Sunteți pe pagina 1din 17

PARATUBERCULOZA

(Enterita hipertrofiantă)
Etiologie
Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis
 tipul bovin
 tipul ovin

• germen bacilar, fin, imobil, acido-


alcoolo rezistent;
• în frotiu apare grupat sub formă de
cuiburi;
• rezistent în mediul exterior;
Patogeneza

 germenii din lumenul intestinal→mucoasă→


submucoasă → multiplicare →
 inflamaţii → îngroşarea şi plierea mucoasei
 trec in limfonoduri→ multiplicare → leziuni de tip
granulomatos →sânge → organe interne.
Caractere epidemiologice

 Receptivitate: bovine, ovine, caprine, bivoli;


 Surse de infecţie:
 animalele bolnave
 animalele cu infecţii inaparente
 Transmitere: pe cale digestivă;
Tabloul clinic
 La taurine
 Faza preclinică (2 luni→ 2 ani)
 Faza clinică: diaree profuză, de
consistenţă lichidă, verzui-cafenie cu
strii de sânge.

 La ovine
 evoluţie rapidă – 2-3 săpt.;
 diaree de consistenţă
păstoasă→caşexie.
Tabloul anatomopatologic
 cadavre caşectice;
 trenul posterior murdărit cu fecale;
 enterită productivă difuză localizată în :
 ileon
 jejun
 cecum
 rect
 pereţii intestinali induraţi;
 mucoasa intestinală îngroşată, formând cute
indurate, sinuoase;
 linfonodurile mezenterice mărite, moi, albicioase.
Diagnosticul de laborator
 Probe ce se recoltează în vederea
efectuării examenului de laborator:
 materii fecale
 raclat din mucoasa rectală
 sânge
 porţiuni din intestin
 linfonoduri mezenterice
Examenul bacterioscopic
 frotiurile se colorează prin metoda Ziehl-
Neelsen →germeni bacilari coloraţi în roşu, dispuşi
în grămezi.
Examenul bacteriologic
 germenul se dezvoltă la 37-39oC, pe
medii ce conţin micobacterina
(extract de micobacterii) în decurs
de 4-8 săpt.:
 Mediul Herrold cu gălbenuş de ou şi
micobacterină
 Mediul Dubos modificat
Examenul serologic
 evidenţierea anticorpilor serici specifici
prin:
 Reacţia de fixare a complementului
 Testul imunoenzimatic ELISA
 Testul de imunodifuzie în gel de agar
 reacţia are valoare limitată în depistarea
infecţiilor subclinice îndeosebi la animalele
tinere.
Testul alergic

 presupune stimularea reactivităţii


organismului infectat utilizând tuberculina
de tip aviar sau paratuberculina.
 TTA
 TCSP
 constă în inocularea intradermică a 0,1 ml
antigen.
 citirea se face la 72 ore de la inoculare,
observându-se reacţia locală.
Interpretarea TTA şi TCSP în paratuberculoză

Intensitatea reacţiei la
Reacţia la
tuberculină bovină Interpretarea
Testul Specia paratuberculi
(B), aviară (A) şi testului

paratuberculină (P)
TTA Bovine + B<A pozitiv
+ B>A recontrol
± indiferent de rezultatul la recontrol
- B şi A negativ
indiferent de rezultatul la
B şi A

TCSP Bovine + P>A pozitiv


+ P A recontrol
± P>A recontrol
± P<A negativ
- Reacţia la A - negativ
Profilaxia
 Măsuri generale
 achiziţionarea de animale din efective indemne;
 respectarea carantinei profilactice;
 supravegherea sanitar veterinară a efectivelor prin
examen alergic.
 Măsuri specifice
 Mycovac (vaccin contra agalaxiei contagioase şi
paratuberculozei)
 i.m., odată pe an
 doza de 1 ml
 cu cel puţin 2 luni înainte de fătare.
Combaterea
 se declară oficial boala şi se instituie
carantina;
 animalele bolnave se sacrifică;
 animalele sănătoase din efectiv se pot
vaccina de necesitate – s.c., 2 ml cu rapel:
 după 10 şi 12 luni la adulte
 după 6 şi 12 luni la tineret

S-ar putea să vă placă și