Sunteți pe pagina 1din 42

24

.,. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA

CLADIRILOR

CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINTEI

. ·-

DE SIGURANTA iN EXPLOATARE

!

INDICATIV NP 068-02

CUPRINS

1. GENERALITATI

1.1. Obiect 1.2. Domeniu de aplicare �i conditii de utilizare 1.3. Referinte generale

Iii

,

1.4. Terminologie

:

:

,�··1

:

.

2. CONDITII TEHNICE, CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA CORESPUNZATOARE CERINTEI DE ,,SIGURANTA IN EXPLOATARE"

:

'I

ia

2.(A). Siguranta circulatiei pietonale

2.(B). Siguranta circulatiei cu mijloace de transport mecanizate

2.(C). Siguranta cu privire la riscuri provenite din instalatii 2.(0). Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere

2.(E). Siguranta la intruziuni �i efractii

27

28

29

29

31

31

49

53

61

63

NORMATIV PRIVIND PROJECTAREA CLADIRILOR CIVILE DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINTEI DE SIGURANTA iN EXPLOATARE

Indicativ NP 068-02 inlocuie�te CE l-9S

1. GENERALITATI

1151>

i" 1.1. Obiect

1.1.1. Prezentul normativ stabile�te criteriile �i nivelurile de performanta admisibile, privind cerinta de calitate .,Siguranta in exploatare" corespunzatoare cladirilor civile, in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.

,

I

t

1.1.2. Prezentul nonnativ are drept scop asigurarea protectiei �i confortului necesar utilizatorilor (indiferent de varsta, sau stare de sanatate) in concordanta cu exigentele acestora, din punct de vedere al cerintei de-siguranta in exploatare.

1.1.3. Conditiile de calitate corespunzatoare cladirilor civile .,

prin

prezentul

normativ,

trebuie reali�ate

�i mentinute

la

ANEXE

7

Anexa I. Sisteme pentru siguranta la intruziuni �i efractii

Anexa II. Documente conexe

Anexa III. Figuri ilustrative ··············:·····································93

90

·

7

· ··· ·

·············································

··········································

sta b ilite

7 7 aceia�i parametri, pe intreaga durata de serviciu a acestora.

26

27

Siguranta

106

Siguranta 106 Seara trebuie astfel rezolvat! incat sa se asigure un spatiu liber de trecere fara

Seara trebuie astfel rezolvat! incat sa se asigure un spatiu liber de trecere fara rise de lovire

,�
,�

107