-un rciint d sticl sau matrial
lastic i ma d cauciuc car rcsaz n articul fin substan a, fixaz
cafura. n rznt s flst un nu mdl d ulvrizatr, mai rfrmant,
uvrizatr ti sray n frma cilindric, cnfcinat din matrial lastic.
o ndulatrul st d 2 tiuri: d cafat nrmal car s ncalzt la flacr sau
acinat lctric d la Babzlis.
o Casca lctric s flsst la uscatul rului. Sunt cti car sunt mntat un
icir mtallic, sunt cti car s t mnta rt la nivlul drit.
o Bigudiuril sunt bict d frma cilindric avnd dimnsiuni difrit, ntr 3-8 cm
i 4-5 cm lim. Bigudiuril s flssc la rulara rului ntru binra ndulaii
cafurii. Bigudiuril sunt d 2 tiuri: bigudiuri ntru ndulai cu aa car sunt
cnfcinat din matrial lastic sau mtal; bigudiuri ntru ndulai, cnfc inat
din lmn i bnit ( lastic).
Pntru dsfurara n bun cndiii a lucrtrului, salnul trbui s fi
arvizinat cnfrm crinlr, a rduslr i matriallr ncsar rcsului d munc
c d xmlu: vsl d difrit culri i tiuri, udr dclrant, tratamnt ntru r,
lacuri, fixativ, sum ntru r, gl d r, car, crm ndulatar, sluti ntru
rmannt, sluii ntru nutralizar, dcaantul.
n msria d cafr salra rului cnstitui ca mai imrtant rai,
d a dind n mult cazuri ruita rmanntului, a vsirii, a ndula iilr tc. naint d
slar st ncsar ca arul s fi dscurcat, mai als un r mal, taat sau buclat. S va
in cnt d snsibilitata caului i calitata rului.
Pntru rmannt s un accnt dsbit liminara tuturr imurit ilr
n arta d la tml, din satl urchii i d la caf. Du slar st ncsar ca arul s
fi bin limzit ntru a nu raman rsturi d amn. S trg bin rul dscurcndu-l n
vdra xcutrii unui tratamnt d ntrinr cu rzitin sau alt rdus. Du tratamnt
s limzt rul sau s sal, n funci d indicaiil c rdau n rsctl rduslr.
n cazul n car s cr slara naint d vsir rcmandabil s nu s
frc ra tar rdcina i ila caului darc, alicnd vsaua, indifrnt d c natur
ar fi lichid sau ast ila iritat a caului, acasta at rvca usturimi sau chiar
uar lziuni. Du alicara vsli, cnd timul ncsar d xidar a acstia a xirat
s va trc la xcutara slarii ntru liminara vsli dus r. Limzira

20

trbui fcut cu aa din abundna n cnd din r s va scurg aa cmlt curat. S


trg bin rul i s trc la xcutara lucrrii rus antrir.
3.5 Salnul d csmtic trbui s fi mru n cntrul atnii
Un saln d nfrumusar trbui s ndlinasca nil crin cnfrm
nrmlr urn.
Tratamntul csmtical trbui s s fctuz ntr-un cadru intim trivit i
ntr- atmsfra rlaxant. Tratamntul facial alicat uni rsoan nrvas fa
bsit, ncrdat, crisat, nu va da rzulatatul drit, iar ntru a rduc acaa star d
rlaxar st nvi d un cadru adcvat n dsfaurara n cndiii lcut a acstuia.
Cabintul de csmtic trbui s fi fart curt, cu luminzitat fart bun,
bin arisit, amnajat cu mult gust, s aib chiuvt (nlisit), grsi, faian, zugrvit
ntr- cular cald, iar intimitata s fi factrul snial. Ca factr scundar d rlaxar,
muzic ambintal, mirsuril lcut vr uta cra aca star d urificar intrn mnit
s dstind crisara i ncrdara d chiul clinti.
Pntru dsfaurara raiunilr d tratamnt csmtic, masaj croral i
ilat, cabintul d csmtic trbui s fi dtat cu aaratur i mbilir scial.
D jur-mrjur du dulauri susndat, tri cmd, un dula sldat, msu cu rtil
mai nalt i du taburt; acsta ar uta fi mbilirul din dtar car ajut la aranjara i
dzitara rduslr csmtice, accsriilr ntru csmtic, rcum i rduslr d
unic flsin (halat, bnt, auci, carcafuri, discht, ansamnt, buri, bisar,
strisuri, rsa, masc facial, mnui).
n cazul rduslr csmtice car ncsit anumit tmraturi d strar,
rcum i ntru lguml, fructl tc. flsit n ralizara matilr, st ncsar un
frigidr car s ralizz tmraturil tim d dzitar.
Dua aturi cu dstinatii scial unul mai nalt ntru ilat i altul mai uin nalt ntru
tratamnt. Paturil vr fi aszat n cluri difrit, ncnjurat d aaratura ncsar
ficri raiuni n art. Aaratl lctric flsit n tratamntul csmtic t fi
clasificat n du gru, n funci d cum actinaz asura ilii:

Aparate electrice pasive: curentul electric pune n funciune aparatul, fiind folosit ca
surs de energie, dar nu acioneaza direct asupra pielii.
Aparatele electrice active: curentul electric este cel ce actioneaz direct
asupra pielii - Aceste aparate au anumite dispozitive care transform, redreseaz sau
modific curentul electric continuu sau alternativ primit de la reeaua de alimentare
electric.

21

Caitl 4. Saln d nfrumusar afacr d succs


4.1 Studiul rganizarii srviciilr n cadrul unui saln d nfrumusar
Dac s-ar fac statistic lgat d fmil car s gndsc la un mmnt dat
sau i drsc s i dschid un saln, crd c rcntul r ar fi 100%. Pasiuna, hbby-ul
sau msria acasta xist n ADN-ul ricri fmi, rbabil tcmai din acst mtiv iaa
bauty n Rmnia st fart dzvltat, la fl ca n ntraga lum.
Acast ia a cunscut dzvltar utrnic n ultimii 5-10 ani, fart
mult cntr d nfrumusar s-au dschis i, din acat, mult dintr l nu au rzistat i au
trbuit s i nchid uil mult ra dvrm.
tal dzvltarii uni afacri d gnul unui cntru d nfrumusar ar
trbui s fi, du cum urmaz:
Cnctul: rsuun ca, naint d ric dmrs, chiar din faza d idi, s t
htrti c srvicii drti s fri n salnul tu. Acst lucru at fi dcis baza mai
multr asct car trbui luat n cnsidrar. Sunt ctva ntrbri car trbui s i l
ui: c cunti lgat d acst dmniu i nu st suficint fatul c ti fmi i t ngrijti
acas, nu aclai lucru, tcmai d aca xist dmniul rfsinal i cl d rtail und
sunt difrit mtdl lucru i rdusl, c xrina ractic ai, ca c at fi un
avantaj darc rsanl car au lucrat fctiv cafr, csmtic, manichiurdichiur ri ntrinr crralp au sans mai mari s ruasc ntruct cunsc fart
bin cum functinaz dmniul i tiu care sunt dciziil bun.
alt ntrbar fart imrtant st: c avantaj s fr fa d alt
salan? Astfl s un rblma frti a anumitr facilit i ntru anumit rdus,
sibilitata uni chi fart bin rgatit, analiz frti d la furnizri i algra
rduslr cu cl mai bun rart calitat-r.
Saln d t car fr srvicii d ca mai nalt calitat, dar ntru car
trbui s ai un bugt mar ntru achiziinara chiamntlr i nchira sau
cumrara, du caz, a unui saiu ntr- zn bun a raului/lcalitii n car drti s
dschizi.
Saln d nivl mdiu car ncsit un bugt mai mdst dct cl rvzut
mai sus i car, n gnral, st lasat ntr- zna intrmdiar a raului/lcalitii.

22

Saln d cartir st un saln ntru car avm un minim d bugt, zna n


car s lasaz st una mrgina, und lcuitrii nu au vnituri fart mari sau nu sunt
att d muli c numr.
st clar c lasara salnului in d tat asctl: bugt n rimul rnd,
avantajl d lasar, nivlul d cunatr al zni i a amnilr i sibilitata nlgrii
nvilr lr.
D asmna, st fart imrtant tilgia clinilr. D xmlu,
lcuitrii unui ra mar cum ar fi Bucurti, Cluj, Cnstana, Iai, Brav tc sunt rsan
mult mai rznt n salan dct lcuitrii unui ra mic, darc ntr-un ra mar
nivlul d trai st mai ridicat, cnd ntr-un ral, lng nivlul d tri mai sczut, mai
xist i barira sihlgic, s zicm, c amnii chltui bani srvicii d nfrumusar
dar dac strict ncsar.
dat cu lasara ntr- anumit zna (high, mdiu, lw) a salnului trbui
stabilit i nivlul rurilr car trbui s fi n cncrdana cu cnctul.
n ca c rivt algra saiului trbui s avi n vdr urmtarl
asct:
Saiul s fi ziinat ntr- zna cu trafic itnal ct mai mar

sibil;
S fi ziinat ntr- zn cnfrm cu cnctul d saln;
Saiul s fi vizibil trctrilr;
S aib surafaa suficint;
S ndlinasc anumit cndiii d mrir cnfrm lgii.

st snial ca un saln d nfrumusar s fi amnajat lcut, dat c n


adrsm frumsului trbui s sugram frumus rin tt c avm n saln. Tcmai datrit
acstui fat, n acasta industri, s un un fart mar accnt dsignul mbilirului i al
aaratlr. Fmil sunt, n gnral, crcta, iar dac l lai lc d cmntarii, cu siguran
i vr xrima rra ctr ritnl lr i astfl i i ird tnial clint. Prima
imrsi cntaz ntru ricin i, mai als, atmsfra din saln ntruct, d bici
damnl cnd vin la saln i drsc s s rlaxz, s s simt bin i rasfaat.
Cafatul st rfsi car dzvlt instinctul d cutar n snsul c trbui
s fim la zi cu nil tndin, rnuntnd la vchil biciuri. Msria d cafr s dzvlt
cntinuu n funci d md, ajungnd n la art. Un bun stilist nu trbui s s rzum
numai la cl c i-a nsuit n anii d ucnici, ci st ncsar s in asul cu tat nutil
c survin n msri, s-i nsuasca mtdl d lucru avansat. xignl clinilr car
crsc zi c trc trbui satisfcut ntr- msur ct mai mar. D aca, ntru a in as
23

cu mda, st indicat ca lucrtrii s-i ridic ncntinuu nivlul rfsinal, articind cu


rgularitat la tat sminariil rganizat d maril cmanii n dmniu sau alt cursuri d
scializar.
Armnia fti i vlumul cafurii
nttdauna cnd drim s algm cafur, trbui s lum n cnsidrar
mai muli factri: tiul d r, fizinmia clinti (frma figurii i: rtund, n frm d
ar, trat, triunghiular, drtunghiular, n frm d diamant sau d inim vzi
imaginil), culara rului i drina clinti. D asmna, cafza trbui s distz n
ralabil dfctl caului clinti ntru a l masca. n gnral, acast mascar a
imrfcunilr s ralizaz n md scial rin vlumul cafurii. Fa rtund, fa trat,
fa n frm d rl, fa alungit, fa n frm d diamant, fa n frm d inim.
Dfct al caului crctara lr:
Tiuri d disrrii al caului: n via d zi cu zi ntlnim rsan cu
difrit dfct: srancn nalt, chi rtunzi i mari, distan ra mar dintr srncn,
srncn drt sau czut chi, frunt lat, braji rminni, maxilar mar, r fart
asru (sngis), r uin, ca turtit, rciuni fart alungite, vrtjuri, gluri d r,
cmdan d grsim, chli, r abundnt, gt grs i scurt, gt lung i subir, urchi
mari, nas lung sau lat, braz mar sau mic.

24

Cnsultana sttic cmputrizat: st mtd mdrn i aprciat d


clini n prvaluara drinlr acstra. Cnsultana cmputrizat st un prgram crat
25

spcial pntru a simplifica algra frmi i a culrii prului. D asmna, s pat


vizualiza frma crct a sprncnlr n funci d tipul d fa i machiaj adcvat
prsnalitii.
frta salnului n catgria d srvicii d manichiur-dichiur trbui s
in cnt c ficar clint ar cnci rsnal n ca c rivt flul n car s i s
fac manichiura-dichiura. ncrdra clinti trbui catigat rin cnvingr, ca c
ncsit atni dsbit, cmtn rfsinal, cunsint tminic, rzn
dsbit i sim sttic.
Prsanl car dsfar astfl d activiti sunt bligat s-i nsuasc
asctl rfsinal i d thnic scuritii muncii n dmniul n car i dsfsar
activitata, nct s nu xun la ricl d accidntar sau mblnvir rfsinal att
rsana rri ct i a clintului.
Discria,

cnstiincizitata,

srizitata

rfsinal,

amabilitata,

dmnitata sunt trsturil imrtant car trbui s caractrizz ric lucrtr din
acast ramur rfsinal. Scificul acsti msrii cnst n aca c s xcut nu
numai lucrri cu caractr d igin, ci i lucrri mnit s duc la nfrumusara asctului
unghiilr, rcum i lucrri d crctar a anumitr dfct. Astfl, lucrril d dichiur
sunt mnit s maschz rin difrit rcd i thnici cnfrmai dfctuas a
unghiilr. ric clint trbui tratat litics fr a i s lsa imrsia c i s-au bsrvat
hainl mdst, rfsia sau unl dfct fizic. Nu trbui uitat c msria d
manichiurist-dichiurist st n slujb ulatii i c lucrtrii sunt la disziia clintli.
Msria d manichiurist-dichiurist s dzvlt n functi d md ajungnd n la art,
d aca ntru a in asul cu mda st indicat c lucrtrul s-i ridic n rmann
nivlul rfsinal, articind la cursuril d scializar, la xunril trtic i
dmnstratiil ractic i s cnsult n md cnstant, litratura d scialitat.
xtravagana - Manichiura japnz-nail art unghii fals
Trmnul gnric d manichiur janz st asciat unr cnct fart
difrit i dsmnaz att un ti d manichiur clasic, dsr car am scris n articlul
manichiura janza, ct i un gn d nail art alicai d unghii fals. Particularitata
acstui ti d manichiur rrzint dcraiunil d unghii flsit xcsiv, rzultnd
frma d nail art fart ncrcat.
Ttul a ncut la mijlcul anilr 90, atunci cnd a luat amlar mda
strzii i cultur scifica Janii. n md nattat, manichiura janz a rins
26

fart bin, a suraviuit n azi, cnd st adtat d fmil d tat vrstl i iat c a
dit htarl Janii.
Manichiura strscic, aa cum st numit n Statl Unit manichiura
janza a arut ca srviciu ncnd cu anul 2009, iar n ura a ncut s s cara abia
din 2010. Datrit caractrului fart xtravagant, manichiura janza st arciat d
urncl n gnral cnsrvatar, dar sgmntul d vrst 15-23 i st asciat d
bici cu inut d gnul Swt Llita ( Hll Kitty) sau Swt Punk ( inut d scn Gwn
Stfani, Katty Prry sau Lady Gaga).
Manichiura janz s ralizaz alicai d unghii fals cu gl sau
acril, car at s aib fnd din culri ntrtruns sau culri mat, car s alica sub
stratul d sigiliu. D asmna, fndul clrat s at raliza cu air brush . P surafa a
rzultat s mntaz cu liici scial mult dcraiuni, d tat frml: itricl, strassuri, fundi, bilu, rl, fluturai, flricl, n, fruct, stlu, figurin fim, tc.
Dcraiunil t fi nstit i d abibilduri, litr sau chiar icturi d acril
clrat, disus astfl nct s crz mdl d unghii fart riginal i xtrm d
divrsificat

Pdichiura cu ciclat: dichiur binuit, car at includ nmuira


icirului cu ciclat, masc d ciclat sau liun hidratant d ciclat.

27

Ic Cram Pdichiur: dichiur binuit n cazul n car v alg i un


diszitiv d bai al iciarlr sub frm d cu d nghat. nmuira st urmat d
frcar a iciarlr d bici n vanili, ciclata sau cuni, alicnd dasura liun
hidratant (fric), iar mai ai alicara d ja ChrriRd.
Pdichiura Mrgrit: Acasta st dichiur binuit car includ frcia
cu sar, nmuira n aa cu lmai rast, un masaj cu uliuri baz d xtract d
lmi i crm hidratant.
Pdichiura cu amani sau vin: Acsta st dichiur binuit car
utilizaz, d bici, un gmaj d smin d struguri, masca d struguri, iar n final uli d
smin d struguri sau d masaj hidratant.
Machiajul jac un rl dsbit d imrtant n crara unui lk aart, car
s xrim stil i bun gust. D cl mai mult ri machiajul fac art din rutina zilnic a
fmilr. n dar ctva minut, cl mai armnias trsturi cu car n-a nzstrat natura
sunt us n valar, iar micil imrfciuni disar ca rin minun. Dar atunci cnd avm
un vnimnt scial, anivrsar, trcr, dac suntm invitat la nunt sau la btz,
majritata dintr ni alaz la srviciil unui mak-u artist. D c? Pntru c l ar
xrina i studiil ncsar, ar atni dsbit la dtalii, st mru n as cu nil
tndin, s rfcinaz mru, t at sftui cum s rcdzi singur acas n
machiajul zilnic, ar gam d rdus rfsinal cmlte.
D uin tim au truns i n Rmania thnici d machiaj flsit d
vdtl intrnainal. Machiajul n thnica acuarli, ylinr gl-ului watrrf i/sau a
crinului sunt ultiml nuti n dmniul machiajului rfsinal. Un machiaj ralizat n
acuarl, gl i crin rsuun ca schma d baz s fi cnstruit n acuarla, gl sau
crin, farduril i igmntii fiind utilizai ultrir ntru a adauga ni varia ii crmatic, a
bin culri scundar sau triar. Ttdat, culril sunt mai saturat, mai intns i mai
vii, cu rzistnt srit.
Thnica acuarli, rcum i ca a glului i crinului sunt fart trivit
ntru sdin ft/vid, machiaj d dium i fantzi, sctacl, la trcri ntru
cii ntru crara d rsnaj d vst, fiind mult mai intns i vizibil d la distan.
Prmit binra unr culri strlucitar, saturat, iar machiajul st mai
durabil i mai stilizat. Trstur distinctiv a thnicilr rzntat st caacitata mar d
acrir car ar rdusul flsit, fat c asigur c lumina flsit n studi s nu
stmz machiajul (cum s ntaml n cazul machiajului ralizat dar cu farduri) i i

28

cnfr machiajului mai mult xrsivitat, intnsitat i durabilitat. ri d ct ri au


cazia, artitii mak-u dmnstraz ct d mult at schimba fizinmia un machiaj.
.

Salanl d nfrumusar nu sunt dar aanajul sxului frums, chiar dac


nu n gala msur, brbaii sunt, d asmna, rcuai d asctul fizic i un saln d t
trbui s aib bligatriu n frta d srvicii i srvicii ntru brbati.
D xmlu: tunsril mustai - mustil sunt d mai mult fluri
dsbindu-s astfl mdl d musti scurt, lungi, subiri, stufas (lat), n funci d
frma lr art anumit dnumiri . Cl mai frcvnt urtat sunt: musta , rndunica ,
musta mxican, musta mar ntarsa , Duglas.
Pntru a nu dauna fizinmii i xrsii n functi d mdlul must ii s
aranjaz ril latral cu farfcl i s va tia rul lng cnturul buzi suriar
dgajnd- d firl mai mici, n tt timul lucrului s va acrda atn i la cntur; acsta
trbui s aib lini rcis . Du trminara lucrrii s va ria (itna) musta a n
dircia d crtr a firlr d r ntru a imrima un asct ct mai rdnat.
Mustaa Duglas st musta caractrizat rintr- lini lgant i
tinrasc , a st mai ds slicitat d tinri, mai als ci bruni ntru nta sa
cntrastant c subliniaz xrsia fi.
Musta rndunica st musta rfrat d rsanl c au dait 40
ani darc imrima fizinmii lng nta d lgana i srizitat.La crra
clintului, mustaa pat fi mai puin sau mai mult subiata la parta supriar. ns la
cmisura buzlr frmaz lini arcuit c urmart xact cnfrmaia gurii i cbar
pn n drptul buzi infriar .
n timp c s vr tunde firl d pr d lng cnturul buzi supriar, s va
urmri cu atni ca linia infriar a mustii s crspund din punct d vdr sttic cu
linia supriar a buzi.
29

Tunsara brbii st crut n gnral d clintl rdus i, asmni mustilr


s disting mai mult tiuri ( mdl ) d brbi: brba cicul , barba frmat atrat scurt,
brba frmat atrat lung, brba rtund, smiscurt i cubanaz.

30

4.2 Stratgii d dzvtar a salnului d infrumustar


Piaa dtin rlul i lcul principal n structura mdiului xtrn al
ntrprindrii. Circumscris factrilr c alctuisc mdiul cnmic, piaa st practic
cnctat la tat cllalt cmpnnt al macrmdiului, fiind influn at d mdificril
c apar n structura i vluia acstra.
Pntru ric ntrprindr, piaa rprzint lmntul d rfrin pntru
activitil p car l dsfar.
La nivlul ntrprindrii, piaa rprzint spaiul cnmic-ggrafic n car
acasta st prznt cu prdusl i srviciil sal, und ptnialul su uman, matrial i
financiar i cnfr anumit influn, un anumit prstigiu. n raprt cu natura bunurilr i
srviciilr p car l fabric sau l cmrcializaz, ntrprindr s pat adrsa unui
numr mai mar sau mai mic d clini. Ci c aplaz n prznt la mrfuril frit d
ntrprindr rprzint cnsumatrii si actuali, frmnd piaa actual a ntrprindrii.
Acast pia dpind, ca mrim, i d numrul i frta cnmic a
cncurnilr c prduc i/sau dsfac mrfuri d aclai fl.
labrara planului stratgic pntru acast firm s va fac dup analiz
SWT cmplx, vidniind punctl tari i punctl slab al acstia i dificult il cu
car s cnfrunt n vdra xtindrii afacrii. Avnd n vdr c firma nu st fart mar,
stratgia va fi una d ansamblu.
Ca bict d activitat principal mninam srviciil d nfrumusar.

31

Pntru ralizara cmptitivitii st ncsar un managmnt prfrmant,


capabil ca, prin plitici flxibil, s fac fa dinamicii crscut a sctrului. Un astfl d
managmnt ar ca

instrumnt marktingul, vzut n lucrar c vrf d lanc pntru

aplicara unr stratgii d firm ficint.


Marktingul stratgic, prin rlul su prvizinal pat ajuta, tapl parcurs
fiind urmtarl:

Idntificara strii actual i d prspctiv a firmi


Studiul piei
Stabilira bictivlr rganizaii n p/s/n int
labrara mix-ului d markting:

Pia
Prdus
Pr
Plasamnt
Prmvar
rintara asimilrii nilr srtimnt

Marktingul prainal a prsupus:

Ralizara cncrt a rllr d distribui


Ralizara prmvrii
Adaptara n timp i n dtaliu la clinii int
Intrcrlri n sfra cmrcial i prduci
Cntrlul cmprtrii srtimntlr n pil int i prpunri d mbuntir
pntru ciclul urmtr d markting

Analiza stratgic ralizat a avut c bictiv s dfinasc :

prtfliul (i = 1,2.p) srtimnt actual i d viitr


bictivle
ncsarul d rsurs
prgramul d funcinar PF car cuprind: aciuni, trmn, rspnsabiliti, bugt
d rsurs
Avnd n vdr particularitil sctrului srvicii d nfrumusar analizat,

mtdlgia flsit pntru labrara stratgii va fi d js n sus. Acast mdalitat d


planificar stratgic s caractrizaz prin adaptar i autnmi sprit a unit ilr
stratgic d afacri i intgrar prin crdnar la nivl prainal. Stratgia aplicat st
stratgi fnsiv, d crtr, avnd ca bictiv crtra cmptitivitii rganizaii.
Managmntul stratgic st dfinit ca un prcs cmplx i amplu d
autplanificar, autrganizar i autcnducr a ntitilr car includ pratri umani i
s afl n cmptii n mdiil xtrn lr. Priadl pntru car s labraz stratgiil

32

sunt mai mari d 2 ani i s rfr n md dsbit la dmniil cu nnir fart dinamic a
prduslr .
Stratgia ar rlul d a cntura i fundamnta cantitativ p trmn lung
tablul ntitii viitar prin planificara i dcizia stratgic :
Analiza mdiilr intrn i xtrn al ntitii cnsidrat (und suntm ? )
Dtrminara viziunii, scpului, misiunii, bictivlr d baz al ntitii i
adptara dciziilr stratgic ptim (und vrm s ajungm ? )
Managmntul stratgic ralizaz funcinara i rstructurara p trmn lung a
ntitii prin rganizara, xcuia i rglara stratgic
Alcara / mbilizara rurslr ntitii i planificara / dsfurara prcslr
(cum ajungm acl ? )
valuara, cntrlul i crcia cursurilr d actiun fctiv, al bictivlr ralizat
(am ajuns acl und am vrut ? )
Plitica st dclarai gnral car fundamntaz calitativ i cnturaz
p trmn lung tablul ntitii viitar prin gndir, rintril majr n aciun i luara
dciziilr n cncrdan cu scpul i misiuna rganizaii.
Tactica dtaliaz stratgia, dtaliaz i cnturaz cantitativ tablul ntitii
viitar p trmn mdiu i scurt prin planificar i dcizi tactic.
Pntru ca un saln d nfrumusar s aib succs c afacr, acsta trbui
s urmz cursul trtic i rgramat a uni afacri i anum:
S aib stabilit bictivl rictului, car sunt:
- crara uni cmanii d srvicii al cri bictiv st daira attrilr
clinilr;
- crtra numrului d clini dsrvii d cl uin 25% an rin rfrman l
suriar;
- cntribuira la crtra curii fri d munc a rsanlr mr sau fr
vnit;
- rmvara uni gam largi d thnici d nfrumusar ntru rsnl d sx
fminin, dar i d sx masculin d tat catgriil d vrst;
- imunra ia cu srvicii d bun calitat la un r rznabil;
- binra uni cifr d afacri d rstabilit n rimul an d activitat , a cifri de
afacri rstabilit n anul di d activitat i dublara cifri d afacri din rimul an
n anul tri d activitat;
- binra unui rfit n rimul an, crtra acstuia cu 40% n anul di i cu 80%
fat d rimul an n anul tri d activitat i acrira chltuililr cazinat dat
cu nfinara salnului.

33

Un bictiv rincial st d a angaja n rimul an d actvitat 3 salaria i,


crtra numrului acstra cu nc un salariat n anul di d activitat i mninra
numrului d angajai din anul di, n anul tri.
bictivul trmn scurt l rrzint mninra acsti zi ii catigat
rin frt i invstiii susinut n aaratur ultramdrn, rin instruira clr mai buni
scialiti n dmniu ntru satisfacra xigntlr clintului, iar trmn mdiu i lung
binra statutul d lidr rginal iaa srviciilr d nfrumusar.
bictiv trmn scurt (< 1 an):
- lansara salnului n trmn d 2 luni d la nfiinara scitii cmrcial
- cntractara uni firm ntru amnajara saiului cmrcial
- cumrara aaraturii ncsar
- satisfacra nvilr d rsurs uman, asigurara rgtirii i dzvltrii ncsar acstra
- extindra iti ntru srviciul rstat:
- rmvar n ziar, intrnt i rin mrira d liant;
- satisfacra i atragra clinilr cu srvicii ni;
- ducara clintului n rivina bnficiilr srviciilr frit;
- mbuntira rduslr xistnt;
- infrmara n rmann a salariailr dsr ultiml tndin n matri d
nfrumusar n tat cabintl salnului;
- cumrara ultimlr rdus n matri aarut ia
frt d rdus-cadu:
- ntru a atrag clintii vm fri rducri d r;
- vm fri d asmna i unl srvicii gratuit (d xmlu:la 10 tunsri una gratuit)
bictiv trmn mdiu (1-5 ani):
- Catigara fidlitii clintului;
- Ofrirea de rdus i srvicii d ca mai bun calitat rin car clinii s i ctig
rsctul n sin ;
- Msurara, analiza i mbuntira satifacii clintului ntru rdus ;
- Ofrirea de frt atractiv rivind rartul calitat-r.
Prfit
- acumulara d rfit suficint ntru a finana dzvltara cmanii i furnizarea
rsurslor ncsar ntru atingra clrlalt bictiv al cmanii
- racticara unr rturi car s asigur un rfit d circa 20% din cifra d afacri

34

- analiza trimstrial a vlumului vnzarilr gru d srvicii


- surmaia ia
-

dzvltara rin furnizara n md cntinuu d srvicii;


- adugara d ni srvicii - dschidra unui cabint d masaj

bictiv trmn lung (> 5 ani):


- frmara d scialiti, rsnsabili d binra rzultatlr n afacri i d rrzntara
salnului:
-

dschidra d ni unct d lucru - ntru a fac fa cncurni mari n acst


dmniu
bictivul gnral st d a imun ia

ni thnici d nalt

rfrman, rdus d nalt calitat, miznd rdus naturist i rsnal calificat.


Sgmntara activitii firmi va ava drpt bictiv dlimitara acsti uniti d analiz cu
prcizi i prtinn, n vdra fundamntrii unui rainamnt stratgic adcvat.
Sgmntara stratgic st praia d mprir a nitii analizat n
sgmnt dup anumit critrii stabilit la nivl d tp managmnt.
Sgmntara stratgic xtrn : ralizaz fragmntara mdiului xtrn n
zn al lupti cncurnial numit sgmnt stratgic. Sgmntul stratgic rzultat st
acl dmniu caractrizat printr- cmbinai unic d factri-chi ai succsului i car
suscit firmi cmptnt spcific; el s przint sub frma unui cmp cncurnial cuprins
ntr anumit frntir ggrafic prtinnt, sub frma unui ansamblu mgn d bunuri i
srvicii al firmi, dstinat uni pi spcific, avnd cncurni dlimitai i pntru car
st psibil frmulara uni stratgii.
Sgmntara stratgic intrn : vizaz similitudinil xistnt ntr afacril
xistnt sau ptnial al rganizaii. S ralizaz flsind sri d critrii rzultat
din analiza crrii i frti cum sunt: structuri d rsurs i d csturi, enrgii ralizabil,
stpanira cmptnlr asupra principalilr factri d succs .
Pntru ralizara uni sgmntri crspunztar st imprtant nu dar
numrul, ci mai als calitata critriilr utilizat.
Prfrinl p car ficar individ l ar n cntrlaz cmprtamntul.
Acst prfrin n guvrnaz bunstara i sntata. Acsta sunt cl car n fac
asmntri sau difrii d alii. mul i nvia acstuia d cnfrt sunt cl car dictaz
dzvltara n dmniul srviciilr d nfrumusar.
Crtra nivlului d tri, nvia tt mai crscut pntru cnfrt i drin a
amnilr d a flsi ct mai mult prdus clgic craz prtunitat pntru
35

prductri, cmrciani, xprtatri, aca d a divrsifica prdusl, n ncrcara d a


satisfac ct mai bin acst crin, att pntru prfrinl ficruia, ct i pntru
clgizar.
Pntru a puta aplica dmrsuril d markting trbui s cunatm frl
car influnaz cncurna ntr-un sctr d activitat.

Pntru

asigurara

calitii

activitii dsfurat trbuisc subliniat n cadrul analizi urmtarl punct:


- amninara implantrii d ni cncurni, lgat d atractivitata sctrului i d barirl
la intrar;
- amninara thnlgiilr i prduslr / srviciilr d substituti c prvin din sctr sau
alt sctar i a crr accptar dpind d ntrprindr, d pia i d csturil d
cnvrsi;
- putra d ngcir a clinilr d part i a furnizrilr p d alt part, lgat d
achiziii cncntrat, frt cncurnt, gradul d difrnir a prduslr sau implicara lr
n prdusul finit;
- rivalitata ntr ntrprindril xistnt, car st n funci d maturitata sau d
ptnialul d crtr al sctrului, d numrul i putra cncurnilr.
Mdlul ia n cnsidrar cinci fr car guvrnaz prin aciuna lr
cncrtat, dfinind cntxtul cncurnial:

Fig 2 Factri car influnaz cncurna ntr-un sctr d activitat


n dmniul srviciilr d nfrumusar xist fart muli cncurni car
lupt unii mptriva altra pntru binra unr pziii avantajas, iar rivalitata lr pat
mbrca divrs frm: cncurn prin pr, btlii publicitar, intrducra d prdus ni,
amlirara srviciilr sau garaniilr pntru clini, mdrnizara spaiului.
Rivalitata st rzultatul aciunii unui cmplx d factri structurali, car s
gssc n strans lgtur unii cu alii:

36

przna unui numr ridicat d cncurni, difrniril fiind fcut d frira unr

prdus invatar;

sctrul ar un ritm d dzvltar rapid, car dtrmin firml cncurnt s s

angajz ntr- lupt aprig pntru ct d pia;

divrsificara cncurnilr i mizl stratgic nalt gnraz cmprtamnt

difrit;
Cei ni intrai rprzint firm car pt intra sau car au intrat dja n sctr,
cncurnd firml xistnt. Actia aduc cu i ni capaciti stratgic i drin a d a cucri
pri d pia.
Statisticil dmnstraz c 8 ntrprindri din 10 dau falimnt n primii 3 ani
d funcinar n acst dmniu, nfiind prgtii pntru ca c gssc n pia.
Principall barir d intrar n dmniu sunt:
- difrnira prduslr din pia, n spcial intrducra prduslr clgic;
- nvia d capital, dci ncsitata d a invsti rsurs financiar cnsidrabil;
- csturil cu car s cnfrunt cumprtrii dac vr s trac d la furnizr la alt furnizr;
Ralizara acstra va fi psibil prin rspctara urmtarlr rguli:
Cnsumatri: principala nastr priritat st satisfacra nvilr i crinlr clinilr
Prdus : avm gam variat d prdus, prfrman i prfsinist
Pi: firma Afrdita fr srvicii la nivlul Bucurti
Thnlgi: prfrman n vdra satisfacrii nvilr clinilr
Prcupri: s urmrt crsra rntabilitii prin satisfacra nvilr clinilr i
fidlizara acstra
Filsfi: prin frira unui lc d munc antrnant i psibilitata d dzvltar
prfsinal a angajailr s drt binra clr mai bun rzultat n rlaiil cu clinii
Autdfinir: divrsitata i prfsinalitata prduslr frit d firm, algra varianti
ptim pntru ficar clint
labrara altrnativlr stratgic: Tabl: Matrica mrflgic
VARIANT

ASPCT
FUNCINAL
1.asigurara

dispnibilitii

clar a timpului, prsnal calificat d

rsurslr

car

planificar Angajar

factr

d Achiziinara
thnlgii

37

Flsira

ni pntru
prmvara

RI

prfrmant
2. prvdr

dcisiv
i Ngcir

cntractar

i Dfinitivara

cntractar

prfrmant

prfrmant
Intrducra

clabrrii

a prfrmant

cu unui

firmi

dctr

a firma cu Jan D vnzri

srtimntlr (i, ik) cntractlr cu Arcl,


cu crr slvabil

clinii

3.rganizar/

furnizrii
Rrganizara

rrganizar

i mdrnizara d

prfrmant

spaiului

Wlla,

i Lral, Lnda,
Farmc
Dfinira filr
pst,

nfiinara unui

dpzit

d Rgulamntului

cadrul Afrdita

lucru pntru d rganizar i


mai

bun funcinar

dsfurar
Piaa nainal:

4.pziinar

Piaa

nainal: Piaa

Pia rginal:

prfrmant n p / xtnsi gam atstar calitat

intrnainal:

s / n: srtimnt

prdus

Clabrar

Prmvar

firm Grmania
Prmvar
la Przntri

(i, ik )
5.asimilar

la frt

prfrmant a nilr nivl lcal

prminal

srtimnt (i k )

pntru

cmptitiv

vchi

6.achiziinar
prfrmant

Atragra

clinii n

Clabrara

a sudnilr bin firm

rsurslr

n prgtii

cicluril curnt d prgram


funcinar

nivl

rcrutar

crtra

cti

cu d pia

nainal, pntru clini a

rvist

d prdusului nu

spcialitat
cu Rcrutar
d mass- mdia
a

d prsnalului

prin Rcrutar

prin

salan

si

frumuri

rcutar

al practic

firmi
7.prducra

Divrsificara

prfrmant

a furnizrilr

Mninr

Imprtara

capacitat

i prduslr

srtimntlr (i ),

divrsificar

(ik)

gam prdus

cu

crr

Rpziinar
din pntru
prdusl
actual funci

slvabil n p/s/n

8.vnzar

d plat
Ralizara

Vnzara

Adaptar rapid frira


38

capacitata

prfrmant

a prduslr prin la

srtimntlr
(ik)

(i), agni

cu

nvil varianti ptim chilibrului

d spcific

crr vnzar

al clintului

calitat/ pr

clintului

slvabil n p / s /n
9.autfinanar
i Rinvstir

Dschidra uni Autfinanar i Crditar

crditar

prfit

linii d crdit

prfrmant
10.satisfacra

frt spcial frira

prgram

prgram

structural
nainal
uni mai bun Furnizara

dplin a nvilr i pntru Cl

gam variat d cmunicar

fidlizar durabil a

prdus

clinilr (Cl ) i

pruri

furnizrilr

cnvnabil

(Fr)

i matrial

1).

clini

urpn,

funci

crin

Mtivara pntru

ptimizara

Dzvltara

dcizilr

uni culturi a

managrial

cmptitiv

angajailr prin mbuntira

cnducrii

1.1. ladrship

bictiv

spirit d chip

managmntului

cultura msurabil

rganizaii
1.3.

i firmi
msura
dzvltrii
acstia

bin

a rzultat din c

rglrii
1.4.

i Mtivar mral

flxibil pntru

ptimizara a

dciziilr

n c mai bun.
mtivara

prsnalului
Cu ajutrul matrici mrflgic au fst gsit du altrnativ stratgic
subptim:
AS1:

Prsupun planificar clar a timpului, car factrul dcisiv n dsf urarea


activitii firmi

la

pntru standard

putra Spirit d chip Traininguri

1.2.

la atni

firmi n p/ s /n
(+

din

Dfinira filr d pst, a Rgulamntului d rganizar i funcinar i a dtaliilr


pntru rganizar prfrmant

Piaa d aciun va fi ca rginal

S va ncrca divrsificara furnizrilr


39

Atragra studnilr bin prgtii prgram d practic

Vr fi fcut frt prminal pntru clinii vchi

Pntru finanar s va dschid lini d crdit

n ca c privt managmntul prfrmant, s va pun accntul p spiritul d


chip i p mtivara angajailr prin bictiv msurabil i flxibil pntru a b in
rzultat din c n c mai bun.

AS2:

Angajar d prsnal calificat

Ngcir i cntractar prfrmant a cntractlr cu clinii i furnizrii

nfiinara unui dpzit n cadrul salnului

Pia nainal: xtnsi gam prdus

Prmvar la nivl nainal, n rvist d spcialitat

Rcrutar prin mass- mdia

Mninr capacitat i divrsificar gam prdus

frira varianti ptim clintului

Furnizara d matrial la standard urpn, n funci d crin

ptimizara dcizilr cnducrii i spirit d chip


Pntru a puta raliza analiza altrnativlr stratgic trbui avut n vdr

mai muli factri. Actia sunt:

prtunitil piei, atractivitata ramurii i frl cmptiinal

cmptnl, capacitil i rsursl intrn al firmi

pricll natptat car ar puta afcta bunstara i prfrmanl instituii

valril prsnal, aspiraiil i viziuna managrilr

aspctl scial, plitic, juridic i cnmic al mdiului xtrn

cultur rganizainal a firmi


Aspctl rlvant al frmulrii stratgii sunt lgat d rizntul d timp i

d rintara stratgii printr- mar flxibilitat a planului d afacri ntcmit. D aca,


sunt fart imprtant urmtarl dmrsuri :

stabilira dircii (rintrii) n afacri


cncntrara frtului asupra inti rspctiv, asupra unui numr rdus d prdus,
grup d prdus, srvicii, clini, pi

40

asigurara cnsistni car st valabil att pntru dciziil d unicat d invsti ii,

ct i pntru minidciziil stratgic


asigurara flxibilitii
Aplicara stratgii ar du aspct difrit:
Dtalira frmal a planului stratgic adptat, prin managmntul

prictlr, planificara afacrilr, planificara i prgramara prativ a activitilr,


rstructurara inginrasc (structuri d prduci, lgistic i d cmrcializar, rutilri i
rchipri thnlgic), rstructurar managrial (structuri rganizatric, sistm
infrmatic pntru managmnt) i
Dtalira infrmal - prin abilitil lidrului i managrilr d a limina
nnlgril, ractil advrs i cnflictl, d a stimula apariia i dzvltara uni stri
d spirit favrabil angajrii ttal a prsnalului pntru transpunra n fapt a stratgii,
xistna i mninra uni stri d spirit pntru ntraga rganizai, schimbara, la nvi,
a mntalitii i cmprtamntului amnilr - acst dmrsuri fiind snial pntru
implmntara cu succs a stratgii.
Aplicara stratgii nsamn schimbar. Schimbara n firma Afrdita va
plca d la planificara timpului, darc st factrul dcisiv n munc nastr. n func i
d rapiditata cu car frim prdusl cutat d clini, prfitul firmi st mai mar.
Dclaratia d misiun st cmunicara n intrirul i n xtrirul firmi,
astfl nct plitica i stratgiil s fi ct mai bin i mai cncis xprimat. a trbui s
prcizz :
- cin sunt cnsumatrii,
- car sunt principall srtimnt d prdus cmrcializat,
- car sunt pil p car cncuraz,
- car st thnlgia d baz a rganizaii,
- c prcupri d supraviuir/ dzvltar ar,
- car st filsfia rganizaii
- car sunt cmptnl distinctiv ( avantajl cmptitiv al rganizaii),
- car st imagina public a rganizaii, n snsul rspnsabilitii scial pntru
cmunitat i mdiu,
- car st prcupara pntru angajai i angajatri.
Tat acst dtalii i nc mult altl trbuisc luat n calcul, studiat i
xrimntat ndajuns d bin astfl nct frta unui saln car s vra d t s fi ct

41

mai cmlt, s atrag ct mai muli clinti i c st cl mai imrtant, ac tia s lc


mulumii i s fac rcmandri i altr rsan, tniali clini.

tudiu d caz
ALN D NFRUMUAR AFRDITA
Mtivl car tau la baza lanrii au dzvltrii uni atfl d afacri unt
trul ctidian i rblml uni viti tridant rflcta n cmrtamntul ntru, n
mdul n car gndim i, nu n ultimul rnd, n flul n car aratm. Mmntl d rlaxar
unt tt mai utin i nu ruc n incarc batriil atfl nct facm fat unr ni
rvcari.
Tcmai d aca n-am gndit nfiinm un aln d nfrumu ar car
aduc n atnia clintlr cl mai ni tndin n matri d cafuri, farduri, rdu i
rvicii d cmtic, mnit l fac mai fruma i mai timit.

42

Dcrira idii d afacri - factri d ucc


alnul trbui amlaat ntr - zn ur accibil clintlr car l
targtm.
tudiul d ia cnt, n rimul rnd, n tnialul cnmic al zni car
va fi idntificat rin binra d infrmaii rivind ncadrara ci-rfinal a
gmnului d ulai din zna n car t amlaat alnul i, n al dila rnd, d
valuara cnduiti cial a tnialilr clini n ca c rivt rcurile actra
ntru rriul act.
ruril trbui fi cmtitiv cnfrm rviciilr d calitat. Clintl
trbui vina nu dar ntru rviciil irrabil, ct i ntru atmfra lacut i
rlaxant.
n zna unt n jur d 10 d alan d nfrumuar, iar ulaia activ (cu
lc d munc, car utilizaz cmtic) t d minim 10,000 din ulaia ttal d 40,000
(incluiv cii i ninari). Acata namn c ficar aln ar uta ava ljr 50 d
clini lun numai din ulaia activ.
trivit unui tudiu fctuat de Cntr Markting Rarch, unul din tri
lcuitri din mdiul urban, majritata fmi i ndbi ran cu vrt ntr 20 i 44 d

43

ani, alaz lunar la rviciil unui aln d nfrumuar. tudiil arat c fmi
trc n mdi 90 minut la vizit n alnul d nfrumuar.
Cncurna iaa alanlr d nfrumuar a ft dtul d mar nc d
la ncut, n cndiiil n car riada d bm cnmic a cndu la xlzia numrului
d alan, majritata cu invtiii rdu. n rznt n, mult dintr unitil dchi n
ultimii ani rimt fart utrnic criza, d art din cauza rducrii numrului d clin i
i, n cncin, a cifri d afacri, iar d alt art, fndul abni uni tratgii
tim.
rfilul clintului din gmntul-int (vrt, ducai, vnituri, cmrtamnt d
cnum, rfrin tc):
Mdia d vrt a clinilr alanlr d nfrumuar t d 25-35 d ani,
actia rvnind din tat catgriil cial. Ci cu vnituri rdu la la aln, n mdi,
15-20 li (3,7-5 ur), ci cu vnituri mdii, 35-100 d li (8,60-24,5 ur), n tim c
clinii cu vnituri t mdi alg alnul n cial ntru rviciil xcluivit frit i
ltc n mdi 750-1.000 d li lunar (184-245 ur).
alnul trbui s fi n arir d cntrul raului ntr- zn und
xit grdini sau cal, dar i mai mult magazin i dii d firm. Atfl t aigurat
o vedere bun i traficul n zna t intn.
alnul va ava st 60 m curinznd: ala d cafur, camra ntru
tratamnt cmtic, machiaj i ilat, aiul ntru manichiura utnd fi va fi amnajat n
cadrul alnului d cafur, d mult ri act rvicii trcndu- n arall. alnul va
fi luia rfct ntru mmicil mru fug au angajatl car nu au tim dct la
fritul rgramului.
alnul va fri urmatarl rvicii:
Tun, cafat, vit, tratamnt r, lat;
Manichiur, dichiur, unghii fal, lac mirmannt;
Tratamnt cmtic facial i crral;
ilat, nat, vit rncn.
Dtri:
Rci: biru, caun, tlfn;
ala d attar: canaa, mau fantzi, rr d cafa/cai, tlvizr, urt
tlvizr, dzatr d a, urt rvit, c d guni;
Cafr: t d lucru (dublu), caun cafr, unitat d lar, caca cafr,
uctr d r, ndulatr d r, lac d ntin rul, farfc tun, farfc filat, t rii
44

cafat, itn taaj, itn tun, bigudiuri, clam ntru r, cliuri ntru r, agraf
ntru r, nula ntru ndrtat rul, nula ntru vit, bl ntru va,
cac ntru uvi, ac ntru lctar uvi, lrina ntru tun, ulvrizatr a, trlu
ucnic, aarat d trilizat, aarat ntru alicat xtnii;
Frizri: t d lucru, caun frizri, trlu ucnic, aarat d trilizat,
main d tun, farfc tun, itn tun, lrin ntru tun, ulvrizatr a.
Cmtic: t d lucru (dublu), at cmtic, ilatr, accrii ilatr,
dz car d unic flin, car clgic, dzatr car, t va d gn, nul
ntru vit, bl ntru va, t va rncn, t luii i bigudiuri ntru
rmannt gn, glind tic, glind tic cu luminatr, varizatr, aarat cu
ultraunt ntru tratamnt acn, aarat cu lar ntru tratamnt lifting, aarat cu
curni lctrmagntici ntru tratamnt anti-aging, tru machiaj, t rii ntru
machiaj, crm baz machiaj, crm tratamnt fa, crm hidratar fa, crm
antimbtrnir fa, crm dclrant ntru inttizara rului d fa, crm ntru
dmachir, r curar, mti ntru fa, nt, clti ntru ndular gn, trua
mdical.

alnul ar incint arat ntru ficar dintr urmtarl activiti:


a) accul, nrgitrara i attara clinilr;
b) dfurara rcdurilr;
c) trara chiamntului, intrumntarului i a articllr curat, dzinfctat i
tril, n dulauri arat i nchi, n atii liit d raf i umiditat, la car au acc
numai ranl autrizat;
d) dzitara chiamntlr i matriallr utilizat ntru curni.

45

-a fcut amnajara unui aiu ntru curtara, dzinfcia, trilizara


intrumntarului i a matriallr rflibil, n camra d dfurar a rcdurilr.
rii, dll i tavanl din ficar camr unt bin ntrinut, ntd,
lavabil, cnfctina din matrial nabrbant, car at fi ur lat i curat,
iar culril actr uraf trbui fi dchi; n cazul finiajlr nlavabil, curara
fac rin airar.
Incintl unt adcvat luminat cu lumin artificial i natural i

bin

vntilat, ntru a limina fumul, raful au varii. alnul t dtat cu gru anitar,
ntrinut crunztr din unct d vdr iginic-anitar i bin vntilat, und,
bligatriu xit chiuvt ntru lara matriallr rzultat c urmar a fcturii
rcdurilr, rcum i chiuvt arat ntru lara i dzinfctia minilr, ituat n
camra d dfsurar a rcdurii. t aigurat bligatriu a tabil curnt rc i
cald, n cantiti uficint, un antibactrian, riu d unghii i r d hrti d
unic flin au dizitiv ntru ucara minilr.
Numrul tim d dtri anitar va tabili cnfrm nrmlr d
rictar, n functi d numrul d ratri i clinti ai unittii. Tat urafl trbui
mninut n rfct tar d curni i ntrinr. urafel car dfar
tratamntl au cl aflat n zna d trilizar unt cnfcinat din matrial nra,
nabrbant.
alnul t dtat cu mijlac ntru rclctara i clctara dsurilr
ricula, rcum i a clr mnajr: rciint cu caac, ubl, cntainr i aci
clctri d unic flint; clctara, dzitara, tranrtul i nutralizara dsurilr
fac cnfrm rvdrilr lgal n vigar.
ncril au latfrml imrmabilizat amnajat ntru dzitara
rciintlr d clctar a rziduurilr lid unt racrdat la un hidrant i la reaua d
canalizar, ntru a fi curat cnd t ncar, ct i ntru lara i dzinfcia
rciintlr.
Dzincia ridic va fac la 3 luni, iar dratizara ridic va fac
la intrval d maximum 6 luni au ri d ct ri t nvi; ntr raiunil ridic
vr alica rcduri d dzinci i dratizar curnt, d ntrinr, n funci d rzna
vctrilr.
unt

intrzi fumatul, cnumul d buturi alclic, d ubtan

tufiant, rcum i accul animallr n cabint; t bligatri afiara actr

46

intrdictii la lc vizibil. La amnajara alnului t bligatriu ia muri d rtci


a lcaii mtriva inctlr i rztarlr.
alnul t dtat cu tru anitar d rim ajutr, ur accibil, cnfrm
rvdrilr lgal n vigar.
Aigurara igini minilr ratrului/cafrului fac rctndu-
urmtarl rguli:
a) lara mainilr fac cu un antibactrian i a curnt tabil;
b) ucara fac cu ra au rvt d unic flin au rin flira unui
aarat d ucar a minilr; t intrzi flira ralr txtil d multiflin;
c) dzinfcia minilr fac cu un rdu bicid, dtinat dzinfcii minilr.
Igina minilr t bligatri n urmtarl ituaii, rctndu-
cndiiil rvzut la:
a) naint i du fctuara rcdurii;
b) cnd cntaminaz accidntal cu ang, fluid crral au crii;
c) du ndrtara mnuilr d rtci
d) du flira talti;
) naint i du rvira mi;
f) du fctuara unr raiuni car duc la cntaminara minilr.
Furnizrii
n rznt, citata ar n drular cntract dirct ntru arvizinar cu
rdu i chiamnt cific bictului d activitat cu mai muli furnizri dintr car
amintim ci mai imrtani:
a) T LIN car furnizaz citii mbilirul adcvat, rdu d manichiur i
dichiur;
b) WLLA car fr lng chiamntl ntru cafr, tratamnt, aman
rcum i rdu ntru vnzar;
c) LRALL fr citii rin ditribuitri autrizai va d ar, rdu
cmtic, accrii cafr i mak .
ntru valuara furnizrilr d rdu dtinat rtarii rviciilr d
cafr, manchiur, dichiur, cmtic, dar i cmrcializrii n-dtail la unctul d
lucru, citata ar n vdr ri d critrii cum ar fi:
-ibilitata lr d ndlini crintl d calitat ntru rdu au rviciu;
-dinibilitata chiamntlr i a rnalului calificat cnfrm nrmlr thnic
i ignic-anitar crut;
47

-viabilitata lr cmrciala i financiar;


-caacitata i atitudina d a rcta rgramaril tabilit ntru livrri;
-ficacitata itmului lr d aigurar a calitii.
xit un numr d mdaliti ntru valuara furnizrilr tniali.
rfrmanl antriar n furnizara acluiai fl d rdu au a unui rdu imilar unt
un bun unct d lcar n arcira cmtni.
ntru acata n cadrul cittii, rin litica d arvizinar tabilit
atraz nrgitrar amnunit a mrfurilr intrat i a trii calit ii lr. Act
nrgitrri cnin minimum d dat dr rdul furnizat, rdul rfuzat,
rctara trmnilr d livrar i a rartitii furnizrilr mai imrtani (matriallr i
rviciilr) ctr alt citi du riada d analiz.
Digur c act mtd nu alic furnizrilr ni ntru car citata
alic inci rigura i amnunit aura rdulr frit, naint d a arba
flira lr n rtara rviciului.
Cnfrm tatutului citatii .C. AFRDITA .R.L. fra rvicii d cafr,
cmtica, manichiura, dichiura i frizri. Ficar gmnt d activitat t bin
tructurat i dfaar cnfrm uni rdini rtabilit iniial d cmun acrd cu clintul
i n cnfrmitat cu nrml rcdural n matri. unt numra ituaiil n car
clintl drc alz la dua au mai mult rvicii n cadrul citatii i atunci trbui
xit tabilit iniial mdul d rtar a rviciului anamblu.
rviciil frit d citat cnidr c unt d bun calitat avnd un
rnal calificat i atnt lcinat. rdul frit unt gam rfinal dtinat
alanlr d cafr i cmtic i avizat drmatlgic d Minitrul ntii d la cl
mai rcuncut firm i cmanii intrn au intrnainal. Tat act rdu unt
ttat cnfrm tandardlr intrn i intrnainal. Ficar rdu t nit d fia
thnica a rduului cnfrm nrmlr d rtci a cnumatrului, n car unt rvzut
caractriticil, aramtrii i mdul d flir ntru ficar rdu n art.
n tabilira liticii d rdu citata urmrt atingra unuia dintr
urmatarl bictiv :
-cnlidara ziii n cadrul actuallr gmnt d cnumatri;
-difrnira fa d frta altr rtatri;
- mai bun ziinar n cadrul mdiului cncurnial;
-crtra vlumului afacrilr cu clinii xitni;

48

-rmvara marktingului d firm rin intrmdiul rviciilr rtat d ctr


angajai.
n rart d bictivl urmarit citata, c rtatr d rvicii ar la
diziti tri tiuni tratgic rfritr la litica d rdu :
-calitata
-gradul d nnir
- cl d divrificar
Natura i caractriticil rviciilr frit i un amrnta aura
ririttilr lgat d cl tri iuni. n cncin tratgiil calitii, cu variantl
crunztar, din ziti dminant n rart cu cllalt, acat ralitat fiind
dtrminat d fatul c n litica d markting a citii calitata rrzint lmntul
nial.
n cazul rviciilr frit d rganizai, mbuntira calitii t
cndiinat d cstigara i mninra ncrdrii att a clintilr, ct i a rnalului
rtatr.
D amna, actl d ign i tic rfinal unt rcut d clint
c fiind inarabil fa d calitata unui rviciu. n aclasi tim, rcia clintului
dr calitata rviciului rimit va dind i d gradul d imlicar a rnalului
rtatr.
litica d r cntitui ntru ric citat unul din lmntl
fundamntal al marktingului u. Act lucru t dtrminat d fatul c dcizia aura
rurilr ar imlicaii imrtant aura altr cmnnt al liticii d markting.
imultanitata rtrii i cnumului rviciilr frit d citat
ruun articiara clintului la rtara rviciului i n cncint rul va trbui
includ att cturil fctuat d citat, ct i frturil fcut d cnumatr n timul
flirii lr.
Atunci cnd achiziinaz un rviciu, ric clint cmar ca c rimt
(bnficiil rimit) cu ca c d (frtul d achiziinar). Dac din uma bnficiilr
rimit cad uma cturilr ctul cu mn d lucru, ctul rdulr cnumat rin
rtara rviciului, ctul uzurii chiamntlr, ctul utilitatilr- bin rfitul nt al
rviciului frit.
Dac rul t mai mar dct bnficiul binut clintul va rc ngativ
valara rviciului rimit.

49

Trmnul d atifaci (bnficiu) ar ntru ficar clint alt mnificai:


ntru unii a t aimilat unr ruri czut, n tim c ntru al ii t xrimat rin
atifaciil car actia l atat d la rviciul frit.
D ziua d natr a clinilr vm ava frt d rducr d 20% i la
rira alnului vm fri ung incritinat Afrditacu mtr d uliuri ntru
maaj i cuti cu btiar arfumat.
rgramril t fac i rin intrmdiul it-ului.
bictivl liticii d r al citii unt n rincial financiar i d
markting. Din unct d vdr financiar, managriatul citii va fixa un r car i
rmit binra unui rfit uficint ntru aigurara dzvtrii al.
Din rctiva marktingului, litica d r influntaz ziia rviciului
ia. Dac citata ractic un r ridicat cmarativ cu cl xitnt ia
ajung din arta clintului la rcia unui rviciu d calitat, iar dac rtul t czut
adraza unui ublic larg, dar n aclai tim dcurajaz cncurna.
ntru fundamntara uni tratgii d r rtun, citata a luat n
cidrar urmatarl crdnat :
-rintara rtului n funci d cturi ntru acrira intgral a chltuililr;
ruril unt vidntiat ntru ficar rviciu frit n art, n flc alt ruri
ntru difrit acht d rvicii;
-rintara rului n functi d crr citata trbui aib n vdr
lvabilitata clinilr ntru ituatiil n car crra t mar n tabilira unui r
ridicat, n tim c xitna unui r cazut nu trbui cnduc la uiciuna unui
rviciu d rat calitat;
-rintara rului n funci d cncurn citata ncarc aliniz ruril
cu cl al cncurni.
Rzultat financiar n ultimii di ani (RN):
Indicatri
Capital scial (inclusiv trnul)
Cifra d afacri
Vnituri ttal
- vnituri din xplatar
Chltuili ttal
- chltuili din xplatar
Rzultat din xplatar
Rzultat financiar
Rzultat brut

31.12.2014
200
353765
353765
353765
342954
342954
10811
323
11134
50

30.06.2015
200
176979
176979
176979
169832
169832
7147
467
7614

Rzultat nt
Activ circulant
Activ imbilizat
Stcuri
Capitaluri prprii
Datrii
Numr ttal d aciuni mis
Valara nminal a aciunilr
(UR/aciun; RL/aciun)

9353
71142
7355
9667
200
79261
20
10

6460
99017
6426
4814
200
99801
20
10

n cazul salnului Afrdita xist singur Unitat d Afacri Stratgic ,


pntru car st ralizat urmatara sgmntar stratgic:
SGMNT
STRATGIC

FCS1

SS1

FCS2

10%

FCS3

FCS4

FCS5

7%

5%

SS2

9%

6%

SS3

15%

10%

10%

Sctr d activitat
und :

25%

16%

11%

10%

10%

FCS1 = calitata prduslr


FCS2 = nivlul srviciilr
FCS3 = nivlul csturilr
FCS4 = rl d distribui
FCS5 = rganizar
SS1 = cafur
SS2 = frizri
SS3 = csmtic
i gama d prdus flsit: A = Jan DArcl ; B = Wlla ; C =Lnda ; D = Lral; =
Farmc ; F = Tp LIN

51

Fig. 1.Sgmnt stratgic i firml prznt


Spr dsbir d sgmntara stratgic, sgmntara d markting s rfr
numai la dcupara pii n funci d catgriil d cnsumatri vizat. st ncsar
acast sgmntar datrit prtniilr din c n c mai cmplx al clinilr.
CRITRII
GGRAFIC

SGMNT
Bucursti

PRFIL CLINT
Clinti

NR.

Prsan fizic

Clinti

aprx. 50 p zi

13 18 ani

Clini

10 p zi

18 75 ani

Clini

aprx. 40 p zi

1.Uniti tritrial
SCI-DMGRAFIC:

aprx. 40 p zi

1 - Statut clint
2.- Vrst
2 -Mdalitat d plat

Cash

ti

CMPRTAMNT FA D A cazii spcial

Clini

10 p zi

CUMPRA
- cazia d a cumpara

bisnuit

Clini

aprx. 40

Nivl utilizar

valar marf

Clini

10

Cnsumatri

Clini

Cnsumatri

12

vlum marf
3 - Grad fidlitat

4 - Statutul utilizatrului

Fidlitat mar

40

Fidlitat mic

Nu utilizatr

10

- actuali

- ptniali

Analiza SWT

52

Clini

250

Cnsumatri

200

Clini

150

Cnsumatri

Punct tari:
- lcalizara stratgic;
-

thnlgi avansat;
rsnal angajat cu 3 luni naint d functinar ntru a-i trimit la cursuri d

calificar;
sibilitat d a alg dintr-un numr mar d funizri;
acrdara unr faciliti ntru clinii fidli (rducri d r, frira unr srvicii

gratuit);
rducri d 50% ntru cii d n la 10 ani;
sibilitata d a lti cu ajutrul cardului;
tlvizr n sala d asttar;
rmvar cu liant i afi.

Punct slab:
-

st dificil rcrutara d rsnal scializat car s aib rgtira i cunsintl

sific nvilr;
lisa d xrin;
accs dificil la finanar i la infrmai;
rzrv rdus;
cncurna mdrat i unri nlial;

rtuniti:
- un sgmnt larg d cnsumatri cu sibiliti d xtindr;
- subvnii ntru dzvltara IMM-urilr;
- sibiliti d dzvltar (slar, sal fitnss, saun);
- dzvltara infrastructurii d afacri;
- libralizara ilr i mdrnizara mdllr d afacri

Amninri:
-riscul aaritii unr ni cncurni;
-crtra intlrabil a rurilr d ctr furnizri;
-rglmntri guvrnamntal;
-cdri cnmic;
-fct ngativ al mdia;
- schimbar n cmrtamntul cnsumatrilr car s rduc vnzril
- intrducra uni thnlgii mult mai avansat car s fac rdusl,
srviciil sau chiamnl dmdat;

nrm urn car cr invstiii mari.

53

n urm analizi SWT cmplx, studiul pii i analiza prtunitilr d


markting am labrat Aplicara unui markting agrsiv pntru a cntracara atacuril
cncurni.

Infrmara cu privir la spnsrizril frit d anumit prgram d

invstitii i bnficira d acsta.

fctuara ct mai multr studii d markting.

Ralizara unr planuri d afacri p trmn scurt, mdiu i lung.

Ralizara bictivlr prvizinat, car s asigur cncmitnt activitata

d manir funcinal.

Cncurna n crtr impun rintara spr pil xtrn i mbuntira

stratgii d vnzar.
n urm ralizrii acstui prict, am gsit stratgia ncsar firmi SC
Afrdita SRL pntru a-i mbunti rzultatl i a ating un grad nalt d cmptitivitat.
Punctl cl mai imprtant al acsti stratgii sunt prcizat n cl c urmaz:
-Stratgia prsupun planificar clar a timpului, car factrul dcisiv n
dsfurara activitii firmi
- Infiinara unui dpzit dar pntru Saln Afrdita
-Dfinira filr d pst, a Rgulamntului d rganizar i funcinar i a
dtaliilr pntru rganizar prfrmant
-n ca c privt rsursl uman, primrdial va fi atragra studnilr bin
prgtii din cntr ducainal prin prgram d practic
-Fidlizara clintilr va fi ralizat prin frt prminal, att pntru clinii
vchi, ct i pntru ci ni
-n privina managmntului prfrmant, s va pun accnt p spiritul d chip i p
mtivara angajailr prin bictiv msurabil i flxibil pntru a bin rzultat din c n
c mai bun
-Prmvara imaginii firmi, a calitii srviciilr i a prduslr s va raliza prin
mass-mdia (radi, TV, intrnt, prsa)
-Un rl fart imprtant l ar rganizara i participara la difrit sminarii d
spcialitat, pntru ficar dpartamnt n part att la nivl natinal ct i intrnainal.
- Frcvntara unr cursuri supriar d calificar.

54

Anxa 1
rdinul Ministrului Sntii Public nr. 1136/2007, stabilt sri d
rguli. Cabintul trbui s aib incint sarat ntru ficar dintr urmtarl activiti:
a) accsul, nrgistrara i attara clinilr;
b) dsfaurara rcdurilr;
c) astrara chiamntului, instrumntarului i a articllr curat, dzinfctat i
stril, n dulauri sarat i nchis, n saii lisit d raf i umiditat, la car au accs
numai rsanl autrizat;
d) dzitara chiamntlr i matriallr utilizat ntru curani.
Pntru urmtarl activiti trbui s xist incint sarat rin ui:
a) ilar, tratamnt i machiaj csmtic;
b) dichiur, manichiur;
c) cafur, manichiur;
d) frizri, brbirit.
Amnajara i ntrinra saiilr/suraflr: Prii, dll i tavanl
din ficar camr trbui s fi bin ntrinut, ntd, lavabil, cnfcinat din matrial
nabsrbant, car s at fi usr slat i curaat, iar culril acstr suraf trbui s
fi dschis.
Surafl car s dsfsar tratamntl sau cl aflat n zna d
strilizar trbui s fi cnfctina din matrial nras, nabsrbant. n cazul
finisajlr nlavabil, curaara s fac rin asirar.
Incintl trbui s fi adcvat luminat cu lumina artificial i natural, s fi
bin vntilat, ntru a s limina fumul, raful sau varii. Cabintul trbui s fi dtat cu
gru sanitar, ntrinut crsunztr din unct d vdr iginic-sanitar i bin vntilat.
st bligatriu s xist chiuvta ntru salra matriallr rzultat c urmar a
55

fctuarii rcdurilr, rcum i chiuvta sarat ntru slara i dzinfcia minilr.


S asigur bligatriu aa tabil curnt rc i cald, n cantiti suficint, sun
antibactrian, riua d unghii i rs d hrti d unic flsin sau diszitiv ntru
uscara minilr. Cabintul trbui s fi dtat cu trus sanitar d rim ajutr, u r
accsibil, cnfrm rvdrilr lgal n vigar.
Tmratura d lucru trbui s fi cnfrtabila i s nu s situz sub 20C.
Surafaa minim a salnului d frizri s stabilt pe rnind d la rmisa
c unui lucrtr i sunt ncsari 4m. ntru dsfurara n bun cndiii a lucrului.
Bibligrafi
1. Brigitte Arms, Marketingul Local, Editura All, Bucureti, 2008
2. Daniel erbnic, Dicionarul comunicrii integrate de marketing, Editura Rosetti,
Bucureti, 2006
3. Hria Liviu Ppa, Managmnt Stratgic, ditura Dacia, Cluj, 2002
4. Inscu Ghorghe, Cultura afacrilr, ditura cnmic, Bucurti, 1997
5. Ktlr Ph. Armstrng G., Principiil marktingului, ditura Tra, Bucurti, 2004
6. Lauren Anderson, Ai grij de clienii ti, Bucureti, 2016
7. Mihaela Constantinescu, Marketing direct, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2016
8. Mihaela Funaru, Bazele marketingului, Editura Economica, Bucureti, 2013
9. Mihai Diaconescu, Marketing, Editura Universitar, Bucureti, 2008
10. Mnica Izvrcianu , lmnt d markting, ditura Slnss, Timiara, 2002
11. Namiu Gh., Markting la ncputul milniului III, ditura Univrsitii Aurl
Vlaicu, 2003
12. Valentina Zaharia, Mihaela-Mirela Dogaru, Marketing. Note de curs, Editura
ProUniversitaria, Bucureti, 2013
13. www.finantar.r infrmatii cu privir la surs d finantar
14. www.intrprinzatri.r idi d afacri si mdl d rusita
15. www.plandafacr.r infrmatii cu privir la ralizara unui plan d afacr
^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b#%l!^+a? b

56