Sunteți pe pagina 1din 6

In retelele electrice complicate apar situatii in care este necesar sa se faca

transformarea din configuratia triunghi in configuratia stea si invers

Transfigurarea stea triunghi sau invers triunghi stea se poate face numai
daca cele doua circuite sunt echivalente. Doua circuite sunt echivalente
daca intensitatile curentilor din exteriorul configuratiilor sunt egale atunci
cand la bornele lor se aplica aceeasi tensiune ca in figura alaturata.
Daca circuitele sunt echivalente, atunci rezistenta echivalenta intre doua
puncte este aceeasi.
(RAB)tr = (RAB)stea
(RAB)tr = (R12 + R13)R23/(R12 + R13 + R23), iar
(RAB)stea = R2 + R3
R2 + R3 = (R12 + R13)R23/(R12 + R13 + R23) (1)
In mod analog intre punctele A si C rezistentele sunt egale :
(RAC)tr = (RAC)stea
(RAC)tr = (R13 + R23)R12/(R12 + R13 + R23), iar
(RAC)stea = R1 + R2
R1 + R2 = (R13 + R23)R12/(R12 + R13 + R23) (2)
La fel intre punctele B si C rezistentele sunt egale:
(RBC)tr = (RBC)stea
(RBC)tr = (R12 + R23)R13/(R12 + R13 + R23), iar
(RBC)stea = R1 + R3
R1 + R3 = (R12 + R23)R13/(R12 + R13 + R23) (3)
Cu cele trei ecuatii se formeaza un sistem din care aflam rezistentele
R1, R2 si R3:
R1 = R12 R13/(R12 + R13 + R23);
R2 = R12 R23/(R12 + R13 + R23);
R3 = R13 R23/(R12 + R13 + R23).
relatiile I, pentru circuitul stea.
Presupunem acum ca se cunosc rezistentele R1, R2 si R3 ale circuitului stea
si vrem sa calculam rezistentele circuitului triunghi R12, R13 si R23. Se
foloseste sistemul format din cele trei ecuatii din care aflam rezitentele
care ne intereseaza:
R12 = R1
R13 = R1
R23 = R2
relatiile

+ R2 + R1R2/R3 ;
+ R3 + R1R3/R2;
+ R3 + R2R3/R1.
II, pentru circuitul triunghi.

Exemplu
Sa se calculeze intensitatea curentului I si tensiunea intre punctele ab ale
retelei, daca tem a sursei este e si rezistenta interna r.

Trebuie sa determinam rezistenta echivalenta a retelei. Pentru aceasta


este necesar sa transformam una din configuratiile de triunghi acd sau bcd
in configuratie stea. Cunoscand rezistentele rezistorilor configuratiei ce
formeaza triunghiul bcd se calculeaza valorile rezistentelor R1, R2 si R3 a
rezistorilor ce formeaza comfiguratia stea cu ajutorul relatiilor 1).
R1 = RR/(R + R + R) = R/3
In acelasi mod se calculeaza R2 si R3 si se observa ca cele trei rezistente
sunt egale
R1 = R2 = R3 = R/3
Acuma rezistenta echivalenta a retelei se calculeaza usor, deoarece
rezistorii sunt grupati in serie si in paralel ca in figura din dreapta.
Re = (R/3 +R)((R/3 +R)/(R/3 + R + R/3 + R) + R/3 + R = 2R
In continuare pentru a afla intensitatea I a curentului electric din circuit se
aplica legea lui Ohm pentru un circuit simplu
I = E/(Re + r)
Tensiunea intre punctele ab se afla aplicand legea lui Ohm pentru o

portiune de circuit
Uab = IRe, sau Uab = e - Ir
1 CURENTUL ELECTRICCurentul electric reprezinta miscarea ordonata a sarcinilor
electrice intr-un circuit electric.Intensitatea curentului electric: I = q/t , q = sarcina electrica
(poate fi pozitiva sau negativa), [q]
SI
= 1 C(Coulomb), [I]
SI
= 1 A (Amper); electronul este cea mai mica sarcina electrica: e = 1,610
-19
C; q = ne ;n este nr. de electroni. Cel mai simplu circuit electric este alcatuit dintr-un
generator electric, unconsumator si conductori de legatura.E = U + u ; E = tensiunea
electromotoare a generatorului; U = tensiunea la bornele generatorului/circuitului ; u
= tensiunea interna a generatorului. [E]
SI
= [U]
SI
= [u]
SI
= 1 V (Volt)2. LEGEA LUI OHMRezistenta electrica: R = l/S , unde = rezistivitatea
electrica, []
SI
= 1m , l = lungimea conductorului,[l]
SI
= 1 m, S = sectiunea conductorului, [S]
SI
=1m
2
.Legea lui Ohm:a ) p e i n t r e g c i r c u i t u l : I = E / ( R + r ) , b)pe o portiune de circuit: I =
U/R sau I = u/r , [R]
SI
= [r]
SI
= 1 (Ohm)c)E = U + u ; u = tensiunea interna a generatorului; r = rezistenta
interna a generatorului.Dependenta de temperatura: =
0
(1 + t
0
) , unde = coeficient termic al rezistivitatii, []
SI
= 1grd
-1
,t
0
= temperatura in scara Celsius,
0
= rezistivitatea electrica la temperatura de 0
0
Celsius, rezulta:R = R

0
(1 + t
0
),R
0
= rezistenta electrica la temperatura de 0
0
Celsius.3. LEGILE LUI KIRCHHOFFReteaua electrica este un circuit electric cu
ramificatii. Reteaua electrica contine:a)nodul retelei este punctul in care se intalnesc
cel putin 3 conductori; b)ochiul retelei este un circuit simplu, fara
ramificatii.Legea I Kirchhoff: I
i
= 0 , definitie: intr-un nod de retea suma algebrica a intensitatilor curentilor electrici este
egala cu zero. Conventia de semne: Intensitatea curentului care intra in nod are
valoarea pozitiva, curentul care iese din nod are valoarea negativa.Legea a II-a Kirchhoff: E
i
= R
j
I
j
, definitie: Intr-un ochi de retea, suma algebrica a tensiunilor electromotoare este egala cu
suma algedrica a produselor RI de pe fiecare latura a ochiului respectiv.Conventiile de
semne:a)tensiunea electromotoare este pozitiva atunci cand sensul de parcurs al
ochiului de retea o strabatede la borna negativa catre borna pozitiva si este negativa in
sens contrar. b)produsul RI este pozitiv atunci cand intensitatea curentului are acelasi sens cu
sensul de parcurs alochiului retelei si produsul RI este negativ cand intensitatea curentului
este in sens contrar/opussensului de parcurs al ochiului retelei.4. GRUPAREA
REZISTOARELOR SI GENERATOARELOR ELECTRICEa) rezistoare in serie: R
s
= R
i
, unde i = numarul de rezistoare in serie b) rezistoare in paralel: 1/R
p
= 1/R
i
, unde i = numarul de rezistoare in paralelc) generatoare in serie: r
s
= r
i
rezulta: I
s
= E
i
/(R + r
i
)d) generatoare identice in paralel: 1/r
p
= 1/r
i
rezulta: I

p
= E/(R + r
p
)e) la gruparea generatoarelor diferite in paralel se utilizeaza legile lui Kirchhoff.5. ENERGIA
SI PUTEREA ELECTRICAW
t
=W+w
i
, unde W
t
= EIt , W = UIt = RI
2
t,w
i
= uIt = rI
2
t , [W
t
]
SI
= [W]
SI
= [w
i
]
SI
= 1 J(Joule)P
t
=P+P
i
. unde P
t
= EI , P = UI = RI
2
,P
i
= uI = rI
2
, [P
t
]
SI
= [P]
SI
= [P
i
]
SI
= 1 W(Watt).Efectul termic (efectul Joule): Caldura Q = W = RI
2

t ; [Q]
SI
= 1 J (Joule) .Randamentul unui circuit electric simplu: = R/(R+r) , < 1, este
adimensional.Obs 1: Puterea transmisa de generatorul electric in circuit este maxima daca si
numai daca R = r, adicarezistenta echivalenta a circuitului exterior este egala cu rezistenta
interna a generatorului electric.Obs 2: 1KWh = 3,610
6
J ; 1CP(cal putere) = 736 W (Watt)