Sunteți pe pagina 1din 21

Ordinul 387/2016 M.Of.

318 din 26-apr-2016

ORDIN nr. 387 din 28 martie 2016 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Ghid privind
recepia lucrrilor de montaj i finisare a subansamblurilor nestructurale realizate n
sisteme de plci subiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016
n conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, republicat, cu modificrile
ulterioare, i ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente
activitii de reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 3/2015 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 - Cerine funcionale
pentru construcii i fizica construciilor i Procesul-verbal de avizare nr. 1/2016 al Comitetului tehnic de coordonare
general,
n temeiul prevederilor art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea
i funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprob reglementarea tehnic "Ghid privind recepia lucrrilor de montaj i finisare a subansamblurilor nestructurale
realizate n sisteme de plci subiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016, prevzut n anexa care face parte
integrant din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data publicrii.
-****Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,
Vasile Dncu

ANEXA nr. 1: "GHID privind recepia lucrrilor de montaj i finisare a subansamblurilor


nestructurale realizate n sisteme de plci subiri pentru montaj uscat", indicativ GE
059/2016
PARTEA 1:

pag. 1

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016


C UPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiect
1.2. Domeniu de aplicare
1.3. Definiii
1.4. Meniuni speciale
2. REC EPIA LUC RRILOR
2.1. Lucrri ascunse
2.2. Evaluarea rezultatului final
2.2.1. Metoda de msurare
2.2.1.1. Abaterea suprafeei fa de plan
2.2.1.2. Abaterea marginii suprafeei fa de linia dreapt
2.2.1.3. Abaterea suprafeei i a marginii fa de direcia vertical
2.2.1.4. Abaterea suprafeei i a muchiilor fa de direcia orizontal
2.2.1.5. Abaterea interseciei suprafeelor fa de unghiul drept
2.3. Evaluarea calitii suprafeei finite
2.3.1. Nivelurile de calitate ale finisrii suprafeelor realizate cu plci subiri pentru montaj uscat
2.3.1.1. Nivel 1 de calitate al finisrii suprafeelor (Q1)
2.3.1.2. Nivel 2 de calitate al finisrii suprafeelor (Q2)
2.3.1.3. Nivel 3 de calitate al finisrii suprafeelor (Q3)
2.3.1.4. Nivel 4 de calitate al finisrii suprafeelor (Q4)
3. PARAMETRI DE BAZ SEMNIFIC ATIVI PENTRU REC EPIA LUC RRILOR SISTEMULUI DE PLC I SUBIRI
PENTRU MONTAJ USC AT
3.1. Sistemul de perei despritori
3.1.1. Verificarea montrii structurii-suport
3.1.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
3.1.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
3.1.4. Verificarea mbinrii
3.1.5. Verificarea finisrii suprafeei
3.2. Sistemul de tavane din plci subiri pentru montaj uscat
3.2.1. Verificarea montrii structurii-suport
3.2.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
3.2.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
3.2.4. Verificarea mbinrii
3.2.5. Verificarea finisrii suprafeei
3.3. Placarea pereilor cu plci subiri pentru montaj uscat pe structur de profile C D cu brid de fixare direct
3.3.1. Verificarea montrii structurii-suport
3.3.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
3.3.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
3.3.4. Verificarea mbinrii
3.3.5. Verificarea finisrii suprafeei
3.4. Placarea cu plci subiri pentru montaj uscat pe structur independent
3.4.1. Verificarea montrii structurii-suport
3.4.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
3.4.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
3.4.4. Verificarea mbinrii
3.4.5. Verificarea finisrii suprafeei
3.5. Placarea tavanului cu plci subiri pentru montaj uscat
3.5.1. Verificarea montrii structurii-suport
3.5.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
3.5.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
3.5.4. Verificarea mbinrii
3.5.5. Verificarea finisrii suprafeei
3.6. Sisteme din plci subiri pentru montaj uscat specifice mansardelor
3.6.1. Verificarea montrii structurii-suport
3.6.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
3.6.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
3.6.4. Verificarea mbinrii
3.6.5. Verificarea finisrii suprafeei
3.7. Placarea direct a pereilor cu plci subiri pentru montaj uscat
3.7.1. Verificarea suprafeei-suport
3.7.2. Verificarea plcilor subiri pentru montaj uscat
3.7.3. Verificarea mbinrii
3.7.4. Verificarea finisrii suprafeei
4. REFERINE TEHNIC E
ANEXA A - INFORMATIV - Informaii de baz despre tehnologia execuiei sistemelor de plci subiri pentru
montaj uscat
ANEXA B - INFORMATIV - Proces-verbal de lucrri ascunse

List figuri
Nr. Numr figur
Denumire figur
crt.
1.
Figura 1
Metoda de msurare - abaterea suprafeei fa de plan
2.
Figura 2
Metoda de msurare - abaterea marginii fa de linia dreapt
3.
Figura 3
Determinarea golurilor la msurarea abaterii suprafeei fa de plan i abaterea marginii
fa de linia dreapt
4.
Figura 4
Metoda de msurare - abaterea suprafeei fa de poziia vertical
5.
Figura 5
Metoda de msurare - abaterea fa de poziia orizontal
6.
Figura 6
Racord cu perete i tavan
7.
Figura 7
Metoda de instalare a plcii pentru tavanele din plci pentru montaj uscat
8.
Figura 8
C adrul de intersecie pe dou niveluri
9.
Figura 9
Decalarea stratului de placare
10.
Figura 10 mbinrile din straturile ulterioare la placarea tavanelor i mansardelor
11.
Figura A.1 mbinarea marginilor tiate ale plcilor cu material de chituire i band de armare
12.
Figura A.2 Profile C pentru plafon (C D) cu diferite forme ale rebordului de suspendare i cu o singur
form de nervur de rigidizare conform SR EN 14195:2006
13.
Figura A.3 Profile C pentru perete (C W) cu diferite forme de borduri i cu diferite forme de nervuri de
rigidizare conform SR EN 14195:2006
14.
Figura A.4 Profil U pentru perete (UW), profil U pentru perete plafon (UD) conform SR 13495-1:2006
15.
Figura A.5 Profil L pentru perete cu unghi exterior (LWa) conform SR EN 14353+A1:2010
16.
Figura A.6 Profil L pentru perete cu unghi interior (LW) conform SR EN 14353+A1:2010
17.
Figura A 7 U - Profil pentru rigidizare, conform SR EN 14195:2006

List tabele
pag. 2

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016


Nr.
crt.
1.
2.
3.

Numr labei

Denumire tabel

Tabel nr. 1
Lista deviaiilor
Tabel nr. A.1 Exemple de tipuri de cuie, conform SR EN 14566+A1:2010
Tabel nr. A.2 Exemple de tipuri de cleme, conform SR EN 14566+A1:2010

PARTEA 2:
1. Prevederi generale
1.1. Obiect
(1) Prezentul ghid prevede criterii specifice de recepie calitativ a lucrrilor de montaj i finisare a sistemelor de plci
subiri pe baz de ipsos sau ciment, pentru montaj uscat.
(2) Lucrrile de finisare prevzute la alin. (1) nu includ lucrrile de zugrvire, vopsire, placare i aplicare tapet.
1.2. Domeniu de aplicare
(1) Prevederile prezentului ghid se adreseaz proiectanilor, executanilor, responsabililor tehnici cu execuia lucrrilor
de construcii, diriginilor de antier i, dup caz, potrivit prevederilor legale, autoritii responsabile cu executarea
controlului de stat al calitii n construcii.
(2) Prezentul ghid se aplic n activitatea de verificare n vederea recepiei lucrrilor de montaj i finisare a sistemelor
de plci subiri pe baz de ipsos sau ciment - panouri de fibrociment, panouri de gips-carton, panouri de ipsos armate
cu fibre, estur sau mpslitur - pentru montaj uscat, realizate cu produse care fac obiectul domeniului de aplicare al
urmtoarelor standarde:
a) SR EN 520+A1:2010 *) - Plci de gips-carton. Definiii, specificaii i metode de ncercri;
b) SR EN 15283-1+A1:2010 *) - Plci de ipsos armate cu fibre. Definiii, condiii i metode de ncercare. Partea 1: Plci
de ipsos armate cu estur sau mpslitur;
c) SR EN 15283-2+A1:2010 *) - Plci de ipsos armate cu fibre. Definiii, condiii i metode de ncercare. Partea 2: Plci
de ipsos cu fibre;
d) SR EN 12467:2012 *) - Plci plane de fibrociment. Specificaii de produs i metode de ncercare;
e) SR EN 14195:2005 *) - Componentele structurii metalice pentru sisteme de plci de gips-carton. Definiii, condiii i
metode de ncercare;
f) SR EN 14195:2005 *) i SR EN 14195:2005/AC:2006 - Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de
gips-carton. Definiii, condiii i metode de ncercare;
g) SR EN 13950:2014 *) - Panouri compozite din plci de gips-carton pentru izolare termic/acustic. Definiii, condiii
i metode de ncercri;
h) SR EN 13963:2005 *) i SR EN 13963:2005/AC:2006 - Materiale de rostuire pentru mbinarea panourilor de gipscarton. Definiii, condiii i metode de ncercare;
i) SR EN 14496:2006 *) - Adezivi pe baz de ipsos pentru panouri compozite din plci de gips-carton pentru izolare
termic/acustic. Definiii, condiii i metode de ncercare;
j) SR EN 14209:2006 *) - Cornie din plci de gips-carton preformate. Definiii, condiii i metode de ncercare;
k) SR EN 14353+A1:2010 *) - Profiluri metalice i profile caracteristice pentru utilizare la plcile de gips-carton. Definiii,
caracteristici i metode de ncercare;
l) SR 13495-1:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 1: Profile din tabl de oel;
m) SR 13495-2:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 2: uruburi cu fixare rapid;
n) SR 13495-3:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 3: Cleme;
o) SR 13495-4:2006 - Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 4: Cuie;
p) SR EN 14566+A1:2010 *) - Prinderi mecanice pentru sisteme de plci de gips-carton. Definiii, condiii i metode de
ncercare.
___
*)Se utilizeaz versiunea citat n Comunicarea Comisiei Europene, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
C, n vigoare la data aplicrii.
(3) Pentru lucrrile executate cu alte sisteme de plci subiri pe baz de ipsos sau ciment dect cele prevzute la alin.
(2), proiectanii vor stabili procedurile de recepie a acestora astfel nct cerinele fundamentale aplicabile construciei n
cauz s fie ndeplinite.
1.3. Definiii
n sensul prezentului ghid, urmtoarele sintagme semnific:
a) plci subiri pentru montaj uscat - panouri de fibrociment, panouri de gips-carton, panouri de ipsos armate cu fibre,
estur sau mpslitur, care fac obiectul domeniului de aplicare al standardelor prevzute la pct. 1.2, alin. (2) lit. a)d);
b) sistem de plci subiri pentru montaj uscat - ansamblu de elemente compatibile ntre ele, introduse pe pia ca un
tot unitar pe baz de declaraie de performan, declaraie de conformitate sau agrement tehnic n construcii, dup
caz;
c) furnizor de sistem - operatorul economic care comercializeaz, sub numele sau sub marca sa, sistemul de plci
subiri pentru montaj uscat i este titularul documentelor de introducere pe pia a acelui sistem, i anume declaraie
de performan, declaraie de conformitate sau agrement tehnic n construcii, dup caz;
d) fabricant - operatorul economic care comercializeaz, sub numele sau sub marca sa, unul sau mai multe elemente
ale sistemului de plci subiri pentru montaj uscat i este titularul documentelor de introducere pe pia a acelor
elemente, i anume declaraie de performan, declaraie de conformitate sau agrement tehnic n construcii, dup caz.
1.4. Meniuni speciale
Prezentul text conine reproduceri din standarde romne. Aceast reproducere a fost fcut cu acordul Asociaiei de
Standardizare din Romnia-ASRO nr. LUC/16/226-1 -4 din 8.02.2016. Orice nclcare a dreptului de autor asupra
standardelor SR EN 14566+A1:2010, SR EN 14353+A1:2010, SR 13495-1:2006, SR EN 14195:2005 constituie
infraciune i se pedepsete conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe.
2. Recepia lucrrilor
Informaii de baz privind tehnologia execuiei sistemelor de plci subiri pentru montaj uscat utiliznd produsele
pag. 3

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

menionate la pct. 1.2 alin. (2), utile pentru evaluarea calitii lucrrilor de montaj i finisare a acestor sisteme, sunt
prezentate n anexa A informativ a prezentului ghid.
2.1. Lucrri ascunse
(1) n anexa B informativ a prezentului ghid este prevzut, cu titlu orientativ, un model de proces-verbal de lucrri
ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate n sisteme din plci subiri pentru montaj uscat.
(2) Recepia lucrrilor se bazeaz pe verificarea corectitudinii instalrii sistemului i utilizrii produselor pentru
construcii potrivit prevederilor din proiect, coroborate, dup caz, cu prevederile din specificaiile indicate de ctre
furnizorul sistemului.
(3) Lucrrile care necesit verificri n fazele premergtoare recepiei lucrrii sunt: montarea profilelor metalice, a vatei
minerale, a plcii subiri pentru montaj uscat, a benzilor de armare i a instalaiilor n spaiul nchis ntre plci. Se verific
urmtoarele:
a) montarea profilelor din oel pentru placa pentru montaj uscat, inclusiv determinarea poziiei structurii-suport n
raport cu elementele structurale ale cldirii, precum i coplaneitatea acestora;
b) calitatea i grosimea foii de tabl a profilelor i metoda de fixare a profilelor structurii-suport metalice fa de
elementele structurale ale cldirii;
c) punctele de fixare ale profilelor structurii-suport metalice, mbinrile i utilizarea corect a benzii de armare;
d) instalarea corect a vatei minerale sau a vatei de sticl i conformitatea parametrilor declarai cu parametrii necesari
pentru un sistem specific de plci subiri pentru montaj uscat (de exemplu, conductivitatea termic, densitate);
e) modul de execuie a rosturilor de dilataie i umplerea cu vat a profilelor orizontale i verticale;
f) montarea plcii, inclusiv tipul de plac pentru montaj uscat folosit, tipul elementelor de fixare i poziia, distana n
raport cu pardoseala i tavanul;
g) pregtirea marginilor pentru chituire, inclusiv anfrenarea marginilor tiate fr acoperire cu hrtie;
h) tipurile de band de armare folosite i dispunerea acesteia n rost;
i) tipul materialului de chituire folosit i numrul de straturi aplicate.
2.2. Evaluarea rezultatului final
(1) Rezultatul final este evaluat dup ce verificarea lucrrilor ascunse s-a finalizat.
(2) Evaluarea final (recepia) include verificarea conformitii sistemului cu proiectul peretelui/tavanului/placrii.
(3) Conformitatea este evaluat cu ajutorul ruletei, vinciului, riglelor sau dispozitivelor laser, prin verificarea poziiei
plcii subiri pentru montaj uscat i a respectrii toleranelor dimensionale pentru planuri i margini.
(4) Verificarea poziiei pereilor din plci subiri pentru montaj uscat se realizeaz prin verificarea proieciei plcii fa de
podea.
(5) Verificarea poziiei tavanelor din plci subiri pentru montaj uscat se realizeaz prin verificare n raport cu puncte
fixe specifice pentru cldire.
2.2.1. Metoda de msurare
2.2.1.1. Abaterea suprafeei fa de plan
(1) Scule necesare:
a) dreptar de 2 m din aluminiu;
b) rigl,
c) rulet cu scar n milimetri.
(2) Metoda de msurare const n:
- aezarea dreptarului pe perete, potrivit fig. 1, i verificarea contactului cu peretele;
- verificarea golurilor dintre dreptar i suprafaa peretelui;
- msurarea golului, n milimetri, ntre oricare dou puncte de contact, potrivit fig. 3;
- verificarea numrului de goluri pe lungimea dreptarului. Fiecare punct se msoar n patru direcii:
a) vertical - A1;
b) orizontal - A3;
c) la 45 la dreapta - A2;
d) la 45 la stnga - A4.
(3) Rezultatele msurtorii se compar cu cerinele specificate n tabelul 1 prevzut la seciunea 2.2.1.5.

Fig. 1. Metoda de msurare - abaterea suprafeei fa de plan


2.2.1.2. Abaterea marginii suprafeei fa de linia dreapt
(1) Scule necesare:
a) dreptar de 2 m din aluminiu;
b) rulet cu scar n milimetri.
(2) Metoda de msurare const n:
- aezarea dreptarului la intersecia a dou planuri, potrivit fig. 2, de exemplu, colurile - orizontal i vertical -, colurile
pereilor sau stlpilor, marginile grinzilor sau alte muchii;
- inspecia vizual a zonelor cu goluri ntre muchie i dreptar;
- msurarea golului, n milimetri, potrivit fig. 3;
- verificarea numrului de goluri pe lungimea dreptarului;
- compararea rezultatelor cu cerinele specificate n tabelul 1 prevzut la seciunea 2.2.1.5.

pag. 4

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Fig. 2. Metoda de msurare - abaterea marginii fa de linia dreapt

Fig. 3. Determinarea golurilor la msurarea abaterii suprafeei fa de plan i abaterea marginii fa de linia dreapt
2.2.1.3. Abaterea suprafeei i a marginii fa de direcia vertical
(1) Scule necesare:
a) fir cu plumb sau dispozitiv laser;
b) rulet cu scar n mm.
(2) Metoda de msurare const n:
a) _
a.1)n cazul folosirii firului cu plumb, recomandat numai n cazul n care persoanele care efectueaz msurtoarea au
experien n folosirea acestuia i, pentru limitarea erorii, numai pentru nlimi de pn la 3 m:
- fixarea firului cu plumb pe tavan, ct mai aproape posibil de perete, conul rmnnd suspendat deasupra pardoselii,
liber s se mite i fr s ating peretele sau pardoseala;
- msurarea, cu ajutorul ruletei, a distanei de la perete la fir, potrivit fig. 4, la partea de sus - a2 i la partea de jos a1;
- diferena citit este deviaia suprafeei sau a muchiei fa de poziia vertical, n funcie de punctul de msurare.
a.2)n cazul folosirii unui dispozitiv cu laser:
- msurarea deviaiei suprafeei sau a muchiei de la vertical.
b) Compararea rezultatelor cu cerinele specificate n tabelul 1 de la seciunea 2.2.1.5.

Fig. 4. Metoda de msurare - abaterea suprafeei fa de poziia vertical


2.2.1.4. Abaterea suprafeei i a muchiilor fa de direcia orizontal
(1) Scule necesare:
a) furtun de nivel;
b) nivel cu laser cu tripod i cap rotativ;
c) rigl cu scar n milimetri.
(2) Metoda de msurare const n msurarea cotelor punctelor specifice,
(3) Pentru a msura diferena de nivel ntre H3 i H4, potrivit fig. 5, se plaseaz tuburile gradate pe perete, la o
nlime de aproximativ 40 cm sub tavan, i se scot dopurile tuburilor; dup ce lichidul din nivel este stabilizat se
marcheaz nivelul.
(4) Pentru a determina deviaia suprafeei fa de planul orizontal se msoar distana de la marcaje ctre nivelul
tavanului.
(5) Pentru msurtorile cu instrumente de nivelment se pot folosi nivele optice sau nivele laser alturi de mira cu invar
care poate fi, de asemenea, nlocuit cu o rulet de 2 m; se seteaz instrumentul de nivelment pe orizontal, se
ndreapt nivela optic sau nivela laser ctre mir sau rulet i se citete rezultatul; diferena este citit pentru dou
puncte relevante de pe tavan; n funcie de punctul de msurare poate fi determinat deviaia suprafeei sau a
muchiilor fa de planul orizontal.
(6) Se folosete aceeai metod pentru ape (H1 i H2) i muchiile grinzilor (H5 i H6).
(7) Se compar rezultatele cu cerinele specificate n tabelul 1 prevzut la seciunea 2.2.1.5.

pag. 5

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Fig. 5. Metoda de msurare - abaterea fa de poziia orizontal


2.2.1.5. Abaterea interseciei suprafeelor fa de unghiul drept
(1) Se verific unghiurile orizontale la intersecia a doi perei i unghiurile verticale la intersecia pereilor cu tavanele.
(2) Deviaia planurilor de intersecie fa de unghiul specificat se verific cu ajutorul unui ablon cu brae de cel puin 1
metru lungime; acesta se aaz cu unul dintre brae lipit de suprafaa peretelui i cu vrful pe muchia de intersecie
ntre cei doi perei sau, dup caz, perete i tavan; se msoar distana maxim dintre suprafaa plcii subiri pentru
montaj uscat i cel de-al doilea bra al vinciului, cu o precizie de 0,5 mm, i se compar cu msurtorile specificate n
tabelul 1.
(3) Pentru msurarea unghiurilor drepte se folosete dispozitivul laser sau vinciul.
Abaterea suprafeei
C lasa fa de plan i deviaia
muchiei fa de linia
dreapt
2. Nu depete 3 mm
Nu depete 3 goluri
pe lungimea riglei (2
m)

1.

Abaterea suprafeei i a muchiei fa de direcia


vertical
Nu mai mult de 2 mm
pentru 1 m i n total nu mai
mult de 4 mm n camere cu
nlimea de pn la 3,5 m
i nu mai mult de 6 mm
pentru camere mai nalte

orizontal

Nu mai mult de 3 mm
pentru 1 m i n total nu mai
mult de 10 mm la lungimea
muchiei ntre dou elemente
verticale pe o distan de
pn la 10 m i nu mai mult
de 20 mm pentru altele
Nu depete 2 mm
Nu mai mult de 1,5 mm
Nu mai mult de 2 mm
Nu depete 3 goluri pentru 1 m i n total nu mai pentru 1 m i n total nu mai
pe lungimea riglei (2 mult de 3 mm n camere cu mult de 5 mm la lungimea
m)
nlimea de pn la 3,5 m muchiei ntre dou elemente
i nu mai mult de 4 mm
verticale pe o distan de
pentru camere mai nalte
pn la 10 m i nu mai mult
de 10 mm pentru altele

Abaterea planurilor de
intersecie fa de
unghiul specificat
Nu mai mult de 4 mm
pentru 1 m sau 2 mm
pentru 0,5 m

Nu mai mult de 2 mm
pentru 1 m sau 1 mm
pentru 0,5 m

Tabel 1. Lista deviaiilor


2.3. Evaluarea calitii suprafeei finite
2.3.1. Nivelurile de calitate ale finisrii suprafeelor realizate cu plci subiri pentru montaj uscat
(1) Pentru evaluarea nivelului de prelucrare a mbinrilor i de finisare a suprafeelor realizate cu plci subiri pentru
montaj uscat trebuie luate n considerare urmtoarele:
a) Destinaia preconizat a ncperii (de exemplu: camer pentru echipamente, magazie, birou, camer de locuin,
camer de hotel, camer de prezentare, hol de hotel, altele);
b) Metoda de finisare a suprafeei (de exemplu: acoperire cu materiale ceramice, vopsea structural, tencuial, tapet
gros, subire sau tip texturat, vopsea mat, vopsea semilucioas, vopsea lucioas);
c) Metoda de iluminare (lumin difuz, lumin direct, lumin la distan de cel puin 40 cm fa de perete i tavan,
lumin punctiform paralel cu suprafaa).
(2) Pentru a defini i clasifica cerinele s-au stabilit patru niveluri de calitate a suprafeelor sistemului de plci subiri
pentru montaj uscat; descrierile permit clientului s defineasc cerinele din etapa de lansare a comenzii i pot fi incluse
n recepia lucrrilor ntr-un mod asemntor cu metodele de msurare definite n seciunea 2.2.1.
(3) Nivelurile de calitate a suprafeelor sistemului de plci subiri pentru montaj uscat, prevzute la alin. (2), sunt
urmtoarele:
a) Nivelul de calitate Q1, specific suprafeelor care nu au nicio cerin de finisare decorativ - de exemplu, strat suport
pentru placri ceramice, finisarea rosturilor placrilor deasupra cotei tavanului, n ncperi fr pretenii estetice ale
suprafeelor de tip: magazii, arhive, debarale, spaiile temporare i spaiile pentru echipamente etc.
b) Nivelul de calitate Q2, specific suprafeelor destinate:
(i)acoperirilor structurate medii i grosiere pentru perete, de exemplu, tapetul cu suprafa amprentat profund, tapet
gofrat sau cu efect texturat;
(ii)straturilor de vopsitorie cu suprafa structurat grosier;
(iii)straturilor de vopsea mat, emulsie i vopsea acrilic aplicate manual cu pensula sau trafaletul;
(iv)tencuielii decorative.
c) Nivelul de calitate Q3, specific suprafeelor destinate:
(i)acoperirilor structurate fin, pentru perete;
(ii)acoperirilor cu vopsea mat structurat fin;
(iii)acoperirilor cu vopsea semilucioas i lucioas;
(iv)gleturilor cu dimensiunea maxim a particulelor de 1 mm, dac este permis pentru un tip specific de suprafa.
d) Nivelul de calitate Q4, specific suprafeelor destinate:
(i)acoperirilor uniforme sau structurate lucioase ale peretelui, cum ar fi tapetul cu efect/film metalic sau cel vinilic;
(ii)acoperirilor cu vopsea lucioas;
(iii)finisrii decorative a tencuielii sclivisite.
(4) Nivelul de calitate a suprafeei se evalueaz la lumin natural, cu ochiul liber, la o distan mai mic de 1 metru,
sau cu o surs de lumin planificat a fi utilizat n acea ncpere.
(5) n cazuri speciale, tipul, direcia i iluminarea suprafeelor evaluate se definesc din faza de proiectare i se aplic,
potrivit proiectului, i la evaluarea nivelului de calitate a suprafeei.
2.3.1.1. Nivel 1 de calitate al finisrii suprafeelor (Q1)
(1) Nivelul de calitate Q1 este minim din punct de vedere tehnic i este considerat nivel de baz.
(2) Realizarea nivelului de calitate Q1 presupune:
a) umplerea rosturilor dintre plci;
b) acoperirea prilor vizibile ale elementelor de fixare - uruburi.
(3) nchiderea rosturilor include nglobarea bandei de armare corespunztoare ntre dou straturi de material de
chituire, n concordan cu documentaia tehnic de execuie.
(4) n cazul n care montatorul sistemului de plci folosete band de armare din hrtie sau fibr de sticl la mbinrile
dintre plci, verificarea lucrrilor ascunse va urmri dac materialul de chituire a fost aplicat pe rosturi i dac banda de
armare a fost nglobat n acesta. Dup uscarea primului strat de material de chituire cu banda de armare nglobat se
aplic cel de-al doilea strat de material de chituire.
(5) Pentru finisarea sistemelor pentru montaj uscat la un nivel de calitate Q1 se admite scderea volumetric a
pag. 6

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

materialului de chituire format n zona muchiilor de fabric tip drepte, trapezoidale, semirotunde, n procesul de uscare
i a urmelor de scule.
(6) anurile i ridicturile din zona rosturilor sunt admise, fiind specifice materialelor pe baz de ipsos, rezultatul fiind
apariia unei uoare concaviti n zona rostului.
(7) n zona rosturilor transversale dintre plci, formate de marginile tiate, se recomand anfrenarea la 45 i
amorsarea prealabil a acestor muchii din ipsos fr acoperire de carton. Operaiunile ulterioare de prelucrare ale
acestui tip de rost sunt similare celor prezentate anterior. n acest caz, se admite o uoar denivelare convex a
suprafeei n zona acestor rosturi, n urma uscrii materialului de pcluire.
(8) Rolul operaiunii de chituire a rosturilor la nivel Q1 este strict de nchidere/sigilare a mbinrilor dintre plci. Dup
uscarea complet se lefuiete zona rostului i se desprfuiete.
(9) n cazul sistemelor de plci subiri pentru montaj uscat cu mai mult de un strat, rosturile straturilor "ascunse" se
vor prelucra la nivel de finisare Q1. Acoperirea prilor vizibile ale elementelor de fixare nu este necesar.
2.3.1.2. Nivel 2 de calitate al finisrii suprafeelor (Q2)
(1) Nivelul de calitate Q2 presupune un nivel de calitate al mbinrilor considerat standard i un nivelul de calitate al
finisrii suprafeelor, considerat de baz.
(2) Obiectivul principal al acestui nivel de calitate este de a alinia zona de mbinare fa de suprafaa plcii. Se intervine
local numai n zona rosturilor, fr a li rostul, pentru nivelarea concavitilor rezultate n urma operaiunilor de chituire
la nivel Q1. n cazul rosturilor transversale dintre muchiile tiate, se extinde zona chituit n lateralul rostului pe o lime
total - stg. + dr. rost-de cca 50 cm, astfel atenundu-se convexitatea creat prin prelucrarea la nivel Q1.
(3) Operaiunile de la alin. (2) se aplic i elementelor de fixare, colurilor i conexiunilor cu materiale de chituire.
(4) Nivelul Q2 de finisare include:
a) finisare la nivelul Q1;
b) finisare suplimentar pentru realizarea unei tranziii n raport cu suprafaa plcii.
(5) Urmele sculelor sau ridicturile locale trebuie evitate.
(6) Finisarea poate s includ, de asemenea, lefuirea zonelor mbinate, dac este necesar.
(7) n cazul n care nivelul de calitate Q2 este folosit ca baz de finisare, se admite a fi vizibil denivelarea ntre zona
rostului i suprafaa plcii subiri pentru montaj uscat. Acest tip de denivelare este rezultatul structurii i capacitii de
absorbie diferit a materialului folosit (hrtia pentru placa pentru montaj uscat i materialul de chituire). Denivelarea
este vizibil sub o lumin specific pentru straturile de vopsea de culoare nchis.
(8) n cazul nivelurilor de calitate Q1 i Q2, dac operaiunile ulterioare de finisare a suprafeei, de exemplu ridicarea
calitii finisrii spre Q3 sau Q4, se vor realiza dup o perioad mai mare de dou sptmni, se recomand n cel mai
scurt timp protejarea plcilor i conservarea suprafeei acestora prin grunduire pe toat suprafaa cu un grund care s
blocheze absorbia umiditii ambientale spre miezul plcii, protejnd placa pentru montaj uscat de o eventual
degradare, s blocheze migrarea srurilor din interiorul plcii spre suprafa, evitnd apariia unor zone ptate pe
suprafaa plcilor care nu mai pot fi acoperite de zugrveal, s protejeze hrtia de pe plac la fenomenul de
fotosensibilitate, evitnd nglbenirea acesteia - fenomen care nu poate fi considerat un defect al plcii, fiind un
fenomen normal n cazul spaiilor foarte vitrate expuse la nsorire puternic i care este deranjant optic - i nlocuiete
amorsa pentru vopseaua lavabil. Aplicarea acestui grund trebuie obligatoriu s se fac pe o suprafa a plcilor
complet uscat, fr umiditate n exces, inclusiv n miezul plcilor pentru montaj uscat.
2.3.1.3. Nivel 3 de calitate al finisrii suprafeelor (Q3)
(1) Nivelul Q3 de finisare include:
a) finisare la nivelul Q2;
b) aplicarea pe toat suprafaa plcii subiri pentru montaj uscat a unui strat continuu de material de chituire sau glet,
acoperind porii, integrnd textura i uniformiznd capacitatea de absorbie a suprafeei.
(2) Acest strat rezolv problema concavitii rezultat din scderea volumetric a materialului care apare la nivelul Q1,
diminueaz convexitatea n cazul rosturilor transversale dintre muchiile tiate, nchide porii cartonului de pe plcile
subiri pentru montaj uscat crend o suprafa continu i uniform din ipsos. Aceast operaiune necesit grunduire
prealabil pe toat suprafaa plcilor cu un grund de uniformizare a absorbiei suprafeelor.
(3) Grosimea stratului aplicat este mic i de obicei nu depete 1 mm. Efectul poate fi obinut cu ajutorul unei
gletiere din oel cu margini drepte. Toate neregularitile pot fi ndeprtate cu ajutorul unei benzi abrazive sau a unui
mirghel cu granulaie de 200.
(4) Nivelul de calitate Q3 poate include defecte, n special cele vizibile n condiii de iluminare defavorabile vizualizrii
defectelor.
(5) Gradul i numrul defectelor n comparaie cu nivelul de calitate Q2 este mult redus.
2.3.1.4. Nivel 4 de calitate al finisrii suprafeelor (Q4)
(1) Dac este necesar o suprafa a plcii subiri pentru montaj uscat de calitate superioar, atunci ntreaga suprafa
a plcii trebuie complet acoperit cu un strat de tencuial decorativ subire sau glet.
(2) Aplicarea gletului sau a tencuielii n strat subire de pn la 3 mm poate fi manual sau mecanic.
(3) Pe lng nivelare, este necesar de obicei i lustruirea suprafeei. Stratul de glet anuleaz problema concavitii
rezultat din scderea volumetric a materialului care apare la nivelul Q1, anuleaz convexitatea n cazul rosturilor
transversale dintre muchiile tiate, creeaz o suprafa continu i nivelat (perfect plan) din ipsos. Aceast
operaiune necesit grunduire prealabil pe toat suprafaa plcilor cu un grund de uniformizare a absorbiei
suprafeelor.
(4) Acoperirea cu strat nivelat ce ndeplinete cerinele n concordan cu acest nivel de calitate trebuie s reduc la
minim orice semne sau urme pe suprafaa plcii subiri pentru montaj uscat i n mbinri, indiferent de sursa de lumin.
(5) Cu toate operaiile prevzute la alin. (1)-(4), efectele nu pot fi evitate complet deoarece acoperirea aplicat
manual nu va fi ideal i fluxul de lumin punctiform paralel cu suprafaa va dezvlui chiar i cele mai mici nereguli.
(6) Recepia suprafeelor de nivel Q4 permite limitrile prevzute la alin. (5).
3. Parametri de baz semnificativi pentru recepia lucrrilor sistemului de plci subiri pentru montaj uscat
3.1. Sistemul de perei despritori
3.1.1. Verificarea montrii structurii-suport
(1) Se verific dac performanele profilului corespund cu prevederile din documentaia tehnic de execuie. Se verific,
n principal, urmtoarele:
pag. 7

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

a) tipul;
b) grosimea foii de tabl;
c) greutatea profilului;
d) dimensiuni exterioare;
e) calitatea suprafeei;
f) caracteristicile geometrice;
g) grosimea i tipul acoperirii anticoroziune.
(2) Se verific poziia elementelor de fixare pe perimetrul peretelui i se compar cu prevederile din documentaia
tehnic de execuie.
(3) Se verific distanele maxime ntre punctele de prindere, tipurile elementelor de fixare i se compar cu prevederile
din documentaia tehnic de execuie.
(4) Se folosesc diblurile sau ancorele cu diametrul i lungimea compatibile cu stratul-suport - stratul n care se
ancoreaz -, cel puin 6 x 40 mm, cu distana interax de cel mult 100 cm, n conformitate cu documentaia tehnic de
execuie.
(5) Se verific dac banda de etanare de pe perimetrul peretelui este conform cu prevederile documentaiei tehnice
de execuie.
(6) Se folosete band de polietilen expandat cu grosimea minim de 3 mm.
(7) Se verific poziionarea corect a benzii de etanare pe perimetrul structurii peretelui. Furnizorii sistemului
recomand folosirea benzii pe perimetrul structurii peretelui i anume de-a lungul montanilor marginali CW (C) i a
profilelor UW (U). Banda trebuie s fie mbinat cap la cap la rosturile segmentului. Pe toat lungimea, banda trebuie s
adere la suprafaa-suport i la profile, iar spaiul ntre profile i suprafa nu trebuie s fie vizibil.
(8) Se verific lungimea i punctele de montaj ale montanilor CW (C). Montanii vor fi cu 1,5-2,0 cm mai scuri dect
nlimea util a ncperii. Pasul de montaj al profilului este 60, 40 sau 30 cm, n funcie de sistem.
(9) Se verific tipurile de mbinri ntre montanii CW (C) i profilele UW (U). Nu sunt admise mbinri fixe i rigide ntre
montanii CW (C) i profilele UW (U) cu uruburi autoperforante sau cu cletele de fixare a montanilor (sertizare).
(10) Verificarea trebuie s includ verificarea prelungirii lungimii montanilor CW (C). Profilele se mbin prin
suprapunere, astfel:
a) 50 cm pentru profilul CW (C) 50, sau suprapunerea unui profil suplimentar cu lungimea de 100 cm;
b) 75 cm pentru CW (C) 75, sau suprapunerea unui profil suplimentar cu lungimea de 150 cm;
c) 100 cm pentru profilul CW (C) 100, sau suprapunerea unui profil suplimentar cu lungimea de 200 cm.
(11) Se verific conformitatea distanei ntre axele profilelor consecutive cu distana prevzut n documentaia
tehnic de execuie.
(12) Se accept utilizarea de profile prelungite pentru perei cu nlimea < 300 cm.
(13) Verificarea calitii de montare a peretelui despritor va include selectarea corect a sistemului cadrului uii. Pot fi
folosii montani standard CW (C) pentru perei cu nlimea de pn la 260 cm, deschiderea uii de pn la 90 cm n
lime i greutatea foii uii de pn la 25 kg.
(14) Dac oricare din condiiile de mai sus sunt depite, se vor folosi profilele UA.
(15) Montarea canatului uii cu un singur canat sau canat dublu cu profil UA este acceptat pentru limea deschiderii
uii de pn la 90 cm pentru perei de pn la 650 cm nlime i greutatea total a canatului de pn la:
a) 50 kg, pentru montarea cu profile UA 50;
b) 75 kg, pentru profile UA 75;
c) 100 kg, pentru profile UA 100.
(16) Pentru limea deschiderii uii > 120 cm, nlimea pereilor > 650 cm i greutatea canatului > 50, 75 i,
respectiv, 100 kg, este necesar o structur de susinere pentru ui proiectat special.
(17) Verificarea trebuie s includ montarea corect a cadrului uii. Se verific dac montanii CW (C) sunt instalai
direct n profilele UW (U). Se verific dac profilele UA sunt fixate de stratul-suport cu colare i ofer rigiditatea
necesar. Colarul se fixeaz de podea cu cel puin 2 dibluri sau ancore. Colarul se fixeaz de profilul UA cu un urub
de 8 mm i piuli:
a) o bucat, pentru UA 50;
b) 2 buci, pentru UA 75 i UA 100, pe fiecare mbinare.
(18) Se verific, n ambele cazuri, dac buiandrugul din profile UW (U) (UA) este fixat de ambele pri ale montanilor
din profile CW/UA. n bordarea golului uii se folosesc minimum 2 montani CW (C) la distan de cel puin 10 cm fa
de margine.
3.1.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
(1) Se verific conformitatea montrii izolaiei din vat mineral cu prevederile documentaiei tehnice de execuie.
(2) Se verific dac performanele saltelei/plcii de vat mineral corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea saltelei/plcii de vat mineral;
c) densitatea compact sau greutatea specific;
d) limea saltelei/plcii;
e) alte caracteristici declarate pentru un sistem specific de plci pentru montaj uscat.
(3) Se verific dimensiunile minime ale saltelelor/plcilor de vat mineral. Limea acestora trebuie s permit
montarea fr mbinri verticale ntre montani. Se poate folosi un material de izolare tiat cu nlimea < 30 cm,
pentru o suprafa de pn la 25%.
(4) Se verific dac, n conformitate cu documentaia tehnic de execuie, limea saltelelor/plcilor de vat mineral
este n concordan cu interaxul montanilor, adic limea de 30, 40 sau 60 cm.
(5) Se verific dac izolaia este continu pe toat nlimea i limea peretelui. Nu sunt permise goluri (de orice fel),
spaii libere, neetaneiti la mbinrile pe orizontal i pe vertical ntre saltelele/plcile de material izolant sau capetele
saltelelor/plcilor.
Se verific dac saltelele/plcile de material izolant sunt fixate pe plcile subiri pentru montaj uscat din alctuirea
pereilor cu elementele de agare prevzute n documentaia tehnic de execuie, cu scopul de a evita deplasarea
i/sau tasarea materialului izolant.
pag. 8

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

(6) Grosimea maxim a saltelei sau a plcilor de vat mineral nu trebuie s depeasc limea montanilor CW (C).
Dac grosimea acestora este mai mic dect limea montanilor se va verifica asigurarea susinerii pe vertical a vatei
minerale n conformitate cu documentaia tehnic de execuie.
(7) n cazul n care profilele principale formeaz un cadru nchis, mbinarea se umple cu vat mineral n conformitate
cu documentaia tehnic de execuie.
3.1.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) Se verific dac ntre placa pentru montaj uscat i elementul masiv al construciei exist un element de separaie
care s previn apariia fisurilor cu traseu necontrolat - a se vedea fig. 6.
Racord cu perete

Racord cu tavan

Fig. 6. Racord cu perete i tavan. 1. Past de chituire 2. band adeziv de etanare pentru izolarea acustic 3. diblu 4.
plac subire pentru montaj uscat 5. band de delimitare (de separare) 6. uruburi metalice 7. montant CW (C) 8.
vat mineral 9. profil UW (U)
(3) Se verific, n cazul pereilor cu o lungime mai mare de 15 m, dac sunt executate rosturi de dilataie, n
conformitate cu documentaia tehnic de execuie, dar nu la un interval mai mare de 15 m.
(4) Se verific dac rosturile structurii de rezisten ale construciei sunt preluate i n realizarea pereilor din plci
subiri pentru montaj uscat.
(5) Se verific dac n cazul planeelor/tavanelor crora le este estimat o sgeat n exploatare > 1 cm sunt dispuse
racorduri flexibile ntre acestea i peretele din plci subiri pentru montaj uscat.
(6) Se verific dimensiunile plcii subiri pentru montaj uscat folosite, n concordan cu documentaia tehnic de
execuie. Limea minim a plcii subiri pentru montaj uscat va fi cel puin de dou ori mai mare dect pasul punctelor
de fixare ale montanilor structurii. mbinrile pe orizontal ntre plci pot fi folosite pentru perei cu nlimea > 260
cm. Pentru placarea multistrat se poate folosi o singur mbinare pe orizontal, pentru nlimea placrii peretelui < 260
cm.
(7) Se verific dac distana dintre mbinrile pe orizontal ale plcii subiri pentru montaj uscat din acelai front de
placare (acelai strat de pe aceeai parte) este > 200 cm. Se poate folosi, de asemenea, placa pentru montaj uscat
tiat cu nlimea > 40 cm.
(8) Se verific decalarea minim a mbinrilor de pe orizontal. mbinrile pe orizontal din fiile adiacente din fiecare
strat de placare vor fi deplasate cu cel puin 40 cm. mbinrile pe orizontal din stratul adiacent de placare, primul i al
doilea strat din placarea n dou straturi, de pe fiecare parte a peretelui trebuie s fie decalate cu cel puin 40 cm. De
asemenea, mbinrile pe orizontal din straturile de placare simetrice de pe ambele pri ale peretelui vor fi deplasate cu
cel puin 40 cm.
(9) Se verific decalarea minim a mbinrilor pe vertical, mbinrile pe vertical din stratul de placare adiacent, de pe
ambele pri ale peretelui, vor fi deplasate cu cel puin o lime a modulului punctelor de fixare ale structurii, adic 60
cm. Pentru pereii despritori cu puncte interax (de exemplu, 30 sau 40 cm) cu placare multistrat (dou sau trei
straturi) mbinrile pe vertical din straturile de placare adiacente trebuie s fie decalate cu cel puin o lime a
modulului punctelor centrale ale structurii. mbinrile pe vertical din straturile placrii simetrice de pe ambele pri ale
peretelui trebuie s fie decalate cu cel puin o lime a punctelor de fixare ale structurii, adic 60 cm.
(10) Se verific dimensiunea rostului dintre plcile adiacente. Distana dintre marginile longitudinale sau transversale nu
poate depi 3 mm.
(11) Se verific dac se folosesc uruburi adecvate. Tipul de urub va fi compatibil cu profilele folosite. uruburile
metalice vor fi folosite pentru fixarea plcii subiri pentru montaj uscat, de montantul CW (C) cu dimensiunea foii de
tabl < 0,6 mm. uruburile metalice autoperforante vor fi folosite pentru profilele UA de 2,0 mm. Se verific dac
uruburile folosite sunt mai lungi dect grosimea plcii sau grosimea total a plcilor folosite pentru placrile multistrat
cu cel puin 10 mm. uruburile metalice 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea plcii subiri pentru montaj uscat de
structura-suport executat din montanii CW (C) (1 x 12,5 mm placare), iar uruburile metalice autoperforante 3,5 x
pag. 9

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

25 mm vor fi folosite pentru fixarea de structura executat din profile UA.


(12) Se verific dac distanele maxime ntre punctele de fixare ale urubului dintr-un singur strat de placare sau
straturile exterioare ale placrii multistrat respect distana optim de 25 cm, dar nu mai mult de 30 cm. Interaxul
maxim ale uruburilor din straturile interne ale placrii multistrat nu va depi 75 cm.
(13) Capetele uruburilor se verific dac sunt nurubate n planul delimitat de acoperirea din hrtie a plcii subiri
pentru montaj uscat. Capetele uruburilor nu trebuie s treac prin stratul de acoperire din hrtie.
3.1.4. Verificarea mbinrii
(1) Se verific dac performanele materialelor de chituire corespund cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie.
(2) n concordan cu documentaia tehnic de execuie se folosete material de chituire pentru mbinarea plcii subiri
pentru montaj uscat cu sau fr band de armare a mbinrilor.
(3) Calitatea mbinrii se verific prin verificarea tipului, limii, aplicabilitatea i performanele declarate ale benzii de
armare. n concordan cu documentaia tehnic de execuie se va folosi una din urmtoarele benzi de mbinare,
avnd o lime minim de 45 mm:
a) banda din fibr de sticl autoadeziv;
b) banda de armare din fibr de sticl;
c) banda de armare din hrtie.
(4) Se verific tipurile de benzi folosite. Se verific dac chituirea pe orizontal a mbinrilor ntre plci, adic a
marginilor tiate, este fcut cu benzi de armare din fibr de sticl sau band de armare din hrtie nglobat n
materialul de chituire.
(5) Se verific modul de pregtire a marginilor tiate pentru mbinrile pe orizontal. n concordan cu instruciunile
furnizorului sistemului, marginile tiate pentru mbinrile pe orizontal trebuie teite la 45, la aproximativ 2/3 din
grosimea plcii: 9-10 mm pentru o plac pentru montaj uscat de 12,5 mm. Se verific dac marginile tiate sunt
curate, fr praf sau umiditate nainte de aplicarea materialului de chituire.
(6) Se verific mbinrile pe orizontal i vertical. Chituirea mbinrilor pe orizontal i vertical dintre plcile pentru
montaj uscat cu band nglobat n materialul de chituire necesit aplicarea celui de-al doilea strat de material. Chituirea
mbinrilor verticale cu band de armare, n funcie de adncimea marginii, poate necesita aplicarea unui al doilea strat
de material de chituire al mbinrii, potrivit prevederilor din documentaia tehnic de execuie. Dac este necesar o
calitate mai bun a mbinrii i finisrii, adic un aspect mbuntit al mbinrilor sau a ntregii suprafee a peretelui, se
verific dac s-a folosit materialul corespunztor pentru finisare.
(7) mbinrile pe orizontal i vertical dintre plci i toate rosturile perimetrele (n jurul peretelui despritor i
structura cldirii) vor fi umplute cu material de chituire n toate straturile placrii. Se verific dac toate mbinrile pe
orizontal i, n majoritatea cazurilor, mbinrile pe vertical din straturile placrii externe sunt armate cu band, potrivit
prevederilor din documentaia tehnic de execuie.
3.1.5. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii mbinrii i finisrii se bazeaz pe nivelurile de
calitate ale mbinrii i finisrii detaliate n seciunea 2.3.
(2) Abaterea suprafeelor de intersecie a peretelui este evaluat pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.
3.2. Sistemul de tavane din plci subiri pentru montaj uscat
3.2.1. Verificarea montrii structurii-suport
(1) Se verific dac performanele profilului corespund cu prevederile din documentaia tehnic de execuie. Se verific,
n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea tablei;
c) greutatea profilului;
d) dimensiuni exterioare;
e) calitatea suprafeei;
f) caracteristicile geometrice;
g) grosimea i tipul acoperirii anticoroziune.
(2) Se verific conformitatea realizrii structurii-suport cu documentaia tehnic de execuie.
(3) Se verific dac banda de etanare de pe perimetrul tavanului, sub profilele UD, este conform cu prevederile
documentaiei tehnice de execuie. Se va folosi band din polietilen expandat, cu o grosime minim de 3 mm.
(4) Se verific distanele interax ntre elementele de suspendare/elementele de fixare, distanele maxime ntre punctele
de fixare, tipul de piese de fixare n stratul-suport i conformitatea acestora cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie.
(5) Se verific punctele de fixare ale profilului principal (superior) i ale profilului de montaj secundar (inferior). Se
verific dac distanele maxime ntre punctele de fixare ale profilelor corespund prevederilor din documentaia tehnic
de execuie.
(6) Se verific elementele de fixare din oel, ancore de fixare sau alte elemente de suspendare. Elementele de fixare
vor fi compatibile cu materialul-suport (n care se vor prinde) i condiiile de lucru ale structurii (zone de solicitare la
compresie sau la ntindere n betonul armat), potrivit prevederilor din proiectul lucrrilor de construcie.
(7) Se verific metodele de mbinare a profilelor CD cu profilele perimetrului UD. n concordan cu instruciunile
furnizorului sistemului nu pot fi folosite prinderi definitive i rigide cu uruburi autofiletante/autoperforante sau alte
metode, adic cu cletele de sertizare Se verific dac ancorele de fixare ale profilelor principale se afl la o distan de
cel mult 40 cm fa de perete.
(8) Se verific modul de prelungire a profilului CD de-a lungul lungimii sale. mbinarea n prelungire a dou profile CD se
realizeaz cu piesa de mbinare indicat n instruciunile furnizorului de sistem. Elementele de suspendare, ancorele de
agare se poziioneaz la o distan de cel puin 15 cm fa de zona de mbinare n prelungire a profilelor CD.
mbinrile n prelungire a profilelor CD se decaleaz cu cel puin 100 cm.

pag. 10

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Fig. 7. Metoda de instalare a plcii pentru tavanele din plci pentru montaj uscat
3.2.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
(1) Se verific conformitatea montrii izolaiei din vat mineral cu prevederile documentaiei tehnice de execuie.
(2) Se verific dac performanele saltelei/plcii de vat mineral corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea saltelei/plcii;
c) densitatea compact sau greutatea specific;
d) limea saltelei/plcii;
e) alte caracteristici declarate pentru un sistem specific de plci subiri pentru montaj uscat.
(3) Se verific continuitatea stratului de izolaie, respectiv lipsa golurilor la mbinrile saltelelor/plcilor de vat mineral.
Golurile vizibile la mbinrile pe orizontal ntre salteaua/placa de material izolant sau capetele acestora nu sunt admise.
(4) Grosimea maxim a saltelei/plcii de vat mineral folosit pentru izolarea tavanelor suspendate trebuie s fie n
concordan cu prevederile din documentaia de execuie.
3.2.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea, minimum 12,5 mm;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) Se verific dac banda de separare este folosit la rosturile de dilataie dintre peretele cldirii, executat din alt
material, i placarea tavanului. Se verific dac la intersecia dintre un perete masiv cu tavanul din plci subiri pentru
montaj uscat s-a folosit banda de separare pentru a nu permite aderena chitului din rost la elementul masiv.
(3) Se verific dac rosturile de dilataie realizate ntre tavanul fals i perei sunt n conformitate cu documentaia
tehnic de execuie. Se verific dac rosturile de dilataie sunt realizate la interfaa plcii subiri pentru montaj uscat cu
structura cldirii fabricate din alt material dect placa pentru montaj uscat, potrivit fig. 6.
(4) Se verific calitatea mbinrii dintre placarea tavanului i peretele din plci subiri pentru montaj uscat prin
verificarea conformitii cu prevederile documentaiei tehnice de execuie i verificarea tipului, limii, aplicabilitatea i
performanele declarate ale benzii de armare. n concordan cu prevederile documentaiei tehnice de execuie se va
folosi una dintre urmtoarele benzi de mbinare, avnd o lime minim de 45 mm:
a) banda din fibr de sticl autoadeziv;
b) banda de armare din fibr de sticl;
c) banda de armare din hrtie.
(5) Se verific dac rosturile de dilataie sunt poziionate i realizate potrivit documentaiei tehnice de execuie.
(6) Se verific dimensiunile plcii subiri pentru montaj uscat folosite. Limea minim a plcii trebuie s fie de cel puin
dou ori pasul profilelor de montaj (cel puin 80 cm). Placa pentru montaj uscat tiat la > 40 cm n lungime i > 30
cm n lime poate fi folosit ca placare pentru tavan.
(7) Se verific decalarea minim a marginilor plcii cu placa din acelai plan. mbinrile marginilor plcilor scurte pentru
completarea suprafeei trebuie s corespund poziiei profilelor CD 60. mbinrile n straturile ulterioare vor fi decalate,
potrivit fig. 9.
(8) Se verific distana dintre plcile adiacente (rostul). Distana ntre marginile longitudinale i/sau ntre marginile
transversale nu poate depi 3 mm.
(9) Se verific dac se folosesc uruburi adecvate. Tipurile de uruburi trebuie s fie compatibile cu tipul structuriisuport.
(10) uruburile metalice vor fi folosite pentru fixarea plcii pentru montaj uscat de montanii CD 60 cu dimensiunea foii
< 0,6 mm. Se verific dac uruburile folosite sunt mai lungi cu cel puin 10 mm dect grosimea plcii sau grosimea
total a plcilor folosite n placrile multistrat. uruburile metalice 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea plcii subiri
pentru montaj uscat de structura-suport executat din profile CD 60 (placare 1 x 12,5 mm).
(11) Se verific dac distanele maxime ntre uruburile pentru o placare ntr-un singur strat i straturile exterioare ale
unei placri multistrat sunt < 17 cm. Distanele maxime ntre uruburile din straturile interioare ale placrii multistrat nu
vor depi 40 cm.
(12) Capetele uruburilor se verific dac sunt nurubate n planul delimitat de acoperirea din hrtie a plcii subiri
pag. 11

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

pentru montaj uscat. Capetele uruburilor nu trebuie s treac prin stratul de acoperire din hrtie.

Fig. 8. Cadrul de intersecie pe dou niveluri: 1 - profil UD, 2 - profil CD 60, 3 - conector de intersecie, 4 - tij, 5 element de suspendare, 6 - plac, 7 - profil principal, 8 - profil-suport

Fig. 9. Decalarea stratului de placare


3.2.4. Verificarea mbinrii
(1) Se verific dac performanele materialelor de chituire corespund cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie.
(2) Pentru mbinarea plcilor subiri pentru montaj uscat se folosete material de chituire cu sau fr band de armare
a mbinrilor, n concordan cu prevederile documentaiei tehnice de execuie.
(3) Verificarea calitii mbinrii include verificarea performanelor, a tipului, limii i aplicabilitii benzii de armare, n
concordan cu documentaia tehnic de execuie se folosete una din urmtoarele benzi de mbinare, cu limea
minim de 45 mm:
a) banda din fibr de sticl autoadeziv;
b) banda de armare din fibr de sticl;
c) banda de armare din hrtie.
(4) Se verific tipurile de benzi folosite. Pentru mbinrile pe vertical ale plcilor subiri pentru montaj uscat cu profilul
teit al marginii se pot folosi toate tipurile de benzi, cu respectarea prevederilor documentaiei tehnice de execuie.
Banda este aplicat direct pe marginile plcilor subiri pentru montaj uscat adiacente sau este nglobat n materialul de
chituire, n funcie de profilele de margini. Dac se folosete band din fibr de sticl sau hrtie, se verific dac banda
este nglobat n materialul de chituire. mbinrile transversale - cu margini tiate - ale plcii subiri pentru montaj uscat
pot fi chituite i fr a folosi band de armare, folosind materiale de chituire speciale, definite corespunztor n
standardul de referin.
(5) Se verific dac chituirea pe transversal ntre plci, adic chituirea marginilor tiate, este realizat cu benzi de
armare din fibr de sticl sau band de armare din hrtie nglobat n materialul de chituire.
(6) Se verific modul de pregtire a marginilor tiate pentru mbinrile pe orizontal. Marginile tiate pentru mbinrile
pe orizontal sunt teite la 45, la aproximativ 2/3 din grosimea plcii (9-10 mm pentru o plac pentru montaj uscat
de 12,5 mm - a se vedea fig. 7). nainte de aplicarea materialului de chituire se verific dac marginile tiate sunt
curate, fr praf sau umiditate.
(7) Se verific mbinrile longitudinale i transversale. Chituirea mbinrilor longitudinale i transversale dintre plcile
pentru montaj uscat cu band nglobat n materialul de chituire necesit aplicarea celui de-al doilea strat de material de
chituire. Dac este necesar o calitate mai bun a mbinrii i finisrii, adic un aspect mbuntit al mbinrilor sau al
ntregii suprafee a peretelui, se verific dac s-a folosit materialul corespunztor pentru finisare (a se vedea descrierea
nivelului de mbinare i finisare).
(8) mbinrile longitudinale i transversale dintre plci i toate rosturile perimetrale (n jurul peretelui despritor i
structura cldirii) vor fi umplute cu material de chituire n toate straturile placrii, n concordan cu documentaia
tehnic de execuie. Se verific dac toate mbinrile pe transversal i, n majoritatea cazurilor, mbinrile longitudinale
din straturile placrii externe sunt armate cu band.
3.2.5. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii mbinrii i finisrii se bazeaz pe nivelurile de
calitate ale mbinrii i finisrii detaliate n seciunea 2.3.
(2) Abaterea suprafeelor de intersecie a peretelui se evalueaz pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.
3.3. Placarea pereilor cu plci subiri pentru montaj uscat pe structur de profile CD cu brid de fixare direct
3.3.1. Verificarea montrii structurii-suport
(1) Se verific dac performanele profilului corespund cu prevederile din documentaia tehnic de execuie. Se verific,
n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea foii de tabl;
c) greutatea profilului;
d) dimensiuni exterioare;
e) calitatea suprafeei;
f) caracteristicile geometrice;
g) grosimea i tipul acoperirii anticoroziune.
pag. 12

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

(2) Se verific conformarea realizrii structurii-suport cu documentaia tehnic de execuie.


(3) Se verific urmtoarele caracteristici ale pieselor de fixare ale elementelor de prindere, respectiv ale uruburilor,
diblurilor, bolurilor:
a) tipul;
b) poziia;
c) dimensiunea;
d) dimensiuni exterioare;
e) calitatea suprafeei.
(4) Se verific dac performanele pieselor de fixare ale elementelor de prindere corespund cu prevederile din
documentaia tehnic de execuie.
(5) Se verific tipul pieselor de fixare folosite n concordan cu documentaia tehnic de execuie. Se vor folosi
diblurile sau ancorele cu diametrul i lungimea compatibile cu baza, cel puin 6 x 40 mm, la interax < 125 cm.
(6) Verificarea include verificarea poziiei elementelor de fixare pe perimetrul peretelui. Se verific distanele maxime
ntre punctele de prindere, tipurile de piese de fixare i se compar cu prevederile documentaiei tehnice de execuie. Se
vor folosi diblurile sau ancorele cu diametrul i lungimea compatibile cu baza (stratul n care se ancoreaz), cel puin 6
x 35 mm, la interax < 100 cm.
(7) Se verific modul de prindere a bridelor pe stratul-suport. Se vor folosi diblurile sau ancorele cu diametrul i
lungimea compatibile cu baza (stratul n care se ancoreaz), cel puin 6 x 35 mm, la interax < 150 cm.
(8) Pentru etanarea de pe perimetrul peretelui i sub brida de fixare direct a profilelor de peretele portant se va folosi
band de polietilen expandat cu grosimea minim de 3 mm.
(9) Se verific poziionarea corect a benzii de etanare pe perimetrul peretelui, i anume de-a lungul montanilor
marginali CD (C) i a profilelor UD (U). Banda trebuie s fie continu i s adere pe toat lungimea la suprafa i la
profile, iar spaiul ntre profile i suprafa nu trebuie s fie vizibil.
(10) Se verific lungimea i punctele de montaj ale montanilor CD (C). Montanii vor fi cu 1,5-2,0 cm mai scuri dect
nlimea util a ncperii. Pasul de montaj al profilului este 60, 40 sau 30 cm, n funcie de sistem.
(11) Se verific tipurile de mbinri ntre montanii CD (C) i profilele UD (U). Nu se admit mbinri fixe i rigide ntre
montanii CD (C) i profilele UD (U) realizate cu uruburi autoperforante sau cu cletele de fixare a montanilor.
Distana minim ntre profilele adiacente trebuie s fie de 30 cm.
3.3.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
Pentru verificarea montrii izolaiei din vat mineral se aplic prevederile de la pct. 3.1.2.
3.3.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea, minimum 12,5 mm;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) Se verific dac banda de separare este folosit la rosturile de dilataie dintre peretele cldirii, executat din alt
material, i placa pentru montaj uscat. Se verific dac banda de armare din hrtie sau fibr de sticl este folosit la
mbinrile dintre perete i placa pentru montaj uscat.
(3) Se verific dac rosturile dintre placarea peretelui i pereii construciei sunt n concordan cu documentaia
tehnic de execuie. Se verific dac rosturile de dilataie sunt realizate la interfaa plcii subiri pentru montaj uscat cu
structura construciei (fabricate din alt material dect placa pentru montaj uscat). Rosturile dintre placarea peretelui i
perete sau placarea plcii subiri pentru montaj uscat vor fi ntrite cu band de armare din hrtie sau fibr de sticl.
(4) Limea minim a plcii subiri pentru montaj uscat va fi cel puin de dou ori modulul distanei dintre montanii
structurii pentru placare pe structura independent. Pentru majoritatea cazurilor este 120 cm, cu distane ntre
montani din 60 n 60 cm. nlimea va fi egal cu lungimea plcii subiri pentru montaj uscat sau deschiderea util a
ncperii.
(5) Pentru o placare se poate folosi o singur mbinare pe orizontal pentru nlimea de placare a peretelui < 260 cm.
(6) Distana ntre mbinrile plcii subiri pentru montaj uscat pe orizontal n acelai strat de placare va depi 200 cm
(nu se aplic straturilor interioare). Este permis utilizarea plcii subiri pentru montaj uscat tiat cu lungimea > 40
cm.
(7) Se verific decalarea minim a mbinrilor pe orizontal, mbinrile pe orizontal dintre fiile adiacente din fiecare
strat de placare trebuie s fie decalate cu cel puin 40 cm.
(8) Se verific decalarea minim a mbinrilor pe vertical, mbinrile pe vertical din stratul de placare adiacent, de pe
ambele pri ale peretelui, trebuie s fie decalate cu cel puin limea distanei ntre montanii structurii, adic 60 cm.
Pentru placare cu montani dei (de exemplu, la 30 sau 40 cm) cu placare multistrat (dou sau trei straturi), mbinrile
pe vertical dintre straturile de placare adiacente trebuie s fie decalate cu cel puin limea distanei dintre montanii
structurii.
(9) Se verific distana dintre plcile adiacente. Distana dintre marginile longitudinale i/sau dintre marginile
transversale nu poate depi 3 mm.
(10) Se verific dac sunt folosite uruburi adecvate. Tipul de uruburi va fi compatibil cu profilele folosite. uruburile
metalice vor fi folosite pentru fixarea plcii subiri pentru montaj uscat de montanii CD/CW cu grosimea foii de tabl <
0,6 mm.
(11) Se verific dac uruburile folosite sunt mai lungi cu cel puin 10 mm dect grosimea plcii sau grosimea total a
plcilor folosite n placrile multistrat. Pentru fixarea plcii subiri pentru montaj uscat de structura-suport executat din
profilele CW (C) (placare 1 x 12,5 mm) se vor folosi uruburi metalice 3,5 x 25 mm.
(12) Se verific dac distanele maxime ntre punctele de fixare ale urubului dintr-o singur placare a stratului sau
straturile exterioare ale placrii multistrat nu depesc 25 cm. n concordan cu instruciunile furnizorului sistemului,
interaxul maximal uruburilor din straturile interioare ale placrii multistrat nu va depi 60-75 cm.
(13) Capetele uruburilor se verific dac sunt nurubate n planul delimitat de acoperirea din hrtie a plcii subiri
pentru montaj uscat. Capetele uruburilor nu trebuie s treac prin stratul de acoperire din hrtie.
3.3.4. Verificarea mbinrii
pag. 13

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Pentru verificarea mbinrii se aplic prevederile de la pct. 3.1.4.


3.3.5. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii - nivelul mbinrii i finisrii - se bazeaz pe
nivelurile de calitate ale mbinrii i finisrii detaliate la pct. 2.3.
(2) Deviaia suprafeelor de intersecie a peretelui se evalueaz pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.
3.4. Placarea cu plci subiri pentru montaj uscat pe structur independent
3.4.1. Verificarea montrii structurii-suport
Pentru verificarea montrii structurii-suport se aplic prevederile de la pct. 3.1.1.
3.4.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
Pentru verificarea montrii izolaiei din vat mineral se aplic prevederile de la pct. 3.1.2.
3.4.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) Se verific dac banda de separare este folosit la rosturile de dilataie dintre peretele cldirii, executat din alt
material, i placa pentru montaj uscat. Se verific dac banda de armare din hrtie sau fibr de sticl este folosit la
mbinrile dintre perete i placa pentru montaj uscat. Se verific dac peretele n linie dreapt de-a lungul lungimii sale
>15 m include cel puin un rost de dilataie n conformitate cu documentaia tehnic de execuie. De asemenea se
verific dac rostul de dilataie din peretele despritor corespunde rostului de dilataie din structura cldirii.
(3) Se verific dimensiunile plcii subiri pentru montaj uscat folosite. Limea minim a plcii va fi cel puin de dou ori
mai mare dect pasul punctelor de fixare ale montanilor structurii i n concordan cu documentaia tehnic de
execuie.
(4) Limea este, de obicei, 120 cm, pentru o distan de 60 cm ntre punctele de fixare ale montantului.
(5) Se verific dac nlimea plcilor subiri pentru montaj uscat folosite este egal cu lungimea lor de livrare sau
nlimea util a ncperii.
(6) mbinrile pe orizontal ntre plci pot fi folosite pentru placri de perei cu nlimea > 260 cm. Pentru placarea
multistrat se poate folosi o singur mbinare pe orizontal pentru nlimea placrii peretelui < 260 cm.
(7) Se verific dac distana dintre mbinrile pe orizontal ale plcii subiri pentru montaj uscat din acelai front de
placare (acelai strat de pe aceeai parte) este > 200 cm. Se poate folosi de asemenea placa pentru montaj uscat
tiat cu nlimea > 40 cm.
(8) Se verific decalarea minim a mbinrilor de pe orizontal. mbinrile pe orizontal din fiile adiacente din fiecare
strat de placare trebuie s fie decalate cu cel puin 40 cm. mbinrile pe orizontal din stratul adiacent de placare,
primul i al doilea strat din placarea n dou straturi, de pe fiecare parte a peretelui, trebuie s fie decalate cu cel puin
40 cm. De asemenea, mbinrile pe orizontal din straturile de placare simetrice de pe ambele pri ale peretelui trebuie
s fie decalate cu cel puin 40 cm.
(9) Se verific decalarea minim a mbinrilor pe vertical, mbinrile pe vertical din stratul de placare adiacent, de pe
ambele pri ale peretelui, trebuie s fie decalate cu cel puin o lime de modul a punctelor de fixare ale structurii, adic
60 cm. Pentru pereii despritori cu puncte centrale dense (de exemplu 30 sau 40 cm) cu placare multistrat (dou sau
trei straturi), mbinrile pe vertical din straturile de placare adiacente vor fi decalate cu cel puin o lime de modul a
punctelor centrale ale structurii.
(10) Se verific distana dintre plcile adiacente. Distana dintre marginile longitudinale i/sau transversale nu poate
depi 3 mm.
(11) Se verific dac se folosesc uruburi adecvate. Tipul de urub va fi compatibil cu profilele folosite uruburile
metalice autofiletante sau autoforante se folosesc pentru fixarea plcii subiri pentru montaj uscat de montantul CW
(C) cu grosimea foii de tabl de cel puin 0,6 mm. uruburile metalice autoforante se folosesc pentru profilele UA de
2,0 mm. Se verific dac uruburile folosite sunt mai lungi cu cel puin 10 mm dect grosimea plcii sau grosimea
total a plcilor folosite pentru placrile multistrat. uruburile metalice 3,5 x 25 mm se folosesc pentru fixarea plcii
subiri pentru montaj uscat de cadrul fabricat din montanii CW (C) (1 x 12,5 mm placare), iar uruburile metalice
autoforante 3,5 x 25 mm se folosesc pentru fixarea de structura executat din profile UA.
(12) Se verific dac distanele maxime ntre punctele de fixare ale urubului dintr-un singur strat de placare sau
straturile exterioare ale placrii multistrat nu depesc 25 cm. Punctele centrale maxime ale urubului din straturile
interne ale placrii multistrat nu vor depi 75 cm.
(13) Capetele uruburilor se verific dac sunt nurubate n planul delimitat de acoperirea din hrtie a plcii subiri
pentru montaj uscat. Capetele uruburilor nu trebuie s treac prin stratul de acoperire din hrtie.
3.4.4. Verificarea mbinrii
(1) Se verific dac performanele materialelor de chituire corespund cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie.
(2) Se folosete material de chituire pentru mbinarea plcii subiri pentru montaj uscat, cu sau fr band de armare a
mbinrilor, n concordan cu documentaia tehnic de execuie.
(3) Verificarea calitii de mbinare va include specificaia, tipul, limea, aplicabilitatea i performanele declarate ale
benzii de armare. n concordan cu documentaia tehnic de execuie, se va folosi una din urmtoarele benzi de
mbinare, avnd o lime minim de 45 mm;
a) banda din fibr de sticl autoadeziv;
b) banda de armare din fibr de sticl;
c) banda de armare din hrtie.
(4) Se verific tipurile de benzi folosite, n concordan cu prevederile documentaiei tehnice de execuie. Pentru
mbinrile pe vertical ale plcilor subiri pentru montaj uscat cu profilul teit al marginii, pot fi folosite toate tipurile de
benzi. Banda se aplic direct pe marginile plcilor subiri pentru montaj uscat adiacente sau se nglobeaz n materialul
de chituire, n funcie de profilele de margini. Dac se folosete band din fibr de sticl sau hrtie, se verific dac
banda este nglobat n materialul de chituire.
pag. 14

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

(5) Se verific modul de pregtire a marginilor tiate pentru mbinrile pe orizontal. Marginile tiate pentru mbinrile
pe orizontal sunt teite la 45, la aproximativ 2/3 din grosimea plcii (9-10 mm pentru o plac pentru montaj uscat
de 12,5 mm, fig. 7). Se verific dac, nainte de aplicarea materialului de chituire, marginile tiate sunt curate, fr praf
sau umiditate.
(6) Se verific realizarea mbinrilor pe orizontal i vertical n concordan cu prevederile documentaiei tehnice de
execuie. Chituirea mbinrilor pe orizontal i vertical dintre plcile subiri pentru montaj uscat cu band nglobat n
materialul de chituire necesit aplicarea celui de-al doilea strat de material. Chituirea mbinrilor verticale cu band de
armare, n funcie de adncimea marginii, poate necesita aplicarea unui al doilea strat de material de chituire al mbinrii.
Dac este necesar o calitate mai bun a mbinrii i finisrii, adic un aspect mbuntit al mbinrilor sau a ntregii
suprafee a peretelui, se verific dac s-a folosit materialul corespunztor pentru finisare.
(7) mbinrile pe orizontal i vertical dintre plci i toate rosturile perimetrale (n jurul peretelui despritor i
structura cldirii) se umplu cu material de chituire, n toate straturile placrii. Se verific dac toate mbinrile pe
orizontal i, n majoritatea cazurilor, mbinrile pe vertical din straturile placrii externe sunt armate cu band n
conformitate cu prevederile documentaiei tehnice de execuie.
3.4.5. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii mbinrii i finisrii se bazeaz pe nivelurile de
calitate ale mbinrii i finisrii detaliate n seciunea 2.3.
(2) Abaterea suprafeelor de intersecie a peretelui se evalueaz pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.
3.5. Placarea tavanului cu plci subiri pentru montaj uscat
3.5.1. Verificarea montrii structurii-suport
(1) Se verific dac performanele profilului pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea foii de tabl;
c) greutatea profilului;
d) dimensiuni exterioare;
e) calitatea suprafeei;
f) caracteristicile geometrice;
g) grosimea i tipul acoperirii anticoroziune.
(2) Se verific conformarea realizrii structurii-suport cu documentaia tehnic de execuie.
(3) Se verific poziia de fixare de pe perimetrul tavanului. Se verific dac distanele maxime ntre punctele de fixare i
tipul de elemente de fixare sunt conforme cu prevederile documentaiei tehnice de execuie. Se folosesc dibluri sau
ancore cu diametrul i lungimea compatibile cu stratul suport (stratul n care se ancoreaz), de cel puin 6 x 40 mm, la
interax < 100 cm.
(4) Se verific dac banda de etanare de pe perimetrul tavanului sub profilele UD este conform cu prevederile
documentaiei tehnice de execuie. Se verific specificaia benzii de etanare recomandat pentru utilizare pe
perimetrul tavanului. Se folosete band din polietilen expandat cu o grosime minim de 3 mm.
(5) Se verific montarea benzii de etanare pe ntreg perimetrul tavanului i ntre elementele de prindere direct, dac
aceasta este prevzut n documentaia tehnic de execuie. Se poate dispune banda de etanare pe toat suprafaa
contactului elementului suport cu elementul de care se prinde, cum ar fi de-a lungul profilelor UD, prinse de tavanul
structural. Banda va fi mbinat cap la cap i lipit de elementul portant i profile de-a lungul lor, fr goluri vizibile ntre
band, profil i baz.
(6) Se verific dac elementele de agare folosite pentru montarea placrii tavanului sunt conforme cu prevederile
documentaiei tehnice de execuie. Se verific conformitatea performanelor elementelor de fixare cu prevederile din
documentaia tehnic de execuie.
(7) Se verific dac punctele de fixare ale elementelor de agare respect prevederile din documentaia tehnic de
execuie. Se verific distanele maxime ntre elementele de fixare. Pentru placarea tavanului cu un singur strat cu plac
pentru montaj uscat de 12,5 mm, interaxul elementelor de agare fr sarcin suplimentar nu va depi 100 cm.
3.5.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
Pentru verificarea montrii izolaiei din vat mineral se aplic prevederile de la pct. 3.2.2.
3.5.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) Se verific dac rosturile realizate ntre placarea tavanului i perei sunt n conformitate cu documentaia tehnic de
execuie. Se verific dac rosturile de dilataie sunt realizate la interfaa plcii subiri pentru montaj uscat cu structura
cldirii (fabricate din alt material dect placa pentru montaj uscat) - a se vedea fig. 6.
(3) mbinrile dintre placarea tavanului i perete trebuie s fie ntrite cu band din hrtie sau fibr de sticl.
(4) Dimensiunile minime ale plcilor montate nu trebuie s fie sub dimensiunile la care au fost furnizate sau a pasului
profilelor structurii metalice. Fiile de completare a suprafeelor tavanului pe conturul camerei de placare de capt (din
jurul perimetrului de placare a tavanului) pot include o plac pentru montaj uscat cu limea > 30 cm. Pentru montarea
transversal se poate folosi o plac pentru montaj uscat tiat ce are lungimea minim de dou ori pasul profilelor.
Pentru montarea pe longitudinal se poate folosi o plac pentru montaj uscat tiat de 40 de cm lungime.
(5) Se verific decalarea minim a marginilor plcii. Chituirea marginilor plcilor scurte n plan lateral trebuie s
corespund poziiei profilelor CD 60.
(6) mbinrile din straturile ulterioare trebuie s fie decalate - a se vedea fig. 10.

pag. 15

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Fig. 10. mbinrile din straturile ulterioare la placarea tavanelor i mansardelor


(7) Se verific distana dintre plcile adiacente. Distana ntre marginile longitudinale i transversale nu poate depi 3
mm.
(8) Se verific dac uruburile folosite sunt adecvate. uruburile metalice se folosesc pentru fixarea plcii subiri pentru
montaj uscat de montanii CD 60 cu grosimea foii de tabl de 0,6 mm.
(9) Se verific dac uruburile folosite sunt mai lungi cu cel puin 10 mm dect grosimea plcii sau grosimea total a
plcilor folosite n placrile multistrat. uruburile metalice 3,5 x 25 mm vor fi folosite pentru fixarea plcii subiri pentru
montaj uscat de cadrul fabricat din profile CD 60 (placare 1 x 12,5 mm).
(10) Se verific dac distanele maxime de fixare ale uruburilor dintr-o placare ntr-un singur strat i straturile
exterioare ale unei placri multistrat sunt < 17 cm. Distanele maxime de fixare ale uruburilor din straturile interioare
ale placrii multistrat nu vor depi 40 cm.
(11) Capetele uruburilor se verific dac sunt nurubate n planul delimitat de acoperirea din hrtie a plcii subiri
pentru montaj uscat. Capetele uruburilor nu trebuie s treac prin stratul de acoperire din hrtie.
3.5.4. Verificarea mbinrii
Pentru verificarea montrii mbinrii se aplic prevederile de la pct. 3.4.4.
3.5.5. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii mbinrii i finisrii se bazeaz pe nivelurile de
calitate ale mbinrii i finisrii detaliate n seciunea 2.3.
(2) Abaterea suprafeelor de intersecie a peretelui este evaluat pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.
3.6. Sisteme din plci subiri pentru montaj uscat specifice mansardelor
3.6.1. Verificarea montrii structurii-suport
(1) Se verific dac performanele profilului corespund cu prevederile din documentaia tehnic de execuie. Se verific,
n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea foii de tabl;
c) greutatea profilului;
d) dimensiuni exterioare;
e) calitatea suprafeei;
f) caracteristicile geometrice;
g) grosimea i tipul acoperirii anticoroziune.
(2) Se verific conformitatea realizrii structurii-suport cu documentaia tehnic de execuie.
(3) Se verific dac performanele elementelor de fixare corespund cu prevederile din documentaia tehnic de
execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) sarcina capabil;
c) fixarea;
d) dimensiunea;
e) dimensiuni exterioare;
f) calitatea suprafeei;
g) greutatea;
h) tipul acoperirii anticorozive.
(4) Elementele de fixare folosite vor include cel puin dou uruburi de lemn (3,5 x 35) cu adncimea minim de 20
mm.
(5) Se verific poziia elementelor de fixare de pe perimetrul mansardei. Se verific distanele maxime i tipul
elementelor de fixare. Se folosesc dibluri sau ancore cu diametrul i lungimea compatibile cu elementul structural de
care se prind, cel puin 6 x 40 mm, cu distana interax < 100 cm.
(6) Se verific dac banda de etanare folosit la legtura montajului cu elementele masive ale construciei este
conform cu prevederile documentaiei tehnice de execuie.
(7) Se verific montarea benzii de etanare pe ntreg perimetrul tavanului, precum i, dac este prevzut de
documentaia tehnic de execuie, ntre elementele de prindere direct. Banda de etanare poate fi dispus pe toat
suprafaa contactului elementului-suport cu elementul de care se prinde, cum ar fi de-a lungul profilelor UD, prinse de
planeu, dac documentaia tehnic de execuie prevede acest lucru. Banda va fi mbinat cap la cap i se va lipi de
elementul portant i profile de-a lungul lor, fr goluri vizibile ntre band, profil i baz.
(8) Se verific lungimea i poziia profilelor CD care vor fi reduse cu 1,5-2,0 cm n raport cu distana dintre profilele UD
i vor fi poziionate la 40 cm interax.
(9) Se verific modul de mbinare al profilelor CD cu profilele UD. Nu pot fi folosite mbinrile permanente i rigide cu
uruburi (autoforante, uruburi i alte metode, cum ar fi cu cletele de sertizare a profilelor). Se verific dac
pag. 16

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

elementele de suspendare marginale se afl la distan maxim de 15 cm fa de perete.


(10) Se verific modul de prelungire a profilului CD de-a lungul lungimii sale. mbinarea a dou profile CD se rigidizeaz
cu piesele de mbinare indicate n instruciunile furnizorului de sistem. Elementele de suspendare vor fi poziionate la o
distan de cel puin 15 cm fa de zona de mbinare a profilelor. Se verific decalarea racordurilor de prelungire fa de
racordurile profilelor nvecinate cu cel puin 100 cm.
3.6.2. Verificarea montrii izolaiei din vat mineral
Pentru verificarea montrii izolaiei din vat mineral se aplic prevederile de la pct. 3.2.2.
3.6.3. Verificarea montrii plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) Se verific dac rosturile dintre placarea tavanului i perei sunt n conformitate cu documentaia tehnic de
execuie. Se verific dac rosturile de dilataie sunt realizate la interfaa plcii subiri pentru montaj uscat cu structura
cldirii fabricate din alt material dect placa pentru montaj uscat - a se vedea fig. 6.
(3) mbinrile dintre placarea tavanului i peretele din plci subiri pentru montaj uscat trebuie s fie ntrite cu band
din hrtie sau fibr de sticl.
(4) Suprafeele de placare de capt (marginale) pot include o plac pentru montaj uscat cu limea > 30 cm. Pentru
montarea transversal (perpendicular pe profile) se verific dac prinderea plcii este realizat pe minimum 3 profile.
Pentru montarea pe longitudinal se poate folosi o plac pentru montaj uscat tiat de 40 de cm lungime.
(5) Se verific decalarea minim a mbinrilor transversale. Rosturile plcilor scurte situate la marginea suprafeei
placate trebuie s corespund poziiei profilelor CD 60. mbinrile orizontale din cadrul benzilor adiacente din fiecare
strat de placare trebuie s fie decalate cu minimum 40 cm. Rosturile transversale din cadrul stratului de placare
urmtor, primul fa de al doilea strat din placarea n dou straturi, trebuie s fie decalate cu cel puin 40 cm.
(6) Se verific decalarea minim a mbinrilor longitudinale. Decalarea mbinrilor transversale ale plcilor din acelai
plan se va face cu minimum 40 cm - a se vedea fig. 10.
(7) Se verific rostul de mbinare dintre plci, care nu trebuie s fie mai mare de 3 mm.
(8) Se verific dac uruburile folosite sunt n conformitate cu documentaia tehnic de execuie.
(9) Se verific dac distanele maxime ntre uruburile pentru o placare ntr-un singur strat i straturile exterioare ale
unei placri multistrat sunt < 17 cm. Distanele maxime ntre uruburile din straturile interioare ale placrii multistrat nu
vor depi 40 cm.
(10) Capetele uruburilor se verific dac sunt nurubate n planul delimitat de acoperirea din hrtie a plcii subiri
pentru montaj uscat. Capetele uruburilor nu trebuie s treac prin stratul de acoperire din hrtie.
3.6.4. Verificarea mbinrii
Pentru verificarea mbinrii se aplic prevederile de la pct. 3.4.4.
3.6.5. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii mbinrii i finisrii se bazeaz pe nivelurile de
calitate ale mbinrii i finisrii detaliate n seciunea 2.3.
(2) Abaterea suprafeelor de intersecie a peretelui este evaluat pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.
3.7. Placarea direct a pereilor cu plci subiri pentru montaj uscat
3.7.1. Verificarea suprafeei-suport
Se verific suprafaa pe care se monteaz placa pentru montaj uscat. Aceasta trebuie s fie uscat, fr urme de
uleiuri sau grsimi i nu trebuie s fie acoperit de straturi de zugrveal lavabil sau vopsea pe baz de ulei. Suprafaa
- suport trebuie s ofere o aderen adecvat pentru ipsosul adeziv utilizat la lipirea plcilor. Suprafeele cu aderen
redus i suprafeele absorbante trebuie curate i amorsate n concordan cu instruciunile fabricantului plcilor
i/sau proiectul tehnic.
3.7.2. Verificarea plcilor subiri pentru montaj uscat
(1) Se verific dac performanele plcii subiri pentru montaj uscat corespund cu prevederile din documentaia tehnic
de execuie. Se verific, n principal, urmtoarele:
a) tipul;
b) grosimea;
c) clasa de reacie la foc;
d) profilul marginii.
(2) n cmp se utilizeaz plci la dimensiunile la care au fost furnizate. Rndurile marginale ale placrii pot include plci
subiri pentru montaj uscat tiate cu o lime > 30 cm. mbinrile orizontale nu sunt acceptate.
(3) Se verific dac performanele mortarului adeziv corespund cu prevederile din documentaia tehnic de execuie.
Se va folosi mortarul adeziv specificat n documentaia tehnic de execuie.
(4) Se verific modul de aplicare a mortarului adeziv. Mortarul adeziv va fi aplicat sub form de turt cu diametrul de
10-15 cm la distane de 5 cm de-a lungul marginilor laterale ale plcii subiri pentru montaj uscat. Pentru restul
suprafeei rmase, mortarul adeziv se va aplica sub form de turte cu diametrul de 10-15 cm pe dou rnduri.
Interaxul turtelor nu va depi 35 cm.
3.7.3. Verificarea mbinrii
Pentru verificarea mbinrii se aplic prevederile de la pct. 3.4.4.
3.7.4. Verificarea finisrii suprafeei
(1) Ca parte a verificrii calitii suprafeei, evaluarea nivelului calitii mbinrii i finisrii se bazeaz pe nivelurile de
calitate ale mbinrii i finisrii detaliate n seciunea 2.3.
(2) Abaterea suprafeelor de intersecie a peretelui este evaluat pe baza msurtorilor specificate n seciunea 2.2.

PARTEA 3:
Referine tehnice
Standarde:
pag. 17

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016


Nr.
crt.

Indice

1.
2.

SR EN 520 + A1:2010
SR EN 15283-1 +A1:2010

3.

SR EN 15283-2+A1:2010

4.
5.

SR EN 12467:2012
SR EN 14195:2005

6.

SR EN 14195:2005 i
SR EN 14195:2005/AC :2006
SR EN 13950:2014

7.
8.
9.

SR EN 13963:2005 i
SR EN 13963:2005/AC :2006
SR EN 14496:2006

10. SR EN 14209: 2006


11. SR EN 14353+ A1:2010
12. SR 13495-1:2006
13. SR 13495-2:2006
14. SR 13495-3:2006
15. SR 13495-4:2006
16. SR EN 14566+A1:2010

Denumire
Plci de gips-carton. Definiii, specificaii i metode de ncercri
Plci de ipsos armate cu fibre. Definiii, condiii i metode de ncercare.
Partea 1: Plci de ipsos armate cu estur sau mpslitur
Plci de ipsos armate cu fibre. Definiii, condiii i metode de ncercare.
Partea 2: Plci de ipsos cu fibre
Plci plane de fibrociment. Specificaii de produs i metode de ncercare
C omponentele structurii metalice pentru sisteme de plci de gips-carton.
Definiii, condiii i metode de ncercare
Elemente metalice ale cadrului pentru sisteme de panouri de gips-carton.
Definiii, condiii i metode de ncercare
Panouri compozite din plci de gips-carton pentru izolare
termic/acustic. Definiii, condiii i metode de ncercri
Materiale de rostuire pentru mbinarea panourilor de gips-carton.
Definiii, condiii i metode de ncercare
Adezivi pe baz de ipsos pentru panouri compozite din plci de gipscarton pentru izolare termic/acustic. Definiii, condiii i metode de
ncercare
C ornie din plci de gips-carton preformate. Definiii, condiii i metode
de ncercare
Profiluri metalice i profile caracteristice pentru utilizare la plcile de
gips-carton. Definiii, caracteristici i metode de ncercare
Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 1: Profile din
tabl de oel
Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 2: uruburi cu
fixare rapid
Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 3: C leme
Accesorii pentru utilizare cu plci de gips-carton. Partea 4: C uie
Prinderi mecanice pentru sisteme de plci de gips-carton. Definiii,
condiii i metode de ncercare.

ANEXA nr. 11: ANEXA A - Informaii de baz despre tehnologia execuiei sistemelor din plci
subiri pentru montaj uscat
(- ANEXA A - informativ)
A. _
1.1. Informaii privind plcile subiri pentru montaj uscat, respectiv plci din gips-carton
Tipurile de plci din gips-carton, respectiv tip A, H, E, F, P, D, R, I, sunt definite n standardul SR EN 520 + A1:2010.
Dimensiunile limii, lungimii i grosimii plcilor de gips-carton, precum i toleranele acestora sunt prevzute n
standardul SR EN 520 + A1:2010.
Profilele uzuale n care pot fi prelucrate, din fabricaie, marginile plcilor de gips-carton sunt: drepte, oblice,
trapezoidale, semirotunde, rotunde sau combinaii ale acestor forme. Profilele uzuale sunt specificate n standardul SR
EN 520 + A1:2010.
1.2. Finisarea mbinrii n sistemul de montaj cu plci subiri pentru montaj uscat. Etape de lucru
Finisarea mbinrilor n funcie de marginea i forma acestora poate include mai multe etape. Se folosete band de
armare i se aplic unul sau dou straturi de material de chituire. Pentru montarea benzii de armare din hrtie sau fibr
de sticl se aplic un strat de material de chituire, dup care se aplic banda de armare n stratul de material de
chituire. Dup ce se usuc primul strat de material cu band de armare nglobat, se aplic cel de-al doilea strat de
material de chituire. Banda de armare este aplicat direct pe marginile plcilor adiacente mbinrii i este acoperit cu
materialul de chituire, n funcie de nivelul de calitate al finisrii cerut (a se vedea pct. 2.3, nivel Q2) se poate folosi un
anumit material de finisare a mbinrii.
Marginile semirotunde pot fi mbinate fr band de armare, n acest caz, se folosete un material de chituire a
mbinrilor special, n conformitate cu documentaia tehnic de execuie. Se aplic dou sau trei straturi de material de
chituire, n funcie de nivelul de calitate cerut al finisrii mbinrilor (a se vedea pct. 2.3, nivel Q2).
Marginile tiate. Marginile plcii pentru montaj uscat sunt tiate, n mod normal, n unghi drept. Marginea obinut prin
tierea plcilor pentru montaj uscat las miezul expus nainte de montare, marginile tiate trebuie teite (anfrenate) la
45.
Se aplic un strat de material de chituire i se nglobeaz banda de armare n masa acestuia. Dup ce se usuc primul
strat de material de chituire, cu banda de armare nglobat, se aplic un al doilea strat de material de chituire. Dup ce
se usuc materialul de chituire, se aplic un nou strat de material de chituire cu rol de finisaj, care se "pierde" pe o
lime de 20-30 cm n zona mbinrii.

Fig. A.1. mbinarea marginilor tiate ale plcilor cu material de chituire i banda de armare
Materialul de chituire se alege n funcie de nivelul cerut de finisare a mbinrii. Pentru umplerea n mai multe straturi,
stratul-suport trebuie s fie uscat nainte de aplicarea straturilor ulterioare.
Pentru mbuntirea performanelor acustice a lucrrilor realizate cu sisteme de plci subiri pentru montaj uscat se
pot folosi benzi de polietilen expandat cu grosimea minim de 3 mm, n conformitate cu documentaia tehnic de
execuie.
1.3. Materiale de chituire pentru mbinrile plcilor subiri pentru montaj uscat
Materialele de chituire sunt folosite ca materiale de umplere i finisare a mbinrilor plcilor pentru montaj uscat. De
asemenea sunt folosite la umplerea i finisarea mbinrilor marginale dintre perei, tavane i elementele structurale.
pag. 18

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Materialele de chituire sunt clasificate n opt tipuri de materiale de chituire, dup descrierea lor i dup modul de
ntrire.
Dup modul de ntrire, materialele de chituire se clasific n: - materiale de chituire de tip 1A, 2A: 3A i 4A, care se
ntresc doar prin uscare n aer;
- materiale de chituire de tip 1B, 2B, 3B i 4B, care se ntresc prin reacie chimic i uscare n aer. Acestea sunt
cunoscute sub denumirea de materiale de chituire de priz.
Dup modul de utilizare, materialele de chituire se clasific n:
- materiale de chituire de umplere 1A/1B;
- materiale de chituire de finisare 2A/2B;
- materiale de chituire cu utilizare dubl (umplere i finisare) 3A/3B;
- materiale de chituire fr band de armare 4A/4B.
1.4. Componentele structurii-suport pentru sistemele de plci subiri pentru montaj uscat
Pentru realizarea pereilor, tavanelor i a altor elemente de compartimentare este necesar o structur portant. n
execuia sistemelor de plci pentru montaj uscat se utilizeaz profilele speciale din tabl de oel, formate la rece, cu
protecie la coroziune (galvanizate).
Fabricanii i furnizorii de sisteme complete de plci pentru montaj uscat ofer diferite tipuri de profile.

Fig. A.2. Profile C pentru plafon (CD) cu diferite forme ale rebordului de suspendare i cu o singur form de nervur
de rigidizare conform SR EN 14195:2006

Fig. A.3. Profile C pentru perete (CW) cu diferite forme de borduri i cu diferite forme de nervuri de rigidizare conform
SR EN 14195:2006

Fig. A.4. Profil U pentru perete (UW), profil U pentru perete plafon (UD) conform SR 13495-1:2006

Fig. A.5. Profil L pentru perete cu unghi exterior (LWa) conform SR EN 14353 + A1:2010

Fig. A.6. Profil L pentru perete cu unghi interior (LW) conform SR EN 14353 +A1:2010

Fig. A.7. U - Profil pentru rigidizare, conform SR EN 14195:2006


Profilele sistemelor de plci pentru montaj uscat sunt clasificate n trei grupe:
a)profile care alctuiesc structura pereilor despritori, placrile pereilor;
b)profile pentru structurile tavanelor, placrilor pereilor i placrilor mansardelor.
pag. 19

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

Pentru ambele tipuri, dimensiunea nominal a tablei de oel pentru profilele de perete i tavan este de 0,6 mm (+/potrivit toleranelor stabilite n SR EN 14195:2005) cu tolerana specificat de furnizorul sistemului sau echivalent n
rigiditate a profilului de 0,6.
c)profilele cadrului pentru montarea uilor n pereii despritori i ntrirea cadrelor pereilor n cazul soluiilor nonstandard.
De obicei, profilele sunt fabricate din tabl de oel de 1,8 mm.
Utilizarea profilelor ce nu aparin sistemului i care sunt fabricate din tabl mai subire invalideaz garania pentru ntreg
sistemul (cum ar fi peretele sau tavanul) i pot reduce performanele acestuia (capacitatea de rezisten la foc,
izolarea fonic i rezistena mecanic).
1.5. Accesorii
Accesoriile folosite n sistemele de plci pentru montaj uscat trebuie s fie achiziionate conform sistemului complet
recomandat de ctre furnizorul sistemului. Accesoriile includ: piese de suspendare rapid, piese de suspendare nonius,
piese de ncruciare, piese de prelungire profile, bride etc.
1.6. uruburi i elemente de fixare
(1) Cuie
Cuiele folosite pentru prinderea plcilor pentru montaj uscat trebuie s fie dedicate acestui domeniu de utilizare. Cuiele
se folosesc pentru fixarea plcilor de gips-carton pe structura de lemn.
Caracteristicile i tipurile de cuie pentru plci de gips-carton sunt exemplificate n tabelul A.1.

Tabel nr. A.1 - Exemple de tipuri de cuie, conform SR EN 14566 + A1:2010


(2) Cleme
Clemele folosite pentru prinderea plcilor pentru montaj uscat trebuie s fie dedicate acestui domeniu de utilizare.
Clemele se folosesc pentru fixarea plcilor pentru montaj uscat ntre ele prin suprapunere sau crearea unor muchii.
Caracteristicile i tipurile de cleme pentru plci de gips-carton sunt exemplificate n tabelul A.2.

Tabel nr. A.2 - Exemple de tipuri de cleme, conform SR EN 14566+A1:2010


(3) uruburi
n sistemul de plci pentru montaj uscat, uruburile au urmtoarele destinaii: fixarea sistemului de plci pentru montaj
uscat pe suport de lemn, fixarea profilelor metalice cu tabl de grosime maxim 0,6 mm, fixarea plcilor pentru montaj
uscat pe structur de lemn, fixarea plcilor pentru montaj uscat pe profile metalice din tabl cu grosime maxim 0,6
mm, fixarea plcilor pentru montaj uscat pe profile metalice din tabl cu grosime mai mare de 0,6 mm, dar maximum
2 mm i pentru fixare profile de 0,6 de profile de 0,2.
uruburile pot fi: uruburi autoperforante/autofiletante pentru profile de 0,6 i profile de 0,2, uruburi pentru lemn.
(4) Dibluri
Diblurile utilizate pentru fixarea plcilor pentru montaj uscat sunt din metal sau plastic, de urmtoarele tipuri:
Dibluri din plastic
- fluture
- melc
Dibluri din metal
- melc
- molie (molly)
(5) _
Mortarul adeziv se utilizeaz pentru fixarea pe perei a panourilor compozite de plci pentru montaj uscat pentru
izolare termic/fonic, conform specificaiei tehnice a sistemului.
1.7. Scule necesare
Uneltele uzuale pentru montarea sistemului de plci pentru montaj uscat sunt:
a) pentru tierea plcii pentru montaj uscat:
- cuter;
- fierstru coad de vulpe;
- fierstru pentru plac.
b) pentru amestecarea manual a materialelor de chituire se folosesc paclu i gleat din plastic, iar pentru
amestecarea mecanic se folosete un mixer cu vitez sczut;
c) pentru determinarea planeitii corecte a plcii pentru montaj uscat se folosesc vinciul, nivela cu laser, firul cu plumb,
furtunul de nivel, nivela cu bul de aer, ciocanul de cauciuc i dreptar de 2 m;
d) pentru fixarea plcii pentru montaj uscat se folosete urubelnia acionat electric;
pag. 20

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro

Ordinul 387/2016 M.Of. 318 din 26-apr-2016

e) pentru chituirea plcii pentru montaj uscat se folosesc paclu, drica, mirghel sau hrtie abraziv;
f) pentru debitarea profilelor metalice se folosete foarfeca pentru tabl;
g) scule suplimentare:
- rindea (anfrenare) pentru plcile pentru montaj uscat (teirea marginilor plcii);
- clete de sertizare pentru prinderea profilelor unele de altele;
- main de gurit acionat electric.
1.8. Transportul i depozitarea plcilor pentru montaj uscat i a altor materiale
Calitatea superioar de finisare a sistemului de plci pentru montaj uscat depinde n mare msur de manipularea
adecvat a plcii n timpul transportului la locul de desfurare a activitii i n timpul asamblrii.
Plcile se transport n poziie vertical sau pe stivuitoare speciale cu furci, pe palei etc.
Plcile se depoziteaz pe o suprafa plan, paiet sau pe distaniere din lemn la distane de 35 cm.
Plcile, adezivii, pulberile de ipsos i tencuial se protejeaz mpotriva umezelii.
Nu se folosesc plci pentru montaj uscat ude, umede, ptate de umezeal sau decolorate de soare.
Se recomand ca elementele sistemului metalic, cum ar fi profilele din oel i uruburile, s fie depozitate n stative
acoperite.

ANEXA nr. 12: ANEXA B - Proces-verbal de lucrri ascunse pentru subansambluri


nestructurale realizate n sisteme din plci subiri pentru montaj uscat
(- ANEXA B informativ)
Proces-verbal de lucrri ascunse pentru subansambluri nestructurale realizate n sisteme din plci subiri pentru montaj
uscat
Nr. ..../Dat ....
Lucrarea ......................... Beneficiar ....................
Adres ...................................................................
Proiect nr. ............. anul ................. S.C. ..............
Comisia de recepie:
Numele, prenumele:
(Proiectant .......................... Persoana reprezentant ..........................)1
___
1 Dup caz
Executant ............................ Persoana reprezentant ...........................
Diriginte/MP ...............................................................
1. Nivel - subsol |_| parter |_| etaj |_| axele |_| |_| |_| |_|
2. Categorie lucrare verificat
- perete compartimentare |_|
- placare/ghen |_|
- plafon fals |_|
3. Descriere succint soluie tehnic .................
4. Structura montajului de plci
- lemn |_|
- metal |_|
5. Placarea: - nr. de straturi |_| - stratul |_|
6. uruburi ................... dimensiuni |_| |_| |_| |_| distane |_| |_| |_| |_| observaii .................................
7. Chit de mbinare .................... |_| band armat |_| observaii ...................................
8. Vat izolaie .................. |_| observaii ...........................
9. Instalaii electrice |_| observaii .....................................
10. Instalaii sanitare |_| observaii .....................................
11. Perete faa a doua:
nr. straturi |_|
Stratul |_| band armare |_| chit |_|
Stratul |_| band armare |_| chit |_|
Stratul |_| band armare |_| chit |_|
12. Agrementul tehnic/declaraia de performan a ansamblului constructiv .................................
13. Rezistena la foc a ansamblului constructiv, cu indicarea criteriilor de performan .............................
14. Observaii suplimentare .................................
15. Concluzii - se poate trece la faza urmtoare - finisajul prevzut n proiect ...............................
Executant
..................
(nume, semntur)

(Proiectant)1
.............................
(nume, semntur)1

Diriginte
....................
(nume, semntur)

___
1 Dup caz
Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 318 din data de 26 aprilie 2016

pag. 21

5/12/2016 : office@adfinesaml.ro