Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL

Incheiat astazi

ORDINEA DE ZI:
1.Componenta C.S.S.M;
2. Atributiile C.S.S.M Prelucrarea Ordinului 187/1998;
3. Stabilirea responsabilitatilor in functie de atributiile C.S.S.M.O. 187 / 1998;
4. Stabilirea tematicii si planificarea sedintelor trimestriale;
5. Dezbateri si propuneri.

1. Componenta C.S.S.M. este conform Deciziei nr. .. din


2. A fost prelucrat Ordinului 187/1998;
3. Au fost stabilite responsabilitatile componentilor, in functie de atributiile C.S.S.M.O.
187 / 1998, dupa cum urmeaza:

PRESEDINTE C.S.S.M.
Convoaca sedintele C.S.S.M cu cel putin 5 zile inainte de data stabilita;
Organizeaza si conduce sedinta;
Concilieaza divergentele si ia decizii;
Nominalizeaza prin decizie scrisa si aduce la cunostinta salariatilor, membrii
comitetului de securitate si sanatate in munca

REPREZENTANT S.S.M.
Asigura materialele informative din domeniul S.S.M.;
Prezinta trimestrial rezultatul controalelor de la punctele de lucru;
Prezinta situatia accidentelor de munca din cadrul societatii.

- REPREZENTANTI SALARIATI
Realizeaza dezbaterea si fac propuneri pe baza atributiilor ce le revin din Ordinul
187/1998 care vor fi cuprinse in procesul verbal de sedinta.
- REPREZENTANT SERVICIUL MEDICAL
Asigura materialele informative din domeniul medical;
Prezinta trimestrial imbolnavirilor profesionale.

4. Tematica sedintelor (orientativa)


SEPTEMBRIE 2004
a.Identificerea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala la locul de
munca
- definirea factorilor de risc conform N.G.P.M.
- identificarea factorilor de risc specifici societatii
- fisa de expunere la riscuri profesionale modalitati de completare
b.Modul in care s-a facut evaluarea locurilor de munca
- prezentarea metodei de evaluare
- iventarierea locurilor de munca pentru care s-a facut evaluarea si propunerea altor
locuri de munca pentru a fi evaluate
- analiza evaluarilor
c. Masuri luate pentru imbunatatirea conditiilor de munca
- tipuri de masuri ce se impun in urma evaluarilor
d. Modul in care se acorda E.I.P. si E.I.L., si eficienta acestora
- concordanta intre sarcina de lucru, expunerea la risc, fisa post, fisa de expunere la
risc si fisa tehnologica in acordarea E.I.P. si E.I.L.
e. Propunerile salariatilor dezbateri.
DECEMBRIE
a. Analiza accidentelor de munca. Consecinte. Masuri de prevenire
- metodologia de cercetare a accidentelor de munca (L. 90/96)
- prezentarea de cazuri de accidente in societate
b. Aplicarea si respectarea normelor de sanatate si securitate in munca
- controale ale C.S.S.M. privind aplicarea si respectarea normelor de sanatate si
securitate in munca
c. Reintegrarea sau schimbarea locului de munca urmare a diminuarii capacitatii de
munca in urma unui accident de munca actiuni intreprinse
- dezbateri de caz din cadrul societatii sau din afara societatii
d. Dezbateri privind modul in care s-au realizat masurile prevazute in Programul anual
de masuri de securitate si sanatate in munca pentru anul 2004
- analiza activitatii pe anul 2004
- propuneri pentru Raportul anual pe 2004
MARTIE 2005
a. Dezbaterea Programului anual de securitatesi sanatate in munca pentru 2005
- prezentarea Programului anual de masuri de securitate si sanatate in munca pentru
2005
- dezbateri si propuneri pentru imbunatatirea programului
b. Stabilirea tematicii si planificarea sedintelor C.S.S.M. pentru anul 2005
c. Atributii si responsabilitati ale membrilor C.S.S.M. pentru anul 2005.

S-ar putea să vă placă și