Sunteți pe pagina 1din 12

Boala lui Aujeszky

(Pseudorabia)
• virus încadrat în familia Herpesviridae,
genul Varicellovirus
Suid herpesvirus 1
CARACTERE EPIDEMIOLOGICE
• RECEPTIVITATE
– porcii domestici şi mistreţii;
– bovine, ovine, caprine;
– cabaline;
– câine, pisică;
– animale pentru blană: vulpi, nurci.
• TRANSMITERE
– Orizontală:
• digestivă
• respiratorie
• prin montă
– Verticală (intrauterina)

• Dinamică epidemiologică
– enzootie
MECANISM PATOGENETIC
• virusul se replică la poarta de intrare (în
submucoasă) apoi cale limfatică şi cale
sangvină ajunge în ţesuturi şi organe:
» SNC – leziuni degenerative şi infiltrative
(meningoencefalomielită);
» limfonoduri;
» pulmon;
» aparat genital (la femelele gestante).
DIAGNOSTICUL DE LABORATOR
• Probele care se recoltează:
– de la suine: encefal, amigdale, pulmoni, avortoni,
sânge, sau cadavre întregi în cazul purceilor sugari.
– de la carnivore: encefal, amigdale.
– de la rumegătoare: encefal, măduvă osoasă
vertebrală din regiunea pruritului, dacă acesta nu
se localizează la nivelul capului.
• Examenul virusologic :
– izolarea virusului pe culturi celulare (linia PK 15) şi
urmărirea apariţiei efectului citopatic în decurs de
24-48 ore;
– identificarea virusului prin seroneutralizare sau
imunofluorescenţă directă.

Fig. Rezultat pozitiv în reacţia de imunofluorescenţă


directă pe pe probe de ţesut pulmonar
• Examenul serologic:
– depistarea anticorpilor prin tehnica ELISA
convenţională (depistarea anticorpilor totali).
– depistarea anticorpilor prin tehnica ELISA
diferenţială (ELISA Atc-gE) ce permite diferenţierea
porcilor infectaţi de cei vaccinaţi cu suşe vaccinale
deletate (lipsite de gE).
• Examenul histopatologic:
– leziuni de encefalită nepurulentă limfohistiocitară
localizate în tuberculii cvadrigemeni, bulb şi
coarnele inferioare ale măduvei spinării;
– incluzii intranucleare în neuroni – corpusculii Hirst.

Incluzii virale în
astrocite Incluzii virale în neuroni
• Proba biologică:
– se execută pe iepure;
– constă în inocularea s.c. sau i.m. 2 ml din
suspensia preparată din materialul patologic
recoltat;
– în cazul bolii lui Aujeszky iepurele prezintă prurit
intens la locul de inoculare şi moartea în decurs de
3-5 zile.
MĂSURI DE PROFILAXIE
Măsuri de profilaxie sanitară:
– achiziţionarea de animale din efective indemne;
– carantina profilactică timp de 30 de zile a animalelor nou achiziţionate;
– interzicerea câinilor şi pisicilor în fermele de porcine;
– executarea de deratizări periodice ale adăposturilor;
– efectuarea de dezinfecţii profilactice.

Măsuri de profilaxie medicală:


– vaccinarea cu vaccinuri inactivate: Pseudorabivacol – se aplică la toate
categoriile de vârstă cu rapel după 3 săptămâni de la prima vaccinare şi apoi
bianual;
– vaccinarea cu vaccinuri vii deletate: Pseudorabivac (tulpină lipsită de gE)– se
aplică preventiv şi de necesitate de trei ori pe an la efectivul matcă şi la
tineret la vârsta de 8,12 şi 16 săptămâni, în doză de 2 ml;
– vaccinarea cu vaccinuri modificate: Auvac (cu tulpină avianizată)– administrat
s.c. În doză de 1 ml, cu rapel la 21 zile si apoi bianual (nu se vaccinează purceii
sub vârsta de 24 ore şi animalele după transport).
MĂSURI DE COMBATERE
• se declară oficial boala şi se instituie
carantina;
• se sacrifică în abator porcii bolnavi cu greutate
corespunzătoare, iar carcasele se sterilizează;
• se ucid porcii sugari bolnavi, iar scroafele se
trimit la abator;
• animalele sănătoase din efectivul contaminat
se ţin sub observaţie sanitară veterinară şi se
vaccinează de necesitate.