Sunteți pe pagina 1din 1

ADR SE - promotor al dezvoltarii energiei verzi

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (ADR SE) este un catalizator al dezvoltarii
cercetarii, inovarii, transferului tehnologic, care a creat si dezvoltat o structura de management a
Polului National MEDGreen cu rolul de a facilita schimbul permanent de informatii si
cunostinte intre membrii sai, interactiunea dintre firme, institutii din mediul academic si
stiintific, clustere si alte entitati implicate in sprijinirea mediului de afaceri.
Prin implicarea sa, ADR SE a mobilizat
actorii cheie relevanti pentru implementarea
cu succes a proiectelor in domeniul energiilor
regenerabile initiate de catre membrii Polului.
Au fost organizate ateliere de lucru si
evenimente de tip open days, care au reunit
reprezentanti ai mediului universitar si de
cercetare, administratiei publice locale,
organizatiilor de sprijinire a afacerilor,
retelelor de cooperare in domeniul energiilor
verzi, mediului privat.
In cadrul acestor evenimente, a fost
evidentiata contributia Polului National de
Competitivitate MEDGreen la dezvoltarea
sectorului energiei verzi prin tehnologiile
inovative achizitionate de catre membrii sai
si activitatea de cercetare derulata cu
sprijinul mediului academic, a institutelor
de profil.
Au avut loc dezbateri pe temele: resurse
regenerabile de energie, sisteme de eficienta
energetica, inovare si tehnologii de ultima generatie, cercetare fundamentala versus cercetare
aplicata.
Prin implicarea sustinuta a actorilor cheie din domeniul cercetarii si inovarii, s-au creat
premisele pentru asigurarea unui parteneriat durabil intre mediul academic, autoritati publice
locale si antreprenori, avand ca scop comun concretizarea fenomenului sinergetic al coagularii
de tip pol.