Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA DE PROIECTARE

I. OBIECTUL TEMEI DE PROIECTARE


Tema de proiectare prevede intocmirea:
- Intocmirea prezentei teme de proiectare
- Intocmirea proiectului tehnic
- Intocmirea detaliilor de executie
- Intocmirea listelor cantitatilor de lucrari
- Intocmirea documentatiei aferente emiterii certificatului de urbanism
- Intocmirea documentatiei aferente obtinerii avizelor si acordurilor mentionate in
certificatul de urbanism
- Intocmirea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de construire
II. SITUATIA EXISTENTA
1. Situatia juridica
2. Regimul tehnic
Conform PUG sat Feleacu terenul se afla in UTR 10 Zona pentru locuinte si
functiuni complementare avand indicii urbanistici dupa cum urmeaza:
POTmax = 30%
CUTmax = 0.90 mp ADC/mp teren
3. Descrierea amplasamentului
Parcela are forma trapezoidala, cu bazele paralele cu axul drumului aflat in zona de
N-E a parcelei si prezinta o declivitate moderata dinspre latura SV spre latura NE.
In prezent parcela este libera de constructii
4. Vecinatati
NE drum
NV proprietate privata
SV proprietate privata
SE proprietate privata
5. Accese si cai de comunicatie
Accesul pe parcela se va face din drumul cu care aceasta se invecineaza pe latura NE
6. Echipare edilitara
Amplasamentul va fi racordat la retelele de distributie a curentului electric si gazului
metan prezente in zona, alimentarea cu apa facandu-se prin intermediul unei fantani
proprii. Apele uzate menajere vor fi colectate si epurate printr-o microstatie de epurare si
vor fi utilizate la irigarea spatiilor verzi din incinta.

III. LUCRARI CE URMEAZA A FI PROIECTATE


Prezenta tema de proiectare, intomica la cererea si de comun acord cu beneficiarul
prevede construirea unei locuinte unifamiliala Dpartial+P+Mpartial pe terenul in cauza.
Se doreste realizarea unui imobil incadrat in mod armonois in mediul natural, cu un
volum compact si unitar ce va fi acoperit de o invelitoare din tigla ceramica sustinuta de o
sarpanta cu pante moderate.
La exterior se vor prevedea ornamente si cromatica specifice arhitecturii
mediteraneene culori pastelate deschise, ancadramente si cornise de culoare alba,
finisaje din piatra naturala, pazii de lemn la acoperis, parapeti metalici la terase si
balcoane.
Din punct de vedere functional se doreste dispunerea unui numar cat mai mare de
incaperi locuibile - living cu dressing si baie proprie, 2 dormitoare cu baie dedicata precum
si anexele acestora bucatarie si camara, circulatii orizontale si verticale, spatii de
depozitare, la nivelul parterului, in timp ce la nivelul demisolului se vor prevedea spatiile
tehnice, spatii de depozitare si garajul, iar la nivelul mansardei va fi prevazuta o camera de
oaspeti cu baie dedicata.
Cladirea va fi realizata pe un sistem structural de stalpi de B.A. si plansee dala,
fundatiile fiind proiectate sub forma unor elevatii perimetrale din B.A. pentru zona de
demisol si fundatii continue sub zidurile perimetrale pe zona fara demisol.
Agentul termic va fi distribuit sub forma unei instalatii de incalzire prin pardoseala
combinata cu radiatoare pentru nivelul parterului si al mansardei, in demisol fiind
prevazute doar radiatoare.
Centrala de preparare si distributie a agentului termic va fi proiectata cu combustibil
gazos avandu-se in vedere posibilitatea de a coneta si un cazan suplimentare cu
combustibil solid lemn sau peleti.
Admisia de apa potabila se va face de la sursa proprie fantana existenta, avanduse in vedere conetarea ulterioara la viitoarea retea de distributie a apei potabile. Se va
prevedea si o rezerva de apa potabila bazin PVC ingropat.
Apele menajere uzate vor fi colectate si tratate intr-o microstatie de epurare
ecologica si folosite la irigati.
Instalatia de distributie a curentului electric va fi proiectata pentru a corespunde
tuturor necesitailor impuse de prezenta tema de proiectare.
Retelele exterioare colectare ape pluviale, irigatie, iluminat exterior, vor fi
proiectate pentru a corespunde tuturor necesitatilor impuse de prezenta tema de
proiectare.
Amenajarea peisagera exterioara va prevedea, pe cat posibil, pante line si o
incadrare cat mai armonioasa a cladirii in mediul ambiant.