Sunteți pe pagina 1din 219
Foloseste-ti mintea pentru a te imbogati Prima carte care prezinti faimoasa formula de imbogiifire a lui Andrew Carnegie, avand Ia bazi CEL 13 PASI DOVEDITI CARE. CONDUC LA IMBOGATIRE. Carte seristi dupti 25 de ani de stu colaborare cu peste 500 de distinsi oameni de afaceri extrem de bogati, care au dovedit prin insesi realizarile lor c& | aceasti filozotie are consecinte practice de Napoleon Hill autorul filozofiei denumite Legile succesului Traducere din limba englezt Cristian HANU, ADEVAR, Be DIVIN Brasov, 2009 aioe soci $8 ov Brasov, Se: Ziznuli or 8, pare, ap. 7, $00414, OP. 12 Mobil: OT2.148 983 sau 0727275877; Telefon’ Fax: 0268-324 970 sau 0368.462,076 E-mail conse @divin.r0 sa contactaseeretal ty Pe steul edit gsi alte ei pent suet, wwwivinso Sites wwseretul.sy Yahoo! Group: adevardivin ‘Romanian translation copyright © 2008 by Edinrw apkvan 8% ovis Originally published as Think and Grow Rich’, by Napoleon Hl Copyright © 1999 by Wilshire Book Company, Publcho by rangement with Wilshire Rook Company 9731Varict Avenue, (Chatswom, California 91311-4315 US.A. Allright reserved, This edition is not sponsored or endorse by or otherwise affiliated with Napoleon Hill or his family and bets, the Napoleon Hil foundation, The Ralston Society, or any ether person or entity. Toate depart asupraprzentei edi limba rom parin inexclsivitate Ediovii nDEVAR Be orves Descrierea CIP Biblioteci Nationale « Remini HILL, NAPOLEON Foloseyei mintea pentru a te imbogii / Napotcon Hill; i Cristian Hana cuvdnt nant: Melvin Powers - Brasov: devi Dvn, 2009 ISBN 978-606-8080.09.3, 1. Manu. Cristian tad) 1, Powers Melvin pe) Cisin PARFENE Teensredactare $1 copert: Elena DAVID (Conssur: Elena MALNAI si Domnija RATIU Tip SC Griuola Print Company $ RL TF 0268318385 ews pits0 CUVANT INAINTE Sunt inentat c& pot publica editia clasic’, originala si neprescurtati a faimoasei cirti de renume international Foloseste-fi mintea pentru a te imbogat « lui Napoleon Hill, ‘exact asa cum a scris-o autorul in anul 1937. Cartea a fost un bestseller pe plan international timp de foarte mulfi ani, find vanduti in milioane de exemplare si in diferite edit, {In catitatea mea de editor al unor cari motivationale, am avut plicerea s& public si s& prezint publicului larg cari precum Psiho-cibernetica, de Maxwell Maltz, Magia gandirit la nivel mare si Magia gandurilor orientate eatre succes, de Dr. David J. Schwartz, Gandeste ca un invingator, de Dr. Walter Doyle Staples, Trei cuvinte magice si Cibemetica succesului, de US. Andersen, imbogdteste-te {folosindu-ti mintea de un milion de dolari si Cum sit ai succes, de Brian Adams, precum si Carisma: cum sa capeti ‘acea aura magica speciala, de Marcia Grad. La fel ca si editile mele anterioare ale citi Foloseste-yi mintea pentru a te imbogafi, aceste cirfi au produs schimbiri remarcabile in vietile celor care au aplicat principiile descrise in ele. Trebuie si recunose insi ci, intre toate cirtle motivationale pe care le-am publicat, Foloseste-ti Foloseste-ti mintea pentra a te imbogayi ——— ‘mintea pentru a te imbogayi rimane cartea cea mai apropiat de sufletul meu, si cea mai responsabil’i pentru propriul meu succes in viata, Entuziasmul meu fat de cartea Foloseste-pi mintea Pentru a te imbogati a inceput la varsta de 16 ani, citit-o pentru prima dat. Mesajul ei a avut o influentit profundi asupra mea, si inci mai are, inclusiv la ora actuals. In acea vreme locuiam in Boston si am inceput o afacere de comenzi prin posta, practicat mai mult ca un hobby, al cirei sedi central se afla in propria mea bucatirie. Aplicind principiile din cartea Folosesie-f1_minea pentru a te imbogati, mi-am stabilit obiectivul de a cfstiga 1.000 de dolari pe luni prin vanzarea de carji motivationale si de tip cum sit, inclusiv a ciitii Foloseste-ti mintea pentru a te imbogayi. Dupi o scurt perioadii de timp, mi-am indeplinit obiectivul si chiar Lam depisit. ‘Multi ani mai tarziu, cdnd m-am mutat la Los Angeles si mi-am creat propria editur’, aplicdnd aceleasi principii din Foloseste-fi mintea pentru a te imbogaii, mi-am stabilit obiectivele legate de carieri si cele financiare, iar apoi le-am \deplinit. Nu am avut nicio clips vreo indoial cA pot realiza acest lucru, intrucat infelesesem cat se poate de clar mesajul ‘cA pot obfine orice, daci am convingerea fermi cit pot face acest Iucru. M-am folosit de aceeasi convingere pentru a-mi ‘ndeplini multe alte obiective, nu doar pe acela de a fi un editor de succes. Am scris versuri pentru cntece si am \d am cfistigat premii importante, am tinut conferinfe pe teme motivationale si seminare la diferite colegi arabi pursinge care au ajuns campioni, am erescut cai m lucrat cu succes Cuvane inane — in divertisment, am produs reclame comerciale, am fost consultant pentru comenzi prin posta si am scris dowd crt pe aceasti tem, care au ajuns bestseller-uriz Cum si te imbogaitesti printr-o afacere de comenzi prin posta si Cum sf faci bani din reclame. Uktimul obiectiv pe care mi Lam propus este sii imi creez 0 afacere de anvergurii care consti in vanzarea de ‘cirfi motivationale pe Internet. Mintea mea rezoneaza intru totul cu filozofia de tip ,dacd vrei cu adevarat, pofi* a lui Napoleon Hill, si sunt inedntat si afirm ci mi-am indeplinit dja tinta anualii Ia vanzarea de cri prin Internet pe care ‘mi-am stabilit-o. Este o plicere pentru mine si vad din now cet de bine functionewz’ aceasti filozofie de viata De-a lungul indelungatei mele cariere de profesor al filozofiei motivationale, am ascultat mii si mii de oameni care mi-au povestit cit de mult le-a influentat viaja cartea Foloseste-fi mintea pentru a te imbogai. Multi dintre ei ‘mi-au spus chiar c& o considera Biblia lor. Ce compliment! Dat fiind ci Wilshire Book Company public numeroase cirti motivationae si inspirayionale, foarte mulfi oameni vin direct 1a noi pentru a le cumplra. imi face intotdeauna placere sii discut cu aceste persoane, dat fiind cl impar- tusim in mod evident aceeas filozofie de via. Atunci cind discutim despre cist, ajungem invariabil sf diseutim si despre cartea Foloseste-si mintea pentru a te imbogati, care se dovedeste de cele mai multe ori lucrarea lor preferatt din toate timpurile. De altfel, multe din cirile motivationale de astizi imprumuti idei preluate din Iucrarea lui Napoleon Hill, si —— Froloseste-i miniea pentru a te imbogani ——— \utorii si conferentiarii motivationali pe care fi cunose au aceasti carte in biblioteca lor. (Cu multi ani in urma, am avut plicerea de a participa Ja una dintre electrizantele conferinfe publice jinute de ‘Napoleon Hill in Los Angeles. La conferin(a au participat mii de oameni, care I-au ovationat in picioare pe vorbitor, Atmosfera era inedreati cu 0 energie pozitivl aproape palpabili. La sfarsit, nimeni nu dorea s& plece. Am avut de asemenea pliicerea de a-lvizita de mai multe ori pe Napoleon Hill si astfel am descoperit ci acesta reprezenta o intru- chipare vie a filozofiei care I-a consacrat. Unele lucruri contribuie intr-o mai mare miisurd la sporirea buntistirii oamenilor si la amplificarea prejuirii lor de sine, cum ar fi capacitatea lor de a obfine independent financiara pentru ei si pentru famille lor. De aceea, sfatul ‘meu este s& aplici principiile descrise in aceasta e originala si neprescurtati a cirfii lui Napoleon Hill si sa le integrezi in viafa ta. Aceste principii au ajutat milioane de ‘oameni si nu am nicio indoiali cA te pot ajuta inclusiv pe tine. Asadar, pregiteste-te, clici esti pe punetul de a te imbarca pentru una dintre cele mai fascinante c&latori cilatoria catre imbogatire, Iti dorese din inimi si te bucuri de succes, deopotriva in plan personal si in plan financiar. Refine: daca iti poti vizualiza clar scopul in viat, il potiinclusiv atinge, Gandeste ca un invingitor si vei deveni unul! Melvin Powers, editor Wilshire Book CE ifT DORESTI CEL MAI MULT $I MAI MUL’ Bani, faim, putere, multumire sufleteased, 0 personalitate puternicé, pace interioari, fericire? Cei 13 Pasi citre Bogatie descrisi in aceasta carte iti oft cea mai sintetcsi cen mai sigur filozofie a realiztri individuale prezentath vreodatt in beneficiul celor care doresc sii isi giseasc’ menirea in viata. Inainte de a tncepe lectura propriu-zist a eli, este dine s& intelegi ci aceastd carte nu a fost scrisé cu scopul de a te amuza. De aceea, confnutsl ei mu poate fi cu adeviratinjles intro singurk siptimand sau o fund. Dupa ce a citt cu stenfie cartea, dr, Miller Reese Hutchison, inginer consultant recunoscut la nivel national st asocat de lung duratt al Tui Thomas A. Edison, a spus: ‘Aces mu este un roman, Este un manual al realizar individuale niscut dn experiena direct a sute de american foarte bogati, care au cunoscut succesul. De aceea, cartea rrebuie sudiatd, digeratd gi njleast. Cittoral nu ar tebui 44 citeased- mai mult de un capitol pe sear8, sublintind frazele care Iau impresionat cel mai mult. Ulterior, el Foloseste-ti mintea pentru a te imbosati trebuie si revina la aceste fraze si si le citeased din nou. Un student adevarat nu se va multumi doar sé citeasca aceasta carte, ci ti va extrage conginutul si-1 va integra in fiinja sa. Cartea ar trebui predati in toate liceele si niciun ley nu ar trebui si fie declarat absolvent daci nu a objinut (0 nota satisficitoare de trecere 1a examinarea din ea. Chiar ac nu poate inlocui subiectele predate in scoli, filozofia descris in aceasti carte fi poate ajuta pe elevi sa isi organizeze si sa aplice mai bine cunostinjele dobindite, cconvertindu-le in servicii utile si in primirea unor stimulente adecvate, fri sii mai piarda timpul.* La rindul lui, dupa ce a citit cartea, dr. John R. Turner, decanul Colegiului Orasului New York, a spus: Cel mai bun exemplu al corectitudinii acestei filozofii este propriul tau fiu, Blair, a cirui poveste dramatict ai prezentat-o in capitolul despre Dorin.” Dr. Tumer face referint la fiul autorului, Nascut fra uz, acesta a aplicat filozofia descris& fn carte si a reusit nu doar si nu devini un biet surdomut, dar chiar si isi converteasc& handicapul intr-un activ nepreuit, Dupii ce vei citi povestea lui (care incepe la pagina 73), vei infelege c& sti pe punctul de a afla o filozofie de viat care te poate conduce citre bogitia material’, dar si citre objinerea stiri de pace interioara, a infelegerii, a armoniei spirituale, iar in ‘unele cazuri exceptionale, cum a fost cel al fiului autorului, chiar la controtul unei afectiuni fizice. ‘Analizand personal viafa a sute de oameni care au avut succes, autorul a descoperit c& roy’ obisnuiau si fact schimb de idei in cadrul asa-numitelor conferinte. Ori de cate ori 0 Ce ti dorestt cel mai mult si mai mult? aveau probleme pe care nu sti cum s8 le solutioneze, ei diseutau liber cu alji cameni, pnd cand descopereau impre- und cu acestia un plan care putea servi scopului lor Dac vei iti ev atone aceasth care, vei obyinebenefc rmaxime prin aplicarea princpilor Controlai Minti Pot face acest era (la fel ea ait de mul ali) fondnd un club de studi alee dint-un numa oricat de mare de oameni care simt unit faji de ceilali 0 stare de pritenie si de armonie. Membr elubului ar webui si se intilneasc pe 0 bara regula, cel putin o dat pe spin, Ei ae webu si clteasedmpreund un capitol din ear, dup cane ws inbut Si discute liber devpe confnutul acest, Ficare membra ar trebui sii ia notte, notind in seris TOATE IDBILE CARE II TREC PRIN MINTE si pe care le inspirt disci. EL ar trebui capitol cu citeva zileinainte de leetura lui publick si de Giscufia de la club, Lectura ar trebui si fie outs de un membru care citeste foarte bine, eu intonafie si ot har. Dacit va urma acest plan, cittoral va putea benefcia 1 doar de suma totals a cunostnfelor acumulat fn urma citeasci cu atentie si si analizeze fiecare intervievarii a sute de oameni de succes, dar ~ lucru chiar ‘mai important ~ si de accesul la noile surse de idei din propria sa minte, precum si de neprejuita cunoastere ‘acumulatié de TOATE PERSOANELE CARE PARTICIPA LA iNTRUNIRILE CLUBULUI. Daci vei urma cu perseverenti acest plan, poti fi absolut sigur ci vei descoperi formula secret prin care Andrew Carnegie si-a cfstigat uriasa sa avere si pe care autorul o deserie in introducerea sa. u Supreme Court of the United States Mashington, B. €. Dear Mr. Hill:- I have now had an opportunity to finish reading your Law of Success text- books and I wish to express ny apprecia tion of the splendid work you have done in the organization of this philosophy. It would be helpful if every poli— tician in the country would assimilate and apply the 17 principles upon which your lessons are based. “It contains some very fine material which every leader in every walk of life should understand I am happy to have had the privilege of rendering you some slight measure of help in the organization of this splendid course of "common sense" philosophy. Sincerely yours A Wikpe (Former President and former Chief Justice of the United States) UN OMAGIU ADUS AUTORULUL DE ALTI MARI LIDERI AMERICANI Pregitirea citi Foloseste-fimintea pentru a te tmbogati a durat 25 de ani. Aceasta este cea mai recenti carte a Iui Napoleon Hill si are 1a baza faimoasa lui filozofie a Legii Succesului. Opera si cArile Iui au fost ludate de cei’ mai mari lideri americani din domeniul finantelor, educatiei, politicii si al guvernii Gurtea Suprema a Statelor Pnite, Peashingtn B.C. timate domnule Hill, ‘Am avut ocazia si citese clrile dumneavoastré despre LLegea Succesului si dorese si imi exprim aprecierea pentru munca minunati pe care afi desfagurat-o in vederea structuririiacestei filozofi ‘Ar fi extrem de util ca toi politicienit din aceasta jart s8 asimileze si sh aplice cele 17 principii care stau la baza lectilor dumneavoastra. Acestea contin idei foarte subtile, pe care orice lider din orice domeniu de activitate ar trebui si le cunoasci si si le ineleagi. a Foloseste-ti mintea pentru a te imbogai Sunt fericit ci am avut privilegiul de a contribui intr- © mici misuri la structurarea acestui curs minunat de filozofie a bunului sim Al dumneavoastra, AMA (fost Presedinte si fost Sef al Justitici din Statele Unite) REGELE MAGAZINELOR CARE VAND ARTICOLE, DE § $I DE 10 CENTI Prin aplicarea unei bune pirti din cele 17 principit funda- ‘mentale ale flozofiei Legii Suceesului am putut construi un lant impresionant de magazine de succes. Nu cred ci as exagera deloe aca as afirma eX sediul Woolworth Building poate fi considerat un ‘monument inchinat acestorprincipi, care atest eficienja lor." F.W. WOOLWORTH UN MARE MAGNAT, PROPRIETAR AL UNOR VASE INZESTRATE CU MOTOARE CU ABUR ‘MA simt profund dator pentru privilegiul de a fi putut citi Legea Succesului. Dac as fi cunoscut aveastsfilozofie acum 50 de ni, cred €& as fl putut realiza acelasiimperiu economic pe care fl fam Ia ora actual, n mai putin de jumitate din timpul in care Iam realizat. Sper sincer ca lumea si vi descopere sis vit rispiteasc asa cum meritai ROBERT DOLLAR UN FAIMOS LIDER AMERICAN iN DOMENIUL, MUNCIL -Cunoasterea filozotei Legit Succesului reprezintiechivalental unei polite de asigurare impotriva esecul. SAMUEL GOMPERS “ Un tribut adus autorulut UN FOST PRESEDINTE AL STATELOR UNITE VA felicit pentru perseverenta dumneavoastri. Orice om care {si dedicd ait de mult imp... este condus inevitabil lire descoperii de mare valoare pentru semenii sii, Sunt profund impresionat de imerpretarea pe care afi da-o prinipiilor «Controlului Minin, pe are leat deseris att de cla." WOODROW WILSON UN PRINT AL COMERTULUT Stin c& cele 17 principii descrise de dumneavoastra sunt urucit Ie-am aplicat in afacerile mele timp de mai bine be 30 de ani JOHN WANAMAKER CEL MAI MARE PRODUCATOR DE APARATE DE, FOTOGRAFIAT §1 DE CAMERE DE LUAT VEDERI DIN LUME Sunt constient ft de mare este binele pe care il faci acestei mi deserind Legea Succesului. Nu dorese si dau un cchivalent Dninese acestei educatii,intruedt imi dau seama cX ea Ti pred studentuluicalitifi care mu pot fi masurate in bani. GEORGE EASTMAN (OM DE AFACERI RECUNOSCUT IN PLAN NATIONAL, «sToate succesele de care m-am bucurat vreodaté s-au datorat in totalitate aplicirii celor 17 principii fundamentale ale Legii ‘Succesului. Cred ef am avut onoarea s8 fu primul dumneavoastri nvatcel™ WM. WRIGLEY, JR. CUPRINS Preiaa editorulut american Prefara autoruul Introducere 7 Dorinta (primul pas care conduce etre imbogatire) Credinja (al doilea pas care conduce eétte Imbogiite) + Autosugestia (al treilea pas care conduce sere Imbogitie) £ Cunoasterea de specialitate (al patrulea pas ce conduce cite imbogitire) +> Imaginata (al cincilea pas eare conduce skre imbogitire) ~ Planifcatea organizaté (al saselea pas are conduce cite imbogitire) + Decizia (al saptelea pas care conduce citre imbogitie) 4 Perseverena (al optulea pas care conduce sire imbogitire) “2 Puterea grupului de consultant (al nouslea pas are conduce etre imbogitire) Misterul transmutirit energied sexual (al zecelea ‘ae care conduce citre Imbogajice) 12 Mintea subconstienta (al unsprezecelea pas care sraduce cate Imbogitire) ” 19 2B 33 37 89 na 183 187 181 2st 269 297 3 34s 13. Creierul (al doisprezecetea pas care conduce citre Imbogitire) 337 14, Al saselea sim (al teisprezecelea pas care conduce edtre imbogitire) 369 15, Cele sase fantome ale frei Gimpezirea creierului in vederea imbogstiit) 385 PREFATA EDITORULUL AMERICAN Aceasti carte sintetizeari experienta de vit a mai malt 5 500 de oameni extrem de bogati, care au inceput de la zero si care si-auy obtinut bogitia in schimbul IDEILOR, GANDURILOR si PLANURILOR LOR ORGANIZATE. Cartea contine intreaga filozofie a imbogitini,fiind un saudiu exhaustiv al reaizarilor objinute de cei mai de succes axnericani din ultimii 50 de ani. Cartea explicx CE TREBUIE SA FACI, dar si CUM SA FACI! Ea oferd instructiuni complete referitoare la CUM SA ITI VINZI SERVICIILE PERSONALE. fin plus, cartea ffi prezint& un sistem perfect de ‘msoanaliz’, care ii va permite si afli de ce nu te-ai imbogatit pina acum. Lucrarea prezinti faimoasa formula realizarii peronale a lui Andrew Camegie, care ia permis acestuia ss acumuleze sute de milioane de dolar, transforméndu-i in amalionari pe multi dintre cei cirora acesta le-a impartisit secret Chiar daci nu vei avea nevoie de toate ideile descrise aceastii carte — la urma urmelor, niciuna din cele peste ‘509 de persoane ale clror experiente de viatd sunt sintetizate 9 Foloseste-i mintea pentru a te imbogeiti —— aici nu lea aplicat pe toate — iji va fi suficienti O SINGURA IDEE, UN SINGUR PLAN SAU O SINGURA SUGESTIE pentru a incepe si te indrepti citre indeplinirea {elului tiu. Citind aceastt carte, vei gsi cu siguranta acest stimul de care ai nevoie. Cartea a fost inspirati de Andrew Carnegie, dupii ce acesta si-a strins milioanele gi s-a retras din activitate. Ea a fost scrisi de omul ciruia Camegie i-a dez secret al bogiiei sale, la fel ca alti $00 de oameni extrem de bogati {in aceasta carte sunt descrise 13 principii ale tmbo- gitirii, a ciror cunoastere este absolut esentialt pentru toti ‘oamenii care dorese si objina suficienti bani pentru a se bucura de independent financiard, S-a estimat c& studiul ‘cut inainte ca aceasti carte s& poat fi scrisi, care a durat ‘mai bine de 25 de ani de cercetiri continue, nu ar putea fi reluat la ora actualé firii mai pujin de 100,000 de dolari. Mai mult, cunoasterea neprejuita confinut in aceasta carte nu ar mai putea fi obtinuti la ora actual’ cu niciun pret, pentru simplul motiv ci majoritatea celor 500 de oameni care au furnizat informatiile necesare pentru scrierea ei au murit. Bogatia nu poate fi intotdeauna malsurata in banil Bani si obiectele materiale sunt esentiale pentru libertatea trupeasca si mental, dar existi destui oameni care cconsideri ct adevitrata abundenta se misoara in termenii unei prictenii de durata, ai unor relati de familie armonioase, ai simpatie si infelegeri intre asociatii de afaceri si ai pacii gi armoniei interioare, care nu pot fi misurate decat din punct, de vedere spiritual! it uimitorul » Prefaja editorulut american Toti cei care vor citi, care vor intelege gi vor aplica aceasti filozofie vor fi mai bine pregititi si atrag’ in viata lee si sd se bucure de aceste stiri superioare de spirit, pe «care nu Te-au putut atinge si pe care nu le vor putea atinge sreodatd decit cei care sunt pregatiti pentru ele. De aceea, pregiteste-te sufleteste, cici vei lua contact 2 0 filozofie de viati iesiti din comun, care iti poate SCHIMBA RADICAL VIATA, pregatindu-te nu doar zeotru 0 mai mare armonie si infelegere, ci si pentru acumularea unor mari bogitii materiale. EDITORUL. PREFATA AUTORULUI Fiecare capitol al acestei cArti confine referiri la secretul imbogitirii care a permis unui numir mai mare de 500 de americani dintre cei mai bogati si igi acumuleze averea. Am analizat cu atentie viata acestor oameni, de-a lungul unei perioade foarte lungi de timp. Seeretul mi-a fost dezviluit pentru prima dati de Andrew Camegie, acum mai bine de un sfert de secol. Acest scofian minunat si in varsti mi I-a strecurat in minte, fir ‘ca eu simi dau seama ce face, pe vremea cind nu eram Sect un adolescent, Dupi ce mi I-a dezvaluit, s-a agezat confortabil in fotoliul Iui, cu un licdr in ochi, privindu-ma ‘su atentie ca si vadii in ce misurd am infeles adevarata semnificajie a secretului pe care mi Ia dezvaluit ‘Cand si-a dat seama c& am inteles ideea, m-a intrebat daca sunt dispus simi petrec 20 de ani si mai bine din viaf, pregitindu-ma inainte de a dezvilui secretul intregii lumi, ‘adica tuturor acelor oameni care, fir el, ar fi putut trece prin viafa ca niste ratati, -am rspuns ci sunt dispus s& fac asst lucru, si colaborand cu domnul Camegie mi-am finut promisiunea. Aceasti carte dezviluie acest secret, testat si dovedit de mii de oameni care I-au aplicat in toate domeniile vieti 23 Foloseste-ti mintea penire a te imbogati Idea ca aceasti formuli magici si le fie dezvaluiti mitioanelor de oameni care nu au timpul necesar pentru a investiga cum se fac banii i-a apartinut domnului Camegie (care s-a si imbogitit prin aplicarea ei), Dorinta lui a fost ‘ca cu si testez si si demonstrez autenticitatea acestei formule studiind experienta de viata a unui numér ct mai mare de ‘oameni care au avut sueces in toate domeniile vietii. Domnul Camegie era convins ci formula ar trebui predati in scoli si in colegii, El si-a exprimat opinia c dacdi aceasti formula ar fi predati in sistemul public de educatie, ea ar revolutiona {ntregul sistem educational, astfol inca timpul petrecut de levi Ia scoalt ar putea fi redus la mai pufin de jumitate. Experienta domnului Camegie cu Charles M. Schwab si cu alti tineri de acelasi calibru I-a convins pe acesta ci ‘cea mai mare parte a Iucrurilor predate in scoli nu folosese la nimic in domeniul céstigarii existentei si al acumulirii de bogitii. El a ajuns la aceasti concluzie dupa ce a angajat diferiti tineri lipsiti de educatie, cirora le-a predat ins formula succesului si care au devenit mai tarziu lideri de exceptie. Mai mult, tori cei carora le-a dezviluit aceastit formulét si care i-au urmat instructiunile au flict avere in capitolul despre Credingi vei putea citi povestea tuimitoare a organizatii conglomeratului United States Steel Corporation, creat de unul din tinerii cirora domnul Camegie i-a dezvaluit formula sa. Acest exemplu demonstreazi ci formula functioneazai in eazul tuturor oamenilor care sunt regatiti si 0 aplice. Aceasti aplicatie singular a marelui secret de ciitre tindrul Charles M. Schwab i-a adus acestuia in plan financiar si in planul 4 Prefaya autoralui OPORTUNITATILOR. intre noi fie vorba, accast aplicaie 4 formule’ ina adus acestuia peste sase sure de milioane de dolar ‘Aceste date, cunoscute de tof ce din presima domnulut CCamegie, te pot ajuta si iti faci 0 idee despre ajutorul pe ‘care ti-l poate oferi aceasta carte, cu singura conditie SA STH CE ITI DORESTI CU ADEVARAT DE LA VIATA. Chiarinainte ca eu si efectuez acest studiu practic de lung’ dura, seereul a fost transmis unui numr de peste © suté de mit de oameni, care au apicat fn beneficil lor ersonal, exact asa cum si-a propus domnul Camegie atunci ‘Sind ba transmis, Maljidinte ei au ficut vere, Alli Faw aplicat cu succes pentni asi crea un cimin armonios. Un prot a aplicat atat de inspirat in domeniul siu de activitate ipcdt a reusit si objind un venit de 75.000 de dolari pe an sumai din donati ‘Unul din cei care au testat formula domnului Camegie 2 fost Arthur Nash, un croitor din Cincinnati, a cru afacere 22 initial falimentard, El nu numai cd @ reusit si si repund Pe picioare afacerea, dar chiar sa imbogitit. De altfel, ea