Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. OK EXCHANGE HOUSE S.R.L.

Bucuresti, Sector 1
Reg. Com.: J40/25311/1994
CUI: 7227206
Nr. / .................
INFORMARE
privind protectia maternitatii la locul de munca
Prin prezenta, in conformitate cu art. 6, alin. 2 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia
maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004,
aducem la cunostinta doamnei Gingu Imparat Ecaterina, nascuta la data de 02.04.1981, avand
CNP 2810402336374, cu domiciliul in localitatea Bucuresti, str. Uioara, nr. 13, bl. A11, sc. C,
ap. 45, sector 4, angajata a societatii noastre in functia de asistent manager, la puctul de lucru al
societatii situat in localitatea Bucuresti, B-dul. Iancu de Hunedoara, nr. 66, bl. 12B, sc. B, et. 4,
ap. 47, sector 1, faptul ca in urma evaluarii locului sau de munca au fost constatate urmatoarele:
1. La locul dvs de munca si anume asistent manager exista riscuri pentru sanatatea sau
securitatea dumneavoastra in perioada de maternitate.
2. Riscul este scazut fiind reprezentat de: agenti fizici.
3. Conform rezultatelor Raportului de evaluare nr. 1/19.04.2013, riscul existent nu poate
aduce prejudicii sarcinii, sanatatii fatului sau sanatatii salariatei gravide.
4. Perioada de sarcina in care supunerea la risc este total interzisa nu este cazul.
5. In vederea protectiei sanatatii si securitatii salariatei gravide au fost luate urmatoarele
masuri:
a) dispensa pentru consultatii prenatale, in limita a maxim 16 ore lunare prevazute de
legislatie;
b) scurte pauze cu schimbarea pozitiei sezut, pentru dezmortirea, odihna si relaxare
timp de 5 minute la o ora sau 10 minute la 2 ore de lucru.

MEDIC
MEDICINA MUNCII