Sunteți pe pagina 1din 9
S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L Profi past) [Tlie th) e dintate ‘ 1 x ‘080mm | 4,27 mm) om r ME 7 [aaa | at [XL (05 5,08 mm) w | T2700 XXL, LH, XH, XXH sintcurele dinate cu pasul In dvizuni de fol, L (pas 9,525 mm) HH | «22225 mm profilul dintlor este trapezoidal, componenja materialulul este neopren (cauciuc Go euloare near} inser de rezisten dn ara eH | ea Lajimes curelelor poate fi cuprinsa Intre 3,175 mm si 300 mm. Lungime |Lungime Lungime|Lungime’ Lungime | Lungime Parat® |standard standard| ear [Peny® |standard| standard) "nar [PEnUM® standard standard injoli_ | inmm injoli_| inmm Injoli_| inmm EER EMM 80x.) 16.00) 457.20 oo so xt] 50.60] 1286.28) 253) rT teaxt_ie40| 467.26, | s00x1| 56.00 1473.20 250 2 ar a \ ° sox 19.00 49260 os UTS AS Se 2. go0 —| o cox 60015240 ao] saext| 19.60) aa7.e4 sal th nf 80 XL 8.00 203.20) 40} 210XL|21.00) 633.40 105) 4 ont SB os —| asxi| a0, 72352 eal aoxt| 23.00 58420, tts] 108t_ 108827623 ae sext| 920 23368 ge] eax) 240 oia.7e, t22)]rs0t| 1500.81.00] a soxt| seo 24.4) ge] asoxt| 25.00 63500, tz5) tert) 107547625] 5d fo2xt 1020258, si] aroxt| 27.00 68560| 135) 2251) 2250. 571506 oe xt) 1080, 27432] sa] ara xt| 7740) e956 137] 2aDt| 24.00 60860) txt 1120, 2844s) se] 286 xt 26.20, 726.44 taal a70L| 27.00 685.8072 stax 1180 26072) seo] 206x200, 751.84 14a sc0L| 30.00 762.00, 80 2ext 124031406) 6a] s06 xt) 3060) 777.24 tsa 3454) 34.50 976.30 oo ext 1280, 25.12) a] sre xt 31.0|anz.e4 158] 380.) 38.00 990.60) 105 sexi 1340940] 67] ss0xt|35.00| 436.20 165] 420) 42.00 109880, 12 ss0 xt 13.60 95052) so] sea xt 340) a73.76 7a) ase | 45.98 1152853) 121 ext 14807582] 7a] 380 xt 36.0| 965.20, 190) st0L) 51.00 129540) 136 te2 xt 1620, 4tr4s) i] seext| 3820) 995.68 186 s70 xt 17.00, 4370 a5] asa xt 4140) 1051.55 207 76 xt 176044708) sa] 480 xt 46.00 1188.40. 230 v.bazatehnica.ro a Plevnei ni bazatehnica@gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41 ~ Bucuresti Tehnica Alfa S.R.L Pan] pect) maine] e dintate : : 3 Saenmm] 7am Hota | aisian] tate (p28 12,7 mm) 4 ‘r2700mm| — 2.28mm| XH (pas 22.226 mm) XL, LH, XH, XXH sint curse dnfate cu pasul in divsiuni de fot, XH (pas 22.225 mm) |__| 250m) 6220 profil dinplorestetrapezoical, componenfa materalului este neopren(caucive aH aeam| baa 4e culoare neagrs) s inseria de rezston{a din aramid, Laimea curelelor poate fi cuprinsa inte 3,175 mm si 300 mm. Lungime Lagi Lungime —_Lungime Lungime Lange Derumike Lngime | Lungine Nuns de | Denuire marian Numa de| Cenumie name LUNGIME Nuns de aricol ing | ariel Sarasin staneortin ng | arial Samugrs ln stereo Ton 100 sion) 200 Dee Pe 4700 17000 4318,00 R s 2500 711,20 = 334 8 3500. 914,40 8 3 Bue fe 2 = 8 g 8 3 8 auesbe = 4204 8 3 1066 80 = 450H 45.00. 1148,00 rai aes 480H 48,00 1218.20 54H 137160 2 3 3 S70 97,00 1447:80 630 63,00 1600, 80H rar; 8 & = aBeg ses Bee ae sesbsBe 7304 1858, 8 TrOH x 8 1955.80 z 850 05.00 2159.00 70 | 00H 90.90 2286.00 180 100,00 2540.00 20 v.bazatehnica.ro a Plevnei ni ~ Bucuresti bazatehnica@gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41 Tehnica Alfa S.RLL LD Pe en een e dintate i L JX ox enn] 2 D-XL(pas 5,08 mm) DL 9525mm| 1,91 mm| D-L (pas 9,525 mm) D-XL, D-L, D-H sint curele dinate cu pasul In diviziuni de foli, profilul D-H (p00 12,7 mm) on fa7eomm] 220K {infor este trapezoidal, componenia materaiulul este neopren (cauciuc de Culoare neagrd) inser de reziston( din aramid, Lalimea curelelor poate fi cuprins Inte 3,175 mm si 300 mm, Lungime Denn standard in standardin arto! Sar eae 1s0DK_ 15,00 s70DXL_ 17.00 431,80 ss00KL 19.00 482.60 2I00KL_—24,00_633.40 23,00 25,00 280K 28.00 711,20 B10DKL_ 31,00 v.bazatehnica.ro Lungime Numa de 7740185] Langa Dee ndadtn ‘ol Pa eed stancard in inj | artical BE one te9dL_ 1888 2100L_ 21.00 & alls BRE gee 3 3 8 8 8 x aheee 8 3 3 z g 240 01. 00 5 27001 +300 01. 125| 0 : 4500 500 a 2a 3 gBS S10DL 51,00 00 DL 69,00 g a Plevnei ni ~ Bucuresti bazatehnica@gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41 Lungime "Numa de | Denumice Lunar: Lungime standard in standard ia tol Peete san Numarde S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L ee e dintate VAG ee = 3M-A eesamm) [Se | SM-Agi SMA sin cutee nate cu paslinmm, profil por este SM-A(pas S mm) } “A _| S| aproape rotunjit, componenta materialului este neopren (cauciuc de culoare an ‘amm | Seam neagra) gi inserjia de rezistenja din aramida. Lslmee cuelelr post cups ine 4mm 300 mn. enue |u%ate | nama | oemumie|uta® | nema | omramve [42282 | numa | oerunve [i268 | numer facet ('2NS04 os | arco! (SEAN | coding | antec! (SMF Goce | artical |S'2MSS ao cing EEO Mn 7-20, aa7.00 | vo EA ERWETSNGM NIM 65 svn | 065 | 130 j}e20- mea 480.00 | 160 ro. sua | 700 140 so e [495 -3M-A | 495.00 465 so. 1740-5M-A | 740 148 attesmea 111.00 37 I5t3-3nea | 513.00 | 171 |rgo-smea tego 36 Irssswea | 755 | 151 var-ama\ 1410047 Jsz2—anea | 522.00 | 174 foss-sw-a 255 | 51 |s25-su-a| 25 | 185 150-3ma, 1500050. Jsst-snea | 531.00 | 177_[r70-swea | 7705 Jaso-swna| 50.170 1e8~aMeA| 162.00 | 56 |sse-anen | 556.00 | 126 205~svea | 205 | 50 [aso-sten| 90 | 178 t7r~avea| 177.00 | 59. |s70-aMea | 570.00 | 190 fozs-shea | 925 65. |ozs-svea| 925 | 105 180-aM.a| 126.00 | 62 Jooo-am-a | 00.00 | 200 foso-sw-a | 240 | 6 _[oso-su-a| 950 | 190 te5-aua| 195.00 | 65. Jors-am-a | 16.00 | 205 fseo-sw-a | 36072 _|oeo-su-a| 960 | 196 204-3M-a| 20400 68 [ose 69.00 ls70-su-a | 370.74 fica5-5y-al_ 1038 | 207 219-aMea| 210.00 70_|7s-ahea | 714.00 | 257 Joes smea | 295 | 77 |1100-5\Al_ 1100. 220 225~2mea| 225.00, 75 |a0a=ahea | 904.00 | 268 |eis-suea | 415 | 09 |1200~5\kl_ 1700. | 240 255-3mea| 255.00 as_|ee2-anea 292,00 | 204 |aso-snea| 50 | 90 |rs95-sweal 1595. | 319 265-sm-A| 265.00 | 95 |1062-3M-A 1062.00| 354 _|500-sM-A | 500 | 100. }2000-sW-A)_ 2000 | 490 00-3Mea) 300.00 | 100 | | sas shea | 525 | 105 318-3mea 316.00 | tog [|| ses sha | 65 | an 339 9Mea| 390.00 | 113 500 sua | 50 136 357 9MeA| 997.00 | 119 510 swea | 610122 1368-3M-A | 266.00 | 122 s30-sw-a | 620 | 126 390 3M-A | 390.00 | 130 sso swea | 640 | 128 v.bazatehnica.ro a Plevnei ni bazatehnica@gmail.com Tel: 021.317.89.42/02: ~ Bucuresti 317.80.41 S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L. Tan ee Curele dintate + aA # sua [am farm 8M-A (pas 8mm) | s¥* | srm_ | tenn 14M-A (pas 14mm) [ena | mm | damm ANA g114M-Asint cure date cu pasul in mm, profi dior este — proaperotunt,componenia matoralubl esto noopron(eauskic de cuoare vawa | teem | Sémm ‘eagr) sincera de reristen(s din aramid Linea eureelor poate fi cupinedtnve 4 mg 300 me. Lungime Lungine Lungime Lungine Denurice ume de] Denurire ume de] Denuire Numa de]Denurire Numa de arcana gy | acct SES Gy | antect — Santot rg | atch NEES ing EES 14M-A, pas 14mm § 966-14NA, 1092-14N A 1190-14. -400-14N A 1610-14N-A ATTO1aNA 1890-14, 2100-14 2310-14, 2850-144 2590-14NHA, 2800-14N-A 28 Neeege seeeaee 2 ass @seskhea 8 seeeeeee us 150 153 160 163 168 360 1400175 1424 [i4so-awea 1440180 www.bazatehnica.ro Str.Calea Plevnei nr.164 - Bucuresti bazatehnica@ gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41 S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L poe | mie [ostr 3M (pas 3 mm) Sem | Samm . . 5M (pas 5 mm) aM 4mm | 58mm 2M, 8 in care dt aps nr, fil elo rong exer ntoi ans eer seetons vag) = pee Da ans Sore Sema, Latimea curelelor poate fi cuprinsa intre 4 mm gi 300 mm. Lungime Lungime Lungime Lungime Denso on a on on soca Sur S| Souci oy | ae ee Sy FDS 201-3M 291 7 672-3M_ 672228 365-5M 365 3 ae 300-3am 300100 | tam rit 8 3 2 ls a ait-sm amt a7 aiz-am siz to_| oes aoa 3 8 2 8 is 120-sM 120 40 gz0-am_ 330 t10_ | aaa 8 450-6M 45090 s2-sM 128 a2 asm 336112 | o60-smt__ 960 8 475-6M 47595 sat-sm_ 141 a7 sass 345115 | 1068-3 1058 ig 520-5 520104 450-3M 15050 63am 363 tat | 1125-3M 112575 | g35-5M 535107 150-3M 15953 3o0-3M 390130 | ta4s-am 125 as | sa5-5M 565113, 168-3M 16856 aar-am 447 149 -|1500-aat 1500500 | s80-sM seo 118 q7-M 47758 avs-am_ 474188 | t569-aM 1550 523 | 6t0-sM 10122 4o2-2M 1926 409-3M 480163 zo1-3M 20167 sol-sM sot 167 so 645M 645 129 210-3M 21070 sopeam soz 174 | aes 120 at 670-5M 670134 216-sM 218 72 sst-am sst ot? | 225-5 25a, 70-sM 710142 237-3M 23779 sss 558 ta5 | 265-5M 26553 750-5M 750150 243-3M 2438 s7o-sm 570190 - | 2e0-5m 28088 200-8M 00160 24g-3M 24983 sot-am sor to7_| 00-5 3006 835-8M 635167 255-3M 25585 cor-om 507 to | 325-m 256s, e00-sM 690178 276-3M 278 a2 er2-am 62 oh | ato-eM at 25-6M 925185 v.bazatehnica.ro a Plevnei ni bazatehnica@gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41 ~ Bucuresti S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L 7 7 Pen | eet [tine e dintate oa [am | tamer 5M (pas 6 mm), 8M (pas & mm) 141M (pas 14 mm), 20M (pas 20mm) | *™ [fmm | 38m ‘5M, BM. 14M, 20M sint curele dnfate cu pasul in mm, profiul dinglor vay | tom | seem ‘ste rotuni.componenta materaluui este neopren (cauciuc de culoare neagra) au | Bem | em 51 nseria de rezistenfa din aramid Lime curelelor poate f cuprins& ne 4 mm $i 00 mm, Lungime Denumire LYSE Num de ariel Standard ai Bae eee Oe 905-5M 965199 syas-sm_ 1125205 | 1120-0 a0 aM 2100150 200-5M 1200240 ‘6014s “420-5M_ 1420284 4790-5M 1790358 4870-5M 1870374 Eee) 512 575-8 576 eos 60876 | az7a-gm 2272284 e408 640 80] 2600-8M 2600325 bazatehnica.ro a Plevnei ni ~ Bucuresti : 021.317.89.42/021.317.80.41 S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L Curele dintate + D-5M (pos Sm) D-8M (pas 6am) 1, 0-8, D-14M sn cure inate eu gas nm, po - "en disor xe ohngtcomponeja metal exe nopren cnucuc ce cuore O° 14M (nas 14mm) rneagra) si nsoria de rezisten(a din aramid. Lijmaa cureleior poate fi cuprinstntre 4 mm gi 300 mm. baw | tare | 8mm Daw | aoe | lemon Denumire LUPIN Numer do wat me Se D-5M, pas 5mm se100-44M 1610115 16900-14M 1890135 2s10D-44M 2310165 2590 D-14M 2590185 3150D-4M 3150225 3850 0-144 3850 3 457A D-14M 4578 § 3 3 3 g eee sByee 3 : 4 mei nr.164 - Bucuresti mnica@-gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41 S.C. Baza Tehnica Alfa S.R.L. Carel dntete > [om] em]e] 72,5, 75 iT 10 sint curele dinjate cu pasul In mm, profilul dintilor 7T2,5,75,710 TH0 | 10,0 | 2.50 | 4:50 | 5.30 | 40" cet van cae ee Segrezoaa carzenens mater xe pny ta certo cpa ven fer core ie age Caine Soggy ARES ge ogeye ss sexe] ome See nee pee SE wt ; sao an iomeo ae eremeoe a fess us fren ao wo frsman——oaco. wee‘ rioreo mo. | TT TT fesirzs vs 71 ‘(rsa wot —‘ranon—ago.~—stra‘rigmzo—om).—sa SS Hes aw 2 froars ows 15‘ rspio 40100 ‘riommo od. cS Hesass se ‘[rsuco ao ao rsvow —rop0 200 ‘riommo —se0.—_sa, ce eo es es te eS | CT oT TT fos aim —frsuso aoa rata aso oma raiso sts) tts, cll soon fran ss ALONE CONTE rz zo fessio sw m6 ‘froumo ome «rua aso 26 roo 210m Rr fase om am frost osc ‘fro amo. (rimso 25025, a Sh le oc SSE pases oss frssas sts soe ‘(rio wot vosma0 saa, ST TS 5 iss sw 2_iriosoo sts. m0 smo cS rT a | sz ans frsnao wo sz0‘frnemm exo co —riansoo sc00 160 NT er ee eet ee ee ee ee Isms sss ironso wo sme ‘(rarao 1505 (riosra0—sr00 a8, Se isms sss irsroo rm a_—(ioem emo —co. ‘rionseosea0. ten, cs fows os irerso mo 150 ‘(roe aso atiozmso caso mas, A www.bazatehnica.ro Str.Calea Plevnei nr.164 - Bucuresti bazatehnica@ gmail.com Tel: 021.317.89.42/021.317.80.41

S-ar putea să vă placă și