Sunteți pe pagina 1din 2

TEZA LA MATEMATICA cls.

a VII-a
Semestrul al II-lea , 2015-2016

SUBIECTUL I.(Scrieti numai rezultatele)...30


puncte
5p. 1) Solutia ecuatiei

2 x 4=0 este

x= ..

5p. 2) Raza unui cerc cu diametrul de 10 cm este egala cu..


5p. 3) Valoarea tangentei unui unghi al unui triunghi echilateral este
5p. 4) Media geometrica a numerelor 4 si 9 este..
5p. 5) Un patrat cu latura de 7 cm are lungimea diagonalei egala cu
5p. 6) Solutia pozitiva a ecuatiei

x 2=6 este.

SUBIECTUL al II- lea.(Scrieti rezolvarile complete).30


puncte
10p. 1) Rezolvati in Z , 4 ( x1) 6( x +2)12.
10p. 2) Suma a trei numere naturale este 30.Aflati numerele, stiind ca al doilea este cu 6 mai
mare decat primul , iar al treilea este un sfert din suma primelor doua.
10p. 3) Aflati aria patratului cu diagonalele de 4 cm.

SUBIECTUL al III-lea .(Scrieti rezolvarile complete)...30


puncte
20p. 1) Triunghiul dreptunghic ABC , m( A )= 90 este inscris intr-un cerc de raza 20
cm.
Stiind ca AC= 32 cm , calculati:
a) perimetrul si aria triunghiului;
b) distantele de la centrul cercului la laturile AB si AC .

10p. 2) Aflati m R astfel incat ecuatia m(3mx)+ x +32(m+1)=0 sa aiba solutia

x=2.

Se acorda 10 puncte din oficiu.