Sunteți pe pagina 1din 5

UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAlIEI

evrika group
www.curs
online.eu
cursuri de perfectionare, calificare, specializare avizate de Ministe
rul Muncii si Ministerul Educatiei contabilitate, expert fiscal, inspector resur
se umane, inspector in domeniul sanatatii si securitatii in munca, limbi straine
: incepator, mediu, avansat, pentru afaceri si limba romana pentru straini
Capitolele 1 Capitolele 1 Capitolele 1 Capitolele 1 si 2 si 2 si 2 si 2
N
oNiuni generale despre calculator NoNiuni generale despre calculator NoNiuni gen
erale despre calculator NoNiuni generale despre calculator
Componentele hard
ware ale unui calculator Componentele hardware ale unui calculator Componentele
hardware ale unui calculator Componentele hardware ale unui calculator
Probleme abordate: -Ce este un calculator? -Componente hardware si software -Co
mponentele hardware ale unui PC -Componente hardware externe -Componentele hard
ware ale unui Laptop
CE ESTE UN CALCULATOR? -un calculator este un ansamblu de componente fizice (h
ardware) si programe (software) care interacNioneaza ntre ele. Hardware=: partea
fizica a unui sistem de calcul, incluznd circuitele digitale
!hardware-ul est
e partea a unui calculator careia i poNi da pumni Software=: instructiuni (progra
me) care ruleaza n cadrul hardware-ului
!majoritatea software-ului unui calcul
ator se afla pe hard disk drive-urile sale -la un calculator, hardware-ul si sof
tware-ul sunt interconectate si inutile unul fara celalalt !daca o componenta s
oftware este defecta, aceasta poate fi mereu reparata prin reinstalare; o componen
ta hardware, n schimb, nu poate fi mereu reparata !despre un calculator se spune
ca este mai performant daca are componente HARDWARE mai bune (si, de obicei, mai s
cumpe)
Componente hardware - principalele componente hardware ale unui calculator sun
t:
 Cele interne (aflate n interiorul unitaNii centrale): -placa baza -microprocesor
ul -memoria RAM -sursa de alimentare -hard disk drive-ul -optical drive -unitat
ea floppy -placa video -placa de sunet -placa de reNea -controller-e pentru port
uri
 Cele externe (conectate la calculator): -tastatura -mouse -monitor
-boxe -unitatea de baza !alte compoente externe: imprimanta, scanner, microfon,
video-proiector, webcam etc.
Componente hardware precizari -unele componete, precum boxele, hard-disk-ul pot
fi att interne ct si externe -pentru a putea avea un calculator FUNClIONAL, sunt
necesare urmatoarele componente: unitate centrala (cu placa de baza, microproces
or, hard-disk, memorie), monitor, tastatura si, mai nou, mouse. Pentru funcNii m
ai avansate se recomanda: boxe + placa de sunet, placa video, placa de reNea, opti
cal drive etc. -pentru a funcNiona, ca orice aparat eletronic, TOATE componentel
e calculatorului trebuie alimentate cu curent electric;
*componente precum
unitatea centrala (defapt sursa ei), monitorul, boxele externe, imprimanta, sca
nner, video proiector etc. trebuie conectate printr-un calbu DIRECT LA PRIZA
*componentele INTERNE ale unui calculator, precum si ANUMITE componente extern
e, gen tastatura si mouse-ul, si pot lua curent de la SURSA DE ALIMENTARE, aflata
n interiorul unitaNii centrale
Componente software - principalele componente software ale unui calculator sun
t:
 Programele de baza (system software) -sunt programe care lucreaza foarte aproap
e de hardware -aceste programe se folosesc direct de facilitaNile acestuia -uti
lizatorul interacNioneaza relativ rar cu acest tip de programe
 Programele de aplicaNie (application software) -sunt programe care, de obicei, n
u au nevoie de cunoasterea hardware-ului pe care lucreaza -reprezinta programele
instalate de utilizator pe acel calculator -majoritatea utilizatorul interacNio
neaza numai cu aceste tipuri de programe
 Nucleul -este un program ce are access direct la resursele hardware folosind al
te programe numite drivere (programe care ajuta calculatorul sa recunoasca compo
nente noi; majoritatea componentelor hardware, interne sau externe au nevoie de
drivere pentru a fi recunoscute)

Schema de funcNionare a unui calculator


DiferenNe componente hardware
componente software - monitor = componenta hardwa
re externa - cablu de conexiune la priza = componenta hardware externa - Windo
ws (oricare) = componenta software - o discheta = componenta hardware - un CD
de instalare pentru Windows XP = componenta hardware - un DVD cu kitul de insta
lare al jocului Street Fighter 4 = componenta hardware - jocul Street Fighter 4
= componenta software - circuitele integrate de pe placa video = componenta ha
rdware interna - driverele placii video = componenta software
Modelul Von Neumann de proiectare a unui sistem de calcul -este un model basic
de design pentru un sistem de caclul -feicare componenta a schemei corespunde un
ei componente hardware a unui calculator -a fost creata de John von Neumann n 194
0
Descrierea principalelor componente hardware ale unui PC (personal computer)
Unitatea centrala -este numita si carcasa -este formata dintr-o carcasa n interi
orul careia se pun componetele interne ale calculatorului -carcasa poate fi alca
tuita din plastic sau metal -are rolul de a susNine si proteja componentele inte
rne ale calculatorului
Placa de baza -este principala componenta a unui calculator -n engleza se numest
e motherboard -se afla n interiorul unitaNii centrale -este suprotul pentru alte
componente (procesor, memorie RAM, placa de reNea etc.) si realizeaza comunicaN
ia dintre aceastea -conNine BIOS-ul (basic input/output system) si magistrale de
comunicaNie -conNine sloturi pentru fiecare tip de componenta hardware a unui c
alculator -mai nou, placile de baza pot conNine placi de sunet, placi de reNea s
i chiar placi video integrate -ca toate componentele de tip placa , are aspectul un
ui dreptunghi subNire cu circuite pe el (ca dimensiune e cea mai mare placa din ca
lculator) -chipset-ul este cel care conecteaza microprocesorul de restul compone
ntelor northbridge si southbridge
Microprocesorul -este denumit si procesor -n engleza i se spune CPU (central pr
ocessing unit) -corespunde Unitatii de Comanda si Unitatii de Executie din model
ul von Neuman -interpreteaza instrucNiuni, prelucreaza date, controleaza funcNi
onarea ntregului sistem -dispune de registre pentru efectuarea de operatii si re
Ninerea de date; dimensiunea registrelor este de 32/64 de biNi -caracteristici
le cele mai importante sunt: frecvenNa de lucru (viteza procesorului), numarul d
e nuclee (core), numarul de instrucNiuni pe secunda, memoria cache etc.
-este una dintre componentele care au un ventilator (se ncalzeste repede) numit c
ooler (si placile video au un venilator)
Memoria principala -n engleza i se spune RAM (ramdom access memory) -corespunde
Memoriei din modelul von Neuman -stocheaza programele aflate in execuNie si dat
ele pentru acestea -este accesata de catre procesor oridecteori acesta trebuie s
a execute o noua instrucNiune sau trebuie sa preia noi date -principala caracte
ristica este dimensiunea ei, care se masoara in bites (4Mb
16Gb) -este de mai mu
lte tipuri, depinznd de frecvenNa sa: DDR, DDR2 (cel mai nou si mai bun) -toate i
nformaNiile din memorie dispar la stingerea/resetarea calculatorului -memoria CA
CHE a procesorului este mult mai mica dar si mai rapida ca memoria principala si
acolo se stocheaza date despre operaNiile executate frecvent Despre Biti -un
bit este o cifra binara, care poate lua valoarea 0 sau 1; -biNii sunt principalu
l mod de stocare al datelor folosite de un calculator; -putem spune astfel ca ca
pacitatea /volumul de informmaNii pe care le pot deNine diverse componente ale u
nui calculator se masoara n biNi -ca orice unitate de masura, bitul are multiplii
: Bite (B) = octet = 8 biNi (b) KiloBite (KB) / Kilobit (kb)= 1024 Bites / biNi
MegaBite (MB) / Megabit (mb) = 1024 KiloBites / KilobiNi GigaBite (GB) / Gigabi
t (Gb) = 1024 MegaBites / MegabiNi TeraBite (TB) / Terabit (Tb) = 1024 GigaBites
/ GigabiNi
Sursa de alimentare -este componenta care ofera tensiunea necesara restului com
ponentelor -unele componente externe au si ele nevoie de alimentare proprie -est
e SINGURA COMPONENTA INTERNA care necestia cuplare cu priza
Hard Disk Drive-ul -este componenta care stocheaza informaNia refolosibila de c
alculator -datele de pe el sunt puse pe mai multe platane rotative cu suprafaNa

magnetica -principala sa caracteristica este capacitatea sa (de la cNiva MegaBit


es pala la cNiva TeraBites) -alta caracteristica este viteza de transfer a datelo
r, ce depinde de tipul magistralei sale -toate informaNiile se pastreaza la stin
gerea/resetarea calculatorului, chiar la mutarea harddisk-ului de pe un calculat
or pe altul -n funcNie de magistrala de access poate fi de tipul SATA, SATA II et
c. -poate fi partiNionat n mai multe hard-disk-uri logice -exista si hard-disk-ur
i externe
Mica analogie pentru rolul componentelor interne principale -un utilizator care
acceseaza un calculator este un om care, de obicei, doreste sa foloseasca SOFTW
ARE-ul aflat pe acesta (software-ul funcNioneaza numai daca are resursele hardwa
re necesare)
-consideram ca SOFTWARE-ul care trebuie accesat reprezinta niste formulare (hrtii
) care trebuie prezentate utilizatourlui -hard-disk-ul reprezinmta magazia unde
sunt puse formularele (cu ct capacitatea lui e mai mare, cu att pot ncapea mai mult
e formulare, deci mai multe programe) -microprocesorul este persona care scoate fo
rmulare necesare din camera, le da mai departe si le pune napoi; cu ct e mai rapid
, cu att mnuieste formularele mai repede (programele ruleaza mai repede) -memoria
reprezinta persoana ce reNine ce formulare au fost scoase si sunt momentan prez
entate (pot fi prezentate mai multe formulare la un moment dat); cu ct e mai mare
, cu att mai multe programe pot rula la un moment dat;
Optical drive -reprezinta componenta de citire/scriere a mediilor optice de sto
care CD-urilor / DVD-urilor -mai nou, exista optical drive-uri (unitaNi optice)
care permit citirea / scrierea HD-DVD-urilor si Blu-Ray-urilor -aceste component
e folosesc raze laser pentru a citi date de pe diferite medii optice de stocare
precum si pentru a scire informaNii de pe calculator pe aceste medii de stocare
-de obicei, un CD are capacitate de stocare de 700MB, un dvd de 4,7GB sau 9GB, u
n HDDVD de 20GB si un disc Blu-Ray de 40GB; aceste medii optice de stocare, odat
a scrise, nu mai pot fi sterse sau editate (ROM=read only memory) (exista totusi
excepNii, anume DVD-uri sau CD-uri ce pot fi rescrise) -caracteristica principa
la a unei unitaNi optice este viteza de scriere / citire a diferitelor medii opt
ice de stocare -o unitate care poate sa scire pe un anumit mediu de stocare poat
e sa l si citeasca; -exista unitaNi optice care pot citi / scire diverse medii de
storcare (exemplu: citire+scriere de CD + DVD + HD-DVD)
Floppy drive -reprezinta componenta de citire / scriere a dischetelor (floppy d
isk) -dischetele reperzinta unitaNi de stocare a informaNiei pe un suport magnet
ic -capacitatea de stocare a unei dischete este de 1.44MB (foarte mica) -n zilele
noastre unele calculatoarele nu mai au unitate de citire a dischetelor si nici
un laptop nu mai are unitate de citire a dischetelor de 5 ani -dischtele pot fi
scrise / editate de oricte ori este necesar -dimensiunea standard a unei dischet
e este de 3,5 inchi
Placa video -n engleza este numita Video Card -este componenta care realizeaza d
iferite calcule pentru a imita o grafica tridimensionala pe monitor -principala
caracteristica este memoria video (4MB 1GB) precum si tipul memoriei video -o al
ta caracteristica importanta este fevenNa placii -unele placi video sunt imbedde
d (incorporate in palca de baza) -pentru efecte mai complexe (umbre, lumini etc.
) au shadere -sunt in principal folosite pentru jocuri sau aplicaNii grafice com
plexe
Placa de sunet
-n engleza este numita Sound Card -este componenta care, cu ajutorul unor boxe, a
juta la generarea de sunete -prin ea se pot conecta boxe / microfon la placa de
baza -majoritatea placilor de sunet sunt imbedded -se recomanda o placa de sunet
mai complexa dect pentru cei din industria audio
Placa de reNea -n engleza este numita LAN (Local Area Network) Card -este compon
enta care permite conectarea la o reNea sau la internet -majoritatea placilor de
reNea sunt imbedded -majoritatea placilor de reNea de pe un PC nu au suport pen
tru Wireless Network; placile de reNea de pe toate laptop-urile noi au;
Controllere pentru porturi -sunt acele componente care controleaza porturile; port = gaura /loc la care se coneteaza o componenta
mufa = ce intra n gaura -portur
ile sunt incluse pe palca de baza si permit conectarea multor componente hardwar
e externe (imprimate, scannere, camere etc.) la calcutalor; porturile sunt niste

interfeNe de comunicare dintre calculator si alte aparate hardware externe -pri


ncipalul tip de port utilizat astazi este USB (universal serial bus); acest tip
de port permite conectarea unei multitudini pe apare la calculator; portul USB e
ste astazi la versiunea 2.0 si se munceste la 3.0; -din ce n ce mai multe tipuri
de componente externe, inclusiv mouse-uri si tastauri folosesc porturi de tip US
B pentru a se conecta la calculator
Monitorul -mai este numit si ecran -n engleza este numita Screen -este una din c
ompontele externe care are nevoie de alimentare proprie -este principala compone
nta prin care calculatorul comunica cu utilizatorul -n funcNia de tehnologia de a
fisare, poate fi CRT (Cathode raz tube), LCD/TFT (Liquid Crystal Display), sau p
lasma; -principalele caracteristici ale unui monitor sunt: *dimensiunea = lung
imea diagonalei sale (13 -23 ) *contrastul *luminozitatea *timpul de raspuns =
viteza cu care comunica cu calculatorul *rata de mprospatare (refresh rate) =
cat de rapid poate schimba imaginea *rezoluNia maxima = numarul de pixeli maxi
mi pe care i poate afisa -imagnea pe monitor este data de multe puncte foarte mic
i, numite pixeli; cu ct mai mulNi pixeli, cu att imaginea este mai clara si pot fi
redate mai multe detalii
Tastaura si mouse-ul -reprezinta principale componente prin care utilizatorul t
ransmite comenzi calculatorului -tastaturile sunt de mai multe tipuri, n funcNie
de alfabetul tastelor: americane, romne, japoneze etc; mai noi, exista tastaturi ce
conNin shortcut keys, adica anumite taste ce executa anumite operaNii (precum d
eschiderea unui program) printr-o singura apasare de buton; -la tastatura anumit
e taste au mai multe funNii, care pot fii aceste apasnd combinaNia SHIFT + acea t
asta sau fn + acea tasta (pe laptop); daca apasaNi SHIFT + o litera -> obNineNi
varianta MARE a literei -pe lnga SHIFT, alte taste speciale sunt CAPSLOCK, NumLoc
k, Enter, Backspace, Del, Home, Insert, Alt, Ctrl. -de obicei, un calculator nu
va intra n sistemul de operare daca nu detecteaza nti o tastatura conectata -mouseurile si ele sunt de mai multe tipuri: pentru dreptaci/stngaci, cu diferite butoa
ne, cu mouse-wheel (rotiNa) etc -pentru a interacNiona cu calculatorul, pe mouse
uneroi se da si dublu click sau se apasa ambele butoane odata
Boxe -reprezinta principa componenta prin care se redau sunete -pot reprezenta
una din compontele externe care are nevoie de alimentare proprie, dar pot fi si
interne, caz n care, evident, NU au nevoie de alimentare proprie -se conecteaza l
a placa de sunet printr-un port de culoare verde (rosu este pentru microfon) -a
u numeroase butoane si reglatoare pentru volum, bass, trebble si alte funcNii -d
e obicei exista o boxa MASTER, care se conecteaza la priza si calculator si una
SLAVE care ia att semnal ct si putere de la MASTER
Imprimanta -reprezinta o componenta destinata imprimarii de pagini -imprimantel
e mai vechi se contectau la calculator prin porturi de tip LPT; cele din ziua de
astazi folosesc USB -principalele caracteristici ale unei imprimante: *modul
de printare: ink-jet, laser-jet *color: da sau nu *numarul maxim de pagini c
e pot fi printate pe minut *numarul de DPI (dots per inch) = claritatea si det
aliul imaginilor printate -imprimantele au nevoie de alimentare prorpie -unele i
mprimante au si funcNie de xerox / scanner -componente precum imprimante, scanne
re, webcam etc. pot necesita niste programe adiNionale (in afara de drivere) pen
tru a funcNiona; de obicei aceste programe vin pe CD/DVD odata cu cumpararea pro
dusului
Scanner -reprezinta o componenta ce poate memora pagini n hard-disk-ul calculato
rului sub forma de imagini ce pot fi apoi editate -scannerele se contecteaza la
porturi USB si au nevoie de alimetnare proprie -principala caracteristica a unui
scanner este rezoluNia maxima a imaginilor scanate
Web-Cam -reprezinta o componenta prin care utilizatorul poate nregistra video -e
ste conectata la placa de baza printr-un port USB; -este folosita fie pentru a nr
egistra diferite scene, fie pentru a video-comunica prin internet; -principala c
aracteristica este rezoluNia video-urilor si numarul de cadre pe secunda -nregist
rarile video facute de utilizator se nmagazineaza pe hard-disk sub forma unui fis
ier video - majoritatea sistemelor de operare au un program de nregistrare incorp
orat dar exista si programe profesionale
Componente hardware ale unui Laptop -daca exista diferenNe minore ntre component

ele software ale unui PC si ale uni Laptop, diferenNele hardware sunt mai semnif
icative; -un laptop conNine aceleasi compoente interne ca un calculator, placa d
e sunet / reNea/video fiind obligatoriu imbedded; -principalele 5 (unitate centr
ala, tastatura, mouse, monitor, boxe) componente externe fuzioneaza ; ecranul este
te tip LCD, existnd laptopuri cu ecran de tip touch-screen; mouse-ul este nlocuit
de un touch-pad; -majoritatea laptopurilor noi au incorporat un adaptor bluetoot
h si se pot conecta la reNele wireless -majoritatea laptopurilor noi au un singu
r port video si n rest numai porturi USB pentru a permite conectarea unor compone
nte hardware externe -spre deosebire de un calculator, la care daca se ntrerupe a
limentarea cu curent atunci imediat acesta se stinge, un laptop poate funcNiona
o perioada si deconectat, atta timp ct bateria sa este ncarcata; bateria poate fi nc
arcata prin conectare la priza
ncheiere Dupa parcurgerea acestui capitol ar trebui sa stiNi: -Ce este un calcul
ator? -Ce sunt componente hardware si software -Care sunt principalele component
e hardware si software ale unui calculator -Detalii despre componentele interne
si cateva componente externe ale unui calculator -Componentele hardware ale unu
i Laptop