Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE,

Subsemnatul/a ..........................................................................................
student/a n anul ............................................ n cadrul anului universitar 20152016, doresc s susin examenul-restan din anul ..................................,
semestrul ......................, la disciplina .................................................................
....................................................., titular de curs fiind dl/dna ............................
......................................................, titular lucrri practice fiind dna/dl ...............
.........................................................................

Data completrii
............................

Nume/ Prenume
...........................................................
Semntura
............................................
..............

Universitatea Dunrea de Jos, Galai