Sunteți pe pagina 1din 6
ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI CULTURALE ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ARAD, 4-6
ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI CULTURALE ÎN STRUCTURILE INFODOCUMENTARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ARAD, 4-6
ACTIVITĂŢI PEDAGOGICE ŞI CULTURALE ÎN
STRUCTURILE INFODOCUMENTARE DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
ARAD, 4-6 FEBRUARIE 2015

Ce este animaţia-lectură?

O activitate ludică al cărei scop este să-l facă pe cititor să citească şi să descopere cu plăcere cărţi şi autori O activitate de mediere culturală între carte şi tânărul cititor, menită să reducă distanţa fizică, psihologică şi culturală care există între ei O activitate care îl responsabilizează pe tânărul cititor, îl face să simtă că lectura nu este o acţiune solitară, îl face să-şi dorescă acţiunea şi recunoaşterea în grupul din care face parte

(Christian Poslaniec)

Animaţii centrate pe locul de lectură

Amenajarea în CDI a unor spaţii specifice, agreabile şi funcţional-agreabile Expoziţii de noutăţi Prezentarea unor colecţii, a unor teme de actualitate Organizarea unor schimburi de publicaţii între elevi Participarea la campanii locale/ regionale/naţionale de promovare a cărţii şi a lecturi Descoperirea unor locuri publice de lectură ) bibliotecă, muzee, librării) Prezentarea circuitului diferitelor tipuri de documente

locuri publice de lectur ă ) bibliotec ă , muzee, libr ă rii) Prezentarea circuitului diferitelor
locuri publice de lectur ă ) bibliotec ă , muzee, libr ă rii) Prezentarea circuitului diferitelor
locuri publice de lectur ă ) bibliotec ă , muzee, libr ă rii) Prezentarea circuitului diferitelor
locuri publice de lectur ă ) bibliotec ă , muzee, libr ă rii) Prezentarea circuitului diferitelor
locuri publice de lectur ă ) bibliotec ă , muzee, libr ă rii) Prezentarea circuitului diferitelor
locuri publice de lectur ă ) bibliotec ă , muzee, libr ă rii) Prezentarea circuitului diferitelor

Animaţii centrate pe obiectul de lectură

Cluburi de lectură Lectura întreruptă Intâlniri cu scriitori, jurnalişti, editori Comitete de lectură Schimb de rezumate Concursuri de lectură Săptămâna cărţii/săptămâna presei Ateliere de creaţie literară Lectură publică Lectura-puzzle Lectura documentară Lectura imaginii

Animaţii centrate pe cititor

asocierea elevilor la politica de achiziţii, organizarea fondului documentar, prelucrarea informaţiilor

urmărirea de către elev a propriului itinerariu de cititor

Animaţii culturale

organizarea şi vizionarea de spectacole vizite şi excursii întâlniri cu personalităţi dezbateri, mese rotunde expoziţii cluburi