Sunteți pe pagina 1din 5

REPARTIZARE TEME ADMITERE

COALA DOCTORAL FEAA


2015
Domeniul MANAGEMENT

PROF.UNIV.DR. NICOLAE BIBU

PROF.UNIV.DR. GHEORGHE
BILETEANU

PROF.UNIV.DR. IOAN PETRIOR

1. MANAGEMENTUL ORGANIZATIONAL AL FUZIUNILOR IN MEDIUL ACADEMIC


2. MANAGEMENTUL ORGAN IZATIOLOR ECONOMIEI SOCIALE IN CONTEXT ROMANESC
3. CARACTERISTICI ALE ANTREPRENORIATULUI SOCIAL IN ROMANIA
4. LE MANAGEMENT DANS ORGANIZATION LE ORGANIZATION GLOBALE
5. GESTION INTERCULTUREL LLE DES ENTREPRISES MUTINATIONALES
6. PROCESUL DE GUVERNARE AL INTREPRINDERII SOCIALE IN ROMANIA
1. MODELUL DE LEADERSHIP N ORGANIZAIILE SPORTIVE .
2. MANAGEMENTUL I RESTRUCTURAREA COMPANIILOR N DIFICULTATE.
3. MANAGEMENTUL NTREPRINDERII VIITORULUI
4. MANAGEMENTUL GRUPULUI DE SOCIETI
5. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR.
6. SCHIMBRI PARADIGMATICE N MANAGEMENTUL VIITORULUI.
1. DINAMICA PUTERII N NTREPRINDERI /INSTITUII PUBLICE I IMPLICA IILE ACESTEIA ASUPRA
PERFORMANEI.
2. E-MANAGEMENT: IMPLICAIILE REVOLUIEI DIGITALE ASUPRA TRANSFORMRII
POTENIALULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT DIN CORPORAIILE MULTINA IONALE.
3. IMPLICAIILE POTENIALULUI IDENTITAR I AL STANDARDELOR DESCHISE ASUPRA
DEZVOLTRII INTELIGENTE A ORAELOR.
4. INFLUENA DINAMICII POTENIALULUI SISTEMULUI DE MANAGEMENT ASUPRA
PERFORMANEI COMPANIILOR DE CONSTRUCII
5. TRANSFORMAREA POTENIALULUI DE INOVARE AL ORGANIZAIILOR DIN CLUSTERE.
6. EVOLUIA POTENIALULUI COMUNICAIONAL N NTREPRINDEREA ROMNEASC.
7. PROIECTAREA MANAGEMENTULUI POTENIOLOGIC AL ORAELOR ORGANIZATE POLICENTRIC.
8. POTENIALUL STRATEGIC AL REELELOR DE CLUSTERE: CONCEPTUALIZARE, PROIECTARE I
IMPLEMENTARE.
9. REINVENTAREA SISTEMELOR DE MANAGEMENT STRATEGIC ALE ORGANIZAIILOR SUB
INFLUENA SCHIMBRILOR DIGITALE.
10.POTENIALUL UMAN I IMPLICAIILE ACESTUIA ASUPRA POTENIALULUI STRATEGIC AL
ORGANIZAIILOR.
11. ISTORIA CONCEPTUAL A MANAGEMENTULUI PUBLIC N ROMNIA DUP MAREA UNIRE DIN
1918.
12. ISTORIA MODELELOR DE MANAGEMENT DIN ROMNIA ( PERIOADA 1945-1989).
13. MANAGEMENTUL STRATEGIC AL COMPETENELOR ORGANIZA IONALE: EVOLU II N ERA

DIGITAL.
PROF.UNIV.DR. MARIANA
PREDICAN
PROF.UNIV.DR.DORINA
DNIA

PROF.UNIV.DR. ION LALA POPA

0
1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI SOCIAL MEDIA
2. MANAGEMENTUL TALENTELOR IN ERA DIGITALA.
1. STRATEGII DE MANAGEMENT PRIVIND COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE
2. MANAGEMENTUL MOTIVATIE SI PERFORMANTA LA NIVELUL AGENTILOR ECONOMICI
3. OPORTUNITATEA ANALIZEI ECONOMICO- FINANCIARE IN MANAGEMENTUL RISCULUI
SOCIETATILOR COMECIALE
4. POLITICI DE MARKETING I ROLUL LOR N MANAGEMENTUL PERFORMAN EI

DOMENIUL MARKETING
PROF.UNIV.DR. FLORIN FOLTEAN

PROF.UNIV.DR. COSTINEL DOBRE

1. CONTRIBUIA CAPABILITILOR DE MARKETING LA ADAPTABILITATEA ORGANIZAIONAL


2. ANTECEDENTE I CONSECINE ALE ANGAJAMENTULUI CLIENTULUI
1. FACTORII DETERMINANI I CONSECINELE IMPLICRII CONSUMATORILOR N RE ELELE
SOCIALE I
COMUNICAREA VIRAL (WORD OF MOUSE) DIN PERSPECTIVA
MARKETINGULUI
2. INTEGRAREA INTERNETULUI N CREAREA I DEZVOLTAREA VALORII BRANDURILOR
ORGANIZAIONALE.
3. VALOAREA BRANDURILOR DE PRODUSE (BRAND EQUITY) DIN PERSPECTIV
COMPORTAMENTAL I DIN PERSPECTIV MANAGERIAL.
4. FACTORII DETERMINANI AI INOVATIVITII CONSUMATORILOR I DIFUZIEI PRODUSELOR
I SERVICIILOR NOI PE PIA

DOMENIUL FINANTE
PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU
BUGLEA
PROF.UNIV.DR. SILVIU CERNA

PROF.UNIV.DR. DORIN COSMA

PROF.UNIV.DR. LILIANA DONATH


PROF.UNIV.DR. DIMA BOGDAN

1. IMPACTUL GUVERNANEI CORPORATIVE ASUPRA VALORII NTREPRINDERII


2. EVALUAREA NTREPRINDERII N CONTEXTUL MANAGEMENTULUI BAZAT PE VALOARE.
3. CREATIVITATEA N PROCESUL ESTIMRII VALORII NTREPRINDERII
0
1. IMPACTUL FISCALITATII ASUPRA PROFESIILOR LIBERALE IN PERIOADA POST-CRIZA IN
ROMANIA
2. CONTRIBUTII LA OPTIMIZAREA FINANTARII FIRMELOR DIN SFERA SERVICIILOR IN ROMANIA
3. FORME DE FINANTARE PT DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE IN REGIUNEA VEST SI
IMPACTUL ASUPRA DEZVOLTARII SOCIALE SI INDIVIDUALE
4. MODELAREA UNUI SISTEM DE IDENTIFICARE SI CONTROL AL RISCURILOR IN GRUPURILE DE
SOCIETATI
5. MECANISMA SI TEHNICI DE FINANTARE A ACTIVITATII DE TURISM BALNEAR IN ROMANIA
1. STUDIU PRIVIND FINANTELE ORIENTATE SPRE DEZVOLTAREA SUSTENABILA
0

PROF.UNIV.DR. MARILEN PIRTEA

PROF.UNIV.DR. MUTASCU MIHAI


PROF.UNIV.DR. IOAN TALPO
CONF.UNIV.DR.NICOLETA
MOLDOVAN
CONF.UNIV.DR. OANA LOBON
CONF.UNIV.DR. COSMIN ENACHE
LECT.UNIV.DR.CLAUDIU
ALBULESCU

0
1.IMPLICATIILE TAXELOR DE MEDIU ASUPRA CRESTERII ECONOMIE
2.INSTABILITATEA POLITICA SI EFECTELE ACESTEIA ASUPRA FISCALITATII SI INEGALITATII
DINTRE VENITURI
3.EFECTELE DIVERSITATII RELIGIOASE ASUPRA FISCALITATII
4.RISCURI FISCALE IN RECENTELE MUTATII SOCIALE DIN EUROPA
5. IMPLICATIILE OUTSOURCINGULUI ACTIVITATILOR NETRANZACTIONALE ASUPRA
COMPANIILOR MULTINATIONALE
1.STUDIU COMPARATIV ASUPRA STRUCTURII I EVOLUIEI CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT
N STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE I STATELE UNITE ALE AMERICII
2. STUDIU COMPARATIV ASUPRA EVOLUIEI I FINANTARII DEFICITULUI BUGETAR N STATELE
MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE
3.STUDIU ASUPRA TVA I ACCIZELOR N SPAIUL ECONOMIC EUROPEAN
1. IMPACTUL POLITICILOR PUBLICE ASUPRA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE.
2. IMPACTUL POLITICILOR PUBLICE ASUPRA COMPETITIVITATII LA NIVEL REGIONAL.
1.CADRUL INSTITUIONAL I DECIZIONAL AL SECTORUL PUBLIC N CONTEXTUL
CONSTRNGERILOR SOCIO-ECONOMICE/POLITICE
2.EVALUAREA EFICIENEI I SUSTENABILITII POLITICILOR PUBLICE I A IMPACTULUI
EXERCITAT ASUPRA STUCTURILOR SOCIO-ECONOMICE
1 SUSTENABILITATEA SISTEMULUI PUBLIC DE PENSII
2 STUDII PRIVIND EFICIENTA STRUCTURILOR DE ADMINISTRARE FISCALA
1) POLITICA MONETARA SI PRETURILE ACTIVELOR (BURSA).
2) ROLUL STABILITATII ECONOMICE SI FINANCIARE IN ATRAGEREA INVESTITIILOR STRAINE
(FARA BURSA)
3) ANALIZA SECTORIALA A FACTORILOR OPERATIONALI UTILIZATI IN EVALUAREA COMPANIILOR
(TAXA)

DOMENIUL ECONOMIE

PROF.UNIV.DR. ALEXANDRU
JIVAN

PROF.UNIV.DR. LIANA SON

1. DETERMINANI CULTURALI ASUPRA ECONOMICULUI. PERMANEN E I EVOLU II


2. PROFILUL CULTURAL AL ROMNULUI N LOGICA ECONOMIC GLOBALIZAT. REPERE I
DETERMINANI
3. STUDIU COMPARATIV PRIVIND NEVOILE I CEREREA PE PIA , PENTRU DIFERITE TREPTE
DE AVUIE. TIPOLOGII SPECIFICE
4. TRANSFORMAREA CONSUMULUI N OFERTE PE DIFERITE TREPTE DE AVUIE. EVOLUII ALE
CERERII SUB PRAGUL (LIMITA) SRCIEI. COMPORTAMENTE ATIPICE
1. STUDIU PRIVIND RELATIA DINTRE COMERT INTERNATIONAL-SERVICII DE TRANSPORT SI
DEZVOLTARE ECONOMIC

PROF.UNIV.DR. LAURA CISMA


1.

DEZVOLTAREA REGIONAL A ROMNIEI N CONTEXTUL APLICRII POLITICII DE

COEZIUNE A U.E.
2. DINAMICA ECONOMIEI ROMANESTI POST-ADERARE SI CONVERGENTA REALA
3. ANALIZA DISPARITATILOR ECONOMICE SI SOCIALE LA NIVEL REGIONAL DIN ECONOMIA
ROMANEASCA
4. GLOBALISATION AND DEVELOPMENT PROBLEMS. THE RECONFIGURATION OF POSTCRISIS WORLD SYSTEM
5. COMPETITIVENESS AND STABILITY IN THE KNOWLEDDGE BASED ECONOMY
6.

UNIVERSITIES ROLE IN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND SOCIETY

DOMENIUL CONTABILITATE

PROF.UNIV.DR. DOREL MATE

PROF.UNIV.DR. PETRU TEFEA

PROF.UNIV.DR. ION PERE

1. CONTRIBUII LA PERFECIONAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL CONTABIL I DE AUDIT AL


ENTITILOR ECONOMICE DIN SILVICULTUR
2. EVALURI I CONTRIBUII LA PERFECIONAREA SISTEMULUI CONTABIL AL FINANRILOR DIN
FONDURI EUROPENE.
3. CONTRIBUII LA PERFECIONAREA SISTEMULUI INFORMAIONAL CONTABIL AL ENTITILOR
DIN AGRICULTUR.
4. APORTUL INFORMATIONAL CONTABIL LA REALIZAREA STRATEGIILOR DE COMBATERE A
FRAUDELOR FISCALE
5. EVALURI I CONTRIBUII PRIVIND PERFECIONAREA SISTEMULUI CONTABIL I DE AUDIT LA
ENTITILE PUBLICE
6. DEZVOLTRI I APROFUNDRI PRIVIND RELAIA DINTRE CONTABILITATE I FISCALITATE LA
ENTITILE ECONOMICE DIN ROMNIA
1. STUDIU PRIVIND NOILE METODE I TEHNICI DE MSURARE I PREVIZIONARE A
PERFORMANEI FINANCIARE ALE COMPANIILOR
2. STUDIU PRIVIND METODELE DE CUANTIFICARE A RISCURILOR CU IMPACT ASUPRA POZI IEI I
A PERFORMANELOR FINANCIARE ALE COMPANIILOR
3. GUVERNANA CORPORATIV SI IMPACTUL ACESTEIA ASUPRA POZIIEI I A
PERFORMANELOR FINANCIARE ALE COMPANIILOR
1. CONTROLUL INTERN SI EVALUAREA RISCURILOR IN ENTITATILE PUBLICE.
2. POLITICI, STRATEGII SI METODE CONTABILE APLICABILE IN COMPANIILE MULTINATIONALE

1.CALITATEA INFORMAIILOR FINANCIARE I NON-FINANCIARE FURNIZATE DE CORPORAIILE


TRANSNAIONALE
CONF.UNIV.DR. TEFANA DIMA

2.ARMONIZAREA CONTABIL INTERNAIONAL I PRACTICILE CONTABILE NAIONALE


3.ANALIZA SITUATIILOR FINANCIARE CONSOLIDATE N CONTEXTUL GLOBALIZRII

S-ar putea să vă placă și