Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2016


Proba E. d)
Chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Varianta 10
Filiera tehnologic profil tehnic
Filiera tehnologic profil resurse naturale i protecia mediului

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Subiectul A.
Citii urmtoarele enunuri. Dac apreciai c enunul este adevrat scriei, pe foaia de examen, numrul
de ordine al enunului i litera A. Dac apreciai c enunul este fals scriei, pe foaia de examen, numrul de
ordine al enunului i litera F.
37
1. Speciile de atomi 35
17 Cl i 17 Cl sunt izotopi.
2. n soluie apoas sau n topitur, clorura de sodiu conduce curentul electric.
3. La -10C apa este n stare de agregare solid.
4. n celula electrochimic Cu-Zn, firele metalice realizeaz contactul electric ntre soluii prin intermediul ionilor.
5. Reacia dintre acidul clorhidric i hidroxidul de sodiu are loc cu schimb de electroni.
10 puncte
Subiectul B.
Pentru fiecare item de mai jos, notai pe foaia de examen numrul de ordine al itemului nsoit de litera
corespunztoare rspunsului corect. Fiecare item are un singur rspuns corect.
1. Atomul unui element chimic are n nucleu 8 protoni i 10 neutroni. Suma acestora reprezint:
a. numrul de mas;
c. numrul atomic;
b. sarcina nuclear;
d. masa atomic relativ.
2. Electronii de valen ai atomului cu Z = 12 sunt situai n stratul:
a. 1;
c. 3;
b. 2;
d. 4.
3. n cristalul de clorur de sodiu, numrul ionilor Cl- care nconjoar la cea mai mic distan un ion Na+ este
egal cu:
a. 4;
c. 8;
b. 6;
d. 10.
4. La electroliza topiturii de clorur de sodiu se obin:
a. hidrogen, clor i hidroxid de sodiu;
c. clor i hidroxid de sodiu;
b. sodiu i clor;
d. sodiu i hidrogen.
5. n pila Daniell are loc transformarea:
a. energiei chimice n energie electric;
c. energiei mecanice n energie chimic;
b. energiei electrice n energie chimic;
d. energiei chimice n energie mecanic.
10 puncte
Subiectul C.
Scriei, pe foaia de examen, numrul de ordine al formulelor reactanilor din coloana A nsoit de litera
din coloana B, corespunztoare formulelor produsului/produilor de reacie. Fiecrei cifre din coloana A i
corespunde o singur liter din coloana B.

A
1. Fe + Cl2
2. NaOH + HCl
3. Cu + Cl2
4. Na + Cl2
5. Na +H2O

B
a. NaCl
b. CuCl2
c. FeCl3
d. NaOH + H2
e. FeCl2
f. NaCl + H2O
10 puncte

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)


Filiera tehnologic profil tehnic
Filiera tehnologic profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 1 din 3

Varianta 10

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
Subiectul D.
1. Precizai compoziia nuclear (protoni, neutroni) pentru atomul 108
2 puncte
47 Ag.
2. a. Scriei configuraia electronic a atomului elementului (E), care are 8 electroni n stratul 2.
b. Determinai numrul atomic al elementului (E).
c. Notai poziia n tabelul periodic (grupa, perioada) a elementului (E).
5 puncte
3. Modelai procesul de ionizare a atomului de clor, utiliznd simbolul elementului chimic i puncte pentru
reprezentarea electronilor.
3 puncte
4. Modelai formarea legturii chimice n molecula de hidrogen, utiliznd simbolurile elementului chimic i puncte
pentru reprezentarea electronilor.
3 puncte
5. Aranjai n ordinea cresctoare a caracterului electropozitiv metalele Na, Mg i Al.
2 puncte
Subiectul E.
1. Clorul reacioneaz cu iodura de potasiu:
...Cl2 + ...KI KCl + ...l2.
a. Scriei ecuaia procesului de oxidare i ecuaia procesului de reducere.
b. Notai rolul clorului (agent oxidant/agent reductor).
3 puncte
2. Notai coeficienii stoechiometrici ai ecuaiei reaciei de la punctul 1.
1 punct
3. O prob de 120 g soluie de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic 5% se amestec cu 80 g
de soluie de hidroxid de sodiu de concentraie procentual masic 10%.
a. Calculai masa de hidroxid de sodiu din soluia rezultat dup amestecare, exprimat n grame.
b. Determinai concentraia procentual masic a soluiei de hidroxid de sodiu obinut dup amestecare.
5 puncte
4. O prob de 8 mol de fier reacioneaz complet cu clorul.
a. Scriei ecuaia reaciei dintre fier i clor.
b. Calculai masa de clorur de fier(III), exprimat n grame, obinut n reacia clorului cu 8 mol de fier.
4 puncte
5. Notai ecuaia reaciei globale care are loc la electroliza soluiei apoase de clorur de sodiu.
2 puncte
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
Subiectul F.
1. Ecuaia termochimic a reaciei de ardere a metanului este:
CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g), rH = - 802,1 kJ.
a. Calculai entalpia molar de formare standard a metanului, utiliznd entalpiile molare de formare standard:
0
f HCO
= - 393,5 kJ/mol, f HH0 2O( g) = - 241,6 kJ/mol.
2 ( g)
b. Precizai tipul reaciei avnd n vedere valoarea entalpiei de reacie, rH.
4 puncte
2. Determinai cldura degajat la arderea a 64 g de metan, exprimat n kilojouli.
3 puncte
3. Determinai variaia de temperatur la nclzirea a 2 kg de ap, tiind c se consum 209 kJ. Se consider c
nu au loc pierderi de cldur.
2 puncte
4. Ecuaia termochimic a reaciei de ardere a etanului este:
C2H6(g) + 7/2O2(g) 2CO2(g) + 3H2O(g), rH.
Calculai variaia de entalpie n reacia de ardere a etanului, utiliznd ecuaiile termochimice:
(1) C2H6(g) + 7/2O2(g) 2CO2(g) + 3H2O(l)
rH1 = -1560,4 kJ
(2) H2O(g) H2O(l)
rH2 = - 44,2 kJ.
3 puncte
5. Ordonai n sensul cresctor al stabilitii moleculei oxizii H2O(g), SO2(g), utiliznd entalpiile molare de formare
standard ale acestora: f HH0 2O( g) = - 241,6 kJ/mol, fH0 SO2(g) = - 296,8 kJ/mol. Justificai rspunsul.
3 puncte

Numere atomice: H- 1; Na- 11; Mg- 12; Al- 13; Cl- 17.
Mase atomice: H- 1; C- 12; Cl- 35,5; Fe- 56.
cap = 4,18 kJ.kg-1.K-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera tehnologic profil tehnic
Filiera tehnologic profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 2 din 3

Varianta 10

Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice


Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Subiectul G1. NIVEL I - OBLIGATORIU PENTRU:


filiera tehnologic, profilul tehnic, calificrile: tehnician mecanic pentru ntreinere i reparaii; tehnician prelucrri mecanice;
tehnician electronist; tehnician electrotehnist; tehnician electromecanic; tehnician energetician; tehnician n construcii i lucrri publice;
tehnician instalator pentru construcii; tehnician n industria textil; tehnician n industria pielriei; tehnician transporturi; tehnician
metrolog; tehnician operator roboi industriali; tehnician prelucrri pe maini cu comand numeric; tehnician n prelucrarea lemnului;
tehnician designer mobil i amenajri interioare; tehnician proiectant produse finite din lemn; tehnician poligraf; tehnician audio-video;
tehnician producie film i televiziune; tehnician multimedia; tehnician producie poligrafic; tehnician construcii navale; tehnician
aviaie; tehnician instalaii de bord (avion); tehnician prelucrri la cald; tehnician operator tehnic de calcul; tehnician operator procesare
text/ imagine; tehnician desenator pentru construcii i instalaii; tehnician mecatronist; tehnician de telecomunicaii; tehnician proiectant
CAD; tehnician electrician electronist auto; tehnician designer vestimentar; tehnician n instalaii electrice; tehnician operator telematic;
tehnician n automatizri;
filiera tehnologic, profilul resurse naturale i protecia mediului, calificrile: tehnician agronom; tehnician horticultor; tehnician
zootehnist; tehnician ecolog i protecia calitii mediului; tehnician hidrometeorolog; tehnician analize produse alimentare; tehnician n
prelucrarea produselor de origine animal; tehnician n industria alimentar extractiv; tehnician pentru animale de companie; tehnician
agromontan; tehnician n agricultur ecologic; tehnician veterinar; tehnician n silvicultur i exploatri forestiere; tehnician n morrit,
panificaie i produse finoase; tehnician n industria alimentar fermentativ i n prelucrarea legumelor i fructelor; tehnician n
agroturism; tehnician n agricultur; tehnician n industria alimentar.

1. Acidul cianhidric se obine industrial din metan, prin amonoxidare, la temperatur i n prezena platinei:
Pt
2CH4(g) + 2NH3(g) + 3O2(g)
2HCN(g) + 6H2O(g).
a. Notai rolul platinei n aceast reacie.
b. Precizai dac platina se regsete cantitativ la sfritul reaciei.
2 puncte
2. Determinai volumul de oxigen msurat la 270C i 5 atm, exprimat n litri, necesar obinerii a 54 g de acid
cianhidric.
3 puncte
3. a. Calculai numrul atomilor din 160 g de oxigen.
b. Determinai masa a 12,0441023 molecule de amoniac, exprimat n grame.
5 puncte
4. Determinai pH-ul soluiei care conine 0,02 mol de acid clorhidric n 0,2 L de soluie.
3 puncte
5. a. Precizai caracterul acido-bazic pentru soluia al crei pH = 1.
b. Notai culoarea soluiei al crei pH = 1, dup adugarea a 2-3 picturi de turnesol.
2 puncte
Subiectul G2. NIVEL II - OBLIGATORIU PENTRU:
filiera tehnologic, profilul tehnic, calificrile: tehnician n industria sticlei i a ceramicii;
filiera tehnologic, profilul resurse naturale i protecia mediului, calificrile: tehnician chimist de laborator, tehnician n chimie industrial,
tehnician n industria materialelor de construcii.

1. Notai expresia matematic a legii vitezei pentru o reacie chimic de tipul A produi.
2 puncte
2. Determinai valoarea constantei de vitez pentru o reacie chimic de ordinul II, cunoscnd valoarea
2 puncte
concentraiei reactantului (A) de 0,5 mol.L-1 i viteza de reacie 10-4 molL-1s-1.
3. Pentru reacia de sintez a amoniacului
3H2(g) + N2(g) 2NH3(g)
s-au determinat la echilibru, urmtoarele concentraii: [NH3] = 1 mol.L-1, [H2] = 5 mol.L-1, [N2]
Determinai valoarea numeric a constantei de echilibru, Kc.
4. Reactivul Tollens este o combinaie complex cu formula [Ag(NH3)2]OH.
a. Notai numrul de coordinare al ionului metalic din reactivul Tollens.
b. Notai natura legturii chimice dintre ionul metalic i liganzi n reactivul Tollens.
5. a. Scriei ecuaia reaciei de ionizare a amoniacului n soluie apoas.
b. Notai expresia matematic a constantei de bazicitate a amoniacului, Kb.

= 2 mol.L-1.
3 puncte
4 puncte
4 puncte

Mase atomice: H- 1; C- 12; N- 14; O- 16.


Constanta molar a gazelor: R = 0,082 L.atm.mol-1.K-1.
Numrul lui Avogadro: NA = 6,022.1023 mol-1.
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II)
Filiera tehnologic profil tehnic
Filiera tehnologic profil resurse naturale i protecia mediului
Pagina 3 din 3

Varianta 10