Sunteți pe pagina 1din 310

SUPORT DE CURS

Ocupaia: Inspector de protecie civil


Cod COR: 123903

Descrierea ocupaiei
Inspectorul de protecie civil este specialistul ncadrat la nivelul municipiilor,
oraelor,
comunelor, instituiilor publice i al operatorilor economici nominalizai n
clasificarea din punct de vedere al proteciei civile n funcie de tipurile de riscuri
specifice.
Inspectorul de protecie civil asigur permanent : coordonarea planificrii i a
realizrii
activitilor i msurilor de protecie civil , pregtirea serviciilor de urgen, a
salariailor
i/sau a populaiei i asigur coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor
pentru situaii de urgen, respectiv a celulelor pentru situaii de urgen
Calitatea de inspector de protecie civil se atribuie prin ordin sau prin dispoziie
scris a
angajatorului.
Poate fi ncadrat n munc sau n serviciu, dup caz, numai dup obinerea unui
certificat de competene profesionale n condiiile stabilite prin metodologia emis
de Inspectoratul
General pentru Situaii de Urgen.
Inspectorul de protecie civil are deprinderi privind comunicarea cu diferite
categorii de
interlocutori i lucrul n echip. El deine cunotine solide n domeniul legislaiei de
protecie civil i privind managementul situaiilor de urgen, organizeaz i
conduce pregtirea profesional n domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau
private pentru situaii de urgen, ndeosebi a formaiunilor de intervenie n situaii
de protecie civil, precum i instruirea n domeniu i educarea preventiv a
populaiei i salariailor din responsabilitate.
Consiliaz conducerea instituiei/agentului economic/ localitii pe probleme de
protecie
civil, coordoneaz activitatea de prevenire, protecie i intervenie n situaii de
urgen i de protecie civil, precum i organizarea restabilirii capacitii de
intervenie a serviciului de urgen la ncheierea misiunilor specifice.
De asemenea, are competene privind elaborarea/administrarea documentelor
specifice
activitii de protecie civil i gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de
urgen ce funcioneaz n localitate, instituie sau operatorul economic n care i
desfoar activitatea.
UNITI DE COMPETEN
1 Comunicarea interactiv
2 Coordonarea activitii echipelor de lucru
3 Planificarea activitilor proprii
2

4 Dezvoltarea profesional a membrilor echipelor


5 Coordonarea planificrii activitilor i msurilor de protecie civil
6 Elaborarea documentelor specifice
7 Consilierea conducerii instituiei pe probleme de protecie civil
8 Organizarea realizrii msurilor de protecie civil
9 Monitorizarea realizrii msurilor de protecie civil
10 Gestionarea bunurilor din patrimoniu

Acte normative ce reglementeaz activitatea


de protecie civil pe teritoriul Romniei
a) de baz
Lege nr.481/2004 privind protecia civil, cu modificrile i completrile ulterioare
(Legea 212/2006);
H.G.R. nr.259/2005 privind nfiinarea i stabilirea atribuiilor Centrului Naional pentru
Securitate la Incendiu i Protecie Civil
H.G.R. nr.560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcii la care este obligatorie
realizarea adposturilor de protecie civil, precum i a celor la care se amenajeaz puncte de
comand, cu modificrile i completatrile ulterioare (H.G.R. nr.37/2006)
H.G.R. nr.622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor
pentru construcii cu modificrile i completrile ulterioare (H.G.R. nr.796/2005 i H.G.R.
nr.1708/2005);
H.G.R. nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitilor administrativteritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici din punct de vedere al proteciei civile,
n funcie de tipurile de riscuri specifice
H.G.R. nr.1489/2004 privind organizarea i funcionarea Comitetului Naional pentru
Situaii de Urgen cu modificrile i completrile ulterioare (H.G.R. nr.386/2006)
H.G.R. nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare i a
organigramei Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, cu modificrile i completrile
ulterioare (H.G.R. nr.1514/2005 i H.G.R. nr.1648/2006)
H.G.R. nr.1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura
organizatoric, atribuiile, funcionarea i dotarea comitetelor i centrelor operative pentru situaii
de urgen
H.G.R nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcionarea i atribuiile
serviciilor de urgen profesioniste
H.G.R. nr.1579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de
urgen voluntare
H.G.R. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri care se
supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea la incendiu
H.G.R. nr.2288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care
le asigur ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind
prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen
3

O.G. nr.88/2001 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea serviciilor publice


comunitare pentru situaii de urgen, cu modificrile i completatrile ulterioare (Legea
nr.363/2002; O.U.G nr.25/2004 aprobat cu Legea nr.329/2004; O.U.G. nr.191/2005 aprobat cu
Legea 155/2006)
O.U.G nr.21/ 2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen
cu modificrile i completrile ulterioare (Legea nr.15/2005)
O.M.A.I. nr.158/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performan privind constituirea,
ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen
O.M.A.I. nr.647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea
planurilor de urgen n caz de accidente n care sunt implicate substane periculoase
O.M.A.I. nr.683/2005 privind aprobarea Procedurilor generice pentru colectarea datelor,
validare i rspuns pe timpul unei urgene radiologice
O.M.A.I. nr.684/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea,
pregtirea i intervenia n caz de accident nuclear sau urgen radiologic
O.M.A.I. nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea
salariailor n domeniul situaiilor de urgen cu modificrile i completrile ulterioare (O.M.A.I.
nr.786/2005)
O.M.A.I. nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performan privind structura
organizatoric i dotarea serviciilor voluntare pentru situaii de urgen
O.M.A.I. nr.736/2005 privind instituirea serviciului de permanen la toate primriile din
zona de risc n caz de iminen a producerii unor situaii de urgen
O.M.A.I. nr.886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naional
integrat de ntiinare, avertizare i alarmare a populaiei
O.M.A.I. nr.1184/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i asigurarea
activitii de evacuare n situaii de urgen
O.M.A.I. nr.1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i asigurarea
activitii de ntiinare, avertizare, prealarmare i alarmare n situaii de protecie civil
O.M.A.I. nr.1433/2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor i
autorizaiilor de securitate la incendiu i protecie civil
O.M.A.I. nr.1435/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare i autorizare
privind securitatea la incendiu i protecia civil
O.M.A.I. nr.1436/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i
desfurarea activitii de avizare a normelor i reglementrilor tehnice de aprare mpotriva
incendiilor, emise de ministere i celelalte organe ale administraiei publice centrale
O.M.A.I. nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,
pregtire, desfurare i evaluare a activitii de prevenire;
O.M.A.I. nr.1475/ 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind monitorizarea i
gestionarea riscurilor cauzate de cderile de grindin i secet sever, a Regulamentului privind
gestionarea situaiilor de urgen n domeniul fitosanitar - invazii ale agenilor de dunare i
contaminarea culturilor agricole cu produse de uz fitosanitar i a Regulamentului privind
gestionarea situaiilor de urgen ca urmare a incendiilor de pdure

DEFINIREA TERMENILOR I EXPRESIILOR CARE SE FOLOSESC N


PROTECIA CIVIL
Bibliografie:Legea 481/2004
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
a) dezastru - evenimentul datorat declansarii unor tipuri de riscuri, din cauze naturale sau provocate de
om, generator de pierderi umane, materiale sau modificari ale mediului si care, prin amploare, intensitate
si consecinte, atinge ori depaseste nivelurile specifice de gravitate stabilite prin regulamentele privind
gestionarea situatiilor de urgenta, elaborate si aprobate potrivit legii;
b) situatie de protectie civila - situatia generata de iminenta producerii sau de producerea dezastrelor, a
conflictelor militare si/sau a altor situatii neconventionale care, prin nivelul de gravitate, pun in pericol sau
afecteaza viata, mediul, bunurile si valorile culturale si de patrimoniu;
c) instiintare - activitatea de transmitere a informatiilor autorizate despre iminenta producerii sau
producerea dezastrelor si/sau a conflictelor armate catre autoritatile administratiei publice centrale sau
locale, dupa caz, in scopul evitarii surprinderii si al realizarii masurilor de protectie;
d) avertizare - aducerea la cunostinta populatiei a informatiilor necesare despre iminenta producerii sau
producerea unor dezastre;
e) prealarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare catre autoritati despre probabilitatea
producerii unui atac aerian;
f) alarmare - transmiterea mesajelor/semnalelor de avertizare a populatiei despre iminenta producerii
unor dezastre sau a unui atac aerian;
g) adapostire - masura specifica de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si
de patrimoniu, pe timpul ostilitatilor militare si al situatiilor de urgenta, impotriva efectelor acestora.
Adaposturile de protectie civila sunt spatii special amenajate pentru protectie in situatii specifice,
proiectate, executate, dotate, echipate si autorizate potrivit normelor si instructiunilor tehnice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor;
h) asanare - ansamblul de lucrari si operatiuni executate pentru inlaturarea sau distrugerea munitiei
neexplodate si dezafectarea terenurilor, altele decat poligoanele de trageri ale structurilor de aparare,
ordine publica si securitate nationala.

FLUXUL INFORMAIONAL PRIVIND TRANSMITEREA DATELOR CU


PRIVIRE LA IMINENTA PRODUCERE SAU PRODUCERE A UNOR SITUAII
DE URGEN
Bibliografie:OG21/2004

PROCEDURA DE ALARMARE A POPULAIEI N CAZUL PRODUCERII UNOR


SITUAII DE URGEN
Bibliografie: Legea 481/2004
Instiintarea, avertizarea si alarmarea
ART. 40

(1) Instiintarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta sau de serviciile de
urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la populatie sau de la structurile care
monitorizeaza sursele de risc.
(2) Avertizarea populatiei se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice centrale sau locale,
dupa caz, prin mijloacele de avertizare specifice, in baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
ART. 41
(1) Prealarmarea se realizeaza de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de
urgenta profesioniste, dupa caz, pe baza informatiilor primite de la Statul Major General, si de structurile
specializate din cadrul categoriilor de forte armate, pe baza planurilor de cooperare intocmite in acest sens.
(2) Alarmarea populatiei se realizeaza de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa
caz, prin mijloacele specifice, pe baza instiintarii primite de la structurile abilitate.
ART. 42
(1) Mijloacele de avertizare si alarmare specifice se instaleaza in locurile stabilite de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta si de serviciile de urgenta profesioniste.
(2) Normele tehnice privind instalarea sistemului integrat de avertizare si alarmare a populatiei si
instructiunile privind semnalele si mesajele de avertizare si alarmare se elaboreaza de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(3) La solicitarea presedintilor comitetelor pentru situatii de urgenta, mesajele de avertizare si alarmare
se transmit obligatoriu, cu prioritate si gratuit, prin orice operator audiovizual public sau privat de pe
teritoriul Romaniei.
ART. 43
In cazul unui atac iminent, in situatia in care nu s-a declarat starea de razboi, primele mesaje de
prealarma si de alarma se transmit cu aprobarea ministrului administratiei si internelor, pe baza
instiintarilor Statului Major General si structurilor specializate din cadrul categoriilor de forte armate,
conform planurilor de cooperare intocmite in acest sens.
ART. 44
(1) Folosirea mijloacelor de alarmare in cazul producerii unor dezastre se executa numai cu aprobarea
primarului localitatii, a conducatorului institutiei publice sau a agentului economic implicat, dupa caz, ori
a imputernicitilor acestora.
(2) Sistemul de instiintare, avertizare si alarmare la localitati, institutii publice si agenti economici se
verifica periodic prin executarea de antrenamente si exercitii.
(3) Folosirea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare cu incalcarea prevederilor legale si a normelor
tehnice prevazute la art. 42 alin. (2) este interzisa.

MUNCA IN ECHIPA, MOTORUL SUCCESULUI UNEI ACTIUNI


Bibliografie: Dana Puscoci
In orice activitate succesul este, de cele mai multe ori, rodul efortului comun, al muncii in echipa.
Reusitele sau infrangerile nu se datoreaza in exclusivitate nici sefului, nici subalternilor, ci sunt rezultatul
ambelor parti. Realitatea ne demonstreaza ca nu e suficient ca un grup profesional sa fie format din
8

personalitati puternice, competente si cu experienta. Daca intre acestea nu exista compatibilitati ,


intelegere reciproca, viziuni si motivatii comune centrate pe acceptarea scopului propus, solidaritate si
camaraderie, nu se pot obtine rezultate meritorii. Valorificarea potentialului de munca al fiecaruia, evolutia
in cariera profesionala nu se indeplinesc fara a lucra si a respecta cerintele formarii si mentinerii spiritului
de echipa. La aceasta stare care potenteaza calitatea si randamentul muncii fiecaruia se ajunge numai
atunci cand oamenii inteleg ca intregul nu este egal cu suma partilor, ci cu ceva mai mult, care se naste din
interactiunea cu grupul, din armonia relatiilor interpersonale, din identificarea oamenilor cu valorile si
scopurile grupului. A lucra intr-un grup dezbinat in care certurile si neintelegerile sunt frecvente, orgoliile
si antipatiile, atitudinile de izolare, de desconsiderare sau indiferenta predominante, in care fiecare
incearca pe cont propriu sa-si rezolve problemele, in care denigrarea celuilalt este practicata in mod
curent, este fara indoiala un obstacol serios pentru a munci cu placere. Pentru a nu se ajunge la aceasta
situatie, fiecare trebuie sa contribuie la transformarea unui numar de oameni ce muncesc la un loc, intr-un
grup omogen si functional.
Intr-o adevarata echipa este nevoie de promovarea unor reguli de genul:
1. Respectati-va colegii, tratati-i asa cum ati vrea sa fiti voi tratati, ca pe oameni capabili, cu calitati
frumoase, cu trebuinte, aspiratii si scopuri la fel de legitime ca ale voastre.
2. Lucrati bine si intens, urmariti sa aveti performante nu pentru a-i surclasa pe colegi, a le dovedi ca
sunteti mai inteligent si mai priceput decat ei, sau pentru a demonstra sefului ca sunteti mai valoros decat
oricine, ci din intelegerea necesitatilor muncii, a nevoii de a indeplini bine indatoririle de serviciu.
3. Comunicati curent, informati-va reciproc, consultati-va cu ceilalti, ajutati-va in procesul pregatirii
si derularii unei actiuni; in caz de succes, bucurati-va impreuna, in caz de esec, pastrati-va calmul si
luciditatea, nu va invinuiti unul pe altul; cautati impreuna cauzele esecului si reluati de la capat si cu
incredere, actiunea initiala.
4. Nu transformati divergentele de opinii si solutii in motive de cearta sau acuze. Priviti-le ca pe ceva
firesc, cautati sa sesizati elementele comune, aveti taria de a recunoaste si a aprecia deschis ideea celuilalt
atunci cand este mai buna.
5. Evitati denigrarea si calomnia, nu comentati negativ diversi colegi si nu formati grupulete care sa
dezbine echipa.
6. Ajutati-va si cooperati activ.Acceptati ideea ca astfel va completati reciproc nu din compasiune, ci
pentru a acoperi sau substiui nepriceperea celuilalt, ci pentru reusita actiunii, pentru indeplinirea
activitatilor organizatiei.
7. Indiferent de valoare si experienta, de aport personal la realizarile grupului nu va dati aere de
superioritate, evitati aroganta si trufia, ci promovati lauda sincera si indemnul prietenesc.
8. Apreciati cu franchete si onestitate rezultatul muncii colegilor, nu le subapreciati initiativele si
stradaniile de a obtine performante. Discutati pe marginea lor, invatati din experienta celorlalti, cereti-le
ajutorul atunci cand aveti nevoie.
9. Nu-i invinuiti pe altii pentru greselile personale. Asumati-le, recunoasteti deschis in ce consta vina
voastra, acest lucru va consolida imaginea voastra in ochii colegilor.
10. Dezvoltati si consolidati sentimentul de prietenie, impartasiti din trairile, framantarile si
satisfactia voastra, abordati cu tact si discretie si problemele care depasesc cadrul profesional.
IMPORTANA MUNCII IN ECHIP
Ce se nelege prin echip? Printre definiiile generale se numr:
Persoane muncind mpreun n grup pentru a realiza ceva.

Dicionar Freesearch pe internet .


9

Un numr restrns de persoane cu abiliti complementare care urmresc un scop, obiective de


realizat i o abordare comun, pentru care se consider reciproc responsabile. Katzenbach, J. R., &
Smith, D. K. (1993).

Prima definiie stabilete, pur i simplu, c o echip are un scop clar.


Aceasta este diferena dintre o echip i un grup care se ntlnete ntmpltor. De la Facultatea de
Business de la Harvard, cea de-a doua definiie este mult mai specific. Identific nite trsturi
importante ale echipelor: un numr mic de persoane; cu abiliti complementare aceasta sugereaz
stabilirea dinainte a persoanelor care vor face parte din echip; urmrind un scop comun motivul de
ansamblu care aduce laolalt aceste persoane; urmrind obiective comune de realizat acestea
ateapt anumite rezultate n urma activitilor lor; urmrind o abordare comun o modalitate de
lucru acceptat de toi; se consider reciproc responsabile responsabilitate comun.
Munca n echip este capacitatea de a munci mpreun pentru a realiza o ide comun.
Capacitatea de a direciona realizrile individuale spre obiectivele organizaionale. Este sursa ce le permite
oamenilor obinuii s ating rezultate neobinuite. (Andrew Carnegie- Cel mai bogat om din lume n
1901)
Formal i informal, majoritatea dintre noi petrecem cel puin o parte din timpul nostru la serviciu
n echipe. n aceast privin, elevii notri ne vor clca pe urme, i este responsabilitatea noastr s-i
pregtim pentru aceasta. Munca n echip sau n grupuri este inclus n definiia nvrii centrate pe
elev.
nvarea centrat pe elev are loc atunci cnd elevii muncesc att n grupuri, ct i individual,
pentru a explora probleme i a deveni manipulatori activi de cunotine, mai degrab dect receptori pasivi
ai acestora. (S.W. Harmon & A. Hirumi, 1996).
Se crede adesea c nvarea este ceva ce are loc n mintea indivizilor. Drept rezultat, munca n
echip n procesul de nvare este perceput ca o alt tehnic de a realiza acest proces de nvare
individual. Cu toate acestea, procesul de nvare poate fi considerat de asemenea o activitate social.
Echipele sunt adesea mai capabile dect indivizii s rezolve problemele i s creeze noi idei. Aceasta se
aplic i contextului nvrii. Importana muncii n echip este recunoscut prin includerea Lucrului cu
ceilali ca abilitate cheie la nivelurile 1 i 2, i a Management-ului relaiilor interpersonale la nivelul 3
n calificrile profesionale naionale romneti.
Printre avantajele muncii n echip pentru nvmntul i formarea tehnic i profesional se
numr:
ncurajarea elevilor s nvee i s munceasc mpreun;
pregtire mai bun a elevilor pentru a-i ocupa locul pe piaa muncii;
posibilitatea ca elevii s participe mai eficient n contextele sociale;
sprijinirea elevilor s respecte valoarea tuturor indivizilor un aspect important ntr-un sistem
educaional pe deplin inclusiv;
facilitarea schimbului de cunotine i experien ntre elevi;
a profita de nvarea din grupul de colegi; prin intermediul experienelor mprtite, fiecare individ
va fi ajutat s devin mai contient de propriul comportament.
O diferen major ntre grupuri i echipe este c cele din urm sunt mai orientate spre un scop.
PARTEA II. VIAA UNEI ECHIPE
10

Putem investiga echipele n modaliti diferite. O modalitate foarte util este s ne imaginm c
echipa are propria via. Tot aa cum noi traversm un numr de etape n viaa noastr, echipele urmeaz
i ele o serie de etape. nelegerea acestor etape ne ajut s organizm o echip.
Tabelul din ANEXA 1 conine cteva sugestii privind organizarea unor echipe cu o eficien
crescut. Fii ateni c sugestiile pot s nu fie aplicabile n orice situaie. Un management bun nu poate
garanta succesul.
PARTEA III. PERSOANELE DIN ECHIP
Frecvent, atunci cnd plnuim munca n echip, ne concentrm asupra sarcinii i ignorm
persoanele implicate. Persoanele care conduc echipele fac aceasta frecvent pentru c este mai uor s
organizezi o sarcin dect s conduci persoane. Dr Meredith Belbin este un gnditor de frunte n acest
domeniu. Timp de civa ani a lucrat cu o echip la centrul Henley Management din MB, studiind
modalitile n care se comport managerii de pretutindeni. n timpul acestor exerciii au fost evaluate
comportamentul, personalitatea i stilurile de gndire ale acestora, iar n final Belbin a identificat ceea ce a
definit drept roluri n echip.
Un rol n echip este tendina de a te comporta, contribui i interaciona fa de alii ntr-un
anume mod. www.belbin.com
Iniial, a identificat opt roluri n echip, dar mai apoi a adugat un al noulea specialistul care
i aduce contribuia individual prin cunotine specifice. Unele informaii referitoare la diversele roluri
ct i la contribuia persoanelor aflate n fiecare din cele nou roluri sunt prezentate n tabel. Cele nou
roluri pot fi, de asemenea, puse n legtur cu preferinele indivizilor cnd acioneaz, gndesc sau se
concentreaz asupra celorlali.
Roluri orientate spre
aciune
Modelator
Implementator
Cel care finalizeaz,
termin

Roluri orientate spre


persoane
Coordonator
Muncitor n echip
Investigator de resurse

Roluri orientate spre


gndire
Surs de idei
Evaluator monitor
Specialist

Rolul n echip descrie tiparul caracteristic de comportament al unui membru al echipei fa de


ceilali, ce poate ajuta sau mpiedica eficiena echipei. Identificarea rolului pe care l poate juca o
persoan este important pentru c permite ca:
persoana care formeaz echipa, s fac alegeri mai bune n ceea ce privete componena echipei;
individul s se cunoasc mai bine astfel nct s poat s-i organizeze punctele tari i slabe i s
lucreze mai eficient n echip,
echipa s-i adapteze felul n care rspunde cerinelor sarcinii propuse.
Dezvoltnd primul punct, poate s v fie de folos ca profesori s decidei cum s alocai elevii pe
echipe. Luai n considerare sarcina ca atare, competenele tehnice i abilitile interpersonale,
intrapersonale i alte abiliti cheie pe care dorii s le formai la elevii dumneavoastr. De asemenea, ca
profesor, vei avea idei privind felul n care se vor comporta probabil elevii dumneavoastr n echip. V
vei fi format aceste idei n urma observrii elevilor dumneavoastr. Rolurile n echip ale lui Belbin
11

constituie un ajutor util pentru felurile de comportament pe care le putei identifica atunci cnd v
observai elevii.
Putei folosi o activitate scurt de lucru n echip ca pe o metod de a v ajuta elevii s se
gndeasc la rolul pe care l joac n echip. Separai elevii n grupuri de patru sau cinci. Cerei-le s
aleag un membru ca observator. Dai-i fiecrui observator o foaie, cerndu-i s urmreasc unele
aspecte, fr s mprteasc aceste informaii celorlali elevi:
dac cineva a devenit conductor, i dac da, cum anume s-a ntmplat aceasta;
cum decide ce anume s fac;
rolurile jucate de elevi, de ex., contribuia cu idei, a fi activ, a fi critic n mod constructiv sau
negativ, a juca rolul de martor;
dac cineva a fost marginalizat, i dac da, cum anume i de ce s-a ntmplat aa ceva;
ce a ajutat munca n echip i ce a mpiedicat munca n echip.
Cnd timpul a expirat, cerei-le elevilor s discute n grupuri ce roluri au jucat n activitatea
respectiv n timp ce observatorul va tcea. Cerei-le s se refere la urmtoarele aspecte:
cum a reuit grupul s fac ceea ce a fcut; dac toi au fcut acelai lucru n timpul activitii;
ce roluri au jucat indivizii pentru a realiza obiectivele echipei;
ce s-ar fi ntmplat dac toi ar fi fcut aceleai lucruri.
Observai c, dei membrii fiecrui grup au format o singur echip, acetia i-au asumat roluri
diferite. Pentru a se decide ce s fac, au existat probabil persoane care au avut ideile iniiale i altele care
au sugerat probabil cum anume s se realizeze ideea pe care au ales-o. Au existat indivizi care au fost
gnditorii i alii care au realizat activ sarcina practic. Unii i-au asumat poate un rol de conducere, n
timp ce alii au acionat ca asisteni. Evident dac toi ar fi avut doar ideile i nu le-ar fi implementat,
nimic nu s-ar fi realizat. Similar, dac toi ar fi dorit s realizeze aceeai parte practic a sarcinii n acelai
timp ar fi sfrit pur i simplu prin a se bate pentru acelai echipament!
Rezumai prin a spune c munca n echip presupune adesea o varietate de abiliti, dac o
sarcin urmeaz a fi realizat, i c fiecare dintre ei vine cu abiliti individuale ce contribuie la
realizarea produsului.
n diversele etape din viaa unei echipe persoanele cu roluri diferite n echip pot s-i aduc o
contribuie specific. n tabelul urmtor se prezint rolurile n echip n diversele etape din viaa unei
echipe. Nu ar trebui s ignorm contribuiile poteniale ale persoanelor cu alte roluri n fiecare etap.
Faptul c un rol anume apare n mai multe etape nu nseamn c o persoan cu acest rol este mai
important, pentru c toate rolurile sunt deopotriv importante pentru o munc eficient n echip.

12

Specialist

Cel care finalizeaz,


termin

Investigator de
resurse

Muncitor n echip

Surs de idei

Evaluator monitor

Modelator

Coordonator

Implementator

Roluri cheie n echip pe parcursul etapelor din viaa unei echipe

Formare

Informare

Dezbateri

Reguli

Realizare

Transformar
e

13

Regrete

PARTEA IV. EFINCIENTIZAREA MUNCII N ECHIP


De ce eueaz att de multe echipe? Dac reflectm asupra aspectului pozitiv al acestei
observaii, ne punem ntrebarea Ce anume face eficient o echip?
Diagrama prezint unele din trsturile care se observm n echipele eficiente.

Monitorizare i feedback

Combinaia corect de
abiliti
Egalitate ntre membri
Mrimea potrivit

Conflictele sunt inute


sub control

Instruciuni de lucru i
obiective clare

Greelile i opiunile
nerealizabile sunt ndeprtate de
la nceput

Crearea i verificarea ideilor


noi

Echipe
eficiente

Viziune clar asupra


obiectivelor i sarcinilor

Consens i responsabilitatea tuturor


privind sarcina
Comunicare bun

Diviziune clar a rolurilor i sarcinilor


pentru indivizi

Sprijin i grij reciproc

Apartenena la echip
mprirea muncii

n ceea ce privete componena echipelor, e necesar s existe o combinaie de persoane cu abiliti


diferite i caractere diferite. Dac sunt prea asemntoare, crearea de noi idei va fi limitat i toat lumea
va dori s joace aceleai roluri i s ndeplineasc aceleai sarcini. Cu excepia unei echipe foarte mici, va
fi necesar un conductor. Putei alege conductorul sau putei lsa unul s apar din rndul grupului. De
asemenea putei lucra cu echipe care se conduc singure i care n-au nevoie de un conductor.
14

Trebuie s ne asigurm c membrii acesteia sunt tratai egal, att n cadrul echipei ct i de
persoanele din afara acesteia. Membrii pot juca roluri diferite, de exemplu, n general exist un
conductor, dar aceasta nu nseamn c el este mai important dect oricare alt membru al echipei. Aceast
recunoatere egal trebuie s se raporteze i la sex, capacitate intelectual i oricare din multele diferene
ce caracterizeaz indivizii.
De asemenea mrimea echipei este important. ntr-o echip de pn la ase membri este probabil
ca toi s devin activ implicai. Cei mai tcui nu vor fi dominai de personalitile mai puternice, iar
aceia care nu doresc s munceasc nu se pot ascunde att de uor. n general, aceasta este mrimea ideal.
Grupurile mai mari, de pn la zece persoane, cuprind adesea una sau dou persoane care nu contribuie
foarte mult, dar care pot fi nc productive. n cele mai mari de att observm c mai puini vorbesc ori
sunt realmente implicai activ i un mic numr va domina activitatea ntreprins.
Odat ce au fost stabilii membrii echipei, acetia trebuie s nvee s lucreze mpreun. Munca n
echip poate s aib legtur cu persoane din afara grupului format din profesorul i elevii din coala
dumneavoastr. De exemplu, pot fi implicai agenii economici sau organizaiile comunitare. Stabilii
cnd anume ar trebui s se ntlneasc acetia cu echipa i care va fi implicarea lor. Stabilii de asemenea
protocoalele pentru aranjarea acestor ntlniri.
Aspecte organizatorice:
urmrii varietatea n ceea ce privete componena echipei, lund n considerare caracteristicile
tehnice i personale;
stabilii mrimea fiecrei echipe, innd minte c dei unde-s muli puterea crete, o echip mare
poate implica multe persoane care vin i pleac i conflicte mai dese;
plnuii-v rspunsul privind identificarea unui conductor nu uitai c putei dori s schimbai
prin rotaie conducerea diverselor sarcini de ctre toi membrii, pentru a ajuta fiecare persoan si formeze abiliti de conducere;
stabilii cum anume vei ajuta echipele s se strng laolalt pentru a munci eficace;
luai n considerare aranjamente pentru stabilirea unor contacte cu cei din afar;
acceptai-v rolul de ghid i mentor al echipei, dar nu de membru al acesteia i hotrt nu de
conductor al echipei.
Claritatea sarcinii
Trebuie s ne asigurm c sarcina este clar pentru toi. Aceasta n-ar trebui s se limiteze la a le
spune doar n ce const. Trebuie s le permitem s se gndeasc la ea i s pun ntrebri pentru
clarificare. Aceasta nu numai c le va furniza informaii concrete, ci le va i permite s stabileasc o
viziune mai clar n privina sarcinii i a ceea ce ar trebui s realizeze. Ca punct de pornire pentru
informarea echipei, furnizai-le o privire de ansamblu asupra sarcinii nainte de a intra n detalii
amnunite. Dac ncercai s prezentai fiecare aspect n detaliu, membrilor echipei le poate fi dificil s
vad lucrurile n ansamblu. n acest scop adesea se dovedete de folos ilustrarea printr-o diagram a unor
sarcini mai ample sau mai complexe.
Dei obiectivele trebuie s fie ct se poate de explicite, rezultatele concrete ale muncii n echip
pot varia n funcie de felul n care lucreaz echipa. n cazul muncii n echip centrate pe elev felul n care
acetia abordeaz sarcina i activitile pe care le realizeaz vor fi n mare msura la latitudinea echipei.
Rezultatele i activitile pot s se schimbe pe parcursul realizrii sarcinii. Membrii vor avea noi
experiene i vor acumula idei noi. Aa cum am sugerat c echipa are o via trebuie s ne amintim c
membrii echipei sunt vii i este normal s se dezvolte pe parcursul activitii mpreun.
15

De asemenea ar trebui s furnizm informaii de baz despre sarcin, precum orarul general i toate
termenele de pe parcurs. Pe parcursul unei activiti n echip, mai ndelungate, fixarea unor termene face
sarcina mai uor de abordat de ctre elevi, poate contribui la motivaie i fiecare etap va fi realizat cu
succes i totodat v va ajuta s monitorizai progresul. Elevii trebuie s tie ce resurse sunt disponibile i,
dac este cazul, cum anume s acceseze aceste resurse.
i, n final, dar nu mai puin important, trebuie s clarificm rolul pe care urmeaz s-l jucm.
Atunci cnd predm sau instruim ne este adesea dificil s le lsm elevilor notri controlul. Dar n general
nu facem parte integrant din echip i ar trebui s acionm doar n calitate de resurs. Chiar i atunci,
trebuie s fim ateni s nu oferim rspunsuri ci s-i ajutm pe elevi s le descopere singuri.
Aspecte organizatorice:
asigurai-v c v este clar ce dorii s fac elevii i ce dorii s obinei de pe urma exerciiului
muncii n echip;
oferii instruciuni clare referitoare la sarcin, cel puin n privina obiectivelor, orarului i
rezultatelor ateptate;
dai-le elevilor posibilitatea s discute ntre ei i s li se clarifice de ctre dvs. tot ceea ce este
necesar;
oferii-le informaii clare despre resursele fizice, informative i umane disponibile; evitai s le
oferii rspunsurile.
Implicarea membrilor echipei
Ca o echip s funcioneze cu succes, membrii ei ar trebui s fie complet dedicai finalizrii
sarcinii i realizrii obiectivelor. Ei trebuie s sprijine procesul i produsul muncii n echip.
Realizarea unui consens i asumarea sarcinii de ctre fiecare membru al echipei este foarte
important, att n vederea succesului muncii n echip ct i a dezvoltrii fiecrui membru. Aceasta se
realizeaz n etapele dezbateri i reguli din viaa unei echipe.
Poate fi necesar s ajutm echipa s realizeze un echilibru ntre absorbia i meninerea
individualitii membrilor. Competiia dintre membrii unei echipe joac rar un rol ntr-o munc n echip
eficace. Acetia trebuie s devin camarazi, astfel nct s fie contieni de prezena celuilalt, s-i ofere
sprijin i s aib grij unul de cellalt, i s-i mpart munca echitabil ntr-o manier care s promoveze
eficacitatea.
Echipa trebuie s stabileasc o mprire clar i echitabil a rolurilor i sarcinilor. Amintii-v c
am stabilit c ar fi bine poate s alocai rolurile astfel nct s dezvoltai capacitatea fiecrui membru de a
juca diversele roluri.
Dac echipa d dovad de lips de coeren, poate fi necesar s introducem consolidarea echipei,
s permitem sau s ncurajm o pauz destinat unor transformri interne realizate de membri sau chiar s
intervenim i s realizm reorganizarea echipelor. Aceasta ar trebui s fie perceput ca o ultim ncercare,
ntruct este recunoaterea eecului echipelor cum au fost iniial concepute.
Aspecte organizatorice:
vei fi plnuit apartenena la echipe astfel nct membrii acestora s poat lucra mpreun, dar
gndii-v la folosirea consolidrii echipei n sprijinul acestui proces;
nu uitai c procesul de fuzionare poate s nu par o activitate productiv, dar este necesar pentru
munca eficace;
avei n vedere posibilitatea ca echipele s fie reorganizate, dar facei aceasta numai n ultim
instan.
16

Practici de munc eficace


Factorul major care duce la realizri sub ateptri sau lips de eficacitate n munca n echip este
comunicarea defectuoas. Ceea ce este ironic este c poate am decis c dezvoltarea comunicrii este unul
din motivele pentru care folosim munca n echip.
O echip eficace accept i recunoate punctele tari i slabe ale membrilor si i valorific punctele
tari ale fiecrui membru. Membrii recunosc c este important contribuia fiecrei persoane. Dei este
posibil s nu fie de acord cu tot ceea ce spun sau fac ceilali, ei se respect reciproc, recunosc drepturile
celorlali de a avea i exprima opinii individuale. Apoi cad de acord cum s avanseze pe baza unui
consens. De asemenea ei recunosc i apreciaz faptul c performana combinat a unei echipe este mai
semnificativ dect suma contribuiilor individuale.
n funcie de elevi i sarcina respectiv, vom fi furnizat nite instruciuni referitoare la felul n care
ar trebui s lucreze echipa. Ar trebui s lsm aceasta la latitudinea elevilor n msura n care este posibil.
Apoi ei trebuie s realizeze un plan de lucru. n cazul unei sarcini mai ample, aceasta presupune etape clar
identificate. Cu excepia situaiei n care sarcina este relativ scurt, echipa trebuie s identifice perioadele
anume pentru finalizarea unor pri ale activitii sau pot depi cu uurin timpul aflat la dispoziie.
O echip eficace aloc sarcinile cu claritate i identific felul n care activitile vor fi coordonate.
Aceasta poate presupune sisteme formale sau informale de raportare n cadrul echipei, n special n cazul
unei echipe mai mari sau atunci cnd echipa nu lucreaz tot timpul n acelai loc.
Majoritatea sarcinilor presupun crearea unor idei, chiar dac este vorba doar despre felul n care
o sarcin ar trebui s fie realizat. Dac sarcina nu presupune crearea unor idei sau luarea unor decizii,
poate fi necesar s ne gndim la valoarea muncii ca exerciiu pentru munca n echip sau, dac folosim
ntr-o manier optim posibilitile pe care le avem. Echipa cea mai productiv va fi aceea ce
recunoate i utilizeaz o serie de surse de informaie i inspiraie. Trebuie s ne asigurm c am
identificat i plnuit disponibilitatea acestor surse.
Respectul reciproc n cadrul unei echipe nseamn c procesul de generare i testare a ideilor i de
identificare i ndeprtare a erorilor i a opiunilor care nu funcioneaz se va derula fr poticneli.
n acelai timp, ntr-o echip eficace, vor aprea rareori conflicte reale, iar echipa ca ntreg va putea s
gseasc o soluie. Att noi ct i echipa trebuie s putem face distincia ntre un diferend de idei i un
conflict real. Primul poate fi soluionat cu uurin prin discuii, adesea de ctre indivizii implicai, n
timp ce ultimul necesit de obicei intervenia celorlali. Intervenia poate fi posibil n cadrul echipei,
ceea ce este situaia ideal pentru a nva cum s soluionezi un conflict sau poate face necesar
implicarea noastr ca profesori. A se vedea ANEXA 3 pentru instruciuni referitoare la soluionarea unui
conflict n echip.
O echip eficace va fi de asemenea capabil s recunoasc dac realocarea muncii sau
reorganizarea echipei este adecvat. De asemenea, membrii ei vor fi capabili s acioneze dac apare o
astfel de situaie. Cu toate acestea, ei vor recunoate c aceste schimbri vor ntrzia probabil activitatea
i c nu constituie, n general, o trstur obinuit a muncii n echip.
Este esenial un sistem de monitorizare eficace a performanei lor pentru o munc n echip
eficient. Dei acesta va fi realizat parial prin sistemul de raportare la care ne-am referit deja, este
improbabil ca aceasta s le dea elevilor posibilitatea s stea deoparte i s-i aprecieze obiectiv
performana n realizarea sarcinii. A nva cum s te monitorizezi este un aspect important al pregtirii
elevilor pentru munc. Trebuie s le dm posibilitatea s monitorizeze performana echipei lor i de
asemenea s o monitorizm i noi. Feedback-ul la momentul potrivit i ntr-o manier acceptabil pentru
echip poate aduce o contribuie major la succesul muncii unei echipe.
17

Aspecte organizatorice:
stabilii legturi ntre munca de comunicare i munca n echip astfel nct acestea s se sprijine
una pe cealalt;
n activitile de nceput ale muncii n echip gndii-v la includerea unor activiti destinate n
special s sprijine comunicarea eficace;
fii ateni n privina stabilirii respectului reciproc ntre membrii echipei i acionai cnd
considerai necesar;
decidei ct ndrumare este necesar privind felul n care ar trebui s lucreze echipa, dar nu uitai
c rolul dvs. nu este de a controla echipa ci de a o ndruma;
monitorizai realizrile echipei cnd membrii acesteia ncep s lucreze i decidei dac trebuie s
contribuii la alocarea rolurilor;
asigurai-v c activitatea echipei este suficient de profund i provoac elevii s gndeasc;
asigurai-v c elevii continu s aib acces la o gam de resurse ct mai larg, astfel nct s poat
obine informaiile care necesit apoi selectarea i procesarea;
fii ateni la apariia unor posibile conflicte i facilitai soluionarea acestora n cadrul echipei, cnd
este necesar. Intervenii numai atunci cnd echipa nu este capabil s rezolve conflictul ntr-o
perioad de timp acceptabil;
monitorizai realizrile echipei ca ntreg i ale membrilor echipei separat, folosii aceste informaii
ca un ghid pentru interveniile pe care trebuie s le facei.
plnuii cum anume pot fi folosite rezultatele monitorizrii pentru a contribui la evaluarea
competenelor elevilor;
oferii un feedback adecvat n urma monitorizrii la timp, dar avei grij ca aceasta s nu duc la
preluarea de ctre dvs. a management-ului muncii n echip;
oferii feedback-ul ntr-o manier constructiv, acceptabil pentru elevi.
Dat fiind c exist cteva aspecte ale practicilor de lucru eficace, iat cinci aspecte pentru activitatea n
echip. n cazul fiecruia, reflectai asupra management-ului dvs. privind munca n echip, dar inei
minte c activitatea echipei nsi ar trebui s fie esenial. Rolul dvs. este acela de facilitator. Fii
pregtit s recunoatei c e posibil s trebuiasc s facei diferit nite lucruri n viitor, pentru a obine cele
mai bune rezultate n urma muncii n echip.

Dezvoltarea abilitilor de comunicare


Facilitarea formrii unor practici de munc eficace
Asigurarea accesului la idei i informaii
Soluionarea conflictului
Monitorizarea realizrilor i oferirea de feedback
inei ntotdeauna minte c munca n echip nu se realizeaz pur i simplu automat, aducnd un
grup de persoane laolalt i numindu-le echip. Ca punct de pornire, trebuie s le formai pentru a munci
n echip. Dar apoi trebuie s v dai de o parte n timp ce lucreaz mpreun ca echip.

18

CONSIDERAII CU PRIVIRE LA ROLUL ECHIPELOR N CRETEREA


PERFORMANEI ORGANIZAIONALE
Bibliografie: Prof.univ.dr. Constantin TELEPAN
Anii 80 au artat ct de importante erau echipele pentru succesul general al procesului de evoluie.
S-a demonstrat c echipele au multelucruri de oferit, n afar de capacitatea lor de a rezolva problemele,
cumar fi: autoritatea de a lua decizii i de a-i gestiona activitile, atmosfera de lucru performant,
satisfacia deplin a membrilor ei, cu alte cuvinte un leadership eficace.Kaoru Ishikowa, printele
modelului japonez al calitii i al cercurilor calitii, nu mai este printre noi, dar a lsat motenire o
abordare mai umanist a problemei calitii.Nu mai este nevoie s ne punem ntrebarea: Sunt echipele
potrivitepentru organizaia noastr? Desigur c sunt. Trebuie s ne ateptm ca ele s rezolve toate
problemele organizaiei? Desigur c nu.Lucrul n echip este ndeobte acceptat i inclus n abordrile
unui leadership performant. Dar, oare, acest fenomen este la ndemna oricui? Ce ar trebui s ntreprindem
pentru ca echipele s existe i s funcioneze? Iat ntrebri crora ne propunem s oferim posibile
rspunsuri. Acestea,cu siguran, nu vor fi valabile pentru toate situaiile posibile, dar vor ncerca s aib
un grad de generalitate care s le fac acceptate n ct mai multe dintre acestea. ncercm s prezentm
nite repere care s stea la baza analizelor viitoare. Deseori ne ntrebm ce s facem pentru ca
managementul organizaiei noastre s aib succes sau ce s facem pentru a obine implicarea deplin a
angajailor la problemele manageriale. Cel mai adesea ne mulumim s umblm la recompense i
sanciuni. Uitm ns celelalte nevoi din Piramida lui Maslow. Multe dintre ele pot fi rezolvate prin
dezvoltarea lucrului n echip.Se cuvine, deci, s ncercm s ptrundem mai adnc n acest fenomen.tim
c, pentru a-i ndeplini scopurile, organizaiile sunt divizate pe grupuri. Pentru a aborda grupurile, n mod
adecvat, este nevoie scunoatem n mod amnunit natura grupurilor dintr-o organizaie. Aa cum se
specific n tratatele de management, grupul nu reprezint o simpl reunire de oameni. Mai degrab el
reprezint un numr de oameni care interacioneaz ntre ei, sunt contieni din punct de vedere
psihologic de existena celorlali membri ai grupului i se percep ca reprezentnd un grup [1]. Grupurile
se caracterizeaz prin comunicri frecvente ntre membriilor, de-a lungul timpului i printr-o dimensiune
suficient de mic pentru a permite fiecrui membru al grupului s comunice fa n fa cu toi ceilali
membri ai grupului. Drept rezultat al acestei comunicri fiecare membru al grupului influeneaz i este
influenat de toi ceilali membri ai grupului.Grupurile din organizaie se mpart n mod specific n dou
categorii e baz: grupuri formale i grupuri informale.Un grup formal este un grup care exist n interiorul
unei organizaii n virtutea dorinei managementului pentru executarea sarcinilor care duc la ndeplinirea
obiectivelor organizaiei [2]. Organizaiile sunt constituite dintr-o serie de grupuri formale care
exist la diverse niveluri ale organizaiei. Coordonarea i comunicarea ntre aceste grupuri cade n
responsabilitatea managerilor care sunt cunoscui sub denumirea de verigi de legtur.Grupurile
formale sunt clar definite i structurate. Ele se clasific, n mod obinuit, n grupuri de comand i grupuri
operative.Grupurile de comand sunt grupuri formale care sunt prezente n lanul de comand al
organigramei. Ele gestioneaz activitile de rutin ale organizaiei. Grupurile operative sunt grupuri
formale, constituite din membrii organizaiei care interacioneaz ntre ei pentru a ndeplini majoritatea
sarcinilor din organizaie, care nu sunt de rutin. Dei grupurile operative sunt constituite, de regul, din
membri aparinnd aceluiai nivel ierarhic al organizaiei, ele pot fi formate i din membri care aparin
19

unor niveluri ierarhice diferite ale organizaiei. Dou grupuri formale care exist adesea n organizaie sunt
comitetele i echipele de lucru [3]. Echipa de lucru este un grup operativ, folosit n cadrul organizaiilor
pentru obinerea unei flexibiliti organizatorice mai mari sau pentru a face fa unei creteri rapide.
Pentru conducerea cu succes a grupurilor formale este imperios necesar cunoaterea etapelor de evoluie
a grupurilor formale. Bernard Bass a sugerat c evoluia grupului este un proces n patru etape, pe
parcursul cruia grupul nva cum s-i foloseasc rezervele [4]:
etapa de acceptare.
Este ceva obinuit ca membrii unui grup nou sib iniial o oarecare nencredere unii n alii. Etapa de
acceptare are loc numai dup ce dispare aceast nencredere iniial, iar grupul s-a transformat ntr-unul
caracterizat prin ncredere i acceptare mutual;
etapa de comunicare i de luare a deciziilor.
Dup ce au trecut de etapa de acceptare, membrii grupului sunt mai capabili s comunice deschis unii cu
alii. Aceast comunicare deschis asigur baza pentru stabilirea i folosirea unui mecanism eficient de
luare a deciziilor n grup;
etapa de solidaritate a grupului.
Solidaritatea grupului apare n mod natural, pe msur ce sporete acceptarea mutual i continu
comunicarea i luarea deciziilor n cadrul grupului. n aceast etap,membrii grupului devin mai implicai
n activitile grupului, ei ajungnd s coopereze i nicidecum s concureze unul cu altul. Membrii sunt
extrem de satisfcui de apartenena la grup, ei fiind angajai s sporeasc succesul de ansamblu al
grupului;
etapa de control al grupului.
Membrii grupului ncearc s maximizeze succesul grupului prin punerea de acord a capacitilor
individuale cu activitile grupului i prin sprijin reciproc. Aceast etap
este caracterizat, de obicei, prin flexibilitate i printr-un caracter informal.
Pe msur ce grupul parcurge fiecare din aceste patru etape, el devine,
n general, mai matur i mai eficient i, prin urmare, mai productiv.
Grupul care ajunge la un nivel maxim de maturitate i eficien
dispune de membri care au urmtoarele trsturi [5]:
membrii opereaz n mod unitar grupul lucreaz ca o echip.
Membrii nu se stnjenesc unul pe altul ntr-o msur care s afecteze
colaborarea lor;
membrii particip eficient la efortul grupului membrii grupului
lucreaz pentru un scop comun; ei nu irosesc resursele grupului,
deplasndu-se n direcii diferite;
membrii dispun de echipamentul, instrumentele i aptitudinile
necesare pentru a ndeplini obiectivele grupului membrii au nvat de
la experi cum s presteze diversele sarcini impuse de posturile lor i se
strduiesc s obin toate resursele de care au nevoie pentru a ndeplini
obiectivele grupului;
membrii solicit i primesc sugestii, opinii i informaii unii de la
alii un membru care este nesigur n legtur cu un anumit lucru oprete
munca i i solicit informaii unui alt membru. Membrii grupului vorbesc,
n general, unii cu alii deschis i cinstit.
Grupurile informale, cea de-a doua categorie important de grupuri
care pot exista n cadrul unei organizaii, sunt grupuri care evolueaz n
mod natural pe msur ce oamenii interacioneaz unii cu alii.
20

Grupul informal reprezint o grupare de persoane ale cror experiene


comune de munc dau natere unui sistem de relaii interpersonale care se
extinde dincolo de limitele relaiilor stabilite de ctre management [6].
Structurile grupurilor informale pot s devieze semnificativ de la
structurile grupurilor formale. Ele nu sunt foarte structurate din punct de
vedere al procedurii i nu sunt recunoscute formal de ctre management.
Grupurile informale se mpart n dou categorii generale: grupuri de
interese i grupurile de prietenie.
Grupurile de interese sunt grupuri informale care atrag i i pstreaz
membrii n special datorit unei preocupri comune a membrilor privind o
anumit problem. Cnd dispare interesul sau preocuparea care a dus la
constituirea grupului, probabil grupul se va desfiina i el.
Grupurile de prietenie sunt grupuri informale care se formeaz n
organizaie datorit unei asocieri pe plan personal a membrilor grupului.
Astfel de factori personali, cum ar fi interesele pentru petrecerea timpului
liber, rasa, sexul i religia constituie elemente de baz pentru grupurile de
prietenie. Calitatea de membru al grupurilor de prietenie tinde s se
modifice o dat cu trecerea timpului. Totui, aceast calitate se modific
atunci cnd dispare sentimentul de prietenie sau cnd se formeaz noi
prieteni.
Pentru a conduce eficient grupurile de lucru, liderii trebuie s ia
simultan n consideraie att efectele factorilor formali, ct i pe cele ale
factorilor informali asupra productivitii din organizaie.
Conceptele de grup i echip nu sunt sinonime. Aa cum am observat,
un grup const dintr-o serie de oameni care interacioneaz ntre ei, sunt
contieni din punct de vedere psihologic de existena celorlali membri ai
grupului i se percep ca un grup. O echip este un grup ai crui membri se
influeneaz ntre ei pentru ndeplinirea unor obiective ale organizaiei.
Nu toate grupurile din organizaii sunt echipe, dar toate echipele sunt
grupuri. Un grup poate fi considerat o echip numai dac membrii si se
ajut ntre ei pentru a ndeplini obiectivele organizaiei.
Leadership-ul nseamn preocuparea constant a managerilor de
succes de a ajuta grupurile pentru a deveni echipe.
Echipele din organizaii mbrac diferite forme. n mod obinuit, n
organizaii se ntlnesc: echipele orientate pe rezolvarea problemelor,
echipele autoconduse i echipele interfuncionale [7].
Echipele orientate pe rezolvarea problemelor sunt acele echipe
nfiinate pentru a ajuta la eliminarea unei probleme specifice din cadrul
organizaiei. Are ntre 5 i 12 membri i este constituit pentru a analiza
modalitile de mbuntire a calitii n toate etapele din organizaie, a
face mai eficiente procesele din organizaie sau a mbunti mediul
general de munc [8]. n organizaia militar sunt numeroase motivele
pentru care sunt constituite echipe. i aici ele urmresc rezolvarea unei
probleme de top, care contribuie n mod decisiv la succesul structurii sau
organizaiei n ansamblu.
Dup ce echipa orientat pe rezolvarea problemei ajunge la consens,
21

ea face recomandri managementului, legate de modul n care poate s


abordeze o problem specific. Managementul poate rspunde
recomandrilor echipei prin implementarea lor complet, prin modificarea,
i apoi implementarea lor, sau prin solicitarea unor informaii suplimentare
pentru evaluarea recomandrilor. Dup ce problema a fost rezolvat,
echipa este, n general, desfiinat.
Echipa autocondus este o echip care i planific, organizeaz,
influeneaz i controleaz activitatea, n condiiile unor ndrumri i
intervenii minime din partea managementului. Aceast echip creativ
cuprinde un grup foarte integrat de persoane calificate care au o pregtire
interfuncional i care dispun de responsabilitatea i autoritatea de a
ndeplini o serie de activiti specifice.
Activitile care erau ntreprinse, de regul, de ctre management, n
condiiile unui mediu tradiional de munc, dintr-o unitate militar
conceperea programelor unor aplicaii, stabilirea etapelor diferitelor aciuni
de lupt, stabilirea elementelor de cooperare, stabilirea elementelor de
logistic ale aplicaiei sunt acum transferate ctre membrii echipei
autoconduse, comandamentul aplicaiei.
Fiind, n general, responsabile de ntreaga sarcin, i nu doar de pri
ale ei, echipele autoconduse constituie o modalitate nou i important de
structurare, conducere i recompensare a muncii [9].
Echipa interfuncional este o echip de lucru alctuit din oameni
aparinnd diverselor domenii funcionale ale organizaiei care se
localizeaz asupra unui obiectiv specific. ntruct membrii echipei
interfuncioanale aparin unor compartimente diferite ale organizaiei,
echipa dispune de cunotinele necesare pentru a coordona toate activitile
compartimentelor din organizaie care au impact asupra activitii depuse
de ea.
Leadership-ul modern nu poate fi interpretat n afara echipelor, dar
simpla nfiinare a unei astfel de echipe nu garanteaz c ea va fi
productiv. Leadership-ul trebuie s transforme aceste echipe, s le fac
productive. Acest fapt se realizeaz prin parcurgerea urmtoarelor etape,
facilitate de lideri:
Constituirea membrii echipei nou formate ncep s se orienteze
asupra echipei i s se familiarizeze unii cu alii. Aceast perioad se
caracterizeaz prin explorarea unor probleme legate de noua situaie de
lucru cu care se confrunt membrii, cum ar fi:
ce se ateapt de la ei;
ce tip de autoritate exist;
ce fel de oameni sunt membrii echipei;
ce calificri au membrii echipei;
ce relaii se pot stabili ntre membrii echipei;
cine este liderul formal i informal [10].
Etapa de constituire a unei echipe se caracterizeaz prin incertitudine
i stres. De regul, membrii echipei se strduiesc s se adapteze att la
noua lor situaie de lucru, ct i unii cu alii. De aceea, liderii trebuie s fie
22

tolerani fa de discuiile informale lungi, n care se exploreaz elementele


specifice ale echipei i s nu le priveasc pe acestea ca pe o pierdere de
timp. Echipei nou formate trebuie s i se permit o perioad de explorare
n cazul n care se dorete ca aceasta s devin pe deplin productiv.
Furtuna se caracterizeaz prin conflicte i nenelegeri pe msur ce
membrii echipei devin mai insisteni n clarificarea rolurilor lor
individuale. De regul, n aceast perioad, echipa este lipsit de unitate,
ntruct membrii contest n mod continuu modul n care funcioneaz
echipa.
Pentru a ajuta echipa s treac de etapa de furtun, liderii trebuie s-i
ncurajeze pe membrii echipei s se simt liberi s critice orice problem
care privete echipa i s-i prezinte punctele lor de vedere complet i
corect. Liderii trebuie s-i ndemne pe membrii echipei s ajung la
nelegeri care vor permite echipei s-i ndeplineasc obiectivul
(obiectivele).
Normarea se caracterizeaz prin nelegeri ntre membrii echipei
privind rolurile, regulile i comportamentele adecvate pe care trebuie s le
mbrieze atunci cnd lucreaz n echip. n aceast etap se rezolv
conflictele aprute n etapa de furtun.
Liderii trebuie s influeneze echipele care au ptruns n etapa de
normare s conceap norme i valori ale echipelor care vor fi importante
pentru succesul organizaiei. Procesul de stabilire a comportamentelor
adecvate i neadecvate n cadrul echipei este esenial pentru
productivitatea viitoare a echipei de lucru.
Aciunea echipa se focalizeaz pe deplin asupra rezolvrii
problemelor din organizaie i pe soluionarea provocrilor cu care se
confrunt.
n aceast etap, echipa este productiv: dup ce a trecut cu succes prin
primele etape ale evoluiei echipelor, membrii echipei au ajuns s se
cunoasc ntre ei i s-i stabileasc rolurile, ateptrile i normele.
Aciunea leadership-ului trebuie s se ndrepte ctre realizarea
comportamentului productiv al echipei, ntrit, pentru a spori posibilitatea
manifestrii lui i n viitor.
Suspendarea echipa i-a terminat activitatea i se pregtete s se
desfiineze. Pe parcursul etapei de suspendare, membrii echipei se simt, n
general, dezamgii c echipa lor se destram, ntruct desfiinarea echipei
nseamn pierderea unor relaii satisfctoare pe plan personal i/sau a
unor situaii plcute n munc.
Leadership-ul va trebui s ofere alternative incitante i s se asigure c
membrii echipei vor parcurge i alte oportuniti stimulante i atractive i
s acioneze pentru a-i integra n noi echipe sau n noi domenii ale
organizaiei.
Dei o serie de echipe de lucru nu parcurg toate etapele de evoluie
descrise, cunoaterea etapelor de constituire furtun, normare, aciune i
suspendare va oferi liderilor multe informaii utile despre modul n care
pot s se formeze echipe de lucru productive.
23

Scopul suprem al leadership-ului este de a face echipele eficiente,


eseniale pentru succesul organizaiei.
Echipele eficiente sunt acele echipe care vin cu idei novatoare, i
ndeplinesc obiectivele i se adapteaz la schimbare atunci cnd este
necesar. Membrii lor sunt foarte angajai att fa de echip, ct i fa de
obiectivele organizaiei.
Putem afirma c lucrul n echip reprezint un important instrument ce
se poate afla la ndemna liderilor pentru a realiza un leadership eficace.
Depinde de aciunea acestora pentru ca grupurile s se transforme n
echipe funcionale i productive.
Organizaia militar, prin strategia militar i doctrinele operaionale
ale categoriilor de fore, ofer un spaiu larg de afirmare a lucrului n
echip. Dorina de integrare n structurile nord-atlantice nu poate fi
realizat dac nu se acioneaz pentru adoptarea instrumentelor de lucru la
cerinele impuse de NATO.

24

PRIVIRE GENERALA ASUPRA CALITILOR LIDERULUI


Bibliografie: Lt.col.lect.univ. Petca Ioan - Constantin
Interesul manifestat pentru fundamentarea stiintifica activitatii manageriale a determinat intreprinderea a
numeroase studii si analize privitoare la identificarea acelor calitati ce fac dintr-un manager un lider. De
fapt, inceputul studiilor consacrate leadership-ului s-a facut pe coordonatele acestei abordari, pe ideea
cadiferentele intre performantele subordonatilor au drept origine, tocmai calitatile liderului.
Literatura de specialitate a retinut, la un moment dat, chiar o teorie a calitatilor", criticata de altfel, pe
motiv ca ingustat problematica respectiva, reducand-o la cercetarea personalitatii liderului si eliminand
celelalte componente. Din aceastacauza, teoria nu a rezistat, iar calitatile cerute unui lider au diferit de la
un autor la altul.
Unii autori, de altfel, inlocuiesc termenul calitate" cu alte notiuni, cum sunt: insusire", caracteristica",
trasatura", abilitate", capacitate", conditie", cerinta" etc. Apreciem aceste exprimari utilizate, ca
realizari izvorate din dorinta autorilor de a contribui la lamurirea unor probleme importante si de
actualitate.
Noi opinam, in demersul nostru, pentru calitate" deoarece notiunea exprimaunitatea laturilor si
insusirilor esentiale" ale liderului. Datoritacalitatii liderul este ceea ce este si se poate deosebi de alti
oameni.
In literatura de specialitate existanumeroase preocupari pentru a caracteriza liderii. Astfel, W. Bennis vede
in lider un arhitect social", un transformator al organizatiei care are capacitatea de a crea o viziune
globala, de a o traduce in actiune si de a o mentine.
Un studiu competent asupra calitatilor de lider il realizeaza J. Adair. El demonstreza faptul ca marea
calitate a unui lider consta in capacitatea de a motiva oamenii explicand ca aceasta este legata de
entuziasmul si angajamentul propriu liderului, de capacitatea lui de a comunica si a imparti acest
entuziasm cu altii si de a-i pasiona. Daca cineva - arata autorul citat - are un post de manager, el nu va fi
un lider decat in momentul in care functia sa va fi acceptatatrup si suflet de catre cei care lucreazacu el".
In ceea ce ne priveste, consideram caliderul trebuie saprezinte o imbinare armonioasade calitati innascute,
cu altele dobandite prin instruire profesionalasi experienta.
Temperamentul liderului are un rol deosebit in manifestarea personalitatii acestuia prin conduita, vorbire,
crearea climatului de munca. In raport cu modul de exteriorizare a activitatii nervoase (excitatia si
inhibitia) sunt descrise patru tipuri de temperament: coleric, sanguin, flegmatic si melancolic, care,
raportate la activitatea managerialaprezintaurmatoarele caracteristici:
- colericul, dispune de forta de actiune neobisnuita, impresionanta, uneori de un entuziasm nelimitat. El
actioneazabine numai sub impulsul unor scopuri de mare insemnatate. Are mare vocatie pentru actiune.
Poate apare si ca un perturbator, prin inegalitatea actionala; prin epuizare, prin activitatea sa in salturi;

25

- sangvinicul, are o adaptabilitate rapida. Poate da nastere la discutii in relatiile cu subordonatii si mai cu
seamaprivind latura morala, dar le rezolva. Posedabunadispozitie si o adaptabilitate prompta. Poate sase
echilibreze, nu se avantain mod riscant. tie sarenunte, atunci cand este nevoie. Leagaprietenii usor, dar la
fel de usor renuntala ele. Nu este ambitios, dar nici nu este pasiv sau indiferent;
- flegmaticul, este neobisnuit de calm, nu abandoneaza atunci cand actioneaza. Este meticulos si
perseverent panala obtinerea rezultatului propus. Poate ajunge la performante remarcabile, este echilibrat.
Are simtul masurii. Este realist si practic;
- melancolicul se caracterizeazaprin rabdare, simt de analizadetaliata, constinciozitate, autoexigenta. Se
integreazagreu in contextul social. Nu suportaraporturile dure. Are mare sensibilitate. Este putin rezistent
din punct de vedere nervos, fiind predispus la stari melancolice, mai ales pe timpul situatiilor conflictuale.
Inteligenta liderului se manifestaprin posibilitatea de a efectua activitati caracterizate prin dificultate,
complexitate, adaptabilitate la un scop, valoare socialasi realizare originala. Un lider inteligent descopera
usor sensul fenomenelor, evenimentelor, determinafaragreutate esentialul si relatiile logice dintre ele si
gaseste cu usurintasolutii pentru rezolvarea situatiilor complicate.
Inteligenta este consideratarezultatul a numerosi factori dintre care , pe noi, ne intereseazaurmatorii:
- memoria este aptitudinea liderului de a pastra si reproduce diferite notiuni sau fapte. Memoria
mecanicase referala redarea unor elemente faraa le patrunde sensul, iar cea logica presupune si intelegerea
fenomenelor. Un lider trebuie saposede, mai ales, o memorie logica.
- capacitatea de concentrare reprezintaposibilitatea de orientare selectivaa cunostintelor spre un anumit
stimul. In conditiile organizatiilor unde simultan se desfasoarafoarte multe procese, liderii trebuie sase
concentreze si sa sesizeze uneori semnale foarte slabe si grave asupra intregii activitati.
- spiritul de observatie constain capacitatea liderului de a sesiza esenta fenomenelor cu care se
confruntaorganizatia.
- flexibilitatea gandirii presupune receptivitate la nou, depasirea unor vederi invechite, incurajarea
inovatiilor si a criticii ca o dorintasincerade autodepasire, de autoperfectionare continua. Aceasta o
apreciem importanta si necesara liderului in scopul evitarii activitatii de rutina.
- viziunea strategica, de perspectivaeste o calitate necesaramai ales liderilor situati in varful ierarhiei
organizationale, deoarece cunoscand problemele noi care apar in domeniul de activitate, trebuie sa-si
formeze o imagine clarasi corectain ceea ce priveste dezvoltarea organizatiei, a subordonatilor si a propriei
persoane. Liderul trebuie safie cu un pas inaintea evenimentelor prezente pentru a le pregati pe cele
viitoare. In acest scop, el are nevoie de timp pe care sa-1 dedice studiului, cercetarii si meditatiei.
Inteligenta este o componentainnascuta, dar ea poate fi dezvoltatain procesul de comunicare a individului
cu societatea. Pe baza inteligentei, sunt, de obicei, selectionati si promovati indivizii in posturi de
manageri, cei mai putin inzestrati nereusind saajungasau sase mentinape pozitii ierarhice inalte.

26

Inteligenta este necesaraoricarei profesiuni. Indispensabila liderilor, ea trebuie sa existe peste nivelul
mediu. In procesul decizional, ea reprezintagarantia alegerii din multimea alternativelor posibile, a
variantei optime, in fapt, adaptarea constientala cerinte si conditii noi.
Cerintele privitoare la specificul inteligentei sunt diferite in functie de nivelul ierarhic; astfel la nivelurile
ierarhice inferioare, liderul trebuie saposede o inteligentapractica", care sapermitasesizarea rapidasi
rezolvarea problemelor concrete. Pentru nivelurile superioare se cer lideri a caror inteligentaeste
ascutita", chiar speculativa, fapt care asigurao viziune generalain perspectiva adoptarii unor decizii
strategice bine fundamentate.
Sanatatea este esentiala pentru lideri, ea fiind izvorul disponibilitatilor pentru actiune si armonie necesare
relatiilor interumane. Boala liderului este cotataca o infirmitate temporaracare creeaza uneori complexe
generatoare de tensiune. Iar dacaafectiunile fizice pot fi trecatoare si tolerate uneori la lideri, bolile psihice
sunt extrem de periculoase pentru acestia. In acest sens, la selectionarea acestora, fisa medicala actuala,
precum si prognoza sanatatii devine un criteriu foarte important pentru angajare.
Varsta fara fi o calitate sau un factor restrictiv de selectie pentru un lider, determina tarie psihica si
rezistenta fizica. In management s-a constatat cain intervalul de varstacuprins intre 35-45 ani individul
poseda maximum de resurse fizice si psihice, cat si experientasuficienta, desi existanumerosi lideri foarte
tineri sau mai in varsta.
Experienta. Un lider se presupune caa acumulat o indelungataexperienta. Aceasta nu este insasinonimacu
empirismul, ci trebuie privitaca pe un element dinamic, care se imbogateste continuu cu date si concluzii
noi. Ca safie valorificatain mod optim, experienta trebuie completatacu noi cunostinte, asimilate in mod
organizat, menite sastimuleze mobilitatea in gandire, operativitatea si eficienta in actiune.
Rolul sau pozitiv pentru intregirea personalitatii unui lider este recunoscut. Experienta ii va permite
sagaseascasolutii juste si operative in situatiile cu caracter repetitiv, sale aprecieze pe acestea la
complexitatea lor reala, saevalueze corect munca subordonatilor, satragainvataminte pentru organizarea
rationalaa activitatilor, sacunoascamai bine oamenii si, in consecinta, sastie sase poarte cu ei,
saprevinacomiterea unor greseli. In felul acesta va putea sarezolve o serie de probleme nesolutionabile
numai cu cunostintele teoretice sau chiar cu deprinderile practice.
Experienta este aceea care permite liderului sastie cand sarefuze si cand saaccepte, cand saactioneze si
cand saastepte, cand sase opunajudecarii dupainspiratie a solutiilor si cand saaibasigurantain actiunile
intreprinse.
Spiritul de echipa. Intr-un grup de munca este bine sa existe un lider puternic, dar si membrii puternici.
Succint spus, formula echipei ar fi: interese comune, conceptii apropiate, limbaj specific, aport eterogen.
Prin echipamanagerialanu intelegem doar ansamblul indivizilor ce o compun cu trasaturile proprii de
caracter, cu calitatile si defectele personale, interesele particulare, ci mai ales, interrelatiile dintre acestia,
situarea lor intr-o continuasi echilibrata complementaritate si armonizare de naturasaasigure elaborarea,
implementarea si controlul deciziilor fundamentale, competente, eficiente, dar si inspirate si oportune.
Coeziunea doritase impune a fi in mod constant consolidata, ea fiind principala trasaturaintegratoare a
grupului. Gandirea de echipaeste diferitade gandirea individualasi aceasta deoarece echipa
27

favorizeazagandirea sistemica: deciziile elaborate in echipa, depasesc caracterul frecvent


monodimensional, specializat, al gandirii individuale. Colaborarea in cadrul echipei situeazaprimordial
sansa sintezei, a intregului.
Componentaeducabilaa caracterului individual, spiritul de echipaare la baza necesitatea inlocuirii
competitiei interne cu colaborarea. Se dezvoltain acest mod o logicanouapotrivit careia reusita
coechipierului poate fi considerata ca o reusita proprie si reciproc, esecul unui membru din
echipareprezintasi o pierdere proprie.
Posibilitatea de comunicare. Liderul isi petrece cea mai mare parte a timpului angajat direct intr-una din
etapele procesului de comunicare. Chiar si atunci cand lucreaza singur, el se bazeaza pe incercarile altora
de a comunica cu el sau se pregateste sa comunice cu altii. Acuratetea in luarea deciziilor depinde, in
particular, de eficacitatea comunicarii. Daca procesul de comunicare este deficitar, atunci tot restul poate fi
afectat.
Liderii isi petrec, in medie, 2/3 din timp lucrand cu alti oameni. Restul timpului este ocupat mai ales cu
pregatirea rapoartelor. Pare deci rezonabil sa presupunem cacei mai multi isi petrec mare parte a timpului
de lucru intr-un fel sau altul in activitatea de comunicare. Aceasta presupune participarea la sedinte,
primirea si transmiterea de instructiuni, discutii cu colegii, contacte cu beneficiarii si furnizorii. Astfel de
contacte pot fi vizuale, telefonice sau o combinatie a acestora. Cea mai mare parte a timpului ramas este
alocata asimilarii sau pregatirii informatiei scrise.
Dacaliderii vor saadopte decizii corecte si de substantain posturile pe care le ocupa, atunci apreciem caei
trebuie safie capabili sa stapaneasca efectiv procesul de comunicare.
Din propria experienta, consideram ca liderii se deosebesc in esentaprin capacitatea de a comunica efectiv.
De aceea rezultanevoia de a dezvolta aptitudini de comunicare eficace ce poate deveni o prioritate
criticapentru multi lideri. Este regretabil caadesea, aceasta necesitate nu este perceputa de acestia, ei
neglijand importanta si ocaziile de dezvoltare in acest domeniu critic. Aptitudinile de comunicare, tind
safie considerate ca date, iar lipsa lor este mai usor sesizatala altii.
Doar atunci cand oamenii realizeaza subtilitatile comunicarii eficace devin constienti de importanta
comunicarii si incep sa-si dezvolte propriile aptitudini. Problemele sunt de asa naturaincat chiar si un lider
cu performante bune in comunicare poate sasi le imbunatateascadacaia in considerare si isi evalueaza
sistematic propria eficacitate in acest domeniu.
Instruirea. Se referala cultura generala, pregatirea profesionalasi de specialitate, precum si in domeniul
managementului.
Cultura generala participa la construirea personalitatii liderului, evitand stirbirea autoritatii si chiar
compromiterea in fata colectivului din care face parte. In conceptia noastra, presupune vocabular, tinuta,
stil corespunzator, toate depinzand de educatia si nivelul de culturaal liderului.
Cunostintele profesionale si de specialitate, cele din domeniul managementului, precum si arta de a le
aplica ii confera liderului o dubla profesiune: manager si specialist, desi astazi existatot mai multe tendinte
de a forma manageri profesionisti.
28

Raportul dintre cunostintele de specialitate si cele de management este determinat, apreciem noi, de
nivelul ierarhic pe care se gaseste situat postul respectiv. Astfel, la nivelurile de mijloc si de jos acestia
trebuie saposede mai multe cunostinte profesionale, iar la cele de varf, mai multe cunostinte de
management.
Daruire. Liderii depun in folosul organizatiilor pentru care lucreazaeforturi de mare intensitate, care nu
pot fi calificate altfel decat dedicare. Parte din aceasta derivadin obligatie: este foarte multatreabade facut
pentru conducerea unei organizatii, liderii trebuind samunceascadin greu pentru a o indeplini. Ritmul alert
al vietii liderilor se explicain mare parte prin aceastacerinta.
Dar, sunt foarte multe exigente care, desi par impuse asupra liderilor, nu tin de obligatiile stricte de
serviciu, ci provin, mai curand, din implicatiile sociale ,si din chiar autoimplicarea acestora.
Intensitatea daruirii ceruta liderilor si acceptata de acestia - atrage adeseori conflicte in viata pe care o au
in afara organizatiei. Nu rare sunt problemele lor de familie si de casnicie; sotiile si copii sunt ca si
abandonati in favoarea organizatiei - ei suporta costu", daruirii obsedante si unilaterale a sotului si tatalui
lor fatade organizatie.
Exemplul personal. Pentru a-i determina de subordonati sase implice in realizarea obiectivelor
organizationale, liderii trebuie intai sase implice ei insisi. Acei lideri, pe care nu-i intereseazaatingerea
obiectivelor organizatiei sau pastrarea standardelor sale, nu se pot astepta ca celorlalti sa le pese. Nimic nu
distruge moralul mai eficace decat un lider pe care nu-1 intereseaza spre ce nazuieste organizatia sa. O
asemenea atitudine este greu de ascuns.
Fiecare lider munceste intr-o casa cu pereti de sticla" si subordonatii vor avea mereu ochii atintiti asupra
sa. El trebuie sa fie fara repros in domenii in care altii sunt tentati sa incalce regulile. Neregulile minore
pot deveni o adevarata problema cand acesta este promovat.
Leadership-ul este si o chestiune de curaj. Liderii nu-si pot permite saarate cale e fricain contexte legate de
munca lor. Este de ajuns sademonstreze curaj, pentru ca indrazneala sale vinasi altora.
Exemplul personal este deci o invataturaprin fapte. Este o lectie fara cuvinte, care explica adeseori mai
bine decat o poate face limbajul.
Capacitatea de motivare a subordonatilor. Pentru a exercita leadership-ul, liderul trebuie samotiveze
subalternii. Cei mai buni stiu din instinct cum sa-i motiveze pe ceilalti. Chiar dacase manifesta acest
instinct este bine sase familiarizeze cu lucrarile aparute in acest domeniu.
Motivatia o apreciem ca fiind resortul de bazaal personalitatii, iar factorii care o determinasunt altii pentru
fiecare dintre noi. Acesti factori se schimbain timp: unii opereazapozitiv in timp ce altii, negativ.
Echilibrul dintre pozitiv si negativ se schimba, uneori, brusc.
Liderul care doreste sa-si motiveze subordonatii trebuie sainteleagasursele distincte ale motivarii lor. Lista
este farasfarsit, iar numarul combinatiilor, infinit.

29

Capacitatea de adaptare la situatiile noi. Schimbarile, chiar si cele care par simple, pot avea efecte
nebanuite asupra vietii si performantelor organizatiei. Din nefericire, datorita perspectivelor diferite si
constrangerilor de timp, liderii sunt adesea necunoscatori sau incapabili sacontroleze corespunzator
consecintele schimbarilor.
Acesti factori, la care se adauga lipsa constientizarii de catre lideri a efectelor schimbarii si cresterea ratei
schimbarii, determinaca managementul schimbarii safie un subiect critic pentru liderul organizatiei. De
fapt, un factor major in supravietuirea unei organizatii este tocmai capacitatea liderului de a conduce
eficient organizatia prin schimbarile inevitabile cu care se confrunta.
Capacitatea de gestionare a factorilor stresanti. Managementul este considerat o ocupatie deosebit de
stresanta, cu riscurile pentru sanatate, care decurg de aici. Stresul este o conditie subiectivasi-1
afecteazape fiecare lider in situatii diferite, in moduri diferite si cu rezultate diferite.
In situatiile solicitante, un anumit grad de stres este util si chiar esential pentru succes: provoacaun flux de
adrenalinasi pregateste mintea si corpul pentru o performantade varf. Stresul devine nociv atunci cand este
extrem; are efecte vatamatoare cand este de lungaduratasi in contexte in care nu ar trebui saapara.
Liderul trebuie sa combata nu numai stresul subordonatilor, ci si propriul stres, cunoscandu-se caacesta
este transferabil de la o persoanala alta.
Spirit strategic. Pentru a conduce eficace, liderul trebuie sastie ce obiective doreste saatingasi sale
facaclare pentru subordonati. Nu este suficient saai dorinta generalade a progresa; trebuie sastii unde vrei
saajungi si ce drum sa urmezi pentru a ajunge acolo.
Pentru aceasta liderii trebuie sa urmareascaca obiectivele propuse sa intruneascaurmatoarele conditii: safie
clar definite; safie consistente; safie verificabile, masurabile; sastimuleze; safie realizabile etc.
Initiativa. Un lider trebuie sa aiba initiativasau sa poata percepe nevoia de actiune, dupacare sasi
actioneze. Aceasta calitate pare a fi intr-o relatie stransacu energia si rezistenta persoanei, care, in multe
cazuri, scade odatacu varsta.
Increderea in sine. Un bun lider este sigur pe el, are incredere in el insusi, crede in ceea ce face. Calitatea
este legatade perceptia propriului loc in societate, de nivelul propriilor aspiratii etc. Increderea in sine nu
trebuie insa exprimata insistent sau agresiv, ci intr-o maniera discreta.
Hotarare. Inseamnasigurantade sine, perseverenta in invingerea greutatilor ce se ivesc, realizarea
obligatiilor cu promptitudine, fermitate in convingeri, in respectarea normelor de conduita, capacitatea de
a lua cat mai repede decizii in cele mai diverse situatii, de a actiona cu toate eforturile si capacitatile
pentru realizarea scopului urmarit.
Capacitatea de a vedea din elicopter". Expresia o utilizam pentru a descrie abilitatea unui lider de a se
ridica deasupra unei anumite situatii si de a o vedea intr-un context mai larg, dupacare sapoatacobori
pentru a se ocupa de detalii.

30

Trasaturi etice. Se manifesta in relatiile liderului cu subordonatii si sunt foarte bine observate si apreciate
de catre acestia. Astfel, liderul trebuie safie sincer, deschis, corect, drept, ferm, integru, onest, cinstit etc.
Implicatiile trasaturilor etice vizeazamodul de adoptare al deciziilor, mai ales a celor sociale. Incalcarea
normelor legale de rezolvare a unor cereri ale subordonatilor, aprecierile incorecte ale activitatii, un
control tendentios, promovari sau salarizari partinitoare, care nu se fac in raport cu competenta oamenilor
creeaza un climat tensionat, nefavorabil muncii.
Metoda inventarierii calitatilor necesare pentru un post sau altul de manager este cunoscuta si a fost
utilizata frecvent. Lista de calitati", chiar dacaea singura nu mai poate satisface, ramane, apreciem noi, un
auxiliar pretios.

31

NTOCMIREA GRAFICULUI ANUAL DE PREGTIRE


I A TEMATICII PRIVIND INSTRUIREA PERSONALULUI N DOMENIUL
PROTECIEI CIVILE
TEMATICA ANUALA SI GRAFICUL DE INSTRUIRE
Extras din OMAI nr.712/2005 modificat si completat cu OMAI 718/2005
Art. 22 Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobate de
conductorii instituiilor, manageri sau patroni.
Art. 23 Tematica orientativ anual de instruire, adaptat fiecrei categorii de salariai, se structureaz
de regul astfel:
a) actele normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen, activitatea de aprare
mpotriva incendiilor i activitatea de protecie civil;
b) obligaiile generale i specifice ce revin fiecrei categorii de salariai;
c) condiiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele
poteniale (riscurile) de incendiu i/sau explozie specifice; normele, regulile i msurile de prevenire a
acestora;
d) descrierea, funcionarea, ntreinerea i modul de utilizare a instalaiilor i sistemelor de protecie
destinate prevenirii avariilor tehnologice i incendiilor;
e) modul de aciune a salariailor n cadrul serviciilor de urgen i n sprijinul acestora pentru realizarea
interveniei operative i pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen.
Art. 24 Tematica orientativ se adapteaz i se completeaz pe parcursul anului, dac este cazul, de ctre
cei care execut instruirea, cu concluziile i nvmintele rezultate din:
a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale i ndeplinirea sarcinilor stabilite;
b) natura, frecvena i amploarea incendiilor, exploziilor i altor situaii de urgen produse pe raza
teritorial a unitii sau n sectoare de activitate similare;
c) modificri ale legislaiei specifice.
Art. 25 n graficul anual de instruire se menioneaz periodicitatea instructajelor i se precizeaz zilele
n care acestea se execut ealonat, pe locuri de munc i categorii de salariai.
Art. 26 Intervalul de timp ntre dou instructaje periodice se stabilete de conducerea agentului economic
sau a instituiei publice n funcie de specificul condiiilor de munc din unitatea respectiv, cu respectarea
urmtoarelor termene:
- cel mult o lun (30 de zile), pentru personalul cu funcii de execuie sau operative, care sprijin serviciile
de urgen (structurile de rspuns) n cazul producerii situaiilor de urgen;
- 1 - 3 luni, pentru personalul care lucreaz nemijlocit cu aparate, maini, utilaje i instalaii tehnologice
(tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri), precum i pentru analiti, cercettori i personalul din
laboratoare;
- 3 - 6 luni, pentru personalul auxiliar din seciile i sectoarele de producie, control tehnic, cercetare,
proiectare, de ntreinere i reparaii, investiii, transporturi, precum i pentru cel care lucreaz n instituii
publice;
- 1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuii de organizare, conducere i control (efi de secii,
ateliere, instalaii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituiei, precum i
32

pentru cel din structura autoritilor publice locale, a administraiei publice centrale i a instituiilor
statului.

NREGISTRAREA I CONFIRMAREA INSTRUCTAJULUI


Extras din OMAI nr.712/2005 modificat si completat cu OMAI 718/2005
CAPITOLUL 3 nregistrarea i confirmarea instructajului
Art. 45 Instruirea n domeniul situaiilor de urgen se certific prin nscrisuri realizate, dup caz, n fia
individual de instructaj n domeniul situaiilor de urgen, n registrul de predare-primire a schimbului
sau n procesele-verbale de instruire.
Art. 46 Fiele individuale de instructaj se ntocmesc pentru toate persoanele angajate, conform modelului
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentele dispoziii generale.
Art. 47 Dup efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fielor individuale de instructaj,
nscrisul efectundu-se cu past sau cu cerneal.
Art. 48 Dup completare, fia individual de instructaj n domeniul situaiilor de urgen se semneaz de
persoana instruit i de ctre persoanele care au efectuat i au verificat instructajul.
Art. 49 Prin semntur persoana instruit demonstreaz participarea la instructaj, iar persoana care a
verificat instructajul confirm, pe baza examinrii persoanei instruite, c aceasta i-a nsuit cunotinele.
Art. 50 Conductorii locurilor de munc rspund de pstrarea fielor individuale de instructaj n domeniul
situaiilor de urgen pentru personalul din subordine.

33

MODUL DE DESFURARE A ACTIVITLOR DE EVACUARE A PERSONALULUI N CAZUL


PRODUCERII UNOR SITUAII DE URGEN
Evacuarea -masura de protectie civila luata naintea, pe timpul sau dupa producerea unei situatii de
urgenta, la declararea starii de alerta, care consta n scoaterea din zonele afectate sau potential a fi afectate,
n mod organizat, a salariatilor si a bunurilor materiale si n dispunerea lor n zone sau locatii care asigura
conditii de protectie .
Actiunile de evacuare se planifica si se organizeaza n functie de tipul de risc, avndu-se n vedere
parametrii specifici ce caracterizeaza evolutia si amploarea consecintelor acestuia.
n caz de situatii de urgenta actiunea de evacuare ncepe imediat dupa identificarea pericolului ori dupa
producerea acestuia, acordndu-se prioritate evacuarii salariatilor.
Scopul evacuarii :
Evacuarea are ca scop :
-asigurarea protectiei salariatilor si bunurilor materiale ale societatii
Conceptia actiunilor de evacuare :
Actiunea de evacuare se poate realiza n urmatoarele modalitati si situatii :
-autoevacuarea n cazul producerii unor dezastre cu efecte rapide, cnd salariatii sunt alarmati si se
deplaseaza, n mod organizat, spre anumite locuri de refugiu n care sunt feriti de efectele distrugatoare ale
acestora ( actiunea se poate derula si spontan nsa, pe parcurs, ea poate si trebuie gestionata de catre C.U.
si organele cu atributii) . Desfasurarea acestei actiuni impune interventia persoanelor specializate ale S.C
S.R.L. pentru evitarea confuziei, panicii, aglomeratiei si blocajelor pe caile de comunicatii, precum si a
dezordinii si a actelor antisociale ;
-evacuarea planificata si organizata conform prezentului Plan de evacuare, potrivit precizarilor C.U si a
specialistilor de la Protectia Civila.
Evacuarea poate fi efectuata, n functie de evolutia situatiei de protectie civila si de gradul de asigurare cu
mijloace de transport, astfel :
-partial sau total;
-simultan sau succesiv ( functie de urmarile dezastrului sau a posibilitatilor de transport)
Evacuarea va fi efectuata n :
-var I -de regula locatiile pentru evacuare se stabilesc din timp pentru toate tipurile de risc prevazute n
schema riscurilor. Acestea pot functiona o perioada de timp variabila, pna la nlaturarea pericolului si n
orice anotimp. Se ia n calcul evacuarea bunurilor care se pot constitui din materii prime, produse finite,
tehnica, utilaje, echipament de calcul, arhiva, documente, etc. Salariatii se vor evacua n afara zonei
afectate de o situatie de protectie civila respectnd indicatiile celulei de urgenta, sau autoritatilor locale.
-var.II.-daca aceasta posibilitate nu exista sau cladirile vizate sunt n zona de dezastru, se stabilesc alte
locatii n interiorul sau n afara localitatii.
Se evacueaza :
Se ia n calcul evacuarea bunurilor ,a materiei prime, produse finite, tehnica, utilaje, echipament de calcul,
arhiva, documente, etc.
Se va lua n calcul evacuarea bunurilor, documentelor si tehnicii stabilite din timp,
Calculul numarului salariatilor care se evacueaza :
-60 % -prin autoevacuare ;
-30 35 % -evacuare realizata de S.C. S.R.L. cu mijloacele de transport proprii
-10 5 % -se evacueaza cu mijloace de transport puse la dispozitie de autoritatile locale.
Timp de evacuare :
Imediat dupa identificarea pericolului sau dupa producerea acestuia.
Prezentul plan a fost ntocmit, avnd n vedere urmatoarele consideratii :
-evacuarea salariatilor si a unor categorii de bunuri materiale la nivelul localitatii se impune n cazul
producerii urmatoarelor tipuri de risc : accident chimic, inundatii de mari proportii, sau tipurilor de risc
prevazute n schema riscurilor ,

-accidentul chimic este un dezastru care apare, de regula, prin surprindere ;


-timpul scurt la dispozitie pentru luarea deciziilor si punerea n aplicare a Planului de evacuare ;
-evacuarea bunurilor materiale de la operatori economici si institutiile publice este posibila numai daca
exista o organizare prealabila si minutioasa ;
-datorita timpului scurt la dispozitie, organizarea evacuarii va fi mai sumara, ponderea constituind-o
autoevacuarea ;
-locurile unde se evacueaza salariatii si bunurile materiale, se gasesc la distante relativ mici ;
-durata dispunerii n raioanele de evacuare este scurta ;
Conceptia actiunilor de evacuare :
1.-Situatiile tipurilor care impun evacuarea salariatilor, bunurilor materiale sunt :
-inundatii de mari proportii
-accident chimic
2.-Introducerea -STARII DE URGENTA pentru zona posibil a fi afectata se executa de catre Comitetul
National pentru Situatii de Urgenta sau I.G.S.U., la propunerea Comitetului Judetean pentru Situatii de
Urgenta sau I.J.S.U., la iminenta producerii tipului de risc.
3.-n actiunea de evacuare sunt cuprinsi salariatii, unele bunuri materiale situate n zona afectata sau
probabil a fi afectata de producerea unui dezastru.
4.-Conceptia actiunii de evacuare vizeaza scoaterea salariatilor, bunurilor materiale din locurile afectate
sau posibil a fi afectate din raioanele situate n zonele inundabile.
Salariatii si bunurile materiale care se evacueaza, gradul de urgenta si ordinea n care se executa
evacuarea, fortele si mijloacele destinate si sprijinul logistic al evacuarii n cazul situatiilor de urgenta se
stabilesc pentru fiecare situatie, de personalul cu atributii n domeniu din cadrul S.C. S.R.L.
Datorita timpului scurt la dispozitie, un rol deosebit l va constitui autoevacuarea, iar pentru aceasta se va
pune accent pe popularizarea riscului, a zonelor inundabile, a raioanelor de evacuare, nstiintarea si
alarmarea salariatilor si necesitatea realizarii acesteia n timpul cel mai scurt, pe caile cele mai scurte si
mai sigure.
Participarea la actiunile de limitare, nlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc sau a situatiilor
de urgenta sau de criza, constituie o obligatie pentru toate persoanele juridice si fizice .

PLANIFICAREA RESURSELOR UMANE , MATERIALE I FINANCIARE


NECESARE N CAZUL PRODUCERII UNOR SITUAII DE URGEN
Bibliografie:HG1040/2006
ART. 1

(1) Se aprob Planul naional de asigurare cu resurse umane, materiale i financiare pentru gestionarea
situaiilor de urgen pentru anul 2006, prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
(2) n cazul instituiilor finanate integral sau parial de la bugetul de stat, bugetele asigurrilor sociale i
bugetele locale, resursele umane, materiale i financiare pe anul 2006 se asigur n conformitate cu
prevederile bugetelor aprobate pentru acest an.
ART. 2
Planul naional de asigurare cu resurse umane, materiale i financiare pentru gestionarea situaiilor de
urgen, denumit n continuare Plan naional, se ntocmete anual, cu respectarea prevederilor legii
bugetului de stat, a hotrrilor consiliilor locale, consiliilor judeene sau ale Consiliului General al
Municipiului Bucureti, dup caz, pentru aprobarea bugetelor locale, precum i a actelor normative de
rectificare a acestora.
ART. 3
Componentele Sistemului Naional de Management al Situaiilor de Urgen, organele centrale i
organizaiile neguvernamentale cu atribuii n domeniul managementului situaiilor de urgen i funcii de
sprijin repartizate potrivit legii prevd anual, n bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor
umane, materiale i financiare necesare gestionrii situaiilor de urgen.
ART. 4
(1) n termen de 15 zile de la aprobarea bugetelor proprii i a actelor normative de rectificare a acestora,
structurile prevzute la art. 3 comunic Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, n vederea
centralizrii sau actualizrii, dup caz, la nivel naional, resursele asigurate pentru anul de plan.
(2) n termen de 10 zile de la ultima comunicare, Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen
nainteaz proiectul Planului naional ministrului administraiei i internelor, n scopul nsuirii, n calitate
de iniiator.
(3) n termen de 15 zile de la primirea proiectului, ministrul administraiei i internelor convoac
Comitetul Naional pentru Situaii de Urgen n edin extraordinar, n scopul examinrii i propunerii
Planului naional spre aprobare Guvernului.
(4) Procedura de aprobare a Planului naional prin hotrre a Guvernului se finalizeaz n termen de cel
mult 60 de zile de la aprobarea bugetelor instituiilor prevzute la art. 3 i a actelor normative de
rectificare a acestora.
ART. 5
Asigurarea cu resurse umane, materiale i financiare se va referi exclusiv la necesarul concret pentru
ndeplinirea activitilor specifice din cadrul fiecrei funcii de sprijin pe care o asigur ministerele,
celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la Hotrrea
Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigur
ministerele, celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea
situaiilor de urgen.
ART. 6
(1) Planurile comitetelor judeene/al municipiului Bucureti includ i planurile comitetelor locale ale
localitilor/sectoarelor de pe teritoriul judeului/ municipiului Bucureti.
(2) Planurile prevzute la alin. (1) cuprind activitile specifice din cadrul celor 18 funcii de sprijin
repartizate Ministerului Administraiei i Internelor.

SISTEMUL NAIONAL DE MANAGEMENT AL SITUAIILOR DE URGEN


Bibliografie:OG.21/2004
Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, se nfiinteaza, se organizeaza si
functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor
umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate.
Sistemul National este organizat de autoritatile administratiei publice si se compune dintr-o retea
de organisme, organe si structuri abilitate n managementul situatiilor de urgenta, constituite pe niveluri
sau domenii de competenta, care dispune de infrastructura si de resursele necesare pentru ndeplinirea
atributiilor prevazute n ordonanta de urgenta mentionata.
Sistemul Naional are n compunere:
a) comitete pentru situaii de urgenta;
b) Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta;
c) servicii publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenta;

d) centre operative pentru situaii de urgenta;


e) comandantul aciunii.
ART. 7
(1) Comitetele pentru situaii de urgenta sunt:
a) Comitetul Naional pentru Situaii de Urgenta;
b) comitetele ministeriale i ale altor instituii publice centrale pentru situaii de urgenta;
c) Comitetul Municipiului Bucureti pentru Situaii de Urgenta;
d) comitetele judeene pentru situaii de urgenta;
e) comitetele locale pentru situaii de urgenta.
(2) Comitetele pentru situaii de urgenta sunt organisme interinstitutionale de sprijin al managementului
i se ntrunesc semestrial i ori de cte ori situaia impune.
ART. 8
(1) Comitetul Naional pentru Situaii de Urgenta, denumit n continuare Comitet Naional, se constituie
i funcioneaz sub conducerea nemijlocit a ministrului administraiei i internelor i sub coordonarea
primului-ministru.
(2) Comitetul Naional este un organism interministerial format din persoane cu putere de decizie,
experi i specialiti desemnai de ministerele cu atribuii complexe n gestionarea situaiilor de urgenta.
(3) Organizarea i funcionarea Comitetului Naional se stabilesc prin hotrre a Guvernului, la
propunerea ministrului administraiei i internelor.
ART. 9
(1) La ministere i la alte instituii publice centrale cu atribuii n gestionarea situaiilor de urgenta se
constituie i funcioneaz sub conducerea ministrilor, respectiv a conductorilor instituiilor publice
centrale, comitete ministeriale pentru situaii de urgenta, denumite n continuare comitete ministeriale.
(2) Comitetul ministerial se constituie prin ordin al ministrului ori al conducatorului instituiei publice
centrale, dup caz, i are n componenta persoane cu putere de decizie, experi i specialiti din aparatul
propriu al ministerului i din unele instituii i uniti aflate n subordinea acestuia, cu atribuii n
gestionarea situaiilor de urgenta.
(3) n componenta comitetului ministerial, la solicitarea ministrului respectiv, pot fi cooptati i
reprezentani ai altor ministere i instituii cu atribuii n domeniu.
ART. 10
(1) La nivelul municipiului Bucureti se constituie, sub conducerea prefectului, Comitetul Municipiului
Bucureti pentru Situaii de Urgenta.
(2) Din comitetul prevzut la alin. (1) fac parte primarul general, primrii de sectoare, efi de servicii
publice deconcentrate, descentralizate i de gospodrie comunal, manageri ai unor instituii, regii
autonome i societi comerciale care ndeplinesc funcii de sprijin n gestionarea situaiilor de urgenta,
precum i manageri ai agenilor economici care, prin specificul activitii, constituie factori de risc
potenial generatori de situaii de urgenta.
(3) Organizarea, atribuiile i funcionarea comitetului prevzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al
prefectului.
ART. 11
(1) La nivelul judeelor se constituie, sub conducerea prefecilor, comitete judeene pentru situaii de
urgenta, denumite n continuare comitete judeene.
(2) Din comitetul judeean fac parte preedintele consiliului judeean, efi de servicii deconcentrate,
descentralizate i de gospodrie comunal i ali manageri ai unor instituii i societi comerciale de
interes judeean care ndeplinesc funcii de sprijin n gestionarea situaiilor de urgenta, precum i manageri
ai agenilor economici care, prin specificul activitii, constituie factori de risc potenial generatori de
situaii de urgenta.
(3) Organizarea, atribuiile i funcionarea comitetelor judeene se stabilesc prin ordine ale prefecilor.
ART. 12

(1) La nivelul municipiilor, oraelor, sectoarelor municipiului Bucureti, precum i al comunelor se


constituie, sub conducerea primarului, comitete locale pentru situaii de urgenta, denumite n continuare
comitete locale.
(2) Din comitetul local fac parte un viceprimar, secretarul comunei, oraului, sectorului sau
municipiului, dup caz, i reprezentani ai serviciilor publice i ai principalelor instituii i ageni
economici din unitatea administrativ-teritorial respectiva, precum i manageri sau conducatori ai
agenilor economici, filialelor, sucursalelor ori punctelor de lucru locale, care, prin specificul activitii,
constituie factori de risc potenial generatori de situaii de urgenta.
(3) Organizarea, atribuiile i funcionarea comitetelor locale se stabilesc prin dispoziie a primarului.
ART. 13
(1) Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, ca organ de specialitate din subordinea Ministerului
Administraiei i Internelor, asigura coordonarea unitar i permanenta a activitilor de prevenire i
gestionare a situaiilor de urgenta.
(2) n cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta se organizeaz inspecia de prevenire,
centrul operational naional i alte structuri adecvate pentru managementul situaiilor de urgenta, ncadrate
cu personal specializat pe tipuri de riscuri, n comunicaii, informatica i relaii publice.
(3) Centrul operational ndeplinete permanent funciile de monitorizare, evaluare, ntiinare,
avertizare, prealarmare, alertare i coordonare tehnica operationala la nivel naional a situaiilor de
urgenta.
(4) Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, prin centrul operational naional, asigura
secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naional, preluand n acest sens, la data desfiinrii Comisiei
Guvernamentale de Aprare Impotriva Dezastrelor, secretariatul tehnic permanent al acesteia.
(5) Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta asigura, potrivit competentelor legale, cooperarea i
reprezentarea la nivel naional n domeniile proteciei civile, aprrii impotriva incendiilor i gestionrii
situaiilor de urgenta.
ART. 14
(1) Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenta, denumite n continuare servicii
de urgenta profesioniste, constituite ca servicii deconcentrate, care funcioneaz ca inspectorate judeene i
al municipiului Bucureti, asigura n zonele de competenta coordonarea, ndrumarea i controlul
activitilor de prevenire i gestionare a situaiilor de urgenta.
(2) n cadrul serviciilor de urgenta profesioniste se organizeaz inspecii de prevenire, centre
operationale i alte structuri adecvate pentru gestionarea situaiilor de urgenta, ncadrate cu personal
specializat pe tipuri de riscuri, n comunicaii, informatica i relaii publice.
(3) Centrele operationale prevzute la alin. (2) ndeplinesc permanent funciile prevzute la art. 13 alin.
(3) la nivelul judeelor, respectiv al municipiului Bucureti.
(4) Serviciile de urgenta profesioniste, prin centrele operationale, asigura secretariatele tehnice
permanente ale comitetelor judeene i al Comitetului Municipiului Bucureti pentru Situaii de Urgenta.
(5) Serviciile publice de urgenta asigura, potrivit competentelor legale n unitile administrativteritoriale n care funcioneaz, cooperarea n domeniile proteciei civile, aprrii impotriva incendiilor i
gestionrii situaiilor de urgenta.
ART. 15
(1) La nivelul ministerelor, al altor instituii publice centrale cu atribuii n gestionarea situaiilor de
urgenta, al municipiilor - cu excepia municipiului Bucureti -, oraelor, sectoarelor municipiului
Bucureti i comunelor se constituie centre operative pentru situaii de urgenta, denumite n continuare
centre operative.
(2) La ministerele i instituiile publice centrale cu atribuii i funcii de sprijin complexe n prevenirea
i gestionarea situaiilor de urgenta, prevzute n anexa nr. 1, centrele operative se constituie ca structuri
cu activitate permanenta.
(3) Centrele operative prevzute la alin. (2) ndeplinesc permanent funciile prevzute la art. 13 alin.
(3), n domeniile de competenta, ale ministerelor i instituiilor publice centrale respective.

(4) Centrele operative prevzute la alin. (2) se constituie din personalul aparatului propriu al autoritii
respective, prin ordin al ministrului, conducatorului instituiei publice centrale sau prin dispoziie a
primarului.
(5) Centrele operative asigura secretariatele tehnice ale comitetelor constituite la nivelul autoritilor
publice centrale sau locale prevzute la alin. (1).
ART. 16
(1) n situaii de urgenta, coordonarea unitar la locul producerii evenimentului excepional a aciunii
tuturor forelor stabilite pentru intervenie se realizeaz de ctre o persoana imputernicita, dup caz, de
ctre Comitetul Naional, ministerial, judeean sau al municipiului Bucureti, n funcie de natura i
gravitatea evenimentului i de mrimea categoriilor de forte concentrate, denumita comandantul aciunii.
(2) Comandantul aciunii poate fi ajutat n ndeplinirea sarcinilor de ctre grupa operativ i punctul
operativ avansat, constituite potrivit reglementrilor n vigoare.
ART. 17
Structura organizatoric, atribuiile, funcionarea i dotarea comitetelor, centrelor operationale i
centrelor operative pentru situaii de urgenta se stabilesc pe baza regulamentului-cadru aprobat prin
hotrre a Guvernului.
ART. 18
(1) Sistemul de comunicaii, de prelucrare automat i de stocare a datelor necesare functionarii
Sistemului Naional se asigura prin mijloace proprii ale Ministerului Administraiei i Internelor, ale celor
din dotarea Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informatiei, Serviciului de Telecomunicaii
Speciale i ale altor componente ale sistemului naional de aprare.

ATRIBUIILE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE PRIVIND


PROTECIA CIVIL
Bibliografie:Legea 481/2004
Atributii ale autoritatilor administratiei publice
ART. 21
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale asigura stabilirea si integrarea masurilor de
protectie civila in planurile si programele de dezvoltare economico-sociala ce se elaboreaza la nivel
national, judetean si local si urmaresc realizarea acestora.
(2) Masurile si actiunile de prevenire din planurile de protectie civila se planifica si se executa prioritar
de catre toate autoritatile administratiei publice centrale si locale, potrivit competentelor acestora.
(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale poarta intreaga raspundere pentru asigurarea
conditiilor de supravietuire a populatiei afectate de urmarile calamitatilor naturale si a celorlalte situatii de
protectie civila.
(4) Asigurarea conditiilor prevazute la alin. (3) se realizeaza prin serviciile de urgenta, serviciile publice
de gospodarie comunala, institutii si agenti economici, inclusiv prin utilizarea, in conditiile legii, a
bunurilor din rezervele de stat si a serviciilor si bunurilor puse la dispozitie de organizatii
neguvernamentale romane sau de comunitatile locale si populatia din zonele neafectate, de state si
organizatii straine ori cu caracter international.
ART. 22
Guvernul exercita urmatoarele atributii principale:
a) aproba strategia nationala a protectiei civile si actele normative specifice, potrivit competentei;
b) analizeaza periodic si ori de cate ori situatia o impune activitatea de protectie civila;
c) aproba planul national de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea
situatiilor de urgenta;

d) propune, potrivit legii, Presedintelui Romaniei instituirea si incetarea starii de urgenta in zonele
afectate;
e) incheie acorduri internationale in domeniul protectiei civile;
f) adopta hotarari prin care se acorda ajutoare de urgenta si despagubiri persoanelor fizice si juridice
afectate;
g) aproba planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de protectie civila cu caracter international;
h) solicita, la nevoie, sprijin international;
i) aproba acordarea de ajutor, in urma solicitarilor, statelor afectate de dezastre.
ART. 23
(1) Ministerele, autoritatile publice autonome si celelalte organe de specialitate ale administratiei
publice centrale exercita urmatoarele atributii principale:
a) stabilesc atributiile ce revin structurilor proprii;
b) elaboreaza planuri si programe privind protectia civila in domeniul propriu de competenta;
c) asigura resursele necesare interventiei;
d) constituie capacitati operationale de interventie, pe care, in caz de necesitate, le pun la dispozitie
autoritatilor administratiei publice locale;
e) initiaza programe sau teme de cercetare in domeniu;
f) constituie baza de date specifica domeniului propriu de activitate, necesara protectiei civile;
g) asigura participarea reprezentantilor, a expertilor si a specialistilor la activitatile Comitetului National
pentru Situatii de Urgenta;
h) pun la dispozitie Ministerului Administratiei si Internelor personal calificat in vederea constituirii
echipelor de experti pentru evaluare sau personalul necesar interventiei, dupa caz;
i) pun la dispozitie Comitetului National pentru Situatii de Urgenta datele si informatiile solicitate in
scopul elaborarii strategiei nationale de protectie civila, a planurilor si programelor de protectie civila,
precum si Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta pentru constituirea bazei de date proprii;
j) asigura gestionarea tipurilor de riscuri specifice si indeplinirea functiilor de sprijin prin structuri
specifice domeniilor de competenta, potrivit legii. Organizarea si functionarea acestor structuri se stabilesc
prin hotarare a Guvernului.
(2) Ministerul Apararii Nationale planifica si executa masurile de protectie civila, potrivit organizarii si
planurilor specifice proprii si planurilor comune cu alte ministere.
ART. 24
(1) Ministerul Administratiei si Internelor exercita, prin Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta, urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si prezinta Guvernului, spre aprobare, proiectul de strategie nationala a protectiei civile;
b) elaboreaza si avizeaza proiecte de acte normative specifice;
c) coordoneaza activitatile de evacuare, potrivit planurilor intocmite;
d) organizeaza si conduce activitatea de asanare a teritoriului de munitia ramasa neexplodata din timpul
conflictelor militare;
e) analizeaza periodic, impreuna cu autoritatile administratiei publice centrale, stadiul realizarii
masurilor necesare a fi luate in situatii de protectie civila;
f) elaboreaza norme metodologice pentru intocmirea planurilor de urgenta interna si externa a agentilor
economici;
g) organizeaza si conduce exercitii si aplicatii de specialitate;
h) coordoneaza actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor calamitatilor naturale si a celorlalte situatii
de protectie civila;
i) colaboreaza cu organisme internationale de specialitate.
(2) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta este autoritate de reglementare in domeniul
protectiei civile.
(3) Controlul de stat in domeniul protectiei civile se realizeaza prin activitati de reglementare, avizare,
autorizare, atestare, recunoastere, verificare si control si se exercita prin Inspectia de Prevenire din

structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, respectiv prin inspectiile de prevenire din
cadrul inspectoratelor judetene si al municipiului Bucuresti, in scopul aplicarii unitare a prevederilor
legale pe intreg teritoriul Romaniei.
(4) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta indeplineste rolul de punct national de contact in
relatiile cu organisme internationale de profil.
ART. 25
Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale municipiilor,
oraselor si comunelor si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii
principale:
a) aproba organizarea protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, analizeaza anual si ori
de cate ori este nevoie activitatea desfasurata si adopta masuri pentru imbunatatirea acesteia;
b) aproba planurile anuale si de perspectiva pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare
destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta;
c) participa, potrivit legii, la asigurarea finantarii masurilor si a actiunilor de protectie civila, precum si
a serviciilor de urgenta si a structurilor care au atributii legale in acest domeniu;
d) stabilesc, in conditiile legii, taxe speciale pe linia protectiei civile;
e) infiinteaza, in conditiile legii si cu avizul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, centre
de formare si evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgenta;
f) gestioneaza, depoziteaza, intretin si asigura conservarea aparaturii si a materialelor de protectie civila
prin serviciile specializate din subordine;
g) asigura spatiile necesare functionarii inspectoratelor pentru situatii de urgenta corespunzatoare, paza
si securitatea acestora si a centrelor operationale, precum si spatiile pentru depozitarea materialelor de
interventie.
ART. 26
Prefectul are urmatoarele atributii principale:
a) aproba planurile operative si de pregatire pe linia protectiei civile si planificarea exercitiilor si a altor
activitati desfasurate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;
b) urmareste indeplinirea masurilor de protectie civila la nivelul unitatii administrativ-teritoriale;
c) dispune, potrivit legii, instituirea starii de alerta, activarea sau folosirea, dupa caz, a formatiunilor de
interventie;
d) aproba schema cu riscurile teritoriale intocmita de inspectoratul pentru situatii de urgenta;
e) asigura conditii pentru buna desfasurare si integrarea activitatii fortelor de interventie din alte judete
sau a echipelor internationale, dupa caz, sosite in unitatea administrativ-teritoriala in scopul limitarii si
inlaturarii efectelor dezastrelor;
f) prezinta consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, propuneri
de completare a sistemului de instiintare si alarmare a populatiei, a fondului de adapostire, a bazei
materiale si alte masuri de protectie a populatiei, a bunurilor materiale, a valorilor culturale si a mediului;
g) exercita controlul aplicarii masurilor in situatiile de protectie civila.
ART. 27
Primarul are urmatoarele atributii principale:
a) propune consiliului local structura organizatorica de protectie civila;
b) aduce la indeplinire hotararile consiliului local in domeniul protectiei civile;
c) aproba planurile operative, de pregatire si planificare a exercitiilor de specialitate;
d) propune fondurile necesare realizarii masurilor de protectie civila;
e) conduce exercitiile, aplicatiile si activitatile de pregatire privind protectia civila;
f) coordoneaza activitatea serviciilor de urgenta voluntare;
g) aproba planurile de cooperare cu localitatile invecinate si organismele neguvernamentale;
h) dispune masuri si controleaza modul de intretinere a spatiilor de adapostire colective de catre
administratorul acestora;

i) urmareste realizarea, intretinerea si functionarea legaturilor si mijloacelor de instiintare si alarmare in


situatii de protectie civila;
j) raspunde de alarmarea, protectia si pregatirea populatiei pentru situatiile de protectie civila;
k) solicita asistenta tehnica si sprijin pentru gestionarea situatiilor de protectie civila;
l) exercita controlul aplicarii masurilor de protectie civila in plan local;
m) asigura evaluarea si centralizarea solicitarilor de ajutoare si despagubiri in situatii de protectie civila,
precum si distribuirea celor primite;
n) coordoneaza nemijlocit evacuarea populatiei din zonele afectate de situatiile de protectie civila;
o) stabileste masurile necesare pentru asigurarea hranirii, a cazarii si a alimentarii cu energie si apa a
populatiei evacuate;
p) dispune masuri pentru asigurarea ordinii publice in zona sinistrata;
q) coopereaza cu primarii localitatilor sau ai sectoarelor limitrofe, dupa caz, in probleme de interes
comun;
r) gestioneaza, depoziteaza, intretine si conserva tehnica, aparatura si materialele de protectie civila,
prin serviciile de specialitate subordonate.

ATRIBUII ALE CONDUCTORILOR INSTITUIILOR, OPERATORILOR


ECONOMICI, PROIECTANILOR, CONSTRUCTORILOR, BENEFICIARILOR,
SALARIAILOR PRIVIND PROTECIA CIVIL
Bibliografie: Legea 481/2004
Obligatiile conducatorilor institutiilor publice, agentilor economici, proiectantilor, constructorilor,
beneficiarilor si salariatilor
ART. 28
(1) Conducatorii institutiilor publice, patronii si managerii agentilor economici, indiferent de forma de
proprietate, au urmatoarele obligatii principale:
a) asigura identificarea, monitorizarea si evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente
periculoase;
b) stabilesc si urmaresc indeplinirea masurilor si a actiunilor de prevenire si de pregatire a interventiei,
in functie de incadrarea in clasificarea de protectie civila;
c) organizeaza si doteaza, pe baza criteriilor de performanta elaborate de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta, servicii de urgenta private si stabilesc regulamentul de organizare si functionare a
acestora ori incheie conventii sau contracte cu alte servicii de urgenta voluntare ori private, care dispun de
forte si mijloace capabile sa intervina operativ si eficace in cazul situatiilor de protectie civila;
d) participa la exercitii si aplicatii de protectie civila si conduc nemijlocit actiunile de alarmare,
evacuare, interventie, limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de urgenta desfasurate de unitatile
proprii;
e) asigura gratuit fortelor de interventie chemate in sprijin in situatii de urgenta echipamentele,
substantele, mijloacele si antidoturile adecvate riscurilor specifice;
f) organizeaza instruirea si pregatirea personalului incadrat in munca privind protectia civila;
g) asigura alarmarea populatiei din zona de risc creata ca urmare a activitatilor proprii desfasurate;
h) prevad, anual, in bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de
protectie civila;
i) instiinteaza persoanele si organismele competente asupra factorilor de risc si le semnaleaza, de indata,
cu privire la iminenta producerii sau producerea unei situatii de protectie civila la nivelul institutiei sau
agentului economic;
j) stabilesc si transmit catre transportatorii, distribuitorii si utilizatorii produselor regulile si masurile de
protectie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport si depozitare;
k) incheie contracte, conventii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenta profesioniste sau
voluntare;
l) mentin in stare de functionare mijloacele de transmisiuni-alarmare, spatiile de adapostire si mijloacele
tehnice proprii, destinate adapostirii sau interventiei, tin evidenta acestora si le verifica periodic;
m) indeplinesc alte obligatii si masuri stabilite, potrivit legii, de catre organismele si organele abilitate.
(2) Conducatorii institutiilor publice si ai agentilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt
obligati sa permita instalarea, fara plata, a mijloacelor de alarmare pe cladirile proprii.
(3) Agentii economici a caror activitate prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate
substante periculoase se supun si prevederilor legislatiei specifice.

ART. 29
Persoanele fizice sau juridice care detin imobile in indiviziune sau le utilizeaza in comun sunt obligate
sa coopereze pentru indeplinirea masurilor de protectie civila pentru intregul imobil sau ansamblu de
imobile.
ART. 30
(1) Proiectantii, constructorii si beneficiarii de investitii au urmatoarele obligatii:
a) sa prevada in documentatiile tehnice ale investitiilor masurile specifice, echipamentele si dotarile
necesare, conform normativelor in vigoare, si sa asigure realizarea lor inainte de darea in exploatare a
investitiei;
b) sa obtina toate avizele, autorizatiile si acordurile privind protectia civila, conform legii, si sa
urmareasca realizarea masurilor stabilite in cuprinsul acestora;
c) sa evalueze riscul seismic al zonei in care se executa lucrarile si sa intocmeasca proiectul, respectiv
sa execute constructia sau instalatia conform gradului de risc seismic evaluat.
(2) In toate fazele de cercetare, proiectare, executie si pe intreaga lor durata de existenta, constructiile si
amenajarile, echipamentele, utilajele si instalatiile tehnologice pentru autorizare in domeniul protectiei
civile se supun unei examinari sistematice si calificate pentru identificarea, evaluarea si controlul
riscurilor, in conditiile prevazute de reglementarile specifice.
(3) Obligatia executarii activitatilor prevazute la alin. (2) revine persoanelor care concura la proiectarea,
realizarea, exploatarea, intretinerea, repararea, postutilizarea constructiilor, a echipamentelor si a
instalatiilor tehnologice, potrivit obligatiilor si raspunderilor prevazute de lege.
(4) Metodologia privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor se elaboreaza de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta, se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor si se
publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(5) Pentru actele eliberate potrivit legii se percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administratiei
si internelor.
ART. 31
Salariatii au urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa beneficieze, in mod gratuit, de echipament de protectie individuala, de tratament medical si
antidoturi, daca sunt incadrati la agenti economici sau institutii cu surse de risc nuclear, chimic sau
biologic;
b) sa beneficieze de masurile de protectie sociala prevazute prin lege pentru perioadele de intrerupere a
activitatii, impuse de situatiile de protectie civila;
c) sa respecte normele, regulile si masurile de protectie civila stabilite;
d) sa participe la instruiri, exercitii, aplicatii si la alte forme de pregatire specifica.

PREGATIREA PENTRU PROTECTIA CIVILA


Bibliografie: Legea 481/2004

Pregatirea pentru protectia civila


ART. 32
Pregatirea pentru protectia civila cuprinde pregatirea populatiei si a salariatilor, pregatirea serviciilor de
urgenta, pregatirea personalului cu functii de conducere pe linia protectiei civile, precum si a personalului
de specialitate.
ART. 33
(1) Pregatirea profesionala a serviciilor de urgenta si a altor forte cu care se coopereaza se realizeaza pe
baza programelor anuale de pregatire, aprobate de sefii acestora.
(2) Planificarea exercitiilor si a aplicatiilor de cooperare privind protectia civila la care participa,
potrivit specificului acestora, serviciile de urgenta, fortele de protectie si sprijin si populatia se aproba de
prefect, primar sau de ministrul administratiei si internelor, dupa caz.
(3) Exercitiile de cooperare interjudetene/regionale si cele cu caracter international se aproba de
Guvern, la propunerea ministrului administratiei si internelor.
(4) In documentele de planificare a pregatirii privind protectia civila se prevad si resursele materiale si
financiare necesare, precum si cine le asigura.
ART. 34
(1) Initierea, calificarea, perfectionarea sau specializarea conducatorilor structurilor specializate de
protectie civila, a sefilor serviciilor de urgenta voluntare si private, a personalului de specialitate
mentionat la art. 13 alin. (2), precum si a altor persoane cu atributii in acest domeniu se realizeaza prin
cursuri, convocari sau instructaje si se desfasoara in Centrul National de Pregatire pentru Managementul
Situatiilor de Urgenta si in centrele zonale ale acestuia, precum si in Institutul National de Administratie
sau in alte institutii de invatamant de profil.
(2) Pregatirea pentru protectia civila in institutiile de invatamant militar este obligatorie si se desfasoara
pe baza tematicilor elaborate cu consultarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
ART. 35
Formarea, perfectionarea si specializarea personalului serviciilor de urgenta profesioniste si al
structurilor componente ale Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta se realizeaza in
institutiile de invatamant de profil din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor, a Ministerului
Apararii Nationale, precum si in alte unitati abilitate din tara si din strainatate.
ART. 36
(1) Informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila sunt obligatorii si se asigura
prin: institutiile de invatamant si educatie de toate gradele, mijloacele de informare in masa si serviciile
profesioniste pentru situatii de urgenta.
(2) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta,
stabileste, prin protocol, temele si activitatile practic-aplicative de educatie privind protectia civila, care se
includ in programele de invatamant, precum si in planurile activitatilor extrascolare.
(3) Societatile publice si private, nationale si locale, de radio si televiziune, precum si presa scrisa sunt
obligate sa asigure prezentarea in emisiunile, respectiv in stirile si reportajele acestora, a riscurilor
potentiale, masurilor preventive si a modului de actiune si comportare a populatiei pe timpul situatiilor de
urgenta civila.
(4) La informarea si educarea preventiva a populatiei privind protectia civila participa si organizatiile
neguvernamentale de interes public, potrivit statutelor si specificului activitatilor acestora.
ART. 37
(1) Instruirea salariatilor privind protectia civila se asigura sistematic, de regula impreuna cu
instructajele de prevenire si stingere a incendiilor, in conditiile stabilite prin dispozitiile generale elaborate
de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor.
(2) Participarea salariatilor la instruire constituie sarcina de serviciu.
ART. 38

Periodic, pe baza planurilor si a programelor de pregatire si cu aprobarea primarului localitatii, se


efectueaza exercitii de alarmare publica.

REGULI DE COMPORTARE LA RECEPTIONAREA SEMNALELOR DE


ALARMARE
Bibliografie: Legea 481/2004
Situatii de
protectie civila

Durata

Semnificatia

Alarma aeriana

15 sunete (impulsuri) modulate cu

Prevenirea populatiei despre aparitia pericolului

durata si intervale de 4 secunde

imediat de lovire a obiectivului (localitatii)


respectiv

Alarma chimica

5 sunete (impulsuri) a 16 secunde


Aparitia indicilor sau descoperirea contaminarii
fiecare cu pauze de 10 secunde intre
radioactive, chimice sau biologice
ele

Calamitate
naturala

3 sunete (impulsuri) a 32 secunde


Prevenirea populatiei asupra pericolului produs de
fiecare cu pauze de 15 secunde intre
dezastre naturale
ele

Incetarea alarmei

Sunet continuu, de aceeasi intensitate Instiintarea populatiei despre aceea ca pericolul a


cu durata de 2 minute
trecut

.
1. ALARMA AERIANA
1.1. Pentru cei ce se gasesc la locul de munca:
- Executa masurile prevazute la acest semnal, insusite cu ocazia instruirii de protectie civila;
- Intrerupe lucrul sau alte preocupari;
- Actioneaza cu calm si nu produ panica;
- Intrerupe iluminatul exterior si interior (pe timpul noptii), cu exceptia iluminatului camuflat;
- Ridica masca contra gazelor si se trece in pozitia "de mars";
- Ocupa, cat se poate de repede locul in adapost;
- Conducatorii mijloacelor de transport sunt obligati sa se opreasca imediat, sa deschida usile, sa
deconecteze mijlocul de transport de la reteaua electrica de contact si in urma pasagerilor sa se grabeasca
spre cel mai apropiat adapost;
- Asculta si executa masurile stabilite de organele de protectie civila.
1.2. Pentru cei ce se gasesc in localurile publice:
- Asculta cu atentie comunicatele despre locurile cele mai apropiate de adapostire si indreapta-te catre
acestea;
- Tine la indemana mijloacele de protectie individuale.
1.3. Pentru cei ce se gasesc acasa:
- Opreste alimentarea cu gaze naturale, deconecteaza aparatele electrice si sursele de iluminat, stinge orice
tip de flacara;
- Imbraca copiii si ia mijloacele individuale de protectie (masca contra fumului si gazelor se trece in
pozitia "de mars");
- Anunta vecinii, daca nu au auzit semnalul;
- Ia trusa sanitara, documentele de identitate si rezerva de apa si alimente si intra cat mai repede in locurile
de protectie, sau daca acestea lipsesc; in adaposturi naturale care pot sa ofere protectie.
1.4. Pentru cei pe care semnalul ia prins in strada:
- Paraseste mijlocul de transport imediat ce acesta s-a oprit;
- Trece in stare de pregatire mijloacele de protectie individuala si se ocupa repede cel mai apropiat
adapost;
- Daca nu reusesti sa ocupi un adapost, indreptate spre cea mai apropiata incapere subterana, trecere
subterana, tunel sau culoar, in lipsa acestora folositi orice ant, rpa, groapa, transee, sau alte adaposturi
naturale.
La sate in afara de masurile mentionate mai sus, vitele se muta in locuri adapostite (rpe, valcele, cariere).
.
2. ALARMA CHIMICA
Auzind semnalul, fiecare locuitor este obligat:

- Echipeaza imediat masca contra fumului si gazelor sau mijloacele improvizate (banderola vata-sifon) si
dispozitivele de protectie a pielii (incaltaminte, manusi);
- Ia rezerve de apa, alimente, medicamente, obiecte de prima necesitate, documentele de identitate si
coboara in adapost;
- Daca te adapostesti in locuinta sau in camera de lucru, termina rapid actiunea de etanseizare (ermetizare)
a usilor si ferestrelor incaperii cu tesaturi, banda adeziva, leucoplast, scotch; in incaperi cu sobe inchide
cosurile, astupa orificiile si fisurile;
- Transfera animalele in amenajarile pregatite din timp si executa controlul etanseizarii magaziilor,
depozitelor, fantanilor, recipientilor cu apa, capitelor;
- Dupa ce pericolul de contaminare a trecut, regulile de comportare ulterioara va vor fi comunicate de
organele de protectie civila.
FARA APROBAREA ORGANELOR DE PROTECTIE CIVILA NU DEZECHIPATI MIJLOACELE
INDIVIDUALE DE
PROTECTIE SI NU PARASITI ADAPOSTUL SAU INCAPERILE ETANSE !
3. CALAMITATE NATURALA
- Deschide aparatele de radio si televizoarele si asculta regulile si masurile transmise de organele de
protectie civila;
- Pregateste rezerva de alimente, medicamente si imbracaminte, adecvata situatiei ordonate;
- Semnaleaza organelor de protectie civila urmari ale calamitatii sau catastrofei (daca le observi);
- nu produ panica, nu raspandii zvonuri.
4. INCETAREA ALARMEI
Dupa comunicarea acestui semnal populatia actioneaza in concordanta cu situatia fiecaruia:
- muncitorii, functionarii, elevii si studentii se intorc la locurile de munca sau intrerup lucrul pentru
lichidarea urmarilor atacului;
- populatia neincadrata in munca si copiii se intorc acasa si actioneaza in functie de comunicarile primite;
- se reiau activitatile sociale in localitatile rurale.
Reguli generale de comportare la dezastre
Invata semnalele de alarmare transmise prin sistemul protectiei civile;
- Pasteaza-ti calmul;
- Deschide aparatele radio si televizoarele si asculta informatiile generale emise pe aceste statii, buletinele
meteorologice, sfaturile transmise de autoritatile in drept;
- Foloseste telefonul numai pentru a anunta (semnala) autoritatilor locale evenimente importante, cum ar fi
incendii, inundatii, alunecari de teren, accidente majore, inzapeziri etc;
- Pastreaza la indemana, in casa sau in jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca sa te ajute sa
supravietuiesti cateva zile;
- Daca esti acasa, aceste provizii te vor ajuta sa trece fara greutati peste perioada de pericol;
- Daca esti evacuat si trebuie sa te deplasezi in alte localitati, trebuie sa iti iei cu tine rezervele de alimente
pentru a le folosi pe drum sau dupa ce ajungi in noua localitate;
Cele mai importante articole pe care trebuie sa le pastrezi la indemana sunt:
- apa (de preferat pastrata in vase de plastic sau canistre);
- hrana (in pachete conservate sau sigilate);
- medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastra si in special trusa de prim ajutor;
- paturi, saci de dormit, lumanari, lanterne, radioreceptor portabil, baterii (inclusiv de mobil);
- Ia cu tine si pastreaza documentele de identitate.

Dupa producerea dezastrului actioneaza astfel:


- Respecta cu strictete masurile stabilite, indrumarile si comunicarile organelor de protectie civila;
- Intra cu extrema precautie in interiorul cladirilor care au fost avariate sau slabite;
- Nu intra cu torte, lumanari sau tigari aprinse in cladirile avariate sau care au fost inundate;
- Nu atinge firele electrice cazute sau rupte;
- Daca simti miros de gaze, deschide toate ferestrele si usile, inchide robinetul principal de gaze, paraseste
casa imediat si anunta (daca este posibil) intreprinderea de distributie a gazelor sau suna la 112
- Daca diferite aparate electrice sunt ude, intai intrerupe sursa principala de curent electric, sterge-le de
umezeala, usca-le si in final conecteaza-le la priza
ATENTIE ! NU ACTIONA ECHIPAMENTE ELECTRICE DACA ESTI UD SAU STAI IN APA !!!;
- Daca esti sfatuit sa evacuezi, fa promt acest lucru;
- Verifica rezervele de apa si hrana inainte de a-le folosi.
Nu consuma alimente care au luat contact cu apa de inundatie.
Urmareste instructiunile organelor de protectie civila in legatura cu folosirea apei si alimentelor;
- Daca este necesar solicita alimente, imbracaminte, asistenta medicala si adapost;
- Stai departe de zonele de calamitate.Nu impiedica actiunile de interventie;
- Nu te urca la volan daca nu este necesar, iar cand o faci condu cu atentie;
- Suna sau scrie rudelor dupa trecerea pericolului, ca ei sa stie ca esti in siguranta, altfel, autoritatile locale
pot pierde timp cautandu-te;
- Nu intrerupe liniile telefonice daca ele sunt necesare pentru apeluri speciale;
- Nu transmite zvonuri sau stiri exagerate despre pagube si stricaciuni.

REGULI DE COMPORTARE LA CUTREMUR


Bibliografie:ManualReguli de comportare n situaii de urgen
a) Reguli de comportare n cazul producerii unui cutremur
Msurile ce trebuie luate n timpul producerii unui cutremur puternic, sunt urmatoarele:
- Pstrarea calmului, s nu se intre n panica i s linitii pe ceilalti membrii ai familiei: copii,
btrani, femei;
- Prevenirea tendinelor de a prsi locuina: putem fi surprini de faza puternic a micrii
seismice n holuri, scri etc. Nu se folosete n nici un caz ascensorul;
- Dac suntem n interiorul unei locuine rmnem acolo, departe de ferestre care se pot sparge,
s se stea nspre centrul locuintei (cladirii), lng un perete. Protejarea se face sub o grind, toc de ua
solid, birou, mas sau banc din clas suficient de rezistente spre a ne feri de cderea unor lmpi, obiecte
mobile suprapuse, tencuieli ornamentele etc.;
- Dac suntem la coal (serviciu), nu fugim la ui, nu srim pe fereastr, nu se alearg pe scri, nu se
utilizeaz liftul, nu alergai pe strad. Deplasarea se face cu calm spre un loc deschis i sigur;
- Dac a trecut ocul puternic al seismului, se nchid imediat sursele de foc ct se poate de repede,
iar dac a luat foc ceva se intervine imediat;

- Dac seismul ne surprinde n autoturism, ne oprim ct se poate de repede ntr-un loc deschis, se
evit cldirile prea aproape de strad, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene i ne ferim de firele
de curent electric czute;
- Dac suntem ntr-un mijloc de transport n comun sau n tren, stai pe locul dvs. pn se termin
micarea seismic. Conducatorul trebuie s opreasc i s deschid uile, dar nu este indicat s v
imbulzii la coborre sau s spargei ferestrele.
- Dac v aflai ntr-un loc public cu aglomerri de persoane (teatru, cinematrograf, stadion, sal de
edin etc.) nu alergai ctre ieire, mbulzeala produce mai multe victime dect cutremurul. Stai calm i
linititi-v vecinii de rnd.
- Dac suntem surprini n afara unei locuine (cldiri) rmnem departe de aceasta, ne ferim de
tencuieli, crmizi, couri, parapete, cornie, geamuri care de obicei se pot prbui pe strad;
Dup producerea unui cutremur puternic este necesar s luam urmatoarele msuri:
- Nu plecai imediat din locuin. Acordai mai inti primul ajutor celor afectai de seism. Calmi
persoanele speriate i copii;
- Ajutati-i pe cei raniti sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente uoare de construcii czute, s
se degajeze;
Atentie! Nu micati rniii grav (dac nu sunt n pericol imediat de a fi rnii suplimentar din alte
cauze), pna la acordarea unui ajutor sanitar medical calificat. Ajutaii pe loc. Curai traseele de
circulaie de cioburi sau substane toxice, chimicale vrsate, alimente etc.
- ngrijii-v de sigurana copiilor, bolnavilor, btrnilor, linitii-i asigurndu-le mbrcminte i
nclminte corespunzatoare sezonului n care ne aflm;
- Ascultai numai anunturile posturilor de radio-televiziune i recomandrile acestora;
- Verificai preliminar starea instalaiilor de electricitate, gaz, ap, canal din locuin;
- Prasete calm locuina dup seism, far a lua cu dvs. lucruri inutile. Verificai mai inti scara i
drumul spre ieire;
- Daca la ieire ntlnii ui blocate, acionati far panic pentru deblocare. Daca nu reuii, procedai cu
calm la spargerea geamurilor i curai bine i zona de cioburi, utiliznd un scaun, o vaz metalica (lemn)
etc. Deplasai-v ntr-un loc deschis i sigur (parc, stadion etc.);
- Fii pregtii psihic i fizic pentru eventualitatea unor ocuri (replici) ulterioare primei micri
seismice, care de regul este mai redus dect cel iniial. Nu dai crezare zvonurilor privind eventualele
replici seismice i urmrile lor, utiliznd numai informaiile i recomandrile transmise oficial,
receptionate direct de dvs. i nu din auzite;
- Nu asculati sfaturile unor aa-zii specialiti necunoscui de dvs. care n asemenea situaii apar
ad-hoc.
b) Reguli de comportare n cazul producerii unuei alunecri de teren
Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dup precipitatii
intense, n zone predispuse la aceste fenomene i au evoluie progresiva, astfel nct desfurarea lor se
realizeaz ntr-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor msuri de protecie. Atunci cnd
nceperea alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritile publice locale mpreun cu Comitetul local
informeaz instituiile i populaia din zona respectiva asupra pericolului creat i aciunilor de alarmare
cnd alunecarea de pmnt este iminenta, o data cu urmrirea evoluiei fenomenelor n zona.
Informarea i alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaz de ctre autoritile publice locale
i de comitetul local i judeean cu mijloacele specifice acestor tipuri de aciuni. La receptionarea
informrii sau a unor semnale despre nceperea alunecarii terenului, n zona care ar putea fi afectat se vor
lua urmtoarele msuri:
- Pregtirea evacuarii persoanelor, instituiilor i bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregtite
anticipat.

- Deconectarea, de ctre reprezentaii autorizai - n caz de necesitate - a cldirilor de la sistemul


de alimentare cu energie electrica, gaze, apa, nclzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte
negative.
- Sprijinirea formatiilor de intervenie ale comitetului local sau judeean n aciunile de oprire,
diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor i construciilor, pentru
micorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.
- Desfurarea aciunilor sub conducerea comitetului local sau judeean; vor fi luate n
considerare numai sursele oficiale locale i recomandrile organelor n drept, evitandu-se informaiile
bazate pe zvonuri.
La receptionarea semnalului de alarmare n cazul alunecarilor de teren, care nseamn ca
pericolul alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmtoarele msuri:
- Evacuarea persoanelor i bunurilor materiale n locurile desemnate n planurile de evacuare, fr
a lua lucruri inutile i pstrnd calmul.
- Respectarea regulilor de convieuire n locurile sigure n care Comitetul judeean/local, mpreun
cu autoritile locale cat i Societatea de Cruce Roie vor lua msurile necesare adapostirii i desfurrii
vieii.
Dup stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor i
distrugerilor provocate la construcii i bunuri. n funcie de avarii se vor lua msuri de ncepere a
lucrrilor de reparaii i consolidri iar n cazurile de distrugeri se vor lua msuri de construire de noi
cldiri pe alte amplasamente, autorizate. Dup caz se vor face demersurile necesare pentru obinerea
despgubirilor prin sistemul de asigurri pentru pagubele produse de ctre alunecarile de teren.

REGULI DE COMPORTARE LA INUNDAII


Bibliografie: ManualReguli de comportare n situaii de urgen
Cum trebuie s reacionezi n caz de viitur!
Dac esti n apropierea apei, nainte de viitur vei simi un curent de aer neobinuit. ncearc s
ajungi pe un loc ct mai ridicat, pentru evitarea pe ct posibil a impactului cu viitura. Nu fugi prin
ap i nu nota, pentru c riscul de hipotermie crete prin udarea complet a corpului. Dac ai
rmas izolat cu un grup, poziia optim de ateptare este n doi, aezai i grupai spate n spate
pentru a reduce pierderile de cldur. Economisete lumina i hrana i pune repere pentru a urmri
evolutia nivelului apelor. Nu uita c cei prinsi de viitur n locuri izolate nu au murit niciodat de
frig sau de foame, ci ntotdeauna pentru c au ncercat s nfrunte apele furioase . Singura salvare
n acest caz este echipa de salvare care vine dup retragerea apelor.
Ce faci dac inundaia te surprinde acas ?
Adu n cas sau pune culcate la pmnt ntr-un loc sigur mobila de curte, uneltele de grdin sau
alte obiecte care pot fi suflate de vnt sau luate de ap. Blocheaz ferestrele astfel nct ele s nu
fie sparte de vnturi puternice, ap, obiecte care plutesc sau aluviuni. Evacueaz animalele i bunurile
de valoare n locuri de refugiu cunoscute. ncuie uile casei i ferestrele dup ce nchizi apa, gazul i
instalaiile electrice.
Ce faci dac inundarea casei este iminent?
Mut obiectele care se pot mica n partea cea mai de sus a casei. Deconecteaz aparate1e,
prsete locuina i mergi spre etaje superioare, acoperiuri, nlimi.
Ce activitti se desfoar daca se ordon evacuarea ?

Respect ordinea de evacuare stabilit: copii, btrni, bolnavi i n primul rnd din zonele cele mai
periclitate. nainte de prsirea locuinei ntrerupe alimentarea cu ap, gaze, energie electric i
nchide ferestrele. Scoate animalele din gospodrie i dirijeaz-le ctre locurile care ofer protecie. Ia
cu tine documentele personale, alimente, ap, trusa sanitar, un mijloc de iluminat, un radio. Dup
sosirea la locul de refugiu, comport-te cu calm, ocup locurile stabilite, supravegheaz copii,
respect msurile stabilite.
Cum se previn bolile n zone inundate ?
Prin vaccinare mpotriva febrel tifoide i a hepatitei A, dezinfectarea cu var cloros a fntnilor,
caselor i beciurilor n care a bltit apa. Consumul apei se va face la 30 de minute de la fierbere.
Se pstreaz igiena corporal, se evit expunerea prelungit la frig, se anun la telefon 112
simptomele de febr, dureri de burt, stare de vom

Care este cea mai grav boal post inundaie?


Leptospiroza, boal cauzat de un grup de microorganisme ce o duc bine n sol umed si ap cald,
dar rezist i la temperaturi joase pstrndu-se pn la un an n ghea . n apa bazinelor deschise pot
rezista 10 20 zile, in urin cteva sptmni, n produse alimentare -cteva zile. Leptospirele nu
rezist la uscciune i temperaturi nalte i sunt sensibile la aciunea razelor solare. Substanele
dezinfectante (cloramina, clorura de var, fenolul) distrug uor Leptospirele, care sunt, de asemenea,
sensibile la antibiotice. Focarele naturale sunt, mai ales teritoriile cu relief jos (luncile rurilor,
lacurile). Sursa principal animal sunt bovinele i porcinele, dar circulaa leptospirelor este mentinuta
de obolari. Transmiterea bolii de la animale la om se face uor, pe diferite ci: la ngrijirea
animalelor, la contactul cu urina animalelor bolnave, sau pe cale alimentar cu produse contaminate de
roztoare. Simptome: frisoane, febr, slbiciune general, insomnie, grea, vom, dureri lombare. Toi
bolnavii de leptospiroz trebuie spitalizai.
Ce faci la rentoarcerea acas ?
Nu intra n locuin n cazul n care accasta a fost avariat sau a devenit insalubr. Nu atinge firele
electrice. Nu consuma decl apa fiart. Consum alimente numai dup ce au fost curate, fierte i
dup caz, controlate de organele sanitare. Nu folosi instalaiile de ap, gaze, electricitate dect cu
aprobare. Acord ajutor victimelor inundaiilor. Execut lucrri de nlturare a urmrilor inundaiei, curirea
locuinei i mobilierului, dezinfectarea ncperilor, repararea avariilor.

REGULI DE COMPORTARE LA INCENDII


Bibliografie: ManualReguli de comportare n situaii de urgen
CUM S TE PROTEJEZI I S INTERVII IN CAZ DE INCENDII
Comportai-v cu calm i respectai regulile i msurile indicate n asemenea situaie;
Dac pentru salvarea oamenilor, trebuie s trecei prin ncperi incendiate, punei pe cap o ptur
umed;
Deschide-i cu pruden uile, deoarece afluxul, rapid de aer, provoac creterea rapid a flcrilor;
Prin ncperile cu fum dens deplasai-v tr sau aplecai;
Strigai victimele (copiii de regul se ascund sub paturi, n dulapuri,etc), gsii-le i salvai-le;
Dac vi se aprinde mbrcmintea, nu fugii, culcai-v pe pmnt i rostogolii-v;
Asupra oamenilor crora li s-a aprins mbrcmintea, aruncai un palton, o ptur sau ceva care l
acoper etan;
In cazul stingerii incendiului folosii stingtoare, ap, nisip, pmnt nvelitori, etc;
Dac arde suprafaa vertical, apa se arunc de sus n jos;
Lichidele incendiare se sting prin acoperire cu nisip, pmnt, cuverturi grele;
Instalaiile electrice se sting numai dup ntreruperea prealabil a surselor de energie;
Ieii din zona incendiat n direcia dinspre care bate vntul;
Bombele incendiare de aviaie se sting prin acoperirea cu pmnt sau prin scufundare n butoaie (glei
de ap);
Picturile de napalm, czute pe mbrcminte se sting prin acoperirea locului respectiv cu
mbrcminte subire, lut sau nisip;

REGULI DE COMPORTARE LA ACCIDENT CHIMIC


Bibliografie: ManualReguli de comportare n situaii de urgen
Comportai-v cu calm i respectai regulile i msurile indicate n asemenea situaii;
Pregtii mijloacele individuale de protecie (mti contra gazelor, costume de protecie, alte mijloace
individuale) pentru a fi folosite imediat;
Cnd se anun pericolul contaminrii este necesar s luam cu noi rezerva de ap i alimente,
mijloacele
de protecie individual, trusa de prim ajutor, actele de identitate, s nchidem apa i gazele, s
stingem focurile din sob, s scoatem din priz toate aparatele electrocasnice, s stingem
luminile, sa nchidem ferestrele i uile i n cel mai scurt timp s ne adpostim;

Limitai la maximum deplasrile n afara locurilor de adpostire, iar daca o facei mbrcai mijloacele
de
protecie;
Nu consumai alimente, ap, dect din surse protejate i avizare;
Fii pregtii n vederea unei eventuale evacuri n afara zonei contaminate;
Evitai contactul cu obiectele din jur;
Nu intrai n locuine, ncperi de lucru,etc. cu mbrcmintea contaminat;
In lipsa adposturilor speciale, adpostii-v n locuin, n ncperea cea mai izolat de exterior
(culuare,
subsoluri, etc.) i luai masuri de etanare la ui i ferestre;
Deschide-i radioul, televizorul, pentru a asculta comunicatele transmise despre situaia creat i
msurile
care urmeaz s se realizeze;
Asigurai protecia fntnilor, introducei animalele n grajduri, aplicai msurile de protecie la
grajduri
i locuine, prin acoperire i etanare;
Executai decontaminarea personala si a mbrcmintei si nclmintei:
Solicitai ajutorul organelor specializate pentru intervenie;
Daca nu au ai fost afectai de accident, sprijinii organele de intervenie pentru acordarea primului
ajutor, asigurarea pazei i ordinii n zon, executarea decontaminrii.
DECONTAMINAREA- const n ndeprtarea substanelor radioactive, toxice de orice
natur i a agenilor patogeni de pe diferite suprafee sau materiale pe care s-au depus substane
radioactive, chimice sau biologice

PROTECIA POPULAIEI I A BUNURILOR MATERIALE


Bibliografie:Legea 481/2004
Protectia populatiei si a bunurilor materiale
SECTIUNEA a 2-a
Adapostirea
ART. 45
(1) Pentru protectia populatiei si a bunurilor din patrimoniul cultural national de efectele atacurilor din
aer se realizeaza sistemul national de adapostire, care cuprinde: adaposturi pentru puncte de comanda
destinate Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, adaposturi publice de protectie
civila aflate in administrarea consiliilor locale si fondul privat de adapostire realizat de agentii economici
si proprietarii de imobile.
(2) Autoritatile administratiei publice, institutiile publice, agentii economici si proprietarii de imobile au
obligatia sa prevada in planurile de investitii si sa realizeze adaposturi de protectie civila.
(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale si serviciile de urgenta de la toate nivelurile de
competenta vor identifica si vor stabili posibilitatile de utilizare pentru adapostire a unor galerii de mina,
tuneluri, pesteri, grote etc. existente in apropierea zonelor dens populate sau in zone prevazute pentru
amenajare de tabere de sinistrati, evacuati sau refugiati.
(4) Categoriile de constructii la care este obligatorie realizarea de adaposturi publice de protectie civila,
precum si adaposturile care se amenajeaza ca puncte de comanda se aproba prin hotarare a Guvernului, la
propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.
(5) Adaposturile publice de protectie civila prevazute in documentatiile tehnice ale investitiilor se
avizeaza tehnic, premergator eliberarii autorizatiilor de construire, de catre serviciile de urgenta
profesioniste, potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobata
de ministrul administratiei si internelor si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(6) In timp de pace adaposturile publice de protectie civila, cu exceptia spatiilor amenajate ca puncte de
comanda, pot fi utilizate pentru alte destinatii, cu respectarea normelor tehnice, cu obligatia de a fi
eliberate in situatii de urgenta in maximum 24 de ore si cu informarea prealabila a centrelor operationale
din cadrul serviciilor de urgenta profesioniste.
(7) Adaposturile publice de protectie civila se inspecteaza periodic de catre personalul de specialitate al
serviciilor de urgenta profesioniste; detinatorii si utilizatorii acestor adaposturi sunt obligati sa
indeplineasca normele si masurile stabilite pentru mentinerea adaposturilor si a instalatiilor utilitare ale
acestora in stare de functionare.
(8) Construirea adaposturilor si amenajarea altor spatii de adapostire cuprinse in planurile de mobilizare
se executa la punerea in aplicare a planurilor respective.
SECTIUNEA a 3-a
Asanarea teritoriului de munitia ramasa neexplodata
ART. 47

Asanarea terenului si neutralizarea munitiei ramase neexplodate din timpul conflictelor armate se
executa de catre subunitati specializate si specialisti pirotehnicieni din serviciile de urgenta profesioniste
din subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, potrivit instructiunilor si normelor
tehnice elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin ordin al ministrului
administratiei si internelor.
ART. 48
(1) Munitiile se distrug in poligoane ale Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului
Apararii Nationale sau pe terenuri puse la dispozitie de autoritatile administratiei publice locale in a caror
raza administrativ-teritoriala se executa lucrarile de asanare. Terenurile stabilite pentru distrugerea
munitiei se amenajeaza potrivit instructiunilor si normelor tehnice specifice, elaborate de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta.
(2) Autoritatile administratiei publice locale sau, dupa caz, institutiile publice si agentii economici
asigura subunitatii de interventie care executa asanarea pirotehnica accesul in teren si, gratuit, mana de
lucru auxiliara, mijloace de transport cu soferi si carburantul aferent, materialele, asistenta sanitara,
precum si cazarea si hranirea efectivelor necesare acestor lucrari.
(3) Paza munitiilor si a terenurilor in curs de asanare, precum si insotirea transporturilor de munitii se
executa de personal autorizat.
ART. 49
(1) Persoanele fizice si juridice care iau cunostinta de existenta munitiilor au obligatia sa anunte de
indata centrul operational din cadrul serviciului de urgenta profesionist, dispeceratul integrat de urgenta,
politia sau primarul, dupa caz.
(2) Se interzice persoanelor fizice neautorizate sa ridice, sa manipuleze ori sa utilizeze munitia
neexplodata.
ART. 50
Materialele explozive si mijloacele de aprindere necesare pentru distrugerea munitiei ramase
neexplodate se pun la dispozitie specialistilor pirotehnicieni, la cererea Inspectoratului General pentru
Situatii de Urgenta, prin inspectoratele de jandarmi judetene.
ART. 51
Formatiunile de interventie prevazute la art. 47 executa gratuit actiuni de distrugere a zapoarelor care
pun in pericol localitatile sau siguranta cetateanului.
SECTIUNEA a 4-a
Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica
ART. 52
(1) Protectia nucleara, radiologica, chimica si biologica a populatiei se realizeaza prin mijloace de
protectie individuala, colectiva sau prin alte masuri tehnice si organizatorice specifice, cu prioritate in
zonele de risc.
(2) Institutiile publice si agentii economici care produc, transporta, depoziteaza sau manipuleaza
substante periculoase in cantitati care pot pune in pericol viata si sanatatea cetatenilor organizeaza si
executa controlul contaminarii radioactive, chimice si biologice a materiilor prime si produselor finite si
realizeaza masurile de decontaminare a personalului propriu, terenului, cladirilor si utilajelor.
ART. 53
Mijloacele de protectie individuala a cetatenilor se asigura potrivit criteriilor elaborate de Inspectoratul
General pentru Situatii de Urgenta si aprobate prin hotarare a Guvernului.
ART. 54
Decontaminarea se realizeaza prin operatiuni si tehnici speciale efectuate de catre serviciile de urgenta,
unele unitati militare si agenti economici, potrivit normelor tehnice elaborate de ministerele de profil si
avizate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
ART. 55

(1) Depoluarea consta in luarea unor masuri specifice pentru identificarea si eliminarea surselor
poluante, limitarea, indepartarea sau neutralizarea agentilor poluatori ai apei, aerului si terenului.
(2) Masurile de depoluare sunt insotite, dupa caz, de evacuarea persoanelor si a animalelor din mediul
poluat sau de interzicerea utilizarii apei, a alimentelor si a furajelor contaminate.
(3) Se interzice comercializarea sau utilizarea pentru consum a bunurilor contaminate.
(4) Agentii economici si institutiile publice au obligatia sa avertizeze imediat populatia asupra riscurilor
de poluare si contaminare a zonelor limitrofe unitatilor respective si sa intervina cu fortele si mijloacele de
care dispun pentru protectia populatiei si inlaturarea efectelor poluarii.
SECTIUNEA a 5-a
Evacuarea
ART. 56
Evacuarea se executa pe baza planurilor intocmite in acest scop, conform normelor si instructiunilor
elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.
ART. 57
(1) Trecerea la executarea actiunii de evacuare in situatii de dezastre se hotaraste de primar sau de
prefect, dupa caz, la propunerea comitetului pentru situatii de urgenta competent.
(2) In situatii de conflict armat, evacuarea se aproba de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, la
propunerea ministrului apararii nationale.
ART. 58
Principiile evacuarii in situatii de conflict armat se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
ART. 59
Accesul persoanelor neautorizate in zonele afectate si periculoase, delimitate si marcate corespunzator,
care intra sub incidenta situatiilor de protectie civila, este interzis.
CAP. VII
Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila
ART. 60
(1) Limitarea si inlaturarea urmarilor situatiilor de protectie civila cuprind ansamblul de activitati si
actiuni executate in scopul restabilirii situatiei de normalitate in zonele afectate.
(2) La actiunile de limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila participa structuri de
interventie din cadrul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, existente pe timp de pace sau
care se pot mobiliza in timp scurt, unitati si formatiuni militare ale Ministerului Administratiei si
Internelor, Ministerului Apararii Nationale, servicii de urgenta voluntare, formatiuni de Cruce Rosie si alte
structuri cu atributii in domeniu.
(3) Interventia operativa a structurilor prevazute la alin. (2) se realizeaza pe baza planurilor de
interventie si cooperare intocmite de autoritatile competente, in limitele functiilor de sprijin repartizate
pentru a fi asigurate de catre ministere, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale pentru
prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta.
ART. 61
(1) La limitarea si inlaturarea urmarilor dezastrelor sunt obligate sa participe si serviciile pentru situatii
de urgenta private.
(2) Autorizarea serviciilor de urgenta private se executa pe baza normelor metodologice elaborate de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, aprobate prin ordin al ministrului administratiei si
internelor.
ART. 62
Principiile de organizare, de conducere si modul de utilizare a serviciilor de urgenta profesioniste si
voluntare, unitatilor de interventie, formatiunilor de interventie specializate si private in actiunile de

limitare si inlaturare a urmarilor situatiilor de protectie civila, precum si planurile operative intocmite in
acest scop se stabilesc prin regulamente, ordine si instructiuni elaborate de Inspectoratul General pentru
Situatii de Urgenta si aprobate de ministrul administratiei si internelor.
ART. 63
(1) Conducerea activitatilor de interventie se realizeaza prin reteaua centrelor operationale si operative
sau a punctelor de comanda existente la autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si la
institutiile publice si agentii economici.
(2) Conducerea nemijlocita a operatiunilor de interventie se asigura de comandantul actiunii,
imputernicit potrivit legii, care poate fi ajutat in indeplinirea sarcinilor de catre grupa operativa si punctul
operativ avansat.
(3) Grupa operativa se constituie, prin ordin al prefectului, din personal cu putere de decizie si
specialisti ai serviciilor de urgenta ale autoritatilor publice, ai agentilor economici si institutiilor implicate
in gestionarea situatiei de urgenta.
(4) Punctul operativ avansat este mobil si se asigura de catre serviciul de urgenta profesionist sau de
Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, printr-o autospeciala echipata si incadrata corespunzator.
In functie de amplasamentul fata de zona afectata, rolul punctului operativ poate fi preluat de centrul
operational.
(5) Pana la sosirea la fata locului a comandantului actiunii, conducerea operatiunilor se asigura de
comandantul sau de seful formatiunii de interventie din serviciul de urgenta, cu sprijinul reprezentantilor
autoritatii administratiei publice locale sau al patronului, dupa caz.
(6) Coordonarea elaborarii si derularii programelor de recuperare, reabilitare sau de restaurare pe timpul
situatiilor de urgenta se asigura de catre reprezentantii autoritatilor, institutiilor sau ai agentilor economici
stabiliti de comitetele pentru situatii de urgenta competente.

MODUL DE INTOCMIRE A PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A


RISCURILOR
Bibliografie:ordin132/2007
SECIUNEA 1
Definiie, scopuri, obiective
ART. 1

Prezenta metodologie stabilete scopurile, obiectivele, rspunderile, precum i principalele elemente i


etape de parcurs care trebuie avute n vedere la elaborarea planurilor de analiz i acoperire a riscurilor.
ART. 2
Planul de analiz i acoperire a riscurilor, denumit n continuare PAAR, cuprinde riscurile poteniale
identificate la nivelul unitilor administrativ-teritoriale, msurile, aciunile i resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective.
ART. 3
Scopurile PAAR sunt de a asigura cunoaterea de ctre toi factorii implicai a sarcinilor i atribuiilor
ce le revin premergtor, pe timpul i dup apariia unei situaii de urgen, de a crea un cadru unitar i
coerent de aciune pentru prevenirea i gestionarea riscurilor generatoare de situaii de urgen i de a
asigura un rspuns optim n caz de urgen, adecvat fiecrui tip de risc identificat.
ART. 4
Obiectivele PAAR sunt:
a) asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situaii de urgen, prin evitarea manifestrii acestora,
reducerea frecvenei de producere ori limitarea consecinelor lor, n baza concluziilor rezultate n urma
identificrii i evalurii tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;
b) amplasarea i dimensionarea unitilor operative i a celorlalte fore destinate asigurrii funciilor de
sprijin privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen;
c) stabilirea concepiei de intervenie n situaii de urgen i elaborarea planurilor operative;
d) alocarea i optimizarea forelor i mijloacelor necesare prevenirii i gestionrii situaiilor de urgen.
SECIUNEA a 2-a
Responsabiliti privind analiza i acoperirea riscurilor
ART. 5
Responsabilitile privind analiza i acoperirea riscurilor revin tuturor factorilor care, potrivit legii, au
atribuii ori asigur funcii de sprijin privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen n profil
teritorial.
ART. 6
(1) PAAR se ntocmesc de comitetul judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen,
respectiv de comitetele locale pentru situaii de urgen i se aprob de consiliul judeean/Consiliul
General al Municipiului Bucureti, respectiv de consiliile locale, corespunztor unitilor administrativteritoriale pe care le reprezint.
(2) PAAR se ntocmesc i se aprob n termen de maximum 60 de zile de la aprobarea de ctre prefect a
Schemei cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorial, elaborat de inspectoratul judeean/al
municipiului Bucureti pentru situaii de urgen, i se actualizeaz la fiecare nceput de an sau ori de cte
ori apar alte riscuri dect cele analizate sau modificri n organizarea structurilor care, potrivit legii, au
atribuii ori asigur funcii de sprijin privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen n profil
teritorial.
ART. 7
(1) Prefecii, primarul general al municipiului Bucureti i primarii rspund de asigurarea condiiilor
necesare elaborrii PAAR.
(2) Pentru sprijinirea activitii de analiz i acoperire a riscurilor, consiliile judeene/Consiliul General
al Municipiului Bucureti i consiliile locale pot comanda specialitilor n domeniu elaborarea de studii,
prognoze i alte materiale de specialitate.
ART. 8
Dup elaborare i aprobare, PAAR se pun la dispoziie secretariatelor tehnice permanente ale
comitetelor judeene/al municipiului Bucureti/locale pentru situaii de urgen, iar extrase din
documentele respective se transmit celorlalte instituii i organisme cu atribuii n prevenirea i gestionarea
riscurilor generatoare de situaii de urgen, acestea avnd obligaia s cunoasc, n prile care le privesc,
coninutul planurilor i s le aplice corespunztor situaiilor de urgen specifice.

ART. 9
Inspectoratele judeene/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen, prin centrele operaionale,
asigur pregtirea, organizarea i coordonarea aciunilor de rspuns, precum i elaborarea procedurilor
specifice de intervenie, corespunztoare tipurilor de riscuri generatoare de situaii de urgen.
ART. 10
(1) Operatorii economici, instituiile publice, organizaiile neguvernamentale i alte structuri din
unitatea administrativ-teritorial au obligaia de a pune la dispoziie comitetelor pentru situaii de urgen
toate documentele, datele i informaiile solicitate n vederea ntocmirii PAAR.
(2) Documentele, datele i informaiile a cror divulgare poate prejudicia sigurana naional i aprarea
rii ori este de natur s determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat se supun
regulilor i msurilor stabilite prin legislaia privind protecia informaiilor clasificate.
CAP. II
Caracteristicile unitii administrativ-teritoriale
ART. 11
Pe baza datelor cuprinse n Schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorial, aprobat
de prefectul judeului, n coninutul PAAR se face o prezentare pe seciuni a caracteristicilor unitii
administrativ-teritoriale, dup cum urmeaz:
a) amplasare geografic i relief;
b) caracteristici climaterice;
c) reea hidrografic;
d) populaie;
e) ci de transport;
f) dezvoltare economic;
g) infrastructuri locale;
h) specific regional.
ART. 12
n cuprinsul seciunii 1 "Amplasare geografic i relief" se fac referiri cu privire la:
a) suprafa, vecinti;
b) forme de relief, specificiti, influene;
c) caracteristicile pedologice ale solului.
ART. 13
n cuprinsul seciunii a 2-a "Caracteristici climatice" se fac referiri cu privire la:
a) regimul climatic, specificiti, influene;
b) regimul precipitaiilor - cantiti lunare i anuale, valori medii, valori extreme nregistrate - vrfuri
istorice;
c) temperaturi - lunare i anuale, valori medii, valori extreme nregistrate - vrfuri istorice;
d) fenomene meteorologice extreme - furtuni, tornade etc.
ART. 14
n cuprinsul seciunii a 3-a "Reea hidrografic" se fac referiri cu privire la:
a) cursurile de ap, debite normale, creteri nregistrate vrfuri istorice;
b) bazinele hidrografice, lacurile de acumulare suprafee, volume;
c) caracteristicile pedologice;
d) lacuri, iazuri - suprafee, adncimi;
e) acumulri piscicole - suprafee;
f) amenajri hidrotehnice - diguri, baraje, alte lucrri de aprare mpotriva inundaiilor etc.
ART. 15
(1) n cuprinsul seciunii a 4-a "Populaie" se fac referiri cu privire la:
a) numrul populaiei;

b) structura demografic;
c) micarea natural;
d) densitatea/concentrarea populaiei pe zone aglomerri.
(2) Datele sunt cele rezultate dup ultimul recensmnt desfurat la nivel naional.
ART. 16
n cuprinsul seciunii a 5-a "Ci de transport" se fac referiri cu privire la:
a) cile de transport rutiere - autostrzi, drumuri europene i naionale, drumuri judeene, rute de
transport pentru materiale periculoase, tuneluri etc., precizndu-se starea acestora;
b) cile de transport feroviare - triaje, tuneluri;
c) cile de transport aeriene - aeroporturi, aerocluburi etc.;
d) cile de transport subterane - metrou;
e) cile navigabile - porturi;
f) reele de conducte magistrale - gaze, petrol i produse petroliere etc.
ART. 17
n cuprinsul seciunii a 6-a "Dezvoltare economic" se fac referiri cu privire la:
a) zonele industrializate/ramuri;
b) depozite/rezervoare, capaciti de stocare;
c) exploatrile miniere, petroliere;
d) fondul funciar - terenuri agricole, suprafee mpdurite;
e) creterea animalelor;
f) turism/capaciti de primire turistic;
g) apariii de noi activiti economice n cadrul zonei;
h) resurse naturale.
ART. 18
n cuprinsul seciunii a 7-a "Infrastructuri locale" se fac referiri cu privire la:
a) instituii publice - cultur, ocrotirea sntii etc.;
b) reele de utiliti, ap, canalizare, electrice, gaze, etc.
c) locuri de adunare i cazare a populaiei n situaii de urgen - tabere de sinistrai.
ART. 19
n cuprinsul seciunii a 8-a "Specific regional/ local"se fac referiri cu privire la:
- vecinti, influene, riscuri transfrontaliere.
CAP. III
Analiza riscurilor generatoare de situaii de urgen
ART. 20
(1) Analiza riscurilor cuprinse n Schema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorial
trebuie s permit cunoaterea mecanismelor i condiiilor de producere/manifestare, amplorii i efectelor
posibile ale acestora.
(2) Analiza se realizeaz pe tipuri de riscuri, pe baza datelor i evidenelor statistice, precum i a altor
documente avute la dispoziie - studii, prognoze etc., fiind avute n vedere:
a) riscurile naturale;
b) riscurile tehnologice;
c) riscurile biologice;
d) riscurile de incendiu;
e) riscurile sociale;
f) alte tipuri de riscuri.
ART. 21
Seciunea 1 "Analiza riscurilor naturale" cuprinde referiri cu privire la:

a) fenomene meteorologice periculoase - se analizeaz zonele unde s-au produs astfel de fenomene,
precum i posibilitatea apariiei acestora n noi locuri;
a1) inundaii - se analizeaz dac inundaiile sunt previzibile i cu ct timp nainte, efectele dinamice i
dac necesit evacuarea persoanelor, necesitatea instalrii eventualelor tabere pentru sinistrai, starea
tehnic i de ntreinere a lucrrilor hidrotehnice, zonele planificate a fi inundate controlat etc., se
inventariaz construciile realizate n zone inundabile, existena unor msuri de protecie suplimentare i
se analizeaz posibilitatea strmutrii construciilor respective n zone ferite de inundaii;
a2) furtuni, tornade, secet, nghe etc. - se analizeaz i dac fenomenele respective sunt previzibile, cu
ct timp nainte, localitile/terenurile/obiectivele care pot fi afectate i dac este necesar evacuarea
persoanelor;
b) incendii de pdure - se analizeaz posibilitatea producerii incendiilor de aceast natur, perioadele i
frecvena acestora, suprafeele mpdurite care pot fi afectate;
c) avalane - se analizeaz posibilitatea producerii acestora, perioadele i frecvena lor, localiti i
amenajri care pot fi afectate;
d) fenomene distructive de origine geologic:
d1) cutremure - se au n vedere: macro- i microzonarea seismic a teritoriului naional, caracteristicile
fondului construit, datele statistice privind victimele i daunele provocate de seismele produse n anii
anteriori, zonele construite posibil a fi afectate de un cutremur major;
d2) alunecri de teren - se analizeaz locurile cunoscute n care se produc astfel de fenomene, precum i
posibilele noi locuri de apariie a acestora, suprafeele de teren i construciile care pot fi afectate,
necesitatea evacurii persoanelor i a instalrii eventualelor tabere pentru sinistrai.
ART. 22
Seciunea a 2-a "Analiza riscurilor tehnologice" cuprinde referiri cu privire la:
a) riscuri industriale - se analizeaz activitile care prezint pericole de accidente majore n care sunt
implicate substane periculoase, tipurile de substane chimice periculoase folosite n procesul de producie;
b) riscuri de transport i depozitare de produse periculoase - se analizeaz posibilele accidente care se
pot produce pe reeaua rutier, feroviar, fluvial i maritim pentru transportul materialelor periculoase,
din ce se compun transporturile i destinaia acestora;
b1) transport rutier - la analiza acestor riscuri se ine cont de infrastructura existent, transportul
materialelor periculoase, din ce se compun transporturile i destinaia acestora, numrul de accidente pe
kilometru i pe an etc.;
b2) transport feroviar - la analiza acestor riscuri se ine cont de reeaua feroviar existent, transportul
materialelor periculoase, din ce se compune i destinaia, numrul de evenimente produse i frecvena
acestora, numrul de cltori anual;
b3) transport fluvial i maritim - se analizeaz riscurile n funcie de existena porturilor i a cilor de
transport navigabile;
b4) transport aerian - se analizeaz riscurile n funcie de existena aeroporturilor, capacitatea i clasa
acestora, a rutelor de zbor;
b5) transport prin reele magistrale - se analizeaz riscurile n funcie de existena magistralelor de
transport i de natura produselor vehiculate;
c) riscuri nucleare - se analizeaz riscurile n funcie de existena obiectivelor specifice i riscurile
transfrontaliere;
d) riscuri de poluare a apelor - se inventariaz locurile n care au avut loc astfel de fenomene, precum i
posibilele noi locuri de apariie a acestora, zonele care ar putea fi afectate;
e) prbuiri de construcii, instalaii sau amenajri - se analizeaz construciile, instalaiile i alte
amenajri aflate n stare avansat de degradare i la care exist riscul de prbuire;
f) eecul utilitilor publice - se inventariaz i se analizeaz sistemele, instalaiile i echipamentele a
cror scoatere din funciune poate conduce la ntreruperea alimentrii cu ap, gaze naturale, energie
electric i termic pentru o zon extins din cadrul localitii/judeului;

g) cderi de obiecte din atmosfer sau din cosmos se inventariaz locurile n care au avut loc astfel de
fenomene i consecinele lor;
h) muniie neexplodat - se analizeaz existena fostelor zone de conflicte militare n care se poate afla
muniie neexplodat, utilizndu-se i datele statistice referitoare la misiunile de asanare pirotehnic.
ART. 23
Seciunea a 3-a "Analiza riscurilor biologice" cuprinde referiri cu privire la inventarierea i analizarea
surselor poteniale de izbucnire a unor epidemii/epizootii n construcii, ferme zootehnice, spitale de boli
contagioase, laboratoare de analize epidemiologice, colonii de muncitori, zone locuite paupere - fr
utiliti publice, tabere de sinistrai sau refugiai etc. - i polurile accidentale.
ART. 24
Seciunea a 4-a "Analiza riscurilor de incendiu" cuprinde referiri cu privire la analizarea i diferenierea
riscurilor de incendiu dup context: statistica incendiilor i a altor situaii de urgen, evidenele existente
pe localiti, operatori economici, instalaii publice etc., fond construit, vegetaie sau vehicule.
ART. 25
Seciunea a 5-a "Analiza riscurilor sociale" cuprinde referiri cu privire la analizarea riscurilor sociale n
funcie de evidenele existente privind adunri, trguri, festivaluri i alte manifestri periodice cu afluen
mare de public i micrile sociale posibile, n raport de politica social i situaia forei de munc din
zon.
ART. 26
Seciunea a 6-a "Analiza altor tipuri de riscuri" cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza
statisticilor, a interveniilor cele mai des desfurate, cum sunt: descarcerri, asisten medical i
transport medical, deblocri de persoane, evacuare a apei din subsolul cldirilor, salvri de animale.
ART. 27
n activitatea de analiz a riscurilor se pot defini zone geografice avnd o concentraie a riscurilor de
aceeai natur, legate de infrastructuri i construcii, denumite zone de risc crescut.
ART. 28
Elementele care sunt avute n vedere pentru stabilirea zonelor de risc crescut sunt:
a) zonele de activitate dezvoltate de-a lungul cilor de comunicaii;
b) cldirile publice, fie datorit numrului de persoane, fie datorit vulnerabilitii lor, aa cum sunt
teatrele, hotelurile, spitalele, colile, centrele comerciale;
c) instalaiile tehnologice;
d) alte elemente, cum sunt: zone inundabile, zone predispuse alunecrilor/prbuirilor de teren etc.
ART. 29
Din punctul de vedere al tipului unitii administrativ-teritoriale, se stabilesc 3 clasificri ale zonelor de
risc:
a) zone de risc urbane;
b) zone de risc periurbane: comune limitrofe, orae, zone industriale sau comerciale;
c) zone de risc rurale.
CAP. IV
Acoperirea riscurilor
SECIUNEA 1
Concepia desfurrii aciunilor de protecie-intervenie
ART. 30
Elaborarea concepiei de desfurare a aciunilor de protecie-intervenie const n stabilirea etapelor i
fazelor de intervenie, n funcie de evoluia probabil a situaiilor de urgen, definirea obiectivelor,
crearea de scenarii pe baza aciunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condiiile viitoare
(completarea alternativelor fa de obiectivele urmrite, identificarea i alegerea alternativei de aciune
optime i care recomand planul de aciune ce urmeaz s fie aplicat), selectarea cursului optim de aciune

i stabilirea dispozitivului de intervenie, luarea deciziei i precizarea/transmiterea acesteia la structurile


proprii i cele de cooperare.
ART. 31
Pentru acoperirea riscurilor transfrontaliere se ncheie protocoale de colaborare cu instituiile similare
din rile cu care exist granie comune, care prevd modaliti de informare asupra pericolelor probabile,
de avertizare/ alarmare n cazul manifestrii acestora, modalitile de intervenie comun asupra riscurilor
transfrontaliere, precum i exerciiile i aplicaiile cu participare internaional.
ART. 32
(1) Evitarea manifestrii riscurilor, reducerea frecvenei de producere ori limitarea consecinelor
acestora se realizeaz prin urmtoarele aciuni:
a) monitorizarea permanent a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici etc. i transmiterea
datelor la autoritile competente;
b) activiti preventive ale autoritilor, pe domenii de competen;
c) informarea populaiei asupra pericolelor specifice unitii administrativ-teritoriale i asupra
comportamentului de adoptat n cazul manifestrii unui pericol;
d) exerciii i aplicaii.
(2) Activitile preventive planificate, organizate i desfurate n scopul acoperirii riscurilor sunt:
a) controale i inspecii de prevenire;
b) avizare/autorizare de securitate la incendiu i protecie civil;
c) acordul;
d) asistena tehnic de specialitate;
e) informarea preventiv;
f) pregtirea populaiei;
g) constatarea i sancionarea nclcrilor prevederilor legale;
h) alte forme.
ART. 33
Planurile de intervenie vor cuprinde informaii referitoare la:
a) categoriile de servicii de salvare/intervenie n caz de urgen i amplasarea unitilor operative;
b) ncadrarea i mijloacele de intervenie i protecie a personalului/populaiei pentru fiecare tip de risc,
pe categorii de fore i mijloace, cum sunt: autospeciale de lucru cu ap i spum, autospeciale de stingere
cu pulbere i azot, autospeciale pentru descarcerare i iluminat, autoscri pentru salvare de la nlime i
alte tipuri de autospeciale, servani pompieri, salvatori, asisteni medicali, scafandri, alpiniti etc.;
c) zona de acoperire a riscurilor;
d) timpii de rspuns, cuantificai de o comisie compus din specialiti ai inspectoratului judeean/al
municipiului Bucureti pentru situaii de urgen;
e) activitatea operaional, prin prezentarea detaliat a ponderii interveniilor la incendii; asisten
medical de urgen, reanimare i descarcerare; deblocri/salvri de persoane; salvri de animale etc.;
f) alte informaii considerate necesare.
SECIUNEA a 2-a
Etapele de realizare a aciunilor
ART. 34
Desfurarea interveniei cuprinde urmtoarele operaiuni principale:
a) alertarea i/sau alarmarea unitilor i a subunitilor pentru intervenie;
b) informarea personalului de conducere asupra situaiei create;
c) deplasarea la locul interveniei;
d) intrarea n aciune a forelor, amplasarea mijloacelor i realizarea dispozitivului preliminar de
intervenie;
e) transmiterea dispoziiilor preliminare;
f) recunoaterea, analiza situaiei, luarea deciziei i darea ordinului de intervenie;

g) evacuarea, salvarea i/sau protejarea persoanelor, animalelor i bunurilor;


h) realizarea, adaptarea i finalizarea dispozitivului de intervenie la situaia concret;
i) manevra de fore;
j) localizarea i limitarea efectelor evenimentului/ dezastrului;
k) nlturarea unor efecte negative ale evenimentului/ dezastrului;
l) regruparea forelor i a mijloacelor dup ndeplinirea misiunii;
m) stabilirea cauzei producerii evenimentului i a condiiilor care au favorizat evoluia acestuia;
n) ntocmirea procesului-verbal de intervenie i a raportului de intervenie;
o) retragerea forelor i a mijloacelor de la locul aciunii n locul de dislocare permanent;
p) restabilirea capacitii de intervenie;
q) informarea inspectorului general/inspectorului-ef/ comandantului i a ealonului superior;
r) analiza interveniilor i evidenierea msurilor de prevenire/optimizare necesare.
SECIUNEA a 3-a
Faze de urgen a aciunilor
ART. 35
n funcie de locul, natura, amploarea i de evoluia evenimentului, interveniile serviciilor profesioniste
pentru situaii de urgen sunt organizate astfel:
a) urgena I - asigurat de garda/grzile de intervenie a/ale subunitii n raionul/obiectivul afectat;
b) urgena a II-a - asigurat de subunitile inspectoratului judeean/al municipiului Bucureti pentru
situaii de urgen;
c) urgena a III-a - asigurat de dou sau mai multe uniti limitrofe;
d) urgena a IV-a - asigurat prin grupri operative, dislocate la ordinul inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen, n cazul unor intervenii de amploare i de lung
durat.
SECIUNEA a 4-a
Aciunile de protecie-intervenie
ART. 36
Forele de intervenie specializate acioneaz conform domeniului lor de competen, pentru:
a) salvarea i/sau protejarea oamenilor, animalelor i bunurilor materiale, evacuarea i transportul
victimelor, cazarea sinistrailor, aprovizionarea cu alimente, medicamente i materiale de prim necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical i psihologic, precum i participarea la evacuarea populaiei,
instituiilor publice i a operatorilor economici afectai;
c) aplicarea msurilor privind ordinea i sigurana public pe timpul producerii situaiei de urgen
specifice;
d) dirijarea i ndrumarea circulaiei pe direciile i n zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea i/sau eliminarea avariilor la reele i cldiri cu funciuni eseniale, a cror integritate pe
durata cutremurelor este vital pentru protecia populaiei: staiile de pompieri i sediile poliiei, spitale i
alte construcii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secii de chirurgie i de urgen, cldirile
instituiilor cu responsabilitate n gestionarea situaiilor de urgen, n aprarea i securitatea naional,
staiile de producere i distribuie a energiei i/sau care asigur servicii eseniale pentru celelalte categorii
de cldiri menionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgen de diferite categorii, rezervoare de ap
i staii de pompare eseniale pentru situaii de urgen, cldiri care conin gaze toxice, explozivi i alte
substane periculoase, precum i pentru ci de transport, cldiri pentru nvmnt;
f) limitarea proporiilor situaiei de urgen specifice i nlturarea efectelor acesteia cu mijloacele din
dotare.
SECIUNEA a 5-a

Instruirea
ART. 37
(1) Pregtirea forelor profesioniste de intervenie se realizeaz n cadrul instituiilor abilitate prin lege,
pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele judeene/al municipiului Bucureti pentru
situaii de urgen i aprobate de comitetele judeene/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen.
(2) Prefecii, primarii i conducerile operatorilor economici i instituiilor publice au obligaia de a
asigura cunoaterea de ctre forele destinate interveniei, precum i de ctre populaie a modalitilor de
aciune conform planurilor aprobate de analiz i acoperire a riscurilor.
SECIUNEA a 6-a
Realizarea circuitului informaional-decizional i de cooperare
ART. 38
Sistemul informaional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observrii, detectrii,
msurrii, nregistrrii, stocrii i prelucrrii datelor specifice, alarmrii, notificrii, culegerii i
transmiterii informaiilor i a deciziilor de ctre factorii implicai n aciunile de prevenire i gestionare a
unei situaii de urgen.
ART. 39
Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor pentru situaii de urgen ierarhic
superioare asupra locului producerii unei situaii de urgen specific, evoluiei acesteia, efectelor negative
produse, precum i asupra msurilor luate se realizeaz prin rapoarte operative.
ART. 40
Primarii, comitetele judeene/al municipiului Bucureti i comitetele locale pentru situaii de urgen,
precum i conducerile operatorilor economici i instituiilor amplasate n zone de risc au obligaia s
asigure preluarea de la staiile centrale i locale a datelor i avertizrilor meteorologice i hidrologice, n
vederea declanrii aciunilor preventive i de intervenie.
CAP. V
Resurse umane, materiale i financiare
ART. 41
(1) Alocarea resurselor materiale i financiare necesare desfurrii activitii de analiz i acoperire a
riscurilor se realizeaz, potrivit reglementrilor n vigoare, prin planurile de asigurare cu resurse umane,
materiale i financiare pentru gestionarea situaiilor de urgen, elaborate de comitetele judeene/al
municipiului Bucureti i comitetele locale pentru situaii de urgen.
(2) Consiliile judeene/Consiliul General al Municipiului Bucureti i consiliile locale prevd anual, n
bugetele proprii, fondurile necesare pentru asigurarea resurselor umane, materiale i financiare necesare
analizei i acoperirii riscurilor din unitile administrativ-teritoriale pe care le reprezint.
ART. 42
n funcie de categoriile de riscuri identificate, mecanismele i condiiile de producere/ manifestare, de
amploarea i efectele posibile ale acestora, se stabilesc tipurile de fore i mijloace necesare de prevenire i
combatere a riscurilor, astfel:
a) inspecii de prevenire;
b) servicii profesioniste/voluntare/private pentru situaii de urgen;
c) formaiuni de asisten medical de urgen i descarcerare;
d) formaiuni de protecie civil: echipe de cutare-salvare, NBC i pirotehnice;
e) alte formaiuni de salvare: Crucea Roie, SALVAMONT, scafandri profesioniti etc.;
f) grupe de sprijin.
ART. 43

Pe lng tipurile de fore precizate la art. 42, mai pot aciona, dup caz, n condiiile legii: unitile
poliiei, jandarmeriei i poliiei de frontier, structurile poliiei comunitare, unitatea special de aviaie a
Ministerului Administraiei i Internelor, unitile specializate/ detaamente din cadrul Ministerului
Aprrii, unitile pentru asistena medical de urgen ale Ministerului Sntii Publice, organizaiile
neguvernamentale specializate n aciuni de salvare, unitile i formaiunile sanitare i de inspecie
sanitar veterinar, formaiuni de paz a persoanelor i a bunurilor, precum i detaamente i echipe din
cadrul serviciilor publice descentralizate i al societilor comerciale specializate, incluse n planurile de
aprare i dotate cu fore i mijloace de intervenie, formaiunile de voluntari ai societii civile
specializai n intervenia n situaii de urgen i organizai n organizaii neguvernamentale cu activiti
specifice.
ART. 44
Forele auxiliare se stabilesc din rndul populaiei i salariailor, al formaiunilor de voluntari, altele
dect cele instruite special pentru situaii de urgen, care acioneaz conform sarcinilor stabilite pentru
formaiunile de protecie civil organizate la operatorii economici i societile comerciale n planurile de
aprare specifice, elaborate potrivit legii.
CAP. VI
Logistica aciunilor
ART. 45
(1) Sistemul forelor i mijloacelor de intervenie n cazul producerii unei situaii de urgen se
stabilete prin planurile de aprare specifice elaborate, potrivit legii, de autoritile, instituiile publice,
societatea civil i operatorii economici cu atribuii n acest domeniu, conform regulamentelor privind
prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen specifice tipurilor de riscuri.
(2) Forele i mijloacele de intervenie se organizeaz, se stabilesc i se pregtesc din timp i acioneaz
conform sarcinilor stabilite prin planurile de aprare specifice.
ART. 46
Logistica aciunilor de pregtire teoretic i practic, de prevenire i gestionare a situaiei de urgen
specifice se asigur de autoritile, instituiile i operatorii economici cu atribuii n domeniu, n raport de
rspunderi, msuri i resurse necesare.
CAP. VII
Dispoziii finale
ART. 47
La PAAR se ataeaz urmtoarele documente:
a) lista autoritilor i factorilor care au responsabiliti n analiza i acoperirea riscurilor n unitatea
administrativ-teritorial, conform modelului prevzut n anexa nr. 1 care face parte integrant din prezenta
metodologie;
b) atribuiile autoritilor i responsabililor cuprini n PAAR, conform modelului prevzut n anexa nr.
2 care face parte integrant din prezenta metodologie;
c) componena nominal a structurilor cu atribuii n domeniul gestionrii situaiilor de urgen, cu
precizarea unitii la care sunt ncadrai membrii structurilor, funciei, adresei i a telefoanelor de la
serviciu i de la domiciliu, a responsabilitilor i misiunilor;
d) riscuri poteniale n localiti/judee vecine care pot afecta zona de competen a unitii
administrativ-teritoriale;
e) hri de risc;
f) msuri corespunztoare de evitare a manifestrii riscurilor, de reducere a frecvenei de producere ori
de limitare a consecinelor acestora, pe tipuri de riscuri;

g) sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice i de alarmare a populaiei


n cazul evacurii;
h) tabel cuprinznd obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaii de urgen (seism,
inundaie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.);
i) planuri i proceduri de intervenie;
j) schema fluxului informaional-decizional;
k) locuri/spaii de evacuare n caz de urgen i dotarea acestora;
l) planificarea exerciiilor/aplicaiilor conform reglementrilor tehnice specifice;
m) rapoarte lunare de informare i analiz ctre prefect;
n) protocoale de colaborare cu instituii similare din rile cu care exist granie comune, n cazul
producerii unor situaii de urgen;
o) situaia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace i materiale de aprare existente, modul cum se
acoper deficitul din disponibiliti locale i cu sprijin de la comitetul pentru situaii de urgen ierarhic
superior etc.;
p) reguli de comportare n cazul producerii unei situaii de urgen.
ANEXA 1
la metodologie
Lista autoritilor
i factorilor care au
responsabiliti n
analiza i acoperirea
riscurilor n judeul/
localitatea X
- Model *T*

Nr.
Denumire
Coordonate
Persoan(e) de contact
Atribuii n
crt autoritate autoritate
PAAR, conform

fiei nr.

1
Primar
str. x, nr. Popescu Ion 1

Fia nr.

y; tel/fax/ Primar:

mobil;
telefon/fax/mobil;

Privat: str. W, nr. Z, tel.

fix/mobil

Popescu Ion 2

Fia nr.

Primar:

telefon/fax/mobil;

Privat: str. W, nr. Z, tel.

fix/mobil

... .......... ........ ......................... ..........

20
Spital Y
str. x, nr. Popescu Ion 25

Fia nr.

y; tel/fax/ Director:

mobil;
telefon/fax/mobil;

Privat: str. W, nr. Z, tel.

fix/mobil

... .......... ........ ......................... ..........

25
Spital Z
str. x, nr. Popescu Ion 33

Fia nr.

y; tel/fax/ Primar:

mobil;
telefon/fax/mobil;

Privat: str. W, nr. Z, tel.

fix/mobil

... .......... ........ ......................... ..........

*ST*

NOT:
Autoritile i factorii cu responsabiliti n analiza i acoperirea riscurilor n unitatea administrativ
teritorial sunt, dup caz:
a) autoritile publice locale (primar, consilii locale/consilii judeene, servicii publice deconcentrate
/descentralizate);
b) staii (puncte) de msurri a parametrilor meteorologici, seismici, hidrografici, de mediu etc.
c) institute de cercetri tiinifice;
d) organizaii nonguvernamentale (Crucea Roie, SALVAMONT, etc)
ANEXA 2
la metodologie
Atribuiile autoritilor
i responsabililor
cuprini n PAAR
- Model*T*

AUTORITATEA: (denumire n clar)


Fia nr.___________

I.-GESTIONAREA RISCURILOR

a.-monitorizarea permanent a se precizeaz ce parametri se msoar, cu ce


parametrilor meteo, seismici, periodicitate, ce autoritate(i) se

de mediu, hidrografici, etc iinformeaz asupra atingerii valorilor critice


transmiterea datelor la
eventual n anex se stabilete structura

autoritile competente;
raportului de informare

b.-controlul preventiv al
ce operatori economici/instituii controleaz
autoritilor pe domenii de
n ce domeniu de competen; pe cine

competen;
informeaz asupra concluziilor; eventual

periodicitatea controlului

c.-informare preventiv a
n ce domeniu de competen; periodicitate

populaiei asupra pericolelor

specifice unitii

administrativ teritoriale i

asupra comportamentului de

adoptat n cazul manifestrii

unui pericol;

d.-exerciii i aplicaii;
cu cine, n ce domeniu de competen;

periodicitate

II.-RESURSE NECESARE

a.-monitorizarea permanent a aparatur/echipamente de msur/control

parametrilor meteo, seismici, necesare; loc de amplasare

de mediu, hidrografici, etc i

transmiterea datelor la

autoritile competente;

b.-controlul preventiv al
materiale/echipamente necesare

autoritilor pe domenii de

competen;

c.-informare preventiv a
materiale informative/documentare, rapoarte,
populaiei asupra pericolelor planuri de urgen, pliante, mass-media,

specifice unitii
filme, conferine, simpozioane, afie,

administrativ teritoriale i campanii informative, Porile deschise....

asupra comportamentului de

adoptat n cazul manifestrii

unui pericol;

d.-exerciii i aplicaii;
materiale/echipamente necesare; loc de


desfurare

III.-INTERVENIE

a.-alarmare
ce activiti ntreprinde; cu ce mijloace;

timp de intrare n aciune

b.-aciuni de cutare/salvare/ce activiti ntreprinde; cu ce mijloace;

descarcerare
timp de intrare n aciune

c.-asisten medical
ce activiti ntreprinde; cu ce mijloace;

timp de intrare n aciune

d.-aciuni de ndeprtare a
ce activiti ntreprinde; cu ce mijloace;

manifestrii pericolului
timp de intrare n aciune

produs

e.-aciuni de limitare a
ce activiti ntreprinde; cu ce mijloace;

consecinelor unui pericol


timp de intrare n aciune

*ST*
Not: se completeaz doar rubricile corespunztoare competenelor
ANEXA 2
STRUCTURA - CADRU
a Planului de analiz i
acoperire a riscurilor
Capitolul I - Dispoziii generale
Seciunea I. Definiie, scop, obiective
Seciunea II. Responsabiliti privind analiza i acoperirea riscurilor
2.1. Acte normative de referin
2.2. Structuri organizatorice implicate
2.3. Responsabiliti ale organismelor i autoritilor cu atribuii n domeniu
Capitolul II - Caracteristicile unitii administrativ-teritoriale
Seciunea 1. Amplasare geografic i relief
Seciunea a 2-a. Caracteristici climatice
Seciunea a 3-a. Reea hidrografic
Seciunea a 4-a. Populaie
Seciunea a 5-a. Ci de transport
Seciunea a 6-a. Dezvoltare economic
Seciunea a 7-a. Infrastructuri locale
Seciunea a 8-a. Specific regional/local
Capitolul III - Analiza riscurilor generatoare de situaii de urgen
Seciunea 1. Analiza riscurilor naturale
Seciunea a 2-a. Analiza riscurilor tehnologice
Seciunea a 3-a. Analiza riscurilor biologice
Seciunea a 4-a. Analiza riscurilor de incendiu
Seciunea a 5-a. Analiza riscurilor sociale
Seciunea a 6-a. Analiza altor tipuri de riscuri
Seciunea a 7-a. Zone de risc crescut
Capitolul IV - Acoperirea riscurilor
Seciunea 1. Concepia desfurrii aciunilor de protecie-intervenie
Seciunea a 2-a. Etapele de realizare a aciunilor

Seciunea a 3-a. Faze de urgen a aciunilor


Seciunea a 4-a. Aciunile de protecie-intervenie
Seciunea a 5-a. Instruirea
Seciunea a 6-a. Realizarea circuitului informaional-decizional i de cooperare
Capitolul V - Resurse umane, materiale i financiare
Capitolul VI - Logistica aciunilor
Anexe
------------

MODUL DE NTOCMIRE A PLANULUI DE APRARE MPOTRIVA


INUNDAIILOR
Bibliografie:Ordin comun 638/420 din 2005
REGULAMENT
privind gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la
construcii hidrotehnice i poluari accidentale

CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcii hidrotehnice i poluari accidentale este o activitate de interes naional avnd n vedere
frecventa de producere i dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.
ART. 2
Prezentul regulament stabilete atribuiile ce revin tuturor structurilor implicate n gestionarea situaiilor
de urgenta generate de tipurile de risc specifice.
ART. 3
Fac obiectul prezentului regulament urmtoarele tipuri de risc generatoare de situaii de urgenta:
a) inundatii, prin revarsarile naturale ale cursurilor de apa, datorate creterii debitelor sau blocajelor
produse de gheturi, plutitori, aluviuni i avalanse de zapada i prin scurgeri de pe versani;
b) inundatii provocate de accidente sau avarii la construciile hidrotehnice;
c) fenomene meteorologice periculoase: ploi torentiale, ninsori abundente, furtuni i viscole, depuneri
de gheaa, chiciura, polei, ingheturi timpurii sau tarzii, grindina i seceta (hidrologica);
d) poluarile accidentale ale resurselor de apa de suprafata i subterane i poluari marine n zona costiera,
numite n continuare "poluari accidentale".
ART. 4
Sunt expuse direct sau indirect acestor tipuri de risc:
a) populaia, precum i bunurile sale mobile i imobile;
b) obiectivele sociale;
c) capacitatile productive (societi comerciale, platforme industriale, centrale electrice, ferme
agrozootehnice, amenajri piscicole, porturi i altele);
d) barajele i alte lucrri hidrotehnice care reprezint surse de risc n aval, n cazul producerii de
accidente;
e) cile de comunicaii rutiere, feroviare i navale, reelele de alimentare cu energie electrica, gaze,
sursele i sistemele de alimentare cu apa i canalizare, staiile de tratare i de epurare, reelele de
telecomunicaii i altele;
f) mediul natural (ecosisteme acvatice, pduri, terenuri agricole, intravilanul localitilor i altele).
ART. 5
n sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari accidentale se nelege
identificarea i monitorizarea, ntiinarea factorilor interesai, avertizarea populaiei, evaluarea, limitarea,
nlturarea sau contracararea factorilor de risc.
ART. 6
Managementul situaiilor de urgenta se realizeaz prin:
- msuri preventive
- msuri operative urgente de intervenie
- msuri de reabilitare
ART. 7
Msurile de limitare, inlaturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc prevzute la art. 3.
constituie o obligaie pentru organele administraiei publice centrale i locale cu atribuii n acest domeniu
i pentru toate persoanele juridice i fizice, cu excepia persoanelor cu handicap, a batranilor, copiilor i a
altor categorii defavorizate.
ART. 8
Deintorii, cu orice titlu, de baraje i de alte construcii hidrotehnice a cror avariere sau distrugere
poate pune n pericol populaia i bunurile sale materiale, obiectivele sociale i capacitatile productive sau

poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligai sa le ntrein, sa le repare i sa le exploateze
corespunztor, sa doteze aceste lucrri cu aparatura de msura i control necesar pentru urmrirea
comportrii n timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaiei n caz de pericol i
sa organizeze activitatea de supraveghere, intervenie i reabilitare conform regulamentelor aprobate prin
autorizaiile de gospodrire a apelor, a planurilor de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i
accidentelor la construcii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localitilor i a obiectivelor
din aval de baraje, n caz de accidente la acestea i planurilor de prevenire i combatere a poluarilor
accidentale.
ART. 9
Persoanele juridice utilizatori de apa, potentialii poluatori, precum i unitile de gospodrire a apelor,
administraiile porturilor maritime i fluviale i ale canalelor navigabile i ceilali utilizatori de apa au
obligaia dotrii cu mijloace specifice de intervenie n cazuri de poluari accidentale. Lista potenialilor
poluatori se stabilete de ctre organele abilitate.
ART. 10
n caz de seceta, cnd debitele de apa nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizai, se aplica
restrictii temporare de folosire a resurselor de apa pe baza planurilor de restrictii i folosire a apei n
perioade deficitare. Msurile stabilite n planurile de restrictii sunt obligatorii pentru toi utilizatorii de
apa.
CAP. II
Organizarea Sistemului naional pentru gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la construciile hidrotehnice i poluari accidentale
ART. 11
Elaborarea strategiei i conceptiei de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i de prevenire i combatere a poluarilor accidentale,
revine Comitetului ministerial pentru situaii de urgenta din Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor,
care se subordoneaz Comitetului Naional pentru Situaii de Urgenta.
ART. 12
Monitorizarea situaiilor de urgenta, evaluarea informaiilor, ntiinarea, avertizarea, prealarmarea,
alertarea la nivel naional, precum i coordonarea aplicrii unitare a msurilor de prevenire i gestionare a
situaiilor de urgenta sunt asigurate de Centrul operativ pentru situaii de urgenta, organ tehnic cu
activitate permanenta, constituit n cadrul Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor.
ART. 13
Aplicarea strategiei i coordonarea tehnica de specialitate, la nivel naional, a bazinelor hidrografice i
judeelor, a aciunilor preventive i operative pentru aprarea impotriva inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale este asigurata
de ctre Administraia Nationala "Apele Romane" i unitile sale teritoriale.
ART. 14
Avnd n vedere particularitile managementului situaiilor de urgenta generate de tipurile de risc
specifice, desfurarea activitilor ce se impun i organizarea conducerii, coordonrii i cooperrii se
asigura prin:
- Centre operative pentru situaii de urgenta cu activitate permanenta constituite la nivelul
Administraiei Naionale "Apele Romane", Direciilor de Ape i Sistemelor de Gospodrire a Apelor, sub
conducerea directa a directorului general i respectiv a directorilor.
- Grupuri de suport tehnic pentru gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari accidentale, care se constituie n
cadrul fiecrui Comitet judeean, din specialitii cooptati cu responsabiliti n acest domeniu, fiind
conduse de directorii Sistemelor de Gospodrire a Apelor
ART. 15

Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeean este numit prin Ordinul prefectului de
constituire al Comitetului judeean pentru situaii de urgenta i este alctuit din reprezentani al Sistemului
de Gospodrire a Apelor, Ageniei de Protecie a Mediului, Comisariatului judeean al Garzii Naionale de
Mediu, unitilor teritoriale ale Administraiei Naionale a imbunatatirilor Funciare, ale SC
HIDROELECTRICA SA, Regiei Naionale a Pdurilor, Administraiei Fluviale a Dunrii de Jos, altor
deintori de construcii hidrotehnice cu rol de aprare impotriva inundatiilor, Centrelor meteorologice
regionale sau Serviciilor regionale de prognoza a vremii, Statiilor meteorologice judeene (dup caz),
cooptati n cadrul Comitetului judeean n calitate de consultani.
ART. 16
Activitatea permanenta i atribuiile Centrelor operative pentru situaii de urgenta sunt asigurate de
serviciile (birourile, compartimentele) Dispecerat-Aprare impotriva Inundatiilor din cadrul Administraiei
Naionale "Apele Romane", Direciilor de Ape i Sistemelor de Gospodrire a Apelor, completate n
situaii de urgenta, cu personal din compartimentele de specialitate.
ART. 17
Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeean, are urmtoarele atribuii specifice:
a) asigura, prin grija Sistemului de Gospodrire a Apelor n colaborare cu Inspectoratul judeean pentru
situaii de urgenta, elaborarea planului judeean de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale, prin corelarea
planurilor de aprare ntocmite de Comitetele municipale, oreneti i comunale pentru situaii de urgenta
i a planurilor de prevenire i combatere a poluarilor accidentale la folosintele de apa potenial poluatoare
i a planurilor de restrictii i folosire a apei n perioade deficitare;
b) acorda asistenta tehnica comitetelor municipale, oreneti i comunale pentru ntocmirea planurilor
de aprare specifice;
c) avizeaz planurile de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale municipale,
oreneti i comunale, n vederea aprobrii de ctre preedintele Comitetului judeean pentru situaii de
urgenta;
d) coordoneaz tehnic aciunile pentru gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari accidentale n teritoriu, aplicnd
prevederile din planurile de aprare impotriva inundatiilor, planurilor de prevenire i combatere a
poluarilor accidentale, precum i a planurilor de restrictii n perioade deficitare, asigurnd legturile cu
Comitetul ministerial i Centrul operativ pentru situaii de urgenta din Ministerul Mediului i Gospodririi
Apelor, cu Direciile de Ape i Comitetele judeene situate n amonte i n aval, conform sistemului
informaional operativ;
e) asigura consultana de specialitate, n cadrul Comitetului judeean pentru situaii de urgenta, pentru
cuprinderea n bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii i completrii stocurilor de materiale i
mijloace de aprare pentru situaii de urgenta generate de inundatii, gheturi i poluari accidentale, pentru
ntreinerea i repararea construciilor hidrotehnice cu rol de aprare proprii, precum i pentru ntreinerea
albiilor cursurilor de apa pe raza localitilor;
f) asigura, prin Centrul operativ al Sistemului de Gospodrire a Apelor n colaborare permanenta cu
Centrul operational al Inspectoratului judeean pentru situaii de urgenta, ntocmirea rapoartelor operative
zilnice, n timpul situaiilor de urgenta, rapoartelor de sinteza, dup ncetarea acestora, precum i
transmiterea lor la Centrul operativ din Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i la Centrul operativ
al Direciei de Ape, care transmite la Centrul operativ al Administraiei Naionale Apele Romane;
g) asigura, n colaborare cu Inspectoratul judeean pentru situaii de urgenta, organizarea i desfurarea
la nivel judeean a exerciiilor de simulare pentru verificarea modului de funcionare a fluxului
informaional hidrometeorologic de avertizare-alarmare a populaiei, a fluxului primar de informare n caz
de poluari accidentale, precum i pentru instruirea administraiei publice locale asupra managementului
tipurilor de risc specifice;

h) asigura organizarea anuala a aciunii de verificare a strii tehnice i functionale a construciilor


hidrotehnice cu rol de aprare impotriva inundatiilor precum i urmrirea realizrii msurilor i lucrrilor
stabilite cu aceasta ocazie;
i) participa, n comisia stabilit de Comitetul judeean pentru situaii de urgenta, la evaluarea i
stabilirea pagubelor produse de inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versani, accidente
la construcii hidrotehnice, seceta hidrologica i poluari accidentale.
ART. 18
(1) Persoanele fizice i juridice care au n proprietate sau n folosinta terenuri sau obiective n zone ce
pot fi afectate de aciuni distructive ale apelor sau de accidente la construcii hidrotehnice au obligaia sa
participe la aciunile de aprare i sa asigure ntreinerea i exploatarea corespunztoare a lucrrilor de
aprare existente.
(2) n cazul distrugerii sau deteriorarii lucrrilor de aprare impotriva inundatiilor sau a unor construcii
hidrotehnice datorit viiturilor, deintorii cu orice titlu ai unor astfel de lucrri au obligaia sa le refac
sau sa le repare n cel mai scurt timp posibil, fondurile necesare execuiei putnd fi asigurate din surse
proprii, de la bugetul local, bugetul de stat sau din alte surse.
(3) n cazul distrugerii sau deteriorarii lucrrilor de aprare impotriva inundatiilor sau a unor construcii
hidrotehnice ca urmare a aciunii persoanelor fizice sau juridice, acestea au obligaia sa le refac n cel mai
scurt timp, din surse proprii.
ART. 19
Msurile de intervenie operativ se realizeaz n mod unitar, pe baza planurilor de aprare impotriva
inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor
accidentale, ce se elaboreaz pe judee, localiti i de ctre utilizatorii de apa potenial poluatori, precum
i la nivel bazinal.
ART. 20
Elaborarea planurilor de aprare se va face cu luarea n considerare a planurilor de amenajare a
teritoriului i a restrictionarii regimului de construcii n zonele inundabile.
Msuri de prevenire i pregtire pentru intervenie
Seciunea A
Organizarea sistemului informaional
ART. 21
Sistemul informaional meteorologic i hidrologic consta n observarea, msurarea, nregistrarea i
prelucrarea datelor meteorologice i hidrologice, elaborarea prognozelor, avertizarilor i alarmarilor,
precum i n transmiterea acestora factorilor implicai n managementul situaiilor de urgenta generate de
riscurile specifice, conform schemei fluxului informaional definit n planurile de aprare, n vederea lurii
deciziilor i msurilor necesare.
ART. 22
(1) n zonele amenajate cu lucrri hidrotehnice, sistemul informaional cuprinde, de asemenea, date i
msurtori privind manevrele de exploatare care au ca efect modificarea regimului natural de scurgere.
(2) Transmiterea acestor informaii constituie o obligaie a organelor de exploatare a lucrrilor
hidrotehnice, indiferent de deintor i se realizeaz n conformitate cu schema fluxului informaional,
aprobat prin planurile de aprare respective.
ART. 23
Coninutul de detaliu al informaiilor, prognozelor i avertizarilor, pragurile critice, frecventa
transmiterii, unitile la care se transmit precum i deciziile operative de la i la Comitetul ministerial,
Comitetele judeene, respectiv al Municipiului Bucureti i Comitetele locale, se stabilesc prin instruciuni
elaborate de ctre Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor i respectiv de ctre

Administraia Nationala de Meteorologie i sunt aprobate de Comitetul ministerial pentru situaii de


urgenta.
ART. 24
(1) Comitetele locale pentru situaii de urgenta i deintorii de construcii hidrotehnice au obligaia sa
asigure instalarea i exploatarea dispozitivelor meteorologice, hidrologice sau hidrometrice necesare
cunoaterii i urmririi marimilor caracteristice locale de aprare i asigurarea corelatiei acestora cu cele
zonale.
(2) ntreinerea i exploatarea dispozitivelor prevzute la alin. (1) se fac n conformitate cu
instruciunile aprobate de Comitetul ministerial, iar transmiterea datelor i msurtorilor se asigura de
ctre deintori.
ART. 25
(1) Pentru asigurarea transmiterii informaiilor, prognozelor i avertizarilor de la unitile meteorologice
i hidrologice la Comitetele judeene i locale i la Comitetul ministerial, prin planurile operative de
aprare se stabilesc mijloacele de telecomunicaii ce vor fi folosite, la care se va asigura permanenta.
(2) La judee permanenta va fi asigurata de ctre Centrele operationale din cadrul Inspectoratelor
judeene pentru situaii de urgenta, la municipii, orae i comune permanenta va fi asigurata prin grija
Comitetelor locale, iar la obiectivele sociale i economice periclitate, prin grija conductorilor acestora.
(3) Pentru asigurarea fluxului informaional decizional operativ ntre Comitetele judeene i locale, pot
fi folosite i mijloacele de telecomunicaii ale posturilor de poliie, unitilor militare i alte mijloace de
telecomunicaii disponibile.
(4) Pentru avertizarea obiectivelor situate n aval de baraje, se elaboreaz de ctre unitile care dein
aceste baraje, planuri de avertizare-alarmare a populaiei i obiectivelor economice i sociale situate n
aval de lacurile de acumulare, n caz de accidente la construcii hidrotehnice, conform Anexei nr. 1g) la
prezentul regulament.
ART. 26
n cazul poluarilor accidentale pe Dunare i pe rurile transfrontiere, sistemul informaional este
organizat i funcioneaz conform Manualului de Operare Internaional pentru Centrul Internaional
Principal de Alarmare (PIAC), iar n cazul poluarilor accidentale pe rurile interioare sistemul
informaional este organizat conform Sistemului de Alarmare SAPA-ROM i prevederilor Planurilor
judeene de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale.
ART. 27
n cazul poluarilor cu hidrocarburi a Marii Negre, sistemul informaional este asigurat i funcioneaz
conform Planului naional de pregtire, rspuns i cooperare n caz de poluare marina cu hidrocarburi,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1593/2002.
Seciunea B
Stabilirea pragurilor de aprare
ART. 28
(1) Starea de alerta generata de inundatii fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii
hidrotehnice i poluari accidentale se declanseaza n momentul n care se constata apariia fenomenului
periculos sau cnd probabilitatea de aparitie este stabilit prin prognoza, n situaiile de la alin. (3) lit a), b)
i c).
(2) Pe parcursul gestionrii situaiilor de urgenta se pot deosebi trei etape care difer ntre ele prin
gradul de pericol prezentat. Ele sunt declansate la atingerea unor praguri critice (criterii de avertizare),
specifice fenomenului analizat (inundatii, fenomene meteorologice i hidrologice periculoase,
comportarea n timp a construciilor hidrotehnice) i care sunt precizate n instruciuni speciale.
(3) a) Situaia de atentie are semnificatia unei situaii deosebite i nu reprezint neaprat un pericol.
Consecinele intrrii n situaia de atentie sunt:

indesirea observaiilor i msurtorilor care se fac pentru urmrirea fenomenului i pentru prognoza
evoluiei sale;
verificarea construciilor cu rol de aprare i urmrirea asigurrii condiiilor de scurgere a apelor
mari;
informarea despre posibilitatea producerii unei poluari accidentale.
b) Situaia de alarma este caracterizat printr-o evoluie a fenomenelor n direcia n care poate conduce
la un anume pericol (de exemplu: creterea n continuare a nivelurilor pe cursul de apa, creterea debitelor
infiltrate prin construciile hidrotehnice de retenie i a antrenarii de materiale din corpul acestora,
creterea intensitatii precipitatiilor sau a vitezei vantului, poluari accidentale confirmate care necesita
intervenii i altele).
Declanarea strii de alarma conduce la intrarea n situaia operativ a comitetelor pentru situaii de
urgenta. Activitile desfurate sunt att activiti menite sa stapaneasca fenomenul, cat i activiti
pregtitoare pentru eventualitatea declansarii situaiei de pericol.
c) Situaia de pericol este declansata n momentul n care pericolul devine iminent i este necesar
luarea unor msuri excepionale pentru limitarea efectelor inundatiilor (evacuarea populaiei, a animalelor,
a unor bunuri materiale, msuri deosebite n exploatarea construciilor hidrotehnice cu rol de aprare
impotriva inundatiilor, restrictii de circulaie pe unele drumuri i poduri, precum i pe cile navigabile),
precum i pentru combaterea poluarilor accidentale cu efecte grave asupra ecosistemului (modificarea
parametrilor de calitate a apei, distrugerea faunei i ihtiofaunei, a mediului nconjurtor i altele, sau care
depesc teritoriul de competenta).
(4) Trecerea i revenirea de la o stare la alta se pot face n funcie de evoluia fenomenelor.
ART. 29
(1) Marimile caracteristice de aprare impotriva inundatiilor sunt:
a) marimi zonale de avertizare, stabilite la staiile hidrometrice i la posturile pluviometrice situate n
amonte de obiectivele periclitate, dup caz, pentru precipitatii, niveluri sau debite;
b) marimi locale de aprare, stabilite n apropierea obiectivelor, sub forma de niveluri sau debite.
Posturile avertizoare fac parte din reeaua nationala de hidrologie i meteorologie i trebuie sa fie
amplasate la o distanta suficienta de obiectivul avertizat, pentru a putea fi luate msurile necesare
prestabilite prin planurile de aprare.
(2) Marimile caracteristice de aprare definite la alin. (1), n caz de inundatii, sunt:
A. Pentru zonele indiguite ale cursurilor de apa:
cota fazei I de aprare - atunci cnd nivelul apei ajunge la piciorul taluzului exterior al digului pe o
treime din lungimea acestuia;
cota fazei a II-a de aprare - atunci cnd nivelul apei ajunge la jumtatea inaltimii dintre cota fazei I
i cea a fazei a III-a de aprare;
cota fazei a III-a de aprare - atunci cnd nivelul apei ajunge la 0,5-1,5 m sub cota nivelurilor apelor
maxime cunoscute sau sub cota nivelului maxim pentru care s-a dimensionat digul respectiv sau la
depirea unui punct critic.
B. Pentru zonele neindiguite ale cursurilor de apa:
cota de atentie - nivelul la care pericolul de inundare este posibil dup un interval de timp relativ
scurt, n care se pot organiza aciunile de aprare sau de evacuare;
cota de inundaie - nivelul la care ncepe inundarea primului obiectiv;
cota de pericol - nivelul la care sunt necesare msuri deosebite de evacuare a oamenilor i bunurilor,
restrictii la folosirea podurilor i cilor rutiere, precum i luarea unor msuri deosebite n exploatarea
construciilor hidrotehnice.
C. Pentru acumulari:
a) fazele I, II i III de aprare sunt stabilite n funcie de nivelul apei n lac i se calculeaz de proiectant
n ecartul cuprins ntre Nivelul Normal de Retenie (NNR) i Cota creasta deversor.
D. Pentru comportarea barajelor:

a) pragurile critice sunt stabilite de proiectant pentru fiecare obiectiv pe baza instruciunilor aprobate de
Comitetul Ministerial n funcie de:
- nivelul apei n lac, cnd acesta depete cota crestei deversorului;
- atingerea unor valori limita n comportarea construciei astfel:
pragul de atentie - valorile unora dintre parametrii se apropie sau chiar depesc domeniul considerat
normal, fr ca starea general de stabilitate a construciei sa fie modificat;
pragul de alerta - modificri periculoase ale parametrilor de comportare cu evoluia spre forme
incipiente de cedare;
pragul de pericol- barajul sufer modificri ce pot conduce la avarierea grava sau la ruperea
construciei.
ART. 30
n cazul pericolului de inundatii prin aglomerarea gheturilor i revarsarea apelor, se stabilesc
urmtoarele marimi caracteristice:
faza I- atunci cnd gheaa se desprinde i sloiurile se scurg pe cursul de apa;
faza a II-a - atunci cnd sloiurile de gheaa formeaz ingramadiri;
faza a III-a - atunci cnd sloiurile s-au blocat formnd zapoare (baraje de gheaa).
ART. 31
Marimile caracteristice zonale i locale de aprare se stabilesc o data cu ntocmirea planurilor de
aprare pentru fiecare obiectiv n parte i orice modificare survenit n intervalul de valabilitate a
planurilor de aprare, se pune de acord cu Direciile de Ape din cadrul Administraiei Naionale "Apele
Romane1" i se reactualizeaz n planurile de aprare, la toate nivelurile.
ART. 32
(1) Pragurile critice de aprare pentru fenomenele meteorologice periculoase se stabilesc prin
instruciuni elaborate de ctre Administraia Nationala de Meteorologie i se aproba de ctre Comitetul
ministerial.
(2) Valorile limita admisibile pentru indicatorii monitorizati n caz de poluari accidentale sunt stabilite
prin ordinele ministrului mediului i gospodririi apelor nr. 1144/2002 i nr. 1146/2002.
(3) Pragurile critice pentru situaii de seceta hidrologica se stabilesc prin planurile de restrictii n
perioade deficitare.
Seciunea C
ntocmirea planurilor de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,
accidente la construcii hidrotehnice i poluari accidentale
ART. 33
(1) Planurile de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale constituie documentaii tehnice, care se ntocmesc de
ctre unitile care dein obiective periclitate, de ctre Comitetele judeene i Comitetele locale, cu
consultarea tehnica i coordonarea Sistemelor de Gospodrire a Apelor, i de ctre Direciile de Ape din
cadrul Administraiei Naionale "Apele Romane", pentru bazinele hidrografice aferente. Aceste planuri se
reactualizeaz o data la 4 ani, din punct de vedere al elementelor tehnice i atunci cnd este necesar,
datorit modificrilor organizatorice.
(2) Coninutul planurilor de aprare i modul de aprobare a acestora, la toate nivelurile, sunt prezentate
n Anexele nr. 1a) - 1d) la prezentul regulament.
(3) Modificrile operate n planurile judeene de aprare i n planurile pe bazine hidrografice se vor
transmite Centrului operativ din Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor.
ART. 34
Planurile de avertizare-alarmare, prevzute la art. 25 alin. (4), se ntocmesc de ctre deintorii de
baraje, se avizeaz de ctre Direciile de Ape i de Inspectoratele Judeene pentru Situaii de Urgenta i se
aproba de Comitetul ministerial. Aceste planuri se reactualizeaz o data la 10 ani sau n funcie de

modificrile survenite la obiective i la dotrile cu mijloace de alarmare i de intervenie. Planurile de


aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale, ale localitilor i obiectivelor din aval
de baraje, din zona de influenta, se coreleaz cu elementele aferente din planurile de avertizare-alarmare.
ART. 35
(1) Planul de restrictii i folosire a apei n perioade deficitare se elaboreaz de ctre Direciile de Ape
dup consultarea utilizatorilor autorizai, cu avizul Administraiei Naionale "Apele Romane" i se aproba
de ctre Comitetul de bazin. Seciunea aferent judeului face parte integrant din Planul judeean de
aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii
hidrotehnice i poluarilor accidentale.
(2) Metodologia de elaborare a planurilor de restrictii este reglementat prin Ordin al ministrului
mediului i gospodririi apelor.
ART. 36
(1) Planurile de prevenire i combatere a poluarilor accidentale se ntocmesc, la nivel bazinal, de ctre
Direciile de Ape i de ctre persoanele juridice utilizatori de apa i ai celorlalte folosine n legatura cu
apa, potenial poluatori. Seciunea aferent judeului face parte integrant din Planul judeean de aprare
impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i
poluarilor accidentale.
(2) Metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire i combatere a poluarilor accidentale la
folosintele de apa potenial poluatoare este reglementat prin Ordin al ministrului mediului i gospodririi
apelor.
Seciunea D
Organizarea, pregtirea i asigurarea forelor, mijloacelor i a materialelor de intervenie
ART. 37
(1) Comitetele locale, agenii economici care au obiective ce pot fi afectate de inundatii i fenomene
meteorologice periculoase, deintorii de lucrri hidrotehnice, precum i utilizatorii de apa poteniali
poluatori au obligaia de a organiza i asigura aprarea acestor obiective cu forte i mijloace proprii,
prevzute din timp n planurile de aprare, adaptate la condiiile concrete care pot aparea.
(2) Persoanele prevzute la alin. (1) au obligaia sa constituie formaii de intervenie nominalizate,
nzestrate cu mijloace i materiale de intervenie potrivit Norrnativului-cadru de dotare cm mijloace i
materiale de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i combaterea poluarilor accidentale.
ART. 38
Formatiile de intervenie locale vor fi instruite de ctre specialiti din cadrul comitetelor judeene pentru
situaii de urgenta, pe categorii de risc, pentru cunoaterea exact a atribuiilor ce le revin n diferite
situaii de urgenta.
ART. 39
Comitetele judeene pentru situaii de urgenta au obligaia sa constituie formaii dotate cu mijloace de
intervenie pentru sprijinirea Comitetelor locale, n cazul n care este depit capacitatea de intervenie a
acestora, potrivit legii.
ART. 40
Comitetele judeene, respectiv al municipiului Bucureti pentru situaii de urgenta, mpreun cu
Comitetul ministerial vor organiza anual imulari de fenomene hidrometeorologice periculoase, de avarii
la construcii hidrotehnice i de poluari, accidentale, pentru verificarea modului de funcionare a fluxului
informaional pentru aceste tipuri de riscuri, vor efectua exercitii aplicative pentru verificarea pregtirii
formatiilor, functionarii sistemelor de avertizare-alarmare i a modului de folosire a mijloacelor i
materialelor de intervenie, precum i instruiri ale personalului implicat n gestionarea situaiilor de
urgenta generate de tipurile de risc specifice.
ART. 41

(1) Deintorii de lucrri de gospodrire a apelor cu rol de aprare impotriva inundatiilor vor efectua
verificri periodice n vederea asigurrii condiiilor tehnice i functionale corespunztoare ale acestora.
(2) Se va verifica functionalitatea dispozitivelor hidromecanice, a aparaturii de msura i control, a
comportrii construciilor precum i buna funcionare a sistemelor hidrometrice, de telecomunicaie i a
surselor de energie de rezerva. De asemenea, se vor verifica existenta materialelor i mijloacelor de
intervenie potrivit Normativului-cadru de dotare cu mijloace i materiale de aprare impotriva
inundatiilor, gheturilor i combaterea poluarilor accidentale, modul n care sunt depozitate i se vor lua
msurile ce se impun n toate aceste direcii.
(3) Comitetul ministerial, prin Centrul operativ i Comitetele judeene, vor efectua anual verificri
privind starea tehnica a lucrrilor de gospodrire a apelor cu rol de aprare impotriva inundatiilor, precum
i ntreinerea cursurilor de apa, a rigolelor i santurilor de scurgere n localiti, dispunnd msuri
obligatorii pentru unitile deintoare i administraia publica local.
Msuri operative de intervenie n situaii de urgenta
ART. 42
n cazul prognozarii atingerii pragurilor critice sau la atingerea intempestiva a acestora, se iau
urmtoarele msuri:
Comitetul judeean pentru situaii de urgenta:
a) declara, cu acordul ministrului administraiei i internelor, starea de alerta la nivelul judeului sau n
mai multe localiti din jude, n zonele periclitate i verifica asigurarea permanentei la comitetele locale;
b) asigura prin Centrul operational al Inspectoratului judeean pentru situaii de urgenta, transmiterea
avertizarilor i prognozelor la toate localitile i obiectivele din zonele afectabile i urmrete msurile
luate de comitetele locale, deintorii de lucrri cu rol de aprare impotriva inundatiilor, agenii economici
specializai, unitile poluatoare, etc;
c) dispune urmrirea permanenta a evoluiei factorilor de risc specifici i informeaz prin rapoarte
operative Comitetul ministerial prin Grupul de suport tehnic i Comitetul Naional asupra situaiei
concrete din teren;
d) concentreaza mijloacele i forele de intervenie n zonele critice pentru consolidarea sau
suprainaltarea lucrrilor hidrotehnice, ndeprtarea blocajelor de gheturi de pe cursurile de apa,
combaterea poluarilor accidentale, pentru ajutorarea Comitetelor locale n aciunile de limitare a efectelor
inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor
accidentale;
e) asigura coordonarea tehnica, prin intermediul Grupurilor de suport tehnic, a aciunilor de intervenie
operativ;
f) asigura cazarea, aprovizionarea cu alimente, apa i asistenta medical pentru populaia sinistrata;
g) asigura adpostirea, hranirea i asistenta veterinara a animalelor evacuate, n cazul depirii
capacitii de intervenie a Comitetelor locale.
Comitetele locale pentru situaii de urgenta:
a) asigura permanenta la sediul primriei n vederea primirii prognozelor i avertizarilor
hidrometeorologice, a deciziilor Comitetului judeean i pentru transmiterea informaiilor privind evoluia
fenomenelor periculoase, efectelor lor, msurilor luate i msurilor suplimentare necesare;
b) folosesc toate mijloacele existente pentru avertizarea cu prioritate a populaiei i obiectivelor aflate n
zonele de risc la inundatii din revarsari de cursuri de apa, scurgeri de pe versani i accidente la construcii
hidrotehnice, asa cum sunt ele delimitate n planurile locale de aprare, precum i a populaiei aflate n
zonele de risc pentru producerea fenomenelor meteorologice periculoase i a poluarilor accidentale;
c) declanseaza aciunile operative de aprare n zonele periclitate, n conformitate cu prevederile
planurilor de aprare aprobate, constnd n principal din:
supravegherea permanenta a zonelor de risc;
dirijarea forelor i mijloacelor de intervenie;

suprainaltarea i consolidarea digurilor i a malurilor, n funcie de cotele maxime prognozate;


evacuarea preventiv a oamenilor i animalelor i punerea n siguranta a bunurilor ce nu pot fi
evacuate, prin ridicare la cote superioare sau prin ancorare;
d) iau msuri de evitare sau de eliminare a blocajelor cu plutitori i gheturi, n special n zonele
podurilor rutiere i de cale ferat, prizelor de apa, de evacuare a apei din incinte;
e) asigura participarea forelor de intervenie alctuite din localnici la aciunile operative desfurate de
specialitii unitilor deintoare de lucrri cu rol de aprare impotriva inundatiilor;
f) localizeaza apele revarsate, precum i pe cele provenite din infiltratii i scurgeri de pe versani i le
dirijeaza n albiile cursurilor de apa, gravitational sau prin pompare;
g) asigura surse suplimentare pentru alimentarea cu apa a populaiei n perioadele deficitare.
Deintorii de lucrri de gospodrire a apelor
a) aplica regulile de exploatare a lucrrilor de gospodrire a apelor prevzute n regulamentele de
exploatare la ape mari i pentru perioadele deficitare;
b) supravegheaz continuu barajele, digurile i instalaiile de evacuare a apelor mari i alte lucrri
hidrotehnice i urmresc aparatura de msura i control pentru verificarea comportrii lucrrilor
hidrotehnice i luarea msurilor preventive care se impun;
c) executa lucrri de intervenie n scopul prevenirii avarierii sau distrugerii lucrrilor hidrotehnice;
d) limiteaz extinderea deteriorarilor de diguri sau baraje din materiale locale, prin executarea de lucrri
provizorii;
e) anunta obiectivele social-economice interesate asupra manevrelor ce se efectueaz la construciile
hidrotehnice i care pot produce pagube n zonele de influenta;
f) iau msuri de avertizare-alarmaie a obiectivelor situate n zona de influenta, n caz de pericol iminent
de avariere a construciilor hidrotehnice, utiliznd n acest scop sistemele de avertizare-alarmare;
g) asigura funcionarea fluxului informaional decizional de aprare impotriva inundatiilor i
fenomenelor meteorologice periculoase, marind frecventa transmiterilor de informaii, prognoze i
avertizari ctre obiectivele periclitate, conform prevederilor planurilor operative de aprare;
h) transmit informaii despre efectele inundatiilor i fenomenelor meteorologice periculoase i despre
msurile luate.
Persoanele juridice utilizatori de apa i ai celorlalte folosine n legatura cu apa, care au produs o
poluare accidentala iau msuri imediate pentru nlturarea cauzelor, pentru limitarea i nlturarea
efectelor acestora i informeaz imediat cea mai apropiat unitate de gospodrire a apelor. Cheltuielile
generate de aciunile de limitare i inlaturare a efectelor poluarilor accidentale sunt suportate de ctre
poluatori, conform principiului "poluatorul pltete".
Unitile de gospodrire a apelor au obligaia sa ia n considerare orice informaie legat de poluari
accidentale i sa identifice poluantul, precum i cauzele poluarii.
n caz de poluari accidentale, unitile de gospodrire a apelor avertizeaza imediat utilizatorii i
autoritile administraiei publice din aval pentru a lua msuri de protecie a apelor i de evitare sau
diminuare a pagubelor.
Deintorii de mijloace specifice de intervenie n caz de poluare accidentala sunt obligai sa le utilizeze
indiferent de cauza apariiei fenomenului de poluare, din dispoziia Comitetului judeean pentru situaii de
urgenta.
Msuri de reabilitare
ART. 43
(1) Dup trecerea perioadelor de inundatii, fenomenelor meteorologice periculoase, sau dup accidente
la construcii hidrotehnice i poluari accidentale, n vederea restabilirii situaiei normale, comitetele
judeene i locale i agenii economici specializai iau urmtoarele msuri:

a) repunerea n funciune a instalaiilor de alimentare cu apa, de evacuare a apelor reziduale industriale


i menajere care au fost afectate, precum i evacuarea apelor din inundatii i baltiri de pe terenurile
agricole, prin sparea unor canale de scurgere i prin instalarea de agregate de pompare mobile;
b) aplicarea msurilor sanitaro-epidemice necesare;
c) stabilirea pagubelor fizice i valorice determinate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase
i poluari accidentale i a msurilor necesare pentru refacerea obiectivelor afectate;
d) refacerea cilor de comunicaii i a podurilor, refacerea instalaiilor de pompare a apelor;
e) refacerea liniilor de telecomunicaii i de transport al energiei electrice;
f) repararea i punerea n funciune a conductelor de apa, aburi, gaze, petrol, avariate sau distruse;
g) repunerea n funciune a obiectivelor social-economice afectate;
h) sprijinirea populaiei pentru refacerea sau repararea gospodariilor proprietate personal, avariate sau
distruse;
i) demolarea lucrrilor hidrotehnice provizorii de aprare, care impiedica desfurarea normal a
activitilor i recuperarea materialelor care mai pot fi folosite, refacerea terasamentelor degradate,
remedierea avariilor la lucrrile hidrotehnice.
(2) Unitile de gospodrire a apelor materializeaza n teren nivelurile maxime nregistrate, pentru
reconstituirea undelor de viitura i reactualizarea valorilor caracteristice de aprare; verifica comportarea
lucrrilor hidrotehnice; stabilesc msurile ce se impun i fac propuneri de lucrri noi de aprare n zonele
afectate sau de refacere a construciilor grav avariate de viituri.
ART. 44
La sfritul fiecrei perioade de inundatii, fenomene meteorologice periculoase i poluari accidentale,
comitetele judeene i al municipiului Bucureti ntocmesc rapoarte de sinteza potrivit coninutului stabilit
n anexa nr. 1j) la prezentul regulament.
CAP. III
Atribuiile prefecilor i primarilor pentru aducerea la ndeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii,
n gestionarea situaiilor de urgenta generate de riscurile specifice
ART. 45
Prefectii i primrii au urmtoarele atribuii specifice pentru gestionarea situaiilor de urgenta generate
de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari
accidentale:
a) asigura condiiile de funcionare a permanentei la primrii, oficii potale i posturi de poliie;
b) asigura mijloacele necesare ntiinrii i alarmarii populaiei din zonele de risc ce pot fi afectate de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari
accidentale;
c) coordoneaz pregtirea populaiei pentru realizarea aciunilor de protecie i intervenie n caz de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari
accidentale;
d) asigura ntocmirea planurilor de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale;
e) asigura organizarea aciunilor de limitare i de inlaturare a efectelor inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase i poluarilor accidentale, pentru salvarea oamenilor, animalelor i bunurilor
materiale, acordarea primului ajutor, evacuarea i transportul victimelor, cazarea sinistratilor,
aprovizionarea cu apa i alimente, asistenta sanitar a persoanelor afectate, retragerea din consum a
produselor contaminate;
f) stabilesc, mpreun cu agenii economici i unitile de profil, aciuni i msuri operative pentru
identificarea i inhumarea persoanelor decedate, repunerea n stare de funcionare a serviciilor i
utilitilor de gospodrie comunal, transport, telecomunicaii i alimentare cu apa, energie electrica i
gaze naturale;

g) centralizeaz datele privind urmrile inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i


poluarilor accidentale i ntocmesc rapoarte, potrivit coninutului din Anexele nr. 1i) i 1j) la prezentul
regulament, pe care le transmit, dup caz, Inspectoratului General, Comitetului ministerial, Inspectoratului
Judeean pentru situaii de urgenta, Centrului operativ al Sistemului de Gospodrire a Apelor;
h) asigura fondurile necesare pentru constituirea i completarea stocurilor de materiale i mijloace de
aprare, pentru aciuni operative de aprare impotriva inundatiilor i fenomenelor meteorologice
periculoase, ntreinerea i repararea construciilor hidrotehnice proprii i ntreinerea albiilor cursurilor de
apa n zona localitilor;
i) asigura realizarea i ntreinerea corespunztoare a santurilor i rigolelor de scurgere a apelor pluviale,
ndeprtarea materialului lemnos i a deeurilor din albia major a cursurilor de apa, din seciunile de
scurgere a podurilor i podetelor;
j) urmrete ntocmirea hartilor de risc la inundatii a localitilor att din revarsari de cursuri de apa cat
i din scurgeri de pe versani i introducerea lor n Planurile de Urbanism General i respectarea regimului
de construcii n zonele inundabile, conform prevederilor Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naional - Seciunea V -Zone de risc natural.
CAP. IV
Atribuiile generale ale persoanelor juridice i ale persoanelor fizice implicate n activitatea de aprare
impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i
poluarilor accidentale
ART. 46
(1) Atribuiile persoanelor juridice sunt urmtoarele:
a) elaboreaz planuri proprii de aprare n caz de inundatii i fenomene meteorologice periculoase i le
supun spre avizare Grupului de suport tehnic i spre aprobare Comitetelor judeene, respectiv al
municipiului Bucureti, precum i planuri de prevenire i combatere a poluarilor accidentale;
b) constituie stocuri de materiale i mijloace de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i pentru
combaterea efectelor poluarilor accidentale, conform normativului-cadru, i le menin n stare operativ;
c) organizeaz ntiinarea i alarmarea salariailor pentru aprarea impotriva inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale;
d) respecta normele i normativele specifice privind aprarea impotriva inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale;
e) ntocmesc scheme de ntiinare n caz de pericol i asigura funcionarea mijloacelor de transmisiuni
i alarmare, aflate n dotare;
f) in evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor i a aparaturii ce pot fi folosite n caz de inundatii,
fenomene meteorologice periculoase, poluari accidentale i pun la dispoziia Comitetelor judeene i
locale pentru situaii de urgenta, datele necesare;
g) asigura accesul la obiectivele periclitate i executa lucrri i servicii de interes public n situaii de
inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari accidentale,
la dispoziia Comitetelor judeene pentru situaii de urgenta;
(2) Persoanele juridice asigura din surse proprii fondurile necesare finanrii activitilor prevzute la
alin. (1).
(3) Persoanele fizice sunt obligate sa i nsueasc metodele de protecie i regulile de comportare n
caz de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari
accidentale i sa participe la activitile organizate, potrivit legii, n acest scop, n situaii de producere a
unor inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i poluari
accidentale, persoanele fizice sunt obligate sa participe la aciunile de intervenie pentru care sunt
solicitate i sa se conformeze msurilor stabilite de autoritile centrale i locale.
CAP. V

Atribuiile autoritilor admlnistratiei publice centrale care asigura funcii de sprijin privind prevenirea
i gestionarea situaiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente
la construcii hidrotehnice i poluari accidentale
ART. 47
Ministerul Administraiei i Internelor
Asigura prin Inspectoratele Judeene pentru Situaii de urgenta:
a) transmiterea prognozelor, avertizarilor i informaiilor privind producerea de inundatii, fenomene
meteorologice periculoase i poluari accidentale la localitile potenial afectabile i obiectivele socialeconomice importante, primite de la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor;
b) urmrirea i coordonarea realizrii sistemelor de alarmare a populaiei n localiti i verificarea
periodic a strii de funcionare a acestora, precum i afiarea n locuri vizibile a semnalelor folosite n
situaii de urgenta;
c) elaborarea programelor de pregtire a populaiei, pentru protecia i intervenia n cazul inundatiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale,
conducerea exerciiilor i aplicatiilor de pregtire a populaiei i a agenilor economici din zonele de risc i
verificarea aplicabilitatii msurilor din planurile de aprare;
d) instruirea periodic a administraiei publice locale (prefeci, subprefeci, presedinti ai Consiliilor
judeene, primari) asupra atribuiilor ce le revin n gestionarea situaiilor de urgenta generate de riscurile
specifice;
e) intervenia operativ pentru nlturarea efectelor inundatiilor, accidentelor la construcii hidrotehnice
i poluarilor accidentale, cu asistenta tehnica a specialitilor din cadrul unitilor de gospodrire a apelor;
f) elaborarea rapoartelor operative asupra efectelor factorilor de risc specifici i msurilor ntreprinse,
prin colaborare permanenta cu Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor, pe care le
transmit Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta i Centrului operativ din Ministerul Mediului
i Gospodririi Apelor, prin grija Grupului de suport tehnic;
g) transmiterea la Centrul Operativ al Sistemului de Gospodrire a Apelor a informaiilor privind
efectele fenomenelor meteorologice periculoase (caderi abundente de zapada, de chiciura, grindina, efecte
ale secetei, etc), la cererea acestuia;
h) participarea la aprovizionarea cu apa potabil a populaiei din localitile afectate de seceta
hidrologica sau poluari accidentale ale surselor de apa;
i) coordonarea general a Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina;
j) coordonarea forelor Diviziei pentru Operaii Terestre i functionalitatea Secretariatului Permanent al
Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina;
k) curatarea zonei costiere n caz de poluare major;
Asigura prin intermediul Posturilor de Poliie:
a) transmiterea, n mediul rural, a prognozelor, avertizarilor i informaiilor privind fenomenele
hidrometeorologice periculoase, n perioadele n care la primrii i oficii potale nu este asigurata
permanenta;
ART. 48
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului:
a) coordoneaz elaborarea hartilor de risc la inundatii a localitilor, introducerea acestora n Planurile
de Urbanism General i verifica respectarea regimului de construire n zonele inundabile;
b) stabilete, mpreun cu agenii economici navele aparinnd acestora, care participa la aciunile de
spargere a ghetii pe Dunare i coordoneaz aciunile operative de intervenie;
c) dispune unitilor care administreaz porturile i cile navigabile transmiterea citirilor de la mirele
proprii la Centrele operative din cadrul Sistemelor de Gospodrire a Apelor sau Direciilor de Ape;
d) asigura coordonarea aciunilor operative de intervenie pe cile de comunicaie n cazul caderilor
masive de zapada i depunerilor de polei, precum i aciunile de refacere a acestora dup ncetarea
fenomenelor periculoase,

ART. 49
Ministerul Economiei i Comerului:
Asigura prin Societatea Comercial "Hidroelectric" - S.A.;
a) dotarea sistemelor sau a amenajrilor hidroenergetice din administrare cu aparatura hidrometrica i
meteorologica necesar prognozarii aportului de apa n lacuri i evacuarii debitelor de viitura, precum i
comunicarea la Centrele operative ale Direciilor de Ape i la Comitetele judeene i locale pentru situaii
de urgenta, a datelor de la staiile hidrometrice aparinnd unitilor proprii i a informaiilor privind
manevrele care pot conduce la creterea periculoasa a debitelor i nivelurilor n aval de baraje;
b) instalarea dispozitivelor de avertizare-alarmare a populaiei i a obiectivelor situate n aval de
barajele proprii, n cazuri de avariere, descrcare accidentala sau rupere, conform prevederilor din Anexa
nr. 1g) la prezentul regulament;
c) dotarea amenajrilor hidroenergetice din administrare cu materiale i mijloace de aprare impotriva
inundatiilor, conform Normativului-cadru de dotare cu materiale i mijloace de aprare impotriva
inundatiilor, gheturilor i combaterea poluarilor accidentale, innd cont de specificul amenajrilor;
d) ntocmirea planurilor de aprare impotriva inundatiilor a sistemelor hidrotehnice proprii i naintarea
lor spre verificare i avizare Grupului de suport tehnic din Comitetul judeean i spre aprobare
preedintelui Comitetului judeean pentru situaii de urgenta;
e) ntocmirea planurilor de avertizare-alarmare a localitilor i a obiectivelor situate n aval de lacuri de
acumulare, n caz de accidente la baraje, i naintarea lor spre aprobare Comitetului ministerial pentru
situaii de urgenta.
ART. 50
Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale:
a) asigura realizarea i implementarea "Sistemului Naional Antigrindina i de stimulare a
precipitatiilor, intervenii active n atmosfera";
b) asigura aplicarea unei agrotehnici adecvate n condiii de seceta prelungit.
Asigura prin Administraia Nationala a imbunatatirilor Funciare:
a) aprarea impotriva inundatiilor a incintelor indiguite din administrarea proprie, pe baza planurilor de
aprare ntocmite i luarea msurilor de dotare cu mijloace i materiale de aprare, n conformitate cu
prevederile Normativului-cadru de dotare cu materiale i mijloace de aprare operativ impotriva
inundatiilor i gheturilor, innd cont de specificul amenajrilor;
b) ntreinerea sistemelor de desecare i evacuarea apelor n exces, precum i refacerea lucrrilor
hidrotehnice din administrare afectate de viituri, din surse proprii, din fonduri de la bugetul de stat sau din
alte surse;
c) dotarea cu instalaii hidrometrice i meteorologice a sistemelor de mbuntiri funciare, transmiterea
informaiilor, prognozelor i avertizarilor conform schemei fluxului informaional;
d) elaborarea planurilor de aprare impotriva inundatiilor i gheturilor pentru sistemele
hidroameliorative de la Dunare i rurile interioare din administrare pe care le avizeaz i le transmite spre
aprobare la Comitetul ministerial pentru situaii de urgenta;
e) funcionarea la capacitate a sistemelor de irigaii n perioadele cu seceta prelungit, n stricta corelatie
cu Planurile de restrictii;
f) adaptarea instalaiilor de aductiune a sistemelor de irigaii cu alimentare din Dunare, pentru
asigurarea functionarii n condiii de seceta hidrologica;
g) realizarea i ntreinerea corespunztoare a amenajrilor pentru combaterea eroziunii solului n
vederea atenuarii scurgerii de pe versani;
h) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din Anexa 1(i) pe perioada situaiilor de
urgenta generate de factorii de risc specifici i rapoarte de sinteza conform modelului din Anexa 1(j), n
termen de maxim 10 zile de la ncetarea situaiilor de urgenta, pe care le transmite la Inspectoratul
Judeean pentru situaii de urgenta i la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor.
Asigura prin Regia Nationala a Pdurilor:

a) plantarea perdelelor de protecie a lucrrilor cu rol de aprare impotriva inundatiilor i exploatarea


acestora n concordanta cu cerinele aprrii, interzicand taierile "la ras";
b) nfiinarea plantaiilor cu rol antierozional pe versani n corelare cu lucrrile de gospodrire a apelor,
pentru prevenirea colmatarii acestora i atenuarea scurgerii apelor pluviale;
c) ndeprtarea materialului lemnos i a resturilor rezultate n urma exploatrii lemnului de pe malul
cursurilor de apa n vederea asigurrii scurgerii apelor mari;
d) asigurarea fondurilor pentru realizarea lucrrilor de corectare a torenilor i ntreinerea
corespunztoare a acestora, n vederea stabilizarii versantilor;
e) elaborarea rapoartelor operative zilnice conform modelului din Anexa 1(i) pe perioada situaiilor de
urgenta generate de factorii de risc specifici i rapoarte de sinteza conform modelului din Anexa 1(j), n
termen de maxim 10 zile de la ncetarea situaiilor de urgenta, pe care le transmite la Inspectoratul
Judeean pentru situaii de urgenta i la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor.
CAP. VI
Atribuiile Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor, ale Administraiei Naionale "Apele Romane",
Institutului Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor i ale Administraiei Naionale de
Meteorologie
ART. 51
Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor:
a) elaboreaz strategia nationala de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale;
b) face, anual, propuneri pentru asigurarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare
acoperirii cheltuielilor pentru constituirea i rennoirea stocului de materiale i mijloace de aprare, pentru
aciunile de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale, n domeniul gospodririi apelor, precum i pentru
executarea lucrrilor noi cu rol de aprare impotriva inundatiilor i refacerea unor lucrri afectate de
dezastre;
c) coordoneaz, i urmrete realizarea ntr-o conceptie unitar a lucrrilor hidrotehnice cu rol de
aprare;
d) coordoneaz, la nivel naional, activitatea de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor
meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i de prevenire i combatere a
poluarilor accidentale, urmrete modul de informare cu date i prognoze hidrologice i meteorologice a
factorilor interesai;
e) iniiaz elaborarea sau modificarea de acte normative n domeniul aprrii impotriva inundatiilor,
fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale
precum i reglementri n aplicarea acestora. Controleaz modul n care sunt respectate prevederile legale
i reglementrile n acest domeniu;
f) coopereaz cu organismele de profil pe plan internaional, pe baza conveniilor la care statul roman
este parte, privind aprarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la
construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale;
g) verifica, anual, starea tehnica i funcional a construciilor hidrotehnice cu rol de aprare impotriva
inundatiilor, indiferent de deintor, mpreun cu unitile care au n administrare aceste construcii,
stabilind msurile i lucrrile necesare maririi gradului de siguranta n exploatare a acestora;
h) verifica modul de constituire a stocurilor de materiale i mijloace de aprare operativ impotriva
inundatiilor de ctre deintorii de lucrri i de ctre comitetele locale, precum i modul n care au fost
folosite fondurile de la bugetul de stat pentru completarea i rennoirea stocurilor constituite la unitile
teritoriale ale Administraiei Naionale "Apele Romane";
i) verifica realizarea lucrrilor de reparaii i ntreinere a construciilor hidrotehnice cu rol de aprare
impotriva inundatiilor, a lucrrilor de ntreinere a cursurilor de apa pentru asigurarea capacitii de

scurgere a acestora, a podurilor, podetelor i a altor lucrri care pot influenta scurgerea, dispunnd msuri
obligatorii pentru unitile care au n administrare aceste obiective;
j) asigura condiiile de funcionare a Comitetului ministerial i a Centrului operativ cu activitate
permanenta pentru situaii de urgenta;
k) coordoneaz mpreun cu Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului i Ministerul
Administraiei i Internelor implementarea Deciziei 2850/2000/EEC la nivel naional;
1) asigura funcionarea "punctului focal naional" n activitatea regionala a bazinului Marii Negre
impotriva poluarii;
m) receptioneaza, prin Centrul Operativ, toate rapoartele operative legate de o poluare marina i
participa la aciunile Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marina.
ART. 52
Administraia Nationala "Apele Romane":
a) aplica prevederile strategiei i coordoneaz tehnic, prin unitile teritoriale, activitile de aprare
impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i
cele de combatere a poluarilor accidentale, pentru obiectivele i lucrrile de aprare de pe cursurile de apa;
b) ntocmete planurile pe bazine hidrografice de aprare impotriva inundatiilor i gheturilor, de
prevenire i combatere a poluarilor accidentale i de restrictii i folosire a apei n perioadele deficitare;
c) asigura, prin Sistemele de Gospodrire a Apelor, elaborarea planurilor judeene de aprare impotriva
inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor
accidentale;
d) acorda, prin Sistemele de Gospodrire a Apelor, asistenta tehnica la ntocmirea planurilor municipale,
oreneti i comunale de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale;
e) ntocmete planuri de avertizare-alarmare a localitilor i obiectivelor din aval de lacurile de
acumulare n caz de accidente la barajele din administrare;
f) asigura ntreinerea i meninerea n stare de funcionare a lucrrilor de aprare impotriva inundatiilor,
din administrare;
g) asigura instalarea i buna funcionare a aparaturii, dispozitivelor hidrometrice i pluviometrice din
bazinele hidrografice i de la obiectivele i lucrrile hidrotehnice din administrare;
h) asigura datele necesare pentru ntocmirea de studii de reconstituire a undelor de viitura i
centralizeaz elementele privitoare la modul de comportare n timpul apelor mari a lucrrilor hidrotehnice
din administrare;
i) asigura constituirea i rennoirea stocurilor de materiale i mijloace de aprare n conformitate cu
Normativul-cadru de dotare cu materiale i mijloace de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i
combaterea poluarilor accidentale, din fondurile alocate de la bugetul de stat i din surse proprii, precum i
depozitarea lor n bune condiii, pentru obiectivele i lucrrile din administrare;
j) propune lucrri noi de aprare, precum i de optimizare constructiv i funcional a celor existente,
ca urmare a concluziilor rezultate dup trecerea apelor mari;
k) propune Comitetului ministerial, mpreun cu Comitetele judeene, msuri de inundare dirijata a
terenurilor dinainte stabilite n cadrul planurilor de aprare sau introducerea unor msuri speciale n
funcionarea sistemelor de evacuare a apelor mari;
i) asigura conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice
constituite n cadrul Comitetelor judeene;
m) organizeaz anual, mpreun cu deintorii, verificri ale seciunilor de scurgere la poduri i podee,
ale lucrrilor de aprare i consolidare a malurilor i a albiilor, ale zonelor de exploatare a balastului,
stabilind msuri i lucrri obligatorii pentru deintori, n vederea asigurrii capacitii de tranzitare a
debitelor la viituri;
n) asigura exploatarea corelata, pe bazin hidrografic, a lacurilor de acumulare pentru atenuarea viiturilor
i urmrete ca regulamentele de exploatare a barajelor i lacurilor de acumulare, indiferent de deintor,
sa conin prevederi privind modul de exploatare a acestora nainte, n timpul i dup trecerea apelor mari,
precum i n caz de accidente la construcii hidrotehnice i seceta hidrologica;

o) dispune, n perioade de ape mari, msuri operative obligatorii n legatura cu exploatarea lacurilor i
barajelor, a sistemelor de desecare, indiferent de deintori, astfel nct prin exploatarea corelata la nivel
de bazin, sa se realizeze eficienta maxima n aciunile de aprare impotriva inundatiilor;
p) asigura, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor, diseminarea informaiilor,
prognozelor i avertizarilor primite de la Direciile de Ape, la obiectivele hidrotehnice din administrare i
la Centrele operationale ale Inspectoratelor judeene pentru situaii de urgenta, conform Anexei nr. 1f) la
prezentul regulament;
r) participa, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor, la avertizarea comitetelor
locale n caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidentelor la construcii
hidrotehnice i poluarilor accidentale, precum i la pregtirea populaiei pentru aprarea impotriva
inundatiilor, prin exercitii periodice de simulare;
s) participa, n conformitate cu prevederile conveniilor internaionale, la organizarea aprrii pe Dunare
i pe celelalte ruri care formeaz sau traverseaza frontiera de stat a Romniei, n care scop colaboreaz i
cu unitile care administreaz porturile i cile navigabile i cu Comitetele judeene limitrofe;
t) asigura elaborarea informaiilor, prognozelor i avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi, seceta
hidrologica i poluari accidentale pe bazine hidrografice;
u) ia msuri permanente de cretere a preciziei prognozelor hidrologice i de diseminare a acestora la
Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor i la unitile care au n exploatare lucrri
hidrotehnice i coreleaz datele obinute din reea cu cele provenite de la aceste uniti;
v) identifica, evalueaza, verifica i clarifica aspecte legate de poluarile marine i organizeaz intervenia
operativ;
x) asigura transmiterea informaiilor la Comitetul ministerial i Centrul operativ pentru situaii de
urgenta;
y) asigura funcionarea n condiii de siguranta a reelei naionale de msurtori hidrologice proprii;
z) asigura, prin laboratoarele sale de analize fizico-chimice, biologice i bacteriologice, determinarea
naturii poluantului i evoluia undei de poluare.
ART. 53
Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor:
a) asigura elaborarea informaiilor, prognozelor i avertizarilor privitoare la inundatii, gheturi i seceta
hidrologica i transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaii de urgenta din cadrul Ministerului
Mediului i Gospodririi Apelor, la Centrul operativ al Administraiei Naionale "Apele Romane" i la
Centrele operative ale Direciilor de Ape;
b) asigura funcionarea n condiii de siguranta a reelei naionale de msurtori hidrologice proprii;
c) ntocmete instruciuni de elaborare i transmitere a avertizarilor i prognozelor privind producerea
fenomenelor hidrologice periculoase, care sunt aprobate de Comitetul ministerial;
d) asigura ndrumarea metodologic i coordonarea reelei naionale de msurtori hidrologice.
ART. 54
Administraia Nationala de Meteorologie:
a) asigura elaborarea prognozelor i avertizarilor privitoare la fenomene meteorologice periculoase i
transmiterea acestora la Centrul operativ pentru situaii de urgenta din cadrul Ministerului Mediului i
Gospodririi Apelor, la Centrul Operational Naional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgenta, la Central operativ al Administraiei Naionale "Apele Romane" i la Centrele operative ale
Direciilor de Ape, precum i altor factori interesai;
b) asigura funcionarea n condiii de siguranta a reelei naionale de msurtori meteorologice;
c) elaboreaz Instruciuni de stabilire a pragurilor critice pentru fenomenele meteorologice periculoase
i de elaborare i transmitere a avertizarilor i prognozelor privind producerea acestor fenomene, care sunt
aprobate de Comitetul ministerial.
Contravenii i sanciuni
ART. 55

Faptele care constituie contravenii amenzile pentru acestea, precum i organele mputernicite sa le
constate i sa le aplice sunt cele prevzute n Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul Naional
de Management al Situaiilor de Urgenta publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr, 361 din
26 aprilie 2004, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 15/2005, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 190 din 7 martie 2005 i n Legea nr. 310/2004 pentru modificarea i
completarea Legii Apelor nr. 107/1996, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, nr. 584 din 30 iunie
2004.

CAP. VII
Dispoziii finale
ART. 56
Coninutul planului de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale al comitetelor
municipale, oreneti i comunale pentru situaii de urgenta este prevzut n Anexa nr. 1a).
ART. 57
Coninutul planului de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor, accidentelor la construcii hidrotehnice
i poluarilor accidentale al sistemului hidrotehnic este prevzut n Anexa nr. 1b).
ART. 58
Coninutul planului judeean de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,
accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale, al comitetului judeean pentru situaii de
urgenta, este prevzut n Anexa nr. 1c).
ART. 59
Coninutul planului bazinal de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice,
accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale, ntocmit de ctre Direciile de Ape ale
Administraiei Naionale "Apele Romane", este prevzut n Anexa nr. 1d).
ART. 60
Coninutul informaiilor, prognozelor i avertizarilor care se transmit de la Centrele operative ale
Direciilor de Ape la comitetele judeene pentru situaii de urgenta i la obiectivele hidrotehnice prin
Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor este prevzut n Anexa nr. 1e).
ART. 61
Coninutul informaiilor, prognozelor i avertizarilor ce se comunica Centrului operativ pentru situaii
de urgenta din cadrul Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor de ctre Institutul Naional de
Hidrologie i Gospodrire a Apelor, Administraia Nationala "Apele Romane" i Administraia Nationala
de Meteorologie este prevzut n Anexa nr. 1f).
ART. 62
Coninutul planului de avertizare-alarmare a populaiei, obiectivelor economice i sociale situate n aval
de lacuri de acumulare, n caz de accidente la construcii hidrotehnice, este prevzut n Anexa nr. 1g).
ART. 63
Coninutul rapoartelor operative ce se transmit zilnic de ctre Comitetele locale (primrii) i de la
centrele operative ale unitilor judeene ce monitorizeaz efecte ale fenomenelor hidrometeorologice
periculoase, la Comitetele judeene (Inspectoratele judeene pentru situaii de urgenta) i la Centrele
operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor i de la Comitetul judeean, prin Grupul de suport
tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor - pe timpul producerii
fenomenelor periculoase este prevzut n Anexa nr. 1h).
ART. 64

Coninutul raportului de sinteza privind aprarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice


periculoase, accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale este prevzut n Anexa nr. 1i).
ART. 65
Normativul-cadru de dotare cu materiale i mijloace de aprare operativ impotriva inundatiilor,
gheturilor i combaterea efectelor poluarilor accidentale este prevzut n Anexa nr. 2.
ART. 66
Anexele nr. 1a)-1i) i Anexa nr. 2 fac parte integrant din prezentul regulament.

ANEXA 1a)
la regulament
CONINUTUL PLANULUI
de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale
al comitetelor municipale, oreneti i comunale pentru situaii de urgenta
Art. 1
Comitetele municipale, oreneti i comunale pentru situaii de urgenta ntocmesc, cu asistenta tehnica
a unitilor de gospodrire a apelor, din cadrul Administraiei Naionale "Apele Romane" planuri de
aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale, care au urmtorul coninut:
1. hotrrea consiliului municipal, orasenesc sau comunal de constituire a comitetului pentru situaii de
urgenta;
2. componenta nominal a comitetului municipal, orasenesc sau comunal, cu precizarea unitii la care
sunt ncadrai, funciei, adresei i a telefoanelor de la serviciu i de la domiciliu, inclusiv telefoanele
mobile;
3. numerele de telefon i fax ale permanentei (primrie, poliie, oficii potale, etc.) unde se pot
transmite avertizari, prognoze, decizii, dispoziii i informaii;
4. schema fluxului informaional operativ-decizional pentru aprare impotriva inundatiilor i
fenomenelor meteorologice periculoase;
5. tabelul cuprinznd date caracteristice de aprare a obiectivelor inundabile (tabel tip), care sa conin:
- numrul curent;
- curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitii-ruri, paraie locale, vai nepermanente, toreni),
baraj existent a crui avariere poate conduce la inundarea localitii;
- denumirea obiectivelor din zona inundabila (pentru fiecare curs de apa n parte): nr. gospodrii, nr.
obiective sociale, sedii administrative, obiective economice, cai de comunicaie, reele de alimentare cu
apa, gaz, energie electrica, reele telefonice, terenuri agricole, pduri, surse de poluare;
- cauzele inundarii (revarsare, scurgeri de pe versani, avarie baraj);
- nr. telefon i fax de la primrie, post de poliie, protecie civil, coala, etc;
- amplasamentul statiei hidrometrice locale;
- marimi de aprare locale (CA, CI, CP, faze de aprare la diguri, faze de aprare la gheturi);
- amplasamentul statiei hidrometrice sau postului pluviometric avertizor;
- marimi de aprare avertizoare (CA, CI, CP, faze de aprare la diguri, praguri critice la precipitatii);
- timpul de propagare a undei de viitura sau timpul de concentrare a precipitatiilor de la postul
pluviometric la obiective;
- lucrri hidrotehnice cu rol de aprare impotriva inundatiilor existente pe fiecare curs de apa
(denumire, caracteristici tehnice, puncte critice-eroziuni de mal, zone sub cota proiectata, zone lipsite de

perdele de protecie, zone cu lucrri de traversare, zone endemice de producere a infiltratiilor i


grifoanelor);
- probabilitati de inundare: normata (proiectata) i real (existenta n prezent);
- n josul paginii se va mentiona semnificatia marimilor caracteristice de aprare;
- tabelul este semnat de preedintele comitetului local pentru situaii de urgenta;
6. tabel cu msuri de aprare impotriva inundatiilor i gheturilor luate la nivel local (tabel tip ntocmit
pe verso tabelului de la pct. 5), care sa conin:
- nr. curent;
- msuri pentru avertizarea-alarmarea populaiei la primirea avertizarilor hidrologice i meteorologice,
luate de primrie, poliie, comitetul local;
- msuri la atingerea COTEI DE ATENTIE (CA), Fazei I de aprare la diguri, Fazei I de aprare la
gheturi, pragurilor de avertizare la precipitatii;
- msuri la atingerea COTEI DE INUNDAIE (CI), Fazei a II-a de aprare la diguri, Fazei a II-a de
aprare la gheturi, pragurilor de agravare la precipitatii;
- msuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de aprare la diguri, Fazei a III-a de
aprare la gheturi, "METEOR ROU" pentru precipitatii;
- msuri la ieirea din STAREA DE URGENTA;
- formaii de intervenie alctuite din localnici (cu nominalizarea persoanelor apte pentru aciunile de
intervenie operativ);
- responsabili cu aciunile de aprare (nominalizarea responsabililor pentru evacuarea populaiei i
asigurarea spaiilor de cazare temporala, nominalizarea personalului care asigura permanenta la primrie
pe timpul producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase, nominalizarea iresponsabilului cu
ntocmirea "Rapoartelor operative" zilnice, care se transmit la Comitetul judeean pentru situaii de
urgenta i Centrul operativ de la Sistemul de Gospodrire a Apelor;
- tabelul este semnat de preedintele comitetului local pentru situaii de urgenta;
7. tabelul cu stocul minim de mijloace i materiale de aprare existente, al crui necesar se stabilete pe
baza Normnativului-cadru, cu asistenta tehnica a unitilor de gospodrire a apelor numai pentru
sortimentele necesare n funcie de zona n care este amplasata localitatea, de gradul de amenajare a zonei
tipul de lucrri existente i de specificul aciunilor operative de intervenie;
8. planul de situaie al localitii la scara 1:10.000 sau 1:25.000 (conform celui cuprins n Planul de
Urbanism General), cu localizarea obiectivelor afectabile, delimitarea zonelor inundabile att din revarsari
de cursuri de apa cat i din scurgeri de pe versani, amplasarea construciilor hidrotehnice cu rol de aprare
impotriva inundatiilor cu punctele critice ale acestora i indicarea zonelor pentru inundare dirijata (dup
caz), a cilor de comunicaie, a zonele cu poduri i podee subdimensionate i a altor zone critice, precum
i a zonelor de evacuare preventiv i cazare a populaiei, animalelor i bunurilor;
9. un profil transversal tip prin albie i dig (dup caz) pe care se vor indica COTELE DE APRARE i
Fazele de aprare la diguri;
10. planul de prevenire i combatere Ca poluarilor accidentale la folosintele de apa potenial poluatoare.
ART. 2
Pentru obiectivele izolate, cum sunt: santierele, balastierele, sondele i depozitele de petrol, alte
obiective potenial poluatoare-iazuri de decantare, depozite de deeuri, se vor ntocmi planuri de aprare
dup modelul de mai sus, adaptat la specificul lor, i se vor transmite la comitetul local pentru situaii de
urgenta pe raza cruia se afla obiectivul.
ART. 3
Pentru localitile situate n aval de baraje, planul de aprare impotriva inundatiilor va conine elemente
strict necesare extrase din Planul de avertizare-alarmare al barajului: timpul minim de propagare a undei
de rupere pana la localitate, limita maxima a undei de rupere-obiective cuprinse n zona inundabila,
nlimea maxima a lamei de apa, cai de evacuare i zone de evacuare n caz de accident la baraj.
ART. 4

Planurile de aprare ale comitetelor locale pentru situaii de urgenta se verifica de ctre Sistemele de
Gospodrire a Apelor, se avizeaz de ctre Grupurile de suport tehnic pentru gestionarea situaiilor de
urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcii hidrotehnice i
poluari accidentale din cadrul Comitetelor judeene pentru situaii de urgenta i se aproba de preedintele
Comitetului judeean.
ANEXA lb)
la regulament
CONINUTUL PLANULUI
de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor, accidentelor la
construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale al sistemului hidrotehnic
ART. I
Planurile de aprare se ntocmesc de ctre Sistemele de Gospodrire a Apelor din cadrul Administraiei
Naionale "Apele Romane", sistemele hidroenergetice din cadrul Societii Comerciale "Hidroelectrica" S.A., sistemele hidroameliorative din cadrul Administraiei Naionale a imbunatatirilor Funciare i de
ctre alte sisteme organizate pe construcii hidrotehnice cu rol de aprare impotriva inundatiilor i vor
avea urmtorul coninut-cadru adaptat la condiiile specifice:
1. componenta nominal a Centrului operativ pentru situaii de urgenta constituit la nivelul Sistemelor
de Gospodrire a Apelor, unitilor teritoriale ale S.C "HIDROELECTRICA" SA, ale Administraiei
Naionale a imbunatatirilor Funciare;
2. tabel-tip cu elementele construciilor hidrotehnice cu rol de aprare - impotriva inundatiilor cu
urmtorul coninut:
- denumirea lucrrii, localizare hidrografica (bazin hidrografic, curs de apa, cod cadastral);
- caracteristici principale (materialul, lungime, nlime, latime la coronament, volum i cota la NNR,
cota coronament, volum de atenuare, debite i niveluri de dimensionare i de verificare, debite i niveluri
maxime produse, caracteristicile uvrajelor, Qmax evac., probabilitatile de depasire normate i reale, anul
punerii n funciune, etc.);
- puncte critice existente pentru fiecare lucrare n parte (localizarea lor): lucrri de traversare, zone
endemice de producere a grifoanelor i infiltratiilor, eroziuni de mal care pot pune n pericol stabilitatea
lucrrii, zone lipsite de perdele de protecie sau cu plantaii inere, zone sub cota proiectata, etc;
- permanenta n caz de inundatii i accidente la construcii hidrotehnice - telefon, fax, radio-telefon,
telefoane mobile, etc;
- amplasamentul statiei hidrometrice locale cu indicarea cotei "0";
- marimi caracteristice de aprare locale: CA, CI, CP, Faze de aprare la diguri i baraje;
- amplasamentul statiei hidrometrice avertizoare cu indicarea cotei "0" i/sau a postului pluviometric
avertizor;
- marimi caracteristice de aprare avertizoare: CA, CI, CP, Faze la diguri, praguri critice de precipitatii;
- timpul de propagare a undei de viitura;
- obiective inundabile n cazul avarierii sau distrugerii lucrrii;
- tabelul este semnat de eful Sistemului Hidrotehnic i aprobat de directorul Sistemului de Gospodrire
a Apelor sau al unitilor teritoriale a celorlali deintori de lucrri;
3. tabel-tip (ntocmit pe verso celui de la pct. 2), cuprinznd msuri i mijloace pentru aprarea
impotriva inundatiilor la lucrrile hidrotehnice, ce conine:
- nr. curent;
- msuri de observare i intervenie operativ la depirea fiecreia din marimile CA, CI, CP i Fazelor
de aprare la diguri i baraje;

- formaii de intervenie operativ proprii Sistemului Hidrotehnic: pentru intervenie n caz de avarie la
baraje, pentru intervenie operativ la diguri. Dup caz, se va specifica agentul economic cu care s-a
ncheiat contract pentru intervenie operativ;
- reguli de exploatare la ape mari pentru acumulari permanente i nepermanente (pe scurt);
- responsabilitatea pentru luarea deciziilor n cazuri deosebite;
- o anexa cu descrierea pe scurt a modului de execuie a lucrrilor provizorii cu rol de aprare impotriva
inundatiilor ce se realizeaz pe timpul apelor mari (diguri iepuresti, lucrri pentru combaterea infiltratiilor
prin corpul digului, a grifoanelor,etc.);
- tabelul este semnat de eful Sistemului Hidrotehnic i aprobat de directorul Sistemului de Gospodrire
a Apelor i al unitilor teritoriale a celorlali deintori de lucrri;
4. tabel cu materialele i mijloacele de aprare (necesare/normate, existente i de completat), locul de
depozitare i gestionare a acestora;
5. harta sistemului la scara 1:100.000, cu amplasarea lucrrilor de gospodrire a apelor cu rol de
aprare, a sediilor de exploatare, a dispozitivelor hidrometrice i meteorologice zonale i locale, a zonelor
i traseelor de evacuare n caz de ape mari sau de accidente la construciile hidrotehnice;
6. fluxul informaional decizional al sistemului;
7. profiluri transversale prin baraje cu niveluri caracteristice de aprare (NNR, faze de aprare, niveluri
de calcul i de verificare, niveluri maxime produse, cote descarcator de ape mari, prize, goliri de fund etc.)
i faze de aprare;
8. profiluri longitudinale i transversale prin diguri cu cote coronament proiectat i existent, niveluri
corespunztoare celor 3 faze de aprare, cote teren n incinta i n exteriorul incintei, niveluri maxime
produse, puncte critice (treceri prin dig, zone endemice de producere a grifoanelor, a infiltratiilor, lipsite
de perdele de protecie, eroziuni active de mal), mire locale cu cota "0" a acestora, anul executrii
profilurilor i sistemul de referinta etc.);
9. graficele dispecer ale acumularilor;
10. chei iimmimetrice pentru descarcatorii de suprafata, pentru golirile de fund, la mirele avertizoare i
locale, grafice de corelatie ntre acestea;
11. benzi inundabile pe cursurile de apa din sistem, pentru debite cu asigurri de 10%, 5%, 1%, sau n
lipsa studiilor hidrologice, pentru debite maxime cunoscute (scara 1:25.000, sau 1:50.000);
12. planurile de aprare ale Sistemelor hidrotehnice de la Dunare sau de la rurile interioare cu incinte
indiguite vor conine i elemente legate de amenajrile pentru desecare (suprafee aparate, caracteristici
ale statiilor de pompare i canalelor principale de evacuare).
Pentru Dunare planurile de aprare vor conine cu prioritate corelatiile dintre mirele avertizoare din
porturi i mirele locale de la cantoane;
13. planul de prevenire i combatere a poluarilor accidentale;
14. planul de restrictii i folosire a apei n perioade deficitare.
ART. 2
Planurile de aprare ale sistemelor hidrotehnice se avizeaz de ctre Direciile de Ape din cadrul
Administraiei Naionale "Apele Romane" i se aproba de ctre preedintele comitetului judeean pentru
situaii de urgenta.
Pentru sistemele hidrotehnice de la Dunare avizarea se va face i de ctre Administraia Nationala a
imbunatatirilor Funciare, apoi se transmite comitetului judeean pentru situaii de urgenta, fiind parte
componenta distinct a planului judeean de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice
periculoase i accidentelor la construcii hidrotehnice.
ANEXA 1c)
la regulament
CONINUTUL PLANULUI JUDEEAN

de aprare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,


accidentelor la construcii hidrotehnice
i poluarilor accidentale al comitetului
judeean pentru situaii de urgenta
ART. 1
Planul de aprare al comitetului judeean reprezint o sinteza a planurilor comitetelor i ale obiectivelor,
a planurilor sistemelor hidrotehnice i a planurilor de avertizare-alarmare n aval de baraje.
Planul judeean coreleaz elementele tehnice, organizatorice i informationale ale planurilor locale
aprobate de preedintele comitetului judeean pentru situaii de urgenta i va avea urmtorul coninut;
1. ordinul prefectului de constituire a Comitetului judeean pentru situaii de urgenta i a Grupului de
suport tehnic;
2. componenta nominal a Comitetului judeean i a Grupului de suport tehnic, cu telefoanele (fix i
mobil) de la serviciu i domiciliu, fax, adresele de e-mail;
3. un scurt memoriu de prezentare a judeului, care sa cuprind: localitile afectate de inundatii, att
din revarsari ale cursurilor de apa, cat i din scurgeri de pe versani, precum i situaia aprrii acestora cu
lucrri corespunztoare sau nu clasei de importanta actuala, a obiectivelor aparate, cuprinse ntr-un tabel.
ntr-un tabel ntocmit pe verso celui menionat mai sus se vor prezenta msuri de observare i
intervenie la fiecare din marimile caracteristice de aprare i zonele stabilite pentru inundare dirijata n
situaii deosebite, pentru aprarea unor localiti i obiective, luate la nivel judeean.
Caracterizarea fizico-geografic i regimul hidrometeorologic se vor prezenta foarte pe scurt
menionndu-se zonele despadurite unde se produc violene scurgeri de pe versani, cu afectarea de
obiective, zone n care s-au produs ploi cu intensitati excepionale, debite istorice nregistrate pe cursurile
de apa din jude.
4. schema sinoptica a sistemului informaional hidrometeorologic i operativ pentru jude, care va
cuprinde: staiile pluviometrice, hidrometrice, meteorologice i hidrologice, centrele meteorologice
regionale, Centrul operativ al Direciei de Ape, Centrul operativ al Sistemului de Gospodrire a Apelor,
unitile teritoriale ale SC HIDROELECTRICA SA, ale ANIF, comitetele locale, cu legturile ntre
acestea i Grupul de suport tehnic din cadrul Comitetului judeean pentru situaii de urgenta i cu
Inspectoratul judeean pentru situaii de urgenta. Schema sinoptica va cuprinde i legatura cu Comitetul
ministerial i Centrul operativ pentru situaii de urgenta, cu comitetele judeene invecinate, precum i,
dup caz, cu organele de aprare din rile vecine;
5. tabelul-tip cuprinznd elementele tehnice de aprare ale comitetelor locale, care va cuprinde:
- numrul curent;
- comitetul local;
- localizarea hidrografica, curs de apa (toate cursurile de apa de pe raza localitii permanente i
nepermanente);
- numere de telefon, fax, de la primrii, posturi de poliie, coli;
- amplasament statie hidrometrica local;
- marimi locale de aprare (CA, CI, CP, Faze de aprare la diguri);
- amplasament statia pluviometrica sau hidrometrica avertizoare (zonala);
- valorile caracteristice de avertizare zonale (niveluri sau precipitatii), aferente marimilor de atentie,
inundatii i de pericol;
- timpul mediu de concentrare a precipitatiilor periculoase de la postul pluviometric la obiectiv sau
timpul de propagare a viiturii de la statia hidrometrica avertizoare pana la comitetul local;
- obiective aflate n zone de risc la inundatii;
- construciile hidrotehnice cu rol de aprare existente;
- probabilitatea de inundare normata i real;
6. tabelul cuprinznd formatiile de imterventie constituite la nivel judeean pentru sprijinirea
comitetelor locale pentru situaii de urgenta;

7. tabelul cuprinznd mijloacele de intervenie disponibile la comitetul judeean cu indicarea unitii


care le deine (adresa, telefonul);
8. tabelul cuprinznd stocul de materiale i mijloace de aprare existent la nivelul judeului, obinut prin
nsumarea stocurilor existente la unitile deintoare de construcii hidrotehnice cu rol de aprare i la
comitetele locale;
9. benzile inundabile pe cursurile de apa pentru debite cu asigurri de 1%, sau pentru debite maxime
istorice cunoscute, cu amplasarea localitilor, obiectivelor importante, construciilor hidrotehnice
existente, statiilor hidrometrice, sediilor sistemelor hidrotehnice i a cantoanelor de exploatare cu magazii
de materiale, zonelor stabilite pentru inundare dirijata, etc.(scara 1:25.000, sau 1:50.000);
10. profilurile longitudinale i transversale prin diguri i baraje, care vor conine: nivelul
coronamentului proiectat i existent nivelul maxim de calcul, nivelurile maxime produse, punctele critice
(trecerile prin dig, zonele cu grifoane, infiltratii, zonele lipsite de perdele de protecie, zonele cu eroziuni
active de mal), cota terenului n incinta i n exteriorul incintei, mirele locale cu cota "0" a mirei, nivelurile
corespunztoare celor trei faze de aprare, anul execuiei profilurilor i sistemul de referinta;
11. harta judeului (scara 1:200.000), cu amplasarea comitetelor locale prin numerotarea lor conform
tabelului;
12. planul de prevenire i combatere a poluarilor accidentale - seciunea aferent judeului;
13. planul de restrictii i folosirea apei n perioade deficitare - seciunea aferent judeului.
ART. 2
Planul judeean de aprare cuprinde distinct planurile de avertizare-alarmare a populaiei, a obiectivelor
economice i sociale situate n aval de lacuri de acumulare, n caz de accidente la construcii hidrotehnice
(Anexa nr. 1g)), i planurile de aprare a sistemelor hidroameliorative de la Dunare.
ART. 3
Planul judeean de aprare se ntocmete prin grija Sistemului de Gospodrire a Apelor, se aproba din
punct de vedere organizatoric de ctre prefectul judeului, se verifica de ctre Central operativ al
Comitetului ministerial i se aproba de ctre preedintele Comitetului ministerial pentru situaii de
urgenta.

ANEXA 1d)
la regulament
CONINUTUL PLANULUI BAZINAL
de aprare impotriva inundatiilor, ghetarilor secetei
hidrologice, accidentelor la construcii
hidrotehnice i poluarilor accidentale, ntocmit de ctre
Direciile de Ape din cadrul Administraiei Naionale "Apele Romane"
ART. 1
Planul de aprare pe bazine hidrografice se constituie prin asamblarea planurilor judeene de aprare
privind sistemul informaional i de exploatare a construciilor hidrotehnice n condiii de ape mari i
cuprinde:

1. tabelul nominal cuprinznd conducerea Direciei de Ape i membrii Centrului operativ pentru situaii
de urgenta, cu adresele i telefoanele (fix i mobil) de la domiciliu;
2. tabelul nominal cuprinznd componenta comitetelor judeene pentru situaii de urgenta i a
Grupurilor de suport tehnic - din bazinul respectiv - mijloacele de telecomunicaii i telefoanele (fix i
mobil) de la serviciu i de la domiciliu ale membrilor acestora, astfel nct sa se asigure n toate condiiile
comunicarea prognozelor i avertizarilor la comitetele judeene;
3. tabelul cu mijloacele de comunicaie existente la centrele operative ale Direciilor de Ape, Sistemelor
de Gospodrire a Apelor, unitilor teritoriale ale Administraiei Naionale a imbunatatirilor Funciare, SC
HIDROELECTRICA SA, etc.;
4. schema sinoptica a sistemului informaional hidrometeorologic pe ansamblul bazinului hidrografic,
cuprinznd unitile meteorologice i hidrologice din bazin, comitetele judeene, municipale, oreneti,
comunale i obiectivele ce trebuie avertizate direct precum i legturile cu Central operativ al
Administraiei Naionale "Apele Romane", Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor i cu
Centrul operativ pentru situaii de urgenta din Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, precum i cu
Direciile de Ape vecine i organele de ape din rile vecine;
5. harta sistemului informaional hidrometeorologic, ntocmit la o scara de 1:200.000 sau 1:100.000,
care cuprinde toate amenajrile hidrotehnice ce pot produce inundatii sau care au rol de aprare,
amplasarea statiilor i posturilor hidrometrice i pluviometrice;
6. lista statiilor hidrometrice din reeaua nationala i de exploatare pe fiecare curs de apa, din vrf de
bazin pana la vrsare, cu marimile caracteristice de aprare aferente, nscrise n urmtoarea ordine: statie
avertizoare, urmat de staiile locale avertizate cu indicarea obiectivelor pentru care au fost stabilite,
corelatia dintre acestea;
7. reguli de exploatare coordonata pe timp de ape mari cu indicarea restrictiilor tu exploatarea
sistemelor hidrotehnice. Vor fi menionate regulile de exploatare pe fiecare curs de apa, din varful de bazin
pana la vrsare, sau pana la frontiera, de la frontiera la vrsare, dup caz (regulile de exploatare a
acumularilor permanente i nepermanente existente pe cursul respectiv, indiferent de deintor, inclusiv n
situaii de avarii, indicandu-se mijloacele de alarmare existente la baraj i n aval, reguli de exploatare la
gheturi). Se vor indica restriciile n funcionarea sistemelor de desecare pe timp de ape mari, zonele de
inundare dirijata, precum i funcionarea derivatiilor existente;
8. extrase din regulamentele privind aprarea impotriva inundatiilor produse de cursuri de apa ce
formeaz frontiera sau sunt intretaiate de aceasta, precum i din regulamentele privind transmiterea datelor
i informaiilor meteorologice i hidrologice din zonele de frontiera;
9. chei limnimetrice pentru fiecare statie hidrometrica, graficele de corelatie dintre marimile zonale i
locale de aprare;
10. profiluri longitudinale pe cursurile de apa care sa conin linia talvegului, linia malurilor la debite
medii, curbele suprafeei libere a apei la probabilitati caracteristice (1%, 5% i 10%) cu pozitionarea
posturilor hidrometrice i a construciilor hidrometrice existente;
11. liste cuprinznd obiectivele inundabile, cu indicarea cotelor de aprare locale i zonale (tabelar);
12. planul de prevenire i combatere a poluarilor accidentale;
13. planul de restrictii st folosire a apei n perioade deficitare;
ART. 2
Planurile de aprare pe bazine hidrografice se ntocmesc de ctre Direciile de Ape, se verifica de ctre
Administraia Nationala "Apele Romane" i se aproba de Comitetul ministerial pentru situaii de urgenta.
ANEXA 1e)
la regulament
CONINUTUL INFORMAIILOR, PROGNOZELOR I AVERTIZARILOR
care se transmit

de la Centrele operative ale Direciilor de Ape la comitetele judeene pentru


situaii de urgenta i la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale
Sistemelor de Gospodrire a Apelor
ART. 1
n situaii meteorologice deosebite sau la prognozarea acestora, Institutul Naional de Hidrologie i
Gospodrire a Apelor i Administraia Nationala de Meteorologie transmit avertizari de inundatii sau de
fenomene meteorologice periculoase la Centrul operativ al Administraiei Naionale "Apele Romane" i la
Centrele operative ale Direciilor de Ape. Aceste avertizari sunt transmise de ctre Centrele operative ale
Direciilor de Ape la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a Apelor pentru diseminarea lor la
obiectivele hidrotehnice i la comitetele locale pentru situaii de urgenta prin centrele operationale ale
Inspectoratelor judeene pentru situaii de urgenta i la Comitetele judeene pentru ca acestea sa ntre n
dispozitiv de aprare, n timp util. Se prezint succint fenomenul, intensitatea, efectele posibile, zonele
care pot fi afectate, momentul probabil al nceperii acestuia i durata.
n funcie de evoluia real a fenomenelor se fac actualizari ale prognozei.
ART. 2
Dup declanarea ploilor sau nclzirea brusca a vremii. Institutul Naional de Hidrologie i
Gospodrire a Apelor-Centrul Naional de Prognoze Hidrologice i serviciile hidrologice din cadrul
Direciilor de Ape elaboreaz prognoze conform tabelului de mai jos, pe cursurile de apa i staiile
hidrometrice din bazin, din care sa rezulte situaia la zi, prognoza pentru 24 de ore i valorile culminatiei
raportate la cotele de aprare, pe care le transmit la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a
Apelor pentru a fi diseminate la obiectivele hidrotehnice i la Comitetele locale prin Inspectoratele
judeene pentru situaii de urgenta.
ART. 3
n cazul pericolului de blocare a gheturilor pe ruri se vor indica zonele cele mai periclitate i
amploarea posibila a fenomenelor de iarna.
ART. 4
n caz de accidente la construcii hidrotehnice se prezint situaia acestora, cu msurile necesare n
situaii deosebite: descrcarea unor debite mari, pericol de avarii i alte abateri de la regulamentele de
exploatare.
Model de prognoza hidrologica elaborata de Centrul operativ al Direciei de Ape pentru comitetele
judeene i de Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor pentru Centrul operativ din cadrul
Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor
*T*

Sta- Marimi ca- Ultima Vari- Valoarea Prognoza


Situ-
Nr. Cur-tia racteristice cota atia culminatiei maximului atia
crt.sul hi- de aprare citit

atinse

de dro-prog-

apa me- CA CI CP H Data H Fata H O Da- H O Datanoza

tri-(cm(cm(cm)(cm
(cm de (cm(mc/ta (cm(mc/(oraghe-

ca ) )
)
) cota) s) (
s) )
turi-

tri-

din

ora

lor

tri-

data

*ST*
ANEXA Nr. 1f)
la regulament
CONINUTUL INFORMAIILOR, PROGNOZELOR I AVERTIZARILOR

care se comunica
Centrului operativ pentru situaii de urgenta din Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor de ctre
Institutul Naional ie Hidrologie i Gospodrire a Apelor,
Administraia Nationala "Apele Romane"
i Administraia Nationala de Meteorologie
A. Institutul Naional de Hidrologie i Gospodrire a apelor
1. n situaii n care sunt prognozate depasiri ale COTELOR DE APRARE pe Dunare i ruri
interioare transmite avertizare hidrologica sau alerta hidrologica, dup caz, cu indicarea probabilitatii de
producere a fenomenelor periculoase;
2. n situaii de atingere a marimilor caracteristice de aprare va comunica de doua ori pe zi i ori de
cte ori apar schimbri sau amplificari semnificative ale fenomenelor hidrologice periculoase, situaia i
prognoza hidrologica, dup modelul de mai sus;
3. transmite zilnic situaia i prognoza hidrologica pe Dunare, pentru 7 zile (tabelar i grafic), situaia i
prognoza hidrologica pe rurile interioare (inclusiv harti) i situaia i prognoza formatiunilor de gheaa pe
cursurile de apa;
4. transmite zilnic situaia nivelurilor i debitelor n principalele seciuni de pe cursurile de apa
interioare, precum i prognoza acestora pe 24 ore.
B. Administraia Nationala de Meteorologie
1. n situaii n care sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, transmite informare,
atentionare sau avertizare meteorologica, la central operativ ministerial i la Centrul operativ al
Administraiei Naionale "Apele Romane". Acestea sunt transmise de ctre Central operativ ministerial la
Comitetele judeene din zonele vizate;
2. transmite zilnic situaia i prognoza meteorologica pe 24 ore i pe urmtoarele 3 zile;
3. transmite permanent imagini integrate ale radarelor din sistemul SIMIN, cantiti de precipitatii,
temperaturi, nregistrate la nivelul ntregii tari;
4. transmite situaia radar, elaborata de ctre Centrele meteorologice regionale, n cazul pericolului de
ploi intense, caderi de grindina, intensificari de vant, caderi masive de zapada, cu indicarea zonelor
afectabile i a perioadei de producere a fenomenelor.
C. Administraia Nationala "Apele Romane":
1. transmite zilnic nivelurile i debitele nregistrate i n evoluie pe cursurile de apa, dup depirea
cotelor de atentie;
2. transmite zilnic situaia lacurilor de acumulare i a construciilor hidrotehnice, deciziile luate privind
exploatarea acestora n perioadele de ape mari i n perioadele deficitare, pregoliri ale acumularilor
permanente i umpleri ale acumularilor nepermanente pentru a corela situaia hidrologica din bazin cu
exploatarea construciilor hidrotehnice;
3. transmite, cnd este cazul, situaiile periculoase la construciile hidrotehnice (depirea pragurilor
critice la aparate de msura i control, infiltratii, alunecri de taluzuri, blocari de vane etc.), msurile luate
la obiective, precum i pe cele de avertizare n aval;
4. transmite informaiile primare privind depasirile marimilor caracteristice de aprare impotriva
inundatiilor, cantiti de precipitatii care depesc 15 l/mp n 24 ore nregistrate la posturile pluviometrice
proprii, situaii deosebite pe cursurile de apa n perioade deficitare, efectele fizice ale apelor mari i mici,
pierderile de viei omeneti i alte date primare pe care le primete de la Direciile de Ape;
5. transmite situaia poluarilor accidentale pe cursurile de apa, conform fisei-tip de avertizare stabilit
prin SAPA-ROM, precum i informaii suplimentare asupra evoluiei i msurilor luate pentru combaterea
acestora;

6. dup perioadele de ape mari, va transmite Comitetului ministerial pentru situaii de urgenta propuneri
de lucrri de refacere i de completare a construciilor hidrotehnice afectate sau care au avut un
comportament necorespunztor, precum i propuneri de lucrri noi pentru aprarea impotriva inundatiilor
i posibiliti de realizare (surse de finanare).
ANEXA Nr. 1g)
la regulament
CONINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE ALARMARE
a populaiei, obiectivelor economice i sociale situate n aval de lacuri de
acumulare, n caz de accidente la construcii hidrotehnice
ART. 1
Se ntocmesc planuri de avertizare-alarmare la toate barajele care ndeplinesc cel puin una dintre
condiiile: nlimea de la talveg la coronament mai mare de 10 m, un volum mai mare de 10 milioane mc,
existenta n aval a localitilor i obiectivelor la distane mai mici de 10 km de seciunea barajului.
Se ntocmesc planuri de avertizare-alarmare i pentru barajele mai mici de 10 m i cu un volum mai mic
de 10 milioane mc i pentru alte construcii hidrotehnice, dac prin avarierea lor pot produce pierderi de
viei omeneti i importante pagube materiale n localitile sau la obiectivele situate n aval.
ART. 2
Coninutul-cadru al planului este urmtorul:
A. Foaia de capt pe care se vor mentiona:
- Titlul: Plan de avertizare-alarmare n caz de accident la barajul...., construcia hidrotehnica....
- Avizat:
Inspectoratul judeean pentru situaii de urgenta;
Administraia Nationala "Apele Romane" - Direcia Apelor... (pentru barajele terilor);
Administraia Nationala "Apele Romane" - pentru barajele din administrare
- Aprobat:
Comitetul judeean pentru situaii de urgenta;
Comitetul ministerial pentru situaii de urgenta - Preedinte - Ministrul Mediului i Gospodririi Apelor
- ntocmit:
- Deintorul/administratorul acumularii (barajului);
- Proiectant;
- Perioada de valabilitate a planului (10 ani).
B. Piese scrise:
1. descrierea amenajrii i a barajului care realizeaz retentia;
2. ipoteze de avariere luate n considerare la calculul zonelor inundabile;
3. descrierea sistemului informaional, inclusiv a celui de avertizare sonora;
4. situaiile i decizia de declansare a sistemului de alarma. Responsabiliti privind luarea deciziei de
alarmare pe cele trei trepte de periculozitate (numele responsabililor, telefoane de contact-fix i mobil);
5. cile de transmitere a deciziilor, responsabilitile i modul de actionare a sistemului de alarmare.
Localitile din aval, n care exista sisteme de avertizare, tipul de semnal pentru diferite situaii critice,
locurile unde sunt afiate pentru populaie, deciziile, msurile, obligaiile autoritilor publice locale i
cele ale cetenilor;
6. msuri ce se iau la atingerea pragurilor critice. Msuri de protecie a populaiei impotriva undelor de
rupere: evacuarea i dispersarea n zone neinundabile, protecia impotriva intemperiilor, asistenta
medical, asigurarea cu materiale i alimente etc.

C. Materiale grafice:
1. tabelul cu comitetele locale pentru situaii de urgenta din aval de baraje. Se vor preciza persoanele
responsabile pentru declanarea sistemelor de avertizare din localiti, luarea deciziilor de evacuare i de
salvare a populaiei i bunurilor, precum i permanentele unde se transmit avertizari i alarmari la
comitetele locale pentru situaii de urgenta din aval, primrii, poliie, protecie civil (adresele, numerele
de telefon-fix i mobil, de la serviciu i de la domiciliu);
2. tabelul, pe comitete locale, cu localitile, cartierele, agenii economici i instituiile publice care se
evacueaza preventiv, n caz de pericol iminent (oameni, animale, bunuri aferente), mijloacele de transport
i locul de dispersare a acestora;
3. tabelul cu persoanele responsabile de supravegherea construciilor n caz de pericol de avariere
(adresele i telefoanele acestora);
4. planurile de situaie 1:10.000 sau 1:25.000, dup caz, cu trasarea zonelor de afectare dup 60 minute,
ca i zona maxima de afectare, cu indicarea timpilor de parcurgere a undei de rupere calculate n ipoteza
"lac plin" i rupere 100%;
5. ca la pct. 4, pentru zona afectat la avariere medie 50%. Pe planuri se vor amplasa obiectivele
economice i sociale periclitate, mijloacele sonore de alarmare, centrul de comanda a acestora, zonele i
cile de evacuare a populaiei i animalelor n afar zonei periclitate, zonele de evacuare;
6. profilul longitudinal al curbei suprafeei libere a undei de rupere, cu precizarea timpului de
parcurgere i a poziiei obiectivelor periclitate;
7. schemele sinoptice informationale de supraveghere a comportrii construciilor hidrotehnice i a
aparaturii de msura i control;
8. schemele sinoptice de avertizare hidrometeorologica a construciilor hidrotehnice;
9. schemele sinoptice de avertizare a obiectivelor periclitate n caz de avariere.
ART. 3
Planurile se ntocmesc de ctre deintorii/administratorii lucrrilor prin proiectani de specialitate,
conform prevederilor din instruciuni i se avizeaz de ctre Direciile de Ape pentru barajele deinute de
ceilali ageni economici i de ctre Administraia Nationala "Apele Romane", pentru lucrrile din
administrare proprie.
Responsabilitatea prezentrii acestor planuri pentru aprobare Comitetului ministerial pentru situaii de
urgenta revine unitii care are n administrare construcia hidrotehnica.
Un rol deosebit n stabilirea sistemului de alarma acustica i a zonelor i cilor de evacuare a populaiei
i a bunurilor revine Inspectoratelor judeene pentru situaii de urgenta cu care deintorii i proiectantii
vor colabora i vor obine avizele solicitate de acestea.
ANEXA 1h)
la regulament
CONINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE
ce se transmit zilnic de ctre Comitetele locale (primrii)
i de la centrele operative ale unitilor judeene ce
monitorizeaz efecte ale fenomenelor
hidrometeorologice periculoase, la
Comitetele judeene (Inspectoratele judeene pentru situaii de urgenta) i
la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodrire a
Apelor i de la Comitetul judeean, prin
Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului
i Gospodririi Apelor - pe timpul producerii fenomenelor periculoase

ART. 1
Rapoartele operative vor cuprinde:
1. modul n care s-a produs fenomenul hidrometeorologic periculos (cantiti cumulate de precipitatii
czute pe intreaga perioada de producere a acestora, cantiti totale de precipitatii cumulate cu
echivalentul n apa al stratului de zapada existent, revarsari cursuri de ape, blocaje gheturi, scurgeri de pe
versani, caderi de grindina, furtuna, caderi masive de zapada, marimi caracteristice de aprare atinse,
debite maxime nregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor i cu debitele maxime
istorice), pe uniti administrative i ruri, de la un raport la altul;
2. situaia pagubelor produse (estimativ-fizic).
Model
*T*

Nr. Municipiul, oraul, Obiective afectate


Cauzele afectrii

crt comuna/localiti

apartinatoare/ bazin

hidrografic

1.Comuna........
victime omeneti
-revarsare rau, parau,

-nr. case din care


vale nepermanenta

*distruse
(nominalizarea lui)...

*avariate
-blocaje de gheturi

-nr. anexe gospodreti -scurgeri de pe versani

-nr. obiective socio-baltiri, ape interne

economice (se menioneaz-grindina,furtuna,caderi

coala,gradinita,spitalulmasive de zapada,depuneri

biserica, etc)
de gheaa i chiciura, etc

-nr. poduri i podee


-rupere dig rau, avariere

-km DN
baraj, etc

-km DJ+DC
-etc,

-km drum forestier

-ha teren agricol

-km reele de alimentare

cu apa

-nr. fantani

-animale moarte

-nr. construciilor

hidrotehnice) denumirea

lor i deintorul)

-reele electrice

-reele telefonice

*ST*
3. colaborarea cu rile vecine n conformitate cm Regulamentele comune
4. msurile luate de ctre toate structurile implicate n gestionarea situaiilor de urgenta generate de
riscurile specifice: avertizarea populaiei, forte de intervenie care acioneaz, evacuarea populaiei,
cazare, alimentarea cu apa potabil a sinistratilor i obiecte de prima necesitate, modul de exploatare i de
comportare a construciilor hidrotehnice cu rol de aprare impotriva inundatiilor, volume acumulate n
acumularile permanente i nepermanente, manevrele efectuate la baraje i derivatii de ape mari, modul de
funcionare al statiilor de pompare pentru desecare, capacitatea acestora de evacuare, probleme
intampinate n aplicarea deciziilor, etc.
5. msuri necesare pentru evitarea sau diminuarea pagubelor (taierea controlat a digurilor, evacuarea
apetor din incinte, etc.)
6. construcii hidrotehnice afectate
7. valoarea preliminar a pagubelor stabilit de Comitetele pentru situaii de urgenta
ART. 2
Rapoartele operative se transmit zilnic de ctre Comitetele locale (primrii) i de Centrele operative ale
unitilor judeene ce monitorizeaz efecte ale fenomenelor hidro meteorologice periculoase, la Comitetele

judeene (Inspectoratele judeene pentru situaii de urgenta) i la Centrele operative ale Sistemelor de
Gospodrire a Apelor, n situaiile de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase,
accidente la construcii hidrotehnice i poluari accidentale.
ART. 3
Rapoartele operative sunt semnate de ctre preedintele Comitetului local pentru situaii de urgenta
(primarul localitii).
ART. 4
Dup acelai model se ntocmesc i Rapoartele operative care se transmit prin grija Grupului de suport
tehnic din cadrul Comitetului judeean la Central Operativ din Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor.
Aceste Rapoarte operative sunt semnate de ctre eful Grupului de suport tehnic.
ART. 5
Rapoartele operative ntocmite la nivel judeean vor cuprinde pagubele produse pe fiecare unitate
administrativ (comuna, ora, municipiu), precum i centralizarea acestora pe tipuri de obiective afectate
i vor fi transmise pana la revenirea la situaia normal,
ART. 6
Se vor ntocmi Rapoarte operative i pentru seceta hidrologica.
ANEXA 1i)
la regulament
CONINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZA
privind aprarea impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase,
accidentelor la construcii hidrotehnice i poluarilor accidentale din
judeul.............perioada................
ART. 1
Rapoartele de sinteza se ntocmesc de ctre Comitetele judeene pentru situaii de urgenta i se transmit
Comitetului ministerial pentru situaii de urgenta, n termen de maxim 30 de zile de la producerea
fenomenelor.
Rapoartele de sinteza se ntocmesc pe baza constatrilor efectuate la nivelul comitetelor locale de ctre
comisii numite de primari i validate de ctre comisiile de specialitate pe domenii (construcii, agricol,
drumuri, reele electrice, telefonice, edilitar-gospodreti etc,), numite de prefeci. Din aceste comisii vor
face parte i reprezentani ai Administraiei Naionale "Apele Romane" (Sisteme de Gospodrire a Apelor
sau Sisteme Hidrotehnice).
ART. 2
Raportul de sinteza va conine:
1. evoluia fenomenelor hidrometeorologice n raport cu marimile caracteristice de aprare (cantiti de
precipitatii czute, precipitatii maxime nregistrate i precipitatii cumulate care au condus la inundatii,
cursurile de apa pe care s-au produs, niveluri atinse n raport cu marimile caracteristice de aprare, debite
maxime nregistrate, comparatia acestora cu debitele de calcul ale digurilor i cu debitele maxime istorice,
viteze ale vantului, diametrul maxim al grindinei, grosimi maxime ale stratului de zapada, etc.), precum i
producerea i evoluia poluarii accidentale;
2. organizarea i desfurarea aciunilor operative de aprare (msuri preventive, msuri de intervenie
operativ, msuri de evacuare, forte i uniti care au acionat, funcionarea fluxului informaional de
avertizare-alarmare a populaiei, funcionarea fluxului informaional cu rile vecine);
3. efectele fenomenelor hidrometeorologice, poluarilor accidentale-pagube fizic i valoric, cuprinse ntrun tabel ntocmit dup modelul de mai jos:
*T*


Municipiul,

Obiective afectate

oraul, comuna/
Cauzele

localiti

fizic
valoric
afectrii

apartinatoare
(mil.lei)

-victime omeneti

-revarsare rau,

-nr. case din care

parau, vale

Comuna........ *distruse

nepermanenta

*avariate

(nominalizarea

-nr. anexe gospodreti

lui)

-nr. obiective socio-economice


-blocaje de

(se menioneaz coala, gra


gheturi,

dinita, spitalul, biserica,etc)


-scurgeri de pe

-nr. poduri i podee

versani

-km DN

-baltiri, ape

-km DJ+DC

interne, etc

-km drum forestier

-evacuari din

-ha teren agricol

lacuri de

-km reele de alimentare cu apa


acumulare,

-nr. fantani

-grindina,

-animale moarte

furtuna, caderi

-nr.construciilor hidrotehnice
masive de

(nominalizaie: dig, rau...reg.


zapada, depuneri

rau, etc, deintor)

de gheaa i

-reele electrice

chiciura, etc

-reele telefonice

-rupere dig rau,

avariere baraje,etc

-etc.

TOTAL JUDE
-victime omeneti

Valoare (mil.lei)
Nr. total loca--nr. case din care

litati afectate*distruse

*avariate

-nr. anexe gospodreti

-nr. obiective socio-economice

-nr. poduri i podee

-km DN

-km DJ+DC

-km drum forestier

-ha teren agricol

-km reele de alimentare cu apa

-nr. fantani

-animale moarte

-nr. construciilor hidrotehnice

-reele electrice

-reele telefonice

*ST*
Pierderile de viei omeneti se vor mentiona nominal, cu specificarea mprejurrilor n care au survenit;
4. comportarea lucrrilor de gospodrire a apelor cu rol de aprare impotriva inundatiilor, modul n care
s-a acionat n raport cu prevederile regulamentelor de exploatare, volume acumulate n lacuri de
acumulare care au condus la atenuarea undei de viitura, modul de funcionare al statiilor de pompare
pentru desecare.
La Raport se va anexa "Situaia construciilor hidrotehnice afectate de viituri" dup modelul de mai jos:

Model:
*T*

Denumirea
Valoare (mil.lei) Propuneri de surse financiare
construciei/deintor

pentru refacere

ANAR......

-buget de stat

Primrii....

-buget local

ANIF

-surse proprii ale deintorilor

*ST*
5. concluzii i aprecieri, cu propuneri de imbunatatire a activitii de aprare i a sistemului
informaional decizional, a planurilor de aprare i a regulamentelor de exploatare, propuneri de lucrri
noi cu rol de aprare impotriva inundatiilor, posibiliti de realizare a acestora (surse de finanare);
6. raportul se semneaz de ctre preedintele Comitetului judeean, eful Inspectoratului judeean pentru
situaii de urgenta i de ctre eful Grupului de suport tehnic.
ANEXA 2
la regulament
NORMATIV-CADRU
de dotare cu materiale i Mijloace de aprare operativ impotriva inundatiilor,
gheturilor i combaterea efectelor poluarilor accidentale
ART. 1
Deintorii de lucrri cu rol de aprare impotriva inundatiilor, comitetele locale i unitile potenial
poluatoare i constituie stocuri de materiale i mijloace de intervenie operativ, n baza prezentului
Normativ-cadru, numai din sortimentele i n cantitatiie necesare n funcie de amplasarea zonei, gradul de
amenajare al acesteia, tipul de lucrri cu rol de aprare existente, specificul aciunilor operative de aprare,
pe baza experienei anterioare.
ART. 2
Comitetele judeene pentru situaii de urgenta au obligaia de a verifica constituirea stocurilor de
materiale i mijloace de aprare, conform prezentului normativ-cadru, de ctre comitetele locale.
ART. 3
(1) Fondurile necesare pentru constituirea stocurilor de materiale i mijloacelor de aprare vor fi
asigurate din bugetul de stat, din bugetele locale i din sursele proprii ale agenilor economici implicai n
gestionarea situaiilor de urgenta.
(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat vor fi prevzute distinct n bugetele Ministerului Mediului i
Gospodririi Apelor i Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, iar cele alocate de la
bugetele locale, n bugetele comunelor, oraelor i judeelor, dup caz.
ART. 4
(1) Materialele i mijloacele de aprare se folosesc n aciuni operative de aprare impotriva
inundatiilor, gheturilor i combaterea efectelor poluarilor accidentale, pentru intervenii la lucrri cu rol de
aprare, de limitare a pagubelor, precum i n aciuni de prevenire i pregtire pentru intervenii
(verificarea lucrrilor cu rol de aprare impotriva inundatiilor, a planurilor de aprare ale comitetelor
locale i ale agenilor economici, precum i n desfurarea exerciiilor de simulare pentru aprarea
impotriva inundatiilor i poluarilor accidentale).

(2) Se pot folosi, de asemenea, n realizarea de ctre deintori/administratori a unor reparaii urgente
ale lucrrilor cu rol de aprare impotriva inundatiilor pentru refacerea continuitii liniilor de aprare, cu
obligaia de a fi refcute n cel mai scurt timp.
(3) Unele mijloace care presupun o continuitate n folosire pot deservi activitatea general de ntreinere
a construciilor cu rol de aprare impotriva inundatiilor. Acelai regim au i mijloacele de calcul,
msurare, transmisie i avertizare.
ART. 5
Stocurile cu materiale i mijloace de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i poluarilor accidentale
vor fi evidentiate distinct i depozitate separat n magazii corespunztor ntreinute.
ART. 6
Materialele i mijloacele de aprare prevzute n normativ pot fi nlocuite i cu alte sortimente cu efecte
similare, la interveniile operative, n caz de ape mari, gheturi i poluari accidentale.
ART. 7
Materialele i mijloacele de aprare pentru baraje, cuprinse n normativ, se refer n principal la barajele
din pmnt i anrocamente. Pentru celelalte baraje deintorii acestora vor asigura dotri specifice,
corespunztor necesitilor de intervenie care se vor prevedea n regulamentele de exploatare i n
planurile de aprare.
ART. 8
Pentru calcularea necesarului de materiale i mijloace de aprare impotriva inundatiilor, gheturilor i
poluarilor accidentale n cuprinsul prezentului normativ sunt indicate lucrrile i cursurile de apa pe
categorii, dup cum urmeaz:
- D1 - diguri la Dunare i rurile principale;
- D2 - diguri la celelalte cursuri de apa;
- R1 - zone inundabile neindiguite la Dunare i rurile principale;
- R2 - zone inundabile neindiguite la celelalte cursuri de apa;
- BP - baraje din pmnt;
- CH - alte construcii hidrotehnice, noduri hidrotehnice, prize etc.;
- SH, SM - staii hidrologice i staii meteorologice.
ART. 9
Stabilirea rurilor i sectoarelor de ruri considerate principale, n sensul art. 8, precum i trecerea de la
o categorie la alta se fac de ctre Direciile de Ape din cadrul Administraiei Naionale "Apele Romane".
ART. 10
Materialele i mijloacele de aprare se prevd n planurile de aprare judeene, ale comitetelor
municipale, oreneti i comunale, ale sistemelor hidrotehnice.
ART. 11
Pentru zonele neamenajate de pe cursurile de apa i pentru construciile hidrotehnice proprii, cu rol de
aprare impotriva inundatiilor, materialele i mijloacele de aprare se asigura de ctre comitetele locale i
agenii economici, care au obligaia sa pun la dispoziie organelor tehnice, n afar de forta uman i
materialele i mijloacele de intervenie pe care le dein i care au fost nscrise n planurile de aprare.
ART. 12
Agenii economici care au obiective inundabile sau potenial poluatori, precum i primrii municipiilor,
oraelor i comunelor vor stabili n planurile de aprare modul de asigurare a materialelor i mijloacelor
de intervenie i locurile de depozitare.
ART. 13
Modul de stabilire a cantitilor de materiale i mijloace de aprare este urmtorul:
- cantitate/km lungime de dig sau lungime de cursuri de apa neamenajate, prin ncadrarea ntr-una din
coloanele 3-6;
- cantiti pe fiecare baraj sau alte construcii hidrotehnice, care necesita materiale de aprare;

- la rubrica "Meniuni speciale" se stabilesc unele materiale, mijloace de aprare i cantiti n funcie de
specificul de organizare, pe sisteme de gospodrire a apelor, pe sisteme hidrotehnice, echipe de
intervenie, staii meteorologice i hidrometrice.
ART. 14
Agenii economici care dein lucrri cu rol de aprare vor lua msuri pentru asigurarea rezervelor
operative folosite n interveniile rapide la punctele critice, n special surse autonome de energie i
iluminare, mijloace de intervenie.
ART. 15
n cazul cursurilor de apa neamenajate se vor prevedea materiale i mijloace de aprare numai pentru
zonele cu puncte critice, cel mai frecvent afectate de inundatii, inndu-se seama de experienta anterioar.
ART. 16
Materialele i mijloacele de aprare aferente obiectivelor situate n zona de influenta a lucrrilor
hidrotehnice, care atenueaz sau deviaza apele de viitura (acumulari sau derivatii de ape mari), se pot
reduce, fata de prevederile normativului, n proporie de pana la 50%, cu condiia sa se menin un grad de
asigurare corespunztor.
ART. 17
Stocurile de materiale i mijloacele de aprare, precum i locurile de depozitare a acestora vor fi
aprobate o data cu planurile de aprare impotriva inundatiilor ale obiectivelor inundabile.
ART. 18
Sistemele de alarmare, n caz de inundatii, prevzute n prezentul normativ, vor fi corelate cu sistemele
de alarmare locale ale proteciei civile.
ART. 19
(1) Dup expirarea perioadei normate de folosire i funcionare a materialelor i mijloacelor de aprare,
o comisie constituit prin decizia conducatorului unitii care le deine va inventaria materialele, obiectele
de inventar i fondurile fixe, va stabili starea tehnica i destinaia acestora (scoaterea din uz sau folosirea
n continuare).
(2) O parte din materialele lemnoase va fi folosit la construcii provizorii sau la acele lucrri de
ntreinere-reparaii care nu necesita materiale de calitate superioar sau va putea fi folosit n continuare
ca stoc, pe o perioada determinata, stabilit de comisie.
ART. 20
Materialele i mijloacele de aprare folosite n aciuni de intervenie operativ i care nu mai pot fi
recuperate se inventariaza de ctre o comisie constituit prin decizia conducatorului unitii care le deine,
se consemneaz ntr-un proces-verbal ce va fi vizat de ctre preedintele comitetului local pe teritoriul
creia s-au desfurat aciunile de intervenie i, pe baza acestuia, se scad din stoc.

MODUL DE NTOCMIRE A PLANULUI DE APRARE MPOTRIVA


SEISMELOR I ALUNECRILOR DE TEREN
Bibliografie:Ordin 1160/2006
REGULAMENT
privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgenta specifice
riscului la cutremure i/sau alunecri de teren
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Prevenirea i gestionarea situaiilor de urgenta produse de seisme i/sau alunecri sau prabusiri de
teren, denumite n continuare situaii de urgenta specifice, reprezint o activitate de interes naional, prin
dimensiunea urmrilor negative ce se pot produce n plan economic, social i de mediu.
(2) n activitatea de prevenire i gestionare a situaiilor de urgenta specifice participa, n condiiile legii,
autoritile administraiei publice, operatorii economici, instituiile publice, persoanele juridice i
persoanele fizice, reprezentanii societii civile - ONG-uri.
ART. 2
(1) Tipurile de risc pentru care Comitetul ministerial pentru situaii de urgenta i Centrul operativ pentru
situaii de urgenta din cadrul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, denumite n
continuare Comitet ministerial, respectiv Centru operativ, au atribuii n domeniul prevenirii i gestionrii
situaiilor de urgenta sunt stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naional de Management al Situaiilor de Urgenta, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
15/2005 i prin actele normative subsecvente.
(2) n sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaiilor de urgenta specifice se neleg aciunile
i msurile pentru:
a) prevenire i pregtire pentru intervenie, nainte de declanarea fenomenelor cauzale;
b) intervenie operativ, dup producerea situaiei de urgenta specifice, pentru limitarea i nlturarea
efectelor acesteia;
c) intervenie ulterioara, pentru recuperare i reabilitare.
(3) Parametrii i nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea zonelor afectate de situaia de
urgenta specifica n vederea solicitrii declarrii strii de alerta sau instituirii strii de urgenta specifice,
sunt prevzui n Anexa A.
ART. 3
Obiectul prezentului regulament l constituie ansamblul aciunilor i msurilor de prevenire, protecie i
intervenie imediata, de recuperare i reabilitare necesare limitrii efectelor cutremurelor/alunecarilor de
teren, precum i atribuiile ce revin structurilor implicate n gestionarea situaiilor de urgenta determinate
de cutremure/alunecri de teren.
ART. 4
n sensul prezentului regulament, elementele expuse direct sau indirect efectelor unei situaii de urgenta
specifice sunt:
a) populaia, precum i bunurile sale mobile i imobile;
b) construciile: cldiri de locuit, cldiri pentru nvmnt i social-culturale, structuri sanitare,
capacitatile productive: fabrici, platforme industriale, ferme zootehnice, amenajri piscicole, porturi,
aeroporturi, barajele i alte lucrri hidrotehnice etc.;
c) cile de transport rutiere, feroviare, aeriene i navale;

d) reelele de alimentare cu energie electrica, gaze, sursele i sistemele de alimentare cu apa i


canalizare, staiile de tratare i de epurare;
e) reelele de telecomunicaii i altele asemenea;
f) mediul natural: ecosisteme, pduri, terenuri dispuse pe versani sau avnd caracteristici defavorabile,
intravilanul localitilor i altele;
g) activitile social-economice.
CAP. II
Aciuni i msuri preventive
Seciunea 1
Aciuni i msuri organizatorice
ART. 5
(1) Organizarea, coordonarea i controlul aciunilor i msurilor privind prevenirea i gestionarea unei
situaii de urgenta specifica revine Comitetului ministerial, organizat la Ministerul Transporturilor,
Construciilor i Turismului.
(2) Preedintele Comitetului ministerial este ministrul transporturilor, construciilor i turismului i din
Comitetul ministerial fac parte persoane de decizie din conducerea ministerului, precum i specialiti din
instituii i uniti, reprezentani ai societii civile, cu atribuii i responsabiliti n gestionarea situaiilor
de urgenta specifice.
(3) n teritoriu, aciunile i msurile de prevenire i gestionare a unei situaii de urgenta specifice se
realizeaz prin comitetele judeene/Comitetul municipiului Bucureti i comitetele locale ale sectoarelor
acestuia, municipale, oreneti i comunale pentru situaii de urgenta, denumite n continuare comitete
judeene/municipiului Bucureti, municipale, oreneti, respectiv comunale din care vor face parte i cte
un membru din partea ONG-urilor cu forte specializate i voluntare. Deintorii, cu orice titlu, de
construcii, dotri i terenuri, a cror avariere n caz de situaie de urgenta specifica poate pune n pericol
populaia, precum i mediul natural i construit sunt obligai sa le ntrein, sa le repare i sa le exploateze
corespunztor, sa doteze construciile cu aparatura de msura i control necesar pentru urmrirea
comportrii n timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaiei n cazul iminentei
producerii unei situaii de urgenta specifice i sa organizeze activitatea de supraveghere, intervenie i
reabilitare conform legislaiei n vigoare pentru fiecare domeniu.
Seciunea 2
Planurile de aprare
ART. 6
Aplicarea msurilor de prevenire i gestionare a unei situaii de urgenta specifice se realizeaz n mod
unitar pe baza Planurilor de analiza i acoperire a riscurilor, precum i a Planurilor de intervenie i
cooperare, ntocmite la nivel de jude, municipiu Bucureti i sectoarelor acestuia, localitate, operator
economic i instituie publica, denumite n continuare planuri de aprare.
ART. 7
(1) Planurile de aprare sunt documentele pe baza crora se realizeaz msurile i aciunile tehnice i
organizatorice preventive i de gestionare a situaiei de urgenta specifice, incluznd pregtirea i
intervenia operativ, refacerea i reabilitarea, n vederea conducerii unitare a acestora.
(2) Modul de ntocmire, structura i coninutul, precum i condiiile de modificare i actualizare, avizare
i aprobare ale planurilor de aprare se stabilesc prin "Normativul privind Planul de aprare n cazul
producerii unei situaii de urgenta specifice", prevzut n Anexa B.
(3) Planurile prevzute la alin. (1) se ntocmesc pentru judee/municipiul Bucureti i sectoarele
acestuia, precum i pentru localiti, de ctre comitetele pentru situaii de urgenta, constituite conform

legii, iar pentru operatorii economici i instituiile publice, de ctre conducerile administrative ale
acestora.
ART. 8
(1) Rspunderea privind ntocmirea planurilor de aprare prevzute la art. 6 alin. (3) i aplicarea
aciunilor i msurilor prevzute n acestea revine prefecilor, primarilor i conducerilor administrative ale
operatorilor economici i instituiilor publice.
(2) Avertizarea-alarmarea populaiei n cazul iminentei producerii unei situaii de urgenta specifice este
atributul structurilor Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta, la nivel naional/local.
(3) Aplicarea msurilor i aciunilor de aprare este obligatorie pentru toate persoanele fizice i juridice;
participarea la aciunile de prevenire, pregtire, protecie i intervenie este obligatorie pentru toate
persoanele fizice i juridice, cu excepia persoanelor fizice cu handicap i a altor categorii defavorizate.
ART. 9
Programele de dezvoltare economico-social ce se ntocmesc la nivel naional, judeean i local vor
cuprinde, n mod obligatoriu, msurile de prevenire a efectelor unei situaii de urgenta specifice,
rspunderea aplicrii acestora revenind autoritilor administraiei publice centrale, locale i conducerilor
administrative ale operatorilor economici i instituiilor publice.
ART. 10
(1) Planul judeean/municipiului Bucureti de aprare impotriva situaiilor de urgenta specifice se
completeaz i se actualizeaz, de ctre Secretariatul tehnic permanent al Comitetului
judeean/municipiului Bucureti.
(2) La ntocmirea sau la actualizarea planurilor de aprare, n baza evalurilor efectuate, nivelurile de
risc se marcheaza distinct pe harta zonelor de risc i se stabilesc msurile necesare n domeniul prevenirii
i gestionrii situaiei de urgenta specifice.
(3) Modificrile i actualizarile operate n planurile de aprare se comunica structurilor ierarhice ale
administraiei publice locale, precum i inspectoratului pentru situaii de urgenta n a crui zona de
competenta se afla operatorii economici, instituiile publice i localitile respective.
(4) ntocmirea i actualizarea planurilor sunt controlate de Inspectoratul General pentru Situaii de
Urgenta periodic, dar nu mai rar de o data pe an. De asemenea, semestrial, organele abilitate sa
ntocmeasc planul vor raporta forurilor imediat superioare situaia acestora i msurile de actualizare
i/sau de imbunatatire.
Seciunea 3
Organizarea sistemului informaional-decizional
ART. 11
Sistemul informaional-decizional cuprinde ansamblul subsistemelor destinate observarii, detectarii,
masurarii, nregistrrii, stocrii i prelucrrii datelor specifice, alarmarii, notificrii, culegerii i
transmiterii informaiilor i a deciziilor de ctre factorii implicai n aciunile de prevenire i gestionare a
unei situaii de urgenta specifice.
ART. 12
(1) Transmiterea informaiilor i a deciziilor se realizeaz n conformitate cu schema fluxului
informaional-decizional, aprobat prin planul propriu de aprare.
(2) Schema de principiu a fluxului informaional-decizional este prezentat n Anexa C.
(3) Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pmntului - INCDFP comunica imediat
principalele caracteristici ale seismului, conform modelului prezentat n Anexa C.1.
(4) Prefectii judeelor, respectiv prefectul municipiului Bucureti, comunica imediat principalele efecte
ale situaiei de urgenta specifice, conform Anexei C.2.
ART. 13

(1) Informarea secretariatelor tehnice permanente ale comitetelor ierarhic superioare asupra locului
producerii situaiei de urgenta specifice, evoluiei acesteia, efectelor negative produse, precum i asupra
msurilor luate, se realizeaz prin rapoarte operative.
(2) Coninutul cadru al raportului operativ ce se transmite n timpul aciunilor de gestionare a situaiei
de urgenta specifice este prezentat n Anexa D.
ART. 14
Primrii, conducerile comitetelor locale pentru situaii de urgenta constituite dup caz, precum i cele
ale unitilor social-economice amplasate n zone predispuse la alunecri de teren, au obligaia sa asigure
preluarea de la staiile centrale i locale a datelor i avertizarilor meteorologice i hidrologice, n vederea
declansarii aciunilor preventive i de intervenie.
Seciunea 4
Logistica interveniei
ART. 15
(1) Sistemul forelor i mijloacelor de intervenie n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice se
stabilete prin planurile de aprare specifice, de ctre autoritile, instituiile publice, societatea civil, prin
reprezentanii ei n Comitetul ministerial i operatorii economici cu atribuii n acest domeniu.
(2) Forele i mijloacele de intervenie se organizeaz, se stabilesc i se pregtesc din timp i acioneaz
conform sarcinilor stabilite prin planurile de aprare specifice.
(3) Pregtirea forelor profesioniste de intervenie se realizeaz n cadrul instituiilor abilitate prin lege,
pe baza unor programe adecvate avizate de inspectoratele pentru situaii de urgenta judeene i al
municipiului Bucureti i aprobate de comitetele judeene/municipiului Bucureti. Pregtirea forelor
specializate voluntare de intervenie se realizeaz n cadrul ONG-urilor cu scop similar.
(4) Prefectii, primrii i conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici i instituiilor au
obligaia de a asigura cunoaterea de ctre forele destinate interveniei, precum i de ctre populaie, a
modalitilor de aciune conform planurilor de aprare specifice, aprobate.
(5) Forele de intervenie specializate acioneaz conform domeniului lor de competenta, pentru:
a) salvarea i/sau protejarea oamenilor, animalelor i bunurilor, evacuarea i transportul victimelor,
cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente, medicamente i materiale de prima necesitate;
b) acordarea primului ajutor medical i psihologic, precum i participarea la evacuarea populaiei,
instituiilor publice i operatorilor economici afectai;
c) aplicarea msurilor privind ordinea publica pe timpul producerii situaiei de urgenta specifice;
d) dirijarea i ndrumarea circulaiei pe direciile i n zonele stabilite ca accesibile;
e) diminuarea i/sau eliminarea avariilor la reele i cldiri cu funciuni eseniale, a cror integritate pe
durata cutremurelor este vitala pentru protecia civil: staiile de pompieri i sediile poliiei, spitale i alte
construcii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secii de chirurgie i de urgenta, cldirile
instituiilor cu responsabilitate n gestionarea situaiilor de urgenta, n aprarea i securitatea nationala,
staiile de producere i distribuie a energiei i/sau care asigura servicii eseniale pentru celelalte categorii
de cldiri menionate, garajele de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii, rezervoare de apa
i staii de pompare eseniale pentru situaii de urgenta, cldiri care conin gaze toxice, explozivi i alte
substane periculoase, precum i pentru cai de transport, cldiri pentru nvmnt;
f) limitarea proportiilor situaiei de urgenta specifice i nlturarea efectelor acesteia cu mijloacele din
dotare.
(6) Forele de intervenie specializate sunt: structuri ale serviciilor publice comunitare profesioniste
pentru situaii de urgenta, unitile poliiei, unitile jandarmeriei, unitile poliiei de frontiera, structurile
poliiei comunitare, unitatea special de aviatie, unitile specializate/detasamente din cadrul Ministerului
Aprrii Naionale, unitile pentru asistenta medical de urgenta ale Ministerului Sntii, organizaiile
nonguvernamentale specializate n aciuni de salvare, unitile i formaiunile sanitare i de inspecie
sanitar-veterinara, formaiuni de paza a persoanelor i a bunurilor, precum i detasamente i echipe din

cadrul serviciilor publice descentralizate i societilor comerciale specializate, incluse n planurile de


aprare i dotate cu forte i mijloace de intervenie, formaiunile de voluntari ai societii civile
specializai n intervenia n situaii de urgenta i organizati n ONG-uri cu activiti specifice.
(7) Forele auxiliare se stabilesc din rndul populaiei i salariailor, formatiunilor de voluntari, altele
dect cele instruite special pentru situaii de urgenta, i acioneaz conform sarcinilor stabilite pentru
formatiile de protecie civil organizate la operatorii economici i societile comerciale n planul de
aprare specific.
(8) Pentru pregtirea i antrenarea societii civile n aciuni de acordare a primului ajutor, de limitare i
inlaturare a efectelor situaiilor de urgenta specifice, au fost constituie formaiunile de voluntari
specializai n intervenia pentru situaii de urgenta formate din:
1. reele locale de urgenta radio - Federaia Romana de Radioamatorism - F.R.R.;
2. asociaii locale ale salvatorilor pentru situaii de urgenta - ASVSU;
3. societi comerciale de paza, de pompieri voluntari, de taxi, transportatori;
4. societi comerciale de ambulante particulare, farmacii, medici particulari etc.;
5. alpinisti utilitari, salvamont, salvamari, scafandri, speologi, cascadori etc.;
6. centre de educare canina;
7. centre de psihoterapie;
8. alte ONG-uri, cu secii de salvare n situaii de urgenta.
(9) O data pe luna, n prima zi de luni a lunii respective, ntre orele 8.00 i 9.00, vor avea loc exercitii
de cooperare, informare i alarmare, la nivelul dispeceratelor proprii fiecrei structuri de voluntari de pe
raza localitii/municipiului Bucureti, fr deplasare de mijloace i forte umane n teren, pe frecventele de
cooperare n situaii de urgenta.
(10) O data la 3 luni, n acelai scop, n exerciiile de pregtire vor fi implicate i forele profesioniste,
fr deplasare de mijloace i forte umane n teren.
(11) O data la 6 luni - vara i iarna - la nivel judeean/al municipiului Bucureti, vor avea loc exercitii
de pregtire/aplicaii cu implicarea forelor profesioniste i a mijloacelor de intervenie.
(12) Anual, comitetele judeene/municipiului Bucureti organizeaz i executa exercitii aplicative pe
baza unor programe adecvate pentru verificarea pregtirii tuturor forelor de intervenie, i a populaiei,
functionarii sistemului de ntiinare, avertizare, prealarmare, alarmare, precum i a tehnicii, mijloacelor i
materialelor de intervenie aflate n dotare; exerciiile vor fi prealabil anunate, pentru a nu crea panica n
zona unde urmeaz a se desfasura.
(13) Logistica aciunilor de antrenament i exercitii aplicative, prevenire i gestionare a situaiei de
urgenta specifice se asigura de ctre autoritile, instituiile i operatorii economici cu atribuii n domeniu,
n raport de raspunderi, msuri i resurse necesare.
ART. 16
Resursele financiare necesare aciunilor i msurilor pentru prevenirea i gestionarea unei situaii de
urgenta specifice se suporta, potrivit legii, din bugetul de stat i/sau din bugetele locale, dup caz, precum
i din alte surse interne i internaionale, n scopul realizrii aciunilor i msurilor de prevenire,
intervenie operativ, recuperare i reabilitare, inclusiv pentru dotarea cu utilaje, echipamente, materiale i
tehnica necesare i pentru ntreinerea acestora, precum i pentru pregtirea efectivelor, att pentru forele
profesioniste cat i pentru forele specializate voluntare din cadrul societii civile.
CAP. III
Aciuni i msuri de intervenie operativ
ART. 17
(1) Conducerea operaiunilor de intervenie operativ n cazul producerii unei situaii de urgenta
specifice se realizeaz de autoritile legal investite cu atribuii i responsabiliti privind conceptia,
planificarea, organizarea i controlul n domeniu, respectiv de ctre prefeci, primari i conducerile
operatorilor economici i instituiilor publice, conform legii.

(2) Prefectul i subprefectii, primrii municipiilor, oraelor, sectoarelor municipiului Bucureti i


comunelor, efii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe centrale ale
administraiei publice, efii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenta, precum
i conductorii regiilor autonome, societilor i administraiilor/companiilor naionale cu atribuii i
responsabiliti n domeniu, precum i reprezentanii societii civile la nivel central i local se
autosesizeaza i declanseaza de la sediile instituiilor respective aciunile ce se impun privind alertarea i
intervenia n caz de urgenta potrivit Planului de aprare judeean/municipiului Bucureti.
(3) n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice, membrii comitetului judeean/Municipiului
Bucureti, numii prin ordin al prefectului, se ntrunesc de urgenta la sediul Prefecturii.
(4) n situaia imposibilitii utilizrii sediului Prefecturii, conducerea aciunilor de intervenie de
urgenta se realizeaz de la Punctul de comanda al Inspectoratului pentru situaii de urgenta din
jude/Municipiul Bucureti.
(5) Comitetul pentru situaii de urgenta de la autoritatea publica local, denumit n continuare comitet
local, pe raza creia s-a produs situaia de urgenta specifica se activeaz, se ntrunete de urgenta la sediul
sau i i pune n aplicare planul propriu de aprare.
(6) Primrii municipiilor, oraelor i comunelor pe raza crora s-a produs situaia de urgenta specifica,
mpreun cu membrii serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenta constituite pe
domenii, potrivit legii, procedeaz de urgenta la inspecia zonelor din aria lor de autoritate constatnd,
dup caz:
a) zonele afectate i delimitarea acestora;
b) necesitatea deblocarii-salvrii persoanelor i acordrii primului ajutor;
c) cldirile prabusite sau n pragul colapsului;
d) reelele tehnico-edilitare avariate: telecomunicaii, gaz metan, apa, energie electrica i termica etc.;
e) incendiile sau exploziile produse i/sau iminenta producerii unor evenimente n lant;
f) distrugerile sau blocarile cilor de acces;
g) contaminarile chimice sau radioactive ale mediului.
ART. 18
La aciunile de inspecie participa i structurile specializate din cadrul serviciilor publice deconcentrate
ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administraiei publice locale, precum i ale regiilor autonome,
societilor i administraiilor/companiilor naionale cu atribuii i responsabiliti n domeniu, cat i
ONG-urile abilitate.
ART. 19
Primrii municipiilor, oraelor i comunelor informeaz operativ Comitetul judeean/municipiului
Bucureti, prin mijloacele de radiocomunicatii din dotarea proprie sau a reelelor de urgenta locale sau
naionale - FRR i/sau curieri, asupra situaiei constatate, estimand victimele i pagubele materiale,
precum i necesarul de mijloace i forte de intervenie.
ART. 20
Comitetul judeean/municipiului Bucureti, ntrunit de urgenta, evalueaza situaia pe baza informarilor
operative ale comitetelor locale i constatrilor structurilor specializate din subordinea serviciilor publice
deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe ale administraiei publice locale i stabilete msuri de
intervenie de urgenta pentru:
a) asigurarea condiiilor pentru efectuarea manevrelor de forte i mijloace necesare desfurrii aciunii
de intervenie, n raport de evoluia situaiei;
b) concentrarea i organizarea intrrii n dispozitivele de aciune a forelor i mijloacelor stabilite prin
planul de aprare;
c) stingerea incendiilor;
d) deblocarea-salvarea persoanelor i acordarea primului ajutor;
e) transportul i spitalizarea persoanelor accidentate;
f) inspectarea post situaie de urgenta specifica a construciilor avariate i evaluarea rapida a acestora;
g) evacuarea cldirilor care nu mai prezint siguranta n exploatare;

h) protecia - adpostirea persoanelor sinistrate i acordarea asistenei necesare;


i) paza i protecia bunurilor materiale i restrictionarea circulaiei n zonele afectate;
j) formularea, potrivit legii, a propunerilor cu privire la utilizarea rezervelor materiale i a mijloacelor
pentru intervenie;
k) informarea populaiei prin mijloacele de comunicare n masa i asigurarea comunicrii cu aceasta;
l) supravegherea factorilor de mediu, a surselor de pericol complementare i neutralizarea acestora,
dup caz.
ART. 21
Dac posibilitile comitetului local, pentru gestionarea situaiei sunt depasite, se activeaz comitetul
judeean.
ART. 22
(1) Prefectul informeaz operativ Comitetul ministerial i Comitetul Naional pentru Situaii de
Urgenta, denumit n continuare Comitet naional, asupra efectelor produse de situaia de urgenta specifica,
a msurilor ntreprinse, dispune declararea strii de alerta la nivel judeean/al municipiului Bucureti i
propune, dup caz, preedintelui Comitetului Naional declanarea procedurii, potrivit legii, pentru
instituirea strii de urgenta pentru zona afectat.
(2) n Anexa E este redata Schema fluxului decizional pentru declararea zonei de dezastru i/sau
instituirea strii de urgenta.
ART. 23
(1) Comitetul ministerial se activeaz cnd posibilitile comitetului judeean/municipiului Bucureti au
fost depasite ori exista premisele sa fie depasite sau cnd sunt afectate cel puin doua judee.
(2) Comitetul ministerial i desemneaz, dup caz, Grupul operativ, prin ordin al ministrului.
(3) Din Grupul operativ fac parte secretarii de stat, secretarul general, reprezentantul Inspectoratului de
Stat n Construcii, reprezentantul Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta, directori generali ai
instituiilor cu atribuii, i responsabiliti n activitatea de intervenie n cazul producerii unei situaii de
urgenta specifice, responsabili ai ONG-urilor abilitate sau nlocuitorii desemnai ai acestora, n cazul
imposibilitii prezentrii titularilor.
(4) n Grupul operativ se pot nominaliza reprezentanii desemnai de celelalte ministere cu rol de
decizie n aciunile de intervenie post-dezastru, precum i specialiti n domeniu, membri ai Comisiilor
tehnice de specialitate ale ministerelor, reprezentani ai altor organizaii nonguvernamentale sau societi
comerciale utile n situaii de urgenta.
ART. 24
Grupul operativ ntreprinde urmtoarele activiti:
a) solicita i primete informaii asupra construciilor afectate de situaia de urgenta specifica, prin
inspectiile teritoriale n construcii i inspectoratele judeene/municipiului Bucureti pentru situaii de
urgenta;
b) solicita i primete informaii asupra efectelor situaiei de urgenta specifice, de la comisiile
judeene/municipiului Bucureti pentru situaii de urgenta i primete de la acestea rapoarte operative i
rapoarte de evaluare a interveniei;
c) verifica datele de la nivelul judeelor/municipiului Bucureti i informeaz operativ Comitetul
Naional asupra producerii situaiei de urgenta specifice, efectelor acesteia, precum i asupra msurilor
ntreprinse;
d) transmite operativ Comitetului Naional informaii despre situaia creata i despre msurile luate i
formuleaz cereri n raport cu evoluia situaiei operative;
e) informeaz populaia despre msurile i comportamentul care trebuie adoptate n zonele afectate;
f) aplica i transmite deciziile Comitetului Naional.
CAP. IV
Aciuni i msuri pentru recuperare i reabilitare

ART. 25
Pentru restabilirea strii de normalitate, comitetele judeene/municipiului Bucureti i locale, precum i
conducerile tehnico-administrative ale operatorilor economici, reprezentanii societii civile i
instituiilor, dispun aplicarea urmtoarelor aciuni i msuri:
a) acorda, n continuare, sprijinul necesar persoanelor afectate;
b) reconstituie mijloacele materiale necesare pentru intervenie i refacere, n stare operativ;
c) reabiliteaza cile de comunicaii rutiere, feroviare etc., liniilor de telecomunicaii i reelelor de
transport i distribuie a energiei electrice, a apei i operatorilor energetici;
d) pregtete condiiile pentru repunerea n stare de funcionare a operatorilor economici i instituiilor
afectate, precum i pentru refacerea locuinelor i a celorlalte construcii cu caracter public sau privat
avariate sau distruse din zona afectat;
e) continua investigatia post situaie de urgenta specifica i stabilete soluiilor cadru de intervenie
pentru punerea n siguranta provizorie a construciilor avariate;
f) stabilete din punct de vedere valoric i cantitativ pagubele produse de situaia de urgenta specifica;
g) comunica operativ cu factorii abilitai i comunica permanent cu cetenii despre informaiilor
specifice.
ART. 26
(1) Pe baza concluziilor desprinse din analiza interveniei, comitetele judeene/municipiului Bucureti i
comitetele locale ntocmesc rapoarte de evaluare a efectelor produse de situaia de urgenta specifica, pe
care le nainteaz comitetelor superioare ierarhic, n termen de maxim 10 zile de la producerea dezastrului,
rapoartele fiind nsoite de msuri pentru nlturarea efectelor acesteia, precum i de msurile ulterioare de
prevenire i intervenie.
(2) Coninutul cadru al raportului de evaluare a interveniei este prezentat n Anexa F.
(3) Rapoartele finale de evaluare ale comitetelor judeene/Municipiului Bucureti se nainteaz la
Comitetul ministerial n termen de cel mult 30 zile de la producerea situaiei de urgenta specifice.
CAP. V
Atribuiile autoritilor administraiei publice centrale i locale, ale instituiilor publice, ale
reprezentanilor societii civile i ale operatorilor economici privind prevenirea i gestionarea unei situaii
de urgenta specifice
Seciunea 1
Atribuii comune
ART. 27
Autoritile administraiei publice centrale organizeaz, coordoneaz i indruma aciunile i msurile
privind prevenirea i gestionarea unei situaii de urgenta specifice, n baza prevederilor Ordonanei de
urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgenta,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 28
Proprietarii construciilor, persoane fizice sau juridice, precum i persoanele juridice care au n
administrare construcii, vor aciona pentru punerea n aplicare a msurilor pentru reducerea riscului
seismic al construciilor existente, potrivit prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 20/1994, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, precum i ale Normei metodologice de aplicare a acesteia.
Seciunea 2
Atribuii specifice
ART. 29
(1) Ministerul Administraiei i Internelor ndeplinete urmtoarele atribuii:

a) asigura, prin Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, coordonarea aplicrii unitare, pe ntreg
teritoriul tarii, a msurilor i aciunilor de prevenire i gestionare a situaiilor de urgenta specifice;
b) asigura, prin Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, informarea operativ a Comitetului
Naional pentru Situaii de Urgenta i a instituiilor interesate asupra starilor potenial generatoare de
situaii de urgenta specifice sau producerii acestora n teritoriu, printr-un sistem informaional propriu;
c) coordoneaz, prin Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, derularea programelor naionale
de pregtire n domeniul aprrii impotriva efectelor unei situaii de urgenta specifice;
d) coordoneaz, prin Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, constituirea i pregtirea grupelor
operative pentru gestionarea rspunsului n zonele afectate de situaii de urgenta specifice;
e) organizeaz, controleaz i coordoneaz aprarea impotriva efectelor unei situaii de urgenta
specifice la unitile proprii;
f) participa, prin Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, la ntocmirea planurilor de aprare n
teritoriu i, n cazul producerii acesteia, acioneaz dup cum urmeaz:
1. participa, cu efective i mijloace proprii, la aciunile de protecie, evacuare a populaiei i a bunurilor
materiale, pentru limitarea i nlturarea urmrilor dezastrelor provocate de o situaie de urgenta specifica,
precum i la alte aciuni de protecie civil;
2. organizeaz, - independent sau n cooperare cu structuri specializate ale Ministerului Aprrii
Naionale, ale unor autoriti publice centrale sau locale, instituii sau organisme cu atribuii n domeniu -,
misiuni de protecie i intervenie i informeaz asupra acestora Comitetul ministerial i Comitetul
naional;
3. stabilete i asigura realizarea msurilor de prevenire, protecie i intervenie pentru unitile
subordonate conform legii, precum i a reglementrilor i instruciunilor proprii;
4. organizeaz i tine evidenta populaiei care se evacueaza n caz de dezastre provocate de o situaie de
urgenta specifica;
5. organizeaz sistemele de paza general din localiti, stabilete msuri pentru asigurarea pazei
instituiilor publice i operatorilor economici importanti i verifica funcionarea pazei acestora;
6. executa controlul i ndrumarea circulaiei rutiere, acordand prioritate traseelor pe care se executa
evacuarea populaiei, a bunurilor materiale, a fondului arhivistic, a valorilor din patrimoniul naional,
precum i deplasarea forelor i a mijloacelor pentru limitarea i nlturarea urmrilor dezastrelor, dirijeaza
circulaia autovehiculelor i a pietonilor, n funcie de situaia creata i participa la asigurarea msurilor
stabilite la nivel central i local;
7. participa cu efective i mijloace, n funcie de misiunile specifice i de situaia concret, la aciunile
de protecie i de intervenie, iar la ordin, constituie detasamente de aciune pentru zonele grav afectate;
8. coordoneaz, indruma, controleaz i avizeaz msurile de prevenire a incendiilor, stabilete msurile
privind modul de aciune n cazul incendiilor izolate sau de masa i conduce, prin Inspectoratul General
pentru Situaii de Urgenta, aciunile tuturor forelor participante la localizarea i lichidarea acestora;
9. stabilete, mpreun cu reprezentanii prefecturilor i ai consiliilor locale, situaia victimelor, tine
evidenta persoanelor evacuate ca urmare a iminentei sau a producerii unei situaii de urgenta specifice i
participa la cercetarea cauzelor care au determinat producerea incendiilor, exploziilor, avariilor i
accidentelor;
10. sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta specifice.
A. Inspectoratul General al Poliiei Romane i structurile subordonate ndeplinesc urmtoarele atribuii:
1. executa, imediat dup declanarea situaiei de urgenta specifice, prin personalul prezent n serviciul
de meninere a ordinii publice, controlul, dirijarea i supravegherea circulaiei, recunoaterea zonelor din
aria de competenta, asigurnd prioritar msuri pentru prevenirea panicii n rndul populaiei, concomitent
cu transmiterea ctre dispeceratele din punctele de comanda a datelor preliminare asupra amplorii
efectelor;

2. asigura msurile specifice pentru coordonarea circulaiei rutiere i pietonale, prin aplicarea
interdictiilor, devierilor i prioritatilor, n mod deosebit pentru mijloacele i formaiunile de intervenie
specializate;
3. participa la aciunile de informare a populaiei despre situaia creata, pericolul existent i msurile de
protecie ce se impun a fi aplicate n vederea diminurii consecinelor dezastrului;
4. asigura meninerea ordinii publice n localitile i zonele afectate, intensificand msurile de
prevenire i combatere a infraciunilor sau a altor manifestri antisociale;
5. supravegheaz modul de desfurare a operaiunilor de evacuare, organizeaz i participa la paza
locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;
6. participa la mobilizarea populaiei apte de munca, a mijloacelor de transport i tehnice n vederea
participrii, conform ordonanelor guvernamentale, ordinelor prefecilor i/sau primarilor, la aciunile de
normalizare a situaiei;
7. participa la asigurarea msurilor de ordine i luare n evidenta a populaiei atunci cnd situaia
impune evacuarea temporar a unor cvartale de locuine sau a ntregii localiti, n punctele de adunare
pentru imbarcare, pe timpul transportului i n punctele de primire;
8. executa aciuni specifice pentru identificarea victimelor, sinistratilor i pentru stabilirea persoanelor
disprute;
9. participa la realizarea celorlalte msuri hotrte de comisiile teritoriale de aprare impotriva
dezastrelor sau de esaloanele ierarhic superioare;
10. sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta specifice;
11. sprijin n mod special membrii Reelei Naionale de Urgenta a Federaiei Romane de
Radioamatorism n obinerea aprobrilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte i unde
ultrascurte, pe cldiri publice sau blocuri de locuine.
B. Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane i structurile subordonate ndeplinesc urmtoarele
atribuii:
a) participa mpreun cu organele de poliie la meninerea ordinii i linitii publice n localitile sau
zonele afectate de situaia de urgenta specifica, concomitent cu intensificarea msurilor specifice pentru
continuarea ndeplinirii misiunilor permanente;
b) constituie, la ordin, detasamente de forte i mijloace care sa participe, n cadrul cooperrii, la
limitarea i lichidarea efectelor negative;
c) asigura paza punctelor de depozitare a valorilor recuperate i evacuate;
d) participa mpreun cu organele de poliie la asigurarea msurilor de ordine pe perimetrele cu restrictii
n circulaia pietonala i rutiera, din zonele grav afectate, pentru prevenirea furturilor precum i pentru
asigurarea desfurrii n condiii corespunztoare a activitilor de intervenie ntreprinse de echipele
specializate;
e) sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta specifice.
C. Serviciile publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenta, care funcioneaz ca
inspectorate judeene i al municipiului Bucureti pentru situaii de urgenta ndeplinesc urmtoarele
atribuii:
1. asigura n zonele de competenta coordonarea, ndrumarea i controlul activitilor de prevenire i
gestionare a situaiilor de urgenta specifice prin reprezentani n Comitetul ministerial cat i n comitetele
judeene/municipiului Bucureti/locale;
2. participa ca factor de specialitate i conducere operativ la aprarea impotriva efectelor unei situaii
de urgenta specifice, precum i a efectelor complementare acesteia, prin realizarea unor activiti
complexe care cuprind msuri de prevenire, protecie, intervenie, reabilitare-refacere;
3. introduc n planurile de aprare, verifica i aplica categorii de msuri pe etape specifice - predezastru,
pe timpul producerii i postdezastru creat de o situaie de urgenta specifica, prin:

3.1. ntiinarea membrilor comitetelor, centrelor operative/operationale, precum i ai structurilor


constituite pentru intervenie n vederea activarii lor pe baza unor scheme operative de ntiinare;
3.2. informarea populaiei cu date asupra situaiei de urgenta specifice, reguli de comportare i
respectarea unor recomandri specifice n zona de risc;
3.3. pregtirea mijloacelor de transmisiuni din sistemele proteciei civile - F-1001, XD-222, Neptun -,
mijloace radio, telefonice i mass-media;
3.4. alarmarea populaiei n legatura cu pericolul sau iminenta producerii unui dezastru complementar
situaiei de urgenta specifice - inundatii, accident nuclear sau tehnologic, incendii n masa etc. cu ajutorul
sirenelor de diferite puteri, centralizate sau acionate local de ctre echipele de alarmare organizate de
inspectoratele judeene/municipiului Bucureti pentru situaii de urgenta. Sistemul de alarmare se verifica
periodic prin exercitii i se completeaz pentru asigurarea unei avertizari eficiente a populaiei;
3.5. aplicarea de msuri de protecie eficienta a oamenilor, animalelor, bunurilor materiale impotriva
efectelor unei situaii de urgenta specifice, prin:
3.5.1. instruirea persoanelor cu responsabiliti n domeniul structurilor i forelor de intervenie i
pregtirea populaiei pentru cunoaterea regulilor de comportare;
3.5.2. informarea populaiei cu privire la msurile de protecie individual referitoare la pregtirea
locuinei, a familiei, i respectarea regulilor de comportare n fiecare faza a situaiei de urgenta specifice;
3.5.3. protecia colectiv, asigurndu-se n funcie de situaie: prsirea temporar a zonei periclitate,
evacuarea sau relocarea/mutarea definitiva, potrivit planurilor de aprare, inclusiv pe baza corectivelor
aduse la acestea dup producerea situaiei de urgenta specifice;
4. efectueaz activitile specifice de activare, culegere date, analiza, elaborarea deciziilor i
transmiterea acestora, coordonare, asigurare a cooperrii - potrivit planului de aprare, prin aciuni de
intervenie care vizeaz:
4.1. informarea populaiei prin folosirea mijloacelor de informare n masa;
4.2. cercetarea - cutarea cu elementele de cutare ale proteciei civile i unitilor specializate pentru
depistarea supravietuitorilor i victimelor, avariilor la reele, distrugerilor la cldiri, cilor de acces
blocate, pericolului de incendii;
4.3. deblocarea i salvarea supravietuitorilor de sub daramaturi, mpiedicarea extinderii distrugerilor;
4.4. degajarea cilor de acces ctre obiectivele prioritare de intervenie;
4.5. acordarea primului ajutor, ajutorului medical de urgenta i transportul vatamatilor i spitalizarea
acestora, folosindu-se n acest scop grupele specializate de salvatori precum i staiile de medicina de
urgenta, reanimare i descarcerare;
4.6. participarea la refacerea unor avarii la reelele gospodriei comunale pentru prentmpinarea
amplificarii dezastrului produs de o situaie de urgenta specifica;
4.7. evacuarea sinistratilor i realizarea de locuri/tabere destinate pentru adpostirea acestora;
4.8. organizarea transportului i distribuiei apei potabile, alimentelor, medicamentelor i articolelor de
prima necesitate pentru sinistrati;
4.9. organizarea unor puncte de primire i evidenta a persoanelor decedate, pentru identificarea lor de
ctre rude i rezolvarea operativ a formalitilor legale necesare, inclusiv pentru inhumare;
4.10. participarea la restabilirea capacitilor de producie la unitile economice de prima urgenta sectorul alimentar, asigurarea cu energie electrica, gaze, apa, termoficare, reele de comunicaie etc.
4.11. intervin pentru localizarea i lichidarea incendiilor n masa i a celor izolate, izbucnite n zona
afectat de situaia de urgenta specifica;
4.12. asigura degajarea cilor de evacuare pentru echipele de salvare spre punctele cele mai afectate
prin executarea operaiunilor de deblocare;
4.13. diminueaz pericolul de explozie datorat prezentei n zona afectat a pulberilor n suspensie, care
au proprieti fizico-chimice periculoase;
4.14. improspateaza aerul n subsoluri sau alte zone izolate sub daramaturi, unde exista supravietuitori,
prin utilizarea electroexhaustoarelor;
4.15. ilumineaza, pe timpul nopii, unele puncte de lucru, n zonele grav afectate;

4.16. aprovizioneaza cu apa potabil unele instituii publice: crese, spitale, azile i cmine, precum i
unele instalaii tehnologice vitale;
4.17. participa la evacuarea animalelor i a bunurilor de valoare;
4.18. executa recunoaterea zonelor grav afectate i asigura respectarea msurilor de prevenire n
punctele periculoase;
4.19. organizeaz i executa controlul tehnic de prevenire la obiectivele economice i platformele
industriale vulnerabile, puternic afectate de situaia de urgenta specifica, asigurnd msurile tehnice
specifice pentru ieirea de sub starea de urgenta;
4.20. sprijin factorii de conducere i comisiile tehnice pentru repunerea n funciune, n condiii de
urgenta, a instalaiilor speciale de supraveghere, detectare, alarmare i stingere automat a incendiilor;
5. sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta specifice.
D. Inspectoratul General al Poliiei de Frontiera i unitile subordonate ndeplinesc urmtoarele
atribuii:
1. executa recunoasteri n zona de responsabilitate i analizeaz i raporteaz, periodic, primele date i
concluzii privind proportiile efectelor situaiei de urgenta specifice;
2. participa, la ordin, cu forte i mijloace proprii, la aciunile de salvare a persoanelor, valorilor
materiale i animalelor din centrele rurale izolate din zona de frontiera;
3. asigura controlul i supravegherea persoanelor i mijloacelor de transport la trecerea frontierei de
stat;
4. asigura implementarea msurilor specifice pentru situaii de urgenta, asa cum acestea sunt prevzute
n conveniile internaionale la care Romnia este parte;
5. executa, imediat dup declanarea situaiei de urgenta specifice, prin personalul prezent,
recunoaterea zonelor expuse din aria de competenta, asigurnd prioritar msuri pentru prevenirea panicii
n rndul populaiei din zona de frontiera, n special n localitile izolate;
6. participa la aciunile de informare a populaiei din localitile aflate n zona de competenta despre
situaia creata, pericolul existent i msurile de protecie ce se impun a fi aplicate n vederea diminurii
consecinelor situaiei de urgenta specifice;
7. participa la asigurarea meninerii ordinii publice n localitile i zonele afectate, aflate n zona de
competenta;
8. supravegheaz modul de desfurare a operaiunilor de evacuare derulate n zona de responsabilitate,
organizeaz i participa la paza locurilor de depozitare a valorilor materiale salvate;
9. participa la mobilizarea populaiei apte de munca din localitile situate n aria de competenta, a
mijloacelor de transport i tehnice n vederea participrii la aciunile de normalizare a situaiei;
10. participa la realizarea celorlalte msuri hotrte de comitetele judeene pentru situaii de urgenta sau
de esaloanele ierarhic superioare.
E. Unitatea Special de Aviatie ndeplinete urmtoarele atribuii:
1. executa supravegherea i controlul aerian al zonelor afectate de situaia de urgenta specifica pentru
stabilirea prioritatilor i organizarea conlucrarii ntre forele participante;
2. executa operaiunile de salvare a persoanelor aflate n locuri izolate sau greu accesibile;
3. executa recunoasteri aeriene, n scopul stabilirii msurilor de protecie i de intervenie, de salvare a
supravietuitorilor, pentru limitarea i nlturarea distrugerilor;
4. transporta persoanele care conduc intervenia ctre zonele unde s-au produs distrugeri grave;
5. asigura deplasarea rapida a unor forte i mijloace speciale necesare limitrii i inlaturarii urmrilor
produse de situaia de urgenta specifica;
6. transporta alimentele, medicamentele, materialele de maxima urgenta n zonele greu accesibile;
7. asigura transportul urgent al persoanelor grav ranite la unitile medicale specializate.
(2) Structurile poliiei comunitare ndeplinesc urmtoarele atribuii:

1. asigura informarea operativ a consiliului local/Consiliului General al municipiului Bucureti,


precum i a poliiei locale despre evenimentele deosebite ce au avut loc n cadrul activitii poliiei
comunitare;
2. colaboreaz cu alte organe ale statului cu atribuii privind asigurarea climatului de ordine i liniste
publica, siguranta persoanelor, integritatea corporal, viata, bunurile acestora ori ale domeniului public,
curenia i combaterea comerului stradal neautorizat;
3. organizeaz sistemul de alarmare a personalului n cazuri deosebite;
4. verifica locurile i punctele vulnerabile, existenta i starea incuietorilor, a amenajrilor tehnice i a
sistemelor de paza i alarmare i ia, n caz de nevoie, msurile ce se impun;
5. aplica prevederile legale privind accesul n obiective i regulile stabilite n planurile de paza;
6. supravegheaz persoanele crora li s-a permis accesul n incinta, pe baza documentelor stabilite, cu
deplasarea numai n locurile pentru care au primit permisiunea de acces;
7. verifica obiectivul ncredinat spre paza, cu privire la existenta unor surse care ar putea produce
incendii, explozii sau alte evenimente grave; n cazul n care acestea s-au produs, ia primele msuri de
salvare a persoanelor i a bunurilor, precum i pentru limitarea consecinelor acestor evenimente i
sesizeaz organele competente;
8. constata contraveniile date n competenta i aplica sanciunile potrivit legii;
9. ndeplinesc orice alte atribuii stabilite de comitetele pentru situaii de urgenta la nivel local.
(3) Formaiunile organizaiilor nonguvernamentale ndeplinesc urmtoarele atribuii:
Forele specializate ale societii civile pentru gestionarea situaiilor de urgenta sunt:
1. membrii Federaiei Romane de Radioamatorism, organizati n Reeaua Nationala de Urgenta i
reelele locale de urgenta care participa la asigurarea radiocomunicatiilor la nivel de culegere de date,
informare n timp real de pe ntreg teritoriul tarii, cooperare radio ntre forele participante n situaii de
urgenta, asigurare comunicaii radio la nivel local i naional prin US i UUS, fonie, telegrafie, transmisii
digitale de date etc., pentru Comitetele locale i naional, folosind staiile i reelele proprii fixe sau
mobile, cu surse alternative de energie;
2. Asociaia Salvatorilor Voluntari pentru Situaii de Urgenta are ca scop salvarea de viei omeneti i
protejarea mediului nconjurtor, indeplinind activiti dup cum urmeaz:
2.1. selecteaza i instruieste, n cadru organizat, personal voluntar, din cadrul societii civile, pentru
intervenii n situaii de urgenta, n domeniile: cercetare-cutare-deblocare-salvare, prim ajutor n situaii
de urgenta, alpinism utilitar - transport accidentati, suport psihologic, cutare salvare canina,
supravietuire;
2.2. efectueaz operaiuni de cercetare, cutare, deblocare i salvare din focare, transport accidentati,
organizeaz puncte de adunare rnii i triere, organizeaz tabere de sinistrati, acorda prim ajutor medical
prespitalicesc i prim ajutor psihologic, prin echipe specializate, victimelor, apartinatorilor i/sau
salvatorilor;
2.3. asigura comunicaii radio n benzile CB - 27 MHz i 446 MHz - benzi folosite de societatea civil,
cat i n benzile de radioamatori i cele special atribuite. Gestioneaz frecventa de cooperare radio ntre
forele specializate voluntare participante la interveniile n situaii de urgenta i forele profesioniste, att
n antrenamente cat i n intervenii;
2.4. sprijin i coopereaz cu toate forele profesioniste de intervenie ale structurilor publice.
3. membrii Centrului de educare canina - Centrul naional de coordonare i formare a echipelor canine
de salvare -, participa la:
- cutarea-salvarea, deblocarea populaiei cu cainii specializai de salvare;
- asigurarea pazei canine a bunurilor materiale, a patrimoniului naional sau a punctelor strategice, din
zona calamitata sau alte zone stabilite;
- participarea la nlturarea efectelor dezastrelor, cu medici, asisteni veterinari, chinotehnisti,
chinotehnicieni acreditai CEDC;
- selectarea, pregtirea, colarizarea echipelor umane i canine pentru intervenie n caz de dezastru
specific.

(4) Autoritile administraiei publice locale i prefectii au urmtoarele atribuii specifice de aprare,
care nu au caracter militar:
a) asigura mijloacele necesare ntiinrii i alarmarii populaiei din zonele ce pot fi afectate de situaia
de urgenta specifica;
b) coordoneaz pregtirea populaiei pentru realizarea aciunilor de protecie i intervenie n caz de
dezastre provocate de situaia de urgenta specifica;
c) ntocmesc planuri de protecie i de intervenie, n concordanta cu msurile adoptate de Comitetul
naional;
d) asigura desfurarea aciunilor de limitare i de inlaturare a efectelor dezastrelor produse de o situaie
de urgenta specifica, pentru salvarea oamenilor, animalelor i bunurilor materiale, acordarea primuluiajutor, evacuarea i transportul victimelor, cazarea sinistratilor, aprovizionarea cu alimente i acordarea
asistenei sanitare persoanelor afectate, retragerea din consum a produselor contaminate;
e) stabilesc, mpreun cu operatorii economici i unitile de profil, aciuni i msuri operative n zonele
afectate, pentru nlturarea efectelor situaiei de urgenta specifice, inclusiv pentru identificarea i
inhumarea persoanelor decedate, pentru repunerea n stare de funcionare a serviciilor i unitilor de
gospodrie comunal, transport, telecomunicaii i alimentare cu energie electrica, gaze naturale,
decontaminarea solului etc.;
f) centralizeaz datele privind urmrile dezastrelor i informeaz operativ Comitetul ministerial i
Comitetul naional;
g) asigura mijloacele financiare necesare activitilor de protecie i intervenie, precum i de educaie
antiseismica a populaiei, n cazul producerii unei situaii de urgenta specifica;
h) sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru intervenia
n cazul producerii situaiilor de urgenta specifice.
ART. 30
(1) Ministerul Aprrii Naionale ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) participa la asigurarea urmtoarelor funcii de sprijin:
1. monitorizarea pericolelor i situaiilor de urgenta specifice, precum i a efectelor negative ale
acestora. n acest sens, Ministerul Aprrii Naionale centralizeaz datele i informaiile privind
monitorizarea pericolelor i situaiilor de urgenta specifice, precum i a efectelor negative ale acestora
pentru structurile subordonate, monitorizeaz infrastructurile critice proprii i evalueaza efectele negative
ale starilor potenial generatoare de situaii de urgenta specifice;
2. executarea misiunilor de cutare i salvare a persoanelor, cu excepia cautarii i salvrii persoanelor
pe mare;
3. evacuarea personalului militar i civil din obiectivele proprii i asigura recepia i depozitarea
bunurilor evacuate din acestea;
4. acordarea asistenei medicale de urgenta, suplimentarea capacitii de spitalizare a spitalelor
subordonate i instalarea spitalelor de campanie;
5. localizarea i stingerea incendiilor la obiectivele din subordine/coordonare;
6. asigurarea transportului resurselor necesare pentru intervenie i asistenta de prima necesitate n
situaii de urgenta specifice;
7. asigurarea cazarii persoanelor evacuate;
8. asigurarea, la nevoie, a interveniei operative a forelor i mijloacelor de sprijin precum i a
materialelor necesare pentru realizarea decontaminarii populaiei, cilor rutiere i cldirilor, cu personalul
din unitile specializate din subordine i cu materialele necesare puse la dispoziie de Ministerul
Administraiei i Internelor;
9. asigurarea sprijinului logistic pentru restabilirea ordinii publice;
10. asigurarea logisticii necesare pentru realizarea propriilor funcii de sprijin;
11. asigurarea restabilirii strii provizorii de normalitate la obiectivele afectate din
subordine/coordonare sau de sub autoritate.

b) participa la elaborarea programelor de pregtire a populaiei, instituiilor publice i operatorilor


economici pentru protecia i intervenia n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice, precum i la
elaborarea planurilor pentru evacuare a populaiei, bunurilor materiale i animalelor;
c) asigura participarea, n sprijinul populaiei, cu forte i mijloace proprii, la solicitarea autoritilor
administraiei publice i a instituiilor cu atribuii n domeniu, la activitile pentru limitarea i nlturarea
efectelor unui situaii de urgenta specifice;
d) participa la exerciiile i aplicatiile privind pregtirea populaiei i a operatorilor economici, pentru
verificarea msurilor de protecie i intervenie din planurile de aprare impotriva efectelor unei situaii de
urgenta specifice;
e) elaboreaz reglementrile interne privind aprobarea participrii cu uniti i/sau subunitati proprii, n
funcie de mrimea interveniei, i asigura condiiile necesare pentru constituirea, la ordin, a
detasamentelor de intervenie n zonele afectate de dezastru specific pentru limitarea i nlturarea
efectelor acestuia;
f) sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta specifice.
(2) Ministerul Aprrii Naionale asigura funciile de sprijin prevzute la alin. (1) lit. a) la solicitarea
urmtoarelor autoriti i numai n limita forelor i mijloacelor proprii nscrise n "Planul naional de
asigurare cu resurse umane, materiale i financiare necesare gestionrii situaiilor de urgenta specifice",
astfel:
a) la nivel central, Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta i comitetele ministeriale, prin
centrele operative proprii, se adreseaz Centrului Operativ pentru Situaii de Urgenta din cadrul Centrului
Operational de Conducere Militar;
b) la nivel local, prefectii, respectiv primrii, se adreseaz comandantilor de garnizoana i
comandantilor de uniti militare care sunt membri n comitetele judeene/locale, atunci cnd situaia de
urgenta specifica produs n unitile administrativ-teritoriale, unde i au sediul unitile militare, reclama
sa se intervin urgent.
(3) n toate situaiile, solicitarile privind suplimentarea forelor i mijloacelor nscrise n Planul prevzut
la alin. (2), n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice - de o amploare i intensitate deosebita -,
se adreseaz ministrului aprrii naionale sau efului Statului Major General.
ART. 31
Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) asigura funcionarea Comitetului ministerial i a Centrului operativ, potrivit Regulamentelor de
organizare i funcionare ale acestora;
b) iniiaz i supune spre aprobare proiecte de acte normative i coordoneaz elaborarea de reglementri
tehnice n domeniul reducerii riscului seismic al construciilor existente;
c) colaboreaz, prin serviciile sale publice deconcentrate, cu autoritile administraiei publice locale n
aciunea de reducere a riscului seismic al construciilor existente;
d) participa la stabilirea msurilor organizatorice de actionare, pe plan central i local, n cazul
producerii unei situaii de urgenta specifice, n cadrul sistemului naional de aprare impotriva efectelor
dezastrelor produse de o situaie de urgenta specifica;
e) iniiaz i supune spre aprobare proiecte de acte normative privind proiectarea, execuia i controlul
la solicitri seismice pentru construcii;
f) asigura dezvoltarea, ntreinerea i exploatarea reelei seismice naionale de nregistrri seismice la
construcii a Institutului Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor INCERC Bucureti i urmrete valorificarea acestor nregistrri;
g) iniiaz i coordoneaz elaborarea de reglementri tehnice necesare aciunii de investigare de urgenta
post seism a construciilor avariate i de intervenie imediata pentru punerea n siguranta provizorie;
h) iniiaz i supune spre aprobare programe pentru educarea antiseismica a populaiei;
i) avizeaz, pe baza normelor naionale i internaionale, msurile de protecie antiseismica la
construciile i instalaiile ce prezint risc potenial major;

j) participa, mpreun cu Ministerul Administraiei i Internelor Inspectoratul General pentru Situaii de


Urgenta, la avizarea instruciunilor de proiectare i de execuie a punctelor de comanda, adaposturilor de
protecie civil, precum i a cilor de acces spre acestea;
k) avizeaz din punct de vedere tehnic soluiile de intervenie pentru construciile de importanta vitala
pentru societate, a cror funcionalitate, n timpul cutremurului i imediat dup acesta, trebuie sa fie
asigurata integral;
l) avizeaz studiile pentru realizarea sistemelor automate de nregistrare, protecie i avertizare pentru
construcii i reele de importanta vitala pentru societate - cai de comunicaii, reele de energie electrica,
apa, gaze, combustibil -, precum i pentru obiectivele care reprezint surse de mare risc;
m) sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta specifice, prin participarea la avizarea reglementrilor privind implementarea
logisticii necesare;
n) sprijin membrii Reelei Naionale de Urgenta a Federaiei Romane de Radioamatorism n obinerea
aprobrilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte i unde ultra scurte, pe cldiri publice sau
blocuri de locuine;
o) organizeaz, prin Autoritatea Navala Romana, sistemul de cutare/salvare a persoanelor pe mare.
ART. 32
Inspectoratul de Stat n Construcii ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) dispune deintorilor construciilor, indiferent de forma de proprietate, efectuarea de expertize tehnice
privind asigurarea cerintei de rezistenta i stabilitate a structurilor, n toate cazurile n care se constata
necesitatea acesteia;
b) dispune, dup caz, ncetarea exploatrii construciilor i retragerea autorizaiei de funcionare a
acestora, n baza concluziilor fundamentate prin expertiza tehnica;
c) verifica respectarea, de ctre deintori, a planului de urmrire special n exploatare a construciilor,
n conformitate cu reglementrile n vigoare;
d) asigura instruirea specialitilor - nominalizai n planurile de aprare ale unitilor administrativteritoriale - privind inspecia post seism a construciilor;
e) organizeaz inspecia post seism i propune Grupului operativ aciunile tehnico-organizatorice de
intervenie imediata pentru punerea n siguranta provizorie a construciilor avariate i urmrete aplicarea
msurilor pentru limitarea i nlturarea efectelor cutremurului.
ART. 33
Ministerul Sntii ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) coordoneaz i asigura asistenta medical i psihologic de urgenta n caz de situaii de urgenta
specifice, prin utilizarea reelei sanitare i extinderea, la nevoie, a capacitii de spitalizare;
b) asigura functionalitatea unitilor sanitare, inclusiv a instalaiilor, echipamentelor i a aparaturii de
specialitate i de comunicaii n timpul producerii unei situaii de urgenta specifice i imediat dup aceea;
c) verifica, mpreun cu Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, prin antrenamente i exercitii,
pregtirea pentru intervenie a formatiunilor medico-sanitare i asigura, mpreun cu consiliile judeene i
locale, baza tehnico-material a acestora;
d) organizeaz, n colaborare cu Consiliul Naional de Cruce Roie i alte organisme interesate, educaia
sanitar a populaiei pentru aprarea impotriva dezastrelor;
e) organizeaz pregtirea cadrelor medico-sanitare n problemele specifice de acordare a asistenei
medicale de urgenta n caz de situaii de urgenta specifica;
f) asigura, prin Consiliul Naional al Crucii Roii din Romnia, ndeplinirea urmtoarelor activiti:
1. organizarea, ncadrarea i funcionarea detasamentelor sanitare i posturilor de prim ajutor, precum i
pregtirea surorilor de Cruce Roie prin filialele de Cruce Roie judeene, de sectoare i ale municipiului
Bucureti, n vederea participrii acestora la aciunea de acordare a primului ajutor victimelor, precum i
la aplicarea regulilor de igiena colectiv n caz de situaii de urgenta specifice;
2. realizarea msurilor sanitare, de evacuare a populaiei, precum i ajutorarea sinistratilor;

3. pregtirea populaiei prin cursuri sanitare de masa, pentru acordarea primului ajutor n caz de situaii
de urgenta specifice.
g) sprijin constituirea, pregtirea i dotarea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta.
ART. 34
Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz i verifica, mpreun cu unitile care funcioneaz n subordinea, sub
autoritatea i coordonarea sa, aplicarea msurilor pentru protecia dotrilor i construciilor din domeniul
specific, a animalelor, culturilor i terenurilor mpdurite, furajelor, materiilor prime i produselor
agroalimentare i asigura aducerea la ndeplinire a acestora;
b) organizeaz, coordoneaz i indruma prin unitile care funcioneaz n subordinea, sub autoritatea i
coordonarea sa, activitatea privind aprarea impotriva fenomenelor cu mare risc de periculozitate care pot
produce inundatii, alunecri de teren i accidente la construciile hidrotehnice din domeniul de
specialitate;
c) pregtete i pune n aplicare planurile de aciune n cazul producerii unor situaii de urgenta;
d) elaboreaz studii, proiecte, programe i soluii de intervenie, urmare producerii unor situaii de
urgenta specifice cu urmri la construciile hidrotehnice din domeniul specific de activitate i de
importanta vitala pentru comunitatile locale;
e) evalueaza principalele riscuri care pot afecta sectorul agricol, precum i costurile prevenirii, reducerii
i atenuarii efectelor acestora;
f) asigura, prin experi i specialiti, evaluarea strii de siguranta a amenajrilor de mbuntiri
funciare;
g) colaboreaz cu alte instituii implicate la elaborarea planurilor de aprare i la stabilirea
responsabilitilor la nivel central i local.
ART. 35
Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) organizeaz, coordoneaz i indruma activitatea privind aprarea impotriva efectelor unei situaii de
urgenta specifice care poate produce inundatii i accidente la construciile hidrotehnice;
b) asigura dezvoltarea, ntreinerea i exploatarea sistemelor automate privind nregistrrile seismice la
construciile hidrotehnice;
c) sprijin constituirea i pregtirea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea situaiilor
de urgenta.
ART. 36
Comisia de supraveghere a asigurrilor urmrete i verifica activitatea societilor de asigurri, n
vederea protejrii intereselor asigurailor privind modul de evaluare a pagubelor i de stabilire a
compensaiilor cuvenite persoanelor fizice i juridice asigurate.
ART. 37
Ministerul Justiiei avizeaz din punct de vedere al legalitii proiectele de acte normative elaborate, n
condiiile legii, de ctre autoritile administraiei publice centrale i locale, precum i de alte instituii cu
responsabiliti i atribuii n domeniu, avnd ca obiect reglementarea situaiei sinistratilor i victimelor,
precum i a unor probleme de proprietate i stare civil ce pot aparea dup producerea unei situaii de
urgenta specifice.
ART. 38
Ministerul Afacerilor Externe ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) organizeaz i asigura, mpreun cu Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta, Comitetul
ministerial i alte instituii cu atribuii n domeniu, transmiterea i primirea de informaii ctre/de la
organismele i operatoriile internaionale de profil privind situaia de urgenta specifica i necesitile de
asistenta umanitara, material etc.;
b) ntreprinde, pe cale diplomatic, demersurile necesare n vederea primirii de ajutoare umanitare,
materiale etc.;

c) sprijin pregtirea forelor specializate ale societii civile din Romnia pentru gestionarea situaiilor
de urgenta prin nlesnirea contactelor dintre ONG-urile din ara i cele similare din strintate.
ART. 39
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informatiei ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) prin operatorii de comunicaii i n cooperare cu structurile specializate ale celorlalte instituii i
autoriti publice cu atribuii privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgenta specifice, asigura:
a.1. forele i mijloacele de comunicaii necesare n Punctul de comanda al Comitetului ministerial i
Centrului operativ, pentru legturile prevzute n fluxul informaional-decizional, n conformitate cu
anexele C, C1 i C2 la prezentul regulament;
a.2. legturile necesare pentru conducerea aciunilor de limitare i inlaturare a efectelor unei situaii de
urgenta specifice;
a.3. refacerea operativ a legturilor de comunicaii pentru zonele afectate;
a.4. stabilete, prin protocol, cu instituiile i ONG-urile abilitate, tipurile de reele, frecventele i
mijloacele de comunicaii necesare;
a.5. asigura o pereche de frecvente de cooperare radio - pentru lucru pe repetor mobil - ntre toate
forele specializate profesioniste i forele specializate voluntare, participante la nlturarea efectelor
situaiilor de urgenta specifice, n mod gratuit. Aceasta frecventa de cooperare radio n situaii de urgenta
va fi gestionata de Asociaia Salvatorilor Voluntari pentru Situaii de Urgenta - ASVSU - pe timp de pace;
ASVSU se va ocupa de instalarea ei la toate organizaiile cu specific de salvare din cadrul societii civile.
b) ia msuri specifice pentru ca operatorii de comunicaii sa protejeze dotrile de importanta strategica,
iar cei de telefonie fixa sa amplaseze, dup producerea unei situaii de urgenta specifice, posturi publice n
zonele afectate, pana la refacerea legturilor comerciale;
c) dispune operatorilor de comunicaii asigurarea accesului gratuit al populaiei la posturile de utilitate
publica;
d) colaboreaz cu structurile specializate ale Ministerului Administraiei i Internelor, Ministerului
Aprrii Naionale i Serviciul de Telecomunicaii Speciale, pe linia asigurrii legturilor de comunicaii
n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice;
e) creaz condiii de instalare a unui repetor radio n banda asignata radioamatorilor, de 430-440 MHz,
la statia releu Costila ce va fi folosit de Reeaua Nationala de Urgenta a Federaiei Romane de
Radioamatorism pentru gestionarea situaiilor de urgenta;
f) sprijin n mod special membrii Reelei Naionale de Urgenta a Federaiei Romane de
Radioamatorism n obinerea aprobrilor legale pentru montarea antenelor de unde scurte i unde ultra
scurte, pe cldiri publice sau blocuri de locuine, aceste activiti fiind deja declarate de utilitate publica.
ART. 40
Ministerul Economiei i Comerului ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) asigura, prin unitile, autoritile, regiile, companiile i societile naionale pe care le coordoneaz,
funcionarea nentrerupt a sistemului energetic naional, precum i a reelelor de utiliti publice: gaze
naturale, caldura, apa, canalizare;
b) asigura cadrul legal i organizatoric, dup producerea unei situaii de urgenta specifice, pentru
activitile de producie, transport, distribuie a energiei electrice, precum i pentru protecia, funcionarea,
verificarea, ntreinerea i repararea unitilor i dotrilor din domeniul sau de activitate;
c) stabilete mpreun cu Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Mediului i
Gospodririi Apelor i cu operatorii economici zonele de inundabilitate pentru barajele hidrotehnice i
asigura instalarea, exploatarea i ntreinerea aparaturii i dispozitivelor de alarmare n cazul unei situaii
de urgenta specifice; asigura ntiinarea i alarmarea populaiei n aval de acestea;
d) stabilete pentru operatorii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depoziteaza, utilizeaz
sau transporta substane toxice i/sau periculoase, msurile de prevenire a accidentelor, zonele de risc,
gradul de pericol pentru elementele expuse, msurile de intervenie, metode, procedee i mijloace de
protecie;

e) stabilete i asigura aplicarea tuturor msurilor de securitate nucleara, de ntocmire i aplicare a


planurilor de protecie civil i intervenie pentru centralele nuclearo-electrice;
f) sprijin constituirea i pregtirea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea situaiilor
de urgenta.
ART. 41
Ministerul Educaiei i Cercetrii ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) asigura utilizarea unor spaii de nvmnt pentru cazarea provizorie a populaiei evacuate n cazul
unei situaii de urgenta specifice, n condiiile respectrii i asigurrii derulrii procesului instructiveducativ, dup caz;
b) ntocmete, mpreun cu Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Inspectoratul
General pentru Situaii de Urgenta i Asociaia Salvatorilor Voluntari pentru Situaii de Urgenta, planul,
tematica de nvmnt i suporturile informationale necesare cadrelor didactice n realizarea educaiei
antiseismice a populaiei colare;
c) elaboreaz, n parteneriat cu MTCT i IGSU proiecte educaionale specifice educaiei nonformale n
domeniul proteciei i evacuarii n caz de necesitate pentru populaia colar;
d) stabilete i asigura din timp, mpreun cu autoritile administraiei publice locale, precum i cu
conducerile instituiilor de nvmnt superior, msurile privind utilizarea prin rechiziie publica a unor
spaii proprii - sali de sport, stadioane, patinoare -, sau avizeaz, din timp, conform unor convenii cadru,
schimbarea destinaiei unor spaii proprii sau aflate n administrare pentru cazarea provizorie a populaiei
sinistrate, n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice;
e) asigura legatura cu inspectoratele colare judeene i al municipiului Bucureti, cu conducerile
instituiilor de nvmnt superior, pe de o parte, precum i cu instituiile cu atribuii i responsabiliti n
domeniu, pe de alta parte, n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice, pe toat perioada
producerii i inlaturarii efectelor acesteia;
f) sprijin constituirea i pregtirea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea situaiilor
de urgenta, inclusiv prin punerea la dispoziie a unor spaii de desfurare a cursurilor teoretice i a
antrenamentelor specifice cu caracter sportiv.
ART. 42
Ministerul Culturii i Cultelor ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz, mpreun cu Ministerul Administraiei i Internelor i Ministerul Aprrii Naionale,
norme i metodologii privind protecia i integritatea bunurilor aparinnd patrimoniului cultural naional
mobil, a persoanelor angajate i a vizitatorilor din muzee, instituii nespecializate, aezminte i lacase de
cult, colecii publice sau private i operatori economici care au ca obiect de activitate expunerea,
manipularea, transportul, depozitarea, valorificarea, conservarea i restaurarea bunurilor culturale mobile
impotriva riscurilor ce decurg din producerea unei situaii de urgenta specifice;
b) elaboreaz norme i metodologii privind conservarea i protecia monumentelor istorice, n cazul
producerii unei situaii de urgenta specifice;
c) elaboreaz planul de aprare impotriva efectelor unei situaii de urgenta specifice, pentru sediul
propriu;
d) aproba planurile de aprare ale instituiilor publice subordonate i controleaz periodic realizarea i
reactualizarea acestora;
e) asigura, prin instituiile specializate, organizarea programelor de pregtire n domeniul proteciei i
interveniei n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice;
f) supravegheaz efectuarea, de ctre instituiile cu atribuii n domeniu, a evidentei bunurilor
aparinnd patrimoniului cultural naional mobil care sunt evacuate n cazul producerii unei situaii de
urgenta specifice;
g) asigura organizarea aciunilor de intervenie n vederea conservrii de urgenta a bunurilor aparinnd
patrimoniului cultural naional mobil i imobil, afectate de producerea unei situaii de urgenta specifice i
stabilete prioritile de conservare i restaurare a acestor bunuri;

h) centralizeaz datele privind urmrile unei situaii de urgenta specifice asupra bunurilor aparinnd
patrimoniului cultural naional mobil i imobil, pe baza rapoartelor instituiilor publice subordonate i ale
serviciilor deconcentrate ale ministerului;
i) monitorizeaz, prin serviciile publice deconcentrate ale ministerului, evacuarea i depozitarea n
spaii speciale, a bunurilor culturale salvate;
j) asigura mijloacele materiale i financiare necesare construirii, amenajrii, modernizrii i ntreinerii
locurilor de depozitare speciale, a mijloacelor i sistemelor de paza, protecie i intervenie, precum i
procesului de pregtire a personalului i pentru realizarea celorlalte msuri de protecie a ministerului i a
instituiilor subordonate;
k) sprijin constituirea i pregtirea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea
situaiilor de urgenta, inclusiv prin organizarea de puncte de adunare rnii, tabere sinistrati, acordarea de
prim ajutor psihologic i alte activiti specifice situaiilor de urgenta pe teritoriile unitilor de cult, cu
participarea i acordul lor.
ART. 43
Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz i aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei, instruciuni
pentru identificarea persoanelor care au dobndit handicapuri i/sau care i-au pierdut definitiv sau
temporar capacitatea de munca, ca urmare a producerii unei situaii de urgenta specifice, n vederea
acordrii de ajutoare sociale sau alte forme de protecie social, n condiiile prevzute de actele normative
n materie;
b) elaboreaz un act normativ special care sa conin reglementri privind angajarea persoanelor rmase
fr locuri de munca, ca urmare a producerii unei situaii de urgenta specifice, la lucrri de refacere i
reconstrucie a zonelor afectate;
c) sprijin constituirea i pregtirea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea situaiilor
de urgenta.
ART. 44
Administraia Nationala a Rezervelor de Stat ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) prevede n stoc, la propunerea Comitetului ministerial, materiale de construcii i construcii uoare
din elemente modulate (locuine de necesitate) n vederea cazarii operative a sinistratilor dup producerea
unei situaii de urgenta specifice, precum i mijloace de manipulare i transport ale acestora;
b) asigura livrarea de alimente, materiale, corturi, combustibili i bunuri de prima necesitate pentru
ajutorarea populaiei i intervenia imediata, potrivit necesitilor i solicitrilor Comitetelor judeene
pentru situaii de urgenta i administraiei publice locale, cu avizul Comitetului ministerial.
ART. 45
Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale ndeplinete urmtoarele atribuii:
a) pune la dispoziie, la solicitarea Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta sau a ministerelor
i a autoritilor administraiei publice locale, baza de date cu existentul n tehnica i materiale din rezerva
de mobilizare, care pot fi folosite i pentru nlturarea urmrilor unor situaii de urgenta specifice conform
prevederilor legale;
b) pune la dispoziie situaia cu existentul n tehnica i materiale rechizitionabile cuprinse n Planul de
rechiziii al judeelor, care pot fi folosite pentru prevenirea, localizarea i nlturarea urmrilor unor situaii
de urgenta specifice, cu indicarea surselor, deintorilor legali, locurilor de dispunere i a cantitilor
existente;
c) urmrete, mpreun cu Comitetul ministerial i Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta,
modul de realizare a lucrrilor din programul de investiii curente pentru protecia populaiei i a bunurilor
materiale, precum i a msurilor de asigurare tehnico-material a activitilor de protecie civil n situaii
de urgenta specifice.
ART. 46
Consiliul Naional al Audiovizualului, n exercitarea atribuiilor sale legale, stabilete norme obligatorii
referitoare la:

a) emiterea deciziilor cu caracter de norme de reglementare cu privire la transmiterea informaiilor i a


comunicatelor oficiale ale autoritilor publice cu privire la declararea strii de alerta sau instituirea strii
de urgenta;
b) supravegherea modului de ndeplinire de ctre radiodifuzori a obligaiilor legale referitoare la
informarea corecta a publicului cu privire la cutremure i/sau alunecri de teren, declararea strii de alerta
sau instituirea strii de urgenta; i, dup caz, aplica sanciuni n situaia nerespectrii acestor obligaii;
c) informarea operatorilor economici publici i privati care primesc licene de emisie cu privire la
specificul aplicrii legislaiei privind managementul situaiilor de urgenta, pentru a se asigura protecia
dotrilor proprii i continuitatea serviciilor de informare a populaiei i legatura cu autoritile.
ART. 47
Societatea Romana de Radiodifuziune i Societatea Romana de Televiziune au urmtoarele atribuii:
a) asigura difuzarea imediata a informaiilor, datelor, comunicatelor i avertizarilor Comitetului
naional, ale Comitetului ministerial i ale comitetelor judeene sau locale, dup caz, privind situaiile de
urgenta;
b) organizeaz emisiuni pentru cunoaterea msurilor specifice de aprare a populaiei;
c) prevd i finaneaz n planurile de aprare proprii din sediul central i unitile teritoriale msuri
specifice, obligatorii de protecie, potrivit recomandrilor Consiliului Naional al Audiovizualului i ale
specialitilor, cu aplicarea Ordonanei Guvernului nr. 20/1994, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, privind msuri pentru reducerea riscului seismic al construciilor existente;
d) asigura punerea n aplicare a msurilor preventive i de protecie, dup cum urmeaz:
1. cldirile care adapostesc aceste activiti sa fie proiectate, executate i amenajate astfel nct
activitatea ce se desfoar sa nu fie ntrerupt n timpul cutremurului i imediat dup cutremur sau n caz
de alunecri de teren;
2. instalaiile i echipamentele utilizate sa fie ncadrate de la nceput, din proiectare, n categoria
seismic "A", adoptnd metode i procedee rationale pentru proiectarea i montarea lor antiseismica;
3. amplasarea i prinderea instalaiilor i echipamentelor astfel nct, n timpul unui seism, oscilatiile sa
nu produc deteriorri sau sa pericliteze viata personalului tehnic, sa rmn n stare de funcionare n
timpul i dup cutremur, n special prin asigurarea energiei electrice i prevenirea rasturnarii;
e) elaboreaz planuri de aprare privind organizarea proteciei antiseismice n cadrul redactiilor,
studiourilor i platourilor de filmare;
f) realizeaz periodic instruirea personalului redactional i tehnic privind protecia antiseismica, n
timpul programului de lucru, n cldirea proprie i pe teren/n deplasare;
g) prevd circuite pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului i pentru circulaie i se
doteaza cu surse de alimentare de rezerva cu energie electrica n eventualitatea caderii reelei electrice,
astfel nct activitatea postului de radio sau TV sa nu fie ntrerupt;
h) se doteaza cu aparate de emisie-recepie pentru intervenii rapide i comunicare cu redactia;
i) asigura mobilierul i obiectele grele contra detarii/deplasarii, astfel nct sa nu pericliteze viata sau
integritatea personalului n caz de oscilatii sau cadere;
j) iau msuri pentru ca ieirile din ncperi sa nu poat fi blocate de echipamente sau mobilier prin
deplasarea acestora n caz de situaie de urgenta specifica;
k) asigura, la cererea reprezentanilor societii civile, transmiterea comunicatelor ce au ca obiect
locurile de adunare a voluntarilor specializai, precum i modul de aciune n situaiile de urgenta;
l) sprijin constituirea i pregtirea forelor specializate ale societii civile pentru gestionarea situaiilor
de urgenta, inclusiv prin mediatizarea antrenamentelor i a cursurilor specifice.
ART. 48
Instituiile publice i operatorii economici au urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz planuri proprii de aprare n caz de situaie de urgenta specifica i le supun spre aprobare
structurilor ierarhic superioare din cadrul Sistemului Naional de Management al Situaiilor de Urgenta;
b) constituie mijloacele materiale necesare pentru intervenie i le menin n stare operativ;

c) organizeaz ntiinarea i alarmarea salariailor pentru aprarea impotriva efectelor unei situaii de
urgenta specifice;
d) respecta normele i normativele specifice, emise de organele competente, privitoare la amplasarea,
proiectarea i execuia instalaiilor i construciilor de orice natura;
e) exploateaz, utilizeaz i ntrein instalaiile, cldirile, construciile de orice natura i respecta
normele i normativele specifice;
f) realizeaz reelele de monitorizare i control cu aparatura specifica pentru aprarea n caz de dezastre;
ntocmesc scheme de ntiinare n caz de pericol i asigura funcionarea mijloacelor de transmisiuni,
alarmare, aflate n dotare;
g) in evidenta mijloacelor tehnice, a utilajelor i a aparaturii ce pot fi folosite n caz de situaie de
urgenta specifica i, n caz de necesitate, pun la dispoziia comitetului judeean/municipiului Bucureti
pentru situaii de urgenta, datele necesare;
h) ntocmesc i actualizeaz, dup caz, planurile construciilor etajate, reelelor utilitare i spaiilor
subterane proprii folosite pentru protecia populaiei i le nainteaz organelor inspectoratelor pentru
situaii de urgenta judeene/municipiului Bucureti;
i) asigura accesul la obiectivele periclitate i executa lucrri i servicii de interes public n situaii de
urgenta specifice, din dispoziia comitetelor judeene/municipiului Bucureti.
ART. 49
Instituiile publice i operatorii economici care produc, prelucreaza, manipuleaza, depoziteaza,
utilizeaz sau transporta substane toxice, substane radioactive sau preparate biologice, precum i
proprietarii de baraje hidrotehnice, exercita i urmtoarele atribuii specifice:
a) stabilesc i realizeaz, prin planurile proprii de aprare, msurile de prevenire i protecie a
populaiei, mediului natural i construit fata de accidente n zonele de risc i asigura aparatura i asistenta
tehnica de specialitate n zonele afectate;
b) stabilesc i realizeaz msurile de protecie civil a angajailor i bunurilor materiale proprii i
conduc nemijlocit aciunile de intervenie;
c) organizeaz i asigura participarea personalului la pregtirea pentru aprare impotriva efectelor unei
situaii de urgenta specifice, n cadrul serviciilor de urgenta voluntare/private.
ART. 50
Proprietarii de cldiri, instituii publice i autoriti locale, operatori economici i asociaii de proprietari
situate n zonele seismice au obligaia de a instrumenta seismic construciile cu nlimea peste 50 de m
sau mai mult de 16 etaje sau cu o suprafata desfasurata de peste 7500 m.p. i de a asigura accesul la
aparatele de nregistrare dup producerea unui cutremur puternic; instrumentarea va include un senzor n
camp liber n vecintatea construciei, un senzor la subsolul cldirii i doi senzori pe planseul ultimului
etaj.
ART. 51
Persoanele fizice au urmtoarele obligaii:
a) sa-i nsueasc metodele de protecie i regulile de comportare n cazul producerii unei situaii de
urgenta specifice i sa participe la activitile organizate, potrivit legii, n acest scop;
b) n situaia producerii unei situaii de urgenta specifice, cetenii sunt obligai sa participe la aciunile
de intervenie pentru care sunt solicitati i sa se conformeze msurilor i dispoziiilor stabilite de
autoritile centrale i locale.
CAP. VI
Dispoziii finale
ART. 52
Serviciile de mobilizare a economiei i pregtirea teritoriului pentru aprare asigura, la cerere,
mijloacele tehnice, materiale i umane ce pot fi utilizate n condiiile situaiei de urgenta specifice, potrivit
legislaiei n vigoare.

ART. 53
Comitetul ministerial colaboreaz, n problema prevenirii i gestionrii unei situaii de urgenta
specifice, cu organismele similare din alte tari, n baza conveniilor internaionale la care Romnia este
parte sau a acordurilor bilaterale.
ART. 54
Documentele elaborate pentru gestionarea unei situaii de urgenta specifice se arhiveaza de ctre
secretariatele tehnice permanente ale Comitetului ministerial, ale comitetelor judeene/municipiului
Bucureti, precum i ale comitetelor locale pentru situaii de urgenta, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 55
Anexele A, B, C, C1, C2, D, E, F fac parte integrant din prezentul regulament.
ANEXA A

la Regulament

Parametrii i nivelurile de gravitate minime privind caracterizarea situaiei zonelor afectate de situaia
de urgenta specifica n vederea solicitrii declarrii strii de alerta sau instituirii strii de urgenta specifice
ART. 1
Pentru declararea ca zona n care se declara starea de alerta sau se instituie starea de urgenta, se
considera, n mod orientativ, ca parametrii - ce caracterizeaz situaia -, au atins, sau exista pericolul sa
atinga, valorile prezentate n Tabelul 1.
ANEXA B

la Regulament

NORMATIV PRIVIND PLANUL DE APRARE N CAZUL PRODUCERII UNEI SITUAII DE


URGENTA SPECIFICE PROVOCATE DE CUTREMURE I/SAU ALUNECRI DE TEREN
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Obiectul prezentului normativ l constituie stabilirea cadrului general pentru elaborarea planurilor de
aprare n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice.
ART. 2
(1) Planurile de aprare, asa cum este prevzut la art. 6 i art. 7 din Regulament se ntocmesc de ctre:
a) Comitetul ministerial;
b) comitetele judeene/municipiului Bucureti;
c) comitetele locale;
d) conducerile administrative ale instituiilor publice i operatorilor economici;
e) conducerile organizaiilor nonguvernamentale.
(2) Structura i coninutul orientativ al planului de aprare n cazul producerii unei situaii de urgenta
specifice sunt prezentate n Anexa nr. 1 la prezentul Normativ;
(3) La ntocmirea sau reactualizarea planurilor de aprare, se evalueaza i se stabilesc zonele cu risc de
producere a situaiei de urgenta specifice, dup cum urmeaz:
a) zone cu risc seismic ridicat sunt cele pentru care intensitatea seismic n grade MSK depete VII,
potrivit normativelor privind proiectarea antiseismica n vigoare;

b) zone cu risc ridicat la alunecri de teren sunt acele zone indicate n Legea nr. 575/2001 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a V-a - Zone de risc natural, precum i
actelor normative subsecvente.
ART. 3
Rspunderea privind ntocmirea planurilor de aprare revine Comitetului ministerial, respectiv
prefecilor, primarilor i conducerilor administrative ale operatorilor economici i instituiilor publice,
organizaiilor nonguvernamentale, corespunztor structurilor sistemului naional de management al
situaiilor de urgenta.
ART. 4
(1) Planurile de aprare se actualizeaz ori de cte ori este necesar, ca urmare a schimbrilor survenite
n zonele/obiectivele pentru care au fost ntocmite.
(2) Modificrile i reactualizarile operate n planurile de aprare se comunica structurilor ierarhic
superioare ale administraiei publice locale i centrale, n a carei zona de competenta se afla operatorii
economici, instituiile publice i localitile.
CAP. II
Structura i coninutul Planurilor operative de aprare
Seciunea 1
Planul de aprare la nivel naional
ART. 5
(1) Planul de aprare la nivel naional n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice se constituie
ca sinteza a planurilor operative de aprare ale:
a) Comitetelor ministeriale;
b) comitetelor judeene/municipiului Bucureti;
c) comitetelor locale;
d) autoritilor i instituiilor publice centrale;
e) organizaiilor nonguvernamentale.
(2) Comitetul ministerial poate ntocmi i include n planul naional, dup caz, planuri de aprare pe
termen lung, precum i planuri de cooperare ntre instituii publice centrale, pe domenii i obiective
strategice, sau zone din teritoriu, n funcie de necesitile concrete.
Seciunea 2
Planul de aprare la nivelul Comitetului ministerial
ART. 6
Structura i coninutul Planului de aprare la nivelul Comitetului ministerial sunt prezentate n Anexa
nr. 2 la prezentul Normativ.
Seciunea 3
Planul de aprare al Comitetului judeean i al municipiului Bucureti
ART. 7
(1) Planul de aprare al Comitetului judeean i al municipiului Bucureti, precum i al sectoarelor
acestuia se constituie ca sinteza a planurilor de aprare elaborate de ctre:
a) comitetele municipale, oreneti sau comunale;
b) operatorii economici care reprezint domenii social-economice i reele de utiliti publice de
importanta nationala i interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, operatori economici care
administreaz surse poteniale de risc, instituii publice;

c) alte persoane juridice i operatori economici etc.;


d) organizaiile nonguvernamentale.
(2) Comitetul judeean/municipiului Bucureti poate ntocmi i include n planul sau de aprare, dup
caz, planuri de aprare pe termen lung, planuri de cooperare cu judeele invecinate, precum i planuri de
cooperare cu instituii publice centrale, pe domenii i obiective de interes comun, n funcie de necesitile
concrete.
(3) Structura i coninutul orientativ al Planului de aprare la nivel de jude, respectiv pentru municipiul
Bucureti sunt prezentate n Anexa nr. 3 la prezentul Normativ.
Seciunea 4
Planul de aprare la nivelul autoritilor i instituiilor publice centrale
ART. 8
(1) Planul de aprare la nivelul autoritilor i instituiilor publice centrale, n cazul producerii unor
situaii de urgenta specifice, se elaboreaz la nivelul ministerelor, administraiilor, operatorilor i
autoritilor naionale etc. care coordoneaz activiti social-economice i reele de utiliti publice de
importanta nationala i interes strategic.
(2) Structura i coninutul orientativ al Planul de aprare la nivelul autoritilor i instituiilor publice
centrale, sunt prezentate n Anexa nr. 4 la prezentul Normativ.
Seciunea 5
Planul de aprare al Comitetului municipal, orasenesc sau comunal
ART. 9
(1) Planul de aprare al Comitetului municipal, orasenesc sau comunal n cazul producerii unor dezastre
specifice reprezint o seciune a planului de aprare la nivelul Comitetului judeean i se constituie ca
sinteza a planurilor de aprare elaborate la nivel de:
a) operatori economici care administreaz domenii social-economice i reele de utiliti publice de
importanta nationala i interes strategic, servicii descentralizate din teritoriu, operatorii economici care
reprezint surse poteniale de risc, instituii publice;
b) alte persoane juridice i operatori economici etc.;
c) organizaii nonguvernamentale.
(2) Structura i coninutul Planului Comitetului municipal, orasenesc sau comunal se ntocmesc n
conformitate cu modelul prevzut n Anexa nr. 5 la prezentul Normativ, coroborat cu modelele prevzute
n Anexele nr. 1 i 3.
Seciunea 6
Planul de aprare pentru operatorii economici care reprezint domenii social-economice i reele de
utiliti publice de importanta nationala i interes strategic, servicii deconcentrate din teritoriu, instituii
publice, operatorii economici, care administreaz surse poteniale de risc, alte persoane juridice i
operatori economici etc.
ART. 10
(1) Planul de aprare pentru operatorii economici care reprezint domenii social-economice i reele de
utiliti publice de importanta nationala i interes strategic, servicii deconcentrate i descentralizate din
teritoriu, instituii publice i operatorii economici care administreaz surse poteniale de risc, alte persoane
juridice i operatori economici etc., n cazul producerii unor situaii de urgenta specifice, reprezint o
seciune a planului de aprare la nivelul Comitetului municipal, orasenesc sau comunal.
(2) Structura, coninutul orientativ i structura minimala a unui Plan de aprare pentru operatorii
economici prevzui la art. 10 vor fi adaptate dup Anexele nr. 1, 3 i 4 la prezentul Normativ.

CAP. III
Dispoziii finale
ART. 11
Planurile de aprare i documentaiile anexa, dup caz, se arhiveaza de ctre secretariatele tehnice
permanente ale Comitetului ministerial, comitetelor judeene/municipiului Bucureti i ale comitetelor
locale, cu respectarea prevederilor legale.
ART. 12
Anexele nr. 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4 i 5 fac parte integrant din prezentul Normativ.
ANEXA 1

la Normativ

Coninutul orientativ al Planului de aprare n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice
CAP. I
- scop, definitie
- obiective
- caracteristicile zonelor cu risc ridicat: zonare, dimensiuni, descriere, localizare, delimitare, efecte
transfrontaliere.
CAP. II
- structuri organizatorice implicate
- responsabiliti ale organismelor i autoritilor cu atribuii n domenii
- Centrul de conducere a aciunilor
- Planificarea aciunii
CAP. III
- conceptia desfurrii aciunilor de protecie-intervenie
- etapele de realizare a aciunilor
- faze de urgenta a aciunilor
- aciunile de protecie-intervenie
- gestionarea aciunilor de protecie-intervenie: prevenirea, protecia, intervenia, relocarea, refacereareconstructia, reabilitarea-restabilirea, meninerea condiiilor de siguranta
CAP. IV
Resurse: umane, materiale, financiare
CAP. V
Logistica aciunilor
CAP. VI
Asigurarea realizrii aciunilor:

- instruirea
- planuri i proceduri
- realizarea circuitul informaional-decizional i de cooperare
DISPOZIII FINALE
ANEXE:
- Ordinul/decizia privind constituirea/organizarea Comitetului ministerial/judeean/municipiului
Bucureti/local;
- componenta nominal a membrilor structurilor de mai sus, cu precizarea unitii la care sunt ncadrai,
funciei, adresei i a telefoanelor de la serviciu i de la domiciliu; responsabiliti i misiuni;
- ncadrarea Comitetului ministerial/judeean/municipiului Bucureti/local;
- procedura de urgenta - model -; numerele de telefon, fax unde se pot transmite avertizari, prognoze,
decizii, dispoziii i informaii: primrie, poliie, protecia civil etc.;
- schema fluxului informaional-decizional;
- tabelul cuprinznd obiectivele care pot fi afectate de seisme i alunecri de teren, de pe raza zonei
respective;
- tabelele cuprinznd forele i mijloacele de intervenie i nominalizarea unitilor care vor interveni;
- harti de risc;
- planul de gestiune a aciunilor de protecie-intervenie;
- planul de instruire i pregtire;
- planul de evacuare-relocare;
- situaia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace i materiale de aprare existente, modul cum se
acoper deficitul din disponibilitati locale i cu sprijin de la Comitetul pentru situaii de urgenta ierarhic
superior etc.;
- reguli de comportare n cazul producerii unui seism sau alunecri de teren;
- comunicate conform model;
- responsabilitile privind luarea msurilor de aprare i de evacuare a oamenilor i bunurilor pe fiecare
obiectiv afectat;
- responsabiliti pentru transmiterea rapoartelor informative zilnice ctre nivelul superior de decizie
referitor la evenimentul produs i efectele acestuia;
- fiele de instruire periodic, pe probleme de aprare impotriva efectelor seismelor i alunecarilor de
teren.
NOTA:
Anexele, dup ce au fost ntocmite conform situaiei specifice fiecrui nivel de competenta - Comitet
ministerial, autoriti i instituii publice centrale, comitete judeene/municipiul Bucureti/locale -, devin
pri componente ale planului de aprare.
ANEXA 2

la Normativ

Structura i coninutul Planului de aprare al Comitetului ministerial


CAP. I

- Scop, definitie: Planul de aprare n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice este documentul
pe baza cruia se realizeaz msurile i aciunile tehnice i organizatorice preventive, de pregtire i
intervenie, n vederea conducerii unitare a acestora.
- Obiectiv: l constituie stabilirea msurilor i aciunilor de prevenire, pregtire, protecie i intervenie
n cazul unor situaii de urgenta specifice, n vederea limitrii i inlaturarii efectelor acestora asupra
populaiei, bunurilor de orice fel, precum i pentru revenirea la normal a vieii social-economice.
CAP. II
a) Structuri organizatorice
- Comitetul ministerial, a crui componenta, pe funcii, este stabilit prin Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr. 2.289/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
structura organizatoric, atribuiile, funcionarea, dotarea i constituirea Comitetului ministerial i
Centrului operativ.
Componenta nominal a membrilor Comitetului ministerial se stabilete anual; din comitet fac parte
persoane cu funcii de rspundere din aparatul propriu i din instituii i uniti care funcioneaz n
subordinea/autoritatea/coordonarea Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, pentru care
se precizeaz instituia la care sunt ncadrai, funcia, adresa i telefonul/faxul de la serviciu i domiciliu.
Tabelul cu componenta nominal se arhiveaza la Secretariatul tehnic permanent al Comitetului
ministerial.
- Centrul operativ al Comitetului ministerial care cuprinde compartimente specifice prevenirii i
gestionrii situaiilor de urgenta specifice n vederea ndeplinirii funciilor de monitorizare, evaluare,
ntiinare, alarmare, alertare, dup caz, i coordonare tehnica operationala a interveniei pe domenii de
competenta.
b) Responsabiliti:
- Comitetul ministerial organizeaz, coordoneaz i controleaz aciunile i msurile de prevenire,
pregtire, protecie i intervenie, denumite n continuare aciuni i msuri de aprare, impotriva efectelor
unei situaii de urgenta specifice;
- Comitetul ministerial este organizat la Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Palatul
CFR, Bucureti, Bd. Dinicu Golescu 38;
- Comitetul ministerial, Centrul operativ i secretariatul tehnic permanent colaboreaz cu specialiti din
institute de nvmnt superior i de cercetare-proiectare, cu reprezentani ai instituiilor i organizaiilor
cu atribuii i responsabiliti n activitatea de management a situaiilor de urgenta n domeniile specifice
de competenta.
CAP. III
Seciunea A
Msuri i aciuni n perioada de prevenire a unei situaii de urgenta specifice
1) Actualizarea componentei nominale a Comitetului ministerial. Aceasta aciune se face anual i ori de
cte ori situaia o impune;
2) Asigurarea i verificarea periodic a functionarii fluxului informaional-decizional privind
ntiinarea, notificarea, transmiterea datelor, informaiilor, precum i a prelucrrii i stocrii acestora,
transmiterii deciziilor de ctre factorii cu atribuii i responsabiliti n domeniu ctre cei interesai;
transmiterea informaiilor i a deciziilor se realizeaz n conformitate cu schema fluxului informaionaldecizional, prezentat n Anexa C la Regulament;
3) Stabilirea, prin protocol, cu instituiile abilitate, a tipurilor de reele, frecvente i mijloace de
telecomunicaii, compatibile ntre ele, care se utilizeaz i pentru care se asigura permanenta;

4) Stabilirea unor programe de aciuni pe termen scurt i lung care cuprind msuri privind reducerea
riscului seismic al construciilor, n special a celor cu funcii vitale pentru societate;
5) Asigurarea, prin Inspectoratul de Stat n Construcii, a respectrii prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare;
6) Promovarea i dezvoltarea proiectelor parteneriale de cooperare internationala, n vederea
mbuntirii activitii de reducere a riscului seismic, precum i pentru managementul situaiilor de
urgenta specifice;
7) Coordonarea tehnica a elaborrii materialelor de educare antiseismica a populaiei.
Coninutul minim al regulilor de pregtire antiseismica, protecie, comportare i aciune a populaiei n
caz de cutremur i/sau alunecri de teren este redat n Anexa 2.1 la Normativ, urmnd a fi adaptat i
detaliat potrivit condiiilor concrete din diferite zone seismice i localiti;
8) Asigurarea i verificarea condiiilor de funcionare n caz de cutremur a Comitetului ministerial:
spaii, utiliti, structura, dotare etc.;
9) Aprobarea actualizrii sau modificrii propriului regulament de organizare i funcionare;
10) Instituirea, prin Ordin al ministrului, a obligaiei experilor tehnici, verificatorilor de proiecte i a
responsabililor tehnici cu execuia de a participa la aciunile de investigare de urgenta post-seism i pentru
stabilirea soluiilor cadru de intervenie pentru punerea n siguranta a construciilor avariate. n Anexa 2.2
la Normativ se prezint organizarea, logistica i etapele investigarii de urgenta post-seism a construciilor.
Seciunea B
Msuri i aciuni n perioada de incidenta a unei situaii de urgenta specifice
n cazul unei situaii de urgenta produse de cutremur major:
(1) Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pmntului - denumit n continuare
INCDFP Bucureti comunica operativ principalele caracteristici ale cutremurelor intermediare - de
adancime -, avnd magnitudinea M > 4 grade i ale cutremurelor crustale - de suprafata -, avnd
magnitudinea M >= 3 grade, produse pe teritoriul Romniei.
(2) Comunicarea INCDFP se transmite prin telefon/TO, e-mail i fax, conform modelului prevzut n
Anexa C1 la Regulament, ctre:
a) Centrul operational naional al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta din subordinea
Ministerului Administraiei i Internelor;
b) Centrul operativ al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, denumit n continuare
Centru operativ;
c) Inspectoratul de Stat n Construcii, din subordinea Guvernului;
d) Mass-media.
(3) Prefectii judeelor/Municipiului Bucureti, din zonele afectate de cutremur i/sau alunecare de teren,
cu poteniale pierderi umane i pagube materiale, prin specialitii din inspectoratele teritoriale i judeene
n construcii, procedeaz n regim de urgenta la constatarea efectelor cutremurului i/sau alunecarii de
teren asupra construciilor, dotrilor i reelelor tehnico-edilitare i comunica operativ situaia din teritoriu
ctre structurile prevzute la alin. (2), lit. a) i b), conform modelului prevzut n Anexa C2 la
Regulament.
(4) Centrul operativ primete comunicatele din partea INCDFP i prefecturi astfel:
- n timpul programului normal de lucru la cabinetul ministrului transporturilor, construciilor i
turismului i cabinetul ministrului delegat pentru lucrri publice i amenajarea teritoriului;
- n afar programului normal de lucru la ofierul de serviciu de la cabinetul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului.
(5) Informaiile primite potrivit alin. (4) se transmit imediat ministrului transporturilor, construciilor i
turismului i ministrului delegat pentru lucrri publice i amenajarea teritoriului.
(6) Funcie de situaia creata, ministrul transporturilor, construciilor i turismului convoac Comitetul
ministerial i solicita, dup caz, ntrunirea acestuia n edina comuna cu Comitetul naional i propune,

dup caz, constituirea de urgenta n cadrul Comitetului ministerial a Grupului operativ de coordonare din
punct de vedere tehnic, a aciunilor comitetelor judeene, respectiv a Comitetului municipiului Bucureti.
Componenta nominal a Grupului operativ se pstreaz la secretariatul tehnic permanent al Comitetului
ministerial.
(7) n Grupul operativ se pot nominaliza, dup caz, reprezentani desemnai de celelalte ministere i
instituii cu atribuii i responsabiliti n coordonarea din punct de vedere tehnic a interveniei de urgenta
post-dezastru, precum i specialiti n domeniu din instituii publice i comisii tehnice de specialitate.
(8) Membrii Grupului operativ se ntrunesc de urgenta la Centrul de conducere a aciunilor, care este
sediul Comitetului ministerial. n situaia imposibilitii utilizrii sediului, conducerea aciunilor
Comitetului ministerial se realizeaz de la Punctul de comanda al Inspectoratului General pentru Situaii
de Urgenta.
(9) ntiinarea, culegerea de informaii i transmiterea deciziilor se face conform fluxului
informaional-decizional.
(10) Grupul operativ solicita informaii asupra construciilor afectate de situaia de urgenta specifica,
prin inspectiile teritoriale n construcii i primete de la acestea rapoarte operative i rapoarte de evaluare
a interveniei.
(11) Grupul operativ solicita informaii asupra efectelor situaiei de urgenta specifice, de la comitetele
judeene/Municipiului Bucureti i primete de la acestea rapoarte operative i rapoarte de evaluare a
interveniei.
(12) Prefectii judeelor i prefectul Municipiului Bucureti, n calitatea acestora de presedinti ai
comitetelor pentru situaii de urgenta, rspund, potrivit legii, pentru organizarea n teritoriu a aciunilor
privind ntiinarea, alarmarea i intervenia operativ, precum i pentru transmiterea informaiilor ctre
Comitetul ministerial n cazul producerii unui cutremur, alunecare i/sau prabusire de teren.
(13) Inspectorii efi ai Inspectoratelor teritoriale n construcii, asigura, n perioada imediat urmtoare
producerii situaiei de urgenta specifice i, n continuare, pana la ncetarea declarrii strii de urgenta,
permanenta la sediu, constituit din 2 persoane.
(14) Experii tehnici, verificatorii de proiecte i responsabilii tehnici cu execuia, atestai, sunt obligai
sa se autosesizeze i sa se prezinte de urgenta la sediul inspectoratelor judeene n construcii, pentru a fi
repartizai n vederea inspectarii de urgenta post seism a construciilor, dotrilor i reelelor tehnicoedilitare avariate i stabilirii soluiilor cadru de intervenie pentru punerea n siguranta provizorie a
construciilor avariate, potrivit legislaiei; raportarea se va face zilnic, sau ori de cte ori situaia o impune,
prin inspectorii efi ctre Grupul operativ, asupra msurilor ntreprinse i a modului de ndeplinire a
acestora.
(15) Inspectorii efi ai Inspectoratelor teritoriale n construcii avizeaz soluiile de intervenie imediata
pentru punerea n siguranta provizorie a construciilor avariate i urmresc aplicarea msurilor stabilite de
comitetul judeean/municipiului Bucureti n aciunile de intervenie operativ i refacere.
(16) Lista cu specialiti, experi tehnici atestai MTCT pentru cerinta rezistenta i stabilitate a
construciilor - conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare -, este
actualizat periodic de ctre Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, arhivata de acesta i
publicat n Buletinul Construciilor.
(17) Lista cu reprezentanii prefecturilor i ai autoritilor administraiei publice locale, cu telefoane i
fax este actualizat periodic prin grija Secretariatului tehnic permanent al Comitetului ministerial i se
arhiveaza de ctre acesta.
(18) Lista cu inspectorii efi ai inspectoratelor teritoriale i judeene/municipiului Bucureti n
construcii este actualizat periodic de ctre Inspectoratul de stat n construcii, se comunica secretariatului
tehnic i se arhiveaza de ctre acesta.
(19) Coninutul cadru al raportului operativ ce se transmite n timpul aciunilor de protecie-intervenie
este prezentat n Anexa D la Regulament.
Seciunea C

Msuri i aciuni dup producerea unei situaii de urgenta specifice


1) Coordonarea, din punct de vedere tehnic, a investigarii de urgenta a construciilor, inclusiv a
dotrilor, dup cum urmeaz:
*T*
- la nivel central, de ctre: - vicepreedintele Comitetului
ministerial i
- inspectorul general al Inspeciei
de Stat n Construcii
- la nivel teritorial, de ctre: - prefect i inspectorul ef al
Inspectoratului teritorial/
judeean/municipiului Bucureti
n construcii
*ST*
2) Coordonarea investigarii de urgenta a construciilor i dotrilor din MTCT, precum i a instituiilor
din sistem.
3) Asigurarea finanrii expertizelor tehnice a construciilor afectate de situaia de urgenta specifica.
4) Coordonarea finanrii lucrrilor de proiectare i execuie pentru punerea n siguranta a construciilor
i dotrilor din sistemul Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, precum i a cldirilor
cu destinaia de locuine ncadrate prin Raportul de expertiza tehnica n clasa I de risc seismic.
5) Colaborarea la aciunile generale pentru reabilitare i revenirea strii de normalitate.
6) Evaluarea, pe baza datelor i informaiilor transmise de comitetele judeene i al municipiului
Bucureti, a pagubelor din punct de vedere cantitativ i valoric determinate de situaia de urgenta
specifica; raportul de evaluare se nainteaz Comitetului naional n termen de cel mult 30 de zile de la
producerea situaiei de urgenta specifice.
Coninutul cadru al raportului de sinteza privind evaluarea interveniei este prezentat n Anexa F la
Regulament.
7) Avizarea fundamentarilor comitetelor judeene privind alocarea de sume din fondul de intervenie la
dispoziia Guvernului, dup producerea unui situaii de urgenta specifice.
8) Asigurarea reactualizarii sau completrii hartilor privind zonele de risc natural cauzat de cutremure
de pmnt i alunecri de teren - zonarea teritoriului Romniei.
9) Reactualizarea i/sau completarea planului de aprare.
10) ndrumarea metodologic a comitetelor judeene i a municipiului Bucureti asupra actualizrii i
completrii, dup caz, a planurilor de aprare innd seama de concluziile desprinse din analiza
interveniei.
CAP. IV
Resurse: umane, materiale, financiare
Resursele umane sunt constituite din membrii Comitetului ministerial, Centrului operativ i
secretariatului tehnic permanent, din specialiti din cadrul comisiilor i comitetelor tehnice din cadrul
Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului, precum i ali specialiti din cadrul institutelor
de proiectare-cercetare i din nvmntul superior.
Resursele materiale sunt cele prevzute aprobate prin ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului pentru constituirea Comitetului ministerial i a Centrului operativ pentru situaii de urgenta
din cadrul Ministerului, Transporturilor, Construciilor i Turismului, pentru aprobarea Regulamentului
privind structura organizatoric, atribuiile, funcionarea i dotarea acestora i a Listei consultantilor n

Comitetul ministerial precum i alte resurse aflate la dispoziia Ministerului Transporturilor, Construciilor
i Turismului alocate n funcie de caracteristicile i amploarea efectelor situaiei de urgenta specifice.
Resursele financiare necesare activitilor de prevenire, pregtire, protecie, intervenie ale Comitetului
ministerial se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construciilor i
Turismului.

CAP. V
Logistica aciunilor se asigura de Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului pentru
aciunile i msurile desfurate de la sediul propriu i de ctre autoritile, instituiile publice i operatorii
economici cu atribuii i responsabiliti n domeniu.
CAP. VI
Asigurarea realizrii aciunilor:
a) Pentru pregtirea personalului cu atribuii i responsabiliti n domeniu, Comitetul ministerial, sub
coordonarea Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta i mpreun cu alte organisme abilitate,
participa la exercitii generale i aplicaii n scopul pregtirii organelor de conducere ale forelor de
intervenie, precum i a populaiei pentru protecia i intervenia n situaiile provocate de producerea unei
situaii de urgenta specifice.
b) Comitetul ministerial promoveaz i coordoneaz activitatea de reglementri tehnice n domeniu.
DISPOZIII FINALE
1) Cheltuielile ocazionate de ndeplinirea sarcinilor pe timpul aciunilor de intervenie se deconteaz n
condiiile legii.
2) Documentele elaborate pentru pregtirea, organizarea i desfurarea interveniei se arhiveaza de
ctre Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial, cu respectarea prevederilor legale.
ANEXA 2.1

la Normativ

Reguli de pregtire antiseismica, protecie, comportare i aciune a populaiei n caz de cutremur i/sau
alunecri de teren
a) Cunotine despre cldirile i spaiile n care locuim sau lucram, privind:
- evenimentele seismice precedente i aciunile lor asupra cldirii
- aplicarea msurilor i aciunilor de evitare a distrugerilor pariale sau totale asupra cldirilor n cazul
declansarii unui cutremur puternic i anume pentru:
executarea tuturor lucrrilor de ntreinere i reparaii curente pentru a menine caracteristicile de
rezistenta pe intreaga durata de exploatare/serviciu a cldirii;
constientizarea riscurilor la care s-ar expune dac ar efectua modificri la cldire fr un aviz privind
proiectul interveniei i autorizaiile legale din partea unui expert; toate modificrile efectuate se nscriu n
cartea tehnica a construciei;
efectuarea unei expertize tehnice asupra cldirii, de ctre un expert autorizat sau de ctre un institut
specializat conform prevederilor legale;

executarea lucrrilor de consolidare, refacere i reparaii att la cldire cat i la instalaiile aferente
cldirii: apa, gaze, nclzire, electricitate, canalizare, etc. numai pe baza raportului de expertiza i a
proiectelor autorizate;
- respectarea unor principii simple i sigure pentru execuia de cldiri rezistente n localiti rurale,
respectiv a cerinelor legale privind calitatea construciilor n zone urbane, precum i luarea msurilor
privind reabilitarea cldirilor n conformitate cu normele actuale;
- interzicerea interveniei asupra structurii cldirii - ex. lrgirea unor camere, mutarea pereilor,
practicarea de goluri, supraetajarea, sparea de pivnite sau garaje etc. -, fr a avea un proiect ntocmit de
un specialist atestat pentru astfel de lucrri i toate autorizaiile necesare, deoarece altfel, se pot declansa,
cu sau fr seisme, procese de degradare rapida sau chiar brusca a cldirii, care pot periclita viata!
- ntocmirea proiectelor de consolidare i execuia acestora precum i recepia lucrrilor n conformitate
cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare i ale
regulamentelor n vigoare;
- cunoaterea de ctre asociaiile de proprietari/locatari ale cldirilor multietajate - tip bloc -, a modului
n care firmele cu sediul n apartamente respecta msurile de protecie antiseismica, precum i pe cele de
prevenire a unor incendii, explozii, deversari de materiale combustibile, toxice i chimice. n aceste spaii
se interzice depozitarea de materiale pe planee, peste sarcina pentru care au fost proiectate. Dac firma
este n locuinta personal cu 1-2 niveluri, se vor aplica toate msurile de protecie pentru a nu afecta
cldirile invecinate n cazul producerii unui cutremur, alunecare de teren, prin declanarea de explozii,
incendii etc.;
- interzicerea depozitarii de materiale combustibile, explozive, substane toxice etc. n cldiri de locuit;
amplasarea i fixarea obiectelor grele se va face dup consultarea unui specialist;
- fixarea antenelor de satelit de elementele structurale ale cldirii pentru ca n cazul unui cutremur sa se
evite cderea lor i producerea de accidente;
- cunoaterea msurilor necesare prevenirii i stingerii incendiilor i aplicarea lor de ctre proprietarii,
administratorii, locatarii din cldirile de tip bloc;
- cunoaterea planului subsolului cldirii tip bloc i a reelelor de conducte din subsolul cldirii, precum
i cunoaterea locurilor de amplasare a robinetilor i vanelor de nchidere a diferitelor utiliti pe diferite
ramificatii;
- cunoaterea i verificarea periodic a tavanelor, podului, acoperiului, balcoanelor, corniselor,
calcanelor, courilor, terasei i invelitorii blocului/casei, astfel ca n cazul unui cutremur sa se evite
cderea caramizilor, placajelor, tencuielilor, ornamentelor, tiglelor, olanelor, jardinierelor, n zona
intrrilor, aleilor inconjuratoare, strazilor sau la vecini. Se va proceda similar la elementele ce ar putea sa
cada dinspre cldirea invecinata, inclusiv pentru imbinarea cu blocul alturat sau gardurile de zid ale
vecinilor;
- consultarea unui expert autorizat la cumprarea sau nchirierea unei locuine sau sediu de firma,
asupra evalurii rezistentei antiseismice conform normativelor tehnice n vigoare, n vederea evitrii
expunerii la un potenial risc.
b) Protecia antiseismica n interiorul locuinei sau locului de munca
Msuri de pregtire a locului de munca sau locuinei pentru prevenirea distrugerilor provocate de
efectele unui seism:
- evitarea aglomerarii spaiilor de la locul de munca sau din locuinta cu piese de mobilier sau aparatura
instabile la seism i amplasate n vecintatea locurilor n care se aglomereaza de obicei familia, sau n
spaiul de lucru;
- asigurarea pieselor de mobilier grele, zvelte, suprapuse i nalte, ntre ele i prin prindere de un perete,
grinda solida n locurile unde se aglomereaza de obicei persoane la locul de munca sau n familie;
- amplasarea echipamentelor tehnice i aparatelor casnice mai grele sau a celor pe rotile - de exemplu:
copiatoare, calculatoare mari, maini de splat, frigidere etc. -, astfel nct sa nu se afle n vecintatea
iesirilor din ncperi sau apartament spre a nu bloca prin deplasarea lor accesul n cazul unui seism;
- fixarea aparatelor n asa fel nct racordurile sa nu sufere deteriorri n caz de cutremur;

- amplasarea obiectelor fragile i valoroase ntr-un loc mai jos i sigur;


- amplasarea vaselor cu chimicale, combustibili n dulapuri n care sa nu se poat rasturna, n ncperi n
care nu se locuiete i nu exista pericolul de contaminare i de incendiu;
- asigurarea uilor dulapurilor cu inchizatori eficiente la oscilatii, astfel nct deplasarea veselei
depozitate sa nu produc accidente;
- procurarea n locuinta a cel puin unui extinctor i amplasarea acestuia ntr-un loc cunoscut i accesibil
n orice moment, lng sursele poteniale de incendiu; invatati utilizarea acestuia;
- reinerea locului de amplasare a comutatoarelor, sigurantelor, robinetelor generale i locale pentru apa,
gaze i electricitate i a modului lor de manevrare, astfel nct, la nevoie, dup seism, sa puteti lua
msurile minime de intervenie de urgenta - nchidere/deschidere;
- pstrarea la indemana o unei truse de scule adecvate.
Dac locuiti ntr-o cldire multifamiliala tip bloc, informati-va personal sau prin administraia asociaiei
despre ndeplinirea obligaiilor legale privind:
- evaluarea rezistentei antiseismice actuale a structurii cldirii
- reparaiile i consolidrile necesare
- proiectarea i executarea lucrrilor necesare
- asigurarea pentru daune seismice, forme i taxe necesare
Retineti n memoria dvs. particularitile localitii, cartierului i mprejurimile locuinei dvs., ale
drumului pe care va deplasati zilnic la serviciu, coala sau cumparaturi, avnd n vedere eventualele
pericole descrise mai jos:
- cderea unor elemente de construcie nestructurale: tencuielei, caramizi etc.
- spargerea i cderea unor geamuri, n special la cldirile nalte
- cderea unor obiecte, mobilier etc.
- cderea unor stlpi i linii electrice
- incendii rezultnd din scurtcircuite electrice, conducte de gaz rupte, rsturnarea unor instalaii de
nclzire etc.
- alunecri de teren, avalanse n zona muntoasa, lichefierea unor terenuri nisipoase
Obisnuiti-va sa va protejati i cnd va aflai ntr-o alta situaie: n concediu, n delegaie, la spectacole,
n vizita etc.
Discutati cu toi membrii familiei, vecinii sau colegii un plan despre ce ai face fiecare n caz de
cutremur i faceti periodic repetitii.
c) Reguli de comportare raional, individuale i de grup: loc de munca, familie, pe strada, n timpul
producerii seismului
1. Pastrati-va calmul, nu intrati n panica, linistiti-i i pe ceilali, protejati copiii, batranii i femeile. Nu
va speriati de zgomotele din jur.
2. Prevenii tendintele de a prsi camera sau locuinta, deoarece faza seismic iniial are o durata
redus, astfel nct tocmai faza puternica a miscarii seismice va poate surprinde pe scri, holuri, paliere, n
aglomeratie i panica, conducand la accidente grave, nedorite.
Atentie! Scarile sunt elemente de construcii foarte sensibile la deplasarile difereniate ale etajelor i,
chiar dac ar rezista, deplasarea persoanelor pe scri sub efectul oscilatiei seismice este extrem de
periculoasa. Chiar dac ieirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinta parter ar fi n principiu posibila
i fezabila n scurt timp, n special pentru persoane inere, afar sunt multe alte riscuri: calcane i couri de
fum, parapete, ornamente, vitraje etc.
3. Ramaneti n ncpere sau locuinta, departe de ferestre care se pot sparge i va pot accidenta, protejativa sub o grinda, toc de usa solid, sub un birou sau masa care sunt suficient de rezistente spre a va feri de
cderea unor obiecte, mobile suprapuse, lampi, tencuieli ornamentale etc. n lipsa unor astfel de
posibiliti va puteti proteja stand la podea lng un perete solid, pe genunchi i coate, cu fata n jos iar cu
palmele impreunate va vei proteja capul, ceafa, iar cu antebratele pe lateral capul. Aceasta recomandare
implica o cunoatere prealabil a acelor elemente de construcie rezistente, prin consultarea unui specialist
atestat.

4. Dac este posibil, inchideti sursele de foc cat puteti mai repede iar dac a luat foc ceva interveniti
imediat dup ce a trecut socul puternic.
5. Nu fugiti pe usa, nu sariti pe fereastra, nu alergati pe scri, nu utilizai liftul, evitati aglomeratia,
imbulzeala, iar dac este posibil deschideti usa locuinei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, n
vederea evacuarii dup terminarea miscarii seismice.
6. Nu alergati n strada.
7. Dac va aflai n afar unei cldiri, deplasati-va cat mai departe de cldire, feriti-va de tencuieli,
caramizi, couri, parapete, cornise, geamuri, ornamente care de obicei se pot prabusi n strada. Nu fugiti
pe strada, deplasati-va calm spre un loc deschis i sigur.
8. Acordati prim ajutor persoanelor ranite.
9. n cazul n care suntei surprinsi de cderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier rasturnate, cautati
sa va protejati capul i membrele sau sa va asigurai supravietuirea; ulterior vei cauta sa alarmati prin
diferite metode vecinii cat i echipele de salvare-intervenie de prezenta dvs.
d) Comportarea dup producerea unui cutremur:
1. Nu parasiti imediat spaiul, camera, apartamentul, cldirea n care v-a surprins seismul. Acordati mai
nti primul ajutor celor afectai de seism. Calmati persoanele intrate n panica sau speriate, n special
copiii de varsta mai frageda.
2. Ajutai pe cei rnii sau prinsi sub mobilier, obiecte sau elemente uoare de construcii, sa se
degajeze. Nu miscati rniii grav - dac nu sunt n pericol imediat de a fi rnii suplimentar din alte cauze pana la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.
3. Ingrijiti-va de siguranta copiilor, bolnavilor, batranilor, asigurndu-le mbrcminte i incaltaminte
corespunztoare sezonului n care s-a declansat seismul, n vederea unei eventuale evacuari din locuinta
sau cldire pentru o perioada anume, de la cteva ore la cteva zile.
4. Nu utilizai telefonul dect pentru apeluri la salvare, pompieri sau de ctre organismul cu nsrcinri
oficiale n privinta interveniei post-dezastru, n cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5. Dac s-a declansat un incendiu, cautati sa-l stingeti prin forte proprii.
6. Verificai preliminar starea instalaiilor electrice, gaze, apa, canal, verificai vizual starea construciei
n interior. n cazul constatrii de avarii, inchideti alimentarea local sau general i anuntati unitatea
pentru intervenie. Nu folosii foc deschis.
7. Parasiti cu calm cldirea, fr a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificai mai nti scara i drumul spre
ieire spre a nu va expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, prevenii ranirea provocat de cderea unor tencuieli, caramizi etc. la
ieirea din cldire utiliznd o casca de protecie sau n lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect
protector: geanta, ghiozdan, cri groase etc.
9. Dac la ieire intalniti usi blocate, acionai fr panica pentru deblocare. Dac nu reusiti, iar acestea
au vitraje, procedati cu calm la spargerea geamului i curirea ramei i a zonei de cioburi, utiliznd un
scaun, o vaza etc. Dac se constata ca n ascensor sunt persoane blocate, linistiti-le, mai nti, dup care
solicitati concursul persoanelor autorizate.
10. Evitati cldirile grav avariate, cu excepia unor cazuri de ajutor sau salvare, msuri ce trebuie
ntreprinse cu un minimum de msuri de securitate i fr riscuri inutile. Evitati sa fiti confundat cu
raufacatorii patrunsi n astfel de cldiri, nu aglomerati fr rost zonele calamitate.
11. Ajutai echipele de intervenie pentru ajutor sau salvare.
12. Ascultai numai anunurile posturilor de radioteleviziune naionale i recomandrile de aciune
imediata ale organelor n drept.
13. Fiti pregatiti psihic i fizic pentru eventualitatea unor socuri ulterioare primei miscari seismice - asa
numitele replici -, fr a intra n panica. Nu dati crezare zvonurilor care apar frecvent imediat dup seisme,
chiar dac aparent sunt vehiculate de asa-zisi specialiti!
14. La evacuare dati prioritate celor rnii sau copiilor, batranilor, femeilor i ascultai ntocmai
recomandrile salvatorilor.

15. Experienta cutremurelor precedente a dovedit ca este util sa aveti cunotine necesare supravietuirii
pana la intervenia echipelor de salvare n cazul unei situaii extreme n care, de exemplu, ai fi surprinsi
sub nite daramaturi, mobilier rasturnat sau ntr-o camera, incinta, ascensor etc. blocata, prin intepenirea
uilor sau din alte cauze.
16. n primul rnd trebuie sa fiti calmi, sa i linistiti pe cei socati, sa nu permiteti reactii de panica, sa
acordati primul ajutor celor rnii iar dac dumneavoastr sau alta persoana din grup are posibilitatea de
micare sa faceti un mic plan de salvare. Deblocarea caii de acces se poate incerca numai dac prin aceasta
nu se inrautateste situaia - de exemplu prin miscarea daramaturilor sau a mobilierului.
O varianta clasica de comunicare cu cei din afar, este sa bateti la intervale regulate cu un obiect tare n
conducte invecinate sau n pereii incintei, iar dac ai stabilit contactul verbal, furnizati informaiile cerute
i cereti primul ajutor necesar. Inspectoratul judeean/local pentru Situaii de Urgenta va concentra
personal specializat i aparate de ascultare ca sa identifice locurile cu persoane blocate.
Nu va preocupati de durata timpului scurs pana la salvare, deoarece n astfel de condiii, dei timpul
pare nesfarsit, corpul uman i mobilizeaza resurse nebanuite pentru a trece peste o perioada critica. n
acest mod se explica durate extreme de rezistenta de sute de ore n condiii de blocare la cutremur a unor
persoane aparent fragile, nregistrate n ara noastr n 1977 i n mod similar n intreaga lume.
e) Msuri de verificare a strii cldirii, locuinei:
- Dati concursul dvs. organizaiilor de intervenie post-seismic pentru analiza strii construciilor,
precum i pentru celelalte activiti ntreprinse de organele n drept.
- Verificai mai nti afar i apoi cu precautii i n interior starea locuinei, a cldirii pentru a vedea
avariile. Dup primele observaii proprii, este bine sa va adresati unui specialist-expert autorizat n
construcii pe care l cunoasteti din timp, sau cu care aveti o nelegere sau un contract pentru astfel de
situaii - n cazul instituiilor sau firmelor.
Dac starea structurii construciei prezint avarii evidente iar echipele autorizate nu au sosit nc,
solicitati instituiilor abilitate evaluarea de ctre specialiti a strii post-seismice a structurii cldirii i aveti
n vedere continuarea ulterioara a operaiunilor de proiectare i execuie a reparaiilor i consolidarilor, cu
concursul asociaiei de proprietari sau locatari.
- n cazul n care cldirea n care locuiti este ntr-o stare de avariere a structurii evaluat de specialitii
abilitai legal ca fiind grav afectat de cutremur, va trebui sa respectati dispoziiile legale i sa va adaptati
la condiiile de sinistrat. n acest sens organele administraiei publice locale vor lua msurile de relocare.
- Dac ai contractat o asigurare la o societate de profil, informati-va cum trebuie sa procedati pentru
nregistrarea n termen legal a daunelor complete produse de cutremur, n vederea solicitrii
despgubirilor.
f) Msuri de revenire n normal a activitii umane din zona afectat de cutremur
Dup producerea unui cutremur cu urmri deosebite, autoritile publice locale mpreun cu
organismele abilitate vor lua msurile necesare revenirii la normal a activitilor umane din zona sinistrata
sau calamitata.
Autoritile publice locale vor ntocmi pe baza investigatiilor i a expertizelor tehnice listele de prioritati
ale cldirilor afectate pentru execuia interventiilor/consolidarilor i reabilitrii construciilor de locuit.
n acest sens investitorii, proprietarii i/sau administratorii cldirilor de locuit vor participa la
ndeplinirea msurilor de investigare a cldirilor de locuit pentru a cunoate situaia acestora dup
dezastru, vor solicita efectuarea de expertize tehnice asupra cldirilor afectate, i elaborarea de proiecte de
intervenie/consolidare la cldirile avariate de cutremur, conform legislaiei n vigoare.
g) Reguli de comportare n cazul alunecarilor de teren
Alunecarile de teren sunt evenimente de multe ori previzibile, de exemplu dup precipitatii intense, n
zone predispuse la aceste fenomene i au evoluie progresiva, astfel nct desfurarea lor se realizeaz
ntr-un anumit interval de timp suficient pentru realizarea unor msuri de protecie. Atunci cnd nceperea
alunecarii de teren poate fi semnalata, autoritile publice locale mpreun cu Comitetul local informeaz
instituiile i populaia din zona respectiva asupra pericolului creat i aciunilor de alarmare cnd
alunecarea de pmnt este iminenta, o data cu urmrirea evoluiei fenomenelor n zona.

Informarea i alarmarea asupra alunecarii de teren se realizeaz de ctre autoritile publice locale i de
comitetul local i judeean cu mijloacele specifice acestor tipuri de aciuni. La receptionarea informrii sau
a unor semnale despre nceperea alunecarii terenului, n zona care ar putea fi afectat se vor lua
urmtoarele msuri:
- Pregtirea evacuarii persoanelor, instituiilor i bunurilor potrivit planurilor de evacuare pregtite
anticipat.
- Deconectarea, de ctre reprezentaii autorizai - n caz de necesitate - a cldirilor de la sistemul de
alimentare cu energie electrica, gaze, apa, nclzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele efecte
negative.
- Sprijinirea formatiilor de intervenie ale comitetului local sau judeean n aciunile de oprire,
diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a persoanelor i construciilor, pentru
micorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.
- Desfurarea aciunilor sub conducerea comitetului local sau judeean; vor fi luate n considerare
numai sursele oficiale locale i recomandrile organelor n drept, evitandu-se informaiile bazate pe
zvonuri.
La receptionarea semnalului de alarmare n cazul alunecarilor de teren, care nseamn ca pericolul
alunecarii de teren nu poate fi evitat, se vor lua urmtoarele msuri:
- Evacuarea persoanelor i bunurilor materiale n locurile desemnate n planurile de evacuare, fr a lua
lucruri inutile i pstrnd calmul.
- Respectarea regulilor de convieuire n locurile sigure n care Comitetul judeean/local, mpreun cu
autoritile locale cat i Societatea de Cruce Roie vor lua msurile necesare adapostirii i desfurrii
vieii.
Dup stabilizarea alunecarii de teren, organele abilitate vor face o analiza a avariilor i distrugerilor
provocate la construcii i bunuri. n funcie de avarii se vor lua msuri de ncepere a lucrrilor de reparaii
i consolidri iar n cazurile de distrugeri se vor lua msuri de construire de noi cldiri pe alte
amplasamente, autorizate. Dup caz se vor face demersurile necesare pentru obinerea despgubirilor prin
sistemul de asigurri pentru pagubele produse de ctre alunecarile de teren.

ANEXA 2.2

la Normativ

NOTA CTCE
Imaginea anexei 2.2 se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I Nr. 207 bis din 7 martie 2006,
a se vedea imaginea asociata.
ANEXA 3

la Normativ

Coninutul orientativ al Planului de aprare al Comitetelor judeene/municipiului Bucureti

Planul de aprare la nivelul Comitetului judeean/municipiului Bucureti reprezint o sinteza a


planurilor comitetelor municipale/de sector, oreneti i comunale, precum i a planurilor de aprare
ntocmite de operatorii economici, i persoanele juridice i organizaiile nonguvernamentale.
Planul judeean coreleaz elementele tehnice, organizatorice i informationale ale planurilor locale de
aprare i conine principalele etape din planul de gestiune a msurilor i aciunilor de protecie de la
nivelul unui jude sau al unei localiti urbane.
Coninutul planului va fi adaptat dup Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:
A. Msuri i aciuni n perioada de prevenire a unei situaii de urgenta specifice
(1) identificarea, n detaliu, delimitarea geografic i declararea zonelor cu risc natural la cutremure
i/sau alunecri de teren de pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale, n conformitate cu prevederile
Planului de Amenajare a Teritoriului Naional - Seciunea a V-a Zone de risc natural, precum i cu actele
normative subsecvente;
(2) constituirea de bnci de date informatizate privind zonele cu risc natural la cutremure i sau
alunecri de teren, actualizate periodic i integrate n Sistemul Naional de Management al Situaiilor de
Urgenta;
(3) planificarea dezvoltrii unitilor administrativ-teritoriale lund n considerare msurile de
eliminare/reducere a riscurilor pentru:
- cldiri cu funciuni eseniale, a cror integritate pe durata cutremurelor este vitala pentru protecia
civil;
- staii de pompieri i sediile poliiei;
- spitale i alte construcii aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secii de chirurgie i de
urgenta;
- cai de transport i cldirile ce adapostesc funciile specifice: feroviar, rutier, naval i aerian;
- cldiri ale instituiilor cu responsabilitate n gestionarea situaiilor de urgenta specifice, n aprarea i
securitatea nationala;
- staii de producere i distribuie a energiei i/sau care asigura servicii eseniale;
- reele vitale de utiliti;
- garaje de vehicule ale serviciilor de urgenta de diferite categorii;
- rezervoare de apa i staii de epurare i pompare eseniale pentru situaii de urgenta specifice:
- cldiri care adapostesc gaze toxice, explozivi i alte substane periculoase.
(4) iniierea i/sau continuarea unor studii pentru culegerea i sinteza de date i acumularea de
cunotine referitoare la elementele determinante pentru hazardul seismic i la alunecri de teren,
evaluarea elementelor expuse la risc: construcii, reele, populaie, instituii publice etc., pentru a lua n
considerare condiiile locale, elementele expuse i pentru realizarea de scenarii specifice credibile;
(5) urmrirea evitrii i/sau reducerii efectelor distructive ale seismelor sau/i alunecarilor de teren i
apariiei unor dezastre complementare prin realizarea unor msuri i aciuni de reducere a vulnerabilitatii
n zonele de risc;
(6) elaborarea i aprobarea planurilor de urbanism - generale, zonale i de detaliu -, cu stabilirea i
aplicarea restrictiilor de amplasare a unor construcii sau dotri n zone cu risc seismic i/sau la alunecri
de teren, restrictii care vor fi impuse prin documentaiile de urbanism cu prilejul elaborrii i avizrii
acestora;
(7) adoptarea unor msuri de reamplasare a surselor secundare de risc: tehnologic i chimic, biologic,
inundatii, explozii, incendii, astfel nct sa se limiteze riscul de afectare a zonelor populate i aplicarea
acestor msuri n activitile de elaborare i avizare a documentaiilor prevzute n Regulamentul de
urbanism;
(8) studierea, stabilirea i aplicarea msurilor de protecie i a aciunilor de intervenie preventiv
impotriva efectelor seismelor i alunecarilor, n vederea diminurii vulnerabilitatii seismice;
(9) protecia i pregtirea capacitilor de rspuns n situaia de urgenta specifica: uniti ale serviciilor
de urgenta profesioniste, uniti i echipe cu atribuii speciale din reeaua medico-sanitar, poliie i uniti
pentru pstrarea ordinii publice, servicii de urgenta voluntare, sisteme functionale, dotri, sisteme de

comunicare, coordonare i conducere, spaii de acces i evacuare, spaii de adpostire a rniilor i


sinistratilor, rezerve de alimentare cu apa, medicamente, alimente, energie electrica, combustibil;
(10) organizarea de exercitii, sub coordonarea Inspectoratului General pentru Situaii de Urgenta n
scopul verificrii viabilitatii planurilor de aprare i a resurselor existente;
(11) asigurarea spaiilor de adpostire a rniilor i sinistratilor n cazul producerii unei situaii de
urgenta specifice i actualizarea conveniilor ncheiate ntre autoritile administraiei publice locale i
deintorii acestor spaii n vederea utilizrii lor n caz de nevoie;
(12) monitorizarea, prin serviciile specializate, a aciunilor de intervenie la cldiri de locuit, cldiri din
domeniul sntii, cldiri cu funciuni eseniale n Sistemul Naional de Management al Situaiilor de
Urgenta, incluznd:
- expertizarea tehnica, cu fundamentarea soluiilor de intervenie i estimarea costurilor pentru cldiri de
locuit, spitale, cldiri administrative, culturale, de nvmnt etc.;
- proiectarea lucrrilor de intervenie;
- execuia lucrrilor de consolidare;
- asigurarea locuinelor de necesitate de ctre serviciile specializate pentru cazarea temporar a
persoanelor n timpul executrii consolidarilor dac situaia o impune;
(13) asigurarea logistica a serviciilor publice descentralizate prezente n planul de aprare propriu:
formulare i placarde, casti de protecie, mijloace de transport etc., precum i pregtirea i avizarea listelor
i conveniilor de colaborare cu persoanele autorizate - fizice sau juridice - pentru intervenie n caz de
cutremur: ingineri experi, ingineri verificatori de proiecte, inspectori de teren, diriginti de antier, pentru
activitile prevzute n "Manualul pentru investigarea de urgenta post seism i stabilirea soluiilor cadru
de intervenie imediata pentru punerea n siguranta provizorie a construciilor avariate" - publicat n
Buletinul Construciilor nr. 2/1999, i pregtirea prin cursuri a personalului implicat n aceste activiti;
(14) monitorizarea operatorilor economici care reprezint surse de mare risc pentru colectivitatile
umane;
(15) avizarea listei societilor comerciale i a furnizorilor de bunuri i servicii care au n dotare utilaje
pentru intervenie n cazul producerii unei situaii de urgenta specifice i ncheierea cu acestea a
conveniilor pentru intervenia imediata i asigurarea necesarului de resurse;
(16) protecia bunurilor de patrimoniu: cldiri, lucrri inginereti, dotri tehnologice diverse, valori
cultural-artistice din administrarea instituiilor publice i private;
(17) asigurarea, prin bugetul propriu, a resurselor financiare necesare activitii de prevenire i
gestionare a unei situaii de urgenta specifice;
(18) verificarea, nominalizarea i actualizarea stocurilor de materiale de prima necesitate: medicamente,
snge i produse specifice, apa minerala, mbrcminte i incaltaminte, alimente cu termen lung de
conservare, cazarmament etc.;
(19) verificarea i actualizarea materialelor de construcii i a altor materiale, inclusiv pentru realizarea
de locuine pentru cazarea temporar, aflate n depozitele zonale ale Administraiei Naionale a Rezervelor
de Stat;
(20) coordonarea, avizarea i controlul realizrii msurilor privind activitile de aprare n cazul
producerii unei situaii de urgenta specifice, privind:
- verificarea, nominalizarea, actualizarea i pregtirea formatiunilor i mijloacelor de intervenie
operativ, inclusiv a celor de intervenie pe linie medical;
- asigurarea aciunilor i msurilor de profilaxie n zone de risc, n vederea mpiedicrii i declansarii
unor epidemii i/sau epizootii;
- verificarea dotrii cu mijloace de comunicaii i a strii de funcionare a acestora;
- asigurarea aciunilor de cercetare-cutare i deblocare-salvare: dotare i personal instruit;
- realizarea unor aciuni de restrictii i interdicii necesare n zonele de risc i de distrugeri;
- instruirea autoritilor i populaiei din zonele de risc asupra regulilor de comportare i comunicare n
cazul producerii unui dezastru;

- planificarea msurilor i procedurilor de intervenie operativ necesare gestionrii situaiei de urgenta


specifice i aprobarea acestora de ctre Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta.
(21) coordonarea metodologic privind materialele pentru educarea antiseismica a populaiei,
asigurarea diseminarii informaiilor: pliante, brouri, afie, puse la dispoziie de organismele abilitate
potrivit legii;
(22) coordonarea i avizarea instalrii i operarii n condiii sigure a unor sisteme de urmrire,
avertizare i alarmare privind efectele seismelor i/sau alunecarilor de teren pe amplasamente libere, n
construcii publice i/sau private, dotri ale regiilor/reele de infrastructuri etc.: accelerografe/seismografe,
captori, traductori, martori de deformatii, deplasri, echipamente specifice de protecie civil, etc., cu
respectarea prevederilor legale.
B. Msuri i aciuni n etapa de incidenta a unei situaii de urgenta specifice
- n caz de cutremur
(1) activarea imediat dup seism a Comitetului judeean/municipiului Bucureti i a Centrului
operational pentru situaii de urgenta.
- n etapa de incidenta a alunecarilor de teren
(1) activarea imediata, a Comitetului judeean/municipiului Bucureti i a Centrului operational pentru
situaii de urgenta;
(2) alarmarea populaiei asupra alunecarii de teren de ctre Inspectoratul local/judeean pentru situaii
de urgenta cu mijloacele specifice acestor tipuri de aciuni, cat i cu mijloacele tehnice din dotarea
serviciilor publice comunitare profesioniste pentru situaii de urgenta i informarea populaiei despre zona
supus riscului i msurile instituite n areal, de ctre Comitetul local/judeean/municipiului Bucureti;
(3) dup receptionarea informrii privind declanarea unor alunecri de teren, autoritile locale vor lua
urmtoarele msuri:
- pregtirea evacuarii locuinelor, a bunurilor cat i a anexelor gospodreti, a animalelor;
- deconectarea cldirilor, locuinelor de la sistemul de alimentare cu energie electrica, gaze, apa,
nclzire, canalizare etc. pentru a limita eventualele avarii sau distrugeri;
- coordonarea formatiilor serviciilor de urgenta profesioniste i a serviciilor de urgenta voluntare aflate
n subordinea autoritilor administraiei publice, instituiilor publice, i operatorilor economici i
organizaiilor nonguvernamentale;
- sprijinirea formatiilor de intervenie organizate ale Comitetului judeean/ municipiului Bucureti n
aciunile de oprire, diminuare sau de deviere a alunecarii de teren cu scopul de protejare a cldirilor i a
anexelor gospodreti sau pentru micorarea efectelor distructive ale alunecarii de teren.
C. Msuri i aciuni dup producerea unei situaii de urgenta specifice
(1) ntrunirea de urgenta a Comitetului judeean/municipiului Bucureti, culegerea de informaii de ctre
personalul specializat, i culegerea i transmiterea datelor semnificative de la i ctre Inspectoratul
judeean/municipiului Bucureti pentru Situaii de Urgenta n vederea colectrii, stocrii, analizarii,
sintezei informaiilor i elaborrii deciziei de intervenie;
(2) elaborarea deciziei privind declararea strii de alerta sau instituirea strii de urgenta specifice i
transmiterea urgenta a dispoziiilor ctre autoritile, forele i mijloacele destinate interveniei;
(3) desfurarea interveniei, prin executarea aciunilor planificate n etapa de prevenire a unei situaii
de urgenta specifice;
(4) aplicarea prevederilor din planul de aprare i a procedurilor acestuia pentru investigarea de urgenta
a construciilor, reelelor de utiliti etc., respectnd reglementrile n vigoare din diferite domenii i
punerea n siguranta provizorie potrivit prioritatilor stabilite de specialitii abilitai i luarea deciziilor de
evacuare, dup caz, utiliznd "Manualul pentru investigarea de urgenta post seism i stabilirea soluiilor
cadru de intervenie imediata pentru punerea n siguranta provizorie a construciilor avariate";
(5) investigarea de urgenta a dotrilor proprii ale administraiei locale i a altor instituii din sistem;
(6) comunicarea permanenta ntre autoriti i populaie pe toat perioada de intervenie i refacere prin
compartimente ale primriilor i mass-media;

(7) aplicarea prevederilor din plan privind refacerea cilor de acces, reelelor de utiliti, capacitilor
functionale i a capacitilor operationale i de aprovizionare afectate, pentru revenirea la normal a vieii
social-economice n unitatea administrativ-teritorial;
(8) realizarea evalurii daunelor i facilitarea acordrii unor compensaii ctre cei afectai de dezastru,
potrivit legislaiei;
(9) revizuirea i actualizarea planului de aprare, pe baza experienei acumulate.
ANEXA 4

la Normativ

Coninutul orientativ al Planului de aprare la nivelul autoritilor i instituiilor publice centrale care
coordoneaz activiti social-economice i reele de utiliti publice de importanta nationala i interes
strategic
a) Nivel de sector-economic, reea i/sau sistem cu componente dispuse n teritoriu
Coninutul planului va fi adaptat dup Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:
- definirea sectorului, reelei sau sistemului prin componente i rolul acestora n funcionarea normal;
- inventarierea componentelor, pe vulnerabilitati specifice, a componentelor critice etc.;
- analiza problemelor de topologie, a ipotezelor de baza i conjuncturale;
- definirea, identificarea i analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale i
secundare, a condiiilor locale etc., n diferitele puncte critice;
- analiza de scenariu pentru sector, reea sau sistem; relaia dintre avariile directe i indirecte i posibile
reactii n lant, consecinele social-economice ale acestora, puncte critice;
- indicatori pentru caracterizarea pierderilor i consecinelor ca dezastru limitat sau major, n funcie de
raportul dintre pierderi i capacitatile de reactie, refacere i compensare;
- analiza capacitii de reactie i compensare a pierderilor n interiorul sectorului sau reelei i n
exterior, n perioada de urgenta i de revenire la normal;
- concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive.
b) Nivel - regional i/sau naional
Coninutul planului va fi adaptat dup Anexa nr. 1 la Normativ, cu detalieri specifice privind:
- definirea, identificarea i analizarea hazardurilor principale i secundare/colaterale pe macrozone;
- definirea, identificarea i analiza cutremurelor de scenariu, cu considerarea hazardurilor principale i
secundare, a condiiilor locale etc.;
- inventarierea componentelor macroseismice i sociale semnificative i a indicatorilor de
vulnerabilitate conditionati de impactul seismic pe sectoare social-economice critice, la nivel local,
regional/judeean sau naional;
- corelarea structurii sectoriale a economiei cu necesarul de resurse i produsul economic respectiv;
evaluarea, repartiia i concentrarea pierderilor posibile la seism; implicatiile acestora pe termen scurt,
mediu i lung; ipoteze de baza i conjuncturale;
- analiza capacitii de reactie, refacere i compensare la nivel local, zonal, naional, internaional;
- indicatori pentru caracterizarea pierderilor i consecinelor n funcie de raportul dintre pierderi i
capacitatile de reactie, refacere i compensare;
- reactii publice strategice necesare pentru prevenire, intervenie, refacere.
ANEXA 5

la Normativ

Coninutul orientativ al Planului de aprare la nivelul comitetelor municipale, oreneti, comunale


Planul de aprare la nivelul comitetelor municipale/sector, oreneti, comunale reprezint o sinteza a
planului propriu i a planurilor ntocmite de operatorii economici i persoanele juridice.
Coninutul planului de aprare va fi adaptat dup Anexele nr. 1 i 3 la Normativ, n funcie de mrimea
i caracteristicile urbanistice i social-economice ale localitii, cu detalieri specifice privind:
- definirea, identificarea i analiza cutremurelor de scenariu semnificative, cu considerarea hazardurilor
principale i secundare, a condiiilor locale etc.;
- identificarea i inventarierea elementelor expuse - categorii, numr, vulnerabilitati specifice -,
dotrilor critice i surselor de mare risc n contextul tipului de localitate analizat;
- stabilirea ipotezelor de baza i conjuncturale privind topologia i conexiunile n producerea efectelor
negative;
- definirea lanturilor de evenimente cu potenial distructiv, specifice localitii urbane analizate;
- analiza de scenariu pentru localitatea respectiva, n ipoteze specifice, cu analiza pierderilor estimate n
caz de seism;
- indicatori pentru caracterizarea pierderilor i consecinelor, n funcie de raportul dintre pierderi i
capacitatile de reactie, refacere i compensare;
- concluzii privind nivelul necesar al interventiilor preventive n localitate;
- revizuirea i actualizarea planului de aprare, pe baza experienei acumulate.
ANEXA C

la Regulament

NOTA CTCE
Imaginea anexei C se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 207 bis din 7 martie 2006,
a se vedea imaginea asociata.
ANEXA C1

la Regulament

NOTA TELEFONICA
*T*
Laboratorul reea nationala a statiilor seismice, din cadrul Institutului
Naional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pmntului, transmite
urmtorul comunicat:
"n ziua de ......, la ora ....., ora Romniei, s-a produs n zona .......
un cutremur cu magnitudinea ..................... pe scara Richter,
la adncimea de ...... km i cu intensitatea n zona epicentrala ...... pe scara Mercalli.
Cutremurul s-a simtit/nu s-a simtit la Bucureti."
Alte date comunicate:
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Din partea INCDFP, transmis comunicatul:


Ziua: .................
Ora: ..................
Numele: ..........................
Funcia: .........................
Din partea Centrului operational al IGSU, primit comunicatul:
Ziua: .........................................
Ora: ..........................................
Numele: .......................................
Funcia: ......................................
Din partea Centrului operativ al MTCT, primit comunicatul:
Ziua: .........................................
Ora: ..........................................
Numele: .......................................
Funcia: ......................................
Din partea Inspectoratului de Stat n Construcii - ISC,
primit comunicatul:
Ziua: .........................................
Ora: ..........................................
Numele: .......................................
Funcia: ......................................
*ST*
ANEXA C2

la Regulament

NOTA TELEFONICA
*T*
Prefectura .............................. transmite urmtorul comunicat:
"n ziua de ........., la ora ........ s-au nregistrat efectele produse
de seism/alunecri de teren ............................................
Efecte semnalate:
pierderi de viei omeneti: ........... rnii: ........................
cldiri avariate/distruse: .............................................
gospodrii i anexe gospodreti avariate/distruse: ....................
drumuri afectate, km: ........... CF afectate, km: .....................
poduri afectate: .......................................................
retele vitale: energie electrica, gaze, alimentare apa, termoficare cai
de comunicaie etc., afectate: .........................................
funciuni i servicii: reeaua medical, nvmnt, pompieri,
administraie, etc., afectate: ........................................"
Alte date comunicate:
........................................................................
........................................................................

........................................................................
Din partea prefecturii, transmis comunicatul:
Ziua: ........................
Ora: .........................
Numele: ..........................
Funcia: .........................
Din partea Centrului operational al IGSU, primit comunicatul:
Ziua: .........................................
Ora: ..........................................
Numele: .......................................
Funcia: ......................................
Din partea Centrului operativ al MTCT, primit comunicatul:
Ziua: .........................................
Ora: ..........................................
Numele: .......................................
Funcia: ......................................
Din partea Inspectoratului de Stat n Construcii - ISC,
primit comunicatul:
Ziua: .........................................
Ora: ..........................................
Numele: .......................................
Funcia: ......................................
*ST*
ANEXA D

la Regulament

Coninutul cadru al Raportului operativ


1. Locul, data i ora producerii dezastrului; elemente descriptive;
2. Situaia la locul evenimentului:
- Persoane decedate
- Persoane traumatizate: pierderi de viei, rnii, arsi, contaminati etc.
- Persoane n pericol/evacuate/relocate
- Locuine i anexe gospodreti afectate:
Distruse
Avariate
- Suprafata de manifestare a dezastrului:
Judee
Localiti
- Surse de mare risc
- Obiective socio-economice
- Teren agricol

- Situaia cilor de comunicaii: drumuri naionale, judeene i comunale avariate sau distruse, poduri i
podele avariate sau distruse, a liniilor de telecomunicaii i transport a energiei electrice, precum i a
reelelor de transport ale operatorilor energetici;
- Animale mari moarte sau amenintate
- Distrugeri de alte bunuri
3. Forte i mijloace de intervenie
- existente
- necesare din alte judee
4. Msuri urgente ntreprinse;
5. Data i ora trecerii de la o etapa a operaiunilor de intervenie la alta;
6. Cereri de forte, materiale, mijloace i asistenta tehnica interna i internationala;
7. Alte date i elemente n raport de evoluia situaiilor critice intervenite, durata acestora, msuri luate:
forte i mijloace cu care s-a acionat, rezultate obinute, nr. persoanelor i gospodariilor evacuate, msuri
de cazare, ajutoare asistenta sanitar.
NOTA:
Rapoartele operative se transmit din 12 n 12 ore de la notificarea situaiei de urgenta specifice i ori de
cte ori situaia impune. Rapoartele comitetelor locale se transmit secretariatelor tehnice permanente ale
comitetelor judeene, respectiv comitetului municipiului Bucureti i de ctre acestea din urma ctre
Secretariatul tehnic permanent al Comitetului ministerial i ctre Secretariatul tehnic permanent al
Comitetul naional.
ANEXA E

la Regulament

Schema fluxului decizional pentru declararea strii de alerta i/sau instituirea strii de urgenta specifice
NOTA CTCE
Schema fluxului decizional, se gsete n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, Nr. 207 bis din 7
martie 2006, a se vedea imaginea asociata.
ANEXA F

la Regulament

Coninutul cadru al raportului de evaluare a interveniei


1. locul, data i ora producerii situaiei de urgenta specifice;
2. cauza i mprejurrile declansarii dezastrului; descrierea succint a evoluiei acestuia;
3. efectele dezastrului: pierderi de viei omeneti, locuine i anexe gospodreti afectate: distruse i/sau
avariate, - pagube cantitative i valorice, obiective socio-economice afectate - pagube cantitative i
valorice, animale/psri moarte - pagube cantitative i valorice, terenuri agricole afectate - pagube
cantitative i valorice etc., comunicnd urmtoarele:
victime umane;
localiti afectate;
locuine afectate: numeric i valoric, total, din care:

numrul i valoarea locuinelor distruse;


numrul i valoarea locuinelor avariate;
numrul i valoarea anexelor gospodreti distruse/avariate.
hectare i bunuri agricole afectate - pagube cantitative i valorice;
animale i psri moarte - pagube cantitative i valorice;
obiective social-economice afectate - pagube cantitative i valorice;
drumuri afectate total, din care:
drumuri naionale: km, pagube cantitative i valorice;
drumuri judeene: km, pagube cantitative i valorice;
drumuri comunale: km, pagube cantitative i valorice;
drumuri forestiere: km, pagube cantitative i valorice;
poduri, podee: pagube cantitative i valorice.
cai ferate afectate: numeric i valoric, - total, din care:
avariate: km: pagube cantitative i valorice;
distruse: km: pagube cantitative i valorice.
reele electrice: numeric i valoric, - total, din care:
avariate, km: pagube cantitative i valorice;
distruse, km: pagube cantitative i valorice.
reele de telefonie: numeric i valoric - total, din care:
avariate, km - pagube cantitative i valorice;
distruse, km - pagube cantitative i valorice:
reele de alimentare cu apa: numeric i valoric - total, din care:
avariate, km - pagube cantitative i valorice;
distruse, km - pagube cantitative i valorice.
reele de alimentare eu gaz metan: numeric i valoric total, din care:
avariate: km - pagube cantitative i valorice;
distruse: km - pagube cantitative i valorice.
alte pagube.
4. organizarea i desfurarea aciunilor de intervenie operativ pe etape ale interveniei;
5. modul de aciune a conducerilor tehnico-administrative ale operatorilor economici i instituiilor,
precum i a populaiei, pe baza avertizarilor primite i n raport cu prevederile planurilor de aprare i cu
regulamentele specifice;
6. propuneri de imbunatatire a activitii de aprare, - aciuni i msuri preventive -, cu referire asupra
functionarii sistemului informaional-decizional, a modului de rspuns al organismelor i instituiilor
implicate, situaiei resurselor, viabilitatii planurilor ntocmite i a reglementrilor privind protecia i
intervenia n cazul producerii unui situaii de urgenta specifice.
NOTA
Rapoartele de sinteza se ntocmesc de ctre comitetele judeene, respectiv Comitetul municipiului
Bucureti, pe baza constatrilor efectuate i sunt validate de prefeci i preedinii consiliilor locale,
respectiv de Consiliul general al Municipiului Bucureti. Rapoartele de sinteza se transmit n termen de 20
de zile de la producerea dezastrului ctre Comitetul ministerial.
Comitetul ministerial transmite rapoarte de sinteza pentru toate zonele afectate cu termen de 30 de zile
ctre Comitetul naional.
__________

MODUL DE NTOCMIRE A PLANULUI DE INTERVENIE N CAZ DE


URGEN RADIOLOGICI/SAU ACCIDENT NUCLEAR
Bibliografie:Ordin684/2005
NORME METODOLOGICE
privind planificarea, pregtirea i intervenia
n caz de accident nuclear sau urgen radiologic
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1

Prezentele norme metodologice se aplic pentru planificarea, pregtirea i intervenia n caz de accident
nuclear sau urgen radiologic, precum i pentru elaborarea planurilor de protecie i intervenie n caz de
accident nuclear sau urgen radiologic, n urmtoarele situaii:
a) incidente industriale, medicale, rutiere sau incendii n care sunt implicate surse radioactive, eliberri
accidentale, pierderea de surse sau traficul ilicit de surse radioactive;
b) accidente la instalaii nucleare aflate n afara granielor, cu efecte transfrontaliere, inclusiv nave
maritime cu propulsie nuclear;
c) reintrarea n atmosfer a sateliilor cu generatoare nucleare sau cu alte surse de radiaii la bord;
d) accidente n care sunt implicate arme nucleare;
e) ameninri sau atacuri teroriste cu dispozitive nucleare sau radioactive;
f) accidente la instalaii nucleare de pe teritoriul rii, altele dect reactoarele nucleare.
ART. 2
(1) Scopul elaborrii prezentelor norme metodologice const n stabilirea unei concepii unitare de
ntocmire a planurilor de urgen la nivelul autoritilor publice centrale i locale, precum i a
utilizatorilor, care au responsabiliti de aciune n astfel de situaii.
(2) Prezentele norme metodologice asigur cadrul juridic, organizatoric i funcional n vederea
planificrii i executrii msurilor specifice, pentru activitile care prezint pericole de urgene nucleare
sau radiologice la obiectivele identificate de autoritile competente.
ART. 3
Termenii utilizai n prezentele norme metodologice sunt definii n anexa nr. 1.
ART. 4
Planurile de protecie i intervenie n caz de accident nuclear sau urgen radiologic care se ntocmesc
sunt urmtoarele:
a) planul naional - include sinteza planurilor autoritilor publice centrale i judeene, este elaborat de
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i aprobat de Comitetul Naional pentru Situaii de
Urgen;
b) planul judeean - include sinteza planurilor autoritilor administraiei publice judeene, precum i
cele ale utilizatorilor, este elaborat de inspectoratele judeene pentru situaii de urgen, este avizat de
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i este aprobat de comitetul judeean pentru situaii de
urgen;
c) planul de protecie i intervenie al utilizatorului - se elaboreaz de ctre agentul economic surs de
risc nuclear sau radiologic, se avizeaz de inspectoratele judeene pentru situaii de urgen i se aprob de
autoritatea naional pentru controlul activitilor nucleare.
ART. 5
(1) Situaii de urgen nuclear sau radiologic se pot produce n:
a) instituii medicale;
b) uniti nucleare;
c) instituii de cercetare i nvmnt;
d) timpul transportului (rutier, maritim, fluvial);
e) ciclul combustibilului nuclear;
f) aplicaii cu surse radioactive;
g) alte locuri, ca urmare a activitilor teroriste, traficului ilicit, depozitrii de materiale refolosibile.
(2) Situaiile de urgen nuclear sau radiologic sunt definite n anexa nr. 2.
ART. 6
Planurile de protecie i intervenie n caz de accident nuclear sau urgen radiologic, denumite n
continuare planuri, asigur identificarea i monitorizarea surselor poteniale generatoare de accidente
nucleare sau urgene radiologice, evaluarea informaiilor i analiza situaiei iniiale, elaborarea de
prognoze, stabilirea variantelor optime pentru reducerea efectelor produse de radiaiile ionizante i
stabilesc concepia de alarmare a instituiilor i serviciilor publice descentralizate n scopul minimizrii
impactului asupra populaiei i a mediului.

ART. 7
Pentru stabilirea variantelor optime de aciune i aplicarea msurilor de protecie i intervenie se va lua
n consideraie timpul de emisie radioactiv, n funcie de tipul accidentului i de sursele implicate.
ART. 8
Planificarea activitilor de intervenie are la baz cunoaterea amplasrii surselor sau a materialelor
radioactive existente la nivel judeean i local, condiiile geografice i geoclimatice n momentul
producerii accidentului/incidentului, distribuia populaiei pe categorii de vrst i a obiectivelor de risc
aflate n zona incidentului.
ART. 9
Planificarea activitilor de protecie a populaiei i a personalului de intervenie trebuie s fie realizat
inndu-se cont de urmtoarele ci de expunere:
a) expunerea extern datorit surselor de radiaii neecranate sau intrrii n zona contaminat radioactiv;
b) expunerea intern prin inhalare i prin ingestia de ap sau de alimente contaminate;
c) contaminarea radioactiv extern a personalului de intervenie.
ART. 10
Planurile trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii:
a) s fie corelate cu celelalte msuri i planuri de protecie i intervenie n caz de dezastre de pe
teritoriul judeului;
b) s se bazeze pe posibilitile reale de asigurare a aciunilor de protecie i intervenie;
c) s fie precise, clare, expresive i permanent actualizate;
d) s poat fi aplicate n timp scurt, parial sau total.
ART. 11
Structura-cadru a planului este prezentat n anexa nr. 3.
ART. 12
(1) Planurile stabilesc responsabilitile ce revin fiecrei autoriti publice centrale i locale, instituiilor
sau agenilor economici implicai n rspunsul n caz de accident nuclear sau urgen radiologic, schema
minim de personal pentru rspunsul iniial la urgen, mijloacele suplimentare pentru mrirea capacitii
de rspuns i fluxul informaional-decizional ntre utilizator i exterior.
(2) Responsabilitile ce revin autoritilor publice centrale i locale, precum i instituiilor cu
responsabiliti n rspunsul n caz de accident nuclear sau urgen radiologic sunt prezentate n anexa nr.
4.
ART. 13
Procedurile pentru notificarea organizaiilor i a personalului implicat, coninutul mesajelor iniiale
adresate organizaiilor i instituiilor implicate, precum i populaiei vor fi elaborate de autoritile
competente mpreun cu Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen.
ART. 14
(1) Autoritile administraiei publice centrale i locale, instituiile sau agenii economici implicai n
rspunsul n caz de accident nuclear sau urgen radiologic vor asigura msurile i mijloacele necesare
activrii imediate a personalului propriu, n funcie de notificarea iniial primit.
(2) Schema de principiu privind organizarea rspunsului iniial n situaia notificrii unui accident
nuclear sau unei urgene radiologice este prevzut n anexa nr. 5.
CAP. II
Planul de protecie i intervenie al utilizatorului
ART. 15
(1) Planul de protecie i intervenie al utilizatorului se elaboreaz n scopul planificrii msurilor
specifice pentru reducerea riscului asupra sntii angajailor, calitii factorilor de mediu i integritii
bunurilor materiale, n caz de urgen nuclear sau radiologic.

(2) Acesta are la baz identificarea riscurilor poteniale specifice, precum i procedurile de rspuns n
vederea asigurrii:
a) informrii oportune a titularilor de activiti, angajailor, populaiei i autoritilor publice locale;
b) pregtirii personalului cu funcii de decizie, a angajailor i a forelor de intervenie;
c) interveniei de urgen, n mod organizat i ntr-o concepie unitar, pentru prevenirea, limitarea i
nlturarea consecinelor;
d) refacerii i reabilitrii factorilor de mediu;
e) relurii n condiii normale a activitilor de producie.
ART. 16
(1) Elaborarea planului de protecie i intervenie al utilizatorului se ntocmete de compartimentul de
specialitate al agentului economic sau instituiei publice surs de risc nuclear ori radiologic i se avizeaz
de compartimentele de specialitate din cadrul obiectivului i de autoritatea teritorial pentru situaii de
urgen.
(2) Organul tehnic care coordoneaz elaborarea planului de urgen intern este compartimentul de
protecie civil.
(3) Avizul de specialitate al autoritilor teritoriale pentru situaii de urgen se acord de ctre
personalul atestat, numit prin ordin de zi pe unitate, potrivit atribuiilor de serviciu.
ART. 17
(1) Planul de protecie i intervenie al utilizatorului se ntocmete n 3 exemplare, dintre care un
exemplar se pstreaz la dispecerat (ofierul de serviciu), un exemplar la inspectorul de protecie civil al
obiectivului, iar cellalt exemplar la autoritatea teritorial pentru situaii de urgen.
(2) Procesul de elaborare a planului se bazeaz pe informaiile coninute n raportul de securitate al
obiectivului sau n politica de prevenire a accidentelor majore, fiind necesar consultarea
compartimentelor de specialitate i a angajailor.
(3) Termenele de elaborare a planurilor de protecie i intervenie ale utilizatorului sunt:
a) pentru obiectivele noi i pentru obiectivele existente care sufer modificri importante, nainte de
nceperea funcionrii acestora n noile condiii;
b) pentru obiectivele existente, n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice.
ART. 18
(1) Planul de protecie i intervenie al utilizatorului se va distribui dup cum urmeaz:
a) dou exemplare originale se vor pstra la titularul de activitate;
b) un exemplar la autoritatea teritorial pentru situaii de urgen.
(2) Extrase din planul de protecie i intervenie al utilizatorului se vor distribui autoritilor publice i
compartimentelor de specialitate care l-au avizat, forelor de intervenie interne i externe care au misiuni
de aciune pe amplasament, precum i vecinilor ce pot fi afectai n cazul producerii unui accident.
(3) Responsabilitatea distribuirii planului de protecie i intervenie al utilizatorului revine inspectorului
de protecie civil.
(4) Planurile vor cuprinde o list de distribuie a exemplarelor originale, copiilor i extraselor.
ART. 19
(1) Responsabilitatea actualizrii planurilor de protecie i intervenie ale utilizatorului revine
inspectorului de protecie civil al obiectivului, aceast activitate realizndu-se, anual sau ori de cte ori
apar modificri, astfel:
a) schimbarea unor persoane cu responsabiliti n schema general de rspuns la urgene;
b) schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc;
c) modificri n situaiile cu necesarul de resurse umane i materiale;
d) modificri n programul de instruire-pregtire.
(2) Revizuirea planului de protecie i intervenie al utilizatorului se realizeaz la intervale de cel mult 3
ani sau la solicitarea autoritilor teritoriale pentru situaii de urgen, pe baza modificrilor produse n:
a) caracteristicile surselor de risc;

b) structura economic a obiectivului;


c) realizarea cooperrii;
d) concepia aplicrii planului.
(3) Dup fiecare actualizare i revizuire, modificrile sunt transmise prin grija inspectorului de protecie
civil tuturor celor crora li s-a distribuit planul.
ART. 20
(1) Planul de protecie i intervenie al utilizatorului se va exersa, testa i evalua prin exerciii organizate
de ctre titularul activitii.
(2) nainte de executarea exerciiilor se asigur actualizarea sau, dup caz, revizuirea planurilor de
urgen intern, precum i antrenamente pariale cu personalul de decizie i cu forele de intervenie.
(3) Pregtirea exerciiilor i antrenamentelor se execut pe baza unui grafic ntocmit de inspectorul de
protecie civil, avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului, de autoritatea teritorial pentru
situaii de urgen i aprobat de titularul activitii.
(4) Se va executa n mod obligatoriu cel puin cte un exerciiu pe an pentru fiecare tip de eveniment n
care sunt implicate surse radioactive (incendiu, explozie, avarie).
(5) Exerciiile de urgen cu scenarii care presupun efecte n afara amplasamentului se vor organiza i se
vor desfura cel puin o dat la 3 ani.
(6) Evaluarea planului de protecie i intervenie al utilizatorului se realizeaz dup executarea
exerciiilor, pe baza concluziilor i rapoartelor prezentate de personal special angrenat n acest scop, cte
un exemplar din raportul de evaluare fiind transmis autoritilor teritoriale pentru situaii de urgen.
CAP. III
Planul naional i planul judeean
SECIUNEA 1
Dispoziii comune
ART. 21
Planul naional i planul judeean se ntocmesc sub form de text i anexe, care includ totalitatea
msurilor de protecie, procedurile i forele de intervenie care sunt implicate n rspunsul la un accident
nuclear sau urgen radiologic pe teritoriul naional/judeean ori n exteriorul acestuia, cu consecine
semnificative asupra rii/judeului, i trebuie s cuprind urmtoarele:
a) denumirea instalaiei i/sau zona la care se aplic;
b) scopul, concepia realizrii i modalitile de activare a planului;
c) strategiile i posibilitile de evaluare a situaiei de urgen;
d) atribuiile fiecrui organism implicat n gestionarea situaiei de urgen pe timpul activitilor de
intervenie;
e) datele de identificare a autoritilor, precizarea responsabilitilor pentru coordonarea rspunsului i
situaiile de urgen care necesit punerea n aplicare a planului;
f) punctele de contact ale fiecrui organism sau instituii implicate n rspunsul la urgen;
g) schemele de alarmare, notificare i activare a persoanelor, organizaiilor locale, judeene, naionale,
agenilor economici i a echipelor de intervenie, notificarea i aplicarea procedurilor pentru echipele de
intervenie;
h) metodele, procedurile i mijloacele de alarmare a publicului;
i) msurile de protecie pentru personalul de intervenie i populaie;
j) conducerea aciunii de protecie i intervenie, la nivel naional, judeean i local;
k) criteriile de definire a ncetrii strii de accident nuclear sau urgen radiologic;
l) punctele sau raioanele de evacuare recunoscute ori amenajate, itinerariile de evacuare, de baz i de
rezerv;

m) raioanele pentru decontaminarea personalului, tehnicii sau echipamentului, recunoscute ori


amenajate;
n) managementul informaiei, comunicate pentru mass-media i public;
o) managementul medical al victimelor i al persoanelor supraexpuse;
p) aciunile de prevenire i contramsurile;
q) msurile de paz, ordine public i ndrumarea circulaiei, prevenirea panicii i producerii altor
evenimente;
r) controlul expunerii la radiaii;
s) msurile i mijloacele medico-legale;
t) controlul intrrilor/ieirilor n/din zona contaminat;
u) echipamentele, mijloacele de comunicaii i alte dotri necesare ndeplinirii ndatoririlor i funciilor
stabilite prin plan;
v) mijloacele prevzute i pregtite pentru intervenie n caz de urgene radiologice;
w) metodele i mijloacele pentru prezentarea situaiei, alte informaii necesare pentru sprijinul deciziei,
actualizarea tuturor elementelor din cadrul organizaiilor de rspuns;
x) aspectele psihologice (echipe de urgen, public), participarea populaiei n luarea deciziilor de
refacere a zonelor afectate;
y) intervalele de desfurare a exerciiilor i antrenamentelor;
z) modalitatea de verificare i actualizare periodic a planurilor.
SECIUNEA a 2-a
Planul judeean
ART. 22
(1) Inspectoratele judeene pentru situaii de urgen elaboreaz planul judeean care se aprob de
preedintele comitetului judeean pentru situaii de urgen.
(2) Planul reprezint o component a Planului de analiz i acoperire a riscurilor ce se elaboreaz pentru
toate situaiile poteniale de risc specifice judeului.
(3) Planul se elaboreaz n 3 exemplare, dintre care unul se va pstra la secretariatul tehnic permanent al
comitetului judeean pentru situaii de urgen, al doilea la inspectoratul judeean pentru situaii de
urgen, iar exemplarul al treilea la Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen.
(4) Extrase din plan se vor distribui tuturor autoritilor publice locale de specialitate cu sarcini de
intervenie, precum i autoritilor administraiei publice locale dispuse n zonele de planificare la urgen,
cu respectarea prevederilor legale.
(5) Planul va cuprinde o list de distribuie a exemplarelor originale, copiilor i extraselor.
(6) Termenul de elaborare a planurilor este de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice.
ART. 23
Planul se transmite Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen n vederea obinerii avizului de
specialitate.
ART. 24
(1) Planul se actualizeaz prin grija autoritii centrale i teritoriale pentru situaii de urgen, anual sau
ori de cte ori apar modificri n ceea ce privete: componena schemei de organizare la urgen, adresele,
numerele de telefon, fax etc., modificrile n situaiile cu necesarul de resurse umane i materiale,
modificrile n programul de instruire-pregtire.
(2) Revizuirea planului se realizeaz la intervale de cel mult 3 ani, pe baza modificrilor produse n:
caracteristicile surselor de risc, realizarea cooperrii, concepia aplicrii planului, structura aezrilor
umane din zonele de risc.
(3) Dup fiecare actualizare i revizuire, modificrile sunt transmise, prin grija autoritii teritoriale
pentru situaii de urgen, tuturor celor care sunt trecui pe lista de distribuie a planului.

ART. 25
(1) Antrenamentele, exerciiile i aplicaiile de specialitate sunt organizate i desfurate n scopul
pregtirii autoritilor administraiei publice locale i a forelor de intervenie, mbuntirii cooperrii,
verificrii viabilitii prevederilor planurilor, evalurii stadiului de operativitate i stabilirii msurilor ce se
impun.
(2) Acestea se vor organiza de inspectoratele judeene pentru situaii de urgen pe baza unei planificri
aprobate de prefectul judeului.
(3) nainte de executarea exerciiilor se asigur actualizarea sau, dup caz, revizuirea planurilor, precum
i desfurarea de antrenamente pariale cu personalul de decizie i cu forele de intervenie.
(4) Pentru asigurarea unei pregtiri adecvate a personalului cu atribuii de decizie i de intervenie vor fi
organizate i desfurate periodic mai multe tipuri de activiti, astfel:
a) exerciii de simulare n centrul operaional pentru situaii de urgen;
b) exerciii cu scenarii de urgen pe amplasament;
c) exerciii cu scenarii de urgen n afara amplasamentului;
d) antrenamente de specialitate la sal i n teren;
e) aplicaii de specialitate.
(5) Exerciiile cu scenarii care presupun efecte n afara amplasamentului se vor organiza i se vor
desfura cel puin o dat la 3 ani i vor fi, de regul, corelate cu exerciiile organizate de titularul
activitii.
(6) Evaluarea planului se realizeaz dup executarea exerciiilor i aplicaiilor, pe baza concluziilor i
rapoartelor prezentate de personal special angrenat n acest scop, un exemplar din raportul de evaluare
fiind transmis la autoritatea central pentru situaii de urgen.
ART. 26
Planul va conine un capitol cu msuri generale pentru reabilitarea economico-social a zonelor
afectate. Acesta va stabili msuri concrete prin care s se realizeze:
a) decontaminarea;
b) gospodrirea deeurilor;
c) demobilizarea personalului de intervenie;
d) ancheta medical;
e) informarea populaiei i mass-mediei;
f) refacerea factorilor de mediu;
g) ancheta penal;
h) evaluarea accidentului, concluziile rezultate, evaluarea privind costurile interveniei, clasificarea i
importana evenimentului;
i) propunerile de modificare a planurilor, de mbuntire a activitilor de pregtire i a procedurilor
(acolo unde sunt necesare aceste msuri);
j) modalitile de despgubire a persoanelor, instituiilor sau agenilor economici afectai;
k) raportul ulterior accidentului.
SECIUNEA a 3-a
Planul naional
ART. 27
(1) Planul naional este elaborat de Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen i este aprobat de
preedintele Comitetului Naional pentru Situaii de Urgen.
(2) Planul naional se ntocmete n termen de 9 luni de la intrarea n vigoare a prezentelor norme
metodologice.
(3) Planul naional reprezint o component a Planului naional de asigurare cu resurse umane,
materiale i financiare pentru situaii de urgen.

CAP. IV
Dispoziii finale
ART. 28
Procedurile operaionale privind organizarea i conducerea activitilor de prevenire i combatere a
consecinelor, evaluarea, testarea, exersarea, actualizarea i revizuirea planurilor vor fi elaborate de
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a
prezentelor norme metodologice.
ART. 29
(1) Planurile se pun n aplicare imediat atunci cnd situaia o impune, de ctre autoritile teritoriale
pentru situaii de urgen, n urmtoarele situaii:
a) cnd survine un accident major;
b) cnd survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
(2) Planurile de protecie i intervenie sunt puse n aplicare de autoritile care le-au elaborat, pe baza
procedurilor concrete prevzute n coninutul acestora.
ART. 30
n vederea participrii publicului la dezbaterea coninutului planurilor, se vor organiza informri prin
intermediul mass-mediei, expuneri, conferine, dezbateri publice, pagini de web etc.
ART. 31
Pentru ntocmirea planurilor pot fi angajate persoane fizice sau juridice atestate.
ART. 32
Anexele nr. 1-5 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
-------la normele metodologice
----------------------GLOSAR DE TERMENI
Accident nuclear - eveniment nuclear care afecteaz instalaia i provoac iradierea sau contaminarea
populaiei ori a mediului peste nivelurile permise de reglementrile n vigoare
Antidot - substan folosit pentru neutralizarea unui agent toxic ptruns n organism sau a efectelor
nocive ale acestuia
Autoritate - Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare, care, n baza art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 111/1996 privind desfurarea n siguran a activitii nucleare, republicat, cu modificrile
ulterioare, reprezint autoritatea naional competent n domeniul nuclear i exercit atribuiile de
reglementare, autorizare i control prevzute de lege
Autoritatea central pentru protecia mediului - Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor
Autoritatea central pentru protecie civil - Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen
Autoritatea public local responsabil cu planificarea teritorial - consiliul local, respectiv consiliul
judeean i Consiliul General al Municipiului Bucureti
Autoritatea public teritorial pentru protecia mediului - ageniile teritoriale de protecie a mediului i
Administraia Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii" (ARBDD)
Combustibil nuclear - material sau ansamblu mecanic care conine materie prim ori material fisionabil,
special destinat folosirii ntr-un reactor nuclear, n scopul producerii energiei nucleare
Contaminare radioactiv - contaminarea oricrui material, oricrei suprafee sau a mediului ori a unei
persoane cu substane radioactive. n cazul particular al corpului uman, contaminarea radioactiv include
att contaminarea extern a pielii, ct i contaminarea intern.

Debitul dozei - rata expunerii la radiaii ionizante n termeni de doz absorbit sau de doz echivalent
i exprimat n unitile Gy/h, respectiv Sv/h
Decontaminare - ndeprtarea contaminrii radioactive
Depozitare - prezena unei cantiti de substane periculoase n scopul stocrii i/sau pstrrii n condiii
de siguran
Deeu radioactiv - materiale rezultate din activitile nucleare, pentru care nu s-a prevzut nici o
ntrebuinare i care conin sau sunt contaminate cu radionuclizi
Doz - cantitatea de energie absorbit de esut
Dozimetre - instrumente de msurare a dozei ambientale sau a dozei individuale
Ecranare - materialele, de regul betonul, apa sau plumbul, amplasate n jurul substanelor radioactive
pentru a proteja personalul mpotriva radiaiilor
Expert acreditat - persoan avnd cunotinele i pregtirea necesare pentru a efectua testele fizice,
tehnice sau radiochimice care permit evaluarea dozelor i/sau pentru a oferi consultan n vederea
realizrii unei protecii efective a persoanelor i utilizrii corecte a echipamentelor de protecie i a crei
capacitate de a aciona ca expert n acest sens este recunoscut de Comisia Naional pentru Controlul
Activitilor Nucleare (CNCAN). Recunoaterea const n eliberarea unui permis de exercitare, potrivit
reglementrilor specifice emise de CNCAN.
Expunere - procesul de a fi iradiat sau expus la radiaii, cu consecina potenial a unei doze absorbite
Evacuare - mutarea rapid, temporar, a persoanelor dintr-o anumit zon pentru a se evita sau a se
reduce expunerea la radiaii pe termen scurt n caz de urgen
Ingestie - ptrunderea substanelor radioactive n organismul uman pe cale digestiv
Inhalare - ptrunderea substanelor radioactive n organismul uman pe cale respiratorie
Intervenie - orice aciune care evit sau micoreaz expunerea ori probabilitatea expunerii la surse care
nu sunt n obiectul unei practici aflate sub control sau la surse care sunt scpate de sub control ca urmare a
unui accident
ncorporare - ptrunderea substanelor radioactive n organismul uman prin ingestie, inhalare sau prin
penetrarea pielii ori a rnilor
Hazard - proprietatea intrinsec a unei substane, unui agent, a unei surse de energie sau situaii de a
avea un potenial de producere a unor consecine nedorite
Management pentru modernizare - adoptarea i implementarea procedurilor pentru modificrile
planificate asupra instalaiilor existente sau a proiectrii de noi instalaii, procese ori uniti de stocare
Material radioactiv - orice material n orice stare de agregare, care prezint fenomenul de
radioactivitate, inclusiv deeurile radioactive
Monitorizare - msurarea periodic sau continu a nivelului de radiaii dintr-o anumit zon
Nivel de intervenie - o valoare a echivalentului de doz evitabil, a dozei efective evitabile sau a unei
mrimi derivate, la care ar trebui avut n vedere aplicarea msurilor de intervenie; valoarea dozei
evitabile sau a mrimii derivate este numai cea asociat cu calea de expunere pentru care msura de
intervenie este aplicabil.
Obiectiv nuclear - uzine pentru fabricarea combustibilului nuclear, reactoare nucleare, inclusiv
ansamblurile critice i subcritice, reactoare de cercetare, centrale nuclearo-electrice, instalaii de stocare a
combustibilului iradiat, uniti de mbogire sau instalaii de retratare
Produs radioactiv - orice material radioactiv obinut n cursul procesului de producere ori de utilizare a
unui combustibil nuclear sau orice material care a devenit radioactiv prin expunere la radiaii, cu excepia
radioizotopilor care au atins stadiul final de preparare i sunt susceptibili de a fi utilizai n scopuri
tiinifice, medicale, speciale, sociale, comerciale ori industriale
Radiaie - particule sau unde rezultate din procese atomice ori nucleare
Radiaie ionizant - transferul energiei n spaiu sub forma undelor electromagnetice sau al particulelor
cu o cantitate de energie mai mare de 12,4 eV corespunztoare unei lungimi de und de 100 nanometri. O
astfel de radiaie este capabil s formeze ioni la trecerea prin esuturile din organism sau prin alte
substane.

Radiaie nuclear - radiaie emis de nucleele atomice, de exemplu pe timpul dezintegrrii radioactive
sau pe timpul fisiunii acestora
Radioactivitate - proprietatea anumitor radionuclizi de a emite radiaii prin transformarea spontan a
nucleelor acestora
Surs de radiaii - o cantitate de substane radioactive utilizat ca surs de radiaii ionizante
Securitate radiologic - asigurarea proteciei fiinelor umane mpotriva expunerii la radiaii i a
securitii instalaiilor nucleare i a surselor radioactive, inclusiv asigurarea mijloacelor de realizare a
acestei protecii i securitii i a mijloacelor de prevenire a accidentelor i de diminuare a consecinelor
acestora
Surs de radiaii - orice emitor de radiaii ionizante, inclusiv orice material radioactiv i orice
dispozitiv generator de radiaii ionizante
Timp de njumtire - timpul necesar pentru ca o substan radioactiv s i piard, datorit
dezintegrrii, jumtate din activitatea acesteia
Urgen radiologic - o situaie de urgen n urma unui accident care implic radiaii ionizante, care
determin autoritile responsabile s decid ntreprinderea msurilor de remediere n scopul protejrii
muncitorilor i a populaiei
Pericol - proprietatea intrinsec a unei substane sau unui preparat chimic ori a unei stri fizice, cu
potenial de a induce efecte negative asupra sntii populaiei i/sau asupra mediului
Risc - probabilitatea ca un anumit efect negativ s se produc ntr-o anumit perioad de timp i/sau n
anumite circumstane
Titularul activitii - orice persoan fizic sau juridic care exploateaz ori deine controlul instalaiei
sau care este delegat cu o putere economic decisiv n ceea ce privete funcionarea acesteia
Unitate de stocare - orice spaiu n care sunt depozitate substane periculoase
ANEXA 2
-------la normele metodologice
-----------------------DEFINIREA
situaiilor de urgen nuclear sau radiologic
*T*
*Font 9*

Nr.Obiectivul

crt
sau
Prezentarea situaiilor de urgen nuclear sau radiologic Obs.
activitatea

Exteriorul amplasamentului: Fr posibile efecte

deterministice. O mic eliberare radioactiv n exteriorul

Prelucrare amplasamentului. Eliberarea poate fi mrit de un incendiu

1
radiosi este functie de cantitate i volatilitate. Exploziile,

farmaceutica furtunile scurgerile i rupturile prezint un risc sczut.

Pe amplasament: Efectele deterministice asupra sntii

sunt foarte puin probabile, dar este posibil depirea

limitei ocupaionale.

Exteriorul amplasamentului; Fr poteniale depiri ale

2 Spitale
dozelor permise legal.

Pe amplasament: Posibile efecte deterministice pentru

personal, dac sunt utilizate surse nchise.

Fabricarea
Exteriorul amplasamentului: O potenial eliberare

de surse
radioactiv slab peste nivelele de urgen, n vecintatea

nchise
obiectivului. In caz de incendiu, eliberarea va fi ns mult


mai mare. Eliberarea radioactiv este funcie de cantitate i

3.
volatilitate. Exploziile, furtunile, scurgerile i spargerile

reprezint un risc mic.

Pe amplasament: Posibile efecte deterministe pentru

personalul care lucreaz, prin inhalare sau pierderea

ecranrii.

Laboratoare Exteriorul amplasamentului: Deoarece cantitile de

de cercetare materiale radioactive depozitate i utilizate nu sunt mari,

nu exist o potenial eliberare radioactiv, care s

4.
depeasc nivelele de urgen.

Pe amplasament: Pot aprea efecte deterministe pentru

personalul implicat, prin expunere extern, n funcie de

caracteristicile laboratorului.

Depozite
Exteriorul amplasamentului: Pentru operaiile de ardere a

pentru
deeurilor de nivel sczut nu exist posibilitatea depirii

arderea
nivelelor de urgen. Dac deeurile conin iod radioactiv,

deseurilor
atunci exist o mic posibilitate de eliberare peste

de nivel
pragurile de urgen n vecintatea obiectivului.

5.scazut

Pe amplasament: Nu exist posibilitatea de depire a

nivelelor de urgen n interior. Exist un mic potenial de

depire a limitelor expunerii operaionale.

Exteriorul amplasamentului: Acestea conin numai cantiti

Colete de
minore de materiale radioactive. Nu exist nici un risc

6. transport
pentru consecine radiologice, care sa necesite aciuni

exceptate
protective speciale.

Pe amplasament: Fr aplicabilitate.

Colete de tipExteriorul amplasamentului: Activitatea prescris pentru

A
colete de tip A limiteaz pericolul radiologic. Depirea

dozelor peste limitele de urgen este practic imposibil

n vecintatea coletului. n cel mai ru caz, limita pot fi

depite prin inhalarea fumului rezultat n urma unui

incendiu la locul accidentului, ns persoana expus poate

7.
pleca de la locul accidentului fr a i se face monitorizarea

radiologiei. O contaminare accidental a solului poate

necesita decontaminare.

Pe amplasament: Fr aplicabilitate.

Colete de tipOff-site: Coletele de tip B pot conine o cantitate mare de

B
material radioactiv. Aceste colete au fost proiectate s

reziste la accidente severe; de aceea doze care s depeasc

8.
limitele nu pot fi luate n considerare. ns, dac este

fisurat coletul i are loc un incendiu la locul accidentului,

dozele, n imediata apropiere, pot depi limita de urgen.

Pe amplasament: Fr aplicabilitate.

Accident cu Exteriorul amplasamentului: Dac are loc un incendiu sau

arm
explozie n urma utilizrii unei arme nucleare, pot aprea

nuclearefecte deterministice prin inhalare n nor sau resuspensia

9.eliberare de depunerilor. Zona semnificativ contaminata poate fi de

PU
ordinul unui kilometru ptrat.

Pe amplasament: Fr aplicabilitate.

Surs
Exteriorul amplasamentului: Sunt posibile doze letale pentru

pierdut/
cei care utilizeaz o sursa neecranat. Dintr-o surs

furat/
fisurat pot rezulta doze letale i semnificative

10.necontrolata contaminri. Poate fi contaminata o arie considerabil din

cauza activitilor desfurate de personal.

Pe amplasament: Fr aplicabilitate.

Contaminare Exteriorul amplasamentului: Sunt posibile depuneri

din cauza
semnificative la mari distane de la un obiectiv foarte

11. unei
ndeprtat.

eliberari

transfronPe amplasament: Fara aplicabilitate.

taliere

Cderea unui Exteriorul amplasamentului: Riscul este foarte sczut i va

satelit
fi imposibil s se delimiteze zona n care trebuie luate

12
aciuni de protecie rezonabile. Pri din satelit sau

manevrarea unor piese din acesta pot duce la efecte

deterministe.

Pe amplasament: Fr aplicabilitate.

*ST*
ANEXA 3
-------la normele metodologice
----------------------STRUCTURA-CADRU
a planului de protecie i intervenie n
caz de accident nuclear sau urgen radiologic
1. Coperta
2. Pagin identic cu coperta
3. Aprobarea, avizarea, actualizarea i revizuirea planului
4. Cadrul general
5. Organizarea centrului de coordonare a interveniei (CCI):
a) schema de organizare
b) tabel cu ncadrarea funciilor din cadrul CCI
6. Identificarea i clasificarea evenimentelor
7. Clasificarea urgenelor
8. Notificarea, informarea i alarmarea
9. Declararea i introducerea strii de urgen
10. Responsabilitile structurilor i ale personalului
11. Tabele cu forele i mijloacele de sprijin, locaia i modul de contact
12. Organizarea i conducerea aciunilor de intervenie:
a) proceduri specifice pentru fiecare for (formaiune de intervenie)
b) tabel-sintez al forelor de intervenie
c) aciuni pe termen lung
13. Comunicaiile
14. Logistica
15. Monitorizarea factorilor de mediu
16. ncetarea strii de urgen
17. Comunicarea cu mass-media i informarea public
18. Exersarea planului
19. Anexele planului.
ANEXA 4
------la normele metodologice
------------------------

RESPONSABILITILE
ce revin autoritilor publice centrale i
locale, precum i instituiilor cu responsabiliti
n caz de accident nuclear sau urgen radiologic
La nivel naional, ministrul administraiei i internelor, ca preedinte al comitetului ministerial pentru
situaii de urgen, coordoneaz activitatea pentru aplicarea tuturor msurilor n scopul limitrii efectelor
asupra populaiei i factorilor de mediu n cazul accidentelor nucleare sau al urgenelor radiologice care
depesc capacitatea de intervenie la nivel judeean ori n situaia accidentelor transfrontaliere.
Secretariatul tehnic permanent al Seciunii urgen nuclear din cadrul comitetului ministerial pentru
situaii de urgen, prin Centrul naional pentru coordonarea interveniei n caz de accident nuclear sau
urgen radiologic, funcioneaz ca structur tehnic de specialitate consultativ pentru managementul
urgenelor nucleare.
La nivel judeean, prefectul, ca preedinte al comitetului judeean pentru situaii de urgen,
coordoneaz activitatea pentru protecia populaiei i a factorilor de mediu, precum i pentru realizarea
msurilor ce se impun n caz de accident nuclear ori urgen radiologic pe teritoriul judeului.
La nivel local, primarul, ca preedinte al comitetului local pentru situaii de urgen (CLSU),
coordoneaz activitatea pentru aplicarea imediat a msurilor de protecie a populaiei ce se impun n caz
de accident nuclear sau urgen radiologic.
Autoritile publice locale au urmtoarele obligaii:
a) asigurarea proteciei populaiei, factorilor de mediu, animalelor i a bunurilor materiale;
b) participarea, mpreun cu reprezentanii Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i
inspectoratelor judeene pentru situaii de urgen, la ntocmirea i actualizarea planurilor de protecie i
intervenie;
c) organizarea notificrii agenilor economici din zona lor de competen, precum i alarmarea
populaiei;
d) organizarea i asigurarea funcionrii raioanelor de adunare, mbarcare i primire din zona lor de
responsabilitate;
e) organizarea i asigurarea transportului populaiei, bunurilor materiale i obiectelor de patrimoniu;
f) asigurarea asistenei medicale n raioanele de evacuare i pe timpul transportului;
g) luarea n eviden a populaiei care este evacuat;
h) asigurarea informrii populaiei i evacuarea acesteia n caz de necesitate;
i) reinerea i stocarea produselor agricole i a altor alimente contaminate, care sunt periculoase pentru
populaie, i aplicarea interdiciei de consum al unor produse;
j) acordarea compensaiilor persoanelor afectate de instituirea strii de urgen;
k) rechiziionarea bunurilor sau obligativitatea executrii anumitor servicii;
l) oprirea activitilor economice publice sau private din zona/zonele afectat/afectate.
ANEXA 5
------la normele metodologice
----------------------RASPUNSUL INITIAL IN SITUATIA NOTIFICARII
UNUI ACCIDENT NUCLEAR SAU URGENTE RADIOLOGICE

NOTIFICAREA

unei urgente


Primeste notificarea, asigura
INITIATORUL RASPUNSULUI
consilierea initiala, initiaza

raspunsul

NU

Risc
> Inregistreaza
STOP

de

detaliile

radiatie

DA

v
..........................................
Activeaza .Gestioneaza evaluarea si limitarea
.
MANAGERUL .accidentului, poarta intreaga raspundere.
URGENTEI
.
pentru raspunsul la urgenta
.
..........................................
DA
v

Nivelul SCAZUT

Activeaza
riscului > EVALUATORUL

de

RADIOLOGIC
radiatie?

............................

Reevalueaza riscurile de
MEDIU SAU MARE

radiatie si realizeaza

recuperarea
v
.............................

V
V
V

Activeaza

Desemneaza
Activeaza
(daca nu este inca activata)
COMANDANTUL
EVALUATORUL

FORTA INITIALA DE

ACTIUNII

RADIOLOGIC

RASPUNS

MODUL DE NTOCMIRE A PLANULUI DE URGEN INTERN I EXTERN


Bibliografie:Ordin 647/2005
NORME METODOLOGICE
privind elaborarea planurilor de urgen n caz de accidente n care sunt implicate substane periculoase
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
Normele metodologice privind elaborarea planurilor de urgen n caz de accidente n care sunt
implicate substane periculoase, denumite n continuare norme metodologice, se aplic n cadrul
obiectivelor care ndeplinesc condiiile prevzute n anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 95/2003
privind controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane
periculoase, precum i n cadrul agenilor economici de stat sau privai care produc, prelucreaz,
manipuleaz, depoziteaz i utilizeaz substane toxice, inflamabile sau explozive, care pot produce

poluri, incendii, explozii, avarii ori accidente chimice cu impact asupra vieii, proprietii i factorilor de
mediu att pe amplasamentul obiectivului, ct i n afara acestuia.
ART. 2
(1) Scopul elaborrii prezentelor norme metodologice const n stabilirea unei concepii unitare de
ntocmire a planurilor de urgen att la nivelul titularilor de activiti potenial generatoare de accidente
majore n care sunt implicate substane periculoase, ct i la nivelul autoritilor publice locale care au
responsabiliti de aciune n astfel de situaii.
(2) Prezentele norme metodologice vor asigura cadrul juridic, organizatoric i funcional n vederea
planificrii i executrii msurilor specifice, pentru activitile care prezint pericole de accidente majore
n care sunt implicate substane periculoase la obiectivele identificate de autoritile teritoriale de protecie
a mediului i cele de protecie civil, conform reglementrilor legale n vigoare.
(3) n sensul prezentului ordin, prin autoritatea central pentru protecie civil se nelege Inspectoratul
General pentru Situaii de Urgen, iar prin autoritatea teritorial pentru protecie civil se nelege
inspectoratul pentru situaii de urgen judeean sau Inspectoratul pentru Situaii de Urgen al
Municipiului Bucureti.
ART. 3
n conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice se ntocmesc urmtoarele tipuri de
planuri de urgen:
- plan de urgen intern;
- plan de urgen extern.
ART. 4
(1) Planurile de urgen prevzute la art. 3 se adapteaz n funcie de specificul fiecrui obiectiv, de
tipurile de accidente poteniale, de felul i de cantitile substanelor periculoase, de organizarea
administrativ-teritorial i de condiiile de mediu.
(2) Principalele tipuri de evenimente n care sunt implicate substane periculoase, pentru care se
ntocmesc planuri de urgen, sunt:
- emisii de substane periculoase;
- avarii;
- accidente chimice majore;
- incendii;
- explozii.
CAP. II
Planul de urgen intern
ART. 5
(1) Planul de urgen intern se elaboreaz n scopul planificrii msurilor specifice pentru reducerea
riscului asupra sntii angajailor, calitii factorilor de mediu i integritii bunurilor materiale, n caz de
evenimente n care sunt implicate substane periculoase, produse pe amplasamentul unor obiective - surs
de risc chimic, incendiu, explozii i poluri.
(2) Planul prevzut la alin. (1) are la baz identificarea riscurilor poteniale specifice, precum i
procedurile de rspuns n vederea asigurrii:
- informrii oportune a titularilor de activiti, angajailor, populaiei i autoritilor publice locale;
- pregtirii personalului cu funcii de decizie, a angajailor i a forelor de intervenie;
- interveniei de urgen, n mod organizat i ntr-o concepie unitar, pentru prevenirea, limitarea i
nlturarea consecinelor;
- refacerii i reabilitrii factorilor de mediu;
- relurii n condiii normale a activitilor de producie.
ART. 6

(1) Elaborarea planurilor de urgen intern se realizeaz de ctre titularii de activiti cu pericol
potenial de producere a unor evenimente generate de substane periculoase, n cantiti egale sau mai mari
dect cele prevzute n anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 95/2003.
(2) Organul tehnic care coordoneaz elaborarea planului de urgen intern este compartimentul de
protecie civil.
(3) Planul de urgen intern se ntocmete n dou exemplare, dintre care un exemplar se pstreaz la
dispeceratul obiectivului sau la ofierul de serviciu, iar cellalt exemplar, de ctre inspectorul de protecie
civil al obiectivului.
(4) Procesul de elaborare a planului de urgen intern se bazeaz pe informaiile coninute n raportul
de securitate al obiectivului, elaborat potrivit art. 8 alin. (1) din Hotrrea Guvernului nr. 95/2003.
(5) Termenele de elaborare a planurilor de urgen intern sunt:
a) pentru obiectivele noi i pentru obiectivele existente care sufer modificri importante, nainte de
nceperea funcionrii acestora n noile condiii;
b) pentru obiectivele existente, n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice.
ART. 7
(1) Planul de urgen intern, aprobat de ctre titularul activitii, se prezint spre avizare autoritilor
teritoriale pentru protecie civil, precum i celorlalte autoriti abilitate, n funcie de specificul
obiectivului.
(2) Verificarea planurilor de urgen intern se efectueaz de ctre personal atestat de autoritatea
central de protecie civil, numit prin ordin de zi pe unitate.
(3) Avizul prevzut la alin. (1) se elibereaz sub semntura efului inspectoratului pentru situaii de
urgen judeean.
ART. 8
(1) Planul de urgen intern se va distribui dup cum urmeaz:
- dou exemplare originale - la titularul de activitate;
- o copie - la autoritatea teritorial de protecie civil;
- o copie - la autoritatea teritorial de protecie a mediului.
(2) Extrase din planul de urgen intern se vor distribui autoritilor publice care l-au avizat, forelor de
intervenie interne i externe care au misiuni de aciune pe amplasament, precum i vecinilor ce pot fi
afectai n cazul producerii unui accident.
(3) Responsabilitatea distribuirii planului de urgen intern revine inspectorului de protecie civil.
(4) Planul de urgen intern va cuprinde o list de distribuie a exemplarelor originale, copiilor i
extraselor.
ART. 9
(1) Responsabilitatea actualizrii planului de urgen intern revine inspectorului de protecie civil al
obiectivului, aceast activitate realizndu-se anual sau ori de cte ori apar modificri, astfel:
- schimbarea unor persoane cu responsabiliti n schema general de rspuns la urgene;
- schimbarea adreselor/numerelor de telefon, fax, telex etc.;
- modificri n situaiile cu necesarul de resurse umane i materiale, cu acordul titularului de activitate;
- modificri n programul de instruire-pregtire.
(2) Revizuirea planului de urgen intern se realizeaz la intervale de cel mult 3 ani sau la solicitarea
autoritilor teritoriale de protecie civil, pe baza modificrilor produse n:
- caracteristicile surselor de risc;
- structura economic a obiectivului;
- realizarea cooperrii;
- concepia aplicrii planului.
(3) Dup fiecare actualizare i revizuire modificrile sunt transmise prin grija inspectorului de protecie
civil tuturor celor crora li s-a distribuit planul sau extrasul de pe acesta.
ART. 10

(1) Planul de urgen intern va fi testat i evaluat prin exerciii organizate de ctre titularul activitii.
(2) nainte de executarea exerciiilor se asigur actualizarea sau, dup caz, revizuirea planului de
urgen intern, precum i antrenamente pariale cu personalul de decizie i cu forele de intervenie.
(3) Pregtirea exerciiilor i antrenamentelor se execut pe baza unui grafic ntocmit de inspectorul de
protecie civil, avizat de compartimentele de specialitate ale obiectivului i de autoritatea teritorial de
protecie civil i aprobat de titularul activitii.
(4) Anual se va executa cel puin cte un exerciiu pentru fiecare tip de eveniment n care sunt implicate
substane periculoase, precum incendiu, explozie, avarie, accident chimic, emisie de substane periculoase.
(5) Exerciiile i antrenamentele cu scenarii care presupun efecte n afara amplasamentului se vor
organiza i desfura cel puin o dat la 3 ani.
(6) Evaluarea planului de urgen intern se realizeaz dup executarea exerciiilor prevzute la alin.
(1), pe baza concluziilor i rapoartelor prezentate de personalul special angrenat n acest scop, cte un
exemplar din raportul de evaluare fiind transmis autoritilor teritoriale de protecie civil i celor de
protecie a mediului.
ART. 11
Structura-cadru a planului de urgen intern este prevzut n anexa nr. 1.
CAP. III
Planul de urgen extern
ART. 12
(1) Planul de urgen extern se elaboreaz n scopul planificrii ntr-o concepie unitar a msurilor
necesare pentru protecia vieii, proprietii i a calitii factorilor de mediu din afara amplasamentelor
obiectivelor, n caz de accident major, n care sunt implicate substane periculoase.
(2) Planul de urgen extern urmrete:
a) realizarea n timp scurt, n mod organizat i ntr-o concepie unitar a msurilor i aciunilor de
protecie i intervenie n caz de accident major;
b) reducerea impactului asupra sntii populaiei din jurul amplasamentului asupra calitii factorilor
de mediu i integritii bunurilor materiale;
c) informarea i alarmarea oportun a populaiei;
d) planificarea modalitilor de evacuare a populaiei expuse riscului n situaii de urgen;
e) stabilirea procedurilor de aciune a forelor de intervenie din afara amplasamentului.
ART. 13
(1) Autoritile teritoriale pentru protecie civil elaboreaz planuri de urgen extern pentru fiecare
obiectiv cu pericol potenial de producere a unor evenimente generate de substane periculoase, n cantiti
egale sau mai mari dect cele prevzute n anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 95/2003.
(2) Planul de urgen extern se va elabora n dou exemplare, dintre care unul se va pstra la titularul
activitii, iar cellalt la centrul operaional al inspectoratului judeean/al municipiului Bucureti pentru
situaii de urgen.
(3) n procesul de elaborare a planului de urgen extern autoritatea teritorial de protecie civil va
consulta autoritile administraiei publice locale, structurile deconcentrate ale ministerelor cu
responsabiliti de intervenie la accidente majore, populaia din zonele de risc, precum i institutele de
cercetare i de nvmnt.
(4) Planul de urgen extern se elaboreaz inndu-se seama de informaiile cuprinse n raportul de
securitate i de reglementrile legale privind prevenirea accidentelor majore.
(5) Termenele de elaborare a planului de urgen extern sunt:
a) pentru obiectivele noi i pentru obiectivele existente care sufer modificri importante, nainte de
nceperea funcionrii acestora;
b) pentru obiectivele existente, n termen de 9 luni de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme
metodologice.

ART. 14
(1) Planul de urgen extern se aprob de prefect, dup avizarea acestuia de ctre autoritile teritoriale
de poliie, jandarmi, de protecie a mediului, inspecia muncii, sntate public, precum i de alte autoriti
abilitate, dup caz, potrivit specificului obiectivului.
(2) Aprobarea i avizul prevzute la alin. (1) se consemneaz, sub semntur, pe prima pagin a
planului de urgen extern de ctre efii fiecrei instituii abilitate.
ART. 15
(1) Planul de urgen extern se va distribui dup cum urmeaz:
a) un exemplar original se va pstra n cadrul centrului operaional al inspectoratului judeean/al
municipiului Bucureti pentru situaii de urgen;
b) un exemplar original - la preedintele comitetului judeean pentru situaii de urgen;
c) o copie - la autoritatea central de protecie civil.
(2) Extrase din planul de urgen extern se vor distribui tuturor autoritilor publice locale de
specialitate cu sarcini de intervenie, precum i autoritilor administraiei publice locale dispuse n zonele
de planificare la urgen.
(3) Responsabilitatea distribuirii planului de urgen extern revine autoritii teritoriale de protecie
civil.
(4) Panul de urgen extern va cuprinde o list de distribuie a exemplarelor originale, copiilor i
extraselor.
ART. 16
(1) Planurile de urgen extern se actualizeaz, prin grija autoritii teritoriale de protecie civil, anual
sau ori de cte ori apar modificri n ceea ce privete:
a) componena schemei de organizare la urgen;
b) adresele, numerele de telefon, fax;
c) modificrile n situaiile cu necesarul de resurse umane i materiale;
d) modificrile n programul de instruire-pregtire.
(2) Revizuirea planului de urgen extern se realizeaz la intervale de cel mult 3 ani, pe baza
modificrilor produse n:
- caracteristicile surselor de risc;
- realizarea cooperrii;
- concepia aplicrii planului;
- structura aezrilor umane din zonele de risc.
(3) Dup fiecare actualizare i revizuire modificrile sunt transmise, prin grija autoritii teritoriale
pentru protecie civil, tuturor celor care sunt trecui pe lista de distribuie a planului de urgen extern.
ART. 17
(1) Planul de urgen extern va fi testat i evaluat prin exerciii i aplicaii organizate de autoritile
teritoriale pentru protecie civil, pe baza unui grafic aprobat de prefectul judeului.
(2) nainte de executarea exerciiilor se asigur actualizarea sau, dup caz, revizuirea planului de
urgen extern, precum i antrenamente pariale cu personalul de decizie i cu forele de intervenie.
(3) Pentru asigurarea unei pregtiri adecvate a personalului cu atribuii de decizie i de intervenie vor fi
organizate i desfurate periodic mai multe tipuri de activiti, astfel:
- exerciii de simulare n centrul operaional pentru situaii de urgen;
- exerciii cu scenarii de urgen pe amplasament;
- exerciii cu scenarii de urgen n afara amplasamentului;
- antrenamente de specialitate la sal i n teren;
- aplicaii de specialitate.
(4) Exerciiile cu scenarii care presupun efecte n afara amplasamentului se vor organiza i desfura cel
puin o dat la 3 ani i vor fi, de regul, corelate cu exerciiile organizate de titularul activitii.

(5) Evaluarea planului de urgen extern se realizeaz dup executarea exerciiilor i aplicaiilor, pe
baza concluziilor i rapoartelor prezentate de personalul special angrenat n acest scop, un exemplar din
raportul de evaluare fiind transmis la autoritatea central de protecie civil.
ART. 18
Structura-cadru a planului de urgen extern este prezentat n anexa nr. 2.
CAP. IV
Dispoziii finale
ART. 19
Autoritatea central de protecie civil va elabora, n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a
prezentelor norme metodologice, un regulament cu proceduri operaionale specifice pentru organizarea i
conducerea activitilor de prevenire i combatere a consecinelor avariilor/accidentelor n care sunt
implicate substanele periculoase prevzute n anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 95/2003.
ART. 20
Titularul de activitate este obligat s furnizeze autoritilor teritoriale pentru protecie civil, n
termenele prevzute de reglementrile legale n vigoare, toate informaiile necesare pentru elaborarea
planului de urgen extern.
ART. 21
Planurile de urgen intern i extern se pun n aplicare imediat de ctre titularul activitii i, atunci
cnd situaia o impune, de ctre autoritile teritoriale de protecie civil, n urmtoarele situaii:
a) cnd survine un accident major;
b) cnd survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
ART. 22
Pentru neschimbare, pe fiecare fil a planurilor de urgen intern i extern se aplic tampila
instituiei sau a agentului economic care l-a elaborat.
ART. 23
n vederea participrii publicului la dezbaterea coninutului planurilor de urgen intern i extern, se
vor organiza informri prin intermediul mass-media, expuneri, conferine, dezbateri publice, pagini web i
altele asemenea.
ART. 24
Pentru ntocmirea planurilor de urgen intern i extern, precum i a planurilor de protecie i
intervenie se pot angaja persoane fizice sau juridice atestate, n condiiile legii.
ART. 25
Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrant din prezentele norme metodologice.
ANEXA 1
------la normele metodologice
-----------------------STRUCTURA-CADRU
a planului de urgen intern
1. Lista cu distribuia planului
2. Evidena actualizrilor i revizuirilor
3. Cuprins
4. Generaliti
5. Informaii despre obiectiv

6. Indentificarea i clasificarea evenimentelor


7. Clasificarea urgenelor
8. Notificarea, informarea i alarmarea
9. Organizarea i conducerea aciunilor de intervenie
10. Comunicaiile
11. Logistica
12. Monitorizarea factorilor de mediu
13. Comunicarea cu mass-media i informarea public
14. Verificarea planului
ANEXA 2
------la normele metodologice
----------------------STRUCTURA-CADRU
a planului de urgen extern
1. Lista cu distribuia planului
2. Evidena actualizrilor i revizuirilor
3. Cuprins
4. Generaliti
5. Informaii despre obiectiv
6. Cadru general
7. Organizarea centrului de coordonare a interveniei
a) Schema de organizare
b) Tabel cu ncadrarea funciilor
8. Identificarea i clasificarea evenimentelor
9. Clasificarea urgenelor
10. Notificarea, informarea i alarmarea
11. Declararea i introducerea strii de alert
12. Organizarea i conducerea aciunilor de intervenie
a) Proceduri specifice pentru fiecare formaiune de intervenie
b) Tabel-sintez al forelor de intervenie
c) Aciuni pe termen lung
13. Comunicaiile
14. Logistica
15. Monitorizarea factorilor de mediu
16. ncetarea strii de alert
17. Comunicarea cu mass-media i informarea public
18. Verificarea planului
-------

MODUL DE NTOCMIRE A PLANULUI DE EVACUARE N SITUAII DE


URGEN
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
n sensul prezentelor norme, prin evacuare se nelege msura de protecie civil luat nainte, pe timpul
sau dup producerea unei situaii de urgen, la declararea strii de alert, care const n scoaterea din
zonele afectate sau potenial a fi afectate, n mod organizat, a populaiei, a unor instituii publice, operatori
economici, animalelor, bunurilor materiale i n dispunerea lor n zone sau localiti care asigur condiii
de protecie i supravieuire.
ART. 2
(1) Aciunile de evacuare se planific i se organizeaz n funcie de tipul de risc, avndu-se n vedere
parametrii specifici ce caracterizeaz evoluia i amploarea consecinelor acestuia.
(2) Evacuarea se execut n baza planurilor ntocmite n condiiile prevzute de prezentele norme.
ART. 3
n caz de situaii de urgen aciunea de evacuare ncepe imediat dup identificarea pericolului ori dup
producerea acestuia, acordndu-se prioritate evacurii populaiei.
ART. 4
n funcie de situaia creat, evacuarea se execut din:
a) localitile prevzute n hotrrea Comitetului Naional pentru Situaii de Urgen, denumit n
continuare Comitet Naional;
b) localitile dispuse n zonele de planificare de urgen, de accident chimic sau n aval de construciile
hidrotehnice, n cazul producerii unor dezastre;
c) alte localiti/zone/obiective n care viaa i sntatea locuitorilor i a animalelor sau/i sigurana
bunurilor materiale sunt puse n pericol n cazul unor situaii de urgen.
ART. 5
(1) Executarea aciunilor de evacuare trebuie s permit funcionarea instituiilor statului, meninerea
ordinii publice i desfurarea activitilor sociale vitale n situaii de urgen.
(2) Localitile n care se execut evacuarea trebuie s asigure legturi de comunicaii, condiii de
cazare, hrnire i asisten medical, precum i pentru continuarea activitii social-economice,
funcionarea instituiilor i operatorilor economici, desfurarea procesului de nvmnt etc.
ART. 6
(1) n funcie de evoluia situaiei de urgen i de gradul de asigurare cu mijloace de transport,
evacuarea dintr-o zon/localitate se poate efectua n totalitate sau parial, simultan ori succesiv.
(2) n toate situaiile se va avea n vedere i posibilitatea autoevacurii. Desfurarea acestei activiti
impune intervenia organelor specializate ale autoritilor administraiei publice pentru evitarea confuziei,
panicii, aglomeraiei i blocajelor pe cile de comunicaii, precum i a dezordinii i actelor antisociale.
ART. 7

(1) Evacuarea se execut, de regul, pe teritoriul judeului respectiv, cu excepia municipiului Bucureti,
caz n care se poate executa i pe teritoriul altor judee.
(2) Localitile/zonele din/n care se execut evacuarea n situaii de urgen se stabilesc de comitetele
pentru situaii de urgen judeene i locale, cu avizul efului inspectoratului pentru situaii de urgen
judeean.
(3) Localitile/zonele limitrofe municipiului Bucureti n care se face evacuarea se stabilesc de
Comitetul Naional, la propunerea Comitetului pentru Situaii de Urgen al Municipiului Bucureti.
CAP. II
Organizarea aciunilor de evacuare
ART. 8
Organizarea, conducerea i asigurarea aciunilor de evacuare se stabilesc prin planurile de evacuare.
ART. 9
Organizarea evacurii se realizeaz de:
a) ministerele i instituiile publice centrale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de
inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i aprobate de ministrul de resort
sau de conductorul instituiei;
b) instituiile publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de eful inspectoratului
pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti i aprobate de ministrul sub a crui
coordonare se afl;
c) autoritile administraiei publice locale, pe baza planurilor de evacuare proprii, ntocmite de
personalul cu atribuii n domeniu, avizate de vicepreedintele comitetului pentru situaii de urgen i de
eful inspectoratului pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti i aprobate de
preedintele comitetului;
d) inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti, pentru evacuarea
populaiei i a unor bunuri materiale, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de vicepreedintele
comitetului pentru situaii de urgen i aprobate de preedintele comitetului;
e) operatorii economici, pe baza planurilor de evacuare proprii, avizate de eful inspectoratului pentru
situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti i aprobate de preedintele comitetului pentru situaii
de urgen local.
ART. 10
Populaia i bunurile materiale care se evacueaz, gradul de urgen i ordinea n care se execut
evacuarea, forele i mijloacele destinate i sprijinul logistic al evacurii n cazul situaiilor de urgen se
stabilesc pentru fiecare situaie de personalul cu atribuii n domeniu din cadrul autoritilor administraiei
publice locale, se avizeaz de inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti
i de vicepreedintele comitetului pentru situaii de urgen i se aprob de preedintele comitetului.
ART. 11
Organizarea aciunilor de evacuare cuprinde, n principiu, urmtoarele activiti:
a) ntrunirea comitetelor pentru situaii de urgen;
b) analiza situaiei de urgen;
c) prognozarea evoluiei situaiei;
d) determinarea efectelor aciunilor dezastrelor asupra populaiei i bunurilor materiale;
e) stabilirea msurilor de prim urgen;
f) recunoaterea itinerarelor i localitilor/zonelor n care se execut evacuarea;
g) actualizarea planului de evacuare i punerea n aplicare a acestuia;
h) elaborarea i transmiterea ordinului/dispoziiei de evacuare.
ART. 12
(1) Planurile de evacuare se elaboreaz din timp, n starea de normalitate, n funcie de riscurile
inventariate i de funciile de sprijin stabilite prin Hotrrea Guvernului nr. 2.288/2004 pentru aprobarea

repartizrii principalelor funcii de sprijin pe care le asigur ministerele, celelalte organe centrale i
organizaiile neguvernamentale privind prevenirea i gestionarea situaiilor de urgen, i se actualizeaz
ori de cte ori apar modificri n structura populaiei, instituiilor i operatorilor economici, precum i
atunci cnd aplicarea lor devine iminent.
(2) Coninutul-cadru al planurilor de evacuare este prevzut n anexa nr. 1.
ART. 13
n vederea ntocmirii planurilor de evacuare, structurile responsabile mpreun cu specialiti din cadrul
inspectoratelor pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti execut, n principiu,
urmtoarele activiti;
a) stabilesc localitile, instituiile, operatorii economici, precum i numrul i structura
populaiei/salariailor care se evacueaz;
b) stabilesc natura i cantitatea bunurilor ce urmeaz a fi evacuate;
c) stabilesc zonele i localitile n care se execut evacuarea;
d) stabilesc gradul de urgen i ealonarea evacurii, precum i mijloacele de transport i itinerarele pe
care se execut evacuarea;
e) execut recunoaterea zonelor i a localitilor n care se dispune evacuarea;
f) analizeaz posibilitile de cazare, de aprovizionare i hrnire a evacuailor, de depozitare a bunurilor
i de funcionare a instituiilor;
g) identific posibilitile de asigurare a aciunilor de evacuare.
ART. 14
Inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti organizeaz i execut
instruirea factorilor responsabili din instituii i de la operatorii economici, controleaz ierarhic existena i
calitatea planurilor i msurilor de evacuare, planific, organizeaz i desfoar exerciii de evacuare.
ART. 15
n acord cu personalul specializat din cadrul structurilor Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen, comitetele pentru situaii de urgen stabilesc obiectivele de realizat i fondurile necesare
realizrii acestora, asigur includerea lor n bugetul de stat, respectiv n bugetele locale, n bugetele
instituiilor publice i ale operatorilor economici, urmrindu-se utilizarea eficient a fondurilor alocate, n
condiiile legii.
CAP. III
Conducerea aciunilor de evacuare
ART. 16
(1) n situaiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alert sau urgen, succesiunea
activitilor i conducerea aciunilor de evacuare la nivel naional se realizeaz de Comitetul Naional.
(2) n teritoriu, conducerea nemijlocit a aciunilor de evacuare se exercit de ctre comitetele pentru
situaii de urgen judeene/locale/al municipiului Bucureti, corespunztor tipului de situaie de urgen
produs.
ART. 17
(1) Ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale execut activiti de
coordonare a evacurii prin centrele operative proprii.
(2) Instituiile din sistemul de aprare, ordine public i siguran naional organizeaz i execut
evacuarea personalului i a bunurilor materiale pe baza planurilor proprii, potrivit ordinelor i dispoziiilor
specifice emise de conductorii acestora.
ART. 18
Comitetele pentru situaii de urgen judeene, locale i al municipiului Bucureti au, n principal,
urmtoarele atribuii:
a) coordonarea pregtirii populaiei pe localiti, cartiere, instituii publice i operatori economici, n
vederea organizrii i desfurrii aciunilor de evacuare i primire/repartiie;

b) organizarea i asigurarea funcionrii sistemului informaional-decizional pe plan local;


c) stabilirea necesarului de capaciti de comunicaii, pe tipuri de reele telefonice fixe, mobile, radio
etc., la nivelul judeelor i al municipiului Bucureti;
d) elaborarea planurilor de evacuare i primire proprii i avizarea celor ntocmite de structurile
subordonate;
e) coordonarea aplicrii unitare i n mod organizat a msurilor de evacuare n plan teritorial;
f) coordonarea activitii de constituire a rezervelor de strict necesitate destinate persoanelor
evacuate/sinistrate;
g) ndeplinirea sarcinilor curente stabilite n funcie de situaia concret;
h) organizarea unui punct de informare privind persoanele evacuate/sinistrate.
ART. 19
Principalele atribuii pe linia evacurii ale instituiilor publice i operatorilor economici sunt
urmtoarele:
a) ntocmesc i actualizeaz planurile de evacuare a salariailor i a bunurilor materiale;
b) asigur ntiinarea i alarmarea personalului;
c) asigur punerea n aplicare, la ordin, a msurilor prevzute n planurile de evacuare;
d) realizeaz msurile de asigurare a evacurii: siguran, paz i ordine, asigurare medical,
aprovizionare cu alimente de strict necesitate etc.;
e) instruiesc personalul cu privire la modul de aciune n caz de evacuare;
f) ntocmesc i nainteaz, prin inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al municipiului
Bucureti, cererile de suplimentare cu mijloace de transport, carburani-lubrifiani, imobile, alimente i
produse industriale de prim necesitate, spaii pentru depozitarea bunurilor, cazarea i aprovizionarea
evacuailor.
ART. 20
(1) Pentru conducerea aciunilor de evacuare se utilizeaz sistemul de transmisiuni al Inspectoratului
General pentru Situaii de Urgen i sistemul de telecomunicaii naional/teritorial, dup caz.
(2) Dac situaia o impune, inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti
asigur mijloace de transmisiuni mobile.
(3) Pe timpul aciunilor de evacuare n situaii de urgen Serviciul de Telecomunicaii Speciale asigur
legturi de telecomunicaii speciale i cooperare pentru autoritile publice centrale i locale, potrivit legii
de organizare i funcionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.
CAP. IV
Executarea aciunilor de evacuare
ART. 21
(1) Trecerea la executarea evacurii se face la ordin.
(2) Ordinul de evacuare n cazul situaiilor de urgen se emite de preedintele Comitetului Naional. n
temeiul ordinului de evacuare comitetele pentru situaii de urgen ministeriale i judeene emit ordine de
evacuare i primire/repartiie la propunerea centrelor operative sau operaionale pentru situaii de urgen.
(3) Comitetele pentru situaii de urgen locale, instituiile i operatorii economici emit decizii de
evacuare i primire/repartiie ctre structurile subordonate, respectiv celule.
(4) n funcie de situaie, ordinul/dispoziia de evacuare i primire/repartiie se poate transmite prin
telefon/fax, prin mijloace radio, prin coresponden special sau prin curieri. De asemenea i n situaiile
stabilite de Comitetul Naional ordinul/dispoziia de evacuare poate fi transmis/transmis i prin
intermediul posturilor de radio i de televiziune.
ART. 22
La primirea ordinului/dispoziiei de evacuare se verific autenticitatea i dup confirmare se analizeaz
situaia general i cea din zona de responsabilitate, se stabilesc msurile de prim urgen i se transmit
dispoziii preliminare, trecndu-se de ndat la elaborarea dispoziiei de evacuare.

ART. 23
(1) Ordinul/dispoziia de evacuare cuprinde, n principiu, urmtoarele:
a) concepia aciunilor de evacuare;
b) organizarea conducerii aciunilor de evacuare;
c) msurile de cooperare pe timpul executrii evacurii;
d) msurile de asigurare a evacurii.
(2) Coninutul ordinului/dispoziiei i deciziei pentru evacuare sunt prevzute de anexele nr. 2 i 3.
ART. 24
Pentru executarea aciunilor de evacuare se realizeaz dispozitivul de evacuare, care cuprinde:
a) centre de conducere i coordonare a evacurii;
b) posturi de observare i posturi de ntiinare i alarmare;
c) puncte de adunare a populaiei i de depozitare a bunurilor care se evacueaz;
d) puncte de mbarcare i puncte de debarcare;
e) puncte de primire/repartiie a populaiei i a bunurilor evacuate.
ART. 25
Centrul de conducere i coordonare a evacurii i desfoar activitatea ntr-un loc special amenajat din
care comitetul conduce n mod unitar aciunile de evacuare. Componena acestuia este prezentat n anexa
nr. 4.
ART. 26
(1) Punctele de adunare, mbarcare, debarcare i primire-repartiie, denumite n continuare puncte de
adunare, se stabilesc din timp de normalitate de ctre comitetele pentru situaii de urgen, la propunerea
inspectoratelor pentru situaii de urgen.
(2) Punctele de adunare trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie situate n apropierea cilor de acces spre localitile/zonele n care se execut evacuarea;
b) s poat fi identificate i recunoscute cu uurin;
c) s asigure posibiliti pentru protecia populaiei i a bunurilor n situaii de urgen;
d) s asigure condiii de desfurare a activitilor specifice.
(3) Stabilirea i pregtirea punctelor de mbarcare a evacuailor din zonele afectate se realizeaz n
termen de dou ore de la primirea ordinului/deciziei de evacuare.
(4) n funcie de amploarea aciunilor de evacuare i de condiiile specifice, punctele de adunare se
ncadreaz cu personal n numr variabil, de regul, n urmtoarea structur:
a) eful punctului de adunare;
b) nlocuitorul efului punctului de adunare;
c) grupa pentru constituirea ealoanelor/indicativelor de evacuare, evidena populaiei i a bunurilor
care se evacueaz;
d) personal pentru ndrumarea i fluidizarea circulaiei;
e) grupa medical;
f) personal pentru ordine i siguran public;
g) grupa logistic.
ART. 27
(1) eful punctului de adunare se subordoneaz efului centrului de conducere i coordonare a evacurii
i desfoar, n principiu, urmtoarele activiti:
a) ntocmete/actualizeaz Carnetul cu activitile care se desfoar n cadrul punctului de adunare;
b) particip, la ordin, la edinele centrului de conducere i coordonare a evacurii;
c) convoac personalul punctului de adunare i face precizri privind ndeplinirea atribuiilor n situaia
creat;
d) verific documentele i materialele necesare instalrii i desfurrii activitilor n punctul de
adunare;
e) coordoneaz aciunile punctului de adunare;

f) raporteaz centrului de conducere i coordonare a evacurii despre stadiul evacurii, plecarea


ealoanelor i problemele deosebite aprute.
(2) Coninutul Carnetului cu activitile care se desfoar n cadrul punctului de adunare este prevzut
n anexa nr. 5.
ART. 28
Grupa pentru constituirea ealoanelor/ indicativelor de evacuare desfoar, n principiu, urmtoarele
activiti:
a) particip, la ordin, la luarea n eviden a persoanelor care se evacueaz;
b) organizeaz evacuaii pe ealoane/indicative, garnituri, coloane, convoaie i mijloace de transport:
vagoane, autovehicule, nave, aeronave etc.;
c) raporteaz periodic sau la ordin situaia persoanelor i a bunurilor sosite, precum i despre
constituirea fiecrui ealon/indicativ.
ART. 29
Personalul pentru ndrumarea i fluidizarea circulaiei desfoar, n principiu, urmtoarele activiti:
a) verific documentele de transport;
b) ndrum populaia ctre locurile de prezentare, ateptare, eviden, ealonare i mbarcare;
c) ndrum mijloacele de transport spre punctele de mbarcare/debarcare;
d) n caz de pericol iminent ndrum populaia i mijloacele de transport ctre locurile de dispersare i
adpostire.
ART. 30
Grupa medical desfoar, n principiu, urmtoarele activiti:
a) execut controlul medical al persoanelor evacuate care solicit aceasta;
b) acord primul ajutor bolnavilor i rniilor;
c) organizeaz evacuarea cazurilor grave la spitalele din zon;
d) execut trierea epidemiologic a evacuailor i izolarea celor cu boli contagioase i a suspecilor;
e) stabilete i urmrete respectarea msurilor igienico-sanitare i antiepidemice.
ART. 31
Personalul pentru ordine i siguran public desfoar, n principiu, urmtoarele activiti:
a) asigur respectarea regulilor de acces n punctul de adunare i primire/repartiie;
b) asigur securitatea persoanelor, sigurana bunurilor i prentmpinarea/limitarea actelor antisociale;
c) n baza dispoziiei efului punctului de adunare i primire/repartiie execut alte activiti specifice.
ART. 32
(1) Punctele de adunare a evacuailor se stabilesc de ctre comitetele pentru situaii de urgen.
(2) Pentru instituiile publice i operatorii economici punctele de adunare se organizeaz, de regul, la
sediu, iar pentru populaie, n locuri i localuri publice: uniti de nvmnt, case de cultur, cmine
culturale, sli de sport, stadioane etc.
ART. 33
(1) Punctele de mbarcare/debarcare se organizeaz n gri C.F.R., autogri, gri fluviale/maritime i
aerogri, precum i n triaje C.F.R., pe linii ferate uzinale sau portuare. Cnd situaia permite, acestea se
organizeaz n cadrul sau n apropierea punctelor de adunare i primire/repartiie.
(2) n cazul evacurii populaiei sau a bunurilor materiale cu mijloace de transport feroviare, aeriene sau
navale, punctele de mbarcare/debarcare se centralizeaz de inspectoratele pentru situaii de urgen
judeene/al municipiului Bucureti, care ntocmesc i Planul de transport prevzut n anexa nr. 6.
ART. 34
Punctele de primire/repartiie se organizeaz n zonele/localitile de afluire a populaiei evacuate,
pentru luarea n eviden i repartizarea pe spaii de cazare. Acestea se organizeaz pe localiti/cartiere i
n localuri publice.
ART. 35
Principalele date privind executarea aciunilor de evacuare se nscriu n Jurnalul aciunilor de evacuare,
primire/repartiie, al crui coninut este prevzut n anexa nr. 7.

ART. 36
Comitetele pentru situaii de urgen raporteaz ierarhic despre nceperea i executarea aciunilor de
evacuare. Coninutul Raportului-sintez este prevzut n anexa nr. 8.
CAP. V
Asigurarea aciunilor de evacuare
ART. 37
Msurile de asigurare a aciunilor de evacuare se stabilesc din timp de normalitate, se nscriu n
planurile de evacuare i se actualizeaz ori de cte ori apar modificri, precum i la primirea
ordinului/dispoziiei de evacuare. Msurile de asigurare vizeaz, cu prioritate, urmtoarele domenii:
a) cercetarea;
b) ordinea i sigurana;
c) asigurarea psihologic.
ART. 38
(1) Cercetarea se execut n scopul procurrii i valorificrii informaiilor necesare executrii n
siguran i n mod organizat a aciunilor de evacuare. Datele cercetrii trebuie s fie veridice, oportune i
complete. Cercetarea se organizeaz continuu i unitar, se execut din timp de normalitate i se intensific
n caz de situaii de urgen.
(2) Cercetarea trebuie s asigure informaii privind:
a) evoluia situaiei de urgen i consecinele acesteia asupra populaiei i bunurilor materiale;
b) starea cilor de comunicaie i a mijloacelor de transport;
c) caracteristicile localitilor i ale zonelor n care se execut evacuarea i posibilitile de cazare,
hrnire, adpostire i asigurare medical;
d) posibilitile de continuare a procesului de nvmnt i a funcionrii instituiilor;
e) condiiile geoclimatice la zi i cele prognozate;
f) situaia contaminrii nucleare, chimice, biologice i starea sanitar-epidemiologic.
(3) n mod centralizat, datele cercetrii se asigur de:
a) instituii i agenii specializate: Administraia Naional de Meteorologie, Centrul Naional pentru
Coordonarea Interveniei n Caz de Accident Nuclear sau Urgen Radiologic, Institutul Naional de
Cercetare i Dezvoltare pentru Fizica Pmntului, Administraia Naional Apele Romne, Institutul
Naional de Cercetare pentru Protecia Mediului;
b) dispeceratele cu activitate permanent din cadrul ministerelor cu atribuii n domeniul
managementului situaiilor de urgen;
c) puncte de monitorizare a factorilor de risc;
d) Centrul Operaional Naional, centrele operaionale i centrele operative;
e) structuri ale Ministerului Administraiei i Internelor.
(4) Cercetarea nemijlocit se execut i de ctre unitile Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen, care particip la executarea evacurii.
(5) Datele cercetrii centralizate i nemijlocite se completeaz cu informaii obinute pe linie de
cooperare de la alte structuri cu atribuii n domeniu.
(6) Precizarea/actualizarea datelor cercetrii se face cu ocazia recunoaterilor care se execut
premergtor elaborrii planului de evacuare i la primirea ordinului/dispoziiei de evacuare.
ART. 39
(1) Executarea recunoaterii cilor de comunicaii i a localitilor unde se organizeaz evacuarea se
realizeaz de reprezentani ai inspectoratelor pentru situaii de urgen judeene/al municipiului Bucureti
i ai autoritii publice locale.
(2) Pe timpul recunoaterilor se urmresc, n mod deosebit:
a) starea cilor i nodurilor de comunicaie, precum i a lucrrilor de art: poduri, tuneluri, viaducte etc.;
b) starea imobilelor/adposturilor destinate primirii populaiei, instalaiilor i bunurilor;

c) condiiile de cazare, hrnire i asigurare medical;


d) situaia surselor de aprovizionare;
e) starea reelelor electrice, de alimentare cu ap i de telecomunicaii;
f) starea epidemiologic din zon.
ART. 40
Msurile de ordine i siguran public, paza bunurilor, evidena populaiei i fluidizarea circulaiei pe
timpul evacurii se realizeaz de structurile Ministerului Administraiei i Internelor, pe baza planurilor de
cooperare ntocmite din timp de normalitate, i constau n:
a) asigurarea ordinii i siguranei publice n punctele de adunare, mbarcare, debarcare, primire i
repartiie;
b) evidena salariailor i a persoanelor care se evacueaz;
c) dirijarea circulaiei, asigurarea prioritii i siguranei pe timpul deplasrii coloanelor de evacuai;
d) paza bunurilor materiale.
ART. 41
n funcie de evoluia situaiei de urgen, pentru misiuni de siguran i ordine, ca i pentru alte
misiuni: salvare, transporturi speciale, aprovizionare, comitetele pentru situaii de urgen pot solicita, cu
respectarea prevederilor legale, sprijinul unitilor militare din zon.
ART. 42
Msurile de asigurare a evacurii Administraiei Prezideniale, Parlamentului i Guvernului se
realizeaz de Serviciul de Protecie i Paz i Serviciul Romn de Informaii n cooperare cu Ministerul
Administraiei i Internelor.
ART. 43
Asigurarea psihologic a populaiei pe timpul evacurii reprezint ansamblul aciunilor ntreprinse de
personalul forelor de intervenie n scopul evitrii producerii panicii sau combaterii acesteia n cazul n
care s-a produs.
CAP. VI
Logistica aciunilor de evacuare
ART. 44
(1) Logistica aciunilor de evacuare reprezint ansamblul de msuri realizate n scopul asigurrii
condiiilor materiale i umane necesare pregtirii i executrii aciunilor de evacuare.
(2) Logistica aciunilor de evacuare cuprinde asigurarea fondurilor, mijloacelor de transport, bunurilor
de consum i serviciilor necesare n cantitile i n locurile prevzute n planurile de evacuare.
(3) Principalele elemente ale logisticii aciunilor de evacuare sunt:
a) aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice i industriale de strict necesitate;
b) asigurarea mijloacelor de transport i efectuarea transporturilor;
c) asigurarea medical i sanitar-veterinar;
d) cazarea evacuailor, depozitarea bunurilor i adpostirea animalelor;
e) asigurarea financiar.
ART. 45
Planificarea, gestionarea i coordonarea resurselor umane, materiale, financiare sau de alt natur a
aciunilor de evacuare n situaii de urgen se realizeaz de comitetele pentru situaii de urgen
ministeriale, judeene i locale, pe baza planurilor ntocmite pe timp de normalitate.
ART. 46
(1) Logistica evacurii n situaii de urgen se asigur de:
a) structurile administraiei publice centrale i alte instituii, pentru personalul propriu;
b) consiliile judeene i locale, pentru populaie i angajaii proprii;
c) operatorii economici, pentru personalul ncadrat.

(2) Logistica evacurii se asigur, la cererea autoritilor administraiei publice centrale i locale, de
firme de stat sau private, pe baz de convenii de prestri de servicii ncheiate din timp i anexate la
planurile de evacuare n situaii de urgen.
(3) Sursele de aprovizionare sunt: economia naional, rezervele de stat, rezervele de mobilizare i
ajutoarele umanitare.
(4) n situaiile prevzute la art. 4 lit. c) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziiile de bunuri i
prestrile de servicii n interes public, cu modificrile i completrile ulterioare, logistica evacurii se
completeaz cu bunuri i servicii rechiziionate n condiiile legii.
ART. 47
Aprovizionarea cu produse alimentare i industriale de strict necesitate se realizeaz de ctre
comitetele pentru situaii de urgen judeene/locale, n sistem raionalizat, astfel:
a) n primele 72 de ore de la evacuare sau la instituirea strii de alert, prin reeaua comercial local;
b) ulterior primelor 72 de ore, pn la ncetarea evacurii sau a situaiei de urgen, de la Administraia
Naional a Rezervelor de Stat;
c) articole de igien personal, textile, nclminte i alte produse industriale, n funcie de sezon.
ART. 48
(1) Autovehiculele, carburanii i bunurile materiale necesare aciunilor de evacuare se asigur de ctre
comitetele i celulele pentru situaii de urgen.
(2) Mijloacele de transport repartizate pentru evacuare vor avea plinul cu carburani asigurat de
societile comerciale cu care s-au ncheiat contracte sau convenii de prestri de servicii.
ART. 49
(1) Asigurarea medical i sanitar-veterinar cuprinde totalitatea msurilor i aciunilor care se
ntreprind n scopul pstrrii sntii populaiei i animalelor care se evacueaz, prevenirii apariiei
bolilor i epidemiilor/ epizootiilor, acordrii ajutorului medical de urgen i asistenei medicale/veterinare
n caz de mbolnvire sau de accident.
(2) Asistena medical pe timpul evacurii, precum i n localitile de dispunere se asigur de
Ministerul Sntii, prin unitile sanitare teritoriale, de Societatea Naional de Cruce Roie din
Romnia i de alte servicii de specialitate, n limitele competenelor conferite de lege, pe baza planurilor
de cooperare elaborate n acest scop de ctre inspectoratele pentru situaii de urgen judeene/al
municipiului Bucureti i transmise n extras acestora.
(3) n plan teritorial msurile, forele i mijloacele de asigurare medical i sanitar-veterinar se
stabilesc de fiecare comitet pentru situaii de urgen i se asigur de direciile de sntate public,
direciile sanitar-veterinare i pentru sigurana alimentelor, serviciile de ambulan i medicin de urgen,
precum i de filialele Societii Naionale de Cruce Roie din Romnia i de inspectoratele pentru situaii
de urgen judeene/al municipiului Bucureti, pe baza planurilor de cooperare elaborate n acest scop.
ART. 50
(1) Fondurile financiare pentru pregtirea i desfurarea aciunilor de evacuare la nivel naional,
judeean, al municipiului Bucureti, al oraelor i comunelor se asigur, dup caz, din bugetul de stat i
bugetele locale, precum i din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La ntocmirea
fondurilor necesare pentru anul urmtor, ministerele i celelalte autoriti ale administraiei publice vor
include i necesarul de fonduri bneti pentru pregtirea i desfurarea aciunilor de evacuare.
(2) Fondurile financiare necesare pentru pregtirea i desfurarea aciunilor de evacuare la instituii
publice i operatori economici se asigur din bugetele proprii i din alte fonduri legal constituite.
(3) Pentru anul n curs, pn la 1 martie, comitetele pentru situaii de urgen ale autoritilor publice
centrale i ministerelor/instituiilor publice, cele judeene i al municipiului Bucureti trimit la
Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen extras din bugetul propriu, referitor la fondurile
financiare destinate organizrii i desfurrii aciunilor de evacuare.
ART. 51

(1) La dispoziia Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen i a unitilor subordonate, la


declararea strii de alert se va asigura rezerva de materiale de prim necesitate prin ministerele, organele
centrale i organizaiile neguvernamentale care asigur funciile de sprijin, potrivit legii.
(2) Comitetele pentru situaii de urgen judeene i locale vor lua msuri de asigurare a materialelor
necesare desfurrii aciunilor iniiale pentru intervenie i evacuare n situaii de urgen, precum i de
identificare/eviden a unor astfel de mijloace pe plan judeean/local.
CAP. VII
Dispoziii finale
ART. 52
Nerespectarea prevederilor prezentelor norme atrage rspunderea administrativ, contravenional sau
penal, dup caz.
ART. 53
Documentele pentru evacuare se ntocmesc i se actualizeaz periodic, prin grija comitetelor pentru
situaii de urgen, centrelor operative cu activitate temporar, secretariatelor tehnice, respectiv a celulelor,
i constituie punct aparte n bilanurile anuale ale acestora.
ART. 54
(1) Protecia documentelor/suporturilor care conin informaii clasificate se realizeaz n conformitate
cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naionale de
protecie a informaiilor clasificate n Romnia, cu modificrile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii
Guvernului nr. 781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu.
(2) Protecia documentelor/suporturilor care conin informaii clasificate i stabilirea punctelor de
evacuare a acestora sunt atribute ale conductorilor/efilor aciunilor de evacuare.
ART. 55
(1) Planurile de evacuare se ntocmesc n termen de 120 de zile de la publicarea ordinului de aprobare a
prezentelor norme.
(2) Anexele nr. 1-8 fac parte integrant din prezentele norme.
ANEXA 1
------la norme
-------PLANUL DE EVACUARE
(coninut-cadru)
Se ntocmete sub form de text i grafic (cu anexe).
n text, de regul, se prevd:
a) scopul aciunilor de evacuare;
b) concepia aciunilor de evacuare: localitile din i n care se planific evacuarea, instituiile publice,
operatorii economici, populaia i bunurile care se evacueaz, itinerarele de evacuare; modalitile de
executare a evacurii;
c) concepia organizrii i asigurrii activitii de readucere a populaiei i a bunurilor materiale
evacuate la restabilirea strii de normalitate n localitile care au fcut obiectul msurilor de protecie;
d) msurile de asigurare a aciunilor de evacuare: asigurarea mijloacelor de transport, protecia
personalului, paza bunurilor, logistica evacurii;
e) organizarea conducerii i a cooperrii: centre de coordonare, ci i mijloace de legtur, instituii cu
care se coopereaz, modaliti de realizare a cooperrii, cereri i rapoarte.

Anexele se ntocmesc sub form grafic, pe planuri sau hri i sub form de tabele. Acestea se refer n
principal la:
a) situaia populaiei care se evacueaz: localitatea din care se evacueaz, instituia, numrul
personalului pe categorii i numrul membrilor de familie, personalul didactic, medical, de deservire, dup
caz, localitatea i judeul n care se evacueaz, natura, tipul i numrul mijloacelor de transport;
b) situaia bunurilor care se evacueaz: localitatea, operatorul economic, depozitul sau instituia, natura
i cantitatea bunurilor, personalul de nsoire, natura i tipul mijloacelor de transport, localitatea n care se
evacueaz, punctul de debarcare/descrcare i locul de instalare/ depozitare, fora de munc necesar;
c) instituiile care se evacueaz: denumirea, localitatea, numrul salariailor i al membrilor de familie
care se evacueaz, localitatea i adresa imobilului unde se evacueaz, alte date utile;
d) graficul activitilor pe zile i ore;
e) componena centrelor de coordonare i conducere, punctelor de adunare/mbarcare/debarcare i
primire/ repartiie;
f) planul localitii cu dispunerea instituiei sau a operatorului economic;
g) localitile/zonele din/n care se execut evacuarea i itinerarele, inclusiv de rezerv, cu punctele de
adunare/mbarcare/debarcare i primire/repartiie;
h) conveniile ncheiate pentru asigurarea aciunilor de evacuare.
ANEXA 2
------la norme
-------ORDINUL/DISPOZIIA DE EVACUARE
(coninut-cadru)
Ordinul/Dispoziia de evacuare constituie actul prin care se dispune nceperea aciunilor de evacuare i
primire/repartiie. Se transmite pe linie ierarhic i cuprinde:
1. date i concluzii despre evoluia situaiei de urgen, consecinele acestora asupra instituiilor publice,
operatorilor economici, populaiei i bunurilor, precum i influena lor asupra desfurrii aciunilor de
evacuare;
2. concepia aciunilor de evacuare, primire/repartiie, localitile/zonele din/n care se execut
evacuarea, instituiile publice, operatorii economici, populaia i bunurile care se evacueaz, itinerarele de
deplasare i itinerarele/localitile/zonele interzise, urgenele, succesiunea i durata aciunilor de evacuare,
repartiia evacuailor pe localiti de destinaie;
3. precizri privind aciunile de evacuare, data nceperii i durata aciunilor, termenele de executare i
de raportare;
4. msurile de asigurare a aciunilor de evacuare, primire/repartiie, cercetarea, sigurana, paza i
ordinea, organizarea transporturilor, protecia psihologic i medical, asigurarea logistic;
5. msurile de cooperare/colaborare cu uniti ale Ministerului Administraiei i Internelor i
Ministerului Aprrii Naionale, cu autoriti ale administraiei publice locale etc.;
6. organizarea conducerii: locul centrelor de coordonare i conducere, realizarea legturilor de
conducere, rapoarte i cereri.
Ordinul/Dispoziia de evacuare se ntocmete de vicepreedintele comitetului pentru situaii de urgen
i se semneaz de preedintele acestuia.
ANEXA 3
------la norme

--------DECIZIA
pentru evacuare, primire/repartiie
(coninut-cadru)
Decizia pentru evacuare, primire/repartiie este actul prin care, n temeiul ordinului/dispoziiei de
evacuare, primire/repartiie i n raport cu condiiile specifice, se declaneaz i se organizeaz aciunile
de evacuare, primire/repartiie la instituii publice i operatori economici. Decizia pentru evacuare,
primire/repartiie cuprinde:
- date i concluzii despre evoluia situaiei de urgen, consecinele acesteia asupra instituiilor,
populaiei i bunurilor i influena lor asupra aciunilor de evacuare, primire/repartiie;
- concepia aciunilor de evacuare, primire/repartiie: localitile din i n care se execut evacuarea, cu
instituiile, populaia i bunurile care se evacueaz, itinerarele de evacuare, localitile, zonele i itinerarele
interzise, urgenele, succesiunea i durata aciunilor de evacuare;
- modificri ce se aduc planului, precizri privind coninutul i durata aciunilor;
- msurile de asigurare a aciunilor de evacuare: organizarea transporturilor, evidena populaiei i a
bunurilor, protecia personalului, paza bunurilor, asigurarea logistic;
- organizarea conducerii i a cooperrii: centre de coordonare i conducere, ci i mijloace de legtur,
instituii cu care se coopereaz, modaliti de cooperare; cereri i rapoarte.
Decizia pentru evacuare se semneaz de conductorul instituiei publice/operatorului economic care se
evacueaz.
ANEXA 4
------la norme
-------COMPONENA
centrului de conducere i coordonare a evacurii
eful centrului:
- vicepreedintele comitetului pentru situaii de urgen.
Lociitor ef centru:
- prim-adjunct al efului inspectoratului pentru situaii de urgen.
Membri:
- un reprezentant al Ministerului Finanelor Publice;
- un reprezentant al Ministerului Economiei i Comerului;
- un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
- un reprezentant al Ministerului Transporturilor, Construciilor i Turismului;
- un reprezentant al Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei;
- un reprezentant al Ministerului Mediului i Gospodririi Apelor;
- un reprezentant al Ministerului Educaiei i Cercetrii;
- un reprezentant al Ministerului Sntii;
- un reprezentant al Ministerului Culturii i Cultelor;
- un reprezentant al direciei de sntate public;
- un reprezentant al Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor;
- un reprezentant al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale;
- reprezentani din cadrul unor structuri ale Ministerului Administraiei i Internelor;
- reprezentani din cadrul inspectoratelor pentru situaii de urgen.

NOTA:
La ordinul preedintelui comitetului pentru situaii de urgen se poate suplimenta componena centrului
de conducere i coordonare a evacurii.
ANEXA 5
-------la norme
-------CARNETUL
cu activitile care se desfoar n cadrul punctului de
adunare/mbarcare/debarcare i primire/repartiie a evacuailor
Cuprinde:
- atribuiile efului punctului/nlocuitorului;
- tabel cu personalul necesar desfurrii activitilor n cadrul punctului;
- ghidul cu instructajul personalului care ncadreaz punctul;
- extras din planul de evacuare/primire/repartiie, referitor la sarcinile executanilor;
- schema dispunerii locului de adunare i msurile de paz;
- tabel cu semnalele de ntiinare i alarmare;
- tabel cu documentele i materialele necesare instalrii i funcionrii punctului;
- tabel cu mijloacele necesare transportului evacuailor i bunurilor materiale, societile
comerciale/companiile de la care se solicit aceste mijloace, adresa, numrul de telefon/fax ale acestora i
termenele de prezentare;
- alte situaii i documentare strict necesare.
n plic separat, anexat la carnet, se pstreaz:
- documentele necesare predrii-primirii localului (se ntocmesc conform prevederilor normelor
metodologice de aplicare a legii privind rechiziiile de bunuri i prestri de servicii de interes public);
- atribuiile individuale ale personalului ce ncadreaz punctul de adunare/mbarcare/debarcare i
primire/repartiie.
ANEXA 6
------la norme
-------ROMNIA
Centrul de conducere i coordonare a evacurii
NESECRET
Exemplar nr. ..... din .......
Aprob
Vicepreedintele comitetului pentru
situaii de urgen
PLAN DE TRANSPORT

pentru data de ........


*T*
*Font 9*

N Categoria,
Numele
CompartiData i
Numele
Obr.
marca
Nr. de
i prenumele mentul
Ora
ora pn
i
ser
c i tipul
nmatriconduccare
Iti- de
la care
prenumele va
r autovehi- culare
torului
solicit
neple- se execut
efului de ii
t. culului
auto
transportul rar care
transportul autovehicul
i scopul

Verificat,
................

ntocmit,
................

*ST*
ANEXA 7
------la norme
--------JURNALUL
aciunilor de evacuare, primire/repartiie
Cuprinde principalele elemente privind organizarea, declanarea i desfurarea aciunilor de evacuare,
de primire/repartiie. Se completeaz pe msura evoluiei aciunilor i conine:
a) date i concluzii despre evoluia situaiei de urgen i consecine;
b) data, ora i autoritatea care a hotrt aplicarea msurilor prevzute n planul de evacuare i primire/
repartiie;
c) aciuni n curs de desfurare;
d) msurile de asigurare a aciunilor de evacuare ntreprinse;
e) graficul desfurrii aciunilor de evacuare i primire/repartiie;
f) concluzii din desfurarea aciunilor de evacuare i primire/repartiie;
g) pierderi umane i pagube materiale nregistrate pe timpul evacurii;
h) cereri ctre ealonul superior;
i) cereri de la subordonai i modul de rezolvare;
j) concluzii la ncheierea aciunilor de evacuare.
ANEXA 8
------la norme
-------RAPORTUL-SINTEZ
Reprezint documentul informativ prin care comitetul pentru situaii de urgen aduce la cunotin
Comitetului Naional, prin Secretariatul tehnic al acestuia, stadiul i calitatea aciunilor de evacuare n curs

sau executate. Se ntocmete i se nainteaz la sfritul fiecrei zile i la ncheierea aciunilor de evacuare
sau la termenele ordonate.
Raportul-sintez cuprinde:
- concluzii privind evoluia situaiei de urgen, consecinele acesteia asupra instituiilor, populaiei i
bunurilor i influena lor asupra desfurrii evacurii;
- aciunile de evacuare executate i cele n curs de executare, pe categorii i localiti;
- aciunile planificate i neexecutate: cauze i msuri;
- alte date solicitate de ealonul superior.
Raportul-sintez se semneaz de ctre vicepreedintele comitetului pentru situaii de urgen.
---------

CRITERII DE CLASIFICARE A UNITILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE, INSTITUIILOR PUBLICE I OPERATORILOR ECONOMICI


DIN PUNCT DE VEDERE AL PROTECIEI CIVILE N FUNCIE DE TIPURILE
DE RISC
Bibliografie:HG 642/2005
HOTRRE nr. 642 din 29 iunie 2005

pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i


operatorilor economici din punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de riscuri
specifice
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 iulie 2005
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 481/2004
privind protecia civil,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
ART. 1
Se aprob Criteriile de clasificare a unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i
operatorilor economici din punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de riscuri specifice,
prevzute n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 2
Pe baza criteriilor prevzute la art. 1, precum i a procedurii prezentate n anex inspectoratele judeene
i al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen stabilesc ncadrarea localitilor, instituiilor publice
i operatorilor economici n clasificarea din punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de
riscuri specifice.
ART. 3
n termen de 60 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, autoritile administraiei publice
locale, conducerile instituiilor publice i ale operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate,
vor pune la dispoziie inspectoratelor judeene i al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen datele
i informaiile necesare, corespunztoare criteriilor de clasificare.
ART. 4
n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, n cadrul centrelor operaionale din
inspectoratele judeene i al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen se ntocmete catalogul local
cuprinznd clasificarea unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici
din punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de riscuri specifice.
ART. 5
n termen de 120 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgen, prin Centrul Operaional Naional, centralizeaz datele din catalogul local al fiecrei
uniti administrativ-teritoriale n Catalogul naional cuprinznd clasificarea unitilor administrativteritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici din punct de vedere al proteciei civile, n funcie
de tipurile de riscuri specifice.
ART. 6
(1) n termen de 2 ani de la intrarea n vigoare a prezentei hotrri, autoritile administraiei publice
locale, instituiile publice i operatorii economici vor efectua analize de risc n detaliu, vor delimita
geografic i vor constitui bnci de date informatizate privind aceste riscuri, care vor fi reactualizate
periodic i integrate n sistemul naional de monitorizare.
(2) Anual cataloagele locale i cel naional se actualizeaz prin grija inspectoratelor judeene i al
municipiului Bucureti pentru situaii de urgen, respectiv a Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
----------------

Ministrul administraiei i internelor,


Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Gheorghe Dobre
Ministrul finanelor publice,
Ionel Popescu
Bucureti, 29 iunie 2005.
Nr. 642.

ANEX
CRITERII DE CLASIFICARE
a unitilor administrativ-teritoriale,
instituiilor publice i operatorilor economici
din punct de vedere al proteciei civile,
n funcie de tipurile de riscuri specifice
ART. 1
(1) Riscurile care se iau n consideraie pentru clasificarea unitilor administrativ-teritoriale,
instituiilor publice i operatorilor economici din punct de vedere al proteciei civile sunt:
a) riscuri naturale:
1. cutremure;
2. alunecri i prbuiri de teren;
3. inundaii;
4. fenomene meteorologice periculoase;
5. avalane;
6. incendii de pdure;
b) riscuri tehnologice:
1. accidente chimice;
2. accidente nucleare;
3. incendii n mas;
4. accidente grave pe ci de transport;
5. eecul utilitilor publice;
c) riscuri biologice:
1. epidemii;
2. epizootii/zoonoze.
(2) Elementele expuse riscurilor specifice care se au n vedere sunt:
1. populaia;
2. animalele;
3. proprietatea;
4. activitile social-economice;
5. mediul nconjurtor.

ART. 2
Prin risc se nelege nivelul de pierderi preconizat, n sens probabilistic, estimat n victime, proprieti
distruse, activiti economice ntrerupte, impact asupra mediului datorit manifestrii unui hazard ntr-o
anumit zon i cu referire la o anumit perioad de timp.
ART. 3
(1) ncadrarea unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici n clase
de risc se face n baza analizei de risc.
(2) Analiza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificrii riscului, determinrii
frecvenei evenimentelor i consecinelor asupra elementelor expuse ale fiecrui eveniment pentru fiecare
tip de risc specific.
ART. 4
n funcie de frecvena i de consecinele situaiilor de urgen generate de tipurile de riscuri specifice,
riscul poate fi principal sau secundar.
ART. 5
(1) Pentru clasificarea unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici
din punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de riscuri specifice, n catalogul naional i n
cataloagele locale se vor folosi acronime.
(2) Acronimele, modul de alocare i semnificaia lor sunt prezentate n tabelul de mai jos:
Tabel - Modul de alocare a acronimelor asociate riscurilor

Nr.
crt.
Tipul de risc
Principal
Secundar

1. Cutremur
C
c
2. Alunecare/prbuire de teren
A(t)/P(t)
a(t)/p(t)
3. Inundaie
I(d)
i(d)
4. Secet
S
s
5. Avalan
A(v)
a(v)
6. Incendiu de pdure
I(p)
i(p)
7. Accident chimic
A(ch)
a(ch)
8. Accident nuclear
A(n)
a(n)
9. Incendiu n mas
I(m)
i(m)
10. Accident grav de transport
A(tp)
a(tp)
11. Eecul utilitilor publice
E(up)
e(up)
12. Epidemie
E(d)
e(d)
13. Epizootie
E(z)
e(z)

ART. 6
(1) Clasificarea unitilor administrativ-teritoriale, instituiilor publice i operatorilor economici din
punct de vedere al proteciei civile, n funcie de tipurile de riscuri specifice, se face n baza ncadrrii n
criterii de clasificare.
(2) ncadrarea se realizeaz prin aplicarea criteriilor cuprinse n prezenta anex i poate avea i alte
valori dect cele specificate, justificat n baza unui studiu de risc efectuat de ctre instituii abilitate.
ART. 7
Clasificarea unitilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al proteciei civile, n funcie de
tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de baz pentru:
a) stabilirea structurii, specializrii i amplasrii serviciilor publice profesioniste i voluntare;
b) dotarea cu mijloace tehnice i materiale de intervenie, aparatur i echipamente de protecie a
structurilor profesioniste i voluntare pentru intervenie n situaii de urgen;
c) ntocmirea schemei de acoperire a riscurilor de ctre inspectoratele judeene i al municipiului
Bucureti pentru situaii de urgen;
d) elaborarea planurilor pentru gestionarea situaiilor de urgen;
e) stabilirea tematicii de pregtire i a exerciiilor pentru structurile profesioniste i voluntare pentru
intervenie n situaii de urgen;

f) contientizarea populaiei asupra riscurilor specifice i informarea acesteia cu privire la msurile ce


trebuie luate pentru reducerea efectelor negative i adoptarea unui comportament adecvat n situaii de
urgen.
ART. 8
Clasificarea instituiilor publice/operatorilor economici din punct de vedere al proteciei civile, n
funcie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de baz pentru:
a) stabilirea structurilor proprii de intervenie pentru limitarea i nlturarea efectelor situaiilor de
urgen la care sunt expuse/expui;
b) dotarea cu mijloace tehnice i cu materiale de intervenie, aparatur i echipamente de protecie a
structurilor de intervenie n situaii de urgen;
c) ntocmirea schemei proprii de acoperire a riscurilor;
d) elaborarea planurilor de gestionare a situaiilor de urgen;
e) stabilirea tematicii de pregtire i a exerciiilor pentru personalul i structurile proprii de intervenie
n situaii de urgen;
f) determinarea frecvenei auditului intern efectuat n cadrul sistemului de management al riscului;
g) contientizarea personalului propriu i a populaiei potenial afectate n ceea ce privete riscurile
specifice i informarea acesteia cu privire la msurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative
i adoptarea unui comportament adecvat n situaii de urgen.
A. Criterii de clasificare a unitilor administrativ-teritoriale
Unitile administrativ-teritoriale sunt clasificate astfel:
1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:
a) unitate administrativ-teritorial dispus n zon seismic de intensitate mai mare sau egal cu VII pe
scara MSK;
b) unitate administrativ-teritorial dispus n zon seismic de intensitate mai mic de VII pe scara
MSK.
2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecri/prbuiri de teren:
a) unitate administrativ-teritorial dispus n zon cu potenial ridicat de producere a alunecrilor de
teren sau afectat de alunecri primare/reactivate;
b) unitate administrativ-teritorial dispus n zon cu potenial mediu/sczut de producere a alunecrilor
de teren sau neafectat de alunecri primare/reactivate.
3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaii:
a) unitate administrativ-teritorial potenial afectat de inundaii datorate revrsrilor unui curs de ap,
scurgerilor pe toreni sau unde cantitatea maxim de precipitaii, nregistrat n ultimii 100 de ani,
depete 100 mm/24 h;
b) unitate administrativ-teritorial neafectat de inundaii datorate revrsrilor unui curs de ap,
scurgerilor pe toreni sau unde cantitatea maxim de precipitaii, nregistrat n ultimii 100 de ani, este mai
mic de 100 mm/24 h.
4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secet:
a) unitate administrativ-teritorial situat n zone cu risc fa de fenomenul de secet;
b) unitate administrativ-teritorial situat n afara zonelor cu risc fa de fenomenul de secet.
5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de avalane:
a) unitate administrativ-teritorial dispus n zon de munte;
b) unitate administrativ-teritorial dispus n podi/deal/cmpie.
6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pdure:
a) unitate administrativ-teritorial situat n zona de influen a unui incendiu de pdure;
b) unitate administrativ-teritorial situat n afara zonei de influen a unui incendiu de pdure.
7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:
a) unitate administrativ-teritorial situat n interiorul zonelor de planificare la urgen chimic;

b) unitate administrativ-teritorial situat n exteriorul zonelor de planificare la urgen chimic.


8. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:
a) unitate administrativ-teritorial situat n interiorul zonelor de planificare la urgen nuclear;
b) unitate administrativ-teritorial situat n exteriorul zonelor de planificare la urgen nuclear.
9. Din punct de vedere al riscului la incendii n mas:
a) unitate administrativ-teritorial situat n zona de influen a incendiilor n mas;
b) unitate administrativ-teritorial situat n afara zonelor de influen a incendiilor n mas.
10. Din punct de vedere al riscului la accidente grave pe ci de transport:
a) unitate administrativ-teritorial cu trafic intens;
b) unitate administrativ-teritorial cu trafic moderat sau redus.
11. Din punct de vedere al riscului de eec al utilitilor publice:
a) unitate administrativ-teritorial dependent de un sistem centralizat de utiliti publice;
b) unitate administrativ-teritorial dependent de dou sau de mai multe sisteme centralizate de utiliti
publice ori fr sistem centralizat de utiliti publice.
12. Din punct de vedere al expunerii la riscul epidemiologic:
a) unitate administrativ-teritorial cu risc crescut;
b) unitate administrativ-teritorial cu risc mediu sau sczut.
13. Din punct de vedere al expunerii la riscul epizootic:
a) unitate administrativ-teritorial cu risc crescut;
b) unitate administrativ-teritorial cu risc mediu sau sczut.
B. Criterii de clasificare a instituiilor publice i operatorilor economici
Instituiile publice i operatorii economici sunt clasificai astfel:
1. Din punct de vedere al expunerii la riscul de cutremur:
a) instituie public/operator economic dispus/dispus n zon seismic de intensitate mai mare sau
egal cu VII pe scara MSK;
b) instituie public/operator economic dispus/dispus n zon seismic de intensitate mai mic de VII
pe scara MSK.
2. Din punct de vedere al expunerii la riscul de alunecri/prbuiri de teren:
a) instituie public/operator economic dispus/dispus n zon cu potenial ridicat de producere a
alunecrilor de teren sau afectat de alunecri primare/reactivate;
b) instituie public/operator economic dispus/dispus n zon cu potenial mediu/sczut de producere a
alunecrilor de teren sau neafectat de alunecri primare/reactivate.
3. Din punct de vedere al expunerii la riscul de inundaii:
a) instituie public/operator economic potenial afectat/ afectat de inundaii datorate revrsrilor unui
curs de ap, scurgerilor pe toreni sau unde cantitatea maxim de precipitaii, nregistrat n ultimii 100 de
ani, depete 100 mm/24 h;
b) instituie public/operator economic neafectat/neafectat de inundaii datorate revrsrilor unui curs
de ap, scurgerilor pe toreni sau unde cantitatea maxim de precipitaii, nregistrat n ultimii 100 de ani,
este mai mic de 100 mm/24 h.
4. Din punct de vedere al expunerii la riscul de secet:
a) instituie public/operator economic dispus/dispus n zone cu risc fa de fenomenul de secet;
b) instituie public/operator economic dispus/dispus n afara zonelor cu risc fa de fenomenul de
secet.
5. Din punct de vedere al expunerii la riscul de incendii de pdure:
a) instituie public/operator economic situat/situat n zona de influen a incendiului de pdure;
b) instituie public/operator economic situat/situat n afara zonei de influen a incendiului de pdure.
6. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident chimic:
a) instituie public/operator economic dispus/dispus n zonele de planificare la urgen chimic;

b) instituie public/operator economic dispus/dispus n afara zonelor de planificare la urgen chimic.


7. Din punct de vedere al expunerii la riscul de accident nuclear:
a) instituie public/operator economic dispus/dispus n zona de planificare la urgen nuclear;
b) instituie public/operator economic dispus/dispus n afara zonelor de planificare la urgen
nuclear.
--------

REPARTIZAREA FUNCIILOR DE SPRIJIN PE CARE LE ASIGUR


MINISTERELE, CELELALTE ORGANE CENTRALE I ORGANIZAII
NEGURVERNAMEMNTALE PRIVIND MANAGEMENTUL SITUAIILOR DE
URGEN
REPARTIZAREA
principalelor funcii de sprijin pe care le asigur ministerele,
celelalte organe centrale i organizaiile neguvernamentale privind prevenirea
i gestionarea situaiilor de urgen
I. TABEL SINOPTIC CU REPARTIZAREA PRINCIPALELOR FUNCII DE SPRIJIN
*T*
*Font 9*


FUNCTII DE SPRIJIN


Nr

c MINISTERE,

r ORGANE CENTRALE

t. SI ORGANIZATII

NEGUVERNAMENTALE1234567891011121314151617181920

1Ministerul Administraiei i

Internelor
*** ****** * * * * * * * * *

2Ministerul Economiei i

Comerului
* ** * * * * * *

3Ministerul Transporturilor,

Construciilor i Turismului
* * ** * * * * *

4Ministerul Sntii
* ** * * *

5Ministerul Comunicaiilor i

Tehnologiei Informaiei
** * * *

6Ministerul Agriculturii, Pdurilorsi Dezvoltrii Rurale
* * * * * * * *

7Ministerul Mediului i Gospodririi


Apelor
** * * * * * * *

8Ministerul Culturii i Cultelor


* * * *

9Ministerul Educaiei i Cercetrii


* *

10Ministerul Aprrii Naionale


* *** ** * * * * * *

11Ministerul Justiiei
* *

12Ministerul Finanelor Publice


* * *

13Ministerul Muncii. SolidaritiiSociale i Familiei
* *

14Ministerul Afacerilor Externe


** *

15Agenia Naional pentruntreprinderile Mici i Mijlocii

i Cooperaie
*

16Administraia Naional a

Rezervelor de Stat
* * *

17Autoritatea Naional Sanitar


Veterinar i pentru Sigurana

Alimentelor
** ** *

18Comisia Naional

pentru Controlul Activitilor

Nucleare
**

19Oficiul Central de Statpentru Probleme Speciale
* *

20Serviciul de Telecomunicaii


Speciale
** * * *

21Serviciul Romn de Informaii


** *

22Serviciul de Protecie i Paz


** * *

23Serviciul de Informaii Externe


** *


1234567891011121314151617181920
24Societatea Naional de Cruce

Roie din Romnia
*** * * * * *

25Inspectoratul de Stat

n Construcii
**

26Societatea Romn de

Radiodifuziune. Societatea

Romna de Televiziune, societi

private de radioteleviziune
* *

27Operatorii de telefonie fix imobila
* * *

28Banca Naional a Romniei


*

LEGENDA
------1 = Monitorizarea pericolelor si riscurilor specifice, precum si a
efectelor negative ale acestora
2 = Informarea, instiintarea si avertizarea
3 = Planificarea si pregatirea resurselor si serviciilor
4 = Comunicatii si informatica
5 = Cautarea, descarcerarea, salvarea persoanelor
6 = Evacuarea persoanelor, populatiei sau bunurilor periclitate
7 = Acordarea asitentei medicale de urgenta
8 = Prevenirea imbolnavirilor in masa
9 = Localizarea si stingerea incendiilor
10 = Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
11 = Asigurarea transportului fortelor si mijloacelor de interventie,
persoanelor evacuate si altor resurse
12 = Efectuarea lucrarilor publice si ingineresti la constructiile,
instalatiile si amenajarile afectate
13 = Asigurarea hranei si apei pentru persoanele si animalele afectate
sau evacuate
14 = Asigurarea cazarii si adapostirii persoanelor afectate sau evacuate
15 = Asigurarea energiei pentru iluminat, incalzire si alte utilitati
16 = Efectuarea depoluarii si decontaminarii
17 = Mentinerea si restabilirea ordinii publice
18 = Logistica interventiei
19 = Reabilitarea zonei afectate
20 = Acordarea de ajutoare de prima necesitate, despagubiri si asistenta
sociala si religioasa
*ST*
Not: Asociaiile, fundaiile i alte organizaii neguvernamentale de interes public i mass-media
particip la ndeplinirea unor funcii de sprijin potrivit documentelor de constituire i specificului
activitii acestora.
ANEXA 1
(continuare)
II. LISTA ACTIVITILOR SPECIFICE CARE SE NDEPLINESC
N CADRUL FUNCIILOR DE SPRIJIN
1. Monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, precum i a efectelor negative ale acestora
A. Centralizarea datelor si informaiilor privind monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, precum
i a efectelor negative ale acestora: Ministerul Administraiei i Internelor/ Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgent.

B. Monitorizarea pericolelor:
a) monitorizarea calitii aerului: Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor;
b) monitorizarea factorilor de mediu: Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor;
c) monitorizarea pericolelor seismice: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica
Pmntului - INCDFP - Bucureti i Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii i
Economia Construciilor - NCERC - Bucureti;
d) monitorizarea fenomenelor hidrologice pe cursurile de ap i a calitii apelor acestora: Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor, Administraia Naional "Apele Romne";
e) monitorizarea principalelor lucrri hidrotehnice: administratorul lucrrii hidrotehnice, Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor i Ministerul Economiei i Comerului;
f) monitorizarea fenomenelor meteorologice periculoase: Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor,
Administraia Naional de Meteorologie;
g) monitorizarea strii de sntate a populaiei: Ministerul Sntii;
h) monitorizarea transporturilor de substane chimice periculoase: Ministerul Transporturilor,
Construciilor i Turismului;
i) monitorizarea activitilor din domeniul nuclear, precum i a transporturilor de combustibil nuclear i
materiale radioactive: Comisia Naional pentru Controlul Activitilor Nucleare;
j) monitorizarea siguranei n construcii: Inspectoratul de Stat n Construcii;
k) monitorizarea obiectivelor economice surs de risc chimic: Ministerul Mediului i Gospodririi
Apelor, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul Economiei i Comerului i Agenia Naional
pentru Substane i Preparate Chimice Periculoase;
l) monitorizarea obiectivelor economice surs de risc la incendii i explozii: Ministerul Administraiei i
Internelor i Ministerul Economiei i Comerului;
m) monitorizarea obiectivelor surs de risc nuclear i radiologie: Comisia Naional pentru Controlul
Activitilor Nucleare i Agenia Nuclear;
n) monitorizarea transporturilor de materiale explozive militare: Ministerul Aprrii Naionale;
o) monitorizarea obiectivelor militare, surs de risc la explozii: Ministerul Aprrii Naionale;
p) monitorizarea pericolelor i riscurilor specifice, semnalate n plan extern i asigurarea colaborrii cu
organismele autorizate n domeniu, la nivel internaional: Ministerul Afacerilor Externe, prin Unitatea de
Criz care ndeplinete funciile centrului operativ.
q) monitorizarea pericolelor pentru reelele de comunicaii i informatice: Ministerul Comunicaiilor i
Tehnologiei Informaiei, Serviciul de Telecomunicaii Speciale i Autoritatea Naional de Reglementare
n Comunicaii
r) monitorizarea pericolelor nucleare n instalaiile speciale de cercetare dezvoltare: Ministerul
Educaiei i Cercetrii;
s) monitorizarea infrastructurilor critice stabilite de autoritile administraiei publice centrale:
comitetele ministeriale pentru situaii de urgen;
t) monitorizarea siguranei alimentelor - Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana
Alimentelor
C. Evaluarea riscurilor specifice:
a) mbolnviri n mas: Ministerul Sntii / Direcia General de Sntate Public i Inspecia Sanitar
de Stat, Centrul National de Supraveghere i Control al Bolilor Transmisibile i Autoritatea Naional
Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor;
b) epizootii/zoonoze: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale i Autoritatea Naional
Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor, n colaborare cu Ministerul Sntii;
c) cderi de obiecte cosmice: Ministerul Educaiei i Cercetrii/Agenia Spaial Romn, Ministerul
Administraiei i Internelor, Ministerul Aprrii Naionale;

d) prbuiri de teren cauzate de explozii miniere: Ministerul Economiei i Comerului i administratorii


exploatrilor geologice;
e) prbuiri de teren n zone urbane: Ministerul Transporturilor, Construciilor i Locuinei, Ministerul
Administraiei i Internelor/ administraia public local;
f) alunecri de teren: Ministerul Administraiei i Internelor/Agenia Naional de Cadastru i
Publicitate Imobiliar i Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului;
g) ameninri biologice: Ministerul Sntii i Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru
Sigurana Alimentelor;
h) ameninri ecologice: Ministerul Aprrii Naionale i Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor;
i) ameninri la adresa infrastucturilor critice: Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului,
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei, Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor, Ministerul Sntii, Serviciul de Telecomunicaii Speciale i Serviciul
de Protecie i Paz.
D. Evaluarea efectelor negative:
a) ale situaiilor de urgen care s-au produs: Ministerul Administraiei i Internelor/ autoritatea
administraiei publice locale;
b) ale strilor potenial generatoare de situaii de urgen: conform responsabilitilor de monitorizare i
evaluare a pericolelor i riscurilor specifice.
2. Informarea, ntiinarea i avertizarea
A. Informarea i educarea preventiv a populaiei:
a) Ministerul Administraiei i Internelor/autoritile administraiei publice locale;
b) Ministerul Educaiei i Cercetrii prin instituiile de nvmnt;
c) Ministerul Sntii;
d) Mass-media.
B. ntiinarea autoritilor administraiei publice:
a) asupra strilor potenial generatoare de situaii de urgen: autoritile administraiei publice centrale
de specialitate cu responsabiliti de monitorizare a pericolelor i riscurilor specifice;
b) asupra producerii situaiilor de urgent: administratorii obiectivelor surs de risc sau, dup caz,
administratorii proprietilor afectate.
C Avertizarea populaiei:
a) prin sisteme i mijloace tehnice de avertizare i alarmare public: Ministerul Administraiei i
Internelor/Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen;
b) prin mass-media: Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei, Societatea Romn de
Radiodifuziune, Societatea Romn de Televiziune, societi private de radioteleviziune, societi de pres
i internet;
3. Planificarea i pregtirea resurselor i serviciilor
a) pentru intervenie operativ: Ministerul Administraiei i Internelor/ Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgent;
b) pentru punerea la dispoziie, conform legii, a unor resurse materiale i umane: Oficiul Central de Stat
pentru Probleme Speciale;
c) asigurarea finanrii msurilor de protecie a infrastructurilor critice: Ministerul Finanelor Publice,
ministerele de resort i patronatele.
4. Comunicaii i informatic
a) asigurarea funcionrii reelei de comunicatii-informatic pentru managementul situaiilor de urgent:
Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei;

b) asigurare legturilor de telecomunicaii speciale: Serviciul de Telecomunicaii Speciale;


c) refacerea operativ a sistemului public de comunicaii: operatorii de telefonie fix i mobil.
5. Cutarea, descarcerarea i salvarea persoanelor
a) cutarea-salvarea prin structuri operative specializate: Ministerul Administraiei i
Internelor/Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen;
b) stabilizare i triaj medical: Ministerul Sntii/Direcia General de Sntate Public;
c) transport sanitar i evacuare cu mijloace de intervenie specifice: Ministerul Sntii/Direcia
General de Sntate Public.
d) cutarea i salvarea persoanelor: Serviciile SALVAMONT, serviciile SALVAMAR i alte servicii de
profil;
e) salvarea persoanelor pe mare: Agenia Romn de Salvare Viei Omeneti pe Mare.
6. Evacuarea persoanelor, populaiei sau bunurilor periclitate
a) asigurarea proteciei persoanelor cu funcii de conducere din instituiile fundamentale ale statului n
locurile n care acestea vor fi evacuate i a pazei noilor sedii de lucru, precum i a reedinelor puse la
dispoziie: Serviciul de Protecie i Paz i Ministerul Administraiei i Internelor;
b) asigurarea local a msurilor pentru evacuare: Ministerul Administraiei i Internelor/ autoritatea
administraiei publice locale;
c) evidena populaiei evacuate: Ministerul Administraiei i Internelor /Inspectoratul General al Poliiei
Romne/Inspectoratul Naional pentru Evidena Populaiei;
d) asigurarea primirii i cazrii persoanelor evacuate: Ministerul Administraiei i Internelor/ fiecare
unitate administrativ-teritorial local;
e) instalarea taberelor de evacuai: Ministerul Administraiei i Internelor/ Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgen;
f) recepia i depozitarea bunurilor evacuate: fiecare unitate pentru bunurile proprii;
g) evacuarea animalelor: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale i autoritile
administraiei publice locale;
h) evacuarea valorilor culturale importante i a bunurilor de patrimoniu: Ministerul Culturii i Cultelor
i autoritile administraiei publice locale;
i) evacuarea valorilor de tezaur: Ministerul Finanelor Publice, Banca Naional a Romniei;
j) evacuarea penitenciarelor, spitalelor, azilurilor de btrni: ministerele care au n subordine astfel de
obiective;
k) securitatea i paza zonelor evacuate: Ministerul Administraiei i Internelor / Comandamentul
Naional al Jandarmeriei Romne;
l) controlul circulaiei: Ministerul Administraiei i Internelor/ Inspectoratul General al Poliiei Romne/
Inspectoratul General al Politiei de Frontier;
m) evacuarea fondului arhivistic naional: Ministerul Administraiei i Internelor/ Arhivele Naionale;
7. Acordarea asistenei medicale de urgen
a) suplimentarea capacitii de spitalizare: fiecare unitate spitaliceasc;
b) instalarea spitalelor de campanie: Ministerul Aprrii Naionale;
c) asigurarea asistenei medicale pentru structurile de intervenie operativ: Ministerul Administraiei i
Internelor /Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen;
d) acordarea asistentei medicale de urgen: Ministerul Sntii i unitile sanitare din reelele sanitare
proprii ale altor ministere i organe centrale;
e) acordarea primului ajutor premedical: Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia.
f) asigurarea de medicamente i instrumentar medical: Ministerul Sntii, Oficiu] Central de Stat
pentru Probleme Speciale i Administraia Naional a Rezervelor de Stat.
8. Prevenirea mbolnvirilor n mas

a) stabilirea dimensiunilor i caracteristicilor zonelor de carantin: Ministerul Sntii/ Direcia


General de Sntate Public i Inspecia Sanitar de Stat i Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i
pentru Sigurana Alimentelor/ Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor;
b) securitatea i paza perimetrului zonelor de carantin: Ministerul Administraiei i Internelor
/Comandamentul Naional al Jandarmeriei;
c) msuri profilactice: Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor,
Ministerul Sntii/ Direcia General de Sntate Public i Inspecia Sanitar de Stat, Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor i Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia.
9. Localizarea i stingerea incendiilor
a) localizarea, limitarea propagrii, stingerea i lichidarea consecinelor incendiilor, inclusiv a
incendiilor n mas: Ministerul Administraiei i Internelor prin Inspectoratul General pentru Situaii de
Urgen, cu forele i mijloacele inspectoratelor pentru situaii de urgen i alte fore i servicii
specializate existente;
b) localizarea i stingerea incendiilor la obiectivele din subordine /coordonare: Ministerul Economiei i
Comerului, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului i Ministerul Aprrii Naionale;
c) localizarea i stingerea incendiilor la fondul forestier: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale i autoritile administraiei publice locale.
10. Neutralizarea efectelor materialelor periculoase
a) stabilirea perimetrelor de securitate: Ministerul Administraiei i Internelor/ Inspectoratul General
pentru Situaii de Urgen;
b) evacuarea local a populaiei existente n interiorul perimetrului de securitate: Ministerul
Administraiei i Internelor;
c) intervenia operativ cu mijloace i materiale de neutralizare a efectelor materialelor periculoase:
autoritatea administraiei publice centrale de specialitate care are n coordonare / subordonare sau sub
autoritate, dup caz, astfel de ageni.
11. Asigurarea transportului forelor i mijloacelor de intervenie, persoanelor evacuate i altor resurse
a) elaborarea concepiei privind variantele de transport ale demnitarilor care beneficiaz de protecie i
constituirea parcului de mijloace necesare realizrii acesteia: Serviciul de Protecie i Paz, Ministerul
Administraiei i Internelor, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Aprrii
Naionale i Serviciul Romn de Informaii;
b) asigurarea transportului urban necesar pentru realizarea evacurii: Ministerul Administraiei i
Internelor/administraia public local;
c) stabilirea i pregtirea punctelor de mbarcare a evacuailor din zonele afectate, n termen de 2 ore de
la declararea strii de urgen: ministerele de resort sau autoritile locale, dup caz;
d) realizarea graficului de transport i asigurarea mijloacelor necesare pentru efectuarea evacurii, n
termen de 6 ore de la declararea strii de urgent: Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului;
e) asigurarea transportului pentru persoanele i bunurile evacuate: Ministerul Economiei i Comerului
i Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
f) supravegherea, fluidizarea i controlul circulaiei auto: Ministerul Administraiei i
Internelor/Inspectoratul General al Politiei Romne;
g) controlul i evidena auto-evacurii: Ministerul Administraiei i Internelor/Inspectoratul General al
Poliiei Romne i Inspectoratul National pentru Evidena Populaiei;
h) transportul resurselor necesare pentru intervenie i asistent de prim necesitate n situaii de
urgen: Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Aprrii Naionale i
Ministerul Administraiei i Internelor.
i) transportul forelor i mijloacelor pentru intervenie operativ la lucrrile de gospodrire a apelor:
Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor - Administraia Naional "Apele Romne".

12. Efectuarea lucrrilor publice i inginereti de reabilitare la construciile, instalaiile i amenajrile


afectate
a) evaluarea rapid a stabilitii structurilor i stabilirea msurilor de intervenie n prim urgen la
construciile vulnerabile i care prezint pericol public: Inspectoratul de Stat n Construcii, Corpul
experilor tehnici i asociaiile profesionale n construcii
b) nominalizarea responsabilitilor n realizarea msurilor de intervenie de prim urgen: Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului, Ministerul Administraiei i Internelor / administraia public
local;
c) efectuarea lucrrilor publice i inginereti la construciile, instalaiile i amenajrile afectate:
ministerele i instituiile publice - la obiectivele din subordine/coordonare.
13. Asigurarea apei i hranei pentru persoanele i animalele afectate sau evacuate
a) asigurarea apei i hranei pentru persoane:
- n primele 72 ore de la evacuare sau la instituirea strii de alert, dup caz: Ministerul Administraiei
i Internelor/administraia public local;
- ulterior primelor 72 ore, pn la ncetarea evacurii sau a situaiei de urgen: Administraia Naional
a Rezervelor de Stat,
b) asigurarea apei i hranei pentru animale: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale;
c) verificarea i asigurarea apei potabile, prepararea i distribuirea hranei pentru persoanele afectate sau
evacuate: Ministerul Sntii/Direciile de Sntate Public Judeene i a municipiului Bucureti,
Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia.
14. Asigurarea cazrii i adpostirii persoanelor afectate sau evacuate
a) asigurarea msurilor necesare pentru realizarea proteciei populaiei n adposturi colective:
Ministerul Administraiei i Internelor/ autoritatea administraiei publice locale;
b) asigurarea cazrii persoanelor evacuate: Ministerul Administraiei i Internelor/administraia public
local, Ministerul Educaiei i Cercetrii, Ministerul Aprrii Naionale, Agenia Naional pentru
ntreprinderi Mici i Mijlocii i Cooperaie, Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia.
15. Asigurarea energiei pentru iluminat, nclzire i alte utiliti
a) asigurarea autonomiei energetice pentru fiecare facilitate critic de rspuns la urgent, pentru minim
72 ore: conductorul/administratorul fiecrei faciliti;
b) asigurarea energiei electrice: Ministerul Economiei i Comerului;
c) refacerea operativ a avariilor produse n reelele de transport i distribuie a energiei electrice:
Ministerul Economiei i Comerului;
d) refacerea operativ a avariilor produse n reelele de transport i distribuie a gazelor naturale:
Ministerul Economiei i Comerului.
16. Efectuarea depolurii i decontaminrii
a) supravegherea gradului de contaminare n perimetrul raioanelor de intervenie: Ministerul
Administraiei i Internelor, Serviciul de Protecie i Paz, Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i
Agenia Naional pentru Substane i Preparate Chimice Periculoase;
b) aplicarea msurilor de limitare a mprtierii substanelor poluante sau contaminatoare pentru
asigurarea proteciei populaiei surprinse n perimetrul raioanelor de intervenie: Ministerul Administraiei
i Internelor;
c) efectuarea depolurii i decontaminrii: Ministerul Economiei i Comerului, Ministerul
Transporturilor, Construciilor i Turismului pentru obiectivele din subordine/coordonare i Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor;

d) stabilirea prioritilor pentru monitorizarea gradului de contaminare i centralizarea datelor privind


contaminarea teritoriului naional: Ministerul Administraiei i Internelor / Inspectoratul General pentru
Situaii de Urgen, Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i Ministerul Sntii;
e) stabilirea prioritilor pentru efectuarea decontaminrii i depolurii: Ministerul Administraiei i
Internelor/Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen;
f) asigurarea operativ a forelor i mijloacelor de sprijin precum i a materialelor necesare pentru
realizarea decontaminrii populaiei, cilor rutiere i cldirilor: Ministerul Administraiei i Internelor i la
solicitarea organelor locale, personalul din unitile specializate ale Ministerului Aprrii Naionale, cu
materialele necesare, puse la dispoziie de Ministerul Administraiei i Internelor;
g) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra sntii i monitorizarea strii de
sntate a populaiei: Ministerul Sntii;
h) efectuarea decontaminrii populaiei: Ministerul Administraiei i Internelor i la solicitarea
organelor locale, personalul din unitile specializate ale Ministerului Aprrii Naionale, cu materialele
necesare, puse la dispoziie de Ministerul Administraiei i Internelor;
i) supravegherea gradului de contaminare n mediul urban i rural, evaluarea efectelor i realizarea
decontaminrii: Ministerul Administraiei i Internelor / administraia public local;
j) supravegherea gradului de contaminare a culturilor, fondului forestier i punilor i evaluarea
efectelor directe i indirecte asupra oamenilor i animalelor: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i
Dezvoltrii Rurale i Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor;
k) decontaminarea terenurilor i rezervaiilor: Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul
Aprrii Naionale, Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Ministerul Mediului i
Gospodririi Apelor;
l) supravegherea gradului de contaminare a punilor, evaluarea efectelor directe i indirecte asupra
animalelor i oamenilor, realizarea decontaminrii: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale, Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor;
m) realizarea decontaminrii animalelor i produselor vegetale i animale: Ministerul Agriculturii,
Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Agenia Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor n
colaborare cu autoritile administraiei publice locale;
n) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor asupra mediului i depoluarea cursurilor
de ap: Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor i agenii poluatori;
o) supravegherea gradului de contaminare, evaluarea efectelor i depoluarea marin i costier, n caz
de poluare cu hidrocarburi i alte substane duntoare: Ministerul Administraiei i Internelor i
Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor, Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului i
Ministerul Economiei i Comerului.
17. Meninerea i restabilirea ordinii publice
a) meninerea i restabilirea ordinii publice: Ministerul Administraiei i Internelor/Inspectoratul
General al Poliiei Romne/Comandamentul National al Jandarmeriei Romne, Inspectoratul General al
Poliiei de Frontier; Ministerul Justiiei/Administraia Nainal a Penitenciarelor;
b) meninerea ordinii publice: consiliile locale prin Politia comunitar;
c) sprijin logistic pentru restabilirea ordinii publice: Ministerul Aprrii Naionale;
d) stabilirea, potrivit competenelor, a legalitii interveniei: Ministerul Public.
18. Logistica interveniilor
- asigurarea bazei materiale pentru realizarea funciilor de sprijin; fiecare organ al administraiei publice
centrale de specialitate pe domeniul lui de activitate, precum i pentru obiectivele din
coordonare/subordine sau de sub autoritatea acestuia.
19. Reabilitarea zonei afectate

- restabilirea strii provizorii de normalitate: Ministerul Administraiei i Internelor i celelalte ministere


(instituii) pentru obiectivele din coordonare / subordonare sau de sub autoritate, pe domeniile de
competen.
20. Acordarea de ajutoare de prim necesitate, despgubiri i asisten social i religioas
a) acordarea de ajutoare umanitare de prim necesitate pentru populaia afectat: se stabilesc de
Ministerul Administraiei i Internelor/ Inspectoratul General pentru Situaii de Urgent i Administraia
Naional a Rezervelor de Stat;
b) asigurarea asistentei umanitare de urgent pentru un numr de pn la 10.000 victime, prin resursele
i infrastructura proprie, i peste 10.000 victime prin Micarea Internaional de Cruce Roie i Semilun
Roie: Societatea Naional de Cruce Roie din Romnia;
c) acordarea de ajutoare i despgubiri financiare pentru populaie, ageni economici, instituii i uniti
administrativ-teritoriale afectate: Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i Familiei, Ministerul
Administraiei i Internelor/autoritile administraiei publice locale i Ministerul Agriculturii, Pdurilor i
Dezvoltrii Rurale;
d) stabilirea i aplicarea msurilor de asisten social: Ministerul Muncii, Solidaritii Sociale i
Familiei;
e) acordarea asistenei religioase i sociale: Ministerul Muncii Solidaritii Sociale i Familiei,
organizaiile religioase legal constituite cu sprijinul Ministerul Culturii i Cultelor.
f) acordarea asistenei psihologice: Ministerul Sntii i Societatea Naional de Cruce Roie din
Romnia, cu sprijinul Colegiului psihologilor sau altor organizaii profesionale ale acestora.

ANEXA 2
PRINCIPALELE TIPURI DE RISC
GENERATOARE DE SITUAII DE URGEN
N ROMNIA, GRUPATE N FUNCIE DE NATURA LOR
A. RISCURI NATURALE
*T*

Fenomene meteorologice
Incen-Ava-
Fenomene distructive

periculoase
dii lan- de origine geologica

de
se
FurtuniInundatiiTornadeSecetaInghetpadure
Alunecari Cutremure

de teren de pamant

4 5
6
7
8

B. RISCURI TEHNOLOGICE


Accidente, avarii, explozii
PrabusiriEse-

si incendii
Polu-
de
cul

are
construc-uti-

Indus- TransportTrans- Nucle- ape tii, in- li- Caderi de Munitie

trie
si depo- porturi are
stalatiitati obiecte neexplo-

zitare

sau
lor din atmos- data

produse

amenajaripu- fera sau

pericu-

bli-din cosmos

loase

ce

4 5
6
7
8

C. RISCURI BIOLOGICE

mbolnviri n mas

Epidemii Epizootii/zoonoze

Precizri:
A-1: vnt puternic i/sau precipitaii masive i/sau cderi de grindin
A-5: poduri i baraje de ghea pe ap, cderi masive de zpad, chiciur, polei
A-6: incendii la: fondul forestier, vegetaie uscat sau culturi de cereale pioase
B-1: inclusiv prbuiri de teren cauzate de exploatri miniere sau alte activiti tehnologice
B-3: transporturi terestre, aeriene i navale, inclusiv metroul, tunele i transport pe cablu
B-7: utiliti publice vitale i de amploare: reele importante de radio, televiziune, telefonie,
comunicaii, de energie electric, de gaze, de energie termic, centralizat, de alimentare cu ap, de
canalizare i epurare a apelor uzate i pluviale
B-9: muniie neexplodat sau nedezactivat rmas din timpul conflictelor militare

ANEXA 3
REPARTIZAREA
managementului tipurilor de risc generatoare de situaii de urgen
*T*

MINISTERE I INSTITUII

PUBLICE CENTRALE DE

TIPURI DE RISC


SPECIALITATE


incendii


accidente nucleare i/sau urgene radiologice

accidente chimice cu implicaii n afara


amplasamentului


avarierea grav a sistemelor de gospodrie

1Ministerul Administraiei comunala

i Internelor


explozii necontrolate ale muniiei rmase din

timpul conflictelor militare


evenimente publice de amploare care pot


genera situaii de urgen


poluri marine n zona costier


cderi de obiecte din atmosfer i din cosmos


accidente majore pe cile de transport


cutremure puternice
2 Ministerul Transporturilor

Construciilor i


Turismului
alunecri de teren


cderi masive de zpada, polei i blocaje de

gheuri pe Dunre


accidente, avarii, explozii i incendii


n industrie


accidente chimice cu implicaii pe amplasament

avarii grave la magistralele de transport gaze

produse petroliere, energie electric

3 Ministerul Economiei


i Comerului
accidente de construcii hidrotehnice*


alunecri i prbuiri de teren la exploatri

miniere, inclusiv la cele cu implicaii asupra

infrastructurii reelelor de transport a


energiei i gazelor naturale


incendii la fondul forestier

Ministerul Agriculturii, seceta

4
Pdurilor
cderi de grindina

i Dezvoltam Rurale


invazii de duntori


contaminri de culturi vegetale


fenomene meteorologice periculoase

5 Ministerul Mediului
poluri ale cursurilor de ap interioare

i Gospodririi Apelor
poluri marine n zona costier


accidente de construcii hidrotehnice*

6 Ministerul Sntii
epidemii

7 Ministerul Comunicaiilor avarii grave la sistemele de comunicaii i

i Tehnologiei Informaiei informatic

8 Autoritatea Naional

Sanitar Veterinar
epizootii

i pentru Sigurana


Alimentelor
contaminri de produse vegetale i animale

INSTRUIREA SALARIAILOR N DOMENIUL PREVENIRII I STINGERII


INCENDIILOR I PROTECIEI CIVILE
Bibliografie: Ordin 712/2005
Ordin 786/2005
CATEGORII DE INSTRUCTAJE
Extras din OMAI nr.712/2005 modificat si completat cu OMAI 718/2005
Art. 9 Instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen se face la angajare i periodic i se
realizeaz prin urmtoarele categorii de instructaje:
a) instructajul introductiv general;
b) instructajul specific locului de munc;
c) instructajul periodic;
d) instructajul pe schimb, acolo unde situaia o impune;
e) instructajul special pentru lucrri periculoase;
f) instructajul la recalificarea profesional;
g) instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituiei.
SECIUNEA 1 Instructajul introductiv general
Art. 10 Instructajul introductiv general vizeaz dobndirea de cunotine cu privire la:
a) coninutul actelor normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen i activitatea de
aprare mpotriva incendiilor, precum i actele normative specifice profilului operatorului economic sau
instituiei;

b) managementul situaiilor de urgen i modul de organizare a activitii de aprare mpotriva incendiilor


la nivelul operatorului economic sau al instituiei;
c) mijloacele tehnice de prevenire i stingere a incendiilor cu care sunt echipate construciile, instalaiile,
amenajrile i modul de utilizare a acestora, precum i mijloacele tehnice existente i planificarea
resurselor pentru realizarea msurilor de protecie civil;
d) formele i metodele specifice de prevenire i stingere a incendiilor;
e) modul de aciune n cazul producerii unei situaii de urgen i n cazul observrii i anunrii unui
incendiu;
f) aciunile ce trebuie ntreprinse pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen."
Art. 11 La instructajul introductiv general particip urmtoarele categorii de persoane:
a) nou-angajaii n munc, indiferent de durata sau de forma contractului de munc;
b) salariaii transferai de la o unitate la alta sau detaai n unitatea respectiv;
c) lucrtorii sezonieri, temporari sau zilieri;
d) studenii i elevii din coli i licee aflai n practic de specialitate.
Art. 12 Instructajul introductiv general se desfoar cu grupe compuse din cel mult 20 de persoane.
Art. 13 Durata instructajului introductiv general se stabilete prin reglementri interne, n funcie de
specificul activitii desfurate, complexitatea procesului tehnologic, riscul de incendiu i/sau de
explozie, nivelul de risc rezultat din clasificarea unitilor din punct de vedere al proteciei civile, precum
i de nivelul de pregtire al participanilor, dar nu poate fi mai mic de 8 ore.
Art. 14 Pentru fiecare categorie de personal participant se stabilete un nivel minim de cunotine
necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi verificate pe baz
de teste asupra cunotinelor acumulate.
Art. 15 Persoanele care nu i-au nsuit nivelul minim de cunotine stabilit pentru instructajul introductiv
general nu vor fi admise la locurile de munc.
SECIUNEA a 2-a Instructajul specific locului de munc
Art. 16 Instructajul specific locului de munc se execut individual, dup instructajul introductiv general,
de ctre eful locului de munc respectiv.
Art. 17 La efectuarea instructajului specific locului de munc se urmrete s se asigure participanilor
cunotine referitoare la:
a) caracteristicile fizico-chimice ale substanelor, materialelor i produselor utilizate la locul de munc;
b) condiiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele
poteniale de incendiu i/sau de explozie specifice locului de munc, msurile de prevenire a acestora;
c) descrierea, funcionarea, monitorizarea i modul de intervenie la instalaiile i sistemele de siguran
ale mainilor i utilajelor de la locurile de munc, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
d) descrierea, funcionarea, amplasarea i modul de acionare a instalaiilor, utilajelor, aparatelor,
dispozitivelor i mijloacelor de protecie mpotriva incendiilor;
e) concepia de intervenie n cazul producerii unei situaii de urgen i coninutul documentelor operative
de rspuns;
f) sarcini specifice pentru prevenirea situaiilor de urgen, cauzelor poteniale de incendiu i realizarea
msurilor specifice de protecie civil.
Art. 17_1
Instructajul specific locului de munc se efectueaz i n urmtoarele cazuri:
a) cnd un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul de munc;
b) cnd s-au adus modificri procesului tehnologic sau au fost introduse noi tehnologii;
c) la reluarea activitii dup producerea unui incendiu, explozii sau situaii de urgen;
Art. 18 Durata instructajului specific locului de munc este stabilit n funcie de complexitatea activitii
desfurate (construcii, instalaii i utilaje tehnologice) i nu poate fi mai mic de 8 ore.

Art. 19 Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munc sunt
urmate n mod obligatoriu de demonstraii practice.
Art. 20 Admiterea definitiv la lucru a persoanelor instruite se face numai dup verificarea acestora pe
baz de teste cu privire la nivelul de nsuire a cunotinelor necesare.
SECIUNEA a 3-a Instructajul periodic
Art. 21 Instructajul periodic se execut cu toate categoriile de salariai pe o durat de cel puin dou ore i
are ca scop mprosptarea, completarea i detalierea cunotinelor dobndite prin instructajul introductiv
general i prin instructajul specific locului de munc.
Art. 22 Instructajul periodic se execut pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobate de
conductorii instituiilor, manageri sau patroni.
Art. 23 Tematica orientativ anual de instruire, adaptat fiecrei categorii de salariai, se structureaz de
regul astfel:
a) actele normative care reglementeaz managementul situaiilor de urgen, activitatea de aprare
mpotriva incendiilor i activitatea de protecie civil;
b) obligaiile generale i specifice ce revin fiecrei categorii de salariai;
c) condiiile care determin ori favorizeaz producerea accidentelor i avariilor tehnologice i cauzele
poteniale (riscurile) de incendiu i/sau explozie specifice; normele, regulile i msurile de prevenire a
acestora;
d) descrierea, funcionarea, ntreinerea i modul de utilizare a instalaiilor i sistemelor de protecie
destinate prevenirii avariilor tehnologice i incendiilor;
e) modul de aciune a salariailor n cadrul serviciilor de urgen i n sprijinul acestora pentru realizarea
interveniei operative i pentru limitarea i nlturarea urmrilor situaiilor de urgen.
Art. 24 Tematica orientativ se adapteaz i se completeaz pe parcursul anului, dac este cazul, de ctre
cei care execut instruirea, cu concluziile i nvmintele rezultate din:
a) controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale i ndeplinirea sarcinilor stabilite;
b) natura, frecvena i amploarea incendiilor, exploziilor i altor situaii de urgen produse pe raza
teritorial a unitii sau n sectoare de activitate similare;
c) modificri ale legislaiei specifice.
Art. 25 n graficul anual de instruire se menioneaz periodicitatea instructajelor i se precizeaz zilele n
care acestea se execut ealonat, pe locuri de munc i categorii de salariai.
Art. 26 Intervalul de timp ntre dou instructaje periodice se stabilete de conducerea agentului economic
sau a instituiei publice n funcie de specificul condiiilor de munc din unitatea respectiv, cu respectarea
urmtoarelor termene:
- cel mult o lun (30 de zile), pentru personalul cu funcii de execuie sau operative, care sprijin serviciile
de urgen (structurile de rspuns) n cazul producerii situaiilor de urgen;
- 1 - 3 luni, pentru personalul care lucreaz nemijlocit cu aparate, maini, utilaje i instalaii tehnologice
(tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri), precum i pentru analiti, cercettori i personalul din
laboratoare;
- 3 - 6 luni, pentru personalul auxiliar din seciile i sectoarele de producie, control tehnic, cercetare,
proiectare, de ntreinere i reparaii, investiii, transporturi, precum i pentru cel care lucreaz n instituii
publice;
- 1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribuii de organizare, conducere i control (efi de secii,
ateliere, instalaii, depozite etc.), pentru cel din conducerea agentului economic sau a instituiei, precum i
pentru cel din structura autoritilor publice locale, a administraiei publice centrale i a instituiilor
statului.
Art. 28 Pe timpul desfurrii instructajului periodic se pune accent pe demonstraiile practice, salariaii
fiind angrenai n executarea unor operaiuni specifice.

Art. 29 Verificarea persoanelor instruite privind cunotinele nsuite i deprinderile formate n timpul
instructajului periodic se face prin sondaj, insistndu-se de fiecare dat pentru clarificarea problemelor i
eliminarea deficienelor constatate.
Art. 30 Anual se efectueaz o verificare de fond pe baz de teste tip chestionar asupra nivelului de
nsuire i cunoatere a problematicii care a fcut obiectul instructajului periodic, rezultatele
consemnndu-se n fia individual de instructaj.
Art. 31 (1) Instructajul periodic se face de ctre persoanele desemnate de conductorii instituiilor,
managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:
a) pentru personalul de execuie, de ctre conductorul locului de munc respectiv;
b) pentru personalul ncadrat pe funcii tehnice i administrative din sectoarele de producie i din
compartimentele de cercetare, proiectare, ntreinere, reparaii, controlul calitii, aprovizionare tehnicomaterial i desfacere, de ctre efii compartimentelor respective;
c) pentru efii de secii, sectoare, compartimente funcionale i efii de departamente, de ctre
conductorul tehnic.
(2) Pentru agenii economici sau instituiile care au cel mult 9 salariai efectuarea instructajului periodic
este sarcina exclusiv a patronului sau a conductorului instituiei.

SECIUNEA a 4-a Instructajul pe schimb


Art. 32 (1) Instructajul pe schimb se execut la intrarea n schimbul de lucru, cu salariaii care desfoar
activiti n locuri de munc cu risc major din punctul de vedere al existenei factorilor de risc potenial
generatori de situaii de urgen.
(2) Durata acestui instructaj nu va depi 10 - 15 minute.
Art. 33 Instructajul pe schimb se efectueaz de regul pentru atenionarea salariailor din tura de serviciu
asupra principalelor reguli i msuri de prevenire a situaiilor de urgen, pe baza identificrii tipurilor de
risc existente i innd cont de constatrile anterioare, precum i de operaiunile sau lucrrile care se
execut pe timpul schimbului respectiv.
Art. 34 Instructajul pe schimb se efectueaz de conductorul locului de munc, execuia consemnndu-se
sub semntur n registrul de predare-primire a schimbului de lucru.
SECIUNEA a 5-a Instructajul special pentru lucrri periculoase
Art. Instructajul special pentru lucrri periculoase se execut nainte de nceperea unor lucrri n timpul
crora pot aprea situaii generatoare de incendiu din cauza manifestrii unor surse specifice de aprindere
sau a crerii unor atmosfere potenial explozive ori se poate favoriza producerea unor situaii de urgen.
Art. 36 Lucrrile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refer n principal la:
a) executarea unor operaiuni de manevr ori de comand a unor instalaii sau utilaje tehnologice de
importan ori intervenia asupra acestora, a cror operare greit poate determina sau favoriza producerea
unor incendii de amploare, explozii, calamiti naturale ori a altor situaii de urgen;
b) lucrri de reparaii sau de ntreinere, distrugerea unor deeuri sau reziduuri periculoase pentru viaa
oamenilor sau pentru mediu;
c) prelevarea de probe din recipiente sau instalaii care conin substane periculoase.
d) lucrri de sudare;
e) lucrri de tiere sau lipire cu flacr;
f) lucrri care pot provoca scntei mecanice;
g) lucrri care pot provoca scntei i arcuri electrice sau scurtcircuite;
h) lucrri de topire a bitumului sau asfaltului;
i) lucrri de curare prin ardere a unor utilaje, aparate, conducte tehnologice sau conductoare electrice;
j) lucrri la care se utilizeaz foc deschis (dezgheri, decongelri, aprinderea cuptoarelor
tehnologice,cazanelor,etc.);
k) punerea ori repunerea n funciune a instalaiilor i utilajelor tehnologice care prezint risc foarte mare
de incendiu sau oprirea acestora;
l) aplicarea unor materiale de protecie din care se pot degaja cu uurin vapori i gaze inflamabile i/sau
explozive;
m) curarea interioar a unor vase, rezervoare, recipiente sau sisteme de evacuare n care au fost stocate,
prelucrate ori vehiculate produse combustibile etc.;
n) depozitarea, manipularea i transportul de substane/materiale periculoase;
o) spectacole cu foc deschis/jocuri de artificii.
Art. 37 (1) Instructajul special pentru lucrri periculoase se efectueaz astfel:
a) privind tehnologia de execuie, de ctre conductorul formaiei de lucru;
b) privind condiiile tehnologice, de ctre conductorul locului de munc.
(2) Persoanelor care urmeaz s execute lucrrile prevzute la art. 36 li se elibereaz autorizaie de lucru,
al crei coninut este prevzut n normele specifice emise de autoritile administraiei publice centrale de
specialitate.
209

(3) Efectuarea instructajului special pentru lucrri periculoase se consemneaz, dup caz, n autorizaia de
execuie a lucrrii, registrul de tur sau n fiele individuale.
SECIUNEA a 6-a Instructajul la recalificarea profesional
Art. 38 Instructajul la recalificarea profesional se desfoar cu toate categoriile de salariai care au
parcurs un astfel de curs de formare profesional, definit conform legislaiei specifice.
Art. 39 La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesional, a persoanelor care l
efectueaz, a duratei necesare i a modului de verificare a nsuirii cunotinelor se vor avea n vedere
urmtoarele:
a) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n acelai loc de munc n care au lucrat i nainte
de conversia profesional, eful locului de munc va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul
problematicii pentru instructajul specific locului de munc pe care le apreciaz c sunt necesare ca urmare
a noilor sarcini de munc pe care le au de ndeplinit;
b) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n alt loc de munc din cadrul aceluiai agent
economic sau al aceleiai instituii n care au fost angajate i nainte de recalificarea profesional, inclusiv
pentru cele recrutate din rndul omerilor dup formarea profesional, se vor respecta prevederile art. 16
i urmtoarele din prezentele dispoziii generale;
b) n cazul persoanelor care i vor desfura activitatea n cadrul altui operator economic sau al
altei instituii, acestea se consider nou-angajate i vor parcurge categoriile de instructaje
prevzute de prezentele dispoziii generale.
SECIUNEA a 7-a Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituiei
Art. 40 Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a instituiei se desfoar cu
persoanele care execut temporar activiti n locurile din incinta agentului economic sau a instituiei
respective unde sunt prezeni factori de risc potenial generatori de situaii de urgen, dup cum urmeaz:
a) personalul societilor comerciale de construcii-montaj i instalaii;
b) personalul societilor comerciale de reparaii, revizii, ntreinere i de service;
c) personalul care efectueaz transport de materiale periculoase;
d) personalul de paz aparinnd altor societi comerciale sau firme specializate;
e) vizitatori n grup de minimum 5 persoane.
Art. 41 Locurile din incinta agentului economic sau a instituiei pentru care se execut instructajul pentru
personalul prevzut la art. 40 se stabilesc prin act de autoritate al conductorului instituiei publice, al
managerului sau al patronului.
Art. Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a instituiei, care se afl pentru o
durat determinat n incinta acesteia n scopul ndeplinirii unor activiti solicitate de conducerea
operatorului economic ori a instituiei, se efectueaz, dup caz, de cadrul tehnic cu atribuii n domeniul
prevenirii i stingerii incendiilor sau de personalul de specialitate n domeniul proteciei civile ori de eful
locului de munc respectiv, n cadrul cruia este prevzut un asemenea instructaj.
Art. 43 Problematica instructajului const n:
a) prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru categoriile de persoane
prevzute la art. 40 lit. a) i b);
b) prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munc pentru categoriile de
persoane prevzute la art. 40 lit. c) i d);
210

c) prezentarea unei proceduri special ntocmite pentru persoanele prevzute la art. 40 lit. e), prin care
acestea sunt instruite sumar (n maximum 15 minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care
trebuie s le respecte i sunt atenionate asupra pericolelor existente n anumite locuri de pe traseul parcurs
n incinta operatorului economic sau a instituiei.
Art. 44 Consemnarea efecturii instructajului pentru personalul din afara operatorului economic sau a
instituiei se face ntr-un proces-verbal ntocmit n acest scop, care conine problematica prezentat i
tabelele cu numele, prenumele i semntura persoanelor instruite.

211

ACTELE DE AUTORITATE PRIVIND APRAREA MPOTRIVA


INCENDIILOR I PROTECIA CIVIL EMISE DE CONSILIUL LOCAL.
ACTELE DE AUTORITATE PRIVIND APRAREA MPOTRIVA
INCENDIILOR I PROTECIA CIVIL EMISE DE ADMINISTRATORUL
OPERATORULUI ECONOMIC/CONDUCTORUL INSTITUIEI
Bibliografie:Ordin 163/2007
ACTELE DE AUTORITATE PRIVIND
APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR
EMISE DE CONSILIUL LOCAL
Extras din OMAI nr.163/2007
ART. 14
Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de consiliul local sunt:
a) decizia de aprobare a planului de analiz i acoperire a riscurilor aferent unitii administrativ-teritoriale
pe care o reprezint;
b) hotrri privind modul de organizare a aprrii mpotriva incendiilor n unitatea administrativteritorial;
c) reguli i msuri specifice de aprare mpotriva incendiilor, corelate cu nivelul i natura riscurilor locale;
d) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
e) raportul semestrial de evaluare a capacitii de aprare mpotriva incendiilor;
f) msuri de optimizare a capacitii de aprare mpotriva incendiilor;
g) documente privind serviciul public voluntar pentru situaii de urgen: hotrre de nfiinare,
regulament de organizare i funcionare, dispoziie de numire a efului serviciului;
h) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, conform legii.
ACTELE DE AUTORITATE PRIVIND
APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR
EMISE DE PRIMAR
Extras din OMAI nr.163/2007
ART. 15
Documentele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor emise de primar sunt:
a) planul de analiz i acoperire a riscurilor;
b) fia localitii/sectorului, la solicitarea inspectoratului judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii
de urgen, conform modelului prezentat n anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare, organizare,
pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, aprobat prin Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr. 1.474/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 885 din
31 octombrie 2006; un exemplar din fia localitii se trimite la inspectoratul judeean/al municipiului
Bucureti pentru situaii de urgen;
c) raport de analiz a dotrii cu mijloace de aprare mpotriva incendiilor, ntocmit anual, la o dat
anterioar definitivrii bugetului local.

212

DOCUMENTELE DE AUTORITATE PRIVIND


APRAREA MPOTRIVA INCENDIILOR EMISE DE
OPERATORUL ECONOMIC SAU INSTITUIE
Extras din OMAI nr.163/2007
ART. 17
Actele de autoritate privind aprarea mpotriva incendiilor emise de administratorul operatorului
economic/conductorul instituiei sunt:
a) dispoziie privind stabilirea modului de organizare i a responsabilitilor privind aprarea mpotriva
incendiilor;
b) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc;
c) dispoziie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
d) dispoziie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispoziie de constituire a serviciului privat pentru situaii de urgen ori contract/convenie cu un alt
serviciu privat pentru situaii de urgen;
f) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii
construciilor/amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu;
g) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea
substanelor periculoase specifice produselor sale;
h) convenii/contracte cuprinznd rspunderile ce revin prilor pe linia aprrii mpotriva incendiilor n
cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin asupra bunurilor imobile/antrepriz;
i) dispoziia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuii n domeniul aprrii
mpotriva incendiilor, conform legii;
j) msuri speciale de aprare mpotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

213

DOCUMENTE I EVIDENE SPECIFICE


APRRII MPOTRIVA INCENDIILOR
Extras din OMAI nr.163/2007
ART. 16
Documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor la unitile administrativ-teritoriale
trebuie s cuprind cel puin:
a) planul de analiz i acoperire a riscurilor;
b) fia localitii, la solicitarea inspectoratului judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de
urgen;
c) avizele i autorizaiile de securitate la incendiu, obinute pentru construciile, instalaiile tehnologice i
pentru alte amenajri din patrimoniul propriu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat
la baza emiterii lor;
d) date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situaii de urgen, conform criteriilor de
performan;
e) lista operatorilor economici/instituiilor cu care s-au ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu
specificarea obiectului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate ale
contractului/conveniei; registrele pentru evidena permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea
miritilor;
f) rapoarte de intervenie ale serviciului public voluntar pentru situaii de urgen;
g) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
h) evidena exerciiilor de intervenie efectuate cu serviciul public voluntar pentru situaii de urgen,
avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
i) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat competente;
j) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de
control pentru respectarea reglementrilor n domeniu.
ART. 18
Documentele i evidenele specifice aprrii mpotriva incendiilor ale operatorilor economici/instituiilor
menionate la art. 5 lit. c) trebuie s cuprind cel puin:
a) planul de analiz i acoperire a riscurilor al unitii administrativ-teritoriale, n partea ce revine
operatorului economic/instituiei;
b) fia obiectivului, conform modelului prezentat n anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare,
organizare, pregtire i desfurare a activitii de prevenire a situaiilor de urgen, aprobat prin Ordinul
ministrului administraiei i internelor nr. 1.474/2006, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei,ParteaI,nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fia obiectivului se trimite la
inspectoratul judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de aprare mpotriva incendiilor;
d) documentaia tehnic specific, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza
riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizaiile de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au
stat la baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare
mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate;
g) registrele instalaiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dup atestatele firmelor care
au efectuat/efectueaz proiectarea, montarea, verificarea, ntreinerea, repararea acestora sau care
efectueaz servicii n domeniu;
h) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaii de urgen, conform criteriilor de
performan;

j) lista operatorilor economici/instituiilor cu care a ncheiat contracte de nchiriere/convenii, cu


specificarea domeniului de activitate al acestora i a numrului i termenului de valabilitate ale
contractului;
k) planurile de protecie mpotriva incendiilor;
l) evidena exerciiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construciei;
m) evidena exerciiilor de intervenie efectuate, avnd anexate concluziile rezultate din efectuarea
acestora;
n) rapoartele de intervenie ale serviciului privat pentru situaii de urgen;
o) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
p) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de ntreinere i verificare, conform instruciunilor productorului/furnizorului, pentru diferite
categorii de utilaje, instalaii i sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaz n caz de incendiu;
r) rapoartele ntocmite n urma controalelor preventive proprii sau ale autoritii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinznd msuri i aciuni proprii sau rezultate n urma constatrilor autoritilor de
control pentru respectarea reglementrilor n domeniu.
ART. 19
Documentele i evidenele specifice privind aprarea mpotriva incendiilor se actualizeaz de ctre cei
care le-au ntocmit i aprobat, dac:
a) s-au produs modificri ale actelor normative i ale reglementrilor tehnice care au stat la baza emiterii
acestora;
b) s-au produs modificri ale personalului cu atribuii stabilite conform acestora;
c) s-au produs modificri referitoare la construcii, instalaii sau la specificul activitii.
ART. 20
(1) Prevederile art. 17 i 18 se aplic la operatorii economici i la instituiile care au un numr de salariai
cel puin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru ntreprinderile mici.
(2) Pentru operatorii economici, instituiile i alte persoane juridice ce desfoar activiti n domeniu
reglementat de o autoritate, care nu se ncadreaz n prevederile alin. (1), administratorul, conductorul
sau persoana cu funcii de conducere, dup caz, asigur organizarea activitii de aprare mpotriva
incendiilor prin emiterea urmtoarelor documente:
a) instruciuni de aprare mpotriva incendiilor i atribuii ale salariailor la locurile de munc;
b) reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
c) organizarea instruirii personalului;
d) dispoziie de sistare a lucrrilor de construcii/oprire a funcionrii ori utilizrii
construciilor/amenajrilor, n cazul anulrii avizului/autorizaiei de securitate la incendiu;
e) reguli i msuri de aprare mpotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea
substanelor periculoase specifice produselor sale.
(3) Operatorii economici, instituiile i celelalte persoane juridice prevzute la alin. (2) asigur
urmtoarele documente i evidene specifice aprrii mpotriva incendiilor:
a) documentaia tehnic specific, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea i analiza
riscurilor de incendiu etc.;
b) avize/autorizaii de securitate la incendiu, nsoite de documentele vizate spre neschimbare care au stat
la baza emiterii lor;
c) certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aprare
mpotriva incendiilor i echipamentele specifice de protecie utilizate;
d) registrul pentru evidena permiselor de lucru cu focul;
e) organizarea aprrii mpotriva incendiilor la locul de munc;
f) fiele de instruire, conform reglementrilor specifice;
g) lista cu substanele periculoase, clasificate potrivit legii;
h) rapoartele ntocmite n urma controalelor autoritii de stat i msurile i aciunile proprii sau rezultate
n urma constatrilor autoritilor de control pentru respectarea reglementrilor n domeniu.

Atribuiile autoritilor administraiei publice, instituiilor, operatorilor economici i populaiei, privind


realizarea msurilor de protecie civil.
Bibliografie:Legea 481/2004

ORGANIZAREA, CLASIFICAREA SERVICIILOR VOLUNTARE I PRIVATE


PENTRU SITUAII DE URGEN
CRITERII DE PERFORMAN
privind constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen
Extras OMAI 158/2007
CAP. I
Criterii generale

ART. 1
Serviciile private pentru situaii de urgen, denumite n continuare servicii private, se constituie,
conform legii, astfel:
a) n cadrul operatorilor economici i instituiilor publice, ca servicii proprii;
b) ca societi comerciale prestatoare de servicii.
ART. 2
n sensul prezentului ordin, termenii folosii au urmtoarele nelesuri:
a) echipaj/grup de intervenie - structur ncadrat cu personal voluntar sau/i angajat care deservete o
autospecial ori un utilaj mobil;
b) echip specializat - structur specializat pentru anumite tipuri de intervenie;
c) timp de alertare - intervalul mediu cuprins ntre momentul alarmrii i cel al constituirii formaiei de
intervenie, n vederea deplasrii;
d) timp de rspuns - intervalul cuprins ntre momentul alertrii forelor destinate interveniei i intrarea
acestora n aciune;
e) capacitate de rspuns - potenialul forelor de intervenie de a rezolva o situaie de urgen.
ART. 3
(1) Serviciul privat i ndeplinete atribuiile legale ntr-un sector de competen stabilit cu avizul
inspectoratului judeean/al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen.
(2) Sectorul de competen cuprinde n mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau al
instituiei publice care a constituit serviciul privat.
(3) Avizarea sectorului de competen se va face pe baza urmtoarelor documente:
a) actul de constituire cu organigrama i numrul de personal ale serviciului privat;
b) regulamentul de organizare i funcionare a serviciului privat;
c) planurile sau schiele operatorilor economici/instituiilor publice/localitilor din sectorul de
competen pe care sunt marcate sursele de alimentare cu ap, zonele greu accesibile i zonele vulnerabile
la riscuri;
d) planul de analiz i acoperire a riscurilor, pentru localitile cu care s-au ncheiat contracte sau
convenii de intervenie;
e) planurile de rspuns;
f) contractele sau conveniile de intervenie;
g) tabelul cu materialele i tehnica existent n dotare.
CAP. II
Criterii privind organizarea serviciilor private
ART. 4
Constituirea i dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza urmtoarelor criterii:
a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;
b) msurile stabilite n Planul de analiz i acoperire a riscurilor;
c) natura i volumul prestrilor de servicii ce urmeaz a fi efectuate n baza contractelor sau
conveniilor ncheiate.
ART. 5
Serviciul privat este condus de ctre un ef, profesionist n domeniu, i are n componen, dup caz,
urmtoarele structuri:
a) compartiment sau specialiti pentru prevenire, care include i compartimentul de protecie civil
pentru operatorii economici a cror activitate intr sub incidena Hotrrii Guvernului nr. 95/2003 privind
controlul activitilor care prezint pericole de accidente majore n care sunt implicate substane
periculoase;
b) una sau mai multe formaii de intervenie, salvare i prim ajutor, denumite n continuare formaii de
intervenie;
c) dispecerat;

d) ateliere de reparaii i ntreinere.


ART. 6
(1) Compartimentul/specialitii pentru prevenire are/au ca principale atribuii prevenirea producerii
unor situaii de urgen, ndrumare i control n cadrul operatorilor economici sau al instituiilor publice n
care i desfoar activitatea.
(2) Planificarea, organizarea, pregtirea i desfurarea activitii de prevenire se fac pe baza
regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administraiei i internelor nr. 1.474/2006.
ART. 7
(1) Formaia de intervenie este o structur specializat, constituit n vederea limitrii i nlturrii
urmrilor situaiilor de urgen.
(2) Formaia de intervenie are n compunere echipaje/ grupe de intervenie i/sau echipe specializate.
(3) Echipajele/grupele de intervenie se constituie n funcie de specialitatea pe care o au, precum i n
raport de categoriile i tipurile de autospeciale i utilaje mobile utilizate pentru ndeplinirea atribuiilor.
(4) Echipele specializate sunt constituite, n funcie de tipurile de riscuri identificate n sectorul de
competen, pe urmtoarele domenii principale: incendiu, protecie chimic, biologic, radiologic i
nuclear, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adpostire, transmisiuni-alarmare, evacuare,
pirotehnic i suport logistic.
(5) Dotarea echipajelor/grupelor de intervenie i a echipelor specializate este prezentat n anexa nr. 1,
care face parte integrant din prezentele criterii de performan.
(6) Serviciile private organizate de operatorii economici care lucreaz cu material exploziv au n
structur i echipe pirotehnice.
ART. 8
Dispeceratul se constituie n mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societi comerciale i la
serviciile private de categoriile a IV-a i a V-a n vederea gestionrii apelurilor de urgen i monitorizrii
sistemelor automate de protecie.
ART. 9
Lucrrile de reparaii i ntreinere curente la mijloacele i autospecialele din dotarea serviciilor private
se pot face att n ateliere proprii, ct i la societi de profil, n baza contractelor ncheiate n acest sens.
CAP. III
Criterii operaionale
ART. 10
(1) La amplasarea n teritoriu a formaiilor de intervenie ale serviciului privat de la instituie/operator
economic se are n vedere ca valorile timpilor operativi de intervenie s corespund valorilor stabilite prin
planurile de intervenie i timpilor de rspuns, n funcie de riscurile identificate n sectorul de competen.
(2) n funcie de suprafaa sectorului de competen, formaiunile de intervenie din cadrul aceluiai
serviciu privat pot avea sedii amplasate n locuri diferite.
ART. 11
(1) Conducerea interveniei serviciului privat se asigur de ctre conductorul instituiei publice sau de
ctre administratorul operatorului economic, respectiv de ctre persoanele desemnate de acetia.
(2) Personalul formaiei de intervenie i al dispeceratului execut serviciul n schimburi sau n ture, n
funcie de specificul activitilor operatorului economic ori instituiei publice.
CAP. IV
Clasificarea serviciilor private
ART. 12
(1) Serviciile private se clasific n funcie de structur, astfel:
a) serviciu de categoria I - numai compartiment/ specialiti pentru prevenire;

b) serviciu de categoria a II-a - avnd n formaia de intervenie, salvare i prim ajutor doar echipe
specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de supraveghere i punere n funciune a instalaiilor speciale
de prevenire i stingere a incendiilor;
c) serviciu de categoria a III-a - avnd n formaia de intervenie, salvare i prim ajutor un echipaj/o
grup de intervenie la un utilaj mobil i echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - avnd n formaia de intervenie, salvare i prim ajutor un echipaj/o
grup la o autospecial de intervenie i echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
e) serviciu de categoria a V-a - avnd n formaia de intervenie, salvare i prim ajutor dou sau mai
multe echipaje/grupe la dou sau mai multe autospeciale de intervenie i echipe specializate, pe tipuri de
riscuri.
(2) Serviciile private pentru situaii de urgen de categoriile a II-a-a V-a au n mod obligatoriu n
compunere compartiment/specialiti pentru prevenire.
(3) Serviciile private dotate cu nave de stins incendii din porturile fluviale i maritime sunt de categoria
a V-a.
ART. 13
(1) La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desfoar activiti n
domeniul nuclear, pe calea ferat, la metrou, aeroporturi i porturi maritime sau fluviale se vor aplica
reglementrile specifice, precum i criteriile i recomandrile elaborate de organismele internaionale de
profil.
(2) La organizarea serviciilor private constituite pentru intervenia la exploatrile miniere subterane se
ine seama i de criteriile specifice stabilite de autoritile abilitate n domeniul respectiv.
CAP. V
Criterii privind ncadrarea cu personal a serviciilor private
ART. 14
(1) Serviciul privat de la instituiile publice i operatorii economici se ncadreaz astfel:
a) cu personal angajat;
b) cu personal voluntar din rndul salariailor proprii.
(2) Funciile care se ncadreaz, n mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
a) eful serviciului;
b) conductorii autospecialelor de intervenie/mecanicii de motopomp;
c) servanii de pe autospecialele de intervenie, care ndeplinesc funcii de ef de eav sau execut
operaiuni de descarcerare.
(3) Inspectorul de protecie civil i cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atribuii n domeniul
prevenirii mpotriva incendiilor se ncadreaz potrivit legii.
(4) La ncadrarea n serviciu, precum i anual, personalul angajat n formaiile de intervenie este supus
controlului medical, conform legii.
(5) Personalul angajat trebuie s aib calificarea necesar, conform reglementrilor n vigoare.
ART. 15
(1) Numrul de personal ce ncadreaz echipajele/grupele de intervenie se stabilete conform
prevederilor instruciunilor i crilor tehnice de utilizare a utilajelor i autospecialelor de intervenie.
(2) Echipele specializate au n compunere minim 3 persoane, n funcie de specificul activitii
desfurate.
CAP. VI
Criterii privind dotarea serviciilor private
ART. 16
(1) Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie s asigure:
a) acoperirea riscurilor poteniale din sectoarele de competen att din punct de vedere preventiv, ct i
operaional;

b) executarea oportun a misiunilor i operaiunilor specifice;


c) corelarea performanelor tehnice ale mijloacelor de intervenie cu specificul i gradul de
periculozitate al situaiei de urgen, n vederea unei exploatri optime i cu eficien maxim a acestora;
d) ndeplinirea criteriilor specifice prevzute n normele de prevenire i stingere a incendiilor i de
dotare cu mijloace tehnice, aplicabile n ramurile economice respective, emise n condiiile legii de
ministere sau de alte autoriti ale administraiei publice centrale de specialitate;
e) pregtirea i antrenamentul personalului.
(2) Dotarea cu echipamente i mijloace de intervenie se face potrivit documentaiilor tehnice ale
investiiilor ntocmite, conform legii, de proiectant.
ART. 17
(1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispoziie de operatorul economic sau de instituia care le-a
constituit i trebuie s asigure spaii adecvate pentru personalul din tura de serviciu, pregtirea de
specialitate a personalului, gararea, adpostirea i ntreinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor
i prestarea serviciilor.
(2) Spaiile prevzute la alin (1) se doteaz cu telefon i mijloace de alarmare i alertare, instalaii
utilitare, mijloace de pregtire, materiale de birotic i de acordare a primului ajutor medical.
(3) n funcie de necesiti, dotarea se completeaz cu alte categorii de bunuri materiale utile ndeplinirii
atribuiilor serviciului privat.
(4) Serviciile private i amenajeaz poligoane de antrenament care se doteaz cu aparate, utilaje,
aparatur i echipamente specifice interveniei n situaii de urgen, inclusiv pentru concursurile
profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura inspectoratelor judeene/al
municipiului Bucureti pentru situaii de urgen sau ale altor servicii voluntare sau private, pe baza unor
protocoale.
(5) Atelierele se doteaz cu utilaje i scule adecvate lucrrilor de ntreinere i reparaii.
ART. 18
Criteriile specifice care stau la baza dotrii cu mijloace tehnice i materiale a serviciului privat sunt
prezentate n anexa nr. 2, care face parte integrant din prezentele criterii de performan.
ART. 19
Documentele de organizare, desfurare i conducere a activitii serviciului privat sunt prezentate n
anexa nr. 3, care face parte integrant din prezentele criterii de performan.
ART. 20
(1) Serviciile private i desfoar activitatea pe baza Regulamentului de organizare i funcionare a
serviciului privat pentru situaii de urgen.
(2) Structura-cadru a Regulamentului de organizare i funcionare a serviciului privat pentru situaii de
urgen este prezentat n anexa nr. 4, care face parte integrant din prezentele criterii de performan.
CAP. VII
Criterii specifice pentru serviciile private, constituite ca societi comerciale prestatoare de servicii
ART. 21
La constituirea serviciilor private ca societi comerciale prestatoare de servicii, pe lng prevederile
anterioare, n prile care le privesc, se vor respecta urmtoarele criterii cumulative:
a) categoria serviciului privat este cel puin a IV-a;
b) personalul ncadrat trebuie s fie numai angajat;
c) conducerea interveniei se asigur de ctre eful serviciului privat sau de ctre nlocuitorul legal al
acestuia;
d) meninerea permanent a operativitii i capacitii de intervenie stabilite 24 de ore din 24 de ore.
ART. 22
Sectorul de competen cuprinde teritoriul operatorilor economici, instituiilor i localitilor cu care
serviciul privat a ncheiat contracte sau convenii de intervenie.

CRITERIILOR DE PERFORMAN PRIVIND STRUCTURA ORGANIZATORIC I


DOTAREA SERVICIILOR VOLUNTARE PENTRU SITUAII DE URGEN
Extras din ORDIN nr. 718 din 30 iunie 2005
ART. 1
Serviciile voluntare pentru situaii de urgen, denumite n continuare servicii voluntare, se constituie,
potrivit legii, n comune, orae i municipii, n subordinea consiliilor locale.
ART. 2
Termenii folosii n prezenta anex au urmtorul neles:
a) sector de competen - unitatea administrativ-teritorial pe a crei raz serviciul voluntar i
ndeplinete atribuiile legale;
b) grup de intervenie - structur format din personal voluntar i angajat care ncadreaz o
autospecial de intervenie.
c) echip specializat - structur de intervenie care are n compunere minimum 3 persoane, specializat
n anumite tipuri de intervenii;
d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins ntre momentul alarmrii n caz de situaie de
urgen i cel al constituirii formaiei de deplasare n vederea interveniei;
e) timp de rspuns - intervalul cuprins ntre momentul alertrii forelor destinate interveniei i intrarea
acestora n aciune;
f) capacitate de rspuns - potenialul forelor destinate interveniei de a rezolva o situaie de urgen.
ART. 3
(1) Serviciul voluntar i ndeplinete atribuiile, n condiiile legii, ntr-un sector de competen stabilit
cu acordul inspectoratului pentru situaii de urgen judeean/al municipiului Bucureti.
(2) Teritoriul fiecrui sector de competen trebuie s fie acoperit, din punct de vedere al interveniei, n
timpul de rspuns stabilit, cu cel puin o autospecial de intervenie.
(3) Pn la asigurarea dotrii la nivelul prevzut de reglementrile n vigoare, consiliile locale ncheie,
n mod obligatoriu, contracte sau convenii de intervenie cu alte consilii locale sau cu operatorii
economici care au constituite servicii voluntare/private dotate cu autospeciale de intervenie.

CAP. II
Criterii privind organizarea serviciilor voluntare
ART. 4
(1) Constituirea, dimensionarea i dotarea structurilor serviciilor voluntare pentru situaii de urgen se
fac pe baza urmtoarelor criterii:
a) numrul de gospodrii/locuine individuale din sectorul de competen;
b) tipurile de riscuri identificate n profil teritorial.
(2) Dotarea serviciilor voluntare cu autospeciale pentru stingerea incendiilor se face avndu-se n
vedere ca o autospecial de intervenie s revin la cel mult 2000 de gospodrii/locuine individuale.
ART. 5
(1) Serviciul voluntar este condus de un ef, profesionist n domeniu, i are n componen, n mod
obligatoriu, urmtoarele structuri:
a) un compartiment pentru prevenire;
b) una sau mai multe formaii de intervenie, salvare i prim ajutor, denumite n continuare formaii de
intervenie.
(2) Pentru efectuarea lucrrilor de ntreinere, a reviziilor i reparaiilor la mijloacele de intervenie din
dotare, serviciile voluntare pot s i organizeze ateliere proprii de reparaii.
ART. 6
Compartimentul pentru prevenire are ca principale atribuii prevenirea producerii unor situaii de
urgen, prin aciuni de ndrumare i control n localitile n care i desfoar activitatea.
ART. 7
(1) Formaia de intervenie este o structur specializat, constituit n vederea limitrii i nlturrii
urmrilor situaiilor de urgen.
(2) Formaia de intervenie are n compunere grupe de intervenie i/sau echipe specializate.
(3) Grupele de intervenie se organizeaz n funcie de atribuiile pe care le au, precum i n raport cu
categoriile i tipurile de autospeciale folosite pentru ndeplinirea atribuiilor lor.
(4) Echipele specializate sunt constituite n funcie de tipurile de riscuri identificate n sectorul de
competen, pe urmtoarele domenii principale: incendii, ntiinare-alarmare, cercetare-cutare,
deblocare-salvare, sanitar, evacuare, protecie chimic, radiologic, biologic i nuclear, transmisiuni i
suport logistic.
(5) Dotarea grupelor de intervenie i echipelor specializate este prevzut n anexa nr. 1."
ART. 8
Atelierele de reparaii i ntreinere sunt compartimente tehnice destinate ntreinerii i executrii
lucrrilor de reparaii curente la mijloacele tehnice din dotare.
CAP. III
Criterii operaionale
ART. 9
(1) La amplasarea n teritoriu a formaiilor de intervenie ale serviciului voluntar se ine seama de timpul
mediu de alertare: n funcie de anotimp i de ora la care s-a produs situaia de urgen - 5-10 minute.
(2) Timpul de rspuns are urmtoarele limite maxime:
1. la operatorii economici, din subordinea consiliului local, care prezint risc ridicat - 15 minute;
2. n cel mai ndeprtat punct al sectorului de competen stabilit - 20 de minute;
3. n celelalte localiti sau la ceilali operatori economici cu care s-au ncheiat contracte sau convenii
de intervenie - 30 de minute.
(3) Criteriile operaionale prevzute la alin. (1) i (2), respectiv timpul mediu de alertare i timpul de
rspuns, se coreleaz, dup caz, cu criteriul complementaritii dat de existena n sectorul de competen
a serviciilor private pentru situaii de urgen."
(4) Derularea interveniei se face gradual, dup caz, astfel:

a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anunarea/alertarea structurilor profesioniste de


intervenie ale inspectoratului pentru situaii de urgen judeean sau al municipiului Bucureti, precum i
a serviciului privat/voluntar cu care s-a ncheiat un contract/o convenie de intervenie;
b) intervenia propriu-zis efectuat de serviciile voluntare;
c) sprijinul acordat interveniei (n tehnic i personal specializat) de ctre serviciul privat/voluntar cu
care s-a ncheiat un contract/o convenie de intervenie;
d) sprijinul acordat interveniei (n tehnic i personal specializat) de ctre structurile profesioniste.
(5) Serviciul de urgen voluntar solicit n sprijin intervenia serviciilor de urgen private i a celor
voluntare cu care a ncheiat contracte/convenii de intervenie sau, dup caz, a serviciilor de urgen
profesioniste, ori de cte ori amploarea situaiei de urgen depete capacitatea de rspuns a acestuia.
ART. 10
Pentru
asigurarea
permanent
a
interveniei,
conductorul/conductorii
autospecialei/autospecialelor de intervenie efectueaz serviciul n ture, conform regulamentului propriu
de organizare i funcionare."
CAP. IV
Clasificarea serviciilor voluntare
ART. 11
(1) Serviciile voluntare se clasific n funcie de componenta preventiv, de dotare i de tipul
interveniei, astfel:
a) serviciu de categoria I - avnd n formaia de intervenie doar echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
b) serviciu de categoria a II-a - avnd n formaia de intervenie grupe care ncadreaz autospeciale,
altele dect cele pentru stingerea incendiilor, precum i echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
c) serviciu de categoria a III-a - avnd n formaia de intervenie grupe de intervenie, dintre care una
ncadreaz o autospecial pentru stingerea incendiilor, i echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - avnd n formaia de intervenie grupe de intervenie, dintre care cel
puin dou ncadreaz autospeciale pentru stingerea incendiilor, i echipe specializate, pe tipuri de riscuri.
(2) Toate categoriile de servicii voluntare au n compunere, n mod obligatoriu, un compartiment pentru
prevenirea situaiilor de urgen."
CAP. V
Criterii privind ncadrarea cu personal
ART. 12
(1) Serviciul voluntar se ncadreaz cu personal angajat i cu personal voluntar.
(2) Personalul angajat i cel voluntar trebuie s corespund cerinelor de pregtire fizic i psihic i s
aib aptitudinile necesare n vederea ndeplinirii atribuiilor specifice.
(3) n serviciul voluntar, funciile de ef serviciu i conductor autospeciale se ncadreaz, n mod
obligatoriu, cu personal angajat.
(4) La ncadrare i anual personalul serviciului voluntar este supus controlului medical, n condiiile
legii.
(5) Personalul angajat trebuie s aib calificarea necesar, conform reglementrilor n vigoare.
(6) Funciile personalului din serviciul voluntar sunt urmtoarele:
a) ef serviciu;
b) ef compartiment pentru prevenire;
c) specialist pentru prevenire;
d) ef formaie intervenie, salvare i prim ajutor;
e) ef grup de intervenie;
f) ef echip specializat;
g) servant;
h) conductor autospeciale.

(7) Promovarea personalului se face ierarhic, ncepnd cu funcia de baz, n condiiile legii.
ART. 13
Numrul specialitilor (personalului compartimentului) pentru activitatea de prevenire se stabilete
astfel:
a) pentru instituiile publice i operatorii economici din subordinea consiliilor locale, un specialist;
b) n mediul rural, pentru 200 de gospodrii ceteneti, un specialist;
c) n mediul urban, pentru 500-1.000 de locuine individuale sau gospodrii, un specialist.
ART. 14
Grupele de intervenie se ncadreaz cu personal stabilit conform prevederilor instruciunilor i
crilor tehnice de utilizare a autospecialelor.
CAP. VI
Criterii privind dotarea serviciilor voluntare
ART. 15
Pentru realizarea i meninerea unei capaciti de rspuns optime, dotarea serviciului voluntar trebuie s
asigure:
a) acoperirea riscurilor poteniale din sectorul de competen, att din punct de vedere preventiv, ct i
din punct de vedere operaional;
b) executarea oportun a misiunilor i operaiunilor specifice;
c) corelarea performanelor tehnice ale mijloacelor de intervenie cu specificul i gradul de dificultate
ale situaiei de urgen, n vederea exploatrii cu eficien maxim a acestora;
d) crearea condiiilor necesare pentru pregtirea i antrenamentul personalului.
ART. 16
(1) Sediile i utilitile necesare serviciilor voluntare, precum i spaiile adecvate pentru pregtirea de
specialitate a personalului, gararea, adpostirea i ntreinerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor
sunt puse la dispoziie de consiliile locale, n condiiile legii.
(2) Spaiile prevzute la alin. (1) se doteaz cu telefon i mijloace de alarmare i alertare, instalaii
utilitare, mijloace de pregtire, cu materiale de birotic i de acordare a primului ajutor medical.
(3) n funcie de necesiti, dotarea se completeaz cu alte categorii de bunuri materiale utile ndeplinirii
atribuiilor serviciului.
(4) Personalul serviciilor voluntare se antreneaz, dup caz:
a) n poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatur i echipamente specifice
interveniei n situaii de urgen, inclusiv pentru concursurile profesionale;
b) n poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situaii de urgen judeene/al municipiului
Bucureti sau ale serviciilor private, n baza unor protocoale.
(5) ntreinerea i repararea autospecialelor i utilajelor serviciilor voluntare se fac, dup caz, n ateliere
proprii dotate cu utilaje i scule adecvate lucrrilor executate sau de ctre alte persoane fizice ori juridice
atestate, conform legii, pentru activitile respective.
(6) Pentru colaborare la aciunile de limitare i nlturare a urmrilor situaiilor de urgen,
consiliile locale care au constituite servicii voluntare pot ncheia protocoale cu asociaiile profesionale i
organizaiile neguvernamentale cu atribuii n domeniu.
(7) Inspectoratele judeene controleaz, cel puin o dat pe an, toate serviciile voluntare pentru situaii
de urgen, n ceea ce privete constituirea, dotarea i ncadrarea acestora, cte un exemplar din
documentul ncheiat cu aceast ocazie fiind naintat n luna decembrie Inspectoratului General pentru
Situaii de Urgen, consiliului judeean i instituiei prefectului, pentru dispunerea msurilor necesare
mbuntirii activitii pe aceast linie."
ART. 17
Criteriile specifice care stau la baza dotrii cu mijloace tehnice i materiale a serviciilor voluntare
pentru situaii de urgen sunt prezentate n anexa nr. 2.
ART. 18

Documentele de organizare, desfurare i conducere a activitii serviciului voluntar pentru situaii de


urgen sunt prezentate n anexa nr. 3.
ART. 19
(1) Serviciile voluntare i desfoar activitatea pe baza regulamentului de organizare i funcionare,
aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru situaii de urgen judeean/al municipiului
Bucureti.
(2) Structura-cadru a regulamentului de organizare i funcionare a serviciului voluntar pentru situaii de
urgen este prevzut n anexa nr. 4.

PRINCIPALELE TIPURI DE RISC GENERATOARE DE SITUAII DE URGEN GRUPATE


N FUNCIE DE NATURA LOR
Portivit HG. 2288/2004 principalele tipuri de risc generatoare de situatii de urgenta grupate functie de
natura lor sunt:

Riscuri naturale

Riscuri tehnologice

Riscuri biologice
Riscuri naturale
1.Fenomene meteorologice periculoase

Furtuni(vnt puternic i/sau precipitaii masive i/sau cderi de grindin)

Inundaii

Tornade

Secet

nghe(poduri i baraje de ghea pe ap, cderi masive de zpad, chiciur, polei)


2.Incendii de pdure(fondul forestier, vegetaie uscat sau culturi de cereale pioase)
3. Avalane

4.Fenomene distructive de origine geologic


Alunecri de teren
Cutremure de pmnt

Riscuri tehnologice
1.Accidente, avarii, explozii i incendii
2.Poluare de ape
3.Prbuiri de construcii, instalaii sau amenajri
4. Eecul utilitilor publice(utiliti publice vitale i de amploare: reele importante de radio,
televiziune, telefonie, comunicaii, de energie electric, de gaze, de energie termic, centralizat, de
alimentare cu ap, de canalizare i epurare a apelor uzate i pluviale)
5. Cderi de obiecte din cosmos sau atmosfer
6. Muniie neexplodat

Riscuri tehnologige
mbolnviri n mas
epidemii
epizotii/zoonoze

ORGANIZAREA, ATRIBUIILE I FUNCIONAREA COMITETELOR LOCALE


PENTRU SITUAII DE URGEN
I A CELULEI DE CRIZ
Bibliografie:HG 1489/2004
CAP. I
Organizare i funcionare
ART. 1
(1) Comitetul Naional pentru Situaii de Urgen, denumit n continuare Comitet Naional, se constituie
i funcioneaz, potrivit legii, ca organism interministerial de management, sub conducerea nemijlocit a
ministrului administraiei i internelor i n coordonarea primului-ministru, n cadrul Sistemului Naional
de Management al Situaiilor de Urgen.
(2) Comitetul Naional se compune din:
a) preedinte: ministrul administraiei i internelor;
b) vicepreedinte: un secretar de stat din Ministerul Administraiei i Internelor;
c) membri: un secretar de stat de la fiecare minister sau un adjunct al conductorului fiecrei instituii
publice centrale prevzute n anexa nr. 1 i inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen;
d) consultani: cte 1-2 experi i/sau specialiti din fiecare minister i instituie public central
prevzute n anexa nr. 1.
(3) Componena nominal a Comitetului Naional se aprob prin ordin al ministrului administraiei i
internelor, pe baza propunerilor fcute de minitrii i conductorii instituiilor publice centrale prevzute
n anexa nr. 1, n termen de 15 zile de la data publicrii prezentei hotrri n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(4) n cazul reorganizrii ministerelor i instituiilor prevzute n anexa nr. 1 ori eliberrii din funcia de
secretar de stat a reprezentantului n Comitetul Naional, conductorii acestora vor nominaliza un nou
reprezentant n termenul prevzut la alin. (3), calculat, dup caz, de la data reorganizrii sau de la data la
care funcia de secretar de stat a devenit vacant.
(5) Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naional funcioneaz ca un compartiment specializat
n cadrul Centrului Operaional Naional din Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen, denumit n
continuare Inspectoratul General.
ART. 2
(1) Comitetul Naional asigur ndeplinirea atribuiilor principale prevzute la art. 20 din Ordonana de
urgen a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naional de Management al Situaiilor de Urgen,
precum i a atribuiilor i sarcinilor stabilite prin alte dispoziii legale n vigoare.
(2) Comitetul Naional asigur ndeplinirea atribuiilor specifice pe linia realizrii n Romnia a
obiectivelor strategiei internaionale de reducere a dezastrelor.
(3) Persoanele desemnate n Comitetul Naional au urmtoarele atribuii principale:
a) preedintele: convoac ntrunirea Comitetului Naional, stabilete ordinea de zi i conduce edinele
acestuia; aprob prin ordin planurile, regulamentele i msurile adoptate; semneaz avizele, acordurile,
mputernicirile, protocoalele de colaborare i proiectele de acte normative; l informeaz operativ pe
primul-ministru i prezint n edinele de Guvern hotrrile i propunerile Comitetului Naional;
b) vicepreedintele: ndeplinete obligaiile de membru prevzute la lit. c) i, n absena preedintelui,
exercit atribuiile acestuia;
c) membrii: particip la edinele Comitetului Naional; prezint informri i puncte de vedere ale
ministerelor sau instituiilor publice centrale pe care le reprezint; informeaz operativ minitrii sau
conductorii instituiilor respective asupra problemelor dezbtute, concluziilor rezultate, hotrrilor i
msurilor adoptate i urmresc aplicarea acestora n domeniile de competen; menin legtura permanent
cu centrele operative corespondente;

d) consultanii: particip la edinele Comitetului Naional; consiliaz membrii acestuia asupra


problemelor operative, tehnice i de specialitate; asigur documentarea tehnic de specialitate pentru
tipurile de riscuri gestionate i sprijin Secretariatul tehnic permanent n elaborarea documentelor de lucru
pentru Comitetul Naional; menin legtura permanent cu centrele operative corespondente, dup
declararea strii de alert i pn la ncetarea acesteia.
ART. 3
(1) Secretariatul tehnic permanent are urmtoarele atribuii principale:
a) gestioneaz documentele Comitetului Naional;
b) asigur convocarea Comitetului Naional i transmiterea ordinii de zi;
c) primete i pregtete materialele pentru edinele Comitetului Naional i asigur prezentarea
acestora preedintelui i membrilor Comitetului Naional;
d) elaboreaz lucrrile i execut operaiunile de secretariat pe timpul edinelor Comitetului Naional;
e) asigur redactarea hotrrilor adoptate de Comitetul Naional, precum i a proiectelor de ordine, pe
care le prezint spre aprobare;
f) asigur difuzarea la componentele Sistemului Naional de Management al Situaiilor de Urgen i la
alte autoriti interesate a documentelor emise de Comitetul Naional;
g) ntocmete informri periodice privind situaia operativ sau stadiul ndeplinirii hotrrilor adoptate
de Comitetul Naional, care se transmit de ctre Centrul Operaional Naional membrilor Comitetului
Naional i altor autoriti interesate;
h) conlucreaz cu secretariatele tehnice permanente, organizate i asigurate de centrele operaionale i
centrele operative pentru situaii de urgen, precum i cu structurile abilitate n managementul situaiilor
excepionale;
i) conlucreaz cu unitile i cu compartimentele Ministerului Administraiei i Internelor implicate n
emiterea ordinelor ministrului;
j) ntocmete proiectele comunicatelor de pres ale Comitetului Naional i colaboreaz, n acest sens,
cu structurile de profil din Ministerul Administraiei i Internelor;
k) urmrete realizarea suportului logistic al locului de desfurare a edinelor Comitetului Naional;
l) ndeplinete alte atribuii prevzute n Regulamentul de organizare i funcionare al Inspectoratului
General sau alte sarcini stabilite de Comitetul Naional ori de preedintele acestuia;
m) preia i gestioneaz datele i informaiile transmise n cazul unor dezastre i asigur ntiinarea
membrilor Comitetului Naional i a consultanilor;
n) asigur legtura cu punctele de contact din structurile cu atribuii n domeniul urgenelor civile din
cadrul Organizaiei Naiunilor Unite, Organizaiei pentru Securitate i Cooperare n Europa i Organizaiei
Tratatului Atlanticului de Nord.
(2) Pentru ndeplinirea atribuiilor consult specialiti i din alte domenii de activitate.
ART. 4
(1) Comitetul Naional se ntrunete n edine semestriale i ori de cte ori situaia o impune, n
prezena a cel puin dou treimi din numrul membrilor si.
(2) edinele Comitetului Naional sunt prezidate de preedinte sau, dup caz, de primul-ministru.
(3) Hotrrile Comitetului Naional se adopt, de regul, prin consens. Hotrrile referitoare la
atribuiile prevzute la art. 20 lit. c)-e) i k) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 21/2004 se adopt
cu votul majoritii simple a membrilor prezeni la edin.
(4) Secretariatul tehnic permanent este coordonat de eful Centrului Operaional Naional.
(5) La edinele Comitetului Naional particip, la invitaia preedintelui acestuia, reprezentani ai altor
ministere i instituii publice centrale, nenominalizate n anexa nr. 1, ai patronatelor sau ai unor agenii,
precum i ai unor organizaii neguvernamentale care ndeplinesc funcii de sprijin n prevenirea i
gestionarea situaiilor de urgen.
(6) Consultanii i invitaii nu au drept de vot. n cazuri justificate, consultanii pot exprima votul
membrilor abseni, dac au fost mandatai n acest sens de ctre conductorul ministerului sau instituiei
din care acetia fac parte.

CAP. II
Asigurarea material i financiar
ART. 5
(1) edinele Comitetului Naional se desfoar n spaii special amenajate i echipate prin grija
Ministerului Administraiei i Internelor, la Centrul Operaional Naional din Inspectoratul General.
(2) Sala de edine este echipat i dotat cu mobilier, aparatur i echipamente de comunicaii i
informatic i cu echipamente de comunicaii speciale i de cooperare, precum i cu birotica necesar,
corespunztor componenei Comitetului Naional i atribuiilor acestuia.
(3) Aparatura i echipamentele de comunicaii i informatic prevzute la alin. (2) se conecteaz cu
centrele operaionale i cu centrele operative, precum i cu echipamentele prevzute la cabinetul primuluiministru.
(4) Mijloacele de comunicaii i de informatic prevzute la alin. (2) i (3) fac parte din sistemul de
comunicaii, de prelucrare automat i stocare a datelor necesare funcionrii Sistemului Naional de
Management al Situaiilor de Urgen i se asigur potrivit legii.
(5) Comitetul naional dispune de o sal multimedia proprie, destinat conferinelor de pres.
ART. 6
(1) Lista cuprinznd dotrile principale necesare pentru activitatea Comitetului Naional este prevzut
n anexa nr. 2.
(2) Dotrile cu mijloace tehnico-materiale necesare desfurrii activitilor Comitetului Naional se
includ n normele i programele de nzestrare ale Inspectoratului General.
(3) Dotrile prevzute pentru spaiile de lucru ale Comitetului Naional i pentru sala multimedia,
precum i mijloacele de transport pentru personalul propriu se asigur de Ministerul Administraiei i
Internelor prin unitile de profil, potrivit legii.
(4) Mijloacele de transport pentru deplasarea n teren a membrilor i consultanilor Comitetului
Naional din celelalte instituii nominalizate n anexa nr. 1 se asigur de ctre ministerele i instituiile
publice pe care acetia le reprezint.
(5) Materialele consumabile prevzute la pct. 16 din anexa nr. 2 se asigur n funcie de necesiti.
ART. 7
Finanarea cheltuielilor materiale i servicii i a cheltuielilor de capital ale Comitetului Naional se
asigur de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Administraiei i Internelor, precum i din alte surse
interne i externe, potrivit legii.
CAP. III
Dispoziii finale
ART. 8
(1) n vederea reglementrii modului de ndeplinire a unor atribuii prevzute de lege, Comitetul
Naional adopt metodologii i proceduri, care se aprob prin ordin al ministrului administraiei i
internelor.
(2) n scopul fundamentrii unor hotrri sau msuri privind prevenirea i gestionarea situaiilor de
urgen, Comitetul Naional constituie grupuri de suport tehnico-tiinific formate din experi, specialiti,
cercettori sau cadre didactice, dup caz. Remunerarea acestora i achitarea cheltuielilor necesare
funcionrii grupurilor se fac n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(3) Comitetul Naional iniiaz efectuarea de studii i cercetri n domeniul prevenirii i gestionrii
situaiilor de urgen.
ART. 9
(1) Constituirea Comitetului Naional se face n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a
prezentei hotrri.

(2) Fluxul informaional-decizional al Sistemului Naional de Management al Situaiilor de Urgen este


prevzut n anexa nr. 3.
ART. 10
(1) Comitetul Naional, prin Inspectoratul General, preia atribuiile, personalul, dotrile i documentele
Comisiei Guvernamentale de Aprare mpotriva Dezastrelor i ale Secretariatului tehnic permanent al
acesteia.
(2) Posturile Secretariatului tehnic permanent al Comisiei Guvernamentale de Aprare mpotriva
Dezastrelor se preiau n structura organizatoric a Inspectoratului General, pentru Centrul Operaional
Naional, iar personalul acestuia se transfer n interesul serviciului la noua structur.
(3) Mijloacele tehnice i de comunicaii, precum i documentele comisiei prevzute la alin. (1) se
predau Inspectoratului General, conform prevederilor legale.
ART. 11
Anexele nr. 1-3 fac parte integrant din prezenta hotrre.
ART. 12
(1) Prezenta hotrre intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(2) La data intrrii n vigoare a prezentei hotrri se abrog Hotrrea Guvernului nr. 209/1997 privind
aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Comisiei Guvernamentale de Aprare mpotriva
Dezastrelor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 103 din 28 mai 1997, cu modificrile
ulterioare.
ANEXA 1
MINISTERELE I INSTITUIILE PUBLICE CENTRALE
reprezentate n Comitetul Naional pentru Situaii de Urgen
1. Ministerul Administraiei i Internelor
2. Ministerul Aprrii Naionale
3. Ministerul Afacerilor Externe
4. Ministerul Transporturilor, Construciilor i Turismului
5. Ministerul Economiei i Comerului
6. Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale
7. Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor
8. Ministerul Sntii
9. Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei
10. Ministerul Educaiei i Cercetrii
11. Ministerul Finanelor Publice
12. Serviciul Romn de Informaii
13. Serviciul de Telecomunicaii Speciale
14. Serviciul de Protecie i Paz
15. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale
16. Inspectoratul General pentru Situaii de Urgen
17. Administraia Naional a Rezervelor de Stat
18. Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
19. Agenia Nuclear
20. Comisia Naional pentru Controlul Activitii Nucleare.
ANEXA 2
LISTA*)

cuprinznd dotrile principale ale Centrului Operaional


Naional, pentru susinerea activitilor Comitetului Naional
pentru Situaii de Urgen
1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu
2. Mijloace de comunicaii: reele de comunicaii destinate situaiilor de urgen; telefoane fixe i
mobile; faxuri; radiotelefoane analogice i digitale fixe, mobile i portabile; modem Internet; echipament
videoconferin; mijloace de comunicaii prin satelit
3. Mijloace electronice de securizare a accesului i de supraveghere exterioar a locului de dispunere
4. Aparate radio
5. Aparate TV color
6. Mijloace informatice: laptop-uri; staii de lucru; servere; imprimante; software
7. Hri i planuri topografice i cadastrale; hri digitale; hri ale lumii, Europei, Romniei, judeelor
rii i municipiului Bucureti
8. Mijloace individuale de protecie, de orientare, iluminat, de prim ajutor i de aprare mpotriva
incendiilor 9. Instalaii pentru aer condiionat i sisteme de filtroventilaie
10. Materiale pentru amenajarea spaiilor de odihn a personalului i servitul hranei
11. Autospeciale pentru conducerea aciunilor de intervenie
12. Autospeciale pentru punctul de comand operativ avansat (punct de comand mobil)
13. Acte normative specifice i literatur de specialitate
14. Planuri i programe specifice
15. Aparatur de multiplicat documente
16. Rechizite i consumabile pentru tehnoredactare, multiplicare, ndosariere, arhivare.
---------*) n funcie de necesiti, lista se completeaz cu alte categorii de dotri utile ndeplinirii atribuiilor
specifice, n raport cu extinderea competenelor, prin hotrre a Guvernului.

ANEXA 3
SCHEMA
fluxului informaional-decizional al Sistemului
Naional de Management al Situaiilor de Urgen

PRIM MINISTRU

> ORGANISMELE
|

| INTERNATIONALE
|
|
|
DE PROFIL

|
|

MINISTRUL

|
ADMINISTRATIEI

|
SI INTERNELOR

|
------------------< INSPECTORATUL
|
COMITETUL NATIONAL
GENERAL PENTRU
|
PENTRU SITUATIILE

SITUATII DE
<-
->
DE URGENTA

URGENTA

^ ...........> --------------<-----------
|
^
CENTRUL OPERATIONAL
|
.
---------------------
NATIONAL
<--------- |
|

^ |
. MINISTRII sau

|
| |
| CONDUCATORII

|
| |

. AUTORITATILOR

|
| |
| ADMINISTRATIEI

| |
. PUBLICE CENTRALE <CENTRELE OPERATIVE-->| |
| -------------------...............|...>

| |
. COMITETELE

|...>

|<- MINISTERIALE

|
CENTRE
. PENTRU SITUATII

|
|
PENTRU
|
DE URGENTA

|
|
APELURI
.
|
|
UNICE DE
|
^
|
|
URGENTA
.
--------------------------|------------
112

|
|

. PREFECTUL MUN.

|
|
|
BUCURESTI

|
INSPECTORATUL

|
|
. -------------< MUNICIPIULUI
<---|
|
|<-
COMITETUL

BUCURESTI

|
|
. MUNICIPIULUI

|
PENTRU SITUATII
|
|
| BUCURESTI
..................>
DE URGENTA

|
|
. PENTRU SITUATII

|
-----------------
|
|
| DE URGENTA

|..>CENTRUL OPERATINAL--->|
|
.
|

|
|
|
^
|
|
^
|
|
.
--------------------------------------
-------- |
|
|
|
| |
|
.
PREFECTUL

|
INSPECTORATUL
| |
|
<-
JUDETULUI

|
JUDETEAN PENTRU
<|-----
--------------< SITUATII DE
| |
-> COMITETUL JUD.

URGENTA
-->
. PENTRU SITUATII
...............|..>------------------- |
| DE URGENTA

|..>CENTRUL OPERATIONAL |
.
|
|
|
^
|
| ^
-
.
---------------------------------------- -------- |
|
|
| |
.
|
------------------- | |
|
PRIMARUL

| |
. ------------...............|..> CENTRU OPERATIV
--
<- COMITETUL JUD.

..>

.> PENTRU SITUATII

:
DE URGENTA

|
|
:
|
|
:
^
|
|
:
------------------------------------
|
:
|
: -------------------
|
..| CELULA DE URGENTA |..............................

-------------------

LEGENDA:
----
Structuri cu activitate temporara | | Celula de urgenta a
---- societatii
Structuri cu activitate
Coordonare
> Propuneri privind gestionarea si managementul situatiilor de
urgenta;
-.-.-.-> Informare asupra activitatii desfasurate;
-------> Informare privind situatiile potential generatoare de
stari de urgenta;

.......> Conlucrare
*ST*
-------------

CATEGORII DE CONSTRUCII LA CARE ESTE OBLIGATORIE REALIZAREA


ADPOSTURILOR DE PROTECIE CIVIL, PRECUM I A CELOR LA CARE
SE AMENAJEAZ PUNCT DE COMAND.
Bibliografie:HG 37/2006
ARTICOL UNIC
Articolul 1 din Hotrrea Guverului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcii la care
este obligatorie realizarea adposturilor de protecie civil, precum i a celor la care se amenajeaz puncte
de comand, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 526 din 21 iunie 2005, se modific i
va avea urmtorul cuprins:
"Art. 1. - Se aprob categoriile de construcii la care realizarea adposturilor de protecie civil este
obligatorie, potrivit legii, dac acestea au o suprafa construit, la sol, mai mare de 150 mp i sunt
prevzute cu subsol, din urmtoarele categorii de folosin:
a) cldiri pentru birouri i activiti administrative;
b) cldiri pentru activiti financiar-bancare;
c) cldiri pentru afaceri i comer;
d) cldiri pentru nvmnt, tiin, cultur i art;
e) cldiri pentru activiti de ocrotire a sntii i de asisten social;
f) cldiri pentru activiti industriale i de producie;
g) cldiri pentru activiti turistice, destinate cazrii;
h) cldiri i construcii speciale pentru transporturi;
i) cldiri i construcii speciale pentru telecomunicaii;
j) cldiri de locuit, multietajate, cu regim de nlime mai mare de S+P+4 etaje."

NORME METODOLOGICE DE AVIZARE I AUTORIZARE PRIVIND


PROTECIA CIVIL
Bibliografie:extras din Ordinul1435/2006 ,completat cu Ordinul 535/2008
NORME METODOLOGICE
de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu
i protecia civil
CAP. I
Dispoziii generale
ART. 1
(1) Avizele de securitate la incendiu sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectoratele judeene i
al municipiului Bucureti pentru situaii de urgen, denumite n continuare inspectorate, direct ori prin
comisiile de acorduri unice, denumite n continuare C.A.U., din cadrul consiliilor judeene, municipale i
ale sectoarelor municipiului Bucureti, oreneti i comunale, dup verificarea de conformitate cu
prevederile reglementrilor tehnice n vigoare a msurilor de aprare mpotriva incendiilor, adoptate n
documentaiile tehnice ale lucrrilor de construcii, pentru ndeplinirea cerinei eseniale "securitate la
incendiu".
(2) Avizele de protecie civil sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectorate, prin C.A.U., dup
verificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice n vigoare a msurilor adoptate n
documentaiile tehnice ale lucrrilor de construcii pentru realizarea adposturilor de protecie civil.
ART. 2
(1) Autorizaiile de securitate la incendiu sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectorate, prin care
se certific, n urma verificrii documentelor i n teren, realizarea msurilor de aprare mpotriva
incendiilor, prevzute n documentaiile tehnice de execuie a lucrrilor de construcii, pentru ndeplinirea
cerinei eseniale "securitate la incendiu".
(2) Autorizaiile de protecie civil sunt actele emise, n baza legii, de ctre inspectorate, prin care se
certific, n urma verificrii documentelor i n teren, realizarea adposturilor de protecie civil, conform
reglementrilor specifice.

ART. 3
(1) Avizele de securitate la incendiu se emit n urmtoarele situaii:
a) cnd sunt solicitate prin certificatele de urbanism n vederea emiterii acordului unic, n C.A.U.,
pentru categoriile de construcii i amenajri aprobate, potrivit legii, prin hotrre a Guvernului;
b) pentru lucrrile de schimbare a destinaiei i/sau de modernizare la construcii i amenajri existente,
care nu necesit autorizaii de construire, atunci cnd, n urma executrii lucrrilor, construciile i
amenajrile respective se ncadreaz n categoriile aprobate, potrivit legii, prin hotrrea Guvernului
prevzut la lit. a), pentru care este necesar avizarea privind securitatea la incendiu;
c) pentru amplasarea construciilor n interiorul parcelelor i asigurarea posibilitilor de acces la
drumurile publice, n conformitate cu prevederile Regulamentului general i ale regulamentelor locale de
urbanism, n cazurile n care nu se asigur ndeplinirea cerinelor prevzute de reglementrile specifice.
(2) Avizele de protecie civil se emit cnd sunt solicitate prin certificatele de urbanism n vederea
emiterii acordului unic, n C.A.U., pentru categoriile de construcii i amenajri aprobate, potrivit legii,
prin hotrre a Guvernului.
ART. 4
Avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. a) i alin. (2) se solicit i se emit pe fie tehnice specifice,
conform procedurii stabilite prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor,
construciilor i turismului nr. 1.430/2005, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 825 i
825 bis din 13 septembrie 2005.
ART. 5
(1) Avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) i c), precum i autorizaiile de securitate la incendiu i de
protecie civil se solicit n scris de ctre persoanele fizice sau juridice direct inspectoratelor n a cror
zon de competen urmeaz s fie realizate ori sunt amplasate construciile sau amenajrile respective.
(2) Modelele de cereri sunt prezentate n anexa nr. 1, pentru avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. a) i
b), n anexa nr. 2, pentru avizele prevzute la art. 3 alin. (1) lit. c), n anexa nr. 3, pentru avizele prevzute
la art. 3 alin. (2), n anexa nr. 4, pentru autorizaiile prevzute la art. 2 alin. (1), i n anexa nr. 5, pentru
autorizaiile prevzute la art. 2 alin. (2).
ART. 6
(1) Cererile, dup caz, fiele tehnice, precum i avizele i autorizaiile, nsoite de documentele
prevzute la art. 10, 13, 18 i 21, se nregistreaz ntr-un registru special, n ordinea primirii, respectiv
emiterii lor, asigurndu-se evidena i confidenialitatea coninutului acestora.
(2) Dac documentele prezentate sunt incomplete sau nu conin toate datele prevzute n prezentele
norme metodologice, lipsurile constatate se comunic solicitantului n cel mult 5 zile lucrtoare dup
nregistrare.
(3) n situaia n care documentaia se restituie solicitantului spre completare pe loc, se vor specifica
data, numele i prenumele acestuia i semntura de ridicare, conform modelului din anexa nr. 6 lit. B.
(4) Restituirea documentaiei spre completare n termen de cel mult 5 zile lucrtoare se face cu adres
scris i semnat de inspectorul-ef, cu aplicarea tampilei inspectoratului.
(5) Termenul legal de emitere a avizelor pe fiele tehnice este de maximum 15 zile, termen care curge
de la data depunerii documentaiei complete.
(6) Termenul legal de emitere a avizelor prevzute la art. 3 alin. (1) lit. b) i c) i a autorizaiilor
prevzute la art. 2 alin. (1) este de maximum 30 de zile, termen care curge de la data depunerii cererii.
ART. 7
(1) Documentele depuse pentru avizare sau autorizare se repartizeaz pentru soluionare specialitilor
desemnai din inspecia de prevenire din cadrul inspectoratului, care, n urma verificrii coninutului
acestora i a condiiilor din teren - numai pentru emiterea autorizaiilor -, ntocmesc pentru fiecare situaie
un referat cu concluziile rezultate i cu propunerile privind emiterea ori respingerea motivat a emiterii
avizului sau autorizaiei.

(2) Referatele se verific de ctre eful serviciului cruia i-a fost repartizat lucrarea, se avizeaz de
ctre adjunctul inspectorului-ef al inspectoratului i se aprob de ctre inspectorul-ef, odat cu emiterea
avizului/autorizaiei.
(3) Avizele i autorizaiile emise de inspectorate se semneaz de ctre inspectorul-ef i se tampileaz
cu tampila unitii.
ART. 8
La emiterea avizelor i/sau autorizaiilor de securitate la incendiu i de protecie civil solicitantul
prezint copii ale documentelor prin care se atest efectuarea plii tarifelor stabilite potrivit ordinului
ministrului administraiei i internelor pentru aprobarea tarifelor la emiterea avizelor i autorizaiilor.
ART. 9
(1) Nu se emit avize sau autorizaii de ctre inspectorate n urmtoarele situaii:
a) atunci cnd se constat la verificarea documentelor depuse, precum i n teren nendeplinirea
cerinelor prevzute de reglementrile tehnice n vigoare i de prezentele norme metodologice;
b) dac obiectivele respective nu se ncadreaz n categoriile celor stabilite prin lege, hotrri ale
Guvernului sau acte ale organelor de specialitate ale administraiei publice centrale.
(2) Se pot emite avize cu condiii numai pe fie tehnice, conform prevederilor Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin
Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005.
(3) Respingerea emiterii avizelor sau autorizaiilor se comunic n scris solicitanilor, mpreun cu
motivele respingerii, n termen de maximum 15 zile de la nregistrarea documentaiei complete.
(4) Dac solicitanii nu se prezint pentru ridicarea avizelor sau autorizaiilor, precum i a
documentaiilor depuse care au stat la baza emiterii acestora n termen de 6 luni de la data emiterii,
documentele respective sunt clasate i ndosariate potrivit reglementrilor n vigoare.
CAP. II
Documentaiile necesare pentru emiterea avizelor i autorizaiilor de securitate la incendiu
ART. 10
(1) Avizele de securitate la incendiu solicitate prin certificatele de urbanism n vederea emiterii
acordului unic, n C.A.U., se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - dou exemplare;
b) certificat de urbanism - un exemplar n copie;
c) documentaia tehnic, cuprinznd piese scrise - memoriu tehnic pe specialiti i scenariu de
securitate la incendiu - i desenate, n care sunt incluse msurile de securitate la incendiu - un exemplar;
d) referatul verificatorului de proiect pentru cerina esenial "securitate la incendiu", conform
reglementrilor specifice - dou exemplare;
e) fia tehnic n vederea acordului unic, ntocmit conform formularului din Normele metodologice de
aplicare a Legii privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul
ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005 - trei exemplare;
f) opis cu documentele depuse, conform modelului prevzut n anexa nr. 6 lit. A - dou exemplare.
(2) Avizele de securitate la incendiu pentru schimbrile de destinaie i modernizrile la construciile i
amenajrile existente care, potrivit legii, nu necesit autorizaii de construire se emit pe baza urmtoarelor
documente:
a) cerere-tip - dou exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului i/sau construciilor - un exemplar n
copie;
c) raportul de expertiz tehnic pentru cerina esenial "securitate la incendiu" privind schimbarea
destinaiei sau avizul proiectantului iniial al construciei - dou exemplare n original;
d) scenariul de securitate la incendiu - dou exemplare, ambele n original;
e) planul de situaie - un exemplar;

f) documentaie cuprinznd planuri (relevee la situaia existent i planuri cu situaia propus) ale
construciei (planuri pentru fiecare nivel, faade, seciuni) i, dup caz, scheme ale instalaiilor utilitare
(electrice, gaze combustibile, nclzire, ventilare) i cu rol de securitate la incendiu (detecie, semnalizare,
stingere) - un exemplar;
g) opis cu documentele depuse - dou exemplare.
(3) Avizele de securitate la incendiu pentru amplasarea construciilor n interiorul parcelelor i
asigurarea posibilitilor de acces la drumurile publice (n conformitate cu prevederile Regulamentului
general sau regulamentelor locale de urbanism) se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - dou exemplare;
b) dovada dreptului de proprietate al titularului asupra terenului - un exemplar n copie;
c) planul de situaie - amplasare n zon - cu precizarea distanelor fa de vecinti i a cilor de acces
la drumurile publice - dou exemplare;
d) opis cu documentele depuse - dou exemplare.
ART. 11
(1) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (1), se restituie solicitantului documentele depuse,
vizate spre neschimbare, emitentul reinnd cte un exemplar din cerere, fia tehnic, referatul
verificatorului de proiect pentru cerina esenial "securitate la incendiu", scenariul de securitate la
incendiu, opisul cu documentele depuse i referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1).
(2) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (2), se restituie solicitantului documentele depuse,
vizate spre neschimbare, emitentul reinnd cte un exemplar din cerere, aviz, raportul de expertiz
tehnic/avizul proiectantului iniial, opisul cu documentele depuse i referatul ntocmit conform art. 7 alin.
(1).
(3) La emiterea avizelor prevzute la art. 10 alin. (3), se restituie solicitantului documentele prezentate,
vizate spre neschimbare, emitentul reinnd cte un exemplar din cerere, aviz, plan de situaie, opisul cu
documentele depuse i referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1).
(4) Documentele reinute de emitent, prevzute la alin. (1) i (2), se pstreaz de ctre acesta pn la
darea n exploatare a construciilor sau amenajrilor pentru care s-au emis avizele, respectiv pn la
emiterea autorizaiei de securitate la incendiu, dup care se arhiveaz potrivit prevederilor legale n
vigoare.
ART. 12
Avizele de securitate la incendiu emise direct de inspectorate se redacteaz n dou exemplare, conform
modelului prevzut n anexa nr. 7.
ART. 13
(1) Autorizaiile de securitate la incendiu se emit dup recepia la terminarea lucrrilor, la darea n
exploatare a construciilor sau amenajrilor noi, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - dou exemplare;
b) autorizaia de construire - un exemplar n copie;
c) avizul de securitate la incendiu emis pe fia tehnic i documentaia vizat spre neschimbare care a
stat la baza emiterii avizului - n original;
d) piesele scrise i desenate din documentaia tehnic, cum sunt: detalii de execuie, agremente tehnice
sau certificate de conformitate ale produselor pentru construcii cu rol de securitate la incendiu, dispoziii
de antier nsuite de verificatorul de proiect etc., n care s fie incluse msurile realizate privind
ndeplinirea cerinei eseniale "securitate la incendiu" - un exemplar;
e) referatul verificatorului de proiect pentru cerina esenial "securitate la incendiu" - construcii i
instalaii - dou exemplare;
f) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor - dou exemplare;
g) opisul cu documentele depuse - dou exemplare.
(2) Pentru schimbrile de destinaie la construcii i amenajri care nu necesit autorizaie de construire,
autorizaiile de securitate la incendiu se emit la darea n exploatare a construciilor sau amenajrilor, pe
baza urmtoarelor documente:

a) cerere-tip - dou exemplare;


b) avizul de securitate la incendiu - n original, atunci cnd acesta a fost emis;
c) documentaia prevzut la art. 10 alin. (2) lit. c)-f);
d) opisul cu documentele depuse - dou exemplare.
ART. 14
(1) Autorizaiile de securitate la incendiu emise de inspectorate se redacteaz n dou exemplare,
conform modelului prevzut n anexa nr. 8.
(2) La emiterea autorizaiilor de securitate la incendiu pentru situaiile prevzute la art. 13 alin. (1), se
restituie solicitanilor documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reinnd cte un
exemplar din cerere, opisul cu documentele depuse, autorizaia de securitate la incendiu, procesul-verbal
de recepie la terminarea lucrrilor, referatul ntocmit conform art. 7 alin. (1) i referatul verificatorului de
proiect pentru cerina esenial "securitate la incendiu".
(3) La emiterea autorizaiei de securitate la incendiu pentru situaia prevzut la art. 13 alin. (2), se
restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, emitentul reinnd cte un
exemplar al cererii, autorizaiei de securitate la incendiu, raportului de expertiz sau avizului
proiectantului iniial, scenariului de securitate la incendiu i referatului ntocmit conform art. 7 alin. (1).
ART. 15
(1) n situaiile n care prin certificatele de urbanism nu s-a solicitat avizul de securitate la incendiu,
precum i la schimbrile de destinaie i modernizri la construcii i amenajri care nu necesit autorizaii
de construire, dei construciile sau amenajrile respective se ncadreaz n categoriile celor aprobate prin
hotrre a Guvernului privind avizarea-autorizarea, autorizaiile de securitate la incendiu se emit pe baza
urmtoarelor documente:
a) certificatul de urbanism - un exemplar n copie;
b) autorizaia de construire, dac a fost emis, potrivit legii - un exemplar n copie;
c) raportul de expertiz tehnic pentru cerina esenial "securitate la incendiu" - dou exemplare n
original;
d) documentaia cuprinznd scenariul de securitate la incendiu i piese desenate, tampilate de ctre
expert - dou exemplare n original;
e) plan de situaie - un exemplar;
f) opis cu documentele depuse - dou exemplare.
(2) Cnd solicitanii nu pot prezenta, din motive obiective justificate, cum sunt: pierderea, distrugerea,
furtul, avizele de securitate la incendiu i documentaiile care au stat la baza emiterii acestora, autorizaiile
de securitate la incendiu se emit pe baza urmtoarelor documente, dup caz:
a) autorizaia de construire i documentaia specific ce a stat la baza emiterii acesteia, dup caz - un
exemplar n copie;
b) documentaie cuprinznd planuri (relevee la situaia existent i planuri cu situaia propus) ale
construciei (planuri pentru fiecare nivel, faade, seciuni) i, dup caz, scheme ale instalaiilor utilitare
(electrice, gaze combustibile, nclzire, ventilare) i cu rol de securitate la incendiu (detecie, semnalizare,
stingere) - un exemplar;
c) raport de expertiz tehnic pentru cerina esenial "securitate la incendiu" - dou exemplare n
original;
d) documentaia cuprinznd scenariul de securitate la incendiu i piese desenate, tampilate de ctre
expert - dou exemplare n original;
e) plan de situaie - un exemplar;
f) opis cu documentele depuse - dou exemplare.
ART. 16
(1) n cazul n care, n urma verificrilor efectuate, se constat c documentaiile tehnice nu mai
corespund condiiilor pentru care au fost avizate, avizele se anuleaz.
(2) n cazul n care, n urma verificrilor efectuate, se constat neconformitatea construciilor sau
amenajrilor cu condiiile pentru care au fost autorizate, din diverse motive, cum sunt: schimbare de

destinaie, modificri, completri, reamenajri, modernizri, autorizaiile de securitate la incendiu devin


nule de drept, proprietarul avnd obligaia relurii procesului de avizare i autorizare, conform prezentelor
norme metodologice.
(3) Autorizaiile de securitate la incendiu emise de inspectorate pot fi anulate de unitile emitente, dac
pe durata exploatrii construciilor sau amenajrilor se constat nerespectarea msurilor de aprare
mpotriva incendiilor, cuprinse n documentaii, ori nclcarea grav a reglementrilor specifice, n ceea ce
privete: limitarea propagrii incendiilor la vecinti i n interiorul compartimentelor de incendiu,
protecia i evacuarea sigur a utilizatorilor, sigurana pompierilor sau a altor fore care intervin la
stingerea incendiilor ori n alte situaii de risc, inclusiv asigurarea posibilitilor eficiente de alimentare cu
ap n caz de incendiu i, dup caz, cu energie a consumatorilor afereni sistemelor de protecie prevzute.
ART. 17
Anularea autorizaiilor de securitate la incendiu se face de personalul anume desemnat din cadrul
inspectoratelor, prin procesul-verbal de constatare i sancionare a contraveniilor, comunicnd despre
aceasta altor autoriti competente.
CAP. III
Documentaiile necesare pentru emiterea avizelor i autorizaiilor de protecie civil
ART. 18
Avizele de protecie civil solicitate prin certificatele de urbanism n vederea emiterii acordului unic, n
C.A.U., se emit pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - dou exemplare;
b) certificat de urbanism - un exemplar n copie;
c) plan de situaie i de ncadrare n zon - dou exemplare n copie;
d) plan de arhitectur al celui mai de jos nivel al construciei i schema instalaiilor de filtroventilaie,
pentru adposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, i al instalaiilor electrice din adpost dou exemplare n copie;
e) planul seciunii verticale a cldirii cu instalaiile de filtroventilaie din adpost, pentru adposturile cu
capacitate mai mare de 50 de persoane - dou exemplare n copie;
f) memoriu tehnic de specialitate - dou exemplare n copie;
g) fia tehnic n vederea emiterii acordului unic, ntocmit conform formularului din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005;
h) opis cu documentele depuse - dou exemplare.
ART. 19
Memoriul tehnic de specialitate cuprinde urmtoarele:
a) date generale despre adpost: necesar personal de adpostit; echipare cu instalaii speciale, utilaje i
tmplrie, grupuri sanitare; descrierea acceselor, grosimile pereilor i planeelor, sistem de armare,
pardoseli, finisaje, racorduri; instalaii de filtroventilaie, electrice, sanitare, de nclzire etc.;
b) date privind echiparea cu instalaii de filtroventilaie, pentru adposturile de protecie civil cu
capacitate de adpostire de peste 50 de persoane.
ART. 20
(1) La emiterea avizelor de protecie civil se restituie solicitantului documentele depuse, vizate spre
neschimbare, emitentul reinnd cte un exemplar din urmtoarele documente:
a) cerere-tip;
b) plan de situaie i de ncadrare n zon;
c) plan de arhitectur al celui mai de jos nivel al construciei i schema instalaiilor de filtroventilaie,
pentru adposturile cu capacitate mai mare de 50 de persoane, i al instalaiilor electrice din adpost;
d) planul seciunii verticale a cldirii cu instalaiile de filtroventilaie din adpost, pentru adposturile cu
capacitate mai mare de 50 de persoane;

e) memoriu tehnic de specialitate;


f) fia tehnic n vederea emiterii acordului unic, ntocmit conform formularului din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii,
aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i turismului nr. 1.430/2005;
g) opis cu documentele depuse.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) se pstreaz pn la emiterea autorizaiei de protecie civil.
ART. 21
(1) Autorizaiile de protecie civil se emit dup recepia la terminarea lucrrilor, la darea n exploatare
a construciilor sau amenajrilor noi, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere-tip - dou exemplare;
b) autorizaia de construire - un exemplar n copie;
c) documentaia tehnic pe baza creia s-a emis avizul de protecie civil i eventualele modificri
realizate prin dispoziii de antier, conform legii - dou exemplare;
d) procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor, dou exemplare n copie;
e) opis cu documentele depuse - dou exemplare.
(2) Autorizaiile de protecie civil emise de inspectorate se redacteaz n dou exemplare, conform
modelului prevzut n anexa nr. 9.
(3) La emiterea autorizaiei de protecie civil, se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate
spre neschimbare, emitentul reinnd cte un exemplar din cerere, autorizaia de protecie civil,
documentaia tehnic, procesul-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i opisul cu documentele
depuse.
ART. 22
Autorizaiile de protecie civil emise de inspectorate pot fi anulate de unitile emitente, dac pe durata
exploatrii construciilor/adposturilor se constat nerespectarea msurilor de protecie civil cuprinse n
documentaii ori nclcarea reglementrilor tehnice specifice de protecie civil.
ART. 23
(1) Un exemplar n copie al avizelor i autorizaiilor emise de inspectorate pentru adposturile n care
sunt amenajate puncte de comand se transmite spre tiin Inspectoratului General pentru Situaii de
Urgen.
(2) Un exemplar n copie al avizelor i autorizaiilor emise de Inspectoratul pentru Situaii de Urgen
"Dealu Spirii" al Municipiului Bucureti pentru adposturile la obiectivele de investiii amplasate n
zonele cuprinse n perimetrele Lac Floreasca - Bd. Aviatorilor - Calea Dorobanilor - Calea Floreasca, os.
Bucureti-Ploieti - Bd. Poligrafiei - Str. Tipografilor, str. C.A. Rosetti - str. N. Blcescu - str. Ion
Cmpineanu - Calea Victoriei se transmite spre tiin Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen.
CAP. IV
Dispoziii finale
ART. 24
Inspectoratele, prin inspeciile de prevenire, pe timpul execuiei obiectivului de investiii pn la
emiterea autorizaiilor, verific prin controale periodice, prin sondaj, respectarea executrii lucrrilor din
documentaiile avizate privind ndeplinirea cerinei eseniale "securitate la incendiu", respectiv realizarea
adposturilor de protecie civil.
ART. 25
Avizele emise pe fie tehnice n cadrul comisiilor de acorduri unice i pierd valabilitatea dac, n
termenul prevzut n autorizaia de construire, nu au fost ncepute lucrrile de execuie precizate n
documentaia tehnic.
ART. 26

Posesorii avizelor i autorizaiilor au obligaia de a le pstra n bune condiii, mpreun cu documentele


vizate spre neschimbare prevzute n prezentele norme metodologice, i de a le prezenta, la cerere,
organelor mputernicite cu exercitarea controlului, potrivit legii.
ART. 27
Inspectoratele trebuie s asigure condiiile i msurile corespunztoare lucrului cu publicul, necesare
pentru desfurarea n bune condiii a activitii de primire a cererilor i de asigurare a reglementrilor
tehnice i standardelor n vigoare necesare verificrii documentaiilor anexate acestora i de emitere a
avizelor i autorizaiilor de securitate la incendiu i protecie civil.
ART. 28
Tarifele aferente activitilor de emitere a avizelor i/sau autorizaiilor de securitate la incendiu i de
protecie civil sunt stabilite prin ordin al ministrului administraiei i internelor, potrivit reglementrilor
n vigoare.
ART. 29
(1) tampilele pentru vizat spre neschimbare a documentaiilor depuse de solicitani se vor confeciona
prin grija i