Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

MD-5600, or. Rcani, str. Independenei 44


tel. (256) 2-20-58 fax (256) 2-23-48; 2-24-00

-5600, . , . 44
(256) 2-20-58 (256) 2-23-48; 2-24-00

Proiect

DECIZIE
Din 21 iulie 2016
u privire la corelarea
Bugetului raional aprobat
cu Legea bugetului de stat
pentru anul 2016
n temeiul art.24 pct.1 al Legii Legii nr.397 din 16.10.2003 privind finanele publice
locale, art.55 pct.5 al legii nr.181 din 25.07.2014 privind finanele publice i responsabiliti
bugetar fiscale, art.3 pct.3 al Legii bugetului de stat pentru anul 2016 nr. din 01.07.2016,
Consiliul raional DECIDE :
1. Se modific decizia nr.12/01-1 din 03.12.2015 Cu privire la aprobarea n prima
lectur a bugetului raional pentru anul 2016, dup cum urmeaz:
La punctul 1 cifra 129376,3 se substituie cu cifra 129235,1;
2. Se modific decizia nr.12/01-2 din 03.12.2015 Cu privire la aprobarea n lectura a
doua a bugetului raional pentru anul 2016, dup cum urmeaz:
La punctul 1 cifra 129376,3 se substituie cu cifra 129235,1;
La punctul 2 cifra 111965,6 se substituie cu cifra 111824,4; cifra
86371,8 se substituie cu cifra 86119,9; cifra 70971,6 se substituie cu
cifra 70764,1; cifra 2978,8 se substituie cu cifra 2975,2; cifra 2495,4
se substituie cu cifra 2564,9; cifra 2175,9 se substituie cu cifra 2220,7;
3. La punctul 3 cifra 4988,1 se substituie cu cifra 4965,7;
4. La punctul 4 anexele nr.1,2,3,7,8,9, se substitue cu anexele nr.1,2,3,4,5,6 la prezenta
decizie;
5. Executarea deciziei n termen pn la 31.12.2016 se pune n sarcina Direciei
Finane, ef dna Aculina Tbr;
6. Controlul asupra executrii deciziei se pune n sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activiti economico-financiare i comer, preedinte S.Tulcii.
Preedinte al edinei
Consiliului Raional

A.Cheptnaru

Secretar
al Consiliului Raional

R.Postolachi

Conform originalului
Secretar al
Consiliului raional

R. Postolachi