Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

2007-2013 Investete n oameni!

1. Introducere
Proiectul Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT),
are ca obiectiv general imbunatatirea procesului de formare a competentelor cheie si profesionale pentru
elevii din invatamantul secundar in vederea sustinerii cu succes a evaluarii nationale si a bacalaureatului
precum si a insertiei pe piata muncii. Optimizarea procesului de formare pentru elevii din invatamantul
secundar contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, cu accent pe doua dintre obiectivele
specifice:

promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si


cercetarea si
facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

Proiectul va genera beneficii imediate si pe termen lung pentru elevii inclusi in grupului tinta, pentru
cadre didactice, parinti, decidenti si ofertanti de educatie si formare profesionala.
Programul educational de sprijin, prin componentele sale de consiliere si educatie nonformala, va
contribui la diversificarea ofertelor educationale ale scolilor sprijinite prin proiect si va duce la imbunatatirea
accesului si participarii la educatie si formare profesionala initiala, la obtinerea de rezultate superioare la
examenele nationale, ca si la o mai buna orientare spre etape ulterioare de studiu si/sau spre insertia pe piata
muncii a elevilor. Pe termen lung, competentele de baza ca si competentele profesionale dobandite de acestia
le vor permite o adaptabilitate sporita la diverse contexte de invatare (informala, formala si nonformala) in
spiritul educatiei pe tot parcursul vietii cat si la dinamica pietei muncii din societatea contemporane.
Printre obiectivele specifice ale proiectului mentionam:

Crearea si pilotarea unui program educational integrat de sprijin, adresat celor 4200 de elevi
din invatamantul secundar inclusi in grupul tinta, complementar sistemului formal de
educatie, la nivelul celor doua regiuni de dezvoltare;
Cresterea participarii la educatie si imbunatatirea performantelor scolare pentru 4200 de elevi
din invatamantul secundar, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare scolara si
profesionala adaptate;
Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, sociale si civice, precum si celor de invatare
eficienta prin furnizarea de servicii educationale de sprijin pentru 4200 elevi din invatamantul
secundar;
Dezvoltare competentelor profesionale pentru 30 specialisti in consiliere si orientare in cadrul
unui program de formare complex si colaborativ;
Sprijinirea a 60 de unitati scolare si a 6 furnizori de formare initiala pentru diversificarea
ofertelor educationale prin dezvoltarea de resurse umane abilitate sa conceapa si sa
implementeze servicii alternative de educatie;
Eficientizarea serviciilor educationale destinate elevilor si cadrelor didactice prin utilizarea
tehnologiilor moderne de informatie si de comunicatii (tehnologii video care simuleaza
prezenta reala, retele securizate educational, medii sociale de invatare online).

Prin obiectivele sale specifice, proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivului general al
POS DRU si in mod specific la realizarea obiectivelor operationale ale DMI 1.1., in special cele ce vizeaza
AXA PRIORITAR 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investete n oameni!

dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere scolara si a altor servicii si instrumente alternative care sa
sprijine cresterea participarii la educatie si formare profesionala precum si imbunatatirea performantelor
scolare dar si dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la
competente cheie si profesionale pentru toti. Se urmareste atingerea valorilor indicatorilor solicitati in Ghidul
solicitantului. Conditii specifice pentru prioritatile 4 7, in cadrul proiectului urmand sa fie sprijinite minimum
60 de unitati scolare prin implicarea elevilor de gimnaziu in activitatile programului de pregatire suplimentara
si pregatirea profesionala specifica a personalului care va lucra cu acestia, dar si 6 furnizori de formare
profesionala initiala asistati, respectiv unitati scolare din invatamantul profesional si tehnic; 4200 de elevi
urmand sa fie participanti la alte servicii de educatie (educatie extracurriculara, TIC, pilotari de servicii noi etc.)
invatamant preuniversitar si sa beneficieze de servicii de orientare si consiliere (pentru o pondere de
minimum 75% a elevilor care isi vor imbunatati performantele scolare ca urmare a serviciilor de
orientare/consiliere), cel putin 2000 de elevi urmand sa fie implicati in programe de cetatenie activa si
educatie antreprenoriala. Majoritatea valorilor indicatorilor de mai sus se va realiza in cadrul dezvoltarii si
furnizarii a trei noi servicii educationale, respective programul educational de sprijin, serviciul de consiliere si
orientare si serviciile educationale furnizate la distanta prin intermediul telecentrelor, la nivelul
invatamantului preuniversitar.
Personalul scolilor sprijinite va dobandi noi competente profesionale pentru imbunatatirea
instrumentelor si serviciilor de orientare si consiliere, pentru conceperea, implementarea si evaluarea
activitatilor de educatie nonformala. Utilizarea tehnologiilor moderne, pe de alta parte, va facilita accesul la
procesele si la rezultatele proiectului nu numai membrilor grupului tinta, acestea fiind accesibile oricaror elevi,
cadre didactice, parinti si decidenti atat la nivel regional cat si la nivel national. Toate acestea vor creea, la
nivel local, premisele sustenabilitatii demersului initiat prin proiect precum si o resursa umana capabila sa
proiecteze si sa implementeze programe inovative de educatie.
Proiectul este implementat in judetele Tulcea si Iasi, in cele doua judete urmand a fi construita o
infrastructura de telecentre astfel:
-

4 Centre Suport pentru Educatie Permanenta (CSEP)


8 Centre Deschise de Educatie

In cadrul proiectului se va organiza instruirea in utilizarea infrastructurii achizitionate in proiect pentru


un numar de cca 100 persoane. Participantii la instruire sunt cadre didactice, personal din cadrul proiectului si
elevi.
Se vor asigura astfel 12 ore instruire pentru cadrele didactice si personalul din cadrul proiectului si 4
ore de instruire pentru elevi.
2. Tematica Instruirii
Instruirea trebuie sa aiba in vedere structura echipamentelor si aplicatiilor din centrele de suport.
Dotarea centrelor consta in:
2

Touchscreen de 75 (Samsung ED75D+Samsung CY-75LCC+PIMSBB-PQ32BV4)


Aplicatie educationala colaborativa livestudies livestudies.com

AXA PRIORITAR 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investete n oameni!

Echipament de teleprezenta (Cisco TelePresence SX20 / Cisco TelePresence SX80 cu sistem de tip
dual camera Cisco SpeakerTrack 60) si accesorii audio
Portal de e-learning
Infrastructura de servicii (transmisii live, gestiune de continut video) si internet

Programa stabilita pentru instruire trebuie sa atinga urmatoarele elemente:


-

Utilizarea infrastructurii si a serviciilor descrise anterior;


Dezvoltarea de resurse educationale utilizand infrastructura specifica proiectului;
Cunoasterea regulilor de licentiere si a dreptului de autor pentru resursele construite (resurse
educationale deschise);
Comportamente specifice in comunicarea online si la distanta.

3. Desfasurarea instruirii
Instruirea pentru profesori se va desfasura astfel:
-

Instruirea va avea loc simultan la un centru CSEP din Tulcea si un centru CSEP din Iasi
Se va desfasura in cadrul unui program de 12 ore in perioada vineri duminica
Fiecare participant va primi materiale de instruire;
Se vor asigura servicii de catering (coffe break) pe durata instruirii;
In fiecare centru vor fi cca 30 participanti la instruire;
Instruirea va include atat parte teoretica cat si parte practica;
In cadrul instruirii se vor asigura inclusiv secvente de comunicare intre cele 2 centre

Instruirea pentru elevi:


-

Instruirea va avea loc simultan la un centru CSEP din Tulcea si un centru CSEP din Iasi
Se va desfasura in cadrul unui program de 4 ore in perioada joi duminica
Fiecare participant va primi materiale de instruire
Se vor asigura servicii de catering (coffe break) pe durata instruirii
In fiecare centru vor fi cca 20 participanti la instruire
Instruirea va include atat parte teoretica cat si parte practica
In cadrul instruirii se vor asigura inclusiv secvente de comunicare intre cele 2 centre

Centrele din Tulcea si Iasi sunt urmatoarele:


-

Tulcea: Liceul Teoretic Ion Creanga


Tulcea: COALA GIMNAZIAL ALEXANDRU CIUCURENCU"
Iasi: Colegiul Naional Costache Negruzii
Iasi: Colegiul Tehnic Ioan C. tefnescu

Secventele teoretice din cadrul instruirii vor fi inregistrate in centre si incluse in videoteca proiectului

AXA PRIORITAR 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013 Investete n oameni!

4. Prezentarea ofertei:
Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei:

programa de instruire atat pentru elevi cat si pentru cadre didactice adecvata tematicilor
solicitate.

Prezentarea modului prin care propune desfasurarea instruirii;

Prezentarea echipei care va realiza instruirea in cele 2 centre astfel incat competentele echipei sa
corespunda tematicii instruirii;

Propunerea perioadei de desfasurare a instruirii;

AXA PRIORITAR 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE 1.1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate
Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787