Sunteți pe pagina 1din 4

Numele______________________

ComunicarenLimbaromn

TestdeevaluareUnitateaDespremeserii
(literelef,h,z)
1. Coloreazcerculcorespunztorsunetuluiscrisculiterlngimagine.

2. Recunoatemeseriile.Scriedenumirealor.

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. Alegepentrufiecaremeserieunelteledecareenevoiecasfiepracticat:

mecanic

fotbalist

nvtor

agricultor

4. Scriemexerciiigrafice(ovalul,semiovalul,noduleul).

5. Ascultntrebareasicoloreazrspunsulcorect.

medic

frizer

Cemeseriearecelcare
faceprjituri?
conducetrenul?

facemobil?

stingefocul?

6. Completeazpropozitia.Scrieceface.

HORIA_________________________________

ZOICA__________________________________

7. Cevoificndvoifimare?Scrienumelemeseriei:
Deseneazobiecteledecareveiaveanevoiepentrupracticareameseriei.

Cum te simti
dup test?

TestdeevaluareUnitateaDespremeserii!
Sunetelesiliterelef,z,h
ComunicarenLimbaromn

1. Competentespecifice
1.2.Identificareaunorinformatiivariatedintrunmesajscurt,rostitclarsirar
1.3.Identificareasunetuluiinitialsi/saufinaldintruncuvnt,asilabelorsiacuvintelordin
prop.rostiteclarsirar
2.2.Transmitereaunorinformatiireferitoarelasinesilauniversulapropiat,prinmesajescurte
3.1.Recunoastereaunorcuvinteuzuale,dinuniversulapropiat,scriseculiteremarisimicide
tipar
3.2.Identificareasemnificatieiunei/unorimaginicareprezintantmplari,fenomene,evenimente
familiare
4.1.Trasareaelementelorgraficesiacontururilorliterelor,folosindresursevariate

2. Indicatori

Performanta

Compe
tenta

Itemul

1.3

Realizat

ncursde
realizare

Nerea
lizat

Identificpozitiasunetuluintruncuvnt

34situatii

2situatii

1situatie

3.2

Recunoastemeseriasiscriedenumireaei

45situatii

23situatii

1situatie

3.1
3.2

Citestecuvinteleetichetsiface
corespondentacuvntimagine

46situatii

23situatii

1situatie

Respect
partial
liniaturasi
forma

Nu
respect
liniatura
siforma

4.1

Scriecorectsemnegrafice

Respect
liniaturasi
forma

1.2

Rspundecorectlantrebarecolornd
cuvntulcorespunztor

34cuvinte

2cuvinte

1cuvnt

2propozitii
corecte

1propozitie
corectsi
unapartial
corect

Partial
corect

Desenuleste
nconcordant
cumeseria
aleas

Desenuleste
partialn
concordant

Nuexist
concordan
t

3.2
4.1

Formuleazpropozitiidupimaginisi
completeaznscrisrspunsul.

2.2

Scriecorectdenumireameserieisio
ilustreazprindesen

REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:
R(realizat),C(ncursderealizare),N(nerealizat)

Nr.
crt

Numeleiprenumele

I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Observatii:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________