Sunteți pe pagina 1din 6

Curs Nr.

4 Astrologie 1
PREZENTAREA PLANETELOR

SOARELE Q
În astrograma natală arată energia de care dispunem şi în ce direcţie o îndreaptăm. La fel cum Soarele pe bolta
cerească străluceşte într-un singur loc, tot aşa Soarele intern străluceşte într-un anumit domeniu unde ne manifestăm. El
arată situaţiile obiective în care ne implicăm, modul în care răspundem la stimulii pe care reuşim să-i primim de la mediu,
arată ceea ce oferim semenilor, ce ne oferă ei nouă (să nu uităm că fiecare om primeşte ceea ce merită), şi ceea ce
oferim nouă înşine (energia pe care o investim pentru a ne cunoaşte adevărata noastră natură). Soarele arată ceea ce
vrem să dezvoltăm în interiorul şi exteriorul nostru, în ce direcţie ne îndreaptăm, care sunt resursele (calităţile, aptitudinile
pe care ne putem baza) şi cum ne comportăm în momentul în care se impunem. Aşa cum Soarele pe cer oferă lumină şi
căldură tuturor, tot astfel Soarele intern oferă lumina conştiinţei şi căldura dragostei fiinţei umane.
În consecinţă, Soarele simbolizează spiritul individului, personalitatea sa de bază, calităţile masculine, vitalitatea,
voinţa, dragostea, creaţia, generozitatea, încrederea în sine, dar şi egoismul, mândria, teatralitatea, atitudinea de
superioritate.
Puterea de transformare a omului stă în conştient sau, în termeni astrologici, în modul în care foloseşte şi
dezvoltă Soarele interior. Cu cât acesta devine mai puternic şi mai benefic, cu atât omul devine mai eficient şi împlineşte
mai repede scopurile sale. Acţiunea Soarelui se întinde de la disciplina morală interioară la integrarea socială, cuprinde
toate legăturile dintre om si mediul exterior.

SINTEZĂ:
Semnifică: ziua, conştientul, ziua de Duminică, personalitatea de bază, charisma, bărbatul, energia.
Caracteristici: are întotdeauna mers direct; parcurge zodiacul în 365 zile (un grad pe zi)
Guvernează: zodia: Leu, casa: V, culoarea: galben, metal: aur
Plante guvernatoare: rozmarin, orez, nuc, muşeţel, dafin, crizantema, viţa de vie, şofran
Fizic: acţionează asupra inimii, coloanei vertebrale, ficatului, vazului, reglează temperatura corpului.
Mitologie: Ra – la egipteni, Apollo – la greci, Surya – la indieni, Shamash - în Mezopotamia
Cuvintele cheie: - generozitate, căldura sufletească, voinţa, forţa, vitalitatea, charisma.
- aroganţa, egoismul, cruzimea, mândria, tirania.

LUNA R
În astrograma natală arată la ce tipuri de energii va fi receptiv şi sensibil nativul, iar de aici rezultă tipul de
răspuns emoţional imediat al nativului în diferitele situaţii şi stări. La începutul vieţii copilul este pur pentru că pe oglinda
Lunii încă nu s-a întipărit nimic. Poziţia Lunii în astrogramă arătând doar o predispoziţie, ulterior însă ea ne arată ce fel de
atitudini i-au fost impregnate în copilărie, de către familie, şi maniera în care experienţele din primii ani ai vieţii i-au
“colorat” natura emoţională. De aceea, poziţia Lunii în astrogramă va demasca modul cel mai probabil în care nativul va
reacţiona intern la influenţele exterioare şi la acţiunile celorlalţi. Ea este importantă pentru a determina modul în care îşi
duce viaţa în cadrul familiei şi peste tot unde cenzura conştientului are valoare mică: felul relaţiei pe care o întreţine cu cei
apropiaţi arătând tipul de persoane pe care şi le doreşte alături, iar în cazul bărbaţilor, poziţia Lunii în astrogramă arată
tipul de femei dorite, de care este atras. Proprietăţile semnului pe care îl ocupă Luna, devin parte integrantă a
personalităţii. În acest domeniu este influenţa maximă direct la nivel de instinct şi viaţă interioară. Luna este corelată cu
principiul matricei materne, receptive, plastice, materiale, de fecundaţie, de gestaţie, de reproducere şi dezvoltare
progresivă. Reprezintă forţa de vegetaţie şi fertilitate a naturii.
În fiinţa umană este puterea ce aduce aproape tot ceea ce este departe, atât de aproape încât devine natură
proprie. Orice energie exterioară pe care Luna o recepţionează devine trăire şi dobândeşte în om forma concretă şi
aceasta se face instantaneu şi în general fără control conştient. Apoi, odată recepţionate, aceste energii sunt retrăite
plenar ca parte integrantă din om, devin trecutul său, care îl susţin sau îl limitează. Este ceea ce în termeni moderni se
numeşte subconştient.

SINTEZĂ:
Semnifică: noaptea, ziua de luni, receptivitatea, întoarcerea către trecut, amintirile, emoţia, accesul la subconştientul
colectiv, femeia, maternitatea
Caracteristici: - mersul retrograd este foarte mic astfel încât în practică se neglijează complet;
- parcurce cercul zodiacal în aproximativ 28 de zile, în două zile un semn zodiacal (în jur de 12.5 grade pe zi)
Guvernează: zodia: Rac, casa: IV, culoarea: argintiu, metal: argint
Plante: crinul alb, macul roşu şi negru, margareta, nufărul, salcia, trandafirul alb, salata, varza
Fizic: acţionează asupra funcţiei digestive (stomac, intestine), reproductive (ovar, sâni), coordonează secreţiile şi tractul
limfatic. Acţionează în general asupra tuturor lichidelor, creând hipotensiune, hipertensiune, etc.
Mitologie: Artemis (Diana) sau Selena – la romani, Sin – la babilonieni, Isis – în Egipt, Chandra – în India etc.
Cuvinte cheie: - sensibilitate, poftă de viaţă, naturaleţe, fertilitate, control emoţional, profunzime
Curs Nr. 4 Astrologie 2
- nervozitate, irascibilitate, iritabilitate, pasivitate, apatie, impotenţă, naivitate.

POLARITATEA SOARE – LUNA

SOARELE LUNA
Masculin, bărbatul, plusul Feminin, femeia, minusul
Conştientul Subconşientul
Viitorul Trecutul
Vrea să controleze natura Vrea să cunoască şi să controleze
înconjuratoare, exterioară propia natură lăuntrică
Cunoaşterea a tot ce există Simţirea a tot ce există
Teatralitate Naturaleţe
Îndepărtare Apropiere
Expansiune Contractie
Nevoia de a domina prin forţă Nevoia de a domina subtil
(acţionează direct) (acţionează indirect)
Voinţă şi încrederea în sine Credinţă şi puterere de sacrificiu
Dorinţa de a proteja Dorinţa de a ajuta

MERCUR S
În fiinţa umană reprezintă intelectul, mentalul, gândirea, comunicarea. Dacă omul are o anumită trăire, ideea,
Mercur o concretizează prin a-l manifesta în exterior. Mercur este cel care prinde, caută, e curios, înşeală, fură, dar şi cel
care este în stare să perceapă o realitate externă sau internă. Mercur reprezintă în primul rând procesul tainic al gândirii,
al schimbărilor inefabile, al fuziunii, al mişcării şi al adaptării, puterea de dirijare transformatoare a energiei declanşate
prin fuziunea celor două polarităţi: masculin (solar) şi feminin (lunar), fără de care nu poate exista nici o formă de
manifestare. Această îmbinare rapidă şi armonioasă constituie condiţia iniţială a dezvoltării inteligenţei. Este liantul de
legătură dintre percepţia şi conştientizarea obiectivă a Soarelui şi simţirea, aprofundarea şi creativitatea subiectivă a Lunii.
Astfel Mercur este asociat cu capacităţile mentale ale fiinţei umane, cu abilitatea de a intermedia, de a face corelaţii,
asocieri sau de a comunica. Mercur gândeşte şi comunică în funcţie de ce simte (prin energia Lunii) şi ce vrea omul (prin
energia Soarelui). Mercur este mesagerul prin care emisivitatea solară şi receptivitatea lunară sunt ţinute în contact cu
lumea externă. Depărtându-se de instincte şi detaşându-se de afectivitate, el conduce la intelectualizare şi socializare, la
câştigul metodelor şi convenţiilor supuse regulilor logicii, la raţionalizare. Guvernează în fiinţa schimbările în bine sau rău
din destinul oamenilor: ingeniozitatea materială şi psihică, sensul direcţiei, calităţile de expresie şi percepţie, arta de a
înţelege repede, puterea de a influenţa, de a manipula, de a convinge.
În astrograma natală indică modul prin care nativul comunică cu ceilalţi, cum recepţionează informaţiile prin
intermediul simţurilor. Arată locul prin care suntem capabili de a ne face de înţeles şi de a înţelege cel mai uşor ceva.
Datorită faptului că este o planetă neutră realizează legătura dintre interior şi exterior, dintre trăirile interioare şi acţiunile
exterioare. Semnul poziţiei lui Mercur dezvăluie natura psihologică a nativului, hotărârea pentru aptitudinile acestuia de a
lua decizii şi de a transmite celorlalţi propiile idei. Mercur oferă capacităţi intelectuale puse în slujba spiritului practic,
comercial sau diplomatic. Plasat nefavorabil în tema natală va conduce fiinţa la acţiuni necontrolate şi la un mod de viata
în care predomină îndrăzneala insolentă şi instabilitatea psihică. Indiferent de drumul ales în viaţă, existenţa omului este
caracterizată prin mobilitate, varietate, nevoia de a lua decizii, iar Mercur facilitează legătura dintre om ca individualitate şi
ca fiinţă socială care trăieşte în relaţiii de interdependenţă cu ceilalţi oameni.
SINTEZĂ:
Semnifică: intelectul, raţiunea, comunicarea, călătoriile scurte, comerţul, publicitatea, în general toate formele de
comunicare şi exprimare.
Caracteristici: - are mers retrograd 66 de zile pe an in trei etape;
- parcurge zodiacul in 360 de zile (aproximativ 1.12 grade pe zi sau in 7 zile o zodie)
Guverneaza: ziua de miercuri, zodiile Gemeni si Fecioara, casele III si VI, caracterizeaza policromia, metalul mercurul
Plante: valeria, trifoiul, tarhonul, patrunjelul, morcuvul, levantica, lemnul dulce, lacramioara, chimionul
Fizic: sistemul respirator, mainile, glanda tiroida si vorbirea.
Mitologie: Hermes – la greci, Mercurius – la romani, Toth – la egipteni, Budha sau Soumya la indieni
Cuvinte cheie: - inteligenta, comunicativitate, putere de asociere, gândire, spirit intreprinzator
- pripire, imprastiere mentala, obsesii, escrocherie, hotie, cinism, influentabilitate.

VENUS (micul benefic) T


Curs Nr. 4 Astrologie 3
În astrograma natală oferă informaţii asupra facilităţilor, plăcerilor senzoriale, asupra bucuriei de a trăi în armonie,
asupra aspiraţiilor către o existenţă facilă şi agreabilă. Semnul în care se află Venus ne arată modul în care nativul
trăieşte emoţiile, mai ales în dragoste, în căsătorie, atitudinea faţă de bani, valori sociale, estetice. În astrologia veche
Venus era considerată micul benefic şi era un simbol al vieţii sentimentale, al dragostei, al artei. În semne, Venus arată ce
trezeşte emoţia, cum se exprimă intesitatea expresiei emoţionale şi calitatea nivelului afectiv. Orientarea către bucuriile
vieţii care se succed prin trecerea timpului, starea de plăcere şi evitarea durerii sunt realizate în mod spontan de Venus
dar sunt dependente de poziţia ei în astrogramă. Venus expimă de asemenea tipul de pasiuni neînfânate, vanitatea,
depravarea şi dezordinea. Deci, Venus într-o temă natală arată ceea ce ne place mai mult şi ce fel de persoană ne
atrage, ne fascinează.
Venus în fiinţa umană este puterea plăcerilor, emoţiilor. Venus este atracţia puternică, aproape instinctivă,
sentimentele, senzualitatea rafinată, iubirea, simpatia, armonia formelor şi blândeţea. Capacitatea de a cunoaşte
emoţional este un alt mod de a lua contact cu realitatea decât cel mercurian care se manifestă prin simţuri. Mercur poate
să le observe, să le cuantifice, să le însoţească de cuvinte, dar realitatea lor nu poate fi în întregime prinsă şi imobilizată.
Simţurile aduc informaţii despre formă pe când emoţiile (Venus) aduc informaţii despre conţinutul acestei forme.Trebuie
un anumit rafinament pentru a percepe conţinutul, este mult mai subtil, mai greu perceptibil dar nu mai puţin real. Venus
este însă şi capacitetea de a comunica emoţii, comunicare care umple forma comunicării mercuriene. Emoţia comunicată
nu este reprezentată printr-un cuvânt anumit sau printr-o acţiune ci prin altceva care însoţeşte, dă valoare şi plenitudine
cuvintelor şi gesturilor. În consecinţă este un mod de a cunoaşte şi de a comunica cu realitatea, un alt mod de
conştientizare ce este cel puţin la fel de viabil ca şi cel mercurian.
Cu Venus se poate obţine fericirea de a trăi într-o veşnică sărbătoare a luminii, dragostei şi armoniei, scăldat în
plăcerea rafinamentului şi a spiritului estetic. Venus aduce oamenilor ştiinţa cerului şi spiritul de justiţie prin cunoaşterea
inimii şi a dragostei. Calităţile venusiene sunt date de: armonie, simţul valorii, percepţia artistică, adaptare, rafinament,
trăiri intense, senzualitate, bucuria de a trăi; iar defectele de: lipsa voinţei, iresponsabilitate, dependenţa de plăceri,
tendinţa de a se agăţa de ceilalţi.

SINTEZĂ:
Semnifică: plăcerile, autocunoaşterea, puterea de seducţie şi lupta împotriva exceselor de tot felul, dragostea,
frumuseţea, arta, speranţa, cochetăriile, erosul;
Carcteristici: - mersul retrograd este de 42 zile la fiecare 18 luni
- parcurge zodiacul în apoximativ 225 de zile sau 7.5 luni (in 19 zile o zodie)
Guvernează: ziua de Vineri, zodiile Taur şi Balanţă, casa a-II –a si a-VII-a, culoarea verde-albastru, metal: cuprul;
Plante: părul, persicul, năutul, lintea, grâul, fragii, fasolea, zambila, trandafirul roşu;
Fizic: guvernează intestinele, rinichii, paratiroidele, gâtul, funcţiile genitale;
Mitologie: Venus la romani, Afrodita la greci, Sukra sau Bhrigu în tradiţia hindusă;
Cuvintele cheie: - frumuseţe, pasiune controlată, artă, naturaleţe, dragoste
- pasiuni neînfrânate, gelozie, ataşamente, nervozitate, irascibilitate, depravare;

MARTE (micul malefic) U


În astrogramă arată calitatea şi cantitatea energiei manifestatoare, ceea ce ne dorim cele mai mult, în ce domeniu
cheltuim această energie şi cum o direcţionam. Arată cum este abordată confruntarea cu lumea, cu exteriorul,
confruntare ce provine din tensiuni, pasiuni, repulsii şi manifestări concrete. Arată modul şi acţiunile prin care nativul caută
să se impună şi să manifeste caracteristicele solare şi lunare. Exprimă iniţiativele dar şi mâniile şi brutalitatea, acţiunile
voluntare, energice în care loialitatea joacă un rol important ( nu întâmplator a fost considerat zeul războiului în mitologia
greacă). Marte ne pune faţă în faţă cu ceea ce este rău în noi şi ne apare de cele mai multe ori sub forma celor mai grele
teste din viaţă. Arată locul unde există cele mai mari şanse de a ne descoperii parţile negative şi acest loc dă şi energia
cea mai mare pentru a putea să luptăm pentru a ne depăşi limitările; arată omul care şi-a conştienizat greşelile şi vrea să
se transforme. Într-un fel Marte ne forţeaza să ne rezolvăm greşelile punându-ne de multe ori în faţa faptei împlinite. În
aceste situaţii, omul într-un mod instinctiv descoperă adevăratele lui valori, calităţi şi le canalizează spre a câştiga lupta
împotriva propriilor neajunsuri. Deci Marte arată nu neapărat un potenţial, ci mai ales modalităţi de valorificare a acestor
potenţialuri.
Arată partea fizică a vieţii nativului şi partea activă a personalităţii, este un index al energiei fiinţei, al capacităţii de
a finaliza proiectele, locul în care va căuta să schimbe vechea ordine şi să instaureze alta. Tot de Marte ţine impulsul
sexual, direcţie în care cooperează cu Venus, Marte fiind activ iar Venus fiind pasivă. Uneori apare o lipsă de rafinament
în semnul în care Marte este poziţionat.În fiinţa umană Marte reprezintă trezirea, capacitatea de a manifesta sau distruge
prin activitate concretă, directă care necesită punerea în valoare a energiei, disponibilă dar latentă. Fără acest aspect
detonator omul nu ar putea realiza nici o manifestare exterioară dirijată de voinţă.
Marte este putera alchimică ce transformă materia în energie, este focul, este explozia interioară. Procesele de
trasmutare şi sublimare sunt de asemeni puterea lui Marte. Energia latentă trezită sau născută din transmutare şi
sublimare trebuie apoi să se manifeste şi să producă transformări. Canalizarea energiei pentru a realiza ceva, până la
obţinerea rezultatelor dorite este tot a lui Marte. Motivaţia acţiunilor ţine însă de Soare, Lună, Mercur şi Venus. Este o
minune pentru mulţi oameni cum este posibilă trecerea de la idee, de la voinţă sau de la instinct la acţiune. Această
Curs Nr. 4 Astrologie 4
minune este Marte.Astfel îşi găseşte expresia în planul fizic prin activităţi ce necesită energie brută, sporturile, meseria de
poliţist, de ofiţer dar şi în aspect rafinate precum chirurgia şi misionarismul. Este remarcabil că precum Ares în mitologie a
fost instruit prin exerciţiu, tot aşa Marte în fiinţa umană poate fi instruit astfel încât omul să dobândească dibăcie în
acţiune şi pricepere în transmutare şi sublimare, dibăcie ce poate să vină din exerciţiu.

SINTEZĂ
Semnifică: nevoia continuă de progres, impulsivitatea, spiritul de competiţie, lupta, dorinţa, virilitatea, acţiunile dinamice,
vitejia
Caracteristici: - are mers retrograd de 77 de zile din doi in doi ani;
- parcurge zodiacul în aproximativ 697 de zile (in doua luni un semn zodiacal)
Guvernează: ziua de Marţi, zodiile Berbec şi secundar Scorpion, casa I şi a-VIII-a, culoarea roşu, metal: fierul;
Plante: ridichea, piperul, muştarul, ceapa, usturoiul, urzicile, busuiocul, genţiana;
Fizic: glandele suprarenale, gonadele, globulele roşii, capul;
Mitologie: Marte, Bellona la romani, Ares şi Enyo la greci, Kuya sau Maringal la indieni;
Cuvinte cheie: - curaj, spirit de iniţiativa, efervescenţa, rezistenţă fizică, putere de luptă;
- agresivitate, furie, distrugere, răzbunare, război, nerăbdare;

JUPITER (marele benefic) V


În tema natală arată manifestarea personalităţii profunde ale omului, simbolizează posibilităţile de expansiune
atât la nivel inferior (legat de societatea în care trăieşte) cât şi superior (evoluţia sa spirituală). Arată modalităţile fiinţei de
a se integra în lume, arată legile morale şi etice din societate, regulile, principiile şi modul în care fiecare le percepe şi le
foloseşte. Locul din astrogramă este un loc privilegiat datorită faptului că acesta oferă cea mai mare putere de a lua
hotărâri, de a decide, de a judeca, de a înţelege. Reprezintă modul în care percepem dreptatea, cum aplicăm legile, cum
ne rezolvăm problemele – este planeta justiţiei. Intrând în legătura cu potenţialul jupiterian din astrograma noastră avem
cele mai mari şanse să ducem o viaţă plină de frumuseţe, în armonie cu legile naturii, o viaţă guvernată în primul rând de
uşurinţa de a înţelege lucrurile, de discernământul de a decide şi de întelepciunea de a fi fericiţi.
Jupiter este în legătură cu abundenţa, generozitatea, bunătatea şi ne arată cum putem să devenim mai buni atât
cu ceilalţi cât şi cu noi înşine. Este planeta norocului, datorită faptului că poziţia lui dintr-o temă natală arată locul prin care
nativul va manifesta capacitatea de a detecta momentele şi situaţiile favorabile, le pune în valoare şi profită într-un mod
armonios (în conformitate cu BUNUL SIMŢ) de mediul în care trăieşte.
În fiinţa umană reprezintă forţa benefică ce caută fericirea în orice, ştiind să se bucure de fiecare dar pe care
viaţa i l-a oferit. În primul rând apare un proces de cunoaştere a realităţii, a mediului în care omul se află, cunoaştere
raportată la posibilităţile şi caracteristicile proprii. Această cunoaştere nu trebuie să fie neapărat exprimată, ea se
impregnează în fiinţa umană sub forma unei concepţii de viaţă, a unei filosofii, a unei morale. Ea provine dintr-un proces
de interacţiune între mediu şi propria fiinţă. Apoi apare acceptarea cu bucurie a realităţii acestei relaţii dintre “eu “ însoţit
de calităţile şi legităţile lui pe de o parte şi mediu însoţit de calităţile şi legităţile lui pe de altă parte. După aceea, pe baza
acestor legi care devin prietene se ajunge la cucerirea mediului înconjurător ce va aduce după sine fericire.
Jupiter este cel care cheamă la ordine morală dar o face numai din prisma fericirii pe care vrea să o ofere tuturor
şi lui însuşi. El este cel care pune în acţiune forţele care interacţionează între ele, care îi vor aduce victoria. Calităţile
jupiteriene sunt: jovialitatea, simţul justiţiei, compasiunea, mentaliatea pozitivă, optimismul, încrederea, iar defectele:
extremismul, ilegalitatea, extravaganţa, autoindulgenţa, idealismul.

SINTEZĂ:
Semnifică: norocul, momentele favorabile, şansa şi eforturile depuse cât şi capacitatea de a le valorifica, binele, ordinea;
Caracteristici: - retrogradaţia este de 117 de zile (aprox. 4 luni) pe an
- face turul zodiacului în aprox. 12 ani (un semn într-un an )
Guvernează: ziua de Joi, zodia Săgetator, casa a IX-a, culoarea albastru, metal: staniul;
Plante: tei, stejar, salvie, iasomie, coacăze, macriş, mărar;
Fizic: funcţiile hepatice, circulaţia arterială, hipofiza, obezitatea, calviţia;
Mitologie: Zeus la greci, Jupiter la romani, Indra la indieni;
Cuvinte cheie: - dreptate, bunătate, bogăţie, generozitate, putere, înţelepciune, discernământ
- mândrie, aroganţă, ipocrizie, vicii, extremism, încălcarea legilor.

SATURN (marele malefic) W


Aflându-se la frontiera tradiţională a Sistemului nostru Solar, Saturn este supranumit “Seniorul Karma-ei”.El este
însărcinat să-l detremine pe omul obişnuit să descopere adevăratele valori prin suferinţă şi sacrificiu. Tradiţiile spirituale
confirmă lecţia majoră a lui Saturn: pentru omul obişnuit suferinţa este cea mai rapidă cale de evoluţie. Obligă la
Curs Nr. 4 Astrologie 5
interiorizare, de aici refuzul luminii sau al luminatorilor (cum mai sunt numite Soarele si Luna), motivat de teama de
deposedare. Înţelegerea lecţiei saturniene determină deblocare unui potenţial de excepţie.
În astrograma natală reprezintă locul unde avem de trecut cele mai imortante dar în acelaşi timp şi cele mai grele
teste ale acestei vieţi. Este locul unde ne confruntăm cu multele blocaje pricinuite de greşelile din vieţile trecute şi care în
această viaţă ne sunt puse în evidenţă tocmai de încercările cele mai crâncene. Pe de altă parte Saturn reprezintă locul
unde fiinţa umană se află faţă în faţă cu propriile lui greşeli şi calităţi. Limitările saturniene conferă o viziune superioară
asupra realităţii.
În fiinţa umană Saturn aduce maturitate, responsabilitate, disciplinează omul punându-l în situaţii în care este
nevoit să utilizeze adevaratele lui potenţialităţi. Este curajul nebunesc, răbdarea, perseverenţa, tenacitatea care ne face
luptători fermi şi plini de îndrăzneală. În această direcţie scriitorul american Carlos Castaneda spunea: ”Alegem o singură
dată, alegem între a fi, fie luptători, fie oameni obişnuiţi. O a doua alegere nu există. Nu pe acest pământ”. Folosind
aceste calităţi Saturn răsplăteşte omul cu o forţă spirituală capabilă să confere succes deplin în toate activităţile lumii
materiale, pământene. Acţiunile lui Saturn au o natură subtilă şi din această cauză trebuie să existe şi în fiinţă această
subtilitate pentru a-l sesiza. Saturn pune în evidenţă toate limitările, blocajele, piedicile ce au determinat şi mai determină
încă o stare de complacere şi astfel forţează omul să se depăşească continuu. Într-un mod direct şi uneori forte dur, îi
spulberă individului himerele ajutându-l să vadă lucrurile aşa cum sunt. Astrologia esoterică spune că planeta cu inele
stăruie asupra individului până la plata tuturor datoriilor karmice, adică până la desăvârşirea în sens spiritual al “Eu”-lui.

SINTEZĂ:
Semnifică: limitările la care sunt supuşi oamenii, mentalul concret, valorile timpului şi ale răbdării, testele spirituale care
obligă fiinţa să-şi conştientizeze karma, să se integreze în armonia universală;
Caracteristici: - retrogradeaza în jur de 134 de zile pe an
- parcurge zodiacul în aproximativ 29 de ani (2.5 ani intr-un semn)
Guvernează: ziua de Sâmbătă, zodia Capricorn, casa a X-a, culoarea negru, metal: plumbul;
Plante: orz, ovăz, păpădie, ienupăr, iederă,coada calului, fag, chiparos;
Fizic: guvernează sistemul osos, pielea, dinţii, vezica biliară, splina, paralizia, scleroza;
Mitologie: Cronos la greci
Cuvinte cheie: - răbdare, perseverenţă, autodisciplină, simţ al datoriei, controlul timpului,
- frică, frustrări, remuşcări, melancolie, pesimism, răceală afectivă, complacere.

URANUS X
În tema natală, Uranus reprezintă valorile de surpriză, de schimbare bruscă, accidentele şi deşteptarea. Locul
unde se află Uranus este cel mai original loc al temei. Uranus în semne indică modul în care aspiraţia unei persoane către
libertate şi individualitate se manifestă. Arată felul în care un om poate stabilii o legătură intuitivă cu Mentalul Universal şi
în ce măsură poate avea idei originale şi inspiraţie în a înţelege viaţa şi a rezolva problemele. De asemena indică tipul de
prieteni pe care o persoană îi caută, precum şi scopul şi tipul acţiunilor desfăşurate de grupurile (sociale sau spirituale)
din care face parte. Poziţia în semne a lui Uranus este importantă pentru a indica diferenţele dintre generaţii, destinul
comun al unui grup de oameni nascuţi în aceeaşi perioadă de timp. Poziţia în semne are mai mult o importanţă istorică
(socială) decât individuală. Ea arată locul unde unei fiinţe i se oferă oportunitate şi libertate faţă de limitările karmice ale
trecutului, astfel încât să se poată exprima într-un mod creator. Ştiind că Saturn este în corespondenţă cu puterea
timpului, Uranus, dincolo de frontiera tradiţională a Sistemului nostru Solar, reprezintă puterea spaţiului.
Psihologic vorbind Uranus conferă o unificare a extremelor care se supun legilor fanteziei. Îl face pe omul obişnuit
să fie îndrăgostit de recorduri, de bravură sau de orice alt element care îl poate duce peste limita extremă a puterilor sale.
Poate determina fluctuaţii ale trăirilor în jurul unei idei fixe generând lipsa de profunzime, ineficienţă. O fiinţă ce are în
tema ei un Uranus puternic aspectat va avea o tendinţă către excentricitate, către extremism, amplificând la maxim tot ce
este bun sau rău în ea. De aceea pentru a beneficia din plin de influxul uranian benefic trebuie ca fiinţa să-şi poată
controla deja agresivitatea şi violenţa sau altfel spus să posede un ferm echilibru lăuntric. Uranus este în strânsă legătură
cu stările de intuiţie genială şi cu modul în care îşi foloseşte omul liberul albitru. Folosirea corectă a libertăţii, respectul
libertăţii individuale precum şi respectul libertăţii celorlalţi este dat de modul în care noi rezonăm cu sfera de forţă a lui
Uranus. De asemenea Uranus este în legătură cu ceea ce am numi astăzi capacităţi paranoarmale.

SINTEZĂ:
Semnifică: tot ceea ce este nou, reformele, revoluţiile, ştiinţele de graniţă, astrologia;
Caracteristici: - este retrograd apr. 153 de zile (5 luni) pe an
- parcurge zodiacul în jur de 84 de ani, traversând un semn în 7 ani;
Guvernează: zodia: Vărsător, casa: XI, culoarea:bleu ciel, metal: uraniu;
Fizic: sistemul nervos parasimpatic, paralizia, tumorile, deviaţiile de comportament
Mitologie: Ouranus - tatal lui Cronos (Saturn), în mitologia greacă, şi Urania una dintre muze
Cuvintele cheie: - libertate, intuiţie, originalitate, genialiate, înţelepciune, reformator
- egoism, utopie, superficialitate, încăpăţânare, imaginaţie bolnavă.
Curs Nr. 4 Astrologie 6

NEPTUN Y
În tema natală Neptun este locul de căutare maximă a unui ideal cu tot ceea ce comportă acesta ca iluzii. Poziţia
în semne a lui Neptun indică felul manifestărilor culturale generate de facultăţile creatoare şi imaginative ale umanităţii
într-o perioadă de 14 ani (timp în care parcurge un semn). Generaţia care are Neptun în acelaşi semn împărtăşeşte un
destin spiritual comun. Într-o temă astrologică, un Neptun puternic aspectat dă o imaginaţie foarte vie, o fire artistică
atrasă de muzică şi literatură. Influenţa neptuniană benefică conferă fiinţei puterea de a conştientiza profund şi armonios
viaţa la toate nivelele ei, precum şi o mare acurateţe a percepţiilor sale spirituale. Când Neptun este rău aspectat,
persoana poate cădea în transă mai ales dacă Neptun este într-un semn de Apă. La acest nivel apare şi mediumitatea,
hiperreceptivitatea, percepţia subtilă.
În fiinţa umană Neptun este în strânsă legătură cu aspiraţiile spirituale profunde şi cu iniţierea. Este în legătură cu
cercetarea idealului, cu găsirea sensului vieţii. Este însărcinat să răscolească în fiinţa umană , pentru a-l învăţa lecţia
totală a compasiunii. El îi face pe oameni meditativi, compasivi, şi îi eliberează de limitarea raţionalului şi intelectualului
stimulând percepţiile extarsenzoriale. Pot apărea însă confuzii, halucinaţii, iluzii. Intrând în rezonanţă cu energia lui
Neptun ne putem branşa la sfera de manifestare a iubirii cristice. De asemena Neptun este cel care pregăteşte fiinţa
pentru o iniţiere spirituală majoră. Neptun simbolizează Dharma, sau datoria spirituală.

SINTEZĂ:
Semnifică: căutarea idealului, accesul la “lumea de dincolo”, iubirea aproapelui;
Caracteristici: - are mers retrograd 169 de zile (apr. 5 luni)
-parcurge cercul zodiacal în 165 de ani (apr.14 ani într-un semn);
Guvernează: zodia: Peşti, casa: XII, culoarea: bleu marin, metal: neptuniu;
Fizic: tulburări nervoase, măduva spinării, talamusul, chistul;
Mitologie: zeul mării, Poseidon – la greci;
Cuvintele cheie: - imaginaţie controlată, iluminare, compasiune, idealism, clarviziune
- naivitate, trădare, boli psihice, hiperreceptivitate, deziluzii, fantasme.

PLUTON Z
În tema natală Pluton reprezintă valorile de transformare şi regenerare ale individului. El subliniază ceea ce
trebuie distrus pentru a fi reconstruit. Reprezintă un loc al temei foarte complex, angoasant, unde individul se regăseşte
singur faţă în faţă cu problemele sale. Poziţia în semne are o mare importanţă istorico-socială deoarece ea aduce refaceri
fundamentale şi transformări drastice în sferele vieţii umane. Aceste transformări pot fi regeneratoare sau degenerative,
dar de obicei ambele efecte sunt resimţite până la extreme de bine şi de rău. Indică întotdeuna o schimbare permanentă.
Valoarea spirituală a acestor transformări este deosebită deoarece scopul lor este întotdeauna cea de a distruge ceva rău
pentru a crea ceva bine şi eficient.
În fiinţa umană Pluton, este intim legat cu capacitate individuală de conştientizare, făcând să apară starea de
comuniune cu conştiinţa cosmică. Psihologic vorbind, Pluton îi face pe oameni să trăiască la modul real cele mai profunde
aspecte ale sufletului lor prin raportarea continua la valorile arhetipale. Nimeni nu se poate ascunde atât timp cât propriile
sentimente subconştiente prind viaţă şi devin reale şi provocatoare. Acceptarea schimbărilor de orice fel, purificarea şi
autocontrolul sunt cerinţe importante în astfel de situaţii. Marea dificultate la folosirea energiilor plutoniene este aceea că
fiecare persoană trebuie să-şi depăşească limitele prin sine însuşi. Nativul trebuie să fie mai interesat de transformările
interioare decât de încercările de a schimba lumea exterioară. Aceasta şi pentru că nativul resimte problemele sociale ca
şi cum ar fi ale sale, vrea să le rezolve, să schimbe lumea. În manifestarea sa spirituală Pluton reprezintă Voinţa Divină
care aduce pe Pământ manifestarea cea mai pură a energiei cosmice.

SINTEZĂ:
Semnifică: forţa de transformare interioară, renaşterea, legea cauzei şi a efectului, schimbarea în profunzime care este
întotdeauna inevitabilă;
Caracteristici: - are mers retrograd de 158 de zile (apr. 5 luni) pe an
- parcurge cercul zodiacal în apr. 248 de ani (20 de ani într-un semn);
Guvernează: zodia: Scorpion, casa: VIII, culoarea: negru şi roşu, metal: plutoniu;
Fizic: forţele creatoare şi regeneratoare ale corpului, gonadele, inconştientul;
Mitologie: Hades – zeul morţii, la greci şi Dis – zeul infernului, la romani;
Cuvintele cheie: - transformare, regenerare, energie sexuală controlată, profunzime;
- obsesie, fobie, magie neagră, tiranie, fatalitate, moarte.