Sunteți pe pagina 1din 31

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SSM-LUKOIL

Cap.I Prevederi generale


Art.1.-Incepeti lucrul doar dupa studierea prezentelor instructiuni si efetuarea
instructajelor introductiv general si specific locului de munca privind securitatea
muncii.
Art.2.- Activitatea se desfasoara numai in echipamentul de lucru sau protectie adecvat
activitatii respective.
Art.3.-Echipamentele individuale de protectia muncii vor fi confectionate din
materiale corespunzatoare tipului de loc de munca unde lucratorii isi deesfasoara
activitatea.
Art.3.- Echipamentul de lucru se va pastra curat in permanenta,iar in cazul
contaminarii lui cu carburanti se va spala.Pe durata timpului de lucru echipamnetul va
fi inchis la toti nasturii.
Art.5.- La terminarea lucrului echipamentul individual de protectie va fi depus in
vestiare.
Art.6.- Pe teritoriul statiilor de distributie a carburantilor lucrarile cu foc deschis,de
sapaturi sau instalatiile electrice sunt premise numai cu respectarea dispozitiilor
specifice pentru acest tip de lucrari si emiterea de premise de lucru cu focul sau
autorizatii de lucru de catre seful statiei.
Art.7.- Se interzice utilizarea focului deschis sau fumatul in incinta statiilor de
distributie carburanti, precum si pe o raza de 40 m in jurul surselor de emisie a
vaporilor de lichide inflamabile.
Art.8.- Toate caile de acces la spatiile de lucru vor fi mentinute in stare de
curatenie,libere de orice obstacol. Iarna caile de acces vor fi curatate de zapada si
presarate cu materilale antiderapante. Caile de acces vor fi amenajate in vederea
scurgerii apei.
Art.9.- Circuitul autovehiculelor in statiile de distributie carburanti si depozite se va
organiza in sens unic,marcandu-se caile de circulatie.
Art.10.-In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator pentru
desfasurarea activitatilor specifice.
Art.11.- Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii
vicioase de lucru(pozitie ghemuita,in genunchi,ortostatism permanent),vibratii sau
temperaturi extreme.
Se vor respecta prevederile Ordonantei de urgenta nr.96/2003 privind protectia
maternitatii.

Art.12.- Se va asigura ventilarea corespunzatoare a locurilor de munca. In cazul


defectarii sistemelor de ventilatie conducatorul locului de munca are datoria de a
anunta firma de service specializata care asigura service-ul acestora.
Art.13.-In spatiile prevazute cu sisteme de ventilare si incalzire,reglarea temperaturii
in incaperi se va realiza in functie de anotimp.
ART.14.-Toate aparatele de masura si control vor fi verificate in conformitate cu
prescriptiile legii metrologice si a normativelor tehnice metrologice in vigoare.
Art.15.- Nu lucrati cu mecanisme,aparate si dispozitive ale caror constructie nu o
cunoasteti si cu care nu vi s-a dat dispozitie sa lucrati.
Art.16.- Este obligatory respectarea de catre toti lucratorii a indicatoarelor de
securitate existente la locul de munca.
CAP.II- Ambalare, manipulare marfuri
Art.17.- La efectuarea operatiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor, se
vor repartiza numai salariati care corespund din punct de vedere fizic.
Art.18.- Spatiile in care se efectueaza manipularea maselor vor fi illuminate
corespunzator astfel ca lucratorii care efectueaza aceste operatii sa aiba vizibilitate.
Art.19.- Manipularea in acelasi timp a doua sau mai multe obiective se va face numai
daca sunt fixate intre ele corespunzator.Este interzisa manipularea sau transportul prin
purtare in acelasi timp a maselor care sunt instabile intre ele.
Art.20.- Traseul pe care il parcurge lucratorul in timpul transportului prin prtare nu
trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
Art.21.- Ambalajele utilizate pentru produse inflamabile vor fi adecvate naturii
produsului respectiv si confectionate din materiale rezistente, astfel incat san u
permita scurgerea sau raspandirea produsului respectiv.
Art.22.- Manipularea produselor inflamabile se va face cu respectarea stricta a
instructiunilor de manipulare prevazute in fisele tehnice de securitate pentru a se
preveni accidentele de munca.
Art.23.- Transportarea carburantilor se va face numai cu cisterne auto,butoaie metalice
sau canister metalice sau din plastic antistatizat. Nu se admite transportarea lichidelor
inflamabile chiar in cantitati mici, in recipiente din material plastic, vase de sticla,
recipiente improvizate. Este cu desavarsire interzis transportul produselor inflamabile
in vase deschise, indiferent de cantitate.
Art.24.- Statiile de alimentare cu carburanti vor fi amenajate corespunzator si vor fi
prevazute cu cai de acces si spatii care sa asigure circulatia autovehiculelor in incinta
statiei,fara ca aceasta sa loveasca instalatiile de pompare sau alte instalatii aferente.
Art.25.- Este interzisa utilizarea de canister sau vase din material plastic normal
neantistatizat. Nu blocati cu marfa si ambalaje caile de acces la locurile de munca.
Art.26.- Pastrati caile de acces si circulatie curate.
Art.27.- Folositi pentru lucrul la inaltime scari omologate,in stare buna.
Art.28.- Fiti deosebiti de atenti la manipularea marfurilor care contin sticla.

Art.29.- Marfurile alimentare vor fi depozitate separate de cele nealimentare.


Art.30.- Constatarea de catre operatori, a unor eventuale defectiuni la rafturile pentru
depozitarea marfurilor va fi comunicata sefului de statie in vederea remedierii lor.
Art.31.- Nu se va admite aglomerarea de marfuri si de ambalaje in deposit.
Art.32.- Depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat sa nu fie posibila
caderea lor.
Art.33.- Depozitarea materialelor se va face in asa fel incat sa se excluda pericolul de
accidentare,incendii.
Art.34.- Este interzis accesul la locul de descarcare- incarcare manuala a persoanelor
care nu au nici o atributie la aceste operatii.
Art.35.- Distantele de transport manual al maselor nu vor depasi 60 m. Inaltimea
maxima la care se pot ridica mase manual pe verticala este de 1,5 m.
Art.36.- Pentru depozitarea marfurilor, la peste 1,5 m inaltime, se vor utiliza scarile
pentru manipulare existente la locul de munca.
Art.37.- Se va asigura o iluminare corespunzatoare a locurilor desfasurarii lucrarilor
de incarcare-descarcare a marfurilor sau combustibililor.
Cap. III. Statii de distributie carburanti. Conditii generale
Art.38.- Fiecare gura de descarcare va fi inscriptionata cu tipul de produs petrolier
care se descarca in acel punct.
Art.39.- Capacele caminelor de la domul rezervoarelor vor fi prinse in balamale,avand
lanturi pentru limitarea cursei de deschidere,dispozitive de fixare in pozitia deschis si
vor fi prevazute cu garniture din material antiscanteie.
Art.40.- Gurile de masurare a rezervoarelor vor fi prevazute cu ghidaje sic apace din
material antiscanteie.
Art.41.- Masurarea nivelului prodului petrolier din rezervoare se va face cu ajutorul
sistemelor de masurare automata a nivelului sau cu ajutorul tijei din material neferos.
Art.42.- gurile de descarcare vor fi prevazute cu cabluri si system de prindere a
acestora la autocisterne,pentru scurgerea electricitatii statice.
Art.43.- Statiile de distributie carburanti vor avea inscriptionata inaltimea maxima
permisa a autovehiculelor care pot intra sub copertina statiei.
Art.44.- Statiile de distributie carburanti vor fi prevazute cu incaperi pentru servirea
mesei dotate cu masa si scaune.
Art.45.- Lucratorii statiilor de distributie carburanti vor avea la dispozitie vestiare
pentru depozitarea imbracamintii personale.
Art.46.- Statiile de distributie carburanti vor fi prevazute cu cabina de dus, chiuveta si
cabina WC pentru uzul lucratorilor.
Art.47. Statiile de distributie carburanti vor fi dotate cu trusa de prim ajutor.
Conducatorul locului de munca are obligatia sa se preocupe de inoirea
periodica(anual) a continutului acestuia.

CAP. IV. Receptionarea combustibilului


Art.48.- Autovehiculele care transporta produse petroliere vor fi amenajate, echipate si
semnalizate conform prevederilor in vigoare.
Art.49.- Pe teritoriul statiei de distributie carburanti, autocisternele care transporta
produse petroliere vor stationa doar in dreptul gurilor de descarcare pe locul special
marcat.
Art.50.- La intrarea mijloacelor de transport si a cisternelor auto in perimetrul statiei,
operatorii sunt obligate sa verifice visual exteriorulmijloacelor de transport in
eventualitatea depistarii unor scurgeri din rezervoare si cisterne.
Art.51.- Dupa parcarea la locul de descarcare, conducatorul auto va opri motorul si va
asigura autovehicolul impotriva deplasarii, in cazul stationarii in panta, autovehicolul
va fi asigurat si prin asezarea de pene la roti.
Art.52.- Pe intreaga durata de descarcare operatorul va fi pozitionat cu spatele la vant.
Art.53.- Inainte de inceperea descarcarii carburantilor din autocisterne in rezervoare,
acestea vor fi legate la priza de impamantare a gurilor de descarcare, pentru scurgerea
electricitatii statice.
Art.54.- Urcarea si coborarea de pe autocisterna se va face pe scara din dotarea
cisternei,operatorul situandu-se in permanenta cu fata spre autocisterna si va avea pe
cap casca de protectie.
Art.55.- Se interzice intrarea in caminul gurii de masurare in timpul descarcarii in
rezervor a produsului petrolier.
Art.56.- In cazul in care pe timpul operatiei de descarcare se observa fisurarea
furtunului de transvazare a combustibilului se intrerupe imediat descarcarea iar
autovehicolul va fi indepartat imediat de la locul de descarcare prin impingere sau
tractare,fiind interzisa pornirea motorului cisternei.
Art.57.- Masurarea nivelului si luarea probelor din rezervoare se vor face numai cu
dispozitive confectionate din materiale neferoase,si de regula, in timpul zilei, daca
operatia se face pe timp de noapte, iluminatul va fi asigurat cu lampi antiex. Nivelul
de umplere cu combustibil al rezervoarelor nu trebuie sa depaseasca 95 % din volumul
lor geometric interior.
Art.58.- Pompele de alimentare cu rezervoarele de combustibil vor fi legate la pamant.
Gurile rezervoarelor in care se transvazeaza cobustibilul din autocisterne, vor fi
prevazute cu prize de pamant si sisteme eficiente de legatura.
Art.59.- Scurgerile de benzina se vor indeparta inainte de repornirea
autovehiculului,prin acoperirea acestora cu nisip care,dupa imbibare, se va ridica, se
va transporta si depozita intr-un loc special desemnat,ferit de pericol de incendiu.
Art.60.- Rezervoarele si conductele vor fi controlate permanent pentru a nu avea
neetanseitati care sa determine scurgeri de lichide combustibile. Eventualele scurgeri
vor fi imediat semnalate de catre sefii statiilor la firmele care asigura lucrarile de
service la sistemul de pompe..

Art.61.- In timpul descarcarii autocisternei in rezervoare,motorul acesteia va fi oprit.


Se interzice umplerea rezervoarelor peste nivelul admis.
Art.62.- Pet imp de furtuna cu descarcari electrice,vor fi interzise:
- operatiile de incarcare descarcare
- reparatiile la opritorul de flacari de la conducta de aerisire a rezervoarelor sau la
alte elemente ale rezervoarelor sau traseelor de conducta
- deschiderea capacelor de vizitare ale rezervoarelor.
Art.63.- Se interzice efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparatii la
rezervoare,electropompe,conducte sau la instalatia electrica, in timpul transvazarii
lichidelor combustibile.
Art.64.- Se interzice mersul inapoi al autocisternelor, fara pilotare din partea laterala.
Art.65.- Descarcarea combustibilului respective se va face numai la gura de
descarcare inscriptionata pentru acel tip de combustibil.
Art.66.- Se interzice parcarea in dreptul gurilor de descarcare a altor autovehicule
decat cele care transporta combustibil.
Art.67.- Pe perioada descarcarii combustibilului se interzice servirea clientilor cu
produse petroliere.
Art.68. Conducatorul operatiilor de descarcare va fi dotat cu o lampa portative in
constructie antiexploziva.
CAP.V. Utilizarea echipamentelor electrice
Art. 69.- Nu utilizati echipamente defecte sin u incercati sa le reparati cu forte proprii.
Art.70. Nu lasati deschise partile electroconductoare ale echipamentelor.
Art.71.- Nu se admite acumularea de praf si de gunoaie in incaperile cu tablouri
electrice sip e instalatii electrice.
Art.72.- Inainte de curatirea echipamentelor cu carpa umeda,acestea se vor scoate
obligatoriu de sub tensiune.
Art.73.- In incaperile cu tablouri electrice este indicat ca gradul de umiditate sa fie
mic.
Art.74.- Defectiunile constatate la instalatiile electrice vor fi comunicate sefului
locului de munca.
Art.75.- Se vor cunoaste regulile de acordare a primului ajutor in caz de electrocutare.
Art.76.- Instalatia electrica din statiile de distributie a carburantilor va fi realizata in
constructie antiexploziva si verificata permanent pentru a nu prezenta defectiuni si a
se mentine in perfecta stare de functionare.
Art.77.- Este interzisa folosirea aparatelor de incalzire cu rezistente electrice(resouri)
in locuri cu potential pericol de explozie.
Art.78.- Se interzice folosirea instalatiilor sau aparatelor de incalzire in stare
defecta,orice defectiune va fi imediat remediate de catre personalul calificat si instruit
in acest scop.

Art.79.- La folosirea instalatiilor electrice de iluminat se va asigura o buna functionare


a utilajelor,aparatelor si traseelor respective,prin verificari efectuate inainte de intrarea
in functiune si prin revizii periodice, cu inlaturarea operative a oricaror defectiuni
constatate.
Art.80.- Este interzisa inlocuirea intrerupatoarelor de tip antiexploziv cu altele de
constructie normala sau etansa.
Art.81.- Lampile portabile in constructie antiexploziva vor fi obligatoriu omologate.
Art.82.In afara de instalatiile electrice de iluminat normale,se vor prevedea sisteme de
iluminat de avarie,de evacuare. Aceste instalatii vor fi bine intretinute, astfel ca, in caz
de nevoie, sa poata fi folosite in conditii corespunzatoare.
Art.83.-Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu stechere si conductoare in
executie si izolatie corespunzatoare mediului de lucru.
Art.84.- Se interzic:
- punerea in functiune si exploatarea in stare defecta, necomplete sau
necorespunzatoare prescriptiilor si reglementarilor in vigoare, a instalatiilor si
consumatorilor de energie electrica de orice fel.
- Incarcarea intrerupatoarelor , comutatoarelor si prizelor peste sarcina indicate
suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare.
- Agatarea sau introducerea, pe si in iteriorul panourilor,niselor tablourilor
electrice a obiectelor combustibile.
- Utilizarea, la corpurile de iluminat, a filtrelor de lumina improvizate din carton,
hartie sau alte materiale combustibile.
- Lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici, in cazul demontarii
partiale a unei instalatii sau a efetuarii unor interventii la instalatiile electrice.
Art.85.-Tablourile electrice generale, vor fi in permanenta, inchise cu cheia, accesul la
ele fiind permis numai sefului locului de munca sau unei persone desemnate de catre
acesta, electricianului autorizat sau organelor de control si verificare.Elementele
tabloului vor fi mentinute in perfecta stare de curatenie(fara praf,scame.).
Art.86.- In apropierea tablourilor, nu vor fi amplasate materiale combustibile, de
asemenea nu se permite blocarea tablourilor cu materiale, utilaje, pastrandu-se libere
caile de acces si spatiile din jurul acestora.
Art.87.- Este interzisa legarea directa, la bornele tabloului de distributie, a lampilor si
corpurilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor receptoare de energie
electrica.
Art.88.- Revizia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale instalatiilor electrice
se vor face numai de catre personal calificat si autorizat pentru aceste operatii si numai
dupa intreruperea curentului electric.
Art.89.- Revizia periodica a instalatiilor electrice de iluminat, va trebui sa cuprinda, in
cadrul unui program aprobat de conducerea intreprinderii controlului tablourilor de
distributie si al sigurantelor, starea conductorilor, dozelor, prizelor, intrerupatoarelor,
corpurilor de iluminat, rezistentei ohmice la prizele de pamant. Revizia se va face
semestrial, concomitant cu revizia generala a instalatiilor tehnologice, respectandu-se

regelementarile in vigoare.In aceeasi perioada se va realize si verificarea instalatiilor


de protectie prin legare la pamant si la nul.
Art.90.- Ramificatiile circuitelor aflate in incaperile cu pericol de explozie vor fi ferite
de orice deteriorari mecanice.
Art.91.-Utilizarea instalatiilor electrice provizorii este interzisa, cu exceptia
alimentarii cu energie electrica, in cazul executarii unor reparatii urgente in caz de
calamitati sau avarii tehnice grave, dar numai cu respectarea masurilor de prevenire a
incendiilor si a masurilor de securitate in munca.
Art.92.- Carcasele metalice ale aparatelor electrice vor fi legate la pamant, sectiunea
conductorilor de legare trebuind sa corespunda prevederilor, standardelor si
normativelor in vigoare.
Art.93.- Se vor lega la pamant conductele, rezervoarele metalice si pompele folosite in
instalatiile de transport a combustibililor lichizi.
Art.94.- Montarea cablurilor direct pe elmentele de constructie combustibile este
interzisa. Montarea se face prin introducerea cablurilor in tuburi de protectie, fie prin
amplasarea acestora pe un strat incombustibil.
Art.95.- Se vor controla periodic functionarea si eficienta de ventilatie, care trebuie sa
asigure o diferenta de temperatura de cel mult 10 grade C., intre suprafata exterioara a
invelisului de protectie a cablurilor electrice si temperatura mediului ambiant.
Art.96.-Nu atingeti suprafetele neizolate ale partilor conductoare de current.
Art.97.- Este interzisa punerea sub tensiune a echipamentelor electrice care prezinta
pericol de atingere a pieselor aflate normal sub tensiune, care au legaturile de protectie
deteriorate sau care nu au fost verificate din punct de vedere al asigurarii impotriva
electrocutarii.
Art.98.-Cablurile electrice vor fi pozitionate corespunzator si protejate impotriva
deteriorarilor mecanice, termice,chimice.
CAP.VI. Comercializarea marfurilor
Art.99.- Fiti atenti in timpul lucrul;ui.Nu distrageti atentia de la lucru nici altora.
Art.100.- Incepeti lucrul cu aparatele de marcat din dotare, doar dupa efectuarea
instructajului privind regulile de utilizare a lor. Nu lucrati cu aparate de marcat ale
caror constructie va este necunoscuta si daca nu vi s-a spus cum sa lucrati cu ele.
Art.101.- Inainte de inceperea lucrului verificati starea de functionare a aparatului de
marcat,existenta si functionarea impamantarii aparatelor.In timpul exploatarii
aparatelor, urmariti functionarea normala a acestora. In caz de defectare a utilajelor
deconectati-le imediat si instiintati seful de statie.
ART.102.- Pastrati curatenia si ordinea la locul de munca, nu blocati trecerile cu
marfa, ambalaje goale si alte obiecte.
Art.103.- Verificati starea si modul in care au fost fixate utilajele comerciale si de
depozitare. Neregulile comunicati-le imediat conducerii.
Art.104.- Amplasati marfurile pe rafturi in randuri drepte si stabile.

Art.105.-Recipientii utilizati pentru pastrarea uleiurilor vor fi pastrate pe rastele.


Art.106.-Efectuati deschiderea ambalajelor marfurilor doar folosind instrumente
speciale si cu manusi de protectie.
Art.107.-Folositi pentru lucrul la inaltime scari simple sau duble care vor fi prevazute
cu dispozitive de prindere in partea superioara si placi de cauciuc in partea
inferioara(pentru scarile simple) iar cele duble cu lant de siguranta si placi de cauciuc
pe partea inferioara.
Art.108.- Se va verifica periodic orizontalitatea rafturilor si daca acestea mai sunt
ancorate de perete. De asemena se verifica stabilitatea pieselor de mobilier.
Eventualele nereguli constatate se raporteaza sefilor ierarhici superiori.
Art.109.- Este interzisa folosirea lazilor si a altor obiecte aflate intamplator la
indemana ,in loc de scara.
Art.110.- Nu stergeti corpurile de iluminat aflate sub tensiune.
Art.111.- Nu lasati nesupravegheate aparatele electrice.
Art.112.- Deconectati din reteaua electrica aparatul de marcat odata cu terminarea
lucrului.
Art.113.- Se interzice lucrul la casele de marcat cu mainile umede sau murdare de
grasime.
Art.114.-Marfurile vor fi asezate astfel:
- la nivelul situat intre 50 si 180cm inaltime de la podea,pe lungimea 150-165
cm.
- sub 50 cm inaltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe partile laterale,
marfurile care se manipuleaza mai rar.
Art.115.-Marfurile vor fi asezate, totdeauna pe sortimente, si in acelasi loc, in functie
de natural or, in asa fel incat sa fie evitate miscarile inutile, aglomerarea cailor de
acces si producerea accidentelor.
Art.116.- Marfurile vor fi asezate in rafturi sip e gondola, in asa fel incat acestea san u
depaseasca marginile mobilierului.
Art.117.-Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole in asa fel incat sa se evite
accidentele produse prin rasturnarea, caderea si spargerea acestora.
Art.118.-Cosurile realizate trebuie sa fie in stare de functionare, pentru a evita
producerea accidentelor, si se vor indeparta din activitatea comerciala cele defecte sau
uzate.Stivele de cosuri vor fi asezate in asa fel incat sa se asigure stabilitatea lor.
Art.119.- Este interzisa amplasarea marfurilor care ar provoca aglomeratie sau care
necesita o alegere deosebita, in apropierea intrarii in magazin sau pe calea principala
de circulatie a acestuia.
Art.120.- Amplasarea gondolelor in magazinele cu autoservire se va face cu intreg
cuprinsul salii de vanzare, in asa fel incat sa se asigure fluienta circulatiei
personalului, precum si posibilitati de supraveghere a proceselor.
Art.121.- Pentru evitarea rasturnarii si caderii accidentale a marfurilor dispuse in stive,
in magazinele cu autoservire se vor lua urmatoarele masuri:
- categoriile de marfuri trebuie sa se formeze stive nepericuloase

- stivele vor fi asezate langa perete sau pe podiumuri


- stivele vor avea o forma piramidala, iar inaltimea lor maxima va fi de 1,65m
Art.122.- Caile de acces dintre gondola vor avea 1-1,25m latime.
Art.123.- Aparate de marcat vor fi amplasate in asa fel incat salariatii care le desevesc
sa fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor.
Art.124.- Geamurile si piesele de crystal sau semicristal din componenta mobilierului
vor fi intregi, fara sparturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite,
fara portiuni taioase sau zgrunturoase.
Art.125.- Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinand seama de gabaritul
acestora,de deschiderea usilor si de destinatia fiecaruia, in asa fel incat sa se asigure
conditiile corespunzatoare de lucru.
Art.126.- Spatiile comerciale vor fi dezinfectate si deratizate periodic.
Cap.VII. Operatia de incarcare-descarcare cu marfa a mijloacelor de transport
Auto
Art.127.- Locurile pentru efectuarea operatiunilor de incarcare-descarcare a marfurilor
trebuie prevazute cu cai de acces amenajate corespunzator.Pe timp de noapte aceste
locuri trebuie sa fie bine iluminate.
Art.128.-Operatiile de incarcare-descarcare trebuie effectuate sub supravegherea si cu
acordul companieiXXXXXXXX
Art.129.- Inainte de inceperea operatiilor de incarcare-descarcare, lucratorul desemnat
coordoneaza aceasta activitate si va stabili sarcinile ce revin fiecarei parti implicate in
executarea acestei operatii si va aduce la cunostinta fiecaruia aceste sarcini.
Art.130.-Inainte de inceperea operatiunii de incarcare-descarcare, autovehicolul
trebuie asigurat de catre conducatorul auto contra deplasarii necomandate.
Art.131.- La incarcarea-descarcarea mijloacelor de transport auto lucratorii vor fi
asezati astfel incat sa nu se loveasca intre ei.
Art.132.- La deschiderea usilor sub obloanele mijloacelor de transport auto, lucratorii
vor fi pozitionati in lateralul acestora pentru a nu fi atinsi de catre acestea.
Art.133.- La incarcarea cu marfuri a autovehiculelor vor fi respectate indicatiile
conducatorului auto.
Art.134.- Inainte de plecarea de pe loc conducatorul auto trebuie sa se asigure ca nu
exista pericolul de accidentare a unui lucrator sau client.
Art.135.-In timpul mersului este intersiza urcarea sau coborarea de pe mijlocul de
transport.
Cap.VIII. Reparatii si revizii ale rezervoarelor de combustibil din benzinarii
Art.136.- Executarea lucrarilor de reparatii la rezervoarele existente in statii este
permisa numai dupa golirea acestora, spalarea cu apa calda(solutii continand substante

ignifuge) si suflarea cu gaz inert. Dupa executarea acestor operatii se va verifica cu


ajutorul detectoarelor de gaze existenta gazelor care prezinta pericol de explozie in
zona.
Art.137.- In timpul exploatarii statiei, este interzisa golirea rezervoarelor cu
combustibil(adica este necesar ca in rezervor sa existe minim 5% din nivelul nominal
de umplere al rezervorului),cu exceptia cazurilor in care golirea se face in scopul
curatirii rezervoarelor sau executarii unor lucrari de reparatii ale lor.
Art.138.-Operatiile de curatare a rezervoarelor vor fi executate numai de echipe
special instruite in acest scop si cu respectarea urmatoarelor masuri:
- modul de efectuare a lucrarilor va fi supravegheat de catre o persoana cu
atributii in acest sens
- analiza continutului de gaz se va repeta zilnic in cazul in care lucrarile dureaza
mai multe zile
- in contractul de prestari servicii cu firmele specializate sa execute astfel de
lucrari vor fi prevazute obligatiile fiecarei parti referitoare la respectarea
legislatiei privind securitatea, sanatatea in munca si prevenirea incendiilor.
Art.139.-La pregatirea rezervoarelor pentru curatare se vor lua urmatoarele masuri:
- se va numi prin dispozitie scrisa, responsabilul cu organizarea, coordonarea si
controlarea executarii lucrarilor de pregatire a rezervorului in vederea curatirii,
responsabil care va intocmi un program de lucru in care sa fie cuprinse masurile
de securitate a muncii si de PSI.
Art.140.-Reziduurile scoase din rezervoare vor fi depozitate si neutralizate conform
reglementarilor in vigoare.
Art.141.- La lucrul cu foc deschis in interiorul rezervoarelor se va asigura ventilarea
spatiului de lucru in vederea mentinerii continutului de oxygen in aer la minim 19%
volume.
Art.142.- In cazul aparitiei de gaze combustibile in zona, care ar putea crea o
admosfera periculoasa, se va opri lucrul si se vor repeta analizele de mediu, operatiile
cu foc putand incepe numai dupa confirmarea existentei unei admosfere
nepericuloase.
Cap.IX. Alimentarea cu carburanti
Art.142.- Fiecare pompa va fi inscriptionata cu tipul de produs petrolier pe care il
debiteaza.
Art.143.- Se vor lega la pamant conductele, rezervoarele metalice si pompele folosite
in instalatiile de transport a combustibililor lichizi.
Art.144.- Furtunile pompelor pentru alimentarea autovehiculelor vor fi in perfecta
stare si vor fi utilate cu dispozitive de inchidere construite din materiale neferoase.
Art.145.- Alimentarea atovehiculelor cu benzina se va face numai pe timpul cat
motorul este oprit.

Art.146.- Este interzis sa se aspire benzina cu gura sau curatarea prin suflare a
jgloarelor carburatorului motorului.
Art.147.- Este interzisa livrarea de produse petroliere in recipiente confectionate din
materiale neomologate pentru astfel de utilizari.
Art.148.- Este interzisa servirea clientilor cu produs petrolier in timpul descarcarii
respectivului produs din autocisterna.
Art.149.-In timpul lucrului cu benzina este interzisa utilizarea sculelor care produc
scantei prin lovire.
Art.150.-In cazul defectarii unei pompe de livrare produse petroliere se va intrerupe
alimentarea cu energie electrica a utilajului respective si se va anunta imediat echipa
de interventie.
Art.151.-Este interzisa extragerea din rezervoare sdau alte recipiente, a benzinei
aspirandu-se produsul cu gura prin furtun.
Art.152.- Manipularea benzinelor etilate de catre operatori se va face cu manusi de
protectie. Dupa manipularea benzinelor etilate operatorul se va spala cu apa si sapun.
Art.153.- Inainte de a incepe introducerea benzinei in rezervorul autovehiculelor
operatorul va atinge cu caneaua marginile metalice ale gurii de incarcare pentru
scurgerea electricitatii statice. Pe durata umplerii rezervorului se va mentine contactul
intre caneaua metalica si marginea gurii de incarcare a rezervorului.
Art.154.- Accesul in statie a autovehiculelor straine este permis numai in scopul
alimentarii cu produse petroliere si pentru a beneficia de celelalte servicii si produse
oferite in statie.
Art.155.-Se interzice repararea autovehicuelor in incinta statiei de distributie a
produselor petroliere.
Art.156.- Deplasarea atovehiculelor in statie se face numai cu respectarea sensului si a
semnificatiei indicatoarelor rutiere plantate pe caile de acces.
Art.157.- Este interzis a se folosi benzina pentru curatare.
Art.158.-Pe perioadele in care temperatura aerului depaseste 37 grade C, operatorii
vor fi repartizati astfel incat sa nu stea pe copertina mai mult de jumatate de ora dupa
care vor fi trecuti in spatial ventilat al magazinului o alta jumatate de ora. Ciclul de
rulare a operatorilor pe copertina se va repeta de cate ori este nevoie.
Cap. X. Umflarea rotilor
Art.160.-In locurile pentru umflarea pneurilor trebuie sa existe instructiunile de
utilizare a utilajului respective.
Art.161.- Este interzisa aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese,
materiale sau scule care nu au legatura cu operatiile ce se efectueaza la acest loc de
munca.
Art.162.-Umflarea pneurilor cu aer se va face pana la presiunea dmisa.

Cap.XI. Rampa de spalare auto


Art.163.- Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie pe rampa si
se asigura contra pornirii necomandate, cuplandu-se intr-una din viteze, actionandu-se
frana de ajutor si asezandu-se cale de blocare a rotilor din spate.
Art.164.-Rampa de spalare manuala.
Art.165.- Se interzice indreptarea jetului de apa sub presiune spre instalatiile electrice
aflate in zona rampei.
Art.166.- Inaintea pornirii jetului de apa, va fi tinut in mana sau fixat intr-un colier
pentru a se evita lovirea ca urmare a presiunii jetului de apa.
Art.167.- Decantoarele de reziduuri petroliere aferente instalatiilor de spalare vor fi
acoperite.
Art.168.-In timpul curatirii decantorului,lucratorul nu va sta pe suprafata decantorului.
Art.169.- La predarea turei urmatorului schimb, rampa va fi curatata si spalata.
Art.170.-Distanta dintre rampa si liniile electrice aeriene va fi mai mare decat
lungimea maxima a jetului de apa.
Art.171.- Rampa de spalare mecanizata.
Art.172.-Inainte de inceperea lucrului se verifica daca instalatia functioneaza si numai
dupa aceea se introduce autovehiculul la spalat.
Art.173.- Operatia de spalare incepe numai dup ace lucratorul responsabil s-a asigurat
ca in interiorul tunelului nu se afla nici o persoana.
Art.174.- Manipularea organelor de comanda a functionarii statiei se va face numai de
catre persoanele autorizate in acest sens.
Art.175.- Instalatiile electrice vor fi protejate contra infiltratiilor cu apa.
Cap. XII. Instalatii pentru depozitare GPL tip Skid
12.1 Prevederi generale
Art.176.- Personalul care deserveste instalatia este numai personalul autorizat
ISCIR.Este interzisa cu desavarsire operarea instalatiei de catre alti operatori ai statiei
sau direct de catre clienti.
Art.177.- Personalul care deserveste skid-ul are obligatia de a cunoaste si respecta
instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca pentru skid, in vederea
prevenirii accidentelor sau imbolnavirilor profesionale.
Art.178.-Personalul care deserveste skid-ul trebuie instruit si verificat periodic de
catre responsabilul locului de munca.
Art.179.- Este interzis accesul persoanelor fara atributii de serviciu, in apropierea
recipientului.

Art.180.-Accesul, circulatiile interioare, iesirile din statie (ata cea din zona skidului
cat sic ea din zona pompelor de distributie carburanti) trebuie mentinute permanent
libere astfel incat sa nu poata fi impiedicata evacuarea autovehiculelor sau cisternei in
caz de incendiu si pentru a permite accesul fortelor de interventie in zona skidului.
Art.181.- Zona skidului trebuie iluminata corespunzator pe timpul noptii astfel incat sa
permita citirea indecsilor la pompa si urmarirea AMC-urilor pe instalatie. In cazul
unor defectiuni la instalatia de iluminat ,se va anunta imediat, de catre seful statiei sau
operatorul GPL aflat in tura, directorul ethnic la telefonul existent in biroul sefului de
statie.
Art.182.-Se admite la lucru numai personalul in plenitudinea fortei psihice si fizice. In
acest sens personalul care opereaza la instalatie va efectua anual un examen medical.
Art.183.- Personalul care deserveste skidul trebuie sa poarte obligatoriu echipament
de lucru si de protectie specific(salopeta din bbc,manusi,bocanci,pantofi) in timpul
operarii, echipament pus la dispozitie de conducatorul locului de munca.Este interzisa
purtarea incaltamintei cu blacheuri sau tinte.
Art.184.-In cazul contaminarii echipamentului cu GPL, acesta se va schimba imediat
pentru a nu pune in pericol integritatea corporala a lucratorului. Hainele de schimb vor
fi tinute in vestiarul statiei.
Art.185.-Terenul pe care se afla recipientul va fi intretinut si mentinut in stare de
curatenie. Nu se admite existenta arbustilor, iar iarba va fi cosita de cate ori va fi
nevoie. Pastrarea oricaror materile precum si depozitarea pe caile de acces la acestea
este interzisa.
12.2 Prevederi la operarea skidului GPL
Art.186.- La intrarea in schimb personalul de deservire a skidului va verifica
etanseitatea sistemului aplicand solutie de apa si sapun la toate imbinarile si
racordurile skidului. Se va verifica visual integritatea si starea de functionare a
aparatelor de masura si control de pe instalatie(manometer, indicator de nivel al
recipientului).
Art.187.-Personalul de deservire a skidului ii este interzis in cazul operarii a face alte
manevre de operare decat cele expuse in continuare. Pentru distributia GPL la
autovehicule, dupa ce se verifica daca recipientul de pe acesta corespunde cerintelor
ISCIR, se fac urmatoarele manevre:
- se deschid ventilele manuale si pneumatice , daca sunt inchise.
- Se ridica pistolul din locas
- Se racordeaza cupla la gura de alimentare de pe autovehicul
- Se decupleaza parghia pistolului
- Se porneste pompa de distributie din maneta.
Art.188.- Obligatoriu pe timpul alimentarii se vor urmarii contorul si manometrul
pompei de distributie GPL, precum si etanseitatea cuplarii pistolului la gura de
incarcare a autovehicului.

Art.189.- Dupa incarcare se decupleaza pistolul apasand pe parghie, se opreste pompa


prin trecerea manetei pe pozitie inchis si se asigura pistolul prin punerea in locasul de
la pompa de distributie. Pe tot timpul alimentarii operatorul va purta manusi de
protectie.
Art.190.-Manevrarea ventilelor manuale se va face numai prin intermediul manusilor
de protectie.
Art.191.- In vederea evitarii confuziilor toate ventilele vor fi inscriptionate.
Art.192.-Este interzisa alimentarea autovehiculelor cu GPL sau cu alt carburant in
timpul incarcarii skidului.
Art.193.-Interventiile in caz de scapari de vapori de GPL se fac numai de echipa de
interventie. Anuntarea echipei de interventie se va face de catre seful statiei sau
operatorul GPL aflat in tura.Telefoanele persoanelor de contact pentru interventii in
caz de urgenta vor fi afisate in biroul sefului de statie.
Art.194.-Este intersisa exploatarea recipientului cu GPL in cazul blocarii sau
deteriorarii ambelor supape de siguranta.In acest caz se va actiona butonul de
emergenta si se va chema echipa de interventie de la firma care asigura service-ul
istalatiei.
Art.195.-La alimentarea autovehicului cu GPL dupa conectarea cuplei la instalatia
autovehicului, operatorul va evita contactul cu eventualele scapari datorate unei
conectari defectuoase a cuplei, prin folosirea echipamentului de lucru si protectie si
manevrarea cu grija a pistolului.
Art.196.-Orice defectiune a dispozitivelor de inchidere va fi inlaturata concomitant cu
luarea masurilor de evitare a scaparilor de gaze, prin actionarea butonului de
interventie rapida.
Art.197.- Evacuarea apei din rezervoare in vederea colectarii probei de GPL se va face
numai in prezenta operatorului cu atributii in acest sens, supravegheat de conducatorul
locului de munca.
Se va mentiona in registrul reparatiilor data la care s-a facut aceasta.
Art.198.- In caz de urgenta(scapari de gaze in instalatie sau la autocisterna de
alimentare, descarcari repetate ale supapelor de siguranta si la intervale scurte,
intreruperea alimentarii cu energie electrica, producerea unui incendiu in statie sau la
vecinatati, calamitate naturala)obligatoriu se trece statia pe regin neoperational si se
iau masuri de protectie si siguranta a clientilor si personalului statiei.
Art.199.- In acest sens in cazul scaparilor minore de gaze, se vor lua urmatoarele
masuri:
- se opreste functionarea pompei centrifuge prin actionarea butonului de la
panoul electric al skidului;
- se izoleaza recipientul,prin inchiderea, din butonul de interventie rapida a
robinetului de siguranta de pe aspiratia pompei centyrifuge si daca este posibil a
ventilului manual de pe conducta de retur la vas;
- se evacueaza autovehiculele si persoanele din zona statiei de distributie a
carburantilor;

- se anunta pompierii la numarul de telefon afisat in statie;


- se interzice accesul in zona pe o distanta de 100m, in functie de volumul de gaz
scurs, directia si intensitatea vantului.
- Se anunta firma care asigura operatiile de service,pentru inlocuirea
echipamentului sau remedierea defectiunii.
- Se anunta seful direct(seful statiei,serviciul ethnic)
Art.200.- In cazul scaparilor majore de gaze la skid, se vor lua urmatoarele masuri:
- se alarmeaza persoanele aflate in zona skidului in vederea evacuarii din zona
- se interzice evacuarea autoturismelor prin pornirea motorului
- se opreste alimentarea cu energie electrica prin actionarea butornului de
interventie rapida, de la tabloul aflat la cladirea anexa a statiei si cu GPL a
pompei centrifuge prin actionarea butonului de la panoul electric al skidului.
- se izoleaza recipientul prin inchiderea de la distanta a robinetelor de siguranta
de pe aspiratia pompei centrifuge si daca este posibil de pe conducta de retur la
vas
- se anunta pompierii
- se izoleaza traseul pe care s-a constat scaparea, dupa caz, prin inchiderea
ventilelor manuale
- se interzice accesul in zona pe o distanta de cel putin 100 m, functia de directia
de deplasare a norului si de intensitatea vantului
- se alarmeaza populatia din zona vecina statiei de distributie carburanti
- se anunta firma care asigura operatiile de service, pentru inlocuirea
echipamentului sau remedierea defectiunii
- se anunta seful direct(seful statiei,serviciul tehnic)
Art.201.- In cazul in care scaparile in urma unui incident minor s-au aprins se
procedeaza astfel:
- se evacueaza autovehiculele si persoanele din zona skidului
- se opreste functionarea pompei centrifuge prin actionarea butonului de la
panoul electric al skidului
- se anunta pompierii
- se izoleaza recipientul prin inchiderea, din butonul de interventie rapida, a
robinetului de siguranta de pe aspiratia pompei centrifuge si daca este posibil a
ventilului manual de pe conducta de retur la vas
- se izoleaza traseul pe care s-a constatat scaparea, prin inchiderea ventilelor
manuale
- se anunata seful direct, serviciul SIPP, inspectorul pentru situatii de urgenta la
telefoanele afisate in interiorul statiei
- se rupe flacara cu stingatoare din dotare si se trece la remedierea incidentului
sau se lasa sa arda in continuare sub directa supraveghere a pompierilor,
racindu-se in continuare recipientul.
Art.202.- In cazul in care scaparile de gaze sunt majore si s-au aprins, se procedeaza
astfel:

- se evacueaza autovehiculele si persoanele din zona skidului


- se opreste functionarea pompei centrifuge prin actionarea butonului de la
panoul electric al skidului
- se anunta pompierii
- se izoleaza recipientul prin inchiderea, din butonul de interventie rapida, a
robinetului de siguranta de pe aspiratia pompei centrifuge si daca este posibil a
ventilului manual de pe conducta de retur la vas
- se izoleaza traseul pe care s-a constatat scaparea, prin inchiderea ventilelor
manuale
- se anunta seful direct,serviciul SIPP, inspectorul pentru situatii de urgenta la
telefoanele afisate in biroul statiei
- se evacueaza autovehiculele si persoanele din zona incendiata
- daca este posibil se izoleaza traseul pe care s-a constatat scaparea
- se interzice accesul in zona pe o raza de 100 m
- se racesc intens utilajele din zona invecinata cu ajutorul unui dispozitiv cu apa
pulverizata aflat in dotarea pompierilor militari
Art.203.- In caz de explozie a skidului sau autocisternei cu GPL , se procedeaza astfel:
- se alarmeaza pompierii, salvarea, autoritatile competente (ITM) si factorii de
decizie(sef statie, serviciul ethnic, responsabilul cu p.m. si p.s.i)
- se evacueaza victimele din zona calamitata
- se interzice accesul in zona calamitata
- se actioneaza cu mijloacele din dotare pentru stingerea focarelor si racirea
utilajelor si a zonei
Art.204.- Dezghetarea utilajelor sau conductelor se poate face numai cu apa calda,
fiind interzisa folosirea flacarii deschise sau lovirea acestora pentru indepartarea
ghetii.
12.3. Prevederi la descarcarea GPL in recipient
Art.205.- Autocisterna v-a stationa in timpul descarcarii numai in locul amenajat,
marcat corespunzator si cu fata spre iesire, astfel in caz de pericol sa poata evacua
rapid zona.
Art.206.- Dirijarea autocisternei cu spatele spre punctual de incarcare a GPL in
recipient se va face numai dupa ce operatorul s-a asigurat ca prin viitoarele manevre
nu poate fi acrosat.
Art.207.-Dupa ce autocisterna a stationat in statie aceasta devine inoperationala,
interzicandu-se alimentarea autovehiculelor atat la pompa de GPL cat si la pompele de
carburanti. Se opreste skidul din butonul de interventie rapida.

Art.208.- Personalul de deservire al skid-ului ii este interzis a se urca pe autocisterna


in timpul manevrelor de garare a autovehiculului sip e timpul incarcarii cu GPL a
recipientului.
Art.209.- Inceperea operatiei de descarcare dup ace operatorul s-a asigurat ca soferul a
oprit motorul, a scos cheile din contact si a asigurat autovehiculul prin tragerea franei
de mana.
Art.210.- Conducatorului auto ii este interzis a parasi autocisterna incepand de la
intrarea in zona skid-ului pana la scoaterea din perimetrul acestuia.
Art.211.- Este interzisa inceperea operatiilor de incarcare a recipientului fara ca
cisterna sa fie legata la priza de impamantare de catre soferul autocisternei.
Art.212.- Dupa asigurarea impamantarii de catre soferul autocisternei se racordeaza
racordul flexibil de la autocisterna la stutul de incarcare de pe recipient prin
intermediul sistemului de cuplare.
Art.213.- Incarcarea recipientului se realizeaza numai cu mijloacele existente in
dotarea autocisternei.
Art.214.- Operatorii GPL nu vor admite incarcarea skidului daca sesizeaza ca
autocisterna prezinta scurgeri sau daca racordarea skidului nu s-a facut corespunzator.
Art.215.- Pe toata perioada incarcarii se urmaresc indicatiile aparaturii
AMC(manometru,termometru) si contorul de la cisterna, respective manometru si
indicatorul de nivel de pe recipientul skidului.
Art.216.- Este interzisa descarcarea simultana a GPL si a benzinelor sau motorinei.
Art.217.- La incarcarea recipientului se va verifica sa nu se depaseasca limita de
umplere a recipientului. Deasemenea dupa revizii, reparatii, verificari se va proceda la
evacuarea aerului prin deschiderea stutului de la manometrul recipientului.
Art.218.-Dupa atingerea nivelului de 80% soferul decupleaza furtunul si il strange pe
tambur, decupleaza impamantarea si evacueaza cisterna in afara incintei statiei.
Art.219.- Dupa terminarea descarcarii operatorul GPL aflat in tura verifica din nou
etanseitatea instalatiei si daca nu se constata eventualele neetanseitati ,statia devine
din nou operationala.
12.4. Prevederi la executarea reparatiilor si reviziilor skidului GPL
Art.220.- Efectuarea lucrarilor de verificare, intretinere si reparare se realizeaza numai
de catre personal specializat si autorizat ISCIR pentru astfel de lucrari. Aceste lucrari
vor fi executate numai de personalul firmelor cu care exista contracte incheiate pentru
executarea de lucrari de service la skid.
Art.221.- Responsabil cu organizarea, coordonarea si controlul lucrarilor este seful
statiei de distributie a carburantilor.
Art.222.- Seful statiei va intocmi un program de lucru in statie pentru lucrarile
respective in care vor fi cuprinse si masurile de protectie a muncii.

Art.223.- Seful statiei verifica cunostintele privind protectia muncii a persoanelor care
efectueaza interventia la skid si intocmeste permisul de lucru cu foc.
Art.224.-Seful statiei va desemna o persoana din personalul statiei(autorizat ISCIR)operator GPL pentru supravegherea permanenta a lucrarilor de reparatie.
Art.225.- Este interzis a se intervene la skid cu scule si unelte care pot produce scantei
sau care prezinta defecte.Este obligatia firmelor care asigura service la skid sa fie
dotate cu truse de scule antiscantei.
Art.226.- Este interzisa efectuarea altor operatii decat cele stabilite la inceperea
lucrarilor de reparatii sau revizii.
Cap. XIII Butelii cu GPL
Art.227.- Este interzisa comercializarea buteliilor neinscriptionate sau neverificate
conform prescriptiilor ISCR.
Art.228.- La exploatarea buteliilor cu GPL si vanzarea lor la consumatori se vor
respecta si prevederile Normativului NP 018/97.
Art.229.- Este interzis accesul persoanelor fara atributii la rastelul cu butelii GPL,
aflat in incinta statiei de distributie carburanti.
Art.230.-Autovehiculul care transporta butelii incarcate nu va fi lasat stationat fara
supraveghere.
Art.231.- Este interzisa lovirea sau trantirea buteliilor la manipularea lor.
Art.232.- Buteliile cu GPL vor fi depozitate astfel incat sa fie ferrite de actiunea
directa a razelor solare.
Art.233.- Lucratorii statiilor de distributie carburanti sunt obligati sa cunoasca
instructiunile de manipulare a buteliilor.
Art.234.- Rastelul cu butelii GPL va fi legat la centura de impamantare a statiei de
distributie carburanti.
Art.235.- In cazul buteliilor GPL depozitate in cladiri, incaperea de depozitare trebuie
sa se deschida in afara iar pardoselile trebuie sa fie plane.
Cap. XIV Descarcarea si incarcarea produselor petroliere in depozite
14.1- Rampa pentru vagoane CF
Art.236.- Operatiile de descarcare, transport si manipulare de produse petroliere se
executa sub supravegherea unei persone cu atributii in acest sens.
Art.237.- Se admit pentru incarcare-descarcare numai vagoane cisterna apte din punct
de vedere tehnic pentru transport. Nu se admit vagoanele cisterna cu robinete defecte,
cu blinde infundate sau cu dopuri de lemn. Pentru iluminatul, semnalizarea si
manevrarea vagoanelor se vor folosi numai lampi electrice antiexplozive.
Art.238.- Se vor introduce la rampa de incarcare numai vagoanele cisterna cu supape
de siguranta si canale laterale inchise.

Art.239.- Costructiile metalice ale pompelor vor fi legate la pamant prin legaturi fixe
pentru scurgerea electricitatii statice, iar conductele de legatura pentru descarcarea
produsului petrolier vor fi prevazute cu punti echipotentiale la flanse.
Art.240.- Locomotiva de manevra, cu ajutorul careia se introduce vagoanele cisterna
la linia de descarcare va avea intercalate cel putin trei vagoane intre ea si primul
vagon cisterna.
Art.241.- Vagoanele-cisterna vor fi asigurate contra deplasarii necomandate cu
ajutorul sabotilor de oprire, confectionati din materiale antiscanteie.
Art.242.- Dupa pozitionarea vagonului la gura de descarcare, se va controla ventilul
central de siguranta si canalele laterale pentru ca aceasta sa fie pe pozitia inchis,,.
Art.243.- Manevrarea furtunilor si a capacului domului sa va face astfel incat sa se
evite loviturile care pot provoca scantei, iar manipulantul se va pozitiona cu spatele la
vant, avand domul in fata.
Art.244.- Pe durata anotimpului rece, descarcarea produselor petroliere congelabile se
va efectua dupa incalzirea lor prealabila.
Art.245.- Dezghetarea se va face numai cu ajutorul aburului sau apei calde, utilizarea
focului deschis fiind interzisa.
Art.246.- Se interzice lovirea vagoanelor cu pietre sau alte corpuri care produc
scantei:pentru reparatii se folosesc numai scule metalice antiscantei.
Art.247.- Se interzice manevrarea pe rampele de incarcare-descarcare a vagoanelor
cisterna cu saboti aprinsi sau supraincalziti. Se interzice, pe perioada operatiilor de
incarcare-descarcare, folosirea sabotilor pentru franarea vagoanelor pe liniile CF
vecine.
Art.248.- Deschiderea si inchiderea capacelor domurilor vagoanelor- cisterna se va
face fara lovirea sau frecarea acestora.. Dupa inchiderea lor, ele se vor etansa prin
surubul de fixare.
Art.249.- Masurarea nivelului de lichide din vagoanele cisterna se va efectua cu
dispozitive omologate si construite din materiale neferoase.
Art.250.- Pet imp de furtuna cu descarcari electrice, este interzisa incarcareadescarcarea produselor petroliere.
Art.251.- Sunt interzise lucrarile de remediere a defectiunilor la vagoane, in timpul
incarcarii-descarcarii acestora.
Art.252.- Racordarea furtunilor flexibile atat la vagoanele cisterna cat si la gurile de
descarcare se va face complet etans. Manipularea furtunilor flexibile se va face cu
atentie, fara a fi lovite armaturile de vagoane sau aruncate la intamplare dupa utilizare.
Furtunile flexibile crapate sau armaturile defecte vor fi inlocuite.
Art.253.- Scurgerile provenite de la furtunurile si armaturile defecte ale vagoanelor
cisterna se vor colecta si recupera in vase metalice.
Art.254.- Este interzisa scurgerea reziduurilor din vagoanele cistern ape santuri si
colectarea lor in gropi improvizate.
Art.255.- Terenul inconjurator platformelor va fi mentinut in permanenta deblocat si
curatat de iarba si alte materiale.

Art.256.- Furtunurile flexibile de descarcare si incarcatoarele vor fi in perfecta stare,


prevazute cu armaturi de bronz si garnituri etanse.
Art.257.- Este interzisa tamponarea vagoanelor cisterna incarcate pe rampele de
incarcare, in timpul manevrelor.
Art.258.- Marcarea distantelor admisibile de apropiere a locomotivelor fata de
rampele de incarcare-descarcare a produselor inflamabile, se va face, in mod vizibil,
cu panouri de avertizare:
Accesul locomotivelor interzis,, . Descarcarea cisternelor pe timp de furtuna este
interzisa, iar domurile vor fi inchise.
14.2 Rampa pentru autocisterne
Art.259.- Operatiile de incarcare a autocisternelor se vor desfasura numai cu avizul si
sub supravegherea personalului cu atributii in acest sens.
Art.260.- Se interzice accesul in incinta depozitului a vehiculelor care nu sunt
amenajate pentru transportul produselor petroliere, conform prevederilor legale in
acest sens.
Art.261.- Se interzice incarcarea autocisternelor defecte sau ale caror armature sunt
neetansate, precum si a celor murdare la exterior cu produse petroliere.
Art.262.- Este interzisa efectuarea operatiilor de incarcare cu produse petroliere a
autocisternelor cu motoarele in functiune.
Art.263.- Autocisternele stationate in vederea incarcarii cu produse petroliere, vor fi
asigurate impotriva deplasarii.
Art.264.- Se interzice incarcarea cu produse petroliere a autocisternelor, inainte de
conectarea prin cleme tip crocodil, la centura de punere la pamant a rampelor, pentru
scurgerea electricitatii statice.
Art.265.- Este interzis conducatorului auto sau insotitorilor sa manipuleze instalatiile
de debitare a produselor petroliere din dotarea unitatii furnizoare.
Art.266.-In cazul in care in timpul operatiei de incarcare se vor observa pierderi de
produse la cisterne, se va opri operatia de incarcare, procedaundu-se imediat la
descarcarea produsului respectiv.
Art.267.-Prelungitoarele incarcatoarelor folosite la operatiile de incarcare vor fi
confectionate din material neferos si de lungime corespunzatoare.
Art.268.- Dupa umplerea autocisternelor, se inchid ventilele de la incarcator si rampa
si numai dupa aceea se desface legatura de punere la pamant.
Art.269.- Pe platforma auto vor stationa numai autocisternele care sunt in curs de
incarcare. Celelalte autocisterne vor stationa cu motoarele oprite, in afara rampei, in
locuri special amenajate.
Art.270.- Este interzisa verificarea functionarii motoarelor autocisternei sau reparatia
acestora pe platformele rampelor de incarcare.
Art.271.- Incarcarea produselor combustibile in autocisterne se face numai utilizand
prelungitoare din material neferos care sa nu produca scantei prin lovirea sau

frecaregurile autocisternelor sau a ambalajelor, prelungitoare care trebuie sa ajunga


pana la cel mult 0,30m deasupra bazei autocisternei.
Art.272.- Deslegarea prelungitoarelor de la incarcatoare sau a palniilor, dupa
terminarea operatiei de incarcare-descarcare a autocisternelor se va face numai dupa
inchiderea robinetelor de pe conductele incarcatoarelor.
Art.273.-Probele din autocisternele incarcate vor fi luate numai cu materiale
confectionate din materiale neferoase.
Art.274.- In cazul deversarii produsului combustibil peste marginile autocisternei, in
timpul incarcarii acesteia, se va proceda la spalarea exteriorului autocisternei cu apa si
eventual cu detergent si apoi spalare cu apa.
Art.275.- Masurarea nivelului lichidului combustibil din autocisterne se va efectua cu
dispozitive omologate si construite din materiale neferoase.
Art.276.- Se interzice exploatarea rampelor de incarcare ce prezinta defectiuni care
pot provoca scurgeri de produse cobustibile din rezervoare, din conducte, pe la
incarcatoare sau robinete.
Art.277.- Este interzisa pornirea motoarelor autovehiculelor inainte de inchiderea
capacelor domurilor cisternelor.
Art.278.-Este interzisa incarcarea autocisternelor prin curgerea directa a produselor,
fara intermediul prelungitoarelor.
Art.279.- Pet imp de furtuna cu descarcari electrice este interzisa incarcarea
autocisternelor cu produse petroliere.
Art.280.- In cazul deversarii peste autocisterna a produsului petrolier, scoaterea
autocisternei la la rampa se face prin impingere sau tractare, interzicandu-se pornirea
motorului autocisternei.
Art.281.-Se interzice mersul inapoi a autovehiculelor, fara pilotare din partea laterala.
Art.282.- Manipularea produselor inflamabile se va face cu respectarea stricta a
instructiunilor de manipulare prevazute in fisele tehnice de securitate si masurile de
p.s.i pentru a se preveni pericolele de incendiu si de accidente de munca.
Art.283.- Este obligatorie pastrarea cailor de acces si circulatie curate de catre
lucratorii care deservesc rampa.
Art.284.- Se va asigura o iluminare corespunzatoare a locurilor desfasurarii lucrarilor
de incarcare-descarcare a combustibililor.
Art.285.- Dupa terminarea operatiei de incarcare a produselor, se va parasi imediat
rampa, dupa ce in prealabil s-a verificat ca legatura de la priza de punere la pamant a
fost deconectata.
Cap. XV. Exploatarea parcurilor de rezervoare pentru depozitarea produselor petroliere
Art.286.- La intrarea in parcul de rezervoare vor fi plasate tablite indicatoare pentru
interzicerea fumatului, interzicerea accesului persoanelor straine, interzicerea utilizarii
sculelor din materiale care pot provoca scantei.

Art.287.- Pe drumurile interioare din cadrul depozitelor de carburanti vor fi plantate


indicatoare corespunzatoare de circulatie.
Art.288.- Conductele pentru produse petroliere, apa, aer, vor fi inscriptionate.
Art.289.- La urcarea pe scarile tip pisica,, de la rezervoare, lucratorii vor avea ambele
maini libere, toate instrumentele si sculele vor fi purtate intr-o geanta care va fi
agatata la centura.
Art.290.- Pe perioada operatiunilor de luare a probelor, masuratori la rezervoare,
operatorii vor sta cu spatele la vant pentru a evita inhalarea vaporilor nocivi.
Art.291.- Este interzisa folosirea rezervoarelor care nu sunt dotate cu toate armaturile
corespunzatoare produsului depozitat, in conformitate cu normele in vigoare. Toate
armaturile vor fi in perfecta stare de functionare.
Art.292.- In cazul constatarii unor defectiuni in timpul exploatarii rezervorului, se vor
lua masuri pentru remedierea lor.
Art.293.- Se va urmari cu atentie ca produsul pompat in rezervor sa nu depaseasca
limita de umplere a acestuia, in scopul evitarii deversarilor de produse.Nivelulmaxim
admis va fi de 0,2m sub intrarea in rezervor a deversorului de spuma pentru stingerea
incendiilor.
Art.294.- Orificiile care servesc la introducerea aparatelor de luat probe si masurat
nivelul produselor depozitate in rezervor vor fi prevazute, la interior, pe toata
suprafata, cu un inel din material neferos.
Art.295.- Gura de luat probe va fi acoperita imediat dupa prelevarea acestora sau
masurarea nivelului produsului din rezervor.
Art.296.- Capacele rezervoarelor, ale domurilor si ale gurilor de masurare vor fi
curatate de produse petroliere revarsate de catre lucratorii care deservesc depozitul. Pe
timpul iernii acestea vor fi curatate de zapada si gheata cu ajutorul fie a unor lopeti de
lemn sau din material antiscanteie.
Art.297.- Este interzisa deschiderea, la flanse sau armaturi, a conductelor la care
aparatele de control indica existenta presiunii.
Art.298.-Masurarea nivelului si luarea probelor din rezervor se vor face de regula, in
timpul zilei, pe timp de noapte vor fi utilizate in mod obligatoriu lampi antiex.
Art.299.- Aparatura de masura, control, reglare va fi controlata, verificata si mentinuta
in permanenta stare de functionare.
Art.300.- Este interzisa circulatia pe capacele rezervoarelor.
Art.301.- Este interzisa circulatia personalului pe scarile si podetele rezervoarelor cu
incaltaminte cu tinte, blacheuri.
Art.302.- Functionarea normala a instalatiilor si hidrantilor de apa, a conductelor cu
spuma, a stingatoarelor si a intregului echipament p.s.i. va asigurata in permanenta,
prin verificarea lor periodica.
Art.303.- Cuvele de retentie a rezervoarelor vor fi mentinute in stare de curatenie si
reparate in caz de nevoie.

Art.304.- Digurile , caminele, caile de acces care vor fi deteriorate in timpul


reparatiilor, demontarile sau completarile la rezervoare sau conducte vor fi reparate
dupa executarea lucrarilor mentionate.
Art.305.-Pompagii si mecanicii de pompe sunt obligati sa cunoasca graficul
operatiilor de pompare, capacitatea utila a rezervoarelor, caracteristicile instalatiilor de
pompare.
Art.306.- Este interzisa repararea autovehiculelor in incinta depozitelor de
carburanti.Autovehiculul defect va fi scos din incinta prin remorcare sau impingere
fara a se porni motorul acestuia.
Art.307.- Se interzice accesul persoanelor fara atributii de serviciu in casa de pompe,
camera tablourilor electrice, parcul de rezervoare.
Art.308.- In cazul spargerii unor conducte, spargerii de armature, in general in cazul
de scurgeri apreciabile de produse din conducte se va opera dupa cum urmeaza:
a) - se va interzice imediat orice circulatie si se va elimina orice sursa de foc din
zona, portiunea de conducta afectata va fi izolata, se va intrerupe pomparea si se
va limita inundarea terenului.
b) oprirea pompei se va putea face de catre pompagiul care deserveste instalatia
si daca aceasta sesizeaza nereguli pe traseul conductelor(respectiv scaderea
nemotivata a presiunii de pompare).
Cap.XVI Depozitarea de lubrifianti in ambalaje
Art.309.- Incarcarea si descarcarea produselor inflamabile ambulate se va face cu
atentie, pentru a evita rasturnarea, lovirea ambalajelor metalice.
Art.310.- Depozitarea in magazii si pe platforme a produselor inflamabile ambulate se
va face in stive, asigurandu-se spatiile de circulatie si de siguranta intre stive. Latimea
minima intre stiva va fi de 1(unu) m.
Art.311.- Stabilirea ambalajelor cu produse inflamabile aflate in butoaie si in stivuire
suprapusa pe mai multe randuri va fi asigurata prin pene bine fixate.
Art.312.-Este interzisa depozitarea in magazii a produselor inflamabile avand
ambalajele deteriorate, necorespunzatoare sau lipsite de materiale care servesc la
protectia lor.
Art.313.- Este interzisa blocarea cailor de circulatie si de siguranta din interiorul
depozitelor.
Art.314.- Produsele inflamabile provenite a urmare a avarierii ambalajelor vor fi
colectate si evacuate in afara incaperii depozitului.
Art.315.- Produsele inflamabile ambulate vor fi depozitate la distanta minim 0,5 m
fata de instalatiile de incalzire precum si de corpurile de iluminat electric.
Art.316.- Se interzice pastrarea in depozite a vaselor descoperite, cu continut de
lichide inflamabile, a imbracamintei sau a altor obiecte.
Art.317.- Se va pastra in permanenta curatenia si ordinea in depozite, ambalajele
trebuie pastrate curate si uscate la exterior.

Cap.XVII -Reparatii si revizii ale rezervoarelor de combustibil din depozite


Art.318.- Executarea lucrarilor de reparatii la rezervoarele existente in statii este
permisa numai dupa golirea acestora, spalarea cu apa calda(solutii continand substante
ignifuge) si suflarea cu gaz inert. Dupa executarea acestor operatii se va verifica cu
ajutorul detectoarelor de gaze existenta gazelor care prezinta pericol de explozie in
zona.
Art.319.- Operatiile de curatare a rezervoarelor vor fi executate periodic, numai de
echipe special instruite in acest scop si cu respectarea urmatoarelor masuri:
- modul de efectuare a lucrarilor va fi supravegheat de catre o persoana cu
atributii in acest sens
- analiza continutului de gaze se va repeta zilnic in cazul in care lucrarile dureaza
mai multe zile.
In contractul de prestari servicii cu firmele specializate sa execute astfel de lucrari
vor fi prevazute obligatiile fiecarei parti referitoare la respectarea legislatiei privind
securitatea, sanatatea in munca si prevenirea incendiilor.
Art.320.- La pregatirea rezervoarelor pentru curatare se vor lua urmatoarele masuri:
- se va numi prin dispozitie scrisa, responsabilul cu organizarea, coordonarea si
controlarea lucrarilor de pregatire a rezervorului in vederea curatirii responsabil
care va intocmi un program de lucru in care sa fie cuprinse masurile de
securitate, sanatate in munca si pentru situatii de urgenta. Se vor afisa
indicatoare de securitate privind pericolul de gazare si explozie.
Art.321.- In cazul executarii acestor lucrari de catre personal autorizat din afara
companiei, se vor respecta prevederile procedurii interne specifice referitoare la
prestarea de catre terti a unor lucrari pe teritoriul companiei.
Art.322.- Executarea operatiilor de curatare, revizie, reparatie a rezervoarelor vor fi
supravegheate si de catre un lucrator al companiei desemnat de catre
conducatorul locului de munca.
Art.323.- Reziduurile scoase din rezervoare vor fi depozitate si neutralizate conform
reglementarilor in vigoare.
Art.324.- La executarea de operatii cu foc deschis in interiorul sau exteriorul
rezervoarelor se vor respecta urmatoarele regului:
a) se va controla daca mantaua, fundul si capacul sunt curatate complet de produse
inflamabile sau toxice si daca este necesar, se completeaza curatarea pana la
uscare
b) se va controla san u fie pe fundul rezervorului produse sau materiale
combustibile
c) se verifica daca sunt produse inflamabile in zona, s-au acoperit canalele, s-au
blindat conductele invecinate, au fost umplute cu apa rezervoarele din jur.

d) Se va verifica blindarea tuturor legaturilor la rezervor si legarea la pamant a


rezervorului
e) Se va sigura existenta in apropierea rezervorului a mijloacelor de interventie
impotriva incendiilor.
Art.325.- Nu se incep lucrarile de lucru cu foc deschis pana nu se elibereaza Permisul
de lucru cu foc deschis,, de catre conducatorul locului de munca. Permisul de lucru cu
foc deschis se elibereaza zilnic.
Art.326.- La lucrul cu foc deschis in interiorul rezervoarelor se va asigura ventilarea
spatiului de lucru in vederea mentinerii continutului de oxygen in aer minim 19%
volume.
Art.327.- In cazul aparitiei de gaze combustibile in zona, care ar putea creea o
admosfera periculoasa, se va opri lucrul si se vor repeat analizele de mediu, operatiile
cu foc putand incepe numai dupa confirmarea existentei unei atmosfere nepericuloase.
Cap. XVIII- Conditii tehnice impuse pentru autovehiculele companiei
Art.328.- Este obligatore asigurarea de catre Directia transporturi, a urmatoarelor:
a) efectuarea lucrarilor de intretinere a autovehiculelor in conformitate cu
prescriptiile din Cartea tehnica autovehiculului.
b) Bazei tehnico-materiale necesara efectuarii in bune conditii a lucrarilor de
intretinere zilnica a parcului de autovehicule ale companiei.
c) Mijloacelor tehnice p.s.i autovehiculele parcului propriu.
d) Organizarea actiunii de depanare a autovehiculelor defecte pe trasee sis a
asigure asistenta tehnica a autovehiculelor care circula in transit.
e) Trusa de prim ajutor
f) Trusa de scule corespunzatoare tipului de autovehicul
g) Cric
h) Trunghiuri reflectorizante
i) Lanturi antiderapane
Art.329.- conducatorii auto vor urmarii respectarea conditiilor tehnice ale
autovehiculelor:
a) piesele mecanismului de directie san u prezinte defectiuni si uzuri
b) puntile fata-spate san u prezinte deformari sau defectiuni la elementele de fixare
de cadrul autovehiculului
c) elementele suspensiei sa nu prezinte defectiuni
d) sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau
fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii
e) carburatorul sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de
combustibil

f) rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a


nu deschide in timpul mersului, iar suposturile de sustinere si colierele de
fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri
g) instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare, sunt interzise
legaturile improvizate, cabluri electrice neizolate
h) bateria de acumulatoare sa fie in b una stare, fixate bine
i) sistemul de franare sa fie in perfecta stare de functionare
j) anvelopele sa fie de acelasi tip si dimensiuni, san u prezinte deformatii
k) parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curatate
Art.330.- Este interzisa plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta starea tehnica
si estetica necorespunzatoare.
Art.331.- Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale
autovehiculelor sa verifice inainte de plecarea incursa urmatoarele:
a) instalatia de alimentare cu carburant ,instalatia electrica, instalatia de incalzire,
sistemul de directie, semnalizare,rulare, franare care trebuie sa fie in stare
corespunzatoare si fara improvizatii
b) existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare
c) usile sa fie in buna stare de functionare
d) sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde
din punct de vedere ethnic
Art.332.- Conducatorii auto al mijlocului de transport cu remorca vor controla si buna
functionare a:
a) instalatiei de franare a remorcii
b) sistemul pentru legarea remorcii
Art.333.- Conducatorilor auto le este interzis sa transporte un numar mai mare de
personae decat cel stability prin constructia autovehiculului si inscris in certificatul de
inmatriculare.
Art.334.-Este interzis incredintarea mijlocului de transport unei personae straine, fara
avizul sefului Directiei transporturi din cadrul companiei.
Art.335.- In caz de imbolnavire sau accidentare, conducatorul autovehiculului este
obligat sa anunte seful ierarhic pentru a se trimite un inlocuitor.
Cap. XIX- Parcarea autovehiculelor
Art.336.- Este interzis parcarea autovehiculelor pe drumurile din incinta unitatilor
precum si sub liniile electrice aeriene.
Art.337.- Parcarea autovehiculelor se face in locuri destinate acestui scop.
Art.338.- Locurile de parcare devenite alunecoase vor fi curatate si apoi presarate cu
materiale aderente.
Art.339.- La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii
auto vor lua urmatoarele masuri:

a) vor asigura distanta de manevrrare in siguranta dintre autovehicule si intre


acestea si constructii
b) vor opri motorul
c) vor frana autovehiculul
d) vor scoate cheile din contact
e) vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabinei.
Art.340.- Este interzisa utilizarea flacarii deschise pentru pornirea motorului.
Art.341.- Este interzisa parasirea autovehiculului cu motorul in functiune.
Art.342.-Este interzisa parcarea pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri
de combustibil.
Art.343.- Dupa terminarea programului de lucru coducatorul autovehiculului este
obligat:
- sa parcheze autovehiculul la locul stability
- sa asigure autovehiculul
- sa sesizeze seful ierarhic superior de eventualele defectiuni ivite
Art.344.- Cheile autovehiculului garat se vor pastra in afara programului de lucru, in
biroul sefului ierarhic superior.
Art.345.- Stationarea mijloacelor de transport trebuie sa se faca numai pe partea
dreapta a sensului de mers.
Cap. XX. Transportul substantelor periculoase
Art.346.- Este interzisa conducerea autovehiculelor de catre conducatorii auto bolnavi
sau sub influienta bauturilor alcoolice.
Art.347.- Transportul substantelor periculoase se efectueaza conform prevederilor
Acordului European referitor la transportul rutier international al marfurilor
periculoase (ADR).
Art.348.- Cuplarea si decuplarea remorcii cisterna la si de la autotractorul cu/si se va
efectua numai pe teren izolat, cu semiremorca franata manual, respactandu-se
urmatoarele:
a) manevrarea autotractorului pentru cuplare se va face numai dirijata de catre un
lucrator de la sol, care va sta lateral in timpul manevrei.Este interzisa
stationarea persoanelor in spatial dintre autotractor si semiremorca.
b) La cuplare, se vor fixa piciarele telescopice de sprijin ale semiremorcii in
pozitia care asigura ridicarea placii pivotului la inaltimea placii de reazem a seii
autotractorului.
c) Decuplarea autotractorului se va face prin mers inainte, fara socuri.
Cap.XXI. Lucrul la inaltime

Art.349.- Prin lucrul la inaltime se intelege activitatea desfasurata la minim 2 m,


masurat de la tapile piciarelor lucratorului pana la baza de referinta
naturala(solul)sau orice alta baza de referinta artificiala, baza fata de care nu exista
pericolul caderii.
Art.350.- Persoanele care au deposit varsta de 55 ani nu vor fi admisi pentru lucrul
la inaltime.
Art.351.- Lucratorii care vor lucra la inaltime trebuie sa fie declarati apti din punct
de vedere medical atat la angajare dar si periodic, de catre medical de medicina
muncii.
Art.352.- Scarile rezemate pentru accesul la inaltime trebuie sa fie rezistente si
usoare.Picioarele scarilor trebuie bine fixate, pentru a evita alunecarea acestora si
caderea lucratorilor.
Art.353.-Se interzice utilizarea scarilor care au trepte lipsa sau sunt reparate
provizoriu.
Art.354.- Lucratorii care folosesc scarile trebuie sa foloseasca incaltaminte
corespunzatoare pentru evitarea alunecarii.
Art.355.- Pentru lucrul la inaltime este obligatorie purtarea castii de protectie.
Art.356.- Inainte de inceperea lucrului, este obligatorie verificarea de catre lucrator
a integritatii castii de protectie, a sistemului de amortizare si a posibilitatii de
reglare a acestuia si a curelelor de prindere.Casca de protectie se va fixa
obligatoriu folosind curelele de prindere.
Art.357.- Este interzisa folosirea castii de protectie daca aceasta prezinta sparturi,
fisuri ale calotei, defectiuni ale sistemului de amortizare.
Art.358.- Pentru lucrul la inaltime la care nu se elimina posibilitatea caderii in gol
prin masurile de amenajare a locului de munca, se utilizeaza centurile de siguranta
ca mijloc de protectie de prore a caderii in gol.
Art.359.- Este interzisa utilizarea centurilor de siguranta care:
a) prezinta rupture, pete, destramari,nituri lipsa sau slabite, catarame defecte
b) au fost scurtate prin coasere
Art.360.- Centurile de siguranta se pastreaza la conducatorul locului de munca, la loc
uscat ferit de umezeala si temperature excesive.
Art.361.- Pentru lucrul la inaltime se pot utilize si schelele metalice din dotare.
Cap.XXII. Lucrul cu aparatura pentru prelucrare automata a datelor
Art.362.- Lucratorii vor beneficia de examene periodice oftamologice la angajare
si periodic, pe cheltuiala angajatorului.
Art.363.- Lucratorul va intrerupe prin pause(5 minute la fiecare ora de lucru)
activitatea zilnica la terminalele de prelucrare automata a datelor, sau prin
schimbari de activitate, pentru reducerea suprasolicitarilor vizuale.

Art.364.- Pentru pastrarea unei pozitii de lucru confortabile si pentru a evita


reflexiile si efectul de orbire, utilizatorul trebuie sa se incline, sau sa roteasca
ecranul astfel incat inaltimea ochilor sa fie deasupa planului de lucru.
Art.365.- Inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul utilizarii un unghi intre
brat si antebrat de minim 90 garde.
Art.366.- Ecranul si tastatura trebuie amplasate la distante aproximativ egale fata
de ochiul utilizatorului, respective 600+-150 mm
Art.367.- Videoterminalele vor fi amplasate astfel incat directia de privire sa fie
paralela cu sursele de lumina.
Art.368.-Posturile de lucru la videoterminale vor fi amplasate intre sirurile de
corpuri de iluminat din incaperea de lucru.
Art.369.- Suprafetele vitrate nu trebuie amplasate in fata sau in spatele
utilizatoarului videoterminalului, sau se vor lua masurio pentru mascarea zonelor
cu luminanta ridicata.
Art.370.- Coductorii electrici si cabluriler care realizeaza legaturile electrice ale
terminalelor trebuie sa respecte urmatoarele conditii:
a) san u prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol
b) sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale
utilizatorilor, inclusive in cazul reamenajarii.
c) Sa asigure accesul usor iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea
activitatii
Art.371.- Lucratorii care utilizeaza echipamentele de calcul trebuie sa cunoasca modul
de utilizare al acestora.
Art.372.- Este interzisa indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de
calcul de catre persoane neautorizate.
Art.373.- Este interzisa efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii
echipamentului de calcul.
Art.374.-Este interzisa continuarea utilizarii echipamentului de calcul dupa
constatarea unei defectiuni a acestuia.
Art.375.- Este interzisa conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara
legatura la pamant.
Art.376.- La utilizarea imprimantelor se va evita supraincalzirea acestora si atingerea
partilor fierbinti.
Art.377.- Intretinerea si repararea echipamentului de calcul se realizeaza numai de
catre personal autorizat in acest sens.
Art.378.- Tastaturile, monitoarele si calculatoarele personale vor fi curatate periodic
de praf.
Art.379.- Echipamentele electronice de calcul trebuie sa fie alimentate cu energie
electrica printr-un cablu care pe langa conductoarele de lucru, trebuie sa contina si un
conductor de protectie prin care sa se lege masa echipamentelor la nul de protectie.

Art.380.- Circuitele electrice din care sunt alimentate echipamentele electronice de


calcul trebuie sa fie protejate la curenti de scurtcircuit prin sigurante automate.
Art.381.- Imaginea de pe monitoarele echipamentelor de calcul trebuie sa fie stabile
sis a se asigure un contrast adecvat intre caractere si fond.
Art.382.- Monitoarele trebuie sa asigure posibilitatea reglarii luminantei caracterelor
sau fondului de catre utilizator.
Art.383.- Ecranul nu trebuie sa prezinte reflexii care sa provoace discomfort
utilizatorului.
Art.384.- Ecranul monitorului trebuie sa poata fi orientat si inclinat usor si liber pentru
a putea fi adaptat nevoilor utilizatorului.
Art.385.- Tastatura trebuie sa fie separate si mobile fata de monitor pentru a permite
reglarea distantei de citire in functii de cerintele vizuale si de utilizare optima a
planului de lucru.
Art.386.- Tastatura trebuie sa fie mata.
Art.387.- Suprafata de lucru pe care este amplasat echipamentul de calcul trebuie sa
fie mata pentru evitarea reflexiilor.
Art.388.- Scaunul utilizatorului de echipamente de calcul trebuie sa fie stabila si sa-i
permita utilizatorului libertate de miscare si o pozitie confortabila.
Art.389.- Inaltimea scaunului trebuie sa poata fi reglabila. Mecanismul de reglare a
inaltimii scaunului trebuie sa poata fi actionat cu usurinta si conceput astfel incat san u
fie posibila o modificare involuntara a inaltimii scaunului.
Art.390.- Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat la inaltime cat si la
inclinare.Spatarul scaunului trebuie sa sprijine zona lombara, umerii si partea
superioara a toracelui.
Cap.XXIII. Transportul intern cu mijloace auto
Art.391. Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine
companiei.sau al altor personae fizice sau juridice se va realize numai pe cai de
circulatie si acces special amenajate in acest sens.
Art.392.- Caile de circulatie vor fi illuminate corespunzator pe timp de noapte.
Art.393. Vitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta
locatiilor.vor fi semnalate prin semen de circulatie plantate la intrarea in locatie sau
in apropierea diverselor obiective interne.
Art.394.- Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in trepata de viteza cu
care s-a urcat.
Art.395.-In timpul functionarii mijlocului de transport auto se interzice conducatorului
acestuia sa lase masina fara supraveghere, sa stea de vorba sau sa permita altor
persoane manipularea comenzilor. In cazul parasirii autovehicului, acesta va opri din
functionare si o va bloca prin introducerea in una din viteze sau marsalier, luand cheile
din contact si inchizand usile cabinei cu cheia.

Cap.XXIV. Circulatia pietonilor in locatiile companiei


Art.396.- In locatiile companiei, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de
circulatie, in directia lor de mers.
Art.397.- Traversarea cailor de circulatie interne se va face numai dup ace in prealabil
pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.
Art.398.- Pietonii care traverseaza locatiile companiei trebuie sa respecte indicatoarele
de securitate afisate la diferitele zone din cadrul acestora.