Sunteți pe pagina 1din 49

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar 1 Educaie i formare profesional n sprijinul creterii economice i dezvoltrii societii bazate pe cunoatere
Domeniul major de intervenie 1.5. Programe doctorale i post-doctorale n sprijinul cercetrii
Titlul proiectului: Studii doctorale pentru dezvoltare durabil (SD-DD)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/6/1.5/S/6
Beneficiar: Universitatea Transilvania din Braov

Universitatea Transilvania din Brasov


coala Doctoral Interdisciplinar
Centrul de cercetare: Sisteme de energii regenerabile i reciclare

Ing. Andreea Laura COSTE

MODELAREA RADIAIEI SOLARE PENTRU


OPTIMIZAREA PROIECTRII SISTEMELOR DE
CONVERSIE A ENERGIEI SOLARE
- rezumatul tezei de doctorat-

SOLAR RADIATION MODELLING TO


OPTIMISE THE DESIGN OF SOLAR ENERGY
CONVERSION SYSTEMS
- abstact of the PhD. thesis -

Conductor tiinific
Prof.dr.ing. Elena EFTIMIE

BRAOV, 2011

MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETARII, TINERETULUI I SPORTULUI

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV


BRAOV, B-DUL EROILOR NR. 29, 500036, TEL. 0040-268-413000, FAX 0040-268-410525
RECTORAT

D-lui (D-nei) ..............................................................................................................

COMPONENA
Comisiei de doctorat
Numit prin ordinul Rectorului Universitii Transilvania din Braov
Nr. 4726 din 22.08.2011

PREEDINTE:

Prof.dr.ing. Codrua JALIU,


DECAN Facultatea de Design de Produs i Mediu,
Universitatea Transilvania din Braov

CONDUCTOR TIINIFIC: Prof.dr.ing. Elena EFTIMIE,


Universitatea Transilvania din Braov
REFERENI:

Prof.dr.ing. Nicolae OLARIU,


Universitatea Valahia din Trgovite
Prof.dr.ing. Liviu VAIDA,
Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca
Prof.dr.ing. Gh. MOLDOVEAN,
Universitatea Transilvania din Braov

Data, ora i locul susinerii publice a tezei de doctorat:


28.09.2011, ora 12:30, sala E II 4, Csua Solar.

Eventualele aprecieri sau observaii asupra coninutului lucrrii v rugm s le


transmitei n timp util, pe adresa: andreea.coste@unitbv.ro
Totodat v invitm s luai parte la edina public de susinere a tezei de
doctorat.
V mulumim.

CUPRINS
Pag. Pag.
tez rez.
1. Stadiul actual al cercetrilor n domeniul climatologiei .......................................... 7
1.1. Consideraii generale. Noiuni de baz................................................................ 10
1.2. Modele analitice ale unghiurilor care caracterizeaz micarea
aparent a Soarelui pe bolta cereasc.................................................................. 13
1.3. Aparate de msur a parametrilor meteorologici ................................................ 15
1.3.1. Staia meteorologic Delta-T ..................................................................... 15
1.4. Modele de estimare existente pentru simularea variaiei radiaiei solare ........... 18
1.4.1. Modele de estimare pentru radiaia direct ................................................ 19
1.4.2. Modele de estimare pentru radiaia difuz................................................. 20
1.4.3. Modele de estimare pentru radiaia global ............................................... 21
1.4.4. Analiza performanei modelelor de estimare a radiaiei solare
propuse de literatura de specialitate. .......................................................... 24
1.5. Soft-uri pentru generarea datelor meteo .............................................................. 28
1.6. Descrierea geografic i climatic a zonei urbane Braov.
Aspecte specifice unei zone urbane depresionare.................................................. 34
1.6.1. Fenomene climatice specifice zonei depresionare Braov
- inversiunea termic ................................................................................. 35
1.6.2. Temperatura i umiditatea relativ a aerului.............................................. 37
1.6.3. Viteza i direcia vntului .......................................................................... 38
1.6.4. Radiaia solar............................................................................................ 41
1.7. Concluzii.............................................................................................................. 48
1.8. Formularea obiectivelor tezei .............................................................................. 49
2. Modelarea turbiditii............................................................................................... 51
2.1. Introducere........................................................................................................... 51
2.2. Influena atmosferei asupra radiaiei solare......................................................... 52
2.2.1. Masa de aer (masa optic de aer) ............................................................... 52
2.2.2. Grosimea optic relativ Rayleigh............................................................. 55
2.2.3. Cantitatea de vapori de ap din atmosfer ................................................. 60
2.3. Algoritmul de extragerea a zilelor cu cer senin................................................... 61
2.4. Factorul de turbiditate Linke ............................................................................... 63
2.4.1. Calculul factorului Linke pe baza nregistrrilor de
radiaie direct (condiii de cer senin) ........................................................ 65
2.4.2. Determinarea variaiei zilnice a factorului de turbiditate .......................... 67
2.4.3. Determinarea factorului de turbiditate Linke pe baza
nregistrrilor de radiaie direct i radiaie difuz..................................... 73
2.5. Factorul de turbiditate ngstrm ........................................................................ 75
2.5.1. Transmitanele caracteristice pentru condiiile de cer senin ...................... 75
2.5.2. Determinarea factorul de turbiditate ngstrm () pentru
zona urban Braov .................................................................................... 78
2.6. Concluzii. Contribuii originale........................................................................... 79
3. Estimarea radiaiei solare n condiii de cer senin ................................................. 81
3.1. Aspecte teoretice privind calculul performanelor unui model
de estimare a radiaiei solare ............................................................................... 81

7
8
8
9
10
11
12
13
13
13
13
14
14
15
16
-

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


3.2. Model de estimare a radiaiei solare pe baza factorului
de turbiditate Linke TL ..................................................................................... 83
3.3. Model de estimare a radiaiei solare pe baza factorului
de turbiditate ngstrm ................................................................................. 88
3.4. Estimarea radiaiei solare globale n condiii de cer senin
pe baza factorului de claritate.............................................................................. 93
3.5. Noi modele empirice de estimare a radiaiei solare globale,
pentru condiii de cer senin ............................................................................... 100
3.5.1. Model de estimare a radiaiei globale - EGSIM1 .................................... 100
3.5.2. Model de estimare a radiaiei globale - EGSIM2 .................................... 103
3.5.3. Model de estimare a radiaiei globale - EGSIM3 .................................... 106
3.5.4. Model de estimare a radiaiei globale - EGSIM4 .................................... 109
3.5.5. Indicatorul statistic RankScore ................................................................ 112
3.5.6. Aplicarea noilor modele empirice de estimare a radiaiei
solare globale, pentru zona urban Timioara.......................................... 115
3.6. Concluzii. Contribuii originale......................................................................... 122

4. Estimarea radiaiei solare n condiii de cer real ................................................. 123


4.1. Radiaia solar global i difuz formulare empiric
pentru condiii de cer real.................................................................................. 123
4.2. Durata de strlucire a Soarelui ................................................................... 124
4.3. Estimarea radiaiei solare lunare ................................................................ 126
4.3.1. Determinarea coeficienilor de regresie pentru
estimarea radiaiei solare lunare............................................................... 126
4.3.2. Estimarea performanei modelelor de estimare lunar ............................ 129
4.4. Estimarea radiaiei solare zilnice................................................................ 130
4.4.1. Determinarea coeficienilor de regresie pentru
estimarea radiaiei solare zilnice .............................................................. 130
4.4.2. Estimarea performanei modelelor de estimare
zilnic a radiaie solare............................................................................. 134
4.5. Concluzii. Contribuii originale......................................................................... 135

17
18
20
22
22
23
24
25
26
26
28
30
30
30
32
34

5. Aplicaii ale modelelor de estimare a radiaiei solare


pentru zona urban Braov..................................................................................... 137
5.1. Aplicaii ale radiaiei solare............................................................................... 137
5.2. Program pentru estimarea radiaiei solare, n condiii
de cer senin - SimClim ...................................................................................... 138
5.3. Program pentru gestiunea datelor meteo - BD .................................................. 150
5.4. Concluzii. Contribuii originale......................................................................... 156

34
38
40

6. Concluzii finale. Contribuii originale. Diseminarea rezultatelor ...................... 157


6.1. Concluzii finale ................................................................................................. 157
6.2. Contribuii originale .......................................................................................... 159
6.3. Diseminarea rezultatelor.................................................................................... 161
6.4. Recomandri de continuare a studiilor .............................................................. 162
Bibliografie.................................................................................................................... 165
Abstract ......................................................................................................................... 175
Curriculum vitae............................................................................................................ 176

40
40
43
43
54
45
47
48

34
-

Rezumat tez de doctorat

Content
Pag. Pag.
tez rez.
1. Current state of research on climatology ................................................................. 7
1.1. General considerations. Fundamentals ................................................................ 10
1.2. Analytical models of angles that characterize the apparent
movement the Sun in the sky .............................................................................. 13
1.3. Measurement equipment of the meteorological parameters................................ 15
1.3.1. Meteorological weather station Delta-T .................................................... 15
1.4. Existing estimation models for solar radiation variation .................................... 18
1.4.1. Estimation models for direct solar radiation .............................................. 19
1.4.2. Estimation models for diffuse solar radiation ............................................ 20
1.4.3. Estimation models for global solar radiation ............................................. 21
1.4.4. Performance analysis of solar radiation estimation
models proposed by the literature. ............................................................. 24
1.5. Software to generate weather data....................................................................... 28
1.6. Geographic and climatic description of Braov urban area.
Specific aspects of a depression urban area ........................................................ 34
1.6.1. Climatic phenomena specific to Braov depression area
- Thermal inversion ................................................................................... 35
1.6.2. Temperature and relative air humidity....................................................... 37
1.6.3. Wind speed and direction........................................................................... 38
1.6.4. Solar radiation ............................................................................................ 41
1.7. Conclusions ......................................................................................................... 48
1.8. Formulation of theses objectives ......................................................................... 49
2. Turbidity modelling .................................................................................................. 51
2.1. Introduction ......................................................................................................... 51
2.2. Atmospheric influence over solar radiation......................................................... 52
2.2.1. Air mass (optical air mass) ........................................................................ 52
2.2.2. Rayleigh relative optical depth .................................................................. 55
2.2.3. Atmospheric water vapour content ............................................................ 60
2.3. Extraction algorithm for clear sky days............................................................... 61
2.4. Linke turbidity factor........................................................................................... 63
2.4.1. Linke turbidity factor calculus based on direct solar
radiation registrations (clear sky conditions) ............................................. 65
2.4.2. Daily variation determination of Linke turbidity factor ............................ 67
2.4.3. Linke turbidity factor determination based on direct
and diffuse solar radiation registrations. .................................................... 73
2.5. ngstrm turbidity factor .................................................................................... 75
2.5.1. Transmittances characteristic to clear sky conditions................................ 75
2.5.2. ngstrm () turbidity factor determination for Braov
urban area ................................................................................................... 78
2.6. Conclusions. Original contributions .................................................................... 79
3. Estimation of solar radiation for clear sky conditions........................................... 81
3.1. Theoretical aspects of performance calculus for
a solar radiation estimation model ...................................................................... 81

7
8
8
9
10
11
12
13
13
13
13
14
14
15
16
-

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


3.2. Estimation model for solar radiation based on
Linke TL turbidity factor................................................................................... 83
3.3. Estimation model for solar radiation based on
ngstrm turbidity factor.............................................................................. 88
3.4. Estimation of global solar radiation for clear sky conditions
based on clear sky factor ..................................................................................... 93
3.5. New empirical solar radiation estimation models,
for clear sky conditions .................................................................................... 100
3.5.1. Estimation model for global solar radiation - EGSIM1........................... 100
3.5.2. Estimation model for global solar radiation - EGSIM2........................... 103
3.5.3. Estimation model for global solar radiation - EGSIM3........................... 106
3.5.4. Estimation model for global solar radiation - EGSIM4........................... 109
3.5.5. RankScore statistic indicator.................................................................... 112
3.5.6. Testing the new empirical models for estimating global
solar radiation, on Timioara urban area .................................................. 115
3.6. Conclusions. Original contributions .................................................................. 122

4. Estimation of solar radiation for real sky ............................................................. 123


4.1. Global and diffuse solar radiation empirical formulation
for real sky conditions ....................................................................................... 123
4.2. Sunshine period ................................................................................................. 124
4.3. Monthly solar radiation estimation.................................................................... 126
4.3.1. Monthly determination of regression coefficients to
estimate solar radiation............................................................................. 126
4.3.2. Performance estimation of monthly estimations models ......................... 129
4.4. Daily solar radiation estimation......................................................................... 130
4.4.1. Monthly determination of regression coefficients to
estimate solar radiation............................................................................. 130
4.4.2. Performance estimation of daily estimations models .............................. 134
4.5. Conclusions. Original contributions .................................................................. 135

17
18
20
22
22
23
24
25
26
26
28
30
30
30
32
34

5. Applications of solar radiation estimation models for


Braov urban area.................................................................................................... 137
5.1. Solar radiation applications ............................................................................... 137
5.2. Program for estimating solar radiation,
in clear sky conditions - SimClim ..................................................................... 138
5.3. Program for weather data management - BD .................................................... 150
5.4. Conclusions. Original contributions .................................................................. 156

34
38
40

6. Final conclusions. Original contributions. Results dissemination ...................... 157


6.1. Final conclusions ............................................................................................... 157
6.2. Original contributions........................................................................................ 159
6.3. Results dissemination ........................................................................................ 161
6.4. Recommendations for further studies................................................................ 162
Bibliography.................................................................................................................. 165
Abstract ......................................................................................................................... 175
Curriculum vitae............................................................................................................ 176

40
40
43
43
44
45
47
48

34
-

1. STADIUL ACTUAL AL CERCETRILOR N DOMENIUL


CLIMATOLOGIEI
n economia energiei tendina actual este marcat de ncercarea de a utiliza noi surse de
energie. O nou modalitate de abordare generat de evidena faptului c purttorii de energie
fosili sunt epuizabili, ceea ce conduce la ncercarea de utilizare a surselor de energie
regenerabile: energie atomic, energie solar, energie eolian.
n acest context, dezvoltarea i optimizarea sistemelor de conversie a energie solare
reprezint o tematic de actualitate, iar estimarea posibilitilor de utilizare a energiei solare n
aplicaii concrete un subiect de interes. La utilizarea energiei solare se au n vedere o serie de
avantaje certe precum: gratuitatea i disponibilitatea acesteia, caracterul practic nelimitat i
faptul c este nepoluant, dar i o serie de dezavantaje, legate n special de faptul c radiaia
solar incident pe Pmnt este variabil (depinznd de ciclul zi/noapte, ciclul anotimpurilor
i de condiiile meteorologice), iar energia solar este dispersat (n cele mai bune condiii
ajungnd, la amiaz, la circa 1 kW/m2).
Teza de doctorat, prin tematica abordat, se nscrie la nivelul preocuprilor existente pe
plan naional i mondial n domeniul sistemelor de conversie a energiei solare, cercetrile
teoretice i experimentale fiind orientate spre conceperea unor modele de estimare a radiaiei
solare.
Tema de doctorat se ncadreaz n Domeniul de cercetare prioritar la nivel european: 1.
Tehnologia Informaiei i Comunicaii; Direcia de cercetare 1.6. Tehnologii pentru sisteme
distribuite i sisteme ncorporate; Tematica de cercetare 1.6.8. Metode, modele i algoritmi de
simulare i optimizare pentru rezolvarea unor probleme complexe din tiin, inginerie,
economie i societate.
Lucrarea este structurat n 6 capitole, n cadrul crora sunt abordate probleme teoretice
i experimentale legate de parametrii climatici specifici zonei oraului Braov, aspecte privind
interdependena dintre aceti parametrii i factorii geografici i climatici specifici unei zone
urbane depresionare, respectiv influena acestor parametrii i factori asupra radiaiei solare.
Prin prezenta tez de doctorat se ncearc o individualizare a climatologiei urbane n sistemul
tiinelor climatologice.
Lucrarea elaborat se nscrie totodat pe linia general a preocuprilor existente n
activitatea de cercetare n domeniul sistemelor de conversie a energiei solare, a colectivului
Centrului de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile i Reciclare din cadrul Universitii
"Transilvania" din Braov, activitate care a debutat sub conducerea domnului prof. dr. ing. Ion
VIA. Studiile acestui colectiv, referitoare la proiectarea sistemelor de conversie a energiei
solare, s-au materializat att printr-un numr mare de lucrri publicate ct i prin susinerea a
6 teze de doctorat.
*
* *
Cu ocazia finalizrii acestei lucrri doresc s mulumesc n primul rnd conductorului
tiinific, Prof. Univ. Dr. Ing. Elena EFTIMIE, care, prin efortul susinut (de a aborda o nou
tematic de cercetare), competena tiinific, struina, druirea, buna nelegere i rbdarea
de care a dat dovad, mi-a ndrumat paii pe toat durata celor 3 ani de doctorat.
De asemenea doresc s mulumesc conducerii i membrilor Centrului de Cercetare
Sisteme de Energii Regenerabile i Reciclare, totodat i colegilor pentru susinerea i
sprijinul acordat.
Pe aceast cale, mulumesc de asemenea familiei pentru susinerea moral, bunvoina
i rbdarea dovedit pe parcursul anilor de doctorat.

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


1.4. MODELE DE ESTIMARE EXISTENTE PENTRU SIMULAREA
VARIAIEI RADIAIEI SOLARE

n acest subcapitol se vor prezenta pe larg modelele pentru calculul radiaiei solare
globale, directe i difuze, n condiii de cer senin, propuse de literatura de specialitate. Aceste
modele vor fi aplicate pentru condiiile geografice specifice zonei Braov, n vederea realizrii
unei analize comparative cu datele reale colectate de staia meteo Delta-T.
1.4.3. Modele de estimare pentru radiaia global
Literatura de specialitate din domeniu ofer un numr mare de modele pentru estimarea
radiaiei solare globale, aceasta datorit faptului c majoritatea staiilor meteorologice din
lume msoar radiaia solar global. Pe teritoriul Romniei majoritatea staiilor
meteorologice nregistreaz numai radiaia solar global, astfel una dintre componentele
direct sau difuz trebuie estimat.
Astfel au fost dezvoltate modele de estimare a radiaiei solare globale att cu caracter
general (pentru orice locaie de pe glob) ct i cu caracter particular unei anumite zone.
Modelul Kasten-Czeplak (1980)
Un model de estimare a radiaiei solare globale dezvoltat tot pe principiul simplitii
relaiei de estimare, este i modelul propus de Kasten i Czeplak, n 1980, [71],
G c = 910 sin() 30 ,
(1.12)
unde reprezint unghiul altitudinal.
Diagrama din fig. 1.10 prezint valorile reale ale radiaiei solare globale i valorile estimate cu
relaia (1.12) propus de Kasten, pentru zona Braov. Modelul Kasten estimeaz bine valorile radiaiei
globale cuprinse ntre 500 i 800 W/m2; valorile mai mari de 800 W/m2 sunt ns subestimate.

Fig. 1.10. Radiaia solar global real i radiaia global estimat cu modelul Kasten
Modelul Adnot
O relaie matematic simpl pentru estimarea radiaiei solare globale propune de
asemenea i Adnot, relaie dependent doar de unghiul altitudinal, [71],
(1.13)
G 0 = 915.39 sin()1.15 ,
unde reprezint unghiul altitudinal.
Pentru a verifica dac modelul propus de Adnot estimeaz corect radiaia solar global
caracteristic zonei Braov, n fig. 1.11, se prezint valorile reale i valorile estimate ale
radiaiei solare globale. Modelul propus de Adnot pentru estimarea radiaiei globale estimeaz
corect valorile radiaiei globale cuprinse ntre 400 i 800 W/m2. Valorile care nu sunt cuprinse
n acest interval sunt fie subestimate, fie supraestimate.

Rezumat tez de doctorat

Fig. 1.11. Radiaia solar global real i radiaia global estimat cu modelul Adnot
Modelul Adnot a mai fost testat pentru locaii din Romnia. n 1997, profesorul
Bdescu a artat c dintre toate modelele empirice testate pentru estimarea radiaiei globale n
condiii de cer senin, modelul Adnot este cel mai performant, pentru locaiile selecionate.
1.5. SOFT-URI PENTRU GENERAREA DATELOR METEO

4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2

Radiatia solara directa [W/m ]

250
200
150
100
50
0
Ian.

Feb. Mar. Apr. Mai.

Rad_directa_Brasov

Iun.

Iul.

Aug. Sep. Oct.

Rad_directa_Brasov_Meteonorm

Factorul de turbiditate Tl

Una dintre aplicaiile de generare a datelor meteo a fost dezvoltat de ctre


METEOTEST, respectiv METEONORM [139]. METEONORM folosete o metod
primar pentru calculul radiaiei solare pe suprafee orizontale i orientate arbitrar n orice
locaie. Aceast metod const din compunerea bazelor de date i a unor algoritmi de
interpolare dup o schem predeterminat.
Diagramele prezentate n continuare, propun o analiz comparativ a valorilor
parametrilor meteorologici nregistrai de staia meteorologic Delta T i valorile pentru
aceeai parametrii, generai cu ajutorul soft-ului METEONORM, pentru oraul Braov.
Prima etap const n utilizarea soft-ul METEONORM pentru generarea datelor
specifice zonei Braov (oraul Braov nu are staie meteorologic proprie), se identific cea
mai apropiat locaie din baza de date oferit de program (pentru care sunt disponibile bazele
de date meteo), ca fiind oraul Predeal (latitudine: 45.51, longitudine: 25.58 i altitudine:
1110 m, ora situat la cea mai mare altitudine din Romnia). Softul permite i generarea
valorilor lunare a factorului de turbiditate Linke. Valorile lunare ale acestuia sunt prezentate
n fig.1.17 mpreun cu valorile lunare reale i generate pentru radiaia direct.

Noi. Dec.
Tl_Brasov_Meteonorm

Fig. 1.17. Comparaie ntre valorile reale nregistrate cu staia DeltaT i datele generate
cu softul METEONORM Versiunea 6.1, pentru radiaia solar, pentru Braov

10

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

n urma analizei diagramelor din fig. 1.17 se pot formula urmtoarele concluzii:
Se poate observa ca valorile lunare reale pentru radiaia global i cea direct sunt
supraestimate de datele generate de softul METEONORM, pentru toate lunile; pentru valorile
radiaiei difuze diferenele ntre valorile reale i cele generate nu sunt la fel de mari;
Cea mai mare diferen ntre valorile reale i cele generate de softul METEONORM
att pentru radiaia solar global ct i pentru cea direct, se nregistreaz pentru lunile
cuprinse n perioada Martie Septembrie (luni n care potenialul solar este mare);
Valorile lunare generate de softul METEONORM pentru factorul de turbiditate
Linke sunt mai mici dect cele reale dac se are n vedere faptul c softul supraestimeaz
valorile radiaiei directe i globale (cu ct valorile radiaiei directe sunt mai mari cu att
valorile factorului de turbiditate Linke sunt mai mici).
1.6.4. Radiaia solar
Radiaia solar este alctuit din dou componente principale: radiaia termic
(electromagnetic) i radiaia corpuscular. Energia radiant emis sub form de cldur se
numete radiaie termic. Soarele, fiind un corp incandescent, emite radiaii care prezint un
spectru continuu. Radiaia solar este alctuit dintr-un numr mare de unde, avnd lungimi
de und () ce se ncadreaz valoric ntre civa ngstrmi este cazul radiaiei X i respectiv
civa cm n cazul undelor hertziene de tip radar.
La limita superioar a atmosferei, intensitatea radiaiei solare nregistreaz fluctuaii
minime i ca urmare este considerat constant n toate punctele. Constanta solar este
definit drept cantitatea de energie care ajunge pe unitatea de suprafa care este direct expus
luminii solare, calculat n afara atmosferei terestre. Valoarea constantei solare, conform celor
mai recente msurtori este de 1367 W/m2 [96, 128].
Fluxul de radiaie ce provine direct de la Soare i ajunge fr s fie modificat (nedifuzat,
nereflectat) la suprafaa terestr se numete Radiaia Solar Direct.
Trecnd prin atmosfera Pmntului, o parte a radiaiei solare este absorbit, nclzind
aerul, o alt parte este mprtiat de moleculele aerului, vaporii de ap, pulberile din
atmosfer, etc., acestea constituind Radiaia Solar Difuz.
Componenta direct a razei solare mpreun cu cea difuz formeaz Radiaia Solar
Global.
O parte din radiaia solar care ajunge pe suprafaa Pmntului este absorbit, iar alta
reflectat, reprezentnd Radiaia Solar Reflectat (albedo).
Intensitatea radiaiei solare pe o suprafa concret este influenat de mai muli factori
(latitudine, longitudine, unghi orar, declinaie dar i factori meteorologici precum transparena
atmosferei, nebulozitate, temperatura i umiditatea aerului), unul dintre factorii importani
fiind reprezentat de unghiul de nclinare al suprafeei fa de planul orizontal.
Valoarea optim a acestui unghi se obine din condiia ca unghiul de inciden a razei
solare s aib valoarea 0o pe suprafaa respectiv.
Valorile unghiului de nclinare obinute n funcie de luna din an, sunt prezentate n fig.
1.28. Unghiul de nclinare optim lunar variaz pentru zona Braov ntre 23 i 68 [27, 118].
Figura 1.28 prezint de asemenea, dependena coeficienilor de multiplicare a radiaiei directe
Rb i difuze Rd n funcie de valorile lunare alese pentru unghiul de nclinare al suprafeei
captatoare. Din analiza acestor diagrame, fig. 1.28, rezult c pentru o cretere a cantitii de
energie direct pe perioada iernii se recomand adoptarea unor unghiuri mari de nclinare,
ceea ce conduce i la o scdere a energiei difuze. Valoarea maxim a coeficientului Rb se
nregistreaz pe perioada lunii Decembrie, acesta avnd valoarea de 3.14 pentru un unghi de
nclinare de 69.

11

Unghiul de inclinare[ ]

80
70

66

65
58

60

56
47

50

44
36

40

33
27

30

69

23

25

20
10
0

3,25
3
2,75
2,5
2,25
2
1,75
1,5
1,25
1
0,75
0,5
0,25
0

Coeficietii de multiplicare

Rezumat tez de doctorat

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.

Rb

Rd

Fig. 1.28. Variaia lunar a coeficienilor Rb i Rd n funcie de unghiul de nclinare

220
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40

5
4
3
2
1
0

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.


Rad_glob_h
Cresterea energiei globale
Cresterea energiei difuze

[%]

Energia globala zilnica [kWh/m]

Valoarea anual a unghiului de nclinare se va alege astfel nct cantitatea de energie s


fie maxim pe perioadele de interes (de regul perioadele reci) iar n lunile calde energia s nu
devin excesiv de mare. Aadar, valoarea anual a unghiului de nclinare se va alege ca fiind
media unghiurilor de nclinare obinut pe perioada de interes. Figura 1.31 prezint variaia
energiilor globale, difuze i directe pe o suprafa orizontal i pe suprafee nclinate la
unghiuri diferite n funcie de lun.

Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.


Rad_glob_suprafata_inclinata
Cresterea energiei directe

Fig. 1.31. Variaia lui Rb n funcie de unghiul de nclinare


Din analiza fig. 1.31, se poate observa c maximul de energie direct i global se
nregistreaz pe perioada lunii Iulie, i nu coincide cu luna n care se nregistreaz durata
maxim a zilei i valoarea maxim a unghiului altitudinal (luna Iunie).
Aa cum s-a observat i din figurile 1.28 i 1.31, din punct de vedere procentual,
creterea cea mai mare de energie se nregistreaz pentru energie direct, pentru perioadele
reci (Ianuarie - Februarie i Noiembrie - Decembrie). Energie direct pe o suprafa nclinat
este n aceast perioad cu 100-200% mai mare dect cea pe o suprafa orizontal.
Avnd n vedere faptul c nclinarea suprafeei conduce la o scdere a energiei difuze pe
aceasta (odat cu creterea unghiului de nclinare), din punct de vedere procentual creterea
de energie global este mai sczut dect n cazul energiei directe.
1.7. CONCLUZII
Radiaia solar reprezint principala dat de intrare att n proiectarea sistemelor de
conversie a energiei solare ct i n soft-urile de simulare dinamic a cldirilor (care folosesc
energia solar), ceea ce conduce la necesitatea modelrii matematice a acesteia.

12

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

Deoarece o zon urban reprezint un factor climatogen important cu o influen deosebit


asupra climei, n acest capitol s-a realizat un studiu privind parametri climatici specifici zonei
urbane depresionare Braov. n urma acestui studiu a fost evideniat interdependena factorilor
geografici i climatici specifici unei zone urbane depresionare, cum este cea a oraului Braov, i
respectiv, parametri care exercit o influen deosebit asupra radiaiei solare. De asemenea, s-a
realizat att un studiu al modelelor empirice de estimare a radiaiei solare oferite de literatura de
specialitate, ct i al soft-urilor de generare a datelor meteorologice. Modelele au fost aplicate
pentru condiiile geografice specifice zonei Braov, studiu care s-a finalizat cu un calcul al
performanelor acestor modele, i formularea unor concluzii importante cu privire la
aplicabilitatea acestor modele (sau soft-uri) pentru zona urban Braov:
Modelele empirice existente n literatura de specialitate, aplicate pentru zona urban
Braov (altitudine 790 m, longitudine 2535 E i latitudine 4539 N) nu aproximeaz ntro manier satisfctoare variaia real a radiaiei solare. Se are n vedere faptul ca variaia
radiaiei solare reale pentru zona Braov prezint urmtoarele particulariti:
o valorile maxime ale radiaiei solare globale (pentru lungimi de und corespunztoare
intervalului 400-700 m) i directe nu se nregistreaz la ora 12 timp solar ci n jurul orei
13 timp solar; de asemenea, oraul Braov este situat ntr-o zon depresionar cu
frecvente manifestri ale fenomenului de inversiune termic;
o curbele de radiaie global i direct nu sunt simetrice fa de 12 solar (or la care unghiul
altitudinal are valoarea maxim pe perioada unei zile).
Analiza performanelor modelelor empirice de estimare a radiaiei solare propuse de literatura
de specialitate (analiz realizat prin aplicarea indicatorilor: MBE (Mean Bias Error), RMSE
(Root Mean Square Error) i t-statistic), a condus la concluzia c acestea nu estimeaz ntr-o
msur satisfctoare variaia real a radiaiei solare pentru zona urban Braov.
n urma analizei comparative dintre valorile reale ale parametrilor meteorologici i cele
generate de softul de profil METEONORM, se pot formula urmtoarele concluzii:
o Valorile oferite pentru temperatura aerului subestimeaz valorile reale pentru fiecare
lun, media anual fiind cu 1.99oC mai mic;
o Valorile oferite pentru umiditate i viteza vntului precum i cele pentru radiaia solar
global i direct supraestimeaz valorile reale pentru toate lunile.
1.8. FORMULAREA OBIECTIVELOR TEZEI
Principalii parametri climatici, cu o influen deosebit n proiectarea sistemelor de
conversie a energiei solare sunt: radiaia solar, viteza vntului, temperatura i umiditatea
aerului. Dintre acetia, radiaia solar reprezint principalul parametru de intrare att n
proiectarea sistemelor de conversie a energiei solare n energie termic sau electric, ct i n
simularea energetic a cldirilor. De asemenea radiaia solar este dependent de o serie de
factori precum: latitudinea i altitudinea locului, anotimp, zi, ora, coninutul de praf, vapori de
ap i aerosoli din atmosfer. n plus, montarea sistemelor de energie solar n mediul urban
face necesar determinarea radiaiei solare deoarece n zonele urbane se nregistreaz o
atenuare mai nsemnat a radiaiei solare datorit polurii din atmosfer.
n acest context, s-a format Obiectivul general al cercetrii, care const n conceperea
de modele de estimare a radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de
conversie a energiei solare.
Avnd n vedere acest obiectiv general i concluziile rezultate n urma analizei stadiului actual,
pe parcursul derulrii programului de doctorat au fost tratate urmtoarele obiective specifice:
Modelarea turbiditii prin determinarea valorilor pentru factorul de turbiditate Linke i ngstrm;
Conceperea unor algoritmi i proceduri de calcul necesare pentru determinarea
parametrilor climatici care intervin n calculul radiaiei solare;

13

Rezumat tez de doctorat

Dezvoltarea modelelor de estimare a radiaiei solare (direct, difuz i global) pentru


condiii de cer senin pe baza valorilor factorului de turbiditate Linke;
Dezvoltarea modelelor de estimare a radiaiei solare (direct, difuz i global) pentru
condiii de cer senin pe baza valorilor factorului de turbiditate ngstrm;
Conceperea i dezvoltarea de modele empirice pentru estimarea radiaiei solare globale, modele
care s aib o expresie ct mai simpl, cu un numr minim de parametrii de intrare i care s fie
uor de implementat n soft-urile de proiectare a sistemelor de conversie a energiei solare;
Conceperea i dezvoltarea de modele de estimare a radiaiei solare globale i difuze
pentru condiii de cer real.
Implementarea modelelor concepute i dezvoltate n cadrul unor soft-uri de proiectare a
sistemelor de conversie a energiei solare, respectiv pentru simulare sistemelor de orientare
(pseudo-ecuatorial i azimutal) i a calculului eficienei de orientare a acestora.
Conceperea i dezvoltarea unui program de gestiune a datelor meteo, program care s
permit att afiarea ct i exportul (n format Excel sau text) a datelor reale necesare att
proiectrii sistemelor de conversie a energiei solare, ct i pentru simularea energetic a
cldirilor (maxime, medii ale radiaiei solare, vitezei vntului, etc.).
2. MODELAREA TURBIDITII
2.1. INTRODUCERE
n prezent, n cadrul Centrului de Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile i Reciclare,
descrierea radiaiei directe (necesar proiectrii sistemelor de orientare a modulelor PV) se
realizeaz dup un model simplificat, utilizat de Kleemann & Meliss [88, 38, 122]. n urma
rescrierii acestui model s-a determinat factorul de turbiditate Linke pentru zona Braov; studiile
colectivului de cercetare au condus la determinarea valorilor lunare ale factorului de turbiditate
Linke pentru zona Braov, acestea fiind prezentate n literatura de specialitate [38, 122].
Avnd n vedere cele de mai sus, acest capitol propune modelarea factorilor de
turbiditate Linke i ngstrm, pentru zona urban Braov, n condiii de cer senin.
2.4. FACTORUL DE TURBIDITATE LINKE
Factorul de turbiditate TL, a fost propus i definit de ctre Linke n 1922, ca
reprezentnd numrul de atmosfere curate i uscate necesare pentru a obine acelai efect
asupra radiaiei solare directe, ca cel produs de atmosfera real [96]. Factorul de turbiditate
TL, depinde de grosimea optic a atmosferei curate i uscate, la rndul ei aceasta fiind
influenat de masa de aer (care depinde la rndul ei de unghiul altitudinal).
2.4.3. Determinarea factorului de turbiditate Linke pe baza nregistrrilor de
radiaie direct i radiaie difuz
ntre componentele radiaiei solare globale (direct i difuz) exist o interdependen
direct, respectiv creterea componentei difuze conduce la scderea componentei directe.
Turbiditatea atmosferei, prin intermediul fenomenului de mprtiere, are o influen mare
asupra cantitii de radiaie difuz care se formeaz din fluxul primar de radiaie solar la trecerea
prin atmosfera terestr. Componenta difuz a radiaiei solare exist datorit turbiditii atmosferei
i implicit a fenomenului de mprtiere. Creterea turbiditii atmosferei pentru cerul senin
conduce la scderea radiaiei solare directe i creterea componentei difuze. Datorit legturii
directe, prin intermediul factorului de turbiditate TL, dintre radiaia direct i cea difuz, n
continuare se propune o nou abordare pentru determinarea acestui factor.
Astfel, se va considera sistemul de ecuaii format din expresiile radiaiei directe i

14

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

radiaiei difuze (singura necunoscut fiind factorul TL), i se va determina valoarea TL astfel
nct aceasta s satisfac ambele relaii (rezolvarea sistemului nedeterminat).
Aadar, sistemul de ecuaii este:
R dir = I 0 sin() exp(TL m a r ),
(2.29)

R
=
I

T
(
T
)

F
(

),
dif
0
rd
Lam
2
d

unde: Trd reprezint transmitana atmosferic la zenit, Fd coreleaz Trd n funcie de unghiul altitudinal.
Pentru determinarea valorilor factorului de turbiditate Linke, valori care s satisfac att
relaia radiaiei directe ct i cea a radiaiei difuze, este necesar rezolvarea sistemului de
ecuaii format din relaiile acestora, sistem nedeterminat din punct de vedere matematic (2
ecuaii cu 1 necunoscut). Pentru a face posibil rezolvarea unui asemenea sistem, a fost
necesar conceperea unui algoritm de cutare a soluiei, algoritm ce a fost rulat pentru fiecare
nregistrare a zilelor ce ndeplinesc condiiile de cer senin. Cu aceste valori obinute, n
urmtoarea etap, au fost calculate valorile medii lunare ale factorului de turbiditate.
Figura 2.22 prezint curbele de variaie anual a factorului de turbiditate TL, determinate
cu ajutorul algoritmului de cutare pentru zona Braov.
4,00
3,85
3,70
3,55
3,40
3,25
3,10
2,95
2,80

3,92
3,60

3,03

Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr.

Factorul de turbiditate Linke

Fig. 2.22. Valori lunare ale factorului de turbiditate TL, pentru zona Braov
Principala caracteristic a variaiei factorului de turbiditate const din variaia sezonier
ciclic, care mparte anul n dou perioade. Prima perioad (Octombrie - Decembrie) este
caracterizat de valori mici ale factorului de turbiditate, iar cea de a doua perioad (Ianuarie Aprilie - Mai - Septembrie) este caracterizat de valori mari ale turbiditii. Ianuarie i
Septembrie pot fi considerate luni de tranziie ntre cele dou perioade.
Din analizei fig. 2.22, se poate observa c valoarea medie a factorului de turbiditate
variaz pentru perioada Octombrie - Decembrie, n jurul valorii de 3.03, iar pentru perioada
Ianuarie - Aprilie - Mai - Septembrie n jurul valorii de 3.6.
2.5. FACTORUL DE TURBIDITATE NGSTRM
Aerosolii au un impact important asupra echilibrului radiativ al Pmntului, prin
dispersia luminii solare, formarea norilor, i absorbia sporit a luminii. Particulele de aerosoli
din atmosfer reflect radiaia n mod diferit, n funcie de mrimea i de distribuia lor.
Un mod de a exprima influena aerosolilor din atmosfer asupra radiaiei solare este
reprezentat de factorul de turbiditate ngstrm. Acesta depinde de densitatea, forma i
dimensiunile aerosolilor [101].
2.5.2. Determinarea factorul de turbiditate ngstrm () pentru zona urban
Braov
La traversarea atmosferei de ctre fluxul radiativ, sunt considerate cinci procese pe care
radiaia solar le sufer: difuzia Rayleigh i cea datorat aerosolilor, absorbia radiaiei solare

15

Rezumat tez de doctorat

de ctre vaporii de ap, ozon i celelalte gaze atmosferice.


Toate cele cinci procese intervin n calculul radiaiei solare directe,
B h = I 0 sin() T0 Tg Tw Tr Ta ,
(2.43)
unde To, Tg, Tw, Tr i Ta reprezint transmitanele datorate absorbiei stratului de ozon, gaze,
vapori de ap, respectiv difuziei Rayleigh i mprtierii datorate aerosolilor.
n relaia 2.43, singura necunoscut este transmitana aerosolilor, n calculul acesteia
intervenind valorile factorului de turbiditate ngstrm, [132].
Relaia radiaiei difuze n funcie de cele 5 transmitane este
D h = I 0 sin( ) T0 Tg Tw (1 Tr Ta ) .
(2.44)
Valorile factorului de turbiditatea ngstrm au fost determinate pe baza msurtorilor
de radiaie direct i difuz nregistrate n perioada 2006 - 2010 cu staia meteo Delta-T.
Pentru determinarea valorilor factorului de turbiditate ngstrm, valori care s satisfac
att relaia radiaiei directe ct i cea a radiaiei difuze, este necesar rezolvarea sistemului de
ecuaii format din relaiile acestora, sistem nedeterminat din punct de vedere matematic (2
ecuaii cu 1 necunoscut). Pentru a face posibil rezolvarea unui asemenea sistem, a fost
necesar conceperea unui algoritm de cutare a soluiei, algoritm ce a fost rulat pentru fiecare
nregistrare a zilelor ce ndeplinesc condiiile de cer senin.
Cu aceste valori obinute, n urmtoarea etap, au fost calculate valorile medii lunare ale
factorului de turbiditate. Valorile obinute pentru factorul de turbiditate ngstrm sunt
prezentate n fig. 2.26. Coeficientul de turbiditate ngstrm are o variaie sezonier calitativ
similar cu cea a factorului de turbiditate Linke (fig. 2.13).
0,090

0,087

0,080

0,078

0,070
0,060
0,050
0,043

0,040
0,035

0,030
Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mar. Apr.

Factorul de turbiditate ngstrm

Fig. 2.26. Variaia lunar a factorului de turbiditate ngstrm pentru zona Braov
Prima perioad din Octombrie - Decembrie este caracterizat de valori mici ale
turbiditii, iar cea de a doua perioad Ianuarie - Aprilie - Mai - Septembrie este caracterizat
de valori mari ale coeficientului de turbiditate. Ianuarie i Septembrie sunt luni de tranziie
ntre cele dou perioade. Valorile medii lunare ale coeficientului de turbiditate ngstrm
variaz, pentru Octombrie - Decembrie, n jurul valorii de 0.043, iar pentru perioada Ianuarie
- Aprilie - Mai - Septembrie n jurul valorii de 0.078.

2.6. CONCLUZII. CONTRIBUII ORIGINALE


Concluzii
Studiul realizat cu privire la stadiul actual al modelrii parametrilor climatici care intervin n
modelarea turbiditii i implicit n modelarea radiaiei solare, a scos n eviden urmtoarele aspecte:
literatura de specialitate ofer un numr mare de relaii de calcul pentru parametrii
climatici (masa de aer, grosimea optic de aer, cantitatea de vapori din atmosfer, etc.)
care intervin n determinarea valorilor factorului de turbiditate Linke; cu toate acestea,
literatura existent nu ofer valori specifice ai acestor parametrii pentru zona urban

16

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

Braov, sau dac totui exist referine bibliografice care ating acest aspect, valorile
recomandate nu reflect realitatea [http://www.soldata.dk/];
n urma studiul realizat s-au identificat cele mai precise relaii de calcul ale parametrilor
climatici specifici zonei urbane Braov, n vederea determinrii cu exactitate a valorilor
factorilor de turbiditate Linke i ngstrm.
Determinarea valorile factorilor de turbiditate Linke i ngstrm (dup mai multe
metode) a presupus parcurgerea urmtoarelor etape:
s-a dezvoltat algoritmul de extragere a zilelor cu cer senin, n urma cruia s-au extras
zilele care ndeplinesc condiiile de cer senin pe baza unor criterii de selecie;
s-a realizat determinarea valorilor lunare ale factorului de turbiditate Linke pe baza
nregistrrilor de radiaie direct;
s-au determinat funciile de variaie zilnic (n funcie de timpul solar) ale factorului de
turbiditate Linke pe baza nregistrrilor de radiaie direct;
s-a conceput o nou metod de determinare a factorului de turbiditate Linke, metod care
propune calculul acestui factor prin rezolvarea sistemului format din ecuaiile radiaiei
directe i difuze; se are astfel n vedere faptul c, factorul de turbiditate are o influen
deosebit asupra radiaiei difuze i prin intermediul acesteia asupra radiaiei directe;
aceast metod a fcut necesar dezvoltarea unui algoritm de cutare a soluiei (valoarea
factorului Linke), algoritm aplicat pentru baza de date coninnd toate zilele cu cer senin;
s-au studiat funciile de transmitan datorate absorbiei stratului de ozon, gazelor
permanente din atmosfer i vaporilor de ap, respectiv datorate difuziei Rayleigh i
mprtierii aerosolilor;
valorile lunare ale factorului de turbiditate ngstrm au fost determinate, pe baza unui
algoritm asemntor celui conceput pentru determinarea factorului Linke, respectiv
valorile acestuia au fost determinate, din condiia de satisfacere a sistemului de dou
ecuaii format din ecuaia radiaiei directe i difuze.
Contribuii originale
Contribuiile aduse n acest capitol se refer la:
A fost determinat factorul de corecie a nivelului de presiune caracteristic zonei Braov.
S-a realizat o baz de date pentru factorul de turbiditate:
o au fost determinate valorile lunare ale factorului Linke pe baza nregistrrilor de
radiaie direct (condiii de cer senin) folosind dou modele pentru calculul masei de
aer i grosimii optice de aer (modelul Kasten - Young i modelul Remund - Page);
o s-au determinat funciile de variaie - specifice fiecrei luni - ale factorului de
turbiditate Linke n funcie de timpul solar;
o s-a propus o nou metod de determinare a factorului Linke, metod care const din
rezolvarea sistemului format din ecuaia radiaiei directe i a celei difuze.
A fost conceput o baz de date pentru factorul de turbiditate ngstrm:
o s-a propus o nou metod de determinare a factorului ngstrm, metod care const
din satisfacerea sistemului de dou ecuaii format din ecuaia radiaiei directe i difuze;
n urma aplicrii acestei metode au fost determinare valorile lunare ale factorului de
turbiditate ngstrm pentru zona urban Braov.

3. ESTIMAREA RADIAIEI SOLARE N CONDIII DE CER SENIN


Avnd n vedere cele prezentate, capitolul 3 propune o serie de modele de estimare a
radiaiei solare n condiii de cer senin, pentru zona urban Braov. Modelele de estimare propuse
au la baz factorii de turbiditate Linke i ngstrm (determinai n cap. 2), factorul de claritate
(kt), i de asemenea au fost concepute modele empirice pe baza nregistrrilor de radiaie global.

17

Rezumat tez de doctorat

3.2. MODEL DE ESTIMARE A RADIAIEI SOLARE PE BAZA FACTORULUI


DE TURBIDITATE LINKE TL
Modelul propus de estimare a radiaiei solare n condiii de cer senin, are la baz
valorile factorului de turbiditate Linke, valori determinate n cap. 2. Modelul va utiliza
valorile lunare ale factorului de turbiditate Linke, valori obinute din satisfacerea sistemului
de ecuaii format din ecuaia radiaiei solare directe i cea a radiaiei difuze (subcap. 2.4.3 ).
Cunoscnd valorile pentru factorul de turbiditate Linke, radiaia solar direct poate fi
modelat cu ajutorul relaiei (3.6), iar radiaia difuz cu relaia (3.7),
B h = I 0 sin() exp(TL r m) ,
(3.6)
D h = C d I 0 Trd (TL ) Fd (, TL ) ,
(3.7)
unde coeficientul Cd este determinat empiric i este specific pentru zona urban Braov.
Valoarea coeficientul variaz ntre 1.1 i 1.5 n funcie de lun. Valorile lunare ale
coeficientului Cd sunt sintetizate n tabelul 3.1.
Tabelul 3.1. Valorile lunare ale coeficientului Cd
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Valorile lunare ale


coeficientului Cd
1.5
1.3
1.1
1.15
1.15
1.15

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Valorile lunare ale


coeficientului Cd
1.17
1.2
1.12
1.15
1.25
1.05

Considernd relaiile (3.6) i (3.7) pentru estimarea radiaiei solare n funcie de factorul
de turbiditate Linke, n continuare se propune analiza comparativ a diagramelor de variaie a
radiaiei estimate cu cele ale variaiei radiaiei reale. Diagramele din fig. 3.2, prezint curbele reale
pentru radiaia global, direct i difuz suprapuse cu valorile simulate cu ajutorul relaiilor
propuse de modelul de estimare a radiaiei solare pe baza factorului de turbiditate Linke.
n urma analizei diagramelor prezentate n fig. 3.2 se poate observa c valorile simulate
pentru radiaia global, direct i difuz estimeaz bine curbele radiaiei reale.
2

Radiatia solara [w/m]

1000

Radiatia solara [w/m]

1000
800
600
400
200

01 Aprilie 2011 800


600
400
200

23 Aprilie 2011

0
4

8
10
Gh_real
Gh_sim

12
14
Bh_real
Bh_sim

16
18
Dh_real
Dh_sim

20

8
10
Gh_real
Gh_sim

12
14
Bh_real
Bh_sim

16
18
Dh_real
Dh_sim

20

Fig. 3.2. Variaia radiaiei solare reale i estimate, n funcie de timpul solar
Pentru a valida modelul propus de estimare a radiaiei solare, se vor utiliza indicatorii
statistici: MBE, MPE, RMSE i testul t-statistic; o estimare corect presupune valori ct mai
mici ale indicatorii statistici. n prima etap s-au calculat valorile lunare ale indicatorilor MBE
i MPE, pentru radiaia solar global, direct i difuz, valori prezentate n fig. 3.3.
n urma analizei fig. 3.3 se pot formula urmtoarele concluzii:
modelul de estimare propus pentru estimarea radiaie solare globale, supraestimeaz
uor valoarea real a radiaiei globale pentru lunile Ianuarie, Februarie, Martie, Aprilie,

18

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

0,02
0,016
0,012
0,008
0,004
0
-0,004
-0,008
-0,012
-0,016
-0,02
-0,024

14
10
6

MPE [%]

MBE [kWh/m ]

Septembrie, Noiembrie i Decembrie; lunile Mai, Iunie, Iulie, August i Octombrie nregistreaz o
uoar subestimare a valorilor reale, subestimare cuprins ntr-un interval de 6-10 W/m2/zi ;
pentru radiaia difuz, valorile MBE se ncadreaz n intervalul -0.002 kWh/m2/zi i
0.0165 kWh/m2/zi;
pentru radiaia direct, valorile indicatorului MBE variaz ntre -0.022 kWh/m2/zi,
obinut pentru luna Iunie, i 0.010 kWh/m2/zi obinut pentru luna Decembrie.

2
-2
-6
-10
-14

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.


Bh_MPE
Dh_MPE
Gh_MPE

-18
Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.
Bh_MBE
Dh_MBE
Gh_MBE

Fig. 3.3. Valori lunare ale MBE i MPE, pentru radiaia global, direct i difuz
Aadar, modelele de estimare pe baza factorului de turbiditate Linke sunt validate n
urma aplicrii indicatorilor statistici MBE, MPE i RMSE, prin obinerea de valori mici ale
acestora (valori ce indic o buna performan a modelelor testate).
Pentru o validare riguroas a modelelor propuse de estimare a radiaiei solare, n
literatura de specialitate se recomand, calcularea indicatorului statistic t-statistic, n vederea
eliminrii posibilelor ambiguiti ce pot aprea la interpretarea valorile obinute pentru
indicatorii statistici MBE, MPE i RMSE. Astfel, n urmtoarea etap, se propune aplicarea
testului t-statistic pentru modelul de radiaie global. Valorile obinute pentru testul t-statistic
sunt sistematizate n tabelul 3.2. Modelul propus de estimare a radiaiei globale este validat i
n urma aplicrii testul t-statistic (tabelul 3.2), valoarea calculat a acestuia fiind mai mic
dect valoarea t-critic, pentru toate lunile, pentru un nivel de ncredere al modelului de 95%.
Tabelul 3.2. Valorile lunare ale testului t - statistic
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

t-statistic
0.156
0.075
1.113
0.697
1.310
0.987

t-critic la 5%
1.761
1.734
1.669
1.645
1.645
1.645

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

t-statistic
0.675
0.756
0.060
0.906
0.679
0.311

t-critic la 5%
1.645
1.645
1.645
1.645
1.694
1.895

n concluzie, se poate afirma c modelele propuse de estimare a radiaiei solare (modele


pentru componenta direct, difuz i implicit global) pe baza factorului de turbiditate Linke, au
fost validate n urma aplicrii a patru dintre cei mai importani indicatori statistici din domeniu.
3.3. MODEL DE ESTIMARE A RADIAIEI SOLARE PE BAZA FACTORULUI
DE TURBIDITATE NGSTRM
Modelarea radiaiei solare (globale, difuze i directe) pe baza factorului de turbiditate
ngstrm, se bazeaz pe estimarea proceselor de extincie a radiaiei solare la nivel de und
prin coeficienii de transmisivitate. Calculul transmitanei datorat aerosolilor - Ta, se realizeaz

19

Rezumat tez de doctorat

cu ajutorul factorului de turbiditate ngstrm [93, 96].


Turbiditatea ngstrm a fost determinat pe baza msurtorilor de radiaie direct i
difuz, nregistrate pe perioada 2006 - 2010, cu ajutorul staiei meteo Delta-T. Relaia de
calculul a radiaiei solare directe este,
B h = C dir I 0 sin( ) T0 Tg Tw Tr Ta ,
(3.8)
unde: To, Tg, Tw, Tr i Ta reprezint transmitanele datorate ozonului, gazelor, vaporilor de ap,
transmitana Rayleigh i cea datorat mprtierii aerosolilor, relaiile fiind prezentate n subcap. 2.5.1;
Cdir - coeficient de corecie pentru radiaia direct, coeficient specific zonei Braov.
Pentru calculul radiaiei difuze, Dh se folosete urmtoarea relaie
D h = C dif I 0 sin() T0 Tg Tw (1 Tr Ta ) ,
(3.9)
unde Cdif reprezint un coeficient de corecie pentru componenta difuz, coeficient specific
zonei urbane Braov. Coeficienii sunt determinai empiric i fitai pentru zona Braov la
valorile de Cdir =0.8 i Cdif = 0.6.
Diagramele din fig. 3.6 prezint curbele reale zilnice pentru radiaia global, direct i difuz,
suprapuse cu valorile simulate cu ajutorul relaiilor propuse de modelul de estimare a radiaiei solare
pe baza factorului de turbiditate ngstrm.
2

Radiatia solara [w/m]

1000

Radiatia solara [w/m]

1000
800
600
400
200

01 Aprilie 2011 800


600
400
200

23 Aprilie 2011

0
4

8
10
Gh_real
Gh_sim

12
14
Bh_real
Bh_sim

16
18
Dh_real
Dh_sim

20

8
10
Gh_real
Gh_sim

12
14
Bh_real
Bh_sim

16
18
Dh_real
Dh_sim

20

Fig. 3.6. Curbele reale i simulate ale radiaiei solare, n funcie de timpul solar

0,03

18
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
-18

MBE [kWh/m ]

0,02
0,01
0
-0,01
-0,02
-0,03
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun.
Bh_MPE
Dh_MPE
Gh_MPE

MPE [%]

Diagramele radiaiilor teoretice i reale sunt trasate pentru zile care ndeplinesc condiiile de cer
senin, analiza acestora conducnd la concluzia c valorile estimate sunt apropiate de valorile reale.
O prim etap, n vederea validrii modelelor propuse de estimare, const n
aplicarea indicatorilor statistici MBE, MPE i RMSE. Valorile lunare ale erorilor MBE,
calculate cu relaiile (3.1), i respectiv (3.2), pentru toate zilele cu cer senin din baza de date,
pentru radiaia solar global, direct i difuz sunt prezentate n fig. 3.7.

Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.


Bh_MBE
Dh_MBE
Gh_MBE

Fig. 3.7. Valori lunare ale indicatorilor MBE i MPE, zile cu cer senin
Analiza fig. 3.7 conduce la urmtoarele concluzii:

20

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

pentru radiaia global, valorile calculate ale erorii MBE se situeaz ntr-un interval
de 2 Wh/m2/zi; limitele intervalului sunt de 0.012 kWh/m2/zi pentru luna Mai, i -0.010
kWh/m2/zi pentru luna Decembrie;
modelul de estimare propus pentru radiaia global supraestimeaz uor valoarea
real a acesteia pentru lunile Ianuarie, Mai, Septembrie i Noiembrie; lunile Iunie, August,
Octombrie i Decembrie nregistreaz o uoar subestimare;
pentru radiaia direct estimat s-au obinut valori foarte mici ale erorilor MBE i
MPE, ceea ce conduce la validarea modelului pentru aceast component a radiaiei solare.
n urmtoarea etap se propune testarea modelului de estimare a radiaiei globale cu testul
t-statistic. Valorile lunare obinute pentru testul t-statistic sunt sistematizate n tabelul 3.3.
Tabelul 3.3. Valori lunare a testului de performan t-statistic
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

t-statistic
0.318
0.020
0.078
0.538
1.527
0.884

t-critic la 5%
1.761
1.734
1.669
1.645
1.645
1.645

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

t-statistic
0.153
0.977
1.466
0.490
0.220
0.435

t-critic la 5%
1.645
1.645
1.645
1.645
1.694
1.895

Valorile lunare calculate pentru testul t-statistic (tabelul 3.3), pentru modelul propus de
estimare a radiaiei globale, confirm performanele acestuia, valoarea calculat t-statistic fiind mai
mic (pentru toate lunile) dect valoarea t-critic, pentru un nivel de ncredere al modelului de 95%.
n urma analizei statistice realizate, se poate afirma c, modelele de estimare a radiaiei
solare pe baza factorului de turbiditate ngstrm au fost validate n urma aplicrii a patru
dintre cei mai utilizai indicatori statistici.
3.4. ESTIMAREA RADIAIEI SOLARE GLOBALE, N CONDIII DE CER
SENIN, PE BAZA FACTORULUI DE CLARITATE
Factorul de claritate (kt) este un parametru de o real importan n proiectarea
sistemelor de conversie a energiei solare, deoarece furnizeaz informaii cu privire la radiaia
solar real n raport cu cea disponibil.
Factorul de claritate
Factorul de claritate este definit ca raport al radiaiei solare globale pe o suprafa
orizontal i radiaia solar global extraterestr, calculul acestuia realizndu-se cu
urmtoarea relaie,
k t = G h / I 0 sin() ,
(3.10)
unde: Gh reprezint radiaia solar global pe o suprafa orizontal,
I0 - radiaia solar extraterestr,
- factorul de excentricitate al radiaiei solare extraterestre,
- unghiul altitudinal.
n vederea dezvoltrii unui model de estimare a radiaiei solare globale, pe baza factorului
kt (pentru condiii de cer senin), s-au considerat zilele cu cer senin extrase din ntreaga baza de
date meteo. Estimarea ct mai precis a radiaiei solare globale necesit determinarea variaiei
zilnice (specific fiecrei luni) a factorului kt.
Astfel, n fig. 3.10 se prezint curbele de variaie ale factorului kt real, n funcie de timpul
solar, pentru fiecare lun a anului.
Funciile de modelare a factorului de claritate, determinate pentru zona urban Braov,
n funcie de timpul solar sunt sistematizate n tabelul 3.4.

21

Rezumat tez de doctorat


Iunie

Decembrie

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.2

10

12

14

16

18

20

10

kt_med

12

14

16

18

20

kt_med

Fig. 3.10. Curbele de variaie ale factorului de claritate kt


Tabelul 3.4. Funciile factorului de claritate
Luna

Funciile pentru kt

Luna

Funciile pentru kt

Ianuarie k t = 0.254 exp(0.0724 timp _ solar) Iulie

k t = 0.4881 exp(0.028 timp _ solar)

Februarie k t = 0.3313 exp(0.0558 timp _ solar) August

k t = 0.3629 exp(0.048 timp _ solar)

Martie

k t = 0.3767 exp(0.045 timp _ solar) Septembrie k t = 0.336 exp(0.05 timp _ solar)

Aprilie

k t = 0.5037 exp(0.024 timp _ solar) Octombrie k t = 0.3892 exp(0.039 timp _ solar)

Mai

k t = 0.4268 exp(0.0386 timp _ solar) Noiembrie k t = 0.3572 exp(0.042 timp _ solar)

Iunie

k t = 0.5907 exp(0.0168 timp _ solar) Decembrie k t = 0.1805 exp(0.094 timp _ solar)

Pentru a obine valorile radiaiei solare globale se utilizeaz relaia (3.11), termenul kt
fiind nlocuit cu funciile prezentate n tabelul 3.4,
G h = I 0 sin() k t .
(3.11)
n fig. 3.12 se prezint diagramele de variaie zilnic a curbelor reale ale radiaiei
globale, suprapuse cu valorile obinute cu relaiile propuse de modelul de estimare a radiaiei
globale. n urma studiului diagramelor prezentate n fig. 3.12 se poate observa c valorile
estimate ale radiaiei globale sunt apropiate de valorile reale ale acesteia.
800
600
400
200

Radiatia solara [w/m]

Radiatia solara [w/m]

1000

1000

25 Martie 2006

800
600
400
200

21 Septembrie 2009

10

Gh_real

12

14

16

Gh_sim_kt

18

20

10

Gh_real

12

14

16

18

20

Gh_sim_kt

Fig. 3.12. Valorile radiaiei solare globale reale i estimate - zilele cu cer senin
estimare pe baza factorului de claritate
n urmtoarea etap se va realiza testarea statistic a modelului de estimare propus.
Acesta se va testa cu ajutorul indicatorilor statistici MBE, MPE, RMSE i a testului t-statistic.
Valorile calculate, ale erorilor MBE, MPE, RMSE i a testului t-statistic, pentru radiaia
solar global estimat cu ajutorul relaiei (3.11), sunt sintetizate n tabelul 3.5.
Din tabelul 3.5 se poate observa c, pentru indicatorul statistic MBE s-au obinut valori
foarte mici pentru 5 luni, acestea fiind valori apropiate de 0 [kWh/m2/zi]. Performana
modelului este validat i de valorile calculate pentru testul t-statistic, valori mai mici dect
valorile t-critic pentru toate lunile.

22

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


Tabelul 3.5. Valorile lunare ale indicatorilor statistici
Luna

MBE
[kWh/m2/zi]

MPE
[%]

RMSE
[kWh/m2/zi]

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

0.012
-0.014
0.000
-0.006
0.001
-0.005
-0.004
0.001
0.000
0.001
0.007
0.013

4.30
-4.60
-0.05
-1.15
0.17
-0.84
-0.71
0.21
-0.08
0.22
2.46
5.62

0.050
0.054
0.073
0.084
0.072
0.078
0.064
0.054
0.049
0.061
0.045
0.041

testul t-statistic
t-statistic
t-critic
calculat
la 5%
1.76
1.459
1.73
1.382
1.66
0.041
1.64
1.068
1.64
0.132
1.64
0.777
1.64
0.800
1.64
0.285
1.64
0.098
1.64
0.141
1.69
0.865
1.89
0.840

n concluzie, se poate afirma c modelul de estimare a radiaiei solare globale, pe baza


factorului de claritate a fost validat de valorile mici obinute pentru toi indicatorii statistici de
performan calculai, astfel modelul poate fi utilizat ca dat de intrare n vederea proiectrii
sistemelor de conversie a energiei solare.
3.5. NOI MODELE EMPIRICE DE ESTIMARE A RADIAIEI SOLARE
GLOBALE, PENTRU CONDIII DE CER SENIN
n acest subcapitol, se propun noi modele empirice de estimare a radiaiei solare globale,
pentru condiii de cer senin. Obiectivul conceperii acestor modele la reprezentat necesitatea
cunoaterii radiaiei globale maxime disponibile pentru zona urban Braov, astfel nct
calculele de dimensionare i proiectare a sistemelor de conversie a energiei solare, s se
realizeze pe baza unor valori ale radiaiei globale ct mai apropiate de valorile reale. Pentru
determinarea modelelor matematice de estimare a radiaiei globale s-au utilizat zilele cu cer
senin rezultate n urma aplicrii algoritmului de extragere a acestora din baza de date,
algoritm prezentat n subcapitolul 2.3. La dezvoltarea modelelor empirice s-a inut cont de
urmtoarele aspecte:
relaiile de estimare a radiaiei globale s fie ct mai simple i uor de implementat n
procesul de proiectarea a sistemelor de conversie a energiei solare;
modelul s depind de un numr minim de parametrii de intrare;
testarea statistic a modelelor s conduc la valori mici ale indicatorilor statistici
aplicai, respectiv la validarea modelelor propuse;
relaiile de estimare propuse pentru simularea radiaiei globale s poat fi
implementate n soft-urile de proiectare a sistemelor de conversie a energiei solare i n softurile de simulare energetic a cldirilor.
3.5.1. MODEL DE ESTIMARE A RADIAIEI GLOBALE EGSIM1
Modelul EGSIM1, propune pentru modelarea radiaiei globale cte o relaie pentru
fiecare lun din an i are ca form general relaia,
G h = (I o C) sin() ,
(3.12)
unde: I0 reprezint radiaia solar extraterestr, corectat cu factorul de excentricitate,
- unghiul altitudinal.

23

Rezumat tez de doctorat

Pentru particularizarea radiaiei solare globale n funcie de luna calendaristic, a fost


introdus coeficientul de corecie C. Valoarea cea mai mic a coeficientului C (451 W/m2) este
corespunztoare lunii Iunie; valoarea cea mai mare a coeficientului de corecie C este
corespunztoare lunii Decembrie i este de 579 W/m2. n tabelul 3.6, se prezint ecuaiile de
estimare a radiaiei solare globale orizontale propuse de modelul EGSIM1.
Tabelul 3.6. Ecuaiile modelului de estimare EGSIM1
Luna

Ecuaiile modelului de estimare


a radiaiei globale EGSIM1
G h = (I 0 569) sin( )
G h = (I 0 551) sin()

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Ecuaiile modelului de estimare


a radiaiei globale EGSIM1

Luna

G h = (I 0 470) sin()
G h = (I 0 489) sin()

Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

G h = (I 0 523) sin()
G h = (I 0 481) sin()
G h = (I 0 473) sin( )
G h = (I 0 451) sin()

G h = (I 0 501) sin()
G h = (I 0 521) sin()
G h = (I 0 542) sin( )
G h = (I 0 579) sin( )

Ecuaiile de estimare propuse sunt simple i uor de utilizat, avnd ca parametri de


intrare unghiul altitudinal, coeficientul de corecie C i radiaia solar extraterestr corectat
cu factorul de excentricitate .
Diagramele din fig. 3.14, prezint curbele de variaie ale radiaiei globale reale, suprapuse
cu variaiile radiaiei estimate cu modelul propus, EGSIM1, n funcie de timpul solar. n urma
analizei diagramelor prezentate n fig. 3.14 se poate formula urmtoarea concluzie: curbele de
estimare a radiaiei globale orizontale estimeaz bine curbele reale ale radiaie solare globale pe
durata unei zile solare.
2

Radiatia solara [w/m]

1000

Radiatia solara [w/m ]

1000
800
600
400
200

25 Ianuarie 2006

800
600
400
200

29 Aprilie 2006

Gh_real

10

12

14

16

Gh_sim_EGSIM1

18

20

Gh_real

10

12

14

16

18

20

Gh_sim_EGSIM1

Fig. 3.14. Valorile radiaiei solare globale reale i simulate (zile cu cer senin) model de
estimare EGSIM1
Performana modelului EGSIM1, a fost testat conform indicatorilor statistici MBE,
MPE, RMSE i a testului t-statistic. Valorile obinute pentru eroarea MBE variaz ntr-un
interval cuprins ntre -0.009 kWh/m2/zi i 0.010 kWh/m2/zi. Intervalul de variaie a erorii
RMSE este mic i se ncadreaz ntre 60 i 96 Wh/m2/zi (sub 100 Wh/m2) pentru toate lunile
din an. Performana modelului este validat i n urma aplicrii testului t-statistic, pentru toate
lunile, valorile acestuia situndu-se sub valorile t-critic.
Aadar, estimarea performanelor modelului propus EGSIM1, folosind 4 dintre cei mai
importani indicatori statistici, a condus la validarea modelului pentru zona Braov.
3.5.2. MODEL DE ESTIMARE A RADIAIEI GLOBALE - EGSIM2
Modelul de estimare a radiaiei solare globale n condiii de cer senin, EGSIM2,
propune o singur relaie de calcul pentru tot anul,

24

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

G h = 840.9 sin() ,
(3.13)
unde reprezint unghiul altitudinal.
Relaia propus este foarte simpl, i uor de aplicat n soft-urile de proiectare a
sistemelor de conversie a energiei solare, acesta depinznd doar de unghiul altitudinal. Figura
3.16, prezint diagramele radiaiei globale reale, suprapuse cu valorile obinute cu modelul de
estimare propus EGSIM2, n funcie de timpul solar.
2

Radiatia solara [w/m]

1000

Radiatia solara [w/m ]

1000
800
600
400
200

25 Ianuarie 2006

800
600
400
200

01 Aprilie 2011

10

12

Gh_real

14

16

18

20

Gh_sim_EGSIM2

10

Gh_real

12

14

16

18

20

Gh_sim_EGSIM2

Fig. 3.16. Curbele reale i estimate cu modelul EGSIM2, ale radiaiei solare globale
n urma analizei diagramelor prezentate n fig. 3.16 se pot evidenia urmtorul aspect,
curbele de estimare a radiaiei globale orizontale estimeaz bine curbele reale ale radiaie
solare globale.
n urmtoarea etap, se propune testarea performanelor modelului propus, folosind
indicatorii statistici MBE, MPE, RMSE i t-statistic. Modelul de estimare a radiaiei globale
EGSIM2 subestimeaz valorile radiaiei reale globale, la nivel de lun, cu pn la o valoare
maxim de 11 Wh/m2/zi; Valorile estimate prezint un nivel de mprtiere mic, care se
ncadreaz ntre 60 Wh/m2/zi i 99 Wh/m2/zi.
Modelul EGSIM2, propus pentru estimarea radiaiei solare globale, n condiii de cer senin,
a fost validat n urma aplicrii indicatorilor statistici, prin obinerea de valori mici ale acestora.
3.5.3. MODEL DE ESTIMARE A RADIAIEI GLOBALE - EGSIM3
Modelul de estimare a radiaiei solare globale pentru condiii de cer senin, EGSIM3,
propune pentru estimarea radiaiei globale o singur relaie pentru tot anul,
G h = 701.3 sin() exp(0.3 sin()) ,
(3.14)
unde reprezint unghiul altitudinal.
Dei expresia de estimare a radiaie solare globale este mai complex comparativ cu
modelele precedente, aceasta are doar un singur parametru de intrare, respectiv unghiul altitudinal,
ceea ce o face uor de utilizat. Figura 3.18, prezint diagramele de variaie ale radiaiei globale
reale i estimate cu modelul de estimare propus EGSIM3, n funcie de timpul solar.
2

Radiatia solara [w/m]

1000

Radiatia solara [w/m]

1000
800
600
400
200

01 Aprilie 2011

800
600
400
200

23 Aprilie 2011

Gh_real

10

12

14

16

Gh_sim_EGSIM3

18

20

Gh_real

10

12

14

16

18

Gh_sim_EGSIM3

Fig. 3.18. Curbele reale i estimate cu modelul EGSIM3, ale radiaiei solare globale

20

25

Rezumat tez de doctorat

n urma analizei diagramelor din fig. 3.18, se poate spune c, modelul EGSIM3 estimeaz
bine variaia zilnic a radiaiei globale reale, dar pentru validarea acestuia, n continuare se
propune calculul urmtorilor parametrii statistici: MBE, MPE, RMSE i t-statistic.
Din punct de vedere al erorii MBE, s-au obinut pentru toate lunile anului valori foarte
apropiate de 0 kWh/m2, cele mai mici erori n valoare absolut obinndu-se pentru lunile
Aprilie (5 Wh/m2/zi) i August (6 Wh/m2/zi).
Relaia de estimare a radiaiei globale propus de modelul EGSIM3, nu a fost validat
pentru lunile Ianuarie, Martie, Iulie, Octombrie i Noiembrie, valorile testului t-statistic fiind
mai mari dect, valorile de prag, t-critic.
3.5.4. MODEL DE ESTIMARE A RADIAIEI GLOBALE - EGSIM4
Modelul de estimare a radiaiei solare globale n condiii de cer senin, EGSIM4,
propune pentru estimarea radiaiei solare globale relaia,
G h = I 0 sin() a exp(b t _ solar) ,
(3.15)
2
unde I0 reprezint constanta solar, 1367 W/m ,
- unghiul altitudinal,
a, b - coeficieni de fitare ai modelului.
Relaia propus are o form relativ simpl, dei are doi parametrii de intrare (unghiul altitudinal
i timpul solar). n tabelul 3.10 sunt prezentate valorile coeficienilor a i b ai modelului EGSIM4.
Tabelul 3.10 Valorile coeficienilor a i b pentru fiecare lun, modelului de estimare EGSIM4
Valorile coeficienilor
a
b
0.34
0.051
0.34
0.051
0.35
0.048
0.36
0.047
0.37
0.043
0.36
0.448

Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Valorile coeficienilor
a
b
0.35
0.047
0.34
0.049
0.34
0.049
0.34
0.051
0.34
0.05
0.33
0.05

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Figura 3.20, prezint diagramele curbelor de variaie pentru radiaia global real, i
curbele de variaie obinute cu modelul de estimare propus EGSIM4, n funcie de timpul solar.
2

Radiatia solara [w/m]

1000

Radiatia solara [w/m ]

1000
800
600
400
200

25 Ianuarie 2006

800
600
400
200

21 Septembrie 2009

Gh_real

10

12

14

16

Gh_sim_EGSIM4

18

20

Gh_real

10

12

14

16

18

20

Gh_sim_EGSIM4

Fig. 3.20. Curbele reale i estimate cu modelul EGSIM4, ale radiaiei solare globale
n urma analizei diagramelor prezentate n fig. 3.20, se poate formula urmtoarea
concluzie: curbele de estimare a radiaiei globale orizontale estimeaz bine curbele reale ale
radiaie solare globale.
Valorile erorii MBE sunt foarte mici, pentru toate lunile din an; valoarea cea mai mic a
erorii MBE s-a obinut pentru luna August; domeniul de variaie a erorii MBE se situeaz ntre 0.007 kWh/m2/zi i 0.005 kWh/m2/zi.

26

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

Performana modelului este confirmat i de valorile calculate ale testului t-statistic,


valorile calculate fiind mai mici dect valorile critice corespunztoare fiecrei luni. Aadar,
modelul EGSIM4 de estimare a radiaiei globale, n condiii de cer senin, a fost validat pentru
fiecare lun din an, prin obinea de valori foarte mici pentru indicatorii statistici aplicai.
3.5.5. INDICATORUL STATISTIC RANKSCORE

Valori RankScore

Toate cele patru modele empirice de estimare a radiaiei solare globale (n condiii de
cer senin) propuse n acest capitol, au fost validate cu ajutorul indicatorilor statistici MBE,
MPE i RMSE i a testului t-statistic. Pentru a determina care din cele patru modele estimeaz
cel mai aproape de realitate radiaia global (pentru zona Braov) pentru fiecare lun, se
propune testarea performanelor acestora cu indicatorul statistic RankScore.
Figura 3.24, prezint valorile indicatorului RankScore, pentru fiecare lun fiind
reprezentate cte 2 valori minime ale acestui indicator; se poate observa c, modelele pentru
care s-au obinut valori minime ale indicatorului t-statistic, s-au obinut i valori minime ale
indicatorului RankScore.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Ian.

Feb. Mar. Apr.


EGSIM1
EGSIM4

Mai

Iun.

Iul.

Aug. Sep.

EGSIM2
t-statistic minim

Oct.

Noi. Dec.

EGSIM3

Fig. 3.24. Valorile lunare ale indicatorilor statistici t-statistic i RankScore


n tabelul 3.13, sunt prezentate relaiile empirice recomandate pentru estimarea radiaiei
globale, pentru zona urban Braov, pentru fiecare lun din an, n conformitate cu rezultatele
obinute n urma aplicrii indicatorului statistic RankScore.
Tabelul 3.13 Relaii empirice de estimare a radiaiei solare globale pentru zona Braov
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Modelul de estimare
recomandat
EGSIM4
EGSIM1
EGSIM4
EGSIM1
EGSIM4
EGSIM4

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Modelul de estimare
recomandat
EGSIM1
EGSIM4
EGSIM1
EGSIM2
EGSIM1
EGSIM4

3.5.6. APLICAREA NOILOR MODELE EMPIRICE DE ESTIMARE A


RADIAIEI SOLARE GLOBALE, PENTRU ZONA URBAN
TIMIOARA
n scopul creterii gradului de ncredere al modelelor empirice propuse (subcap.
3.5.13.5.4) pentru estimarea radiaiei globale, n urmtoarea etap se propune fitarea i
validarea acestora i pentru un alt ora. n acest scop, a fost necesar descrcarea unor baze de
date meteorologice, care s conin date referitoare la radiaia global; astfel, s-a identificat

27

Rezumat tez de doctorat

proiectul Platformei Solare de la Universitatea de Vest din Timioara [103, 140].


Baza de date a oraului Timioara [103, 140], conine date referitoare la radiaia solar
global, din Ianuarie 2009 pn n Aprilie 2011; datele sunt nregistrate sub forma mediilor
orare [Wh/m2] i sunt salvate n fiiere de tip text. Pentru testarea modelelor empirice propuse,
pentru o alt zon, n prima etap a fost necesar extragerea zilelor cu cer senin, din baza de date.
Pentru acestea, s-a realizat aplicarea modelelor propuse i respectiv fitarea acestora pentru zona
Timioara. Astfel, au fost determinai coeficieni de multiplicare pentru relaiile de estimare a
radiaiei globale (prezentate n subcap. 3.5.13.5.4). Tabelul 3.14 prezint valorile coeficienilor
de fitare pentru oraul Timioara.
Tabelul 3.14 Valorile coeficienilor de corecie, pentru zona Timioara
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

EGSIM1
1.05
1.05
1.05
0.95
0.95
1.05
0.95
1.05

EGSIM2
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05

EGSIM3
1.05
1.15
1.05
0.95
0.95
1.10
1.05
1.05

EGSIM4
1.05
0.97
1.07
0.95
1.05

Cu ajutorul relaiilor de estimare corectate, n urmtoarea etap s-a realizat calculul


radiaiilor globale estimate pentru oraul Timioara. n urmtoarea etap se propune testarea
statistic a modelelor empirice de estimare a radiaiei globale cu ajutorul indicatorilor statistici.
Tabelul 3.15 Valorile indicatorului statistic MBE modele empirice
de estimare a radiaiei solare globale aplicate pentru zona Timioara
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

MBE
[kWh/m2/zi]
EGSIM1
-0.014
-0.004
-0.009
-0.006
-0.002
0.009
0.010
0.004
-0.009
-0.001
0.004
-0.020

MBE
[kWh/m2/zi]
EGSIM2
-0.013
0.000
-0.003
0.010
-0.008
0.003
-0.007
0.007
-0.004
0.004
-0.003
-0.021

MBE
[kWh/m2/zi]
EGSIM3
0.006
-0.009
0.004
0.004
0.003
0.010
0.002
0.002
0.000
0.004
0.003
-0.003

MBE
[kWh/m2/zi]
EGSIM4
-0.009
-0.004
0.008
-0.007
0.006
-0.003
0.001
0.005
-0.006
-0.006
0.005
-0.018

Valorile calculate pentru indicatorul statistic MBE, tabelul 3.15, nu depesc valoarea
de 21 Wh/m2/zi, pentru cele patru modele testate. Din punct de vedere al erorii MBE modelul
EGSIM1 are tendina de a supraestima uor valorile reale ale radiaiei, pentru 8 luni din an;
modelul EGSIM3 prezint tendina de a subestima uor valorile reale ale radiaiei cu pn la
maxim 10 Wh/m2/zi (pentru luna Iunie).

28

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

1.40

1.40

1.20

1.20

1.00

1.00

0.80

0.80

0.60

0.60

0.40

0.40

0.20

0.20

0.00

0.00

Valori minime RankScore

Valori RankScore

n etapa urmtoare pentru a identifica care model estimeaz cel mai bine radiaia solar
pentru fiecare lun, se propune aplicarea indicatorului statistic RankScore.
n fig. 3.26 sunt prezentate, pentru fiecare lun, cte 2 valori minime calculate ale testului tstatistic i ale indicatorului RankScore. n urma analizei fig.3.26, se pot formula urmtoarele concluzii:
valorile lunare calculate pentru t-statistic, care s-au identificat ca fiind minime (dintre
valorile celor 4 modele empirice) sunt cu mult mai mici dect valorile t-critic (pentru un nivel
de ncredere al modelului de 95%);
valorile indicatorului RankScore sunt minime pentru aceleai modele pentru care i
indicatorul t-statistic este minim.

Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Oct. Noi. Dec.
RankScore_EGSIM1
RankScore_EGSIM4

RankScore_EGSIM2
RankScore minim

RankScore_EGSIM3

Fig. 3.26. Valorile lunare minime ale indicatorilor statistici RanckScore i testul t-statistic
Tabelul 3.19. Relaiile de estimare a radiaiei globale, pentru zona Timioara
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie

Modelul de estimare
recomandat
EGSIM3
EGSIM2
EGSIM2
EGSIM3
EGSIM1
EGSIM2

Luna
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Modelul de estimare
recomandat
EGSIM4
EGSIM3
EGSIM3
EGSIM1
EGSIM2
EGSIM3

Scopul aplicrii indicatorului statistic RankScore a fost acela de a determina relaiile


empirice recomandate pentru estimarea radiaiei globale pentru zona Timioara. Astfel n
tabelul 3.19 sunt prezentate relaiile empirice de estimare a radiaiei solare, n condiii de cer
senin, recomandate pentru fiecare lun, pentru zona Timioara.
3.6. CONCLUZII. CONTRIBUII ORIGINALE
Concluzii
Capitolul 3 a avut ca scop modelare radiaie solare (globale, directe i difuze) pentru
condiii de cer senin. Modelele de estimare propuse pentru estimarea radiaiei solare (globale,
directe i difuze) au la baz factorii de turbiditate Linke i ngstrm. Pentru estimarea
radiaiei globale au fost propuse modele pe baza factorului de claritate (kt) i au fost
concepute, de asemenea, i 4 modele empirice pe baza nregistrrilor de radiaie global.
Pentru modelele de estimare a radiaiei solare pe baza factorului de turbiditate Linke s-au
folosit valorile lunare ale acestuia, valori determinate din condiia de a satisface a sistemului
format din ecuaia radiaiei directe i cea a radiaiei difuze. Pentru modelarea radiaiei difuze, a
fost necesar introducerea unui coeficient de corecie (Cd), coeficient care ine cont de condiiile

Rezumat tez de doctorat

29

specifice unei zone depresionare, cum este cea a Braovului. Pentru modelele de estimare, care au
la baz valorile factorului de turbiditate ngstrm - att cel pentru radiaia solar direct ct i cel
pentru radiaia difuz - a fost necesar introducerea a cte unui coeficient de corecie.
Aceti coeficieni de fitare, in cont de faptul c, valoarea minim adoptat a
coeficientului de claritate, pentru o zi care respect condiiile unei zile cu cer senin, este 0.6;
pentru Braov valoarea minim a factorului de claritate n condiii de cer senin s-a considerat
0.6, avndu-se n vedere faptul c, pe o perioad de 5 ani doar 2 zile au fost nregistrate cu
valori care au depit valoarea de 0.7 pentru acest factor.
Modelul de estimare a radiaiei globale pe baza factorului de claritate a fcut necesar
determinarea funciilor de variaie zilnic, pentru toate lunile, ale acestui factor, n funcie de timpul solar.
De asemenea, au fost concepute modelele empirice pentru radiaia global; modelele
propuse rspund n totalitate condiiilor impuse n faza de concepere a unor modele care s
permit implementarea uoar n sistemele de conversie a energiei solare (expresii matematice
ct mai simple cu un numr minim de parametrii de intrare).
Toate modelele de estimare a radiaiei solare propuse n acest capitol au fost testate statistic,
cu ajutorul indicatorilor statistici de performan: MBE, MPE, RMSE i testul t-statistic.
n vederea ierarhizrii modelele empirice concepute pentru estimarea radiaiei globale,
s-a aplicat testul statistic RankScore.
Astfel pe baza analizei valorilor obinute n urma aplicrii indicatorilor statistici de
performan, pentru modelele de estimare a radiaiei solare pot fi enumerate urmtoarele concluzii:
Modelele de estimare a radiaiei solare (globale, directe i difuze) n condiii de cer senin, pe
baza valorilor factorului de turbiditate Linke au fost validate pentru zona Braov, valorile
obinute pentru toi indicatorii statistici fiind foarte mici;
Modelul de estimare a radiaiei solare (globale, difuze i directe) pe baza factorului de
turbiditate ngstrm, a fost validat pentru zona Braov, modelul propus estimnd corect
radiaia global pentru valori mai mari de 200 W/m2, pentru erorile MBE, MPE i RMSE
obinndu-se valori mici;
Modelul pentru estimarea radiaiei solare globale propus pe baza factorului de claritate, a fost
validat pentru zona Braov, modelul estimnd ntr-o foarte bun msur radiaia solar global,
n special pe cea cuprins ntre valorile de 150 W/m2 i de 800 W/m2; valorile calculate pentru
testul t-statistic sunt mai mici dect valorile t-critic pentru toate lunile;
Modelele empirice propuse pentru estimarea radiaiei globale n condiii de cer senin,
EGSIM1, EGSIM2, EGSIM3 i EGSIM4 au fost validate n urma testrii cu ajutorul
indicatorilor statistici de performan, att pentru zona Braov ct i pentru zona
Timioara (pentru creterea gradului de ncredere a modelelor concepute acestea au fost
validate i pentru un alt ora, respectiv pentru Timioara).
Contribuii originale
Au fost determinai coeficienii de fitare - specifici zonei Braov - pentru relaiile de estimare
a radiaiei directe i a radiaiei difuze pe baza valorilor factorului de turbiditate Linke, pentru
condiii de cer senin.
Au fost determinai coeficienii de fitare pentru relaiile de estimare a radiaiei directe i difuze, cu ajutorul
modelelor spectrale pentru condiii de cer senin (pe baza valorilor factorului de turbiditate ngstrm).
S-au determinat funciile - specifice lunar - de variaie zilnic a factorului de claritate, pentru
condiii de cer senin i s-a realizat estimarea radiaiei globale solare pe baza acestora.
Au fost concepute 4 modele empirice de estimare a radiaiei globale; modelele au fost
concepute sub forma unor relaii simple, cu un numr minim de parametri de intrare,
pentru a putea fi uor de implementate n soft-urile de proiectare a sistemelor de conversie
a energiei solare i a celor de simulare dinamic a cldirilor.

30

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


Determinarea coeficienilor de fitare, pentru cele 4 modele empirice concepute, n scopul
estimrii radiaiei solare globale pentru zona urban Timioara.
4. ESTIMAREA RADIAIEI SOLARE N CONDIII DE CER REAL

Estimarea radiaiei solare (globale, directe i difuze) pentru multe zone de pe glob se
realizeaz cu ajutorul modelelor matematice, datorit numrului mic de staii meteorologice
echipate cu senzori performani pentru msurarea radiaiei solare. Astfel, apare nevoia de a
avea un model matematic de estimare a radiaiei solare, n premisele unui cer real.
n acest capitolul sunt prezentate etapele necesare determinrii unui model de estimare a
radiaiei solare, n premisele unui cer real, pe baza ecuaiei ngstrm - Prescott. Pentru
nceput se propune estimarea valorilor medii zilnice lunare, iar apoi estimarea valorilor medii
zilnice, ale radiaiei solare globale i difuze. Modelele de estimare prezentate ofer cte o
ecuaie de estimare a radiaiei solare globale i difuze pentru fiecare lun, particularizarea
geografic fiind realizat cu ajutorul coeficienilor ecuaiei ngstrm - Prescott, determinai
pentru zona Braov.
4.4. ESTIMAREA RADIAIEI SOLARE ZILNICE

4.4.1. Determinarea coeficienilor de regresie pentru estimarea radiaiei


solare zilnice
n vederea determinrii valorilor coeficienilor de regresie ai ecuaiei ngstrm
Prescott, pentru zona Braov se vor parcurge etapele prezentate mai jos.
Algoritm de determinare a coeficienilor ecuaiei ngstrm Prescott pentru
estimarea zilnic a radiaiei solare
Etapa I const din calculul:
- radiaiei solare globale zilnice pe o suprafa orizontal (H);
- radiaiei solare difuze zilnice pe o suprafa orizontal (Hdif);
- radiaiei solare globale extraterestre zilnice pe o suprafa orizontal (H0);
- numrul de ore cu Soare pentru fiecare zi (n);
- numrul zilnic maxim posibil de ore cu Soare (N).
Etapa II, const n determinarea valorile coeficienilor de regresie (caracteristici) ai
ecuaiei ngstrm Prescott, pentru fiecare lun, folosind regresiile dintre H / H 0 (n / N )
(pentru estimarea radiaiei globale).
Etapa III, const n determinarea coeficienilor de regresie (caracteristici pentru fiecare
lun) pentru ecuaiile de estimare a radiaiei difuze, cu ajutorul regresiilor dintre:
H dif / H g (H g / H 0 ) .
n urma aplicrii algoritmului de mai sus, s-au obinut 12 relaii de tip ngstrm
Prescott caracteristice pentru fiecare lun, pentru estimarea radiaiei solare globale i difuze
(n condiii de cer real), pentru zona urban Braov, acestea fiind prezentate n tabelul 4.7 i
tabelul 4.8. Aadar, valorile zilnice ale radiaiei radiaie globale i difuze pot fi determinate
folosind relaiile de estimare, specifice fiecrei luni, n funcie de fracia de nsorire.
Cele 12 relaii lunare de estimare zilnic a radiaiei globale respectiv difuze sunt
specifice fiecrei zone, acestea depinznd de condiiile geografice i climatice ale zonei.
Coeficienii obinui ai regresiilor (att pentru radiaia global zilnic ct i radiaia difuz
zilnic) sunt determinai i specifici pentru fiecare lun, doar pentru zona Braov. Folosind
relaiile de estimare propuse n tabelul 4.7 i tabelul 4.8, n continuare se propune analiza
comparativ a valorilor reale cu cele estimate. Astfel n fig. 4.4 se prezint valorile zilnice reale

31

Rezumat tez de doctorat

i valorile estimate ale radiaiei globale i difuze, pentru perioada Martie - Iulie 2011.
Tabelul 4.7. Valorile coeficienilor regresiei pentru radiaia global zilnic
Luna

Relaia ngstrm Prescot

Ianuarie

H / H 0 = 1.283(n / N ) 1.876(n / N ) + 1.243(n / N ) + 0.161


3

H / H 0 = 0.931(n / N ) 1.511(n / N ) + 1.138(n / N ) + 0.178


3

Februarie

H / H 0 = 0.595(n / N ) 1.051(n / N ) + 0.987(n / N ) + 0.168


3

Martie

H / H 0 = 0.710(n / N ) 1.173(n / N ) + 1.038(n / N ) + 0.159


3

Aprilie

H / H 0 = 0.333(n / N ) 0.690(n / N ) + 0.894(n / N ) + 0.165


3

Mai

H / H 0 = 0.275(n / N ) 0.492(n / N ) + 0.771(n / N ) + 0.177


3

Iunie

H / H 0 = 0.475(n / N ) 1.01(n / N ) + 1.092(n / N ) + 0.135


3

Iulie

H / H 0 = 0.750(n / N ) 1.207(n / N ) + 1.037(n / N ) + 0.154


3

August

H / H 0 = 0.893(n / N ) 1.544(n / N ) + 1.216(n / N ) + 0.149


3

Septembrie

H / H 0 = 0.372(n / N ) + 0.83(n / N ) + 0.162


2

Octombrie

H / H 0 = 0.473(n / N ) + 0.901(n / N ) + 0.153


2

Noiembrie

H / H 0 = 0.449(n / N ) + 0.868(n / N ) + 0.139


2

Decembrie

Tabelul 4.8. Valorile coeficienilor regresiei pentru radiaia difuz zilnic


Luna

Relaia ngstrm Prescot

Ianuarie

H dif / H = 1.515(H / H 0 ) + 0.013(H / H 0 ) + 0.908


2

H dif / H = 2.35(H / H 0 ) + 0.512(H / H 0 ) + 0.860


2

Februarie

H dif / H = 1.594(H / H 0 ) 0.028(H / H 0 ) + 0.907


2

Martie

H dif / H = 0.940(H / H 0 ) 0.518(H / H 0 ) + 0.969


2

Aprilie

H dif / H = 0.389(H / H 0 ) 0.96(H / H 0 ) + 1.036


2

Mai

H dif / H = 0.331(H / H 0 ) 0.953(H / H 0 ) + 1.007


2

Iunie

H dif / H = 0.418(H / H 0 ) 0.880(H / H 0 ) + 0.997


2

Iulie

H dif / H = 1.092(H / H 0 ) 0.395(H / H 0 ) + 0.934


2

August

H dif / H = 1.625(H / H 0 ) 0.039(H / H 0 ) + 0.919


2

Septembrie

H dif / H = 1.921(H / H 0 ) + 0.152(H / H 0 ) + 0.897


2

Octombrie
Noiembrie

H dif / H = 1.370(H / H 0 ) 0.228(H / H 0 ) + 0.937

Decembrie

H dif / H = 9.078(H / H 0 ) 10.21(H / H 0 ) + 2.344(H / H 0 ) + 0.719

Radiatia globala zilnica, Martie - Iulie 2011


10
9

[kWh/m 2]

8
7
6
5
4
3
2
1
0
61

80

99

118

137
R_g_real

156
R_g_sim

175

194

213

32

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


Radiatia difuza zilnica, Martie - Iulie 2011
4

[kWh/m 2]

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
61

80

99

118

137
R_dif_real

156
R_dif_sim

175

194

213

Fig. 4.4. Variaia radiaiei zilnice globale i difuze - valori estimate i reale
n urma analizei diagramelor prezentate n fig. 4.4 se poate observa c relaiile teoretice
ale radiaiilor zilnice estimeaz foarte bine radiaiile solare reale (global i difuz) specifice
zonei urbane Braov. Utiliznd ecuaiile propuse de estimare a radiaiei globale i difuze (valori
zilnice), n fig. 4.5 se prezint valorile radiaiilor estimate versus valorile radiaiilor reale.

Fig. 4.5. Radiaia solar zilnic global i difuz valori estimate versus valori reale
Se poate observa c valorile zilnice ale radiaiei globale estimate modeleaz foarte bine
valorile zilnice msurate, acestea fiind cuprinse pe o band foarte ngust de o parte i de alta
a liniei de 1:1. Valorile zilnice ale radiaiei difuze estimate sunt, fa de linia 1:1, cuprinse pe
o band mai lat dect cea pentru radiaia global; referitor la gradul ridicat de mprtiere al
valorilor radiaiei difuze estimate, se menioneaz faptul c, modelarea radiaiei difuze pentru
o zon depresionar este foarte dificil datorit factorilor climatici (imprevizibili) specifici
unei astfel de zone (cea, nebulozitate, etc.).
4.4.2. Estimarea performanei modelelor de estimare zilnic a radiaiei solare
n urmtoarea etap se propune estimarea performanei modelelor propuse din punct de
vedere statistic, cu ajutorul indicatorilor statistici: MBE, MPE, RMSE i testul t-statistic.
Astfel n tabelele 4.9 i 4.10 sunt prezentate valorile calculate ale indicatorilor statistici
(radiaia global respectiv pentru cea difuz - estimare zilnic).
Valorile obinute ale indicatorilor statistici, pentru modelul de estimare a radiaiei
globale, sunt foarte mici pentru toate lunile. Relaiile de estimare a radiaiei globale au
tendina de a supraestima foarte uor radiaia msurat, cu maxim 6.6 Wh/m2/zi, valoare
obinut pentru luna Septembrie (aceast valoare corespunde unei valori procentuale de
0.21%). Pentru luna Martie s-a obinut cea mai mic valoare a indicatorului MBE, respectiv -2
Wh/m2/zi. Analiza indicatorului RMSE conduce la concluzia c valorile estimate au un nivel
de mprtiere redus, cele mai mici valori ale acestuia obinndu-se pentru Noiembrie i

33

Rezumat tez de doctorat

Decembrie. In urma aplicrii testului t-statistic pentru modelul de estimare zilnic a radiaiei
globale, valorile obinute se afl mult sub valorile t-critic (valori corespunztoare unui nivel
de ncredere de 95%).
Tabelul 4.9. Valorile indicatorilor statistici, estimarea zilnic a radiaiei globale
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

MBE
[kWh/m2/zi]
-0.0014
-0.0016
-0.0020
-0.0019
0.0005
-0.0016
-0.0016
-0.0008
0.0066
0.0035
-0.0005
-0.0009

MPE
[%]
-0.13
-0.09
-0.08
-0.05
0.01
-0.03
-0.03
-0.02
0.21
0.16
-0.04
-0.12

RMSE
[kWh/m2/zi]
0.200
0.285
0.331
0.356
0.382
0.427
0.394
0.400
0.313
0.234
0.194
0.175

testul
t-statistic
0.082
0.064
0.076
0.068
0.016
0.045
0.048
0.024
0.231
0.168
0.029
0.060

t-critic
95%
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645

n urma testrii statistice a modelului de estimare zilnic a radiaiei difuze, s-a observat
c valorile obinute sunt mici pentru toate lunile anului (tabelul 4.10). Din punct de vedere al
valorilor obinute pentru indicatorul MBE, relaiile de estimare a radiaiei difuze au tendina
de a subestima radiaia msurat cu un maxim de 2.4 Wh/m2/zi, pentru lunile August i
Septembrie.
Valorile RMSE sunt de asemenea mici, acestea ncadrndu-se n intervalul 0.158
kWh/m2/zi i 0.383 kWh/m2/zi. Valoarea maxim a indicatorului RMSE s-a obinut pentru
luna August, iar valoarea minim pentru luna Noiembrie.
Performana modelului este confirmat, pentru toate lunile de valorile mici ale
indicatorului t-statistic). Valoarea cea mai mare a indicatorului t-statistic este de 0.971
obinut pentru luna Septembrie.
Valorile foarte mici obinute pentru indicatorii statistici aplicai, valideaz relaiile
propuse pentru estimarea zilnic a radiaiei globale i difuze pentru zona urban Braov, n
condiii de cere real.
Tabelul 4.10. Valorile indicatorilor statistici, estimarea zilnic a radiaiei difuze
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

MBE
[kWh/m2/zi]
0.012
0.019
0.021
0.018
0.017
0.023
0.023
0.024
0.024
0.008
0.001
0.009

MPE
[%]
1.89
1.98
1.53
0.98
0.79
1.03
1.03
1.20
1.62
0.77
0.23
1.83

RMSE
[kWh/m2/zi]
0.174
0.249
0.301
0.327
0.333
0.359
0.378
0.383
0.272
0.229
0.158
0.162

testul
t-statistic
0.861
0.880
0.893
0.680
0.659
0.779
0.712
0.779
0.971
0.400
0.111
0.635

t-critic
95%
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645
1.645

34

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


4.5. CONCLUZII. CONTRIBUII ORIGINALE
Concluzii

n vederea estimrii radiaiei solare pentru condiii de cer real, s-a utilizat ecuaia de tip
ngstrm Prescot; astfel cu ajutorul regresiilor de gradul I H g / H 0 (n / N ) , s-a estimat

radiaia solar global, iar pe baza regresiilor de gradul I H dif / H 0 (H g / H 0 ) , radiaia solar
difuz. Pentru estimarea radiaiei globale zilnice s-au utilizat regresii de gradul II, iar pentru
radiaia difuz zilnic, regresii de gradul II i III.
Toate expresiile concepute sunt prezentate tabelar, fiecare lun fiind caracterizat de
cte 2 ecuaii, una pentru estimarea radiaiei globale (lunare respectiv zilnice) i una pentru
estimarea radiaiei difuze (lunare respectiv zilnice). n scopul analizei comparative a valorilor
estimate i valorilor reale sunt prezentate diagrame att sub forma valori stimate versus
valori reale ct i sub forma variaiilor de radiaie lunare respectiv zilnice.
Performana modelelor propuse a fost estimat cu ajutorul a patru dintre cei mai
importani indicatorilor statistici MBE, MPE, RMSE, t-statistic; valorile mici obinute ale
acestor indicatori au validat modelele propuse.
Contribuii originale
S-au determinat coeficienii de regresie ai relaiei ngstrm - Prescot pentru estimarea
lunar a radiaiei solare globale i coeficienii de regresie pentru estimarea lunar a
radiaiei solare difuze.
Conceperea algoritmului de determinare a coeficienilor regresiilor pentru ecuaiile de
estimare zilnic a radiaiei globale i difuze n condiii de cer real (s-au determinat modele
de estimarea zilnic, a radiaiei solare globale i difuze, pentru zona urban Braov, n
condiii de cer real - estimare realizat pe baza regresiilor de gradul II i III).
5. APLICAII ALE MODELELOR DE ESTIMARE A RADIAIEI SOLARE
PENTRU ZONA URBAN BRAOV
5.2. PROGRAM PENTRU ESTIMAREA RADIAIEI SOLARE, N CONDIII
DE CER SENIN - SIMCLIM
n acest capitol se propune un program care s fac posibil modelarea radiaiei solare
(globale, difuze, directe) pe o suprafa orizontal, fix nclinat, mobil dup o ax respectiv
mobil dup dou axe. De asemenea, programul face posibil afiarea variaiei unghiurilor de
orientare, a variaiei radiaiei directe teoretice i a celei receptate normal de un modul PV
orientat (cu ajutorul a dou tipuri de sisteme de orientare: pseudo-ecuatorial i azimutal), dar
i calculul eficienei de orientare pentru toate zilele sezonului ales. Programul conceput
reprezint o modalitate de aplicare a modelelor concepute de estimare a radiaiei solare, n
proiectarea sistemelor de orientare a modulelor PV.
Pentru fiecare pagin selectat, pentru a sublinia zona n care se ofer rezultate, sunt
utilizate caractere ngroate de culoare albastr; aceti parametrii se refer la:
pe pagina Solar Angles, valorile maxime ale unghiurilor altitudinal i azimutal pentru
ziua selectat de utilizator;
pe pagina Irradiance - Horizontal Surface: valoarea indicelui de claritate i a energiei
solare directe pentru ziua selectat de utilizator;
pe pagina Irradiance - Tilted Surface: valoarea unghiului optim de nclinare zilnic,
pentru o suprafa captatoare orientat sud;
n fig. 5.1 sunt prezentate curbele de variaie ale unghiurilor solare (unghiul altitudinal - curba

Rezumat tez de doctorat

35

roie, orar - curba mov, azimutal - curba roz i unghiul de nclinare optim , pentru un sistem de orientare
dup dou axe - curba albastr), valori caracteristice zilei de 21 Iunie 2011, pentru condiii de cer senin.

Fig. 5.1. Interfaa programului SimClim


n fig. 5.2 sunt prezentate curbele de variaie ale radiaiei globale, pentru 21 Iunie,
considerndu-se o suprafa fix orientat sud i nclinat la 45o, respectiv o suprafa orientat
dup 2 axe i o suprafa orientat sud sub un unghi variabil optim de nclinare.

Fig. 5.2. Curbele de variaie ale radiaiei solare globale, pentru o suprafa orientat sud i
nclinat la 45o, respectiv o suprafa orientat dup 2 axe i o suprafa orientat sud sub
un unghi variabil optim de nclinare, condiii de cer senin, 21 Iunie 2011
Programul permite de asemenea, afiarea tabelar a valorilor radiaiilor globale, directe i
difuze pe plan orizontal i pe o suprafa orientat i afiarea valorilor energiilor directe zilnice
obinute pentru diferite orientri ale suprafeei captatoare (fig. 5.3, b); pentru suprafeele orientate
este determinat ctigul procentual de energie fa de o suprafa orizontal. Spre exemplu, pentru
21 Iunie, pentru o suprafa orientat sud se recomand un unghi de nclinare de 25.31o, ctigul
procentual de energie, fa de o suprafa orizontal, fiind de 8.99%; pentru o suprafa orientat
sud i nclinat la 45o acest procent este de -8.97%, o cretere important obinndu-se pentru
suprafeele captatoare orientate dup 2 axe (50.57%). Pentru ziua considerat (21 Iunie) n fig. 5.4

36

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

se prezint diagrama sunchart, variaia factorului de turbiditate Linke (modelul Kasten - Young).

b. Ctigul energetic al unei suprafee orientate fa de o suprafa orientat


Fig. 5.3. Valori tabelare ale radiaie solare estimate, pentru zona Braov, data de
21 Iunie 2011

a. Diagrama sunchart

b. Valorile lunare ale factorului de turbiditate Linke (modelul Kasten-Young)


Fig. 5.4. Variaia unor parametri caracteristici zonei Braov - 21 Iunie 2011
n dezvoltarea unui sistem fotovoltaic bazat pe platforme cu sisteme de orientare,
cunoaterea datelor de intrare, a radiaiei solare cu precdere, reprezint o condiie esenial
att pentru dezvoltarea unui sistem virtual de testare ct i pentru realizarea unui produs real
(sistem fotovoltaic) adaptat condiiilor reale de funcionare [25, 49, 45, 107, 120]. n vederea
maximizrii cantitii de radiaie solar direct receptat de o suprafa captatoare a unui
panou fotovoltaic au fost proiectate sisteme de orientare dup o ax i sisteme de orientare
dup dou axe (de tip ecuatorial i azimutal).
Sistemele de orientare dup dou axe de tip pseudo-ecuatorial i azimutal, reprezint unul
dintre domeniile de cercetare importante ale colectivului Centrul de Cercetare Sisteme de Energii
Regenerabile i Reciclare; cercetrile teoretice i practice ale colectivului care realizeaz
proiectarea acestor tipuri de sisteme s-au materializat n numeroase articole tiinifice [14, 16, 18,
35, 36, 91, 107, 124, 125, 126].
Revenind la programul SimClim, pagina Orientation Program face posibil (n funcie
de selectarea tipului de orientare prin intermediul butoanelor radio: Pseudo-equatorial i
Azimuthal) afiarea variaiei unghiurilor de orientare ale unui modul PV i a variaiei radiaiei
directe receptat de modulul PV. Pentru programele anuale de orientare pseudo-ecuatorial i
azimutal, s-au utilizat 12 i respectiv 16 sezoane, prezentate n tabelele 5.1 i 5.2; n aceste tabele
sunt de asemenea prezentate valorile unghiurilor pentru micarea sezonier, respectiv pentru
micarea diurn [14, 38].
n partea inferioar a graficului sunt afiate zilele limit ale sezonului selectat i valorile
eficienei de orientare corespunztoare. De asemenea, programul face posibil afiarea tabelar a
eficienelor de orientare zilnice, calculate pentru toate zilele sezonului selectat (tabelul 5.3).

37

Rezumat tez de doctorat

Tabelul 5.1. Program de orientare anual a unui sistem de orientare pseudo-ecuatorial


Intervalul de zile
- Sezon -

Intervalul orar
T_solar

Orientare
sezonier

S1
49 - 70;
272 - 293

4 - 20

53.25

S2
71 - 89;
253 - 271

4 - 20

45.65

Intervalul orar
T_solar

Orientare diurn

4 - 8.5
8.5 - 10
10 - 1.5
11.5 - 12.5
12.5 - 14
14 - 15.5
15.5 - 21
4 - 8.5
8.5 - 9.5
9.5 - 10.5
10.5 - 11.5
11.5 - 12.5
12.5 - 13.5
13.5 - 14.5
14.5 - 15.5
15.5 - 20

-62
-40
-19
0
19
40
62
-64
-46
-32
-16
0
16
32
46
64

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S6
145 172
- 198

4-7
7 - 8.5
8.5 - 15.5
15.5 - 17
17 - 20

-15
4.05
23.15
4.05
-15

S7
249 356
- 49

4 - 20

62.65

4-8
8-9
9 - 9.75
9.75 - 10.75
10.75 - 11.75
11.75 - 12.25
12.25 - 13.25
13.25 - 14.25
14.25 - 15
15 - 16
16 - 20
4-9
9 - 10.25
10.25 - 11.5
11.5 - 12.5
12.5 - 13.75
13.75 - 15
17 - 20

-64
-48
-36
-24
-12
0
12
24
36
48
64
-58
-36
-18
0
18
36
58

Fig. 5.6. Variaiile unghiurilor de orientare ale unui modul PV, respectiv variaiile radiaiei
directe receptate de modulul PV

38

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


Tabelul 5.3 Valorile eficienei de orientare a unui sistem de orientare de tip
pseudo-ecuatorial pentru toate zilele sezonului ales
S1

Nr.
zi

Efic.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

99.4
99.4
99.4
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.4
99.4
99.4
99.4
99.3
99.3

S2
Nr.
zi

Efic.

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

99.4
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
99.3
99.3
99.3

S6
Nr.
zi

Efic.

145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166

99.2
99.2
99.3
99.3
99.3
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.6
99.6
99.6
99.6
99.6
99.6
99.6

S7
Nr.
zi

Efic.

167
168
169
170
171
172

99.6
99.6
99.6
99.6
99.6
99.6

Nr.
zi

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

Efic.

Nr.
zi

94.2
94.4
94.5
94.7
94.8
95.0
95.1
95.3
95.4
95.6
95.7
95.9
96.0
96.2
96.3
96.5
96.6
96.7
96.9
97.0
97.1
97.3

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292

Efic.

Nr.
zi

Efic.

Nr.
zi

Efic.

97.4
97.5
97.6
97.7
97.8
97.9
98.1
98.2
98.3
98.3
98.4
98.5
98.6
98.7
98.8
98.9
98.9
99.0
99.1
99.1
99.2
99.2

293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

99.3
99.3
99.4
99.4
99.5
99.5
99.5
99.6
99.6
99.6
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.8
99.8
99.7

315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.7
99.6
99.6
99.6
99.6
99.6
99.6
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5
99.5

Nr.
zi

Efic.

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
99.4
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3
99.3

5.3. PROGRAM PENTRU GESTIUNEA DATELOR METEO - BD


Datele meteo au un rol important n designul platformelor solare de testare, sinteza
programelor de orientare discret a acestora i, implicit, n programarea sistemului de
comand/control al moto-mecanismelor de acionare.
Avnd n vedere necesitatea cunoaterii informaiilor cu privire la radiaia solar, n
continuare se propune un program de gestiune a datelor meteo, program care face posibile
afiarea i exportul (n format Excel sau text) datelor meteo reale n formatul necesar
proiectrii sistemelor de conversie a energiei solare (medii sau maxime lunare, zilnice, orare
ale radiaiei globale, difuze, directe, temperaturii, vitezei vntului, etc.).
La conceperea aplicaiei de gestiune a datelor meteo s-a avut n vedere urmtorul
aspect: volumul mare de informaii ce trebuie memorat i prelucrat face necesar folosirea
unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) specializat, care s fac posibil obinerea
rezultatelor specializate. n acest fel, s-au putut realiza: organizarea datelor, definirea regulilor
pentru bazele de date, crearea formularelor i a interogrilor folosind instrumente de
proiectare vizual, i n final construirea unei aplicaii.
Interfaa programului de gestiune a datelor meteo este prezentat n fig. 5.7; pagina
Home a aplicaiei prezint o scurt descriere a programului, oferind cteva informaii cu
privire la zona pentru care se realizeaz gestiunea datelor, respectiv la staia meteo care
furnizeaz datele meteo.
La fiecare activare a paginii Home, programul afieaz data i ora la momentul
respectiv, i afieaz informaii cu privire la unghiurile altitudinal, orar i timpul solar;
cmpurile referitoare la dat i timp permit ns modificarea acestora, n acest caz calculul
unghiurilor respectiv al timpului solar realizndu-se pentru noile date de intrare.

Rezumat tez de doctorat

39

Fig. 5.7. Interfa programului pentru gestiunea datelor meteorologice reale, zona Braov
n parte superioar a interfeei, exist un set de butoane radio (20052011, BD) prin
intermediul crora se poate selecta anul pentru care se dorete afiarea rezultatelor; butonul
radio BD face posibil afiarea rezultatelor pentru ntreaga baz de date (20052011). Prin
intermediul paginilor Valori lunare, Valori zilnice, Valori orare, programul permite afiarea
sau exportul datelor meteo sub forma mediilor, maximelor sau minimelor calculate lunar,
zilnic sau orar. n fig. 5.10 sunt prezentate rezultatele orare (Pagina Valori orare) sub forma
fiierelor Excel i Text.

a. Pagina Valori lunare


Fig. 5.8. Afiarea rezultatelor - Pagina Valori lunare

a. Pagina Valori orare - Click pe butonul - Medii, maxime, minime orare [W/m2] (2011);
Export date n format Excel
Fig. 5.10. Afiarea rezultatelor - Pagina Valori orare

40

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...


5.4. CONCLUZII. CONTRIBUII ORIGINALE

Concluzii
Pentru dimensionarea i simularea unui sistem de conversie a energiei solare (termic sau
fotovoltaic) sunt necesare nc din prima etap de dezvoltare, de date meteo att pentru condiii ideale
de ct i pentru condiii reale cu privire la parametrii meteorologici specifici zonei considerate. Astfel
pentru a veni n ajutorul proiectanilor de sisteme de conversie a energiei solare au fost concepute dou
programe care s ofere informaii cu privire la parametrii climatici i meteorologici n condiii de cer
senin - programul SimClim i pentru condiii de cer real - programul de gestiune a datelor meteo - BD.
Aplicaia SimClim, dezvoltat n mediul de programare Delphi, permite:
vizualizarea grafic i tabelar a unghiurilor solare (altitudinal, orar, azimutal) i a unghiului
de nclinare pentru o suprafa (fix nclinat, orientat dup o ax sau orientat dup dou
axe); afiarea valorii maxime ale unghiurilor altitudinal i azimutal pentru ziua considerat;
afiarea valorilor lunare pentru factorul de turbiditate Linke, cu posibilitatea de a alege
modelul de calcul al acestuia (modelul Kasten - Young i modelul Remund - Page);
modelarea radiaiei solare (globale, difuze, directe) pe o suprafa orizontal, fix
nclinat, mobil dup o ax respectiv mobil dup dou axe;
afiarea variaiei unghiurilor de orientare, a variaiei radiaiei directe teoretice i a celei
receptate normal de un modulul PV orientat dup un sistem de orientare de tip pseudoecuatorial i azimutal, dar i calculul eficienei de orientare pentru toate zilele sezonului ales.
Pentru gestiunea datelor meteo nregistrate cu ajutorul staiei meteo a Centrului de
Cercetare Sisteme de Energii Regenerabile i Reciclare, s-a conceput i dezvoltat un program
de gestiune a datelor meteo, program care permite att afiarea ct i exportul (n format
Excel sau text) a datelor reale necesare proiectrii sistemelor de conversie a energiei solare
sau celor de simulare energetic a cldirilor (maxime, medii ale radiaiei solare, vitezei
vntului, etc.). Programul dispune de o structur flexibil, iar prin nlocuirea tabelelor de date
meteo programul poate fi utilizat pentru gestiunea datelor meteo caracteristice oricrei zone.
Contribuii originale:
Conceperea unui program pentru estimarea radiaiei solare, n condiii de cer senin.
Programul SimClim realizeaz modelarea curbelor de variaie pentru radiaia solar (global,
direct i difuz) pentru o suprafa orizontal, nclinat la un unghi fix sau orientat cu
ajutorul unui sistem de orientare (de tip pseudo-ecuatorial sau azimutal); de asemenea se
calculeaz ctigul energetic n funcie de tipul orientrii suprafeei raportat la o suprafa
orizontal; pentru cele dou sisteme de orientare s-au utilizat programe de orientare
sezoniere, putndu-se calcula eficiena de orientare pentru toate zilele sezonului ales.
Conceperea i dezvoltarea unui program de gestiune a datelor meteorologice; programul
permite: afiarea i exportul datelor necesare proiectrii sistemelor de conversie a energie
solare, n format text sau Excel, sub forma valorilor lunare, zilnice sau orare.
6. CONCLUZII. CONTRIBUII ORIGINALE.
DISEMINAREA REZULTATELOR
6.1. CONCLUZII FINALE
n urma cercetrilor teoretice i experimentale privind estimarea radiaiei solare se pot
evidenia o serie de concluzii finale reprezentative, sistematizate mai jos, pe capitole.
Capitolul 1
Studiul modelelor de estimare a radiaiei solare constituie un domeniu vast i complex
de cercetare. Din acest motiv, a fost necesar:

Rezumat tez de doctorat

41

analiza performanelor modelelor de estimare propuse de literatura de specialitate i


evidenierea dezavantajelor la aplicarea acestora pentru condiiile geografice specifice
municipiului Braov;
realizarea unei analize comparative ntre valorile parametrilor meteorologici generai cu
ajutorul soft-urilor specializate (METEONORM) i valorile reale ale parametrilor
meteorologici reali, nregistrai pentru zona Braov;
delimitarea domeniului de cercetare;
formularea obiectivelor prioritare lucrrii.
Capitolul 2
n urma analizei modelelor matematice de determinare a unor parametri climatici i a
modelelor de estimare a radiaiei solare, se pot evidenia cteva aspecte mai importante, i
anume:
n prezent literatura de specialitate nu ofer date exacte cu privire la valorile parametrilor
climatici specifici zonei urbane Braov; n plus literatura de specialitate ofer un numr
mare de relaii pentru determinarea unor parametri climatici, cum ar fi masa de aer i
grosimea optic de aer, parametrii care la rndul lor au o influen deosebit asupra altor
parametrii climatici importani, respectiv asupra turbiditii aerului, variaii mici n
valorile acesteia conducnd la modificri importante ale radiaiei solare calculate;
factorii geografici i climatici specifici zonei urbane Braov conduc la particularizarea
variaiei radiaiei solare directe i globale pentru aceast zon;
n cazul unei zone depresionare, factorul de claritate zilnic, pentru o zi cu cer senin,
depete foarte rar valoarea de 0.6.
n conformitate cu aceste limite, capitolul 2 i-a propus studiul teoretic al modelelor de
calcul pentru masa de aer i grosimea optic de aer, selectarea celor mai precise modele i n
final determinarea valorilor factorilor de turbiditate Linke i ngstrm. Aadar, dezvoltarea
unei baze de date cu privire la valorile factorilor de turbiditate a presupus parcurgerea
urmtoarelor etape:
formularea criteriilor de selectare a zilelor cu cer senin i dezvoltarea unui algoritm pentru
aceasta;
determinarea valorilor factorului de turbiditate Linke, pe baza nregistrrilor de radiaie
direct;
determinarea funciilor de variaie zilnic a factorului de turbiditate pe baza nregistrrilor
de radiaie direct (determinarea a 12 funcii de variaie a factorului de turbiditate Linke n
funcie de timpul solar, funcii specifice pentru fiecare lun);
avnd n vedere faptul c turbiditatea are o influen deosebit asupra radiaiei difuze, s-a
propus o nou abordare n determinarea valorilor acesteia; astfel au fost determinate
valorile factorului de turbiditate Linke din condiia de satisfacere a sistemului de dou
ecuaii format din ecuaia radiaiei directe i cea a radiaiei difuze;
determinarea factorului de turbiditate ngstrm din condiia de satisfacere a sistemului
format din ecuaiile radiaiei directe i radiaiei difuze.
Capitolul 3
n urma determinrii factorilor de turbiditate Linke i ngstrm, n acest capitol s-a
realizat estimarea radiaiei solare pe baza acestor factori, realizndu-se de asemenea i
validarea performanelor acestor modele n urma testrii statistice.
De asemenea, n acest capitol au fost propuse:
modele de estimare a radiaiei solare globale pe baza factorului de claritate; aceste modele
au fcut necesar determinarea funciilor de variaie zilnic a factorului de claritate (cte o
funcie specific fiecrei luni);

42

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

modele empirice de estimare a radiaiei solare; lucrarea propune patru modele empirice de
estimare a radiaiei globale, la conceperea acestora urmrindu-se (pe lng validarea
performanelor acestora), ca acestea s fie ct mai simple din punct de vedere matematic,
pentru a putea fi implementate uor n cadrul sistemelor de conversie a energiei solare; pe
lng testarea statistic, cu ajutorul a 4 dintre cei mai importani parametrii statistici, s-a
realizat i ierarhizarea acestor modele, cu ajutorul indicatorului RankScore; astfel, n
funcie de valorile acestui indicator, pentru fiecare lun este recomandat folosirea
modelului cu cele mai bune performane; pentru creterea gradului de ncredere a
modelelor empirice concepute acestea au fost validate i pentru un alt ora, respectiv
pentru Timioara.
Toate modelele de estimare a radiaiei solare n condiii de cer senin au fost testate statistic
n scopul validrii performanelor acestora (au fost aplicai 4 dintre cei mai utilizai
indicatori statistici, valorile acestora confirmnd performanele deosebite ale modelelor
propuse).
Capitolul 4
Acest capitol propune estimarea radiaiei solare globale i difuze, n condiii de cer
variabil. n acest sens, s-au determinat coeficienii de regresie ai ecuaiei ngstrm - Prescott,
pentru estimarea radiaiei lunare globale i difuze. De asemenea, a fost realizat i estimarea
radiaiei (globale i difuze) zilnice cu ajutorul regresiilor de gradul II i III.
Toate modelele de estimare propuse, au fost validate n urma aplicrii testrii statistice,
valorile obinute ale indicatorilor statistici confirmnd performanele ridicate ale modelelor.
Capitolul 5
Concretizarea prin rezultate a modelelor de estimare a radiaiei solare a condus la
realizarea unui program original SimClim, care s permit pe lng:
afiarea numeric tabelar i vizualizarea grafic a celor mai importani parametrii
climatici;
simularea procesului de orientare n pai, pentru sistemele de orientare de tip azimutal i
pseudo-ecuatorial; n acest sens, programul permite afiarea grafic a variaiilor
unghiurilor de orientare ale unui modul PV suprapuse cu variaiile unghiurilor solare i a
variaiilor radiaiei solare direct teoretic disponibil, respectiv receptat de modulul PV
(pentru prima i ultima zi a sezonului ales);
determinarea eficienelor de orientare zilnic.
Programul original conceput SimClim, beneficiaz de o structur flexibil de o mare
generalitate i de o interfa grafic deosebit, avnd posibilitatea:
setrii valorilor minime i maxime corespunztoare limitelor dorite pentru abscis i ordonat
(se poate aduce n fereastra grafic acea poriune din diagram care prezint interes);
citirii coordonatelor unor puncte de interes de pe diagrame, prin focalizarea acestora cu
mouse-ul;
alegerii culorilor i a grosimii dorite pentru trasarea graficelor.
De asemenea, a fost conceput i dezvoltat un program destinat gestiunii datelor meteo.
Programul realizeaz gestiunea datelor nregistrate de staia meteo Delta-T, dar prin nlocuirea
tabelelor de date meteo, programul poate fi folosit pentru gestiunea datelor meteo colectate de
la orice staie.
Acest program are ca scop principal, exportul datelor meteo necesare n proiectarea
sistemelor de conversie a energiei solare. n acest sens, programul permite afiarea i exportul
rapoartelor (valori medii, maxime, minime), lunare, zilnice i orare pentru radiaia solar (pe o
suprafa orizontal i pe o suprafa nclinat), temperatur, viteza vntului, valori care
reprezint date de intrare n vederea proiectrii unui sistem de conversie a energiei solare.

Rezumat tez de doctorat

43

6.2. CONTRIBUII ORIGINALE


Rezultatele studiilor teoretice, prin simulare numeric pe calculator, i al cercetrilor
experimentale dezvoltate pe parcursul lucrrii, au condus la contribuiile originale enumerate mai jos.
Dezvoltarea unei baze de date pentru factorul de turbiditate Linke:
a fost determinat factorul de corecie al nivelului de presiune pentru zona Braov,
n scopul determinrii ct mai precise a valorilor grosimii optice de aer; s-a avut n
vedere dependena factorilor climatice (grosime optic de aer i implicit factorul de
turbiditate Linke) de altitudinea zonei pentru care se efectueaz calculul acestora;
determinarea valorilor medii ale factorului de turbiditate; valorile oferite de
literatura de specialitate pentru factorul de turbiditate Linke, pentru zona Braov, nu
corespund valorilor calculate pe baza datelor meteo nregistrate; folosirea unor valori
prea mici sau prea mari ale factorului de turbiditate, la simulrile de radiaie conduce
la diferene mari ntre curbele reale i cele teoretice;
determinarea funciilor de variaie ale factorului de turbiditate Linke n funcie
de timpul solar (specifice fiecrei luni); acest obiectiv a avut ca scop simularea ct
mai precis a radiaiei solare directe;
determinarea factorului de turbiditate Linke n urma rezolvrii sistemului format
de ecuaia radiaiei directe i a celei difuze; n acest mod se ine seama de influena
deosebit pe care turbiditatea o are i asupra radiaiei difuze; sistemul de ecuaii
rezultat este un sistem de 2 ecuaii cu 1 necunoscut ceea ce a fcut necesar
conceperea unui algoritm de cutare a valorilor factorului de turbiditate;
Determinarea factorul de turbiditate Angstrom, din condiia de satisfacere a sistemului de
ecuaii format din ecuaia radiaiei directe i cea a radiaiei difuze;
Determinarea coeficienilor de fitare - specifici zonei Braov - pentru relaiile de estimare
a radiaiei directe i a radiaiei difuze, pe baza valorilor factorului de turbiditate Linke
(condiii de cer senin).
Determinarea coeficienilor de fitare pentru relaiile de estimare a radiaiei directe i
difuze, pe baza factorului de turbiditate ngstrm (condiii de cer senin).
Determinarea unui model de estimare a radiaiei solare globale, pe baza factorului de
claritate (condiii de cer senin); n scopul unei estimri a radiaiei solare globale, ct mai
apropiate de valorile sale reale, a fost necesar determinarea funciilor de variaie a
factorului de claritate, n funcie de timpul solar (cte o funcie pentru fiecare lun).
Conceperea a 4 modele empirice de estimare a radiaiei globale; la conceperea i dezvoltarea
acestor modele s-a urmrit ca aceste modele s fie ct mai simple matematic pentru a putea fi
uor implementate n programele de proiectare a sistemelor de conversie a energiei solare.
Determinarea expresiilor pentru estimarea radiaiei globale i difuze, lunare i zilnice, n
condiii de cer real.
Conceperea unui program de estimare a radiaiei solare n condiii de cer senin (SimClim),
care a avut ca scop principal simularea procesului de orientare n pai, pentru sistemele de
orientare de tip pseudo-ecuatorial i azimutal, i calculul eficienelor de orientare zilnice.
Conceperea i dezvoltarea unui program de gestiune a datelor meteorologice (BD).
Programul permite afiarea i exportul rapoartelor cu privire la datele meteo reale, n
scopul folosirii acestora ca date de intrare, n procesul de proiectare a sistemelor de
conversie a energiei solare.
6.3. DISEMINAREA REZULTATELOR
Modelele de estimare a radiaiei solare, att pentru condiiile de cer senin ct i pentru
condiiile de cer real, au aplicabilitate n proiectarea sistemelor de conversie a energiei solare,

44

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

permind optimizarea acestora n urma folosirii unor date de intrare ct mai exacte.
Programele concepute pot fi folosite la simularea sistemelor de orientare de tip azimutal
i pseudo-ecuatorial, avnd ca rezultat optimizarea programelor de orientare ale acestora.
Cercetrile teoretice i experimentale privind estimarea radiaiei solare, desfurate pe
durata perioadei de doctorat au fost valorificate parial, prin:
elaborarea a16 articole tiinifice (2 n curs de publicare), dintre care:
12 ca prim autor [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31]; dintre acestea,
7 au fost publicate n articole indexate n baze de date internaionale;
2 articole recunoscute CNCSIS clasa B/B+;
3 sunt articole ISI (Included in ISI/SCI Web of Science and Web of Knowledge) [28, 29, 30].
participarea la 2 conferine internaionale (IC-ANMBES10, Braov i ICREPQ10, Spania).
Participarea la cursurile colii de var din Creta: Small Scale Renewable Energy and Energy
Saiving, RESchool 2009, Iulie 2009, organizat de Natural Resources & Environment
Department of the Tehnological Educational Institute of Crete, in Chania and Heraklion.
Utilizarea rezultatelor cercetrii n activiti didactice (laborator i proiect) n cadrul
disciplinei Baze de Date i Prelucrri Statistice.
6.4. RECOMANDRI DE CONTINUARE A STUDIILOR
Rezultatelor obinute, n urma cercetrilor efectuate n cadrul prezentei teze de doctorat,
deschid noi perspective de cercetare n domeniul estimrii radiaiei solare n scopul
proiectrii i optimizrii sistemelor de conversie a energiei solare. Se identific astfel direcii
de cercetare viitoare, dintre care se amintesc:
Dezvoltarea programului de gestiune a datelor meteo reale, prin adugarea de proceduri
care s fac posibil afiarea diferiilor parametrii climatici (factorul de turbiditate,
factorul de claritate, fracia difuz, etc.).
Dezvoltarea programului de estimare a radiaiei solare, pentru condiii de cer senin, prin
adugarea de noi programe de orientare ale sistemelor, de tip pseudo-ecuatorial i
azimutal, n scopul optimizrii eficienei de orientare.
Studiul realizat n aceast lucrare a propus abordarea unitar a modelrii componentelor
radiaiei solare; dintre toate modelele de estimare a radiaiei solare, la estimarea radiaiei
difuze s-au ntmpinat cele mai mari dificulti, avnd n vedere i faptul c ne referim la
o zon depresionar urban; n plus modelele pentru radiaia difuz au condus la testarea
statistic la erorile cele mai mari (dei valorile indicatorului t-statistic au validat aceste
modele, totui nivelul indicatorului RMSE este relativ ridicat). Avnd n vedere acest
aspect, apare necesitatea dezvoltrii climatologiei urbane (i stabilirea rolului oraului ca
factor generator al propriului climat) i a modelrii statistice a mrimilor specifice
atmosferei (n special a fraciei difuze - raportul dintre radiaia difuz i radiaia total). Se
are n vedere faptul c, fracia difuz are o distribuie specific zonei analizate,
manifestnd o influen deosebit asupra cantitii de radiaie pe o suprafa de captare.
Analiza aportului energetic al radiaiei solare globale, n funcie de lungimea de und,
conduce la concluzia c, cea mai mare cantitate de energie termic se regsete n
domeniul radiaiei infraroii i nu n domeniul radiaiei vizibile, ceea ce sugereaz ideea
c aceast radiaie poate fi captat eficient i n condiiile n care cerul nu este perfect
senin. Avnd n vedere acest aspect, se recomand dezvoltarea unor modele de estimare a
radiaiei solare, care iau n considerare dependena fenomenelor de difuzie i absorbie a
radiaiei de lungimea de und (modele spectrale), modele care s conduc la recomandri
de utilizare a materialelor absorbante cu proprieti controlate n conversia solar-termic.

Rezumat tez de doctorat

45

BIBLIOGRAFIE SELECTIV
[2]
[6]
[14]

[18]
[20]
[21]

[22]

[23]
[24]

[25]

[26]
[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]
[35]

[38]
[42]

Almorox, J. Statistical validation of daylenght definitions for estimation of global solar radiation
in Toledo, Spain, Energy Conversion and Management 46, p.1465-1471, 2005.
Bason, F. Diffuse Solar Irradiance and Atmospheric Turbidity, EuroSun, CD Conference
Proceeding, Freiburg, Germany, June 2004, http://www.soldata.dk/.
Burduhos, B. Optimizarea mecanismelor de orientare de tip pseudo-ecuatorial utilizate pentru
creterea eficienei conversiei panourilor fotovoltaoce individuale, Tez de doctorat,
Universitatea Transilvania Braov, 2009.
Butuc, B., Moldovean, G., Creang, N. Theoretical efficiency of a gear based azimuthal
photovoltaic platform. Renewable Energy and Power Quality Journal, Nr. 9, 2011.
Coste, L., Eftimie, E. Solar and wind power determination for Braov city area. Bulletin of the
Transilvania University of Braov, Vol. 1(50), p. 101-106, 2008.
Coste, L. Modelling the climatological parameters used for Linkes turbidity factor calculus, Fascicle of
Management and Technological Engineering, Editura Universitii din Oradea, CD-ROM Edition,
Volume VIII (XVIII), p.174-179, 2009, Indexed by ULRICHS Periodicals Directory.
Coste, L., Butuc, B. Programme for the sun-earth angles determination. Fascicle of
Management and Technological Engineering, Editura Universitii din Oradea, CD-ROM
Edition, Volume VIII (XVIII), p. 609-616, 2009. Indexed by ULRICHS Periodicals Directory.
Coste, L., Eftimie, E. Computer program for the climatological parameters calculus and radiation
simulation. Bulletin of the Transilvania University of Braov, Vol. 2(51), p. 33 - 40, 2009.
Coste, L., Eftimie, E. Linke Turbidity Modelling for Braov Urban Area, International
Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ10), Granada (Spain), March,
2010. Publicat online n: Renewable Energy and Power Quality Journal, No.8.
Coste, L., erban, C. Radiative parameters specific to Braov urban area. International
Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ10). Granada (Spain), March,
2010. Publicat online n: Renewable Energy and Power Quality Journal, No.8.
Coste, L. Meteorological parameters specific to the urban area of Braov. Annals of the Oradea University.
Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume IX (XIX), Nr.4, p. 2.42-2.49, 2010.
Coste, L., erban, C. Study of the PV panels tracking efficiency for Braov urban area. Annals
of the Oradea University. Fascicle of Management and Technological Engineering, Volume IX
(XIX), Nr.4, p. 2.50-2.55, 2010.
Coste, L. Solar Radiation Simulation for Clear Sky Conditions Using Linke Turbidity Factor
for Brasov Urban Area. Proceedings of the 3rd International Conference on Maritime and Naval
Science and Engineering (MN10), Constantza Maritime University Constantza, Romania
September 3-5, 2010, p. 160-163.
Coste, L., Eftimie, E. Solar irradiance estimation for Braov urban area, Environmental
Engineering and Management Journal (EEMJ), Universitatea Tehnic Iai Gheorghe Asachi,
Vol 10, No. 2, p. 277-283, 2011, ISSN 1582-9596.
Coste, L., erban, C. Solar and wind power for Braov urban area, Environmental Engineering
and Management Journal, Universitatea Tehnic Iai Gheorghe Asachi (EEMJ), Vol 10, No. 2,
p. 257-262, 2011, ISSN 1582-9596.
Coste, L., Eftimie, E., erban, C. Empirical model for estimating global solar radiation for
Braov urban area, International Conference on Renewable Energies and Power Quality
(ICREPQ11), Las Plamas de Gran Canaria (Spain), April, 2011. Publicat online n: Renewable
Energy and Power Quality Journal, No.9, RE&PQJ-9.
Cristpoher, M., Goswami, Y.D. Solar Energy Pocket Reference. ISES-International Solar
Energy Society, Germany, p. 2-7, 2005.
Diaconescu, D., Via, I., Burduhos, B., Popa, V. Analysis of the Sun-Earth angles used in the
design of the solar collectors' trackers, Bulletin of the Transilvania University of Brasov,
Romania, 2006, Vol.13(48), p. 99-104, 2006.
Dinicu, V.M. Creterea eficienei energetice a panourilor fotovoltaice prin mecanisme de orientare
de tip azimutal, Tez de doctorat, Universitatea Transilvania din Braov, 2009.
Eftimie, E. Aplicaii de programare n inginerie. Editura Universitii Transilvania, Brasov, 2002.

46

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

[43] Eftimie, E. Baze de date. Editura Universitii Transilvania, Brasov, 2007.


[45] Eftimie, E. Modelling of the energy income for Braov-urban area, Wind Power, Annals of the Oradea
University. Fascicle of Management and Technological Engineering, VIII (XIX), p. 632-637, 2009.
[46] Eftimie, E. Atmospheric turbidity for Braov urban area, Annals of the Oradea Universit,
Fascicle of Management and Technological Engineering, VIII (XIX), Oradea, p. 638-643, 2009.
[47] Eftimie, E. Linke turbidity factor for Braov urban area, Bulletin of the Transilvania University
of Braov, Vol. 2(51), 2009, p. 61-68.
[48] Eftimie, E. Beam Horizontal Irradiance Simulation for Braov Urban Area - Clear Sky Model,
in the Book Advances in Environmental & Geological Science & Engineering, Proceedings of
the 2nd International Conference on ENVIRONMENTAL and GEOLOGICAL SCIENCE and
ENGINEERING (EG '09), Braov, Romania, September 24-26, 2009, p. 224-229.
[49] Eftimie, E. Radiative Parameters Specific to Braov Urban Area, in the Book Recent Advances
in Environment, Ecosystems and Development, Proceedings of the 7th WSEAS International
Conference on ENVIRONMENT, ECOSYSTEMS and EVELOPMENT (EED '09), Puerto De
La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2009, p. 208-211.
[61] Gueymard, C.A., Thevenard, D. Monthly averages of the daily effective air mass and solar related
angles for horizontal or tilted surfaces, J. Solar Energy Engng. Trans. ASME 108, p. 320-324, 1986.
[71] Ianetz, A., Lyubansky, V., Setter, I., Kriheli, B., Evseev, E.G., Kudish, A.I. Inter-comparison of
different models for estimating clear sky solar global radiation for the Negev Region of Israle,
Energy Conversion & Management 48, p.259-268, 2007.
[73] Ineichen, P., Perez, R. A new air mass independent formulation for the Linke turbidity
coefficient. Solar Energy, Vol 73, No. 3, Great Britain, p. 151-157, 2002.
[85] Lopez, G., Batlles, F.J. Estimate of the atmospheric turbidity from three radiation algorithms.
A comparative study. Annales Geophysicae, p. 2657-2668.
[93] Mubiru, J. Assessing the performance of global solar radiation empirical formulations in
Kampala, Uganda, Theoretical Applied Climatology 87, p.179184, 2007.
[96] Munner, T. Solar radiation and daylight models, Elsevier Butterworth Heinemann, 2nd Edition, 2004.
[101] Paulescu, M. Algoritmi de estimare a energiei solare, Editura Matrix Rom, Bucureti, 2002,
ISBN 973-685-951-7.
[103] Paulescu, M., Dughir, C., Tulcan-Paulescu, E., Lascu, M., Gravila, P., Jurca, T. Solar radiation
modeling and measurements in Timioara, Romania: data and model quality, Environmental
Engineering and Management Journal, 9, 1089-1095, 2010.
[107] Popa, V., Eftimie, E., Via, I. Local Meteorological Data Needed in PV Tracking System Design,
CSE 2008 - 2nd Conference on Sustainable Energy, Brasov, Romania, 2008, p. 140-145.
[117] erban, C., Coste, L. Solar radiation increase over a capturing surface considering Rb factor, for Braov
urban area, International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ11), Spain,
April , 2011. Publicat online n: Renewable Energy and Power Quality Journal, No.9.
[118] erban, C., Eftimie, E., Coste, L. Simulation Model In Trnsys Of A Solar House From Braov,
Romania, International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ11),
Spain, April, 2011. Publicat online n: Renewable Energy and Power Quality Journal, No.9.
[120] Teodoreanu, D., Olariu, N., Via, I., Teodoreanu, M., Miric, M. Romanian Technology Platform
Photovoltaics - Aspects of Integration in EU-PV Technology Platform, 23rd European Photovoltaic
Solar Energy Conference and Exhibition, September 2008, Spain, p. 3819-3822.
[122] Vtescu, M.M., Diaconescu, D., Du, A., Burduhos, B.G. Atmospheric Pollution Evaluation Based
on Turbidity Factor Analysis, Environmental Engineering and Amanagement Journal (EEMJ),
Universitatea Tehnic Iai Gheroghe Asachi, Vol 10, No. 2, p. 251-256, 2011, ISSN 1582-9596.
[125] Via, I., Diaconescu, D., Popa, V. On the Dependence between the Step Orientation and the Received
Direct Solar Radiation of a PV Panel. Part I: The Step Azimuthal Orientation, ICREPQ08 - International
Conference on Renewable Energies and Power Quality, Santander, Spain, 12 - 14 Martie 2008, p. 77-78.
[127] WMO Meteorological aspects of utilization of solar radiation as an energy source, World
Meteorological Organisation Technical Note No. 172, 557, Geneva, Switzerland, 1981.
[132] Yang, K., Koike, T., Ye, B. Improving estimation of hourly, daily, and monthly solar radiation
by importing global data sets, Agricultural and Forestry Meteorology 137, p. 43-55, 2006.
[140] http://solar.physics.uvt.ro/srms/

Rezumat tez de doctorat

47

REZUMAT
Principalii parametri climatici, cu o influen deosebit n proiectarea sistemelor de
conversie a energiei solare sunt: radiaia solar, viteza vntului, temperatura i umiditatea
aerului. Dintre acestea, radiaia solar reprezint principalul parametru de intrare att n
proiectarea sistemelor de conversie a energiei solare n energie termic sau electric, ct i n
simularea energetic a cldirilor. De asemenea radiaia solar este dependent de o serie de
factori precum: latitudinea i altitudinea locului, anotimp, zi, ora, coninutul de praf, vapori de
ap i aerosoli din atmosfer. n plus, montarea sistemelor de energie solar n mediul urban
face necesar determinarea radiaiei solare deoarece n zonele urbane se nregistreaz o
atenuare mai nsemnat a radiaiei solare datorit polurii din atmosfer.
n acest context, Obiectivul general al cercetrii, a constat n conceperea de modele de
estimare a radiaiei solare (att pentru condiii de cer senin ct i pentru condiii de cer real)
pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie a energiei solare.
Teza de doctorat, prin tematica abordat, se nscrie la nivelul preocuprilor existente pe
plan naional i mondial n domeniul sistemelor de conversie a energiei solare, cercetrile
teoretice i experimentale fiind orientate spre conceperea unor modele de estimare a radiaiei
solare ct mai simple (cu un numr minim de parametrii de intrare) i uor de implementat n
soft-urile de proiectare a sistemelor de conversie a energiei solare.
Pe parcursul celor 6 capitole, sunt abordate probleme teoretice i experimentale legate
de parametrii climatici specifici zonei oraului Braov, aspecte privind interdependena dintre
aceti parametrii i factorii geografici i climatici specifici unei zone urbane depresionare,
respectiv influena acestor parametrii i factori asupra radiaiei solare.
Prin prezenta tez de doctorat se ncearc o individualizare a climatologiei urbane n
sistemul tiinelor climatologice.

ABSTRACT
The main climatic parameters, with an important influence in the design stage of solar
radiation conversion systems are: solar radiation, wind speed, temperature and humidity.
Among these, solar radiation represents the main input, both for solar energy conversion
systems design (in thermal or electric energy) or in buildings energy simulation. The solar
radiation is also dependent on a series of factors like: latitude and altitude of the site, season,
day, hour, dust quantity, water vapour and aerosols from the atmosphere. In addition, solar
energy systems mounting in urban environment, makes necessary the solar radiation
determination, since in the urban areas because of the atmospheric pollution a more
significant attenuation of solar radiation is registered.
In these premises, the general objective of this research consists in developing of solar
radiation estimation models (both for clear sky condition and for real sky condition) for an
optimum design of solar radiation conversion systems.
The doctoral thesis, by the approached topics, is part of the existing concerns in solar
energy conversion systems at national and international level; theoretical and experimental
researches are focused to conceiving of simple and easy to implement solar radiation
estimation models (with a minimum number of input parameters). Through the 6 chapters of
the present thesis, there are approached, theoretical and experimental aspects of climatic
parameters, specific to the urban area of Braov, and the interdependence between these
parameters and the geographic and climatic factors, specific to a depression urban area,
respectively the influence of these parameters and factors over the solar radiation.
This doctoral thesis approaches an individualization of the urban climatology in the
system of climatologic science.

48

Modelarea radiaiei solare pentru optimizarea proiectrii sistemelor de conversie...

Curriculum vitae
Informaii personale
Nume / Prenume
Data naterii
Naionalitate
Adres
Telefon
E-mail

COSTE Andreea - Laura


25.06.1984, Braov
Romn
Str. Liliacului, Bl. 34, Sc. B, Ap. 16, Codlea
0740723544
andreea.coste@unitbv.ro

Educaie i formare
Octombrie 2008 - Septembrie 2011
Octombrie 2008 - Februarie 2010

Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de


Design de Produs i Mediu, Doctorand cu frecven
Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de
Inginerie Tehnologic, Diplom de master
Specializarea: Design and Management of Renewable
Energy Systems
Octombrie 2003 - Universitatea Transilvania din Braov, Facultatea de
- Iulie 2008 Inginerie Tehnologic, Diplom de inginer diplomat
Profil: Inginerie Industrial
Specializarea: Design Industrial

Experiena profesional
Octombrie 2008 - Universitatea Transilvania din Braov, doctorand cu
- Septembrie 2011 frecven. Activiti didactice de laborator la disciplina:
Programarea calculatoarelor i limbaje de programare

Publicaii 16 de lucrri tiinifice publicate i diseminate n cadrul


conferinelor de profil, dintre care la 12 dintre acestea ca
prim autor sau unic autor, 3 indexate ISI, 7 sunt BDI, 2 n
reviste indexate B i B+.

Specializri i calificri Certificat de absolvire a cursurilor colii de var Small Scale


Renewable Energy Sources and Energy Saving, Technological
Educational Institute of Crete - Grecia, Iulie 2009.

Aptitudini i competene Soft CAD: Catia.


personale Programare: Delphi.
Program de gestiune a bazelor de date: Visual FoxPro.
Limbi strine: englez, german.

49

Rezumat tez de doctorat

Curriculum vitae
Personal information
First Name / Surname
Date and place of birth
Nationality
Address
Telephone
E-mail

COSTE Andreea - Laura


25.06.1984, Braov
Romanian
Str. Liliacului, Bl. 34, Sc. B, Ap. 16, Codlea
0740723544
andreea.coste@unitbv.ro

Education
October 2008 - Transilvania University of Braov, Product Design and
- September 2011 Environment Faculty, PhD Student in Mechanical
Engineering
October 2008 - Transilvania University of Braov, Technological
- February 2010 Engineering Faculty, Master Degree,
Master: Design and Management of Renewable Energy
Systems
October 2003 - Transilvania University of Braov, Technological
- July 2008 Engineering Faculty, Engineer Degree,
Profile: Industrial Engineering
Specialization: Design Industrial
Professional experience
October 2008 - Transilvania University of Braov, PhD Student.
- September 2011 Laboratory activities in the subject: Computer programming
and programming languages
Publications 16 scientific papers published and disseminated in profile
conferences; 12 papers like first or only author, 3 papers ISI
indexed, 7 papers BDI and 2 papers in B/B+ publications
Qualifications Certificate of attendance of Small Scale Renewable Energy
Sources and Energy Saving summer school, Technological
Educational Institute of Crete - Greece, July 2009.
Personal skills Soft CAD: Catia.
Programming: Delphi.
Data base management program: Visual FoxPro.
Foreign languages: English, German.