Sunteți pe pagina 1din 4

Determinarea experimentala a tensiunii

electromotoare si a rezistentei interne pentru o sursa


de curent continuu

Principiul teoretic

Tensiunea electromotoare a sursei, E, este lucrul mecanic efectuat pentru a deplasa


unitatea de sarcina electrica de-a lungul intregului circuit.
Tensiunea electromotoare este o caracteristica constructiva a sursei care nu depinde de
elementele circuitului exterior.
Sursa are un circuit interior, caracterizat prin rezistenta electrica r.
Pentru a masura tensiunea electromotoare si rezistenta interna ale unei surse se
realizeaza un circuit ca cel din figura de mai jos.

Voltmetrul legat la bornele generatorului, cand intrerupatorul este deschis, masoara


tensiunea

, care este aproximativ egala cu tensiunea electromotoare E a sursei.

Atunci cand circuitul este inchis, voltmetrul masoara tensiunea la borne,

a) Circuitul deschis
Scriem legea lui Ohm pentru o portiune de circuit si pentru intregul circuit.

(ecuatia 1)
b) Circuitul inchis
Se calculeaza rezistenta echivalenta a circuitului si se scriu legile lui Ohm pentru acest
circuit.

(ecuatia 2)
Din ecuatiile (1),(2) rezulta

(ecuatia 3)

Deoarece

, r si E sunt constante, se observa ca

, iar

depinde liniar de

, adica

(ecuatia 4).

Pentru a nu influenta functionarea circuitelor in care sunt introduse, voltmetrele au


rezistente mari. Astfel putem considera ca
rezulta

.
Din ecuatia (4) se calculeaza r, astfel:
.
Materiale necesare

Sursa de tensiune;
Cutie cu rezistoare de diferite valori;
Intrerupator;
Multimetru folosit pe functia de voltmetru;
Conductoare.
Mod de lucru
Se realizeaza montajul conform schemei.

si aplicand aceasta conditie in ecuatia (1)

Se masoara tensiunea

cu intrerupatorul deschis (

Se inchide intrerupatorul si se masoara

).

pentru diferite valori ale rezistoarelor.

Se trec rezultatele masuratorilor in tabelul de mai jos.

Se reprezinta grafic

, si se determina

din grafic.

Se calculeaza r.
Se determina erorile si cauzele lor.
Valori experimentale

Nr.
det.

(V)

(V)

R
()

(V)
(V
)

1.
2.
3.
4.
5.

3,14
3,14
3,13
3,12
3,10

3,13

6,6
4,06
17,2
21,1
5,29

2,93
2,76
3,02
3,06
2,83

0,31

(V
)
0,34
0,36
0,33
0,32
0,35

r
()

(
)
0,15
0,24
0,06
0,04
0,19

0,2

()

|r|
()

0,628
0,003
0,628
0,003
0,626 0,625 0,001
0,624
0,001
0,62
0,005

Surse de erori

Pierderi de tensiune din cauza rezistentei electrice a conductoarelor;


Variatii ale valorilor masurate datorate efectului termic al curentului electric (efectul
Joule);
Se observa ca erorile absolute sunt mici;
In realizarea graficului am eliminat punctul corespunzator determinarii cu numarul 3.
deoarece acesta este departe de dreapta care uneste punctele graficului. Consider ca
aceasta este o eroare mai mare.