Sunteți pe pagina 1din 1

Formular F1

OBIECTIV: 0062

Nr.
crt.

6.1
6.2

Nr.cap./
subcap
deviz
pe obiect
4

COLEGIUL NATIONAL I.C.BRATIANU

Denumirea capitolelor
de cheltuieli

Investitia (lucrarea) de baza

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Valoarea, cheltuielilor / obiect
exclusiv TVA
2

din care C + M

0001 LUCRARI EXT.-PLATF.TEREN SPORT


0002 LUCRARI EXT.-SCARA EXT.ACCES

TOTAL grupa 6
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL valoare (inclusiv TVA)
PROIECTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37

Data listarii 04.10.2015

Pag.