Sunteți pe pagina 1din 6

COD PTE-36

1. SCOP
Procedura are drept scop precizarea actiunilor , fazelor tehnologice, sculelor si utilajelor necesare pentru
executarea camasuielilor la peretii de zidarie

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica pentru reabilitarea consolidarea

cldirilor vechi , a cladirilor cu incarcari mari , a

obiectivelor de constructii degradate , dar si in cazul aparitiei unor fisuri la nivelul fundaiilor sau pereilor .
Camasuirea peretilor se realizeaza pentru:
a mari capacitatea portanta a zidarie la eforturi de forfecare in rosturi; ( de regula zidaria la
cladirile vechi era facuta cu mortar de var fara ciment, care are o rezistenta slaba).
ca peretii unei cladiri sa conlucreze mai bine, in special la intersectii sau colturi;( in special
la cladirile fara samburi si centuri din beton armat nu se realizeaza confinarea zidariei si
din cauza asta e necesara aceasta camasuire).

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

STAS 438/1-89-Otel beton, marci si conditii tehnice generale de calitate/2-91-Otel


STAS 438/2-91-Sarma trasa pentru beton armat
NE-012-Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton , beton armat si beton
precomprimat
NE-012/1-2007-Beton proaspat
C16/1984-Normativ pentru realizare pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente
C28-83-Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton
C56/85-Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
C18-83-Normativ pentru executarea tencuielilor umede
C17/82-Mortare pentru zidarii si tencuieli

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

PTE-proceduri tehnice de executie

CQ-controlul calitatii

5. DESCRIEREA PROCEDURII

5.1. Conditii prealabile


Asigurarea pe santier a documentatiei de executie , precum si a prezentei proceduri
Instruirea personalului care concura la realizarea lucrarilor de camasuieli in scopul insusirii
procedeelor de executie , a standardelor si modului de utilizare a utilajelor specifice acestui gen de lucrari
Asigurarea fortei de munca si a supravegherii tehnice
Dotarea echipelor de lucru cu scule si utilaje specifice, cu echipament de protectia muncii si PSI

5.2. Procedura
5.2.1. Descrierea procedurii
La realizarea camasuielilor propuse pentru peretii de zidarie avariati , operatiile ce trebuiesc executate sunt:
A. Pregatirea . pentru aplicarea straturilor de camasuiala :
se desfac tencuielile de pe suprafa cu ciocan si dalt sau cu dalta electric cu percuie;
se cur cu perii de sarm mecanice suprafaa zidariei, pan la indeprtarea totala a
stratuluisuperficial colmatat cu mortar;
se adancesc rosturile orizontale ale zidriei prin indepartarea mortarului pe o adancime de min. 1.0
cm;
se spala suprafaa peretelui cu jet de apa sub presiune, pan la indeprtarea tuturor urmelor de praf
sau alte impuriti
B. Camasuirea peretilor din zidarie cu beton armat
se identific traseele eventualelor fisuri si se injecteaza fisurile cu lapte de ciment;
in cazul in care peretele prezint crapaturi (inclinate, verticale sau orizontale) sau dislocari ale
zidariei, se desface zidria pe traseul crapaturilor si se reface cu caramizi intregi de aceeasi
dimensiune cu cele din zidria existent, cu mortar de marca de min. M50;
daca peretele prezinta crapaturi verticale la intersectia cu alt perete structural perpendicular, se
desface zidria la intersecie si se toarna un stalpisor din beton armat conform detaliilor ce vor fi
precizate de proiectant
in pozitiile indicate prin detaliile din proiect se practica goluri in zidarie pentru trecerea armaturilor
din cmsuieli si ancorarea lor la intersecii sau la nivelul planseelor;
se execut eventulele umpleri de nise sau goluri; pentru legtura zidariei noi cu cea veche, la nise,
se prevad conectori din otel beton - 4 buc/m2 introduse in rosturile zidariei;
la umplerea golurilor de usi si ferestre se va utiliza caramid C75 cu mortar M50, conectata la
spaletii existenti cu strepi desi sau cu tije, in gauri perforate in rosturi si umplute cu mortar M50;
la partea superioara a golului se va impana zidaria in buiandrug sau in zidarie, cu pene dure (otel,
beton, PVC, cloturide GVP, tigla, etc.);
se face releveul planeitii peretelui cu firul cu plumb si se determina grosimea stratului de
cmsuial astfel incat abaterile negative la grosime sa fie mai mici de 10 mm (local pe max. 20%
din suprafaa peretelui);
se perforeaza cu rotopercutorul, de regula in caramizi, gauri 8-14 mm, dintr-o parte in alta a
zidariei 6 buc/mp in care vor fi introduse bare de armatura cu rol de conectori, iar gaurile dup
ace au fost suflate de praf si umezite se vor umple cu mortar M100.
se monteaza in aceste gauri conectorii din cupoane de oel beton, care au rol si de distantieri si de
care se vor laga plasele de armature/retea de bare;
se monteaza plasele de armtur/retea de bare si se innadesc cu mustatile de armatura din fundatii,
conform detaliilor din proiect;
se monteaz eventuale trasee de tuburi electrice
se spal cu jet de apa sub presiune golurile orizontale din pereti prin care trec armaturile la
intersectii si se betoneaza pan la umplere completa;
se intocmesc procesele verbale de lucrari ascunse intre reprezentanii constructorului si cei ai
beneficiarului;
se monteaza cofrajele, si se sprijina cu spraituri si distantieri;
se toarna betonul in cofraje si se compacteaza energic cu vibratoare de interior sau de cofraj;
daca inaltimea nivelurilor este mare , turnarea betonului se va face in doua-trei etape de turnare,

prin ferestre si palnii dispuse pe inaltimea cofrajelor, cu posibilitati de urmarire a umplerii complete a
cofrajului; ultimul strat de beton se va turna de la nivelul superior, prin gauri practicate in planseu.
C.Camasuirea peretilor de zidarie cu mortar M100T

Compozitia mortarului M 100 T se stabileste conform 'Instructiunilor tehnice privind


compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala' C 17-82, astfel incat sa se obtina o
consistenta de aprox. 8 cm.

se pozitioneaza plasele de armatura;

plasele de armatura se fixeaza cu ancore (crose) din otel beton PC52 (M2/40 introduse in
gauri forate si matate cu mortar de ciment M100T prin injectare ;

se aplica un sprit din mortarul ce urmeaza a fi folosit la camasuire, dar cu consistenta mai
fluida;

dupa zvantarea spritului, mortarul se aplica in doua etape, lasand intre ele un interval de
timp necesar ca sa inceapa intarirea primului strat;
Pentru a asigura intarirea camasuielii si reducerea efectelor contractiei, suprafetele camasuite vor fi
mentinute in stare umeda prin stropire cu apa timp de minimum 7 zile si vor fi protejate impotriva insoriri si
a vantului.
Lucrarile de camasuire se vor realiza la temperaturi mai mari de + 5 C;
5.2.2.Controlul calitatii lucrarilor
Pe parcursul executiei lucrarilor de camasuieli se vor efectua urmatoarele verificari:
Respectarea tehnologiei de executie
Utilizarea tipului si compozitiei mortarului si betonului indicat in proiect
Aplicarea straturilor succesive in grosimile prescrise
Aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii fortate ,spalarii prin ploaie sau inghetarii
Receptia pe faze de lucrare se face pe baza urmatoarelor verificari la fiecare tronson in parte :
Rezistenta mortarului si a betonului
Numarul de straturi aplicate si grosimile respective determinat prin sondaj si cel putin cate unul la
fiecare 50mp)
Aderenta la suport si intre straturi (determinat prin sondaj si cel putin cate unul la fiecare 50mp)
Planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor (bucata cu bucata)
Dimensiunile ,calitatea si pozitiile elementelor decorative si anexe
Abaterile adimisibile sunt cele prevazute de Normativul C56/85.
Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se face cate una la fiecare incapere si cel
putin una la fiecare 50mp.
Verificarea aspectului general al tencuielilor se va face vizual de catre comisia de receptie , cercetand
suprafata tencuita care trebuie sa fie :
Uniforma sa nu prezinte crapaturi ,portiuni neacoperite cu mortar la racordarea tencuielilor cu
tamplaria sau forma muchiilor
Planeitatea suprafetelor tencuite , verticalitatea si orizontalitatea suprafetelor
Grosimea stratului de tencuiala
In cazul in care lucrarile se executa in perioada de timp friguros si temperaturile exterioare sunt mai mici
decat +5grade C se vor aplica prevederile din Normativul C16/84.
Pentru toate operatiile prezentate se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse si receptii calitative ale
lucrarilor executate.Toate aceste documente se vor atasa la Cartea Constructiei ce va fi intocmita in
conformitate cu precevderile C167/76.
Verificarea calitatii lucrarilor executate se va face in conformitate cu prevederile Normativului C56/85.

5.3. Masuri preventive

Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de protectia muncii si PSI

6. ASPECTE DE MEDIU
Inainte de inceperea lucrarilor vor fi identificate cat mai multe aspecte de mediu asociate operatiilor
conform PSM aspect de mediu .

7. MSURI PRIVIND TEHNICA SECURITTII MUNCII


Pe parcursul lucrarilor se vor respecta:

Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente


C56/198
Masuri de protectia muncii in conformitate cu Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 si a ordinului
nr.388/1996 emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Receptionarea se va face in conformitate cu prevederile ,,Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aprobat prin H.G.273/1994.
Instructajul va fi inscris in fisa individual de protecie a muncii, care va fi completat si semnat de titular si
de cel care a efectuat instructajul, in aceeasi zi.
Muncitorii vor fi dotai cu echipamente de protecie corespunztoare (casc de protecie, centuri de siguran,
ochelari de protecie, manusi, etc.).
Se vor lua msuri speciale (imprejmuiri, plci avertizoare, personal de paz etc.) pentru cazurile in care se
dezafecteaza planseele actuale si sunt elemente (grinzi de lemn, structura pardoseli, etc) ce pot cadea
accidental si pot produce accidentarea personalului santierului sau a persoanelor ce trec intampltor prin zona
de lucru.
Se interzice suprancrcarea planseelor existente cu materiale rezultate din demolri, cu utilaje etc.
Se vor lua msuri speciale ca elementele ce cad accidental in timpul execuiei s nu provoace vtmri
persoanelor care trec intampltor prin zona de lucru.
Ori de cate ori se arunc materiale de sus, se va instrui un muncitor cu paza zonei respective, care va avertiza
pe cei care circul si nu le va permite accesul in acea zon.
Poziia muncitorilor in timpul operaiunilor de desfacere va fi, de regul, deasupra elementelor de demontat.
Echipele care execut lucrrile de desfaceri si refaceri vor fi dotate, potrivit operaiilor pe care le execut cu
scule, unelte si dispozitive adecvate (ciocane, tesle, toporisti, dli, rngi, clesti, jgheaburi metalice
refolosibile, scri simple si duble, schele interioare pe capre dotate cu balustrade de protecie, trgi pentru
transportul materialelor,centuri de siguranta, etc.).
Pentru evitarea caderilor unor elemente grele pe planseele inferioare (grinzi din lemn, grinzi metalice,
etc)echipele vor fi dotate cu dispozitive de mica mecanizare cu care vor fi manipulate astfel de elemente
scripeti,palane, macarale, franghii etc.

8.MASURI DE PAZA CONTRA INCENDIILOR


Pentru prevenirea i stingerea incendiilor se vor respecta:

Masuri P.S.I. in conformitate cu normativul C300/1994.


Norme tehnice de proiectare i realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului
P118.83 i a Normativului C 300./94.
Este interzisa folosirea focului deschis in locurile in care se prelucreaza materiale si substante combustibile
sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau explozie, precum si in apropierea
acestora.
n fiecare unitate se stabilesc, cu aprobarea conducerii unitatii, locurile in care folosirea focului deschis este
interzisa si care se vor marca corespunzator.
Toate instalatiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor cu apa, spuma, bioxid de carbon si
altele, trebuie mentinute in stare perfecta, asigurandu-se in mod permanent debitele necesare pentru stingere
si dotarea corespunzatoare cu accesorii de interventie in caz de incendiu.
Pentru buna functionare a instalatiilor de stingere a incendiilor, la fiecare obiectiv se vor constitui echipe de
revizie, care vor face verificari periodice pe baza unui plan stabilit de comisia tehnica PSI, cosemnandu-se
intr-un registru toate defectiunile ivite si remedierile efectuate.
Este interzisa folosirea in alte scopuri a instalatiilor, utilajelor, mijloacelor pentru stingerea incendiilor.
Sefii de sectoare de munca (servicii, birouri, ateliere, depozite, magazii, laboratoare, puncte de lucru, formatii
de lucru) asigura si raspund de respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor in domeniul de
activitate si controleaza potrivit normelor, activitatea de prevenire si stingere a incendiilor in sectoarele pe
care le conduc.
Persoanele incadrate in munca au urmatoarele obligatii principale pentru prevenirea si stingerea incendiilor:
sa cunoasca si sa aplice prevederile normelor de prevenire si stingere a incendiilor la locul de munca;

sa cunoasca si sa indeplineasca la termen masurile si sarcinile ce le sunt stabilite pentru prevenirea


si stingerea incendiilor;
sa nu blocheze caile de acces;
sa cunoasca sistemul de alarmare si cum sa actioneze in caz de. incendiu;
sa anunte de indata conducatorul sectorului de activitate sau pompierilor orice inceput de incendiu sau
existenta unor imprejurari de natura sa provoace incendii;
sa participe la stingerea incendiilor, la evacuarea persoanelor si bunurilor materiale.

9.INREGISTRARI

Raport de instruire
Proces verbal de receptie calitativa pe faze de lucrari
Proces verbal de lucrari ascunse
Proces verbal de control al calitatii lucrarilor pe faze determinante (daca este
prevazut in Planul de control al calitatii, conform art. 22 din Legea 10/95)
Raport de lucru

S-ar putea să vă placă și