Sunteți pe pagina 1din 1

A.

CERTIFICAT URBANISM
- CERERE TIP ( PRIMARIE SAU INTERNET) ;
- COPII LEGALIZATE DUPA TITLUL DE PROPRIETATE ;
- FISA CADASTRALA, PLAN DE INCADRARE IN ZONA (SC 1:5000) SI PLAN DE SITUATIE (SC
1:1000 - 1:1500) - PLANURILE TREBUIE SA FIE AVIZATE DE OCPI ;
- CERTIFICATUL ROI - VIZEAZA IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ESTE ELIBERAT DE CIRCA
FINANCIARA IN BAZA UNEI CERERI ;

B. AVIZE
1. GENERALE :
- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA (70LEI) ;
- APELE ROMANE (200-300LEI) ;
- MEDIU (100LEI) ;
- SANATATEA POPULATIEI (50) ;
- AVIZ PSI ;
- AVIZ SALUBRITATE (150LEI) ;
2. OPTIONALE :
- GAZE NATURALE (150LEI) ;
- ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE (150) ;
- AVIZ TELEFONIE ;
- AVIZ TRANSPORT URBAN ;
- AVIZ POLITIA ROMANA ;
- AVIZ MONUMENTE ISTORICE ;
- AVIZ ISC (250LEI) ;
ACTE PENTRU DEPUNEREA AVIZELOR :
- ACT PROPRIETATE (ORIGINAL + COPIE) ;
- ACT DE INTABULARE AVIZAT DE OCPI (ORIGINAL + COPIE) ;
- CERTIFICAT URBANISM ORIGINAL + COPIE) ;
- PLAN DE SITUATIE SI PLAN DE INCADRARE IN ZONA ;
- MEMORIU DE SPECIALITATE PENTRU FIECARE AVIZ IN PARTE.

C. DOCUMENTE NECESARE EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE


- CERERE EMITERE AUTORIZATIE ;
- ACT DE PROPRIETATE ;
- CERTIFICAT URBANISM (COPIE) ;
- DOCUMENTATIE DTAC - INCLUSIV REFERATE DE VERIFICARE (2 EXEMPLARE) ;
- FISE TEHNICE PT. OBTINEREA AVIZELOR (LA AVIZELE UNDE ESTE CAZUL) ;
- AVIZE ;
- DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND INEXISTENTA UNOR LITIGII ASUPRA
IMOBILULUI ;
- DOCUMENTUL DE PLATA A TAXEI DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE ( 0.5% DIN
VALOAREA TOTALA DE INVESTITIE ) ;
- DOCUMENTELE DE PLATA A TAXELOR LEGALE PENTRU AVIZE SI ACORDURI DIN CU.

S-ar putea să vă placă și