Sunteți pe pagina 1din 11

“ZILELE ŞCOLII ALBEI”. EDIŢIA A XI – A ALBA IULIA, 03 IUNIE 2011

ALBEI”. EDI Ţ IA A XI – A ALBA IULIA, 03 IUNIE 2011 « Întâlniri nea
ALBEI”. EDI Ţ IA A XI – A ALBA IULIA, 03 IUNIE 2011 « Întâlniri nea
ALBEI”. EDI Ţ IA A XI – A ALBA IULIA, 03 IUNIE 2011 « Întâlniri nea

« Întâlniri neaşteptate » : un exemplu de stimulare

a creativităţii prin exploatarea imaginii cinematografice în ora de limba franceză

Georgeta Bădău, Colegiul Naţional « Horea, Cloşca şi Crişan » din Alba Iulia

Cadrul proiectului

Activitate inclusă într-un proiect mai amplu, « Amurg în şcoala ta » (2010-2011)

iniţiat şi coordonat de:

Viorica Genţiana Onişoru, bibliotecar CCD Alba

Georgeta Bădău, profesor de limba franceză, C.N. « Horea, Cloşca şi Crişan » Alba Iulia

http://lewebpedagogique.com/amurg/

Obiectivele proiectului:

a. documentare:

- familiarizarea elevilor cu structura şi tehnica de realizare a unui roman-foto

- dezvoltarea capacităţii de căutare, selectare, organizare, prelucrare şi transmitere a informaţiei sub o formă specifică

- dezvoltarea competenţei de creare şi difuzare a unor conţinuturi multimedia

b. disciplinare

1. dezvoltarea activităţii de receptare a mesajului oral şi scris

2. dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă

3. dezvoltarea interesului pentru studiul limbii franceze

Condiţii de realizare:

Unitatea şcolară: C.N. « Horea, Cloşca şi Crişan » din Alba Iulia Vârsta elevilor: 15-18 ani Clase implicate în proiect: XI C (L2), XI E (L2), XII ACD (L1), XII E (L1) Perioada: 14 martie – 9 mai 2011. Loc de desfăşurare: în CDI şi în sala de clasă, sub coordonarea profesorului de limba franceză şi a bibliotecarei. Produs vizat şi modalităţi de promovare :

- realizarea unei expoziţii de secvenţe de roman-foto

- postarea produselor finale (dosar de 4-5 pagini) pe blogul proiectului

«Amurg în şcoala ta».

Etape:

- Prezentarea

proiectului în

cadrul

«Săptămânii francofoniei» (14-

17 martie 2011) şi organizarea la CDI

a unor ateliere de

iniţiere în studiul benzii desenate şi

a romanului-foto

2011) ş i organizarea la CDI a unor ateliere de ini ţ iere în studiul benzii

Etape:

Etape: Vizionarea ş i selectarea a dou ă scene din dou ă filme diferite ş i

Vizionarea şi selectarea a două scene din două filme diferite şi realizarea paginii «Les vraies scènes» (Adevăratele scene) din viitorul roman-foto

Etape:

Transcrierea replicilor, traducerea în limba franceză, realizarea bulelor şi a paginii «…Et les nôtres» (…Şi ale

noastre)

traducerea în limba francez ă , realizarea bulelor ş i a paginii «… Et les nôtres
Etape: C ă utarea informa ţ iilor referitoare la personajele alese ş i realizarea plan

Etape:

Căutarea informaţiilor referitoare la personajele alese şi realizarea planşei «Casting» (Distribuţia) din viitorul roman-foto

Etape:

Redactarea sitografiei (lista de site-uri utilizate pentru elaborarea proiectului) Redactarea copertei dosarului

Etape: Redactarea sitografiei (lista de site-uri utilizate pentru elaborarea proiectului) Redactarea copertei dosarului
Etape: Redactarea sitografiei (lista de site-uri utilizate pentru elaborarea proiectului) Redactarea copertei dosarului

Criterii de evaluare:

respectarea cerinţei: 2 p (structura proiectului, forma de prezentare, data de predare) (evaluare colectivă); calitatea redactării: 2 p (corectitudine morfosintactică şi lexicală, punctuaţie) (evaluare colectivă); originalitatea şi coerenţa asocierii celor două scene: 2 p (evaluare colectivă); calitatea prezentării orale (expunere liberă, corectitudine, pronunţie, capacitatea de a interacţiona): 3 p (evaluare individuală) 1 punct acordat din oficiu fiecărui elev.

Bibliografie:

La BD, l'art d'en faire: guide pédagogique. Poitiers: CRDP de Poitou-Charentes, 1995. BESNARD, Christine. Stratégies d’apprentissage et enseignement des langues. In : Le Français dans le monde, 1998, no.294,

p.22-25.

EXPLOITER le cinéma francophone: dossier. Disponibil la adresa:

http://www.francparler.org/parcours/cinema.htm RESSOUCHES, Elodie. Créer un roman-photo numérique. Disponibil la adresa:

http://www.francparler.org/fiches/tice_romanphoto.htm ROEGIERS, Xavier. Une pédagogie de l´intégration [carte on line]. Bruxelles : Boeck et Larcier, 2003. Disponibilă la adresa :

http://books.google.cz/books?id=sNMLlzeUFZ4C&pg=PA260