Sunteți pe pagina 1din 5

Organizarea birourilor notariale

ADMINISTRAREA BIROULUI NOTARIAL

Nivelul de baza al activitatii notariale il constituie B IROUL NOTARIAL, asa cum


este prevazut in art. 14 din Legea nr. 36/1995 care arata ca; activitatea notarului
public se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau
mai multi
notari asociati, cu personal auxiliar corespunzator.
Raporturile dintre notarii asociati sunt stabilite de in baza contractului de
asociere (sau de societate civila profesionala) , legea facand completarea ca prin
asociere notarul public nu-si pierde dreptul la biroul notarial individual.La incetarea
asocierii notarii publici revin fiecare la sediul initial unde au fost numiti in functie
prin Ordinul Ministrului Justitiei.
In desfasurarea activitatii notariale Notarul Public titular al unui Birou
Notarial nu poate indeplini singur toate sarcinile specifice pe care le implica aceasta
activitate(colationare, multiplicare, redactare, autentificare, inregistrare etc.). Din
3 aceasta cauza legea permite angajarea de personal de specialitate care sa contribuie
alaturi de notar la indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.De asemenea poate
angaja notari stagiari si personal administrative si de serviciu.
Avand in vedere liberul schimb si libera circulatie a persoanelor, in
numeroase cazuri Notarul Public se confrunta cu persoane ce solicita redactarea
unor acte intr-o limba straina. Intrucat Notarul nu este tinut a cunoaste in mod
temeinic o alta limba decat cea romana si pentru cazurile in care nivelul limbilor
straine cunoscute nu este suficient, pot fi angajati cu contract de munca sau in regim
de conventie civila, traducatori autorizati. In cele mai frecvente dintre cazuri aceasta
solutie nu este agreata fiind mai constisitoare si neasigurand acoperirea intregului
numar de limbi in care se poate solicita Notarului intocmirea unui act, astfel incat

este preferata colaborarea cu birouri de traducatori autorizati constituite in acest


scop ca orice activitate, si cea specific notariala implica pentru buna sa desfasurare, o
eficienta administrare.
Drept urmare a caracterului de serviciu public programul de functionare al
biroului notarial trebuie sa cuprinda toate zilele lucratoare. In unele cazuri
exceptionale activitatea notariala poate fi asigurata si in afara orelor de program.
Afisarea programului de functionare se va face pe usa biroului notarial.
Fiind o profesiune liberala programul de functionare, precum si durata
acestuia sunt lasate la aprecierea notarului,dar acesta nu poate fi mai mic de 5 ore pe
zit imp de 5 zile saptamanal.
Evidenta Birourilor Notariale precum si lucrarile privind numirea si incetarea
functionarii Notarului Public se tine si intocmeste de catre personalul de specialitate
din Ministerul Justitiei.
In conformitate cu Art.15 alin. 1 din Legea 36/1995 in circumscriptia unei
judecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de Notari Publici. Numarul
Notarilor Publici se stabileste de catre Ministrul Justitiei la propunerea Consiliului
Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania. Propunerea se face in functie de
numarul actual de Notari Publici, numarul de Notari Publici ce urmeaza a-si inceta
activitatea, dinamica populatiei si numarul de acte notariale incheiate precum si de
nivelul economic al zonei. Tinandu-se cont de caracterul de serviciu de interes public
al activitatii notariale nu trebuie permis ca actul notarial sa devina o afacere, in acest
sens numarul birourilor notariale trebuie sa fie strict limitat la cerintele populatiei,
justificarea acestuia trebuind facuta pe criterii clare si pertinente. Cu privire la
solicitarile de posturi din teritoriu, in acest sens ministrul justitiei actualizeaza anual,
potrivit propunerilor Camerelor notarilor publici numarul de posturi scoase la
concurs, tinandu-se cont de numarul de notari stagiari ce au promovat examenul de
Notari Publici. Propunerile Camerelor catre Ministrul Justitiei se fac prin
intermediulConsiliul Uniunii.
Biroul Notarial se inregistreaza la Curtea de Apel in circumscriptia careia isi
are sediul, aceasta operatie urmand sa fie realizata in termen de 60 de zile de la
numirea Notarului Public. In cazuri temeinice Ministrul Justitiei poate prelungi
termenul. Acesta este un termen de decadere iar nerespectarea lui atrage dupa sine
revocarea numirii Notarului Public conform Art. 18 alin. 3 lege. Sanctiunea isi are

ratiunile tot in caracterul de serviciu public al activitatii notariale, notarii neavand


doar dreptul ci si obligatia de a-l indeplini.
Inregistrare biroului notarial se face, la cererea notarului public intrun
registru special tinut de primul grefier al curtii de apel in temeiul art.18 din lege. In
caz de absenta a acestuia presedintele Curtii de Apel va delega un alt grefier sa
efectueze inregistrarea . Cererea trebuie insotita de ordinul ministrului justitiei
privind numirea in functie a notarului public, dovada spatiului confirmata prin act
de proprietate,contract de inchiriere sau comodat, confirmarea Colegiului director al
Camerei Notarilor Publici in cazul in care activitatea se desfasoara pe baza unui
contract de societate civila precum si avizul colegiului director al camerei din care sa
rezulte ca spatiul in care se desfasoara activitatea este corespunzator iar arhiva va fi
4 tinuta in conditii de siguranta La inregistrare notarul public va prezenta primului
grefier sau celui desemnat si specimenul de semnatura impreuna cu sigiliul iar intro
rubrica speciala va semna de trei ori si va aplica sigiliul langa semnatura.In termen
de trei zile de la inregistrare primul grefier al Curtii de Apel este obligat sa elibereze
certificatul care atesta realizarea acestei operatiuni.
Certificatul eliberat de primul grefier reprezinta actul de nastere al Biroului
Notarial activitatea notariala neputand fi desfasurata in lipsa acestuia, cu toate ca a
fost numit anterior in functie.
Toate aceste acte formeaza dosarul Biroului Notarial in acesta consemnanduse
operatiunile ce au ca obiect Biroul Notarial de-a lungul timpului : modificarile
privitoare la modul de desfasurare a activitatii in cadrul Biroului Notarial,
schimbarea sediului, radierea Biroului Notarial, precum si inregistrarea si radierea
sediilor secundare.
Aceasta reglementare prevazuta in Art. 18 alin. 1 lege isi are ratiunile in faptul
ca spre diferenta de alte organe statale organizarea institutiei notariale este lasata
intr-o oarecare masura la latitudinea titularului acesteia, pentru buna sa activitate
fiind necesare a se indeplini si unele conditii practice, materiale, pe langa cele legate
strict de investirea in functie.

NATURA JURIDICA A BIROULUI NOTARIAL SI A ACTIVITATII NOTARIALE

Biroul notarial se prezinta ca o institutie de drept privat, iar nu ca un organ al


administratiei publice. El are un caracter autonom, independent fata de toate
celelalte autoritati publice. Aceasta autonomie rezulta, in termeni neechivoci, din
dispozitiile Legii nr. 36/1995. In consecinta notarii publici sunt organizati in birouri
notariale iar titularul biroului nu este functionar public ci exercita atributiile unei
profesii liberale.
Potrivit Art. 3 din Legea nr. 36/1995 : Notarul public este investit sa
indeplineasca un serviciu de interes public si are statutul unei functii autonome.
Dipozitiile citate pot determina natura juridica atat a birourilor, cat si a activitatii
notariale. Cu toate ca legea se refera la statutul notarului public, care exercita o
functie autonoma, aceeasi calificare trebuie atribuita si biroului notarial. Autonomia
biroului notarial decurge, in mod evident, din noul statut al notarului public.
Biroul notarial si titularul acestuia sunt independenti fata de orice alta
autoritate publica.
Legea reglementeaza un control profesional administrativ in cadrul unei
profesii liberale si un control de legalitate, acesta din urma fiind exercitat de organele
Ministerului Justitiei. Organizarea prin lege a controlului mentionat nu implica, cu
necesitate, existenta unor raporturi de subordonare strict administrativa. Notarul, la
fel ca si judecatorul este independent, in realizarea activitatii sale, si se supune
numai legii.
Controlul este determinat de importanta functiei realizate de notarul public.
Sub acest aspect reglementarea actuala consacra conceptia conform careia activitatea
notariala este una de interes public. Solutia rezulta dintr-o multitudine de dispozitii
legale, dintre care cea mai semnificativa este consacrata in Art. 3 din Legea nr.
36/1995, text ce se refera la indeplinirea de catre notar a unui serviciu de interes
public. O conotatie asemanatoare are si dispozitia inscrisa in Art. 4 din Legea nr.
36/1995. Potrivit textului amintit : Actul indeplinit de notarul public, purtand
sigiliul si semnatura acestuia, este de autoritate publica si are forta probanta
prevazuta de lege.
Astfel, actele indeplinite de notar au trasaturile constitutive ale celor de
autoritate publica. Aceasta imprejurare rezulta si din acele dispozitii legale care
sunt de natura sa protejeze activitatea notariala si sa-i garanteze prestigiul

5 caracteristic unei functii publice. Printre aceste dispozitii legale amintim pe cele
referitoare la investirea in functie a notarilor publici si depunerea juramantului
prevazut de lege .
Legea impune si organizarea unei evidente financiar contabile pentru
activitatea desfasurata de biroul notarial in conformitate cu prevederile Art. 36 din
Regulamentul de aplicare a legii notarilor publici aprobat prin ordinal 710/c/1995 cu
modificarile si completarile ulterioare.
Din cuprinsul celor mentionate resulta ca ne aflam in fata unei institutii
juridice specifice. Pe de o parte, din punct de vedere organizatoric, ne aflam in
prezenta unei structuri biroul notarial constituite pe principii private,
determinate de necesitatea organizarii unei profesii liberale. Dar pe de alta parte,
activitatea desfasurata de biroul notarial este una de autoritate publica. Activitatea
notariala se materializeaza, in esenta, in actele indeplinite de notarul public. Prin
urmare, in mod incontestabil, activitatea notariala are aceeasi natura, ea este o
activitate de autoritate publica.
Ceea ce trebuie retinut este faptul ca activitatea notariala este
esentialmente necontencioasa,notarul public fiind in realitate un magistrat
in
necontencios. Un atare caracter a fost recunoscut, in mod constant, in literatura
juridica de specialitate, chiar si procedurii succesorale notariale.
Activitatea notariala nu poate fi considerata ca fiind de natura judiciara sau
jurisdictionala. Intr-adevar, de natura activitatii de jurisdictie este existenta unei
pretentii, deci a unui litigiu intre parti cu interese contrare si a unei hotarari care
solutioneaza diferendul cu autoritatea caracteristica lucrului judecat. Or, nici unul
din atributele mentionate nu se regasesc in cadrul actului notarial.
Notarul nu pronunta dreptul, el aplica normele juridice in cadrul unor
proceduri specifice si are esentialmente un caracter necontencios.
Sub aspectul continutului, actele notariale au un caracter special, ele pastreaza
unele din caracteristicile actului administrativ, fiind acte de autoritate. Specificul
actelor notariale rezida in faptul ca aceste acte de autoritate se emit de catre o
institutie de drept privat. Functia de notar public are un caracter dublu, notarul
public fiind pe de o parte titular al unui serviciu de interes public si, pe de alta parte,
un liber profesionist.