Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

 Citaii
 Comunicri
 Hotrri judectoreti
 Convocri
 Notificri
 Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven

Nr. 61 - Mari, 05.01.2016

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016

SUMAR
Index firme supuse publicrii n Buletinul Procedurilor de Insolven

Judeul Braov .................................................................................................................................................................. 3


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea TOLPIS SRL ................................................................................................................................................. 3
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 5
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea GRAUTHOFF DESIGN SRL ....................................................................................................................... 5
Judeul Constana ............................................................................................................................................................. 5
Sectiunea III - Asociatii ...................................................................................................................................................... 5
1. CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB MUNICIPAL CONSTANTA .......................................................................... 5
Judeul Ilfov ...................................................................................................................................................................... 6
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea COMB FLORIN SRL ................................................................................................................................... 6
Judeul Maramure .......................................................................................................................................................... 6
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea COROIAN-S CO-TRANS SRL .................................................................................................................... 6
2. Societatea PROGRES CONSTRUCT SRL .................................................................................................................... 7
3. Societatea REMEVON SRL ........................................................................................................................................... 8
4. Societatea SEB-IMPEX SRL........................................................................................................................................ 10
5. Societatea STUDIO KUBO SRL .................................................................................................................................. 10
Judeul Sibiu ................................................................................................................................................................... 11
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea INTER A.C.T. SRL ..................................................................................................................................... 11
Judeul Vaslui ................................................................................................................................................................. 13
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 13
1. Societatea CONIFLAN SRL ........................................................................................................................................ 13
2. Societatea GRANDHORECA SRL .............................................................................................................................. 14
3. Societatea INVESTEXPERT SRL ............................................................................................................................... 16
4. Societatea RULOTA COM SRL .................................................................................................................................. 16
Judeul Vlcea ................................................................................................................................................................. 17
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 17
1. Societatea TINATAV SRL ........................................................................................................................................... 17

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Judeul Braov
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea TOLPIS SRL, cod unic de nregistrare: 16749900
Societatea Tolpis SRL, Cod unic de nregistrare: 16749900
Tribunalul Brasov
Dosar nr. 4160/62/2015
Tabel preliminar al creantelor SC Tolpis SRL n insolventa, n insolvency, en procedure collective
Nr.1/29.12.2015
Suma solicitata
Creanta inscrisa n
Natura creantei
Natura creantei
Nr.
Adresa
Creditor
conform declaratiei de
tabel dupa verificare
solicitate
inscrise
(Sediul Social)
crt.
(lei)
creanta(lei)
Creanta
garantata
conform:
Creanta
garantata
- ipoteca mobiliara
conform:
instituita
prin
ipoteca
mobiliara
contractul
de
instituita prin contractul
vanzare - cumparare
de vanzare - cumparare
nr. 523/2011
nr. 523/2011
contract
de
- contract de garantie
garantie
reala
Bucureti, str. Pictor
reala mobiliara fara
mobiliara
fara
Rosenthal nr. 14, etaj 2,
deposedare
asupra
deposedare asupra
1
FARMEXIM SA
ap. 3, sector 1 cu sediu
1.888.819,7 stocului
1.888.819,7
stocului
nr.1377/10.07.2014;
ales n str. Malul Rosu
nr.1377/10.07.2014;
- contract de garantie
nr4, Balotesti, Ilfov
contract
de
reala mobiliara fara
garantie
reala
deposedare
nr.
mobiliara
fara
1379/2014
asupra
deposedare
nr.
autorizatiei
de
1379/2014
asupra
functionare din orasul
autorizatiei
de
Victoria
str.
M.
functionare
din
Eminescu
orasul Victoria str.
M. Eminescu

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

Procent
general

60,13%

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016

Nr.
crt.

Adresa
(Sediul Social)

Creditor

BANCA
TRANSILVANIA
Sucursala Brasov

MEDIPLUS

Brasov

Bucureti,
str.
Branduselor nr. 3A,
corp 3, et. 1, sector 3 la
SCP Rotaru i Asociatii

Total creante garantate

FARMEXIM SA

MEDIPLUS

EUROPHARM
HOLDING SA

Total creante chirografare


Total general

Suma solicitata
conform declaratiei de
creanta(lei)

Natura creantei
solicitate

241.880,51

Creanta
garantata
conform:
-contract de ipoteca
imobiliara
nr.
2888/2011;
- contract de ipoteca
mobiliara
asupra
incasarilor i soldului
curent;

241.880,51

500.000

Creanta
garantata
conform contractului de
ipoteca mobiliara nr.
25957/2014

500.000

2.630.700,21
Bucureti, str. Pictor
Rosenthal nr. 14, etaj 2,
ap. 3, sector 1 cu sediu
ales n str. Malul Rosu
nr4, Balotesti, Ilfov
Bucureti,
str.
Branduselor nr. 3A,
corp 3, et. 1, sector 3 la
SCP Rotaru i Asociatii
Brasov,
str. Crum
Ionescu nr. 1, turnul 1,
et. 1, jud. Brasov

Creanta inscrisa n
tabel dupa verificare
(lei)

Natura creantei
inscrise
Creanta
garantata
conform:
-contract de ipoteca
imobiliara
nr.
1971/08.09.2014;
- contract de ipoteca
mobiliara
asupra
conturilor bancare
incheiat la data de
8.09.2014;
- contract de ipoteca
mobiliara
asupra
creantelor
banesti
incheiat la data de
08.09.2014
Creanta
garantata
conform
contractului
de
ipoteca mobiliara nr.
25957/2014

Procent
general

7,70%

15,92%

2.630.700,21

3.548

Creanta chirografara

3.548

Creanta chirografara

0,11%

476.778,17

Creanta chirografara

476.778,17

Creanta chirografara

15,18%

30.218,33

Creanta chirografara

30.218,33

Creanta chirografara

0,96%

510.544,5

510.544,5
3.141.244,71
Administrator judiciar, Cabinet individual de insolventa Liteanu Chirigiu Ilinca
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

100%

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Municipiul Bucureti
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea GRAUTHOFF DESIGN SRL, cod unic de nregistrare: 18296546
Convocare comitet creditori
Nr. 02/04.01.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 14197/3/2010 Tribunalul Bucureti - Secia VII Civila
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Bucureti, b-dul Unirii nr. 37, sector 3, Numr de telefon: 021.408.36.00
programul arhivei/registraturii instanei: 09.30-14.00
3.Debitor: Grauthoff Design SRL, Cod de identificare fiscal RO 18296546, sediul social: Bucureti, sector 5, str.
Tudor Valdimirescu nr. 82, bl.133, sc.A, et.4, ap.10. Numr de ordine n registrul comerului: J40/662/2006.
4. Comitet Creditori: DGRFP Bucureti n reprezentarea AFP Sector 5, SC Exclusive Doors SRL, Preoteasa Silviu
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Tudorache Gabriela, Cod de identificare fiscal: RO 21500572,
sediu ales pentru corespondenta in: str. Sfanta Vineri, nr. 21A, bl. 102, sc.2, et.5, ap.31, sector 3, Bucureti, Numr de
nscriere n tabloul practicienilor n insolven 1 B 2926 Tel/Fax: 021.310.31.53 E-mail avocattudorache@gmail.com
Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar: av. Tudorache Gabriela
6.Subscrisa: Cabinet Individual de Insolventa Tudorache Gabriela n calitate de lichidator judiciar al debitorului
Grauthoff Design SRL conform sentinei nr. 7960/09.12.2010 pronuntata de Tribunalul Bucureti Sectia a VII-a Civila,
n dosarul nr. 14197/3/2010, n temeiul art. 116 i art. 17 din Legea 85/2006, convoac: Comitetul creditorilor
debitorului Grauthoff Design SRL
Sedinta Adunarii Comitetului Creditorilor va avea loc n data de 11.01.2016 ora 13:00, la sediul Lichidatorului judiciar
din: str. Sfanta Vineri, nr. 21A, bl. 102, sc.2, et.5, ap.31, sector 3, Bucureti.
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Creditorii pot vota i
prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor, semntura fiind legalizat de notarul
public ori certificat i atestat de un avocat, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a raportat, ataat sau asociat
semntura electronic extins, bazat pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace
lichidatorului judiciar, pn la data i ora fixat pentru sedinta Adunarii Generale a Creditorilor.
Ordinea de zi a edinei este urmtoarea:
1. Prezentarea raportului de evaluare asupra bunului mobil constand n autoturism marca Mercedes Benz proprietatea
societatii debitoare intocmit de catre expertul evaluator PFA Verdes Mihaela Viorica. (Anexam raportul de evaluare)
2. Va aducem la cunostinta faptul ca, propunerea lichidatorului judiciar cu privire la modalitatile de vanzare a bunului
mobil al societatii debitoare sunt urmatoarele:
- valorificarea bunului mobil prin licitatie publica cu strigare, cu fixarea pretului minim de vanzare, pornind de la pretul
de evaluare stabilit prin raportul de evaluare;
- valorificarea bunului prin negociere directa, n situatia n care se primeste o oferta de cumparare aprobata de Adunarea
creditorilor.
04.01.2016
Cabinet Individual de Insolventa Tudorache Gabriela, lichidator judiciar al SC Grauthoff Design SRL
Judeul Constana
Sectiunea III - Asociatii
1. CLUB SPORTIV HANDBAL CLUB MUNICIPAL CONSTANTA, cod unic de nregistrare: 9570234
Hotarare adunare general a membrilor fondatori
ai Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta din data de 22.12.2015
Nr. 10/04.01.2016
1. Date privind dosarul: nr. 6251/118/2015, Tribunal Constanta, Sectia a II-a Civila, judecator Cristina Constantinescu
2. Registratura instantei: Constanta, str. Traian, nr. 31, nr. de telefon: 0241.606.591, Programul arhivei: luni-vineri:
8:30-12:30.
3.Debitor: Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta, Mun. Constanta, B-dul Ferdinand, nr. 11, jud. Constanta,
CUI 9570234;
4.Creditori: Lista anexa: va fi stabilita dupa inregistrarea declaratiilor de creanta
5.Administrator judiciar: Maestro S.P.R.L, RSP 0270, CIF: RO20553269, Tel/ Fax: 0241.488.238, E-mail:
maestro@maestrolichidare.ro; Nume i prenume reprezentant administrator judiciar Popoaca Felicia
6.Subscrisa: Maestro S.P.R.L n calitate de administrator judiciar al debitorului Club Sportiv Handbal Club Municipal
Constanta - n insolventa, n insolvency, en procedure collective - conform sentintei civile nr. 2659/ 09.11.2015 a
Tribunalului Constanta pronuntata de judecatorul sindic n dosarul nr. 6251/118/2015, n temeiul art. 52 din Legea nr.
85/2014,
Adunarea generala a membrilor fondatori a fost convocata de administratorul judiciar al Club Sportiv Handbal Club
Municipal Constanta desemnat prin Sentin civil nr. 2659/ 09.11.2015 a Tribunalului Constanta pronuntata de
judecatorul sindic n dosarul nr. 6251/118/2015, n conformitate cu prevederile art. 58 alin. 1, lit. g, coroborat cu art. 52
i 53 din Legea 85/2014, la sediul administratorului judiciar din Constanta, str. Dr.Aristide Caratzali, nr.24, cu
urmatoarea ordine de zi:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


- desemnarea administratorului special al Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta
Adunarea generala ordinara a membilor fondatori este prezidata de administratorul judiciar Maestro S.P.R.L.
reprezentata prin Popoaca Felicia.
Secretariatul sedintei este asigurat de administratorul judiciar Maestro S.P.R.L. reprezentat prin Popoaca Felicia.
Adunarea generala ordinara a membrilor fondatori ai Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta, a fost legal
convocata de administratorul judiciar prin adresa nr. 4166/10.12.2015.
La Adunarea generala ordinara a membrilor fondatori s-au prezentat :
- Consiliul Judetean Constanta- prin reprezentant Diceanu Constantin Gabriel, CNP 1710910131271, CI seria KT
nr.686440, domiciliat n Constanta, str. Rasuri, nr.53 bis.
- Consiliul Local Constanta- prin reprezentant Rosu Vasile, CNP 1730324093400, CI seria KT nr.682796, domiciliat n
Constanta, bd. A.Vlaicu, nr.60
- Ali Nurhan -membru fondator, CNP 1560521131214, CI seria KT, nr.729864, domiciliat n Constanta, bd.
A.Lapusneanu, nr.77, bl.LV6, sc.A, ap.9
Adunarea generala a membrilor fondatori este legal constituita n prezenta a 100% din totalul membrilor fondatori
Cu unanimitate s-a hotarat urmatoarele:
Se desemneaza n calitate de administrator special al Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta: dna Inta Iulia,
CNP 2790718135061, CI seria KT, nr.988425/SPCLEP Constanta, /05.12.2011, domiciliata n Constanta, bd. Tomis,
nr.346, bl.TAV3, et.3, ap.13.
Maestro S.P.R.L. administrator judiciar al Club Sportiv Handbal Club Municipal Constanta
Judeul Ilfov
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea COMB FLORIN SRL, cod unic de nregistrare: 3452760
Tribunalul Ilfov
Jud Ilfov, Oras Buftea, str. tirbei Vod nr. 24
Dosar nr. 2745/93/2013
Debitor Comb Florin SRL, Cod de identificare fiscal: 3452760
Convocare adunare creditori
Catre :
Nr. crt.
Denumire
Sediu social
Primaria Comuna Peris sediu ales SCPA Murar i Loc.Voluntari, Com. Pipera, B-dul Pipera,
1
Asociatii
nr.17, Et.3, jud. Ilfov
Directia Regionala Generala a Finantelor Publice a Bucureti, Str. Lucretiu Patrascanu, nr.10,
2
Judetului Ilfov
sector 3
Bucureti,Splaiul Independentei, nr.294 Corp
3
Administratia Fondului pentru Mediu
A, sector 6
Subscrisa Tanasa si Asociatii SPRL reprezentata prin asociat coordonator Tanasa Constantin, n calitate de lichidator
judiciar al Comb Florin SRL desemnat prin sentinta civila din data de 14.01.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia
Civila n Dosar nr. 2745/93/2013, prin prezenta convocam: Adunarea creditorilor Comb Florin SRL pentru data de 15
ianuarie 2016 ora 12,00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucureti, Bd. Unirii nr.78, bl.J2, sc.2, et.5, ap.47, sector 3,
(interfon 47C) cu urmatoarea ordine de zi:
1. Stabilirea modalitatilor i conditiilor de vanzare a bunurilor imobile aflate
in patrimoniul Comb Florin SRL, constand n teren n suprafata de 2.421mp i 4 constructii edificate pe acesta: C1
suprafata de 211mp, C2 suprafata de 88mp - ruina, C3 suprafata de 142mp i C4 suprafata de 63mp situate n Peris,
Jud.Ilfov, avand n vedere faptul ca n urma demersurilor efectuate de lichidatorul judiciar nu s-a reusit valorificarea
acestora n conditiile stabilite de creditori. Licitatiile s-au organizat incepand cu data de 15.05.2014, iar pana la aceasta
data au fost organizate un numar de 81 licitatii.
Ultimul pret la care s-a incercat valorificarea a fost de 110.326 lei exclusiv TVA, conform Hotararii adunarii
creditorilor din 04.12.2014 .
Sedinta Adunarii creditorilor va fi prezidata de catre reprezentantul lichidatorului judiciar.
Potrivit art.14 alin. 3 din lege, creditorii pot fi reprezentati n adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica
sau, n cazul creditorilor bugetari i al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii.
Va mai incunostiintam ca n temeiul art.14 alin.4 din Legea nr.85/2006 puteti sa va exprimati votul prin corespondenta.
Tanasa si Asociatii SPRL lichidator judiciar al Comb Florin SRL
Constantin Tanasa
Judeul Maramure
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea COROIAN-S CO-TRANS SRL, cod unic de nregistrare: 7065740
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC Coroian-S Co-Trans SRL
Nr.1498Data:27.11.2015
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 5798/100/2008/a2, Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Administrativ i Fiscal; Judector sindic: Ielciu Viorica.
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramure. Numr telefon:
0262218235. Programul arhivei/registraturii instanei: Luni-Vineri 08,00-13,00.
3.Debitor: SC Coroian-S Co-Trans SRL C.U.I.7065740. sediul social n: urdeti, nr.71, jud. Maramure. Numr de
ordine n registrul comerului: J24/2188/1994.
4.Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL Sediu social: Baia Mare, Bd. Bucureti, nr. 25, etaj 1, jud. Maramure.
Numr nregistrare RFO II-135. C.U.I. RO 21101377. Tel./fax: 0362802750, 0262275856. Nume i prenume
reprezentant administrator judiciar persoan juridic: Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa: Pareto Grup IPURL, n calitate de administrator judiciar al debitorului SC Coroian-S Co-Trans SRL,
conform Sentinei Civile 4349 din data de 29.06.2011, pronunat de Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de
Contencios Administrativ i Fiscal, n dosarul nr. 5798/100/2008/a2, n temeiul art.7 alin.1 din Legea nr.85/2006
privind procedura insolvenei, modificat, comunic: Raport privind procedura de faliment.
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC Coroian-S Co-Trans SRL
Prin sentina civil nr.4349/29.06.2011 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul nr.5798/100/2008/a2 s-a dispus
intrarea n procedura general de faliment a debitorului SC Coroian-S Co-Trans SRL, cu sediul n urdeti, nr.71, jud.
Maramure, la cererea administratorului judiciar Pareto Grup IPURL
Raportul nr.1059/08.09.2015 privind continuarea procedurii de valorificare a bunurilor din averea debitorului a fost
depus la dosarul cauzei n data de 09.09.2015 i s-a publicat n Buletinul procedurilor de insolven
nr.15430/16.09.2015.
n vederea aprobrii raportului privind continuarea procedurii de valorificare a bunurilor din averea debitorului,
lichidatorul judiciar a convocat edina adunrii creditorilor pentru data de 29.10.2015.
Avnd n vedere votul exprimat de ctre creditorul care deine un procent de 63,85% din valoarea total a creanelor
acceptate n tabelul definitiv consolidat, adunarea creditorilor a hotrt prorogarea discutrii ordinii de zi n cadrul unei
edine ulterioare.
Avnd n vedere situaia prezentat, lichidatorul judiciar va reconvoca edina adunrii creditorilor cu aceeai ordine de
zi.
Conform celor menionate n raportul anterior, lichidatorul judiciar a solicitat administratorului special al debitorului
Coroian Sabina s prezinte bunurile mobile care au fost inventariate i nu au fost valorificate, ntruct acestea nu se mai
gsesc la locul depozitrii. Din gestiunea societii lipsesc bunuri mobile la valoarea de inventar de 509.413,77 lei.
ntruct nu au fost prezentate documente justificative cu privire la modul n care aceste bunuri au ieit din patrimoniul
debitorului, lichidatorul judiciar a formulat aciune n obligaia de a face mpotriva administratorului special al
debitorului Coroian Sabina prin care se solicit obligarea acesteia la predarea bunurilor sau a contravalorii acestora.
n dosarul nr.5798/100/2008/a2.1 al Tribunalului Maramure avnd ca obiect aciunea n obligaia de a face formulat
de lichidatorul judiciar, urmtorul termen de judecat a fost stabilit pentru data de 13.01.2016.
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL
Iancu Liana Gabriela
2. Societatea PROGRES CONSTRUCT SRL, cod unic de nregistrare: 19120369
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor
care au dus la apariia strii de insolven a debitorului SC Progres Construct SRL
Nr.1215 Data:12.10.2015
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 6241/100/2009, Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, Judector sindic: Borcutean Nela.
2.Arhiva/registratura instanei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramure, de telefon: 0262218235, programul
arhivei/registraturii instanei: luni-vineri 08,00-12,00.
3.Debitor: SC PROGRES CONSTRUCT SRL, CIF: 19120369, cu sediul n Sighetu Marmaiei, b-dul Independenei,
bl.20, sc.1, et.2, ap.47, jud. Maramure, nr. de ordine n registrul comerului: J24/1624/2006.
4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul n Baia Mare, Bd. Bucureti, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramure, nr. RFO II-0135, tel/fax 0362802750, 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com, reprezentat prin Iancu
Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Progres Construct SRL, conform
Sentinei civile nr.3469/08.09.2015 pronunat de Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, n dosarul nr.6241/100/2009, n temeiul art.7 alin.(1) din legea privind procedura insolvenei,
modificat, comunic:
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor
care au dus la apariia strii de insolven a debitorului SC Progres Construct SRL
Prin sentina civil nr. 3778/12.10.2010 a Tribunalului Maramure, pronunat n dosar nr. 6241/100/2009 s-a dispus
deschiderea procedurii generale de insolven mpotriva debitoarei SC Progres Construct SRL cu sediul social n
Sighetu Marmaiei, B-dul Independenei, nr.20/47, jud. Maramure, nregistrat la O.R.C. sub nr. J24/1624/2006, avnd
C.U.I. 19120369, la cererea formulat de creditorul SC SW Umwelttechhnik Romnia SRL

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Ulterior, prin sentina civil nr.3469/08.09.2015 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul nr.6241/100/2009, s-a
dispus intrarea n faliment n procedur general a debitorului SC Progres Construct SRL, fiind aprobat raportul
administratorului judiciar Pareto Grup IPURL.
Conform informaiilor furnizate de ctre ORC Maramure rezult c debitorul are asociat unic i administrator pe
numitul Pop Vasile-Robert.
Notificarea nr.1968/11.11.2010 privind deschiderea procedurii generale a insolvenei mpotriva debitorului SC Progres
Construct SRL a fost comunicat administratorului statutar Pop Vasile-Robert n data de 08.12.2010, sub semntur.
Notificare privind deschiderea procedurii de insolven a fost publicat n Buletinul procedurilor de insolven
nr.8283/27.10.2010 i n cotidianul Glasul Maramureului, ediia din data de 20.10.2010.
Notificarea nr.1092/15.09.2015 privind intrarea n procedura general de faliment a debitorului a fost publicat n
Buletinul procedurilor de insolven nr.15308/15.09.2015 i n cotidianul Glasul Maramureului, ediia din data de
19.09.2015.
Administratorul statutar a predat o parte din actele i documentele contabile ntocmite n cadrul activitii debitorului
SC Progres Construct SRL iar n urma analizei acestora s-a constatat c activul patrimonial al debitorului se compune
din:
-construcii n valoare de 359.187,74 lei situate n Sighetu Marmaiei, str. Mihai Eminescu
-mijloace detransport n valoare de 91.190,43 lei
-mobilier, aparatur birotic n valoare de 53.560,26 lei, constnd n mobilier, calculator i copiatoare
-avansuri acordate pentru imobilizri n valoare de 92.396,22 lei
-materii prime n valoare de 727.557,45 lei
-materiale auxiliare n valoare de 631.861,72 lei
-piese de schimb n valoare de 5.103,36 lei
-alte materiale consumabile n valoare de 218,07 lei
-obiecte de inventar n valoare de 21.623,63 lei
-produse n curs de execuie n valoare de 450.000 lei
-ambalaje n valoare de 2.375,00 lei
-clieni de ncasat n valoare de 1.637.487,26 lei
-decontri din operaii n curs de clarificare n valoare de 4.150,00 lei
-disponibiliti bneti n valoare de 18.044,93 lei
n cursul lunilor iulie 2009 i august 2010 debitorul nstrineaz din patrimoniu mijloace de transport n valoare de
143.268,96 lei, iar n cursul lunii iulie 2010 nstrineaz echipamente tehnologice (maini, utilaje) n valoare de
279.525,86 lei.
Creanele de ncasat n cuantum de 1.637.487,26 lei, conform actelor depuse de reprezentantul debitorului sunt de la
Alpine Bau GMBH, ns nu s-au pus la dispoziia administratorului judiciar documentele necesare efecturii
demersurilor pentru recuperarea acestora. Avnd n vedere Notificarea nr.9911/14.07.2014 privind deschiderea
procedurii de insolven mpotriva debitorului SC Alpine Bau GMBH Austria Sucursala Mogooaia dosar
nr.2774/93/2013 al Tribunalului Ilfov, comunicat de lichidatorul judiciar Casa de Insolven Transilvania Filiala
Bucureti SPRL, n vederea depunerii cererii de admitere a creanei, prin adresa nr.864/18.07.2014 am solicitat
administratorului statutar s ne comunice valoarea creanei pe care SC Progres Construct SRL o are mpotriva SC
Alpine Bau GMBH Austria Sucursala Mogooaia i documentele din care rezult aceasta. Menionm c, adresa
nr.864/18.07.2014 a fost returnat la sediul administratorului judiciar cu meniunea,Mutat de la adres.
De asemenea, nu au fost puse la dispoziia administratorului judiciar inventarele pentru avansuri acordate pentru
imobilizri, materii prime, materiale auxiliare, piese de schimb, alte materiale consumabile, obiecte de inventar, produse
n curs de execuie, ambalaje.
Raportat la situaia prezentat, avnd n vedere c pn la data ntocmirii prezentului raport, cu toate demersurile
efectuate de ctre lichidatorul judiciar reprezentantul debitorului nu a procedat la predarea activului patrimonial n
vederea valorificrii n cadrul procedurii de faliment considerm c fa de acesta sunt incidente dispoziiile art. 138
alin. (1) lit. a), d) i e) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenei.
innd cont de aspectele prezentate lichidatorul judiciar va formula aciune n atragerea rspunderii personale
patrimoniale a administratorului statutar al debitorului.
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL
Iancu Liana Gabriela
3. Societatea REMEVON SRL, cod unic de nregistrare: 11243145
Raport
privind procedura de faliment a debitorului SC Remevon SRL
Nr.1499 Data:27.11.2015
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 5058/100/2007, Tribunalul Maramure, Secia Comercial, de Contencios
Administrativ i Fiscal; Judector sindic: Ielciu Viorica.
2.Arhiva/registratura instanei: Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2 A, jud. Maramure, Numr de telefon 0262218235.
Programul arhivei/registraturii instanei: luni-vineri, 08,00-13,00.
3.Debitor: SC Remevon SRL. Cod unic de identificare fiscal: 11243145. sediul social: Baia Mare, str. Vasile Lucaciu,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


nr. 162, jud. Maramure. Numr de ordine n registrul comerului J24/676/1998.
4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL Cod unic de identificare fiscala RO 21101377. sediul social: Baia Mare, Bd.
Bucureti, nr. 25, etaj 1, jud. Maramure. Nr.nregistrare RFO II-0135. Tel./fax: 0362802750, 0262275856. E-mail
paretogrup@yahoo.com. Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic: Iancu Liana Gabriela
5. Subscrisa: Pareto Grup IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Remevon SRL, conform Sentinei
civile nr.550/16.04.2008 n temeiul: art.7, alin.1 din Legea nr.85/2006 comunic: Raport privind procedura de faliment.
Raport
privind procedura de faliment a debitorului SC Remevon SRL
Prin sentina civil nr.550/16.04.2008 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul nr.5058/100/2007, s-a dispus
deschiderea procedurii de faliment mpotriva debitorului SC Remevon SRL
Raportul nr.1057/08.09.2015 privind procedura de faliment a debitorului a fost depus la Tribunalul Maramure n data
de 09.09.2015 i s-a publicat n Buletinul procedurilor de insolven nr.15422/16.09.2015.
Prin sentina civil nr.6033/10.12.2014 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul nr.5058/100/2007/a1 a fost
admis aciunea n rspundere formulat de lichidatorul judiciar mpotriva prtului Foiea Eber Ezer i n consecin,
oblig prtul s suporte cu averea proprie o parte din pasivul debitoarei falite n cuantum de 674.354 lei.
mpotriva sentinei civile nr.6033/10.12.2014 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul nr.5058/100/2007/a1 a
formulat recurs prtul Foiea Eber Ezer. Prin decizia civil nr.1740/17.02.2015 pronunat de Curtea de Apel Cluj a fost
respins recursul i s-a meninut n ntregime sentina civil nr.6033/10.12.2014.
Menionm c, debitorul SC Remevon SRL prin lichidatorul judiciar Pareto Grup IPURL a formulat dou aciuni n
revocarea donaiilor fcute de ctre Mrie Mircea Dorel i Mrie Claudia, aciuni ce fac obiectul dosarelor
nr.896/182/2013 al Judectoriei Baia Mare i 1295/100/2014* al Tribunalului Maramure.
Reiterm faptul c, n conformitate cu hotrrea adunrii creditorilor din data de 21.05.2014, n data de 24.07.2014 a
fost ncheiat Contractul de garanie imobiliar ntre SC Remevon SRL n faliment, prin lichidator judiciar Pareto Grup
IPURL, n calitate de creditor ipotecar pe de o parte i Mrie Mircea Dorel, n calitate de debitor, Mrie Claudia, n
calitate de debitoare i Mrie Mircea Claudiu, n calitate de garant ipotecar. Prin acest contract, Mrie Mircea Dorel i
Mrie Claudia recunosc datoria n sum de 674.354 lei stabilit prin sentina civil nr.942/11.05.2011 pronunat de
Tribunalul Maramure n dosarul nr.4973/100/2010*, i s-au obligat s o achite n maxim un an de la data semnrii
contractului, adic pn la data de 23.07.2015. Garantul ipotecar Mrie Mircea Claudiu a fost de acord s garanteze cu
ntregul drept de proprietate pe care l are asupra apartamentului, n suprafa de 136,90 mp, situat n Baia Mare, P-a
Libertii, nr.10/6, judeul Maramure, pentru debitorii Mrie Mircea Dorel i Mrie Claudia.
Avnd n vedere ncheierea n data de 24.07.2014 a Contractului de garanie imobiliar, lichidatorul judiciar a depus
cerere de renunare la judecat n dosarul nr.896/182/2013 al Judectoriei Baia Mare, astfel c, prin ncheierea
nr.10949/11.12.2014 instana a luat act de renunarea la judecarea aciunii.
ntruct n data de 23.07.2015 a expirat termenul de un an stabilit pentru achitarea de ctre Mrie Mircea Dorel i
Mrie Claudia a datoriei n sum de 674.354 lei (stabilit prin sentina civil nr.942/11.05.2011 pronunat de
Tribunalul Maramure n dosarul nr.4973/100/2010*), lichidatorul judiciar a formulat cerere de nvestire cu formul
executorie a Contractului de garanie imobiliar ncheiat n data de 24.07.2014.
n dosarul nr.6464/182/2015 al Judectoriei Baia Mare avnd ca obiect cererea de nvestire cu formul executorie
depus de lichidatorul judiciar, la termenul din data de 03.09.2015 a fost admis cererea.
n data de 30.10.2015, la sediul lichidatorului judiciar a avut loc edina adunrii creditorilor avnd ca ordine de zi:
Supunerea votului adunrii creditorilor a propunerii lichidatorului judiciar privind preluarea n plat n contul creanei,
la preul de 417.517 lei, de ctre SC Remevon SRL - n faliment a bunului imobil constnd n apartament n suprafa
de 136 mp, situat n Baia Mare, P-a Libertii, nr.10/6, judeul Maramure.
Avnd n vedere votul exprimat de ctre creditorul care deine un procent de 82,21% din valoarea total a creanelor
acceptate n tabelul definitiv consolidat al creanelor, adunarea creditorilor a hotrt aprobarea propunerii lichidatorului
privind preluarea n plat n contul creanei, la preul de 417.517 lei - pre de evaluare, de ctre SC REMEVON SRL n
faliment a bunului imobil constnd n apartament n suprafa de 136 mp, situat n Baia Mare, P-a Libertii, nr.10/6,
judeul Maramure, urmnd ca lichidatorul s procedeze la vnzarea prin licitaie public a bunului imobil de mai sus
conform prevederilor Legii nr.85/2006, ncepnd cu preul de evaluare menionat n raportul de evaluare, precum i
stingerea obligaiilor fiscale ale debitorului conform creanei declarate.
Procesul-verbal al edinei adunrii creditorilor SC Remevon SRL ncheiat n data de 30.10.2015 a fost depus la dosarul
cauzei n data de 02.11.2015.
Avnd n vedere hotrrea adunrii creditorilor SC Remevon SRL, n data de 17.11.2015 a fost ncheiat contractul de
dare n plat autentificat sub nr.2215/17.11.2015 de ctre Birou Individual Notarial Vcla Cristina Maria.
n dosarul nr.1295/100/2014* al Tribunalului Maramure avnd ca obiect aciune paulian revocatorie urmtorul termen
de judecat a fost stabilit pentru data de 03.12.2015.
Anexm prezentului raport, n copie:
-Extras din Buletinul procedurilor de insolven nr.15422/16.09.2015;
-Extras de pe portal.just.ro al Tribunalului Maramure privind dosarul nr. 1295/100/2014*
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL
Iancu Liana Gabriela
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


4. Societatea SEB-IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 9028137
Tabel definitiv actualizat (2)
cuprinznd creanele mpotriva averii debitorului SC Seb-Impex SRL
Nr.1487 Data:26.11.2015
1.Date privind dosarul: nr.dosar:7091/100/2009, Tribunalul Maramure, Secia Comercial, de Contencios
Administrativ i Fiscal, Judector sindic: Mihaela Hoban.
2.Arhiva/registratura instanei: Baia Mare, Bd.Republicii, nr.2A, jud.Maramure, numr de telefon: 0262218235,
programul arhivei/registraturii instanei: luni-vineri 08,00-13,00.
3.1. Debitoare: SC Seb-Impex SRL, CIF: 9028137, cu sediul n Baia Mare, str. Matei Basarab, nr.2, ap.21, jud.
Maramure, Nr.de ordine n registrul comerului: J24/1514/1994.
3.2. Administrator special: Dimofte Dorina.
4.Administrator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul n Baia Mare, B-dul Bucureti, nr. 25, etaj 1,
jud. Maramure, nr. nregistrare RFO II-0135, tel: 0362802750, tel/fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentat prin Iancu Liana Gabriela.
5.Subscrisa Pareto Grup IPURL n calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Seb-Impex SRL, conform
ncheierii nr. 4732/22.12.2009 pronunat de Tribunalul Maramure, Secia Comercial, de Contencios Administrativ i
Fiscal, n dosarul nr. 7091/100/2009, n temeiul art.7 alin.(1) din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenei,
modificat, comunic:
Tabel definitiv actualizat (2)
cuprinznd creanele mpotriva averii debitorului SC Seb-Impex SRL
Nr.
crt.
1.

Creditor/adresa
Administraia Finanelor Publice Baia Mare,
Aleea Serelor, nr.2A, Baia Mare,
jud.Maramure
Total

Creana
depus
(lei)

Creana
acceptat
(lei)

Grupa (conf.
art.121, 123 din
L.85/2006)

Procent

Meniuni

157.349,00

11.362,00

100%

bugetar

157.349,00

11.362,00

Not: 1.Tabelul definitiv actualizat (2) a fost ntocmit avnd n vedere cererea de renunare la judecat (declaraie de
crean) depus la dosar de creditorul Banca Comercial Carpatica SA Sibiu i plile efectuate de ctre debitorul SC
Seb-Impex SRL conform planului de reorganizare confirmat prin sentina civil nr.6149/16.10.2012 pronunat de
Tribunalul Maramure n dosarul nr.7091/100/2009.
Administrator judiciar Pareto Grup IPURL
Iancu Liana Gabriela
5. Societatea STUDIO KUBO SRL, cod unic de nregistrare: 21783703
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC Studio Kubo SRL
Nr.524 Data:15.04.2015
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 3914/100/2014, Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, Judector sindic: Emil Costin.
2.Arhiva/registratura instanei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2A, jud. Maramure, numr de telefon: 0262218235,
Programul arhivei/registraturii instanei: luni-vineri 08,00-12,00.
3. Debitor: SC Studio Kubo SRL, C.U.I. 21783703, cu sediul Baia Mare, str.9 Mai, nr.36, cam.1, judeul Maramure,
Nr. de ordine n Registrul Comerului: J24/992/2007.
4. Lichidator judiciar: Pareto Grup IPURL, RO 21101377, cu sediul n Baia Mare, Bd. Bucureti, nr. 25, etaj 1, jud.
Maramure, nr. nregistrare n RFO II-0135, tel. 0362802750, fax 0262275856, e-mail:paretogrup@yahoo.com.,
reprezentat prin Iancu Liana Gabriela.
5. Subscrisa Pareto Grup IPURL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Studio Kubo SRL, conform
ncheierii civile nr.3112/29.07.2014 pronunat de Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, n dosarul nr. 3914/100/2014, n temeiul art.42 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenei i de insolven, comunic:
Raport privind procedura de faliment a debitorului SC Studio Kubo SRL
Prin ncheierea civil nr.3112/29.07.2014 pronunat de Tribunalul Maramure n dosarul nr.3914/100/2014 s-a dispus
deschiderea procedurii simplificate de faliment mpotriva debitorului SC Studio Kubo SRL, cu sediul n Baia Mare,
str.9 Mai, nr.36, cam.1, jud.Maramure, nregistrat n registrul comerului sub nr.J24/992/2007, CUI 21783703, i
intrarea direct n faliment, la cererea acestuia.
Raportul nr.102/20.01.2015 privind procedura de faliment a debitorului a fost depus la dosarul cauzei n data de
21.01.2015 i s-a publicat n Buletinul procedurilor de insolven nr.2823/12.02.2015.
Tabelul preliminar al creanelor a fost ntocmit i nregistrat la Tribunalul Maramure n data de 29.09.2014 i s-a
publicat n Buletinul procedurilor de insolven nr.17969/13.10.2014.
Tabelul definitiv al creanelor a fost depus la dosarul cauzei n data de 22.01.2015 i s-a transmis spre publicare n
Buletinul procedurilor de insolven.

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Aa cum am artat n raportul anterior, prin notificarea nr.101/20.01.2015 comunicat administratorului statutar al
debitorului Brezovski Vladimir, administratorul judiciar a solicitat predarea actelor i documentelor contabile
prevzute de art.67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven.
Avnd n vedere c notificarea nr.101/20.01.2015 a fost returnat la sediul lichidatorului judiciar cu meniunile,,Avizat,
reavizat, expirat termen de pstrare,,,Se aprob napoierea, urmeaz ca, lichidatorul judiciar s solicite informaii
privind adresa de domiciliu a administratorului Brezovski Vladimir de la Direcia Judeean de Eviden a Persoanelor
Maramure.
Anexm prezentului raport, n copie:
- Extras din Buletinul procedurilor de insolven nr.2823/12.02.2015;
- Notificarea nr.101/20.01.2015, plicul i confirmarea de primire.
Lichidator judiciar Pareto Grup IPURL
Iancu Liana Gabriela
Judeul Sibiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea INTER A.C.T. SRL, cod unic de nregistrare: 22191211
Formular pentru depunerea tabelelor de creane
ntocmite de lichidatorul judiciar n cadrul procedurii simplificate de insolven
Nr. 600, Data: 18.12.2015
Numr dosar: 1609/85/2015, Tribunalul Sibiu Secia a II-a Civila, de Contencios Administrativ i Fiscal
.Judecator sindic: Magistrat Florin Poman
1. Debitor: SC Inter A.C.T. SRL Cod de identificare fiscal 22191211 sediul social: str. Stejarului bl.10, sc.A, et.4,
ap.12 Cisndie, jud. Sibiu, Numr de ordine n registrul comerului J32/1300/2007
2. Lichidator judiciar: Conteco SPRL, cod de identificare fiscala 20791120 sediul social: str. trandului nr.14, sc.C,
ap.44, Sibiu, nregistrat la UNPIR n Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0051, tel/fax 0269 226150,
tel.0744 699198, e-mail contecosb@yahoo.com. prin ec. Mircea Lodromneanu
3. In temeiul art.112 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven,
solicitm instanei s ia act de depunerea tabelului definitiv al creanelor, pe suport de hrtie, n dou exemplare, din
care unul pentru afiare la ua instanei.
Tabel definitiv al creanelor asupra SC Inter A.C.T. SRL la data de 18.12.2015
Nr.
crt
1

Denumirea i adresa
creditorului
DGRFP Braov AJFP Sibiu
Total general

Data cererii
21.10.15

Val. creanei
preliminare
46.642,00
46.642,00

Garanii

Felul creanei
Bugetar
pct.5

art.161

Valoarea creanei
definitive acceptate
46.642,00
46.642,00

Lichidator judiciar Conteco SPRL


*
Raport privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor
efectuate n condiiile art.159 alin.(1) i art.161
din legea privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven
pentru debitorul SC Inter A.C.T. SRL
Nr. 1/18.12.2015
Numr dosar 1609/85/2015 Tribunalul Sibiu Secia a II-a civil, de contencios administrativ i fiscal
Judector sindic Magistrat Florin Poman
Data deschiderii procedurii simplificate de insolven: 30.09.2015
Temei juridic: art. 59 alin. (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven
Lichidator judiciar: Conteco SPRL, cu sediul n Sibiu, str. trandului nr.14, sc.C, ap.44, avnd cod de identificare
fiscal 20791120, nregistrat la UNPIR n Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0051, Tel./fax.0269.226150,
tel.0744.699198, E-mail office@contecosibiu.ro, reprezentat prin ec.Mircea Lodromneanu;
Debitor: SC Inter A.C.T. SRL, cod de identificare fiscal 22191211, nr. nreg.ORC J32/1300/2007, cu sediul n
Cisndie str. Stejarului bl.10, sc.A, et.4, ap.12, jud.Sibiu
1. Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale:
- Notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolven a fost publicat n ziarul Bursa din data de
13.10.2015 i n Buletinul procedurilor de insolven nr.17272/13.10.2015; n lipsa listei creditorilor care nu a fost
depus de ctre debitor, am notificat, prin fax i scrisoare recomandat creditorul AJFP Sibiu.
- Debitorul, a fost convocat cu scrisoarea recomandat nr.492/09.10.2015 la sediul social declarat i la adresa de
domiciliu a administratorului social. Debitorul, prin administratorul social Vitan Teodor-Trifan a dat curs convocrii i
s-a prezentat la sediul lichidatorului judiciar n data de 26.10.2015, promind c ne va pune la dispoziie documentele
de eviden contabil i celelalte informaii necesare, ns ulterior nu a mai rspuns solicitrilor noastre de a se
conforma celor promise.
- Cu scrisoarea nr.493/09.10.2015 am convocat adunarea general a asociailor ns asociaii nu au dat curs convocrii
i nu s-a desemnat administrator special.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


- La data de 23.11.2015 am ntocmit tabelul preliminar al creanelor, care a fost afiat la ua instanei i publicat n
Buletinul procedurilor de insolven nr.20228/24.11.2015.
2. Meniuni privind justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art. 159 alin. (1) i art. 161 din Legea nr.85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven:
Pn la aceast dat s-au efectuat cheltuieli cu notificarea n ziarul Bursa i cu pota.
Plata retribuiei lichidatorului judiciar nu s-a efectuat din lips de fonduri n averea debitorului.
3. Alte meniuni: Anexm n copie: extras ziarul Bursa, extras BPI, copie notificri ctre creditori, convocare debitor i
AGA.
Conteco SPRL (Nr.598)
prin ec.Mircea Lodromneanu
*
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor
care au dus la apariia strii de insolven a debitorului SC Inter A.C.T. SRL
Nr. 2/18.12.2015
Numr dosar 1609/85/2015 Tribunalul Sibiu Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Judector sindic Magistrat Florin Poian
Temei juridic: art. 58 alin. (1) lit.b) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven.
Lichidator judiciar: Conteco SPRL, cu sediul n Sibiu, str.trandului nr.14, sc.C, ap.44, avnd cod de identificare fiscal
20791120, nregistrat la UNPIR n Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0051, Tel./fax.0269.226150,
tel.0744.699198, E-mail office@contecosibiu.ro, reprezentat prin ec. Mircea Lodromneanu;
Debitor: SC Inter A.C.T. SRL, cod de identificare fiscal 22191211, Nr. nreg.ORC J32/1300/2007, cu sediul n
Cisndie, str.SDtejarului bl.10, sc.A, et.4, ap.12, jud.Sibiu.
1. Cauzele i mprejurrile care au dus la apariia insolvenei debitorului cu meniunea persoanelor crora le-ar fi
imputabil:
Debitorul nu a pus la dispoziia lichidatorului judiciar documentele prevzute de art.67 din Legea nr.85/2014, astfel c
prezentul raport a fost ntocmit pe baza informaiilor cuprinse n situaiile financiare anuale depuse la organele fiscale,
constatrile fiind urmtoarele:
Debitorul s-a nfiinat n anul 2007 i a avut ca obiect de activitate alte activiti de servicii suport pentru ntreprinderi
n.c.a.
Pe baza documentelor de eviden i a situaiilor financiare anuale depuse la organele fiscale am ntocmit situaia
principalilor indicatori economico-financiari pe ultimii trei ani, care se prezint astfel (RON):
2012
2013
2014
A. Situaia patrimoniului:
- Active imobilizate
- Active circulante-total
111365
225702
335916
din care:- stocuri
4986
- 643
- 643
- creane
4622
4622
437
- numerar n cas
101757
221723
336122
- Datorii totale
26831
31568
30265
- Capitaluri proprii
84534
194134
305651
B. Contul de profit i pierderi:
- Venituri totale
64553
124502
121448
- Cheltuieli totale
1127
11167
6288
- Rezultatul financiar
+63426
+ 113335
+ 115160
Din datele de mai sus rezult c, n toat perioada analizat debitorul a nregistrat scriptic, un volum mare de mijloace
circulante, concretizate n numerar n cas, care practic reprezint toate ncasrile din veniturile realizate.
Dei a avut personal angajat, debitorul nu a achitat datoriile bugetare aferente salariilor pltite, precum i alte datorii
(TVA, impozit pe veniturile microntreprinderilor), ceea ce a generat calcularea de accesorii constnd n dobnzi i
penaliti de ntrziere a plii.
Debitorul nu ne-a prezentat nici documentele de eviden contabil, nici numerarul existent scriptic, ceea ce duce la
concluzia c evidena contabil nu a fost condus n conformitate cu legea i c numerarul existent scriptic a fost nsuit
i utilizat n folosul propriu de administratorii sociali.
Din cele de mai sus rezult c administratorii sociali se fac vinovai de ajungerea debitorului n stare de insolven, prin
fapte prevzute de art.169 din Legea nr.85/2014 litera a) au folosit bunurile persoanei juridice n folosul propriu, prin
nsuirea numerarului din cas, debitorul fiind lipsit de o important surs de finanare necesar achitrii datoriilor
sociale. Fa de constatrile de mai sus, lichidatorul judiciar va formula aciune n rspunderea administratorilor sociali
pentru pasivul neacoperit al debitorului.
Alte meniuni: ntruct s-a deschis procedura simplificat de insolven, propunerea lichidatorului judiciar este de a se
parcurge toate etapele procedurii, dup care s se propun nchiderea procedurii insolvenei.
(nr.599)
Conteco SPRL
prin ec. Mircea Lodromneanu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Judeul Vaslui
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CONIFLAN SRL, cod unic de nregistrare: 15099710
Expert Management IPRUL Vaslui, numr de nregistrare RFO II - 0676; cod de identificare fiscal: 31318889; sediul ales n loc. Vaslui, str. tefan cel Mare, bl. 336, sc.D, et. 1, ap.
4, judeul Vaslui, cod potal: 730006, tel./fax: 0335/427.670; mobile: 0744.529.306; 0757.921.871; web site: www.insolventa-apetrei.ro;e-mail: ema.apetrei@yahoo.com.
Debitoare: SC Coniflan SRL Brlad - n faliment/in bankruptcy/en faillite
Dosar nr. 1603/89/2015
Tabel preliminar cuprinznd obligaiile debitoarei SC Coniflan SRL Brlad
n conformitate cu art. 5, pct. 69 coroborat cu art. 110, alin. (1) din Legea nr. 85/2014
Nr. 69 / 15.12.2015
Declaraia de crean
Nr.
Natura
% din
% din
Temei juridic
Creditori: denumire i adres
Numr de
crt.
creanei
grup
total
Suma solicitat Suma acceptat
nregistrare/ Dat
Cerere introductiv
29.773,30
125.301,98 lei
+ Art. 159, alin.
BancPost SA Bucureti Bucureti, b-dul Dimitrie
28.373,90
1.
garantat
100
73,51
777,48 lei (1), pct. 3.
Pompeiu, nr, 6A, sector 2
50.6/7702/16.11.2015
+
126.079,46 lei
777,48 lei
Total
126.079,46 lei
126.079,46 lei
100
A.J.F.P. Vaslui Vaslui, str. tefan cel Mare, nr.
2.
26499/05.11.2015
45.370,00 lei
45.370,00 lei Art. 161 pct. 5. bugetar
99,84
26,45
56, jud. Vaslui
I.T.M. Vaslui Vaslui, str. Radu Negru, nr. 274,
3.
8079/28.10.2015
71,00 lei
71,00 lei Art. 161 pct. 5. bugetar
0,16
0,04
jud. Vaslui
Total
45.441,00 lei
45.441,00 lei
100
100
Total general
171.520,46 lei
171.520,46 lei
Not: Creana Bancpost SA n valoare de 28.373,90 EURO a fost transformat n lei la cursul zilei din data de 06.10.2015 al BNR, dat la care s-a deschis procedura insolvenei
mpotriva debitorului, respectiv la un curs de 4,4161 lei, n conformitate cu prevederile art. 107 alin. (2) din Legea nr. 85/2014.
Expert Management IPURL Vaslui n calitate de lichidator judiciar al SC Coniflan SRL Brlad

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


2. Societatea GRANDHORECA SRL, cod unic de nregistrare: 28567111
Tribunalul Vaslui, Secia Civil
Dosar nr.: 1884/89/2015
Termen: 15-03-2016
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Starodub Constantin
Debitor: SC Grandhoreca SRL - n faliment, n bankruptcy, en faillite, CUI 28567111, J37/238/2011, Vaslui, strada
Racova nr. 4, jude Vaslui
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor
care au dus la apariia strii de insolven a debitorului SC Grandhoreca SRL
Numr: 11, data emiterii: 28-12-2015
1.Date privind dosarul: nr. dosar: 1884/89/2015 ,Tribunalul Vaslui, Secia Civil, Judector sindic: d-l Vasile Agafiei
2.Arhiva/registratura instanei: Vaslui, str. tefan cel Mare nr 54, jud. Vaslui, nr. telefon 0235 311032, 0235 311582,
programul arhivei/registraturii instanei: luni vineri, orele 09 - 13
3.1. Debitor: SC Grandhoreca SRL, Cod de identificare fiscal 28567111, sediul social n Vaslui, str. Racova, nr. 4,
jude Vaslui, nr. de ordine n Registrul Comerului J37/238/2011
4.Creditor: Administraia Judeean a Finanelor Publice Vaslui
5.Lichidator judiciar: Starodub Constantin Cabinet Individual de Insolven, cu sediul n Brlad, strada Panseluei nr.29
i birou n Brlad, bulevardul Epureanu nr. 42 bloc C1 scara B ap. 3 jud. Vaslui, CIF 25085630, numr de nscriere n
Tabloul Practicienilor n Insolven 1B2899, telefoane 0722 233 490 i 0773340543, fax 0335 814566, e-mail
starodubpotential@yahoo.com, reprezentat de Starodub Constantin
6. Subscrisul Starodub Constantin Cabinet Individual de Insolven, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Grandhoreca SRL conform Sentinei civile nr. 358/F/2015 din data de 17/11/2015, n dosarul 1884/89/2015, n temeiul
art. 97 din Legea 85/2014 comunic
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor
care au dus la apariia strii de insolven a debitorului SC Grandhoreca SRL
Dosar nr.: 1884/89/2015, Tribunalul Vaslui Secia civil, Judector sindic: d-l Vasile Agafiei
Temei juridic: art. 97 din Legea privind procedura insolvenei
Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Starodub Constantin, Brlad
Debitor: SC Grandhoreca SRL
1) Date despre procedur
C.I.I. Starodub Constantin cu sediul n municipiul Brlad, strada Panseluei nr. 29, jude Vaslui, membru UNPIR cu
atestat de funcionare nr 1B2899, reprezentat prin Starodub Constantin a fost desemnat ca lichidator judiciar al
debitoarei SC Grandhoreca SRL prin Sentina civil nr. 358/F/2015 din 17-11-2015 n dosarul 1884/89/2015 aflat pe
rolul Tribunalului Vaslui secia civil. Prin Sentina Civil nr 358/F/2015 din 17-11-2015 pronunat de Tribunalul
Vaslui secia civil n dosarul 1884/89/2015 se dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenei debitorului
SC Grandhoreca SRL la cererea creditorului AJFP Vaslui.
2 ) Debitoarea este o societate cu rspundere limitat cu un capital social subscris i vrsat de 200 lei, mprit n 20 de
pri sociale a cte 10 lei / parte social. Asociat unic i administrator al societii este: Pduraru tefan Lucian, nscut
la 27-12-1980 n localitatea Vaslui, de cetenie romn, cod numeric personal 1801227374513, act de identitate CI
seria VS nr. 314427 emis de SPCLEP Vaslui la data de 23-03-2007 cu ultimul domiciliu cunoscut n municipiul Vaslui,
strada Huului, bloc 158, scara A, etaj 8, ap. 13, judeul Vaslui. Asociatul unic Pduraru tefan Lucian are funcia de
administrator cu durata nelimitat a mandatului, cu puteri depline. Domeniul principal de activitate nregistrat la ORC
Vaslui este cod CAEN 5630, baruri i alte activiti de servire a buturilor. sediul social al societii este n municipiul
Vaslui, strada Racova, nr. 4, corp cldire C1 biroul nr. 1, judeul Vaslui, cod SIRUTA 161954, cod localitate MF 490,
conform unui act adiional la un contract de subnchiriere valabil pn la data de 10-05-2016. Firma a avut patru puncte
de lucru n municipiul Vaslui dobndite prin contracte de nchiriere: un punct de lucru n municipiul Vaslui pe strada
Zimbrului nr. 325, un punct de lucru n municipiul Vaslui, strada tefan cel Mare, nr. 1, bloc 414, scara B, parter, un
punct de lucru n Vaslui, strada tefan cel Mare nr. 187 i un punct de lucru n Vaslui, strada tefan cel Mare nr. 334,
toate cu perioada de valabilitate a sediului expirat .
3 ) Potrivit reglementrilor n vigoare, societile comerciale au obligaia s organizeze i s conduc contabilitate
proprie respectiv contabilitate financiar i contabilitate de gestiune adaptate la specificul activitilor. Documentele
oficiale de prezentare a situaiei economico-financiare a persoanelor juridice snt situaiile financiare anuale, stabilite
potrivit legii, care trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte
informaii despre activitatea desfurat. n urma solicitrii de predare a actelor contabile efectuate de lichidatorul
judiciar ctre administratorul statutar al societii, d-l Pduraru tefan Lucian nu a predat nici evidena contabil i nici
patrimoniul debitoarei.
Administratorul debitoarei nu a predat lichidatorului judiciar evidena contabil, pn la data ntocmirii acestui raport
dei a fost notificat. Administraia Finanelor Publice Vaslui ne-a transmis n vederea ntocmirii raportului privind
cauzele i mprejurrile care au dus la apariia strii de insolven urmtoarele documente depuse de societatea
debitoare: balan i bilan contabil la data de 31-12-2012, bilan contabil la data de 31 12 2013 i starea la zi a
debitoarei, cu meniunea c debitoarea nu a depus bilanul contabil la 31-12-2014. De asemeni de pe site-ul Ministerului
Finanelor Publice am preluat date financiare referitor la anul 2011.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Deoarece am dispus doar de balane i bilanuri pentru doi ani, 2012 i 2013, i date financiare sumare privind anul
2011, putem analiza numai perioada 31 decembrie 2011 31decembrie 2013 pe baza bilanurilor contabile i putem
evidenia situaia patrimoniului debitoarei la data de 31-12-2013 .
31-12-2011
30-11-2012
31.12.13
Capital social
200 lei
200 lei
200,00 lei
Active imobilizate
1.931,00 lei
2.430,00 lei
2.430,00 lei
Active circulante total, din care
54.343 lei
45.036 lei
53.569,00 lei
Casa i conturi la bnci
2.560 lei
1.284,00 lei
399,00 lei
Stocuri
39.694 lei
39.304,00 lei
42.627,00 lei
Creane
12.089 lei
4.448,00 lei
10.543,00 lei
Capitaluri totale
4.084 lei
6.180,00 lei
-53.952,00 lei
Datorii totale
52.190 lei
46.545 lei
109.951,00 lei
Sume datorate asociailor cont 455
9.000,00 lei
8.000,00 lei
0
Cifra de afaceri
154.212 lei
331.833 lei
260.787lei
Venituri totale
154.212 lei
331.842,00 lei
261.807,00 lei
Cheltuieli totale
149.588 lei
329.338 lei
321.939 lei
Profit net /Pierdere
3.884 lei
2.096,00 lei
-60.132,00 lei
Perioada analizat, de la 31-12-2011 i pn la 31-12-2013, se caracterizeaz prin valorile mari ale cifrei de afaceri
avnd ca rezultat un profit n anii 2011 i 2012 dar o pierdere foarte mare n anul 2013. La sfritul lunii decembrie
2013, debitoarea are imobilizri corporale de 2.430 lei, stocuri de marf de 42.627 lei, soldul casei de 399 lei i creane
de ncasat de 10.543 lei, n timp ce datoriile debitoarei se ridic la valoarea de 109.951 lei.
Din datele raportate n bilanul pe anul 2013, debitoarea a avut cheltuieli de 85.470 lei cu lucrrile i serviciile executate
de teri. Nu avem informaii despre ce s-a ntmplat cu stocul de marf n valoare de 42.627 lei, cu imobilizrile
corporale de 2.430 i banii din casieria debitoarei n sum de 399 lei, aflate n gestiunea debitoarei la 31 decembrie
2013 mai ales ca pentru anul 2014 debitoarea nu a depus balana i bilanul la Ministerul Finanelor Publice.
Considerm c n aceast perioad stocul de marf a fost valorificat iar sumele obinute din valorificarea stocului de
marf i din ncasarea creanelor precum i sumele din casierie au fost folosite n interes personal n dauna creditorilor.
n cursul anului 2014 plile ctre bugetul centralizat al statului nu au fost efectuate ajungnd ca la data de 17 noiembrie
2015, data deschiderii procedurii de insolven, datoria ctre bugetul consolidat al statului s ajung la 85.006 lei Aceste
fapte demonstreaz intenia administratorului de a nu plti datoriile ctre creditori, situaie care a dus la apariia strii de
insolven a debitoarei SC Grandhoreca SRL .
Avnd n vedere cele artate mai sus, considerm c n cauz exist premisele necesare aplicrii dispoziiilor articolului
169 alin.1 din Legea 85/2014, potrivit crora se poate stabili rspunderea personal patrimonial a persoanelor care au
cauzat starea de insolven, prin una din urmtoarele fapte:
a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice n folosul propriu sau n cel al unei alte persoane. La acest moment
putem aprecia c administratorul statutar se face vinovat de svrirea faptelor prevzute de art.169 lit.a deoarece nu a
predat gestiunea SC Grandhoreca SRL ctre lichidatorul judiciar conform celor dispuse prin Sentina civil de
deschidere a procedurii. Administratorul statutar nu a predat imobilizrile corporale de 2.430 lei, stocurile de marf de
42.627 lei i soldul casei de 399 lei, active evideniate n bilanul i balana contabil pentru decembrie 2013 .
b) au fcut acte de comer n interes personal, sub acoperirea persoanei juridice. Pn n prezent, din documentele pe
care le avem spre analiz, nu am identificat elemente care s ne formeze convingerea c administratorul statutar se face
vinovat de aceste fapte.
c) au dispus, n interes personal, continuarea unei activiti care ducea n mod vdit persoana juridic la ncetare de
pli. Conform dispoziiilor art.. 66 din Legea insolvenei, se dispune n mod expres asupra faptului c debitorul aflat n
stare de insolven este obligat s adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziiilor prezentei legi, n termen
de maximum 30 de zile de la apariia strii de insolven, apreciem c administratorul statutar al debitoarei se face
vinovat de continuarea unei activiti care ducea n mod vdit la ncetare de pli, fapt care se ncadreaza n prevederile
art.169 alin.1 lit.c din Legea 85/2014.
d) Faptul c administratorul societii debitoare nu a pus la dispoziia lichidatorului judiciar documentele contabile ale
societii debitoare, aa cum prevede art. 82 din lege arat intenia administratorului statutar de a ascunde activul
societii debitoare n dauna creditorilor.
Aceste fapte demonstreaz c a fost inut o contabilitate fictiv, administratorul a fcut s dispar unele documente
contabile sau nu a fost inut contabilitatea n conformitate cu legea, fapt prevzut de disp.art.169 alin. 1 litera d din
Legea 85/2014. n concluzie, putem aprecia c administratorul statutar a societii se face vinovat de svrirea faptelor
prevzute la art.169 alin 1 litera a, c i d din Legea 85/2014.
Avnd n vedere cele menionate mai sus, snt ntrunite condiiile cerute de art.169 alin. 1 litera a, c i d din Legea
85/2014 privind procedura insolvenei, existnd premise necesare atragerii rspunderii patrimoniale a administratorului
statutar pentru suma nscris n tabelul definitiv: Pduraru tefan Lucian, nscut la 27.12.1980 n localitatea Vaslui, de
cetenie romn, cod numeric personal 1801227374513, act de identitate CI seria VS nr. 314427 emis de SPCLEP
Vaslui la data de 23-03-2007 cu ultimul domiciliu cunoscut n municipiul Vaslui, strada Huului, bloc 158, scara A, etaj
8, ap. 13, judeul Vaslui .
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Subliniem faptul c, n situaia n care vor aprea elemente noi cu privire la cauzele care au dus la apariia strii de
insolven ct i a persoanelor crora le-ar fi imputabil producerea insolvenei, ne rezervm dreptul de a completa
prezentul raport cu informaiile obinute.
Lichidator judiciar, C.I.I. Starodub Constantin
3. Societatea INVESTEXPERT SRL, cod unic de nregistrare: 16370751
Estconsult I.P.U.R.L. Hui, 735100, Hui, str. 1 Decembrie, nr. 32, judeul Vaslui ntreprinderea Profesional, Numr
de nregistrare la U.N.P.I.R. RSP 0155, Tel.: 0335/566035, 0727/850.575; Fax: 0335/814.103, E-mail:
estconsult@yahoo.com; Site: www.estconsult.ro;
Numr dosar 856/89/2015, Tribunalul Vaslui, Secia civil, Judector-sindic Vasile Agafiei
Tabelul definitiv al creditorilor debitoarei SC Investexpert SRL Roiori
Nr. 2282/17.12.2015
Temei
Creana
ordinul/
Creana
acceptat
Nr.
Procent
Specificaie
prioritate
solicitat
rezultat din
Observaii
crt.
%
Lg.
de creditor
verificri
85/2014
art.110-(1)
0
1
2
3
4
5
6
Art. 161 1.
Creane bugetare
654.885,00
654.885,00 -99,54
pct. 5
1.1. A.J.F.P. Vaslui str. tefan cel
Cerere
Mare nr. 56, mun. Vaslui, jud. -654.885,00
654.885,00
99,54
introductiv
Vaslui
Creane rezultate din livrri
Art. 161
2.
de produse, prestri de
3.215,68
3.015,68 -0,46
pct. 8
servicii sau alte lucrri
1.2. E.ON Energie Romnia SA
str. Justiiei nr. 12, loc. Tg. Mure,
jud. Mure J26/1194/2007, CUI
Declaraie
de
RO 22043010 cu sediul ales pentru -3.215,68
3.015,68 crean
nr.
0,46
coresponden i citare mun. Iai,
338/07.10.2015
Piaa tefan cel Mare i Sfnt nr.
1A, jud. Iai
Total general
-658.100,68 657.900,68
*
100,00
Not: * E.ON Energie Romnia SA creana a fost nscris n tabelul preliminar fr taxa judiciar de timbru.
Lichidator judiciar, Estconsult I.P.U.R.L. Hui
4. Societatea RULOTA COM SRL, cod unic de nregistrare: 14850761
Proces-verbal al edinei comitetului creditorilor
Nr. 3533/921/21.12.2015
1. Date privind dosarul: nr. 1238/89/2014, Tribunalul Vaslui. Secia civil.Judector sindic: Adina Alexandru
2. Arhiva/registratura instanei :Adresa :str. tefan cel Mare, nr. 54, loc. Vaslui, jud. Vaslui.
3. Debitor: Rulota Com SRL, n faliment/bankruptcy/en faillite; sediul social: loc. Brlad, str. Petru Rare, nr. 36, jud.
Vaslui, Cod de Identificare Fiscal 14850761; nr. de nregistrare la O.R.C. J37/245/2002
4. Lichidator judiciar: Solvens SPRL, sediul social: str. tefan cel Mare, bl. 317, sc.B, parter, loc. Vaslui, jud Vaslui, nr.
de nregistrare n Registrul Societilor Profesionale: 0149;CIF: RO 20657154; tel./fax 0235/324414; Mobil
0744609310; www.lichidarijudiciare.com
Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic:Apostul Dumitru
ncheiat astzi, 21.12.2015, ora 14 la sediul lichidatorului judiciar Solvens SPRL, din Vaslui, str. tefan cel Mare, bl.
317, sc.B, parter, judeul Vaslui, cu ocazia ntrunirii Comitetului creditorilor debitorului menionat mai sus, convocat n
conformitate cu prevederile art. 13 din Legea privind procedura insolvenei
Desfurarea edinei comitetului creditorilor:
Comitetul creditorilor a fost convocat din iniiativa lichidatorului judiciar
1. Ordinea de zi.
1. Prezentarea raportului privind fondurile obinute din lichidare i planul de distribuire ntre creditori a sumei de
430.000 lei.
2. Participare.
La edina Comitetului creditorilor debitorului Rulota Com SRL convocat
i prezidat de ctre lichidatorul judiciar Solvens SPRL prin Apostul Dumitru n data de 21.12.2015, ora 1400, a
comunicat punct de vedere creditorul Raiffeisen Bank, prin adresa nr. 3493/21.12.2015;

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


Comitetul creditorilor a fost convocat prin convocatorul nregistrat sub nr. 3485-3487/921/14.12.2015, iar ne prezentare
la edin sau ne comunicarea unui punct de vedere cu privire la ordinea de zi pn la data i ora edinei, urmeay a fi
considerat ca o achiesare la ordinea de zi.
Fa de aceste aspecte, lichidatorul judiciar consider c ceilali doi membri ai comitetului creditorilor, respectiv
A.J.F.P: Vaslui i Compas SRL Brlad, ne comunicnd un punct de vedere au achiesat la ordinea de zi prezentat de
ctre lichidatorul judiciar.
3.Discutarea ordinii de zi:
1. Prezentarea raportului privind fondurile obinute din lichidare i planul de distribuire ntre creditori a sumei de
430.000 lei.
Lichidatorul judiciar supune ateniei comitetului creditorilor raportul de activitate nregistrat sub nr.
3493/921/15.12.2015 din care reiese activitatea desfurat, precum i situaia ncasrilor i a plilor efectuate n
perioada 13.05.2014-14.12.2015, n condiiile art. 121 alin. 1 i ale art. 123 din Legea nr. 85/2006, precum i planul de
distribuire ntre creditori a sumei de 430.000 lei, ctre creditorul cu garanii reale Raiffeisen Bank SA.
Prin adresa nr. 3493/21.12.2015 creditorul Raiffeisen Bank SA ne comunic faptul c a luat cunotin de coninutul
raportului privind fonduriler obinute din lichidare, iar n ceia ce privete distribuirea sumei de 430.000 lei inclus n
planul de distribuire ntre creditori, suma urmeaz a fi distribuit conform solicitrilor Raiffeisen Bank SA cuprinse n
adresa nr. 3492/21.12.2015, respectiv suma de 428.267,34 lei distribuit creditorului Raiffeisen Bank SA i suma de
1.732,66 lei distribuit creditorului FNGCIMM SA..
Sups la vot, Comitetul creditorilor ia act de raportul privind fondurile obinute din lichidare i planul de distribuire
ntre creditori a sumei de 430.000 lei, fr a se formula obieciuni
Hotrri:
n conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, Comitetul creditorilor
hotrte:
Se ia act de raportul privind fondurile obinute din lichidare i planul de distribuire ntre creditori a sumei de 430.000
lei, fr a se formula obieciuni
Lichidator judiciar Solvens SPRL Vaslui
Judeul Vlcea
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea TINATAV SRL, cod unic de nregistrare: 11977028
Depunere raport in perioada: octombrie- decembrie anul 2015
intocmit de lichidatorul judiciar n procedura generala de insolven
Nr.: 445, Data emiterii: 30.12.2015
1. Date privind dosarul: Numr dosar 2530/90 Anul 2011 Tribunal Vlcea Secia Comercial i contencios
administrativ, Judector- sindic Mihaela Cazangiu.
2.Arhiva/registratura instanei:Adresa Scuarul Revoluiei, nr.1,Rm. Vlcea, jud.Vlcea, Numr de telefon 0250/739120,
programul arhivei/registraturii instanei 9.00-11.00.
3.1. Debitor: SC Tinatav SRL, Cod unic de nregistrare R 11977028 sediul social: Com. Golesti, sat Aldesti, jud.Vlcea,
Numr de ordine n registrul comerului J38 /215/ 1999.
3.2.Administrator special: Oprea Georgeta, Domiciliul: Loc. Goleti, sat Aldeti, Jud. Vlcea
4. Lichidator judiciar: Popescu Elena- Cabinet Individual de Insolven, Cod de inregistrare fiscal 20656957, sediul
social str. G-ral Ghe. Magheru, nr. 11, Bl. G, sc.B, ap. 4, Rm. Vlcea, jud. Vlcea, Numr de nscriere n tabloul
practicienilor n insolven RFO I 1875/2001, Tel/ Fax 0250-737344, gsm 0744-317642,E-mail elpolimex@yahoo.com.
5. Subscrisa, Popescu Elena- Cabinet Individual de Insolven, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Tinatav SRL, conform Sentintei nr. 1064/20.02.2013, n temeiul art.21 alin.1, comunica:
Raportul privind modul n care aindeplinit atributiile, precum i o justificare a cheltuielilor
efectuate cu administrarea procedurii sau a aaltor cheltuieli efectuate
din fondurile existente n averea debitorului.
Mentiuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atributiile sale:
In perioada: 21.10. 31.12.2015 lichidatorul judiciar a procedat la indeplinirea atributiilor potrivit mandatului legal
Sentinta nr. 1064/C/ 20.02.2013- fata de debitoarea SC Tinatav SRL, cu sediul social n loc. Golesti, Jud. Valcea.
In ce priveste valorificarea bunurilor aflate n patrimoniul debitoarei :
Lichidatorul invedereaza instantei de judecata faptul ca, a continuat operatiunea de valorificare a bunurilor aflate n
patrimoniul debitoarei falite i a organizat i desfasurat 3 sedinte de licitatie la datele mentionate n anuntul publicitar,
respectiv: 23.10.2015; 30.10.2015 i 06.11.2015; precizam ca nu s-au inregistrat intentii/ oferte de cumparare de la
vreun potential cumparator; se anexeaza procesele verbale de sedinta intocmite de lichidator, 3 file, Anexa nr.1.
Referitor la selectarea evaluatorului ANEVAR pentru intocmirea Rapoartelor de evaluare a bunurilor mobile- stoc de
marfuri i celelalte bunuri mobile- mobilier comercial aflate n patrimoniul debitoarei TINATAV:
Lichidatorul judiciar invedereaza faptul ca, fostul evaluator Evrika Imobiliare CRAIOVA, agreat de creditori i
desemnat n anul 2013, aprobat de creditori conform Procesul verbal nr. 355/ 30.09.2015 al Comitetului creditorilor
publicat n BPI nr. 16690/05.10.2015 pentru intocmirea Raportului de evaluarea a stocului de marfa i a celorlalte
bunuri mobile, n baza Contractului de prestari servicii nr.37/29.09.2015 s-a obligat la prestarea serviciilor de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


specialitate, insa, fara sa explice motivele, a intarziat predarea lucrarii la termenul din Contract- data de 15.10.2015,
amanata la cererea sa la data de 23.10.2015, iar ulterior n luna noiembrie a refuzat sa raspunda notificarilor trimise prin
e-mail de lichidatorul judiciar ;
In scopul evitarii inregistrarii unui alt esec n efectuarea lucrarii i tergiversarii procedurii de selectie, lichidatorul a
procedat la atentionarea evaluatorului ANEVAR cu privire la actionarea n instanta, intrucat a a incasat avansul de
2.000 lei pentru efectuarea lucrarii, la inceputul activitatii - data de 01.10.2015, concomitent cu sesizarea organismului
profesional -Comisia de disciplina a ANEVAR, intrucat o astfel de conduita aduce prejudicii de imagine pentru
profesionisti i daune materiale beneficiarilor.
Invederam faptul ca, dupa insistente constante efectuate de lichidator prin corespondenta electronica, evaluatorul Evrika
Imobiliare a transmis prin curier, la data de 09.12.2015, doua exemplare din Raportul de evaluare, ulterior datei
mentionate, nu am avut niciun fel de comunicare;
Consideram ca evaluatorul, conform bunelor practici, era obligat sa intocmeasca un proces verbal de predare- primire a
lucrarii, ocazie cu care s-ar fi creat posibilitatea formularii unor obiectiuni fata de constatarile din raport, cel putin cele
legate de depozitare, care nu corespund realitatii- ex. marfurile sunt depozitate n conditii optime, sunt pastrate pe
categorii de bunuri, spatiile de depozitare permit conservarea n situatia n care au fost preluate de la debitoare, ceea ce
reprezinta exact sortotimentul i calitatea existente la momentul preluarii stocului de marfa de la debitoare ;
Lichidatorul judiciar invedereaza starea de fapt- aceea ca toti specialistii evaluatori ANEVAR pe care lichidatorul i-a
contactat n anul 2015 dupa emiterea cererii de oferta i care, inainte de acceptarea lucrarii, au inspectat fizic, n
prezenta lichidatorului, stocul de marfa supus evaluarii, dupa care au exprimat rezerva/ refuzand sa accepte un
asemenea angajament, intrucat au avut temerea existentei unui decalaj evident intre valoarea scriptica inregistrata n
contabilitate de 4.459.531,61 lei i stocul de marfa predat efectiv de debitoare n cantitatea i sortimentele conservate de
lichidator prin depozitarea intr-un singur loc i sortarea pe categorii de produse; refuzul acceptarii intocmirii Raportului
de evaluare a fost motivat ca lucrarea presupune un consum apreciabil de resurse de timp i personal datorat existentei
unui volum foarte mare de marfa i diversificat, dar de valori mici, care este ineficient.
Dupa examinarea Raportului de evaluare a stocului de marfa intocmit de evaluator ANEVAR Evrika Imobiliare,
lichidatorul judiciar a procedat la predarea i inregistrarea acestuia conform borderoului nr. 437/24.12.2015, la grefa
Tribunalului Valcea la data de 29.12.2015 pentru a fi atasat la dosarul cauzei, n acest mod fiind creat cadrul legal al
consultarii de catre partile din dosar i formularii eventualelor obiectiuni; se anexeaza documentul, 1 fila, Anexa nr. 2.
Totodata lichidatorul judiciar a procedat la formularea Anuntului privind depunerea la dosarul cauzei a Raportului, n
scopul publicarii n B.P.I. i asigurarii informarii tuturor partilor interesate; anuntul a fost emis sub nr. 440/28.12.2015
i a fost publicat n BPI nr.22415/30.12.2015 conform Dovezii de publicare nr.337434/ 30.12.2015emisa de ONRC; se
anexeaza documente, 2 file, Anexa nr.3.
De asemenea, lichidatorul a procedat la convocarea creditorilor n sedinta Comitetului i a Adunarii la data de
08.01.2016; ordinea de zi a sedintelor a fost stabilita prin Convocatorul emis sub nr. 441/28.12.2015 publicat n BPI
nr.22424/30.12.2015, conform Dovezii de publicare nr.337518 /30.12.2015 emisa de ONRC; se anexeaza documente, 2
file, Anexa nr. 4.
La data de 30.12.2015, creditorul BANCA ROMANEASCA a solicitat amanarea punctului 1 de pe ordinea de zi a
sedintei Adunarii creditorilor, respectiv aprobarea pretului de oferta pentru bunul imobil- spatiul comercial aflat la
parterul blocului de locuinte de la adresa din Rm.Valcea, str. T. Vladimirescu, Bl.5, a carui valoare a fost actualizata n
anul 2015, dar nu s-a reusit vanzarea la licitatiile organizate n anul 2015, deoarece procedura interna de analiza i
exprimare a votului personalului bancii, necesita o perioada de timp mai mare, solicitand convocarea dupa data de 21
ianuarie anul 2016; astfel, prin Anuntul emis sub nr. 444/30.12.2015, lichidatorul va amana votarea punctului 1 pentru o
data ulterioara, respectiv 21.01.2016; se anexeaza documentul care va fi predat spre publicare n BPI, 1 fila, Anexa nr.5.
In ce priveste indeplinirea obligatiilor de raportare fiscala, lichidatorul mentioneaza ca a asigurat depunerea declaratiilor
fiscale la AJFP Valcea, intocmite pentru termenul de raportare cu scadenta :
Lunar pentru lunile: octombrie, noiembrie anul 2015 Decont de TVA inregistrat la unitatea fiscala AJFP Valcea sub
nr. 38987/27.11.2015 i nr. 40395/28.12.2015; se anexeaza fotocopii ale documentelor fiscale n extras i recipisele de
validare a datelor, 4 file, Anexa nr .6.
Referitor la platile efectuate n aceasta perioada, acestea au privit cheltuiei de administrarea procedurii, respectiv :
- 166,68 lei- comisioane bancare n perioada: 01.10.-31.12.2015 conform extras bancar emis de Banca Romaneasca i
Granti Bank, inregistrat n balanta de verificare intocmita n lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, anul 2015;
- 194.030 lei creanta creditor Karpi Expert conform Raport/ Plan distributie catre creditori din data de 21/10.2015
decontata la Garanti Bank la data de 02.12.2015 ;
- 6.994 lei- creanta creditor Arabesque conform Raport/ Plan distributie catre creditori din data de 21/10.2015 decontata
la Garanti Bank la data de 02.12.2015;
- 1.350 lei contravaloare servicii de contabilitate n lunile: octombrie, noiembrie, decembrie, anul 2015 efectuate de
Floricel Monica Elena Cabinet Expert Contabil, Rm.Valcea n baza Contractului de prestari servicii incheiat cu aceasta;
se anexeaza facturi fiscale nr.: 26 /30.10.2015; 30/25.11.2015 i 33/30.12.2015, precum i chitante nr.23,25,28 n
valoare de 450 lei fiecare, fotocopii, 3 file;
- 9.661 lei lei- onorariul lichidator judiciar, componenta variabila conform factura fiscala nr. 67 i chitanta nr.
58/04.11.2015, anexate, 2 file;
- 3.000 lei- - onorariul lichidator judiciar, componenta fixa, pentru lunile: noiembrie, decembrie, anul 2015, conform
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 61/05.01.2016


facturilor fiscale nr. PE CAB 68 /30.11.205 i nr. 70/30.12.2015 n valoare de 1.500 lei fiecare, precum i chitante
fiscale atasate- nr. 59/30.11.2015, respectiv nr. 60 /30.12.2015 privind incasarea sumei la data facturarii serviciului de
specialitate care au fost emise de lichidator, fotocopii, 4 file;
- Documentele n fotocopii au fost grupate n Anexa nr.7, 12 file ;
- TOTAL plati :215.201,68 lei.
De mentionat este i faptul ca, n perioada analizata, lichidatorul a incasat suma de 2.456,65 lei din dobanda acordata de
banci pentru sumele din depozite; precizam ca, suma de 435.414 aflata n cont de depozit la BANCA ROMANEASCA,
reprezinta creanta suspensiva pentru SC Ioncris Com SRL suma de 429.625,92 lei, respectiv suma de 850 lei virata n
plus de adjudecatarul SC Adelina Cristal SRL, care va fi pastrata n cont pana la solicitare; diferenta n suma de
4.938,08 lei va fi utilizata pentru plata cheltuielilor efectuate n procedura pentru paza, servicii contabilitate, onorariu
lunar lichidator, anunt publicitar; se anexeaza copia extraselor de cont eliberate de banci, 3 file, Anexa nr. 8.
Lichidatorul a intocmit materialele de sedinta pentru comitetul/ adunarea creditorilor convocata la data de 08.01.2016.
Lichidatorul precizeaza ca toate operatiunile privind modificarea patrimoniului debitoarei, cat i transferurile de sume
efectuate n perioada analizata au fost inregistrate n balanta de verificare intocmita lunar; se anexeaza ultima balanta
intocmita la data de 31.12.2015, 3 file, Anexa nr.9.
Alte aspecte :
1. Lichidatorul judiciar a asigurat publicarea n BPI a Raportului intocmit pentru analiza activitatii din perioada :01.09.
21.10.2015 pe care l-a transmis comitetului creditorilor i l-a depus la dosarul cauzei, iar dovada privind indeplinirea
procedurii de publicare a fost emisa de ONRC sub nr.274555/23.10.2015 prin care se certifica publicarea documentelor
n BPI nr.18051/23.10.2015; anexam documente, 2 file Anexa nr. 10.
2. Lichidatorul judiciar a asigurat publicarea n BPI a Notificarii privind depunerea Planului de distributie nr.
379/21.10.2015, iar dovada privind indeplinirea procedurii de publicare a fost emisa de ONRC sub nr.273775/
23.10.2015 prin care se certifica publicarea documentelor n BPI nr.18000 /23.10.2015 ;se anexeaza documente, 2 file,
Anexa nr. 11.
3. Lichidatorul a inregistrat n luna decembrie contabilitatea falitei, facturile fiscale nr. 103727/14.10.2015 i nr.
113185/10.11.2015 n valoare de 300 lei fiecare, care au fost emise de firma de paza SC TOTTO SECURITY SRL
pentru serviciul efectuat n lunile octombrie i noiembrie, predate la data de 15.12.2015 urmand ca decontarea sa se
efectueze la data expirarii termenului depozitelor aflate la BANCA ROMANEASCA; se anexeaza fotocopii ale
facturilor emise de prestator, 2 file, Anexa nr.12.
4. In scopul finalizarii operatiunii de evaluare a imobilelor cladiri i teren din patrimoniul debitoarei a carei structura
a fost consolidata pentru una, iar pentru cea noua edificata pe terenul garantia GARANTI BANK, nu s-a respectat
proiectul i autorizatia de construire, lichidatorul judiciar a formulat cererea de oferta servicii evaluare imobile- pentru
evaluator ANEVAR- care a fost emisa sub nr. 435/22.12.2015 i a fost transmisa prin e-mail evaluatorului PF
TANASIE EUGENIA pentru obtinerea ofertei tehnice i de prt pentru aprobarea de catre comitetul creditorilor; se
enexeaza documentul, 1 fila, Anexa nr.13.
Lichidatorul judiciar supune aprobarii creditorilor prezentul Raport, impreuna cu Anexele intocmite nr. 1 -13 n numar
de 38 file, solicitand formularea eventualelor propuneri sau masuri considerate utile continuarii procedurii insolvenei n
mod corespunzator.
Raportul astfel intocmit are numar de 4 file i 13 anexe. Raportul va fi depus la dosarul cauzei pentru termenul de
judecata stabilit la data de 27.01.2016 la Tribunalul Valcea i comunicat membrilor Comitetului creditorilor prin e-mail.
6.Numar de exemplare depuse la Tribunalul Valcea- un exemplar pentru dosarul cauzei impreuna cu anexele, 42 file.
Popescu Elena- Cabinet Individual de Insolven
*

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 61/05.01.2016 conine 19 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

19