Sunteți pe pagina 1din 8

RESPONSABILITATEA CORPORATISTA – ASPECTE ALE

ACESTUI CONCEPT IN ACTIVITATEA COMPANIEI OMV

Corporate Social Responsibility (CSR) este un concept relativ nou, care are în vedere faptul
că organizaţiile, în mod deosebit corporaţiile (dar nu numai) au obligaţia să ia în considerare
interesele clienţilor, angajaţilor, acţionarilor, comunităţii în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea,
aspectele ecologice şi impactul asupra mediului pe care îl au operaţiunile economice desfăşurate.
Această obligaţie este văzută ca fiind deasupra restricţiilor create de reglementările legale.
CSR merge dincolo de binefacere, presupune ca o corporaţie responsabilă să ia în
considerare întregul impact pe care activitatea sa îl are asupra tuturor celor interesaţi (stakeholderi
= clienţi, angajaţi, acţionari, comunitate) şi asupra mediului, atunci când ia o decizie de afaceri.
Conform definiţiei date de Comisia Europeană, pentru a fi responsabilă social o companie
trebuie să integreze în acţiunile şi în strategiile ei problemele sociale şi de mediu legate de
interacţiunile în care se implică.
Două sunt trăsăturile distinctive ale unui program de responsabilitate corporatistă:
• CSR are un caracter voluntar, implicând responsabilităţi morale asumate de companii, deasupra
celor impuse prin lege;
• CSR presupune crearea de relaţii pe termen lung şi egal profitabile cu piaţa şi cu mediul social,
deci mai mult decât simplul act de filantropie sau donaţie.
Deşi necesită costuri, CSR este o strategie de management profitabilă, în măsura în care
generează, pe termen lung, credibilitatea şi încrederea necesare unei companii în relaţiile cu cei de
care depinde, acţionari, parteneri de afaceri, clienţi.
Dincolo de aceste elemente general agreate, există nenumărate controverse privind problemele
specifice de care se lovesc cei care îşi propun să adopte o strategie de CSR. Sunt întrebări la care
managerii nu pot găsi decât răspunsuri particulare: Cât de mult se îndepărtează practicile de CSR
de modelele teoretice? Cum se poate integra conceptul de responsabilitate socială în obiectivele
companiei? Cum poate identifica o companie nevoile sociale şi aşteptările comunităţii şi cum poate
include elemente ale agendei publice în politicile ei? Şi, în definitiv, cum se poate transforma un
model de CSR într-o strategie profitabilă?
În acest studiu de caz nu pretindem că vom găsi răspunsurile la aceste întrebări pe care

1
conceptul de responsabilitate corporatistă le ridică, ci doar să evaluăm modul în care o companie
prezentă şi pe piaţa românească a înţeles să aplice în activitatea sa acest concept.
Pentru studiul de caz am ales compania petrolieră OMV, prezentă şi în ţara noastră, care în
anul 2004 a achiziţionat PETROM.
Începând cu anul 2005, compania a trecut la integrarea noii achiziţii în programul de
management HSE (Health, Safety, Security and Environment).
OMV este un concern care asigură toată gama de servicii din industria petrolieră:
• extracţie si producţie de petrol şi gaze naturale
• import şi transport de gaze naturale
• procesare şi marketing
• chimie şi mase plastice.
Poziţia de lider pe piaţa austriacă si totodată avantajele poziţionării geografice constituie o
bază foarte solidă pentru obiectivul pe care şi l-a propus OMV: expansiunea pe piaţa ţărilor
central şi est europene.
În sectorul exploatării, OMV urmează o strategie al cărei scop este creşterea producţiei de
petrol şi gaze naturale. Cele mai importante zone de extracţie sunt: Austria, Libia, Pakistan si
Marea Britanie, la care se adaugă Albania, Sudan, Vietnam si Tunisia. Până în 2005, OMV isi
propune sa dubleze producţia sa de petrol si gaze naturale.
În domeniul importului şi transportului de gaze naturale, OMV asigură până la 90% din
cererea de gaze naturale de pe piaţa austriacă. Compania joacă un rol important in transportul
internaţional de gaze şi aproape o treime din exportul rusesc de gaze naturale in Occident este
direcţionată via Baumgarten.
Reţeaua de oleducte OMV are o lungime totală de 2000 km. Compania deţine 80% din
piaţa austriacă în domeniul vânzării de carburanţi şi lubrifianţi prin staţii de benzină. OMV are
două rafinării: rafinăria Schwechat, care este una dintre cele mai mari din Europa şi rafinăria
Burghausen, Bavaria. OMV îşi comercializează carburanţii şi lubrifianţii produşi prin propriile
staţii de benzină si prin reţeaua de deleari, fiind lider pe piaţa austriaca şi în acest domeniu. OMV
deţine o poziţie importantă şi în domeniul chimiei şi al maselor plastice, prin Agrolinz Melamin
GmbH, o companie subsidiară lui, care ocupă locul 1 pe piaţa austriacă în domeniul
îngrăşămintelor chimice şi totodată reprezintă al doilea mare producător de melamina. Prin grupul
Polyfelt, OMV este lider mondial în producerea geotextilelor. (Geotextilele sunt materiale textile
permeabile realizate din polipropilenă, polietilenă sau poliester utilizate la lucrări de construcţii

2
fiind în contact cu pământul sau cu alte materiale. Ele pot fi clasificate, după modul de fabricare, în
următoarele categorii: ţesute, neţesute (consolidate mecanic sau termic), termofixate, speciale.)
În România, concernul OMV A.G. şi-a început activitatea în domeniul comercializării de
carburanţi şi lubrifianţi în 1998, prin filiala OMV România Mineraloel S.R.L. În 1999 a avut loc
lansarea primei staţii de benzina. În prezent, OMV are deschise in România peste 70 de staţii de
benzină în Bucureşti, Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Buzău,
Călimăneşti, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Dej, Deva, Drobeta Turnu Severin, Floreşti,
Hunedoara, Iaşi, Lugoj, Oradea, Petroşani, Piteşti, Ploieşti, Râmnicu Vâlcea, Roman, Satu Mare,
Sighetul Marmaţiei, Sighişoara, Simeria, Slatina, Suceava, Târgu Mureş, Timişoara, Zalău. OMV
îşi propune sa facă investiţii importante in România (160 milioane USD), urmând ca în următorii 5
ani să existe peste 100 de benzinării operaţionale. Pe termen mediu obiectivele companiei sunt:
câştigarea încrederii clienţilor, deţinerea unei cote de 10% din piaţa româneasca şi situarea
grupului OMV în topul primelor trei firme distribuitoare de combustibili.
De la achiziţia companiei Petrom, în anul 2005, OMV a considerat că este necesar un efort
sporit pentru integrarea activităţilor acesteia în politica generală a companiei de sănătate, siguranţă,
securitate şi mediu (HSE).
Din punct de vedere al responsabilităţii corporatiste, al stakeholder – ilor companiei,
problemele pe care activitatea companiei le pune sunt:
- posibilitatea existenţei accidentelor de muncă;
- consumul de resurse: energetic şi de apă, al companiei;
- emisiile de gaze nocive şi alte particule în atmosferă;
- apele reziduale rezultate în urma proceselor de producţie.
În acest context, provocarea căreia OMV trebuie să îi facă faţă este reducerea sau chiar
rezolvarea completă a problemelor pe care activitatea sa le creează pentru mediul înconjurător şi
implicit pentru comunităţile în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea.
Responsabilitatea socială corporatistă (CSR)
OMV afirmă că îşi asumă valorile înscrise în Codul său de Conduită. Acestea includ
responsabilitate în raport cu mediul social şi natural, programe sociale pentru regiunile cu o slabă
dezvoltare economică. OMV depune eforturi pentru a remedia problemele economice, de mediu şi
sociale legate de operaţiunile sale. Activităţile sale de responsabilitate socială se regăsesc în
rapoarte bianuale realizate în concordanţă cu directivele Global Reporting Initiative.
România şi responsabilitatea socială corporatistă

3
Pentru România această temă a responsabilităţii sociale a companiilor a devenit mai
vizibilă prin controversa şi dezbaterea privind crearea unui fond social prin care OMV să
subvenţioneze consumatorii casnici cu venituri mici.
Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, politicile CSR nu mai sunt doar o opţiune pentru
ţara noastră, la nivel european, tendinţa fiind ca programele de responsabilitate socială să devină
obligatorii, iar aria lor de acoperire să depăşească zona socialului, generalizându-se din Corporate
Social Responsibility în Corporate Responsibility. Deşi nu toate statele europene au internalizat
toate politicile de tip CSR, ţări precum Grecia, Danemarca, Franţa prezintă deja, în faţa Alianţei
Europene pentru CSR, rapoarte anuale ale activităţilor de Corporate Social Responsability. Mai
mult, există posibilitatea ca în anul următor aceste rapoarte să devină obligatorii pentru toate
companiile din Uniunea Europeană. În acest context, e de la sine înţeles că România trebuie să se
adapteze rapid, în primul rând prin reglementarea legislaţiei care să permită companiilor o
implicare socială fără piedici.
După cum este politica firmei şi în alte ţări, OMV desfăşoară şi în România acţiuni de
CSR, dintre care menţionăm:
- OMV România Mineraloel a fost prima reţea ecologica de distribuţie carburanţi din România,
înlocuind benzina Premium cu benzina EcoPremium în toate staţiile de distribuţie proprii.
şi care a pus la dispoziţia clienţilor Euromotorina, produse care nu conţin plumb. Avantajele
folosirii acestor tipuri de carburanţi sunt: emisii ameliorate de gaze de eşapament, obţinerea
celor mai bune performante ale motoarelor si reducerea consumului. Începând cu anul 1990,
datorita Departamentului de Cercetare OMV, automobilele vechi au fost capabile să
funcţioneze perfect cu benzină fară plumb. Datorita aditivilor speciali, Austria a fost prima ţară
în care s-a utilizat complet doar benzina fără plumb cu noi aditivi pe bază de compuşi
nepoluanţi. De ani de zile, motorina produsă şi comercializata de OMV are cel mai scăzut
conţinut de sulf dintre toate ţările europene, impactul noxelor asupra mediului fiind minim. De
aceea OMV este prima reţea ecologica de distribuţie carburanţi din România.
- OMV vine din nou in ajutorul copiilor - sponsorizare sociala · Acţiunea internaţionala
OMV 2003: "Children on the move" - "Copiii in mişcare" este o campanie internaţională
iniţiată în luna aprilie 2003, la Viena, de către OMV Austria si SOS-Kinderdorf Internaţional,
ce a debutat cu un concurs de desen cu tema "mişcare". La acest concurs au participat copii din
Sate SOS din 12 ţări: Austria, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă,
Germania, Italia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ungaria. Din fiecare ţară a fost ales un

4
desen, imprimat pe jocuri puzzle, comercializate in vara aceluiaşi an, în staţiile de distribuţie
OMV. Originalele desenelor au fost licitate în cadrul "Galei celor 1.000 CP" organizata de
OMV Austria şi SOS-Kinderdorf Internaţional pe 21 noiembrie, la Viena. Acţiunea "Children
on the move" iniţiată de OMV s-a încadrat perfect in tematica principală OMV din acel an
"Sănătate si Fitness" conform noului slogan OMV "Mai mult decât mişcare.".
- Bursa pentru MBA Erste Bank si OMV - Până la 22 septembrie 2006, 30 de burse pentru
MBA au fost acordate, fiecare din acestea în valoare de 35.000 Euro. Durata de şcolarizare a
fost de 14 luni în regim part-time. Condiţia fiind minim o experienţă de 5 ani. Programul s-a
desfăşurat la Bucureşti.
OMV Move & Help 2007: măsuri de siguranţă rutieră În 2007 OMV, grupul lider in industria de
petrol şi gaze din Europa Centrală şi de Est, se va concentra asupra siguranţei rutiere prin
proiectul Move & Help. Toate activităţile şi proiectele de sponsorizare vor viza acest subiect.
Reţeaua internaţională de staţii OMV va fi utilizată pentru măsurile de conştientizare asupra
siguranţei rutiere iar pilotul de raliuri Manfred Stohl şi echipa sa vor sprijini această cauză.
Proiectele dezvoltate prin ONG-urile partnere Caritas, SOS Satele Copiilor şi UNICEF au ca
temă atât lecţiile de condus cât şi siguranţa în drum către şcoală şi instruirea pentru siguranţa
rutieră. “După atâtea reacţii pozitive în urma programului OMV Move & Help, adăugăm un
alt subiect pe agenda noastră de responsabilitate socială – siguranţa rutieră,” a declarat
directorul general executiv al OMV, Wolfgang Ruttenstorfer. “Poţi ajunge teafăr şi nevătămat
la destinaţie numai dacă vei călători în siguranţă.” Staţiile OMV din 10 ţări vor sprijini acest
proiect printr-o campanie integrată. Un total de 200,000 de benzi reflectorizante vor fi puse în
vânzare în Austria, Bosnia, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România,
Serbia şi Slovacia. Fondurile vor fi direcţionate către proiecte educaţionale şi de siguranţă
rutieră dezvoltate de Caritas, SOS Satele Copiilor şi UNICEF. Benzile reflectorizante OMV
vor avea imprimate cuvintele “Mă vezi”, pentru ca şoferii să poată vedea mai bine pietonii
copii în condiţii de vizibilitate redusă. Autocolantele cu acelaşi mesaj vor fi imprimate pe cărţi
poştale care pot fi trimise prietenilor sau ataşate pe ghiozdane ori îmbracăminte.
- OMV Move & Help la evenimente de raliuri - Echipa de raliuri OMV va aduce o nouă
dimensiune la campania OMV Move & Help din acest an. Piloţii OMV vor transmite
cunoştinţele şi experienţa lor de siguranţă rutieră către copii şi adulţi. Câte 20 Euro vor fi
donaţi către OMV Move & Help pentru fiecare kilometru parcurs în probele speciale de către
piloţii OMV Kronos Citroen World Rally Team în acest sezon. Aceste fonduri vor fi alocate

5
pentru proiecte destinate educaţiei rutiere în Europa şi Pakistan, vizând aproximativ 35,000
copii şi adolescenţi. Ştiri privind sumele colectate şi activităţile respective pot fi urmărite pe
pagina www.owrt.com şi pe ecranele amplasate în parcul de service al OMV Kronos Citroen
World Rally Team. Între timp, copii cu vârsta mai mică de 14 ani au fost invitaţi sa participe la
schimbarea designului maşinii lui Manfred Stohl. Un juriu va selecte trei proiecte creative
dintr-o selecţie a 200 de înscrieri din 10 ţări. Votul final va avea loc pe 2 mai 2007 şi poate fi
urmărit pe pagina www.owrt.com. Maşina cu noul design OMV Move & Help va concura la
cursa WRC din Germania, care va avea loc în perioada 17-19 august 2007. Norocosul
câştigător va participa la această cursă, împreună cu famila.
Despre OMV Move & Help - Lansat în 2004, Move & Help – cel mai amplu program
OMV în sprijinul proiectelor educaţionale pentru copii şi adolescenţi – va continua în 2007 şi va
include activităţi variate. Programul va deveni parte integrantă a operaţiunilor OMV şi a
sectoarelor specifice de activitate, pentru a creşte nivelul de conştientizare atât la nivel intern cât şi
extern. OMV doreşte ca toate iniţiativele sale sa genereze beneficii de durată şi să transmită
mesajul “suntem responsabili”. OMV Move & Help sprijină partenerii săi, organizaţiile Caritas,
SOS Satele Copiilor şi UNICEF. Proiectele asigură şansa unui viitor mai bun pentru circa 35,000
de copii dezavantajaţi din punct de vedere social din Europa şi Pakistan. În 2006, OMV şi SOS
Satele Copiilor au înfiinţat fondul educaţional OMV Move & Help, care primeşte annual 100,000
euro până în 2008. Astfel, 60 de copii şi adolescenţi din Austria vor avea acces la formare
profesională.
Un program educativ internaţional - În 2007, OMV şi partenerii săi, Caritas, SOS Satele
Copiilor şi UNICEF, vor dezvolta numeroase proiecte educative în Europa şi Pakistan. Anul acesta
educaţia rutieră va constitui o temă importantă. Caritas va lansa cursuri de instruire pe teme de
siguranţă adresate profesorilor şi va organiza excursii pentru copii cu scopul de a dobândi
experienţă concretă în ceea ce priveşte siguranţa rutieră. SOS Satele Copiilor va furniza cursuri de
conducere a scuterelor pentru adolescenţi, iar UNICEF contribuie prin sporirea siguranţei în
drumul spre şcoală, în zonele cu riscuri crescute.

Cu toate aceste acţiuni, cu toate prevederile existente în declaraţia privind viziunea


companiei şi codul de conduită, în ciuda realizărilor prezentate în raportul de CSR referitor la
perioada 2003-2004, OMV a avut şi el parte de probleme în domeniul responsabilităţii
corporatiste. Ca exemplu putem da criticile pe care le-a avut de suportat compania când a decis

6
reluarea explorărilor petroliere din SUDAN, împreună cu firma suedeză Lundin Petroleum,
datorită faptului că zona în care urmau să aibă loc operaţiunile era una aflată în conflict şi
cunoscută pentru încălcarea drepturilor omului şi atrocităţile comise de părţile combatante, deşi
cele două companii pretindeau că există progrese remarcabile în privinţa negocierilor de pace.
Reprezentanţii OMV şi Lundin Petroleum au fost acuzaţi de cinism şi pe acest subiect s-au
publicat articole negative la adresa celor două companii în presa internaţională.
Putem concluziona, având în vedere toate cele menţionate anterior că OMV are o politică
de CSR, aplicată însă diferenţiat, în funcţie de condiţiile şi gradul de dezvoltare al zonei în care îşi
desfăşoară activitatea.
OMV are toate motivele să fie iniţiatorul unor proiecte de CSR, dat fiind că problemele
create în domeniul mediului sunt extrem de importante, emisia de gaze fiind una dintre cauzele
încălzirii globale, problemă aflată acum pe agenda întâlnirilor internaţionale de nivel înalt, din
cauza gravităţii sale.
Pentru o companie, a fi responsabilă faţă de mediu presupune a nu accepta un risc mai mare
decât cel general acceptat, a asigura protecţia angajaţilor şi siguranţa consumatorilor, a nu polua
mediul, a recicla şi a concepe procesul de producţie şi produsele astfel încât o parte cât mai mare
din materialele utilizate să fie reciclabile. În cazul riscului de mediu, corporaţiile trebuie să
urmărească strategii de dezvoltare sustenabilă, să identifice strategii de profit care să ţină seama de
interesele comunităţii pe termen lung; să aibă experienţa, expertiza, capacitatea, tehnologiile
necesare pentru a controla consecinţele negative ale activităţilor lor. În ultimii ani, pe pieţele
occidentale, responsabilităţile faţă de mediu capătă o importanţă tot mai mare. Managementul
riscului de mediu presupune nu doar o abordare reactivă, ci şi una proactivă, ceea ce presupune că,
dacă riscul poate fi eliminat, atunci companiile au obligaţia de a face tot ce este posibil pentru a-l
elimina. Dacă riscul este inevitabil, companiile trebuie să minimizeze consecinţele negative şi în
acest scop, să îşi asume cele mai ridicate standarde etice şi să investească în cele mai bune
tehnologii existente pe piaţă.

7
Acest referat a fost realizat pe baza următoarelor materiale bibliografice:

• Suport de curs “Probleme de etică şi responsabilitate corporatistă” – Mihaela LAMBRU


• Date referitoare la compania OMV furnizate de site-urile: www.omvro.ro; www.omv.com;
• Internet: en.wikipedia.org/wiki/Corporate_social_responsibility; www.csreurope.org;
www.thecorporation.com/index.cfm?page_id=315; www.qwe.ro;
www.mallenbaker.net/csr/CSRfiles/page.php?Story_ID=878
• „Mai multe întrebări decât răspunsuri: responsabilitatea corporatistă în România” – articol
de Dana OANCEA & Bogdan DIACONU
• „Intre Roşia Montană şi Piatra Albă: Managementul răului necesar” – articol de Bogdan
DIACONU

S-ar putea să vă placă și