Sunteți pe pagina 1din 2

VladPadina

Cursnutriție,2016

Tips’n’trickspentruunstildeviațăsănătos

VladPadina

Unlucruclarînziuadeastăziestecărealizărilenuțindoardemitica‘voință’,cișidemediu,

educație,circumstanțecarefaciliteazăsauinhibăanumitecomportamentesauobiceiuri.

Astfel,șanseledereușităcrescenormdacănunebazăm(doar)pe‘forțabrută’avoințeiși

eforturioricâtdemari,ciîncercămsănecreămunmediuîncaresăfiemaiușorsăreușim

decâtsănureușim.Pescurt,vomîncercasăfacemsăfiecâtmaiușorsăfacemceneduce

sprescopulpropus,și(eventual),săfiecâtmaigreusă‘greșim’(săneîndepărtămdescopul

propus).

Câtevaexemple(pentrualuaîncalculunicitateafiecăruiindivid,celemarcatecu*sunt

valabileînprimulrândpentrupersoanelecaresuferădeexcesedeadipozitatesauautendință

deîngrășare,deșiclarnustricănimănui):

1.

Înmateriedeobiceiurialimentare:

­

*Sănuținem‘junkfood’încasă.Emultmaiușorsămănânciociocolatăsauopungăde

chipsuridacăoaiîncămară,decâtdacăpentrufiecaretrebuiesămergipânălamagazin

­

*Cândcumpărăm‘junkfood’,săcumpărămdoarunsingurpachet.Dinnou,dacănu

avemîncasă,emaimareșansasăapucămunmărsausănegătimcevasănătos.

­

Săfacemdeunadouăoripesăptămânăcumpărăturiîncantitatemaimare,încâtsă

avemtottimpulîncasăingredientelenecesarepentruanepreparaceva‘sănătos’

­

Lafiecaremasăsăavemminimo‘palmă’deproteinăanimală(*creștemultsațietatea)

­

Lafiecaremasăsăavemminimoporțiedefructesaulegume(unpumn)

­

Săavemorecâtmaifixedemasă,pentrucăorganismulsevaobișnuicueleșiva

digeramaibine

­

Sămestecămbinemâncarea:pedeoparte,seușureazămultdigestiaprinrupereaa

miliardedelegături,pedealta,încetinindritmulmâncatului,semnaluldesațietateva

aveatimpsăajungălacreiercândammâncatdeajuns,evitândsupraalimentația

2.

Înmateriedemișcare/exerciții:

­

Sămergempejosoricândavemtimp(pânălaserviciu,pânălaoîntâlnirecuprietenii etc.).Esterelaxantși‘masează’coloanașiorganeleinterne.

­

Săparcămmașinacâtmaidepartedeintrarecândnuavemdecărat.

­

Săurcămpescărioricândtranspirațianuesteoproblemă.

­

Sănerezervăm15minutepezipentruexerciții,fiecăestevorbadeuncircuitpentru

ameliorareaforței,musculaturii,tonusului,decardio,saudemobilizăriarticulare.

­

Săținemmintecăexercițiulesteaditiv.Nuestenecesarăoorăneîntreruptă,indiferent

căvorbimdespreexercițiipentrumușchisaucardiovasculare.Fiecăexersămde4ori

câte15minutesaude6oricâte10sauoorăodată,rezultatulesteacelași.

­

Deasemenea,chiarși15minutepeziseadunășiîntimprezultatelepotfiremarcabile.

VladPadina

Cursnutriție,2016

3.Mindset:

­ Sănucădemîncapcana‘totulsaunimic’.Dacăîntr­ozinumâncămcumdoream,sau

nuajungemlaunantrenament,astanuînseamnăcănumaiaresenssăcontinuămce

făceam­sămâncămsănătosșisăneantrenăm.

­ Sănuajungemnevrotici:*amâncaRAR‘junkfood’laopetrecerenuînseamnăcăosă

neîngrășăm.Deasemenea,‘junkfood’ulnuestearsenic,mercur,sauotravăde

șobolani.

­ Săneanalizăm,săvedemdacăneDORIMcuADEVĂRATceeaceîncercămsă

realizăm.Apoi,săprivimtotulrelaxat,înțelegândcădefiecaredatăestealegerea

noastrădacăvomfaceunpasînspresaudinsprescopulurmărit.