Sunteți pe pagina 1din 1

CONDITII PENTRU A FI COASIGURAT

Sunt doua conditii pe care o persoana trebuie sa le


indeplineasca pentru a deveni coasigurat:

sa nu aiba venituri proprii;


sa fie in intretinerea salariatului.
Pentru ca o persoana sot/sotie sau parinte al salariatului
sa devina coasigurat trebuie sa se urmeze cativa pasi:
Sa se afle in intretinerea salariatului. Pentru a dobandi
aceasta calitate, sunt necesare urmatoarele documente
depuse la angajator:

declaratie pe propria raspundere completata de catre


salariat;
copii ale actelor de identitate pentru persoanele luate in

intretinere;
copii ale actelor care sa dovedeasca relatia de rudenie

intre salariat si persoana luata in intretinere;


documente eliberate de organele fiscale teritoriale din

care sa rezulte ca persoana luata in intreintretinere nu


realizeaza venituri impozabile (de la Administratia
Financiara de care apartine cu domiciliul).

IMPORTANT!!!

Adeverinta eliberata de ANAF este valabila 90


de zile. Dupa expirarea acestui termen
adeverinta trebuie inlocuita !