Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrare practica nr.

Tabelul 1

Nume si
Nr. Crt.
prenume
8 Barbu Andreea
9 Dumitru Vasile
5 Eftimie Eugen
10 Flerescu Elena
6 Georgescu Ana
2 Ionescu Radu
7 Mihaiescu Radu
3 Panduru Viorel
4 Radu Paula
1 Vasile Elena
Total

Tarif:
Tarif_CO:

Zile
Zile
CO lucrate
11
9
16
4
4
16
1
19
3
17
2
18
5
15
0
20
10
10
7
13
59
141

Total zile
(2+3)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
200

100
90

Tabelul 2

Nr. 1
17
26

Nr.2

Oprea Elena Manuela

Media
Media
aritmet rotunjita, cu o
Nr.3
ica
zecimala
14
16 15.667
15.7
21
9 18.6667
18.7

Suma zile
Procent CO
Suma CO
lucrate Venit total
din
(2xTarif_CO) (3xTarif)
(5+6)
total(5/7)x100
990
900
1890
52.38
1440
400
1840
78.26
360
1600
1960
18.37
90
1900
1990
4.52
270
1700
1970
13.71
180
1800
1980
9.09
450
1500
1950
23.08
0
2000
2000
0.00
900
1000
1900
47.37
630
1300
1930
32.64
5310
14100
19410