Sunteți pe pagina 1din 2

proiect

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA


HOTRRE

nr._______

din ____________________________________
Chiinu

HOTRRE
privind aprobarea bugetului Serviciului naional unic pentru apelurile de
urgen 112 pentru anul 2016
n temeiul prevederilor legii nr.174 din 25.07.2014 cu privire la
organizarea i funcionarea Serviciului naional unic pentru apelurile de urgen
112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art. 533), i a
subpunctului 58), punctul 7, capitolul II din anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului
nr.389 din 17 mai 2010 Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea i
funcionarea Ministerului Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor, structurii i
efectivului-limit ale aparatului central al acestuia (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.460), Guvernul
HOTRTE:
1. Se aprob bugetul Serviciului naional unic pentru apelurile de urgen
112 pentru anul 2016 la venituri sum de 50 000 000 lei i la cheltuieli n sum de
50 000 000 lei, conform anexei.
2. Serviciul naional unic pentru apelurile de urgen 112 n procesul
executrii bugetului, are dreptul s opereze modificri n structura cheltuielilor, n
limita bugetului aprobat prin prezenta hotrre, dup coordonarea prealabil cu
Ministerul Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor.
Prim-ministru

PAVEL FILIP

Contrasemneaz:
Ministrul tehnologiei informaiei
i comunicaiilor

Vasile Botnari

Ministrul finanelor

Octavian Armau

Anex
la Hotarrea Guvernului nr. din
Bugetul Serviciului naional unic pentru apelurile de urgen 112 pentru anul
2016
Nr.
d/o
I
1.
II
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2

Denumirea
VENITURI, total
Subsidii de la bugetul de stat
CHELTUIELI
Cheltuieli de personal (remunerarea muncii, defalcri n
fondurile obligatorii de asigurri sociale i medicale)
Investiii
Cheltuieli curente, inclusiv:
Cheltuieli de ntreinere
Cheltuieli de deplasare
Cheltuieli consumabile de birou
Cheltuieli servicii de comunicare
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de deservirea si ntreinerea tehnicii de calcul
Cheltuieli capitale, inclusiv:
Cheltuieli de dezvoltare Instituionala, activiti i
promovare
Cheltuieli procurarea mijloacelor fixe

Mii lei
50 000,0
50 000,0
50 000,0
2 388,43
42 370,27
696,3
282,4
205,0
80,0
14,0
91,0
23,9
4 545,0
2 045,0
2 500,0