Sunteți pe pagina 1din 11

Data :04-10-2006

Economie politica semestrul 1

Obiectul si metoda economiei politice ;


1.Nevoi umane si resurse sconomice ;
2.Activitatea economica si continutul ei ;
3.Economia nationala si structura ei ;
4. Fenomene si procese ,legi economice ,si libertatea economica ;
5 .Formarea stiintei economice , obiectul de studiu al stiintei economice ,metode si
procese de studiere stiintifica a realitatilor economice .
NEVOI UMANE SI RESURSE ECONOMICE ;
In centrul stiintei economice se afla omul ca fiinta tridimensionala ,in primul rand ca
fiinta biologica , avand un organism care necesita sadisfacerea anumitor cerinte , ca
fiinta sociala care traieste in colectivitati care impun deasemenea sadisfacerea
anumitor cerinte , si ca fiinta rationala nevoia de sadisfacere .
Nevoile umane reprezinta : dorinta , aspiratii , asteptarile sale privind insusirea de
bunuri pt asi sadisface aceste dorinte .
Nevoile umane pot fi clasificate in functie de natura omului ca :
-nevoi fiziologice ,
-nevoi spirituale , de stiinta , de cultura ;
-nevoi sociale impuse de trai si de viata in grupuri sociale organizate .In functie de
gradul de dezvoltare al economiei exista clasificari economice in nevoi de baza si
nevoi complexe care sunt cerinte al unui om dezvoltat in societatile moderne .NEOILE
sunt mobilul intregi activitati economice , adica odata aparute ele nasc reactia de a le
sadisface ,reactie care la randul ei genereaza activitatea economica si munca .
Caracteristicile nevoilor umane sunt :
1.nelimitate ca numar ;
2. limitate in capacitate ,adica sadisfacerea unei nevoi cere consumul unei cantitati
determinate de bunuri .
3.concurente , extinderea unora se face odata cu restrangerea volumului altora .
4.complementare , evolueaza in sensuri identice .
Nevoile se sting momentan prin sadisfacere , neincetand sa apara ia intr-o perioada
definita .
Nevoile umane intelese , constientizate de catre oameni si care devin mobile (scopuri)
ale activitati lor se numesc interese economice .
Nevoia genereaza efortul pt procurarea bunului ce o sadisface de regula aplicanduse un
principiu denumit edonism (rezolvarea problemelor cu efort minim ).
Interesele sunt de trei feluri : personale , de grup apartinand anumitor colectivitati , si
generate intregului grup .
Resursele economice reprezinta totalitatea elementelor , a premiselor directe si indirecte
ale activitatilor practice ale oamenilor .
Izvoarele resurselor sunt :
-natura prin bogatiile pe care le ofera
-resursele umane care la randul lor pot fi : primare si originare ;
-resursele generate e pregatirea culturala-stiintifica tehnica care face din oameni capital
uman .
O caracteristica a resurselor o constituie raritatea lor care reprezinta o lege economica
obiectiva , legea raritati resurselor inseamna ca volumul , structura si calitatea resurselor
se modifica mai incet decat volumul structura si intensitatea nevoilor umane .
Raritatea resurselor impune nevoia de a le folosi rational si eficient , adica dee a cauta
sa maximizam sadisfactia placeri de a traii a productivitati si sa minimizam efortul
cerut si costurile implicate in aceasta sadisfactie .In legatura cu eficienta utilizari
resurselor se foloseste notiunea de cost de oportunitate care consta in valoarea
bunurilor alternative sacrificate pt alegerea unui anumit bun sau serviciu masurat in
termeni celei mai bune alternative sacrificate .Exemplu : o ferma ootehnica poate
produce 2000 litri de lapte de oaie pe zi sau 4000 de litri de lapte de vaca pe zi .Costul
de oportunitate a unui litru de lapte de oaie este de 2 litri de lapte de vaca pa care il
sacrificam .
Activitatea economica :::
Activitatea economica este un proces specific intre om si natura in care oameni
pornind de la nevoi isi stabilesc scopurile actiunilor , isi formuleaza si apara interesele
, creeaza mijloace adecvate atingeri scopurilor stabilite .Toate faptele oamenilor ,
deciziile lor priviind atingerea si utilizarea resurselor econommice constituie
manifestari ale activitati economice .
Activitatea economica are urmatoarele componente :
A-diviziunea sociala a munci
B-productia materiala
C-serviciile
D-schimbul
E-repartitia
F-consumul
A- Diviziunea sociala a munci reprezinta un process obiectiv de diferentiere de
separare a diferitelor teluri de activitati de combinare si fixare a acestora in diferite
profesi .
B-Productia materiala reprezinta totalitatea proceselor fizio chimice –biologice prin
care resursele naturale sau bunurile obtinute din prelucrarile anterioare sunt supuse unor
transformari substantiale si structurale spre a obtine noi produse pt a le face utile sau
mai utile .
C-Serviciile reprezinta acele activitati care transforma intrarile in iesiri ce nu iau
forma obiectuala ( adica separate de purtatorul de servicii si de consumatorul lor ).
Data : 11-10-2006
CURBA POOSIBILITATILOR DE PRODUCTIE
Curba posibilitatilor de productie exprima modul in care , cu o anumita cantitate de
resurse din diferite bunuri , poate sa se realizeze o cantitate larga de produse sau o
cantitate de sadisfactie a omului .Scara posibilitatilor de productie exprima modul in care
se utilizeaza si se combina diferita bunuri pt a realiza o anumita cantitate de productie
in cadrul productiei sau o anumita sadisfactie in cadrul consumului .Cu cat se foloseste
o cantitate mai mare din bun cu atat trebui sa se renunte la o cantitate corespunzatoare
din celalant bun.
D-Schimbul (circulatia produselor ) cuprinde deplasari in spatiu ale bunurilor
economice , trecerea lor de la o persoana la alta pe calea vanzari sau prin alte
cai,pastrarea depozitarea bunurilor ca si schimbul de servicii intre participantii.
E-Repartitia (distributia ) cuprinde activitatii economice prin care bunurile materiale
si serviciile sunt orientate spre destinatiile lor prin care s distribuie si se redistribuie
veniturile participantilor la activitatea economica .
F-Consumul reprezinta scopul final al activitatilor ceonomice adica folosirea efectiva
a bunurilor si serviciilor, verificanduse astfel utilitatea acestora , concordanta lor cu
nevoile si interesele oamenilor .In cadrul activitatilor economice se urmareste realizarea
principiului rationalitati si eficienta utilizari resurselor materiale si umane . Eficienta
utilizari resurselor este masurata prin raportul dintre valoarea produsului obtinut si
valoarea resurslor utilizate la producerea lui , adica prin raportul dintre venituri si
cheltueli.
Structurile economice nationale :
Ca orce organism complex economic national este structurata in subsisteme , si
anume :
-Micro economie care cuprinde procese, fapte cop,comportamentele agentilor economici
participanti la activitatea economica,firme gospodarii banci, administratii publice sau
private
-Mezo economie cuprinde activitatea economica la nivelul ramurilor , subramurilor ori
al zonelo(regiunilor) economice.
-Macro economie , este un sistem (istoriceste construit) al activitatilor social-economice
al ramurilor ,sectoarelor ,firmelor,diviziuni interiorului frontierelor, granitelor unor tari.
-Mondo economia reprezinta totalitaea economiilornationale ,a firmelor din diferite tari
privite in interdependentele lor multiple create pe baza diviziuni internationale a munci
si circuitului economic mondial in cadrul ordini economice existente .
Fenomene , procese , legi ;
Intre faptele si actele economice in cadrul activitati economice exista numeroase
legaturi care evolueaza in continuu in timp si spatiu .Fenomenul economic este forma
exerioara a activitati economice ,adica el reprezinta acte si fapte economice care apar
si se manifesta la suprafata societati si care sunt cunscute de oameni in mod direct
.Exemple (pretul,somajul ,productia ).
Procesul economic reprezinta transformarile calitaive , structurale si calitative din
cadrul activitatilor economice in timp si spatiu .
Exemple de procese economice :
-Inflatia (o crestere mare si generealizata a tuturor preturilor din Romania ).
Legea economica exprima relatiile de interdependenta dintre multitudinea de procese
si fenomene economice , adica exprima ceea ce este comun , essential tuturor
fenomenelor si proceselor de acelas fel, exprima ceea ce se repeta ori de cate ori apar
conditiile generatoare .
Caracteristicile legilor economice :::::
Legile economice sugereaza ideea unor relatii constante intre acte , fapte si
comportamente economice .
Raporturile dintre fapte sunt necesare
Legile economice reprezinta tendinte ale evolutiei proeselor economice .
Legile economice avand un caracter obiectiv nu limiteaza libertatea economiilor
.Cunoscandule oameni pot sa influenteze actiunea legilor economice , intervenind
asupra conditiilor care le genereaza .Exemplu :Legea raritati resurselor suporta
influenta actiunilor omului, prin interventia acstuia in directia diversificari resurselor .
EVOLUTIA GANDIRI ECONOMICE ;
In evolutia sa gandirea economica a parcurs mai multe etape si anume :
-perioada 1 dateaza de la originile sale grecoromane pana in ultima treime a sec
alXVIII. lea .Aici in aceasta perioada se includ :
-gandirea filozofilor greci
-gandirea oamenilor de afaceri din perioada evului mediu
-scoala mercantilista
-scoala fiziocrata.
Etapa a doua cuprinde sfarsitul secolului alXVIII-lea pana in ultima treime a sec al-
XIX-lea .Este dominata (aceasta etapa) de scoala clasica engleza si anume de catre
economistii :-David Ricardo
-Edam Schmits
-Malthus
-Gion Stuart Mil
In 1776 a aparut lucrarea lui Edam Schmits, completata mai tarziu de lucrarea lui
Ricardo….. .
Etapa a III a 1870-1930 aici functioneaza :-scoala istorica germana
-scoala marginalista: -matematica
-psihologica
Etapa a VI a dateaza din 1930-1970 si este marcata de gandirea economistului englez
J.M Keyness(1936) lucrarea kui si anume intitulata Teoria generala a utilizari bratelor
de munca ,banilor si dobanzii.
Etapa a V a dupa 1970 so pana in ziua de azi , care se caracterizeaza prin multitudinea
curentelor de gandire economica :
-curentele radicale si socialiste
-neokeynesismul
-monetarismul
-economia mediului natural
-bhaviorismul(G.Becker ) etc.
Data : 18-10-2006
Definirea economiei politice ;
Obiectul economiei ca stiinta il constituie studierea vieti economice reale a
fenomenelor si proceselor economice care au loc in domeniul productiei , schimbului
repartitiei si consumului de bunuri , materiale si servicii , a relatiilor cauzale , a legilor si
categoriilor economice si diferite trepte ale evolutiei societati , oferind in mod economic
stiintific de gandire si actiune , putere de anticipare si rationalitate , tinand seama de
confruntarea nevoilor nelimitate cu resursele limitate .
Diferiti teoreticieni definesc economia politica astfel :
- economistul J.S. Mill spune ca economia politica este stiinta care trateaza productia si
distributia avutiilor in masura in care acestea depend de natura umana .
-J.P. Prudhon spune ca economia politica este stiinta munci:adica actiunea inteligenta
a oamenilor in societate asupra materiei in vederea realizari sadisfactiei personale .
-J.B.Say,-economia politica este stiinta care ajuta la cunoasterea economiei societati si
arata cum isi procura natiunea cele necesare subzistentei .
Economia politica este stiinta care studiaa viata economica reala , fenomenele si
procesele economice care au loc in productie ,repartitie , schimb si consum de bunuri
materiale .Ea arata relatiile cauzale ,adica legile si categoriile economice pe diferite
trepte de evolutie a societati oferind un mod stiintific de gandire si actiune , putere de
anticipare si rationalitate .
Metoda economiei politice este data de totalitatea procedeelor , priincipiilor si
tehnicilor de cercetare care au rolul de a contribui la etinderea cunoasteri stiintifice , la
descoperirea de noi adevaruri si la rezolvarea cu tot mai mare eficienta a problemelor
practice .
Procedeele care caracterizeaza metoda in stiintele economice sunt :
Inductia ;
Deductia ;
Abstractia stiintifica;
Principiul ceteris paribus;
Modelarea matematica .
INDUCTIA :este rationamentul care pleaca de la fapte particulare si ajunge la
generalizari teoretice .
DEDUCTIA:este rationamentul care pleaca invers , de la principii generale si ajunge sa
inteleaga fenomenele concrete ale practici.
ABSTRACTIA stiintifica inseamna concentrarea atentiei asupra laturilor principale
ale unui fenomen sau process economic iar rezultatul ei se concretizeaza intr-un
concept (intr-o notiune ).
PRINCIPIUL ceteris paribus considera unele elemente ale analizei ca fiind stabile in
timp ce altele sunt variabile .
MODELAREA matematica inseamna reproducerea schematica a unui process
economic sub forma unui system liniarin scopul studieri modalitatilor de desfasurare a
procesului respectiv .
ECONOMIA DE PIATA
Sadisfacerea nevoilor umane se realizeaza fie din productie propie , prin
autoconsumul acesteia , fie apeland la produsele si serviciile altora, obtinute prin
intermediul schimbului de piata .
Acestor doua modalitati de sadisfactie a nevoilor umane le corespund doua forme de
desfasurare a activitati economice :
-economia naturala ;
-economia de piata ;
Economia naturala preponderenta in Europpa la revolutia industriala debransata in
ultima treime a sec XVIII-lea este acea organizare si desfasurare a activitatilor
economice in care produsele se produc in vederea sadisfaceri nevoilor propii.Aceasta
economie se caracterizeaza prin:
a) pamantul –constituie principalul factor de productie
b) baza economica –consta in cultivarea pamantului, culesul roadelor vanat,etc.
c) o diviziune simpla a munci;
d) un nivel scazut de dezvoltare economica si o gama relative restransa de
trebuinte , cele biologice fiind preponderente .
e) fiecare productie are o activitate diversificata producand o gama larga de bunuri.
Acest tip de economie naturala sa restrans treptat si a cedat loc in sec al XIX-lea
economiei de schimb.
Economia de schimb : este acea forma de organizare si desfasurare a activitati
economice in care oameni produc marfuri in vederea schimbului , adica a vanzari
cumparari pe piata obtinand in locul celor vandute altele care le sadisfac cerintele .
Caracteristicile generale ale economiei de schimb sunt :
a) specializarea agentilor economici;
b) autonomia si independenta agentilor economici bazata pe propietatea privata
aspra bunurilor economice .
c) modernizarea economiei
d) activitatea economica graviteaza in jurul pieti
e) bunurile imbraca forma de marfa
f) concurenta , colaborarea si confruntarea dintre agenti economici se desfasoara
nelimitat in vederea apropieri avantajelor care decurg din productia si schimbul
de marfa.
g) Institutiile statului democrat supraveghiaza functionarea corecta a pieti si modul
de desfasurare a concurentei masuri de caractere a esecurilor functionary acestora
.
Trasaturi:
-Specializarea agentilor economici se datoreaza dorintei oamenilor de asi
sadisface mai bine trebuintele avand astfel posibilitatea sa produca sis a obtina
prin schimb mai multe bunuri si servicii fata de situatia din economia naturala
cand producea de unul singur toate bunurile si serviciile .
Deciziile de specializare ale oamenilor constient sau intuitive se bazeaza pe
avantajul pa care il percepe ca il va obtine in continutul in care se specializeaza
intr-o anumita profesie .
Avantajul acesta este de doua feluri :
- avantajul absolut , este acela pe care il realizeaza acei producatori care produc
bunuri sau servicii cu costuri mai scazute decat ceilantii producatori
- avantajul relativ il obtin acei producatori care obtin bunuri si servicii cu costuri de
oportunitate mai mici decat cele ale concurentilor lor .
Autonomia : si indpendenta angajatilor economici: ea presupune ca agentul economic
dispune de dreptul de decizie asupra modelului de alocare a reurselor pt producerea
diferitelor bunuri ,asupra modelului de desfasurare a productiei , asupra
comercializari acestora si suprainsusiri rezultatelor munci lui.
Autonomia producatorilor se realizeaza pe deplin in conditiile propietati particulare
(private).
Propietatea este unica si inseamna unitatea dintre obiectul si subiectul propietati .
Obiectul propietati este format din bunuri materiale identificabile si masurabile .
Subiectul propietati il constituie agenti economici , indivizi , persoane juridice ,
organizatii , firme , ce detin anumite bunuri in propietatea lor exclusiva si isi exercita
drepturile . Exista trei modalitati de definire a propietati :
- optica juridical considera propietatea ca pe o relatie posesiune a unui bun de
catre o pers fizica sau juridica
- optica filozofica se personalizeaza pe idea de personalitate umana , omul isi
manifesta personalitatea prin propietatea pe care o poseda si pe care o
integreaza social prin folosirea eficienta .
- optica economica exprima relatiile dintre indivizi si grupuri de indivizi in
legatiura cu insusirea bunurilor existente in societate .
In concluzie mai definim propietatea ca totalitatea relatiilor dintre oameni in
legatura cu bunurile , relatii reglate de norme sociale specifice diferitelor perioade
istorice .
Atributele propietati sunt :
Apropierea ca drept de dispozitie al propietarrului asupra bunului aflat in
propietatea sa sau puterea deplina a propietarului de a dispune de propietatea sa .
Dreptul de persuasiune reprezinta dominarea directa asupra bunului
Dreptul de utilizare a bunului inseamna unirea factorilor materiali cu cei umani ,
consumarea lor pt a produce noi bunuri si servicii.
Uzufructul inseamna insusirea roadelor bunului aflat in propietate
Dreptul de gestionare al obiectului propietati:
In fiecare societate exista reguli scrise (legi) sau nescrise(cutume ) privind
organizarea raporturilor dintre oameni in vederea folosiri bunului.
Instrainarea atributelor mentionate mai sus constituie continutul actului de vanzare-
cumparare .
Instrainrea numai a unor attribute ale propietati genereaza relatii specifice cum ar
fii :
-locatia de gestiune
- arendarea
-creditul
-raporturile manageriale
Data : 25-10-2006

In economia de piata contemporana exista concomitent mai multe forme de propietate


fapt desemnat prin sintagma , pluralizmul,formelor de propietate .
Propietatea particulara este aceea in care atributele propietati revin persoanelor
individuale neputand face obiectul simultan al mai multor propietari .
Propietetea privat –asociativa este acea in care atributele propietati revin unor
societati de persoane sau de capitaluri.
Propietatea publica este aceea in care bunurile se afla in mana unor organizme
statale centrale sau locale .
Propietatea mixta – obiectul propietati apartine unor persoane fizice si juridice , private
sau publice , nationale si internationale . Este buna acea forma de propietate care asigura
cresterea eficientei activ economic modernizarea aparatului tehnic de productie .
Formele de propietate sunt intro permanenta competitie intre ele , fapt ce conduce la
schimbarea permanenta a ponderei fiecarei dintre ele in economie .
MONETIZAREA ECONOMIEI .
Trasatura aceasta se concretizeaza prin faptul ca bani dobandesc o ampla circulatie in
economie ,ei constituind etalonul de masura al valori tuturor bunurilor I serviciilor
create in societate .
Bani reprezinta intermediarul general al schimbului , moneda este o stare concret
istorica si nationala de aparitie a banilor presupunand structuri institutionale si
juridice bine definite .
Bani indeplinesc urmatoarele functii:
-masura a valori si etalon al preturilor ;
- functia de mijloc de schimb ;
-functia de mijloc de plata ;
-functia de mijloc de economie;
-bani sunt expresie a puteri economice .
In prima functie intrucat bani sunt ei insasi o marfa avand o anumita valoare acesta le
permite sa mosoare valoarea tuturor altor marfuri care se masoara cu valoarea
banului,In aceasta cantitate bani reprezinta un etalon al schimbului permitand
compararea tuturor marfurilor si serviciilor in functie de valoarea lor in bani .
In a doua functie bani mijlocesc (intermediaza) schimbul.Daca inainte de aparitia lor
schimbul se facea in natura si se numea “troc” si avea forma M=M , odata cu aparitia
banilor schimbul se desface in doua operatiuni M-B vanzari , si B-M cumparari.
In functia trei bani servesc pt stingerea unor datorii , pt plata unor drepturi cuvenite
(achitarea salariilor)sau rambursarea unui inprumut .
In functia patru , (tezaurizarea) bani servesc pt acumularea si conservarea de avere .
In functia cinci, bani certifica succesul in utilizarea resurselor , in realizarea
personalitati celui care ai poseda .
Activitatea economica graviteaza trasaturi in jurul pieti .
Piata este constituita din totalitatea actelor de vanzare -cumparare care se desfasoara
intre agentii economici – vanzatori si cumparatori.
Datorita diviziuni sociale a munci si specializari pe aceasta baza a gentilor economici,
fiecare agent economic e dependent de bunurile si serviciile furnizate de altii obtinute
prin intermediul pieti , astfel piata devine o institutie centrala in jurul careia
graviteaza piata economica , ea oferind agentilor economici informatiile necesare pt a
stii ce sa produca , pt cine , in ce cantitati , la ce preturi.
Intr-o economie de piata nu exista un organ al statului care sa stabileasca cele
mentionate mai sus .
Bunurile imbraca forma de marca .
Marfa este un bun economic servind nemijlocit la sadisfacerea nevoilor de consum sau
la producerea altor bunuri economice destinate vanzari cumparari , prin tranzactii
libere pe piata pe baza unor preturi formate in mod liber pe piata .
Concurenta : colaborarea si confruntarea dintre agentii economici :
Intr-o economie de piata agentii economici se afla in relatii economice de
colaborare adica de schimb l rezultatelor munci lor , produse sau servicii si totodata in
relatii de confruntare , de lupta pt a obtine cat mai multe din avantajele productiei si
schimbului de productie .
Formele economice de piata contemporane :
In zilele noastre exista patru forme ale economiei de piata .
1.Economia sociala de piata caracteristica idealului Germaniei si unor tari nordice .
2. Economia de piata orientate spre consum (consumerista) caracteristica Americi
deNord si in general tarilor anglofone .
3. Economia de piata paternalista caracteristica Japoniei .
4.Economia de piata subdezvoltata ( de dependenta ) caracteristica tarilor ramase in
urma din pct de vedere al dezvoltari economice .
1. Economia sociala se caracterizeaza prin implicarea statului in viata economica prin
promovarea unor politici fiscale si monetare care sa stimuleze cresterea economica sa
permita reealizarea unei infrastructuri eficiente .
Implicarea statului in realizarea protectiei sociale , indeosebi protectiei paturilor sociale
cele mai sarace .
Atentia care o acorda statul mediului inconjurator .
2. Economia de piata orientata spre consum (consumerista) se caracterizeaza prin a I se
acorda o atentie foarte mare fortei pieti , statului revenindui un rol minim .
Sectorul public (de stat ) are o pondere neglijabila .
Se promoveaza cu intensitate spiritual intreprinzator ( obtinut de profituri cat mai
mari ), clasa mijlocie este redusa , protectia sociala este o problema individuala sun u a
statului.
Maximizarea profitului pe termen scurt si reusita individuala constituie obiectivul
principal al activitati economice .
3.Economia de piata paternalista – economia este condusa in asa fel incat accentual este
pus pe profitul pe termen lung , prin cucerirea a cat mai multor piete externe .
Statul este cel care formuleaza anumite principii si obiective ale activitatilor economice
pe care firmele private le urmeaza in mod voluntar .
Accentul este pus pe economisirea resurselor si pe investitii cat mai marii .
01-11-2006
ECONOMIA DE PIATA CENTRALIZATA : este cea caracteristica tarilor capitaliste
si se carracterizeaza prin conducerea intregi vieti economice de catre stat prin
intermediul planului statului.
Prin acest plan statul stabileste sarcini pt fiecare unitate de productioe , financiara , si
obligatiile acesteia de a le comercializa .
Experienta a demonstrate ca statul este un slab economist , care repartizeaza resursele
in sensul ca unele sectoare raman in urma din punct de vedere tehnic- economic
acestea sunt putin eficiente , nivelul de trai al cetatenilor are de suferit .
Istoria a aratat in comparatia dintre economia de ppiata si economia centrala ca cea
care a castigat a fost economia de piata .Acest lucru este valabil si pt Romania .
Din 1989 economia Romaniei a intrat intr-o perioada de tranzitie , de la economia
centralizata catre economia de piata libera .
Timp de 15 ani s-a desfasurat aceasta perioada de tranzitie in care au avut loc
procese de schimb a structurilor de propietate trecanduse de la propietatea de stat la
propietatea privata , a avut loc o schimbare a structurilor administrative , desfintarea
acelor institutii prin care statul ordona agentilor economici cum sa foloseasca
resursele , danduse cale libera pieti .
In momentul de fata Romania este recunoscuta ca o economie de piata functionala si
in mod firesc ea se poate integra in UE intrucat intre tipul de economie pe care il re si
cele europene exista compatibilitate , ii lipseste existenta unei capacitati rduse de a face
fata fortelor competitionale caracteristice economiei dezvoltate .
Economia de piata subdezvoltata caracteristica onelor subdezvoltate ca AFRICA , care
se caracterizeaza prin ponderea crescuta a unor sectoare de economie naturala .
Economia subdezvoltata se caracterizeaza prin:
-mentinerea unor sectoare imporrtante de economie traditionala de tip natural a unor
sectoare ale mosiilor de tip feudal , se caracterizeaza deasemenea printr-o inapoiere
tehnologica , o slab calificare a fortei de munca , nivelul de trai redus al populatiei .
Agentii economici.
Agentii economici sunt participantiii la activitatea economica , persoane fizice sau
juridice , avand comportamente specifice .
Sunt de doua feluri:
-agentii economici individuali;
-agentiii economici agregati.
Agentul economic individual este o firma care dispune de autonomie decizionara si
care executa functia sa principala , de a produce , de a finanta anumite activitati .
Agentul economic agregat , gruparea pe sectoare de activitate a agentilor economici
individuali.
Ex de agentii economici:
-firma privata ;
-banca privata ;
- administratia financiara ;
-comerciantul
- propietar al unui magazin .;
Agenti economici agregatii .
-sectorul industrial;(totalitatea intreprinderilor )
-comertul(totalitatea magazinelor),etc.
Fluxurile activitati economice :
Intre agentii economici se desfasoara in mod permanent miscari de resurse , materiale si
servicii , de resurse banestii denumite fluxuri economice .
Ele sunt de doua feluri:
-fluxuri reale (intre producatori si consumatori de bunuri si servicii )
-fluxuri monetare , insotesc fluxurile reale si sunt constituite din venituri si cheltuieli.
Totalitatea fluxurilor economice se numeste circuit economic.
Piata cererea si oferta .
Piata si rolul sau.
Tipuri si forme de piata .
CERERI. Extinderea si contractia cereri.
-Elasticitatea cereri si factorii care o determina..
Piata a apart cu multe secole in urma , atunci cand functia consumului s-a separat de
functia productiei.
Piata exprima relatiile complexe dintre producatori si consumatori, fiind locul de
intalnire dintre oferta primilor si cererea secunzilor in scopul desfasurari schimbului.
Piata este tabloul de comanda al economniei ,este”mana invizibila „ care prin
intermediul jocului preturilor ca urmare a concurentei permite alocarea optima a
resurselor si realizarea de catre fiecare agent economic a cerintelor principiului
eficientei si rationallitati economice in vederea maximizari profitului.
Piata indeplineste doua functii:
-verifica concordanta sau neconcordanta dintre volumul , structura si calitatea productiei
si volumul , structura si realitatea cereri(a nevoilor umane )..
-ofera informatii obiective ieftine si rapide tuturor ag ec orientand activitatea acestora
pt organiizarea profitabila a afaceri.
Piata se poate analiza din mai mult puncte de vedere :
-piata de vad a naturi bunurilor (fac obiectul tranzactiei )
-piata sadisfactiilor (bun de consum )
-piata prodfactorilor(bunuri de capital).
Din punct de vedere al stari obiectelor supuse vanzari cumparari exista piata reala (a
bunurilor si serviciilor ), piata fictiva (a hartiilor de valoare).
Din punct de vedere geografic piata este :loca;la regionala , nationala si mondiala .
Din punct de vedere la timpului in care se transfera obiectul de la vanzator la cuparator,
avem piata la vedere.
08-11-2006
Din punct de vedere al desfasurari concurentei piata este: