Sunteți pe pagina 1din 98

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMNIEI
vnul 181 (XXV) Nr. 121 bis

"

'

LEGI, DECRETE^ HOTRRI SI ALTE ACTE

Mari, 5 martie 2013

.........

SUMAR

Pagina
Anexa la Ordinul viceprim -m inistrului, ministrul dezvoltrii
regionale i administraiei publice, nr. 189/2013 pentru
aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind
adaptarea cldirilor civile l spaiului urban la nevoile
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ
NP 051-2012 Revizuire NP 051/2000"

3 -1 4 8

M ONITORUL O FICIAL AL R O M N IEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

A C T E A L E O R G A N E L O R DE S P E C I A L I T A T E
ALE A D M IN IS T R A IE I PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE l ADMINISTRAIEI PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind adaptarea cldirilor civile
si spaiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012
Revizuire NP 051/2000*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modific
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003,
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 44/2011 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 Cerine funcior
pentru construcii i fizica construciilor i Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului tehnic de coordonare general;
n temeiul art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcion;
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ privind
adaptarea cldirilor civile i spaiului urban la nevoile individuale
ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 Revizuire
NP 051/2000, elaborat de Universitatea de Arhitectur i
Urbanism Ion Mincu Centrul de Cercetare, Proiectare,
Expertiz i Consulting Bucureti, prevzut n anexa care
face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii.
Art. 3. (1) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor i locuinei
nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea
cldirilor civile i spaiului urban aferent la exigenele
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 287 din 31 mai 2001,
se abrog.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin, Normativul^
pentru adaptarea cldirilor civile i spaiului urban aferent la

exigenele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2001


nceteaz aplicabilitatea.

Reglementarea tehnic aprobat prin prezentul ordin ;


adoptat
cu
respectarea
procedurii
de
notil
nr. RO/250/2012 din 20 iulie 2012, prevzut de Hot
Guvernului nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organiza
realizarea schimbului de informaii n domeniul standard;
reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referita:
serviciile societii informaionale ntre Romnia i s
membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia Eurof
cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Ofi
Romniei, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care trar
Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a Consilii
22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru fumizc
informaii n domeniul standardelor i reglementrilor ti
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene .*
nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificrile i comp
ulterioare.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,


Iulian Matache,
secretar de stat

Bucureti, 12 februarie 2013.


Nr. 189.*1

*) Ordinul nr. 189/2013 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 121 din 5 martie 2013 i este reprodus un acest num
1) Normativul pentru adaptarea cldirilor civile i spaiului urban aferent la exigenele persoanelor cu handicap, in ica iv
2000, a fo
Broura Institutului de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul in Construcii - S.A.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

ANEXA

Normativ privind adaptarea cldirilor civile i spaiului urban la


nevoile individuale ale persoanelor cu handicap,
indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Cuprins

Capitolul I

GENERALITI

1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare i condiii de utilizare
1.2.1. Persoanele care beneficiaz de prevederile prezentului normativ
1.2.2. Construcii
1.3. Referine
Capitolul II

DEFINIII, TERMENI UTILIZAI

Capitolul IU

PERSOANE CU HANDICAP - ELEMENTE


ANTROPOMETRICE SI
j ANTROPODINAMICE

Capitolul IV

SPAIUL URBAN ACCESIBIL

Seciunea 1

Generaliti

Seciunea 2

Amenajarea i conformarea cilor de acces pietonale

IV.2.1. Caracteristicile suprafeelor de clcare pentru trotuare i trasee pietonale


IV.2.2. Limea trotuarelor i a traseelor pietonale
IV.2.3. Sistematizarea vertical a trotuarelor i a traseelor pietonale
IV.2.4. Obstacole pe traseele pietonale
Seciunea 3

Rampe de acces pietonale ntre trotuar i carosabil

IV.3.1. Prevederi generale


IV.3.2. Conformarea rampelor de acces ntre trotuar i carosabil
Seciunea 4

Legtura trotuar - carosabil

IV.4.1. Rezolvarea interseciilor ntre trasee pietonale i carosabil


Seciunea 5

Staii pentru transport n comun urban

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Seciunea 6

Parcaje

IV.6.1. Prevederi generale


IV.6.2. Parcarea autoturismelor
IV. 6.3. Parcaje subterane - prevederi suplimentare
Seciunea 7

Ghidaje pentru orientare i alte sisteme de informare

IV.7.1. Prevederi generale


IV.7.2. Suprafee tactilo - vizuale
Seciunea 8

Echipamente i mobilier stradal

IV.8.1. Cutii potale


IV.8.2. Cabine telefonice
IV.8.3. Bancomate i automate
IV.8.4. Bnci i scaune
IV.8.5. Panouri indicatoare, reclame
IV. 8.6. Bolarzi

Capitolul V
Seciunea 1
V.

SPAIUL CONSTRUIT ACCESIBIL


Circulaii orizontale

l.l. Elemente generale de conformare

V.1.2. Coridoare
Seciunea 2

Circulaii verticale - rampe i scri

V .2.1. Conformarea rampelor


V.2.2. Conformarea scrilor
V.2.2.1. Conformarea treptelor
V.2.2.2. Conformarea rampelor de scri
V.2.2.3. Conformarea podestelor
V.2.2.4. nlimea liber
V.2.2.5. Semnalizri vizuale i tactile - suprafee de avertizare tactilo-vizuale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

V.2.2.6. Sisteme de protecie de-a lungul scrilor


V..2.2.7. Parapet, balustrad
Seciunea 3 Echipamente destinate circulaiei - ascensoare, platforme, scri i trotuare
rulante
V.3.1. Prevederi generale
V.3.2. Ascensoare
V.3.3. Platforme cu deplasare vertical i platforme cu deplasare pe plan nclinat
V.3.4. Scri i trotuare rulante
Seciunea 4

Ui i ferestre

V.4.1. Ui interioare - criterii generale de conformare


V.4.2. Poziia uii
V.4.3. Ui cu sistem de autonchidere
V.4.4. Suprafee vitrate n foaia de u
V.4.5. Contrastul vizual
V.4.6. Ui cu deschidere automat
V.4.7. Mnere de acionare
V.4.8. Praguri
V.4.9. Balamale
V.4.10. Ferestre
Seciunea
5
f

Intrri n cldiri

V.5.1. Prevederi generale


V.5.2. Conformarea rampelor de acces
V.5.3. Lungimi de rampe pentru diferene de nivel diferite
V.5.4. Conformarea acceselor n cldiri
V.5.5. Conformarea uilor i a platformei de acces

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Seciunea 6

Configurarea i echiparea spaiilor pentru igiena personal camere de baie i grupuri sanitare

V.6.1. Cerine generale


V.6.2. Obiecte i echipamente sanitare
V.6.2.1. Vasul W.C.
V.6.2.2. Lavoarul
V.6.2.3. Bateriile de alimentare cu ap
V.6.2.4. Pisoare
V.6.2.5. Duul
V.6.2.6. Cada de baie
V.6.3. Alte accesorii
V.6.4. Uile camerelor de baie i a grupurilor sanitare
V.6.5. Iluminat
V.6.6. Sisteme de alarm
V.6.7. Camere de baie n cadrul locuinelor i spaiilor de cazare
V. 6.8. Grupuri sanitare n cadrul cldirilor de interes i utilitate public
Seciunea 7

Configurare i echipare pentru buctrii

Seciunea 8

Logii i balcoane

Seciunea 9

Depozitri

Capitolul VI

PROIECTAREA LOCUINELOR N CONFORMITATE


CU NEVOILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR
CU HANDICAP

VI. 1. Prevederi generale


VI.2. Adaptarea locuinelor existente la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap
VI.2.1. Elemente generale de conformare
VI.2.2. Accesul n imobil
VI.2.3. Variante de adaptare a unui apartament la nevoile unei persoane
utilizatoare de fotoliu rulant

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Capitolul VII
CLDIRI DE INTERES I UTILITATE PUBLIC
ADAPTATE NEVOILOR INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP
V II.l. Generaliti
VII.2. Cldiri pentru ocrotirea sntii i asistena social - spitale, policlinici, dispensare,
sanatorii, centre de recuperare, cmine de btrni cu specific medical, i altele de aceast
natur
VII. 3. Cldiri pentru nvmnt
VII.3.1. Prevederi generale
V IO .2. Sli de clas / amfiteatre
VII.4. Cldiri pentru activiti administrative / birouri
VII.4.1. Public vizitator
VII.4.2. Personal angajat
VII. 5. Cldiri pentru activiti culturale i de divertisment - sli pentru spectacole,
auditorii, sli de conferine, sli de concert
VII.5.1. Spectatori
VII.5.2. Interprei
VII.6. Cldiri pentru muzee i biblioteci
VII.7. Cldiri pentru activiti sportive ,terenuri de sport i piscine
VII.7.1. Spectatori
VII.7.2. Sportivi
VII. 8. Cldiri pentru activiti comerciale
VII.9. Cldiri pentru alimentaie public
VII. 10. Cldiri turistice - hoteluri, pensiuni, moteluri

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

Anexe
Anexa A - Referine tehnice i legislative
A l. Legislaie
A2. Reglementri tehnice
A3. Standarde
Anexa B - informativ :
Semnalistic
Anexa C informativ :
Abiliti umane i aspecte legate de proiectare
Anexa D - informativ :
Echiparea cabinei ascensorului (a se vedea SR EN 81-70)
Anexa E - informativ :
Sisteme de control i semnalizare pentru ascensoare
Anexa F - informativ :
Gril de verificare a accesibilitii
9

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.III.2013

10

Capitolul I
GENERALITI

1.1. Obiect
(1) Prezentul normativ stabilete condiiile de calitate ale mediului construit - cldiri civile i
spaiul urban - n vederea asigurrii accesului nengrdit i utilizrii acestuia de ctre persoanele
cu handicap, precum i de ctre persoane aflate temporar sau ocazional n situaii de handicap, n
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare. Exigenele specifice persoanelor cu handicap avute n vedere n prezentul normativ
sunt cele referitoare la cerina de siguran n exploatare.
(2) Prezentul normativ stabilete un set minim de criterii pentru definirea accesibilitii cldirilor
civile i spaiului urban pentru persoanele cu handicap, cu respectarea legislaiei aplicabil
domeniului.
(3) Condiiile de calitate corespunztoare nevoilor persoanelor cu handicap trebuie realizate i
meninute la aceiai parametri pe ntreaga durat de existen a cldirilor i spaiului urban.
(4) Prezentul normativ nu cuprinde prevederi specifice pentru asigurarea accesului nengrdit al
persoanelor cu handicap la cldiri, situri i amenajri exterioare cu valoare de patrimoniu.

1.2.

Domeniu de aplicare i condiii de utilizare

1.2.1. Persoanele care beneficiaz de prevederile prezentului normativ:


(1) persoane cu handicap - acele persoane crora, datorit unor afeciuni fizice, mentale sau
senzoriale, le lipsesc abilitile de a desfura n mod normal activiti cotidiene, necesitnd
msuri de protecie n sprijinul recuperrii, integrrii i incluziunii sociale ( art.2 din Legea
nr.448/20061 privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicat cu
modificrile i completrile ulterioare)
a. dizabiliti motrice ale membrelor - persoane cu dificulti de deplasare,utilizatori ai fotoliului
rulant, persoane cu dificulti n folosirea braelor;
b. deficiene vizuale;
c. deficiene auditive;
d. capaciti fizice i senzoriale diminuate datorit unor afeciuni.

1 Legea nr.448/2006 art,86 alin.(2) precizeaz urmtoarele tipuri de handicap: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate,
somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.
Datorit faptului c pentru persoanele cu handicap mintal i cognitiv i persoanele cu handicap psihic nu se pot
stabili norme obligatorii, ci doar recomandri care s contribuie la organizarea unui mediu mai prietenos,
prevederile prezentului normativ nu se adreseaz acestora.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(2) alte persoane:


a. persoanele aflate n situaie de handicap temporar i ocazional (persoane accidentate aflate n
perioada de recuperare i persoane aflate n situaii speciale - femei nsrcinate, persoane care
transport copii n crucior i n brae, copii mici, persoane care transport obiecte);
b. persoanele n vrst.
1.2.2. Construcii
(1) Prevederile prezentului normativ se aplic la proiectarea investiiilor noi pentru realizarea
cldirilor civile i spaiului urban, cu respectarea legislaiei aplicabile in vigoare. n sintagma
cldiri civile sunt cuprinse cldiri de locuit colective/blocuri de locuine, precum i cldiri de
interes i utilitate public2*.
(2) La proiectarea cldirilor civile se vor respecta, pe lng prevederile prezentului normativ,
toate reglementrile tehnice specifice domeniului, aflate n vigoare la data proiectrii.
(3) Prevederile prezentului normativ se aplic i la proiectarea lucrrilor de intervenie pentru
consolidarea, extinderea, modernizarea, modificarea i/sau transformarea cldirilor civile,
precum i pentru modemizarea/reabilitarea spaiilor urbane existente, cu respectarea legislaiei
aplicabile n domeniu.
n cazul n care respectarea prevederilor nu este posibil n totalitate, se vor adopta msuri
compensatorii, respectnd principiul adaptrii rezonabile. Msurile compensatorii vor fi descrise
i detaliate n documentaia tehnic .
Pentru aceste situaii normativul conine prevederi speciale, care s asigure accesibilitatea
mediului construit, menionate la fiecare capitol.
(4) Prevederile prezentului normativ se adreseaz proiectanilor,verificatorilor de proiecte,
experilor tehnici atestai, executanilor, proprietarilor, administratorilor i utilizatorilor
obiectivelor de investiii la care face referire prezentul normativ precum i autoritilor
administraiilor publice i organismelor de control.
Nota 1: Autoritile administraiei publice competente n emiterea autorizaiei de construire au obligaia, n condiiile
legii, de a urmri asigurarea msurilor privind accesul nengrdit al persoanelor cu handicap, prevzute n prezentul
normativ, prin documentaiile tehnice pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii.
Nota 2 : Autoritile administraiei publice locale au obligaia s includ reprezentani ai Ministerului Muncii,
Familiei, Protecei Sociale i Persoanelor Vrstnice, precum i, dup caz, ai organizaiilor neguvemamentale ale
persoanelor cu handicap n comisiile de recepie a lucrrilor de construcii, care s constate, n condiiile legii
realizarea msurilor necesare accesului nengrdit al persoanelor cu handicap.

2 Cldiri de interes i utilitate public - cldiri care cuprind spaii n care se desfoar activiti n
domenii de interes public general i/sau comunitar i social i care implic prezena publicului temporar sau
permanent n aria total expus. Fac parte din aceast categorie: spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, centre de
recuperare, cmine de btrni, cree, grdinie, coli, licee, bnci i instituii bancare, sedii ale instituiilor publice,
birouri, sli de spectacole, muzee, biblioteci, sli de sport, complexe comerciale, uniti de alimentaie public,
hoteluri, moteluri, precum i altele asemenea.

11

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

12

(5) Msurile privind accesul persoanelor cu handicap se vor stabili n funcie de tipul i utilizarea
construciei i nu vor fi inferioare celor prevzute n prezentul normativ.
1.3. Referine
9

Aplicarea prezentului normativ se face n corelare cu prevederile din alte documente: acte
normative i standarde. Referirile la alte documente sunt date n continuare n text, n cazurile n
care este necesar i sunt enumerate n Anexa A - Referine tehnice i legislative.

Capitolul II
DEFINIII, TERMENI UTILIZAI
(

(1) Abilitate - un atribut identificabil al fiinei umane care include mersul, vorbirea, auzul,
vederea, simul tactil, gustul, nelegerea i recunoaterea.
(2) Accesibilitate - ansamblul de msuri i lucrri de adaptare att a mediului fizic, ct i a
mediului informaional i comunicaional, conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor
esenial de exercitare a drepturilor i de ndeplinire a obligaiilor persoanelor cu handicap n
societate, (conform Legii 448/2006, Art. 5, pct. 2),
- compensarea tehnic a situaiilor de handicap printr-un tratament al mediului
fizic.
(3) Accesibilizare - termen utilizat n literatura internaional de specialitate pentru a defini
aciunea de a face accesibil mediul construit pentm nevoile persoanelor cu handicap.
(4) Adaptare - aciunea de a adapta msurile necesare accesibilizrii mediului construit la
nevoile persoanelor cu handicap la o situaie deja existent.
(5) Adaptare rezonabil - modificrile i ajustrile necesare i adecvate, care nu presupun un
efort disproporionat sau nejustificat (n.a.: financiar sau constructiv), atunci cnd este necesar,
ntr-un caz particular, pentru a permite persoanelor cu dizabiliti s se bucure i s-i exercite, n
condiii de egalitate cu ceilali, toate drepturile i libertile fundamentale ale omului (Lege nr.
221/2010 pentru ratificarea Conveniei privind drepturile persoanelor cu dizabiliti, adoptat la
New York de Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite la 13 decembrie 2006).
(6) Autonomie - dreptul de a se guverna prin propriile sale reguli. Dreptul individului de a
determina liber regulile crora li se supune. Autonomia desemneaz libertatea de aciune i de
alegere i este un principiu preferabil pentru toate aciunile ntreprinse. Adesea termenul de
autonomie este considerat opus dependenei i pierderea autonomiei este asimilat incapacitii
i dependenei. O persoan poate s fie n acelai timp dependent i s i pstreze autonomia.7*
(7) Circulaie liber - cale de deplasare pe orizontal sau vertical, fr trepte, dimensionat
corespunztor, care este prevzut cu echipamentele necesare pentru a permite deplasarea
persoanelor n fotoliu rulant i elementele de siguran care permit deplasarea persoanelor cu
handicap vizual.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(8) Ci i mijloace de acces - elementele prin care se asigur accesul n cldirile publice i care
asigur posibilitatea deplasrii persoanelor cu handicap n interiorul cldirii (conform Legii nr.
448/2006, Art.5, pct. 11).
(9) Contrast vizual - o diferen a proprietilor vizuale care face ca un obiect s se disting n
raport cu un alt obiect sau n raport cu fundalul.
(10) Deficien - pierdere de substan sau alterare a unei funciuni psihologice, fiziologice sau
anatomice. Aceast alterare privete:
-

funciile perceptive - deficiene senzoriale precum cecitate, surditate, probleme de


percepie;
funciile cognitive - deficiene privind memoria, limbajul;
funciile motrice - deficiene locomotorii.

(11) Dependen - este o caracteristic normal a tuturor indivizilor care triesc n societate. Ea
nu devine definitiv dect atunci cnd este necesar n mod sistematic ajutorul unei alte persoane
pentru a realiza activiti zilnice indispensabile (a se ridica, a se spla, a se hrni) sau pentru a
realiza activiti legate de viaa social (acte administrative, completarea de cecuri, etc.).
(12) Design universal - proprietatea produselor, mediului, programelor i serviciilor de a fi
utilizate de ctre toate persoanele, pe ct posibil, fr s fie nevoie de o adaptare sau de o
proiectare specializat. Designul universal nu va exclude dispozitivele de asistare pentru anumite
grupuri de persoane cu dizabiliti atunci cnd acest lucru este necesar. (Lege nr. 221/2010 pentru
ratificarea Conveniei privind drepturile persoanelor cu dizabiliti, adoptat la New York de
Adunarea General a Organizaiei Naiunilor Unite la 13 decembrie 2006).
(13) Dizabilitate - termen generic pentru afectri/deficiene, limitri de activitate i restricii de
participare, definite conform Clasificrii internaionale a funcionrii, dizabilitii i sntii,
adoptat i aprobat de Organizaia Mondial a Sntii, care relev aspectul negativ al
interaciunii individ - context (conform Legii 448/2006, Art. 5, pct. 16).
(14) Fotoliu rulant - echipament utilizat de persoanele ce nu se pot deplasa singure. Acest
termen este utilizat n prevederile Legii nr. 448/2006, precum i n standardele din domeniu, prin
traducerea din limba francez - fauteuil roulant. Termenul este sinonim cu scaun rulant
(traducerea din limba englez - wheel chair ) sau scaun cu rotile (termen conform
vocabularului comun al achiziiilor publice, cod 33193120).
(15) Handicap - dezavantajul social rezultat din conjugarea a dou grupe de elemente:
interne, legate de individ i deficienele sale;
externe, independente de individ, legate de mediul fizic i social sau de o situaie.
(16) Incapacitate - reducerea datorit unei deficiene pariale sau totale a capacitii de a efectua
o activitate n mod normal sau n limitele considerate normale pentru o fiin uman.
(17) Lumina uii - dimensiunea complet liber, utilizabil pentru trecere, atunci cnd ua este
deschis. Lumina uii depinde de dimensiunile i poziionarea foii de u i a tocului acesteia.18
(18) Mn curent - component a unei scri sau rampe care permite susinerea, deplasarea i
ghidarea.

13

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(19) Persoane cu handicap - acele persoane crora mediul social, neadaptat deficienelor lor
fizice, senzoriale, psihice, mentale i/sau asociate, le mpiedic total sau le limiteaz accesul cu
anse egale la viaa societii, necesitnd msuri de protecie n sprijinul integrrii i incluziunii
sociale, (conform Legii 448/2006 Alt. 2 (1)).
(20) Persoane cu dificulti la mers (semiambulani) - persoane care nu se pot deplasa fr
ajutorul unui echipament sau al unei alte persoane i nu pot depi diferene mari de nivel.
(21) Persoane cu dificulti de micare a braelor - persoane care se folosesc greu de membrele
superioare i au o raz limitat de aciune.
(22) Persoane cu vedere slab - persoane cu un cmp vizual limitat i/sau care percep numai
contraste puternice sau conturul obiectelor.
(23) Persoane fr vedere - persoane care depind numai de informaii acustice sau tactile.
(24) Persoane cu auzul slab - persoane care utilizeaz pentru a auzi aparate acustice,
echipamente de informare optice i instalaii colective de ascultare.
(25) Persoane fr au zpersoane care utilizeaz n totalitate echipamente de informare optice.
(26) Ramp - plan nclinat, fr trepte, prin care se preiau diferenele de nivel.
(27) Suprafee de avertizare tactilo - vizual - suprafee realizate cu elemente de pavaj sau
pentru pardoseli, profilate conform prevederilor standardelor internaionale, colorate contrastant
fa de suprafaa pe care sunt montate. Acestea permit persoanelor care utilizeaz bastonul alb i
sensibilitatea la clcare sau identificarea vizual s obin informaii despre un anumit traseu sau
despre prezena unui eventual pericol.
(28) Suprafa de manevr - proiecia la nivelul pardoselii a spaiului necesar realizrii
manevrelor fotoliului rulant.
(29) Tehnologie asistiv i de acces - tehnologie care asigur accesul cu anse egale al
persoanelor cu handicap la mediul fizic, informaional i comunicaional (conform Legii
448/2006, Art. 5, pct. 28) - echipamente, utilaje, programe informatice, servicii folosite pentru a
crete, menine sau mbunti capacitile funcionale ale persoanelor cu handicap.
(30) Traseu de deplasare - sistem de circulaie dimensionat, echipat i prevzut cu informaiile
necesare pentru a permite orientarea i deplasarea persoanelor cu handicap ctre o destinaie
precis i evacuarea acestora n caz de pericol.
(31) Utilizatori ai fotoliului rulant - persoane avnd posibiliti limitate de micare, care se
deplaseaz numai n fotoliu rulant, cu mai puin sau mai mult uurin, n funcie i de restul
capacitilor lor.
(32) Zon de manevr - volumul (spaiul tridimensional) minim care permite manevrele
necesare pentru acces i pentru utilizarea unor componente sau echipamente de ctre persoanele
blocate n fotoliu mlant sau care folosesc accesorii ajuttoare pentm a se deplasa.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

15

Capitolul III
PERSOANE CU HANDICAP - ELEMENTE ANTROPOMETRICE I
ANTROPODINAMICE

Fig. III. 1. - Handicap permanent sau temporar legat de individ


a - utilizator al fotoliului rulant
b - persoan cu deficiene de vedere care utilizeaz bastonul alb
c - persoan cu dificulti la mers, care se deplaseaz cu ajutorul crjelor subaxiale
d - persoan cu dificulti la mers, care se deplaseaz cu ajutoml ctjei de antebra
e - persoan cu dificulti la mers, care se deplaseaz cu ajutoml cadmlui
f - copil cu dificulti la mers, care se deplaseaz cu ajutoml cadmlui

Fig. III.2. - Dizabiliti diferite legate de mediul fizic i social sau situaie
a * persoane cu copil n crucior
b - copil
c - copil m ic care nva s mearg
d - persoan n vrst
e - fem eie nsrcinat
f - persoan care transport obiecte volum inoase

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

16

1 .3 5 - 1.40

Fig. III.3. - Dimensiuni ale fotoliului rulant - persoane adulte


(a se vedea SREN 12183, SREN 12184)

Fig. III.4. adulte

Dimensiuni antropometrice minime pentru utilizatori ai fotoliului rulant - persoane

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Fig. III.5. -

Dimensiuni antropodinamice pentru utilizatori ai fotoliului rulant - persoane


adulte. Vederi frontale

20

Fig. III.6. -

20 40 60 80 100

Dimensiuni antropodinamice (n cm) pentru utilizatori ai fotoliului rulant persoane adulte. Vedere lateral

17

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Femei
Fig. III.7. -

Dimensiuni antropometrice difereniate pe sexe pentru utilizatori ai


fotoliului rulant - persoane adulte

era

00
1
nlim e um r

O
3
o o
3CI
o
>--

n
o
o

nlim e cot
(O
00

co
io

o
<N
t"

IO
IV;
T~

co
*

T"

O
T

O
(>
T"

CO
co
T-

CO

T"

f
co
co

CO
"t
1
co
co

co
o

T "

T "

CM
IO

CVJ

T~

T-

T-

CD

CI

T-

Oct
l-l
cb
a
scb
Xcb)
ca

_mftime_caj3

*0
CB
a

_n Itim e jjm r

cb

CB

o
CB
53
o
aCB
P

o*
c
p

CB

nlim e cot

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

CD

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

20

Fig. III.9.

Dimensiuni antropometrice pentru persoane adulte care utilizeaz bastonul alb

Fig. III. 10. - Raze de manevr pentru fotoliul rulant ( rotire la 90, 180, 360)

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

e. este posibil utilizarea ferestrelor tip fereastr franuzeasc, prevzute cu balustrad


conformat astfel nct s nu existe posibilitatea producerii de accidente precum cderea
bastonului, agarea sau blocarea ntre elementele balustradei. La acest tip de ferestre se va
prevedea un rebord de 20 cm.
f. este posibil utilizarea unui parapet vitrat fix, alctuit din foaie de geam multistrat, care s
mpiedice mprtierea cioburilor n caz de spargere i prevzut la partea inferioar cu o zon
cu nlimea de 20 cm realizat din materiale rezistente. Acest parapet poate face parte dintrun panou de tmplrie cu parte fix pn la nlimea de siguran i parte mobil peste
aceast nlime.
j
g. ferestrele trebuie s fie uor de manevrat folosind o singur mn.
h. sistemul de acionare al ferestrei trebuie amplasat la o nlime cuprins ntre 80 cm - 1.00 m
de la pardoseala finit.

Fig. V.29. - Conformarea ferestrelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Seciunea 5

Intrri n cldiri

V.5.1. Prevederi generale

(1) Intrarea n cldiri presupune existena a dou cerine:


a . preluarea diferenei de nivel ntre nivelul spaiului exterior i nivelul de acces n cldire
se realizeaz prin scri i rampe;
b. conformarea spaiului care face tranziia ntre exteriorul i interiorul cldirii prin intermediul
uilor de acces i zonelor de protecie ale acestora.
(2) Accesul trebuie s fie vizibil i identificabil din zonele adiacente ale cldirii. Dac acest lucru
nu este posibil, trebuie prevzute informaii vizuale i tactile.
(3) Intrrile n cldiri trebuie s fie uor de localizat pentru persoane cu handicap vizual.
La toate ieirile de evacuare vor fi amplasate informaii vizuale clare i planuri tactile privind
evacuarea n caz de incendiu.

V.5.2. Conformarea rampelor de acces12345678

(1) Rampele de acces asigur un traseu accesibil ntre niveluri aflate la nlimi diferite. O ramp
conformat corect permite deplasarea fr a fi nevoie de alte echipamente mecanice.
(2) Pentru preluarea diferenei de nivel la accesul n cldiri vor fi prevzute n mod obligatoriu
att rampe ct i trepte, avnd n vedere faptul c rampele sunt necesare doar pentru anumite
persoane, pe cnd alte persoane prefer scrile.
(3) Panta maxim a rampei de acces ntr-o cldire va fi cuprins ntre 5 - 8% pentru denivelri
mai mari de 20 cm.
(4) Pentru denivelri mai mici de 20 cm panta maxim a rampei de acces poate fi 15%.
(5) Lungimea maxim a unei rampe, msurat n proiecie orizontal va fi 10.00 m pentru rampe
cu panta de 5% i 6.00 m pentru rampe cu panta de 8%.
(6) Peste aceste lungimi se va ntrerupe rampa cu o platform orizontal - podest intermediar cu
lungimea de 1.50 m, dup care se continu rampa.
(7) Atunci cnd sunt necesare mai multe rampe este indicat ca lungimile acestora s fie egale.
(8) Pentru diferene de nivel mai mari, atunci cnd sunt necesare mai mult de 2 rampe, acestea nu
trebuie s se afle una n continuarea celeilalte, pentru a preveni accidentele datorate
imposibilitii frnrii att la coborre ct i la urcare. n acest caz rampele pot fi decalate,
ntoarse cu 90 sau cu 180 n zona platformei orizontale.

73

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

74

min. 1.50|_____________________ 10.00_____________________ tjnin. 1JsA_____________________ 10.00_____________________ rjlln. 1.51


pante cu nclina la < 5%
pante cu nclina la < 5%

r-

/d
i

P atform orizontal
m anevr i ateptare

<5%
t
e ---------------------------------- ------------------------------------ 1

min. 1.5C

10.00

a L ifiil

< 5 % _____________________ V

rffl

lin . 1.5(

I lin. 1.5(

10.00

Fig. V.30. - Conformarea


rampelor

nin . 1,50|____________ 6J>0____________ ijnln. 1.5(|____________ 60____________i|iin. 1.51


pante cu nclina la 5 - 8 %
pante cu nclina la 5 - 8 %

(idem Fig. IV.3.)


platform orizontal

' d e manevr i ateptare


5 - 8%

kin .1.501

6.00

EE
m
n in . 1.51

5-8%
6.00

rjiin. 1.5(|

V.5.3. Lungimi de rampe pentru diferene de nivel diferite


(1) Tabel de conformare a rampelor :
Lungimea total
nlimea Lungimea total
pentru o pant de pentru o pant de
fa de
8%
5%
trotuar

Numr rampe x
lungimea pentru
pant 5%

Numr rampe x
lungimea pentru
pant 8%

30 cm

6.00 m

3.75 m

1 ramp x 6.00 m

1 ramp x 3.75 m

45 cm

9.00 m

5.65 m

1 ramp x 9.00 m

1 ramp x 5.65 m

60 cm

12.00 m

7.50 m

2 rampe x 6.00 m

2 rampe x 3.75 m

75 cm

15.00 m

9.40 m

2 rampe x 7.50 m

2 rampe x 4.70 m

90 cm

18.00 m

11.30 m

2 rampe x 9.00 m

2 rampe x 5.65 m

105 cm

21.00 m

13.20 m

3 rampe x 7.00 m

3 rampe x 4.40 m

120 cm

24.00 m

15.00 m

3 rampe x 8.00 m

3 rampe x 5.00 m

150 cm

30.00 m

18.80 m

3 rampe x 10.00 m

4 rampe x 4.70 m

(2) Limea rampei va fi minim 1.20 m.


(3) Limea liber a unei rampe de acces n cldire, msurat ntre cele dou mini curente va fi
minim 1.00 m.
(4) Pentru construcii existente limea liber a rampei de acces n cldire nu va fi mai mic de
90cm.
(5) Rampele vor avea suprafaa realizat din materiale antiderapante (COF min 0,4).
(6) La nceput, la nivel intermediar i la sfrit (atunci cnd diferena de nivel presupune
existena mai multor rampe), rampele vor fi prevzute cu platforme orizontale cu lungime minim
1.50 m.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

(7) Platformele orizontale de la nceputul i sfritul rampelor vor avea o suprafa de avertizare
tactilo-vizual de minim 60 cm pe toat limea rampei.
(8) La diferene de nivel mai mari de 20 cm i pentru lungimi de minim 2.00 m n proiecie
orizontal, rampele vor fi prevzute cu balustrade.
(9) Se va amplasa cte o mn curent pe ambele laturi ale rampei, la o nlime de 90 cm l.OOm pentru persoane adulte i 60 - 75 cm pentru copii.
(10) Mna curent va depi linia de nceput i de sfrit a rampei cu o lungime n proiecie
orizontal de 30 cm.
(11) Pentru a preveni accidentarea prin agare, mna curent va fi ntoars ctre paroseal.
(12) Marginile rampelor vor avea un rebord continuu, fr obstacole, cu nlimea de lOcrn,
pentru a mpiedica alunecarea bastonului, piciorului sau roii fotoliu ului mlant i pentru ghidarea
persoanelor cu deficiene de vedere care folosesc un baston de ghidaj. Montanii balustradei vor
fi fixai pe acest rebord.

V.5.4. Conformarea acceselor n cldiri ( a se vedea i IV.2.3.)


(1) Limea scrilor de acces va fi minim 1.20 m.
(2) Limea liber a scrilor, msurat ntre cele dou mini curente va fi minim 1.00 m.
(3) Nu vor fi prevzute scri care s aib mai puin de 3 trepte.
(4) Dimensiunile treptelor - limea treptei i nlimea contratreptei - trebuie s fie aceleai
pentru toate treptele unei scri.
(5) Pentru a permite utilizarea de ctre persoane cu handicap, dimensiunile i configurarea
treptelor vor fi conform V.2.2.1. alin. (1), (2), (4), (5), (6).
(6) n cazul cldirilor existente, pentru accesul n cldiri, n condiiile existenei rampei de acces
conform V.5.I., alin.(l), pct.a., se accept o lime a treptei de 26 cm i o nlime a contratreptei
de 18 cm.
(7) Nu sunt recomandate scri fr contratrepte.
(8) La nceputul i la sfritul scrilor de acces va fi prevzut o suprafa de avertizare tactilovizual cu limea minim 60 cm pe toat limea rampei scrii.
(9) Scara se va termina cu o platform orizontal liber cu dimensiuni minime 1.50 x 1.50 m.
(10) Vor fi prevzute mini curente pe ambele laturi ale scrii, la nlimea de 90 cm - 1,00 m
pentru aduli i 60 - 75 cm pentru copii.
(11) Mna curent va depi prima i ultima treapt cu o lungime n plan orizontal de 30 cm i va
fi ntoars n jos pentru a preveni agarea.
(12) Nu se vor realiza scri de acces fr balustrade, tip peron de acces i nici scri cu trepte
balansate.

75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

V.5.5. Conformarea uilor i a platformei de acces

(1) Att rampa de acces ct i scara de acces ajung n zona intrrii pe o platform liber cu
dimensiuni minime de 1.50 x 1.50 m pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.
(2) Intr-o conformare n care rampa i scara pornesc din direcii opuse sau sunt amplasate n
unghi de 90 platforma orizontal poate fi comun.
(3) Este recomandat ca zona accesului, a scrii i a rampei de acces s fie acoperite.
(4) Deschiderea liber minim (lumina uii) va fi de minim 1.00 m.
(5) Ua de acces nu va avea prag.
(6) n zona uii de acces se va prevedea o copertin.
(7) Avnd n vedere c uile de acces reprezint ui de evacuare din cldire, acestea se vor
deschide spre exterior, avnd grij ca deschiderea lor s fie n afara suprafeei de manevr i ca
prin deschidere s nu blocheze accesul din lateral.
(8) Pot fi prevzute ui n dou canate, avnd canatul care se deschide n mod obinuit cu o
lime liber de 1.00 m.
(9) Pe partea lateral a uii, unde este montat sistemul de manevrare, este necesar o ureche de
minim 60 cm pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.
(10) Pentru acces frontal, spaiul liber necesar manevrrii fotoliului rulant este 1.50 x 1.50 m.
(11) Pentru acces lateral, spaiul liber necesar manevrrii fotoliului rulant este 1.50 x 2.00 m.

Fig. V.3 l.a. - Ramp de acces perpendicular pe intrarea n cldire

MONITORUL OFICIAL AL ROMNiEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

I----------------------------------------------------------------------------- 1

Fig. V.31.b.

Ramp de acces perpendicular pe intrarea n cldire

77

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5,Il 1.2013

s u p ra fa

d e

a v e r tiz a r e

^ t a c t ilo - v iz u a l

suprafa de avertizare
t a c t ilo - v iz u a l

9 0 -1 0 0

Fig. V.32.a. Ramp de acces paralel cu intrarea n cldire

1.00

marcare vizual
I pe muchia treptei
30

m in .

3 0

- 5 0

o
CM

;>'

30

o*

rec. 5 %
max. 8 %

: i j ' ' l f3 0

3 0

t iH is
'r.'it
;5 2

j--S

30-50
suprafa de
avertizare
tactilo-vizual

I
r

;|?= i j
$ !;l

jn ijj

rebord

h = 10 cm

m in . 1 ,5 0

in in . 6 (
*

rec. 2.00 (abordare lateral)

Fig. V.32.b. - Ramp de acces paralel cu intrarea n cldire

ijn in .

60

V
1 3 0 -5 0

3 0 -5 0

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

Seciunea 6

Configurarea i echiparea spaiilor pentru igiena personal - camere de


baie i grupuri sanitare

V.6.1. Cerine generale

(1) Configurarea spaiilor pentru igiena personal accesibile persoanelor utilizatoare de fotoliu
rulant trebuie s asigure folosirea acestora de ctre ambele sexe.
(2) n cldirile de interes i utilitate public se va prevedea cel puin un grup sanitar adaptat i
echipat corespunztor utilizrii sale de ctre persoanele cu handicap. Amplasarea acestuia se va
face pe un traseu accesibil, iar semnalizarea se va realiza prin elementele de semnalistic
consacrate (a se vedea Anexa B).
(3) Atunci cnd grupul sanitar pentru persoane cu handicap este amplasat n interiorul unui grup
sanitar organizat separat pe sexe, se va prevedea o cabin adaptat i echipat corespunztor
utilizrii de ctre persoanele cu handicap, att n grupul sanitar pentru femei ct i n grupul
sanitar pentru brbai.
(4) Spaiul de manevr din ncpere trebuie s permit transferul persoanei din fotoliu rulant
frontal, lateral i oblic.
(5) Spaiul liber de manevr la nivelul pardoselii, n faa vasului WC-ului i n faa lavoarului
trebuie s fie 1.50 x 1.50 m, pentru a permite manevrarea fotoliului rulant.
(6) Spaiul liber n lateralul vasului WC-ului trebuie s fie minim 90 cm, preferabil 1.20 m pentru
a permite transferul persoanei din fotoliul rulant pe vasul WC-ului i posibilitatea acordrii
asistenei din partea unei alte persoane.
Not Dimensiunea de 90 cm asigur utilizarea spaiului numai de ctre 65% dintre utilizatorii de fotoliu rulant, n
timp ce dimensiunea de 1.20 m asigur folosirea spaiului de ctre 90% din persoanele utilizatoare de fotoliu rulant,
inclusiv a celor care utilizeaz un astfel de echipament cu acionare electric.

(7) n cldiri existente, atunci cnd dimensiunile precizate anterior nu pot fi respectate din
motive tehnice, spaiul de manevr la nivelul pardoselii poate fi redus, cu precizarea c aceast
reducere va limita numrul persoanelor cu handicap care vor putea utiliza grupul sanitar.
min. 90

.f jf
m . ..............

Fig. Y.33. - Suprafee de transfer pentru lavoar, vas WC, du, cad

79

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Abordare lateral

Abordare frontal

Abordare oblic

Fig. V.34. - Transferul din fotoliu rulant prin abordare lateral, frontal, oblic

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

V.6.2. Obiecte i echipamente sanitare

V.6.2.1. Vasul WC

(1) nlimea de montaj a marginii superioare a vasului WC-ului fa de pardoseala finit trebuie
s fie cuprins ntre 40 - 48 cm.
(2) Distana minim de la marginea frontal a vasului WC-ului la peretele opus trebuie s fie
minim 90 cm.
(3) ntr-o configuraie n care vasul WC-ului este amplasat ntr-un col, distana minim de la
marginea lateral a vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie s fie minim 25 cm sau distana
minim din axul longitudinal al vasului WC-ului la peretele adiacent trebuie s fie minim 45 cm.
(4) Pe ambele laturi ale vasului WC-ului trebuie prevzute bare de sprijin la o distan cuprins
ntre 30 - 35 cm din axul longitudinal al vasului.
(5) Pe partea pe care este posibil transferul din i n fotoliul mlant trebuie prevzut o bar de
sprijin mobil la o nlime de 25 - 35 cm peste nlimea vasului WC-ului. Aceasta trebuie
fixat ferm n perete i trebuie s suporte ncrcri de 1,7 kN din orice direcie. Lungimea barei
de sprijin mobile trebuie s depeasc marginea frontal a vasului WC cu 10 - 25 cm.
(6) Atunci cnd n partea lateral a vasului WC-ului se afl un perete, trebuie prevzut o bar de
sprijin orizontal cu o lungime de minim 60 cm, poziionat la o nlime de 25 - 35 cm peste
nlimea vasului WC-ului i care s depeasc marginea frontal a vasului WC-ului cu 15 cm,
continuat cu o bar vertical pn la nlimea de 1.70 m. Aceast bar trebuie s fie continu i
fr ntreruperi pe toat lungimea.
(7) Pentru copii, vasul WC-ului trebuie poziionat astfel nct din axul longitudinal la peretele
adiacent distana s fie cuprins ntre 30.5 - 38 cm. nlimea vasului WC-ului trebuie s fie
cuprins ntre 2 0 .5 -3 8 cm. Barele de sprijin orizontale trebuie poziionate la o nlime cuprins
ntre 5 1 -6 3 .5 cm.
(8) Suportul pentru hrtia de toalet trebuie amplasat lng scaunul WC-ului astfel nct s fie
accesibil, sub bara de sprijin amplasat pe peretele adiacent sau pe bara de sprijin mobil, la o
nlime ntre 60 - 70 cm de la pardoseala finit.
(9) O alimentare cu ap suplimentar prevzut cu o baterie de du cu furtun mobil trebuie
prevzut lng scaunul WC-ului.

81

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

82

45

Fig. V.35. -

30-35

Vas WC conformat i echipat


pentru persoane cu handicap

V.6.2.2. Lavoarul

(1) n toate camerele de baie i n cabina WC destinat persoanelor cu handicap locomotor din
grupurile sanitare trebuie prevzut un lavoar n imediata apropiere a vasului WC.
(2) nlimea de montaj a marginii superioare a lavoarului fa de pardoseala finit trebuie s fie
cuprins ntre 75 ~ 85 cm.
(3) Zona de sub lavoar trebuie s fie liber pe o nlime ntre 65 - 70 cm i pe o adncime de
minim 20 cm, pentru a crea spaiul liber pentru genunchi n poziia eznd.
(4) Sifonul lavoarului poate fi mascat cu un semi-picior, conformat astfel nct s asigure spaiul
liber pe o nlime de 30 cm de la nivelul pardoselii i o adncime liber de 20 cm fa de
marginea frontal a lavoarului.
(5) Spaiul din faa lavoarului trebuie s permit apropierea frontal sau oblic a persoanei n
fotoliu rulant.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(6) Marginea frontal a lavoarului trebuie s se afle la o distan cuprins ntre 35 - 60 cm fa de


peretele pe care acesta este fixat.
(7) Distana de montaj a bateriei fa de marginea frontal a lavoarului trebuie s fie maxim
30cm.
(8) Oglinda de deasupra lavoarului trebuie montat la o nlime maxim de 90 cm fa de
pardoseala finit. nlimea oglinzii trebuie s fie de 95 cm. Este recomandat montarea oglinzii
astfel nct s permit nclinarea acesteia.
(9) O poli cu dimensiuni minime de 20 x 40 cm trebuie prevzut lng lavoar la o nlime de
85 cm. Aceasta poate fi conformat astfel nct s fac parte integrant din lavoar.

Fig. V.36. - Lavoar conformat i echipat


pentru persoane cu handicap

83

84

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

V.6.2.3.Bateriile de alimentare cu ap

(1) Bateriile de alimentare cu ap pentru lavoar, cad i du trebuie s fie tip monocomand - cu
acionare unic pentru a realiza amestecul ntre apa cald i apa rece, cu mner de acionare tip
prghie poziionat la maxim 30 cm de la marginea frontal a lavoarului.
(2) Bateriile menionate la alin.(l) pot fi prevzute suplimentar cu senzori de operare. Este
recomandat montarea unui termostat pentru a limita temperatura apei la 40C.

pentru utilizarea de ctre persoane cu handicap


Tip de baterie contraindicat

V.6.2.4.Pisoare
(1) Atunci cnd n grupul sanitar simt prevzute pisoare montate pe perete, imul dintre acestea
trebuie montat la o nlime cuprins ntre 60 - 75 cm de la pardoseala finit i prevzut cu o bar
de sprijin vertical.
(2) Acest pisoar trebuie montat suspendat, astfel nct zona dintre pardoseal i partea inferioar
a corpului pisoarului s fie liber.
(3) O zon liber cu o lime de 75 cm i o adncime de minim 1.20 m trebuie asigurat n faa
pisoarului.
(4) Alimentarea cu ap a pisoarului trebuie prevzut cu declanare automat cu senzor de
prezen.
(5) Nu este permis existena nici unei denivelri sau platforme de acces ntre pardoseal i
spaiul din faa pisoarului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.IIL2013

Fig. V.37. - Pisoar conformat i adaptat pentru


utilizarea de ctre persoane cu handicap

V.6.2.5. Duul

(1) Zona pentru du trebuie s fie la acelai nivel cu suprafaa pardoselii camerei de baie sau
grupului sanitar i s nu aib panouri de nchidere care s mpiedice accesul frontal i lateral.
(2) Suprafaa pardoselii duului poate fi folosit ca suprafa de manevr. Aria minim care
permite transferul persoanei din fotoliu rulant n spaiul duului este de 90 cm x 1.30 m.
(3) n zona duului panta ctre sifon va fi de maxim 2%, iar pardoseala camerei de baie sau
grupului sanitar va avea o pant de maxim 1%, orientat ctre zona duului. Transferul n zona
duului nu va avea trepte sau diferene de nivel.
(4) Este recomandabil ca sifonul de pardoseal s fie poziionat central pe pardoseala din zona
duului i s aib form rotund, nu de tip rigol, pentru a asigura o mai bun stabilitate.
(5) Zona duului poate fi echipat cu un scaun pliabil, uor de manevrat, cu dimensiuni minime
de 45 x 45 cm poziionat la o nlime cuprins ntre 40 - 48 cm fa de pardoseala finit i la
maximum 4 cm fa de peretele posterior. Prinderile scaunului pliabil trebuie s poat suporta o
solicitare de 1.1 kN aplicat n orice poziie i n orice direcie.

85

86

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(6) Scaunul pliabil va avea urmtoarele caracteristici:


a. conformarea ezutului astfel nct s permit scurgerea apei;
b. alctuire din materiale care s nu permit alunecarea;
c. coluri rotunjite;
d. poziionare astfel nct s se afle n apropierea barei de sprijin i s permit utilizarea acesteia;
e. n poziie pliat s nu constituie pericol de accidentare.
(7) Zona pentru du trebuie echipat cu cel puin o bar de sprijin vertical, care poate constitui
n acelai timp suport pentru duul cu furtun flexibil.
(8) Lungimea furtunului bateriei duului trebuie s fie minim 1.20 m. Fixarea duului cu furtun
flexibil se va face la o nlime cuprins ntre 1.00 i 1.80 m fa de nivelul pardoselii finite.
(9) nchiderea zonei pentru du poate fi fcut cu o perdea sau un sistem de ui care s lase liber
suprafaa de circulaie i de manevr necesar i s nu aib ghidaje sau alte elemente la nivelul
pardoselii.
Not Pot fi folosite i fotolii rulante pentru du sau scaune pentru du special conformate n locul scaunului pliabil.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

V.6.2.6. Cada de baie


(1) Pentru funciuni care permit folosirea individual a camerei de baie (locuine, spaii de cazare,
vestiare) este posibil amplasarea unei czi de baie conformat i echipat corespunztor nevoilor
persoanelor cu handicap.
(2) Lungimea czii de baie nu va depi 1.60 m, iar nlimea 50 cm.
(3) Cada de baie va fi prevzut cu un spaiu liber la partea inferioar, cu nlimea minim 10 cm,
care s permit transferul n cad cu ajutorul unui echipament (scaun rotativ, ascensor, ham).
(4) De asemenea, pe captul czii de baie, la nivelul superior se va prevedea o platform
orizontal de transfer cu dimensiune minim de 70 x 70 cm i spaiu lateral suficient pentru
manevrarea fotoliului rulant. n aceast situaie transferul n cada de baie se va face cu ajutorul
unor bare de sprijin, prin alunecare n lungul czii.
(5) Bateria czii de baie va fi de tip monocomand, avnd att robinet ct i cap de du cu furtun
flexibil. Este preferabil ca bateria s fie montat pe perete, la mijlocul laturii lungi a czii, pentru
a permite o manevrare uoar atunci cnd persoana cu handicap se afl n cad.
(6) Pe peretele adiacent va fi prevzut o bar de sprijin orizontal pe toat lungimea czii de
baie. Se va monta, de asemenea, o bar de sprijin vertical care poate fi i suport pentru duul cu
furtun flexibil.
(7) Se pot prevedea bare de sprijin rabatabile pentru sprijinirea minilor.

Fig. V.39. - Cad de baie conformat


i adaptat pentru persoane
cu handicap

87

88

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

V.6.3. Alte accesorii


(1) Toate accesoriile de tipul: crlige pentru agarea hainelor, rezervor de ap, usctor de mini,
du cu furtun flexibil, recipient pentru spun lichid, distribuitor de hrtie trebuie poziionate la o
nlime cuprins ntre 80 cm - 1.00 m.
(2) Courile de gunoi amplasate n camerele de baie i grupurile sanitare adaptate persoanelor cu
handicap nu vor avea sistem de acionare cu pedal.

V.6.4. Uile camerelor de baie i a grupurilor sanitare


(1) Uile camerelor de baie sau a grupurilor sanitare trebuie s aib o deschidere liber de cel
puin 80 cm i trebuie s fie uor de manevrat.
(2) Ua camerei de baie sau a grupului sanitar se va deschide ctre exterior.
(3) n cazul cnd ua se deschide ctre interiorul camerei de baie sau a grupului sanitar, i
deschiderea acesteia nu poate fi modificat, ua trebuie astfel conformat nct s permit, n caz
de necesitate (persoan czut n dreptul uii), deblocarea i demontarea foii de u dinspre
exterior.
(4) Un mner orizontal cu acionare prin tragere trebuie montat pe faa exterioar a uilor cu
deschidere ctre exteriorul camerei de baie sau a grupului sanitar, la o nlime de 70 cm de la
pardoseala finit.
(5) Camerele de baie din locuine i din camerele de cazare ale unitilor turistice pot avea ui
culisante cu o deschidere liber minim de 80 cm.

V.6.5. Iluminat
(1) Butoanele de acionare pentru sistemul de iluminat i prizele trebuie amplasate n exteriorul
camerelor de baie sau a grupurilor sanitare, pe peretele din dreptul clanei la o nlime cuprins
ntre 40 cm - 1.20 m pentru prize i 1.20 m pentru ntreruptoare / comutatoare.
(2) Pot fi prevzute sisteme de aprindere a luminii automate, cu senzori de prezen.
(3) Este interzis folosirea sistemelor de iluminat cu temporizare (care se ntrerup dup un timp
limitat).

V.6.6. Sisteme de alarm


(1) n cazul grupurilor sanitare i a toaletelor publice este necesar prevederea unui sistem de
alarmare accesibil att din poziia eznd, ct i de la nivelul pardoselii, pentru cazul n care
persoana a czut. Acest sistem trebuie conectat la o unitate de supraveghere.
(2) Pentru a alerta persoanele cu hipoacuzie n caz de urgen, este necesar prevederea unei
alarme vizuale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

V.6.7. Camere de baie n cadrul locuinelor i spaiilor de cazare

(1) Camerele de baie din cadrul locuinelor vor respecta prevederile menionate la Capitolul V
Seciunea 6, fiind echipate n funcie de capacitile fizice ale persoanei utilizatoare de fotoliu
rulant, cu du sau cu cad.

2.35

Fig. V.40.a. - Amenajarea unei camere de baie cu du

89

90

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

Perspectiv lateral stnga

oglinda cu posibilitate de inclinare


bara fixa min. 60cm
bara cu nlime
ajustabil 25-35cm

40-48

Perspectiv lateral dreapta

Fig. V.40.b. - Amenajarea unei camere de baie cu du

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(2) Camerele de baie accesibile utilizatorilor fotoliului rulant vor fi echipate cu vas WC, lavoar,
du / cad.
(3) Dac pentru persoane cu handicap este prevzut un singur dormitor, acesta trebuie s aib
acces la o camer de baie echipat cu du i nu la o camer de baie echipat cu cad, deoarece
multe persoane cu handicap pot folosi numai duul datorit limitelor lor fizice.
(4) Dac sunt prevzute mai multe dormitoare pentru persoane cu handicap, posibilitatea de a
alege ntre echiparea cu du sau cad sau ntre echiparea pentru persoane care folosesc mna
dreapt i echiparea pentru persoane care folosesc mna stng trebuie s fie posibil.
(5) Toate camerele de baie echipate pentru accesibilitate trebuie s fie prevzute cu un vas WC
special conformat pentru a fi utilizat de ctre persoanele cu handicap.
(6) Dimensiunile minime ale unei camere de baie echipate pentru folosirea independent de ctre
o persoan utilizatoare de fotoliu rulant sunt 2.35 x 2.25 m.

(7) Atunci cnd camera de baie este echipat cu o cad, dimensiunile minime necesare sunt 2.35
x 2.50 m.

60
2 .5 0

Fig. V.41.a. - Amenajarea unei


camere de baie
cu cad

91

92

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

bar rabatabil

15x25cm

Fig. V.41.b. - Amenajarea unei camere de baie cu cad

V.6.8. Grupuri sanitare n cadrul cldirilor de interes i utilitate public


(1) Cerinele din acest capitol se refer la grupurile sanitare din cadrul cldirilor de interes i
utilitate public aa cum au fost definite la capitolul I. 2. 2. - nota de subsol.
(2) Grupurile sanitare trebuie s permit utilizarea lor de ctre o varietate mare de persoane,
inclusiv copii i prini cu copii.
(3) n cldirile de interes i utilitate public trebuie prevzut cel puin un grup sanitar accesibil
pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant.
(4) Amplasarea i configurarea grupurilor sanitare adaptate pentru persoanele cu handicap astfel
nct s poat fi folosite de ambele sexe trebuie s asigure cea mai mare flexibilitate pentru
persoanele care au nevoie de ajutorul unei alte persoane atunci cnd utilizeaz aceste spaii.
(5) Grupurile sanitare echipate pentru accesibilitate vor fi semnalizate cu simbolurile consacrate.
(6) Cabina WC adaptat utilizatorilor de fotoliu rulant va fi echipat minim cu vas WC i lavoar.
(7) Dimensiunile cabinelor adaptate utilizatorilor de fotoliu rulant sunt determinate de
posibilitile de manevrare din interiorul spaiului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Cele mai utilizate tipuri de amenajare a grupurilor sanitare sunt:


a. Tip A - cabin WC adaptat cu posibilitate de transfer lateral pe ambele pri

CM

oi
c
E

2.20

Fig. V.42.a. - Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A

93

94

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Fig. V.42.b. - Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip A- perspectiv

Caracteristici:
-

transfer lateral din ambele pri;


spaiu de manevrabilitate liber, neblocat de prezena lavoarului;
alimentare cu ap independent lng vasul WC-ului;
bare de sprijin mobile pe ambele pri ale vasuluiWC;
distribuitoare pentru hrtia igienic pe ambele bare de sprijin mobile.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

min. 1.70

b. Tip B - cabin WC adaptat cu vasul WC amplasat n col, transfer pe o singur parte i


lavoarul pe peretele adiacent

60___ _

50
2.40

Fig. V.43.a. - Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B

95

96

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Fig. V.43.b. - Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip B - perspectiv

Caracteristici:
-

transfer lateral numai pe o parte;


spaiu de manevrabilitate redus din cauza poziiei lavoarului;
alimentare cu ap independent lng vasul WC-ului;
posibilitatea de a ajunge la lavoar din poziia stnd pe vasul WC;
bar de sprijin vertical fixat pe peretele lateral vasului WC;
bar de sprijin mobil pe latura vasului WC pe care este posibil transferul;
distribuitor pentru hrtia igienic fixat pe perete sub bara de sprijin.

c. Tip C - cabin WC adaptat cu vasul WC amplasat n col, transfer pe o singur parte i


lavoarul amplasat pe peretele opus

30-35

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

o>

2.60

Fig. V.44.a. - Amenajarea unei cabine WC adaptate - tip C

97

98

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

oglind cu posibilitate de nclinare


cota inferioar max. 90cm,
cota superioar mln. 190cm

"min 60cm

80
bar cu inlime
' ajustabil 2S-35cm

40-48

Fig. V.44.b. - Amenajarea unei cabine WC adaptate

tip C - perspectiv

Caracteristici:
-

transfer lateral numai dintr-o parte;


spaiu de manevrabilitate liber, neblocat de prezena lavoarului;
alimentare cu ap independent lng vasul WC-ului;
bar de sprijin vertical fixat pe peretele lateral vasului WC;
bar de sprijin mobil pe latura vasului WC pe care este posibil transferul;
distribuitor pentru hrtia igienic fixat pe perete sub bara de sprijin.

(8)
Pentru persoanele cu dificultate de deplasare( utilizatori de baston, cij, cadru), cabina
WC va fi configurat conform Fig. V.45.
90

Fig. V.45. - Grup sanitar pentru persoane cu dificultate de deplasare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Caracteristici:
- vasul WC-ului trebuie s respecte dimensiunile i amplasarea prevzute la V.6.2.1;
- n faa vasului WC-ului trebuie prevzut un spaiu de manevr de minim 90 x 90cm;
- ua de acces trebuie s se deschid ctre exterior;
- bare de sprijin sunt montate pe ambii perei laterali ai vasului WC.

(9) Integrarea unei cabine WC adaptate ntr-un grup sanitar organizat


independent conform Fig. V.46.

pe sexe se va face

Fig. V.46. - Exemplu de configurare a grupurilor sanitare n cldiri de interes i utilitate


public, cu o cabin WC adaptat cu acces independent

99

100

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Seciunea 7

Configurare i echipare pentru buctrii

(1) La proiectarea buctriilor trebuie luate n consideraie prevederile legate de :


-

spaiul de manevr;
nlimile accesibile;
caracteristica antiderapant a pardoselii.

(2) Configurarea optim a a mobilierului i echipamentelor pentru buctrie este n form de L


sau de U.
(3) Se va asigura un spaiu liber de manevr pentru fotoliul rulant de minim de 1.50 x 1.50 m. a se vedea Fig. V.47.a. i b.
(4) Se admite un spaiu liber de manevr cu limea de 1.35 m atunci cnd exist urmtoarea
configurare:
a. front n consol i un perete liber opus;
b. front n consol i front de lucru normal opus.
(5) Se admite un spaiu liber de manevr cu limea de 1.10 - 1.20 m n varianta fronturilor de
pe ambele laturi opuse, n consol.
(6) Planurile de lucru vor fi toate la acelai nivel, la o nlime cuprins ntre 80 - 85 cm.
(7) Corpurile dulapurilor vor fi amplasate la o nlime cuprins ntre 40 cm - 1.40 m.
(8) Corpurile suspendate vor avea o adncime de maxim 40 cm.
(9) Corpurile inferioare vor avea o adncime de 60 cm.
(10) Frigiderul va avea rafturile poziionate la o nlime cuprins ntre 40 cm - 1.40 m.
(11) Toate piesele de mobilier vor avea bare de sprijin amplasate la nlimea de 80 cm fa de
nivelul finit al pardoselii.
(12) Spaiul necesar la mas al unui loc pentru fotoliul rulant trebuie s fie 80 cm x 1.35 cm.
(13) Echipamentele folosite n buctrie (frigider, cuptor, plit, main de splat vase, cuptor cu
microunde etc.) trebuie s fie utilizabile att din poziia stnd n picioare ct i din stnd pe
scaun, sau pentru utilizatorii fotoliului rulant.
(14) Toate aparatele electrocasnice trebuie s fie prevzute cu indicatoare optice de semnalizare.
(15) Se recomand utilizarea plitelor cu gaz sau electrice cu deconectare automat.
(16) Bateria chiuvetei trebuie s fie uor de manevrat cu o singur mn. Se vor utiliza baterii tip
monocomand - cu acionare unic pentru a realiza amestecul ntre apa cald i apa rece, cu
mner de acionare tip prghie. Este recomandat montarea unui termostat pentru a limita
temperatura apei la 40C.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

(17) Se va asigura iluminat general i iluminat local, amplasarea corpurilor de iluminat local
fiind la o nlime de 1.50 m fa de nivelul finit al pardoselii.
(18) ntreruptoarele i prizele vor fi amplasate vizibil la o nlime de 1,20 m.

Fig. V.47.a. - Schem de utilizare a spaiului unei buctrii de ctre o persoan


utilizatoare de fotoliu rulant

101

102

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

Fig. V.47.b. - Exemplu de configurare a unei buctrii

Seciunea 8

Logii i balcoane

(1) Logiile, terasele i balcoanele trebuie astfel proiectate nct s poat fi utilizate n deplin
siguran de ctre toate persoanele.
(2) Balcoanele vor fi protejate la partea superioar cu copertine. Dac o protecie general nu este
posibil pentru balcoane i terase atunci este necesar mcar o protecie parial n dreptul uii de
acces.
(3) Spaiul minim necesar pentru manevrarea fotoliului rulant este 1.50 x 1.50 m. Adncimea
minim a balconului va fi de 1.50 m.
(4) Pardoselile folosite vor fi antiderapante.
(5) Ua de acces pe teras, balcon, logie nu va avea prag. Dac acest lucru nu este posibil, se
admite un prag cu o nlime maxim de 1,5 cm, cu muchii rotunjite. Ua se va deschide
ntotdeauna ctre interiorul camerei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(6) Conformarea balustradei va avea obligatoriu un rebord plin la partea inferioar, cu o nlime
minim de 30 cm, pentru evitarea blocrii roilor fotoliului rulant, cderii bastonului sau agrii.
Balustrada va avea o nlime minim de 90 cm, prevzut la partea superioar cu o mn curent
orientat ctre interior. Conformarea balustradei poate fi astfel realizat nct s permit un unghi
de vizibilitate mai larg ctre spaiul exterior. Pot fi prevzute balustrade i perei despritori
transpareni, din panouri de sticl multistrat, care nu permit mprtierea cioburilor n caz de
spargere sau alte materiale.

rezolvare cu parapet plin cu nlimea


60 cm, completat cu o parte de balustrad
cu bare orizontale pn la nlimea
obligatorie de 90 cm

rezolvare cu balustrad din panouri


transparente i un rebord de minim 10 cm
(pentru fotoliul rulant nlimea minim a
rebordului trebuie sa fie minim 30 cm)

rezolvare cu jardinier, care permite


o nlime a parapetului de numai 80 cm

Fig. V.48. - Rezolvri ale parapetului

103

104

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Seciunea 9

Depozitri

(1)
Spaiile de depozitare (polie, dulapuri, debarale, cmri) vor fi rezolvate i mobilate
astfel nct s permit utilizarea fr efort a acestora.
(2)
nlimea optim de montaj a mobilierului de depozitare va fi cuprins ntre 40 cm i
l,30m.
(3)
Limea mobilierului de depozitare se va corela cu nlimea la care acesta este amplasat
astfel:
a. la o nlime de 1,30 m limea unui dulap va avea maxim 40 cm, depozitarea realizndu-se n
cei 30 cm ai spaiului frontal (a se vedea Fig. V.49.)
b. la o nlime de 1,30 m limea unei polie va fi de maxim 30 cm (a se vedea Fig. V.49.)
c. la o nlime cuprins ntre 40 i 80 cm adncimea spaiului de depozitare va fi de maxim
60cm

Fig. V.49. -

Amplasarea mobilierului suspendat sau cu soclu retras

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(4)
Limea unui dulap pentru haine va fi de 60 cm. (a se vedea Fig. V.50.) Dulapul nu va fi
prevzut cu soclu la partea inferioar pentru a permite accesul fotoliului rulant.
(5)

Bara pentru haine va fi amplasat la nlimea de 1,30 m

(6)
a.
b.

Spaiul din faa dulapului va fi:


min. 1,40 m pentru ui rabatabile (a se vedea Fig. V. 50.)
min. 1,20 m pentru ui culisante (a se vedea Fig. V. 50.)

co

co

60

usi
> cu balamale

m in. 1.20

ui glisante

Fig. V.50. - Spaiu de acces i utilizare n faa unui dulap

105

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

106

Capitolul VI
PROIECTAREA LOCUINELOR N CONFORMITATE CU NEVOILE
INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP
VI. 1. Prevederi generale
(1) Cldirile pentru locuine i spaiul urban trebuie proiectate astfel nct atunci cnd este cazul
s poat fi adaptate cu uurin, n scurt timp i cu cheltuieli minime pentru necesitile
persoanelor cu handicap.
(2) O locuin accesibil persoanelor cu handicap presupune conformarea nu numai a unitii
locative propriu-zise, ci i a spaiului nconjurtor.
(3) Componentele care trebuie luate n calcul la configurarea unei locuine accesibile sunt:
Exterior:
a. parcaje exterioare / garaje / parcaje subterane sau supraterane situate n exteriorul cldirilor
(Cap. IV, Seciunea 6);
b. acces cu mijloace de transport n comun (Cap. IV, Seciunea 5);
c. accese pietonale urbane i aferente cldirii (Cap. IV, Seciunea 2);
d. dotri comerciale i servicii din vecintate.
Cldire:
e. accesul n cldire (Cap. V.5.4.);
f. circulaii orizontale i verticale (Cap. V, Seciunile 1, 2);
g. spaii de folosin comun (Cap. IV.6.3.).
Apartament:
h. accesul n unitatea apartament;
i. circulaii orizontale (Cap. V, Seciunea 1) ;
j. baia (Cap. V, Seciunea 6 );
k. buctria (Cap. V, Seciunea 7) ;
l. spaiile de depozitare (Cap. V, Seciunea 9 );
m. dormitorul;
n. camera de z i ;
o. tmplria interioar i exterioar (Cap. V, Seciunea 4)
p. logii i balcoane (Cap. V, Seciunea 8)
(4) n parcrile exterioare amenajate i n parcrile subterane sau supraterane vor fi prevzute
locuri de parcare dimensionate astfel nct s poat fi utilizate de ctre persoanele care se
deplaseaz n fotoliu rulant.
(5) Traseele de deplasare amenajate pentru a fi accesibile de la parcaje, staii de transport n
comun, zone comerciale i de servicii aflate n proximitatea locuinei, trebuie s fie ct mai
scurte.
(6) Accesul n cldire se face, de obicei, pe intrarea principal, prin intermediul unei rampe i a
unui pachet de trepte, conform prevederilor de la Cap. V.5.4.. Principiul adaptrii rezonabile
permite accesul i pe intrrile secundare, dac intrarea principal nu poate fi modificat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(7) Pentru circulaiile verticale n interiorul cldirilor se va prevedea cel puin un ascensor
dimensionat pentru a permite accesul unei persoane n fotoliu rulant i nsoitorului acesteia.
(8) n cldirile cu puine niveluri care nu necesit montarea unui ascensor conform prevederilor
normative generale actuale, se va rezerva un spaiu, interior cldirii sau exterior acesteia, care s
permit montarea unui ascensor n momentul n care acest echipament devine necesar.
Amplasarea acestui ascensor va ine seama de poziionarea nodurilor de circulaie verticale i de
traseele accesibile ctre unitile locative pe care le deservete.
(9) Accesul n unitatea locativ va fi proiectat astfel nct s confere confort i siguran
utilizatorului, fie c acesta este o persoan cu handicap sau o persoan aflat ntr-o situaie de
handicap (persoan cu un copil n brae sau n crucior, persoan care transport un bagaj etc.)

VI.2. Adaptarea locuinelor existente la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap

VI.2.1. Elemente generale de conformare


(1) Pentru a realiza adaptarea unei locuine existente la nevoile individuale ale unei persoane cu
handicap trebuie analizate componentele care necesit intervenie, n funcie de dizabilitatea
persoanei, de capacitile funcionale ale acesteia i de evoluia ulterioar a handicapului.
(2) Pentru persoane care se deplaseaz n fotoliu rulant sunt recomandate urmtoarele intervenii
asupra unitii locative:
a. mrirea golurilor uilor astfel nct s permit trecerea fotoliului rulant;
b. nlocuirea uilor cu deschidere pe balamale cu ui culisante, acolo unde este posibil;
c. mrirea spaiului de circulaie pentru a permite manevrarea fotoliului rulant prin desfiinarea
unui spaiu de depozitare;

107

108

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

d. mrirea bii n defavoarea dormitorului;


e. montarea uilor duble la balcon, dac dimensiunea balconului este suficient pentru a permite
manevrarea fotoliului rulant n condiii de securitate (spaiu de manevr minim 1.50 x 1.50 m)
f. utilizarea mobilierului n consol pentru a mri spaiul de manevrare pentru fotoliu rulant;
g. amplasarea patului astfel nct accesul din fotoliu rulant s se poat face mcar pe una din
laturi;
h. spaiile de depozitare conformate astfel nct s permit utilizarea comod, fr a fi nevoie de
manevre de aplecare sau ridicare.
(3) Orice intervenie la nivelul elementelor de construcie se va realiza respectnd legislaia
naional i reglementrile tehnice specifice aplicabile n vigoare, n baza unei expertize tehnice
ntocmite conform prevederilor Codului de proiectare seismic", Partea a IlI-a - Prevederi
pentru evaluarea seismic a cldirilor existente, indicativ P 100-3/2008.

VI.2.2. Accesul n imobil


Pentru accesul n imobil se recomand realizarea unei rampe de acces n interiorul sau la
exteriorul cldirii sau amplasarea unei platforme cu ridicare vertical.

Fig. VI.2. - Acces n imobil adaptat prin dublarea scrii cu o ramp

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

' t W ''.'Wity.i-

. r.'~ h -

-i/i-

PO
marcare vizual

pe muchia treptei
platform
cu deplasare

vertical

V. vritr

varianta a

Fig. VI.3. - Acces n imobil adaptat prin montarea unei platforme cu deplasare vertical

109

110

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Fig. VI.4. - Acces n imobil adaptat prin realizarea unei rampe exterioare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

VI.2.3. Variante de adaptare a unui apartament la nevoile unei persoane utilizatoare de


fotoliu rulant

Fig. VI.5.a. - Apartament cu dou camere comandate - Situaie existent

111

IO

o
O

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Fig. VI.5.b. - Apartament cu dou camere comandate - Propunere cu respectarea prevederii de la


art.VI.2.1 alin.(3)

compartimentri
propuse

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.IIL2013

Fig. VI.6.a. - Apartament cu trei camere decomandate - Situaie existent

113

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

compartiment ri
propuse

114

Fig. VI.6.b. - Apartament cu trei camere decomandate - Propunere cu respectarea prevederii de


la art.VI.2.1 alin.(3)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Capitolul VII
CLDIRI DE INTERES I UTILITATE PUBLIC ADAPTATE
NEVOILOR INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP
V1I.1. Generaliti
(1) Toate cldirile de inters i utilitate public trebuie s fie conformate astfel nct s permit
accesul nengrdit i utilizarea lor de ctre persoanele cu handicap.
(2) Pentru cldirile de inters i utilitate public trebuie determinate trasee de circulaie amenajate
special pentru persoane cu handicap, marcate i semnalizate astfel nct observarea i parcurgerea
lor s fie uoar, iar a crea situaii de dezorientare.
(3) Aceste trasee vor fi prevzute att n interiorul cldirii ct i n spaiul exterior i n spaiul
urban din proximitatea lor.
(4) Traseele amenajate pentru a fi utilizate de ctre persoanele cu handicap vor fi integrate n
sistemul de circulaii al construciei, nu izolate i restricionate utilizrii de ctre celelalte
persoane. De asemenea, intrarea principal n cldire trebuie s poat fi utilizat de ctre toate
persoanele n mod echitabil, inclusiv persoanele cu handicap.
(5) Pentru componentele funcionale ale cldirilor se vor determina, n funcie de capacitatea
acestora, numrul necesar de locuri rezervate persoanelor cu handicap.
(6) n toate cldirile de inters i utilitate public se va asigura minim cte o cabin WC adaptat
la nevoile utilizatorilor de fotoliu rulant, echipat cu vas WC, lavoar, oglind, accesorii, bare de
susinere, punct suplimentar de ap lng vasul WC. Cabina va fi semnalizat cu simbolul
caracteristic i accesul se va face din exteriorul grupurilor sanitare obinuite, pentru a permite
intrarea n cabin n caz de nevoie a nsoitorului de sex opus al persoanei cu handicap (a se
vedea V.6.8.)
(7) Pentru cldirile de inters i utilitate public n care exist un singur grup sanitar, acesta va fi
echipat pentru nevoile utilizatorilor de fotoliu rulant i va putea fi folosit de toate persoanele.
(8) Accesibilitatea n cldirile de inters i utilitate public se determin lund n considerare
urmtoarele elemente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

intrarea (Cap. V.5.4.);


deplasarea pe orizontal (Cap. V, Seciunea 1);
deplasarea pe vertical (Cap. V, Seciunea 2);
accesul la serviciile pentru public;
accesul la dependine (Cap. V, Seciunea 6);
semnalizri (Anexa B).

115

116

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

VII.2. Cldiri pentru ocrotirea sntii si asistena social - spitale, policlinici, dispensare,
sanatorii, centre de recuperare, cmine de btrni cu specific medical, i altele de aceast
natur
(1) Cldirile pentru activiti sanitare vor avea prevzute toate elementele de construcie, spaiile
i traseele de circulaie conformate astfel nct s permit accesul persoanelor cu handicap. n
plus fa de aceasta, cldirile pentru activiti sanitare trebuie s aib prevzute acele elemente de
construcie, spaii i trasee care s permit transportul unei persoane pe targ. Se vor lua n
considerare prevederile privind evacuarea n situaii speciale prevzute n reglementrile tehnice
n vigoare.
(2) Se poate accentua asupra unor elemente particulare de accesibilizare a spaiului n funcie de
specificul activitii care se desfoar n unitatea sanitar respectiv (ex.: ortopedie - accent pe
elemente de conformare dedicate handicapului locomotor, oftalmologie - accent pe elemente de
conformare dedicate handicapului vizual).
(3) n unitile sanitare pentru ngrijire de lung durat, minim 50% din camerele de cazare i
grupurile sanitare, precum i toate spaiile comune trebuie s fie conformate pentru nevoile
persoanelor cu handicap.
(4) n cldirile existente, dac accesibilizarea integral nu este realizabil, se va asigura un traseu
amenajat clar, marcat i semnalizat, precum i spaii adaptate nevoilor persoanelor cu handicap,
lund n considerare posibilitatea accesului acestora la ct mai multe servicii sanitare din cele
aflate n cldire precum i, acolo unde este cazul, la spaii de cazare.

VII.3. Cldiri pentru nvmnt


VII.3.1. Prevederi generale
(1) Cldirile pentru nvmnt vor avea elementele de construcie, spaiile i traseele de
circulaie conformate astfel nct s permit accesul persoanelor cu handicap.
(2) Se vor respecta reglementrile tehnice privind proiectarea, executarea i ntreinerea
construciilor pentru coli i licee.
(3) Din considerente legate de evacuarea n caz de pericol dar i pentru a permite accesul i
utilizarea spaiului de ctre persoane cu handicap, fie c sunt copii sau persoane adulte, vor fi
luate n calcul urmtoarele elemente:
a. limea liber minim a uilor interioare pentru o suprafa a ncperii mai mic de 30.00 mp
va fi minim 85 cm;
b. limea liber minim a uilor exterioare va fi 1.00 m i ntotdeauna direcia de deschidere va
fi ctre exterior;
c. limea liber minim a uilor interioare pentru spaii n care se pot afla simultan mai puin de
100 de persoane va fi de 95 cm;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

d. dac ntr-o ncpere se pot afla simultan mai mult de 100 persoane, atunci limea liber a uii
va fi minim 1.40 m, iar deschiderea n dou canate, dintre care unul va avea o lime liber
minim de 1.00 m.
(3) n cldirile colare existente i n cldirile colare fr ascensor, clasele frecventate de copii
cu deficiene vor fi amplasate la parter.
(4) n apropierea fiecrui grup sanitar biei / fete, atunci cnd grupurile sanitare nu sunt
alturate, se va asigura cte o cabin WC adaptat. Dac grupurile sanitare biei / fete sunt
alturate, se poate asigura o singur cabin WC adaptat.

VII.3.2. Sli de clas / amfiteatre


(1) Accesul la locurile special amenajate trebuie s fie facil, pe un traseu continuu, dimensionat i
conformat corespunztor utilizrii de ctre persoanele cu handicap.
(2) Spaiul pentru fotoliu rulant va fi prevzut la marginea rndului, lng circulaia major a
clasei / amfiteatrului, perpendicular pe circulaia dintre rnduri( a se vedea Fig. VILI.a.).
(3) Spaiul liber rezervat fotoliului rulant n varianta de acces frontal este 1.00 x 1.50 m, iar n
varianta de acces lateral 1.00 x 2.00 m.
(4) Accesul la locul rezervat se va face de pe o platform orizontal cu dimensiuni minime de
1.50 x 1.50 m.
(5) Spaiul de manevr necesar poate fi obinut i prin amplasarea de pupitre n consol sau
rabatabile.
(6) Avnd n vedere nlimea mai mare a ezutului n cazul fotoliului rulant sau scaunului /
bncii pentru persoane semiambulante, este recomandabil amplasarea acestora n spatele
rndurilor.
(7) Mobilierul pentru persoanele utilizatoare de fotoliu rulant va fi compus dintr-o mas,
poziionat la o nlime de 80 cm fa de nivelul finit al pardoselii, fr elemente suplimentare
poziionate la partea inferioar, care ar deranja accesul genunchilor. Pentru persoane
semiambulante, scaunul / banca va avea ezutul amplasat la o nlime de 45 cm fa de nivelul
finit al pardoselii.
(8) n funcie de capacitatea slii, numrul locurilor rezervate persoanelor cu handicap va fi de 2
locuri la 50 de persoane.
(9) Dac clasa / sala / amfiteatrul este amenajat n pant, aceasta nu va depi 5%. Pentru sli n
pant la care accesul la locuri se face cu trepte, locurile pentru persoane cu handicap pot fi
amplasate numai pe suprafaa orizontal cea mai apropiat de accesul i evacuarea n caz de
pericol.

117

118

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

(10) Pentru persoane cu handicap vizual sau auditiv este preferabil amplasarea locurilor n fa,
n zona central a clasei.

VII.4. Cldiri pentru activiti administrative / birouri


(1) n cldirile administrative, inclusiv cele n care i au sediile insituiile publice (Parlamentul,
Administraia Prezidenial, ministerele, organe de specialiate ale administraiei publice, alte
autoriti publice, instituii publice autonome precum i instituiile din subordinea acestora,
administraia public local, i altele de acest natur), accesul nengrdit al persoanelor cu
handicap trebuie s se poat face att n calitate de public vizitator ct i ca personal angajat.

VII.4.1. Public vizitator


(1) Persoanele cu handicap trebuie s aib acces la toate serviciile care presupun relaia direct cu
publicul.
(2) Circulaiile, spaiile de ateptare, ghieele vor fi conformate corespunztor.
(3) nlimea ghieului sau a unei pri a acestuia va fi cuprins ntre 80 - 90 cm de la nivelul
finit al pardoselii, pentru a putea fi utilizat de ctre persoanele care se deplaseaz n fotoliu
rulant. Aceasta este considerat o nlime corect i din punct de vedere psihologic, deoarece
permite att funcionarului de la ghieu ct i interlocutorului su s stea aezai n timpul
discuiei.

(4) Suplimentar pot fi amenajate i ghiee cu nlime de 1.10 m de la nivelul finit al pardoselii,
fiind recomandat combinarea n cadrul aceleiai amenajri sau piese de mobilier a celor dou
variante.

VII.4.2. Personal angajat


(1) Pentru a crea posibilitatea ca persoanele cu handicap s i desfoare activitatea n cldiri de
birouri sau cldiri administrative, circulaiile i spaiile trebuie conformate corespunztor astfel
nct s poat fi utilizate de ctre acetia.

VII.5. Cldiri pentru activiti culturale i de divertisment - sli pentru spectacole,


auditorii, sli de conferine, sli de concert
(1) n cldirile pentru spectacole accesul nengrdit al persoanelor cu handicap trebuie s se poat
face att ca spectator ct i ca personal artistic i administrativ al manifestrii culturale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

VII.5.1. Spectatori
(1) Accesul la locurile special amenajate pentru persoane cu handicap locomotor trebuie s fie
facil, pe un traseu continuu, orizontal sau cu pant cuprins ntre 5 - 8%.
(2) Se vor prevedea semnalizri vizuale i sonore suplimentare pentru persoanele cu deficiene de
auz i de vedere.
(3) Traseele de deplasare pentru persoanele nevztoare vor fi vizibil demarcate de restul
pardoselii prin finisaje diferite ca structur, culoare, sonoritate.
(4) n slile pentru spectacole va fi prevzut un numr de minim 2 locuri pentru persoane care se
deplaseaz n fotoliu rulant la un numr de 50 de spectatori. Acestea trebuie s fie integrate ntre
celelalte locuri ale slii i poziionate alturat dou cte dou, astfel nct s permit ederea a
dou persoane n fotoliu rulant una lng cealalt i n imediata vecintate, pe locurile obinuite,
a nsoitorilor acestora.

(5) Locurile rezervate vor fi amplasate la marginea rndului, lng circulaia major a slii,
perpendicular pe circulaia dintre rnduri.
(6) Spaiul liber rezervat fotoliului rulant este 90 cm x 1.50 m.
(7) Distana ntre rnduri pe care sunt amplasate locurile rezervate persoanelor cu handicap va fi
de minim 2.40 m( recomandat 2,50 m).
(8) Dac sala este amenajat n pant, aceasta nu va depi 5%.
(9) Pentru sli n pant la care accesul la unele locuri se face cu trepte, locurile pentru persoane
cu handicap pot fi amplasate numai pe suprafaa orizontal cea mai apropiat de accesul i
evacuarea n caz de pericol, dimensiunile i conformarea spaiului fiind fcute astfel nct s nu
existe nici un pericol de accidentare.
.___________ ______________
___________________
I

r-;BMHp ~ '

"1

<r

ii
i
ii

f=

( . .
!

!
1

o
T-

ii

mt

ii
i
Fig. VII. 1.a. - A m plasarea n cadrul unei
sli de spectacole a locurilor rezervate
persoanelor cu handicap

O
T"
_ J ____

,_min. 1.40

Ir
o
T"
t-

119

120

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5. II 1.2013

VII.5.2.

Interprei

(1)
Accesul persoanelor cu handicap trebuie s poat fi fcut n culisele spaiului de
reprezentaie.
(2)
Traseele de circulaie i spaiile anexe - cabine pentru actori, vestiare, grupuri sanitare,
spaii pentru repetiii, spaii de regrupare nainte de spectacol - vor fi conformate lund n
considerare prevederile dimensionale i cele legate de echipare.

Fig. VII.l.b. - Posibiliti de amplasare a fotoliilor rulante intr-o sal de conferine

VII.6. C ldiri pentru muzee i biblioteci


(1) Circulaia va fi astfel organizat nct deplasarea unui fotoliu rulant s se poat face n orice
direcie, cu asigurarea unui spaiu de manevr de 1.50 x 1.50 m.
(2) Ghieele de informare vor fx amplasate la o nlime de 80 cm fa de nivelul finit al
pardoselii.
(3) Punctele de control intrare / ieire vor fi conformate astfel nct s permit trecerea unei
persoane care se deplaseaz n fotoliu rulant. Dac acest lucru nu este posibil n totalitate, se va
prevedea minim cte un punct de control adaptat pentru intrare i pentru ieire.
(4) n muzee, sistemele de expunere vor fi conformate astfel nct s permit vizionarea
exponatelor i de ctre persoanele cu handicap n condiii optime. Se va ine seama de
conformarea mobilierului de expunere, astfel nct s permit apropierea persoanelor care se
deplaseaz n fotoliu rulant de exponate.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.IIL2013

(5) n biblioteci, rafturile fixe pentru cri vor fi amplasate la o nlime cuprins ntre 40 cm i
1.40 m de la nivelul finit al pardoselii. Accesul la raft se va face pe ct posibil lateral, deoarece
pentru o persoan blocat n fotoliu rulant sau care se deplaseaz folosind un obiect ajuttor,
accesul frontal, care implic aplecare i o distan mai mare fa de raft, nu este confortabil.
(6) nlimea mesei de studiu va fi de 80 cm de la nivelul finit al pardoselii. Spaiul necesar unui
loc la mas pentru fotoliu rulant, inclusiv spaiul de circulaie din spatele fotoliului rulant va fi
de minim 80 cm x 1.35 m.

VII.7. Cldiri pentru activiti sportive, terenuri de sport i piscine


(1) n cldirile pentru activiti sportive, terenuri de sport, construcii i piscine, accesul
nengrdit al persoanelor cu handicap trebuie s se poat face att ca spectatori, ct i ca sportivi
i organizatori ai activitilor sportive.

VII.7.1. Spectatori
(1) Accesul la locurile special amenajate pentru persoane cu handicap motor trebuie s fie uor,
pe un traseu continuu, orizontal sau cu pant cuprins ntre 5 - 8%.
(2) Se vor prevedea semnalizri vizuale i sonore suplimentare pentru persoanele cu deficiene de
auz i de vedere.
(3) Traseele de deplasare pentru persoanele nevztoare vor fi vizibil demarcate de restul
pardoselii prin finisaje diferite ca structur, culoare, sonoritate.
(4) Vor fi asigurate minim 2 locuri pentru persoane care se deplaseaz n fotoliu rulant la un
numr de 50 de spectatori. Locurile vor fi astfel amplasate astfel nct s permit ca un nsoitor
s poat sta lng persoana utilizatoare de fotoliu rulant.
(5) Locul pentru fotoliu rulant va fi o platform orizontal de 1.10 x 1.40 m, cu o zon liber
pentru manevr, anterioar sau posterioar, de 1.00 m. Locurile vor fi amplasate pe o suprafa
orizontal, la capetele rndurilor dac panta este mai mic de 5% i n partea superioar sau
inferioar a gradenelor, dac panta este mai mare de 5%.
(6) Pentru construciile existente, asigurarea locurilor se va face n funcie de posibiliti, prin
desfiinarea unor locuri normale, asigurnd totodat un traseu accesibil i dotri adaptate nevoilor
persoanelor cu handicap pe ntreg traseul de la intrare spre locul rezervat.

121

122

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

VII.7.2. Sportivi
(1) Atunci cnd persoanele cu handicap sunt participante la jocurile sportive, acestora trebuie s
li se asigure un traseu accesibil de la exteriorul amenajrii sportive pn la terenul de desfurare
a activitii sportive. n acest sens, accesul, circulaiile orizontale i verticale, vestiarele i
grupurile sanitare trebuie s fie conformate astfel nct s permit utilizarea lor de ctre
persoanele cu handicap.
(2) n cadrul grupurilor sanitare vor exista cabine WC adaptate utilizrii de ctre persoanele cu
handicap. Zona de du va fi la nivelul pardoselii, fiind amplasat fie n cabina WC adaptat sau
separat ntr-un spaiu care va respecta gabaritele de manevrare a fotoliului rulant.
(3) Vestiarele vor avea minim o cabin adaptat necesitilor utilizatorilor de fotoliu rulant. Ua
cabinei se va deschide ntotdeauna ctre exterior. Spaiul minim necesar poate fi considerat
spaiul minim de manevr al fotoliului rulant, avnd dimensiunile 1.50 x 1.50 m.
(4) n cazul piscinelor, acolo unde exist mai multe bazine, cel puin unul trebuie s fie accesibil
persoanelor cu handicap i persoanelor vrstnice.
(5) Bazinul va avea adncimea adaptat pentru utilizatorii de fotoliu rulant, cuprins ntre -1.00
m i -1.20 m fa de nivelul maxim de umplere.
(6) Atunci cnd adncimea bazinului este mai mare de -1.20 m se va prevedea o platform de
staionare orizontal intermediar la cota cuprins ntre -1.00 m i -1.20 m fa de nivelul maxim
al apei din bazin. Aceasta va avea prevzut un rebord de 15 cm fa de bazin i bar de susinere
pe peretele adiacent al bazinului( a se vedea Fig. VII.2).
(7) Perimetral bazinului va fi montat o rigol, ale crei grtare nu vor avea ochiuri mai mari de
1,5 cm.
(8) Rebordul bazinului va avea obligatoriu muchie rotunjit.
(9) Pe conturul bazinului va fi prevzut o bar de susinere cu suprafaa suficient de aderent
pentru a mpiedica accidentele prin alunecarea minii.
(10) Accesul n bazin se va face utiliznd una din urmtoarele variante :
a. prin intermediul unei scri prevzute cu mn curent pe ambele pri, cu trepte joase, finisat
cu materiale antiderapante i cu muchii rotunjite ;
b. prin intermediul unei rampe cu pant maxim 5% , prevzute cu mn curent pe ambele pri,
finisat cu materiale antiderapante;
c. cu ajutorul unui scaun mobil autonom, montat pe cric electric.
(11) Se vor asigura sisteme de semnalizare auditive i vizuale.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

balustrad

Fig. VII.2. - Conformarea accesului n bazin cu ramp i platform de staionare intermediar

Fig. VII.3. - Conformarea accesului n bazin cu ajutorul unui scaun mobil autonom,
montat pe cric electric

123

124

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

VII.8. Cldiri pentru activiti comerciale


(1) Accesul i circulaia n spaiile comerciale cu autoservire trebuie s se fac asigurndu-se
spaiile de manevr necesare.
(2) Mobilierul specific va fi conformat astfel nct s permit utilizarea lui de ctre persoanele cu
handicap, produsele fiind amplasate ntre 40 cm - 1.40 m nlime fa de pardoseala finit i o
adncime a raftului de maxim 60 cm.
(3) Spaiul de trecere prin faa casei de marcat va fi 1.00 m. nlimea suprafeei orizontale a
casei de marcat va fi 80 cm de la nivelul finit al pardoselii.

VII.9. Cldiri pentru alimentaie public


(1) n spaiile i cldirile destinate alimentaiei publice se vor prevedea circulaii dimensionate
corespunztor nevoilor utilizatorilor de fotoliu rulant.
(2) Spaiul necesar unui loc la mas, inclusiv spaiul de circulaie i manevr n spatele fotoliului
rulant va fi minim 80 cm x 1.35 m.
(3) Blatul mesei trebuie s fie la o nlime de 80 cm fa de nivelul finit al pardoselii, iar masa
s fie conformat astfel nct s existe un spaiu liber suficient pentm genunchi.
(4) n sala de mese se vor prevedea locuri dimensionate astfel nct s corespund nevoilor
persoanelor cu handicap, aceste locuri fiind integrate n ansamblul amenajrii fr a fi
semnalizate n mod special.
(5) Pentru spaiile destinate alimentaiei publice cu autoservire, se va ine seama de nlimea
echipamentului de servire, tejghele, mese calde, vitrine frigorifice, distribuitoare, case de marcat
etc.

Fig. VII.4.a. Spaii necesare


la mas i pentru
circulaia utilizatorilor
de scaun rulant

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

o
o

D
=D

00

80

!Q
i__

1.40

3.00
80

125

o
T"
H

OZ 09

o
i*a

2(
80

80
1.20

bc
80

2.80

Fig. VII.4.b. - Spaii necesare la mas i pentru circulaia utilizatorilor de fotoliu rulant

126

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

VIL10. Cldiri turistice - hoteluri, pensiuni, moteluri


(1) Cldirile turistice sunt cldiri cu funciune complex n care accesul persoanelor cu handicap
trebuie s se poat face n toate spaiile i la toate serviciile oferite.
(2) Circulaiile i spaiile comune vor fi dimensionate i echipate n conformitate cu nevoile
persoanelor cu handicap.
(3) Pentru cazarea persoanelor care se deplaseaz n fotoliu rulant vor fi prevzute camere
echipate corespunztor, conform prevederilor prezentului normativ.
(4) Numrul ncperilor adaptate va fi:
- 1 camer la o capacitate de 20 de camere ;
- 2 camere la o capacitate de 50 de camere ;
- pentru fiecare 50 de camere n plus se va prevedea cte o camer adaptat.
(5) Limea camerei va fi minim 3.00 m.
(6) Camerele vor avea camer de baie proprie echipat pentru utilizarea de ctre persoane care se
deplaseaz n fotoliu rulant, conform Cap. V, Seciunea 6.
(7) Se va asigura spaiul de manevr de 1.50 x 1.50 m necesar unei rotaii complete a fotoliului
rulant att n camer, ct i n baie.

Fig. VII.5. - Schem de amenajare a unei camere de hotel cu dou paturi

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

2.25

min. 80
(rec. 85)

2.35

4.25

127

Fig. VII.6. - Schem de amenajare a unei camere de hotel cu pat dublu

128

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

A nexe:
Anexa A - Referine tehnice i legislative
A l. Legislaie
A2. Reglementri tehnice
A3. Standarde
Anexa B - informativ :
Semnalistic
Anexa C - informativ :
Abiliti umane i aspecte legate de proiectare
Anexa D - informativ :
Echiparea cabinei ascensorului (a se vedea SR EN 81-70)
Anexa E - informativ :
Sisteme de control i semnalizare pentru ascensoare
Anexa F- informativ
Gril de verificare a accesibilitii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

129

Anexa A - Referine tehnice i legislative

A l. Legislaie:
Nr.
crt.
1
2

Acte legislative

Publicaia
9

Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, Monitorul Oficial al Romniei,


cu modificrile ulterioare
Partea I, nr. 12 din 24 .01.1995
Legea nr. 448/2006 privind protecia i promovarea Monitorul Oficial al Romniei,
drepturilor persoanelor cu handicap republicat cu Partea I, nr. 1006 din 18.12.2006
modificrile i completrile ulterioare
Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conveniei Monitorul Oficial al Romniei
privind drepturile persoanelor cu dizabiliti, Partea I, nr. 792 din 26/11/2010
adoptat la New York de Adunarea General a
Organizaiei Naiunilor Unite la 13 decembrie 2006,

A2. Reglem entri tehnice


1.

Codul de proiectare seismic - Partea a IlI-a Monitorul Oficial al Romniei,


Prevederi pentru evaluarea seismic a cldirilor Partea I, nr. 647 bis/01.10.2009
existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat
cu
O.M.D.R.L. nr. 704/09.09.2009.

A3. Standarde:
1.

SR EN 81-70:2004

2.

SR EN 12183:2010

3.

SR EN 12184:2010

Reguli de securitate pentru execuie i montarea ascensoarelor.


Aplicaii particulare pentru ascensoarele de persoane i
ascensoarele de persoane i materiale. Partea 70: Accesibilitate n
ascensoare pentru persoane inclusiv persoane cu handicap
Fotolii rulante propulsate manual. Cerine i metode de ncercare
Fotolii rulante acionate electric, scutere i alimentatoarele lor.
Cerine i metode de verificare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Anexa B - informativ :

li /10

Semnalistic

(7 /10) x L

130

a - simbol consacrat pentru accesibilitate, referitor la persoane cu handicap

simbol n relief
cu dimensiuni cuprinse
ntre 1 5 - 5 5 mm
nlimea reliefului
h = 1 - 1,5 mm
litere n relief
cu h = 1 5 - 5 5 mm
nlimea reliefului
h = 1 - 1,5 mm

scriere n alfabetul Braille

b - exemplu de conformare a unui panou de informare, amplasat pe perete la o nlime


de 1.00 - 1.20 m, adaptat pentru utilizarea de ctre persoanele cu deficiene vizuale

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Exemple de com punere a sim bolurilor care inform eaz despre existena dotrilor pentru
persoane cu handicap

c - simbol care semnaleaz existena dotrilor pentru accesibilitate

d - parcare accesibil

e - ramp conformat corespunztor pentru utilizatorii fotoliului rulant

131

132

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.lll.2013

f - toalete accesibile pentru ambele sexe

h - toalete accesibile pentru brbai

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

i - simbol pentru persoane cu mobilitate redus

j - dotri pentru cinii utilitari

k - simbol pentru persoane nevztoare

133

134

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

m - telefon cu tastatur

n - existena traducerii prin limbajul semnelor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bs/5.II 1.2013

*
o - ascensor accesibil

p - ieire de urgen accesibil

135

136

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.II 1.2013

Anexa C - informativ :
Abiliti umane i aspecte legate de proiectare

Introducere
Primul obiectiv n proiectarea, construirea i administrarea mediului construit accesibil este
satisfacerea diverselor nevoi ale tuturor potenialilor participani i utilizatori ai acestuia.
Un mediu accesibil trebuie s satisfac n mod rezonabil nevoile oricrui individ, fr a periclita
fr motiv nevoile unui alt individ.
Acest aspect este important n mod deosebit n zona sntii i a siguranei.
n multe cazuri, utilizarea unor elemente constructive specifice sau a unei tehnologii de asisten
va ajuta n folosirea mediului construit.
Facultile fizice, senzoriale i mentale variaz de la persoan la persoan. Diversitatea este
normal. Cu toate acestea, anumite diferene pot fi adncite cu vrsta sau condiia social, pot fi
din natere sau pot rezulta din accidente sau boli, pot fi temporare, permanente sau n tranziie.

Abiliti
* fizice
Facultile fizice includ mersul, echilibrul, manevrarea, trasul, mpinsul, ridicatul i ntinderea.
Multe activiti implic folosirea simultan a mai mult de una dintre aceste abiliti.

Mersul
Pentru unele persoane mersul pe plan orizontal sau pe plan nclinat este dificil. Unele persoane
pot avea o gam limitat de micri sau pot folosi un dispozitiv mobil, ca de pild un fotoliu
rulant sau un cadru. Aceste persoane ar putea avea nevoie s se opreasc frecvent pentru a-i
recpta puterile sau pentru a-i regla respiraia.
Pentru rezolvarea nevoilor persoanelor cu posibiliti de deplasare limitate, principalele
considerente de proiectare includ:
- o circulaie clar, fr obstacole i cu o lime potrivit;
- proximitatea facilitilor una fa de cealalt;
- nclinaia pantelor i nlimea treptelor;
- locuri pentru odihn ;
- numrul limitat de trepte al unei rampe de scar;
- opiuni diferite pentru accesul de la un nivel la altul;
- opiuni diferite pentru sprijinire, prin prevederea minilor curente pe ambele laturi ale
rampelor i scrilor i n alte spaii unde acestea pot fi utile;
- planeitatea, fermitatea i rezistena la alunecare a suprafeelor de clcare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Echilibrul
Persoanele cu limitri ale echilibrului vor beneficia de puncte de sprijin uor de gsit i utilizat.
Trebuie evitate suprafeele de clcare alunecoase, dar i cele cu o rugozitate foarte mare,
deoarece pot cauza alunecarea sau mpiedicarea.
Manevrarea
Manevrarea include folosirea uneia sau a ambelor mini. Un numr semnificativ de persoane sunt
stngace. Alte persoane nu pot folosi din anumite motive una dintre mini sau chiar ambele
mini. Pentru a fi adecvate folosirii cu o singur mn i cu oricare dintre mini, diferitele
componente i echipamente ale cldirilor trebuie proiectate corespunztor.
Manevrarea include prinderea, apucarea i manipularea. Fiecare dintre acestea are un scop diferit,
cu considerente de proiectare specifice. De pild, anumite componente ar trebui proiectate pentru
a fi prinse cu uurin. Circumferina structurii de prindere i stabilitatea sunt importante.
Manevrarea implic micarea, ntoarcerea i rsucirea componentelor cu o mn sau cu ambele
mini. Pentru cei care au abiliti de manipulare limitate, dimensiunea, forma i uurina micrii
sunt importante.
Este preferabil utilizarea manevrrii prin folosirea unei aciuni de mpingere, tragere sau presare
folosind pumnul strns sau prin folosirea ncheieturii sau a genunchiului.

Putere i rezisten
Puterea i rezistena sunt necesare la deplasarea pe ci nclinate, pardoseli, scri i pentru
parcurgerea distanelor mari, cnd este nevoie de un efort susinut.
Pentru cei cu rezisten limitat, existena unor locuri de repaus frecvent este esenial.
n general, oamenii gsesc mai uor s mping un echipament dect s l trag. Lucrul acesta
este evident n cazul n care o persoan utilizeaz un fotoliu rulant. Dispozitivele de
autonchidere montate la ui cu acionare manual pot fi dificil de folosit pentru unele persoane,
n special n cazurile n care uile trebuie s reziste forei vntului. Pentru aceste motive, uile
care se deschid i se nchid automat sunt preferate.

Ridicarea
Activiti ca deschiderea ferestrelor care au cercevele glisante sau o u de acces pentru garaj tip
rulou trebuie proiectate pentru a fi manevrate cu aplicarea unei fore minime.

Atingerea
Pupitre, ghiee i suprafee de lucru, telefoane, robinete, cremoane, clane sau alte mecanisme
care permit manevrarea ferestrelor i uilor, echipamente de acionare ale diferitelor instalaii,
butoane i manete, trebuie poziionate la o distan care s permit atingerea. Este necesar s fie
luat n calcul o marj de distane comfortabile, pentru a asigura folosirea de ctre un numr ct
mai mare de persoane.
Distana de atingere optim este acea distan confortabil pentru executarea unei activiti
frecvente care necesit precizie i care nu implic ntinderea sau aplecarea de la talie.

137

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

A avea componente care sunt uor de atins este important n mod particular pentru cei care au
mai multe limitri severe ale mobilitii.
Pentru utilizatorii de fotolii rulante, distana de atingere este limitat n funcie de poziia eznd
i de posibilitatea fotoliului rulant de a se apropia de un element.
Distana de atingere depinde, de asemenea, de nlimea persoanei, de folosirea braelor i
echilibru i de mobilitatea prii superioare a corpului.

Vorbirea
Vorbirea este expresia gndurilor mijlocit de sunetele articulate. n locurile unde este necesar o
cale de comunicare cu dublu sens, mediul construit trebuie s faciliteze comunicarea cu
informaii n format vizual i auditiv, cu iluminare potrivit i sisteme de alarm adecvate.

Abiliti senzoriale

Abilitile senzoriale sunt abiliti prin care corpul percepe stimuli externi. Ele includ vederea,
auzul, atingerea, mirosul i gustul.
Vederea
Vederea i permite unui individ s i dea seama de luminozitatea suprafeelor i obiectelor i de
forma, dimensiunea i culoare lor.
Pentru persoane nevztoare sau care au o deteriorare sever a vederii, asigurarea indicaiilor
tactile de-a lungul traseelor de deplasare i a semnalelor acustice sau tactile n locurile
periculoase trebuie s ofere informaii despre utilizarea mediului construit i s limiteze riscul
rnirii.
Mediul construit poate fi proiectat pentru orientare prin furnizarea indicaiilor sonore i tactile.
Diferenele de rugozitate dintre o suprafa de pardoseal sau o suprafa de treapt i suprafeele
alturate trebuie evitate. Astfel, suprafee adiacente care au coeficieni diferii de rezisten la
alunecare sau suprafee adiacente aflate la o diferen de nivel trebuie tratate cu atenie.
Un contrast vizual efectiv ntre suprafee sau obiecte va ajuta la identificarea zonelor critice.
Trebuie folosite imagini clare si simple.
Contrastul visual ntre suprafee adiacente i componente trebuie tratat cu grij.
Un mediu conformat astfel nct s cuprind o varietate de caracteristici vizuale va avea :
- un aranjament simplu, logic si uor de neles, preferabil cu trasee care se intersecteaz n
unghi drept unele cu altele;
- un sistem uor de descifrat pentru parcurgerea traseelor;
- contrast vizual ntre obiecte adiacente i suprafee, acolo unde este necesar asigurarea
informaiilor importante;
- o alegere a culorilor care satisface nevoile persoanelor care sufer de anomalii de percepie a
culorilor;
- avertizri adecvate ale prezenei n apropiere a marginilor, schimbrilor abrupte de nivel sau a
unor obstacole;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

- absena unor reflexii din pardoseal i finisaje ale pereilor sau din plasarea unor oglinzi i
suprafee vitrate;
- un nivel potrivit de iluminat, fr strluciri orbitoare;
- informaii audio complementare.

Auzul
Auzul permite unei persoane s perceap sunetul, s determine direcia de unde acesta este emis
i sursa sa.
De asemenea, cu ajutorul auzului se poate sesiza intensitatea, frecvena, volumul i variaia
sunetului.
Calitatea este important pentru a face din sunet un mijloc efectiv de comunicare i informare.
Un nivel sczut al zgomotului de fond este esenial.
Sistemele de amplificare a sunetului pot fi folosite de persoanele care au dizabiliti auditive
pentru a-i mri capacitile de comunicare.
Selectarea materialelor de construcie i finisaj realizeaz diferene majore n audibilitate.
Auditoriile, slile de conferine, holurile de primire i spaiile de lucru cu publicul pot beneficia
de sisteme suplimentare de mbuntire a audibilitii.
Proiectarea atent a sistemului de iluminat poate mbunti comunicarea prin citire pe buze sau
vorbire prin semne.
Majoritatea persoanelor cu dizabilitate auditiv folosesc proteze auditive care amplific toate
sunetele recepionate de microfon, ceea ce face comunicarea n mediile zgomotoase foarte
dificil.

Simul tactil
Atingerea stimuleaz perceperea obiectelor prin contact fizic. Pentru acele persoane care folosesc
simul tactil n mediul ambiental este important s fie luate n considerare acele texturi ale
suprafeelor care s nu cauzeze rniri sau senzaii neplcute.
Suprafeele trebuie s nu fie abrazive i s nu cauzeze reacii alergice. Exist metale care la
atingere produc reacii adverse, deci utilizarea lor trebuie evitat.

Abiliti mentale
5

Facultile mentale includ acele procese care au loc n mintea unui individ. Acestea includ
cunoaterea, gndirea, interpretarea, nvarea i memoria. Pentru a asigura un mediu utilizabil de
ctre majoritatea persoanelor, toate mijloacele de comunicare trebuie s aib impact imediat i s
fie uor de neles.

139

140

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Cunoaterea
Cunoaterea reprezint dobndirea cunotinelor i nelegerea lor prin gndire, experien i prin
intermediul simurilor. Prin aceste mijloace i prin recunoatere, oamenii pot nelege i interpreta
semne i alte forme de comunicaie sau instruciuni.

Intelectul
Intelectul este facultatea de a raiona i de nelegere obiectiv, n special cu privire la probleme
abstracte.

Interpretarea
Interpretarea privete nelegerea mesajelor i informaiilor ca avnd un neles sau o semnificaie
particular.

nvarea
nvarea constituie miezul nelegerii, raionrii i interpretrii. A nu recunoate cuvintele i
nelesurile lor poate afecta major abilitatea individului de a se deplasa uor i n siguran n
mediul construit.

Memoria
Memoria este abilitatea de a-i aminti informaii. Cu naintarea n vrst, unele persoane
ntmpin dificulti crescute n a absorbi noi informaii, ceea ce presupune ca schimbrile n
mediul construit s fie pregtite cu atenie, nainte de a fi implementate i din acest punct de
vedere.

Elemente de proiectare care in seama de abilitile mentale


Informaiile vizuale trebuie s fe simple, clare i s aib impact imediat. Figurile, simbolurile i
cuvintele simple sunt cele mai eficiente metode de nelegere. Simbolurile trebuie s fie
conformate astfel nct s fie recunoscute instantaneu ca reprezentnd imagini vzute i activiti
care se petrec n viaa de zi cu zi.
Principii de proiectare:
- configuraiile planimetrice trebuie s fie clare, organizate ntr-un mod firesc i astfel nct s
fie uor de gsit;
- acolo unde apar schimbri, trebuie asigurate informaii despre noua configuraie, clare i
prezentate ntr-un mod simplu;
- un mediu auto-explicitat - modul de proiectare trebuie s indice funciunea cldirii i a
mediului construit sau elemente ale acesteia, ncercndu-se evitarea informaiilor complexe i
inutile;
- ci de circulaie configurate astfel nct s fie uor i intuitiv nelese;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.ll!.2013

- ui proiectate astfel nct manevrarea lor s fie intuitiv (informarea asupra modului de
manevrare - prin mpingere, tragere sau culisare);
- semnalizarea prin informaii n text nu trebuie s foloseasc prescurtri ale cuvintelor;
- mesajele vizuale trebuie s fie vizibile, evidente, concise i comprehensibile;
- realizarea de planuri pentru orientarea persoanelor n cldiri i mediul construit, care s indice
n mod clar poziia exact a persoanei, fr alte informaii suplimentare ;
- trasee de circulaie uor de urmrit, marcate n diferite moduri - tactil, grafic, auditiv ,
arhitectural;
- informarea trebuie s fie astfel realizat nct s combine textul cu simboluri recunoscute
universal;
- semnalizarea trebuie s fie n concordan cu simbolurile consacrate;
- trebuie evitate echipamentele care au temporizare i dac acest lucru nu este posibil, este
necesar ca acestea s fie dublate de sisteme de acionare manuale.

Proiectare adaptat nevoilor copiilor


Prezena copiilor impune necesitatea prevederii n spaiul construit a elementelor necesare
siguranei acestora.

Proiectare adaptat nevoilor persoanelor n vrst


mbtrnirea aduce cu sine declinul abilitilor umane. n acest sens, familiaritatea mediului
construit poate fi de mare ajutor.

Diversitatea de statur
Creterea turismului, cltoriilor de afaceri, migraiei a condus la o raionalizare internaional a
prevederilor antropometrice i ergonomice i a influenei acestora asupra proiectrii i a
conformrii mediului construit.

141

142

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

Anexa D - informativ :
Echiparea cabinei ascensorului ( a se vedea SR EN 81-70)
a. Bar de sprijin
- este obligatorie prevederea unei bare de sprijin orizontale, amplasate n imediata vecintate a
panoului de operare, la o distan cuprins ntre 55 - 70 cm ;
- este recomandat amplasarea unei bare de sprijin orizontale pe toate laturile cabinei, care nu
au ui;
- bara de sprijin va avea un diametru de 30 - 45 cm i va fi montat la o distan de 35 - 45 cm
fa de pe re te ;
- fixarea barei se va face astfel nct capetele acesteia s fie ntoarse ctre perete pentru a
mpiedica agarea.
b. Scaun pliabil
- atunci cnd n cabin este prevzut un scaun pliabil, acesta va avea o dimensiune minim de
30 x 40 cm, dar nu mai mare de 40 x 50 cm i va fi amplasat la o nlime de 50 cm fa de
pardoseala finit a cabinei. Scaunul pliant i sistemul su de fixare trebuie s suporte o sarcin
de lOOkg.
c. Oglind
- n cazul unei cabine de ascensor cu dimensiuni de 1.10 x 1.40 m, n care o persoan n fotoliu
rulant nu se poate ntoarce, trebuie instalat o oglind care s permit utilizatorului s observe
obstacolele din spatele su atunci cnd manevreaz fotoliu rulant cu spatele. Oglinda trebuie
realizat din sticl tip duplex, pentru a nu constitui un pericol n caz de spargere ;
- acolo unde un ntreg perete al cabinei ascensorului este oglind sau are o suprafa reflexiv,
trebuie luate msuri pentru a nu se crea confuzii optice (sticl decorat sau o band cu nlimea
de 30cm de la pardoseala finit a cabinei pan marginea inferioar a oglinzii).
d. Pardoseala i pereii cabinei ascensorului
- este recomandat ca pereii cabinei s aib un finisaj mat, nereflexiv, ntr-o culoare contrastant
cu pardoseala;
- pardoseala cabinei trebuie s aib aceleai caracteristici cu pardoseala spaiului unde ajunge
ascensorul;
- pentru a fi sesizat i pentru a nu cauza accidentri prin agare, panoul de control din cabin
trebuie s fie uor ieit din planul peretelui.
e. Iluminat
- trebuie asigurat un iluminat interior al cabinei de minim 100 luci la nivelul pardoselii,
uniform distribuit i evitndu-se folosirea spoturilor.
f. Sisteme de avertizare
- cabina trebuie prevzut cu un sistem de alarmare cu dou ci de comunicare, permanent
conectat la o central de supraveghere a securitii, care s asigure comunicarea n ambele
direcii, s aib un sistem independent propriu de alimentare, suficient pentru a transmite
alarma i s asigure un sistem auditiv i vizual de feed-back de la central ctre pasager.
g. Precizia de oprire
- precizia de oprire la nivel a ascensorului trebuie s fie de maxim 2 cm.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.Il 1.2013

Anexa E - informativ :
Sisteme de control i semnalizare pentru ascensoare
a. ascensoarele trebuie s fie echipate cu sisteme de control care s asigure folosirea lor de ctre
toi utilizatorii, inclusiv persoanele cu handicap, n special a celor care folosesc fotoliu
rulant, a persoanelor fr vedere sau cu deficiene de vedere ;
b. pentru utilizatorii de fotoliu rulant, panoul de control din cabin trebuie amplasat la o
distan de 70 cm fa de orice col al cabinei i nu mai mic de 60 c m ;
c. persoanele oarbe necesit prezena informaiilor tactile cu litere de dimensiuni mari n relief i
culori contrastante sau n scriere Braille i informaii auditive la deschiderea uilor pe n iv el;
d. o liter de culoare neagr pe o suprafa alb este mai uor de perceput. Luminarea acesteia
pe contur, pentru a preveni orbirea, intensific contrastul. Informaiile tactile trebuie s aib o
nlime mai mare de 1,5 cm pentru a putea fi percepute. Relieful utilizat trebuie s aib forma
literei V ntoarse, cu o nlime de minim 0,8 mm.
e. alfabetul Braille poate fi utilizat complementar la informaia tactil sau independent i este de
mare ajutor atunci cnd simt necesare texte mai lungi;
f. butonul de chemare al ascensorului trebuie s fie colorat contrastant fa de suprafeele
adiacente;
g. pentru persoanele care se deplaseaz n fotoliu rulant, butonul de chemare a ascensorului
trebuie s fie accesibil prin apropiere lateral i s fie amplasat la o distan de minim 50 cm
fa de orice perete sau u poziionat perpendicular pe ua de acces n ascensor ;
h. nlimea de montaj a butonului de chemare a ascensorului i a panoului de control din
interiorul cabinei ascensorului este la 1.10 m de la nivelul finit al pardoselii.

Difuzor / microfon pentru


comunicare n caz de urgen
Cifre i simboluri n relief,
cu dimensiuni cuprinse
ntre 15 - 55 mm i
nlimea reliefului
h = 1 - 1 , 5 mm
Scriere n alfabetul Braille

Exemplu de panou de control i semnalizare


din cabina ascensorului adaptat pentru
utilizarea de ctre persoanele cu deficiene

143

144

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5. II 1.2013

Anexa F - informativ :
Gril de verificare a accesibilitii
3

Nr.
crt.

1.
2,

3.
4.

5.
6.

7.

Categorii de probleme curente

Ci de acces Dietonaie
Calea pietonal - trotuar, drum, alee,
potec - este liber de obstacole?
Exist diferene de nivel preluate
doar cu trepte sau borduri?

Calea de acces pietonal este


dimensionat corespunztor?
Suprafaa de clcare a cilor de
acces pietonale este plan, neted,
rigid, stabil, cu un finisaj
antiderapant?
Dac traseul este n pant, aceasta
este conformat corespunztor?
Zona adiacent traseului pietonal
prezint pericol de accidentare prin
cdere?
Parcaje
Exist faciliti de parcare pentru
persoanele cu dizabiliti?

8,

Locurile de parcare pentm persoane


cu handicap sunt semnalizate
corespunztor?

9.

Parcajul
pentru
persoane
cu
handicap se afl n apropierea
accesului principal?

Soluii posibile

- nlturarea obstacolelor
- prevederea unor treceri alternative cu rampe
Cap. IV (TV.2.3.), Cap.V (V.5.2.)
- modelarea cilor pietonale astfel nct n zonele
de trecere s se elimine bordurile
Cap. IV (TV.2.3.)
- redimensionare cu respectarea prevederilor
Cap. IV (TV.2.2.)
- reconfigurarea cilor pietonale i, dac acest
lucru nu este posibil, crearea unor trasee
alternative conformate corespunztor
Cap. IV (IV.2.1.)
- reconfigurarea traseului astfel nct s respecte
prevederile Cap. IV (TV.2.3.)
- asigurarea elementelor de protecie pentru
traseul pietonal Cap. TV (TV.2.3.)

- reconfigurarea parcajului astfel nct s existe


minim 2 locuri de parcare pentru persoanele cu
handicap conformate corespunztor
Cap. IV, S eciu n ea 6
- semnalizarea corespunztoare a locurilor de
parcare astfel nct ceilali utilizatori ai
parcajului s fie atenionai prin elemente de
informare vizual c acele locuri sunt rezervate
persoanelor cu handicap - Cap. IV, S eciu n ea 6
- amplasarea parcajelor rezervate persoanelor cu
handicap ct mai aproape de accesul principal
sau de accesul amenajat special pentru acestea Cap. IV, S eciu n ea 6

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

10.

ii.

12.

13.

Numrul
locurilor de parcare
rezervate persoanelor cu handicap
este suficient raportat la numrul
total al locurilor de parcare?
t a n s p o r t public
Exist
posibilitatea
de
utiliznd transportul public?

acces

Vehiculele i staiile acestora sunt


conformate corespunztor pentru a fi
utilizate de ctre persoanele cu
handicap?
Exist posibilitatea de acces i
parcare pentru vehicule precum
microbuze i autocare echipate
pentru a transporta persoane care
utilizeaz fotoliu rulant?

- dac parcarea are sub 50 de locuri de parcare


vor fi prevzute minim 2 locuri de parcare pentru
persoanele cu handicap, indiferent de numrul
acestora - Cap. IV, S e c iu n e a 6

- amplasarea staiilor pentru transportul public


ct mai aproape de obiectivele de interes
Cap. IV, S e c iu n e a 5
- verificarea dac vehiculele de transport public
sunt adaptate nevoilor persoanelor cu dizabiliti
- conformarea corespunztoare a staiilor Cap. IV, S e c iu n e a 5
- rezervarea locurilor de parcare pentru
microbuze i autocare lund n considerare i
spaiul de manevr necesar echipamentelor de
coborre / urcare pentru persoanele care
utilizeaz fotoliu rulant. - Cap. IV, S eciu n e a 5

Spaiu construit accesibil

14.

15.

16.

17.

Accesul n cldiri - rampe de acces


Exist un traseu complementar,
acolo unde diferenele de nivel sunt
preluate cu trepte ?
Este
nclinarea
rampelor
corespunztoare utilizrii de ctre
persoane
cu
handicap
(pant
recomandat de 5% - max. 8%) ?
Exist platforme intermediare de
odihn, manevr i ateptare la
rampele mai lungi de 10.00 m? Au
acestea
dimensiunile
corespunztoare?
Sunt rampele protejate de balustrade
i reborduri la diferene de nlime
de peste 30 cm?

18.

Finisajul rampei este antiderapant?

19.

Este suprafaa rampei liber de


obstacole ?
Amplasarea
rampelor
i
semnalizarea lor este uor de
identificat?

20.

- prevederea rampelor conformate corespunztor


Cap. V, S e c iu n e a 5
- reproiectarea i reamplasarea rampelor i
palierelor
Cap. V, S e c iu n e a 5
- reproiectarea i reamplasarea rampelor i
palierelor
Cap. V, S e c iu n e a 5

montarea
balustradelor
conformate
corespunztor
- realizarea rebordului lateral cu h = 10 cm
Cap. V, S e c iu n e a 5
- prevederea unor finisaje antiderapante att pe
ramp, ct i pe platformele intermediare i
zonele de pornire i ajungere a rampelor
Cap. V, S e c iu n e a 5
- nlturarea obstacolelor
- semnalizarea rampelor cu simbolurile i
marcajele consacrate internaional
Cap. V, S e c iu n e a 5

145

146

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bis/5.111.2013

21.

22.

23.
24.

25.

26.
27.

28.

29.

30.

31.

32.

Exist posibilitatea accesului n


cldire a persoanelor cu dizabiliti
legate de deplasare?
Scri
Este prevzut cte o mn curent
pe fiecare latur a scrii?
Limea liber a scrii i podestelor
este suficient?
Dimensiunile
treptelor
i
contratreptelor
sunt
corespunztoare?
Finisajul treptelor i podestelor este
antiderapant?

Exist podete intermediare de


odihn la mai mult de 12 trepte?
Elementele de avertizare tactilovizual
sunt
amplasate
corespunztor?

- realizarea unei ci de acces complementare cu


rampe sau echipamente de ridicare
Cap. V, S e c iu n e a 5

- montarea unei mini curente suplimentare,


innd cont i de limea liber rmas a scrii
Cap.V, S e c iu n e a 2
- reproiectarea scrii
C ap.V , S e c iu n e a 2
- limea treptei maxim 34 cm, nlimea
contratreptei maxim 16 cm Cap.V (V.2.2.1.)
- realizarea unor finisaje antiderapante pe trepte
i podete
- muchia treptei va avea o band antiderapant
pe toat lungimea ei
- suprafeele de avertizare tactilo-vizuale, prin
relieful lor, sunt i antiderapante
- scrile vor fi astfel conformate nct pachetele
de trepte s nu depeasc 12 trepte
- amplasarea elementelor de avertizare tactilovizuale conform Cap. V (V.2.2.5.)

Echipamente destinate circulaiei verticale


Exist posibilitatea accesului la etaj
- montarea unor echipamente de ridicare
a persoanelor cu dizabiliti de
(platforme sau ascensoare) Cap. V, S eciu n e a 3
deplasare?
Exist suprafee de manevr
- verificarea dimensiunilor necesare suprafeelor
corespunztoare n faa accesului n
de manevr conform Cap. V, S e c iu n e a 3
ascensoare sau adiacent
platformelor de ridicare?
Conformarea cabinei ascensorului
- montarea unor cabine de ascensor cu
permite accesul n interior al
dimensiuni corespunztoare i echipate pentru a
persoanelor cu handicap?
putea fi utilizate de ctre persoanele cu handicap
mpreun cu un nsoitor
Cap. V (V.3.2.)
Tablourile de comand, interioare montarea unor tablouri de comand i amplasarea
cabinei sau din afara cabinei, precum lor conform Cap. V (V.3.2.)
i tablourile de comand ale
platformelor
de
ridicare
sunt
conformate
i
amplasate
corespunztor pentru utilizarea lor
de ctre persoanele cu handicap?
Circulaii orizontale - coridoare
Exist obstacole sau trepte pe traseul
coridoarelor de acces?

- ndeprtarea obstacolelor
- prevederea unor rampe conform
Cap. V, S eciu n e a 1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

33.
34.

35.

36.

37.

38.

Coridoarele
au
dimensiuni - respectarea prevederilor Cap.V (V. 1.2.)
corespunztoare?
Exist prevzute suprafee de - respectarea prevederilor Cap.V (V. 1.2.)
manevr
cu
dimensiuni
corespunztoare?
Pardoseala are un finisaj plan i - prevedera unor finisaje ale pardoselilor:
antiderapant?
plane, fr denivelri, antiderapante, fr
diferene de rugozitate,cu trasee marcate pentru
persoanele care utilizeaz bastonul alb
Cap.V (V. 1.2.)
Exist o iluminare adecvat?
- circulaiile orizontale trebuie s aib un
iluminat bun, constant pe toat desfurarea lor,
cu accente n zonele de interes sau schimbare de
direcie i cu elemente de avertizare acolo unde
poate exista pericol de accidentare
Ui
Au uile limea necesar pentru a
permite accesul persoanelor cu
handicap?
Direcia de deschidere a uilor este
corect?

39.

Exist praguri > 1,5 cm?

40.

Exist
sisteme
accesibile?

41.

Exist
spaii
de
manevr
dimensionate
corespunztor
n
dreptul uilor?

42.

Exist suprafee vitrate n foile de


u ?

43.

Exist ui de acces din sticl,


integrate unor suprafee vitrate de
mari dimensiuni, fr parapet - tip
vitrin?

44.

45.

de

acionare

G cupiiri sanitare
Exist un grup sanitar accesibil
persoanelor cu handicap?
Traseul pn la grupul sanitar
accesibil este la rndul su accesibil?

- deschiderea liber a uii - lumina uii este de


85 cm (min. 80 cm)
Cap.V (V.4.1.)
- se vor stabili direcii de deschidere a uilor care
s nu blocheze traseele de deplasare i s permit
suprafee
de
manevr
dimensionate
corespunztor
Cap.V (V.4.2.)
- pragurile mai mari de 1,5 cm vor fi preluate
conform Cap.V (V.4.8.)
- echipamentele de acionare (clane, mnere
trgtoare, sisteme de autonchidere, balamale)
vor fi adaptate nevoilor de utilizare ale
persoanelor cu dizabiliti
- spaiile de manevr trebuie dimensionate astfel
nct s permit accesul unei persoane care
utilizeaz fotoliu rulant, conform Cap.V (V.4.1.,
V.4.2.)
- suprafeele vitrate n foile de u, amplasate
corespunztor, permit sesizarea unor situaii de
posibil accidentare Cap.V (V.4.4.)
- pentru a nu se produce accidente, astfel de
conformri ale tmplriilor vor fi realizate i
semnalizate corespunztor.
Cap.V (V.4.4., V.4.5., V.4.6.)

- n cldirile de interes i utilitate public va fi


prevzut cel puin un grup sanitar adaptat i
echipat corespunztor Cap.V, S e c iu n e a 6
- se va verifica nivelul de accesibilitate a
ntregului traseu, pornind de la zona de acces n
cldire

147

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 121 bls/5.111.2013

148

46.

47.

48.

49.

50.

Obiectele sanitare sunt conformate


pentru a fi utilizate de ctre
persoanele cu handicap?
Pardoseala grupului sanitar este
antiderapant chiar i atunci cnd
este ud?
Exist sisteme de alarmare i
semnalizare?

Spaiul de manevr din grupul


sanitar i cel din zona accesului n
grupul sanitar este suficient?
Sensul de deschidere al uii grupului
sanitar sau bii amenajate i echipate
pentru accesibilitate este ctre
exterior?

- echiparea grupului sanitar pentru persoane cu


handicap se va face conform Cap.V, Seciunea 6
(V.6.2.)______________________________
- pentru pardoseal se vor utiliza numai
materiale antiderapante i uor de igienizat
sistemele de alarmare i semnalizare sunt
obligatorii n grupurile sanitare accesibile,
acestea fiind amplasate astfel nct s poat fi
utilizate chiar i n cazul unei persoane czute pe
podea
- dimensionare corespunztoare

- uile grupurilor sanitare amenajate i echipate


pentru accesibilitate se vor deschide ntotdeauna
ctre exteriorul ncperii, pentru a se realiza un
spaiu de manevr minim suficient n camera de
toalet i pentru a permite accesul n cazul
situaiei unei persoane czute la podea.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI

M O N IT O R U L

OFICIAL

Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. R0427282,
IBAN: R055RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea" Bucureti
i IBAN: R012TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 0 2 1.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial" R.A.

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 121 bis/5.111.2013 conine 148 de pagini.

Preul: 104,80 lei

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

III

5 9 4 8 3 6 8 634091

ISSN 1 4 5 3 4 4 9 5