Sunteți pe pagina 1din 4
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

1.

Introducere

Proiectul „Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)”, are ca obiectiv general imbunatatirea procesului de formare a competentelor cheie si profesionale pentru elevii din invatamantul secundar in vederea sustinerii cu succes a evaluarii nationale si a bacalaureatului precum si a insertiei pe piata muncii. Optimizarea procesului de formare pentru elevii din invatamantul secundar contribuie la atingerea obiectivului general al POSDRU, cu accent pe doua dintre obiectivele specifice:

promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia superioara si cercetarea si

facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii.

Proiectul va genera beneficii imediate si pe termen lung pentru elevii inclusi in grupului tinta, pentru cadre didactice, parinti, decidenti si ofertanti de educatie si formare profesionala.

Programul educational de sprijin, prin componentele sale de consiliere si educatie nonformala, va contribui la diversificarea ofertelor educationale ale scolilor sprijinite prin proiect si va duce la imbunatatirea accesului si participarii la educatie si formare profesionala initiala, la obtinerea de rezultate superioare la examenele nationale, ca si la o mai buna orientare spre etape ulterioare de studiu si/sau spre insertia pe piata muncii a elevilor. Pe termen lung, competentele de baza ca si competentele profesionale dobandite de acestia le vor permite o adaptabilitate sporita la diverse contexte de invatare (informala, formala si nonformala) in spiritul educatiei pe tot parcursul vietii cat si la dinamica pietei muncii din societatea contemporane.

Printre obiectivele specifice ale proiectului mentionam:

Crearea si pilotarea unui program educational integrat de sprijin, adresat celor 4200 de elevi din invatamantul secundar inclusi in grupul tinta, complementar sistemului formal de educatie, la nivelul celor doua regiuni de dezvoltare;

Cresterea participarii la educatie si imbunatatirea performantelor scolare pentru 4200 de elevi din invatamantul secundar, prin furnizarea de servicii de consiliere si orientare scolara si profesionala adaptate;

Dezvoltarea competentelor antreprenoriale, sociale si civice, precum si celor de invatare eficienta prin furnizarea de servicii educationale de sprijin pentru 4200 elevi din invatamantul secundar;

Dezvoltare competentelor profesionale pentru 30 specialisti in consiliere si orientare in cadrul unui program de formare complex si colaborativ;

Sprijinirea a 60 de unitati scolare si a 6 furnizori de formare initiala pentru diversificarea ofertelor educationale prin dezvoltarea de resurse umane abilitate sa conceapa si sa implementeze servicii alternative de educatie;

Eficientizarea serviciilor educationale destinate elevilor si cadrelor didactice prin utilizarea tehnologiilor moderne de informatie si de comunicatii (tehnologii video care simuleaza prezenta reala, retele securizate educational, medii sociale de invatare online).

Prin obiectivele sale specifice, proiectul contribuie in mod direct la realizarea obiectivului general al POS DRU si in mod specific la realizarea obiectivelor operationale ale DMI 1.1., in special cele ce vizeaza

1

AXA PRIORITARĂ 1 „ Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastereDOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate” Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)Numărul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

dezvoltarea serviciilor de orientare si consiliere scolara si a altor servicii si instrumente alternative care sa sprijine cresterea participarii la educatie si formare profesionala precum si imbunatatirea performantelor scolare dar si dezvoltarea de mecanisme si instrumente pentru asigurarea accesului la educatie de calitate si la competente cheie si profesionale pentru toti. Se urmareste atingerea valorilor indicatorilor solicitati in Ghidul solicitantului. Conditii specifice pentru prioritatile 4 7, in cadrul proiectului urmand sa fie sprijinite minimum 60 de unitati scolare prin implicarea elevilor de gimnaziu in activitatile programului de pregatire suplimentara si pregatirea profesionala specifica a personalului care va lucra cu acestia, dar si 6 furnizori de formare profesionala initiala asistati, respectiv unitati scolare din invatamantul profesional si tehnic; 4200 de elevi urmand sa fie participanti la alte servicii de educatie (educatie extracurriculara, TIC, pilotari de servicii noi etc.) invatamant preuniversitar si sa beneficieze de servicii de orientare si consiliere (pentru o pondere de minimum 75% a elevilor care isi vor imbunatati performantele scolare ca urmare a serviciilor de orientare/consiliere), cel putin 2000 de elevi urmand sa fie implicati in programe de cetatenie activa si educatie antreprenoriala. Majoritatea valorilor indicatorilor de mai sus se va realiza in cadrul dezvoltarii si furnizarii a trei noi servicii educationale, respective programul educational de sprijin, serviciul de consiliere si orientare si serviciile educationale furnizate la distanta prin intermediul telecentrelor, la nivelul invatamantului preuniversitar.

Personalul scolilor sprijinite va dobandi noi competente profesionale pentru imbunatatirea instrumentelor si serviciilor de orientare si consiliere, pentru conceperea, implementarea si evaluarea activitatilor de educatie nonformala. Utilizarea tehnologiilor moderne, pe de alta parte, va facilita accesul la procesele si la rezultatele proiectului nu numai membrilor grupului tinta, acestea fiind accesibile oricaror elevi, cadre didactice, parinti si decidenti atat la nivel regional cat si la nivel national. Toate acestea vor creea, la nivel local, premisele sustenabilitatii demersului initiat prin proiect precum si o resursa umana capabila sa proiecteze si sa implementeze programe inovative de educatie.

Proiectul este implementat in judetele Tulcea si Iasi, in cele doua judete urmand a fi construita o infrastructura de telecentre astfel:

- 4 Centre Suport pentru Educatie Permanenta (CSEP)

- 8 Centre Deschise de Educatie

In cadrul proiectului se va organiza instruirea in utilizarea infrastructurii achizitionate in proiect pentru un numar de cca 100 persoane. Participantii la instruire sunt cadre didactice, personal din cadrul proiectului si elevi.

Se vor asigura astfel 12 ore instruire pentru cadrele didactice si personalul din cadrul proiectului si 4 ore de instruire pentru elevi.

2. Tematica Instruirii

Instruirea trebuie sa aiba in vedere structura echipamentelor si aplicatiilor din centrele de suport. Dotarea centrelor consta in:

- Touchscreen de 75” (Samsung ED75D+Samsung CY-75LCC+PIMSBB-PQ32BV4)

- Aplicatie educationala colaborativa “livestudies” – livestudies.com

2

AXA PRIORITARĂ 1 „ Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastereDOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate” Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)Numărul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

- Echipament de teleprezenta (Cisco TelePresence SX20 / Cisco TelePresence SX80 cu sistem de tip dual camera Cisco SpeakerTrack 60) si accesorii audio

- Portal de e-learning

- Infrastructura de servicii (transmisii live, gestiune de continut video) si internet

Programa stabilita pentru instruire trebuie sa atinga urmatoarele elemente:

-

Utilizarea infrastructurii si a serviciilor descrise anterior;

-

Dezvoltarea de resurse educationale utilizand infrastructura specifica proiectului;

-

Cunoasterea regulilor de licentiere si a dreptului de autor pentru resursele construite (resurse educationale deschise);

-

Comportamente specifice in comunicarea online si la distanta.

3.

Desfasurarea instruirii

Instruirea pentru profesori se va desfasura astfel:

- Instruirea va avea loc simultan la un centru CSEP din Tulcea si un centru CSEP din Iasi

- Se va desfasura in cadrul unui program de 12 ore in perioada vineri duminica

- Fiecare participant va primi materiale de instruire;

- Se vor asigura servicii de catering (coffe break) pe durata instruirii;

- In fiecare centru vor fi cca 30 participanti la instruire;

- Instruirea va include atat parte teoretica cat si parte practica;

- In cadrul instruirii se vor asigura inclusiv secvente de comunicare intre cele 2 centre

Instruirea pentru elevi:

- Instruirea va avea loc simultan la un centru CSEP din Tulcea si un centru CSEP din Iasi

- Se va desfasura in cadrul unui program de 4 ore in perioada joi duminica

- Fiecare participant va primi materiale de instruire

- Se vor asigura servicii de catering (coffe break) pe durata instruirii

- In fiecare centru vor fi cca 20 participanti la instruire

- Instruirea va include atat parte teoretica cat si parte practica

- In cadrul instruirii se vor asigura inclusiv secvente de comunicare intre cele 2 centre

Centrele din Tulcea si Iasi sunt urmatoarele:

- Tulcea: Liceul Teoretic Ion Creanga

- Tulcea: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU CIUCURENCU"

- Iasi: Colegiul Național ”Costache Negruzii”

- Iasi: Colegiul Tehnic ” Ioan C. Ștefănescu”

Secventele teoretice din cadrul instruirii vor fi inregistrate in centre si incluse in videoteca proiectului

3

AXA PRIORITARĂ 1 „ Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastereDOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate” Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)Numărul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investeşte în oameni!

4. Prezentarea ofertei:

Ofertantul va prezenta in cadrul ofertei:

- programa de instruire atat pentru elevi cat si pentru cadre didactice adecvata tematicilor solicitate.

- Prezentarea modului prin care propune desfasurarea instruirii;

- Prezentarea echipei care va realiza instruirea in cele 2 centre astfel incat competentele echipei sa corespunda tematicii instruirii;

4

- Propunerea perioadei de desfasurare a instruirii;

AXA PRIORITARĂ 1 „ Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastereDOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1 „Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate” Titlul proiectului: Program Educational de Sprijin pentru Dezvoltarea Competentelor Cheie ( FII PREGATIT)Numărul de identificare al contractului: POSDRU/153/1.1./S/140787