Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE INCHIRIERE

PARI
Contract de nchiriere
ntre subsemnaii:________________________________________________, cetean
romn,
domiciliat
n :
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, posesor al BI/CI
___________________________,
n
calitate
de
LOCATOR,
i
_______________________________________________________________________domiciliat n :
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________ , n calitate de CHIRIA (sau LOCATAR),
a intervenit prezentul contract de nchiriere n urmtoarele condiii :

OBIECTUL
Contractului de nchiriere
Locatorul asigur chiriaului folosina bunului ____________________ situat n
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Locatorul este titular al dreptului de proprietate asupra bunului nchiriat n
baza actului __________________________________________ ncheiat la data de
________________.
Bunul nchiriat este compus din _______________, conform anexei la contract.
Bunul nchiriat nu este grevat de sarcini/este grevat de urmatoarele sarcini
_______________________.
Locatorul pred chriasului bunul nchiriat la data de___________________.
Predarea-primirea bunului nchiriat se va consemna n procesul-verbal de
primire care va fi ncheiat de prtile contractante la data predrii.
Locatorul pred chiriaului bunul nchiriat n stare de folosin avnd
caracteristicile prevazute n anexa la contract.
Bunul nchiriat este dat n folosina locatarului pentru (destinaia)
________________.
PREUL SI MODALITAI DE PLAT
Contract de inchiriere
Chiriaul va plti la data nchirierii, o garanie n avans, echivalentul chiriei pe
o lun, n sum de _____________, care la finalul perioadei de nchiriere, dac toate
lucrurile din cas sunt n acelai stadiu n care le-a predat/lsat proprietarul, chiriaul
primete napoi garania depus, respectiv pentru luna _____________);
Preul nchirierii/chiria este de ________________ (echivalentul n lei al sumei de
__________ EURO la cursul B.N.R.).
Chiriaul va plati chiria ncepnd cu data de _______________________________.
Chiria va fi platit de chiria lunar, cel mai trziu pna n data de 20 ale lunii
pentru care se face plata.

Plata chiriei se va face numerar n valut


echivalentul n lei, prin conturile:

sau prin

ordin de plata n

- contul locatorului numarul _____________________ deschis la Banca


_____________________.
- contul chiriaului numarul__________________________deschis
Banca___________________.

n cazul n care chiriaul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati


de ntrziere de 1 % pe zi, calculate la suma datorat.
PERIOADA
Contract de nchiriere
Prezentul contract se ncheie pe o perioad de ______________ ani, ncepand cu
data____________________________________.
Eu,_________________________________, declar c primesc spre nchiriere de la
__________________________, bunul descris mai sus n scopul i n condiiile aratate.
mprumutul se face in conditiile prevazute de art.1560 si urmatoarele din
Codul Civil.
Prezentul contract de nchiriere va putea fi prelungit prin acordul ambelor
prti contractante, ncheindu-se n acest scop un act aditional.
OBLIGATII LOCATOR
Contract de inchiriere
Locatorul va preda chiriasului bunul nchiriat, precum i toate accesoriile
acestuia prevazute n anexa la locul situat n
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________.
Locatorul va preda chiriasului bunul nchiriat i toate accesoriile acestuia n
conditiile de calitate prevazute n anexa . Locatorul cu ocazia predarii va ncheia
proces-verbal de primire-predare datat, semnat de ambele prti contractante.
Pe toata durata nchirierii locatorul se oblig s efectueze reparatiile capitale
i necesare pe cheltuiala sa pentru a asigura functionalitatea bunului nchiriat
conform destinatiei. Prin reparatii capitale si necesare, partile nteleg:
- realizarea tuturor lucrrilor necesare pentru a conserva locuina n condiii
adecvate. Pentru aceasta, chiriaul trebuie s comunice proprietarului toate imperfeciunile,
defectele produse prin folosirea bunurilor materiale din locuin (conducte, calorifere etc.)
pentru
ca
acestas
le
repare
n
cel
mai
scurt
timp
posibil.
- cheltuielile generale ale edificiului: reparaiile liftului, lumina, paznicul, sunt
suportate de proprietar, iar cheltuielile generate de locuin sunt n sarcina chiriaului.

Locatorul va efectua pe cheltuiala sa i reparatiile determinante de vreun caz


de forta major.
Locatarul va nlocui partial sau total accesoriile bunului nchiriat, pe cheltuiala
sa, atunci cnd nlocuirea acestora nu este determinata de culpa chiriaului.
Locatorul nu va stnjeni pe chirias n exercitare dreptului de folosinta asupra
bunului nchiriat si nici nu va face acte prin care ar putea micsora folosinta acestuia.
Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari
ale structurii bunului nchiriat de natura s tulbure folosina acestuia de catre chirias
sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului nchiriat.
Locatorul va garanta pe chiria de viciile ascunse ale bunului nchiriat care nu
au putut fi cunoscute de chiria n momentul ncheierii contractului i care fac
imposibil folosina parial sau total a bunului nchiriat.
Pe toata durata contractului, locatorul l va garanta pe chiria contra pierderii
totale sau pariale a bunului nchiriat precum i contra oricrei tulburri de drept.

Locatorul va plti pe ntreaga durat a contractului de nchiriere impozitele i


taxele privind bunul nchiriat.
Locatorul va putea sa controleze periodic, respectiv la data de _____ a fiecarei
luni, bunul nchiriat i dac acesta este folosit conform scopului pentru care a fost
ncheiat contractul de nchiriere. Acest control se va exercita far a stnjeni folosina
bunului de ctre chiria.
Locatorul nu va putea s subnchirieze bunul care face obiectul prezentului
contract vreunui ter.
OBLIGAII LOCATAR / CHIRIA
Contract de inchiriere
Chiriaul se oblig, ca pe toat durata nchirierii, s pstreze n bune condiii
bunul nchiriat, precum i accesoriile acestuia, s nu le degradeze sau deterioreze.
Chiriaul va asigura paza bunului nchiriat.
Chiriaul va folosi bunul nchiriat numai potrivit destinaiei sale prevazute n
contract.
Chiriaul se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit
n contract.
Pe toata durata nchirierii chiriaul va suporta toate cheltuielile referitoare la
utilitile consumate pentru folosina bunului nchiriat respectiv cldur, ap rece,
gunoi, asociaie, energie electric, cablu TV, etc.
Chiriaul se oblig s asigure curaenia i igienizarea n interiorul locuinei i la
prile de folosin comun pe toat durata contractului de nchiriere.
Chiriaul va efectua pe cheltuiala sa lucrrile de ntretinere i reparaii
normale ale bunului nchiriat pentru a-l mentine n starea n care l-a primit la
momentul ncheierii contractului. Prin reparatii normale, partile nteleg s repare
daunele produse din vina sa: geam spart, balama czut, etc.
Chiriasul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii capitale ale bunului
nchiriat numai dac sunt determinate de culpa sa.
Chiriaul va rspunde de distrugerea total sau parial a bunului nchiriat
care s-ar datora cuplei sale.
Chiriaului i va permite locatorului s controleze modul cum este folosit bunul
nchiriat i starea acestuia la termenul stabilit n contract.
Chiriaul l va nstiina imediat pe locator despre orice actiune a unei tere
persoane care i tulbur folosin.
Chiriaul nu va face modificri bunului nchiriat dect cu acordul scris al
locatorului.
Chiriaul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul nchiriat
mpreuna cu toate accesoriile acestuia, n aceeasi stare n care le-a primit conform
anexei .
RASPUNDERI
Contract de inchiriere
Pentru nerespectarea obligaiilor prevzute n acest contract, partea n culp
datoreaz celeilalte prti daune.
Pentru nendeplinirea de catre locator a obligatiilor care i revin n baza
prezentului contract, chiriasul va putea fie s plateasc locatorului chiria diminuat
proportional cu prejudiciul care i s-a produs, fie s desfiineze contractul, situaie n
care locatorul i va plti daune n masura n care i-a produs un prejudiciu.
Dac chiriasul nu i ndeplinete obligaiile pe care i le-a asumat n contract,
va plti locatorului daune corespunztoare prejudiciului produs.
Contractul se va desfiinta si chiriasul va plati daunele corespunzatoare daca
prejudiciul pe care l-a produs locatorului este att de grav nct continuarea
contractului nu se mai justifica.

Rezilierea contractului nainte de termenul stabilit se poate face n


urmatoarele condiii:
a) la cererea chiriaului, cu condiia notificrii prealabile ntr-un termen de
minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, atunci cnd:
- chiriaul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
- chiriaul a pricinuit nsemnate stricciuni locuinei, instalaiilor, precum
i oricror alte bunuri aferente lor, sau dac nstrineaz fr drept pri ale
acestora;
- chiriaul are un comportament care face imposibil convieuirea sau
impiedic folosirea normal a locuinei;
- chiriaul nu a respectat clauzele contractuale;
c) la cererea asociaiei de proprietari, atunci cnd chiriaul nu i-a achitat
obligaiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioad de 3 luni.
LITIGII
Eventualele litigii care s-ar putea ivi n legatur cu acest contract vor fi
solutionate pe cale amiabil, iar dac prile nu cad de acord, vor fi soluionate de
instanele de judecat competente.
Prezentul contract de nchiriere, se nregistreaz la organele fiscale teritoriale,
de locator, respectiv Administraia Financiar a Sectorului 3, n termen de 15 zile de
la ncheierea contractului de nchiriere, i va depune i o declaraie privind venitul
net exprimat. Pn la data de 15 mai se depune Declaraia privind veniturile
realizate Formularul 200 de ctre locator.
Calculul venitului net realizat din inchirierea unei locuinte se calculeaz
conform Codului Fiscal, art 62, alin 3, astfel:
Venit brut anual (chiria lunar x 12 luni).
Cheltuieli deductibile aferente venitului brut (determinate pe baza unei
cote forfetare de 25%): venitul brut x 25 % = Venit net anual x 16%
.
ncheiat la data de___________________n _______________ exemplare, din care
________________________ s-au eliberat prtilor.

Locator

_______________,

Locatar/Chiria ________________________.