Sunteți pe pagina 1din 18

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETI NUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

 Citaii
 Comunicri
 Hotrri judectoreti
 Convocri
 Notificri
 Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven

Nr. 8568 - Mari, 03.05.2016

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016

SUMAR
Index firme supuse publicrii n Buletinul Procedurilor de Insolven

Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 3


Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea AS LOCAV SRL ........................................................................................................................................... 3
2. Societatea TIA CONSTRUCT AMBIENT SRL ............................................................................................................ 4
Judeul Buzu ................................................................................................................................................................... 5
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea DOBRE TRANS 2005 SRL .......................................................................................................................... 5
Judeul Cluj ....................................................................................................................................................................... 6
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea CUPTORUL DE AUR SRL .......................................................................................................................... 6
Judeul Constana ............................................................................................................................................................. 8
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 8
1. Societatea RUBINAV SRL ............................................................................................................................................ 8
2. Societatea FRUVISAT SA ............................................................................................................................................. 8
Judeul Gorj ...................................................................................................................................................................... 9
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................... 9
1. Societatea STRUCTUR CONS SBBS SRL ................................................................................................................... 9
Judeul Hunedoara ......................................................................................................................................................... 11
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 11
1. Societatea FLADO STYLE SRL .................................................................................................................................. 11
Judeul Maramure ........................................................................................................................................................ 12
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea TEMPOFISH SRL ...................................................................................................................................... 12
Judeul Mure ................................................................................................................................................................. 12
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 12
1. Societatea GEDACOM IMPEX SRL ........................................................................................................................... 12
2. Societatea KALDARAM SRL...................................................................................................................................... 13
Judeul Prahova .............................................................................................................................................................. 14
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 14
1. Societatea CATERING UNIVERSAL SRL ................................................................................................................. 14
Judeul Slaj .................................................................................................................................................................... 15
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea STELIANA FORTE SRL............................................................................................................................ 15
Judeul Teleorman .......................................................................................................................................................... 17
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 17
1. TNASE TRAUDI-CRENGUA NTREPRINDERE INDIVIDUAL .................................................................... 17
Judeul Vlcea ................................................................................................................................................................. 18
Seciunea I - Profesioniti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea TERASA FLAMINGO SRL ...................................................................................................................... 18

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


Municipiul Bucureti
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea AS LOCAV SRL, cod unic de nregistrare: 20958173
S.P. GRIG CONSULT I.P.U.R.L.
MEMBRU U.N.P.I.R.
Bd. Camil Ressu, nr. 36, Bl. C12, sc.1, Tel.: 021.344.18.00
Et. 4, ap. 9, sector 3, Bucure[ti Fax: 021.344.81.28
www.grigconsult.ro E-mail: secretariat@grigconsult.ro
Termen:
Raport final de activitate
Nr. ieire: 413/28.04.2016
Numar dosar: 44210/3/2010
Tribunalul Bucureti Secia a VII-a Civila
Judector sindic: Oana Scutelnicu
Lichidator judiciar: SP Grig Consult IPURL
Debitoare: SC AS LOCAV SRL
Meniuni cu privire la creantele inregistrate la dosarul cauzei :
 Creante garantate :
- BRD GSG Sucursala Unirea = 10.099.666,07 lei, conform art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006;
- DGITL SECTOR 1 = 462.623 lei, conform art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006 i 74.230 lei, conform art.
121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006;
 Creante bugetare:
- AFP sector 1, prin DGFPMB = 26.612 lei, conform art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 ;
- ITM Bucureti = 431 lei, conform art. 123 pct. 4 din Legea nr. 85/2006 ;
Meniuni cu privire la bunurile debitoarei :
In patrimoniul societatii debitoare au fost identificate, evaluate i valorificate urmatoarele bunuri imobile :
 Imobil (teren 240 mp i constructie S+P+E+M) situat n str. Gala Galaction, nr. 61, sector 1, Bucureti, avand numar
cadastral 9058 intabulat n CF nr. 70034 a localitatii Bucureti sector 1;
 Imobil teren n suprafata de 224 mp i constructii C1, C2 i C3, situat n Bucureti, strada Maltopol, nr. 8, sector 1,
avand nr. cadastral 23764 intabulta n CF nr. 71468 a localitatii Bucureti sector 1;
 Imobil teren n suprafata de 318,54 mp i constructie, situat n Bucureti, strada Maltopol, nr. 4, sector 1, avand nr.
cadastral 16681 intabulta n CF nr. 40419 a localitatii Bucureti sector 1;
 Imobil (teren 355,96 mp din acte i 359,13 mp conform masuratorilor cadastrale i constructie nefinalizata) situat n
str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 34, sector 1, Bucureti, avand numar cadastral 23914 intabulat n CF nr. 72011 a localitatii
Bucureti sector 1;
Imobilele din patrimoniul societatii debitoare au fost valorificate dupa cum urmeaza :
IMOBIL
cumprtor
pre
modalitate de vnzare
Vanzare directa, conform aprobarii
Imobil situat n strada Gala Sirbu Dumitru Mihai i Sirbu
503.226 lei + TVA Adunarii creditorilor de la
Galaction nr. 61
Ioana Isabela Ruxandra
05.04.2013
Licitatie publica cu strigare,
Imobil situat n strada
SC Deuteria Cosmetics SRL 635.000 lei + TVA conform aprobarii Adunarii
Maltopol nr. 8
creditorilor de la 25.09.2012
Vanzare directa conform aprobarii
Imobil situat n strada
SC Victory Imobiliare SRL 516.129,04 lei + TVA Adunarii creditorilor de la
Maltopol nr. 4
05.11.2015
Vanzare directa, conform aprobarii
Imobil situat n strada Al.
SC Victory Imobiliare SRL
814.516 lei + TVA Adunarii creditorilor de la
Ioan Cuza nr. 34
05.04.2013
TOTAL
2.468.871,04 lei
Meniuni cu privire la sumele distribuite catre creditori :
Pentru suma totala incasata, n valoare de 2.468.871,04 lei, au fost intocmite doua Planuri de distribuire, dupa cum
urmeaza :
 Planul de distribuire nr. 1, pentru suma de 1.952.742 lei, a fost depus la dosarul cauzei la termenul de judecata de la
data de 17.05.2013, a fost afisat la usa instantei la data de 21.05.2013 i a fost publicat n Buletinul Procedurilor de
Insolven nr. 9457 din data de 29.05.2013.
Repartizarea fondurilor s-a facut conform dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006, respectiv :
- fond UNPIR, conform art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 = 39.055,00 lei ;
- onorariu administrator judiciar (2.500 lei/luna x 12 luni ) = 30.000 lei ;
- onorariu lichidator judiciar (2.500 lei/luna x 16 luni + 4 % din pretul incasat la vanzarea imobilului, onorariu stabilit
la Adunarea creditorilor de la 29.02.2012), conform art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 = 118.110 lei ;
- Cheltuieli de procedura efectuate, conform art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 = 28.763,46 lei ;
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


- Suma retinuta pentru continuarea procedurii = 15.000 lei ;
- DGITL sector 1, conform dispozitiilor art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 = 27.575 lei ;
- BRD GSG SA, conform dispozitiilor art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006 = 1.694.238,54 lei.
 Planul de distribuire nr. 2, pentru suma de 531.129,04 lei, care include pe langa suma incasata la vanzarea
imobilului din strada Maltopol nr. 8 i suma de 15.000 lei retinuta pentru continuarea procedurii la intocmirea Planului
de distribuire nr. 1, a fost depus la dosarul cauzei la termenul de judecata de la 05.03.2016, a fost afisat la usa instantei
la data de 08.03.2016 i a fost publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 4844 din data de 08.03.2016.
Repartizarea fondurilor s-a facut conform dispozitiilor art. 121 din Legea nr. 85/2006, respectiv :
- fond UNPIR, conform art. 4 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 85/2006 = 10.322.58 lei ;
- onorariu lichidator judiciar (2.500 lei/luna x 37 luni perioada mai 2013 mai 2016 inclusiv + 4 % din pretul incasat
la vanzarea imobilului, onorariu stabilit la Adunarea creditorilor de la 29.02.2012), conform art. 121 alin. (1) pct. 1 din
Legea nr. 85/2006 = 113.145,16 lei ;
- Cheltuieli de procedura efectuate, conform art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 = 26.165,88 lei ;
- Suma retinuta pentru continuarea procedurii = 500 lei ;
- DGITL sector 1, conform dispozitiilor art. 121 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 85/2006 = 46.655 lei ;
- BRD GSG SA, conform dispozitiilor art. 121 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 85/2006 = 334.340,42 lei .
Cele doua planuri de distribuire pe care le-am intocmit nu au fost contestate i sumele au fos distribuite creditorilor asa
cum au fost repartizate.
Mentiuni cu privire la gradul de acoperire a creanelor :
Creana
Suma distribuita Procent acoperire
Creditor
(lei)
(lei)
creana (%)
BRD GSG Sucursala Unirea
10.099.666,07
2.028.578,96
20,08 %
DGITL sector 1
536.853,00
74.230,00
13,82 %
AFP sector 1 prin DGFPMB
26.612,00
0
0
ITM Bucureti
431,00
0
0
TOTAL
10.663.562,07
2.102.808,96
19,71 %
Alte meniuni :
Prezentul raport va fi supus aprobarii adunarii creditorilor i Judectorului sindic. Dupa aprobare vom solicita
nchiderea procedurii n temeiul art. 132 din Legea nr. 85/2006.
LISTA CREDITORI
Dosar nr. 44210/3/2010
DEBITOR: SC AS LOCAV SRL
BRD GSG Sucursala Unirea
Strada Vintila Voda, nr. 2, sector 3, Bucureti
DGITL sector 1
Str. Biserica Amzei, nr. 21 23, sector 1, Bucureti
Administratia Finantelor Publice sector 1
Strada Roma, nr. 7, sector 1, Bucureti
ITM Bucureti
Str. Radu Voda, nr. 26 26A, sector 4, Bucureti
LICHIDATOR JUDICIAR
SP GRIG CONSULT IPURL
prin
DUMITRU GRIGORE
Lichidator judiciar, SP Grig Consult IPURL, prin Dumitru Grigore
2. Societatea TIA CONSTRUCT AMBIENT SRL, cod unic de nregistrare: 28110011
Tribunalul Bucureti
Secia a VII-a Civil
Dosar 8342/3/2015
Reconvocare comitet creditori
Nr. 7396/03.05.2016
1. Date privind dosarul: nr. 8342/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucureti Secia a VII-a Civil,
2.Arhiva instanei: Adresa: Bd. Unirii nr. 37, sector 3, Bucureti. Program de lucru cu publicul: Luni Vineri / 09:30
14:00
3.Debitor: TIA CONSTRUCT AMBIENT SRL - n insolven, n insolvency, en procdure collective cu sediul n Bdul Iuliu Maniu, nr. 19C, biroul nr. 1, parter, sector 6, Bucureti, Cod de Identificare Fiscal 28110011, nr. de
nregistrare la Registrul Comerului J40/2355/2011.
4. Administrator Judiciar: ZRP Insolvency S.P.R.L, cu sediul n Bucureti, str. Dimitrie Racovi nr. 28 -30, sector 2,
tel.: 021 311 77 82 fax: 021 311 77 88, Persoan de contact: Alina Surpeanu, tel.: 0746.156.407, e-mail:
alina.surpateanu@zrp.ro.
5. Membrii comitetului:
Credit Plus (Gulf) Ltd prin mandatar COLECTARE RECUPERAREA CREANTE CRC S.R.L n calitate de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


preedinte
Direcia Generala a Finantelor Publice Bucureti n calitate de membru
Microtek Systems SRL n calitate de membru
6.Subscrisa ZRP Insolvency S.P.R.L., societate civil profesional, cu sediul n Bucureti, str. Dimitrie Racovi, nr. 2830, sector 2, cod potal 023994, nregistrat n Registrul Formelor de Organizare al Uniunii Naionale a Practicienilor n
Insolven sub numrul RFO II 0571, Cod Unic de nregistrare RO29440085, n calitate de administrator judiciar al SC
TIA CONSTRUCT AMBIENT SRL, desemnat prin ncheierea de edin din data de 19.03.2015 pronunat de
Tribunalul Bucureti - Secia a VII-a Civil n dosarul nr. 8342/3/2015,
n temeiul art. 48 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven,
reconvoac
edinta Comitetului Creditorilor societii SC TIA CONSTRUCT AMBIENT SRL ce va avea loc n data de
13.05.2016, ora 13:00, la sediul administratorului judiciar din str. Dimitrie Racovi nr. 28-30, sector 2, Bucureti.
Ordinea de zi este urmtoarea:
1. Aprobarea angajrii unui expert tehnic evaluator, membru ANEVAR, prin selecie de oferte, pentru evaluarea
bunurilor din patrimoniul debitoarei SC TIA CONSTRUCT AMBIENT SRL, conform ofertelor.
Membrii comitetului creditorilor pot fi reprezentai n adunare prin mputernicii cu procur special autentic sau, n
cazul creditorilor bugetari i al celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Creditorii
persoane fizice prezeni personal n adunare vor fi identificai n baza unui act de identitate.
Votul asupra punctelor de discuie nscrise pe ordinea de zi pot fi exprimate i prin coresponden. Scrisoarea
recomandat cu confirmare de primire, punctul de vedere transmis prin fax sau nscrisul n format electronic la care s-a
ataat semntura electronic autorizat va trebui s ajung la administratorul judiciar la sediul din str. Dimitrie Racovi
nr. 28-30, Bucureti, la adresa de e-mail: alina.surpeanu@zrp.ro sau la numrul de fax: 021 311 77 88, pn cel mai
trziu la data i ora stabilite pentru comitet.
ZRP Insolvency S.P.R.L., prin Co Managing Partner Elena Cosma
Judeul Buzu
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea DOBRE TRANS 2005 SRL, cod unic de nregistrare: 17126110
Raport nr. 18
privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor lichidatorului judiciar i justificarea cheltuielilor
efectuate n condiiile art. 121 alin. (1) i art. 123 din legea privind procedura insolvenei
pentru debitorul Dobre Trans 2005 SRL
Nr. 998/28.04.2016
Numr dosar: 3285/114/2013, Tribunal: Buzu, Secia: a- II a Civil de Contencios Administrativ i Fiscal, Judector
sindic: Eugen Irimia
Temei juridic: art. 21, alin (1), art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea 85/2006
Lichidator judiciar: Expert Cont Insolvency SPRL, operator de date cu caracter personal nr. 15523, sediu ales: Buzu,
str. Unirii, bl. 19F, ap. 3, jud. Buzu,cod de identificare fiscal RO25057150, numr de nregistrare RFO II 0363, Email: contact@expertcontinsolvency.ro.
Debitor: Dobre Trans 2005 SRL, Cod de identificare fiscal: 17126110, sediul social: Comuna Movila Banului, sat:
Movila Banului, jud.: Buzu, Numr de ordine n Registrul Comerului: J10/72/2005.
Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale:
1. Referitor valorificare bunuri: Aa cum am prezentat la termenul precedent, am organizat licitaii publice ncepnd din
data de 28.01.2016 pn n data de 25.02.2016, pentru vnzarea bunurilor mobile din averea debitoarei.
La licitaiile din datele de 28.01.2016, 04.02.2016, 11.02.2016, 18.02.2016 i 25.02.2016 nu s-au prezentat cumprtori.
Avnd n vedere cele prezentate, am convocat adunarea creditorilor printr-un anun n Buletinul Procedurilor de
Insolven nr. 4067/26.02.2016, pentru data de 18.03.2016, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar, cu urmtoarea
ordine de zi:
- Aprobarea diminurii preului de pornire al licitaiilor pentru bunurile mobile din averea debitoarei, cu 5% fa de
ultimul pre stabilit conform hotrrii adunrii creditorilor din data de 08.01.2016 i meninerea acestuia pe parcursul a
5 serii de licitaii.
Adunarea creditorilor hotrte:
- Se aprob diminuarea preului de pornire la licitaie pentru bunurile mobile din averea debitoarei, cu 5% i meninerea
acestuia pe parcursul a nc 5 (cinci) edine de licitaie, organizate la acelai interval de timp. Orice diminuare
ulterioar a preurilor de pornire va fi supus aprobrii adunrii creditorilor.
Procesul verbal al adunrii creditorilor a fost nregistrat la grefa Tribunalului Buzu, conform prevederilor art. 14, alin.
(6) din legea 85/2006.
Ca urmare a hotrrii adunrii creditorilor din data de 18.03.2016, am organizat licitaii publice n datele de 07.04.2016,
14.04.2016, 21.04.2016, 28.04.2016 i 05.05.2016, ora 15.00, la sediul ales al lichidatorului judiciar, pentru vnzarea
bunurilor mobile din averea debitoarei.
La licitaiile din datele de 07.04.2016, 14.04.2016 nu s-au prezentat cumprtori.
Solicitm instanei de judecat s ia act de msurile i operaiunile efectuate pn la aceast dat de ctre lichidatorul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


judiciar.
Solicitm acordarea unui termen de continuare a procedurii, lichidatorul judiciar urmnd s depun un raport privind
descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor, n temeiul art. 24, Legea 85/2006, ntocmirea tabelului definitiv
consolidat al creanelor i valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.
Cheltuielile cu procedura insolvenei, neachitate pn la momentul actual sunt n sum total de 14.493,83 lei, dup
cum urmeaz:
Cheltuieli potale:
- factura nr. 35174/15.11.2013: 20,45 lei;
- factura nr. 37779/05.12.2013: 9,80 lei;
- factura nr. 39434/18.12.2013: 4,90 lei;
- factura nr. 3687/05.02.2014: 4,90 lei;
- factura nr. 14823/18.05.2015: 21,30 lei;
- factura nr. 16717/04.06.2015: 5,75 lei;
- factura nr. 16716/04.06.2015: 11,50 lei;
- factura nr. 17352/10.06.2015: 5,75 lei;
- factura nr. 23841/13.08.2015: 5,75 lei;
- factura nr. 23688/11.08.2015: 11,50 lei;
- factura nr. 24745/24.08.2015: 5,75 lei;
- factura nr. 25246/27.08.2015: 13,65 lei;
- factura nr. 256092/04.09.2015: 4,90 lei;
- factura nr. 30145/14.10.2015: 4,90 lei;
- factura nr. 1224/15.01.2016: 7,80 lei;
Cheltuieli ORC:
- factura nr. A1015395/18.11.2013: 24,00 lei;
- factura nr. A100462/11.01.2016: 8,00 lei;
Cheltuieli publicitate:
- factura nr. 21274/15.11.2013: 46,75 lei;
- factura nr. 36078/06.11.2015: 67,55 lei;
- factura nr. 37317/12.01.2016: 67,55 lei;
Cheltuieli deplasare:
- bon nr. 535/05.07.2015: 150,00 lei;
- bon nr. 247/31.07.2015: 300,02 lei;
- bon nr. 166/10.08.2015: 299,99 lei;
- bon nr. 747/09.09.2015: 100,10 lei;
Cheltuieli conservare:
- bon nr. 88/31.07.2015: 23,16 lei;
Cheltuieli transport ncarcat auto:
- factura nr. 388/10.08.2015: 250,00 lei;
Cheltuieli prestri servicii evidena contabil:
- factura nr. MV282/10.09.2015: 500,00 lei;
- factura proform nr. 2/18.03.2016: 350,00 lei;
Cheltuieli asigurare:
- chitana nr. 199400/29.12.2015: 126,72 lei;
Retribuie administrator judiciar: 2.500,00 lei inclusiv TVA;
Cheltuieli firm de paz monitorizare, preluare bun auto Isuzu, Ploieti i Bucureti:
 1 x 48 ore (6 oameni); 1 x 24 ore (2 oameni); 1x 24 ore (2 oameni) total = 96 ore x 20 lei/or = 2.380,80 lei (inclsiv
TVA);
Retribuie administrator judiciar, perioada reorganizare: 2.500,00 lei inclusiv TVA;
Onorariu de succes administrator judiciar, perioada reorganizare: 55.353 x 3%= 1.660,59 lei inclusiv TVA;
Retribuie lichidator judiciar: 3.000,00 lei inclusiv TVA.
Expert Cont Insolvency SPRL
Judeul Cluj
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea CUPTORUL DE AUR SRL, cod unic de nregistrare: 227900
Convocare adunare creditori
Nr. 435/03.05.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 863/1285/2015 Tribunalul Specializat Cluj, Judector sindic Hamciuc Daniela
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2, programul arhivei/registraturii instanei
L-V orele 08:30 12:30
3.Debitor: SC CUPTORUL DE AUR SRL, cu sediul n Gherla, str. Teilor nr. 8, jud. Cluj, cod de identificare fiscala
227900 numr de ordine n registrul comerului J12/335/1991
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


4. Lichidator judiciar: Judiciar CLUJ SPRL, Cod de identificare fiscal RO 33724441 sediul social Cluj-Napoca, str.
Gheorghe Lazar nr. 8, jud. Cluj, Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RFO II- 0777 tel./fax 0264599909 E-mail office@judiciarcluj.ro Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan juridic: Pop Radu
5. Subscrisa: Judiciar CLUJ SPRL, n calitate de lichidator judiciar a debitoarei SC CUPTORUL DE AUR SRL,
desemnat conform incheierii civile din 03.07.2015 pronunat de Tribunalul Specializat Cluj, n dosarul 863/1285/2015,
n temeiul art. 47 i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei, convoac Adunarea Generala a Creditorilor
debitoarei SC CUPTORUL DE AUR SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la data de 11.05.2016, orele: 8, la sediul Tribunalului Specializat Cluj, situat n Cluj
Napoca, calea Dorobantilor nr. 2, sala 249, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Audierea creditorilor cu privire la avansarea sumelor de bani necesare continuarii procedurii, n cuantum total de
8.511,96 lei cu titlu de cheltuieli de procedura avansate de catre lichidatorul judiciar, structura acesteia fiind
urmatoarea: 68,60 lei cheltuieli postale, 67,36 lei cheltuieli de publicitate, 4.056 lei cheltuieli legate de arhivarea
fondului arhivistic, 4.320 lei cheltuieli legate de depozitarea fondului arhivistic.
Judiciar Cluj SPRL, prin Ec. Radu Pop
*
Termen de judecata la 11.05.2016
Depunere raport de activitate ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura falimentului n forma simplificata
Nr. 434/03.05.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 863/1285/2015 Tribunalul Specializat Cluj, Judector sindic Hamciuc Daniela
2.Arhiva i registratura instanei: Cluj Napoca, Calea Dorobantilor nr. 2. programul arhivei/registraturii instanei L-V
orele 08:30 12:30
3.Debitor: SC CUPTORUL DE AUR SRL, cu sediul n Gherla, str. Teilor nr. 8, jud. Cluj, cod de identificare fiscala
227900, numr de ordine n registrul comerului J12/335/1991
4. Lichidator judiciar: Judiciar CLUJ SPRL, Cod de identificare fiscal 33724441, sediul social B-dul 21 Decembrie
1989, nr.126, et. 1, Cluj Napoca, nr. de ordine n tabloul practicienilor n insolven RFO II- 0777 tel./fax 0264599909
5. Subscrisa Judiciar CLUJ SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC CUPTORUL DE AUR SRL,
reprezentat legal prin administrator Pop Radu. n temeiul art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenei
comunic:
Raportul lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor
6. Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi publicat n Buletinul Procedurilor
de Insolven.
I. Demersurile efectuate de lichidatorul judiciar
La termenul de judecata anterior, judecatorul sindic a prorogat discutarea propunerii lichidatorului judiciar de inchidere
a prezentei proceduri n temeiul dispozitiilor cuprinse n art. 174 al legii 85/2014, dispunind continuarea procedurii,
sens n care a stabilit termen pentru data de 11.05.2016, termen pentru care a pus n vedere lichidatorului judiciar sa
procedeze de indata la intocmirea raportului asupra fondurilor obtinute din lichidare, precum i un plan de distribuire n
conformitate cu dispozitiile cuprinse n art. 160 i urm ale legii 85/2014.
Astfel, n executarea dispozitiilor judecatorului sindic am procedat la intocmirea, inregistrarea i comunicarea atit prin
publicare n BPI nr. 6.516/31.03.2016 cit i n conditiile c.p.c. creditorilor debitoarei a raportului asupra fondurilor
obtinute din lichidare precum a planului de distribuire, plan de distribuire prin care am propus acoperirea partiala a
cheltuielilor de lichidare.
In conformitate cu dispozitiile cuprinse n art. 160 alin. 5 al legii, impotriva modalitatii de intocmire a raportului precum
i a planului de distribuire, creditorii aveau posibilitatea sa formuleze contestatie n termen de 15 zile de la publicarea
acestora n BPI. Raportat la data publicarii raportului n BPI, termenul de formulare al contestatiilor s-a implinit, iar din
datele pe care lichidatorul judiciar le detine reiese ca niciunul dintre creditori nu a inteles sa formuleze contestatie.
II. Solicitari adresate instantei de judecata
Avind n vedere toate aceste aspecte invederate, din care reiese ca lichidatorul judiciar a executat dispozitiile
judecatorului sindic, pe de o parte, iar pe de alta parte tinind cont de faptul ca intreaga procedura a insolvenei n forma
simplificata a debitoarei SC Cuptorul de Aur SRL a fost parcursa, creditorii n cadrul adunarii generale a creditorilor din
data de 01.03.2016 neintelegind sa avanseze sumele necesare continuarii ei, consideram ca n prezenta cauza sunt
incidente dispozitiile cuprinse n art. 174 al legii 85/2014, motiv pentru care intelegem sa reiteram solicitarea cuprinsa
n cererea inregistrata la dosarul cauzei pentru termenul din 16.03.2016, i pe cale de consecinta va solicitam:
-In situatia n care creditorii, n urma audierii, refuza avansarea sumelor de bani necesare continuarii procedurii de
faliment a debitoarei sau n cazul neprezentarii lor n vederea audierii sa dispuneti inchiderea procedurii de faliment a
debitoarei SC Cuptorul de Aur SRL i radierea acesteia din evidentele Oficiului Registrului Comertului Cluj;
-De asemenea, solicitam n baza art. 180 din Legea 85/2014 descarcarea lichidatorului judiciar de toate indatoririle i
responsabilitatile;
-Dac onorata instana va dispune n sensul solicitat de catre lichidatorul judiciar, va rugam sa incuviintati plata sumei
de 8.511,96 lei, din fondul de lichidare, cu titlu de cheltuieli de procedura avansate de catre lichidatorul judiciar,
structura acestora find urmatoarea: 68,60 lei cheltuieli postale, 67,36 lei cheltuieli de publicitate, 4.056 lei, cheltuieli
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


legate de arhivarea fondului arhivistic, 4.320 lei cheltuieli legate de depozitarea fondului arhivistic.
Lichidator judiciar SP Judiciar Cluj SPRL, prin ec. Pop Radu
Judeul Constana
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea RUBINAV SRL, cod unic de nregistrare: 3989412
Raport privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor privind procedura falimentului
aferent perioadei 25.01.2016-21.03.2016 pentru debitoarea SC Rubinav SRL
Nr. 739/18.03.2016
1. Date privind dosarul: nr. 7510/118/2013, Tribunal Constana Secia a II-a Civil, Elena Laura Suliman
2. Registratura instanei: Constana, str. Traian, nr. 31; Programul arhivei: luni-vineri: 8,30-12,30
3. Debitoare: SC Rubinav SRL, J13/1951/1993, CIF 3989412, Constana, str. Luntraului, nr. 20, (camera 25), etaj 2,
jud. Constana
4. Lichidator judiciar: GD Reorganizare i Lichidare IPURL, CIF 27078265, cu sediul profesional n Constana, B-dul.
Ferdinand, nr. 53, bl. A8, sc.B, ap. 40, jud. Constanta, Numr de nregistrare n Registrul Societilor Profesionale
U.N.P.I.R. RFO II 0462, tel/fax: 0241-66 00 55, e-mail: dumitrugabriel.office@gmail.com, reprezentat prin practician
n insolven Dumitru Gabriela
5. Subscrisa: GD Reorganizare i Lichidare IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Rubinav SRL
conform ncheierii nr. 1672/27.08.2013 a Tribunalului Constana pronunat de judectorul sindic n dosarul
7510/118/2013, n temeiul art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenei public prezentul raport privind
actele i operaiunile efectuate de ctre lichidatorului judiciar n perioada 25.01.2016-21.03.2016.
I.
Actele i operaiunile efectuate n perioada de referin:
1. n conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) al legii 85/2006, prin adresa nr. 137/25.01.2016, lichidatorul judiciar a
solicitat publicarea n BPI Constana a unui extras al Raportului de activitate din data de 25.01.2016. Acesta a fost
publicat n BPI nr. 5425/16.03.2016.
2. Anunul privind valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei se afl postat pe site-ul specializat al UNPIR.
3. Lichidatorul judiciar a inut sedine de licitaie la 29.01.2016, 05.02.2016, 12.02.2016, 19.02.2016, 26.02.2016,
04.03.2016, 11.03.2016 i 18.03.2016 la valoarea de 70% din Raportul de evaluare aprobat de adunarea de creditori din
data de 25.03.2015. Nu s-a prezentat nici un ofertant, fiind ntocmite procese verbale n consecin.
4. Fa de creana de recuperat de la fostul administrator statutar, a mai rmas de ncasat suma de 26.016,29 lei. Facem
meniunea c, din sumele recuperate au fost susinute cheltuielile de procedur.
5. Avnd n vedere solicitrile creditorilor, lichidatorul judiciar a depus la data de 17.03.2016, tabelul preliminar
rectificat 2 al creanelor, prin serviciul de grefa al Tribunalului Constana, n dublu exemplar, unul pentru dosarul cauzei
i unul pentru afiare. Acesta a fost transmis spre publicare n BPI prin cererea nr. 733/17.03.2016. Au fost substituii n
drepturi urmtorii creditori:
creditorul Enic Neculai s-a subtituit n drepturile creditorilor Banca Transilvania SA, pentru o crean n cuantum
de 340.203,26 lei i Unicredit iriac Bank SA, pentru o crean n cuantum de 46.116,18 lei;
creditorul Enic Titica s-a subtituit n drepturile creditorului Banca Transilvania SA, pentru o crean n cuantum de
229.500,00 lei;
creditorul SC Maritim Steel SRL s-a subtituit n drepturile creditorilor Porsche Leasing Romnia IFN SA i Porsche
Broker de Asigurare SRL, pentru o crean n cuantum de 22.150,88 lei.
6. Avnd n vedere componena tabelului preliminar al creanelor depus la dosarul cauzei i pentru afiare la data de
17.03.2016, v rugm s observai c, comitetul de creditori anterior desemnat se desfiineaz prin ieirea din tablou a
Unicredit iriac Bank. Lund n considerare faptul c, la acest stadiu procesual debitoarea are n eviden un numr de 6
(ase) creditori, lichidatorul judiciar aprecieaz c nu se mai impune convocarea adunrii pentru alegerea unui nou
comitet de creditori. n msura n care instana nu consider necesar constituirea unui nou comitet al creditorilor,
lichidatorul judiciar considera c, n spiritul prevederilor art. 16 al legii 85/2006, atribuiile comitetului de creditori sunt
preluate de ctre adunarea creditorilor.
7. Astfel, lichidatorul judiciar a convocat adunarea creditorilor pentru data de 01.04.2016, ora 15:00, avnd ca ordine
de zi: aprobarea unei noi strategii de valorificare, n sensul diminurii preurilor de pornire a licitaiei, pentru bunurile
mobile din patrimoniul debitoarei.
8. Lichidatorul judiciar solicit un termen pentru desfurarea adunrii de creditori convocate la data de 01.04.2016,
funcie de care vor fi continuate aciunile privind valorificarea bunurilor din patrimoniul falitei.
II. Meniuni privind justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea 85/2006:
n perioada de referin s-au efectuat cheltuieli susinute n integralitate de ctre din averea debitoarei.
GD Reorganizare i Lichidare IPURL, prin Dumitru Gabriela, Lichidator judiciar al SC Rubinav SRL
2. Societatea FRUVISAT SA, cod unic de nregistrare: 2981666
Convocare comitet creditori
Nr. 612/29.04.2016
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 21/118/2003 al Tribunalului Constana Secia a II-a Civil, Judector sindic
Camelia Trifanov.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


2. Comitetul creditorilor: Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, cu sediul n Bucureti, str. Cpt. Alex.
erbnescu, nr. 50, sector 1; Agenia Domeniilor Statului, cu sediul n Bucureti, b-dul tirbei Vod, nr. 43, sector 1,
Dobronueanu Emanuel Corneliu, cu domiciliul n mun. Bucureti, Intrarea Bitolia, nr. 28, sector 1.
3.1. Debitor: SC FRUVISAT SA, cu sediul social n loc. Satu Nou, com. Mircea Vod, jud. Constana, nregistrat la
O.R.C. sub nr. J13/3173/1991, avnd cod de identificare fiscal 2981666, tel./fax 0240.533.316.
3.2. Administrator special: Mihalcea Emil, cetean romn, domiciliat n mun. Tulcea, str. 1848, bl. 19, sc.D, ap. 3, jud.
Tulcea.
4. Lichidator judiciar: RomINSOL I.P.U.R.L., cu sediul n Bucureti, Calea Apeductului, nr. 15, bl. A3A, sc.2, ap. 21,
parter, sector 6, i sediul ales pentru comunicarea actelor de procedur n mun. Constana, str. Fgetului, nr. 140, bl.
ST5, sc.B, ap. 39, et. 1, jud. Constana, nregistrat n Registrul Formelor de Organizare sub nr. 0195/01.01.2007, avnd
C.I.F. RO 15539802, tel./fax 0341441389, e-mail: rominsol@yahoo.com, reprezentat legal prin practician n
insolven, ing. Paul Apostol.
5. Subscrisa RomINSOL I.P.U.R.L., n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC FRUVISAT SA, reprezentat
legal prin practician n insolven, ing. Paul Apostol, desemnat prin sentina civil nr. 646/20.02.2012, pronunat n
Dos. nr. 21/118/2003 al Tribunalului Constana, n temeiul art. 17 alin. (2) i art. 122 alin. (1) din Legea nr. 85/2006
privind procedura insolvenei, din oficiu, convoac Comitetul creditorilor debitoarei SC FRUVISAT SA edina va
avea loc la data de 12.05.2016, ora 1100, la sediul ales al lichidatorului judiciar din mun. Constana, str. Fgetului, nr.
140, bl. ST5, sc.B, ap. 39, et. 1, jud. Constana, avnd pe ordinea de zi: (1) Prezentarea raportului asupra fondurilor
obinute din lichidare i din ncasarea de creane i a planului de distribuire ntre creditori, aferente perioadei 16.01.2016
15.04.2016.
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul edinei prin mputernicii, cu procur special autentic sau, n cazul creditorilor
bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Creditorii pot vota i prin
coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a
ncorporat, ataat sau asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat valabil, poate fi comunicat prin orice
mijloace lichidatorului judiciar, pn n ziua fixat pentru exprimarea votului.
Informaii suplimentare: la sediul lichidatorului judiciar din mun. Constana, str. Fgetului, nr. 140, bl. ST5, sc.B, ap.
39, et. 1, jud. Constana, tel./fax 0341441389, mobil: 0730081956, e-mail: rominsol@yahoo.com.
Lichidator judiciar, RomINSOL I.P.U.R.L., prin Asociat coordonator, ing. Paul Apostol
Judeul Gorj
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea STRUCTUR CONS SBBS SRL, cod unic de nregistrare: 27947759
Romnia, Tribunalul Gorj, Secia a II-a Civil
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, Judeul Gorj
Dosar 2866/95/2015/a1
Comunicare sentina nr.179
emis n data de 21, luna 04, anul 2016
Ctre,
Debitoarea SC Structur Cons Sbbs, cu sediul n Curtioara, nr.370, judeul Gorj, CUI 27947759, numr de ordine n
registrul comerului J18/48/2011.
Se comunic, alturat, copia sentinei nr. 179 din data de 30.03.2016, pronunat n dosarul nr. 2866/95/2015/a1, de
Tribunalul Gorj, Secia a II-a Civil privind debitoarea SC Structur Cons Sbbs, cu sediul n Curtioara, nr. 370, judeul
Gorj, CUI 27947759, numr de ordine n registrul comerului J18/48/2011.
Judector sindic,
Grefier-sindic,
Gheorghia Eftenoiu
Valentina Ttaru
*
Romnia, Tribunalul Gorj, Secia a II-a Civil
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 34, Tg-Jiu, judeul Gorj
Dosar 2866/95/2015/a1
Comunicare sentina nr. 179
emis n data de 21, luna 04, anul 2016
Ctre,
Prtul Imbre . tefan Mdlin, cu domiciliul n Bumbeti-Jiu, str. Muzeului, bl.8, sc.1, ap.4, judeul Gorj.
Se comunic, alturat, copia sentinei nr. 179 din data de 30.03.2016, pronunat n dosarul nr. 2866/95/2015/a1, de
Tribunalul Gorj, Secia a II-a Civil privind debitoarea SC Structur Cons Sbbs, cu sediul n Curtioara, nr. 370, judeul
Gorj, CUI 27947759, numr de ordine n registrul comerului J18/48/2011.
Judector sindic,
Grefier-sindic,
Gheorghia Eftenoiu
Valentina Ttaru

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


*
Romnia, Tribunalul Gorj, Secia a II-a Civil
Cod operator 2442/2443
Dosar nr. 2866/95/2015/a1
Sentina nr. 179/2016
edina public de la 30 Martie 2016
Completul compus din:
Judector-sindic: Gheorghia Eftenoiu
Grefier: Valentina Ttaru
Pe rol fiind judecarea cererii de antrenare a rspunderii materiale formulat de reclamantul Titanic SPRL n calitate de
lichidatorul judiciar al debitoarei SC Structur Cons Sbbs SRL, n contradictoriu cu prtul Imbre . tefan Mdlin.
La apelul nominal fcut n edina public a rspuns consilier juridic Popescu Marius pentru reclamantul Titanic SPRL
n calitate de lichidatorul judiciar al debitoarei Structur Cons Sbbs SRL, lips fiind.
Procedura legal ndeplinit.
S-a fcut referatul cauzei de ctre grefier, dup care, nemaifiind alte cereri de formulat sau excepii de invocat, s-a
constatat cererea n stare de judecat i s-a acordat cuvntul.
Consilier juridic Popescu Marius pentru reclamantul Titanic SPRL n calitate de lichidatorul judiciar al debitoarei
Structur Cons Sbbs SRL a solicitat admiterea cererii aa cum a fost formulat.
Judectorul-sindic,
Asupra cauzei de fa:
Prin cererea nregistrat la data de 26.11.2015 pe rolul Tribunalului Gorj Secia a II-a Civil, sub nr. 2866/95/2015/a1,
Titanic SPRL n calitate de lichidatorul judiciar al debitoarei Structur Cons Sbbs SRL, cu sediul Tg-Jiu, str. Siretului, bl.
17, parter, jud. Gorj, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei Structur Cons Sbbs SRL, numit prin sentina nr.
570/30.09.2015, pronunat n dosarul nr. 2866/95/2015 aflat pe rolul Tribunalului Gorj, n temeiul art. 169 lit. a), d), e)
din Legea 85/2014, a solicitat antrenarea rspunderii materiale pentru intrarea n insolven n sarcina administratorului
debitoarei, Imbre . tefan Mdlin cu ultimul domiciliu cunoscut declarat la Registru Comerului Gorj n loc.
Timioara, str. Florimund Mercy, nr. 9, et. 3, ap. 14, jud. Timi, CI seria TM, nr. 561071 emis de SPCLEP Timioara,
CNP 1800117182112.
n exercitarea atribuiilor prevzute de Legea 85/2014, s-a procedat la notificarea societii debitoare dar i a prtului
n calitatea sa de administrator, prin care s-a solicitat s depun la sediul administratorului judiciar, documentele
prevzute de art. 67 alin 1 din Lege, aceste notificri nu au fost primite la reedina din Timioara, corespondena fiind
restituit, ns la sediul debitoarei din Loc. Curtioara, ora Bumbeti Jiu. conform meniunilor de pe AR notificrile au
fost primite sub semntur de o persoan mputernicit.
Totodat s-a notificat conform dispoziiilor legale, deschiderea procedurii insolvenei fa de debitoare i a potenialilor
creditori prin BPI nr. 11759/26.06.2015 i ziarul Bursa din data de 29.06.2015.
Cum documentele solicitate nu au fost prezentate de administratorul debitoarei, s-a procedat la ntocmirea Raportului
privind propunerea de intrare n procedura simplificat a falimentului conf. art. 38 alin. 2 lit. c) din lege. Fa de
meniunile din coninutul acestui raport, raportat la starea de fapt constatat cu ocazia solicitrii informaiilor privind
debitoarea, de la instituiile abilitate s-a constatat c din ultimul bilan contabil depus la data de 31.12.2014, nregistrat
pe site-ul M.F.P, societatea figura cu active circulante n cuantum de 234.341 lei.
In contextul existenei acestor meniuni n bilanul nregistrat la M.F.P dar i fa de lipsa total de interes din partea
prtului fa de situaia i starea societii i de a pune la dispoziie documentele contabile, apreciaz c este pe deplin
dovedit culpa acestuia privind declanarea strii de insolven, drept pentru care, apreciaz c se impune admiterea
prezentei cereri i antrenarea rspunderii materiale n sarcina sa.
Fa de cele prezentate se solicit a se dispune atragerea rspunderii materiale a administratorului Imbre . tefan
Mdlin, CNP 1800117182112 pentru suma de 169.535,00 lei, reprezentnd ntreg pasivul debitoarei.
In drept, cererea a fost ntemeiat pe dispoziiile, art. 169, lit. a), d) i e) din Legea 85/2014.
Cererea de antrenare a rspunderii materiale a fost comunicat prtului, cu meniunea de a formula ntmpinare n
termen de 15 de zile de la comunicare, sub sanciunea decderii din dreptul de a mai depune probe i a invoca excepii,
la domiciliul prtului declarat n registrul comerului, iar ulterior la domiciliul comunicat de ctre Consiliul Judeean
Timi-Direcia de Eviden a Persoanelor, respectiv Bumbeti Jiu, str. Muzeului, bl.8, sc.1, ap.4, jud Gorj. Prtul nu a
ridicat corespondena de la sediul primriei, procedura de citare fiind ndeplinit n conformitate cu art. 165 c.proc.civ.
Analiznd actele i lucrrile dosarului, judectorul sindic constat i reine c cererea de atragere a rspunderii materiale
a administratorului debitoarei, este ntemeiat cu urmtoarea motivare:
Potrivit art. 169 lit. d din L. 85/20146, la cererea lichidatorului se poate dispune ca o parte a pasivului debitoarei ajuns
n stare de insolven s fie suportat de membrii organelor de conducere din cadrul societii dac au inut o
contabilitate fictiv, au fcut s dispar unele documente contabile sau nu au inut contabilitatea n conformitate cu
legea. n cazul nepredrii documentelor contabile ctre administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, att culpa, ct
i legtura de cauzalitate ntre fapt i prejudiciu se prezum. Prezumia este relativ.
Administratorul social al debitoarei Structur Cons Sbbs SRL, numitul Imbre Stefan Mdlin, a fost notificat de ctre
lichidatorul Titanic SPRL desemnat s administreze procedura falimentului debitoarei, n vederea depunerii
documentele prev. de art. 67 din L.85/2014.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


Deschiderea procedurii simplificate a falimentului debitoarei STRUCTUR CONS SBBS SRL a fost notificat i prin
publicare n Buletinul procedurilor insolvenei nr. 11759/26.06.2015, iar obligaia administratorului social de a prezenta
documentele prevzute de art.67 din Legea nr. 85/2014 este o obligaie legal, ce este cunoscut acestuia sau trebuia s
o cunoasc.
Potrivit art.10 din Legea nr. 82/1991 administratorul social este rspunztor de inerea contabilitii firmei.
Din interpretarea disp. art. 169 lit. d din legea insolvenei rezult c din faptul nepredrii documentelor financiarcontabile ale societii debitoare de ctre administratorul social, prt n cauz, ctre lichidatorul judiciar, dei a fost
notificat n acest sens, se prezum fapta de neinerii contabilitii n conformitate cu legea, fapt ilicit ce atrage
rspunderea material a prtului.
Aa cum s-a mai artat, prtul nu a propus nicio prob care s rstoarne prezumia de neinere a contabilitii societii.
Din ultimul bilan contabil depus la data de 31.12.2014, nregistrat pe site-ul M.F.P, societatea Structur Cons Sbbs SRL
figura cu active circulante n cuantum de 234.341 lei.
Prin nepredarea de ctre administratorul social a activelor care figureaz n patrimoniul debitoarei, practic a ascuns
activul persoanei juridice, fapt ce se ncadreaz n art.169 alin.1 lit. e din legea insolvenei.
Se reine c sunt ndeplinite condiiile rspunderii delictuale civile pentru fapta proprie privind pe prtul Imbre
tefan Mdlin, respectiv fapta de neprezentare a documentelor contabile, dar i a activelor societii, prin valorificarea
crora se putea acoperi chiar parial masa pasiv a debitoarei, respectiv prejudiciul creditorilor nscrii n tabelul
definitiv al creanelor n cuantum de 169.535 lei, ale cror creane nu se pot acoperi, neputndu-se identifica activele
societii n vederea valorificrii, fapta ilicit a administratorului social al debitoarei de a nu fi inut o contabilitate n
conformitate cu legea, respectiv de a ascunde activul societii, culpa acestuia, precum i raportul de cauzalitate dintre
fapta ilicit i prejudiciul creditorilor.
Pentru aceste considerente va fi admis cererea de antrenare rspundere material a administratorului social al
debitoarei, n temeiul art.169 lit. d i e din Legea nr. 85/2014.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Admite cererea de antrenare a rspunderii materiale formulat de reclamantul Titanic SPRL, cu sediul n Tg-Jiu, str.
Siretului, bl.17, parter, judeul Gorj, n calitate de lichidatorul judiciar al debitoarei Structur Cons Sbbs SRL, n
contradictoriu cu prtul Imbre . tefan Mdlin, cu domiciliul n Bumbeti-Jiu, str. Muzeului, bl.8, sc.1, ap.4, judeul
Gorj.
Oblig prtul ctre averea debitoarei la plata sumei de 169.535 lei.
Cu apel n 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la sediul tribunalului.
Pronunat n edina public de la 30 Martie 2016, la Tribunalul Gorj.
Judector sindic,
Grefier,
Eftenoiu Gheorghia
Valentina Ttaru
Judeul Hunedoara
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea FLADO STYLE SRL, cod unic de nregistrare: 16521331
Convocare adunare general creditori
Nr. 2541/16, data emiterii: 28.04.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 5324/97/2013, Tribunalul Hunedoara, Secia a II-a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, Judector-sindic: Iftimu Adina Camelia.
2.Arhiva/registratura instanei: Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Jud. Hunedoara, Numr de telefon 0254. 211. 574.
Programul arhivei/registraturii instanei: 08-13.
3.1. Debitor: SC Flado Style SRL, Cod de identificare fiscal 16521331, cu sediul social n Haeg, str. Progresului, nr.
29, Jud. Hunedoara, Numr de ordine n registrul comerului J20/942/2004.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: Direcia General a Finanelor Publice Timioara prin Administraia Judeean a Finanelor Publice
Hunedoara - Deva, str. Avram Iancu, bl. H3, Parter; BCR SA - Bucureti, B-dul. Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3;
Orasul Hateg Directia Fiscala locala cu sediul n Haeg, Piaa Unirii, nr. 6, jud. Hunedoara, Romanescu Doinita
Voluntari, str. Erou Iancu Nicolae, nr. 102, jud. Ilfov, CET Hidrocarburi SA Arad cu sediul n Arad, B-dul. Iuliu Maniu,
nr. 65-71, Jud. Arad.
5.Lichidator judiciar provizoriu: Casa de Insolven Hunedoara SPRL, cod de identificare fiscal 31065344, cu sediul
social n Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, bl. 16, parter, Jude Hunedoara, numr de nscriere n Tabloul
Practicienilor n Insolven RFO II 0646, tel. 0354 880378, fax. 0254 749056, e-mail office@insolventa-corvinia.ro,
nume i prenume reprezentani lichidator judiciar provizoriu, societate profesional de insolven: Josan Ioana Roxana
i endroni Aurel.
6.Subscrisa Casa de Insolven Hunedoara SPRL, n calitate de lichidator provizoriu al debitorului SC Flado Style SRL,
conform ncheierii nr. 1342/F/2013, din data de 23.10.2013, pronunat de Tribunalul Hunedoara n dosarul nr.
5324/97/2013, n temeiul art. 13 din Legea nr. 85/2006, comunic: convoac adunarea creditorilor debitorului Flado
Style SRL. Adunarea creditorilor va avea loc n data de 09.05.2016, orele 12:00, la sediul lichidatorului judiciar
provizoriu din Hunedoara, str. George Enescu, nr. 16, bl. 16, parter, ap. 4, Jud. Hunedoara.
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Creditorii pot vota i
prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor, sau nscrisul n format electronic, cruia
i s-a ncorporat, ataat sau asociat semntura electronic extins, bazat pe un certificat calificat valabil, poate fi
comunicat prin orice mijloace i nregistrat la lichidatorul judiciar provizoriu, pn cel trziu n ziua fixat pentru
exprimarea votului.
Ordinea de zi
1. Confirmarea ca lichidator judiciar a SP Casa de Insolvent Hunedoara SPRL;
2. Stabilirea onorariului lichidator judiciar.
Lichidator judiciar provizoriu, Casa de Insolven Hunedoara SPRL, prin Josan Ioana Roxana
Judeul Maramure
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea TEMPOFISH SRL, cod unic de nregistrare: 29457796
1. Date privind dosarul: Numr dosar 3740/100/2013 Tribunalul Maramure; Judector sindic: Cristina Lihet; Grefier:
Rodica Jula;
2.Arhiva/registratura instanei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr.2A, jud. Maramures, nr. de telefon: 0262/218235,
programul arhivei/registraturii instanei: luni-vineri 08,00-13,00.
3.Debitor: SC TEMPOFISH SRL, cu sediul n Baia Mare, str. Nicolae Iorga, bloc 6, scara B, parter, ap. 11, jud.
Maramure, nr. de ordine n Registrul Comerului: J24/1087/2011; C.U.I. 29457796;
4. Asociat: DUMITRESCU ELEONORA MONICA
5.Administrator statutar: DUMITRESCU ELEONORA MONICA
6. Administrator judiciar: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FELEZEU ION TUDOR cu sediul n Cluj
Napoca, str. Dorobanilor nr. 7 ap.15, jud. Cluj, Atestat nr. 1B2481/2011, U.N.P.I.R., C.I.F. 28915518 tel. 0744261868,
fax 0364143285, E-mail felezeutudor@yahoo.com.
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA FELEZEU TUDOR ION, cu sediul n Cluj Napoca, str. Dorobantilor nr.
7 ap.15, jud. CluJ, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TEMPOFISH SRL, conform ncheierii pronunat
de Tribunalul Maramure, n dosar nr. 1417/100/2013
Proces verbal al adunrii creditorilor debitoarei SC Tempofish SRL
Nr. 70/29.04.2016
ncheiat azi, 29.04.2016, ora 1430 la sediul CII Felezeu Ion Tudor, Cluj Napoca, str. Dorobanilor, nr.7, ap.15, jud. Cluj
I. Ordine de zi:
-Votarea Raportului nr. 62/18.04.2016, privind lichidarea judiciara a debitoarei SC TEMPOFISH SRL, n procedura
falimentului.
I. Desfurarea edinei Adunrii Creditorilor
II.1. Participani: nu se prezint niciunul dintre creditorii debitoarei.
II.2. Exprimarea poziiei fa de Ordinea de zi, n scris: Niciunul dintre creditori nu isi exprima poziia.
III.1. Fata de cele de mai sus, se adopt urmtoarea HOTRRE:
 nu se consider aprobat punctul propus pe Ordinea de zi a Adunrii creditorilor SC TEMPOFISH SRL ;
 Avnd n vedere cele expuse, supunem aprobrii Adunrii Creditorilor n edina din data de 06.05.2016, ora 15.00,
la sediul lichidatorului judiciar CII ION TUDOR FELEZEU, n conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) din Legea
nr. 85/2006 prezentul raport i propunerea de nchidere a procedurii de faliment a debitoarei falite, avnd n vedere lipsa
bunurilor n patrimoniul sau i a fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor administrative.
 Meniuni: n cazul n care creditorii nu i vor exprima i comunica n scris votul cu privire la Ordinea de zi a
Adunrii Creditorilor, pn la data tinerii acesteia, se va considera c toate punctele de pe ordinea de zi au fost aprobate
tacit.
Prezentul Proces Verbal a fost ncheiat azi, 29.04.2016, ora 1530 la sediul CII Ion Tudor Felezeu, Cluj Napoca, str.
Dorobanilor, nr.7, ap.15, jud. Cluj, n 3 (trei) exemplare originale.
Lichidator judiciar, CII Ion Tudor Felezeu
Judeul Mure
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea GEDACOM IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 23681122
Dosar nr. 714/1371/2014
Debitor: SC GEDACOM IMPEX SRL Tarnaveni, Mures
<<n faliment>><<in banckruptcy>><<en faillite>>
Nr. de nreg. O.R.C. J26/680/2008; C.U.I. 23681122
Proces verbal al adunrii creditorilor debitoarei Gedacom Impex SRL
Nr.nreg.40442/IS, data emiterii: 25.04.2016
1. Date privind dosarul: nr. dosar: 714/1371/2014, Tribunalul Specializat Mures, Judecator sindic Flavius Gheorghe
Muresan.
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: mun. Tg. Mure, str. Justiiei, nr. 1, jud. Mure, nr. de telefon: 0265-260.323,
programul arhivei/registraturii instanei: luni-vineri, orele 08.00-12.00,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


3.Debitor: GEDACOM IMPEX SRL, C.U.I. 23681122, nr. de nreg. O.R.C. J26/680/2008 cu sediul n Tarnaveni, str.
Viitorului, nr.3, parter C2, jud. Mure,
3.1. Administrator special: nu este desemnat,
4. Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iai S.P.R.L., Sediul: mun. Iai, Aleea Nicolina, nr. 82, jud.
Iai, nr. de nregistrare n Registrul Societilor Profesionale 0120,tel: 0232-243.864, e-mail: iasi@insolventa.ro, prin
reprezentant administrator judiciar, asociat coordonator - practician n insolven, Mititelu Corneliu,
ncheiat astzi, 25.04.2016, ora 14.00, la sediul procesul ales al lichidatorului judiciar din mun. Tg. Mure, Piaa
Victoriei, nr. 20, ap. 13, jud. Mure, cu ocazia ntrunirii Adunrii creditorilor debitorului menionat mai sus, convocat
n conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenei.
Ordinea de zi:
1. Avand n vedere faptul c nu au fost identificate bunuri pentru a acoperi cheltuielile administrative, n situatia n care
adunarea creditorilor menioneaz alte modaliti de identificare a bunurilor mobile sau imobile, dect cele efectuate de
ctre lichidatorul judiciar, solicitm creditorilor avansarea sumelor necesare acoperirii cheltuielilor de procedur n
temeiul art. 131 din Legea 85/2006, n vederea continurii procedurii de faliment a societii debitoare GEDACOM
IMPEX SRL.
DESFURAREA EDINEI ADUNRII CREDITORILOR:
PARTICIPARE:
La edina Adunrii creditorilor debitoarei GEDACOM IMPEX SRL, convocat i prezidat de ctre lichidatorul
judiciar n data de 25.04.2016, ora 14.00, au formulat raspunsuri scrise urmtorii creditori: (vezi anexa)
Cvorum:
 Lichidatorul judiciar constat c Adunarea creditorilor nu este legal ntrunit, nefiind ndeplinite cerinele art. 15 alin.
(1) i (2) din Legea privind procedura insolvenei, respectiv nu sunt prezeni creditori ale cror creane nsumate s
reprezinte minim 30% din valoarea total a creanelor mpotriva averii debitorului (creditorii care au formunat raspuns
scris nsumnd 26,45% din totalul creanelor nscrise n Tabelul preliminar al creditorilor) motiv pentru care nu se va
trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi menionat n convocator.
Lichidator judiciar, Management Reorganizare Lichidare Iai S.P.R.L.
2. Societatea KALDARAM SRL, cod unic de nregistrare: 25926385
Depunere raport ntocmit de administratorul judiciar n procedura general de insolven
Nr.: 1096/1371/066/27.04.2016, data emiterii: 27.04.2016
1.Date privind dosarul: Numr dosar 1096/1371/2012 Tribunalul Comercial Mure, Judector sindic Ionela Buliga
2.Arhiva/registratura instanei:Adresa:str. Justiiei nr.1,Tg. Mure, jud.Mure,tel.0265260323,programul arhivei:de luni
pna vineri de la ora 8,00 la 12,00
3.1. Debitor: SC Kaldaram SRL Cod de identificare fiscal 25926385, sediul social Tg. Mure, Aleea Cornia nr. 35,
ap. 1, jud. Mure, Numr de ordine n registrul comerului J-26-770-2009.
3.2.Administrator special: nu a fost numit
4. Lichidator judiciar: Continsolv SPRL Cod de identificare fiscal RO 21117446 sediul Bdul. Pandurilor nr.25A/12,
Tg.Mure, jud.Mure Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven 0296 tel./fax 0265-257275 E-mail
moni_horja@yahoo.com Nume i prenume reprezentant administrator judiciar persoan juridic Horja Ioana Monica
5.Subscrisa Continsolv SPRL n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Kaldaram SRL, conform ncheierii nr.
1287/C din data de 24.10.2012 pronunat de Tribunalul Comercial Mure, secia falimente, n dosarul 1096/1371/2012
n temeiul: art. 21 alin. 1 din Legea privind procedura insolvenei comunic: Raportul lunar privind descrierea modului
de ndeplinire a atribuiilor astfel ntocmit, n anex, n numr de1 fil.
6. Numr de exemplare depuse: Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven.
Raport lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor pentru debitorul SC Kaldaram SRL
Numr dosar 1096/1371/2012 Tribunalul Specializat Mure,
Judector sindic Ionela Buliga
Temei juridic: art. 21 din Legea privind procedura insolvenei
Lichidator judiciar: Continsolv SPRL
Debitor: SC Kaldaram SRL
1.Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale: Raportul lunar depus la
dosarul cauzei pentru termenul precedent de judecat a fost publicat n Buletinul Procedurilor de Insolven nr.
4385/02.03.2016. Am solicitat de la DNA Tg. Mure s ne comunice dac s-a instituit sechestru asigurtor asupra
bunurilor din averea SC Kaldaram SRL. n data de 26.04.2016 am primit de la DNA Tg. Mure adresa nr. 622/II1/2016/21.04.2016 prin care ne comunic c nu au fost instituite msuri asiguratorii asupra bunurilor din averea SC
Kaldaram SRL. Societatea SC Kaldaram SRL are calitatea de parte responsabil civilmente n dosarul penal nr.
3102/102/2015/a1 aflat pe rolul Tribunalului Mure. Dosarul se afl n etapa de camer preliminar i a avut termen de
judecat n data de 29.04.2016.
Continsolv SPRL, prin Horja Ioana Monica

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


Judeul Prahova
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea CATERING UNIVERSAL SRL, cod unic de nregistrare: 13318988
Romnia, Tribunalul Prahova, Secia a-II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Ploieti, Piaa Victoriei, nr. 10
Dosar nr. 644/105/2015
Comunicare sentina nr. 927 din data de 08.10.2015
emis la: ziua 28, luna 04, anul 2016
Ctre,
Se comunic, alturat, copia sentinei nr. 927 din data de 08.10.2015 pronunat n dosarul nr.644/105/2015 Tribunalul
Prahova, Secia Comercial i de Contencios Administrativ, privind debitorul SC CATERING UNIVERSAL SRL, cu
sediul n comuna Cornu, jud. Prahova, numr de ordine n registrul comerului J29/702/2000, cod unic de nregistrare
13318988.
Lista cu destinatarii comunicrii sentina nr. 927 din 08.10.2015 privind debitoarea SC Catering Universal SRL
1. SC CATERING UNIVERSAL SRL, cu sediul n comuna Cornu, jud. Prahova, numr de ordine n registrul
comerului J29/702/2000, cod unic de nregistrare 13318988
2. A.J.F.P. PRAHOVA, cu sediul n Ploieti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, Jud. Prahova,
3. RAL INSOLV SPRL, cu sediul n Cmpina, str. Griviei, nr. 65, Jud. Prahova
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Prahova, Secia A II A Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal - Birou Faliment
Dosar nr. 644/105/2015
Sentina nr.927
edina public din 08 octombrie 2015
Instana constituit din:
Judector sindic - Irina Hermina Botnaru
Grefier - Romelia Dumitrache
Pe rol fiind pronunarea asupra cererii formulat de lichidatorul judiciar RAL INSOLV SPRL, cu sediul n Cmpina,
str. Griviei, nr. 65, Jud. Prahova pentru nchiderea procedurii n temeiul art. 174 alin. 1 din Legea privind procedurile
de prevenire a insolvenei i de insolven debitoarei SC CATERING UNIVERSAL SRL, cu sediul n comuna Cornu,
jud. Prahova, numr de ordine n registrul comerului J29/702/2000, cod unic de nregistrare 13318988, creditor fiind
A.J.F.P. PRAHOVA cu sediul n Ploieti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova
Dezbaterile au avut loc n edina public din data de 01.10.2015, susinerile prilor fiind consemnate n ncheierea de
la acea dat ce face parte integrant din prezenta, cnd judectorul sindic avnd nevoie de timp pentru deliberare a
amnat pronunarea la data de 08.10.2015, cnd a pronunat urmtoarea sentin:
Judectorul sindic,
Constatnd c pentru termenul din 01.10.2015, lichidatorul judiciar RAL INSOLV SPRL desemnat s administreze
procedura insolvenei debitorului a susinut raportul prin care a solicitat s se dispun nchiderea procedurii, ca urmare a
faptului c n patrimoniul societii debitoarei nu au fost identificate bunuri, care s acopere cheltuielile lichidrii;
Constatnd c procedura concursual a fost deschis prin sentina nr. 365 din 06.04.2015;
Constatnd c s-au ntocmit i comunicat notificrile n condiiile art. 99 din Legea privind procedurile de prevenire a
insolvenei i de insolven ,
Constatnd c notificarea a fost publicat i ntr-un ziar de larg circulaie, conform art. 99 alin. 3 din Legea privind
procedura insolvenei, iar n patrimoniul debitoarei lichidatorul nu au fost identificate bunuri sau disponibiliti bneti
care s fie valorificate pe calea prezentei proceduri;
Constatnd c raportul prin care se cere nchiderea a fost publicat n BPI cf. dovezii nr. 10567/10.06.2015, iar mpotriva
raportului de nchidere nu s-au formulat obieciuni,
n temeiul art. 174 alin. 1 din legea privind procedura insolvenei va dispune nchiderea procedurii insolvenei i
radierea debitorului.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
n temeiul art. 174 alin.1 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven,
Dispune nchiderea procedurii insolvenei fa de debitoarea SC CATERING UNIVERSAL SRL, cu sediul n comuna
Cornu, jud. Prahova, numr de ordine n registrul comerului J29/702/2000, cod unic de nregistrare 13318988 i
radierea acesteia din evidenele ORC
n temeiul art. 180 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven,
Descarc pe lichidatorul judiciar de orice ndatoriri i responsabiliti,
Dispune plata din fondul special de lichidare a sumei de 1500 lei onorariu lichidator i a sumei de 62.51 lei cheltuieli de
lichidare, conform art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014.
n temeiul art. 179 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven,
Dispune notificarea prezentei sentine debitorului, creditorilor, administratorului special, Direciei Teritoriale a
Finanelor Publice, Oficiului Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Prahova, pentru efectuarea meniunilor,
precum i publicarea n Buletinul Procedurilor de Insolven.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


Cu apel n termen de 7 de zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova.
Pronunat n edin public, astzi, 08.10.2015.
Judector sindic,
Irina Hermina Botnaru

Grefier,
Romelia Dumitrache

Judeul Slaj
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea STELIANA FORTE SRL, cod unic de nregistrare: 26664444
Cabinet Individual de Insolven Ciorba Liviu sediul: Loc. Crieni, str. Principal nr. 17, Jud. Slaj, CIF: 27092022,
Tel/Fax: 0260613238, Mobil 0744545734, Mail: ciorba.liviu@yahoo.com, Atestat UNPIR nr. 1B3042
Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la apariia strii de insolven
a debitorului SC Steliana Forte SRL
Nr. 591/03.05.2016
1. Numr dosar: 2385/84/2015, Tribunalul Slaj, Secia Civil, Judector sindic: Lazoc Mirela, Termen de judecat:
16.05.2016, Temei juridic: art. 64 lit. a) i art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenei i de insolven.
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa Mun. Zalu, str. T.Vladimirescu Nr.12, Jud. Slaj, Tel: 0260611085, programul
arhivei/registraturii:luni-vineri ntre orele 9-13.
3.Debitor: SC Steliana Forte SRL, Cod de identificare fiscal: 26664444, Numr de ordine n registrul comerului
J31/105/2010, sediul social: Ora Jibou, str. Stejarilor nr. 32, Jud. Slaj.
4. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Ciorba Liviu, sediul Social: Loc. Crieni, str. Principal, nr.
17, Jud. Slaj, CIF 27092022, Tel/Fax: 0260613238, Mobil 0744545734, Atestat UNPIR nr. 1B3042 reprezentat legal
de Ciorba Liviu.
5. Subscrisa Cabinet Individual de Insolven Ciorba Liviu, n calitate de administrator judiciar al debitoarei SC
Steliana Forte SRL reprezentat legal de Ciorba Liviu, numit prin Sentina Civil nr. 198 din 15.02.2016 n dosar nr.
2385/84/2015, n temeiul art. 64 lit. a) i art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenei i de insolven, depune la dosarul cauzei prezentul raport.
6. Cauzele i mprejurrile care au dus la apariia insolvenei debitorului cu meniunea persoanelor crora le-ar fi
imputabil:
n urma aciunilor ntreprinse de ctre lichidatorul judiciar, n acest stadiu al procedurii concluzionm urmtoarele prin
prezentul
Raport
6.1. Istoricul societii: Debitoarea SC Steliana Forte SRL a fost nfiinat la data de 17.03.2010, avnd CIF: 26664444
i nr. de nregistrare la Registrul Comerului: J31/105/2010, avnd durata nelimitat i
a) Asociat unic pe: Bumba Viorel, cetean romn, cu domiciliul n Ora Jibou, str. Stejarilor, nr. 32, Jud. Slaj, nscut
la data de 01.01.1968 n loc. Slig, Jud. Slaj, posesor a CI seria SX nr. 050586, eliberat de Poliia Jibou la data de
30.10.2001, avnd CNP 1860101310046.
b) Administrator a fost numit pentru o perioad nedeterminat, asociatul unic Bumba Viorel, cu datele de identificare
mai sus precizate, avnd puteri depline.
c) sediul social al debitoarei a fost declarat n Ora Jibou, str. Stejarilor, nr. 32, Jud. Slaj, n baza Contractului de
comodat nr. 1/ 15.03.2010, avnd termenul de valabilitate nelimitat.
d) Capitalul social al societii a fost stabilit la suma de 200 lei, divizat n 20 pri sociale aparinnd n ntregime
asociatului unic.
e) Obiectul de activitate Prin cererea de nmatriculare, societatea a avut declarat ca:
Activitatea principal, activitatea cu codul CAEN (rev. 2):
4711 Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse alimentare,buturi i
tutun.
6.2. Aciuni ntreprinse de lichidatorul judiciar: Dup numirea n calitate de administrator judiciar al debitorului SC
Steliana Forte SRL, am procedat la identificarea acestuia, i am comunicat notificarea privind deschiderea procedurii
insolvenei la sediul social nscris la Registrul Comerului prin notificarea nr. 352/ 17.02.2016, precum i a
administratorului statutar numitul Bumba Viorel, care a fost notificat prin notificarea nr. 351/ 17.02.2016, notificri
care au fost nmnate soiei administratorului statutar la data de 17.02.2016.
Notificarea privind deschiderea procedurii de insolven a fost publicat n BPI nr. 3380/ 17.02.2016.
Creditorii interesat au fost notificai prin anunul din ziarul Sljeanul prin notificarea nr. 342 din 16.02.2016.
Urmare a notificrilor fcute a depus cerere pentru nscrierea n Tabelul Creanelor debitoarei:
- DGFP Slaj prin adresa nr. 2315/ 24.02.2016 pentru o crean bugetar n sum de 51.796,00 lei.
Administratorul statutar al debitoarei dei a fost notificat, nu a prezentat administratorului judiciar documentele
solicitate i prevzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de
insolven.
Pentru c nu s-a conformat dispoziiilor prevzute la art. 67 alin.(1), administratorul statutar a fost somat n acest sens
prin adresa nr. 504/ 30.03.2016, dar nici de aceast dat nu s-a conformat dispoziiilor legale.
- totodat, am notificat principalele instituii ale statului, principalele bnci i creditorii interesai, cu privire la intrarea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


n insolven a debitoarei, notificare publicat n BPI nr. 3380/17.02.2016.
- am notificat principalele bnci cu privire la intrarea n insolven a debitoarei;
- am notificat creditorii interesai cu privire la intrarea n insolven a debitoarei prin notificarea nr. 342 din 16.02.2016
publicat n ziarul Sljeanul;
Notificrile i dovada transmiterii i publicrii acestora au fost depuse la dosarul cauzei prin adresa nr. 541/ 05.04.2016;
- am ntocmit, am depus la dosarul cauzei, am afiat la tabla instanei, am comunicat creditorului i debitorului, am
publicat n BPI nr. 6716 din 04.04.2016 Tabelul preliminar al creanelor debitoarei;
- am ntocmit raportul cu propunerea de intrare a debitoarei n faliment prin procedura simplificat i am notificat n
acest sens creditorul i debitorul.
6.3. Situaia financiar a debitorului: Pentru c administratorul statutar nu poate fi gsit, iar actele constitutive i
documentele contabile nu au putut fi gsite, administratorul judiciar a preluat de pe site-ul Ministerului Finanelor
Publice bilanul contabil pentru anul 2010, singurul bilan contabil depus de ctre debitoare, bilan contabil din care
rezult c la 31.12.2010, debitoarea deinea:
Elemente de bilan 31.12.2010
- active imobilizate total 36.931 lei
- active circulante total 443.579 lei din care:
- stocuri 233.063 lei
- creane de ncasat 194.074 lei
- casa i conturi la bnci 16.442 lei
- datorii total 477.417 lei
- cifra de afaceri 135.560 lei
- profit nregistrat 2.893 lei
- numr mediu de salariai 15 persoane.
Activele imobilizate i activele circulante mai sus precizate nu au putut fi identificate de ctre administratorul judiciar,
iar administratorul statutar nu a putut fi gsit pentru a da explicaii cu privire la respectivele bunuri.
6.4. Cauzele i mprejurrile care au dus la apariia strii de insolven a debitorului cu menionarea persoanelor crora
le-ar fi imputabil:
Din analiza celor prezentate mai sus, administratorul judiciar apreciaz c principalele cauze care au dus la apariia
strii de insolven a debitorului SC Steliana Forte SRL sunt:
a) Administratorul statutar al debitoarei numitul Bumba Viorel, a utilizat n folosul propriu sau n cel al unei alte
persoane o parte din sumele obinute din vnzarea bunurilor aflate n patrimoniul debitoarei la finele anului 2010,
precum i disponibilul din conturi reprezentnd importante sume de bani, n loc s achite obligaiile de plat ale
debitoarei, fapt ce a dus la acumularea de dobnzi i penaliti care nu au mai putut fi pltite.
Aceast situaie este una din cauzele care au adus debitoarea n ncetare de pli, fapt ilicit prevzut de dispoziiile
art. 169 alin (1) lit. a), din Legea 85/2014, rspunztor pentru aceasta fiind administratorul statutar al debitoarei,
numitul Bumba Viorel, cruia i este imputabil aceasta.
b) Obiectul de activitate al debitoarei a fost activitatea cu codul CAEN rev. (2) 4711 Comer cu amnuntul n
magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse alimentare, buturi i tutun.
Debitoarea i-a desfurat activitatea de comer n Oraul Jibou, la sediul debitoarei i n Loc. Some-Odorhei Jud.
Slaj, avnd un spaiu nchiriat.
Administratorul statutar al debitoarei, numitul Bumba Viorel, nu a acordat atenia cuvenit afacerii sale, astfel c n
zona de activitate al debitoarei au aprut noi concureni, fapt ce a dus la scderea semnificativ a vnzrilor.
Dei a cunoscut situaia n care se afl, administratorul statutar nu a cerut intrarea n insolven a debitoarei, datoriile
acesteia crescnd de la o zi la alta.
Aceast situaie este o alt cauz care a dus la apariia strii de insolven a debitoarei, fapta ilicit fiind prevzut de
dispoziiile art. 169 alin (1) lit. c), din Legea 85/2014, aceasta fiind imputabil administratorului statutar numitul
Bumba Viorel.
c) Prin faptul c administratorul statutar al debitoarei, nu au predat lichidatorului judiciar documentele contabile,
lichidatorul judiciar al debitoarei prezum faptul c, fie acestea nu au existat sau administratorul statutar a fcut ca
acestea s dispar, ori acesta a inut o contabilitate fictiv sau nu a inut contabilitatea n conformitate cu legea.
inerea unei contabiliti fictive, dispariia unor documente contabile sau neinerea contabilitii n conformitate cu
legea, pot favoriza starea de insolven prin ascunderea unor active.
inerea contabilitii n conformitate cu legea, adic nregistrarea corect n contabilitate a operaiunilor efectuate,
reprezint pentru creditori o garanie c operaiunile au fost legale, c acestea pot fi verificate i c acetia i vor putea
recuperarea creanele din bunurile sau banii nregistrai n contabilitate.
n aceste condiii, lichidatorul judiciar consider c administratorul statutar al debitoarei nu a inut contabilitatea n
conformitate cu legea, fapt ilicit prevzut de dispoziiile art. 169 alin (1) lit. d), din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, rspunztor pentru aceasta fiind administratorul statutar al
debitoarei, numitul Bumba Viorel, cruia i este imputabil aceasta.
Cele mai sus prezentate sunt de fapt i motivele care nu permit reorganizarea activitii debitorului SC Steliana Forte
SRL, rspunztor pentru aceasta fiind administratorul statutar al debitoarei, numitul Bumba Viorel, cruia i este
imputabil aceasta.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


Lund n considerare cele mai sus prezentate, lichidatorul judiciar consider c apariia strii de insolven al debitoarei
SC Steliana Forte SRL este imputabil administratorului statutar Bumba Viorel i n consecin va promova aciunea
de atragere a rspunderii materiale a acestuia, solicitnd prin aceasta judectorului sindic, ca ntreg pasivul neacoperit al
debitoarei n sum de 51.796 lei, s fie suportat de ctre acesta.
n concluzie,
Avnd n vedere cele mai sus prezentate i n conformitate cu prevederile art. 64 lit. a) i art. 97 alin. (1) din Legea
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, lichidatorul judiciar al SC Steliana Forte SRL
nainteaz prezentul raport spre aprobare, judectorului sindic.
Administrator , Ec. Ciorba Liviu
Judeul Teleorman
Seciunea I - Profesioniti
1. TNASE TRAUDI-CRENGUA NTREPRINDERE INDIVIDUAL, cod unic de nregistrare: 34410927
Tribunalul Teleorman
Dosar nr. 3512/87/2015
Debitor: INTREPRINDERE INDIVIDUALA TNASE TRAUDI CRENGUA
Termen fond: 09.05.2016
Proces verbal adunare creditori
Nr.481/31.03.2016
1.Date privind dosarul: Numr dosar 3512/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman;
2.Arhiva/registratura instanei: Tribunalului Teleorman, Alexandria, str. Ion. Creang, nr. 54, etajul 4, Tel:
0247/406016, Fax: 0247/315.604, Email :tribunaltr@just.ro.
3.1.Debitor: INTREPRINDERE INDIVIDUALA TNASE TRAUDI CRENGUA, (n faliment, n bankruptcy, en
faillite), cu sediul n Com.Traian, sat Traian, str. Balacenilor, nr.81, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe
lng Tribunalul Teleorman, sub nr.F34/200/2015, cod fiscal nr.34410927.
3.2. Administrator special: nu estedesemnat.
4.Creditori: PAYZONE SA, cu sediul n Strada Nicolae G. Caramfil, nr. 71-73, corp A, et. 4, sector 1, Bucureti,
Romnia, Cod Unic de nregistrare 16795496, nr. nmatriculare J40/15553/2004, reprezentat conventional de S.C.A
Zamfirescu Racoii&Parteners, cu sediul n Bucureti, str. Plantelor, nr. 12, sector 2
5.Lichidator judiciar: MIT INSOLV SPRL Filiala Arge, cu sediul nMun. Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B,
et. parter, ap.1, judet Arge,Telefon:0761.651.524/Fax: 0348.408.536/ E-mail: office@insolv-valcea.ro, atestat UNPIR
nr. 2B0725, Cod de identificare fiscala: RO 32620680, prin practician n insolven Areta Ciupilan.
Ordinea de zi:
Confirmarea lichidatorului judiciar i stabilirea remuneraiei acestuia
La edina adunrii creditorilor debitorului INTREPRINDERE INDIVIDUALA TNASE TRAUDI CRENGUA,
convocat de lichidatorul judiciar pentru data de 31.03.2016, Ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din Mun.
Pitesti, Bd. I.C. Bratianu, nr.36, bl.30, sc.B, et. 1, ap.4, judet Arge, a transmis punct de vedere creditorul:
PAYZONE SA, cu sediul n Strada Nicolae G. Caramfil, nr. 71-73, corp A, et. 4, sector 1, Bucureti, Romnia, Cod
Unic de nregistrare 16795496, nr. nmatriculare J40/15553/2004, reprezentat convenional de S.C.A Zamfirescu
Racoii&Parteners, cu sediul n Bucureti, str. Plantelor, nr. 12, sector 2
Cvorum: n total au transmis puncte de vedere i au participat la edina adunrii creditorilor, creditori care mpreun
nsumeaz 100% din totalul creanelor.
Lichidatorul judiciar constat c adunarea creditorilor este legal ntrunit, fiind ndeplinite cerinele art. 49 alin. (1) din
Legea 85/2014, respectiv au transmis puncte de vedere creditori ale cror creane nsumate reprezinta minim 30% din
valoarea totala a creantelor cu drept de vot asupra averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adopta cu votul
favorabil manifestat expres al titularilor majoritatii, prin valoare, a creantelor prezente cu drept de vot.
Prin punctual de vedere transmis, creditorul, PAYZONE SA, cu sediul n Strada Nicolae G. Caramfil, nr. 71-73, corp A,
et. 4, sector 1, Bucureti, Romnia, Cod Unic de nregistrare 16795496, nr. nmatriculare J40/15553/2004, reprezentat
conventional de S.C.A Zamfirescu Racoii&Parteners, cu sediul n Bucureti, str. Plantelor, nr. 12, sector 2, a comunicat
urmatoarele:
n ceea ce privete singurul punct de pe ordinea de zi: Confirmarea lichidatorului judiciar i stabilirea remuneraiei
acestuia., subscrisa SC PAYZONE SA, confirma MIT INSOLV SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitoarei I.I.
TNASE TRAUDI CRENGUA i voteaza aprobarea onorariului astfel cum a fost propus de lichidatorul judiciar,
respectiv o remuneraie fix 500 lei/lun plus TVA, iar n conditiile n care plata se va face din fondul de lichidare, nu
mai mult de 3000 lei pe toata perioada procedurii.
Hotrri:
-creditorii confirma n calitate de lichidator judiciar MIT INSOLV SPRL FILIALA ARGES al debitoarei I.I. TNASE
TRAUDI CRENGUA i voteaza aprobarea onorariului astfel cum a fost propus de lichidatorul judiciar, respectiv o
remuneraie fix 500 lei/lun plus TVA, iar n conditiile n care plata se va face din fondul de lichidare, nu mai mult de
3000 lei pe toata perioada procedurii.
Prezentul proces-verbal a fost ntocmit n 3 exemplare, din care unul pentru instan, unul pentru publicare n BPI, i
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 8568/03.05.2016


unul n deinerea lichidatorului judiciar.
Lichidator judiciar, M.I.T. Insolv SPRL filiala Arge
Judeul Vlcea
Seciunea I - Profesioniti
1. Societatea TERASA FLAMINGO SRL, cod unic de nregistrare: 1465713
Tabloul suplimentar al creditorilor
Nr. 2539 / 29.04.2016
1. Date privind dosarul: Numr dosar 2642/90/2014, Tribunalul Vlcea, Secia a II-a Civila, Judector sindic: ANDRA
MARINA
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Tribunalul Vlcea, Scuarul Revoluiei nr.1, Rm.Vlcea programul arhivei: 9.00
14.00, nr. telefon: 0250739120
3.Debitor: SC TERASA FLAMINGO SRL cu sediul social n Rm-Valcea, str. Matei Basarab nr. 1A, judeul Vlcea,
cod de identificare fiscal 1465713, numr de ordine n registrul comerului
J 38/1456/1991
4. Lichidator judiciar -Cabinet individual de insolventa tefnescu Vasile, cu sediul profesional n Rm.Vlcea, str.
Tineretului, nr.7, Bl.A11/1, Sc.A, Ap.9, judeul Vlcea, nscris n tabloul practicienilor de insolventa sub
nr.1B1882/2001, telefon/fax: 0350 808201.
Nr.
Creana lei
Denumire creditor
Tipul creanei
Observaii
crt.
RON
Persoane juridice bugetare
I
116.240,00
Din care:
Directia Genwerala Regionala a
Cerere precizare creana
1
116.240,00
bugetara
Finantelor Publice Craiova-AJFP Valcea
VLG-DEX9241/18.03.2016
Persoane juridice chirografare
II
3.910,05
Din care:
2
GDF SUEZ Energy Romania SA
3.910,05 chirografara Cerere creana 15.03.2016
TOTAL CREANTE
120.150,05
Lichidator judiciar, Ec. Vasile Stefanescu

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 8568/03.05.2016 conine 18 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18